De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid"

Transkript

1 FLIK 1

2 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår i det gäande kntraktet. Syftet har varit att spåra brister i arbetsmijön sm kan eda ti] sjukdm eer ycksfa. Varje persn har intervjuats m sin arbetsmijö ch m sitt hästistånd ch fyde ckså i en Häs- ch arbetsmijöprfi. Aa km på sina tider. Sammanstäningen av enkäterna föjer med sm biaga. persn har vat att inte fya i någt frågefrmuär. RESULTAT Gruppen kektivansutna den fysiska arbetsmijön är det buer ch damm sm påtaas. De sm utsätts fr buer dagigen använder hörseskydd. Inmhuskimatet ch beysningen på arbetspatsen uppevs sm bra. Tittar man på ergnmin så förekmmer främst tunga yft, mntna arbetsröreser ch svåra arbetsstäningar. När det gäer besvär från musker ch eder så är de några sm känner av besvär. De sm har besvär från musker ch eder har det från nacke, rygg, knä ch fötter. Den psyksciaa arbetsmijön visar en persnagrupp sm trivs bra, ch aa känner sig uppskattade fr det arbete de utfr. Stressymtm förekmmer men det är fä persner sm uppever det. Enkäten visar at de festa mtinerar regebundet ch an några snusar. Gruppen tjänstemän Både beysningen ch inmhuskimatet uppever aa sm bra. Ergnmiskt så igger beastningen på mycket stiasittande ch mntna arbesröreser. Titar man på besvär från musker ch eder så har besvär från nacke ch rygg ökat någt jämfört med förra året. Enkäten visar en persnagrupp där nästan aa trivs ch de festa känner att de tär veta att de gör ett bra jbb. Stressymtmen har minskat jämfört med förra åre. Livsstimässigt så visar enkäten att persn snusar ch att nästan aa avsätter tid för mtin. Pstadress Nvakiniken Företagshäsa AB Kster9atan 1 Nrra Vagatan E-pst företag sha se Hemsida Teefn Teefax se en ISO-certifierad företagshäsvård

3 MOVAKLINIKEN Företagshäsa N- Sidan () BEDOMNING/UTVÄRDERING I år har undertecknad inte några särskida kmmentarer när det gäer sammanstäningen. Men en fundering kring arbetsmijörnd/arbetsmijökmmite. Ni köper ekniktimmar av ss, hade det inte varit värdefut att ta med arbetsmijöingenjören pä exempevis arbetsmijrndema? Eer finns det någt annat ni skue vija ha hjaip med? Även företagssköterskan kan medverka på vanstående då dessa besök ingår i grundavgiften. Vi ni ha kntakt med någn av ss andra i arbesteamet på Nvakiniken Företagshäsa AB är ni väkmna att kntakta mig så förmedar jag det. -0- Med väniga häsningar Anna Grahm Företagssköterska Nvakiniken Företagshäsa AB anna. se Pstadress Nvakiniken FöretagshSsa AB Ktstergatan 1 BesÖksadress Nrra Vagatan Ystaä E-pst se Hemsida Teefn Teefax www. nvakmiken. se en ISO-certifierad företanihäcnuarrf

4 Företagshäsa Ar Sida 1() HALSO- ch ARBETSMILJÖPROFIL sammanstät resutat 0 Kund: s Energi AB, ttat Kundansvarig sköterska: Anna Grahm Utförande av häskntr: Gunia Ossn ARBETSMILJÖ Utsätts dagigen för: Buer Symtm Vibratiner 5 Har du genm ditt arbete prbem med vita fingrar 9 Rök, t ex frän svetsnjng/iödning 8 Avgaser eer damm Kemikaier t ex ösningsmede 9 Tbaksrök pä arbetspatsen 9 Om du svarat på buer Använder du hörseskydd? 1 Arbetspats g arbetar Inmhus Utmhus ja 5 Vid inmhusarbete har du Bra beysning pä arbetspatsen 9 Symtm Synkrävande arbete Bra inmhuskimat på arbetspatsen 19 8 ERGONOMI Har du i ditt arbete: Regebundet tunga yft eer str muskeansträngning Symtm Mntna arbetsrreser 18 Mycket stiasittande Svära arbetsstätningar Pstadress E-pst Hemsida Teefn Teefax Mvakiniken FÖretagshäsa AB Kstergatan 1 Nrra Vagatan www. nvakiniken. se

5 Företagshäsa N- Sida () MUSKLER LEDER Besvär musker eer eder, sm du trr ar rsakat av ditt nuvarande arbete Nacke/skudrr/axar Bröst/ändr/gg Höfter Knän Ftfeder/fötter Handeder/händer/armbågar Inga besvär senaste mån Besvär senaste dygn. Besvär senaste man _ 1 5 EJ, svarat Går du på nägn frm av behanding för muske/edbesvär? PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Hinner du ftast utföra dina grundäggande arbetsuppgifter? Har du ftast möjighet att påverka din egen arbetsbeastning? Trivs du med dina arbetsuppgifter? Trivs du med dina arbetskamrater? 9 5 Trivs du med din närmaste arbetsedare? Far du veta m du gör ett bra Jbb? Får du gehör för dina synpunkter ch idéer? Förekmmer kränkande särbehanding eer mbbing på ditt arbete? Förekmmer sexuea trakasserier på ditt arbete? 8 9 ARBETSBELASTNING STRESSYMTOM Orsakar arbetsbeastningen stressymtm sm; Huvudvärk ja Sömnsvårigheter 5 Magbesvär Kncentratinssvärigheter Nedstämdhet Irritatin/aggresivitet Pstadress Nvakiniken Företa9shäsa AB Kstergatan?1 1^ Yatarf Nrra Vatgatan E-pst se Hemsida Teefn Teefax

6 Företagshäsa ^T Sida () HÄLSOTILLSTÅND Har du: Synbesvar (sm ej avhjäps med kntaktinser eer gasögn) Hörsebesvär (uppevda eer dkumenterade) Astma, aergiska besvär, eksem eer hsta Besvär frän hjärtat sm tryckkansa, hjärtkappning eer b rösts m ärta 9 5 Magen, sveda, nt eer hasbränna Huvudvärk Har du eer har haft någn smitta sm gust, hiv, tbc etc 5 9 LIVSSTIL Snusar du? 5 Röker du? Uppfattar du din vikt sm prbem? Uppfattar du dina akhvanr sm prbem? 9 9 Avsätter du tid för mtin? 5 Om nej, har du för avsikt att göra någn förändring? Matvanr g äter frukst unch middag 9 meanmå har du för avsikt att göra någn förändring av dina matvanr? 18 FRISK/ARBETSFÖR Har du under aret råkat ut för någn arbetsycka? Känner du dig fut frisk? Känner du dig fut arbetsför? Grunddata Anta frmuär i bearbetningen: 9 Anta kvinnr: Anta män: Anta! sm ej angivit kön; Medeiäder: 9 Pstadress Nvakiniken Företagshäsa AB Kstergatan 1 Nrra Vagatan E-pst företags se Hemsida Teefn Teefax www. nvakiniken. se

7 NOVÅKLINIKEN Företagshäsa N- Sida 1() HÄLSO- ch ARBETSMILJÖPROFIL sammanstät resutat 0 Kund: Energi AB, tjänstemän Kundansvarig sköterska: Anna Grahm Utförande av häskntr: Gunia Ossn ARBETSMILJÖ Utsätts dagigen för: Buer Vibratiner Symtm Har du genm ditt arbete prbem med vita fingrar Rök/ t ex frän svetsning/ödning Avgaser eer damm Kemikaier t ex ösningsmede Tbaksrök pä arbetspatsen Om du svarat pä buer Använder du hörseskydd? Arbetspats g arbetar Inmhus Utmhus ja Vid inmhusarbete har du Bra beysning pä arbetspatsen Symtm Synkrävande arbete 9 Bra inmhuskimat pä arbetspatsen ERGONOMI Har du J ditt arbete: Regebundet tunga yft eer str muskeansträngning Symtm Mntna arbetsröretser 5 Mycket stiasittande 9 Svära arbetsstaningar Pstadress N va kiniken Företagshäsa AB Kstergatan 1 1A Vttari Besöksa dress Nrra Vagatan E-pst se Hemsida Teefn Teefax

8 Företagshäsa AT Sida () MUSKLER LEDER Besvär i musker eer eder, sm du trr är rsakat av ditt nuvarande arbete Inga besvär senaste män Besvär senaste dygn. Besvär senaste män _.. E] Nacke/skudrr/axar Bröst/ändrygg Höfter Knän Fteder/fötter Handeder/hander/armbägar Går du på någn frm av behanding för muske/edbesvär? PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Hinner du ftast utföra dina grundäggande arbetsuppgifter? Har du ftast möjighet att påverka din egen arbetsbeastning? Tnvs du med dina arbetsuppgifter? Trivs du med dina arbetskamrater? Trivs du med din närmaste arbetsedare? Får du veta m du gör ett bra jbb? Far du gehör för dina synpunkter ch idéer? Förekmmer kränkande särbehanding eer mbbing på ditt arbete? Förekmmer sexuea trakasserier pä ditt arbete? ARBETSBELASTNING STRESSYMTOM Orsakar arbetsbeastningen stressymtm sm: ja Huvudvärk Sömnsvärigheter Magbesvär Kncentratinssvärigheter Nedstämdhet Irritatin/aggressivitet Pstadress Nvakiniken Företagshäsa AB Kstergatan 1 Nrra Vagatan Yatad E-pst se Hemsida Teefn Teefax wvw. nvakiniken. se

9 Företagshäsa ^\r Sida () HÄLSOTILLSTÅND Har du: Synbesvar (sm ej avhjäps med kntaktinser eer gasögn) Hörsebesvär (uppevda eer dkumenterade) Astma, aergiska besvär, eksem eer hsta Besvär frän hjärtat sm tryckkansa, hjärtkappning eer bröstsmärta 5 1 Magen, sveda, nt eer hasbränna Huvudvärk Har du eer har haft någn smitta sm gust, hiv, tbc etc LIVSSTIL Snusar du? Röker du? Uppfattar du din vikt sm prbem? Uppfattar du dina akhfvanr sm prbem? Avsätter du tid för mtin? Om nej, har du för avsikt att göra någn förändring? a 1 Matvanr g äter frukst unch middag meanmå har du för avsikt att göra någn förändring av dina matvanr? FRISK/ARBETSFÖR Har du under aret råkat ut för någn arbetspatsycka? Känner du dig fut frisk? Känner du dig fut arbetsför? Grunddata Anta frmuär j bearbetningen; Anta kvinnr: Anta män: Anta sm ej angivit kn: Medeåder: 50 Pstadress Nvakiniken Företa gshä Isa AB Ktstergatan 1 A YRtari Nrra Vagatan E-pst fretagshasa nvaktiniken.se Hemsida Teefn Teefax www. fivakiniken. se

10 Företagshäsa N- Sida 1() HALSO- ch ARBETSMILJÖPROFIL sammanstät resutat 0 Kund: Energi AB, kektiva Kundansvarig sköterska: Anna Grahm Utförande av häskntr: Gunia Ossn ARBETSMILJÖ Utsätts dagigen för: Buer Symtm Vibratiner 9 Har du genm ditt arbete prbem med vita fingrar Rök, t ex frän svetsning/ödning 1 Avgaser eer damm Kemikaier t ex ösningsmede Tbaksrök pä arbetspatsen Om du svarat på buer Använder du hörseskydd? Arbetspats g arbetar ja Inmhus 9 Utmhus 1 Vid inmhusarbete har du Bra beysning pä arbetspatsen Symtm Synkrävande arbete Bra inmhuskimat pä arbetspatsen 1 ERGONOMI Har du i ditt arbete: Regebundet tunga yft eer str muskeansträngning Symtm Mntna arbetsröreser Mycket stiasittande 9 Svära arbetsstäningar Pstadress Nvakiniken Företagshäsa AB Kstergatan 1 Nrra Vagatan E-pst företags se Hemsida Teefn Teefax www, n va kiniken.se

11 Företagshäsa AT Sida () MUSKLER LEDER Besvär i musker eer eder, sm du trr är rsakat av ditt nuvarande arbete Nacke/skudrr/axar Bröst/tändrygg Höfter Knän Fteder/fötter Handeder/händer/armbägar Inga besvär senaste män Besvär senaste dygn. Besvär senaste män ] Gar du pä nägn frm av behanding för muske/edbesvar? 1 1 svarat ]a 1 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Hinner du ftast utföra dina grundäggande arbetsuppgifter? Har du ftast möjighet att påverka din egen arbetsbeastning? Trivs du med dina arbetsuppgifter? Trivs du med dina arbetskamrater? Trivs du med din närmaste arbetsedare? Far du veta m du gör ett bra jbb? Far du gehör för dina synpunkter ch idéer? Förekmmer kränkande särbehanding eer mbbing pä ditt arbete? Förekmmer sexuea trakasserier på ditt arbete? ARBETSBELASTNING STRESSYMTOM Orsakar arbetsbeastningen stressymtm sm: Huvudvärk ja Sömnsvärigheter Magbesvär Kncentratinssvärigheter Nedstämd het Irritatjn/aggresivitet Pstadress Nvakiniken Företagshäsa AB Kstergatan 1 d Yfitari Nrra Vagatan E-pst se Hemsida Teefn Teefax www. nvakiniken. se

12 Företagshäsa N- Sida () HÄLSOTILLSTÅND Har du: Synbesvär (sm ej avhjäps med kntaktinser eer gasögn) Hörsebesvär (uppevda eer dkumenterade) 1 Astma, aergiska besvär, eksem eer hsta Besvär frän hjärtat sm tryckkänsa, hjärtkappning eer bröstsmärta Magen, sveda, nt eer hasbränna 1 Huvudvärk Har du eer har haft någn smitta sm gust/ hiv, tbc etc LIVSSTIL Snusar du? Röker du? Uppfattar du din vikt sm prbem? Uppfattar du dina akhvanr sm prbem? Avsätter du tid För mtin? Om nej, har du för avsikt att göra någn förändring? D Matvanr g äter frukst unch z middag meanmå 9 har du för avsikt att göra någn förändring av dina matvanr? FRISK/ARBETSFÖR Har du under aret rakat ut för någn arbetstycka? Känner du dig fut frisk? Känner du dig fut arbetsför? Grunddata Anta frmuär i bearbetningen: Anta kvinnr: Anta män: Anta sm ej angivit kön: Medeåder: 8 Pstadress Nvaktiniken Företagshäsa AB Kstergatan 1 Besöksa dress Nrra Vagatan E-pst företags se Hemsida Teefn Teefax 0-

13 Energi AB Org. nr: Utskriven: :0 LA Sjukfrånvar Redvisning av s jukfrånvar Perid Sida (,,./., :... Tta sjukfrånvar Kvinnr Män Ttat Ordinarie arbtid Sjuktimmar Sjukdagar Prcent. 5% 0, % 1, 5% t^y ^^ Varav ängtidsfranvar Sjuktimmar (minst 0 dagar) Tta sjukfrånvar Ttat 1 0 Sjuktimmar Sjukdagar Langtidsfränvar Léngtidsfrånvar 0 80 Prcent av sjukfrånvar, 9% Tta sjukfrånvar per ådersgrupp Åder Ordinarie arbtid Sjuktimmar 1 0 Sjukdagar 9 Prcent 1, 5% ^ ^^ /i /"/(. t / t. c<. r ^. ^, ^ /"- -v-/. ^/h// c// -^, ^ < C / )' ^ p ^ v& -f'< :.^ ^ / <^-../, ^,. / ^, ^, ^ / ^ / ' -fy^, <,

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

Ätstörningar. Elna Sandberg och Anna-Lena Jönsson Ätstörningsenheten norra Halland, Varberg. 20120321-28. Anorexia Nervosa Bulimia Nervosa UNS

Ätstörningar. Elna Sandberg och Anna-Lena Jönsson Ätstörningsenheten norra Halland, Varberg. 20120321-28. Anorexia Nervosa Bulimia Nervosa UNS Ätstörningar Elna Sandberg ch Anna-Lena Jönssn Ätstörningsenheten nrra Halland, Varberg. 20120321-28 Anrexia Nervsa Bulimia Nervsa UNS Anrexia Nervsa Viktnedgång sm leder till att krppsvikten knstant är

Läs mer

s s 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 13 18,

s s 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 13 18, INNEHÅLL Ordförande har rdet VD har rdet Förva t n i ngsberättese Ägarstruktur Organisatin ch persna Mijöredvisning Omvärdsanays Framtid Eknmi Nycketa Resutat ch stäning Investeringar Eknmiska nycketa

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Hemtjänstpersonalens arbetssituation och framtidstro

Hemtjänstpersonalens arbetssituation och framtidstro 637 enkäter Hemtjänstpersonalens arbetssituation och framtidstro Kommunal har genomfört en enkätundersökning för att undersöka hur hemtjänstpersonalen i Stockholm upplever arbetssituationen och framtidstron.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN Åtta krtfilmer för högstadiet Ämne: religin Prducerade av studenter i tv-prduktin på Stckhlms dramatiska högskla i samarbete med UR Prjektledare Anna Hylander, UR pedaggisk

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans

Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans A Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans Detta frågeformulär kommer från Arbetslivsinstitutet, Yrkes- och Miljömedicin vid Västernorrlands landsting samt Institutet för

Läs mer

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Blåelden 2 a sbc Sveriges Ss tads-a usccntru m Varsågd! Här är din förenings årsredvisning. l årsredvisningen ka n du läsa m föreningens fastighet ch styrelsen berättar m vad sm

Läs mer

Enkät för Stockholms tingsrätt våren 2015

Enkät för Stockholms tingsrätt våren 2015 Är du A Man 38 28,8% B Kvinna 94 71,2% Hur gammal är du? A 18-34 56 42,4% B 35-49 28 21,2% C 50-48 36,4% Vilken personalkategori tillhör du? A Beredningsjurist 2 1,5% B Notarie 25 18,9% C Rådman 16 12,1%

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Projektet har genomförts av Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning, medfinansiär har varit Länsstyrelsen Projekttid: 2009-10-01 2010-03-31 Projektansvariga företrädare:

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer