Resepolicy för Varbergs Sim

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resepolicy för Varbergs Sim"

Transkript

1 Resepolicy för Varbergs Sim Rev. 2 Giltig fr.o.m tills vidare I denna resepolicy har vi tecknat ner föreningens avsikter och ambitioner för att tydliggöra för alla, inte minst föräldrar och anhöriga, vad som gäller i samband med resor i föreningens regi. Målsättningen med policyn är att till exempel göra riskerna i samband med transporter så låga som möjligt. För att hålla denna ambition är det viktigt att föreningen får återkoppling från alla och att policyn uppdateras när så behövs. Vänligen lämna era synpunkter till styrelsen om ni önskar policyn ändrad, kompletterad och/eller förbättrad.

2 Inledning Simidrottsutövning är oftast förenat med resor och transporter till och från träningar, tävlingar och läger. Med detta dokument vill Varbergs Sim öka medvetenheten hos våra medlemmar om vikten av att resa tryggt, säkert och miljöanpassat. Resepolicyn omfattar därför alla aktiva, ledare, föräldrar och andra som genomför transporter för och med simföreningen. Vid researrangemang i föreningens regi är försäkringsnivån per deltagare likvärdig med den som gäller vid hemmaanläggningen. Föreningen förväntar sig att föräldrarna också har en giltig hemförsäkring som därmed tillsammans med föreningens försäkringar utgör en del av detta totala försäkringsskydd. Varbergs Sim tar med denna resepolicy föreningens del av ansvaret, men anger också i förekommande fall förväntningar på föräldrar och målsmän för att uppfylla deras del av ansvaret. Styrelsen ansvar Styrelsen ansvarar för att policyn är tillgänglig och efterföljs. Vid eventuella tveksamheter kring riktlinjerna ska styrelsen snarast kontaktas. Om det framkommer att policyn inte följs är det styrelsens ansvar att kontakta berörda personer och vidta åtgärder som anses nödvändiga i varje enskilt fall. Föreningen ska i samband med internutbildning och andra sammankomster för tränare och ledare belysa vikten av vår resepolicy och sprida dess innebörd. Tänk på att deltagarlista med namn och telefonnummer till de som deltar och deras anhöriga alltid finns med; inte starta resan, eller avbryt densamma vid tveksamma väglag eller andra svårigheter, alternativt överväg andra färdmedel; extrakostnader kan vara små i jämförelse med en olycka. Policyns upplägg Denna policy har delats upp i fem delar: 1. Transporter 2. Logi/boende 3. Träningsanläggningar 4. Övrigt 5. Avsiktsförklaring vid landsvägstransport Sida 1

3 1 Transporter Vid transporter i samband med Varbergs Sims verksamhet gäller följande: Att simmare och föräldrar själva ordnar med transporter till träningar, tävlingar och läger i närområdet (inom en radie av 1,5 timmes enkel bilresa). Samåkning uppmanas. Att föreningen organiserar transporter till tävlingar och läger utanför närområdet (vid restider längre än 1,5 timmar enkel väg). Att miljöanpassad transport beaktas vid alla typer av resor, speciellt vid resor längre bort än 2 timmar enkel väg (reguljära trafikmedel a skall alltid beaktas). Att bilförare har körkort och är förtrogen med fordonstypen. Att bilförarna är nyktra, drogfria samt utvilade. Att fordonet är godkänt av Svensk Bilprovning och har godkända däck. Att alla platser i fordonet är utrustade med bilbälten, och att maximalt antal passagerare respekteras. Att fordon lastas rätt och att lasten är säkrad. Att resan startar i god tid för undvikande av stress. Att längre resor planeras så att nödvändiga raster och förarbyten är med i tidsberäkningen. Att hastighetsbegränsningar och andra trafikregler alltid följs, samt anpassas efter väder, väglag och sikt. Att föraren enbart talar i mobiltelefon under färd om handsfreeutrustning är monterat. Att medresenärer uppträder hänsynsfullt och är ett stöd till föraren. Att ledare som har varit på Varbergs Sim aktivitet under en heldag inte är lämplig som förare ifall bilfärden hem överstiger 2 timmar. Helst ska då fordonet har två möjliga förare. Att förare av minibuss har god körvana av fordonstypen. Att Varbergs Sim endast anlitar auktoriserade buss, taxi eller biluthyrningsföretag. Att samtliga platser i bussar är utrustade med bälten, och att simmare och ledare använder dessa. Eventuella böter vid trafikförseelser eller vid parkeringsanmärkningar betalas inte av Varbergs Sim. Våga vägra åka med den du uppfattar som osäker i trafiken du har alltid som medresenär ett eget ansvar och skyldighet. Tåg & Flyg: Vid tåg och flygtransporter skall valt bolag vara transportsäkert och inte ha bristande a Reguljära färdmedel avser; Tåg, buss eller liknande Sida 2

4 säkerhets eller underhållsanmärkningar. 2 Logi I samband med läger och tävlingar som omfattar mer än en dag arrangerar Varbergs Sim ofta kollektivt boende/logi. Vid sådant boende beaktas följande: Boendet har fungerande brandlarm och brandsläckningsutrustning. Boendet har uppmärkta och fungerande nödutgångar. Alla deltagare skall göras medvetna om rutiner och regler vid eventuellt behov av utrymning. Boende och tränings /tävlingsanläggning ska ligga så nära varandra som möjligt. 3 Träningsanläggning Träningsanläggningar som bokats och används i samband med lägerverksamhet skall uppfylla följande allmänna krav: Anläggningar och lokaler som utnyttjas i samband med lägerverksamhet skall vara säkra och uppfylla funktionella krav för målen. Träningsanläggningen skall ge förutsättningar och möjligheter till att träna de moment som önskas för aktuell målgrupp och vid aktuellt tillfälle. 4 Övrigt Vid exempelvis utlandsresor är följande information/dokumentation viktig: Deltagares pass skall ha minst 6 månaders giltighetstid från tillfället för utresan. Om krav på visum föreligger är det vårdnadshavarens/resenärens skyldighet att införskaffa detta. b Minderårig (yngre än 18 år) skall ha intyg från förälder (om ingen medföljer) att person vid Namn är utsedd vårdnadshavare under aktuell tid/resa. Sådant intyg kan författas av banktjänsteman/bankjurist och skall vara undertecknat av vårdnadshavarna samt tjänsteman och utskrivet på officiellt papper innehållande logga och banknamn i förekommande fall. Försäkringsnummer från försäkringskassan så kallat European Health Insurance Card skall medföras. Incheckat bagage skall ha information (gärna både på och inne i bagaget) om person, slutdestinationsplats, adress, kontaktuppgifter, telefonnummer samt hemadress och telefonnummer till anhöriga. Detta för att så enkelt som möjligt få tillbaka bagage som kommit på villovägar. b Varbergs Sim bistår eventuellt med underlag till visum. Såväl pass som visum är personliga och avsaknad av giltiga sådana är inget som föreningen ansvarar för. Inga krav kan ställas på föreningen om enskilds resa måste ställas in p.g.a. avsaknad av giltiga sådana dokument. Sida 3

5 5 Avsiktsförklaring vid landsvägstransport Här sammanfattas vad som finns angivet på den avsiktsförklaring som görs tillgänglig vid varje resetillfälle: Sida 4

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten InleDnIng Stockholm, december 2010 Föreningens medlemmar barn, ungdomar och vuxna har dagligen positiva upplevelser i samband med träning, tävling

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY För personal i Gullspångs kommun Antagen i kommunfullmäktige den 31 januari 2011 7. Inledning Denna trafiksäkerhetspolicy gäller för resor och transporter inom kommunens förvaltningar

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

VÄRDEGRUND & POLICYS

VÄRDEGRUND & POLICYS VÄRDEGRUND & POLICYS I. Värdegrund Vår verksamhet genomsyras av delaktighet, stolthet, glädje och allas lika värde. Vi är utmanande, utvecklande och välkomnande. Känneteckensmål IF Göta Karlstad skall

Läs mer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer 2012 Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11 Mötes och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Innehåll Inledning... 3 Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Uppföljning och revidering...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 73 Förslag till resepolicy (KS 2015.145) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Svenska Handbollförbundets policy beträffande

Svenska Handbollförbundets policy beträffande Svenska Handbollförbundets policy beträffande Barnhandboll Ungdomshandboll Trafik Alkohol/Droger Rent spel (etik) 2006 05 01 2009 12 01 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Svenska Handbollförbundets policy för

Läs mer

Riktlinjer. För resor i tjänsten

Riktlinjer. För resor i tjänsten Riktlinjer För resor i tjänsten INNEHÅLL... 1 Hänvisningar till Västfastigheters hemsida:... 2 VÄSTFASTIGHETERS RIKTLINJER FÖR RESOR I TJÄNSTEN.... 3 RIKTLINJER för Västfastigheters... 4 1.Övergripande

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar För en förening som bedriver verksamhet på både senior och ungdomsnivå är ofta rese- och transportkostnader en stor del av verksamhetsbudgeten.

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun.

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun. Styrdokument BUN 2015.0103 Ansvarig organisationsenhet: Barn- och utbildningsnämnden Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden Ersätter Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun. Fastställd av BUN 2014-06-16

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Resevillkor. 1.5.2 Deltagarbevisets uppgift.

Resevillkor. 1.5.2 Deltagarbevisets uppgift. Resevillkor De allmänna resevillkoren kompletteras av Langleys särskilda resevillkor angivna i kursiv text. I och med att anmälningsavgiften betalas godtar resenären Langleys gällande resevillkor och anmälan

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

g SALA Bilaga KS 2014/6/6

g SALA Bilaga KS 2014/6/6 g SALA Bilaga KS 2014/6/6 l (l) 2014-01-02 RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kristina Eriksson Ink. 2014-01- 2 1 RIKTLINJE,-, -' Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer