Ångestsyndrom-Anxiety

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ångestsyndrom-Anxiety"

Transkript

1 Ångestsyndrom-Anxiety Resource Center i Umeå AB Socionom Leg Psykoterapeut Lärare och handledare i psykoterapi Mobil: Emajl: 1

2 ÅNGESTSTÖRNINGAR 1. PANIKATTCK 2. PANIKSYNDROM MED/UTAN AGORAFOBI 3. SOCIALFOBI/FOBIER 4. OCD - Obsessive Compulsive Disorder 5. GAD Generaliserad Ångest 6. PTSD Posttraumatisk Stress Symtom PTSS (PTSD) 2

3 Posttraumatic Stress Disorder PTSD Posttraumatisk Stressymtom PTSS 3

4 POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER PTSD Enligt DSM-IV = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Forth Edition, 1994 A) Personen har varit utsatt för en traumatisk händelse där följande ingått I bilden: 1. Personen upplevde, bevittnade eller konfronterades med en händelse eller en serie händelser som innebär död, allvarigt skada (eller hot om detta), eller ett hot mot egen eller andras fysiska integritet. 2. Personen reagerade med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. 4

5 B) Den traumatiska händelsen återupplevs om och om igen på ett eller fler av följande sätt: 1. Återkommande, påträngande och plågsamma minnesbilder, tankar eller perceptioner relaterade till händelsen. 2. Återkommande mardrömmar om händelsen. 3. Handlingar eller känslor som om den traumatiska händelsen inträffar på nytt (en känsla av att återuppleva händelsen, illusioner, hallucinationer och dissociativa flashbacks upplevelser, även sådana som inträffar vid uppvaknandet eller under drogpåverkan). 4. Intensivt psykiskt obehag inför inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen. 5. Fysiologiska reaktioner på inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen. 5

6 C) Ständigt undvikandet av stimuli som associeras med traumat och allmänt nedsatt själslig vitalitet (som inte funnits före traumat) enligt tre eller fler av följande kriterier: 1. Aktivt undvikande av tankar, känslor eller samtal som förknippas med traumat. 2. Aktivt undvikande av aktiviteter, platser eller personer som framkallar minnen av traumat. 3. Oförmåga att minnas någon viktig del av händelsen 4. Klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter. 5. Känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor 6. Begränsade affekter (t ex oförmåga att känna kärlek) 7. Känsla av att sakna framtid (t ex inga särskilda förväntningar på yrkeskarriär, äktenskap, barn eller på att få leva och åldras som andra) 6

7 D) Ihållande symtom på överspändhet (som inte funnits före traumat), vilket indikeras av två eller fler av följande kriterier: 1. svårt att somna eller orolig sömn 2. irritabilitet eller vredesutbrott 3. koncentrationssvårigheter 4. överdriven vaksamhet 5. lättskrämdhet 7

8 Reaktioner hos barn Barnets känslomässig och fysisk utvecklingsnivå Nätverkets (föräldrar, skolan, kamrater och hälsosjukvården) möjlighet att ge psykisk, fysisk och social trygghet föräldrarnas förmåga att ge skydd och trygghet 8

9 skolan Skolan: koncentration, uppmärksamhet, utagerande beteende, depressivitet Skolanspersonal och barnen - skräck Stödsystem 9

10 Posttraumatic Stress Disorder PTSD Social phobia Agoraphobia Depression - Suicide Psychosis Somatization Drug Abuse Paranoia 10

11 Förekomst av stressrelaterade symtom vid olika tidpunkter efter Gottröraolyckan PTSS-10 har använts för screening av stressrelaterade symtom. Stressymtom Frekvens efter 1 mån 4 m 14 m 25m (N=88) (N=68) (N=75) (N=75) Sömnstörningar 44% 25% 32% 29% Mardrömmar 26% 16% 30% 20% Nedstämdhet 51% 32% 31% 30% Rastlöshet 53% 53% 48% 49% Att dra sig undan 27% 19% 22% 28% Irritabilitet 35% 26% 30% 43% Stämningssvängning. 43% 27% 37% 39% Skuldkänslor 21% 14% 12% 24% Räd. bli påmind 34% 25% 34% 29% Spänd i kroppen 55% 29% 40% 40% Flyghaveriet vid Göttröra den 27 december (1994). MAMEDO-rapport nr 63. in: Psykotraumatologi (2001). Sid

12 BEHANDLING STRESS REDUCERINGSMODELLEN Behandlingen användes under 80-talet och sattes in för de som var offer för sexuella övergrepp. Meichenbaum, D.H.(1985). Stress Inoculation Training. New York: Pergamon Press. Att hantera trauma coping skills Muskel avslappning Andning Visualisering av rädsla eller ångestskapande situationer (självexponering) Rollspel Träning i att stoppa tankar Vägledande själv - dialog 12

13 PANIKATTACK ENLIGT DSM-IV Panikattck är en avgränsad episod av intensive rädsla eller obehag, där minst fyra av följande symptom utvecklas hastigt och når sin kulmen inom tio minuter. DSM-IV = Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders, Forth Edition,

14 palpitationer, bultande hjärta eller hastigt puls svettning darrning eller skakning känsla av att tappa andan kvävningskänsla smärta eller obehag i bröstet illamående eller obehag i magen svindel, ostadighetskänslor eller matthet derealisations eller depersonalisationskänslor rädsla att mista kontrollen eller bli tokig dödsskräck paresttesier (domningar eller stickningar) frossa eller värmevallningar 14

15 Fysiska Reaktioner Autonoma nervsystemet ANS Sympatiska: förbereder människan för kamp eller flykt när ett stressmoment uppstår - musklerna spänns, pupillerna vidgas, salivproduktionen minskar, porerna öppnas så att svettningen ökar, tarmarna dras samman, urinblåsans spänning minskar - levern aktivers så att den frigör mer socker i blodet för att ge extra energi, och hormoner som adrenalin och cortison pumpas ut i kroppen och ökar andningen och höjer pulsen Parasympatiska: har till uppgift att få kroppen att återgå till det normala sedan det sympatiska nervsystemet har satt fart på den. 15

16 GAD enligt Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders, Forth Edition, 1994 Överdriven rädsla eller oro (förväntansångest) inför ett antal olika händelser eller aktiviteter (t ex skol eller arbetsprestationer) flertalet dagar under minst sex månader. Svårigheter att kontrollera oron. 16

17 Rädslan och oron förknippas med tre eller fler av följande sex symtom (av vilka några funnits med i bilden flertalet dagar de senaste sex månaderna): -rastlös, uppskruvad eller på helspänn -lätt att bli uttröttad -svårt att koncentrera sig eller tom i huvudet -irritabel -muskelspänning -sömnstörning (svårt att somna, täta uppvaknanden eller orolig och otillfredsställande sömn) 17

18 SAMMANFATTNING ÅNGESTSTÖRNINGAR KATASTROFTÄNKANDE: att se sig själv i extremt negativa, katastrofala sammanhang. FÖRSTORING: i varje situation som skulle kunna utmynna i det minsta obehag tenderar individen att förstora de fruktade konsekvenserna. ÖVERGENERALISERING: att generalisera det förväntade negativa utfallet av en enskild händelse till att gälla alla händelser i livet. Perris, C. (1996). Kognitiv terapi i teori och praktik. Sid

19 SLUT och TACK 19

Exempel på informationsblad att distribuera till drabbade och deras anhöriga vid olyckor och svåra upplevelser:

Exempel på informationsblad att distribuera till drabbade och deras anhöriga vid olyckor och svåra upplevelser: Utdrag ur Claes-Otto Hammarlund: Bearbetande samtal Exempel på informationsblad att distribuera till drabbade och deras anhöriga vid olyckor och svåra upplevelser: NÄR DET SOM INTE FÅR HÄNDA HAR HÄNT ÄNDÅ

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning DDet här är en broschyr om ångestsjukdomar eller ångestsyndrom, som de också kallas. Till ångestsjukdomarna räknas panikångest/paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom,

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Post Traumatisk Stress

Post Traumatisk Stress Post Traumatisk Stress En Självhjälpsguide Sammanställd av Agneta Morelli för Invandrarcentrum, GFTE, Gävle Kommun 2008-04-17 Vad är en traumatisk händelse? En traumatisk händelse är något utöver en vardaglig

Läs mer

FoU-rapport 2009-1. Cool kids. KBT-behandling för barn med ångest. Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal

FoU-rapport 2009-1. Cool kids. KBT-behandling för barn med ångest. Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal FoU-rapport 2009-1 Cool kids KBT-behandling för barn med ångest Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal Cool Kids KBT-behandling för barn med ångest Denna rapport

Läs mer

Vad ser studenten om läkarstudenter på klinik

Vad ser studenten om läkarstudenter på klinik Läkarprogrammet VT 2014 Självständigt arbete 30p Vad ser studenten om läkarstudenter på klinik! Författare: Karin Ekbom E-post: karinekbom.ke@gmail.com Mobil: 0739-324397 Handledare: Mimmie Willebrand,

Läs mer

Flyktingbarnteamet Göteborg Trauma diagnostik, behandling och förhållningssätt i vardagen Caroline Nilsson, leg. psykolog

Flyktingbarnteamet Göteborg Trauma diagnostik, behandling och förhållningssätt i vardagen Caroline Nilsson, leg. psykolog UNHCR/M.Maguire Ett samarbete mellan: Barn- och ungdomspsykiatri, Gamlestaden Flyktingbarnteamet Göteborg Trauma diagnostik, behandling och förhållningssätt i vardagen Caroline Nilsson, leg. psykolog UNHCR

Läs mer

Reaktioner vid omskakande händelser

Reaktioner vid omskakande händelser Reaktioner vid omskakande händelser När behövs professionell hjälp? En skrift av Tom Lundin, Kunskapscentrum för traumatisk stress, Akademiska Sjukhuset i Uppsala Innehåll Vad är ett trauma?............................4

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 Huvudförfattare Christian Rück ISBN 91-85211-76-1 RV 2011:01 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet

Läs mer

Ångest och oro 1. Inledning. Bakgrund. Begreppet ångest betecknar en grupp ospecifika,

Ångest och oro 1. Inledning. Bakgrund. Begreppet ångest betecknar en grupp ospecifika, 1022 Psykiatri 1 Lars von Knorring, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala Katarina Hedin, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Anne-Liis von Knorring, Institutionen

Läs mer

Välkommen till Modul 1: Social fobi och KBT

Välkommen till Modul 1: Social fobi och KBT Välkommen till Modul 1: Social fobi och KBT Välkommen till den första modulen i Internetbehandlingen för social fobi! Här kan du prova på hur det är att jobba med internetbehandling genom att läsa texten

Läs mer

Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom Generaliserat ångestsyndrom 4/4/2013 Björn Paxling bjorn.paxling@psykologpartners.se KBT och Trauma - Björn Palmqvist 1 Dagens upplägg Vad är GAD, diagnoskriterier, symptom Prevalens, etiologi etc Behandling

Läs mer

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

PSYKIATRI. Sömnstörningar. Allmänt om sömnstörningar. Sömnstörningar 765 Ångest och oro 776 Förstämningssyndrom 786 Ätstörningar 797

PSYKIATRI. Sömnstörningar. Allmänt om sömnstörningar. Sömnstörningar 765 Ångest och oro 776 Förstämningssyndrom 786 Ätstörningar 797 PSYKIATRI Sömnstörningar 765 Ångest och oro 776 Förstämningssyndrom 786 Ätstörningar 797 Psykoser 806 Demens 815 Sömnstörningar RAGNAR ASPLUND LANDSTINGETS FOU-ENHET, JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING, ÖSTERSUND

Läs mer

Ätstörningar, psykiatrisk komorbiditet och självbild

Ätstörningar, psykiatrisk komorbiditet och självbild UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20 p Höstterminen 2006 Ätstörningar, psykiatrisk komorbiditet och självbild En sambandsstudie om samsjuklighet och självbild hos

Läs mer

PANIKSYNDROM. en vanlig sjukdom

PANIKSYNDROM. en vanlig sjukdom PANIKSYNDROM en vanlig sjukdom P A N I K S Y N D R O M en vanlig sjukdom De första panikattackerna De första panikattackerna är oftast de allra värsta. De kommer utan förvarning och hotar hela din existens.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 SYFTE...3 PROBLEMFORMULERING...3 BAKGRUND...4 PTSD, KOMPLEX PTSD och DISSOCIATION...4 PTSD...4 Komplex PTSD eller DESNOS...6 Dissociativa störningar...7

Läs mer

Om vägledningsdokumentet

Om vägledningsdokumentet Ångesthosbarnochunga medpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI CI NSKMOTTAGNI NG Ångesthosbarnochunga medpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI CI NSKMOTTAGNI

Läs mer

DEPRESSIVA STÖRNINGAR

DEPRESSIVA STÖRNINGAR DEPRESSIVA STÖRNINGAR 1. Depressiv sinnesstämning Avser subjektiva känslor av depression vilka baseras på verbalt uttryckta klagomål eller känner sig deprimerad, ledsen, oglad, dyster, mycket olycklig,

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

3.10 psykiska reaktioner och symtom 130907

3.10 psykiska reaktioner och symtom 130907 3.10 psykiska reaktioner och symtom 130907 För varje enskild patient får cancerdiagnosen en specifik psykologisk betydelse. Detta innebär i sin tur att alla patienter/närstående får en ökad belastning

Läs mer

Klinisk psykologi. Kapitel 20

Klinisk psykologi. Kapitel 20 Kapitel 20 Klinisk psykologi Erik är 27 år, tystlåten och blyg. Han är intresserad av bilar och motorer, och brukar ägna timmar i garaget och mecka med sin gamla Ford. När han inte meckar med bilen så

Läs mer

- en jämförelse mellan PSWQ och BAI -

- en jämförelse mellan PSWQ och BAI - Eva-Lena Fredriksson Linda Frey Självskattningsformulär som del i bedömning av Generaliserat Ångestsyndrom. - en jämförelse mellan PSWQ och BAI - Self-assessment forms as a part of psychiatric evaluations

Läs mer

Om yrsel klinikern bättre än MR-kameran VERKSAMHETSOMRÅDE INTERNMEDICIN, SÖDERSJUKHUSET DANIEL RICHTER, SPECIALISTLÄKARE

Om yrsel klinikern bättre än MR-kameran VERKSAMHETSOMRÅDE INTERNMEDICIN, SÖDERSJUKHUSET DANIEL RICHTER, SPECIALISTLÄKARE Om yrsel klinikern bättre än MR-kameran VERKSAMHETSOMRÅDE INTERNMEDICIN, SÖDERSJUKHUSET DANIEL RICHTER, SPECIALISTLÄKARE Några fall 56-årig kvinna. Vaknade imorse och var direkt kraftigt yr, kräktes en

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang.

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang. Sammanfattning I en kvalitativ studie undersöktes sju kvinnors upplevelser av eventuellt höjd livskvalitet efter att de har genomgått den peda-terapeutiska behandlingen i Incestcentrum, Göteborg. Behandlingen

Läs mer

TRAFIKSKADADE BARN OCH UNGDOMAR RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE MED AVSEENDE PÅ POSTTRAUMATISK STRESS

TRAFIKSKADADE BARN OCH UNGDOMAR RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE MED AVSEENDE PÅ POSTTRAUMATISK STRESS BILAGA 1 TRAFIKSKADADE BARN OCH UNGDOMAR RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE MED AVSEENDE PÅ POSTTRAUMATISK STRESS INNEHÅLL Sid BAKGRUND 2 Trafikskadade barn 2 Trauma och traumatisk stress 2 Barn och trauma

Läs mer

Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa?

Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa? Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa? Lisa Boutz Leg. psykolog Barn- och ungdomspsykiatri Ångest = ett sinnestillstånd som karaktäriseras av oro och rädsla och som påverkar oss

Läs mer