Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen."

Transkript

1 Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

2 Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner... 2 Att tänka på innan det händer... 2 Åtgärder vid dödsbud... 2 Information till medarbetare... 3 Information till närstående... 4 Information till personalen i telefonväxeln... 4 Situationer som kan utlösa krisreaktioner Arbetsolyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall Vid arbetsolyckor är det inte enbart den drabbade som kan vara i behov av krishjälp. Det är betydelsefullt att arbetskamraterna i den direkta omgivningen och även andra arbetstagare som har en relation till den drabbade ges möjlighet till stöd och hjälp. Att förlora en arbetskamrat genom olycksfall eller sjukdom kan innebära en stark psykisk påfrestning för övriga arbetskamrater och leda till krisreaktioner. Våld eller hot om våld Att utsättas för fysiskt våld är en traumatisk upplevelse. Lika känslomässigt påfrestande kan ett hot kännas, särskilt om det innebär hot till livet. Olyckor och tillbud på fritiden eller utanför arbetsplatsen Här bör rutiner upprättas för information och stöd till berörda medarbetare på den drabbades arbetsplats. Yrkesspecifika plötsliga och/ eller extrema påfrestningar Det finns yrken där arbetet i sig innebär en stark psykisk påfrestning då arbetstagaren har till uppgift att vårda och ta hand om svårt sjuka människor samt människor som skadats eller omkommit. Att hjälpa människor i nöd och ta hand om anhöriga till skadade eller avlidna är psykiskt belastande. Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning Allvarlig kränkning Reaktionerna hos en person som upplever sig ha blivit allvarligt kränkt kan ha samma karaktär som de som kan följa efter en akut krissituation. Förändringar i arbetet eller livssituationen. Ständigt återkommande förändringar och förändringar som uppfattas som avgörande ingrepp i den enskildes arbets- eller livssituation kan utlösa kristillstånd. Samtal, enskilt eller i grupp... 4 Massmedierelationer och massmediehantering

3 Krisreaktioner Vanliga krisreaktioner är: Ångest och rädsla Återupplevande av påträngande minnen Sömnstörningar Kroppsliga besvär Skuld- och självförebråelser Sorgsenhet och depression Irritabilitet och ilska Störningar i relationer till andra Åtgärder vid dödsbud Dödsbud till anhörig Sker dödsfallet utanför sjukhuset är det alltid polisen som meddelar dödsbudet till närmast anhörig. Dödsbudet kan ges tillsammans med präst eller annan resursperson som kontaktas via polisens försorg. Minnesstundens form och innehåll Minnesstunden bör lämpligen äga rum dagen efter dödsfallet. Den bör ha ett innehåll, exempelvis att någon läser en dikt eller att man framför ett musikstycke. Stunden avslutas med en tyst minut. Under hela minnesstunden bör levande ljus brinna, och låt gärna en enkel blombukett stå på bordet. därefter halas ner till 2/3 av stångens höjd. Då jordfästningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den halas ner omedelbart eller vid ordinarie tid. Inför begravning Om kollegor från arbetsplatsen önskar närvara vid begravning bör man vidtala berörda närstående i förväg. Information till medarbetare Tydlig och saklig information Att tänka på innan det händer Namn och telefonnummer Varje chef rekommenderas ha en lättillgänglig förteckning över aktuella namn och telefonnummer till de anställdas närstående. Förteckningen bör uppdateras kontinuerligt eller minst en gång om året, förslagsvis vid utvecklingssamtal. Lokaler lämpliga för Information till medarbetare Enskilda samtal Minnesstund Inför minnesstunden Ljusstakar och ljus Lämplig dikt eller musik Kontakter med övriga trossamfund Vid behov av representanter från andra trossamfund än Svenska kyrkan kan kontakt förmedlas via enheten för Hälsa, Trygghet, Säkerhet på kommunkontoret. Minnesstund En minnesstund känns ofta naturlig när en arbetskamrat gått bort. Minnesstunden får olika karaktär beroende på hur nära arbetskam-raten man stod, hur plötsligt döden kom, vilken ålder arbetskamraten hade och så vidare.närstående bör underrättas om att en minnesstund ska äga rum på arbetsplatsen för att få möjlighet att närvara. Flaggning Det är viktigt att närstående har informerats om dödsfallet innan man flaggar på halv stång eller vidtar andra åtgärder för att hedra minnet av den bortgångne. Flaggning på halv stång sker: Den dag dödsfallet inträffat eller dagen efter Dagen då jordfästningen äger rum Vid flaggning på halv stång skall flaggan först hissas i topp och omedelbart Människan har en tendens att fylla ut det hon inte vet med fantasins hjälp. För att förhindra ryktesspridning är det därför viktigt att information om en allvarlig händelse ges fortlöpande även när informationsvärdet kan tyckas lågt. Informationen bör om möjligt ges samtidigt till all berörd personal. Vem meddelas först? Först bör man informera närstående, därefter arbetskamraterna. Tänk också på att informera personer som är bortresta eller frånvarande på grund av sjukdom. Olycka eller dödsfall som drabbar närstående till en anställd Om det meddelas att en närstående till en anställd avlidit eller är svårt skadad, var noga med att kontrollera uppgiftens riktighet samt se till att få namn och telefonnummer till person som de berörda kan kontakta för att få mer information. 2 3

4 Information till närstående Gör en kartläggning av händelsen Anpassning av arbetsförhållanden Personlig kontakt inte telefonsamtal Lämna beskedet i lämplig miljö Medverka till att närstående får besked om tillbudet så snart som möjligt Öppen, ärlig och direkt kommunikation. Ge dig tid att lyssna Avsätt god tid för samtal Information till personalen i telefonväxeln Rutiner bör finnas för varje förvaltning för att information så fort som möjligt ska gå fram till kommunens telefonväxel. Enhetschefen för telefonväxeln och informationschefen ska informeras om dödsfall eller olycka som berör kommunalt anställd personal så fort som möjligt Frågor som bör vara besvarade: Vilken information får lämnas nu och senare? Vem får informeras? Vart ska ärende som gäller den drabbades arbete hänvisas? Vart hänvisas frågor från pressen? Personalen i kommunens telefonväxel informeras snarast om händelsen och om hur information ska ges enligt ovan. Samtal, enskilt eller i grupp Lyssna aktivt och ge rimligt stöd Uppmana till ömsesidigt stöd och hjälp Låt var och en komma till tals utan press Stoppa upp gruppen om någon gråter Ge vederbörande en känsla av värme och medkänsla. Glöm inte att det finns både inre och yttre gråt. Fråga aldrig Varför? Använd Vad? och Hur? för att klargöra och spegla. Var uppmärksam på reaktioner Ge vederbörande möjlighet att prata om sina reaktioner. Att plocka fram orsakerna till dessa är just att bearbeta de svåra upplevelserna. Stoppa diskussioner om skuld och letande efter syndabockar Vad hände egentligen? Här går man igenom det som faktiskt hänt och avfärdar därmed fantasier och lösa rykten som lätt uppstår vid svåra händelser. Hur uppfattade du händelsen Här får var och en ge sina sinnesintryck av händelsen. Vad tänkte du på? Vilka tankar och funderingar for genom huvudet? Vad kände du? Här ges möjlighet att sätta ord på alla känslor som kommit fram. Vad har du lärt dig av detta? Hur hanterar man en liknande situation i framtiden? Hur kan erfarenheten användas? Kan något göras annorlunda? Vid en svår händelse kan professionella samtalsledare behövas. Tänk dessutom på att även du som är chef kan behöva stöd för att bearbeta händelsen. För dem som utsatts för en stark påfrestande händelse kan det behövas en tillfällig förändring av arbetsuppgifter eller arbetstider. Det bör i detta sammanhang betonas att det vid allvarliga händelser till exempel vid våld och hot ofta är av terapeutiskt värde att finnas kvar eller snabbt återgå i arbetet som bör anpassas efter förhållandena. Massmedierelationer och massmediehandledning Massmediekontakter sker i första hand via kommunens presschef och i andra hand genom kommundirektören. Riktlinjer för kontakter med massmedia finns även framtagna inom Lunds kommuns kommunikationsplattform 4 5

5 För mer information kontakta Kommunkontorets säkerhetssamordnare vxl Kommunkontoret, Lunds kommun, 2010

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISGRUPPEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER: NAMN ARBETSPLATS TFN ARBESTPLATS MOBILNR alt HEM Agneta Ekberg Högkullen 0435-55124 0709-471675,

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ATT SKRIVA EN KRISPLAN

ATT SKRIVA EN KRISPLAN SVENSKA SCOUTRÅDET ATT SKRIVA EN KRISPLAN NÄR, HUR OCH VARFÖR MARIA LINDMARK 7/9/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 STEG FÖR STEG ATT SKRIVA EN KRISPLAN...5 STEG 1 Brainstorma!...5 STEG 2 Sortera

Läs mer

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Mälardalens högskola Akademin för Hälsa, vård och välfärd, HVV 2015 Beslutande: Handläggande: 2015.01.28 Maria Müllersdorf Tanja Dunerbrandt, Madeleine

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET Beslutad den 21 september 1993 AFS 1993:17 2 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-350-1 ISSN 0348-2138 ARBETARSKYDDSSTYRELSEN

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING INNEHÅLL Den här krisplanen fokuserar på olyckor av olika slag, och hur de hanteras praktiskt och kommunikativt. Den ger också handgripliga tips

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 Krishantering LÅNGSIKTIG PLANERING Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 FÖRBEREDELSER Reserutiner 9 Kurser/utomhusaktiviteter

Läs mer

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld 1 (15) Handlingsplan mot hot och våld Antagen xx 2013 Framtagen av Magnus Dahlberg och Annika Ekberg, Kommunledningsförvaltningen och Malin Ekblad, Säkerhetsavdelningen Revideras vart tredje år Trelleborg2000,

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse 1 REAKTIONER Akut reaktion Under den första tiden efter en allvarlig händelse har många en känsla av overklighet. Det som inträffat känns ofattbart. Vanligt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer