Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203"

Transkript

1 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n= Antal svarande I mycket hög grad I hög grad I ganska hög grad I viss mån Inte alls Svarsalternativ

2 Procent av svarande fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 I viss mån 6% Inte alls % I ganska hög grad% I mycket hög grad 45% I hög grad 39%

3 Fråga.2 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Strategier för att bemöta barnet i vardagen n= Antal av de svarande I mycket hög grad I hög grad I ganska hög grad I viss mån Inte alls 2 3 Svarsalternativ

4 Procent av svarande Fråga.2 I vilken grad har kusen som helhet gett dig: Strategier för att bemöta barnet i vardagen n=23 I viss mån 6% Inte alls % I mycket hög grad 26% I ganska hög grad 23% I hög grad 45%

5 Fråga.3 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Bättre kunskap om samhällets stödinsatser? n= Antal svarande I mycket hög grad I hög grad I ganska hög grad I viss mån Inte alls 2 3 Svarsalternativ 2

6 Procent av svarande Fråga.3 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Bättre kunskap om samhällets stödinsatser? n=23 I viss mån 6% Inte alls % I ganska hög grad9% I mycket hög grad 34% I hög grad 4%

7 Fråga.4 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Stöd och erfarenhetsutbyte med andra föräldrar? n= Antal svarande I mycket hög grad I hög grad I ganska hög grad I viss mån Inte alls Svaralternativ

8 Procent av svarande Fråga.4 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Stöd och erfarenhetsutbyte med andra föräldrar? n=23 I ganska hög grad 3% Inte alls % I viss mån 4% I mycket hög grad 47% I hög grad 36%

9 Fråga 2. Hur givande tyckte du innehållet var i olika lektioner? Lektion. Värt att veta om ADHD n= Mycket givande Givande Antal 6 59 Ganska givande Mindre givande Inte alls givande Svarsalternativ

10 Procent av svarande Fråga 2. Hur givande tyckte du innehållet var i olika lektioner? Lektion. Värt att veta om ADHD? n=97 Ganska givande 9% Mindre givande 2% Inte alls givande % Givande 3% Mycket givande 59%

11 Fråga 2.2 Lektion 2. Att vara förälder till ett barn med ADHD n= Mycket givande Givande Antal 6 Ganska givande Mindre givande Inte alls givande Svarsalternativ

12 Procent av svarande fråga 2.2 Lektion 2. ADHD i familjen n=97 Ganska givande % Mindre givande 2% Inte alls givande % Givande 35% Mycket givande 53%

13 Fråga 2.3 Lektion 3. Att uppmuntra positivt beteende n= Mycket givande Antal 6 6 Givande Ganska givande Mindre givande Inte alls givande Svarsalternativ

14 Procent av svarande fråga 2.3 Lektion 3. Så hjälper du ditt barn att fungera bättre i vardagen n=94 Ganska givande % Mindre givande 2% Inte alls givande % Givande 3% Mycket givande 56%

15 Fråga 2.4 Lektion 4. Att förebygga och hantera problembeteende n= Antal Mycket givande Givande Ganska givande Mindre givande Inte alls givande Svarsalternativ

16 Procent av svarande fråga 2.4 Lektion 4. Så kan du förebygga och hantera konflikter n=8 Mindre givande 2% Inte alls givande % Ganska givande5% Mycket givande 48% Givande 35%

17 Fråga 2.5 Lektion 5. Samhällets stöd n= Mycket givande Givande Antal 6 Ganska givande Mindre givande Inte alls givande Svarsalternativ

18 Procent av svarande fråga 2.5 Lektion 5. Samhällets stöd n=2 Ganska givande 9% Inte alls givande % Mindre givande 2% Givande 35% Mycket givande 53%

19 Fråga 3. Ge ditt omdöme om följande aspekter av kursen: Kursledarens/kursledarnas sätt att leda lektionerna n= Antal Mycket bra Bra Ganska bra Så där Inte alls bra Svarsalternativ

20 Procent av svarande fråga 3. Ge ditt omdöme om följande aspekter av kursen: Kursledarens/kursledarnas sätt att leda lektionerna n=23 Så där 2% Ganska bra 4% Inte alls bra % Bra 23% Mycket bra 7%

21 Fråga 3.2 Erfarenhetsutbytet med de andra föräldrarna n= Mycket bra Bra Antal 6 57 Ganska bra Så där Inte alls bra Svarsalternativ

22 Procent av svarande fråga 3.2 Ge ditt omdöme om följande aspekter av kursen: Erfarenhetsutbytet med de andra föräldrarna n=2 Ganska bra 7% Så där 2% Inte alls bra % Bra 29% Mycket bra 62%

23 Fråga 3.3 Antalet lektioner n= Antal Lagom För få För många 4 2 Svarsalternativ 3

24 Procent av svarande fråga 3.3 Ge ditt omdöme om följande aspekter av kursen: Antalet lektioner n=2 För många % För få 28% Lagom 7%

25 Fråga 3.4 Längden på varje lektion n= Antal 8 Lagom För kort För lång Svarsalternativ

26 Procent av svarande fråga 3.4 Längden på varje lektion n=98 För kort 4% För lång % Lagom 85%

27 Fråga 3.5 Uppläggningen av varje lektion n= Antal Mycket bra Bra Ganska bra Mindre bra Inte alls bra Svarsalternativ

28 Procent av svarande fråga 3.5 Uppläggningen av varje lektion n=23 Ganska bra 7% Mindre bra 2% Inte alls bra % Mycket bra 46% Bra 45%

29 Fråga 3.6 Inbjudan och anmälningsförfarande n= Antal Mycket bra Bra Ganska bra Mindre bra Inte alls bra Svarsalternativ

30 Procent av svarande fråga 3.6 Anmälningsförfarande n=22 Ganska bra 7% Mindre bra % Inte alls bra % Mycket bra 5% Bra 42%

31 Fråga 3.7 Kurslokalen och kursmiljön n= Antal Mycket bra Bra Ganska bra Mindre bra Inte alls bra 2 3 Svarsalternativ

32 Procent av svarande fråga 3.7 Kurslokalen och kursmiljön n=99 Ganska bra 4% Mindre bra 2% Inte alls bra % Mycket bra 42% Bra 42%

33 Fråga 3.8 Materialet som delades ut till deltagarna n= Antal Mycket bra Bra eller ganska bra Mindre bra Inte alls bra 4 2 Svarsalternativ

34 Procent av svarande fråga 3.8 Materialet i kurspärmen n=22 Mindre bra % Inte alls bra % Bra eller ganska bra 24% Mycket bra 76%

35 4. Ge exempel på situationer i din vardag med barnet som blivit lättare att hantera. Ökad kunskap ger större förståelse som kan bidra till ökat tålamod. Vissa konflikter har varit lättare att undvika och lösa. Konflikterna blir kortare eller uteblir helt. Jag känner större tillförsikt inför framtiden. Jag har en mycket större förståelse och har lättare att hantera situationer Jag har fått kunskap om problemlösning och belöningssystem och reducerat läggningen på kvällen från 2-3 timmars bråk och konflikt till ½ timmes mysig stund. Morgonrutinerna har ändrats totalt! Bara till det bättre. Ökad förståelse för mitt barns beteende. Mindre tjat = mindre konflikter. Lättare att hantera bråk, argumentationer på ett för barnet mindre plågsamt sätt. Jag kan behålla lugnet och själv hantera situationen bättre. Jag själv som mor har blivit säkrare och lugnare i mitt beteende till mitt barn. Färre konflikter. Man bråkar inte så mycket man är mer tolerant.

36 Fråga 4.2 Tycker du att kursen haft någon effekt: Genom att du fått stöd i din föräldraroll? n= Antal 6 62 Ja, definitivt I viss mån Svårt att säga Nej Svarsalternativ

37 Procent av svarande fråga 4.2 Genom att du fått stöd i din föräldraroll? n=89 Svårt att säga 8% Nej % I viss mån 33% Ja, def initivt 58%

38 4.2 Exempel på vilket sätt du fått stöd i din föräldraroll Man känner sig styrkt genom kunskap och att andra föräldrar delar med sig. Man känner sig inte helt ensam med sina problem. Jag känner mig inte ensam och har fått ny styrka. Stärkt i relationen gentemot skolan Känner att jag med större tyngd och pondus kommer att kunna diskutera med skolan, känner tydligare att jag faktiskt VET vad som är bäst för mitt barn och att jag också kommer att kunna formulera det. Jag är ej ensam. Beror ej på att jag är usel mamma. Det är inte fel på mig, jag daltar inte- jag coachar. ADHD är en biologisk sak. Kunnat släppa en hel del av mina skuldkänslor. Man känner support och samhörighet med andra föräldrar och det ger styrka! Kan nu lita till min egen intuition, känna in barnet i situationen och tillsammans göra det som vi anser är bäst. INTE känna oss tvingade av BUP att dansa efter deras pipa.

39 Forts. 4.2 Jag vet hur jag ska hantera mitt barn. Jag behöver inte lyssna på andras råd. Att jag är en bra förälder, att jag kan hantera mitt barn på ett bra sätt att jag kan acceptera honom för den han är och tycka han är underbar. Jag tar inte barnets provocerande personligt. Och behöver inte bli så arg och ledsen. Fått större tålamod och mer ork att ta tag i problemen. Tryggare i att man gör rätt. Lättare att förklara för andra. Fått mycket råd och tips från framförallt föräldrar i gruppen. Vi har fått ett mer positivt klimat hemma. Sambon har fått ökad förståelse efter att jag berättat andras erfarenheter och kunskap. Mycket bekräftelse men också konkreta saker att handla utifrån. Man är inte ensam eller dålig förälder. Självförtroendet har blivit större. Tror jag blivit bättre advokat till mitt barn. Bra att träffa andra föräldrar och få se att man inte är ensam.

40 Fråga 4.3 Genom att ditt barn fungerar bättre? n= Ja, definitivt Antal 5 43 I viss mån Svårt att säga 4 Nej Svarsalternativ

41 Fråga 4.3 Tycker du att kursen haft någon effekt? Genom att ditt barn fungerar bättre? n=2 Nej 3% Ja, definitivt 22% Svårt att säga 3% I viss mån 46%

42 4.3 Exempel på hur ditt barn fungerar bättre Fått en del tips son jag/vi har prövat som underlättar vardagstrassel. Mindre konflikter, gladare barn. Jag har fått en mycket större förståelse kring mitt barns problembeteende och hur jag bäst hanterar det. Mer att vi runtomkring ska fungera bättre till barnens fördel. Små tips och råd har hjälpt mycket för att rädda vardagen. Utan denna kurs hade vi kraschat, utan detta center skulle landet rasa. Allvarligt! Kunskap ger ett inre lugn, lättare att ha ett proaktivt förhållningssätt. Eftersom jag inte blir arg utan försöker hitta andra vägar. Genom att jag hanterar de vardagliga rutinerna med mer förståelse. Jag ser tydligare mitt barns problem med organisation och kan ligga steget före. Mitt barn hanterar sitt humör bättre och är gladare. Lugnare, gladare, mer positiva reaktioner.

43 5. Beskriv kort vad du tyckte var bäst på kursen Att få samlat all den här informationen. Erfarenhetsutbytet med andra föräldrar. Jag har sett fram emot kurstillfällena och mått gott resten av dagen. Bra ledare, engagerade och varma. Mycket information. Kursledaren och utbytet med andra. Tonläget; ingen skuld, utan konkreta råd. Bra och tydlig struktur. Kunnig och engagerad ledare. Det var fantastiskt skönt att få träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter och förstå att vi inte är ensamma i det här. Jättebra upplägg och pedagogisk lärare. Det var enkelt att förstå och ta till sig råden och man känner sig mer peppad att kämpa för sitt barn. Det bästa är att man känner sig styrkt i att stå upp för sitt barn, genom all kunskap.

44 Forts. fråga 5. Alla handfasta råd och tips. Bra med info varvat med gruppsamtal där vi fick chansen att utbyta erfarenheter med varandra. Känslan av att inte vara ensam och att jag nu har gedigna kunskaper. Målet med kursen är uppnått, kunskap är makt. att man inte är ensam. Många bra tips, snäll atmosfär. Den positiva andan. Att få insikt hur ADHD är och hur jag kan hjälpa mitt barn. Tillfället om uppmuntran! Stort engagemang av lärarna. Mycket kompetent och påläst föreläsare. Den starka kopplingen till vetenskapliga studier ger ett seriöst uttryck. Diskussionerna. En härlig öppen stämning.

45 Fråga 6 Skulle du vara intresserad av att gå en föräldrautbildning som gav dig mer kunskap om och övning i förhållningssätt i vardagen? n= Antal 6 ja Nej Svårt att säga Svarsalternativ

46 Fråga 6 Skulle du vara intresserad av att gå en föräldrautbildning som gav dig mer kunskap om och övning i förhållningssätt i vardagen? n=26 Svårt att säga 3% Nej 3% ja 84%