FÄRDIGHET 1: Att lyssna FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal FÄRDIGHET 3: Att samtala FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga FÄRDIGHET 5: Att säga tack

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÄRDIGHET 1: Att lyssna FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal FÄRDIGHET 3: Att samtala FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga FÄRDIGHET 5: Att säga tack"

Transkript

1 FÄRDIGHET 1: Att lyssna FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal FÄRDIGHET 3: Att samtala FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga FÄRDIGHET 5: Att säga tack FÄRDIGHET 6: Att presentera sig FÄRDIGHET 7: Att presentera andra FÄRDIGHET 8: Att ge en komplimang FÄRDIGHET 9: Att be om hjälp. FÄRDIGHET 10: Att vara med. FÄRDIGHET 11: Att ge instruktioner. FÄRDIGHET 12: Att följa instruktioner. FÄRDIGHET 13: Att be om ursäkt. FÄRDIGHET 14: Att övertyga andra. FÄRDIGHET 15: Att veta vad du känner. FÄRDIGHET 16: Att uttrycka sina känslor FÄRDIGHET 17: Att förstå andras känslor. FÄRDIGHET 18: Att hantera andras ilska. FÄRDIGHET 19: Att visa tillgivenhet FÄRDIGHET 20: Att hantera rädsla. FÄRDIGHET 21: Att belöna dig själv. FÄRDIGHET 22: Att be om lov. FÄRDIGHET 23: Att dela med sig FÄRDIGHET 24: Att hjälpa andra. FÄRDIGHET 25: Att förhandla. FÄRDIGHET 26: Att utöva självkontroll. FÄRDIGHET 27: Att hävda sina rättigheter FÄRDIGHET 28: Att bemöta retsamma kommentarer.

2 FÄRDIGHET 29: Att undvika bråk med andra. FÄRDIGHET 30: Att undvika slagsmål. FÄRDIGHET 31: Att framföra klagomål och kritik. FÄRDIGHET 32: Att bemöta klagomål och kritik. FÄRDIGHET 33: Att uppträda sportsligt. FÄRDIGHET 34: Att hantera att bli generad. FÄRDIGHET 35: Att handskas med att inte få vara med. FÄRDIGHET 36: Att försvara en vän FÄRDIGHET 37: Att stå emot övertalning. FÄRDIGHET 38: Att hantera att misslyckas. FÄRDIGHET 39: Att hantera dubbla budskap FÄRDIGHET 40: Att hantera en anklagelse. FÄRDIGHET 41: Att förbereda sig för ett svårt samtal. FÄRDIGHET 42: Att hantera grupptryck. FÄRDIGHET 43: Att ta sig för något FÄRDIGHET 44: Att ta reda på orsaken till ett problem FÄRDIGHET 45: Att sätta upp ett mål. FÄRDIGHET 46: Att bedöma vad man är bra på. FÄRDIGHET 47: Att samla information FÄRDIGHET 48: Att rangordna problem FÄRDIGHET 49: Att fatta beslut FÄRDIGHET 50: Att koncentrera sig på en uppgift.

3 FÄRDIGHET 1: Att lyssna 1. Titta på personen som talar 2. Tänk på vad som sägs 3. Vänta tills det är din tur att tala. 4. Säg det du vill säga FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal 1. Hälsa på den andra personen 2. Småprata. 3. Avgör om den andra personen lyssnar. 4. Ta upp huvudämnet. FÄRDIGHET 3: Att samtala 1. Säg det du vill säga 2. Fråga den andra personen vad han/hon anser. 3. Lyssna på vad den andra personen säger 4. Säg det du anser FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga 1. Bestäm dig för vad du vill veta 2. Bestäm vem du skall fråga 3. Tänk ut olika sätt att ställa din fråga 4. Välj rätt tid och plats att ställa frågan FÄRDIGHET 5: Att säga tack 1. Avgör om den andre personen har sagt eller gjort något du vill tacka för 2. Välj en bra tid och plats för att tacka den andra 3. Tacka den andra personen på ett vänligt sätt. 4. Tala om för den andra personen varför du tackar FÄRDIGHET 6: Att presentera sig 1. Välj rätt tid och plats för att presentera dig. 2. Hälsa på den andra personen och säg ditt namn 3. Fråga vad den andre personen heter 4. Berätta eller fråga någonting för att inleda ett samtal FÄRDIGHET 7: Att presentera andra 1. Säg namnet på den första personen och tala om för honom/henne vad den andra personen heter. 2. Säg namnet på den andra personen och tala om vad den första personen heter. 3. Säg något som hjälper personerna att lära känna varandra.

4 FÄRDIGHET 8: Att ge en komplimang 1. Bestäm vad du vill berömma hos den andra personen 2. Bestäm hur du vill ge komplimangen. 3. Välj rätt tid och plats att göra det på. 4. Ge komplimangen. FÄRDIGHET 9: Att be om hjälp. 1. Avgör vad problemet är. 2. Bestäm dig för om du vill ha hjälp med problemet. 3. Tänk igenom vilka personer som kan hjälpa dig och välj en av dem. 4. Berätta för personen om problemet och be den personen att hjälpa dig. FÄRDIGHET 10: Att vara med. 1. Bestäm dig för om du vill vara med i en aktivitet tillsammans med den andre. 2. Bestäm dig för bästa sättet att komma med. 3. Välj bästa tidpunkten för att komma med 4. Börja delta i aktiviteten. FÄRDIGHET 11: Att ge instruktioner. 1. Avgör vad som måste göras. 2. Tänk igenom vilka personer som kan göra det och välj en av dem. 3. Be den personen du har valt att göra det du vill ha gjort. 4. Fråga den andra personen om han/ hon förstår vad som skall göras 5. Upprepa instruktionen om det behövs. FÄRDIGHET 12: Att följa instruktioner. 1. Lyssna noga medan den som instruerar dig talar om vad du skall göra. 2. Ställ frågor om det du inte förstår. 3. Bestäm dig för om du vill följa instruktionerna och låt den andra personen få veta ditt beslut 4. Upprepa instruktionerna för dig själv. 5. Gör det du blivit ombedd att göra. FÄRDIGHET 13: Att be om ursäkt. 1. Avgör om det vore bäst att be om ursäkt för något du har gjort. 2. Tänk ut olika sätt som du skulle kunna be om ursäkt på. 3. Välj bästa tid och plats för att be om ursäkt. 4. Be om ursäkt.

5 FÄRDIGHET 14: Att övertyga andra. 1. Bestäm dig för om du vill övertyga någon om någonting. 2. Berätta din idé för den andra personen. 3. Fråga den andre personen vad han/ hon tycker om den. 4. Berätta varför din idé är bra. 5. Be den andra personen tänka igenom det du har berättat innan han/hon bestämmer sig. FÄRDIGHET 15: Att veta vad du känner. 1. Känn efter vad som pågår i din kropp för att bättre förstå dina känslor. 2. Bestäm dig för vad som hände som gör att du känner dig så. 3. Hitta ett ord som beskriver din känsla. FÄRDIGHET 16: Att uttrycka sina känslor 1. Känn efter vad som pågår i din kropp 2. Bestäm dig för vad som hände som gör att du känner dig så. 3. Sätt ord på hur du känner dig. 4. Tänk ut olika sätt att uttrycka din känsla och välj en av dem. 5. Uttryck din känsla FÄRDIGHET 17: Att förstå andras känslor. 1. Iaktta den andra personen. 2. Lyssna på vad den andra personen säger. 3. Fundera ut hur den andra personen känner sig. 4. Tänk ut olika sätt att visa att du förstår hur han/ hon känner sig. 5. Bestäm dig för det bästa sättet och använd det. FÄRDIGHET 18: Att hantera andras ilska. 1. Lyssna på den som är arg. 2. Försök förstå vad han/hon säger och känner. 3. Avgör om det är något du kan säga eller göra för att klara ut situationen. 4. Hantera den andra personens ilska om du kan. FÄRDIGHET 19: Att visa tillgivenhet 1. Avgör om du tycker om den andra personen. 2. Avgör om den andra personen skulle vilja veta vad du känner. 3. Välj det bästa sättet att uttrycka dina känslor. 4. Välj bästa tid för att uttrycka dina känslor 5. Uttrycka dina känslor på ett vänligt sätt

6 FÄRDIGHET 20: Att hantera rädsla. 1. Känn efter om du är rädd. 2. Fundera över vad du kan vara rädd för. 3. Tänk efter om det finns någon anledning att vara rädd. 4. Gör något för att minska din rädsla. FÄRDIGHET 21: Att belöna dig själv. 1. Bestäm dig för om du gjort något som förtjänar belöning. 2. Bestäm vad du skulle kunna säga för att belöna dig själv. 3. Bestäm vad du skulle kunna göra för att belöna dig själv. 4. Belöna dig själv! FÄRDIGHET 22: Att be om lov. 1. Bestäm vad du vill göra som kräver tillåtelse. 2. Avgör vem du måste be om lov. 3. Bestäm dig för hur du skall be om lov. Fråga skriftligt?? 4. Välj rätt tid och plats. 5. Be om lov! FÄRDIGHET 23: Att dela med sig 1. Bestäm om du skulle vilja dela med dig av något du har. 2. Tänk på hur den andre skulle känna sig när du gör så 3. Erbjud att dela med dig på ett rakt och vänligt sätt. FÄRDIGHET 24: Att hjälpa andra. 1. Bestäm dig för om den andre behöver och vill ha din hjälp. 2. Tänk ut olika sätt som du skulle kunna vara till hjälp på. 3. Fråga den andra personen om han/hon behöver och vill ha din hjälp 4. Hjälp den andra personen. FÄRDIGHET 25: Att förhandla. 1. Avgör om du och den andre har olika åsikter. 2. Berätta för den andre vad du tycker om problemet. 3. Fråga den andre vad han/hon tycker om problemet. 4. Lyssna noga på hans/hennes svar. 5. Tänk igenom varför den andre personen tycker så 6. Föreslå en kompromiss. FÄRDIGHET 26: Att utöva självkontroll. 1. Känn efter vad som pågår i din kropp. Vilka signaler säger att du är på väg att tappa kontrollen 2. Tänk igenom vad det var som hände som gör att du känner så här. 3. Tänk ut olika sätt att behärska dig. 4. Välj det bästa sättet och använd det.

7 FÄRDIGHET 27: Att hävda sina rättigheter 1. Uppmärksamma vilka signaler din kropp ger som tyder på att du är missnöjd och vill hävda dina rättigheter 2. Tänk efter vad som hände som gör att du känner dig missnöjd. 3. Tänk ut olika sätt att hävda dig på och välj ett. 4. Hävda dig på ett direkt och rimligt sätt FÄRDIGHET 28: Att bemöta retsamma kommentarer. 1. Avgör om du håller på att bli retad. 2. Tänk ut ett sätt att handskas med tråkningarna. 3. Välj det bästa sättet och använd det. FÄRDIGHET 29: Att undvika bråk med andra. 1. Avgör om du befinner dig i en situation där du kan råka i bråk. 2. Bestäm dig för om du vill komma undan situationen 3. Tala om för de andra vad du beslutat dig för och varför. 4. Föreslå andra saker att göra 5. Gör det som du tror är bäst för dig FÄRDIGHET 30: Att undvika slagsmål 1. Funder över varför du vill slåss. 2. Bestäm vad som skall hända på lång sikt. 3. Tänk ut andra sätt att handskas med situationen utan att slåss. 4. Välj det bästa sättet att handskas med situationen och använd det. FÄRDIGHET 31: Att framföra klagomål och kritik. 1. Bestäm vad det är du är missnöjd med. 2. Bestäm dig för vem du skall framföra kritiken till. 3. Framför kritiken. 4. Tala om för personen vad du vill skall göras åt problemet. 5. Fråga vad personen tycker om det du sagt FÄRDIGHET 32: Att bemöta klagomål och kritik. 1. Lyssna på kritiken. 2. Be personen förklara det du inte förstår. 3. Tala om för personen att du förstår kritiken. 4. Uttryck dina åsikter om kritiken och ta på dig skulden om du tycker den är riktig. 5. Ge förslag på vad ni båda skulle kunna göra åt saken FÄRDIGHET 33: Att uppträda sportsligt. 1. Tänk på hur du och den andre personen gjorde i matchen ni spelade. 2. Tänk ut en bra komplimang som du skulle ge den andra personen om hans/hennes spel. 3. Fundera över hur han/hon kommer att reagera på det du tänker säga. 4. Välj den komplimang du tycker är bäst och säg den!

8 FÄRDIGHET 34: Att hantera att bli generad. 1. Avgör om du känner dig generad eller blyg. 2. Tänk efter vad som gjorde dig generad eller blyg 3. Bestäm dig för vad som skulle hjälpa dig att känna dig mindre generad eller blyg och gör det. FÄRDIGHET 35: Att handskas med att inte få vara med. 1. Avgör om det är så att du inte får vara med. 2. Fundera över varför de andra lämnar dig utanför det de håller på med. 3. Bestäm dig för hur du skall kunna hantera problemet 4. Välj det bästa sättet och använd det! FÄRDIGHET 36: Att försvara en vän 1. Avgör om din vän har blivit orättvist behandlad av andra. 2. Tänk efter om din vän vill att du ska försvara honom/henne. 3. Bestäm dig för hur du skall försvara din vän. 4. Försvara din vän. FÄRDIGHET 37: Att stå emot övertalning. 1. Lyssna på den andra personens idéer om saken. 2. Bestäm dig för vad du tycker. 3. Jämför vad han/hon sagt med det du tycker. 4. Bestäm dig för vilken idé som du tycker bäst om och berätta om den för den andra personen. FÄRDIGHET 38: Att hantera att misslyckas. 1. Tänk efter om det är något du misslyckats med. 2. Fundera över varför du misslyckades. 3. Tänk igenom vad du kan göra för att inte misslyckas i framtiden 4. Bestäm dig för om du vill försöka igen 5. Försök igen med hjälp av din nya idé. FÄRDIGHET 39: Att hantera dubbla budskap 1. Avgör om någon förmedlar två olika budskap till dig samtidig. 2. Tänk ut olika sätt att tala om för den andra personen att du inte förstår vad han/hon menar. 3. Välj det bästa sättet att säga det till den andre och gör det! FÄRDIGHET 40: Att hantera en anklagelse. 1. Tänk igenom vad den andra personen har anklagat dig för. 2. Fundera över varför personen har anklagat dig. 3. Tänk ut olika sätt att bemöta anklagelsen 4. Välj det bästa sättet och använd det!

9 FÄRDIGHET 41: Att förbereda sig för ett svårt samtal. 1. Fundera över hur du kommer att känna dig under samtalet 2. Fundera över hur du tror den andre personen kommer att känna sig under samtalet. 3. Tänk ut olika sätt att säga det du vill säga 4. Fundera över hur den andra personen kan komma att reagera 5. Tänk igenom vilka andra saker som kan hända under samtalet. 6. Välj det bästa sätet du kan komma på för att hantera situationen och prova det! FÄRDIGHET 42: Att hantera grupptryck. 1. Tänk igenom vad gruppen vill att du skall göra och varför 2. Bestäm dig för vad du vill göra. 3. Bestäm dig för hur du skall tala om det för gruppen vad du vill göra. 4. Tala om för gruppen vad du bestämt dig för. FÄRDIGHET 43: Att ta sig för något 1. Avgör om du känner dig uttråkad eller nöjd med det du håller på med. 2. Tänk ut saker som du tidigare har tyckt om att göra 3. Bestäm dig för vilken av dem du skulle kunna göra nu 4. Sätt i gång med aktiviteten FÄRDIGHET 44: Att ta reda på orsaken till ett problem 1. Definiera vad problemet är. 2. Tänk ut möjliga orsaker till problemet 3. Avgör vilka de troligaste orsakerna till problemet är. 4. Ta reda på vad den egentliga orsaken till FÄRDIGHET 45: Att sätta upp ett mål. 1. Ta reda på vilket mål du skulle vilja uppnå. 2. Ta reda på hur du kan uppnå ditt mål. 3. Tänk ut vilka steg du kommer att behöva ta för att uppnå ditt mål. 4. Sätt igång med det du behöver göra för att uppnå målet FÄRDIGHET 46: Att bedöma vad man är bra på. 1. Bestäm dig för vilka förmågor du vill använda. 2. Tänk på hur du gjort tidigare när du har försökt använda de här förmågorna. 3. Inhämta andras åsikter om det du har gjort tidligare. 4. Tänk igenom det du fick reda på och avgör hur bra du har använt dina förmågor. FÄRDIGHET 47: Att samla information 1. Bestäm dig för vilken information du behöver 2. Tänk igenom hur du kan få den informationen. 3. Samla in informationen!

10 FÄRDIGHET 48: Att rangordna problem 1. Tänk igenom vilka saker som är ett problem för dig 2. Rangordna problemen från det mest till det minst viktiga 3. Gör vad du kan för att vänta med de mindre viktiga problemen. 4. Ta itu med dina viktigaste problem. FÄRDIGHET 49: Att fatta beslut 1. Tänk igenom det problem som kräver att du fattar ett beslut 2. Tänk igenom vilka olika beslut som du kan fatta. 3. Inhämta korrekt information om de olika alternativen 4. Tänk igenom de olika alternativen du har och använd den information som du samlat in 5. Fatta beslutet! FÄRDIGHET 50: Att koncentrera sig på en uppgift. 1. Bestäm vad din uppgift är. 2. Besluta dig för när du ska arbeta med den här uppgiften 3. Samla ihop det material du behöver. 4. Bestäm dig för en plats där du skall utföra uppgiften. 5. Bestäm dig för om du är redo att koncentrera dig på uppgiften.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se

Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se Bilaga 1 50 SOCIALA FÄRDIGHETER Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se Nr: 1 Lyssna 1. Titta på den som pratar. 2. Tänk på vad som sägs. 3. Vänta på din tur att

Läs mer

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1.

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på

Läs mer

SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS)

SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS) SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS) Missnöjda kunder är en av de svåraste och mest jobbiga uppdragen att hantera. Men att kunna hantera sina missnöjda kunder på rätt sätt är otroligt viktigt och kan ofta

Läs mer

Hantera besvärliga typer

Hantera besvärliga typer Hantera besvärliga typer 2224 Verkligheten och min uppfattning om verkligheten är inte detsamma. Jag har ansvar för mina tankar. Jag ensam har ansvar för hur jag väljer att tolka det jag ser och hör. Det

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

tar fysisk kontakt söker fysisk kontakt

tar fysisk kontakt söker fysisk kontakt Fysisk kontakt reagerar på fysisk kontakt klarar av att ta emot fysisk kontakt tar fysisk kontakt söker fysisk kontakt Ögonkontakt ser på den person som försöker få uppmärksamhet bibehåller ögonkontakt

Läs mer

GRUPPER OCH REGLER. Scen 1

GRUPPER OCH REGLER. Scen 1 Socialpsykologi GRUPPER OCH REGLER Scen 1 Du kliver in i en hiss där det står en annan person. Det är gott om plats med du går och ställer dig bredvid den andra så att era ärmar nuddar varandra. Scen 2

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

1. Belöna dem som lyckas

1. Belöna dem som lyckas 1. Belöna dem som lyckas A Det bästa sättet att få alla att satsa tid och energi på sin hälsa, är att belöna dem som når sina hälsomål. Till slut får man ändå med sig de som inte är så intresserade. Hälsa

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn.

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn. Värderingsövningar Heta stolen sitter i ring. Om man är av samma åsikt som påståendet, stiger man upp och byter plats. Om man är av annan åsikt, sitter man kvar. Finns inga rätta eller fel svar, utan man

Läs mer

HANTERA ILSKA OCH FRUSTRATION

HANTERA ILSKA OCH FRUSTRATION HANTERA ILSKA OCH FRUSTRATION Det här kapitlet beskriver de bästa strategierna för att hantera svårhanterligt beteende, ilska och frustration. Här finns avsnitt om hur man känner igen varningstecknen,

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Att möta och hantera försvarsbeteenden JOHAN YDRÉN, PSYKOLOG, KONFLIKTHANTERARE

Att möta och hantera försvarsbeteenden JOHAN YDRÉN, PSYKOLOG, KONFLIKTHANTERARE Att möta och hantera försvarsbeteenden JOHAN YDRÉN, PSYKOLOG, KONFLIKTHANTERARE WWW.LINKEDIN.COM/IN/JOHANYDREN/ Agenda God grund för bra kommunikation Tekniker för att återföra samtal till konstruktiv

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen.

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. I boksamtalet vill jag att de andra i gruppen ska- ha ett mordiskt intresse, brinnande blick, öronen på skaft och

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV VARANDRA Agenda Inledning och incheckning Kommunikation vad är det? Övning Dialogens principer Feedback när, hur och varför? Övning Avslutning Incheckning En saga Vad var Rabbinens

Läs mer

Mer tid Mer pengar Mer energi

Mer tid Mer pengar Mer energi Mer tid Mer pengar Mer energi 27 augusti 2014 Feedback kompendium Introduktion Syftet med dina fem sinnen är att ge dig feedback, inget annat. Lukt, smak, syn, hörsel och känsel är de fem sinnen vi är

Läs mer

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se and n o i t otiva, M E&M ions AB lutions o t, Solu a@ems 794133 emm el: 0733 ions.se t t.se,.emsolu www Kommunk ationens möjlighete r och hinde r E& M Motivatio n and Solut ions AB Detta är berättelsen

Läs mer

Monica Nilsson KONSTEN ATT VARA SNÄLL -UTIFRÅN ETT HANDLEDAR- PERSPEKTIV

Monica Nilsson KONSTEN ATT VARA SNÄLL -UTIFRÅN ETT HANDLEDAR- PERSPEKTIV Monica Nilsson 2017-04-18 KONSTEN ATT VARA SNÄLL -UTIFRÅN ETT HANDLEDAR- PERSPEKTIV Syfte med föreläsningen: Förståelse och verktyg för att ge konstruktiv feedback/återkoppling Upplägget på föreläsningen

Läs mer

Kommunikationsanalys

Kommunikationsanalys Att skapa sig en tydlig förståelse Arbeta med valt fokus Återskapa färdigheter och planera för framtiden Malin Bäck relatera@me.com Hjälpa patienten att: Kunna se/förstå sitt sätt att kommunicera och koppla

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från INSTRUKTIONER Din ålder: Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 90 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget och ringa därefter in siffran till höger

Läs mer

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1 Kommunikation Sida 1 Kommunikation uppstår i alla relationer och möten människor emellan. Kommunikation betyder överföring av budskap. En fungerande kommunikation är en viktig förutsättning för framgång

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

KIDSCREEN-52. Frågeformulär om hälsa för barn och unga. Föräldraversion

KIDSCREEN-52. Frågeformulär om hälsa för barn och unga. Föräldraversion KIDSCREEN-52 Frågeformulär om hälsa för barn och unga Föräldraversion Page 1 of 8 Bästa föräldrar, Datum: Månad År Hur mår Ditt barn? Hur känner hon/han sig? Det här är vad vi vill att Du ska svara på.

Läs mer

LÄSGUIDE till Boken Liten

LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten Den här läsguiden är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken Liten på din förskola. Med hjälp av guiden kan du och barnen prata om viktiga

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Självmord- psykologiska olycksfall som kan förhindras

Självmord- psykologiska olycksfall som kan förhindras Självmord- psykologiska olycksfall som kan förhindras 1 Vad är svårt med självmord? Vanliga myter 1. Självmord grundar sig på rationella tankar om livets värde 2. Man kan inte hindra någon som har bestämt

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder Avledbarhet Föreställningsförmåga Motorisk kontroll Social interaktion Perception Kommunikation Uppmärksamhet Impulsivitet Hyperaktivitet ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning:

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning: Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund Grunden till all träning: Gör det lätt för hunden! Börja alltid på en nivå som är enkel för hunden och bygg på svårigheterna. På det sättet tycker hunden

Läs mer

Samtal kring känsliga frågor

Samtal kring känsliga frågor Samtal kring känsliga frågor Ibland ställs du inför en situation där du behöver samtala med en medarbetare om något besvärligt eller känsligt. Skälen kan vara många - exempelvis: att du inte är nöjd med

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

Konstruktiv feedback

Konstruktiv feedback Konstruktiv feedback Uppriktighet är inte att säga allt man tänker, men att mena allt man säger Hypolite de Livry Begreppet Återkoppling eller feedback? Föda åter bidra till utveckling Stefan Gunnarsson

Läs mer

Att lyssna är en konst. Del 1.

Att lyssna är en konst. Del 1. Inte sällan lyssnar vi på andra, men hur ofta hör vi vad de verkligen säger? Vi lyssnar mera på vår åsikt om det som sägs än på det personen faktiskt säger, vilket innebär att vi lyssnar mera på oss själva

Läs mer

SMART Utbildningscentrum. De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör

SMART Utbildningscentrum. De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör Svara på följande femtio påståenden enligt en skala från 0 till 4, där 0 står för sådant som sällan eller aldrig stämmer in på dig, medan 4 står för sådant

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

ART. - en kort beskrivning. Fältarna, Åland

ART. - en kort beskrivning. Fältarna, Åland ART - en kort beskrivning Fältarna, Åland Kort om grundarna: Professor emeritus Arnold P. Goldstein; grundade Center for research on aggression 1981, inriktad på ungdomsvåld, ägnat hela sitt professionella

Läs mer

Personlig sammanfattning av Mentorskursen

Personlig sammanfattning av Mentorskursen Personlig sammanfattning av Mentorskursen Veronica retar sig mest på att jag frågar hur dagen varit varje dag fast hon inte svarar. Det hon uppskattar mest med mig är när jag gör praktiska saker med henne,

Läs mer

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar:

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar: Kroppsspråk och tal Introduktion I detta avsnitt kommer du lära dig ett par grundläggande saker för kontakt med andra människor. I kontakt med andra använder vi både ord och kroppsspråk. Du kommer att

Läs mer

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Webbmaterial Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Instruktion handlingsplan för konflikträdda Syftet med denna handlingsplan är att på ett enkelt sätt, utan förberedelser,

Läs mer

Del III för högkänsliga tonåringar att hantera starka känslor

Del III för högkänsliga tonåringar att hantera starka känslor Högkänslighet Comfort Zone, augusti 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar och

Läs mer

Försvara en vän. 6-8 elever 90 min SFT

Försvara en vän. 6-8 elever 90 min SFT Försvara en vän Syfte med lektionen Förberedelser 6-8 elever 90 min SFT Att försvara en vän kan kräva både mod och tydlighet. Här blir eleverna medvetna om i vilka situationer de kan stötta och hjälpa

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Argumenterande tal. Denna presentation och dess exempel är till största del baserade på Erik Petterssons Youtube-klipp.

Argumenterande tal. Denna presentation och dess exempel är till största del baserade på Erik Petterssons Youtube-klipp. Argumenterande tal Denna presentation och dess exempel är till största del baserade på Erik Petterssons Youtube-klipp. Utan ärlighet saknar du trovärdighet. Övertyga någon att tro på det du pratar om Du

Läs mer

TIPS & TRIX. Praktiska tips för att träna dig själv och andra i ett motiverande ledarskap

TIPS & TRIX. Praktiska tips för att träna dig själv och andra i ett motiverande ledarskap TIPS & TRIX Praktiska tips för att träna dig själv och andra i ett motiverande ledarskap 1 mod subst. ~et ORDLED: mod-et 1 förmåga att handla utan fruktan för följder vanl. för ett gott syfte och med insikt

Läs mer

Mobbeundersøgelse Sverige

Mobbeundersøgelse Sverige Mobbeundersøgelse Sverige 1. Är du: Kille 53.8% 860 Tjej 46.2% 738 2. Hur gammal är du? Under 11 7.9% 126 11 11.5% 184 12 14.8% 237 13 20.0% 319 14 15.6% 250 15 10.5% 168 16 5.1% 82 17 3.2% 51 18 år eller

Läs mer

Avundsjuka och Besvikelse. Besvikelse Jag kanske blandar ihop besvikelse med sorg ibland, men jag tror att båda har en närhet av varandra i våra liv.

Avundsjuka och Besvikelse. Besvikelse Jag kanske blandar ihop besvikelse med sorg ibland, men jag tror att båda har en närhet av varandra i våra liv. Avundsjuka och Besvikelse Två helt klart starka ord som bränner i mitt inre och där avundsjuka även kan ha en positiv betydelse, men oftast har besvikelse ingen ljus sida alls. Besvikelse Jag kanske blandar

Läs mer

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

Checklistor för en bättre service!

Checklistor för en bättre service! IDENTIFIERA KRITISKA AFFÄRSÖGONBLICK Prioritera nedan 1-3 Första kontakten Köpet Leveransen Komma igång Få ut mer Frågor Reklamation Förändra Avsked MÖTET: Första kontakten Uppmärksamma nyanlända gäster

Läs mer

Studiematerial till webbutbildningen i svenskt BPSD-register

Studiematerial till webbutbildningen i svenskt BPSD-register Studiematerial till webbutbildningen i svenskt BPSD-register Detta material kan användas som underlag till diskussioner i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar eller internutbildningar. Det kan även

Läs mer

Copyright Assessio International AB. Alla rättigheter förbehålls.

Copyright Assessio International AB. Alla rättigheter förbehålls. Marknadschef 2015 Kompetensrapport Kandidat: : Nua Testaren Copyright Assessio International AB. Alla rättigheter förbehålls. Sammanfattningattning Kompetensprofil matchning 74% Kompetenspoäng Låg Bra

Läs mer

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare.

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare. Susan Wheelan, lärare, nutida forskare och professor i psykologi. Beskriver gruppdynamik kopplad till produktivitet - hur arbetsgrupper blir högpresterande team. Gruppdynamiken är förutsägbar, oavsett

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2006 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2006 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2006 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ APRIL. Skellefteå skriver. 3 Det vardagliga vansinnet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ APRIL. Skellefteå skriver. 3 Det vardagliga vansinnet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 3 Det vardagliga vansinnet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april

Läs mer

Skriv ner din upplevelse under visualiseringen: bilder, känslor eller ord som kommer från din inrementor.

Skriv ner din upplevelse under visualiseringen: bilder, känslor eller ord som kommer från din inrementor. Din inrementor Den inrementorn är en 20 år äldre, visare version av dig. Allteftersom du får en levande känsla för denna äldre, visare och mer autentisk version av dig själv, kommer du märka att hon existerar

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som lider av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Wender Utah Rating Scale (WURS)

Wender Utah Rating Scale (WURS) Wender Utah Rating Scale (WURS) WURS (Wender 1995) är ett hjälpmedel för en vuxen person att beskriva sitt beteende i barndomen. Innehåller 61 påståenden om barndomen. De på mallen markerade frågorna ger

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

SET. Social Emotionell Träning. www.set.st

SET. Social Emotionell Träning. www.set.st www.set.st Varför livskunskap i skolan? Förebygga psykisk ohälsa Värdegrundsarbete Inlärning Förebygga mobbing Jämlikhet Skyddsfaktorer God social kapacitet Impulskontroll Kunna hantera konflikter Kunna

Läs mer

Relationsarbete. Vertikala relationer vuxna. Horisontala relationer barn

Relationsarbete. Vertikala relationer vuxna. Horisontala relationer barn Relationsarbete Vertikala relationer vuxna Horisontala relationer barn Några begrepp Diskriminering Kränkning Mobbning Trakasserier Likabehandlingsplan Främja barns lika rättigheter Motverka all form av

Läs mer

Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt?

Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt? Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid varandra med respekt? Emotionell coaching: innebär

Läs mer

Känslor och sociala färdigheter föräldern som vägledare. Psykolog Inger Dahlgren Psykolog Ann-Kristin Åkerholm

Känslor och sociala färdigheter föräldern som vägledare. Psykolog Inger Dahlgren Psykolog Ann-Kristin Åkerholm Känslor och sociala färdigheter föräldern som vägledare Psykolog Inger Dahlgren Psykolog Ann-Kristin Åkerholm Vilka sociala färdigheter vill du ge ditt barn? Om du ställer frågan till föräldrar får du

Läs mer

Personalenkät om härskartekniker som används av chefen

Personalenkät om härskartekniker som används av chefen Appendix 2 Enkäter Personalenkät om härskartekniker som används av chefen Personalenkät om härskartekniker bland kollegor Personalenkät om yttrandefrihet Skolkulturer enkät Förskolekulturer enkät Personalenkät

Läs mer

Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig!

Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig! Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig! Nöjda kunder kommer nödvändigtvis inte tillbaka! Det gör alltid kunder! Vilka sorters kunder finns det? Kunderna är: Berättar

Läs mer

Det är också viktigt att under utbildningen lägga in tid för reflektion. Det behöver den inåtvända.

Det är också viktigt att under utbildningen lägga in tid för reflektion. Det behöver den inåtvända. Vem är du? För att bättre kunna vara den som ska leda andra mot ett visst mål behöver du ha god självkännedom. Det tyckte redan de gamla grekerna, som faktiskt hade just detta som sitt motto känn dig själv.

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Eleverna tränar på att: Författare: Beth Bracken & Kay Fraser

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Eleverna tränar på att: Författare: Beth Bracken & Kay Fraser sidan 1 Författare: Beth Bracken & Kay Fraser Vad handlar boken om? Boken handlar om Lucy och Soli som är bästa vänner. De har känt varandra sedan de var små, och de gör allt tillsammans. Där de bor finns

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

1 Börja samtalet med tjejerna idag! EnRigtigMand.dk. Äger alla rättigheter

1 Börja samtalet med tjejerna idag! EnRigtigMand.dk. Äger alla rättigheter 1 Börja samtalet med tjejerna idag! Starta samtalet en kort introduktion Denna bok är skrivit med ett syfte. Syftet är att ge dig de redskapen som krävs, för att träffa människor. Varken mer eller mindre.

Läs mer

-11. Kommunikation i samband med förflyttningssituationer

-11. Kommunikation i samband med förflyttningssituationer Rehab våren v -11 Kommunikation i samband med förflyttningssituationer Vad är r förflyttning? f I Bonniers synonym-ordbok ordbok står r att förflytta sig det är; att färdas, f transporteras, flytta påp

Läs mer

S U A S. Självskattningsformulär

S U A S. Självskattningsformulär S U A S Självskattningsformulär Översättning till svenska: Prof Lil Träskman Bendz Bearbetning: Med Dr Anders Niméus Inst för Klinisk Neurovetenskap, Avd Psykiatri Lunds Universitet De 20 frågorna börjar

Läs mer

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Känslor och sårbarhet Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Emotionell instabilitet Impulsivitet Kraftig ångest Snabba svängningar i humör Ilskeproblematik Svårigheter i relationer Svårt att veta vem

Läs mer

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet ÖVERSIKT: VERBAL KOMMUNIKATION

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet ÖVERSIKT: VERBAL KOMMUNIKATION Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet ÖVERSIKT: VERBAL KOMMUNIKATION ÖVERSIKT 1. Verbal kommunikation 2. Effektiv kommunikation Definition Muntlig kommunikationinnebärkommunikationvia

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a.

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. När vi vill berätta för andra vad vi tänker och känner kan vi göra det på olika sätt.

Läs mer

Till dig som har ett syskon med adhd eller add

Till dig som har ett syskon med adhd eller add Till dig som har ett syskon med adhd eller add Namn: Hej! Den här broschyren är skriven till dig som har ett syskon med adhd eller add. När det i broschyren bara står adhd så betyder det både adhd och

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för ungdomen, föräldern och läraren på högtadiet

FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för ungdomen, föräldern och läraren på högtadiet FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för ungdomen, föräldern och läraren på högtadiet 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTALET 1. Presentation, att bekanta sig och att förklara metodens

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Guide: Sätta mål i karriären och nå dem

Guide: Sätta mål i karriären och nå dem Guide: Sätta mål i karriären och nå dem Det börjar med visionen Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade än andra. De har en vision för sig själv, sin karriär och sitt liv

Läs mer

Vi heter Sofia & Michael och är två helt vanliga föräldrar, precis som du. Flickan på bilden är vår dotter Stella.

Vi heter Sofia & Michael och är två helt vanliga föräldrar, precis som du. Flickan på bilden är vår dotter Stella. Hej, kul att du är här! Vi heter Sofia & Michael och är två helt vanliga föräldrar, precis som du. Flickan på bilden är vår dotter Stella. Sedan hösten 2014 har vi djupdykt i ämnet potträning och nu vill

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

MBT och gruppbehandling

MBT och gruppbehandling MBT och gruppbehandling Grupperna är centrala i MBT Det är inte så att individualterapin är det viktiga i MBT och grupperna utfyllnad. Tvärtom: patienterna har mer grupp än individualterapi. MBT innehåller

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Interaktion Kommunikation Samtal

Interaktion Kommunikation Samtal Interaktion Kommunikation Samtal Ickeverbal kommunikation Klädsel Kroppshållning Gester Närhet / distans Ansiktsuttryck Ögonrörelser Attityd / bemötande Kultur Kroppskontakt Statusföremål Röst och tonläge

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Värnamo Folkhögskola Likabehandlingsplan Policy på Värnamo Folkhögskola

Värnamo Folkhögskola Likabehandlingsplan Policy på Värnamo Folkhögskola Värnamo Folkhögskola Likabehandlingsplan Policy på Värnamo Folkhögskola På Värnamo Folkhögskola tolereras ingen som helst mobbning eller kränkande behandling/särbehandling. Detta klarläggs för all personal,

Läs mer

Mall vid kartläggning

Mall vid kartläggning Mall vid kartläggning Skola: Elevens namn: Datum: Närvarande personer vid kartläggning: Situationer som fungerar bra för eleven Situationer som fungerar mindre bra för eleven Elevens starka och svaga sidor

Läs mer

52 kort för att förstå, uttrycka & bemöta känslor. Helena Hammerström. Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för att förstå, uttrycka & bemöta känslor. Helena Hammerström. Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för att förstå, uttrycka & bemöta känslor Helena Hammerström Helena Hammerström, www.alltomart.se 1 Känslor 52 kort för att förstå, uttrycka och bemöta känslor Text: Helena Hammerström Design:

Läs mer