Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el."

Transkript

1 KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen 1.1 Energi Energiförbrukningen inom organisationen (G4-EN3) Tyréns har 30 kontor spridda över hela Sverige. Detta är ett medvetet förhållningssätt för att kunna bedriva verksamhet nära både medarbetare och kunder. Tyréns verksamhet bedrivs i lokaler som ägs av företaget självt (kontoret i Stockholm) eller hyrs (samtliga övriga kontor). Verksamhetens energiförbrukning utgörs av uppvärmning i form av fjärrvärme samt konsumtionsel. En del av kontoren använder miljömärkt el, men i de flesta fall ställs inga krav på miljömärkt el. Ofta ingår el i hyresavtalet, ibland för att Tyréns lokaler endast utgör en mindre del av byggnaden. De olika premisserna för el och uppvärmning gör att uppföljningen av den sammanlagda energiförbrukningen kräver mycket manuellt arbete av flera personer och att en del av underlaget aldrig rapporteras in, utan baseras på schablonberäkningar. Den totala elförbrukningen uppgick år 2013 till 2438 MWh. Nästan hälften av elkonsumtionen utgjordes av miljömärkt el, eftersom några av de större kontoren har sådana avtal. Fördelning av total elförbrukning, 2438 MWh Miljömärkt el (MWh) Ospecificerad el (MWh) Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. Hur fördelningen av elanvändningen ser ut för respektive region framgår av nedanstående diagram, se Figur 2.

2 Miljömärkt el, totalt 1166 MWh Syd Väst Öst 899 Nord Ospecificerad el, totalt 1272 MWh Syd Väst Öst Nord Figur 2 Fördelningen av miljömärkt och ospecificerad el på respektive region. Den största andelen miljömärkt el svarar region Öst för, medan region Syd och region Nord använder företrädesvis ospecificerad el. Uppvärmningen av Tyréns kontor sker med fjärrvärme och den totala uppvärmningen var 3259 MWh. Hur uppvärmningen fördelas på de olika regionerna framgår av nedanstående figur.

3 Fördelning av fjärrvärmeförbrukning, totalt 3258 MWh Syd Väst Öst Nord Figur 3 Fördelningen av uppvärmningsenergin per region. Den totala energiförbrukningen för lokalernas uppvärmning och el användning var 5921 MWh, vilket motsvarar 4,7 MWh per anställd. 1.2 Utsläpp till luft och vatten samt transporter Direkta utsläpp av växthusgaser (G4-EN15) Betydande miljöpåverkan av transporter... (G4-EN30) Tyréns driver sedan flera år ett internt miljöarbete, certifierat enligt ISO 14001, som bland annat har konkluderats årligen i ett klimatbokslut. I Tabell 1 kan några av företagets miljömål ses. Tabell 1 Tyréns miljömål Övergripande målsättning Konkreta målområden Nyckeltal Konkret mål 2013 Minska miljöpåverkan på kort och lång sikt Minska vår totala CO 2 Antal ton CO 2 från lokaler, belastning med 30 % (ref kontorsbilar och resor, totalt år 2009) till år 2018 och per region -6 % Minska miljöpåverkan på kort och lång sikt Klimatkompensera 100 % av vår totala CO 2 belastning genom årligt inköp av Barnens regnskog. Ca 2 ha erfordras årligen för 100 % att klimatkompensera Tyréns totala utsläpp av CO 2 (mellan har inköp av ca 162 ha finansierats)

4 Totala CO 2 -utsläpp Lokaler Transporter - företagsbilar Transporter - resor Förbrukningsmaterial Total Figur 4 Sammanställning av de totala mängderna CO 2 -utsläpp under perioden Den totala mängden CO 2 som genererades under 2013 var 1359 ton. I det inkluderas lokalernas energiförbrukning samt de resor som görs i tjänsten. I nedanstående diagram visas hur CO 2 -utsläppen fördelar sig på olika delar av verksamheten. Sett till Tyréns mål om att minska CO 2 -utsläppen med 30 % till år 2018 med år 2009 som utgångspunkt är utsläppsmängderna år 2013 i princip oförändrade, även om mängden har gått ner från året tidigare.

5 Tyréns klimatinventering 2013 fördelning mellan olika källor (ton CO 2 ) Papper 2,3 Delsumma lokaler 343 Delsumma Transporter o resor 592 Delsumma Transporter - företagsbilar 424 Figur 5 Den totala mängden CO 2 -utsläpp fördelat på Tyréns olika delar av verksamheten. De CO 2 -utsläpp som relateras till lokalernas energiförbrukning utgör ca en fjärdedel av den totala mängden utsläpp, 343 ton. Tjänsteresor, i synnerhet de som görs med bil eller flyg, står för den största delen av utsläppen. Om man tittar närmare på hur utsläppen från tjänsteresorna fördelar sig på olika transportsätt blir det tydligt att de dieseldrivna företagsbilarna samt regionernas flygresor är de största enskilda posterna. Det är också en stor del utsläpp som härrör sig från körning med egen bensin- eller dieseldriven bil.

6 De största transportrelaterade källorna till CO 2 -utsläpp (ton) Övrigt; 58 Flygresor affärsstöd; 94 Företagsbilar - bensin; 112 Flygresor regionerna; 281 Företagsbilar - diesel; 307 Milersättning privatbilar bensin/diesel; 164 Figur 6 Diagram över fördelningen av de största källorna till Tyréns CO 2 -utsläpp. I "övrigt" ingår CO 2 -utsläpp som härrör sig från tjänsteresor som görs med egen bil som är klassad som miljöbil samt körning med hyrbil, taxiresor och inköp av etanol till företagsbilar. De CO 2 -utsläpp som Tyréns ger upphov till motsvarar mängden CO 2 som 2 hektar skog tar upp på ett år. För att kompensera de CO 2 -utsläpp som Tyréns verksamhet ger upphov till köptes under 2013 skog motsvarande 37,5 hektar. Tyréns planerar att under 2014 se över den interna rese/bil-policyn som ett steg i arbetet med att minska CO 2 -utsläppen. 1.3 Övergripande Totala miljömässiga utgifter och investeringar av typ avfall avyttringar, utsläpp behandling och sanering kostnader förebyggande och miljöledning kostnader (G4-EN31) Tyréns är ett konsultbolag som är verksamt i olika delar av samhällsbyggande. Vårt viktigaste miljöarbete görs indirekt genom våra uppdrag. Vi har också verksamhetsmål för att systematiskt kvalitetssäkra att uppdragen utförs i linje med vårt miljöansvar, se Tabell 2.

7 Tabell 2 Tyréns miljökvalitétsmål Övergripande målsättning Konkreta målområden Nyckeltal Konkret mål 2013 Ta hänsyn till miljöpåverkan i uppdrag I alla uppdrag med upprättad Miljö- och Kvalitetsplan skall uppdragsansvarige i Säljaskedet ha tagit hänsyn till eventuella miljöaspekter i uppdraget Andel av alla uppdrag som har upparbetat ett basbelopp som har angett att riskbedömning har genomförts. 100 % Ta hänsyn till miljöpåverkan i uppdrag Alla kunder skall på startmötet informeras om vi i Säljaskedet funnit att det finns betydande miljöaspekter i uppdraget. Andel av alla uppdrag som upparbetat ett basbelopp som angett att genomgång med beställaren har hållits. 100% Utfallet för 2013 på målen i ovanstående tabell var att för 82 % av alla uppdrag som har upparbetat motsvarande ett basbelopp har angetts att en riskbedömning har genomförts. I 75% av uppdragen som har upparbetat motsvarande ett basbelopp har en genomgång med beställaren hållits beträffande uppdragets betydande miljöaspekter. Någon uppföljning över de uppkomna avfallsmängderna på Tyréns kontor har inte gjorts för I de flesta fall ingår avfallsabonnemanget i hyresavtalet för lokalen, vilket gör det svårt att följa upp vilka avfallsmängder som har alstrats i Tyréns verksamhet. En sammanställning över vilka möjligheter de olika kontoren ger när det gäller sortering av avfallet i olika avfallsslag har gjorts. Den visar att de flesta av Tyréns kontor sorterar ut kontorspapper samt förpackningar av plast, kartong, metall och glas. Utsortering av matavfall från fikarummen görs på mindre än hälften av kontoren, medan utsortering av uttjänt elektronik görs överlag. När det gäller val av kontorsmaterial och rutiner för hur dessa används så ser det olika ut på de olika kontoren. Återfyllbara bläckpatroner används endast i något enstaka fall, medan dubbelsidig utskrift är numera standard på de flesta kontor, vilket har gett en minskning i papperskonsumtion under året. Livsmedelsinköp görs utan specifika krav, men i många fall väljer man att t ex köpa ekologiskt kaffe och mjölk. Förslag lägga in info i tabell: Avfallssortering Öst Nord Mitt Syd Väst papper X av Y kontor/arbetsplatser förpackningar matavfall Få av kontorens hyresvärdar är miljöcertifierade och ingen av kontorens byggnader är miljöklassade. Ett förslag till en lokalpolicy med krav på Tyréns hyresvärdar är under behandling. 1.4 Miljörelaterade avvikelser Antal klagomål om miljö (G4-EN34) Under året har inga miljörelaterade avvikelser rapporterats.

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 DocuPartnerAB Snabbfakta DocuPartnerär ett svenskt företag huvudsakligen verksamt inom försäljning av produkter och tjänster relaterade till utskrift- och dokumenthantering.

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Dnr LD15/00576, LS 2015-06-01 11, LF 2015-06-15--16 16 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2014... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna... 6 Miljömålsarbete...

Läs mer

Analys klimatbokslut 2014

Analys klimatbokslut 2014 Analys klimatbokslut 2014 Kontaktinformation: Göran Wiklund goran.wiklund@uandwe.se +46 707 682059 Summering SBAB har upprättat klimatbokslut för 2014. Det har utförts av U&We med användning av dataverktyget

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Schibsteds miljöpåverkan

Schibsteds miljöpåverkan [Type text] Schibsteds miljöpåverkan Analys av Schibsted Sveriges miljöpåverkan 2011 samt en jämförelse med 2009 - lokalanvändning, transporter och resor Tove Malmqvist Helene Wintzell Centre for Sustainable

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Miljöutredning för Laxå kommun. Uppdaterad 2015-06-29

Miljöutredning för Laxå kommun. Uppdaterad 2015-06-29 Miljöutredning för Laxå kommun 2015 Uppdaterad 2015-06-29 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 GENOMFÖRANDE... 3 2. BESKRIVNING

Läs mer

SABOs miljöberättelse 2014

SABOs miljöberättelse 2014 SABOs miljöberättelse 2014 SABO AB Besöksadress: Drottninggatan 29, 7 tr, 111 51 Stockholm Postadress: Box 474, 101 29 Stockholm Telefon: 08 406 55 00 Fax: 08 20 99 04 E-post: info@sabo.se Kontaktperson:

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar 1 Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar Klimatbokslut Axfood Coca-Cola Enterprises Sverige Fortum Värme JM Procter & Gamble Sverige Svenska

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013-02-22 20120101-20121231 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/058648 Datum: 2013022 miljöledningsarbetet Arbetsförmedlingen

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Miljöberättelse Hi3G Access AB

Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelsen är giltig under perioden 2013-04-01-2014-04-30 Innehåll Organisation och verksamhet Miljöpåverkan Miljömål 2013 Genomförda miljöförbättringar Nyckeltal Bilagor

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE FÖRÄNDRADE METODER FORTSÄTTER TRENDEN MED MINSKADE CO2-UTSLÄPP FÖRVÄRV PÅVERKAR VÅR KLIMATPÅVERKAN

VÅRT MILJÖARBETE FÖRÄNDRADE METODER FORTSÄTTER TRENDEN MED MINSKADE CO2-UTSLÄPP FÖRVÄRV PÅVERKAR VÅR KLIMATPÅVERKAN HÄNT UNDER 2013 Arbetet med bostadsrättsföreningar Miljöföredrag på temat nyheter inom miljöområdet genomfördes på Ordförandekonferensen i mars. Projektledning av flera renoveringsprojekt har genomförts,

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

VÅR VERKSAMHET OCH HÅLLBARHETSSAMMANHANG

VÅR VERKSAMHET OCH HÅLLBARHETSSAMMANHANG GRI-bilaga 2014 2015 / GRI-bilaga 2014 2015 Helårsrapporteringen av vårt hållbarhetsarbete följer sedan 2009 riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen presenteras

Läs mer

Hagainitiativet / klimatbokslut 2012. Klimatbokslut

Hagainitiativet / klimatbokslut 2012. Klimatbokslut Hagainitiativet / klimatbokslut 212 1 Klimatbokslut 212 2 Hagainitiativet / klimatbokslut 212 Innehåll Förord 3 Hagainitiativets klimatbokslut 4 Hagainitiativets beräkningsmetod och GHG-protokollet 5 Företagens

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Dnr LiÖ 2012-670 Miljöredovisning 2011 www.lio.se 2012-03-19 2 (19) Sammanfattande resultat och reflektion Mycket bra arbete sker för att minska landstingets miljöpåverkan. I många fall sker det indirekt

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå:

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå: Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2006:110 Siv.Helzen@upplandsvasby.se Resepolicy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen ! " # &'(& % $ % Inledning Storumans kommun präglas av storslagna naturmiljöer med stora kontraster i form av högfjällsområden i väster och skogslandskap i de östra delarna. Delar av skogslandet har inslag

Läs mer

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Miljöutredning Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Goodpoint AB Norrlandsgatan 18 SE-111 43 Stockholm Sweden Tel +46 8 789 04 00 Fax +46 8 789 04 01 E-mail info@goodpoint.se www.goodpoint.se

Läs mer

Policy och riktlinjer för miljöarbetet inom SOS Barnbyar Sverige

Policy och riktlinjer för miljöarbetet inom SOS Barnbyar Sverige Policy och riktlinjer för miljöarbetet inom Sverige Innehåll 1. Avsiktsförklaring...1 1.1 Med sikte på en hållbar utveckling...2 1.2 Policy och principer...2 2. Organisationens miljöpåverkan...3 2.1 Fokusområden...3

Läs mer