Barn och Fritidsprogrammet. Addisons Sjukdom. Projektarbete 2008/2009. Carina Dahlgren & Bente Einarsson Marjianovic

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn och Fritidsprogrammet. Addisons Sjukdom. Projektarbete 2008/2009. Carina Dahlgren & Bente Einarsson Marjianovic"

Transkript

1 Författare Klass Barn ch Fritidsprgrammet Sandra Anderssn BF3D Addisns Sjukdm Prjektarbete 2008/2009 Ämne PA1201 Handledare Carina Dahlgren & Bente Einarssn Marjianvic

2 Sammanfattning Jag har skrivit m Addisns sjukdm sm är en väldigt vanlig sjukdm. I denna rapprt kmmer jag ta upp fakta m denna sjukdm. Vad det finns för symptm, hur den kan påverka krppen ch vad det finns att göra åt själva sjukdmen. Jag har även fått en dagbk m hur sjukhus tiden för Martin såg ut när han fick sin diagns.

3 Innehållsförteckning Inledning 1 Syfte ch frågeställningar 1 Metd 1 Addisns sjukdm 2 -Vad är Addisns sjukdm? 2 -Vilka är hrmnerna sm saknas? 2 - Är stress farligt? (krtisn) 3 -Vad för symptm finns det? 3 -Kan man dämpa sjukdmen? 3 -Vad är en Autimmun sjukdm ch vilka faktrer kan påverka? 3 -Vem upptäckte Addisns sjukdm? 4 -Hur Martins tid på sjukhuset såg ut? 5 Slutsatts 6 Avslut 6 Bilaga 1 7 Källförteckning 8

4 Inledning Jag har valt att skriva m Addisns sjukdm för att pappas kusin Martin fick diagnsen Addisn för snart 6 år sedan. Efter det har han startat en egen hemsida där man kan få reda på vad Addisns sjukdm är, vad det finns för symptm ch tecken på att man kan ha Addisn. Där finns även en dagbk m vad sm hände på sjukhuset de dagar Martin låg där ch fick sin diagns. Eftersm Martin är en släkting till mig så har jag vetat en liten del vad just Addisn är men valde detta för att få reda på lite mer ch för att gå ut med lite infrmatin sm på min redvisning. Man kan aldrig veta ifall någn runt mkring sig kan ha just denna sjukdm. Sidan sm Martin har skapat heter Man kan stödja föreningen genm att bidra med pengar sm går till att infrmera m sjukdmen ch för att kunna sprida kunskap m den. Syfte & frågeställningar Jag skriver m denna sjukdm för att jag själv vill veta lite mer ch för att gå ut med infrmatin m denna sjukdmen. Vem vet, kanske någn mer i min närhet sm kan känna igen sig på dessa symptm. Det är alltid bra med mer kunskap m någt fastän man själv kanske inte har just denna sjukdm. Frågeställningar: Vad är Addisn sjukdm? Vad är en Autimmun sjukdm ch vilka faktrer kan påverka? Vilka är hrmnerna sm saknas? Är stress farligt? (krtisn) Vad för symptm finns de? Kan man dämpa sjukdmen? Vem upptäckte Addisns sjukdm? Hur Martins tid på sjukhuset såg ut? Metd Jag har genm intervju med Martin fått fram fakta m Addisns sjukdm ch även från hemsidan han starta efter han fick diagnsen. Denna sida ch infrmatinen från Martin känner jag har räckt gtt ch väl. 1

5 Addisns Sjukdm Vad är Addisn sjukdm? Addisn är en vanlig ch autimmun sjukdm sm är väldigt vanlig. Här i Sverige har Addisn drabbat ca 1500 människr. Denna sjukdm sitter i binjurarna sm är placerade vanför våra njurar. Vad sm händer när man har Addisn är att binjurarna slutar prducera hrmner sm är livsviktiga för att krppen skall kunna fungera nrmalt ch må bra. Hrmnerna sm krppen inte kan få av sig själv heter Aldstern ch krtisl. Man får då ersätta dessa men hrmntabletter sm heter Hydrkrtisn (flrinef & krtisl). Vad är en Autimmun sjukdm ch vilka faktrer kan påverka? En autimmun sjukdm är när immunförsvaret angriper sin egen vävnad ch bryter ner den. Det finns vissa faktrer sm kan påverka så man lättare kan få en autimmun sjukdm 1. Virusinfektiner, såsm influensa, mässlingen, feber kan bilda anti- antikrppar. 2. Långdragna bakteriella infektiner, sm tuberkuls, syfilis åtföljs av antikrppsbildning. 3. Vissa läkemedel kan sparka igång prcessen. 4. Krsreaktin mellan bakterier ch mänsklig vävnad, såsm hjärta, tjcktarm, njure etc. 5. Kvinnr ch hög ålder. 6. Genetiska rsaker. 7. Störningar hs hrmnreceptrer, hämmar resp. stimulerar. hypertyris (taget från Addisn.se) Vilka är hrmnerna sm saknas? De vanligaste ch viktigaste hrmnerna sm binjurarna inte prducerar av sig själv längre heter Aldstern ch Krtisl. Även ACTH ch DHEA är viktiga faktrer sm hjälper till men inte riktigt lika viktiga sm Aldstern ch Krtisl, Aldstern Aldstern är ett salthrmn sm reglerar natriumhalten ch kaliummängden i krppen. När natriumhalten ökar så behålls vattnet i krppen ch man kan då stabilisera bldtrycket. För att kunna få Aldstern i krppen ersätter man detta med en salttablett sm heter Flrinef sm har styrkan 0,1 mg (milligram) ch mängden man behöver ta varierar från persn till persn. Krtisl Krtisl är ckså ett livsnödvändigt hrmn vi behöver i krppen. Det är vårt krtisl sm påverkar vår sckermsättning. För att kunna få tillbaka detta hrmn sm binjurarna inte prducerar längre, ersätter man det men krtisl eller krtisntabletter. Krtisnet blir till krtisl när det blir bilgiskt aktivt sm menas att det mvandlas. Mängden krtisl man har i krppen påverkar din aptit ch vikt. För hög krtisl dsering kan ge en väldig aptit ch för lite krtisl leder till att du minskar i vikt, man mår inte bra ch aptiten minskar. 2

6 ACTH Detta hrmn prduceras i hypfysen ch hjälper till att reglera krtislmsättningen i krppen. Får man för lite krtisl i krppen så ökar ACTHs prduktin ch tvärtm. Om ACTH halten blir för hög så kan man bli mycket pigmenterad, alltså din färg på huden förändras ch detta är ett symptm för sjukdmen. DHEA (Dehydrepiandrstern) Detta prduceras även i binjurebarken ch påverkar kvinnr ch mäns välbefinnande ch även den sexuella lusten hs kvinnr. När man har Addisn så minskar DHEA nivån med åren. Man håller på att frska ch därmed prövas det att ge en tablett sm heter Prastern för att ersätta DHEA hs de sm har Addisn. Men resultaten är inte riktigt fulländade ch man kan inte se än m det hjälper under en längre tid. Är stress farligt? (krtisn) Ja det är farligt, när man har Addisn så måste man vara väldigt försiktig när de gäller stress! När man får en infektin blir krppen autmatiskt utsatt för stress ch då är krppen i behv av en större mängd krtisn än vanligt intag, detta gäller även vid kirurgiska ingrepp. Efter några timmar kan krppen få tillbaka den prduktinen av hrmner sm vid vanligt intag. Eftersm Addisn sjuka människr inte har detta försvar när de gäller stress så är det livsviktigt att de får i sig mer krtisn eftersm flera lika rgan påverkas på ett negativt sätt. Vad finns det för symptm? Det finns flera lika symptm för Addisn. Symptmen är t.ex. trötthet, yrsel, svaghet, illamående, viktnedgång, lågt bldtryck ch muskelvärk. Men detta är inga direkta utmärkande symtm, för de kan förekmma vid en rad andra sjukdmar. De mer specifika för just Addisn är salthunger ch pigmentskiftningar på huden. Kan man dämpa sjukdmen på någt sätt? Ända sättet att dämpa sjukdmen är att man får reglera den med hjälp av krtisn, alltså hrmnersättningstabletterna. Addisns sjukdm är en autimmun ch krnisk sjukdm vilket gör att den alltid kmmer att bestå. Enda åtgärden för Addisn sjuka är hrmntabletterna sm gör att de frtfarande kan leva ett relativt nrmalt liv med en sjukdm sm man tyvärr aldrig kan bli av med. 3

7 Vem upptäckte Addisns sjukdm? Mannen sm upptäckte Addisns sjukdm heter Thmas Addisn ch föddes i Strbrittaninen år Han började sm medicinstudent på Edinburghs Universitet år 1812 ch tg examen sm vanlig dktr i medicin år När han var färdig blev han huskirurg på Lck s Hspital. Addisn blev väldigt intresserad av sjukdmar på huden, detta intresse gjrde han till den första läkaren sm kunde beskriva denna hudförändring sm är typisk för Addisn. Men man visste inte riktigt just då vad det var. Addisn blev befrdrad till assisterande läkare år 1824 ch efter några år började han föreläsa m hmepati (1827) blev han färdigutbildad läkare ch började arbeta på Guy s sjukhus. Thmas Addisn var den första sm kunde beskriva denna sjukdm sm ett syndrm hs en människa med nedsatt binjurefunktin. Eftersm man inte kmmit så långt i frskningen m Addisn, så kunde de inte ge någn slags behandling eller dämpa sjukdmen på någt vis eftersm de inte visste hur man skulle göra eller bära sig åt. Människan de hittade symptm på avled på grund av detta. Thmas Addisn är även idag väldigt känd för hans framgång. Han har kunnat beskriva en rad sjukdmar ch han nämns fta i mediciniska sammanhang. Olyckligtvis var han väldigt deprimerad ch gick därmed i pensin år Addisn begick självmrd för att han mådde så fruktansvärt dåligt, det var den 29 juni,

8 Hur såg Martins tid på sjukhuset ut? Berättelse av Martin Nrrman, hämtat från Det tar ca tre år för sjukdmen att bryta ut, så ckså för mig. Med facit i hand fanns det vissa tecken på att det var någt sm var fel med krppen. Jag mådde sämre psykiskt ch fick panikångest av att träffa flk. Huden blev ckså brun vilket i ch för sig är snyggt. Dagen när sjukdmen bröt ut var jag på jbbet, där jag plötsligt började må illa. Jag fick gå på taletten ch kräkas. Jag åkte hem med hög feber ch kräkningar. På kvällen åkte jag till sjukhuset. Orsaken till att jag åkte till sjukhuset var för att få i mig näring (drpp) för min diabetes. Diabetes har jag haft sedan Jag kmmer själv inte ihåg någnting efter min ankmst till sjukhuset. Det är tack vare min samb Malin sm jag kan återberätta allt , kl Ankmst till akuten. Jag har en febertemp på 39,8 grader ch kräks frtfarande. I ambulansen hade jag fått drpp för min diabetes. Jag är mycket medtagen. Jag är stel i nacken ch det tas en del prver. Jag skickas vidare till medicinsk akut vårdavdelning på Uddevalla sjukhus (MAVA). Jag kräks under natten ch blir mer medtagen för varje timme sm går Jag är frtfarande kvar på MAVA. Det börjar bli svårt att få kntakt med mig men jag är frtfarande vid medvetande. Jag svarar bara ja eller nej. Under kvällen försvinner febern. På avdelningen behöver de ta några prver i ryggmärgen, men lyckas först på tredje försöket Läkarna står vetande m varför jag kräks ch blir allt mer kntaktbar. Jag skickas vidare till infektinskliniken. Där misstänker man att jag har hjärnhinneinflammatin. Jag svarar endast på tilltal ch är mycket trött. Jag har kraftig huvudvärk ch kräkningar. Läkarna frågar min samb m det är någt sm jag har gjrt eller velat ha de sista dagarna. Malin svarade att jag hade haft ett strt saltbegär Nu är jag medvetslös ch under uppsikt av en sköterska dygnet runt. En neurlgläkare kntrllerar mig genm att klla mina reflexer ch känna på min nacke kl Överläkaren på infektinskliniken ringer hem till min samb ch berättar att de genm röntgen funnit en svullnad på hjärnan (hjärninflammatin). Det ändras mitt på dagen ch istället har de funnit att jag har brist på crtisn ch låg salthalt. De ger mig då detta intravenöst. Vid denna tidpunkt är jag frtfarande kntaktbar ch har lite kräkningar kl Jag vaknar mycket trött ch frågar vad klckan är. Jag smnar m ch sver det mesta av dagen Jag kmmer tillbaka till MAVA ch där knstateras att jag har fått addisns sjukdm. Jag har blivit piggare ch är mycket pratsam. Jag har dåligt närminne ch tidsuppfattning ch börjar gå lite försiktigt Äntligen kmmer jag hem!! 5

9 Slutsatts Jag har skrivit m Addisns sjukdm sm är en Autimmunsjukdm, autimmun är när immunförsvaret angriper sin egen vävnad. Denna sjukdm är ganska vanlig ch det är ungefär åtta persner per miljn invånare ch år i Sverige sm drabbas av Addisn. När man har Addisn är det hrmner i binjurebarken sm slutar prduceras, detta skall då ersättas av hrmntabletter. Avslut Jag tycker mitt arbete har gått relativt bra men var lite seg i starten. Jag började med ett annat arbete innan detta med Anette m föräldrakperativ men kände att jag hellre ville jbba själv. Då km jag på att ja skulle vilja skriva m Addisn eftersm pappas kusin har det ch jag har egentligen inte vetat så mycket m det. Så detta var en chans för mig att få reda på lite till. Jag kan inte påstå att jag jbbat så bra på lektinerna men nu det senaste har jag allt fått skynda mig lite. Jag har ng tänkt att vi har så lång tid på ss så jag kan ta det lugnt ett tag, men så märkte jag att det var ganska mycket jbb med detta så jag fick sätta igång med att leta infrmatin ch prata med Martin ch sätta ihp ett arbete. 6

10 Bilaga nummer 1 Dessa frågr har jag ställt till Martin ch han har då svarat följande. Vad för symptm finns de? Trötthet Svaghet Muskelvärk Viktnedgång Illamående Hyperpigmentering Lågt bldtryck Salthunger Kräkningar Buksmärtr Kan man dämpa sjukdmen? Det går inte att reglera mer än med hjälp av krtisn. Addisns sjukdm är krnisk ch autimmun vilket gör att den alltid kmmer att bestå. Vem upptäckte Addisns sjukdm? Hur Martins tid på sjukhuset såg ut? 7

11 Källförteckning Sidan där Martin samlat infrmatin m Addisn. Atällt frågt till Martin Nrrman från Dingle. Den infrmatinen jag hittat på Addisns hemsida är hämtat från dessa källr: Källr: Rydqvist, Lars-Göran & Winrth, Jan (2004). Idrtt, friskvård, hälsa & hälsprmtin. Hlmbergs i Malmö. Olssn, Tmmy & Valdemarssn, Stig (2005/2006). Läkemedelsbken (s.503). Werner Sigbritt (2007), Endkrinlgi. Andra upplagan. Liber AB, Stckhlm Infrmatinen m Tmas Addisn sm jag hämtat från Addisn.se är tidigare taget från 8

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

För tio år sedan var Nellyan 15 år och skulle snart börja gymnasiet men planerna ändrades plötsligt då hon blev påkörd och allvarligt skadad.

För tio år sedan var Nellyan 15 år och skulle snart börja gymnasiet men planerna ändrades plötsligt då hon blev påkörd och allvarligt skadad. Börja om på nytt Nellyan Leiva Thiers 25 år För tio år sedan var Nellyan 15 år och skulle snart börja gymnasiet men planerna ändrades plötsligt då hon blev påkörd och allvarligt skadad. Den dagen då hennes

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN Åtta krtfilmer för högstadiet Ämne: religin Prducerade av studenter i tv-prduktin på Stckhlms dramatiska högskla i samarbete med UR Prjektledare Anna Hylander, UR pedaggisk

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

Ätstörningar. Elna Sandberg och Anna-Lena Jönsson Ätstörningsenheten norra Halland, Varberg. 20120321-28. Anorexia Nervosa Bulimia Nervosa UNS

Ätstörningar. Elna Sandberg och Anna-Lena Jönsson Ätstörningsenheten norra Halland, Varberg. 20120321-28. Anorexia Nervosa Bulimia Nervosa UNS Ätstörningar Elna Sandberg ch Anna-Lena Jönssn Ätstörningsenheten nrra Halland, Varberg. 20120321-28 Anrexia Nervsa Bulimia Nervsa UNS Anrexia Nervsa Viktnedgång sm leder till att krppsvikten knstant är

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

DEPR I ME RAD gång på gång...

DEPR I ME RAD gång på gång... DEPR IME RAD gång på gång... Redaktör: Marianne Wilöf, Wilöf Mindus MEDia AB Formgivare: Annika Lönn, Reklamarbeten AB Repro: Rip&Bild Repro AB, Stockholm Tryck: Skottetryck, Stockholm, 2001 INNEHÅLL Till

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ett studiebrev med patientberättelser Reumatoid artrit Innehållsförteckning

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Sorg och hopp. Britt-Marie Thurén

Sorg och hopp. Britt-Marie Thurén Sorg och hopp Britt-Marie Thurén Jag föddes 1942 i Norrtälje. Har sedan flyttat runt en hel del. Mina fyra år i USA var viktiga, men det är Sverige och Spanien som är mina hemländer och Stockholm som är

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer