Ett lyckat arrangemang har omätbart stora värden medan ett halvdant genomfört kan vara en katastrof.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett lyckat arrangemang har omätbart stora värden medan ett halvdant genomfört kan vara en katastrof."

Transkript

1 En presentatin av

2 Ett lyckat arrangemang har mätbart stra värden medan ett halvdant genmfört kan vara en katastrf. Vill Ni ha hjälp att minimera riskerna för ett misslyckat arrangemang ch vill Ni veta hur Ni skall undvika alla bekymmer ch bara uppleva glädjen så kntakta ss så berättar vi mer. Ni kan ckså besöka vår hemsida på

3 FÖRETAGET Scandinavian Cnference & Travelservice AB, (ScandCnf) har sin bas mitt i Örestadsreginen. Blaget har i sin nuvarande skepnad funnits sedan Ansvarig för verksamheten är Vernica Löfberg-Hallbäck. ScandCnf har sitt kntr i centralt belägna lkaler i Malmö. VÅRA FÖRDELAR Vi trr ss vara kända för att kunna hitta det där lilla extra för varje arrangemang, små sm stra. Vi kan ge en fullgd service från början till slutet av ett arrangemang. Vi är fria ch bundna ch vi har trgna, upparbetade branschkntakter runt m i världen, men kanske framförallt i våra närmaste grannländer. Vi har gd samarbetsförmåga vilken inte minst är viktigt vid stra kngressarrangemang, där man har ett nära samarbete med både en rganisatinskmmitté ch med samtliga underleverantörer. Med våra specialdesignade datasystem kan vi erbjuda effektiva rutiner för alla de arbets- mment sm krävs för större arrangemang, ch därigenm frilägga tid åt det vetenskapliga prgrammet. Vi kan även, m kunden så önskar, erbjuda webbtjänster sm att lägga upp en hemsida för arrangemanget. Vi besitter den erfrderliga förmågan att överblicka helheten, samtidigt sm den minutiösa kntrllen finns där. Det krävs en psitiv inställning till det mesta ch det har vi. Vi lämnar fasta priser för våra tjänster - m kunderna så vill - ch vi trr att våra priser är jämförelsevis mdesta. Vårt arvde bakas ftast in i knferensavgiften. För varje uppdrag upprättar vi ett avtal med uppdragsgivaren sm reglerar samarbete ch eknmin. VERKSAMHETEN Vår huvudsakliga verksamhet består i att i Sverige ch utmlands arrangera kngresser ch knferenser för blag ch rganisatiner att anrdna vetenskapliga kngresser, knferenser ch seminarier att anrdna utställningar i eller utan samband med övriga arrangemang att arrangera, seminarier, fester, jippn ch jubileer att anrdna grupparrangemang ch temaresr runt m i världen ch i Sverige. Vårt arbete går ut på att avlasta vår kund allt administrativt arbete ch därmed frigöra tid för uppdragsgivaren att istället ägna det vetenskapliga prgrammet. Vi ansvarar för resr till ch från arrangemanget Vi hanterar all lkal- ch htellbkning, registrering ch bekräftelse till deltagare samt till htellen Vi gör upplägget för arrangemanget från lkal, teknik, måltider, underhållning ch utställning till sciala aktiviteter ch medföljarutflykter Vi budgeterar ch följer upp Vi medelsförvaltar deltagaravgifter, spnsrbidrag ch utställningsintäkter Vi genmför arrangemanget på plats med kngresskansli, rese- ch värdinnetjänster Vi slutredvisar ch bistår med att återvinna eventuell mms.

4 Allt detta i nära samförstånd med vår uppdragsgivare, lägesinfrmatin är en viktig detalj. För varje arrangemang utses en prjektledare sm är ansvarig både för arbetet ch kntakten med uppdragsgivaren. När vi gör en budget för arrangemanget ch handlar upp tjänster åt vår kund från fristående underleverantörer, är ScandCnf inte bundet till någt htell- restaurang- eller resebyråföretag ch kan därför hela tiden välja de för kunden bästa ch prismässigt mest fördelaktiga alternativen. Vi tar vid behv fram trycksaker, vi sköter annnsering ch vi anrdna de media kntakter sm arrangemanget kräver. ÖVRIGA VERKSAMHETER ScandCnf fungerar sedan många år sm kansli åt Dataföreningen i Sverige, södra kretsen. I denna verksamhet ingår medlemshantering ch administratin. För Dataföreningens räkning medverkar vi ch genmför föreningens kurser, seminarier, knferenser ch klubbarrangemang. KUNSKAPSBANK ScandCnf arbetar utan gegrafiska gränser med sina arrangemang, baserat på ett väl utbyggt agentnät runt m i världen. Blagets persnal har lång ch gedigen erfarenhet från resebyråbranschen, turism- ch infrmatinsfrågr inm lika utländska legatiner ch före starten av blaget ScandCnf, från många vetenskapliga kngresser ch utställningar inm den södra reginen av vårt land. ARRANGEMANGSERFARENHET Arrangemangen har under åren blivit många ch brkiga. ScandCnf besitter därför en bred erfarenhet av alla slags arrangemang inm sitt affärsmråde. Ett axplck ur ScandCnf s arrangemangskrg visar mångsidigheten. FN-kngressen IMCO, sm resulterade i Maritime University s tillkmst EDEBE/WM- DATA s kngresser i Helsingfrs, Köpenhamn, Götebrg ch Lndn, samt deras knferensresr i många länder Nrdisk Kngress i Klinisk Kemi Internatinell Kngress i Gerntlgi VM för veteraner i friidrtt ZONTA s Nrdiska Kngress Internatinell kngress i Bakterilgi Internatinella mdeshwer Svenska Tandhygienistföreningens kngresser i Sverige Sveriges Exprtråds Exprtfrum Tidningsutgivareföreningens kngress ICCA Scandinavia arrangerades i Danmark, Sverige ch Nrge. Planläggning, grafisk prfil ch text till katalg för Mltex/ Birgitta Jhnsn Design

5 Sydkraft Internatinal sympsium Nrdiska Njurdagar i Lund Kvalitetsarbete ch Ledarskap i sklan Scandinavian Sciety fr Immunlgy 30 th Annual Eurpean Meeting First Eurpean Cnference n Wd and Architecture HSIT Ledarskapsutbildningar Årsmöten Jubileum Incming Athens - City f Olympics delarrangemang I de flesta av dessa arrangemang har ScandCnf medverkat från grunden i uppbyggnaden av arrangemanget genm att lämna förslag till hela genmförandet, undantaget de vetenskapliga prgrammen, där sådana har förekmmit. Vi har administrerat uppbyggnaden ch genmfört arrangemangen på plats.

6 ETT LITET EXEMPEL PÅ DE TJÄNSTER SCANDCONF KAN ERBJUDA VID ETT ARRANGEMANG Basutbudet ScandCnf har ett basutbud av tjänster ch för dessa debiteras nrmalt ett fast arvde per deltagare. I basutbudet ingår utarbetande av förslag till arrange-mangets innehåll, exkl. vetenskapliga prgram utarbetande av förslag till sciala prgram i samband med arrangemanget utarbetande av förslag till sciala prgram för medföljare reservatin ch fördelning av htellrum utarbetande av förslag till ch reservatin av lkaler, upprättande av avtal därmed upprättande av htellavtal menyförslag ch beställning av måltider i samband med kngressen avbeställningskntrll beställning av trycksaker biträde med upprättande ch utskick av first annuncement ch inbjudan registrering av deltagare bekräftelse till deltagare samt fakturering utarbetande av förslag till ch beställning av underhållning ch dekratin upprättande av deltagarförteckningar samt htellfördelningslistr anskaffande ch packning av kngressprtföljer bkning av teknisk utrustning anlitande av teknisk persnal upptagande ch registrering av anmälningsch arrangemangs- avgifter medelsförvaltning pressinfrmatin upprättande av kansli under kngressens genmförande krav- ch avbeställningsrutiner slutredvisning Tilläggstjänster Till basutbudet kan kunden beställa tilläggstjänster sm då debiteras efter ett på förhand fastställt timarvde. Exempel på sådana tilläggstjänster kan vara utställning registrering ch uppföljning av samtliga utställare spnsravtal ch uppföljning incming ansvar för föreläsare ch gäster färdbiljetter studiebesök knsekutiva tlkar utflykter simultantlkar övriga sciala arrangemang anläggning pre- ch pstkngressarrangemang anskaffande ch utskrift av namnbrickr guider Ytterligare infrmatin m vår verksamhet kan Ni få genm att titta in på vår hemsida på Internet - eller genm att kntakta någn av ss i persnalen på tel:

7 VILL NI HA ETT FÖRSLAG TILL ARRANGEMANG ÄR NI VÄLKOMNA ATT SKICKA ER FÖRFRÅGAN MED HJÄLP AV DETTA FORMULÄR TYP AV ARRANGEMANG Knferens i Sverige Kngress i Sverige Utställningsarrangemang Knferens i annat land Kngress i annat land Knferensresa Kick ff Jubileum Invigning Fester Jippn Äventyrsarrangemang Krtmöten Incming turism Grupp- ch temaresr Antal deltagare: Start dag: Slutdag: VAD VILL NI ATT FÖRSLAGET SKALL INNEHÅLLA Resa till/från knferensen Lkaler Htell Måltider Förslag till bankett Sciala prgram deltagare Sciala prgram medföljare Vi behöver ckså tlkar Teknisk utrustning Lkaler för utställning Press/ mediabevakning Beskriv krt det arrangemanget Ni planerar för Särskilda önskemål Vilken utrustning trr Ni behövs Annat sm Ni trr är viktigt för ss att veta UPPGIFTER OM ERT FÖRETAG Företags namn: Kntaktpersn: Adress: Pstnummer: Ort: Telefn: Telefax: adress: Skicka frmuläret till: Scandianvian Cnference & Travelservice AB, Bx 462, S Malme

8 För telefn eller fax kntakt är våra nummer: Telefn Fax Vill Ni skicka förfrågan via Internet finns frmuläret att fylla i på

9

10 Scandinavian Cnference & Travelservice AB Länken till ett lyckat arrangemang Besöksadress: Adelgatan 11, Malmö Pstadress: Bx 462, Malmö Telefn: Telefax:

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE VI OCH VÅRA BOKARE Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2015 På uppdrag av: Informus Resurs för Resor och Turism i Norden AB 1 Vi och våra bokare Syfte Syftet med denna lilla undersökning

Läs mer

ANNONS En bilaga från SKD Konferensservice AB för dig som vill lyckas med möten och konferenser ANNONS

ANNONS En bilaga från SKD Konferensservice AB för dig som vill lyckas med möten och konferenser ANNONS ANNONS En bilaga från SKD Konferensservice AB för dig som vill lyckas med möten och konferenser ANNONS lyckade möten navigera rätt på konferenshavet Konferera utomlands Sidan 4 Rival - ny stjärna på Stockholms

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

SVERIGES SCHACKFÖRBUND

SVERIGES SCHACKFÖRBUND SVERIGES SCHACKFÖRBUND Styrelsen Plan för MARKNADSFÖRING av svenskt schack - synas.. - säljas.. - stimuleras... - styras.. Inledning Schack har i breda kretsar blivit en symbol för taktik och tänkande.

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

www.ab.se En presentation av Aktiebolagstjänst Bilda Bolag Rådgivning, bolag och föreningar Domännamn & webbhotell Varumärken

www.ab.se En presentation av Aktiebolagstjänst Bilda Bolag Rådgivning, bolag och föreningar Domännamn & webbhotell Varumärken En presentation av Aktiebolagstjänst Bilda Bolag Rådgivning, bolag och föreningar Domännamn & webbhotell Varumärken Färdiga lagerbolag och nyregistrering Likvidation Håll drömmen vid liv. Vi lotsar dig.

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Fotomässan 2014. För fullständig information

Läs mer

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se 2015 Jighead AB s tjänst ifiske är Sveriges ledande inom hantering av digitala fiskekort. Vi är entreprenörer och själva aktiva sportfiskare från Östergötland. Vår vision är att underlätta för sportfiskare

Läs mer