Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:"

Transkript

1 Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem, samt ge dig information om dessa reaktioner. Att hjälpa dig att förstå dina symtom och reaktioner genom att sätta dem i ett sammanhang. Att skapa hopp genom att hjälpa dig förstå att flera av dina problem är direkt relaterade till PTSD och att många av dem kommer att förändras till det bättre tack vare behandlingen. En stor del av denna session kommer att ägnas åt att tala med din terapeut om vanliga reaktioner vid trauma. Läs, som hemuppgift, igenom avsnittet Vanliga reaktioner vid trauma efter sessionen. Vanliga reaktioner vid trauma En traumatisk upplevelse är en känslomässig chock och kan leda till emotionella problem. Det här avsnittet beskriver några av de vanliga reaktioner som människor upplever efter ett trauma. Eftersom alla människor reagerar olika på traumatiska händelser, kan du ha mer av vissa reaktioner än andra, och vissa reaktioner kanske du inte alls känner igen. Kom ihåg; det är helt normalt med många förändringar efter ett trauma. Faktum är att de flesta individer som upplever ett allvarligt trauma har svåra reaktioner direkt efteråt. Många överlevare upplever att de mår mycket bättre inom 3 månader efter händelsen, medan andra behöver längre tid för att återhämta sig. Vissa återhämtar sig inte tillräckligt utan någon form av hjälp. En ökad medvetenhet om de förändringar som du har gått igenom sedan traumat är det första steget mot återhämtning. Några av de vanligaste reaktionerna vid ett trauma beskrivs nedan. 1. Rädsla och ångest. Ångest är en vanlig och naturlig reaktion på en farlig situation. För många överlevande kvarstår denna ångest en lång tid efter att traumat är över. Detta sker när ens syn på världen och upplevelse av säkerhet har förändrats och

2 blivit mer negativ. Man kanske blir ångestfylld när man påminns om traumat. Men ibland kan ångest komma som en blixt från klar himmel. Utlösare eller signaler som kan generera ångest inkluderar platser, tidpunkt på dygnet, vissa lukter eller ljud, eller andra situationer som påminner om traumat. Om du ägnar större uppmärksamhet åt de tillfällen då du är rädd, kommer du efterhand att upptäcka vad som utlöser din ångest. På detta sätt kan du se att vissa av de ångestpåslag som verkar komma som från ingenstans egentligen är utlösta av saker som påminner dig om traumat. 2. Återupplevande av traumat. Traumatiserade individer återupplever ofta den traumatiska händelsen. Till exempel kan du ha oönskade tankar på traumat som du inte lyckas skaka av dig. Vissa människor har intensiva återblickar ( flashbacks ), det vill säga de upplever väldigt intensiva och klara bilder av händelsen, som om traumat händer igen. Mardrömmar är också vanliga. Dessa symtom uppstår eftersom en traumatisk händelse är så skakande och annorlunda från vardagliga händelser att du inte kan få den att passa in i den kunskap om världen som du redan har. För att förstå vad som har hänt plockar du därför fram minnet gång på gång, som för att smälta det och få det att passa ihop med din världsbild. 3. Överspändhet är också en vanlig reaktion vid trauma. En ökad spänning i kroppen, eller överspändhet, inkluderar att känna sig nervös, skakig och darrig; lättskrämdhet; problem med att somna eller att sova. Fortlöpande spändhet kan leda till otålighet och irritabilitet, speciellt om du inte får tillräckligt med sömn. Spänningarna är ett resultat av din kropps kamp- eller flyktrespons. Kamp- eller flyktresponsen är vårt sätt att skydda oss mot fara, och reaktionen finns även hos djur. När vi skyddar oss mot fara genom att slåss eller springa därifrån behöver vi mycket mer energi än vanligt, därför pumpar våra kroppar ut extra adrenalin vilket hjälper oss att få den extra energi som behövs för att överleva. Traumatiserade individer upplever ofta omvärlden som fylld av faror. Deras kroppar är därför hela tiden i beredskap och alltid redo att reagera på en attack. Problemet är att en ökad spänning kommer väl till pass i objektivt farliga situationer, om

3 vi exempelvis skulle möta en tiger. Men beredskapen blir väldigt obehaglig när den fortsätter över lång tid och även i ofarliga situationer. En annan reaktion på fara är att bli paralyserad, att stelna som ett rådjur i bilens helljus, och denna reaktion kan också uppstå under ett trauma. 4. Undvikande är ett vanligt sätt att hantera traumarelaterad smärta. Det vanligaste är att undvika situationer som påminner om traumat, till exempel platsen där det hände. Ofta undviker man också situationer som indirekt är förknippade med traumat, som att gå ut på kvällen, om traumat inträffade på natten. Ett annat sätt att minska obehag är att försöka tränga undan smärtsamma tankar och känslor. Detta kan leda till känslomässig avtrubbning, vilket gör det svårt för dig att känna både obehagliga och angenäma känslor eller kärlek. Ibland är de smärtsamma tankarna och känslorna så intensiva att de blockeras av ditt medvetande, vilket gör att du inte minns vissa delar av traumat. 5. Många som är traumatiserade känner ilska och irritation. Om man inte är van vid att känna ilska, kan också detta kännas otäckt. Det kan vara förvirrande att vara arg, speciellt gentemot dem som står dig närmast. Ibland blir människor arga för att de är irriterade så ofta. Ilska kan också komma ur en känsla av att världen är orättvis. 6. Trauma leder ofta till känslorna skuld och skam. Många anklagar sig själva för saker som de gjorde eller inte gjorde för att överleva. Till exempel tänker vissa som har blivit misshandlade att de skulle ha kämpat tillbaka, och de beskyller sig själva för angreppet. Andra tänker att om de inte hade gjort motvärn hade de inte tillfogats skada. Du kanske skäms för ditt agerande under traumat, om du agerade på ett sätt som du annars aldrig skulle ha gjort. Ibland kan också andra personer anklaga dig för traumat. Att känna skuld för traumat betyder att du tar ansvar för vad som hände. Att ta på dig skulden kan få dig att uppleva mer kontroll över vad som hände, men det kan samtidigt leda till känslor av hopplöshet och depression.

4 7. Sorg och depression är också vanliga reaktioner vid trauma. Du kanske känner dig ledsen, dyster, utan hopp eller förtvivlad. Du gråter kanske ofta. Du kanske tappar intresset för andra och för aktiviteter som du brukade tycka om. Du kanske också känner att framtiden inte verkar spela någon roll längre, eller att livet inte är värt att leva. Detta kan leda till tankar på att du önskar att du var död, eller att du skadar dig själv eller försöker ta ditt liv. Eftersom traumat förändrar hur du ser på dig själv och omvärlden är det förståeligt att du känner dig ledsen och sörjer det som du har förlorat på grund av traumat. 8. Självbilden eller världsbilden blir ofta mer negativt färgad efter ett trauma. Du kan säga till dig själv Om jag inte hade varit så svag eller dum hade detta aldrig hänt mig. Många människor ser överlag sig själva på ett mer negativt sätt efter ett trauma ( Jag är en dålig person och jag förtjänade detta ). Det är också väldigt vanligt att man uppfattar andra mer negativt och känner att ingen går att lita på. Om du brukade se på världen som en ganska trygg plats, kan traumat nu få dig att plötsligt tänka att omvärlden är väldig farlig. Om du tidigare i ditt liv har haft dåliga erfarenheter, kan traumat övertyga dig om att världen är farofylld och att andra är opålitliga. De här negativa tankarna får ofta människor att känna sig helt förändrade av traumat. Om tilliten försvinner kan relationer till andra bli spänd och det kan bli svårt att vara intim med andra. 9. Sexuella relationer kan också bli lidande efter en traumatisk händelse. Många överlevare märker att det är svårt att känna lust eller att ha sexuellt umgänge. Detta gäller i högsta grad de individer som har varit utsatta för sexuella övergrepp, eftersom att ha sex i sig självt, utöver bristen på tillit, påminner om traumat. 10. Vissa människor ökar sitt bruk av alkohol eller droger efter ett trauma. Det är inget fel på ansvarsfullt drickande, men om ditt bruk av alkohol, droger eller andra rusmedel har ökat som ett resultat av din traumatiska upplevelse kan det hämma återhämtningen och skapa ytterligare problem.

5 Många reaktioner vid trauma är relaterade till varandra. Till exempel kan en intensiv återblick kännas som att du tappar kontrollen, vilket kan resultera i rädsla och spändhet. Många tror att deras vanliga reaktioner på ett trauma innebär att de håller på att bli galna eller tappa förståndet. Sådana föreställningar kan göra reaktionerna än mer skrämmande. Återigen, i takt med att du blir medveten om de förändringar som du har genomgått sedan traumat, och bearbetar dessa upplevelser i behandlingen, kommer symtomen att väcka allt mindre obehag.

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Ta kontrollen över dina tankar

Ta kontrollen över dina tankar Ta kontrollen över dina tankar Vi vill alla må bra, känna lycka och nå våra mål. Men vi lägger ofta krokben för oss själva genom skuldkänslor, självförakt, oro eller svartsjuka. Genom att ändra ditt sätt

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

Dags för en förändring?

Dags för en förändring? Dags för en förändring? Dags för en skribent Karin Bengtsson foto www.matton.se Hans Runesson grafisk form Katarina Lundquist repro & tryck Löwex Trycksaker AB, Växjö upplaga 3 000 ex kontakt detgodalivet@ltkronoberg.se

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Kris. Vad är det? Och hur kan man jobba med det som SER-terapeut? Lise-Lott Fri SERvt12

Kris. Vad är det? Och hur kan man jobba med det som SER-terapeut? Lise-Lott Fri SERvt12 Kris Vad är det? Och hur kan man jobba med det som SER-terapeut? Lise-Lott Fri SERvt12 Helsingborg 2012 Sammanfattning: Mitt arbete handlar om, och beskriver vad en kris är för något. Jag går in och förklarar

Läs mer

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna. Formuläret

Läs mer

Vägar genom sorg. CeFAM Kris- & katastrofpsykologi

Vägar genom sorg. CeFAM Kris- & katastrofpsykologi Vägar genom sorg CeFAM Kris- & katastrofpsykologi De dödas kläder som du får ta hand om på sjukhuset och lägga bakom dig i bilen och köra hemåt med, de dödas kläder är mycket tysta. Tystare än någon skog

Läs mer

Våldtäkten drabbar också de anhöriga. En rapport från RFSU-kliniken av Marianne Göthberg

Våldtäkten drabbar också de anhöriga. En rapport från RFSU-kliniken av Marianne Göthberg Våldtäkten drabbar också de anhöriga En rapport från RFSU-kliniken av Marianne Göthberg Våldtäkten drabbar också de anhöriga 1977 startades en mottagning för våldtagna kvinnor på RFSU kliniken i Stockholm.

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Diskussionsunderlag till filmen TVÅ TENNISSKOR

Diskussionsunderlag till filmen TVÅ TENNISSKOR Diskussionsunderlag till filmen TVÅ TENNISSKOR När John förlorar sin mamma i en bilolycka förändras hela livet i ett enda slag. Hur sörjer en tolvåring? Vad behöver han för stöd? Det är inte alltid så

Läs mer

Informationshäfte om barn som har mamma eller pappa i fängelse

Informationshäfte om barn som har mamma eller pappa i fängelse Informationshäfte om barn som har mamma eller pappa i fängelse Under loppet av ett år upplever många tusen barn att mamma eller pappa är frihetsberövade Det är den som är vuxen som tar beslut å barnets

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning

Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning nejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnej.

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

ATT SKRIVA EN KRISPLAN

ATT SKRIVA EN KRISPLAN SVENSKA SCOUTRÅDET ATT SKRIVA EN KRISPLAN NÄR, HUR OCH VARFÖR MARIA LINDMARK 7/9/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 STEG FÖR STEG ATT SKRIVA EN KRISPLAN...5 STEG 1 Brainstorma!...5 STEG 2 Sortera

Läs mer

Emotional Freedom Techniques

Emotional Freedom Techniques - EFT Introduktion till Emotional Freedom Techniques Kjell & Ann-Sofi Forsberg Center för Energipsykologi Copyright Kjell & Ann-Sofi Forsberg december 2010-12-01 0411-52 70 30 www.eftsweden.se - EFT Innehållsförteckning

Läs mer

Jag är mer än bara cancer.

Jag är mer än bara cancer. Jag är mer än bara cancer. Arbetsmaterial för verksamheter som vill bli bättre på att möta cancerberörda. Det här materialet riktar sig till dig som möter personer med cancer och närstående i ditt yrke.

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer