Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium"

Transkript

1 Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

2 Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika faser 6. Mallar 7. Krisgruppens sammansättning innevarande läsår Bilaga 1 Kontaktuppgifter anställda

3 1. Inledning I krissituationer krävs handlingsberedskap och särskilda insatser. Exempel på krissituationer är dödsfall, allvarlig olycka eller någon form av tillbud. Handlingsplanens syfte är att ge konkreta redskap för att kunna agera i händelse av krissituationer Krishanteringsplanen revideras och aktualiseras årligen. 2. Konkret handlingsplan Vid varje enskilt kristillfälle måste en unik handlingsplan upprättas och i det följande ges riktlinjerna för upprättandet av sådan plan. En extraordinär situation uppstår Rektor eller dennes ställföreträdande informeras och sammankallar vid behov skolans krisgrupp för att upprätta en handlingsplan. Steg 1 I ett första steg besvaras nedanstående frågor: Vad har hänt? Vem/vilka är inblandade? Var/när/hur har den aktuella händelsen inträffat? Vilken information har redan förmedlats av vem och till vem? Vilket informationsbehov kvarstår? Steg 2 I det andra steget informerar rektor, eller den han utser, övrig personal. Den fortsatta ansvarsfördelningen inom krisgruppen upprättas utifrån den unika situationen med stöd av följande punkter: En kontaktperson till de anhöriga utses. (Vid dödsfall de ska anhöriga ha meddelats av sjukhus, polis eller religiös församling, innan skolan tar kontakt.) En person utses att tillkalla polis, om det inträffade är ett dödsfall. En person utses till talesman i de fall det som hänt har massmedialt intresse. En person utses att tillkalla externa resurser för stöd till personal, om krisgruppen beslutar att detta är påkallat. En person utses att arrangera en samling, om det inträffade är av sådant slag att sådant behov föreligger.

4 Steg 3 I det tredje steget beaktas följande frågor: Vilka insatser behöver göras för att stötta personal och elever i ett första skede? Vilka insatser utöver vad som gjorts i steg 1 och steg 2 behöver göras i ett längre perspektiv? Vilka önskemål har de anhöriga? 3. Åtgärder vid olika krissituationer Olycka På olycksplatsen Ge första hjälpen och tillkalla eventuellt ambulans alt. se till att den skadade kommer under sjukhusvård. Avlägsna alla obehöriga från olycksplatsen. Meddela rektor Uppgifter för rektor eller dennes ställföreträdande: Informera anhöriga. Informera personal och elever. Sammankalla krisgruppen vid behov. Obotligt sjuk elev Rektor sammankallar krisgruppen för att upprätta handlingsplan: Kontaktperson utses. Den sjuke elevens och de anhörigas önskemål styr innehållet i handlingsplanen. Kontinuerlig information skall lämnas till övriga elever beroende på hur nära de står den sjuke.

5 Dödsfall På platsen för dödsfallet: Meddela rektor. Avlägsna obehöriga från platsen. Uppgifter för rektor eller dennes ställföreträdande: Tillkalla polis. Tillkalla krisgruppen för planering av vidare åtgärder. Vidare åtgärder vid inträffat dödsfall: Gemensam samling för information och kortare minnesstund. Iordningställande av kondoleansbord (Tillhörande låda finns i klädförrådet i källaren) Flaggning på halv stång. Skriftlig information till övriga elevers vårdnadshavare. Möjlighet till bearbetning av det skedda i form av samtal i den egna gruppen, längre öppethållande av skolan i närvaro av personal och andra vuxna, begravningsdeltagande om de anhöriga säger ja, eventuellt besök vid gravplatsen. Överlämnande av dödsbud Beskedet överlämnas av en person som den berörde har en fungerande relation till och som ansvarar för att ingen utomstående kan störa vid överlämnandet av beskedet. är tydlig men visar den värme och omtanke som situationen kräver. är beredd på att den berörde kan reagera på många olika sätt och att alla sätt är rätt. ansvarar för att den berörde kommer till den plats där övriga familjemedlemmar befinner sig. Självmord, självmordstankar och självmordsförsök Vid kännedom om självmordstankar eller självmordsförsök råder ömsesidigt informationsansvar mellan skola och hem. Skolan ska aktivt bidra till att bearbeta elever och föräldrar att söka upp/ta emot hjälp från relevant instans.

6 4. Handfasta råd vid sorgearbete Sorgearbetet är en normal och nödvändig process liksom att krisen är en naturlig reaktion på en oväntad, extraordinär händelse. Det är inte förklaringar och tröstande ord som är viktiga, utan att någon finns som kan bemöta den sörjandes reaktioner. För bästa stöd gäller följande: Respektera att sorg och sörjande är individuellt och lika ofta tar sig i uttryck som t.ex. ilska, vrede eller förnekande som tårar och nedstämdhet. Återkom om du blir avvisad men gör det respektfullt. Lyssna mer än du talar. Tillåt den sörjande att älta. Ge den sörjande tid. Uppmuntra till att söka hjälp om den sörjande inte kommer vidare inom rimlig tid. 5. Definition av kris begreppet samt dess olika faser När något oväntat av allvarligt slag händer, inträffar ett kristillstånd som kan ta sig i uttryck i olustkänslor, upprördhet, ångest eller förvirring. Det är inget sjukdomstillstånd, utan en naturlig reaktion på en extraordinär händelse, där erfarenhet och inlärda strategier inte räcker till. Vid kris talar man om fyra olika faser: Chockfasen Reaktionsfasen Reparationsfasen Nyorienteringsfasen De enskilda faserna kan vara över kortare eller längre tid och de kan också infalla samtidigt eller i annan ordning än ovan. Chockfasen Den drabbade uppträder på ett sätt som omgivningen uppfattar som avvikande från det normala. Han eller hon kan verka förskräckt, förvirrad eller frånvarande. Denna fas kan vara från ett kort ögonblick upp till några dygn. Reaktionsfasen Den drabbade börjar ta in vad som har hänt. Han/hon reagerar på vad som händer i omgivningen. Denna fas kan vara mycket smärtsam och pågå i flera veckor. Hur detta tar sig i uttryck är mycket individuellt.

7 Reparationsfasen Den drabbade börjar vänja sig vid situationen. Han/hon återgår till det vardagliga livet och börjar visa intresse för framtiden. Han/hon hanterar situationen och kommer ur krisen. Denna fas kan vara upp till ett halvår. Nyorienteringsfasen Erfarenheterna skapar nya förutsättningar, den drabbade står på ny grund och känner sig ofta psykiskt starkare. Sorg, saknad och minnen är dock närvarande även i framtiden.

8 6. Mallar 1. Information om dödsfall Till vårdnadshavare i klass Jag skriver detta brev för att ni som anhöriga till elever i klass ska få kännedom om att klasskamraten, NN, har avlidit. Detta är något som vi alla har berörts mycket starkt av och under den närmaste tiden kommer vi därför att ha beredskap att fånga upp de känslor som kan vara svåra att bära ensam. Vi har vid en gemensam information uppmanat elever att ta kontakt med någon av oss vuxna som finns i skolan, om man känner att man behöver hjälp att bearbeta det som har hänt. Vi kommer att vara lyhörda inför elevernas behov och beredda att avsätta tid till samtal och reflektion. Utöver detta finns en beredskap att vid behov slussa elever vidare till ytterligare hjälp och jag vill därför uppmana er anhöriga och övriga i elevernas närhet att vara uppmärksamma på funderingar och reaktioner som kan bli resultatet av NN:s bortgång. Vi har haft kontakt med NN:s föräldrar och återkommer med besked om begravning och eventuellt deltagande från skolan. Slutligen vill jag bara tillfoga att undertecknad och övrig personal finns tillgängliga om ni har ytterligare frågor och funderingar. Med vänliga hälsningar Maria Troedsson Rektor

9 2. Information om deltagande vid begravning Angående deltagande vid NN:s begravning Vi kan, efter kontakt med NN:s anhöriga, meddela att begravningen kommer att äga rum...dagen den /... klockan i... Enligt överenskommelse med familjen är klassoch skolkamrater välkomna att deltaga. Jag vill dock poängtera att detta sker helt på frivillig basis. Transporter till och från begravningsplatsen ordnas genom skolans försorg. Skolpersonal kommer att vara närvarande och det är naturligtvis möjligt, för den elev som så önskar, att ha förälder eller annan vuxen med sig. Med vänliga hälsningar Maria Troedsson Rektor

10 6. Krisgruppens sammansättning Sammankallande: Övriga: Rektor Maria Troedsson Liza Willner Camilla Rosenqvist Lena Svärd Jeanette Rundqvist Peter Svärd

11 Bilaga 1 Kontaktuppgifter anställda Namn Telefonnummer arbetet Telefonnummer privat Peter Svärd Maria Troedsson Liza Willner Håkan Johansson Camilla Rosenqvist Lena Svärd Peter Eklund / Mikael Willner Egon Holmkvist / Thomas Bladh Annika Nordström Lena Nilsson Sara Svärd Jeanette Rundquist (ssk.)

12 Anna Breisner Rolf Sandin / Kamilla Vidkälla Lars Davidsson

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN NAMN TELEFON ARB TELEFON HEM Monica Boje 0457-61 88 19 0704-36 95 90 Rektor Reine Cederberg 0709-54 76 80 Arbetslagsledare Per Hultkrantz 0708-84 33 24 Arbetslagsledare Malin

Läs mer

Beredskapsplan för krissituationer

Beredskapsplan för krissituationer Beredskapsplan för krissituationer Sävsjö 2015-06-30 G:/Sävsjö-ADM/BUN/Aleholm/SAN Krisgrupp 2015//2016 Namn: Arbete: Mobil: Hem: Johnas Stranne (sammankallande) Rektor Sandra Andersson Rektor Ammi Hylander

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan.

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. Reviderad Januari 2012 Innehållsförteckning Krisgruppens deltagare och telefonnummer 3 Allmänt för alla krisreaktioner

Läs mer

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISGRUPPEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER: NAMN ARBETSPLATS TFN ARBESTPLATS MOBILNR alt HEM Agneta Ekberg Högkullen 0435-55124 0709-471675,

Läs mer

KRISPLAN Lyckeby skolområde

KRISPLAN Lyckeby skolområde KRISPLAN Lyckeby skolområde INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Krisgrupp och telefonlista 2-3 Krisplan 4-5 Samlingslokal 5 Obehöriga i skolan 6 Olyckor 6 Våld eller hot mot personal elev 6 Anmälan till socialtjänst

Läs mer

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN. Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20

Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN. Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20 Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 KRISPLAN Inledning och uppläggning.... 2 Vad händer vid en allvarlig olycka.. 3

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Krisplan för Kyrkerörsskolan

Krisplan för Kyrkerörsskolan Reviderad 2014-02-03 Krisplan för Kyrkerörsskolan Introduktion Det är betydelsefullt för Kyrkerörsskolan med en i förväg utarbetad plan för hantering av olika former av kriser. Syftet är att det finns

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL (1/11) KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL Version Datum Ändrad av Ändring 1.0 2014-02-10 Första utgåva 2014 ÖSMO GIF FOTBOLL 1 (2/11) Syfte Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade

Läs mer

Krisplan för Granbackaskolan

Krisplan för Granbackaskolan Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning.

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor 1. Inledning... 2 2. Om att hjälpa... 3 3. Skolans krisgrupp... 4 4. Krisgruppens uppgift... 5 5. Viktiga telefonnummer... 6 6. Allvarlig händelse under skoltid...

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG

KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG Reviderad 111004 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Kontaktpersoner och telefonnummer sid 4 Telefonlista sid 4-5 Allvarlig olycka/händelse i skolan sid 6 Allvarlig

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer

Handlingsplan vid krissituationer Röbäcks skolområde Handlingsplan vid krissituationer för Linblommans skola, Linnéaskolan, Kasamarks skola och Röbäcks skola Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Per Eklund Dokumentinformation Handlingsplanen

Läs mer

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Planera för det oplanerade Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang 1 Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Bra planering från flera håll. Texterna i detta dokument är sammanställda

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15 KRISPLAN UTMARKSSKOLAN Läsåret 14/15 Syftet med denna krisplan är att den skall fungera som hjälp och stöd vid kritiska händelser, såsom olyckor och dödsfall (elev/föräldrar/syskon och skolpersonal) som

Läs mer

Boo Gårds skola. Handlingsplan vid olika krissituationer

Boo Gårds skola. Handlingsplan vid olika krissituationer Boo Gårds skola Handlingsplan vid olika krissituationer 110915 1 Innehåll Inledning... 3 Krisgrupp... 4 Larmlista... 5 Viktiga telefonnummer:... 6 Utrymning... 7 Bombhot via telefon... 8 Preventiva åtgärder

Läs mer

Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 060117_KMH_Krisplan.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Krisplan Dnr 05/257 06-01-17 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27 711, 115 91 Stockholm Tel: 08-16

Läs mer

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1 Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Bilaga 13 Krishanteringsplan Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1 Referenser... 1 Syfte... 2 Grunder... 2 Risk och kris... 2 Ansvars-, lednings- och lydnadsförhållanden...

Läs mer

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott Stöd- och krisplan Varbergs GIF Friidrott 1 Stöd - & Krisplan för Varbergs GIF-Friidrott Stöd- & Krispolicy Stöd- och krispolicyn är baserad på de av Svensk Friidrott framtagna, gemensamma värdegrunder

Läs mer