Psykisk ohälsa hos barn och unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykisk ohälsa hos barn och unga"

Transkript

1 Psykisk ohälsa hos barn och unga 30% av flickorna 15% av pojkarna upplever att de mår psykiskt dåligt Framförallt ångest och depression Självskadebeteende, ätstörningar, missbruk, självmord, aggressionsutbrott och psykosomatiska symtom som magont, huvudvärk, hjärtklappning, sängvätning

2 Skillnader mellan pojkar och flickor Bris berättar att av de som kontaktar dem är 94,6% flickor o 5,6% pojkar Flickor har lättare att söka hjälp, berätta om och sätta ord på sin psykiska ohälsa Pojkar skriver mer om självmord Pojkar skriver om ensamhet,tvångstankar, droger, självförakt, självskadebeteende. Pojkar verkar oftare isolerade. Lägger oftare skulden på andra utanför sig själva.

3 Skillnader mellan pojkar och flickor enligt BRIS Flickor verkar ha mer relationer Flickor lägger oftare skulden på sig själva och ser sig själva som dåliga Flickor oftare inåtagerande och pojkar är oftare utåtagerande Flickors självmordstankar innehåller sällan konkreta planer

4 Ångest hos barn och unga Panikångest, social fobi, fobi, Kan ta sig diffusa uttryck såsom psykosomatiska reaktioner, ständig oro. Kan uppfattas som gnällighet, trots eller bråkighet Barn kan beskriva ångest som en obehaglig fysisk upplevelse, ibland livshotande. Synrubbningar, panikattacker, andningsproblem,sömnrubbningar Barn funderar mycket på varför de får ångest

5 Tvång Öppna och stänga dörrar på ett särskilt sätt. Kolla att ytterdörren är låst. Akta sig för bakterier genom att hålla sig extremt ren, undvika att ta i vissa saker, städa noga och tvätta sig ofta. Tankar om att allt måst vara symmetriskt

6 Tvång Känslan att vilja straffa sig själv eller betvinga rädsla eller ångest. Tvångstankarna tar tid och energi, distraherar och stör. Hindrar förmågan att koncentrera sig. Kan uppleva beteendet som självvalt, sakna sjukdomsinsikt.

7 Fobier och rädsla Rädsla för sociala sammanhang Rädsla för att inte vara psykiskt frisk Rädsla för spindlar, hissar, mat mm Rädslan, fobin hindrar barnen att leva ett normalt liv

8 Blygsel Blyg, hämmad, tyst leder till psykiskt lidande Få kompisar, mest data och tv. Dåligt självförtroende, negativ självbild, känner sig tråkiga o ointressanta Vill inte vara ensamma men vet inte hur de ska bryta ensamheten, rädsla för att bli avvisad, rädsla för att skämmas Leder till depression, självmordstankar. Kan försöka dölja att de känner sig utanför.

9 Depression hos barn och unga Upplevelser av att känna sig nedstämd, trött, inte orka något, zombieliknande, känna sig tom, död inuti Gråter i ensamhet, klump i magen Ledsenheten beskrivs ofta som en följd av relationer till andra, svek, förluster Ledsenhet över brister hos dem själva, känner sig fula, feta, misslyckade Ibland bara en känsla som inte går att härleda

10 Depression hos barn och unga Symtom kan vara irritation, rastlöshet, aggressionsutbrott, ont i kroppen, sömnproblem, tröstäta eller inte vilja äta Koncentrationssvårigheter, bristande ork Kan leda till problem i skola Förstärker en redan låg självkänsla Kopplat till tankar om självmord Oftast hos pojkar kan våldshandlingar och missbruk vara symtom

11 Att känna utanförskap Att känna sig udda och annorlunda jämfört med kompisarna när man mår dåligt. Känslor av skam, ensamhet o utanförskap. Barnen drar sig undan socialt. Att sjukskriva barn från skolan när de är tillräckligt deprimerade verkar förvärra depressionen.

12 Behandling ångest o depression hos barn och unga Barn och unga är i större utsträckning beroende av förhållandena i sin omgivning Psykiska symtom ses som en reaktion på att livsförhållandena inte är bra Behandling kan fokusera på att förändra livsvillkoren för de unga genom t ex Familjeterapi för att förbättra kommunikationen och den känslomässiga atmosfären i familjen.

13 Behandling ångest och depression för barn och unga Medicinsk behandling med exempelvis antidepressiv medicinering KBT-terapi Samtalskontakter Förändra skolsituationen. Anpassa skolmiljön efter ungdomens behov. Stoppa mobbing. Ibland väljer ungdomen att byta skola.

14 Självskadebeteende Att avsiktligt skada sig själv. Debiterar ofta i tonåren. Mer än 5% av ungdomarna skadar sig själva avsiktligt någon gång. Ofta flera i kamratkretsen som skadar sig, barnen inspirerar varandra Hur? Skära, bränna,strypa, slå och rispa på armar, ben, mage under fötter, på fingertoppar, på brösten, i underlivet eller hela kroppen.

15 Självskadebeteende Hur? De dunkar huvudet i väggen, överdoserar receptfria värktabletter eller bantar ner sig. De snattar, exponerar sig på nätet eller låter sig utnyttjas sexuellt. svårkontrollerade impulshandlingar utlösta av till ex bråk i familjen eller mobbningssituationer eller kan det ske planerat och regelbundet ibland flera gånger om dagen. Utlösande känslor kan vara ångest, ensamhet,självförakt, fet, ful, äcklig, misslyckad och fel.

16 Självskadebeteende Funktion; Upplevelser av outhärdlig smärta lindras när de ersätts av kroppslig smärta. Ett sätt att hantera intensiva känslor av ångest, aggression och självförakt. Kan ge en känsla av kontroll i en outhärdlig situation. Ett högljutt rop på hjälp. När man skadar sig friges kroppens naturliga morfin vilket kan ge upphov till en beroendeproblematik.

17 Självskadebeteende Barnens upplevelser: Har ofta tänkt på det länge innan de börjar Kan inte låta bli att skada sig När de hållt på ett tag känner de utanförskap till friska barn och bara gemenskap med andra som skadar sig, stigmatiserande effekt En del barn vill visa sitt lidande, andra barn vill dölja på grund av skamkänslor

18 Självskadebeteende Självskadebeteendet utförs för att lindra psykiskt lidande men istället får det motsatt effekt. Det orsakar ännu mer psykiskt lidande. Ökad ångest, skuld- och skamkänslor. Fördjupad depression.

19 Behandling självskadebeteende Viktigt med snabb behandling DBT dialektisk betendterapi MBT mentaliseringsbaserad terapi

20 Att möta människor med självskadebeteende Våga se att personen skadar sig. Fråga utan att vara påträngande eller anklagande. Acceptera personen som den är. Ett kritiskt anklagande förhållningssätt kan förvärra känslor av skam, skuld, värdelöshet Uppmärksamma personens känslor och behov Var lyhörd för personens negativa känslor innan självskadebeteende Uppmuntra till samtal om känslor o behov

21 Ätstörningar Anorexi Självsvält Panikartad känsla för att gå upp i vikt. Störd kroppsuppfattning(uppfattar sig själv som tjock) utebliven menstruation minst 15% mindre kroppsvikt än normalt Äter minimalt, tränar överdrivet. Misslyckande att äta Intensivt sysslande med mat åt andra.

22 Ätstörningar Nedsatt koncentrationsförmåga, nedsatt immunförsvar o låg kroppstemperatur. Muskelförtvining, onaturlig hårväxt på kroppen och i ansiktet. Bulimi Hetsätning minst 2 ggr i veckan. Att försöka göra sig av med maten t ex kräkningar, fasta, överdrivet tränande, laxermedel

23 Ästörningar Bulimi Hetsätning leder till skam och skuldkänslor, försöker dölja problemen. Kan orsaka mag och tarmproblem, näringsbrist. Menstruationen kan försvinna trots normalvikt. Kräkningar kan ge tandskador och sår i matstrupe. Ätstörningar räknas som ett självskadande beteende.

24 Ätstörningar Bland ungdomar med ätstörningar och annat självskadebeteende finns de som pratar om sig själva som två personligheter en destruktiv sida av jaget och en konstruktiv sida av jaget. En kamp mellan de olika sidorna.

25 Ätstörningar behandling Få hjälp att bryta viktnedgång Öppenvård eller slutenvård. Kostprogram för viktökning, kontakt med medicinsk personal. Få hjälp att hantera ångest. KBT, förändra negativa tankemönster angående ätande, vikt och kropp. Familjebehandling. Medicinsk behandling, antidepressiv medicin.

26 Att möta människor med ätstörningar Ta ansvar för att vårdtagaren får tillräckligt med näring Tvång kan bli nödvändigt. Respekt, omtanke integritet. Försök motivera vårdtagaren till behandling. Många saknar insikt och motivation. Låt vårdtagaren ta ansvar i enlighet med planering.

27 KASAM i arbetet med barn och unga med psykisk ohälsa Begriplighet Förstår barnet sina egna och andras känslor? Hjälp barnet att förstå sig på och göra egna och andras känslor begripliga. Hjälp barnet att tolka.

28 KASAM i arbetet med barn och unga med psykisk ohälsa Hanterbarhet Har barnet resurser för att handskas med sina egna och andras känslor? Barnets strategier vid psykisk ohälsa. Hur svarar barnet an på samtal? Hur svarar barnet an på insatser?

29 KASAM i arbetet med barn och unga med psykisk ohälsa Meningsfullhet Kan barnet ge sina känslor en mening och sätta in dem i ett sammanhang? Känner barnet att det finns någon mening med livet? Att hjälpa barnet att hitta coopingstrategier att handskas med tankar, känslor och det som händer i livet.

30 Råd från BRIS Betrakta barnet med respekt och som aktör i sitt eget liv. Förutsätt inte att barnets föräldrar är välfungerande, trots att du kanske fått det intrycket Tänk på vikten av en trygg relation. Våga fråga även om det allra svåraste Gå inte bakom ryggen på barnet och gör sådant som barnet inte vet att du ska göra till exempel berätta vidare till andra.

31 Råd från BRIS Om du måste göra något som barnet inte vill, förklara för barnet varför du måste agera som du gör. Var flexibel i de sätt som barnet vill berätta. Mail, brev, sms, telefon..

32 Råd från BRIS Barn vill ha hjälp att komma ifatt i skolan. Barn vill råda över sekretessen. Barn behöver en relation när de ska prata. Barn behöver få information.

33

34

35

36

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Ett påklistrat leende kan dölja symtomen

Ett påklistrat leende kan dölja symtomen Ett påklistrat leende kan dölja symtomen Depression Information till patienter och anhöriga Tycker dina vänner att du borde rycka upp dig? Försöker du hålla skenet uppe, trots att du känner dig nedstämd,

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Ledsna barn ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto ImageSource Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och unga med

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne JUNI 2014 ung i dag om ungdomars hälsa 1 INNEHÅLL 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN

BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN Malin Gren Landell Fil dr, Leg psykolog, leg psykoterapeut Avd för klinisk psykologi och socialpsykologi BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN Ladda ned/beställ från www.sos.se/publikationer Vikten av kunskap om blyghet

Läs mer

Barn i utsatta livssituationer

Barn i utsatta livssituationer Malmö högskola Lärarutbildningen Individ & Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Barn i utsatta livssituationer En intervjustudie om pedagogernas kunskap om att tyda signaler hos barn som far illa Children

Läs mer

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm.

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm. samtalsmetod 1 Innehåll Förord....3 Våra förutsättningar....3 Samtalsmetoden....4 Samtal 1 - Trygghet, förtroende, erbjudande... 4 Samtal 2 - En bild av utsattheten.... 5 Samtal 3 - Livssituation och nätverk....

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

Post Traumatisk Stress

Post Traumatisk Stress Post Traumatisk Stress En Självhjälpsguide Sammanställd av Agneta Morelli för Invandrarcentrum, GFTE, Gävle Kommun 2008-04-17 Vad är en traumatisk händelse? En traumatisk händelse är något utöver en vardaglig

Läs mer

Unga med Anorexia Nervosa

Unga med Anorexia Nervosa Unga med Anorexia Nervosa - Hur kan sjuksköterskan stödja? FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Ghazaleh Sarvi Therese Strandberg Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng OM5250 HT 2013 OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR

Läs mer

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag En kvalitativ undersökning genomförd med hjälp av djupintervjuer med barn och deras vårdnadshavare 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning

Läs mer