Innehållsförteckning, Rinosinuit

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning, Rinosinuit"

Transkript

1 Innehållsförteckning, Rinsinuit Sid Syfte 2 Omfattning 2 Ansvar 2 Berör 2 Kvalitetsindikatr 2 Definitin 2 Symptm 3 Prevalens, epidemilgi 3 Kmplikatiner 3 Förebyggande 4 Handläggning 4 Diagns 4 Differentialdiagns 4 Behandling 5 Remissindikatin 6 Sammanfattning 6 Jurnalmall 6 Referenser 6 1

2

3 Symptm Värk i kinderna eller pannan ftast känns det mer på ena sidan. Täppt näsa ch snuva sm luktar illa fta värre på ena sidan. Värk eller tryck i tänderna i överkäken. Allmäntillståndet påverkat, från betydligt till kraftigt påverkat förekmmer (svår sjukdmskänsla). Symtm ch kliniska undersökningsfynd kan inte säkert säga m det föreligger en bakteriell sinuit eller utesluta diagnsen. Klassiska symtm har ansetts vara långvarig färgad snuva, huvudvärk, perkussinsömhet över sinus, smärta vid framåtböjning ch smärta i sinusmråde eller tänder. Dessa symtm är dck specifika ch ger var för sig inte en säker diagns. Perkussinsömhet, ökad smärta vid framåtböjning eller patientuppgift m tidigare akuta sinuiter eller dubbelinsjuknande har begränsat differentialdiagnstiskt värde. Svullnad ch värk i käken med feber eller påverkat allmäntillstånd tyder på en infektin sm behöver bedömas mgående. Barn under fyra år kan ha tjck färgad snuva tillsammans med impetig, såriga näsbrrar ch käk-vinkeladeniter. Det kan tala för infektin rsakad av Streptcccus pygenes. Barn kan även ha nästäppa ch/eller missfärgad snuva under lång tid, utan att bakteriell rinsinuit behöver misstänkas (allergiskt betingad nästäppa, adenid). De flesta fall av bakteriell sinuit invlverar mer än ett sinus, vanligen ethmidal- ch maxillarsinus. Prevalens, epidemilgi Den årliga incidensen av virala övre luftvägsinfektiner med sinuit, rinsinuit uppskattas för vuxna till mellan två ch tre ch för barn till mellan sex ch åtta men kan även uppträda spradiskt. Hs allmänläkare diagnstiseras idag cirka akuta maxillarsinuiter årligen, varav nästan alla behandlas med antibitika. Av dessa patienter är två tredjedelar kvinnr. I studier har cirka två tredjedelar av patienterna med förmdad bakteriell rinsinuit tillfrisknat eller förbättrats betydligt dagar efter diagns utan antibitikabehandling. Inkubatinstiden är två till fyra dagar. Mikrbilgi Den bakteriella flra sm rsakar spradisk sinuit är i Sverige densamma sedan länge. Streptcccus pneumniae ch Haemphilus influenzae utgör tillsammans cirka 60 % av framdlade patgener vid sinuspunktin. H. influenzae har en lägre grad av virulens än pneumkcker ch har vid tit visats ha en hög grad av spntaneliminatin. Det är känt m samma förhållande råder vid sinuit. Mraxella catarrhalis ses ckså, särskilt hs barn, men har säker klinisk relevans. Vid sinuit av dentalt ursprung återfinns fta anaerber, stafylkcker ch enterkcker. Barn under fyra år med tjck färgad snuva, tillsammans med impetig, såriga näsbrrar ch käkvinkeladeniter talar för infektin rsakad av Streptcccus pygenes. S. pygenes bör då påvisas inför ställningstagande till behandling. Kmplikatiner Allvarliga kmplikatiner är ytterst sällsynta. Det finns emellertid några differentialdiagnstiska tillstånd ch allvarliga frmer av sinuit, t.ex. ethmidit, sm måste kunna identifieras varför läkarundersökning av barn ibland är nödvändig (cystisk fibrs samt immun- ch ciliedefekter). Vid ensidiga symtm bör främmande krpp misstänkas. En liten risk för bldförgiftning (sepsis) med spridning till hjärtklaffarna finns. 3

4 Förebyggande Rökstpp, avsvällande nässpray, analgetika, i första hand paracetaml. Handläggning Telefn ÖLI upp till 10 dagar med färgad snuva, lätt till måttlig värk i maxilarmrådet egenvård ch expektans. Mttagning ÖLI mer än 10 dagar med färgad snuva, svår värk i maxilarmrådet, ibland med försämring efter 5-7 dagars förkylning läkarbesök för bedömning. Svullnad ch värk i käken med feber eller påverkat allmäntillstånd tyder på en infektin sm behöver bedömas mgående med tanke på att det finns en liten risk för bldförgiftning (sepsis) med spridning till hjärtklaffarna. Diagns När minst tre av nedanstående fyra symtm är uppfyllda är bakteriell rinsinuit sannlik. Vargata i epifarynx/mellersta näsgången är ett vanligt men säkert tecken på bakteriell rinsinuit. Försämring efter 5-7 dagar (dubbelinsjuknande) Ensidig smärta Uttalad smärta Andra vanligt förekmmande symtm: Smärta i tänder ch käkar Lång sjukhistria > 10 dagar I tveksamma fall eller m patienten har haft upprepade episder kan röntgendiagnstik ch eventuell punktin för diagnstik av etilgi genmföras. Röntgen/ultraljud med fynd av vätska eller heltät sinus tyder på sannlik bakteriell rinsinuit. Slemhinnesvullnad räcker inte för diagns. Patlgiska röntgenlgiska fynd gör bakteriell rinsinuit sannlik. Säkrast diagnstiseras bakteriell rinsinuit med punktin/aspiratin ch dling från aspiratet. Den kliniska undersökningen bör ske efter avsvällande behandling av näshålan med vanliga avsvällande näsdrppar. J01- Akut sinuit J32- Krnisk sinuit Differentialdiagns Allergi Plyper Tandinfektin Upprepade infektiner genm barn ch barnbarn Främmande krpp 4

5 Behandling Egenvård, telefnråd Ge alltid råd m rökstpp i samband med luftvägsinfektin. Patient med förkylningssymtm i mindre än ti dagar, varig (purulent) snuva ch lätt/måttlig smärta i maxillarmråde har sannlikt endast liten nytta av antibitika ch rekmmenderas symtmlindrande behandling. Analgetika, t.ex. paracetaml. Höjd huvudända när man sver Undvik att röka Receptfri avsvällande nässpray eller drppar. Ev. krtisnspray. Lugna prmenader minskar svullnaden Mttagning Medicinsk behandling Det finns inget övertygande vetenskapligt stöd för att antibitikabehandla kmplicerad bakteriell rinsinuit hs barn i förskleåldern. Vuxna med bakteriell rinsinuit kan erbjudas antibitika. Spntanläkning är vanligt ch patienten bör få ta aktiv ställning till eventuell behandling med tanke på biverkningar av antibitika. Lkal avsvällande nässpray eller drppar ch nässköljningar med kksalt ger symtmlindring men påverkar inte utläkningen. Det saknas vetenskapligt stöd för användning av perrala slemhinneavsvällare. Lkala sterider kan användas sm kmplement vid samtidig allergisk eller idipatisk rinit med hyperreaktivitet. Patienter sm redan har behandling med nasala sterider ska frtsätta med behandlingen under ev. antibitikabehandling. Kmplikatiner till rinsinuit är sällsynta ch kan inte säkert förebyggas med antibitika. Syfte med behandling är att förkrta sjukdmsförlppet. Effekten utvärderas först efter 5 dagar då läkningsförlppet är långsamt. Antibitikaresistens Internatinella studier har visat en klar relatin mellan antibitikaförbrukning ch resistens. Även i Sverige ses en ökande förekmst av nedsatt känslighet för penicillin. Spntanläkningsfrekvensen är hög. Ge därför antibitika endast vid starkt behv. Terapisvikt Effekten utvärderas först efter 5 dagar då läkningsförlppet är långsamt. Omvärdera diagnsen vid terapisvikt. Dental infektin, näsplyps ch tumör bör uteslutas. Vid behv av antibitika Ds Behandlingstid V-penicillin (Kåvepenin ) 1,6 g x dagar Vid terapisvikt Amxicilllin 500 mg x 3 10 dagar Vid allergi/överkänslighet Dxycyklin (Dxyferm ) pat >8 år 10 dagar Bactrim > 12 år 800 mg x 2 10 dagar Bactrim 8-12 år 400 mg x 2 10 dagar 5

6 Uppföljning Patienter med röntgenverifierad frntalsinuit samt övriga allvarligt sjuka patienter bör ha återbesök. Övriga bör ha återbesök enbart vid utebliven effekt av antibitikabehandling. Remiss till ÖNH-specialist I sällsynta fall kan även barn utveckla en kmplicerad sinuit i frm av akut etmidit (bakteriell infektin i etmidalsinus vilka är små bihålr sm mger näsrten) med allmänpåverkan, hög feber ch svåra fkala symptm (svullnad, smärta, rdnad). Dessa barn skall remitteras till barnklinik eller örnklinik för akut handläggning (ftast i.v. antibitika). Patient med fler än 3-4 bakteriella infektiner per år bör utredas vidare med tanke på allergi, näsplyps eller hyperreaktivitet, eventuellt i samråd med ÖNH-specialist. Vid terapisvikt eller ny rinsinuit inm 4 veckr remitteras till specialist. Patient sm har kvarstående ensidiga besvär tre veckr efter sjukdmsdebut ch efter eventuellt behandlingsförsök bör utredas avseende dental infektin, näsplyps eller tumör. Sammanfattning Sinuit, rinsinuit definieras sm ett inflammatriskt tillstånd i näsa ch bihålr sm kan ha flera rsaker. För val av behandling är etilgin avgörande ch bör anges i diagnsen. Symptm ch kliniska fynd kan inte säkert förutsäga eller utesluta att det föreligger en bakteriell infektin. Rökning, allergi ch graviditet ökar risken för besvär. Det brukar ta minst ti dagar från det att man fått de första tecknen på förkylning, tills att man får en sinuit rsakad av bakterier. Spntanläkningsfrekvensen av bakteriell sinuit, rinsinuit är mycket hög. Barn under fyra år kan ha tjck färgad snuva sm kan tala för infektin rsakad av Streptcccus pygenes. Det finns några differentialdiagnstiska tillstånd ch allvarliga frmer av sinuit hs barn sm måste kunna identifieras varför läkarundersökning av barn ibland är nödvändig. Barn kan ha nästäppa ch/eller missfärgad snuva utan att bakteriell sinuit behöver misstänkas (allergiskt betingad nästäppa, adenid, främmande krpp). Jurnalmall Take Care Referenser Infrmatin från Läkemedelsverket. (2005). Läkemedelsbehandling av rinsinuit Behandlingsrekmmendatin. 3:2005. Stckhlms läns landsting. Vårdprgram Sinuit Landstinget Dalarna. Terapirekmmendatiner 6

Akuta tarminfektioner hos vuxna

Akuta tarminfektioner hos vuxna REGIONALT VÅRDPROGRAM Akuta tarminfektiner hs vuxna reviderad upplaga 2014 författare B Svenungssn REGIONALT VÅRDPROGRAM Akuta tarminfektiner hs vuxna reviderad upplaga 2014 författare B Svenungssn ISBN

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård Akut mediaotit AOM Rinosinuit hos vuxna och barn Faryngotonsillit Akut bronkit och pneumoni hos vuxna och barn Sporadisk nedre UVI hos kvinnor/asymtomatisk bakteriuri Impetigo/Erysipelas/Sårinfektioner/Infekterade

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård Akut mediaotit Rinosinuit hos vuxna och barn Faryngotonsillit Akut bronkit och pneumoni hos vuxna och barn Sporadisk nedre UVI hos kvinnor, Asymtomatisk bakteriuri Impetigo, Erysipelas, Sårinfektioner,

Läs mer

PM: Råd kring handläggning av vanligt förekommande infektioner

PM: Råd kring handläggning av vanligt förekommande infektioner Handläggare Datum D:nr Pär-Daniel Sundvall 2010-11-09 PVSA87-2010 PM: Råd kring handläggning av vanligt förekommande infektioner Giltigt t o m: 2012-12-31 Målsättning I Västra Götaland förskriver vi 400

Läs mer

handläggning av faryngotonsilliter inom öppenvården.

handläggning av faryngotonsilliter inom öppenvården. Handläggning av faryngotonsilliter i öppenvård ny rekommendation och anordnade den 19 20 september 2012 ett expertmöte där nedanstående rekommendationer för handläggning av faryngotonsillit utarbetades.

Läs mer

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont.

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont. Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Bildspelet omfattar 20 bilder. Till varje bild har vi lagt en hjälptext med bakgrundsfakta kring bildens innehåll.

Läs mer

Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) ny rekommendation

Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) ny rekommendation Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) ny rekommendation Läkemedelsverket anordnade i samarbete med Strama ett expertmöte om akut mediaotit den 21 22 april 2010. Syftet var att

Läs mer

Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar Andningsvägar 765 Sten Hellström, Hörsel- och balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Christer Norman, Salems vårdcentral, Rönninge Inledning Våra vanligaste och viktigaste diagnoser

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Vårdriktlinjer vid öron- näs- och halssjukvård

Vårdriktlinjer vid öron- näs- och halssjukvård Vårdriktlinjer vid öron- näs- och halssjukvård Om vårdriktlinjer...2 DOKUMENTFAKTA...2 REMISSREKOMMENDATIONER...3 ALLERGISK RINOKONJUNKTIVIT...4 AKUT EPIGLOTTIT...6 Barnepiglottit...6 EXTERN OTIT...7 PERIFER

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

ÖRON-NÄSA-HALS. Öron-, näs- och halssjukdomar. Öronvärk. Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609

ÖRON-NÄSA-HALS. Öron-, näs- och halssjukdomar. Öronvärk. Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609 Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609 Öron-, näs- och halssjukdomar EVA ELLEGÅRD, KUNGSBACKA SJUKHUS, KUNGSBACKA KRISTIAN ROOS, LUNDBY SJUKHUS, GÖTEBORG INLEDNING Diagnostiken av sjukdomar

Läs mer

Behandling av akut öroninflammation KONSENSUSUTTALANDE

Behandling av akut öroninflammation KONSENSUSUTTALANDE Behandling av akut öroninflammation KONSENSUSUTTALANDE Konsensuskonferens 10-12 maj 2000 Behandling av akut öroninflammation hos barn Konsensusuttalande Arrangerad av Landstingsförbundet, Medicinsk edicinska

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Tecken på allvarlig infektion hos barn. Ett kunskapsunderlag med förslag till handläggning i primärvård

Tecken på allvarlig infektion hos barn. Ett kunskapsunderlag med förslag till handläggning i primärvård Tecken på allvarlig infektion hos barn Ett kunskapsunderlag med förslag till handläggning i primärvård Tecken på allvarlig infektion hos barn Ett kunskapsunderlag med förslag till handläggning i primärvård

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika klinisk översikt läs mer på sidorna 3160 och 3133 Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika SIGVARD MÖLSTAD, distriktsläkare, professor, primärvårdens FoU-enhet, sigvard.molstad@lj.se MALIN

Läs mer

Tecken på allvarlig infektion hos barn

Tecken på allvarlig infektion hos barn Tecken på allvarlig infektion hos barn Ett kunskapsunderlag med förslag till handläggning i primärvård En preliminär version 2012-11-29 Tecken på allvarlig infektion hos barn Ett kunskapsunderlag med

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna Apotekets råd om Förkylning hos vuxna När man blir förkyld har man fått en virusinfektion. Den brukar ge besvär från de övre luftvägarna som hosta, snuva, ont i halsen eller heshet. Ibland får man feber

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer