Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010"

Transkript

1 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1

2 Enkät resvanor studenter på Pedagogen En enkät genomfördes för studenter på Pedagogen i dec Undersökningen är ett samarbete mellan Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet och Trafikkontoret i Göteborg Stad. Rapporten är sammanställd av Mats Ola Larsson på Trafikkontoret i Göteborg i februari Detta är en redovisning av enkätsvaren. En sammanfattning med slutsatser och förslag kan beställas från miljösamordnaren på Utbildningsvetenskap. Antal respondenter var 927 st och svarsfrekvensen var drygt 20 procent. 85 procent av de svarande var kvinnor. Denna typ av enkäter ger inte ett statistiskt representativt underlag utan beskriver åsikter och beteenden hos dem som svarat. I ett utskick från universitetets e postkonton har studenter uppmanats fylla i en enkät. Två påminnelser gick ut. Antal respondenter var 927 st och det innebär en svarsfrekvens på drygt 20 procent. 85 procent av de svarande var kvinnor. Denna typ av enkäter ger inte ett statistiskt representativt underlag utan beskriver endast åsikter och beteenden hos dem som svarat. Vissa frågor ställs till alla. Därefter ställs följdfrågor beroende på hur man svarat på de allmänna frågorna. 2

3 Allmän fråga: 1. Hur långt har du från hemmet till Pedagogen? km 16 % km 39 % Längre än 10 km 45 % 414 Totalt 920 Allmän fråga: 2. Hur tar du dig vanligen från hemmet till Pedagogen? 1 Går 5 % 43 2 Går vid tjänligt väder. Övriga dagar färdas jag 2 % 17 på annat sätt. 3 Cyklar 4 % 38 4 Cyklar vid tjänligt väder. Övriga dagar färdas 6 % 53 jag på annat sätt. 5 Åker kollektivt 78 % Kör bil eller samåker i bil 5 % 45 7 Motorcykel, moped eller liknande 0,0 % 0 8 Varierar, inget dominerar 0,4 % 4 9 Annat 0,6 % 6 Totalt 926 3

4 Följdfråga till dem går vid tjänligt väder och färdas på annat sätt övriga dagar: 3. Hur tar du dig till Pedagogen när du inte går? 1 Cyklar 23 % 4 2 Åker kollektivt 71 % 12 3 Kör bil eller samåker 6 % 1 4 Motorcykel, moped eller liknande 0,0 % 0 5 Varierar, inget dominerar 0,0 % 0 6 Annat 0,0 % 0 Totalt 17 Följdfråga till dem kör bil eller samåker i bil: 4. Hur tycker du det fungerar att resa med bil till Pedagogen? (Tidsåtgång, köer, tillgång till parkering etc) 1 Det fungerar bra, och jag tänker fortsätta resa 56 % 25 med bil 2 Det fungerar inte bra, men jag måste ändå 33 % 15 fortsätta resa med bil 3 Det fungerar, men jag överväger /planerar 11 % 5 ändå att byta färdsätt 4 Annat (ev. kommentar är frivillig) 0,0 % 0 Totalt 45 4

5 Följdfråga till dem som åker kollektivt: 5. Hur tycker du det fungerar att resa kollektivt till Pedagogen? (Tidsåtgång, byten, tidspassning etc) 1 Det fungerar bra, och jag tänker fortsätta resa 80 % 572 kollektivt 2 Det fungerar inte bra, men jag måste ändå 12 % 87 fortsätta kollektivt 3 Det fungerar, men jag överväger /planerar 4 % 29 ändå att byta färdsätt 4 Annat (ev. kommentar är frivillig) * 4 % 31 Totalt 719 * Sammanställning av kommentarer Oftast bra Alltför trångt i spårvagnar eller bussar Ibland bra, ibland dåligt p.g.a. väder eller bytestider Västtrafik är inte bra och kostar för mycket för studenter Skulle finnas mer bussar eller en spårvagn från Studiegången till Pedagogen. Bra förutom på vintern, då är det kasst. 8 liknande svar 6 liknande svar 11 liknande svar Enstaka kommentar Följdfråga till dem som cyklar vid tjänligt väder och färdas på annat sätt övriga dagar: 6. Hur tar du dig till Pedagogen när du inte cyklar? 1 Går 11 % 6 2 Åker kollektivt 81 % 43 3 Kör bil eller samåker 2 % 1 4 Motorcykel, moped eller liknande 0,0 % 0 5 Varierar, inget dominerar 6 % 3 6 Annat 0,0 % 0 Totalt 53 5

6 Följdfrågor till dem som cyklar: 7 a. Vilka årstider cyklar du till Pedagogen? (Flera alternativ möjliga) 1 Vår 98 % 89 2 Sommar 94 % 86 3 Höst 96 % 87 4 Vinter 33 % 30 Totalt 91 7 b. Använder du cykelhjälm när du cyklar? 1 Oftast eller alltid 50 % 45 2 Sällan eller aldrig 50 % 46 Totalt 91 7 c. Är du nöjd med cykelparkeringarna på Pedagogen? 1 Ja 90 % 82 2 Nej (motivera om du vill) * 10 % 9 Totalt 91 * Fritextkommentarerna redovisas under 7 d nedan. 7 d. Finns det något på Pedagogen som skulle kunna förbättras så att du skulle börja cykla oftare till studieplatsen (utöver parkering, som berördes i tidigare fråga)? Frivillig kommentar. Sammanställning av kommentarer För få parkeringar vid B huset Parkeringarna vid A huset är konstigt placerade. Det är jobbigt att leda cykeln uppför trapporna. Tak över cykelparkeringen Möjlighet att låsa in kläder o hjälmar i skåp Torkskåp Cykelpumpstation Förslag; ska hur Pedagogen uppmuntra fler att cykla: Erbjuda en gratis kopp te eller kaffe till dem som cyklar. Rabatt i kaféet. Utverka rabatter med cykelhandlare. Duschar Snöplogning snarast efter snöfall Det finns för få ställ. Snöröjs inte på vintern. 4 svar 3 svar 6 svar 3 svar 2 svar 2 svar 3 svar Enstaka kommentar 6

7 Vill bara säga att trappan till Pedagagen är jättebra då man kan cykla upp för den, som en serpentin! Nej, det är perfekt som det är. Frågan är varför inte fler cyklar. Följdfråga till alla som reser på annat sätt än med cykel 8. Finns det något på Pedagogen som skulle kunna förbättras eller ändras på sådant sätt att du skulle börja cykla regelbundet till studieplatsen? Frivillig kommentar. Förslag på åtgärder som Pedagogen inte kan påverka. (T.ex. fler cykelbanor eller bättre underhåll, tätare kollektivtrafik eller lägre taxor) Fler cykelställ. Tak över cykelställen. Låsbart förråd eller rum inomhus. Fler duschar, omklädningsrum etc Förvaringsskåp till regnkläder, hjälm etc. - Om det fanns gratis cyklar att låna vid centralstationen som kan återlämnas på vägen hem. Fler stolpar för att låsa fast cyklar utanför B huset Gör cykeldag för Pedagogens studenter och personal då cykeln får en snabb genomgång, bli lite oljad osv. Att det ska finnas lånecyklar nära Pegagogen ifall man behöver cykla till ett näraliggande ställe för att köpa böcker, eller hämta en tenta på ett annat institut. Man får lite motion istället för att hoppa på spårvagnen En bra cykel att låna? Någon form av morot skulle nog behövas också då kollektivtrafiken går snabbt, ofta och är praktiskt väldigt bra som färdmedel. Moroten/belöningen skulle kunna vara t.e.x en mätare under skoltiden som mäter hur mycket man cyklar under dagen. Ju mer man cyklar desto billigare kurslitteratur e.t.c. Akademiska kvartar har varit kanon nu när vi läst på statsvetenskapliga inst. Övervakning av cykelställ för att minska stöldrisken Bättre uppgång till pedagogen med cykel Det enda jag inte är nöjd med är matplatsen. Där finns nästan väldigt litet utrymme och ibland äter man stående. Ja tysta utrymmen. Det är bullrigt och svårt att hitta någon stans där man kan grupparbete i lugn och ro. 15 kommentarer 20 kommentarer 10 kommentarer 8 kommentarer Enstaka kommentarer Fråga till personer som inte har tillgång till cykel 9. Skulle du börja cykla om det gick att långtidshyra kvalitetscykel hos cykelhandlare, ex.vis ett par terminer, till marknadsmässigt pris ( kr per år)? Med möjlighet att köpa ut cykeln efter hyrestiden. 1 Nej, jag kan eller vill inte cykla till studieplatsen 49 % 87 2 Ja, jag kan tänka mig ett sådant upplägg och 22 % 39 börja cykla regelbundet 3 Vet ej 28 % 50 Totalt 176 7

8 Allmän fråga: 10. Vad vet du om systemet "Styr & Ställ" med lånecyklar i Göteborg? 1 Jag känner inte till systemet med lånecyklar 48 % 442 eller hur det fungerar 2 Jag vet hur systemet fungerar, men använder 51 % 465 inte lånecyklar 3 Jag har använt lånecyklar enstaka gånger 0,7 % 6 4 Jag använde lånecyklarna regelbundet fram till 0,5 % 5 dess att de togs in på vinterförvar 1 nov Totalt 918 Frågor till personer som angivit att känner till eller använt Styr och Ställ. 11 a. Vad tycker du om lånecyklarna? 1 Har ingen åsikt 74 % Systemet fungerar bra 21 % Systemet fungerar inte bra (motivera om du vill) * 5 % 24 Totalt 472 * Kommentarer Det är bisarrt att man skall sätta in tusenlappar i pant, bättre om man knappar in pers nr varpå de gör en anmälan om cykeln försvinner... som det är nu är det uselt! Tycker det är lite rörigt Alltför dyrt och dåligt med tiden. Detta fungerar mycket bättre i Oslo, där jag var en flitig användare av det. Finns inte att låna hemma hos mig Man kan inte lämna cykeln någonstans nära min bostad Dålig info om hur man gör när ställen är fulla efter användandet.. Jobbigt om det är fullt på just den platsen man vill parkera/lämna tillbaka den på. Omöjliga för mig att låsa upp Verkar krångligt, dessutom har alla cyklar försvunnit! Dumt att man måste ha en stor summa pengar tillgängligt på kortet varje gång man vill låna en cykel Verkar dyrt Jag vill kunna cykla till Hisingen!!! Nästan helt värdelöst för mig annars. Bra idé men jag skulle gärna se några lånecyklar med barnstol och hjälm också. Dålig information om hur man hyr. Har bara testat en gång, men systemet ville inte acceptera då jag lämnade tillbaka cykeln och jag blev försenad. Dyrt Svårt att passa tiden och tråkigt att betala mer än man behöver för att man inte hittade låneställ i närheten. Tycker det verkar vara en bra idé Mer lättförståeligt system som inte kräver ett speciellt kort utan som endast kräver ex ett bankomatkort De gånger jag har försökt låna cykel har automaten inte accepterat mitt kontokort, väldig irriterande. Fixa! 8

9 11 b. Spelar det någon roll för dig att lånecykelsystemet inte erbjuder cykelhjälm? 1 Nej, jag använder lika gärna lånecykel utan 65 % 287 hjälm 2 Nej, jag har egen hjälm när jag använder 11 % 47 lånecykel 3 Ja, det är en brist. Jag skulle använda 25 % 109 cyklarna oftare om det gick att låna hjälm Totalt 443 Frågor till personer som har cyklat i Göteborg någon gång de senaste 12 månaderna. (Man behöver ej cykla regelbundet till Pedagogen för att få dessa frågor) 12. Har du själv blivit skadad så allvarligt att du uppsökt sjukvård i samband med cykling i Göteborg under de senaste tolv månaderna? 1 Ja 2 % 13 2 Nej 98 % 614 Totalt Har du själv blivit bestulen på din cykel i Göteborg någon gång under de senaste tolv månaderna? 1 Ja 12 % 75 2 Nej 88 % 549 Totalt Kön 1 Kvinna 85 % Man 15 % 143 Totalt 921 9

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Gör din hälsa och naturen till vinnare

Gör din hälsa och naturen till vinnare Slutrapport Gör din hälsa och naturen till vinnare Gör din hälsa och naturen till vinnare! X-MaTs Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg 2005-2007 www.x-mats.nu Bodil Dürebrandt Christoffer Westerberg

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB

Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB Januari 2013 1 Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB Intermetra Business & Market Research Group Unr:1886-1201 Projektledare: Energikontor Sydost AB: Hannele Johansson/ Johan Raustorp

Läs mer

Vintertramparna 2010/2011

Vintertramparna 2010/2011 Projektrapport: Vintertramparna 2010/2011 Projektperiod: 2010-12-01 2011-04-30 Rapportförfattare: Grön Trafik Sammanfattning Vintertramparna genomfördes mellan 1 december 2010 till 31 april 2011och har

Läs mer

Enkätresultat Sporthallen

Enkätresultat Sporthallen Enkätresultat Sporthallen Rapport av Mia Fors, 2013-10-24 Antal påbörjade enkätsvar: 241 Antal fullföljda enkätsvar: 185 Undersökningen utfördes från 2013-10-01 till 2013-10-24 Fakta om respondenterna:

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare?

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Antal ggr (Endast siffra) 0 1 2 3 4 5 Medeltal Totalt Antal ggr (Endast siffra) 2,00 18 9 Totalt antal svarande: 9 # Antal ggr (Endast

Läs mer

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22 RAPPORT Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén 2010-06-22 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Rapport SydostTrampar 2010

Rapport SydostTrampar 2010 1 Rapport SydostTrampar 2010 Torsås kommun Dokumentinformation Titel: Rapport SydostTrampar 2010 Innehåll: Dokumentet är sammanställt av: Dokumentet innehåller en sammanställning av deltagarnas uppgifter

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing Enkät om bilpool resultat Genomförd 5 20 juni 2012 av Föreningen för Visby innerstads boendemiljö i samverkan med Sunfleet Carsharing Enkätens frågor Har du bil? Hur många gånger kör du bil varje månad?

Läs mer