MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014"

Transkript

1 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Griftegårdsavdelningen Tranås kommun Gatuadress: Griftegårdsgatan 1 Postadress: Tranås kommun Tranås Miljösamordnare: Anki Lantz Telefon: Om verksamheten och vårt miljöarbete Beskriv kortfattat punkterna i rutan nedan. Ta hjälp av de texterna ni skrivit i miljöutredningen under rubrikerna Verksamheten, Miljöarbetets organisation och miljökompetens och Verksamhetens miljöpåverkan. Se exemplet under flik 9. Verksamheten Griftegårdsavdelningen ansvarar för begravningsverksamheten inom Tranås Kommun. Vilket omfattar kommens egna begravningsplatser Tranås nya- och gamla griftegård samt kyrkans fyra begravningsplatser Säby kyrkogård, Linderås kyrkogård, Adelös kyrkogård samt Sommens skogskyrkogård. Avdelningen ansvar även för krematorieverksamheten i Ängarydskapellet. I vårt arbete ingår skötsel och underhåll av ovan nämnda griftegårdar, nyanläggning vid behov och gravskötsel på uppdrag av gravrättsinnehavaren. Samt all administration kring detta. I anslutning till Ängarydskapellet finns kontor, krematorium och bårhus. Vi har även manskapslokal och verkstad/garagebyggnader. Verksamhetens största miljöpåverkan Griftegårdsavdelningen verksamhet har sin största negativa miljöpåverkan kopplad till olika typer av bränsle och smörjmedel vilka används till krematoriet, transporter, maskiner och fordon. Andra område som belastar miljön (dock inte i så stor grad) är användning av el, 100 % grön el, gödningsmedel, ogräsmedel, produktion av sopor och användning av kemikalier. Verksamhetens miljöarbete Miljösamordnare Anki Lantz ansvarar för det övergripande underhållet och utvecklingen av miljöledningssystemet. Arbetsledare Anders Göransson ansvarar för avfallshanteringen och informerar övrig personal om detta. Anki L och Anders G ansvarar för kemikalieförteckningen. Sedan vi miljödiplomerades i juni 2010 fokuserar vi i vårt dagliga arbete på att minska förbrukningen av alkylatbensin och diesel, och minska antalet kem-produkter med utfasningsämnen. I vårt långsiktiga arbete jobbar vi för att minska energiförbrukningen Alla anställda har gått grundläggande miljöutbildning. Anki Lantz och Hasse Knutsson har gått miljöledarutbildning Dokument och rutiner För att få rutin i vårt miljöarbete är vår målsättning att nå målen i vår miljöplan och att följa vår miljöpolicy. Vi har en utbildningsplan för personlen och följer kommunens rese,- fordons- och inköpspolicy

2 för miljöpåverkan Redovisa de nyckeltal för uppföljning som ni har valt i er miljöutredning. Aktivitet som påverkar miljön Kommentar Elförbrukning totalt Varav uppvärmning Graddagskorrigering Vi har räknat med att övrig el är 1/5 av den totala förbrukningen Brännbart avfall kg kg kg kg Kontorspappersförbrukning ca st ca st ca st ca st Ökat med 32 % Stensäkring, utgångna gravrätter, kartor Svårt uppskatta hur mycket papper som skrivs ut för parkens räkning. Alkylatbensin l l l l Ökat med 16 % % Diesel l l l l Kemikalier andel miljömärkta varor i % 17 % 15 % 14,5 % 12 %

3 Resultatet av årets miljöarbete Beskriv nedan det resultat ni kommit fram till i uppföljningen av årets miljöarbete. Utgå ifrån punkterna nedan. Skriv gärna i punktform (Se exemplet under flik 9). Miljömål enligt miljöplanen - Minska förbrukningen av diesel och alkylatbensin Vi har inte nått dessa mål i år. Förbrukningen av alkylatbensinen gick upp lite 2014 men är fortarande betydligt mindre än tidigare år. Vi måste kunna se var förbrukningen är och har från 2015 börjat registrera exat mängd per griftegård. Tidigare fördelades den procentuellt. Två nya bilar är med i förbrukningen av diesel. Den privata bilen som används samt arbetsledarens bil (delad tjänst park och grift). De drog upp förbrukningen som annars på övriga fordon hade minskat med 264 liter vilket vi tycker är bra. - Ha färre kemikalier och högre andel miljömärkta/miljövänliga produkter Vi har färre antal kemiska produkter, vilket är bra. Vi har också minskat antalet produkter som innehåller extra farliga ämnen, och det känns också bra. Det vi inte är nöjda med är att vi fortfarande har en förhållandevis låg andel miljömärkta produkter. Det måste vi jobba vidare med, och då särskilt med städ- och hygienvaror där det finns miljömärkta alternativ att köpa. Det är en del övriga produkter kvar som håller på att fasas ut och där jobbar vi vidare med att hitta bra och mer miljövänliga alternativ. - Inte öka mängden pappersavfall (brännbart avfall) Vi har minskat ett par procent i år igen! Jobbar på som vanligt med kladdpapper, mindre reklam och kataloger. - Minska förbrukningen av kontorspapper Långt ifrån målet i milöplanen, stor ökning istället. Orsaker till ökningen är bl.a. nytt arbete med stensäkring vilket genererar flersidiga utskick till gravrättinnehavare, listor och kartor att jobba efter och fakturering. Vi är mer aktiva överhuvudtaget i kontakten med kunder/innehavare och än så länge sker 99 % av vår kommunikation med papperspost. Mycket ska vara undertecknat och e-legitimation fungerar inte hos oss. - Göra en belysningsinventering för att minska elförbrukningen Under vintern har vi tillsammans med fastighetsägaren haft en genomgång av belysningen i våra lokaler. Resultat Glödlamporna i kapellets armaturer är utbytta mot ledlampor. Förhoppningsvis syns det på elförbrukningen framåt till. - Kremering, minska mängden koldioxidutsläpp Vi har inte minskat mängden koldioxid totalt eftersom det går åt mer RME-olja i den nya ugnen. Men RME-oljan gör att mängden per kubik blir mindre. Rutiner och instruktioner Det mesta fungerar bra. Vad som tar mycket tid är arbetet med kemikalierna. Där har vi förhoppningsvis en bättre rutin på gång. Vi har tillsammans med en annan avdelning lagt fram ett förslag om att gemensamt för hela kommunen köpa in ett program (Intersolia) för hanteringen av säkerhetsdatablad mm. I dessa program finns ju också möjligheten att söka efter ersättningsprodukter, vilket skulle underlätta för de som handlar in varor. När det gäller förbrukningen av alkylatbensinen så har vi från och med i år 2015 satt upp listor där man skriver upp antal liter till resp. griftegård. Tidigare gjordes en procentuell fördelning bara

4 Genomförda miljöförbättringar Sedan Griftegårdsavdelningen började arbeta med miljöfrågor 2010 har följande förbättringar uppnåtts: Genomförda åtgärder från miljöplanerna under åren som gått Våra lokaler (som från och med 2011 inte är våra) har direktverkande el avdelningen har äskat och fått medel för en luftvärmepumpanläggnin (investering 650 kkr). Den installerades i december Ytterbelysning äskat och fått medel för att byta ut kvicksilverarmaturer till LED-armaturer. Dette skedde under vintern 2012/2013. Stadigt minskat alkylatbensinförbrukninen med totalt ca 40 % fram till 2013 års slut. Minkat användningen av kemiska preparat, fasat ut extra farliga produkter och ersatt med mer miljövänliga varor. Sopsortering vilket har inneburit att fraktionen brännbart har minskat med med nästan 50 % sedan vi började med vårt miljöarbete Monterat rörelsedetektorer i de utrymme där så var möjligt Installerat veckotimer till samtliga motorvärmareuttag Invallat dieseltank Bytt ut merparten av Alkyltbensin i smådunkar till större kärl (200 l) Informerar på våra anslagstavlor ute på griftegårdarna om vårt miljöarbete Minskat mängden inkommande pappersreklam och kataloger Minskat förbrukningen av diesel mellan åren 2011 till Köpt in en cykel med flak som användas i verksamheten. Utbildat all personal, även säsongsanställd, i grunläggande miljölunskap. Anki Lantz och Hasse Knutsson har gått miljöledarutbildning Vi erbjuder gratis kompostjord på alla våra griftegårdar Vi säljer begagnade gravstenar för återbruk Vi erbjuder perenna skötselalternativ och dessa har ökat i antal år från år Köpt uppladdningsbara arbetsredskap tex. häcksax och motorsåg Den personal som kör mest i tjänsten har gått kurs i eco-driving (2014) Vi servar med gratis kompostjord för plantering i gravrabbatter. Vi underhåller våra fågelholkar, planterar insektsvänliga växter och har bikupor för att värna om den biologiska mångfalden. Vi har bytt ut samtliga kylar och frysar i vår bisättningslokal (energisnålare) Byte till rapsolja för ugnen i krematoriet Byte av glödlampor i kapellt till LED-lampor Sätta dit grenuttag med brytare där vi har datorer Byte av blandare i duschar i personalbyggnaden

5 Planer för 2015 Undersöka möjligheten att installera bergvärme i personalbyggnaden. Görs genom kontakt med fastighetsägaren Tranåsbostäder. Byte av ventilation i kapellbyggnaden som integreras med bergvärmepumpen. Inköp av dataprogram för säkerhetsdatablad mm Tillverka och sätta upp behållare för förbrukade batterier till gravljus. Sätta dit snålspolare i alla kranar. Datum för miljöberättelse: Miljöberättelse genomförd av: Miljösamordnare: Verksamhetsansvarig: Anki Lantz Anki Lantz Lars Sundin

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

BMB:s miljöberättelse för 2014

BMB:s miljöberättelse för 2014 BMB:s miljöberättelse för 2014 2015-02-27 Innehåll BMB:s miljöberättelse för 2014... 1 Inledning... 1 BMB:s miljöorganisation... 2 Intern miljörevision... 2 Gruppernas miljöberättelser 2014... 3 Transportgruppen...

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Miljöredovisning. Bollnäs Bostäder. bollnäs bostäder miljöredovisning 1

Miljöredovisning. Bollnäs Bostäder. bollnäs bostäder miljöredovisning 1 08 Miljöredovisning Bollnäs Bostäder bollnäs bostäder miljöredovisning 1 Innehåll 3 Varför en miljöredovisning? 4 Miljöledningssystemet 5 Miljöpolicy 6 Miljömål 7 Vår miljöpåverkan 8 Dokument som styr

Läs mer

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi

Sida: 2 av 20 Redovisning av Miljöledningsarbetet Avdelningen Infrastruktur Enheten Strategi Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012-02-22 2011-01-01 2011-12-31 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2012/040536 Datum: 2012-02-13 Återrapportering enligt

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Version 1.0 2015-05-25

Version 1.0 2015-05-25 Version 1.0 2015-05-25 Innehåll Del 1: PRAKTISK INFORMATION... 1 1.1 Var finns utbildningen?... 1 1.2 Vilken utrustning behövs?... 1 1.3 Ska utbildningen genomföras enskilt eller i grupp?... 1 1.4 Hur

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Sida: 1 av 10 Dnr: Af-2011/044734 Datum: 2011-02-09 Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet Naturvårdsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsförmedlingen Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (2) Administrativ enhet Dnr LD15/00576 Uppdnr 1085 2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Kemikaliehantering på städföretag

Kemikaliehantering på städföretag Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2011-02-24 Dnr 2010-2300 Malin Johansson, 013-20 62 95 Ursula Söderberg, 013-20 62 60 Kemikaliehantering på städföretag - tillsynsprojekt 2010 Besöksadress:

Läs mer

Miljögruppen 2013-02-25

Miljögruppen 2013-02-25 Miljögruppen 2013-02-25 Sida 1 Miljöberättelse 2013 Vision, A-kassan Vision och Allt om jobbet Media AB Adress Tel E-post Webbplats Miljösamordnare Vision, Box 7825, 103 97 Stockholm A-kassan Vision, Box

Läs mer

Kriteriedokument för MILJÖDIPLOMERING. inom Västra Götalandsregionens primärvård. Kriterierna fastställda av miljönämnden 2007-12-18

Kriteriedokument för MILJÖDIPLOMERING. inom Västra Götalandsregionens primärvård. Kriterierna fastställda av miljönämnden 2007-12-18 Kriteriedokument för MILJÖDIPLOMERING inom Västra Götalandsregionens primärvård Kriterierna fastställda av miljönämnden 2007-12-18 Inledning Enligt Västra Götalandsregionens interna miljöpolicy ska samtliga

Läs mer

M I L J Ö U T R E D N I N G A R K I T E K T U R M U S E E T 2013

M I L J Ö U T R E D N I N G A R K I T E K T U R M U S E E T 2013 M I L J Ö U T R E D N I N G A R K I T E K T U R M U S E E T 2013 SAMMANFATTNING Arkitekturmuseet är landets centrum för arkitektur, form och design. Verksamheten har många samarbeten med institutioner

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete UFV 2012/1918 Miljömål och handlingsplan för miljöarbete 2013-2015 Fastställd av rektor 2013-04-23 Innehåll Bakgrund 3 Beskrivning av miljöledningssystem 3 Övergripande miljömål 4 Handlingsplanens upplägg

Läs mer

Miljödiplomering för din förening

Miljödiplomering för din förening Miljödiplomering för din förening 1 2 Välkommen till materialet Miljödiplomering! Här kan ni förbättra och utveckla er förening inom miljöområdet. Att vi tänker på miljön är viktigare nu än någon- sin

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

HÄRLIG ÄR JORDEN Miljödiplomering

HÄRLIG ÄR JORDEN Miljödiplomering HÄRLIG ÄR JORDEN Miljödiplomering 3 HÄRLIG ÄR JORDEN Miljödiplomering av kyrkoförvaltningen i Linköping Fas 1 2011-04-05 4 Förord Vinstlotten i det mångtusenåriga kulturlotteriet har tillfallit mig. Jag

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Hur fortskrider miljöarbetet i Nyköpings kommun? Lever kommunen upp till de uppställda målen i den interna Miljöplan. planen. en?

Hur fortskrider miljöarbetet i Nyköpings kommun? Lever kommunen upp till de uppställda målen i den interna Miljöplan. planen. en? Miljöbokslut 25 MILJÖ Hur fortskrider miljöarbetet i Nyköpings kommun? Lever kommunen upp till de uppställda målen i den interna Miljöplan planen en? Miljöbokslutet sammanfattar vad som hänt i det INTERNA

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Diplomeringsdokumentation mall för diplomeringsarbetet Ifyllbar mall för digital bearbetning

Diplomeringsdokumentation mall för diplomeringsarbetet Ifyllbar mall för digital bearbetning Diplomeringsdokumentation mall för diplomeringsarbetet Ifyllbar mall för digital bearbetning Dokumentation för Kinna Församling Miljörapport nivå fyra sida 1 av 77 Miljörapport nivå fyra sida 2 av 77 Dokumentation

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Miljöledningsguide FÖR STATLIGA MYNDIGHETER

Miljöledningsguide FÖR STATLIGA MYNDIGHETER 1 2 3 10 4 9 5 8 6 7 Miljöledningsguide FÖR STATLIGA MYNDIGHETER Miljöledningsguide FÖR STATLIGA MYNDIGHETER Miljöledningsguiden är utarbetad av miljöenheten vid Göteborgs universitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Läs mer