Ätstörningar. Elna Sandberg och Anna-Lena Jönsson Ätstörningsenheten norra Halland, Varberg Anorexia Nervosa Bulimia Nervosa UNS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ätstörningar. Elna Sandberg och Anna-Lena Jönsson Ätstörningsenheten norra Halland, Varberg. 20120321-28. Anorexia Nervosa Bulimia Nervosa UNS"

Transkript

1 Ätstörningar Elna Sandberg ch Anna-Lena Jönssn Ätstörningsenheten nrra Halland, Varberg Anrexia Nervsa Bulimia Nervsa UNS

2 Anrexia Nervsa Viktnedgång sm leder till att krppsvikten knstant är mindre än 85% av den förväntade Intensiv rädsla att gå upp i vikt eller bli tjck trts undervikt dvs VIKTFOBI Störd krppsuppfattning-självkänslan överdrivet påverkad av vikt ch krppsfrm eller förnekar allvaret med den låga krppsvikten Amenrré, dvs 3 påföljande uteblivna menstruatiner Enbart självsvält Självsvält med hetsätning/självrensning.

3 Bulimia nervsa Återkmmande perider av hetsätning Äter större mängd mat under krt tid tycker sig ha förlrat kntrllen Kräkningar, missbruk av laxermedel eller överdriven mtin Beteendet kmmer minst i genmsnitt 2ggr/v under 3 månader Självkänslan överdriver påverkad av krppsfrm ch vikt Störningen förekmmer inte enbart under episder av anrexia nervsa.

4 Ätstörning Utan Närmare Specifikatin UNS diagnsen används vid ätstörningar sm inte uppfyller kriterierna för AN eller BN

5 Förekmst Anrexia nervsa % dvs: ca nya fall av AN per kvinna ch år Bulimia nervsa 1-2% dvs: fall av BN per kvinna ch år UNS 3-8% dvs: ungefär 3-4 gånger vanligare Ca 10% av de sm drabbas är män

6 Smatiska differentialdiagnser Endkrinasjukdmar: Hypertyris Binjurebarkinsufficiens (Addisns sjukdm) Hypfysinsufficiens Diabetes mellitus. Tarmsjukdmar: Celiaki Crhns sjukdm Ulcerös clit Tumörsjukdmar eller långvariga infektiner

7 Psykiska differentialdiagnser samsjuklighet Depressin Scial fbi (även kräkfbi) Generaliserad ångest Tvångssyndrm Missbruk Schizfreni Psttraumatisk stressyndrm (PTSD) Neurpsykiatriska syndrm ex ADHD Persnlighetsstörningar

8 Riskfaktrer Bantning de tnåringar sm bantar löper 8 gånger högre risk att utveckla ätstörningar Perfektinism Tvångsmässighet Negativ självbild Extrem lydighet Negativa livshändelser (i puberteten) såsm flytt, skilsmässa, separatin, allvarlig sjukdm, graviditet, fysiska eller sexuella övergrepp ch mbbing

9 Uppkmst/Utveckling Predispnerande faktrer Persnlighetsutveckling Familjemönster Arv kulturella ch genetiska Utlösande faktrer Bantning Viktnedgång Trauma Vidmakthållande faktrer Psyklgiska

10 .. frtsättning Individuella Persnlighet sårbarhet Familjemönster instabila familjerelatiner Otydliga gränser Överbeskyddande Förändringsvilja Knflikträdsla Föräldraknflikt

11 ..frtsättning Samhällspåverkan Slankhetsideal Ändrad kvinnrll Etiska värderingar Minskade förhppningar m framtiden Brist på förebilder Bilgiska faktrer Dispsitin för sjukdmen

12 Allmänna symtm vid AN Trötthet/muskelsvaghet Yrsel Huvudvärk Illamående Sömnsvårigheter Svullen buk Förstppning/diarré Kncentratinssvårigheter Irritabilitet Kall-fryser Lanugbehåring

13 Allmänna symtm vid BN. Tandskadr Svullna spttkörtlar Brustna bldkärl i ögnen Mag-ch tarmprblem Yrsel Rubbningar i krppens salt ch vätskebalans Skadr på matstrupen.

14 ..frtsättning Hjärta ch kärl Lågt bldtryck Låg puls/hjärtfrekvens Minskad hjärtstrlek EKG-förändringar Hjärtinfarkt Hematlgiska förändringar Anemi Leukpeni Trmbcytpeni Granulcytpeni

15 ..frtsättning Neurlgiska ch muskulära symtm Hjärnatrfi; kgnitiv dysfunktin, nedsatt minnesfunktin ch kncentratinssvårigheter muskelsvaghet; muskelnedbrytning ger leverpåverkan Nedsatta perifera reflexer Endkrinlgiska Hud Njurar Ovarier ch testiklar Förändringar även:

16 AN-slutenvårdsindikatiner BMI < 14 Puls < 45 Bldtryck < 90/60 Temp < 35.5 Saknar sjukdmsinsikt ch vilja till samarbete Barn med snabb viktnedgång

17 Vad behöver patienten jbba med. Tillräcklig ch regelbunden måltidsrdning. Arbeta med attityder till mat, ätande ch fett. Att arbeta med att reglera känsllivet på annat sätt än genm mat, kräkningr, mtin eller annat självdestruktivt beteende. Att arbeta med viktuppgång vid låg vikt.

18 Tankar hs en anrektiker En persn sm lider av AN är livrädd för att gå upp i vikt berende av hur smal hn är. Hn är stlt över att vara mager ch utan denna magra krpp känner hn sig värdelös. Anrektikern ändrar sina matvanr, utesluter allt nyttigt, mtinerar mera, lagar mat sm hn själv inte äter, drar sig undan scial gemenskap ch ändrar fta sin kst till endast vegetarisk. Anrektikern undviker framför allt fett.

19 Regler i anrexias fängelse. Du är fet- Du får inte äta. Du är värdelös- du måste prestera för att finnas. Du har ingen egen vilja- Anrexia talar m vad du kan tänka ch känna. Du måste följa Anrexias röst- Om inte straffas du med svåra skuldkänslr.

20 Regler i Anrexias fängelse Du skall arbeta tills du stupar- Du är inte värd att få vila. Du skall ta åt dig av all negativ kritikpsitiv kritik får du inte tr på. Du skall alltid tänka på andra- Du ska aldrig tänka på dig själ. Du måste vara perfekt- Du får aldrig misslyckas.

21 Vad kan vi göra för att hjälpa. Prata m din egen r på ett lugnt sätt. Välj ett bra tillfälle att prata, inte under måltid. Var ärlig, rättfram ch uppriktig. Var bestämd, men vänlig. Försök kmma ihåg att det är ätstörningen ch inte persnen sm gör dig arg/frustrerad.

22 Varför äter de inte bara? En ätstörd persn är helt upptagen av tankar på mat ch skräckslagen för att bli överviktig. Ätandet har blandats ihp med svåra känslr. Jag förtjänar inte att äta. Att inte äta är det enda jag är bra på. Jag vill bli sedd. Om jag börjar äta så kmmer jag inte att kunna sluta. Om jag går upp i vikt är jag misslyckad.

23 Persnalen upplever fta. Obehag att gå emt en starkt nedstämd eller vänlig patient med anrexi. Sig sm hård ch resnlig. Svårt att vara flexibel när man är rädd att bli lurad. Svårt att hålla ch tlerera prjektiner.

24 När skall vi säga nej? Låt henne inte laga mat/baka åt andra sm hn inte äter själv. Avråd viktnedgångsklubbar/bantningsdieter. Säg nej till laxermedel vätskedrivande ch bantningspiller, vilket kan vara frestande för någn sm är desperat.

25 Sätt stpp för överdriven träning. Går i trappr istället för hiss. Stå istället för sitta. Ständigt vifta med fötterna, spänna musklerna. Förklara tydligt att det är farligt att träna vid låg vikt. Förklara att du är medveten m att träning ger ångestlindring, men att du inte vill att hn utsätter sig för hälsrisker

26 Förhållningssätt. Att vara persnal till en ätstörd persn väcker många känslr såsm misstr, frustratin, vanmakt, rädsla, ilska ch skuld. Var realistisk trts att du inte vill tr att hn hemlighåller stra delar av sitt beteende. Prva ständigt nya sätt att nå fram, ge uppmuntran istället för kritik. Km ihåg att den ätstörda redan har självkritiska tankar ch känslr.

27 Hjälpinsatser sm behövs. Hjälp ch stöd att hantera måltiderna. Någn finns med under måltiderna, ptimalt att man äter med. Att man finns med både före ch efter måltiden. Stötta i ångest situatiner runt måltiden. Hjälp att begränsa kmpensatins tvång.

28 Ätstörningar är starkt kpplat till skamkänslr Den drabbade tar sällan kntakt på eget initiativ för sin ätstörning Det är ftast på indirekta mvägar sm misstanken på ätstörningar når sklsköterskan Oftast är det kmpisar eller lärare sm har uppmärksammat prblemet Ibland kntaktar föräldrar sklsköterskan gällande deras misstankar ch r över sitt barns ätstörningsprblematik ch möter då en lycklig flicka sm helt förnekar prblem med krpp ch mat.

29 Att diskutera i grupp. Vilka svårigheter möter vi i vårt arbete? Hur hanterar vi i persnalgruppen den splitting sm den här patientgruppen fta ger upphv till? Vad behöver jag sm persnal för stöd ch handledning?

30 Tack för visat intresse Må så gtt

Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning

Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning nejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnej.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Ätstörningar. Ute Attermeyer. Överläkare. Centrum för Ätstörningar

Ätstörningar. Ute Attermeyer. Överläkare. Centrum för Ätstörningar Ätstörningar Ute Attermeyer Överläkare Centrum för Ätstörningar (Ha du själv någon tänkt att du borde träna mer? äter nyttigare? är missnöjd med din kropp?) Hela livet kretsar kring mat, träning och

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Ätstörningar hos barn, ungdomar. utredning och behandling

Ätstörningar hos barn, ungdomar. utredning och behandling Utgåva: 1 Godkänd av: Claus Vigsø, divisionschef 2011-02-15 2014-02-14 Vårdprogram 1 (33) Utarbetad av: Ute Attermeyer, överläkare, Susanne Träff-Karlsson, sjuksköterska, Maria Eklund, sjukgymnast, Märit

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Lider du av ätstörning?

Lider du av ätstörning? Bli vän med maten Sallad är sunt och semlan är synd. Känns det igen? Många bantar genom att undvika viss sorts mat och tänker ständigt på kropp och vikt. Men maten borde bereda glädje i stället för ångest.

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

I Lilla Fridolf och Selma upplever jag att Selma ofta talar om för Fridolf vad han skall göra och hur han skall vara.

I Lilla Fridolf och Selma upplever jag att Selma ofta talar om för Fridolf vad han skall göra och hur han skall vara. 38 fyra jag- du Den kommunikativa nyckeln jag och du innebär att ha förståelse för att jag ansvarar, tänker och tycker för mig. Jag står för mina egna tankar och åsikter. Jag låter dig vara och respekterar

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

1. Ej frågat enl instruktioner 2. Ej relevant pga t ex fysiska orsaker. 4. Tidspress pga information krav 5. Annat - ange vad

1. Ej frågat enl instruktioner 2. Ej relevant pga t ex fysiska orsaker. 4. Tidspress pga information krav 5. Annat - ange vad Informatör är: Namn: Telefonnr: 1 Intervjuare nr: Informatörsnr: Vilket yrke har du? Biträde Undersköterska Sjuksköterska /hemtj. ass Annat Vilken är din ordinarie arbetstid? Dag/kväll (schema) Endast

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR ÄTSTÖRNINGAR I VÄSTERBOTTEN 2010 2012

VÅRDPROGRAM FÖR ÄTSTÖRNINGAR I VÄSTERBOTTEN 2010 2012 ÄTSTÖRNINGAR är ett vanligt och allvarligt tillstånd som oftast debuterar hos ungdomar och kan påverka unga människors liv under många viktiga år. Ätstörningsvård i Västerbotten bedrivs inom barnoch vuxenpsykiatrin,

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Post Traumatisk Stress

Post Traumatisk Stress Post Traumatisk Stress En Självhjälpsguide Sammanställd av Agneta Morelli för Invandrarcentrum, GFTE, Gävle Kommun 2008-04-17 Vad är en traumatisk händelse? En traumatisk händelse är något utöver en vardaglig

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Jannice, 29 år, har gått ner 40 kg. Cecilia Bergh i Intervju med Jannice Andersson Jannice: - För två år sen vägde jag

Läs mer

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN Åtta krtfilmer för högstadiet Ämne: religin Prducerade av studenter i tv-prduktin på Stckhlms dramatiska högskla i samarbete med UR Prjektledare Anna Hylander, UR pedaggisk

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm.

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm. samtalsmetod 1 Innehåll Förord....3 Våra förutsättningar....3 Samtalsmetoden....4 Samtal 1 - Trygghet, förtroende, erbjudande... 4 Samtal 2 - En bild av utsattheten.... 5 Samtal 3 - Livssituation och nätverk....

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Ätstörningar EN KUNSKAPSÖVERSIKT. FoU-rapport 2004:1

Ätstörningar EN KUNSKAPSÖVERSIKT. FoU-rapport 2004:1 Ätstörningar EN KUNSKAPSÖVERSIKT FoU-rapport 2004:1 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö - studie om idrottens föreningsledare våren

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer