1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4."

Transkript

1 Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga.

2 Färdighet 2: Att inleda ett samtal 1. HÄLSAR Jag hälsar på den andra personen. 2. PRATAR Vi småpratar. 3. AVGÖR Jag avgör om den andra personen lyssnar. 4. SÄGER Jag tar upp huvudämnet.

3 Färdighet 3: Att samtala 1. SÄGER Jag säger det jag vill säga. 2. FRÅGAR Jag frågar den andra personen vad han/hon anser. 3. LYSSNAR Jag lyssnar på vad den andra personen säger. 4. SÄGER Jag säger vad jag anser. 5. AVSLUTAR Jag säger en avslutande kommentar.

4 Färdighet 4: Att ställa en fråga 1. VETA VAD? Jag bestämmer mig för vad jag vill veta. 2. FRÅGA VEM? Jag bestämmer mig för vem jag skall fråga. 3. HUR? Jag tänker ut olika sätt att ställa min fråga på och väljer ett av dem. 4. NÄR? Jag väljer rätt tid och plats för att ställa min fråga. 5. FRÅGAR Jag ställer min fråga.

5 Färdighet 5: Att säga tack 1. AVGÖR Jag avgör om den andra personen har sagt eller gjort något som jag vill tacka för. 2. NÄR? Jag väljer en bra tid och plats för att tacka den andra personen. 3. TACKAR Jag tackar den andra personen på ett vänligt sätt. 4. VARFÖR? Jag talar om för den andra personen varför jag tackar honom/henne.

6 Färdighet 6: Att presentera sig 1. NÄR? Jag väljer rätt tid och plats för att presentera mig. 2. HÄLSAR Jag hälsar på den andra personen och säger vad jag heter. 3. FRÅGAR Jag frågar vad den andra personen heter. 4.PRATAR Jag berättar eller frågar något för att inleda ett samtal.

7 Färdighet 7: Att presentera andra 1. Jag kallar den första personen vid namn. 2. Jag talar om för honom/henne vad den andra heter. 3. Jag kallar den andra personen vid namn. 4. Jag talar om vad första personen heter. 5. Jag säger något som hjälper personerna att lära känna varandra.

8 Färdighet 8: Att ge en komplimang 1. VAD? Jag bestämmer vad jag vill berömma hos den andra personen. 2. HUR? Jag bestämmer hur jag ska ge komplimangen. 3. NÄR? Jag väljer rätt tid och plats att ge komplimangen. 4. GER Jag ger komplimangen.

9 Färdighet 9: Att be om hjälp 1. AVGÖR Jag avgör vad problemet är. 2. HJÄLP? Jag bestämmer mig för om jag vill ha hjälp med problemet. 3. VEM? Jag tänker efter vilka personer som kan hjälpa mig och väljer en av dem. 4. FRÅGAR Jag berättar för personen om problemet och ber den personen hjälpa mig.

10 Färdighet 10: Att ta initiativ till att vara med 1. VILL JAG? Jag bestämmer mig för om jag vill vara med i en aktivitet tillsammans med andra. 2. HUR? Jag bestämmer mig för bästa tillfället att komma med. 3. NÄR? Jag väljer bästa tillfället att haka på. 4. DELTAR Jag börjar delta i aktiviteten.

11 Färdighet 11: Att ge instruktioner 1. VAD? Jag beslutar vad som måste göras. 2. VEM? Jag tänker efter vilka personer som skulle kunna göra det och väljer en av dem. 3. BER Jag ber den andre personen göra det som jag vill ha gjort. 4. FRÅGAR Jag frågar den andre om han/hon förstår vad som ska göras. 5. Jag ändrar eller upprepar mina instruktioner om så behövs.

12 Färdighet 12: Att följa instruktioner 1. LYSSNAR Jag lyssnar noga medan den som instruerar mig talar om vad jag ska göra. 2. FRÅGAR Jag ställer frågor om det som jag inte förstår. 3. BESTÄMMER MIG Jag bestämmer mig för om jag vill följa instruktionerna och jag låter den andra personen veta mitt beslut. 4. UPPREPAR Jag upprepar instruktionerna för mig själv. 5. GÖR

13 Färdighet 13: Att be om ursäkt 1. AVGÖR Jag avgör om det vore bäst att be om ursäkt för något som jag har gjort. 2. TÄNKER Jag tänker ut olika sätt som jag skulle kunna be om ursäkt på. 3. NÄR? VAR? Jag väljer ut bästa tid och plats för att be om ursäkt. 4. URSÄKTAR Jag ber om ursäkt.

14 Färdighet 14: Att övertyga andra 1. BESTÄMMER Jag bestämmer mig för om jag vill övertyga någon om någonting. 2. BERÄTTAR Jag berättar min idé för den andra personen. 3. FRÅGAR Jag frågar den andra personen vad han/hon tycker om idén. 4. VARFÖR? Jag berättar varför min idé är bra. 5. BETÄNKETID Jag ber den andre tänka igenom min idé innan han/hon bestämmer sig.

15 Färdighet 15: Att vara medveten om sina känslor 1. KÄNNER Jag känner efter vad som pågår i min kropp för att bättre förstå mina känslor. 2. VAD HÄNDE? Jag bestämmer mig för vad det var som hände som gör att jag känner mig så. 3. KÄNSLA? Jag bestämmer mig för vad jag skulle kunna sätta för namn på min känsla.

16 Färdighet 16: Att uttrycka sina känslor 1. KÄNNER Jag känner efter vad som pågår i min kropp. 2. VAD HÄNDE? Jag bestämmer vad det var som hände som gör att jag känner mig så. 3. KÄNSLA Jag sätter ord på hur jag känner mig. Glad, ledsen, på dåligt humör, nervös, rädd, orolig, generad, frustrerad. 4. NÄR? HUR? VAR? VEM? Jag tänker ut olika sätt att uttrycka min känsla på och väljer ett av dem. Jag berättar om den, gå där ifrån, visar med mitt ansikte och min kropp. Jag tänker också på när jag skall uttrycka min känsla, till vem och var det skall ske. 5. UTTRYCKER Jag uttrycker min känsla.

17 Färdighet 17: Att förstå andras känslor 1. TITTAR Jag iakttar den andra personen. 2.LYSSNAR Jag lyssnar på vad den andra personen säger. 3. FUNDERAR Jag funderar ut hur den andra personen känner sig. 4. HUR VISAR JAG? Jag tänker ut olika sätt att visa att jag förstår hur han/hon känner sig. 5. VISAR Jag bestämmer mig för det bästa sättet och använder det.

18 Färdighet 18: Att handskas med någon annans ilska 1. LYSSNAR Jag lyssnar på den som är arg. 2. FÖRSTÅR Jag försöker förstå vad han/hon säger och känner. 3. AVGÖR Jag avgör om det finns något jag kan säga eller göra för att klara ut situationen. 4.FÖRSÖKER HANTERA Om jag kan, hanterar jag den andres ilska.

19 Färdighet 19: Att visa tillgivenhet 1. BESTÄMMER Jag bestämmer mig för om jag tycker om den andra personen. 2. AVGÖR Jag avgör om den andra personen skulle vilja veta vad jag känner. 3. HUR? Jag väljer bästa sättet att uttrycka mina känslor. 4. NÄR? Jag väljer bästa tid och plats för att uttrycka mina känslor. 5. VISAR Jag uttrycker mina känslor på ett vänligt sätt.

20 Färdighet 20: Att handskas med rädsla 1. AVGÖR Jag avgör om jag är rädd. 2. VAD? Jag funderar över vad jag är rädd för. 3. TÄNKER Jag tänker efter om rädslan är realistisk. 4. MINSKAR Jag vidtar steg för att minska min rädsla genom att tala med någon, lämna platsen eller gradvis närma mig den skrämmande situationen.

21 Färdighet 21: Att belöna sig själv 1. VAD? Jag bestämmer mig för om jag har gjort något som förtjänar belöning. 2. SÄGA VAD? Jag bestämmer vad jag skulle kunna säga för att belöna mig själv. 3. HUR? Jag bestämmer vad jag skulle kunna göra för att belöna mig själv. 4. BELÖNAR Jag belönar mig själv genom att säga och göra det jag bestämt.

22 Färdighet 22: Att be om lov 1. VAD? Jag bestämmer mig för vad jag skulle vilja göra som kräver tillåtelse. 2. VEM? Jag avgör vem jag måste be om lov. 3. HUR? Jag bestämmer mig för hur jag ska be om lov. Skriftligt eller muntligt. 4. NÄR? Jag väljer rätt tid och plats för att be om lov. 5. BER OM LOV Jag ber om lov.

23 Färdighet 23: Att dela med sig 1. VILL JAG DELA? Jag bestämmer mig för om jag skulle vilja dela med mig av det jag har. 2. VAD HÄNDER? Jag tänker på hur den andra personen kan känna sig när jag gör så.(glad, nöjd, likgiltig, misstänksam) 3. ERBJUDER Jag erbjuder mig att dela med mig på ett rakt och vänligt sätt.

24 Färdighet 24: Att hjälpa andra 1. HJÄLPA? Jag bestämmer mig för om den andra personen behöver och vill ha min hjälp. 2. HUR? Jag tänker ut olika sätt som jag skulle kunna vara till hjälp på. 3. FRÅGAR Jag frågar den andra personen om han/hon behöver och vill ha min hjälp. (Jag tillåter den andra att säga nej om han/hon vill det) 4. HJÄLPER Jag hjälper den andra personen.

25 Färdighet 25: Att förhandla 1. AVGÖR Jag avgör om jag och den andra personen har olika åsikter. 2. BERÄTTAR Jag berättar för den andra personen vad jag tycker om problemet. 3. FRÅGAR Jag frågar den andra personen vad han/hon tycker om problemet. 4. LYSSNAR Jag lyssnar med ett öppet sinne på hans/ hennes svar. 5. TÄNKER Jag tänker igenom varför den andra personen kanske tycker så. 6. KOMPROMISSAR Jag föreslår en kompromiss.

26 Färdighet 26: Att utöva självkontroll 1. KÄNNER Jag känner efter vad som pågår i min kropp som är signaler på att jag är på väg att tappa behärskningen. 2. VAD HÄNDE? Jag tänker efter vad det var som hände som gör att jag känner så här. 3. HUR? Jag tänker ut olika sätt att behärska mig. 4. KONTROLLERAR MIG

27 Färdighet 27: Att hävda sina rättigheter 1. KÄNNER Jag är uppmärksam på vad som händer i min kropp som är en signal på att jag är missnöjd och vill hävda mina rättigheter. 2. VAD HÄNDE? Jag tänker efter vad det var som hände som gör att jag känner mig missnöjd. 3. GÖRA VAD? Jag tänker ut ett sätt som jag kan hävda mig på och väljer ett av dem. Jag väljer rätt tid och plats för att hävda mig. 4. HÄVDAR MIG Jag hävdar mig på ett direkt och rimligt sätt.

28 Färdighet 28: Att bemöta retsamma kommentarer 1. AVGÖR Jag avgör om jag håller på att bli retad. 2. TÄNK Jag tänker ut ett sätt att handskas med tråkningarna. 3. VÄLJ Jag väljer bästa sättet och använder det.

29 Färdighet 29: Att undvika bråk med andra 1. AVGÖR Jag avgör om jag befinner mig i en situation där jag kan råka i bråk. 2. BESTÄM Jag bestämmer mig för om jag vill komma undan. 3. BERÄTTA Jag talar om för de andra vad jag har beslutat mig för och varför. 4.FÖRESLÅR Jag föreslår andra saker att göra. 5. GÖR Jag gör det som jag tror är bäst för mig.

30 Färdighet 30: Att undvika slagsmål 1. STANNAR UPP Jag stannar upp och funderar över varför jag vill slåss 2. VAD HÄNDER? Jag bestämmer vad jag vill ska hända i ett längre perspektiv. 3. ANDRA SÄTT Jag tänker ut andra sätt att handskas med situationen i stället för att slåss. Jag kan förhandla, be om hjälp, gå iväg, hävda mina rättigheter, räkna. 4. VÄLJER BÄSTA SÄTT Jag väljer bästa sättet att handskas med situationen och använder det.

31 Färdighet 31: Att framföra klagomål och kritik 1. VAD? Jag bestämmer vad det är jag är missnöjd med. Vad är problemet? 2. VEM? Jag bestämmer mig för vem jag skall framföra kritiken till. Vem kan lösa problemet? 3. SÄGER Jag framför min kritik till den personen. 4. FÖRESLÅR Jag talar om för personen vad jag vill skall göras åt problemet. 5. FRÅGAR Jag frågar vad personen tycker om det jag har sagt.

32 Färdighet 32: Att bemöta klagomål och kritik 1. LYSSNAR Jag lyssnar på kritiken med öppet sinne. 2. BER Jag ber personen förklara det som jag inte förstår genom att bekräfta innehållet och känslan. 3. SÄGER Jag talar om för personen att jag förstår kritiken. 4. UTTRYCKER Jag uttrycker mina åsikter om kritiken och tar på mig skulden om så är lämpligt. 5. FÖRESLÅR Jag ger förslag på vad vi båda skulle kunna göra åt saken. Jag kan kompromissa, försvara min position el. be om ursäkt.

33 Färdighet 33: Att uppträda sportsligt 1. TÄNKER Jag tänker efter hur jag gjorde och hur den andra personen gjorde i matchen eller spelet som vi spelade. 2. VAD? Jag tänker ut en verklig komplimang som jag skulle kunna ge den andre för hans/hennes spel. Jag kan säga tex. bra försök, grattis. 3. FUNDERAR Jag funderar över hur han hon kommer att reagera på det jag tänker säga. Den andre kan bli glad, arg eller bli generad. 4. VÄLJER Jag väljer den komplimang som jag anser är bäst och säger den.

34 Färdighet 34: Att handskas med generande situationer 1. AVGÖR Jag avgör om jag känner mig generad. 2. TÄNKER Jag tänker efter vad det var som gjorde att jag blev generad. 3.BESTÄMMER Jag bestämmer mig för vad som skulle kunna få mig att känna mig mindre generad. Tex. rätta till orsaken, reducera känslan, distrahera de andra, använda humor, lugna och motivera mig själv. 4.GÖR Jag använder det sätt jag valt för att känna mig mindre generad.

35 Färdighet 35: Att handskas med att inte få vara med 1. AVGÖR Jag avgör om det är så att jag inte får vara med. Blir jag ignorerad eller avvisad? 2. FUNDERAR Jag funderar över varför de andra lämnar mig utanför det de håller på med. 3. BESTÄMMER Jag bestämmer mig för hur jag skulle kunna hantera problemet. Jag kan vänta, gå där ifrån, tala om för de andra hur deras beteende påverkar mig, be att få vara med. 4. VÄLJER Jag väljer bästa sättet och använder det.

36 Färdighet 36: Att försvara en vän 1. AVGÖR Jag avgör om min vän har blivit orättvist behandlad av andra. Har min vän blivit tex. retad, kritiserad el. utnyttjad. 2. TÄNKER Jag tänker efter om min vän vill att jag skall försvara honom eller henne. 3. BESTÄMMER Jag bestämmer mig för hur jag skall försvara min vän. Jag kan försvara hans/hennes rättigheter, förklara eller be om ursäkt. 4. FÖRSVARAR Jag försvarar min vän.

37 Färdighet 37: Att bemöta övertalning 1. LYSSNAR Jag lyssnar på den andra personens idéer om saken. Jag lyssnar med ett öppet sinne och försöker se saken ur den andres synvinkel. 2. BESTÄMMER Jag bestämmer mig för vad jag tycker men jag skiljer noga mellan mina egna och den andres idéer. 3. JÄMFÖR Jag jämför det hon/han har sagt med det jag tycker. Jag håller med, håller inte med, förtydligar eller skjuter upp mitt beslut. 4. BERÄTTAR Jag bestämmer mig för vilken idé som jag tycker bäst om och berättar om den för den andra personen.

38 Färdighet 38: Att hantera ett misslyckande 1. AVGÖR Jag avgör om jag har misslyckats med någonting. Misslyckandet kan gälla prestationer, studier eller idrott. 2. FUNDERAR Jag funderar över varför jag misslyckades. Det kan ha att göra med skicklighet, motivation eller otur. Ta med personliga skäl och omständigheter i beräkningen. 3. NYTÄNKER Jag tänker igenom vad jag kan göra för att inte misslyckas i framtiden. Vad har jag makt att förändra? Vid bristande färdigheter kan jag öva mer på. Vid bristande motivation kan jag anstränga mig mer. Vid yttre omständigheter tänker jag ut sätt att förändra dem. 4. BESTÄMMER Jag bestämmer mig för om jag vill försöka igen. 5. FÖRSÖKER Jag försöker igen med hjälp av min nya idé.

39 Färdighet 39: Att hantera dubbla budskap 1. AVGÖR Jag avgör om någon förmedlar två budskap till mig samtidigt. Det kan vara med ord, gester, kroppshållning eller genom att säga en sak och göra en annan. 2. TÄNKER Jag tänker ut olika sätt att tala om för den andra personen att jag inte förstår vad han/hon menar. Konfrontera. Fråga. 3. VÄLJER Jag väljer det bästa sättet att säga det till den andra personen. 4. SÄGER Jag säger det jag tänkt på det sätt jag planerat.

40 Färdighet 40: Att bemöta anklagelser 1. TÄNKER Jag tänker igenom vad den andra personen anklagat mig för. Är anklagelsen riktig eller ej? 2. FUNDERAR Jag funderar över varför personen kan ha anklagat mig. Har jag kränkt hans/hennes rättigheter el. egendom? Har ett rykte startats av någon annan? 3. TÄNKER Jag tänker ut sätt att bemöta personens anklagelse. Neka till det, förklara mitt beteende, korrigera den andra personens uppfattningar, står på mig, ber om ursäkt, erbjuder mig att kompensera det som hänt. 4.VÄLJER &GÖR Jag väljer det bästa sättet och använder det.

41 Färdighet 41: Att förbereda sig för ett svårt samtal 1. FUNDERAR MIG Jag funderar över hur jag kommer att känna mig under samtalet. Jag kanske blir sänd, ängslig eller otålig. 2. FUNDERAR ANDRE Jag funderar över hur den andre kommer att känna sig. Han/hon kanske känner sig ängslig, uttråkad eller arg. 3. TÄNKER UT SÄTT Jag tänker ut olika sätt att säga det jag vill säga. 4. VILKET SVAR? Jag funderar över hur den andra personen kan komma att svara. 5. VAD HÄNDER? Jag tänker igenom vilka andra saker som kan hända under samtalet. UPPREPA 1-5, 2ggr på olika sätt. 6. VÄLJER & GÖR Jag väljer bästa sättet som jag kan komma på för att hantera problemet och provar det.

42 Färdighet 42: Att handskas med grupptryck 1. TÄNKER Jag tänker efter vad gruppen vill att jag skall göra och varför. Jag lyssnar på de andra, avgör vad den verkliga innebörden är och försöker förstå det som sägs. 2. BESTÄMMER Jag bestämmer mig för vad jag vill göra. Jag kan ge med mig, stå på mig, skjuta upp beslutet eller förhandla. 3. SÄGA HUR? Jag bestämmer mig för hur jag skall tala om för gruppen vad jag vill göra. Jag anger mina skäl, pratar bara med en person, skjuter upp beslutet eller står på mig. 4. SÄGER Jag talar om för gruppen vad jag har bestämt mig för.

43 Färdighet 43: Att ta sig för något 1. AVGÖR Jag avgör om jag känner mig uttråkad eller nöjd med det jag håller på med. Har jag svårt med koncentrationen, är jag rastlös eller stör jag andra som håller på med något? 2. TÄNKER Jag tänker ut saker som jag tidigare har tyckt om att göra. 3. GÖRA VAD? Jag bestämmer mig för vilken av dem jag skulle kunna göra nu. Jag tänker på att välja aktiviteter som är bra för mig. Jag tar med en kamrat om så är lämpligt. 4. GÖR Jag sätter igång med aktiviteten.

44 Färdighet 44: Att ta reda på orsaken till ett problem 1. VILKET? Jag definierar vad problemet är. 2. VARFÖR? Jag tänker ut möjliga orsaker till problemet. Var det jag själv, någon annan eller en yttre händelse? Har problemet uppstått avsiktligt, av misstag eller båda? 3. AVGÖR Jag avgör vilka de troligaste orsakerna till problemet är. 4. FRÅGAR/TÄNKER Jag tar reda på vilken den egentliga orsaken till problemet är. Jag frågar andra eller iakttar situationen igen.

45 Färdighet 45: Att sätta upp ett mål 1. TÄNKER Jag tar reda på vilket mål jag skulle vilja uppnå. 2. HUR Jag tar reda på allt jag kan om hur jag skulle kunna uppnå mitt mål. Pratar med vänner, läser, iakttar andra, frågar dem som kan mycket på området. 3. TÄNKER Jag tänker ut olika steg jag kommer att behöva ta för att uppnå mitt mål. Jag tänker igenom mina förmågor, vilket material jag har el. har tillgång till, vilken hjälp andra kan ge och vilka färdigheter som krävs. 4. GÖR

46 Färdighet 46: Att bedöma vad man är bra på 1. BRA PÅ VAD? Jag bestämmer mig för vilka förmågor jag kan vilja använda. Jag tar hänsyn till andra, omständigheterna och målet. 2. TÄNKER Jag tänker på hur jag har gjort tidigare när jag försökt använda de här förmågorna. 3. FRÅGAR Jag inhämtar andras åsikter om mina förmågor. Gamla betyg el. omdömen. Frågar någon. 4. TÄNKER Jag tänker igenom det jag fick reda på och avgör hur bra jag har använt dessa förmågor. Funderar över resultaten från 2&3.

47 Färdighet 47: Att samla information 1. BESTÄMMER Jag bestämmer mig för vilken information jag behöver. 2. TÄNKER Jag tänker igenom hur jag kan få den information jag behöver. 3. GÖR Jag gör saker för att få informationen. Ställer frågor, ringer Någon/några, letar i böcker.

48 Färdighet 48: Att rangordna problem 1. TÄNKER Jag tänker igenom vilka saker som är ett problem för mig. Jag gör en lista och tar med allt. 2. RANGORDNAR Jag rangordnar de här problemen från mest till minst viktiga 3. VÄNTAR Jag väntar med de mindre viktiga problemen. Jag delegerar, skjuter upp dem el. undviker dem. 4. GÖR Jag tar itu med mina viktigaste problem. Jag planerar de första stegen för att hantera det viktigaste problemet. Jag övar på de här stegen i min fantasi.

49 Färdighet 49: Att fatta ett beslut 1. TÄNKER Jag tänker igenom det problem som kräver att jag fattar ett beslut. 2. HUR? Jag tänker igenom vilka olika beslut jag kan fatta. Jag ställer upp ett antal olika alternativ och jag undviker att ta ett förhastat beslut. 3. SÖKER Jag inhämtar korrekt information om de olika alternativen. Jag frågar andra, läser eller iakttar. 4. TÄNKER Jag tänker igenom mina möjliga beslut igen med hjälp av den information som jag har inhämtat. 5. BESLUTAR Jag fattar det bästa beslutet.

50 Färdighet 50: Att koncentrera sig på en uppgift 1. BESTÄMMER Jag bestämmer vad min uppgift är. 2. NÄR? Jag beslutar mig för när jag skall arbeta med den här uppgiften och hur länge. 3. SAMLAR Jag samlar ihop det material jag behöver. 4. VAR? Jag bestämmer mig för en plats där jag skall utföra uppgiften. Jag funderar över var, minimerar ljudnivån, antalet personer, eller eventuella störningar. 5. BESTÄMMER Jag bestämmer mig för om jag är redo att koncentrera mig.

FÄRDIGHET 1: Att lyssna FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal FÄRDIGHET 3: Att samtala FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga FÄRDIGHET 5: Att säga tack

FÄRDIGHET 1: Att lyssna FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal FÄRDIGHET 3: Att samtala FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga FÄRDIGHET 5: Att säga tack FÄRDIGHET 1: Att lyssna FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal FÄRDIGHET 3: Att samtala FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga FÄRDIGHET 5: Att säga tack FÄRDIGHET 6: Att presentera sig FÄRDIGHET 7: Att presentera

Läs mer

Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se

Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se Bilaga 1 50 SOCIALA FÄRDIGHETER Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se Nr: 1 Lyssna 1. Titta på den som pratar. 2. Tänk på vad som sägs. 3. Vänta på din tur att

Läs mer

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1.

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på

Läs mer

Hantera besvärliga typer

Hantera besvärliga typer Hantera besvärliga typer 2224 Verkligheten och min uppfattning om verkligheten är inte detsamma. Jag har ansvar för mina tankar. Jag ensam har ansvar för hur jag väljer att tolka det jag ser och hör. Det

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

tar fysisk kontakt söker fysisk kontakt

tar fysisk kontakt söker fysisk kontakt Fysisk kontakt reagerar på fysisk kontakt klarar av att ta emot fysisk kontakt tar fysisk kontakt söker fysisk kontakt Ögonkontakt ser på den person som försöker få uppmärksamhet bibehåller ögonkontakt

Läs mer

HANTERA ILSKA OCH FRUSTRATION

HANTERA ILSKA OCH FRUSTRATION HANTERA ILSKA OCH FRUSTRATION Det här kapitlet beskriver de bästa strategierna för att hantera svårhanterligt beteende, ilska och frustration. Här finns avsnitt om hur man känner igen varningstecknen,

Läs mer

Varför gör de inte som jag säger?

Varför gör de inte som jag säger? Varför gör de inte som jag säger? Motiv till att vara med i träningsgruppen/seglarskolan? 1.Varför kommer dina seglare till träningen? 2.Kommer alla dit av samma anledning? Skilj på vad de gör och vad

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1 Kommunikation Sida 1 Kommunikation uppstår i alla relationer och möten människor emellan. Kommunikation betyder överföring av budskap. En fungerande kommunikation är en viktig förutsättning för framgång

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

GRUPPER OCH REGLER. Scen 1

GRUPPER OCH REGLER. Scen 1 Socialpsykologi GRUPPER OCH REGLER Scen 1 Du kliver in i en hiss där det står en annan person. Det är gott om plats med du går och ställer dig bredvid den andra så att era ärmar nuddar varandra. Scen 2

Läs mer

Personlig sammanfattning av Mentorskursen

Personlig sammanfattning av Mentorskursen Personlig sammanfattning av Mentorskursen Veronica retar sig mest på att jag frågar hur dagen varit varje dag fast hon inte svarar. Det hon uppskattar mest med mig är när jag gör praktiska saker med henne,

Läs mer

Att möta och hantera försvarsbeteenden JOHAN YDRÉN, PSYKOLOG, KONFLIKTHANTERARE

Att möta och hantera försvarsbeteenden JOHAN YDRÉN, PSYKOLOG, KONFLIKTHANTERARE Att möta och hantera försvarsbeteenden JOHAN YDRÉN, PSYKOLOG, KONFLIKTHANTERARE WWW.LINKEDIN.COM/IN/JOHANYDREN/ Agenda God grund för bra kommunikation Tekniker för att återföra samtal till konstruktiv

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Wender Utah Rating Scale (WURS)

Wender Utah Rating Scale (WURS) Wender Utah Rating Scale (WURS) WURS (Wender 1995) är ett hjälpmedel för en vuxen person att beskriva sitt beteende i barndomen. Innehåller 61 påståenden om barndomen. De på mallen markerade frågorna ger

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt.

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt. RESILIENCE ATTITUDES Det finns inget riktigt bra svenskt ord för resilience. Det betyder ungefär: återhämtning/spänstighet/motståndskraft. Resilience kan liknas vid fjädringen på en bil. Fjädern pressas

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg?

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1.Jag är mest orolig över att min partner inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer

Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg?

Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg? Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1. Jag är mest orolig över att hen inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer

Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt?

Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt? Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid varandra med respekt? Emotionell coaching: innebär

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

En sjöhäst är inte alltid en sjöhäst

En sjöhäst är inte alltid en sjöhäst En sjöhäst är inte alltid en sjöhäst Skapa en tydliggörande kommunikativ miljö Anna Glenvik Astrid Emker 1 Delaktighet Vad betyder ordet delaktighet för dig Vilka faktorer påverkar delaktighet? Delaktighet

Läs mer

S U A S. Självskattningsformulär

S U A S. Självskattningsformulär S U A S Självskattningsformulär Översättning till svenska: Prof Lil Träskman Bendz Bearbetning: Med Dr Anders Niméus Inst för Klinisk Neurovetenskap, Avd Psykiatri Lunds Universitet De 20 frågorna börjar

Läs mer

Det är också viktigt att under utbildningen lägga in tid för reflektion. Det behöver den inåtvända.

Det är också viktigt att under utbildningen lägga in tid för reflektion. Det behöver den inåtvända. Vem är du? För att bättre kunna vara den som ska leda andra mot ett visst mål behöver du ha god självkännedom. Det tyckte redan de gamla grekerna, som faktiskt hade just detta som sitt motto känn dig själv.

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn.

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn. Värderingsövningar Heta stolen sitter i ring. Om man är av samma åsikt som påståendet, stiger man upp och byter plats. Om man är av annan åsikt, sitter man kvar. Finns inga rätta eller fel svar, utan man

Läs mer

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se and n o i t otiva, M E&M ions AB lutions o t, Solu a@ems 794133 emm el: 0733 ions.se t t.se,.emsolu www Kommunk ationens möjlighete r och hinde r E& M Motivatio n and Solut ions AB Detta är berättelsen

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Viktiga Personer I mitt Liv (VIPIL)

Viktiga Personer I mitt Liv (VIPIL) Viktiga Personer I mitt Liv (VIPIL) Detta frågeformulär handlar om dina relationer till viktiga personer i ditt liv: din mamma, din pappa och dina nära vänner. Var vänlig och läs instruktionerna till varje

Läs mer

Känslor och sociala färdigheter föräldern som vägledare. Psykolog Inger Dahlgren Psykolog Ann-Kristin Åkerholm

Känslor och sociala färdigheter föräldern som vägledare. Psykolog Inger Dahlgren Psykolog Ann-Kristin Åkerholm Känslor och sociala färdigheter föräldern som vägledare Psykolog Inger Dahlgren Psykolog Ann-Kristin Åkerholm Vilka sociala färdigheter vill du ge ditt barn? Om du ställer frågan till föräldrar får du

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

2012-10-30 Föreläsning av Maria Abelsson Beroende/missbruk och psykiatrisk samsjuklighet (ADHD)

2012-10-30 Föreläsning av Maria Abelsson Beroende/missbruk och psykiatrisk samsjuklighet (ADHD) 2012-10-30 Föreläsning av Maria Abelsson Beroende/missbruk och psykiatrisk samsjuklighet (ADHD) Projekt Kunskap gör skillnad Vårdsamverkan Fyrbodal Det är bra att dagdrömma Hur kan det vara det? Att dagdrömma

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Våga slarva. En föreläsning om perfektionistbeteende. Ola Olefeldt Kurator, Studenthälsan STUDENTHÄLSAN

Våga slarva. En föreläsning om perfektionistbeteende. Ola Olefeldt Kurator, Studenthälsan STUDENTHÄLSAN Våga slarva En föreläsning om perfektionistbeteende Ola Olefeldt Kurator, Studenthälsan STUDENTHÄLSAN Agenda Vad är perfektionism? Kartlägga perfektionismen Förslag på strategier för förändring STUDENTHÄLSAN

Läs mer

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar:

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar: Kroppsspråk och tal Introduktion I detta avsnitt kommer du lära dig ett par grundläggande saker för kontakt med andra människor. I kontakt med andra använder vi både ord och kroppsspråk. Du kommer att

Läs mer

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning:

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning: Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund Grunden till all träning: Gör det lätt för hunden! Börja alltid på en nivå som är enkel för hunden och bygg på svårigheterna. På det sättet tycker hunden

Läs mer

SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS)

SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS) SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS) Missnöjda kunder är en av de svåraste och mest jobbiga uppdragen att hantera. Men att kunna hantera sina missnöjda kunder på rätt sätt är otroligt viktigt och kan ofta

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Känslor och sårbarhet Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Emotionell instabilitet Impulsivitet Kraftig ångest Snabba svängningar i humör Ilskeproblematik Svårigheter i relationer Svårt att veta vem

Läs mer

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Webbmaterial Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Instruktion handlingsplan för konflikträdda Syftet med denna handlingsplan är att på ett enkelt sätt, utan förberedelser,

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2006 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2006 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2006 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

SMART Utbildningscentrum. De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör

SMART Utbildningscentrum. De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör Svara på följande femtio påståenden enligt en skala från 0 till 4, där 0 står för sådant som sällan eller aldrig stämmer in på dig, medan 4 står för sådant

Läs mer

Konflikthantering. Tänk efter efter. Vill jag vara en en del av lösningen eller en del av konflikten? Konflikthantering: 3 okt 2011 GDK2 Rune Olsson

Konflikthantering. Tänk efter efter. Vill jag vara en en del av lösningen eller en del av konflikten? Konflikthantering: 3 okt 2011 GDK2 Rune Olsson Inställning till konflikter som förenklar hanteringen Konflikthantering 3 okt 2011 GDK2 Rune Olsson Konflikter är ofrånkomliga. Konflikter är viktiga mänskliga processer - de är grunden till utveckling.

Läs mer

Alla vuxna har skyldighet att ingripa och agera om något otillbörligt ändå sker.

Alla vuxna har skyldighet att ingripa och agera om något otillbörligt ändå sker. Inledning Södermalmsskolans mål är att alla barn och vuxna ska känna sig trygga och välkomna till skolan. Vi är beroende av goda relationer och ett fungerande samspel då vi är varandras arbetsmiljö. På

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Våldsamma möten i psykiatrisk vård. Gunilla Carlsson Institutionen för vårdvetenskap Högskolan i Borås

Våldsamma möten i psykiatrisk vård. Gunilla Carlsson Institutionen för vårdvetenskap Högskolan i Borås Våldsamma möten i psykiatrisk vård Gunilla Carlsson Institutionen för vårdvetenskap Högskolan i Borås Hot och våld ökat? Förväntan och ansvar Hot och våld som arbetsmiljöproblem Frågeställningar Hur ser

Läs mer

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från INSTRUKTIONER Din ålder: Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 90 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget och ringa därefter in siffran till höger

Läs mer

LÄSGUIDE till Boken Liten

LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten Den här läsguiden är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken Liten på din förskola. Med hjälp av guiden kan du och barnen prata om viktiga

Läs mer

1. Belöna dem som lyckas

1. Belöna dem som lyckas 1. Belöna dem som lyckas A Det bästa sättet att få alla att satsa tid och energi på sin hälsa, är att belöna dem som når sina hälsomål. Till slut får man ändå med sig de som inte är så intresserade. Hälsa

Läs mer

MBT och gruppbehandling

MBT och gruppbehandling MBT och gruppbehandling Grupperna är centrala i MBT Det är inte så att individualterapin är det viktiga i MBT och grupperna utfyllnad. Tvärtom: patienterna har mer grupp än individualterapi. MBT innehåller

Läs mer

Mer tid Mer pengar Mer energi

Mer tid Mer pengar Mer energi Mer tid Mer pengar Mer energi 27 augusti 2014 Feedback kompendium Introduktion Syftet med dina fem sinnen är att ge dig feedback, inget annat. Lukt, smak, syn, hörsel och känsel är de fem sinnen vi är

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Till dig som har ett syskon med adhd eller add

Till dig som har ett syskon med adhd eller add Till dig som har ett syskon med adhd eller add Namn: Hej! Den här broschyren är skriven till dig som har ett syskon med adhd eller add. När det i broschyren bara står adhd så betyder det både adhd och

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

Ilska har många namn. Full av vrede Arg Förbannad Frustrerad Irriterad Uppriven Vansinnig Ursinnig Upphetsad Enerverad Uppretad Rasande Upprörd

Ilska har många namn. Full av vrede Arg Förbannad Frustrerad Irriterad Uppriven Vansinnig Ursinnig Upphetsad Enerverad Uppretad Rasande Upprörd För att kunna förstå din ilska och aggressioner behöver du bli medveten om styrkan i ilska och när det är tid för dig att ta kontroll över din känsla och lära dig att styra dig själv i stället för att

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Att kommunicera med personer med demenssjukdom

Att kommunicera med personer med demenssjukdom Att kommunicera med personer med demenssjukdom Kommunikation är en viktig del i våra relationer och ett grundläggande behov. Vår identitet är nära sammankopplad med vårt språk. Vem vi är som person, skapas

Läs mer

KIDSCREEN-52. Frågeformulär om hälsa för barn och unga. Föräldraversion

KIDSCREEN-52. Frågeformulär om hälsa för barn och unga. Föräldraversion KIDSCREEN-52 Frågeformulär om hälsa för barn och unga Föräldraversion Page 1 of 8 Bästa föräldrar, Datum: Månad År Hur mår Ditt barn? Hur känner hon/han sig? Det här är vad vi vill att Du ska svara på.

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Olof Samuelsson Kurator Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi upp? Uppskjutarbeteende

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

MADRS-S (MADRS självskattning)

MADRS-S (MADRS självskattning) Sida av MADRS-S (MADRS självskattning) Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri, Karolinska Institutet, Stockholm. Namn Ålder Kön Datum Kod Summa Avsikten med detta formulär är

Läs mer

Självvärdering The big five

Självvärdering The big five Kommunikativ förmåga Samtala, resonera och diskutera med varandra. I ett samtal är jag delaktig. Jag lyssnar på mina kamrater. Jag lyssnar på mina kamrater och värderar deras åsikter. Jag ser till att

Läs mer

Avundsjuka och Besvikelse. Besvikelse Jag kanske blandar ihop besvikelse med sorg ibland, men jag tror att båda har en närhet av varandra i våra liv.

Avundsjuka och Besvikelse. Besvikelse Jag kanske blandar ihop besvikelse med sorg ibland, men jag tror att båda har en närhet av varandra i våra liv. Avundsjuka och Besvikelse Två helt klart starka ord som bränner i mitt inre och där avundsjuka även kan ha en positiv betydelse, men oftast har besvikelse ingen ljus sida alls. Besvikelse Jag kanske blandar

Läs mer

Personnummer. Namn. Skattare. Datum. Symtom Aldrig Förekomst Allvarlighetsgrad Allvarlighetsgrad x förekomst A. Vanföreställningar 0 1 2 3 4 1 2 3

Personnummer. Namn. Skattare. Datum. Symtom Aldrig Förekomst Allvarlighetsgrad Allvarlighetsgrad x förekomst A. Vanföreställningar 0 1 2 3 4 1 2 3 Personnummer Namn Skattare Datum Symtom Aldrig x förekomst A. Vanföreställningar 0 1 2 3 4 1 2 3 B. Hallucinationer 0 1 2 3 4 1 2 3 C. Agitation / upprördhet 0 1 2 3 4 1 2 3 D. Depression / nedstämdhet

Läs mer

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD ÄR DET? 1. Jag har ADHD 2. Vad är ADHD? 3. Symtomen 4. Impulskontrollen 5. Självkontroll 6. Exekutiva funktioner 7. Medicinering

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Tankens kraft. Inre säkerhetsbeteenden

Tankens kraft. Inre säkerhetsbeteenden Tankens kraft Inre säkerhetsbeteenden Ett inre säkerhetsbeteende är en tanke eller ett eget förhållningssätt vi har för hur vi får agera. Många har ett avancerat mönster av regler som vi kontrollerar i

Läs mer

52 kort för att förstå, uttrycka & bemöta känslor. Helena Hammerström. Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för att förstå, uttrycka & bemöta känslor. Helena Hammerström. Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för att förstå, uttrycka & bemöta känslor Helena Hammerström Helena Hammerström, www.alltomart.se 1 Känslor 52 kort för att förstå, uttrycka och bemöta känslor Text: Helena Hammerström Design:

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet ÖVERSIKT: VERBAL KOMMUNIKATION

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet ÖVERSIKT: VERBAL KOMMUNIKATION Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet ÖVERSIKT: VERBAL KOMMUNIKATION ÖVERSIKT 1. Verbal kommunikation 2. Effektiv kommunikation Definition Muntlig kommunikationinnebärkommunikationvia

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Kommunikation och beteende

Kommunikation och beteende Kommunikation och beteende Inledning I ditt arbete som växtskötare kommer du i kontakt med två grupper av varelser: Växter och människor. Delkurserna tills nu har rört sig om att hjälpa dig med att bli

Läs mer

Fixa studierna och må bra. Samtidigt.

Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Susanne Evertsson, kurator susanne.evertsson@akademihalsan.se Telefonrådgivning av: Sjuksköterska, Psykolog/kurator Ergonom/sjukgymnast Enskilda samtal Medicinsk/psykiatrisk

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

Mall vid kartläggning

Mall vid kartläggning Mall vid kartläggning Skola: Elevens namn: Datum: Närvarande personer vid kartläggning: Situationer som fungerar bra för eleven Situationer som fungerar mindre bra för eleven Elevens starka och svaga sidor

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som lider av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Förutom att skapa obehag kan upprepad exponering inför sådana situationer leda till

Förutom att skapa obehag kan upprepad exponering inför sådana situationer leda till Stress Råd Stress är något som vi alla upplever från och till. Vi känner oss jäktade och otåliga, har bråttom och blir irriterade. Köer, väntan, personer som pratar långsamt eller är omständliga, upplevs

Läs mer

25 knep för att hålla koll på din tid

25 knep för att hålla koll på din tid 25 knep för att hålla koll på din tid 25 knep för att hålla koll på din tid 1 Gör dina sysslor realistiska och genomförbara Planera dina sysslor, projekt och uppgifter efter din kapacitet att genomföra

Läs mer

Om AKK och modersmål. Kommunikation och språk

Om AKK och modersmål. Kommunikation och språk Om AKK och modersmål Kommunikation och språk Ordet kommunikation kommer från latinets communicare och betyder att göra gemensam. Kommunikation betyder att föra över ett budskap. För att kommunikation ska

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Bemötande och beteendeanalys

Bemötande och beteendeanalys Bemötande och beteendeanalys Skoldagen 21 mars 2013 Christina Tysk Leg. Psykolog Agenda Beteendeanalys Förhållningssätt och bemötande - LUNCH Falldiskussion i grupper Beteendeanalys Situation ( gör att

Läs mer

Emotionell smitta i ett kvinnligt elithandbollslag En interventionsstudie. Erwin Apitzsch Lunds universitet

Emotionell smitta i ett kvinnligt elithandbollslag En interventionsstudie. Erwin Apitzsch Lunds universitet Emotionell smitta i ett kvinnligt elithandbollslag En interventionsstudie Erwin Apitzsch Lunds universitet Laget och genomförandet Elitserielag (16 spelare och fyra ledare) Februari april 2012 Enkäter

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Sensus inkluderingspolicy Fastställd av Sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 Lättläst svenska

Sensus inkluderingspolicy Fastställd av Sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 Lättläst svenska Sensus inkluderingspolicy Fastställd av Sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 Lättläst svenska Alla ska kunna vara med i Sensus Det här är Sensus plan för hur Sensus ska arbeta mot diskriminering i allt Sensus

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer