Krisplan Dödsfall bland studerande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisplan Dödsfall bland studerande"

Transkript

1 Utfärdat: Version: 1 Sida 1 av 7 Krisplan Dödsfall bland studerande, Krisplan Dödsfall bland personalen, Krisplan Dödsfall bland studerandes anhöriga, Handlingsplan för ätstörningar och Handlingsplan för droger och missbruk Krisplan Dödsfall bland studerande Dödsfall bland de studerande t.ex. genom sjukdom, självmord, drunkning eller annan olycka. INFORMATION Om en studerande avlider plötsligt kontaktar den som först får vetskap om dödsfallet skolledningen och ledningsgruppen. Ett omedelbart möte Rektorn sammankallar ett omedelbart möte dit även grupphandledaren kallas. Rektor informerar personalen Rektor underrättar personalen och ombesörjer massmediakontakter. Klassen underrättas Den berörda klassen underrättas öppet och enkelt av grupphandledaren/läraren med stöd av eventuella krisgruppmedlemmar. Skolans övriga klasser underrättas av sina lärare och man kan hålla en tyst minut Flaggan på halvstång När samtliga klasser och personalen underrättats hissas flaggan på halvstång. Tänk på: Tid avsätts i klassen för att prata/informera om det som hänt. Kontrollera alltid om den studerande har syskon på skolan. Erbjud studerande tid efter skoldagens slut, behov kan finnas att tala med någon, eller bara att få vara tillsammans. Jordfästningsdagen eller annan lämplig dag hålles en gemensam minnestund. Minnestund kan omfatta: * Tända ett ljus * Någon läser en dikt * Några minnesord från grupphandledare/läraren/rektorn. * Någon berättar om gemensamma minnen. * Den avlidnes fotografi Respektera de anhörigas önskan. Var observant på reaktioner efter(chockreaktioner kan komma lång tid efteråt). Man kommer överens om vem som deltar i begravningen. Om studerande deltar: Diskutera ingående vad som kommer att ske vid jordfästningen. Om dödsfallet inträffar under sommarlovet samlas klassen på hösten för en minnestund.

2 Utfärdat: Version: 1 Sida 2 av 7 Krisplan Dödsfall bland personalen Dödsfall bland personalen Rektor underrättar personalen Rektor underrättar personalen. Om rektorn själv önskar stöd i sina åtgärder kan han samla ledningsgruppen. Klassen underrättas Grupphandledare/läraren underrättar klassen öppet och enkelt om det inträffade dödsfallet och ger tid för diskussioner. Flaggan på halvstång När hela personalen och alla klasser underrättats hissar vaktmästaren flaggan på halvstång. Tänk på: Tid avsätts i klassen för att prata/informera om det som hänt. Respektera de anhörigas önskan. Man kommer överens om vem som deltar i begravningen. Om klassen deltar: Diskutera ingående vad som kommer att ske vid jordfästningen.

3 Utfärdat: Version: 1 Sida 3 av 7 Krisplan Dödsfall bland studerandens anhöriga En studerande drabbas av sorg. En studerande i sorg präglas av det som händer där hemma och du kommer att märka ett förändrat beteende. I ditt arbete med den studerande bör du informera skolledningen och om du känner behov av hjälp eller stöd kan du kontakta krisgruppen. * Visa den studerande uppmärksamhet. * Var sensitiv, inte påträngande * Tag reda på om den studerande vill att man berättar vad som hänt för * klassen och krisgruppen. * Det är betydelsefullt för den studerande att känna att du vet och förstår. * Tag reda på om han/hon har behov att diskutera med någon. * Skapa en trygg situation för den studerande när han/hon kommer tillbaka till skolan genom att i förväg ta reda på hur han/hon vill ha det och respektera detta. * Grupphandledaren/klassen beaktar den studerandes sorg med blommor eller en hälsning. Tänk på: Sorg hos unga tar också tid. Unga reagerar ofta positivt på öppenhet. Var observant på den studerandes sorgereaktioner. En del kommer snabbt igång med sorgearbetet efter dödsfall. Andra uppvisar inga märkbara reaktioner förrän längre fram. Skuldkänslor är ett typiskt inslag i sorgereaktioner hos barn och ungdomar. Tag stöd från manualen Krisplanens stödmaterial.

4 Utfärdat: Version: 1 Sida 4 av 7 Handlingsplan Ätstörningar Definition: Anorexi och bulimi är sjukdomar som ger allvarliga störningar i ätbeteendet. Aneroxia nervosa Fysiska förändringar Anorektikern är rädd för att äta. Att äta ger ångest. Den drabbade brukar uppleva en oerhörd rädsla för att bli tjock eller gå upp i vikt som orsak till ångesten. Genom att hålla en sträng diet och i många fall även genom att kräkas upp maten, går anorektikern ner i vikt. En del anorektiker använder laxermedel för att bli av med maten. Överdriven och tvångmässig fysisk aktivitet förekommer dessutom nästan alltid hos den som är drabbad av anorexi. Halva kroppsvikten eller mer kan förloras i svåra fall och sjukdomen kan leda till döden. Undervikt Menstruationerna upphör Sänkt ämnesomsättning Låg puls (pulsen går ofta ned till slag/minut). Lågt blodtryck (systoliska blodtrycket ligger ofta runt 90). Sänkt kroppstemperatur ( anorektikern känner sig ofta frusen). Försämrad blodcirkulation ( man kan se blåaktiga missfärgningar av huden på händer och fötter som tecken på den försämrade blodcirkulationen Lanugohår ( Håret på huvudet kan bli tunt och livlöst. I ansiktet och på andra delar av kroppen ändras kroppsbehåringen till en dunig hårväxt, lanugohår). Muskelsvaghet ( Fettvävnaden minskar kraftigt. Även andra kroppsvävnader. Muskulaturen bryts ner, muskelsvaghet. Psykiska förändringar Bantningsfixering (fixering vid att vilja gå ner i vikt) Viktfobi (rädslan för att gå upp i vikt) Störd kroppsuppfattning Matfixering (stort intresse för mat: bakar, kokar samlar recept osv.) Koncentrationssvårigheter (svårigheter t.ex. att läsa böcker, minnet kan också bli sämre Omdömet och verklighetsuppfattningen kan försämras kraftigt och leda till att anorektikern inte längre förstår hur sjuk hon är). Tvångssymtom (både tvångstankar och handlingar: ritualer och tvångshandlingar i samband med toalettbesök och tvättning av den egna kroppen är inte ovanliga. Tvångsmässigt kontrollerande av vikten är ett annat exempel). Depression Sömnsvårigheter Dålig självkänsla

5 Utfärdat: Version: 1 Sida 5 av 7 Bulimia nervosa, hetsätning Fysiska och psykiska symtom Den som lider av hetsätning vräker tvångsmässigt i sig stora mängder mat för att sedan ofta kräkas upp den. Andra sätt att kompensera för hetsätningen är att fasta, motionera, laxera eller hålla en extrem bantningsdiet. Tvånget att hetsäta är oerhört starkt och upplevs som helt omöjligt att motstå, trots att man försöker. De ständiga misslyckandena följs av depressionsperioder och självmordstankar. Innan själva ätandet börjar känner sig många oroliga och rastlösa. Man kan kallsvettas, känna sig skakig och ha hjärtklappning. En del kan känna sig närmast exalterade, andra kraftigt ångestfyllda. När själva ätandet börjar mår man ofta bättre. En del tycker att det är gott och härligt att äta till en början, med dessa positiva känslor försvinner ofta när man äter mer och mer, utan att kunna sluta. När hetsätningen är över mår man som regel fruktansvärt dåligt, både psykiskt och fysiskt. Man föraktar sig själv, känner sig äcklad och illamående, ledsen och ångestfylld. Det är mycket vanligt att man får självmordstankar. Samtidigt känner man sig helt utmattad rent kroppsligt. Hetsätning, vanligen med påföljande kräkning Stark rädsla för viktökning Starka skuld- och skamkänslor Relativt normal vikt Oregelbunden eller utebliven menstruation * Vid misstanke om ätstörningar kontakta skolhälsovården. Hälsovårdaren och/eller annan stödperson finns till för den studerande

6 Utfärdat: Version: 1 Sida 6 av 7 Handlingsplan Droger och missbruk Man misstänker att studerande använder rusningsmedel eller droger. En studerande kommer till dig och är bekymrad för att en kamrat använder, har provat eller umgås med ungdomar som använder droger. All typ av rusningsmedel och droger är förbjudet att inneha, använda, sälja eller förmedla i Ålands gymnasieskola och i studiebostäderna. Barnskyddslagen och arbetarskyddsförordningen förpliktar personalen att genast ingripa om misstanke finns. Hela personalen övervakar och alla har rätt och skyldighet att vidta åtgärder om misstanke finns. Den studerande borde bära ansvar även för studiekamrater och om han/hon lägger märke till droganvändning ska man vända sig till någon i stödteamet eller till grupphandledaren. Det handlar inte om att skvallra, utan att bry sig. 1. Uppföljning av studieframgång - följ med studieframgången - var observant - Ålands gymnasieskolas närvaro-frånvaroregler följs och olovlig frånvaro tas genast itu med - reagera på snabba förändringar i beteendet t.ex. trötthet, huvudvärk, i en annan värld, överaktiv, aggressivt beteende, överenskommelse som inte håller. 2. Ta kontakt med grupphandledaren - grupphandledaren kontaktar stödteamet och målsmannen - stödteamet gör upp en handlingsplan - inom stödteamet existerar inte tystnadsplikten. 3. Kontakta skolhälsovårdaren vid akuta fall - ring hälsovårdaren eller och kom överens om besökstid ju förr desto bättre. - om situationen kräver, följ den studerande till hälsovårdaren och berätta vad som väckt misstankar. 4. Tagning av laboratorieprov - hälsovårdaren diskuterar med den studerande om drogens användning - för den studerande klargörs reglerna och den ökade risken med arbetarskyddet. - den misstänkte kan skickas på testning och om testresultatet visar positivt, beordrar skolan den studerande vård. Målsmannen meddelas omedelbart, dock så att den studerande ges möjlighet att först berätta själv. Fortsatta tester görs vid behov. För att utreda eventuell användning kan laboratorieprov tas. - om provet visar positivt kontaktas målsmannen genast och den studerande beordras vård. - man gör samtidigt upp planen för kontrolltesterna. - om provet visar negativt, meddelas den studerande och målsmannen genast

7 Utfärdat: Version: 1 Sida 7 av 7 och samtidigt redogörs varför testen togs och vad som orsakade misstanken. 5. Nonchalering av vård, missbruket fortsätter - om den studerande nonchalerar vården eller missbruket fortsätter avstängs den studerande för en viss tid eller tills missbruket upphör från skolan.

Beredskapsplan för krissituationer

Beredskapsplan för krissituationer Beredskapsplan för krissituationer Sävsjö 2015-06-30 G:/Sävsjö-ADM/BUN/Aleholm/SAN Krisgrupp 2015//2016 Namn: Arbete: Mobil: Hem: Johnas Stranne (sammankallande) Rektor Sandra Andersson Rektor Ammi Hylander

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

Krisplan för Granbackaskolan

Krisplan för Granbackaskolan Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning.

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor 1. Inledning... 2 2. Om att hjälpa... 3 3. Skolans krisgrupp... 4 4. Krisgruppens uppgift... 5 5. Viktiga telefonnummer... 6 6. Allvarlig händelse under skoltid...

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Ett påklistrat leende kan dölja symtomen

Ett påklistrat leende kan dölja symtomen Ett påklistrat leende kan dölja symtomen Depression Information till patienter och anhöriga Tycker dina vänner att du borde rycka upp dig? Försöker du hålla skenet uppe, trots att du känner dig nedstämd,

Läs mer

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats FLIK 1 Larmkedja Ring alltid Ingrid eller Siv Ingrid 18013, 0975/52021, 070/6425795 Siv 50100, 50192 073/0660561 Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats Tel arbete Tel hem

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN)

3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN) 1. KRISPLAN, Östra kommundelen 2. FÖRHÅLLNINGSSÄTT 3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN) 5. LÄRARES/PERSONALS DÖD 6.

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL (1/11) KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL Version Datum Ändrad av Ändring 1.0 2014-02-10 Första utgåva 2014 ÖSMO GIF FOTBOLL 1 (2/11) Syfte Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRISBEREDSKAP 3 2. KRISLEDNINGSGRUPP 3 2:1 Krisledninsgruppens uppgift 3 2:2 Krisledningsgruppens medlemmar 4 3. KRISLÅDA.. 5 4. KRISPÄRM.. 5 5. ARBETSGÅNG VID AKUT KRISSITUATION..

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer