KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 1 (1) KALLLS KOMMUNSTYRLSN VÄLKOMMN Kommusyrls i Högaäs kommu kallas ill sammaräd. Daum och id: , kl 16:00 Alliass gruppmö börjar kl 15:00 Plas: Sadshus, Gruvsal Ldamo som är förhidrad a ärvara vid sammaräd bör saras amäla da ill , llr ÄRNDN Kommusyrlss ga ärd 1. Jusrig 2. Prsoaliformaio (iga hadligar) 3. koomiiformaio (iga hadligar) 4. Iformaio frå räddigschf (iga hadligar) 5. Ubildig om räddigsjäss vrksamh (iga hadligar) 6. Godkäad av kommusyrlss förvaligars årsrdovisig (bokslu) för 2014, s Godkäad av kommusyrlss förvaligars uppföljig av 2014 års ira koroll, s Bviljad av illäggsaslag för upphadlig av y affärssysm sam godkäad av förfrågigsudrlag, s Asöka om plabskd Krapprup 19:11, Kall Sms väg 29, s Asöka om plabskd avsd Prshög 2, Lrbrgsväg 59, s Ärd ill kommufullmäkig 11. Aagad av daljpla för dl av Måsorp 12, s Förslag frå parlamariska grupp för madapriod , s Asöka om mdl för projkrig av y skola i Vik, s Svar på moio om rivsammar sadskära, s Kommusyrlss ga ärd 15. Rdovisig av bslu faad i kommusyrlss usko sam kommusyrlss amäligsärd, s Högaäs Pér Kovács Ordförad KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

2 Ärd 6 Godkäad av kommusyrlss förvaligars årsrdovisig (bokslu) för

3 KALLLS/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRLSN KS/2014/955 GODKÄNNAND AV KOMMUNSTYRLSNS FÖRVALTNINGARS ÅRSRDOVISNING (BOKSLUT) FÖR 2014 Sammafaig av ärd Samliga av kommusyrlss förvaligar har uppräa förslag på årsrdovisig för rspkiv förvaligar. Kommusyrlss arbsusko bhadlad d 22 jauari 2015, 7, räddigsjäss, samhällsbyggadsförvaligs, kik- och fasighsförvaligs sam kommuldigskoors årsrdovisigar (bokslu) för Kulur- och friidsusko bhadlad d 19 jauari 2015, 67, årsrdovisig (bokslu) 2014 för kulur- och fridsförvalig. Bslusudrlag Kommusyrlss arbsuskos bslu d 22 jauari 2015, 7 (ojusra), Kommusyrlss kulur- och friidsuskos bslu d 19 jauari 2015, 67 (ojusra), Kulur- och friidsförvalig, vrksamhsbräls avsd 2015, Räddigsjäs, jässkrivls d 18 jauari 2014, Räddigsjäs, vrksamhsbräls avsd 2014 d 8 dcmbr 2014, Samhällsbyggadsförvalig, jässkrivls, Tkik- och fasighsförvalig, jässkrivls d 19 jauari 2014, Tkik- och fasighsförvalig, vrksamhsbräls avsd 2014 d 8 dcmbr 2014, Tkik- och fasighsförvalig, vrksamhsbräls avsd 2014 d 8 dcmbr 2014, Kommuldigskoor, jässkrivls d 22 jauari 2014, Kommuldigskoor, vrksamhsbräls avsd 2014 d 8 dcmbr Kommusyrlss bslu Arbsuskos förslag: Kommusyrls bsluar i ligh md arbsuskos förslag a a uppdra kommusyrlss budgusko a baka fördlig i ramara mlla ubildigsämd och samhällsbyggadsförvalig md avsd på kosadra för uvcklig av kollkivrafik/skolskjus, godkäa bokslu för 2014 för kommusyrlss förvaligar, xklusiv kulur- och friidsförvalig. Kulur- och friidsuskos förslag: Kommusyrls bsluar i ligh md kulur- och friidsuskos förslag a a godkäa d prlimiära årsrdovisig för 2014 för kulur- och friidsförvalig, övrläma årsrdovisig för 2014 för kulur- och friidsförvalig ill kommusyrlss budgusko. Bslu ska skickas ill KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

4 PROTOKOLL KS ARBTSUTSKOTT (5) KS/2014/955 7 GODKÄNNAND AV ÅRSRDOVISNING (BOKSLUT) 2014 FÖR KOMMUNSTYRLSNS FÖRVALTNINGAR XKLUSIV KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGN Sammafaig av ärd Förvaligschfra för fyra av kommusyrlss fm förvaligar; räddigsjäs, samhällsbyggadsförvalig, kik- och fasighsförvalig sam kommuldigskoor rdovisar sia förvaligars bokslu för Bslusudrlag Räddigsjäs, jässkrivls d 18 jauari 2014, Räddigsjäs, vrksamhsbräls avsd 2014 d 8 dcmbr 2014, Samhällsbyggadsförvalig, jässkrivls, Tkik- och fasighsförvalig, jässkrivls d 19 jauari 2014, Tkik- och fasighsförvalig, vrksamhsbräls avsd 2014 d 8 dcmbr 2014, Tkik- och fasighsförvalig, vrksamhsbräls avsd 2014 d 8 dcmbr 2014, Kommuldigskoor, jässkrivls d 22 jauari 2014, Kommuldigskoor, vrksamhsbräls avsd 2014 d 8 dcmbr Förslag ill bslu på sammaräd Ordförad Pér Kovács (M) förslår arbsusko förslå kommusyrls bslua a uppdra kommusyrlss budgusko a baka fördlig i ramara mlla ubildigsämd och samhällsbyggadsförvalig md avsd på kosadra för uvcklig av kollkivrafik/skolskjus sam a godkäa bokslu för 2014 för kommusyrlss förvaligar, xklusiv kulur- och friidsförvalig. Bslusgåg Ordförad Pér Kovács (M) sällr sia ga förslag ill bslu udr proposiio och fir a arbsusko bsluar a bifalla förslag. Kommusyrlss arbsuskos bslu Arbsusko förslår kommusyrls bslua a a uppdra kommusyrlss budgusko a baka fördlig i ramara mlla ubildigsämd och samhällsbyggadsförvalig md avsd på kosadra för uvcklig av kollkivrafik/skolskjus, godkäa bokslu för 2014 för kommusyrlss förvaligar, xklusiv kulur- och friidsförvalig. Bslu ska skickas ill Kommusyrls SIGNATUR 4

5 PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT (8) 67 BOKSLUT FÖR KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTT KS/2014/955 Sammafaig av ärd Kulur- och friidsförvalig har agi fram förslag ill bokslu pr d 31 dcmbr Uövr koomisk rsula ihållr rappor äv bskrivig av vrksamhs uvcklig i förhållad ill uppsällda mål. Bslusudrlag Vrksamhsbräls md mål kulur- och friidsusko 2014 Kulur- och friidsuskos bslu Kulur- och friidsusko förslår kommusyrls bslua a a godkäa d prlimiära årsrdovisig för 2014 för kulur- och friidsförvalig, övrläma årsrdovisig för 2014 för kulur- och friidsförvalig ill kommusyrlss budgusko. Bslu ska skickas ill Kommusyrls SIGNATUR 5

6 TJÄNSTSKRIVLS KOMMUNSTYRLSN SLUTLIG INSTANS: KS/2014/955 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN ÅRSBOKSLUT 2014 Sammafaig av ärd SBF rdovisar sammalag udrsko om 800 kr. Da häförs ill sörsa dl vrksamhsområd kommuikaio. I udrsko igår kr för projk vidaruvcklig kollkivrafik (KF 7/2013) som i budgras, illäggsaslag om 125 kr (KS 176/2014) för y busskur som äu i uyjas sam fördyrig av siorkor rspkiv flxlij md sammalag 200 kr (KS 228/2014). Vrksamhsområd gmsamma fukior rdovisar udrsko 0m 400 kr m da vägs upp av övrsko på 700 kr iom vrksamhsområd fysisk plarig på grud av ökad iäkr. Kommufullmäkig bsluad i jauari 2013 a gomföra uvckligsprojk för kollkivrafik gom samordig av skolskjus- och lijrafik. I sambad md da bsluads också a rsrvra upp ill 800 kr pr år för a fiasira projk. I ligh md da bslu har Skårafik udr 2014 kvaralsvis fakurra Högaäs kommu för illköp av ubyggd rgiobussrafik för skolrsor. Fakurora har dlas mlla ubildigsförvalig (ca vå rdjdlar) och samhällsbyggadsförvalig (ca rdjdl). Ubildigsförvalig har haf mdl avsa för da och uppvisar övrsko avsd skolrsora. Samidig visar samhällsbyggadsförvalig udrsko om sammalag 982 kr i da dl. dl av udrsko äcks upp av d 800 kr som rsrvras för ädamål lig KF-bslu ova. När d rsrvrad blopp bsluads var ugågspuk a d uökad lijrafik skull grra io ya dagliga kudr, vilk skull mosvara iäkr på omkrig 150 kr. Da har i uppås och d är aldig ill a udrsko i full u äcks upp av d av kommufullmäkig rsrvrad blopp. Udr 2015 kommr fakurrig a gomföras på likad sä, d vill säga kvaralsvis och md kosadra uppdlad mlla ubildigsförvalig och samhällsbyggadsförvalig. För a samhällsbyggadsförvalig i äu gåg ska vigas hara så pass sor udrsko öskar samhällsbyggadsförvalig a d, lig KF-bslu ova, för 2015 rsrvrad mdl om 800 kr övrförs ill förvalig som illäggsaslag. Samhällsbyggadsförvalig vill samidig avisra a d roligvis i hllr udr 2015 kommr a grras illräcklig måga ya kudr, varför d av kommufullmäkig rsrvrad blopp i hllr da år full u kommr äcka upp d bräkad udrsko om sammalag kr. I spmbr 2014 bsluad kommusyrls a bvilja illäggsaslag om 125 kr för ågärdr vid hållplas Josorpsskola. Tilläggsaslag fiasirads frå SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN Högaäs

7 TJÄNSTSKRIVLS KOMMUNSTYRLSN SLUTLIG INSTANS: KS/2014/955 kommusyrlss aslag för oförusdda bhov för Ia ågärdra kud påbörjas bhövd mur mo gra i väsr uppföras. Da mur förväas så klar udr försa kvaral 2015 och samhällsbyggadsförvalig öskar därför a illäggsaslag övrförs frå 2014 ill Samhällsbyggadsförvaligs årsbokslu för 2014 övrlämas i övriga dlar ill kommusyrls för bslu. Bslusudrlag Samhällsbyggadsförvaligs rsularäkig och ivsrigsuppföljig. Samhällsbyggadsförvalig förslår kommusyrls bslua a a a jusra i si hlh rdovisa udrsko för 2014 avsd vidaruvcklig av kollkivrafik. bvilja samhällsbyggadsförvalig illäggsaslag för 2015 om kr för vidaruvcklig av kollkivrafik. övrföra illäggsaslag för 2014 om 125 kr avsd ågärdr vid hållplas Josorpsskola ill a godkäa samhällsbyggadsförvaligs årsbokslu för Tors Rosi Förvaligschf SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN Högaäs

8 (6) ÅRSRDOVISNING 2014 NÄMND: Kommusyrls Förvalig: Samhällsbyggadsförvalig Ordförad: Pér Kovács (M) Förvaligschf: Tors Rosi VRKSAMHT/ UPPDRAG I förvaligs asvarsområd igår framsällig av olika karor, mävrksamh, gografisk iformaiosbhadlig, bosadsförsörjig och ifrasrukurplarig, sragisk miljöarb, fysisk plarig md övrsiksplar och daljplar, fasighsbildig sam bsällarfukio avsd d offliga miljö. Här fis äv kommus aurvårds- och kulurmiljörsursr samlad. Iom förvalig fis äv bygglovsavdlig och miljöavdlig, där byggadsämd och miljöillsysämd är mydighsämdr md koomisk asvar skil frå d övriga förvalig. ÅRTS HÄNDLSR MDBORGAR Mdborgara välkomas md ydlig iformaio såväl i rcpio som på kommus hmsida. Förvaligs mdvrkar i föragslos, vilk ibär a kudra får idividull srvic. Samrådsförfarad för daljplar uvcklas succssiv och mdborgardialog har förskjuis ill idiga skd i plaprocss. Försäljig av omr på Blossalycka i Arild har påbörjas. I asluig ill kvarr Lid i Högaäs har radhus börja uppföras. Ombyggad av Sjöcroapark har sluförs och kommr ivigas ill vår. Sorgaa urds om hur vull ombyggad skull kua s u och dialog har förs md mdborgar, hadlar och fasighsägar. Näsa sg i arb md Sorgaa är a a fram rafikpla för cralor Högaäs och parallll göra förslag på appidlig och kosadsbräka dssa. Daljplarig av y park i Vik har påbörjas udr hös, likväl omformig frå väg ill bygaa av gomfar mlla Präsaväg och Joll. Ågädr kopplad ill miljöprogramm har börja procssas fram. kvalisprogram och rafik-pm för Högaäs och Vik har färdigsälls. FÖRVALTNING Högaäs

9 2 (6) Flra akulla plaprogram avsr ubyggadsområd i Högaäs sad och i Vik för a illgodos frfråga på bosädr. Plaprogram för förlägig av Allégaa, md frföljad daljplar, omfaar sora ubyggadsområd i cralor. D särkr ubud av bosädr i Högaäs md varirad uformig och upplålsformr och md god illgåg ill srvic och ärh ill kollkivrafik. Dssuom pågår plarig av orra dlar av Vik iklusiv ubyggad av Vikskola. I Högaäs sad pågår akiv arb md flra sora daljplar som har sragisk bydls och som ska bidra såväl ill sads sadsliv och arakivi som ill varira ubud av bosädr. Äv uaför cralor pågår flra vikiga plaläggigar som blad aa säkrar ya bosädr och forsa uvcklig av bfiliga vrksamhr. y kommuäckad övrsikspla är udr framagad md samrådsförslag klar udr hös. Hiills har plarigsudrlag hämas i gom Skå Nordvässamarb, klimaaalys för Högaäs kommu, VA-plaarb, ivrig av havsområd och, i mis, gom framagad av bosadsförsörjigsprogram. Tillsammas md Trafikvrk har udr år uförs ågärdsvalssudi för väg 111 gom kommu. Avsik är a skapa gmsam bild av hur d framida sräckig av väg ska s u och vilka ågärdr som ka bhövas. Likaså sluförs övrsy av aurvårdspla i samordig md y gröpla. Rgrig bsluad a avslå Högaäs kommus asöka om illsåd a iräa kommual lamärimydigh. Kommusyrls har bslua a y asöka ska göras. Målsäig är förbärad srvic ill mdborgara. MDARBTAR Arb md a ydliggöra samhällsbyggadsprocss och uppdrag har påbörjas. På så sä ka ffkiv fysisk plarigsvrksamh säkrsällas övr förvaligsgräsra för a gom samarb a fram rlvaa bslusudrlag så a d kommuövrgripad mål md illhörad visiosbyggsar och sragir på bäsa och klas sä uppås. Hadligsplar för såväl avdligara som förvaligsövrgripad md aldig av års mdarbarudrsökig har agis fram md prsoal som moor. UTVCKLING A vara arakiv bosadskommu ibär a kollkivrafik och offlig miljö mås ha god kvali. Särskil har sudras uvcklig av kapacissark kollkivrafik. Vikiga daljplar för bosadsubyggad as fram i Högaäs dls som föräigar xmplvis Julivall och Folkpark dls som forsa u- FÖRVALTNING Högaäs

10 3 (6) vcklig i södra Högaäs krig Allégaas förlägig södru. I bosadsområda ösr om Sjöcroas park, kvarr Tivolivåg, kommr fyra syck så kallad Fickparkr a färdigsällas vår Ispiraio ill dssa små parkr är i d käda rädgårdsarkik och jouralis Ulla Molis dsig. Akivissråk frå Sporcra via Brors back r ill ham kommr a sara md hidrbaa orr om Sporcra kommad vår. Sråk, som är dl i förvaligs illgäglighs-/mågfaldsarb fylls på md mis akivi/år och ska vara illgäglig och ha akivir för alla, alla idr på dyg år om. Vidar plaras för flxibl ubyggad och ybyggaio av Vikskola i samarb md ubildigsförvalig och kik- och fasighsförvalig. Påbörjad plaläggig av omr på Kullabrg forsär i syf a säkra värdfulla kulurmiljör. Arb md a a fram y miljöprogram för kommu kommr a pågå äv udr äsa år. förvaligsövrgripad karläggig av arbsprocssra kommr a iiiras udr vår. KONOMISK ANALYS Udrsko på 800 kr bror på a kosadra för kommuikaio blivi väslig högr ä plara. I udrsko igår kr för projk vidaruvcklig av kollkivrafik som i budgras, fördyrig av siorkor rspkiv flxlij md 200 kr och a y busskur för vilk illäggsaslag om 125 kr bviljas m äu i uyjas. Gmsamma fukior visar udrsko om 400 kr på grud av a vissa prsoalkosadr i dfiiras korrk, m da vägs upp av övrsko på 700 kr iom vrksamhsområd fysisk plarig ack var ökad iäkr. Ivsrigsvrksamh iom förvaligs asvarsområd rdovisar posiiv avvikls på 20,8 mkr. D posiiva avvikls bror ill sor dl på försigar i flra av såväl sadsmiljöavdligs som dss xploarigsfukios projk. Ubyggad av Rscrum är försa på grud av pågåd plaarb, varför 3,2 mkr flyas fram ill Ombyggad av Väg 1412 gom Vik är sark koppla ill crumubyggad och byggaio av Bamsrodll. Projk har därför vila udr sora dlar av år. Arb ha u åruppagis och 5 mkr flyas fram ill äsa år. Trafiklösig för Josorpsväg/Rvaväg har försas på grud uav dialog md Trafikvrk, 3 mkr flyas därför fram ill Ombyggad av Järvägsgaa har skjuis fram i väa på byggaio i kvarr Flora. Sadsmiljöavdlig är för illfäll i full gåg md a skissa på gaa, 2,5 mkr flyas därför fram ill äsa år. Usmyckig av rodllra i Vik och Lrbrg är igåg, yvärr har projk dragi u li lägr ä bräka i id, 1,4 mkr flyas fram ill xploarigsprojk Lug är också försa på grud av a bygglov är övrklaga och 1,6 mkr flyas därför fram ill äsa år. Sjöcroapark har blivi fördyrad md 0,9 mkr på grud av komplicrad FÖRVALTNING Högaäs

11 4 (6) markförhållad som i kua föruss. Markförsäljigar har gra 2,3 mkr uövr budg. FRAMTIDN Kommus arakioskraf är ära kopplad ill goda bodmiljör och bra kommuikaior. Därför kommr cralor a ha d sörsa kokurrskraf, m kommu ska också sasa på d r äorra Vik, Nyhamsläg och Josorp, för a bhålla och uvckla bfilig srvic. För miska rasporbhov kommr sörr samordig a krävas mlla bbygglsuvcklig och rafiksrukur. Arb för säkrar och mr ffkiv ifrasrukur mås idifiras och äv ikludra kommus ärigsliv. Framida ivsrigar mås förbrdas. Kopplig ill bfilig bbyggls är vikig. För a slopa barriärffk bör gomfarra i d vikigas samhälla som Vik och Nyhamsläg byggas om. D gällr äv väg 111 i cralor som har poial a förädras ill sadsgaa md ya bosädr i cral läg lig d fördjupad övrsikspla för Högaäs. Markavädigsfrågor md bbygglsuvcklig, VA-ubyggad och rgiavädig, miska rasporbhov och klimaförädrigaras koskvsr md ökad yor för dagvaharig, kommr a öka i bydls. Kokurrs om mark kommr a skärpas. Klimaförädrigara kommr också a ibära sora förbyggad ivsrigar. mdborgar Mål 2014 Diama Måluppfyllls 2014 Go bmöad och god srvic ill mdborgar. Akiv dlagad i föragslos. Hmsida har d ms frfrågad iformaio läillgäglig som karor, daljplar och kommuala omr. Förvalig arbar vidar md uökad mdborgardialog i olika sammahag. Förvalig är sark ivolvrad i föragslos. Mdborgarudrsökig 2014 visar a ivåaras möjligh ill påvrka såväl på poliiska bslu som iom d kommuala vrksamhra succssiv öka. FÖRVALTNING Högaäs

12 5 (6) mdarbar Udrläa för mö md ugdomar i vrksamh. Högaäs kommus mdarbar har isik och kuskap om a vår gmsamma uppdrag är a g god srvic ill våra mdborgar. Alla mdarbar ska förså a vi är Högaäs kommus asik uå. Högaäs kommu har ydlig ldarskap som samordar, illvaraar och främjar uvcklig av mdarbars rsursr, där mål är goda rsula för kommuivåara och arbsglädj för d asällda. Samvrka för dlagad i Års sadskära Högaäs kommu dlar i Klimamach ävlig i vilka ugdomsförigar som rsr ms klimasmar. aioll projk m Skå sasar ms. Isik om vilka mål och ldord som gällr och vad som förväas av d skild mdarbar har övr id succssiv öka. Mdborgarudrsökig 2014 visar a illgåg ill iformaio om kommu och dss vrksamhr och hur ydlig d är succssiv har öka. I mdarbarudrsökig i fbruari 2014 svarad 86 proc mdarbara a d had arbsplasräffar rglbud. Samliga avdligar på förvalig arbar akiv md APT. Dssuom pågår uvcklig av APT på vissa avdligar. Ldarskapsfråga md fokus på mdarbars uppskaig, förrod och asvar har öka övr id. D förs koiurlig dialog krig d offliga miljö såväl i som uaför äor. uvcklig Udrläa god srvic och hög sadard gom samarb md asvarig förvalig. Alla ya uppdrag ska miljöbdömas. Iformaio as succssiv fram. Dssuom har y samla grpp agis för förvaligs oala iformaio på hmsida. Arb md da pågår sda hös Mål ogs fram udr sark idsprss och dss koskvsr kud i föruss. Mål är oydlig och har omformulras i d kommad miljöprogramm. Mål har sålds i uppfylls. VRKSAMHTSBRÄTTLS- TABLLDL FÖRVALTNING Högaäs

13 6 (6) (kr) BOKSLUT 2013 BUDGT 2014 BOKSLUT 2014 AVVIKLS Toal Fysiksk plarig Miljövrksamh xploarig Kommuikaior Gmsamma fukior Ivsrigar - idsbsämda Ivsrigar - årsaslag xploarigsprojk FÖRVALTNING Högaäs

14 TJÄNSTSKRIVLS KOMMUNSTYRLSN SLUTLIG INSTANS: KS/2014/955 ÅRSRDOVISNING KS FÖRVALTNING RÄDDNINGSTJÄNSTN Sammafaig av ärd Räddigsjäss årsrdovisig för priod 1 jauari ill 31 dcmbr Bslusudrlag Räddigsjäss årsrdovisigsfördragig. Kommuldigskoors koomiavdlig förslår budgusko bslua a godkäa och ill kommusyrls övrläma årsrdovisig för priod 1 jauari ill 31 dcmbr 2014 för räddigsjäs. Lars Sco Räddigschf Haa Lööw koom KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

15 (3) NÄMND: Kommusyrls Förvalig: Räddigsjäs Ordförad: Pr Kovacs Förvaligschf: Lars Sco VRKSAMHT/ UPPDRAG Räddigsjäs uför d som lig lag om skydd mo olyckor och lag om bradfarliga och xplosiva varor vilar på förvalig. Da ibär blad aa brdskap för a igripa vid olika ypr av ödläg iom kommu och gom gräslös räddigsjäs vid bhov äv uaför kommu. Förvalig bdrivr också mydighsuövig gom illsy, samråd och gom a avg yrad i olika siuaior m också förbyggad arb, i bar mo brad, ua äv mo adra ypr av olyckor. Äv jäsr såsom rsvärds- och srvicuppdrag rbjuds sam iformaio, rådgivig och viss ubildig. ÅRTS HÄNDLSR MDBORGAR 2014 har vari rlaiv lug år för räddigsjäs md das 331 isasr mo 554 i fjol.. Förra års sormar var orsak ill sörr aal uryckigar då, m d har äv vari miskig av rafikolyckor, brad i byggad och i väa på ambulas udr da år. D ms rsurskrävad isas var udr slagrg d 9 spmbr då måga källar blv övrsvämmad. Kommus ya höjdfordo för säkr fösrurymig har rsa förvaligs 32 år gamla rojäar. Kommufullmäkig og i spmbr bslu om a äv i forsäig driva si g räddigsjäs md orgaisaiosförädrig som gör a dlidsorgaisaio miskar och hlidsorgaisaio ökar så a räddigsarb ka uföras på mr profssioll och säkr sä lig kommus riskprofil. Ubildig och iformaio om bradsäkrh och fugrad bradvarar har gjors vid olika illfäll för omkrig 3000 prsor sam via digiala vägskylar och radiogiglar. Kommus säkrhssamordar liggr sda spmbr udr räddigjäss orgaisaio. MDARBTAR Ubildigs- och övigspla har följs udr år md go rsula. D var orolig försa halvår ia bskd a räddigsjäs skull saa kvar i kommual rgi ogs. Bmaigsmässig har d vari asrägad på dlidsida a apassa orgaisaio ill d ya som kommr a gälla frå årsskif 2015 för a på så sä kua udvika uppsägigar. All hlidsrkryrig har sk i samförsåd md fackförbud. Två prsor arbar u bar md md mydighsuövig, iformaio och ubildig för a, i ligh md d aiolla mål, i syf a miska aal omkomma llr skadad. FÖRVALTNING Högaäs

16 2 (3) UTVCKLING Ny urusig, ya fordo och ya rglvrk har prägla ubildig och uvcklig udr år. Samarb md ärigsliv i form av råd och avisigar för säkrar vrksamhr, m äv dl ubildig har gs i samvrkassyf för ökad försåls för varadras förmågor. KONOMISK ANALYS Räddigsjäs rsula övrsämmr md budg. Toalugif för ivsrig av y sgbil blv äsa 6,6 mkr isäll för budgrad 6,1 mkr. FRAMTIDN y SOS-aval för ularmig frå 112-samal kommr a förhadlas udr hös Också y samvrkasaval för räddigsjäsra i SKNV gällad gräslös räddigsjäs och gmsamma fukior för god och ffkiv samvrka kommr a uppräas ill 1 jauari Äv urdig om samvrkascral för kommura i SKNV pågår där samvrkascral ska byggas ufr kommuras bhov. Urdigar agåd skogsbrad i Väsmalad och d vädrrlarad olyckora md blad aa övrsvämigar ka komma a påvrka Svrigs kommur och dss civila brdskap. VRKSAMHTSBRÄTTLS- MÅLDL mdborgar 1. MÅL Diama 3. MÅLUPPFYLLLS 2014 Ivrig och karläggig av flrbosadshusområd för d bods säkrh. Öka ryggh och säkrhsmdvh hos bar och ugdomar. Arb har gå bra udr år och kommr a bli äu bär framövr i vår ya orgaisaio. 80 framkörigskor är gjorda för a vi läar skall få bskrivig om områd för sabbar och säkrar isasr. Alla bar och ugdomar i årsklassra F, 2, 5 och 8 har få möjligh ill ubildig i bradskydd och hur ma br sig vid olyckor. mdarbar Högaäs kommus mdarbar har isik och kuskap om vår gmsamma uppdrag är a g god srvic ill våra mdborgar. Alla mdarbar ska förså a vi är Högaäs kommus asik uå. Räddigsjäs har höj sig på alla pukr i mdarbarkä och i mis mdarbaridx som gå frå 59 ill 74. Räddigsjäs liggr hög i SCB:s mdborgarudrsökig (Bvara). Räddigsjäss värdgrudord s 2011 är Profssioalism som vi år gom komps, asvarsagad och hlhssy Öpph som vi år gom dialog, samvrka och uvcklig Bra Bmöad som vi år gom mpai, gagmag och solh. FÖRVALTNING Högaäs

17 3 (3) uvcklig Högaäs kommu har ydlig ldarskap som samordar, illvaraar och främjar uvcklig av mdarbars rsursr, där mål är goda rsula för kommuivåara och arbsglädj för d asällda. Gmsam kvalissäkra räddigsjäs i Skå Nordväs (SKNV). Räddigsjäs ska vrka för a illsammas md kommus förvaligar skapa Vasäkr kommu lig Svska Livräddigssällskap. Papprsavädig i admiisraio ska miska. Vrka för a miimra miljöpåvrka vid övig och i d opraiva arb. APT:r har gomförs md all prsoal lig övrskomm schma, 100% och ldarskapsidx i mdarbarkä har höjs ill 73. Kommura iom räddigsjäsförbud har haf idsbris och därför har arb påbörjas, m fördröjs. Kommu uppfyllr alla sx kririr som Svska livräddigssällskap sällr för vasäkr kommu. Räddigsjäs har digiilasra vrksamh fr id och förmåga och på da sä miska papprsavädig. Räddigjäs är väl mdv om miljökoskvsra för si vrksamh och ar sor häsy ill da, blad aa hyrs ofa miljöcrifirad övigsområd. (kr) Toal BOKSLUT 2013 BUDGT 2014 BOKSLUT 2014 AVVIKLS Räddigsjäs Summa ivsrigar FÖRVALTNING Högaäs

18 TJÄNSTSKRIVLS KOMMUNSTYRLSN SLUTLIG INSTANS: KS/2014/955 TJÄNSTSKIVLS KLK BOKSLUT 2014 Sammafaig av ärd Kommuldigskoor har uppräa förslag ill förvaligs vrksamhsbräls och mål. Bslusudrlag Kommuldigskoor förslag ill vrksamhsbräls och mål PowrPoi - prsaio fördrag på sammaräd 22 jauari 2015 md kommusyrlss arbsusko Kommuldigskoor förslag ill bslu Kommusyrlss arbsusko förslår kommusyrls bslua a godkäa kommuldigskoors förslag ill förvaligs vrksamhsbräls och mål. Hrma Crspi Kommuchf Lars Alvé Budgsrag KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

19 (5) ÅRSRDOVISNING 2014 NÄMND: kommusyrls Förvalig: kommuldigskoor Ordförad: Pér Kovács Förvaligschf: Hrma Crspi VRKSAMHT/ UPPDRAG Kommuldigskoor är kommufullmäkigs och kommusyrlss ärmas srvicorga för ärdbrdig och ämdsadmiisraio. Koor asvarar övrgripad för prsoal-, koomi-, IT-, ärigslivs- och kommuikaiosfrågor. ÅRTS HÄNDLSR MDBORGAR Kommufullmäkig har udr vår fassäll y visio gällad år för Högaäs kommu. För a få flr a flya ill kommu har kommuikaiosavdlig arba md a a fram markadsförigskampaj som gomförds udr hös. Kampaj har, blad aa gom filmr, visa på fördl md a flya ill Högaäs kommu. Samidig uvcklas framförall d dlar som vädr sig ill prsor som ka äka sig a flya ill kommu. All för a särka bild av a Högaäs är väl vär a ivsra i. Närigslivsavdlig har udr d försa halvår arba md a forsäa skapa förusäigar för a d ska vara kl a sara, driva, uvckla och ablra förag i kommu. Udr år sarads 84 förag, av dssa var 18 buikr llr cafér. I Svsk Närigslivs rakig klärad Högaäs kommu ill plas 14 frå 17 förgåd år. Iom xploarigsvrksamh har markavisigsävligar gomförs gällad övraigsmöjlighr vid Högaäs Sporcr rspkiv rygghsbod i Vik. Markavisigsaval har räffas md Bo- Klok Housig AB gällad byggaio av kvarr Svala. Kommu har också räffa aval md Rörvikshus AB för xploarig av 10 omr iom områd Blossalycka i Arild. arrdaval har räffas md Gyllsirska Krapprups sifls agåd mark för idrosädamål brdvid bfilig skola i Nyhamsläg. Kommu har på olika sä öka arb md a miska koaharig. Skäl ill dssa är såväl koomiska, miljömässiga som säkrhsmässiga. Da har öka möjlighra för mdborgara a bala via kor sam äv md mobillfo via jäs Swish. Säkrh ökar för prsoal gom a koaharig miskar. KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

20 2 (5) IT-avdlig har illsammas md Högaäs rgi AB agi fram y brdbadsragi där d blad aa avsäs 1 mkr om år för ubyggad av fibr md priori på kommual vrksamh. MDARBTAR HR-avdlig har ubilda alla chfr i ldarskap gom APT-ubildig A lda md samvrka. Mdarbarudrsökig är gomförd och hadligsplar fis iom samliga förvaligar. För a chfra klar ska kua fullfölja si lagsadgaduppdrag och arba sysmaisk md arbsmiljöfrågor, har förkla arbsmarial agis fram. Löprocssra har vässas, kompsaalys är gjord, jämlikhspla är framag. I våras gick löh övr ill gmsam HR-srviccr md sx adra kommur i Skå Nordväs. Arbsä vidaruvcklas koiurlig, all för a öka avädad av d. I d ya vrsio blir arbsä social arbsä där d fis möjligh a rika iformaio mo spcifika målgruppr iom rspkiv förvalig. Vid halvårsskif flyads ugdomssamordar övr ill kulur- och friidsförvalig och säkrhs- och brdskapssamordar ill räddigsjäs. Udr vår har äv ispiraiosräff för d jäsmä som arbar md föragsfrågor och föragslos gomförs som ld i a uvckla föragssrvic gmo förag. Förvalig har asäll y kaslichf och y IT-chf. UTVCKLING IT-avdlig har förbr för a kua lvrra -jäsr gom a isallra fukior för säkr iloggig (BakID, Mobil BakID md flra). Lvrasr av daorr och läsplaor ill ubildigsämds projk Digial komps ibär sor arbsisas för ITavdlig. Förbrdlsr pågår också för iförad av kommuövrgripad ldigssysm för vrksamhssyrig - Srasys. I fbruari ivigds gproducrad vidkrafvrk i södra Iglsräd. Vidkrafvrk har bräkad produkio på 4,8 GWh pr år vilk mosvarar 24 proc av förbrukig av kommus vrksamhr. Kasli har forsa a priorira arb md a all ärdharig ill kommusyrls och kommufullmäkig ska sk i ärd- och dokumharigssysm Plaia. Målsäig är också a samliga ämdr iom rlaiv sar framid hl och håll övrgår ill digial mösadmiisraio. Kommukasli har också ubilda samliga förvaligar i offligh och skrss, i d flsa fall avdligsvis. KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

21 3 (5) Föragslosräffara har gomförs mis gåg i måad där förag rbjudis a vid och samma illfäll räffa alla brörda dlar av kommu för a hara föragsärd. KONOMISK ANALYS Vrksamhsområd urism och ärigsliv visar udrsko på 83 kr, vilk förklaras av a kosulr alias för arb md uvcklig av Högaäs Dsig Oul och projk års sadskära. xploarigsvrksamh visar övrsko brod på vaka jäs udr dl av år. Vrksamhsområd arbsmarkadsågärdr rdovisar udrsko på 246, vilk förklaras dls av lägr saliga bidrag ä budgra och dls a projk för fukioshidrad har gomförs ua budgäckig. Toal s har dock kommuldigskoors vrksamh bdrivis iom kommufullmäkigs fassällda budgram. FRAMTIDN Kommufullmäkig har fassäll y visio D vikiga u är a få hla orgaisaio a förså d och därigom ha visio som ugågspuk för si arb. Udr 2015 kommr därför myck isasr a läggas på ir markadsförig m också a framövr hia sä a följa upp visio. Kommukasli arbar jus u för iförad av digiala hadligar i samliga ämdr. Närigslivsavdlig arbar md projk års sadskära. gmsam orgaisaio för crumuvcklig kommr a bildas udr 2015 mlla kommu, fasighsägar och hadlara. Mål är a Högaäs ska bli års sadskära VRKSAMHTSBRÄTTLS- MÅLDL mdborgar 1. MÅL Diama 3. MÅLUPPFYLLLS 2014 Mdborgaras möjligh a komma i koak md orgaisaio ska uökas. Alla ugdomar ska käa ill sia räighr ill iflyad. Förusäigara a brdda -jäsr kommr a uvärdras för a kua välja irikig udr Parallll aväds ya modr för a öka mdborgardialog där d yiköpa chafukio är bra xmpl. Asvar för ugdomsfrågora övrförds i augusi ill kulur- och friidsförvalig. y bar- och ugdomspla är på väg upp för bslu i KF. KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

22 4 (5) mdarbar uvcklig Högaäs kommus mdarbar har isik och kuskap om a vår gmsamma uppdrag är a g god srvic ill våra mdborgar. Alla mdarbar ska förså a vi är Högaäs kommus asik uå. Högaäs kommu har ydlig ldarskap som samordar, illvaraar och främjar uvcklig av mdarbars rsursr, där mål är goda rsula för kommuivåara och arbsglädj för d asällda. Nya samvrkasområd ska uvcklas. Högaäs ska markadsföras som arakiv ablrigsoch bsökskommu. Förbrukig av pappr kommr a miska. Digialisrig av hadligar kommr a forsäa. Alla chfr har på ldarforum och på avdligschfsmöa har arba md ldord, d goda värdskap och ärigslivsfokus. Så kallad kudöjdhsudrsökigar har gomförs i syf a skapa mdvh om vår gmsamma uppdrag. Gomförda kudöjdhsudrsökigar och mdborgar- och mdarbarudrsökigara visar a våra vrksamhr år goda rsula. Da ka härldas ill båd go ldarskap och go mdarbarskap. Kommuldigskoor dlar iom måga områd på olika ävrk, ill xmpl Familj Hlsigborg och Busiss Ara. markadsförigskampaj gomförds udr hös D fis brd markadsförigspla för akivir gmo bsökar och föragar. Udr år har arb md a aalysra flöd av ir och xr pos pågå. piloprojk agåd digialisrig av pos har också påbörjas m appa far på grud av framförall lågidssjukskrivig blad prsoal. App, Mig, som har aväs udr piloprojk där mösadmiisraio i KS, ksau och budgusko digialisras, har uvärdras. arb md hur kommus alla förvaligars mösadmiisraio ska s u i framid pågår. KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

23 5 (5) VRKSAMHTSBRÄTTLS- TABLLDL (kr) BOKSLUT 2013 BUDGT 2014 BOKSLUT 2014 AVVIKLS Toal Turism och ärigsliv xploarig Arbsmarkadsågärdr Gmsamma fukior Summa ivsrigar Årsaslag Tidsbsämda projk xploarigsprojk KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

24 TJÄNSTSKRIVLS KOMMUNSTYRLSN SLUTLIG INSTANS: KS/2014/955 ÅRSBOKSLUT 2014 FÖR TKNIK- OCH FASTIGHTSFÖRVALTNINGN Sammafaig av ärd Tkik- och fasighsförvalig har agi fram årsbokslu för Års rsula visar posiiv rsula på 0,3 mkr för d skafiasirad vrksamh och på 4,4 mkr för d avgifsfiasirad vrksamh. I sambad md bokslu förslår kik- och fasighsförvalig a projk , Toal badplas Vik sam , Toal Magrbrg slurdovisas. D kvarvarad mdl övrförs ill projk , Hadikappoal. På så sä samlas alla ivsrigsmdl för offliga oalr udr projk och d påbörjad illgäglighsapassig ill ya och ombyggda offliga oalr ka forsäa. Förslag rdovisas också i hadikappla. Tkik- och fasighsförvalig förslår vidar a projk Tillbyggad Josorpsskola slurdovisas och kvarvarad mdl övrförs ill projk Josorp Idrosaläggigar (har äu ig projkummr, m fis md i budg 2015). I projk Tillbyggad Josorpsskola igår sda idigar mdl uppaga för ybyggad av omklädigsrum på idrosplas. Bslusudrlag Bifogad årsrdovisig och vrksamhsbräls för kik- och fasighsförvalig skafiasirad vrksamh sam avgifsfiasirad vrksamh. Tkik- och fasighsförvalig förslag ill bslu. Tkik- och fasighsförvalig förslår kommusyrlss arbsusko bslua a a a godkäa årsbokslu 2014 för kik- och fasighsförvalig, godkäa a projk , Toal badplas Vik sam projk , Toal Magrbrg slurdovisas och a kvarvarad mdl övrförs ill projk , Hadikappoal, godkäa a projk Tillbyggad Josorpsskola slurdovisas och a kvarvarad mdl övrförs ill projk Josorp idrosaläggigar (äu ig projkummr). Margara gkvis Björkhall Förvaligschf Tkik- och fasighsförvalig TKNIK- OCH FASTIGHTSFÖRVALTNINGN Högaäs

25 (6) ÅRSRDOVISNING 2014 NÄMND: KOMMUNSTYRLS Förvalig: Tkik- och fasighsförvalig Skafiasirad vrksamh Ordförad: Pér Kovács (M) Förvaligschf: Margara gkvis Björkhall VRKSAMHT/ UPPDRAG ÅRTS HÄNDLSR MDBORGAR Fasighsavdlig har bygg förskola, ric Ruuh, där iflyig gjords i fbruari. Nya offliga oalr vid Margrbrgs badplas sam vid Lrhams ham är uppförda. fasigh i Gamla Lrbrg har byggs om för samkommad flykigbar. Sporcr app II ihållad omklädigsrum och klubblokal ill fobollsförigar, läkar sam friidrosaläggig är avsluad. Nybyggad av omklädigsrum och klubblokal ill fobollsförig i Vik sam r fobollsplar, varav md kosgräs, pågår. Ldigsarb för ärvärm i Josorp, md förylsbar rgi bsåd av plls, ill kommus och Högaäshms fasighr sam ikopplig och by frå oljbräar ill värmväxlar har sk. Urdig om y skola i Vik pågår. Projkrig av y förskola i Nyhamsläg har gomförs och upphadlig av byggrprad pågår. samarb md priva bygghrr om a uppföra rscrum har sara och förhadlig pågår Kosavdlig har gomför kudöjdhsudrsökig av uomsåd förag där magäsra på skola, vårdbod och äad md madisribuio för äldr illfrågas om hur öjda d är md ma uifrå flra kririr. Rsula visad a ma upplvr ma myck bra. Alraivrä rbjuds u på alla skolor, vårdbod och för madisribuio via hmjäs. Adl illagad ma frå grud forsär a öka iom kosavdlig udr år och är upp i ca 85 %. Ny upphadlig av livsmdl är avsluad md möjligh ill sörr adl av kologisk livsmdl. Kommuikaio sam dialog md lokala odlar forsär. Kosvrksamh har udr år uöka lvrasr md dlar av målidr ill a u äv ifaa Ljughaga och Rvalycka. Iom gaa/parkavdlig är sx byavadrigar uförda. Kullald har gå i i drifsfas. Lkplas på Grögaa har byggs om udr sommar och parkavdlig har fråga bod om dras öskmål och agi fram vå förslag som mdborgara kua rösa på via kommus hmsida. Upprusig av Margrbrgs badplas har sk udr vår md blad aa hl ombygg parkrigsområd, oal, grillplas och soldäck. Förslag har agis fram illsammas md Sradbads byaförig. fr virs sormar har myck rsursr aväs FÖRVALTNING Högaäs

26 2 (6) ill a årsälla badplasr, vägar och försärkigsarb md sors lägs md kus sam a a had om sormfäll virk. Ombyggad av Kyrkogårdsgaa md uby av allé, va-, loch lldigar, fibr sam y gaublysig är klar föruom oppbläggig som görs Samarb forsär md sadsmiljöavdlig och plaavdlig är d gällr uvcklig av Sjöcroapark och ya park i Vik, app av Sjöcroapark färdigsällds udr år. Skapark är färdigbyggd i och md a sc u kommi på plas. Ombyggad av gaora och grädra i Ösra Lrbrg har påbörjas md Räarväg och Höväg. Tillgägligh har ökas på kommus priorirad srädr blad aa har badrampr byggs på Viks havsbad sam ramp på Kvickbad har få y placrig. Placrig av rampra har agis fram illsammas md Hadikappombud och DHR Högaäs. Lrbrgsväg har färdigsälls och u årsår bara oppbläggig. D föru sigalrglrad korsig i Vik har byggs om ill rodll och var klar lagom ill jul, frås oppbläggig som uförs ill vår Ubyggad av gåg- och cyklväg mlla Josorp-Farhul-Uvälig-Äglholm kom älig igåg och skall vara klar iför Kagaslds ivigig i jui Ufasig av kvicksilvrarmaur i gaublysig forsär och alla byar frå Häljaröd ill Högaäs är klara frås Arild och Möll, md forsa uby i Högaäs äor, Lrbrg och Vik häräs. Ny flybrygga har illkommi i Högaäs ham. Farbgräsig frå 50 ill 40 kilomr pr imm har gomförs i Högaäs äor. D sigalrglrad korsig Präsaväg/gamla väg 111 i Vik har byggs om ill cirkulaiosplas. MDARBTAR fasighschf och byggprojkldar har rkryras. Hadligsplar för arbsmiljö har agis fram. Arb md hadligsplar har påbörjas för a särka d områd som visas bhöva uvcklas lig d sas mdarbarkä. Kosavdligs kudöjdhsudrsökig, kvalissäkrig, har iburi a prsoal få kvio på a d arbar på rä sä och är på rä väg md öjda kudr och möjligh ill dlakigh för mdarbara. fr a iraprad på Torlyckh upphörd d 1 jauari övrförds säd- och kosprsoal ill förvalig. Samliga kommuala kök igår sda 1 jauari i kosavdlig. Arb pågår md a skapa kombiaiosjäsr på kos- och sädavdligara. Arb pågår md a a fram kokra lökririr. UTVCKLING Md fokus på miljöarb forsär förvalig md a rgiffkivisra vrksamhra koiurlig. Arb kommr a kopplas ill mål i d kommad miljöprogramm för Högaäs kommu. Sasig på förylsbara rgislag som ill xmpl solcllr pågår. Ufasig av ldigsolja har kommi låg md das saka aläggigar kvar. För a miska lförbrukig aväds blad aa LD-kik. FÖRVALTNING Högaäs

27 3 (6) Kosavdlig kommr a uvckla masdl md sörr islag av grösakr och rofrukr sam a få i säsogr på ydligar sä. Masvi kommr avdlig a i samarb md pdagogisk- och vårdprsoal arba för a få r. Iom gaa/park avdlig rdovisas projk udrhållsskuld illsammas md Svrigs labruksuivrsi i slurappor Vi har som avsik a följa upp da för a säkrsälla a skösl av våra ivsrigar och aläggigar uförs lig sköslpla och aval följs av våra rprörr. Samarb md Luds uivrsi har sk md xamsarb bsåd av sudi om rovrig och apassig ur rgiprspkiv. Sudiobjk har vari Kullagymasi. KONOMISK ANALYS D oala drifsrsula för kik- och fasighsförvalig blv övrsko på cirka 0,3 mkr jämför md budg. Kosvrksamh visar udrsko på 2,1 mkr. Udrsko bror främs på a vikarikosadra blv 1,9 mkr högr ä budgra. I års budg har i kosavdlig kompsras md 0,6 mkr som löökigar och aa kosadsökig mdför. Gauavdlig visar udrsko på 1,9 mkr på grud av a kapialkosadra blivi högr ä budgra, vilk förvalig i haf ågra möjlighr a påvrka och a ökad vägbidrag har få balas u för asfalrigar, ill d fyra vägförigar vilka kommu övrar drif på frå och md Dssa båda udrsko balasras av övrsko frå fasighsavdlig, främs för lägr kosadr på grud av milda virar, sam midr övrsko iom park, admiisraio och markbyggad. Ivsrigsvrksamh rdovisar posiiv avvikls på 67 mkr. Pågåd projk som i slurdovisas 2014 ua forsär 2015 och framå ugör cirka 40 mkr. Dssa är blad aa Ubyggad förskola i Nyhamsläg, 13,5 mkr, Vikvalla idrosplas, 3,3 mkr, Högaäs Sporcr app II, 7,2 mkr, ufasig av gaublysig, 5,6 mkr, uppgradrig av bradlarm, 1,5 mkr, förskola rik Ruuh md kvarvarad umiljö på 1,0 mkr. Projk som äu i påbörjas förklarar 17 mkr av övrsko. D sörr projk är ybyggaio förskola Brorsback (Rubi), Väg Tjörröd, och Cralgaas ombyggaio är framflyad på grud av pågåd urdigar, vilka förslås övrföras ill 2016 rspkiv Projk som slurdovisas udr år visar övrsko på cirka 8 mkr. I projk illbyggad av Josorpskola kvarsår ybyggaio av Josorps idrosplas. Kvarvad mdl på ca 7 mkr förslås övrföras ill projk Josorps idrosaläggigar. Två projk md oalrbyggaior visar illsammas kvarvarad mdl på 0,75 mkr, vilk förslås övrföras ill projk Hadikappoalr för forsaa sasigar på illgägliga offliga oalr. Rsrad projk som slurdovisas gr illsammas midr övrsko. För ivsrigsbudgs årsaslag på 6,8 mkr kvarsår 2,1 mkr. FÖRVALTNING Högaäs

28 4 (6) FRAMTIDN Omsäigspla för förskolor har uppdaras och fm ya förskolor ska byggas. rgiffkivisrig av bfilig fasighsbsåd isifiras och ya byggprojk ska rgiopimras. Arb md övragad av huvudmaaskap för kommus vägförigar forsär, bslua är a Nyhamsläg och Möll övras Äv forsa sasig på kommus priorirad badplasr md särskild sasig på Farhulsbad udr 2015 md fokus på illgägligh plaras. Ubyggad av gåg- och cyklväg mlla Josorp-Högaäs är också äk a byggas udr 2015 och vara klar ill jul. Nya plarad cyklvägar är Nyhamsläg-Bryby, Bruby-Svashall och Josorp-Mjöhul. Md måga kommad ivsrigar i byggprojk, blad aa Vikskola, y vårdbod, gmsamhslokal för daglig vrksamh krävs sor arbsisas. Försärkig av kajr och pirar i Möll och Viks hamar sam upprusig av hampla i Vik ska plaras i. VRKSAMHTSBRÄTTLS- MÅLDL mdborgar mdarbar Mål 2014 Diama Måluppfyllls Vi ska bygga och förvala ädamålsliga lokalr och säa hyrsgäsras öskmål i fokus. Skapa och udrhålla lokalr och aläggigar så a äv ygr asr dssa vara illalad. Högaäs kommus mdarbar har isik och kuskap om a vår gmsamma uppdrag är a g god srvic ill våra mdborgar. Alla mdarbar ska förså a vi är Högaäs kommus asik uå. Högaäs kommu har ydlig ldarskap som samordar, illvaraar och främjar uvcklig av mdarbars rsursr, där Fasighsdialog skr mis gåg pr år md hyrsgäs. Där skr avsämig av hyrsgäss öskmål och bdömig av lokalra. Nära samarb skr udr plarigsadi vid ybyggaio. Dialog md ugdomsråd skr koiurlig. Samarb krig pdagogisk lk och umiljö, främs vid ybyggaio m äv i bfiliga lokalr, skr md förrädar frå ubildigsförvalig. Mdarbarudrsökig i år visad högr idx jämför md förgåd udrsökig iom samliga områd (iformaio, irodukio, mdarbarsamal och målkädom). Äv iom områd ldarskap uppår förvalig högr idx jämför md förgåd udrsökig. Alla mdarbar har APT lig samvrkasaval. FÖRVALTNING Högaäs

29 5 (6) mål är goda rsula för kommuivåara och arbsglädj för d asällda. Ny samarb md AB Högaäshm vad avsr rgiopimrig. Närvärm i Josorp har byggs i samarb md Högaäshm. uvcklig Förvala arakiva offliga oalr. Miska rgiförbrukig md 20 proc 2020 jämför md Offliga oalr har byggs och illgäglighsapassas. Sädig och öpphållad har dssuom uökas. Dlmål för 2014 är uppå, och slumål för 2020 bdöms kua uppås. = Mål är uppfyll = Mål är dlvis uppfyll = Mål är i uppfyll FÖRVALTNING Högaäs

30 6 (6) VRKSAMHTSBRÄTTLS- TABLLDL (kr) BOKSLUT 2013 BUDGT 2014 BOKSLUT 2014 AVVIKLS Toal Fysisk plarig Gaor och vägar Parkr xploarig Friidsvrksamh Närigsliv och bosädr Gmsamma fukior Kosvrksamh Fjärrvärm Ivsrigar - idsbsämda Ivsrigar - årsaslag FÖRVALTNING Högaäs

31 (3) ÅRSRDOVISNING 2014 VRKSAMHTSBRÄTTLS- TXTDL NÄMND: KOMMUNSTYRLS Förvalig: Tkik- och fasighsförvalig Avgifsfiasirad vrksamh Ordförad: Pér Kovács (M) Förvaligschf: Margara gkvis Björkhall VRKSAMHT/ UPPDRAG Samma som idigar ÅRTS HÄNDLSR MDBORGAR I Väsby har udr år sarig av ldigsä i områd gomförs. Gom a båd skicka i färga va ock rök i ldigara har läckor och flkoppligar uppäcks. D fl som uppäks har ågärdas ill sor dl. D som årsår kommr a gomföras udr Udr år har 4 avloppspumpsaior rovras och uppdaras ill modr sadard. Da kommr a mdföra miskad rgiförbrukig. y årviigssaio i Mjöhul har uppförs. I Vik har flra förslag på plasr agis fram för a bygga y årviigsaio. Samliga har övrklagas. Vid årviigsgård på Tjörröd har y passagsysm iförs på prov för a kua dbira förag. För allmäh är d grais. MDARBTAR Alla asällda på VA-avdlig och rhålligsavdlig har gomgå hjär- och lugräddigsubildig. Forbildig av rhålligsarbaras körkorsbhörigh (yrkskompsbvis) har sara udr hös. UTVCKLING y VA-pla för kommu har agis och är u på rmiss. I sambad md a Sydva AB har förlag y övrförigsldig för va ill Äglholms kommu, har VAavdlig försärk vaförsörjig mo d ösra dlara av kommu gom samförläggig av valdigar md Sydva. Da arb förväas bli klar udr FÖRVALTNING Högaäs

32 2 (3) försa halva av Ubyggad av va- och avloppsä umd Krapprups kyrkoväg har uförs udr hös och kommr a kopplas i ill fasighsägara udr På avloppsrigsvrk har lufigssysm i d biologiska rig bys u sam syrsysm av rigsvrk har opimras vilk har mdför avsvärd rgibsparig. Udr hös har d påbörjas urdig agåd Högaäs kommus avfallsharig. Urdig syfar ill övrsy av kommus avfallsvrksamh i framaid. Övrsy av körrudor för hämig av avfall har ss övr. KONOMISK ANALYS Övrsko iom va och avlopp på 0,9 mkr bror på ökad iäkr frå högr vaförsäljig udr år. Övrsko uppgår ill 3,5 mkr iom rhållig. Av dssa förklaras 1,2 mkr av högr iäkr ä budgra då axa vari oförädrad udr år.. Yrligar 0,6 mkr förklaras av lägr kosadr ack var forsa förmåliga aval md rprörra sam 1,2 mkr i lägr kosadr för årviigscral i Tjörröd då midr mägd avfall lämas där udr år av mdborgara ä bräka. Ufall på idsbsämda ivsrigar visar övrsko på 22,4 mkr som bhövr övrföras ill äsa år. Av dssa bror 5,2 mkr på a kommu väar på bslu frå Miljödomsol agåd projk dikig Bräa Vik sam VA Viks ubyggad. Projk övrförigsldig för spillva i Vik södra är också fördröj md 10,7 mkr, projkrig har uförs udr hös Arb md förläggig av övrförigsldig apassas ill ubyggad av södra Vik. Äv projk Ubyggad lig VA-pla blir fördröj md 5,4 mkr i väa på ubyggad av södra Vik. Övrsko md 1,4 mkr iom d priodisrad asluigsavgifra bror på a asluigsak av ya abor på ldigsä vari högr ä bräka. FRAMTIDN VA-avdlig har illsammas md Bygglovsavdlig, Plaavdlig, Miljöavdlig och Sadsmiljöavdlig agi fram VA-pla. Syf md VA-pla är a d ska ugöra söd för båd fasighsägar, jäsmä och poliikr vid uvcklig av samhäll. Da görs gom a ydliggöra vad som gällr vid drif och ubyggad av kommus VA-vrksamh och vad som förväas i områd di allmä va llr avlopp aldrig år. Pla omfaar vaförsörjig, spillva- och dagvaharig iom såväl som uaför bfilig vrksamhsområd. Urdig om Högaäs avfallsharig kommr a klargöra förusäigara för a Högaäs kommu själv ska kua hara si avfall llr om d är bäs för kommu a forsäa a vara md i NSR. FÖRVALTNING Högaäs

33 3 (3) VRKSAMHTSBRÄTTLS- MÅLDL MÅL S skafiasirad vrksamh. Mål avsr båda vrksamhra. VRKSAMHTSBRÄTTLS- TABLLDL (kr) BOKSLUT 2013 BUDGT 2014 BOKSLUT 2014 AVVIKLS Toal Rhållig Va och avlopp Ivsrigar - idsbsämda Ivsrigar - årsaslag Asluigsavgifr FÖRVALTNING Högaäs

34 TJÄNSTSKRIVLS KOMMUNSTYRLSN KOMMUNFULLMÄKTIG KS/2014/955 ÅRSRDOVISNING, BOKSLUT FÖR KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTT 2014 Sammafaig av ärd Kulur- och friidsförvalig har agi fram förslag ill bokslu pr d 31 dcmbr Uövr koomisk rsula ihållr rappor äv bskrivig av vrksamhs uvcklig i förhållad ill uppsällda mål. Bslusudrlag Ukas ill årsrdovisig Kulur- och friidsförvalig förslår kulur- och friidsusko a övrläma årsrdovisig för 2014 ill kommusyrls. Ali Sjöborg Kulur- och friidschf KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGN Högaäs

35 1 (4) KOMMUNSTYRLS KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING ORDFÖRAND: PÉTR KOVÁCS (M) FÖRVALTNINGSCHF: ANNLI SJÖBORG VRKSAMHT Kulur- och friidsförvalig asvarar för kommus bibliok, Högaäs Sporcr och kulursamordig. Uövr da asvarar förvalig för iköp av offlig kos, söd/srvic ill förigar, sudiförbud och allmäh. MDBORGAR Förvalig forsär arb för a å mål och ldsjära Frå kol ill diama och arbar sädig för arakiv Högaäs gom illgägligh, hög srvic och uårika arb. Kulur- och friidsförvalig rbjudr kulur- och friidsubud md sor mågfald, kvali och yäkad för alla åldrar. Udr år har cirka 200 arragmag gomförs. Nya arragmag och samarb har gomförs md ill xmpl Hovuré, Kammaropra Syd och ar i sadsmiljö md Sommarar på Krapprup. kosusmyckig har sk gom placrig av Kusira, skulpurgrupp av Moika Gora, på Arbrgs Plas vid Sorgaa. Vidar arbar förvalig md a skapa förusäigar för a förigar, bar och ugdomar ska få förbärad illgägligh ill lokalr, aläggigar och idrosplar. Md cirka 200 akiva förigar har vi myck rik och akiv förigsliv i vår kommu. Udr år har särskilda ubildigsisasr gomförs för förigsliv; förigslära, markadsförig och sposrig sam HLR. Udr vår iförd biblioksvrksamh rglbuda bokbussurr ill Arild, Mjöhul och Iglsräd. MDARBTAR Uvckligsisasr för prsoal bdrivs såväl skil som i grupp. Arb md d goda värdskap forsär för a varj bsök på våra vrksamhr ska bli god och rvlig upplvls. För a alla mdarbar ska ha ubildig i grudläggad bradskydd och hjäroch lugräddig har särskild ubildigsisas gjors udr vår. Högaäs Sporcr har haf särskil fokus på säkrhsfrågor. Hadligsplar md aldig av års mdarbarkäudrsökig för såväl rspkiv avdlig som för förvalig, har agis fram udr år Högaäs

36 2 (4) UTVCKLING Idroslig har måga förigar å fia rsula udr år. Högaäs Gymasikförig blv M-guldmäsar i ruppgymasik på Islad och Högaäs Bowlig splar srispl i divisio 1. Dssa framgågar bror saolik på sasig på Högaäs Sporcr som har mdför uökad räigsidr, som i si ur ibär uvckligsmöjlighr för såväl brdd som li. I augusi måad ivigds d adra app av Högaäs Sporcr i Lrbrg; områd är u d sörsa och ms kompla i Skå. KONOMISK ANALYS Års rsula visar övrsko på xxx kr. Avvikls bror på högr iäkr ä budgra sam lägr prsoalkosadr och xra kosadr ä budgra. FRAMTIDN Udr 2015 kommr idrosplas Vikvalla i Vik a färdigsällas. D framida sasigara på a uvckla Josorps och Nyhamslägs idrosplasr kommr a forsäa. Arb md a urda placrig för framids bibliok och kulurhus pågår. Bfolkigsuvcklig kommr a ibära ökig av aal bar och ivåar i akiva åldrar udr d ärmas år. Da sällr forsa höga krav på migsfull friid och variaio av mösplasr Högaäs

37 3 (4) Mdborgar Mdarbar uvcklig Mål 2014 Diama Måluppfyllls 2014 Sprida kulur- och friidsubud gom a rbjuda vmag och usälligar. Bar mlla 7-20 år ska dla i förigsliv llr kulurvrksamh Högaäs kommus mdarbar har isik och kuskap om a vår gmsamma uppdrag är a g god srvic ill våra mdborgar. Alla mdarbar ska förså a vi är Högaäs kommus asik uå. Högaäs kommu har ydlig ldarskap som samordar, illvaraar och främjar uvcklig av mdarbars rsursr, där mål är goda rsula för kommuivåara och arbsglädj för d asällda. Vi ska vrka för a ablra ya samvrkasområd md förigsliv, privaa och offliga akörr Vi ska vrka för a särka Högaäs som Kramisk Crum Udr priod har ya arragmag iiiras, md bl a Hovuré, Pcha Kucha och graffiivägg har skapas vid Akivissråk. Förigsliv har lika hög saisik och vrksamh som 2013 och d ya kosgräsplara, skapark, lovakivir och d mr-öppa bibliok i Josorp har gjor a ya akivir har skapas för bar och uga. Samliga vrksamhschfr har på ldarforum sam ldigsmö arba md våra ldord, bl a gom a säa d goda värdskap och kudöjdh i fokus. Samliga mdarbar har dlagi i förvaligs BRA-arb (Bmöad, Rspk och Asvar i syf a skapa mdvh om vår gmsamma uppdrag. Mdarbarkä visar idx om 271 vilk är högs i kommu. Gomförda kudöjdhsudrsökigar och mdborgar- och mdarbarudrsökigara visar a våra vrksamhr år goda rsula. Da ka härldas ill båd go ldarskap och go mdarbarskap. Mdarbarkä visar idx om 190 vilk är högs i kommu. Kulur- och friidsförvalig har sara ya samarb md bl. a. Dyslxiförig, Träffpuk och läsprojk md Skåidro och ubildigsförvalig. kosärsävrk för kommus ablrad kosärr, har iiiras av förvalig. Gmsamma markadsförigsisasr har sk illsammas md Kramisk Cr och bl a rsulra i broshyr. Miljöarb ska igå som aurlig dl av arb. Udr år har förvalig by bsidriv bil mo lbil. Högaäs Sporcr rsär löpad ljusrör md LD-blysig lig fassällda miljömål Högaäs

38 4 (4) (kr) BOKSLUT 2013 BUDGT 2014 BOKSLUT 2014 AVVIKLS Toal Friid Kulur Årsaslag Högaäs

39 Ärd 7 Godkäad av kommusyrlss förvaligars uppföljig av 2014 års ira koroll 39

40 KALLLS/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRLSN KS/2014/973, KS/2015/10 GODKÄNNAND AV KOMMUNSTYRLSNS FÖRVALTNINGARS UPPFÖLJNING AV 2014 ÅRS INTRNA KONTROLL Sammafaig av ärd Kulur- och friidsförvalig har sammasäll uppföljig av ir koroll för I sammasällig framkommr gomförda korollr sam huruvida avviklsr kosaras. Ifall avviklsr har kosaras har dssa kommras. Vidar har kommuldigskoor, räddigsjäs, samhällsbyggadsförvalig och kik- och fasighsförvalig har gomför uppföljig av 2014 års ira koroll, iklusiv d ågärdra som förslogs i 2013 års uppföljig. Rsula av 2014 års uppföljig visar förbärigar på dl områd. Till xmpl har räddigsjäs i år klara a hålla aspäigsidra. Posiiv är också a 120-dagarsgarai för plaärd följs och gkoroll i kommus kök har gjors ua avviklsr. Uppföljig visar samidig avviklsr på dl områd. områd som kommu bhövr arba vidar md är illgägligh via lfo och mjl. Saisik övr hur jäsmä kopplar si lfo visar på brisr som ibär sämr srvic och som blasar växl på oödig sä. Saisik övr hur sabb mjl bsvaras visar på för låga svarsidr och gr också sämr rsula jämför md förra års mäigar. aa förbärigsområd är a kommu ka bli bär på a bala lvraörsfakuror i id för a särskil i midr förag ska bhöva väa oödig läg på d likvidi d ofa är brod av. Vad gällr uppföljig av avviklsra 2013 följs framför all upp om förvaligara har gjor d ågärdr som d agivi. Förvaligara är grll dukiga på a göra ågo form av ågärdr äv om d i allid är jus d som förslagis. Tkik- och fasighsavdlig har rdovisa a ågärdra i har huis gomföras udr Bslusudrlag Kommusyrlss arbsuskos bslu d 22 jauari 2015, 8, Kommusyrlss kulur- och friidsuskos bslu d 19 jauari 2015, 68 (ojusra), Kulur- och friidsförvaligs jässkrivls d 9 jauari 2015, Kommuldigskoor, jässkrivls d 19 jauari 2015, Kommuldigskoor, rappor avsd uppföljig av ir koroll, Kulur- och friidsförvaligs sammasällig av uppföljig av ir koroll för 2014, Kulur- och friidsförvaligs uppföljig av avviklsr som kosarads i uppföljig av ir koroll Kommusyrlss bslu Arbsuskos förslag: Kommusyrls bsluar i ligh md arbsuskos förslag a godkäa kommusyrlss förvaligars, xklusiv kulur- och friidsförvalig, uppföljig av 2014 års ira koroll iklusiv 2013 års uppföljig av avviklsr. fors. KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

41 KALLLS/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRLSN Kulur- och friidsuskos förslag: Kommusyrls bsluar i ligh md kulur- och friidsuskos förslag a godkäa uppföljig av ir koroll för 2014 avsd kulur- och friidsförvalig. Bslu ska skicka ill KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

42 TJÄNSTSKRIVLS KOMMUNSTYRLSN SLUTLIG INSTANS: KS/2014/973 TJÄNSTSKRIVLS, UPPFÖLJNING INTRN KONTROLL 2014 FÖR KS FÖRVALTNINGAR Kommuldigskoor, räddigsjäs, samhällsbyggadsförvalig och Tkik- och fasighsförvalig har gomför uppföljig av 2014 års ira koroll, iklusiv d ågärdra som förslogs i 2013 års uppföljig. Rsula av 2014 års uppföljig visar förbärigar på dl områd,.x. har räddigsjäs i år klara a hålla aspäigsidra. Posiiv är också a 120-dagarsgarai för plaärd följs och gkoroll i kommus kök har gjors ua avviklsr. Uppföljig visar samidig avviklsr på dl områd. områd som kommu bhövr arba vidar md är illgägligh via lfo och mjl. Saisik övr hur jäsmä kopplar si lfo visar på brisr som ibär sämr srvic och som blasar växl på oödig sä. Saisik övr hur sabb mjl bsvaras visar på för låga svarsidr och gr också sämr rsula jämför md förra års mäigar. aa förbärigsområd är a kommu ka bli bär på a bala lvraörsfakuror i id för a särskil i midr förag ska bhöva väa oödig läg på d likvidi d ofa är brod av. Vad gällr uppföljig av avviklsra 2013 följs framför all upp om förvaligara har gjor d ågärdr som d agivi. Förvaligara är grll dukiga på a göra ågo form av ågärdr äv om d i allid är jus d som förslagis. Tkik- och fasighsavdlig har rdovisa a ågärdra i har huis gomföras udr Bslusudrlag Bifogad sammafaad uppföljig för 2014 ikludrad uppföljig av avviklsr för Kommuldigskoor förslår kommusyrls bslua a godkäa kommusyrlss förvaligars uppföljig av 2014 års ira koroll iklusiv 2013 års uppföljig av avviklsr. Hrma Crspi Kommuchf Haa Lööw koom KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

43 UPPFÖLJNING AV INTRN KONTROLL 2014 FÖR KS FÖRVALTNINGAR FÖRVALTNING: KOMMUNLDNINGSKONTORT RUTIN MD N KORT RUTINBSKRIVNING Kriskommuikaio vid olycka llr hädls. A få kommus ivåar a käa sig rygga i hädls llr kris skapar rovärdigh för Högaäs kommu. Koroll av ruibskrivig för skad- och hädls harig. Skadamäligsruir Gom förbyggad isasr och idiga uppäckr ka aal ibro, söldr, skador och skadgörls miskas sam koskvsra av dm bgräsas. Koroll av gdomförsäkrig, kosförsäkrig och amäligsruir för försäkrigsskada. KONTROLLMOMNT OCH FRKVNS Korollra: Hur iformrar kommu vid hädls llr olycka? Fis dskriva ruir vid kris i varj vrksamh? Ruir korollras gåg årlig. Alla skador och icidr ska koiurlig rapporras i daasysm Marsh. Korollra a skadamäligsruir fugrar. Rdovisig av icid och skadrapporrig ska sk gåg årlig. RSUL- TAT AVVIKLSR ÅTGÄRDR MD I PLAN 2015 JA/ NJ Alla förvaligar har i ga ruir vid krisr, vilk ka ibära fördröjig av harig av hädls. Sysm Marsh har i implmras på grud av försigar hos lvraör. Hrma och Joa ska diskura da på kocrmö. Forsäa arb md implmrig. Nj, fukio övrflyas ill räddigsjäs. Nj, fukio övrflyas ill räddigsjäs. INFÖRD I PLAN Kommus iköp och upphadligspolicy I vilk grad skr iköp/upphadligar uaför kommus ramaval. Korollra om d fis usdd bsällar på varj avdlig gåg om år. das fåal avdligar sakar usdd bsällar. Ubilda brörda avdligar. Ja 2014 Tillgägligh Kommus kvali i korh, KKIK Mjl ill kommu ska bsvaras skydsam. Kommus kvali i korh kommr i udrsökig för 2014 a skicka 54 mjl ill förvaligara där ma blad aa korollrar om och hur sabb ma får svar. 67 proc av d som mjlar kommu kl fråga får svar iom vå arbsdagar. Mdl iom rik lig KKIK var 83 proc bsvarads 76 proc iom vå dagar och mdl iom rik var 80 proc. Fråga är av sor vik och kommuikaiosavdlig ska s övr vilka ågärdr som ska as för a förbära rsula. Ja

44 Forsäig kommuldigskoor RUTIN MD N KORT KONTROLLMOMNT OCH FRKVNS RUTINBSKRIVNING Dirkupphadlig. Jämförls mlla fakurrad lvraörr och lvraörr som vui dirkupphadligar. Koroll av a LAS (Lag om asälligsskydd) följs. Gom sickprov vå gågr årlig på fakuror på övr kr u i vrksamh. Gom a a u LAS lisor koiurlig, korollra och spara dm i pärm. RSUL- TAT AVVIKLSR ÅTGÄRDR MD I PLAN 2015 JA/ NJ INFÖRD I PLAN Ja 2012 Nj 2008 Koroll av a lvraörsfakuror balas i id såvida fakura i är visig. Då ska da ags i IP. Tillgägligh Mjl ill kommu ska bsvaras skydsam. Gom sickprov vå gågr årlig. Tillgägligh och kommuikaio md allmäh är vikig för förrod för kommu. gåg om år Tämlig valig (löpad cirka 20 syck) a d fis förfalla fakuror som i asras och skickas för balig, vilk ka skada kommus förrod. Har i följ upp då d korollrar samma sak som illgäglighskoroll via KKIK ova. Forsäa a särskil ubilda och iformra brörda. Iformaio bör gs vid olika sammakomsr, x ldarforum, kocrldig och koomräffar. Ja 2012 Nj

45 Forsäig kommuldigskoor RUTIN MD N KORT KONTROLLMOMNT OCH FRKVNS RUTINBSKRIVNING Tillgägligh. Koroll i vilk omfaig rspkiv akyig svarar vid kopplig av samal via växl. Ikomssämplig och rgisrrig i diari. Plaia. Övrsy av öppa och avsluad ärd i kommusyrlss diarium. Varj måad följs d kommuövrgripad saisik upp. Gom 25 sickprov i kommuldigskoors poslisa 2 ggr pr år. Gom 25 sickprov Hur måga ärd bord ha avsluas? Vilka bör sluföras? Korollras 2 ggr pr år. RSUL- TAT AVVIKLSR ÅTGÄRDR MD I PLAN 2015 JA/ NJ Av d kopplad samal bsvaras cirka 60 %. Samal som kommr illbaka ill huvudväxl bror ill 75 % på a ig svarar, 25 % a d är uppag. fåal hadligar har rgisrras llr flra dagar för s och ågra i alls. aal ärd sakar hadläggar. Måga äldr ärd som bord vara avsluad liggr öppa, md koskvs a arkivrig och gallrig i skr lig bsämmlsr. Årupprpa iformaio ill förvaligara om hur vikig d är a säga av si lfo är ma är på mö, har gå för dag llr är på smsr. Jusrigar har gjors i orgaisaio för a sabbar kua svara på fråga i kudjäs/rcpio ua a koppla vidar samal. Uifrå lämad saisik har förvaligar köp i flr lfor för a öka illgägligh. Iformaio dlgs yasällda. Förydliga rui för sämplig. Förydliga rui och ubilda hur avslu av ärd ska sköas. INFÖRD I PLAN Ja 2010 Nj 2014 Nj

46 FÖRVALTNING: RÄDDNINGSTJÄNSTN RUTIN MD N KORT RUTINBSKRIVNING Uppföljig av illsyr LSO och LB. För a säkrsälla a d påpkad md gradrig 2 blir ågärdad fr a illsy är gjord. Räddigsjäs skall följa upp dssa objk 2 ggr/år. Mäig av aspäigsidr för dlidsprsoal. Aspäigsid är avgörad för a kua å isasid på 10 mi vid brad i byggad iom d bbyggls som omfaas av d id. KONTROLLMOMNT OCH FRKVNS Korollra i Dadalos gåg/måad om svarskor ikomm för sammasällig och uppföljig 2 gg/år. Vid alla larm på idpukr då ick uryckigsprsoal är i jäs. Koroll skr på uryckigsrapporra sam på idagarur på uryckigsskärmara. RSUL- TAT AVVIKLSR ÅTGÄRDR MD I PLAN 2015 JA/ NJ Svarskor ikommr i i id, ågärdr vid brisr dröjr och iblad ublir dssa ills äsa påmils. D har vari vid fåal (5) ggr a ågo dlidsbradma logga i mlla 5 och 10 miur fr ikommad larm, da bror ofas på a rafik vari bsvärlig. Bär dialog vid illsy om hur förfarad skall vara. Tydliggöra a da är mydighsuövig och a d påpkad som ka uppså mås ågärdas. Tillämpa förläggad i högr grad. För 2015 har räddigsjäs få uökig av hlidsprsoal och sålds miska på dlidsorgaisaio. Orgaisaio är så a på dagid alla vckas sju dagar kommr vi i a vara så brod av dlidsprsoal. Naid kommr vi dock forfarad a vara brod av dlidsprsoal m då är ofas i rafik så ug. INFÖRD I PLAN Ja 2014 Nj 2011 Övigsuppföljig. Övigsuppföljig av kravövigar. Räddigsjäs har aal kravövigar som årlig mås gomföras. D mom som av Arbsmiljövrk bskrivs som d farligas arbsuppgif ma får uföra i Svrig är rökdykig. lig AFS 2007:7 skall aal mom gomföras udr år för a ma ska få gomföra rökdykig. Koroll av dokumaio i övigsdaabas fr varj övig lig övigsschma Iga Nj

47 Forsäig räddigsjäs RUTIN MD N KORT RUTINBSKRIVNING Uppföljig av illbudsrapporr. Tillbudsrapporr är vikig dl i Räddigsjäss sysmaiska arbsmiljöarb. Hur dssa följs upp är vikig för a prsoal ska käa förrod för a rapporrig fyllr syf och för a vi ska kua ågärda flakiga ruir llr urusig. KONTROLLMOMNT OCH FRKVNS Tillbudsrapporr är vikig dl i d sysmaiska arbsmiljöarb. Vid skriv illbudsrappor skall d diariföras sam haras och kommuicras. Frkvs ugår frå hur måga illbudsrapporr som ikommr. RSUL- TAT AVVIKLSR ÅTGÄRDR MD I PLAN 2015 JA/ NJ D har udr år das ikommi 3 illbudsrapporr och dssa har vari av låg karakär. Saka rui och sysm för hadläggig av ikoma rapporr. Md d ya arbsmiljöpla och fördlig av dsamma så kommr da a sköas på bär sä frå 2015 och framå. INFÖRD I PLAN Ja 2012 FÖRVALTNING: SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN RUTIN MD N KORT RUTINBSKRIVNING Dlgaio av bsluadrä. KONTROLLMOMNT OCH FRKVNS RSULTAT AVVIKLSR ÅTGÄRDR MD I PLAN 2015 JA/NJ A gällad dlgaiosbsämmlsr är käda och frlvs. Iformaio och ubildig sam löpad graskig. INFÖRD I PLAN Nj dagarsgarai i plaärd. A garai följs. Löpad graskig. Nj 2014 Uppföljig av avalad projkrig. Sysmaisk arbsmiljöarb. A d fis säkrsälld rui för a korollra a d projkrig som är bsälld rhålls lig aval. Uvckligsarb Korollras 1 gåg om år. A gällad skydds- och säkrhsförskrifr följs vid mäig på byggarbsplasr. Sickprovskoroll 3 gågr pr år. Nj 2014 Nj

48 FÖRVALTNING: TKNIK- OCH FASTIGHTSFÖRVALTNINGN RUTIN MD N KORT RUTINBSKRIVNING Hyrsaval, syf och ihåll Sädkoroll lig Isa 800 gkorollprogram i samliga kök KONTROLLMOMNT OCH FRKVNS gåg udr år ska r xra och r ira hyrskorak graskas. gåg udr år ska i r slumpmässiga objk korollras a sädkoroll gjors lig Isa 800. Grudförusäig för a srvra säkr ma. Korollras 2 ggr/år. RSUL- TAT AVVIKLSR ÅTGÄRDR INFÖRD I PLAN D fis ig hyrsaval för lokal Dlfi, i hllr för Högaäs rgis gamla förråd. Har i prioriras/huis md. S övr ruira och priorira Nj 2013 Nj 2014 Nj MD I PLAN 2015 JA/NJ Koroll av sköslkaror iför virväghållig är akulla och uppdarad. Ha arb ubildig Koroll av a sköslkaror iför virväghållig är akulla och uppdarad. Korollras 1 gåg/år. Bhörig prsoal ska ha gilig ubildig. Korollras 2 ggr/år. Gomgåg och jusrigar av bfiliga karor mo bakgrud av blad aa ya områd som illkommi, ya aval och slopad aval har i gomförs full u. A rui forsär md a gå igom och uppdara karora årlig ia virväghållig sarar i vcka Nj 2014 Nj Skrss Biosg. Drifsprsoal korollrar olivärd frå biorakor Skrsshadligar ska i vara illgägliga för obhörig prsoal. Korollras 1 gåg/år. Procss i biorakor är väslig för a procss i hla rigsvrk ska fugra opimal. Värda bdöms och jämförs daglig md rsula frå lab. aalysr. Uifrå da bsäms uagssorlk av övrskosslam. Sickprovskoroll 3 ggr/år. Hadligara fis i låsbara skåp m som i är brad- llr söldsäkra. Låsbara skåp som är bradoch söldsäkra har bsälls Nj 2014 Nj 48

49 UPPFÖLJNING AV AVVIKLSR SOM KONSTATRADS I UPPFÖLJNINGN AV 2013 ÅRS PLAN, KS FÖRVALTNINGAR FÖRVALTNING: KOMMUNLDNINGSKONTORT RUTIN MD N KORT RUTINBSKRIVNING Dirkupphadlig. Jämförls mlla fakurrad lvraörr och lvraörr som vui dirkupphadligar. Koroll av fakuror md li blopp (<150 kr). xmplvis bör samligsfakura kua fås frå lvraör. Koroll av a lvraörsfakuror balas i id såvida fakura i är visig. Då ska da ags i IP. KONSTATRAD AVVIKLSR 2013 Gom sickprov vå gågr årlig på fakuror på övr kr u i vrksamh. Gom a vå gågr årlig korollra aal fakuror <150 kr i kombiaio md sickprov avsd möjlig sambsällig och avalsroh. ÅTGÄRDR NLIGT 2013 ÅRS UPPFÖLJNING Vrksamh har läma accpabla förklarigar ill si agrad och visar md sia svar a d kär ill och har för avsik a följa d rglr som fis för upphadlig. Iblad gör dock hädlsr i vrkligh och idigar bd a fråsg frå rglra görs. Ubildig hjälpr vrksamh a apassa sia köp mr ill rglvrk. Dssa småfakuror ibär kosad i fakuraharig som vida övrskridr fakurra blopp. Da gällr äv för lvraör. Här bör säas i rsursr såsom iformaio och ubildig, för a få våra avropar a ädra bd vid bsälligar. Måga små fakuror som ka miskas i aal 1. Iformra om a äv för ldighr bör alla göra xra graskig om d fis fakuror som förfallr udr ldigh och i så fall bör dssa ågärdas. 2. Säa i xra hjälp ill d prsor som årkommad har förfalla fakuror. 3. Vidarubilda prsor i hur ma låsr visig fakura. UTFÖRDA ÅTGÄRDR Sickprov gjorda ua amärkig. Lvrasavgif i livsmdlsaval för bsälligar udr 500 kr. Iformaio för ldighr har gå u och hjälp och ubildig rbjuds, dock har ig särskild ubildig hållis. Iformaio om vik a bala i id gs vid olika sammakomsr x KC, assis- och koomräffar. MD I PLAN 2015 JA/NJ INFÖRD I PLAN Ja 2012 Ja 2012 Ja

50 FÖRVALTNING: RÄDDNINGSTJÄNSTN RUTIN MD N KORT RUTINBSKRIVNING Mäig av aspäigsidr för dlidsprsoal. Aspäigsid är avgörad för a kua å isasid på 10 mi vid brad i byggad iom d bbyggls som omfaas av d id. KONSTATRAD AVVIKLSR 2013 Flra av dlidsprsoal har svår a hålla aspäigsid på 5 och 7 miur iblad md idr uppmo 10 miur, da bror på a dlidsprsoal har få rkryras läg och lägr frå bradsaio. Da påvrkar isasid i äorr md 10 mi isasid. ÅTGÄRDR NLIGT 2013 ÅRS UPPFÖLJNING Urdig pågår agåd räddigsjäss framida bmaig. UTFÖRDA ÅTGÄRDR För 2015 har räddigsjäs få uökig av hlidsprsoal och sålds miska på dlidsorgaisaio. Orgaisaio är så a på dagid alla vckas sju dagar kommr vi i a vara så brod av dlidsprsoal. Naid kommr vi dock forfarad a vara brod av dlidsprsoal m då är ofas i rafik så ug. MD I PLAN 2015 JA/NJ INFÖRD I PLAN Nj 2011 Uppföljig av illbudsrapporr. Tillbudsrapporr är vikig dl i Räddigsjäss sysmaiska arbsmiljöarb. Hur dssa följs upp är vikig för a prsoal ska käa förrod för a rapporrig fyllr syf och för a vi ska kua ågärda flakiga ruir llr urusig. Övigsuppföljig. Övigsuppföljig av kravövigar. Räddigsjäs har aal kravövigar som årlig mås gomföras. D mom som av Arbsmiljövrk bskrivs som d farligas arbsuppgif ma får uföra i Svrig är rökdykig. lig AFS 2007:7 skall aal mom gomföras udr år för a ma ska få gomföra rökdykig. Alla illbudsrapporr haras och kommuicras md usa prsoal m blir i dokumrad på bra sä. Vi har i hui md på grud av rsursbris udr år a isallra övigsdaabas som är kopplad ill idivid. Därmo är alla övigar dokumrad uifrå övigsschma. Tillämpa gägs rglr för kommu. Är priorira och kommr a vara ågärda udr vår Alla övigar är dokumrad m j i övigsmodul Dadalos som är räddigsjäss vrksamhssöd. Har i kommi fram ill för vår vrksamh lämplig digial sysm. Övigsdaabas i Dadalos är implmrad och aväds full u ua aviklsr. Ja 2012 Nj

51 FÖRVALTNING: TKNINK- OCH FASTIGHTSFÖRVALTNINGN RUTIN MD N KORT RUTINBSKRIVNING Hyrsaval, syf och ihåll KONSTATRAD AVVIKLSR D fis ig hyrsaval för lokal Dlfi. D har i huis md / prioriras. ÅTGÄRDR NLIGT 2013 ÅRS UPPFÖLJ- NING UTFÖRDA ÅTGÄRDR MD I PLAN 2015 JA/NJ INFÖRD I PLAN S övr ruira Iga Nj 2013 Sädkoroll lig Isa 800 gåg udr år ska i r slumpmässiga objk korollras a sädkoroll gjors lig Isa 800 Md i pla 2014 Iga Nj

52 TJÄNSTSKRIVLS KOMMUNSTYRLSN KOMMUNSTYRLSN KS/2015/10 UPPFÖLJNING AV INTRN KONTROLL, KULTUR- OCH FRITIDSFÖVALTNINGN 2014 Sammafaig av ärd Kulur- och friidsförvalig har sammasäll uppföljig av ir koroll för I sammasällig framkommr gomförda korollr sam huruvida avviklsr kosaras. Ifall avviklsr har kosaras har dssa kommras. Bslusudrlag Kulur- och friidsförvaligs jässkrivls d 9 jauari 2015, Kulur- och friidsförvaligs sammasällig av uppföljig av ir koroll för 2014, Kulur- och friidsförvaligs uppföljig av avviklsr som kosarads i uppföljig av ir koroll Förslag ill bslu Kulur- och friidsförvalig förslår kulur- och friidsusko förslå kommusyrls bslua a godkäa uppföljig av ir koroll för 2014 avsd kulur- och friidsförvalig. Ali Sjöborg Förvaligschf kulur- och friid KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGN Högaäs

53 UPPFÖLJNING AV INTRN KONTROLLPLAN 2014 FÖRVALTNING: Kulur- och friid RUTIN MD N KORT RUTINBSKRIVNING Mröpp - Bibliok i Josorp Huvudmaaskap Josorp Tlfoillgägligh Högaäs Bibliok app 2 Ir flamälassysm Högaäs sporcr Bidrag ill sudiförbud KONTROLLMOMNT OCH FRKVNS RSULTAT AVVIKLSR ÅTGÄRDR INFÖRD I PLAN Koiurlig dokumaio av låfrkvs. 1 gåg om år ska irvjur md skoloch biblioksprsoal gomföras för a s hur kvali och srvic uppås. Gom sickprov 5 ggr pr år udrsöka frkvs av åbarh, sam graskig av växls saisik. Trmisvis graskig av flöd av idr på kosgräsplar, sam irvjur md vå slumpmässig uvalda förigar. Graskig av fm slumpmässig uvalda ärd. Graskig av r slumpmässig uvalda förigar a d gomför sudicirklar d sök bidrag för. MD I PLAN 2015 JA/NJ Iga 2014 Nj Iga 2014 Nj Vid vå illfäll då sickprov gjords gom upprigig svarad i ågo. Iköp av flr lfor, gomgåg av kaladrkopplig och lfosvarar Nj Iga 2014 Nj Iga 2014 Nj Iga 2013 Ja KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

54 2 Passrsysm Högaäs Sporcr Koiurlig dokumaio av avviklsr. Avviklsr har kosaras. Ny passrsysm är bsäll 2013 Ja KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

55 UPPFÖLJNING AV AVVIKLSR SOM KONSTATRADS I UPPFÖLJNINGN AV 2013 ÅRS PLAN FÖRVALTNING: Kulur- och friid RUTIN MD N KORT RUTINBSKRIVNING Passrsysm Högaäs sporcr KONSTATRAD AVVIKLSR 2013 Vid löpad dokumaio av brisr i sysm är d påaglig a d i fugrar illfrdssällad. ÅTGÄRDR NLIGT 2013 ÅRS UPPFÖLJNING Lvraör är koakad och sysm ska uppdaras. UTFÖRDA ÅTGÄRDR INFÖRD I PLAN KVARSTÅR RUTINN 2015? Lvraör har flsök och uppdara sysm ua a brisra blivi ågärdad. Sysm har rklamras. Ny passrsysm är bsäll Nj KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

56 Ärd 8 Bviljad av illäggsaslag för upphadlig av y affärssysm sam godkäad av förfrågigsudrlag 56

57 KALLLS/PROTOKOLLSFÖRSLAG KS ARBTSUTSKOTT KS/2013/842 BVILJAND AV TILLÄGGSANSLAG FÖR UPPHANDLING AV NYTT AFFÄRSSYSTM SAMT GODKÄNNAND AV FÖRFRÅGNINGSUNDRLAG Sammafaig av ärd Kommuldigskoors koomiavdlig skrivr i jässkrivls d 13 jauari a avdlig fick i budg för 2013 i uppdrag a s övr bfilig affärssysm (koomisysm). lig koomiavdlig är d övrgripad syf md projk a md försudi som söd upphadla, välja lvraör sam illsammas md lvraör uvckla och implmra y affärssysm som ska kua avädas av kommu sam d hlägda kommuala bolag sam rsäa uvarad sysm. Gom a ha kocrgmsam sysm förklas blad aa kocrövrgripad koomi-, bsälligs- och iköpsprocssr. Vidar bidrar y affärssysm ill förusäigar för a öka och förbära -jäsr ill kommus mdborgar. Förfrågigsudrlag som koomiavdlig uarba ibär a licskosad för affärssysm fördlas udr 5 år vilk ibär a kosad skull uppgå ill ugfär 400 kr pr år. Da kosad udrsigr kosad för uvarad affärssysm vilk på sik ibär a kosadsmiskig ka fiasira iföradkosad. Slulig skrivr koomiavdlig a Högaäs rgi AB har mddla a bolag är brdda a bidra ill fiasirig av y affärssysm md 200 kr. Sålds årsår a fiasira 150 kr år 2015 och 100 kr Kommusyrlss arbsuskos bslu Ordföradförslag: Arbsusko förslår kommusyrls bslua a a a a för upphadlig av y affärssysm bvilja kommuldigskoors koomiavdlig illäggsaslag i drifsbudg md 150 kr, fiasira aslag md 150 kr frå kommusyrlss aslag för oförusdda bhov, godkäa bifoga förfrågigsudrlag gällad upphadlig av y affärssysm, g koomichf i uppdrag a gomföra upphadlig md bsluad lig kommusyrlss dlgaiosordig och cka aval md vald lvraör, a övrväga miskig av rambslu iför budg 2017 och Bslu ska skickas ill KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

58 PROTOKOLLSUTDRAG KS ARBTSUTSKOTT UTDRAG UR PROTOKOLL Sammaräd KS Arbsusko, Ordförad Pér Kovács Jusrad Adrs Såhl Skrrar Niklas Åkrsröm Prookoll har jusras d 20 jauari 2015 Aslag på kommus aslagsavla d 20 jauari Högaäs

59 PROTOKOLLSUTDRAG KS ARBTSUTSKOTT KS/2013/842 5 BVILJAND AV TILLÄGGSANSLAG FÖR UPPHANDLING AV NYTT AFFÄRSSYSTM SAMT GODKÄNNAND AV FÖRFRÅGNINGSUNDRLAG Sammafaig av ärd Kommuldigskoors koomiavdlig skrivr i jässkrivls d 13 jauari a avdlig fick i budg för 2013 i uppdrag a s övr bfilig affärssysm (koomisysm). lig koomiavdlig är d övrgripad syf md projk a md försudi som söd upphadla, välja lvraör sam illsammas md lvraör uvckla och implmra y affärssysm som ska rsäa uvarad sysm och kua avädas av kommu och d hlägda kommuala bolag. Gom a ha kocrgmsam sysm förklas blad aa kocrövrgripad koomi-, bsälligs- och iköpsprocssr. Vidar bidrar y affärssysm ill förusäigar för a öka och förbära -jäsr ill kommus mdborgar. Förfrågigsudrlag som koomiavdlig uarba ibär a licskosad för affärssysm fördlas udr 5 år vilk ibär a kosad skull uppgå ill ugfär 400 kr pr år. Da kosad udrsigr kosad för uvarad affärssysm vilk på sik ibär a kosadsmiskig ka fiasira iföradkosad. Slulig skrivr koomiavdlig a Högaäs rgi AB har mddla a bolag är brdda a bidra ill fiasirig av y affärssysm md 200 kr. Sålds årsår a fiasira 150 kr år 2015 och 100 kr Kommusyrlss arbsuskos bslu Arbsusko förslår kommusyrls bslua a a a a för upphadlig av y affärssysm bvilja kommuldigskoors koomiavdlig illäggsaslag i drifsbudg md 150 kr, fiasira aslag md 150 kr frå kommusyrlss aslag för oförusdda bhov, godkäa bifoga förfrågigsudrlag gällad upphadlig av y affärssysm, g koomichf i uppdrag a gomföra upphadlig md bsluad lig kommusyrlss dlgaiosordig och cka aval md vald lvraör, a övrväga miskig av rambslu iför budg 2017 och Bslu ska skickas ill Kommusyrls Högaäs

60 TJÄNSTSKRIVLS KOMMUNSTYRLSN SLUTLIG INSTANS: Kommusyrls KS/2013/842 UPPHANDLING AV NYTT AFFÄRSSYSTM Sammafaig av ärd Kommusyrls bsluad d 3 dcmbr 2013, 239, a upphadla y affärssysm (koomisysm) sam a iförad för kommus dl ska sk d 1 jauari D övrgripad syf md projk är a md försudi som söd upphadla, välja lvraör sam illsammas md lvraör uvckla och implmra y affärssysm. Da framida affärssysm skall i bara kua avädas av kommu ua äv av d hlägda kommuala bolag. av dssa bolag, Högaäs rgi AB, har mddla Högaäs kommu a d har för avsik a gå vidar och välja y affärssysm oavhägig kommus bslu. Syf md kocrgmsam sysm är a så låg som möjlig södja d gmsamma procssra i kocr såsom koomiprocssr, bsälligs- och iköpsprocssr md flra. I arb har projkorgaisaio skapas md syrgrupp, projkgrupp och rfrsgrupp. Projkgrupp har i försa ld agi fram omvärldsaalys och sdrmra bhovsivrig som agr kommus sam bolags krav på y affärssysm. Uifrå bhovsivrig har projkgrupp gomför markadsaalys gom a räffa d lvraörr som är irssrad a rbjuda kommu y affärssysm sam bsök lvraörras agiva rfrskommur. D rfarhr som har dragis uifrå lvraörs- sam rfrsräffara har frhad komplra bhovsivrig. Md ugågspuk frå bhovsivrig har kravspcifikaio uarbas. upphadligsudrlag har u färdigsälls för a gomföra upphadlig av y sysm. y affärssysm lösr rad problm och uppfyllr rad öskmål i orgaisaio. I y affärssysm är d ill xmpl möjlig a syra iköp så a avrop görs md igåga aval, vilk ökar förusäigara för god avalsroh. I y affärssysm blir d också möjlig a öka och förbära d lkroiska jäsra ill våra kommuivåar. D fis äv möjligh a ffkivisra d kommuala vrksamh gom a y sysm ökar möjlighra för olika ypr av digiala flöd, auomaisrad korollr och ökad mobili. Vidar fis d i y sysm äv som sadarfukio budgrui som ka rsä uvarad guvcklad budgrui. Nuvarad förrådssysm för markbyggadsavdlig fugrar i för ärvarad och äv Högaäs rgi är i sor bhov av förrådsrui. Idag harar bolag si förrådsrdovisig gom maulla förckigar i xcl. Nya skärpa rdovisigsrglr sällr också krav på förbära aläggigsrgisr. y affärssysm skall vara sadardsysm, som rsär rad guvcklad lösigar. A aväda sadardsysm miskar på sik kosadra för sysm. sadardsysm ibär också a kommu miskar si sårbarh. Udr försa halva av 1990-al isallrads d sysm som aväds idag, Aplus, i fm kommur. Sda dss har d i sk ågo yförsäljig. av dssa kommur - Hlsigborgs sad har val a läma Aplus och gå övr ill affärssysm Agrsso vid årsskif 2015/2016. Idag är d bara Vllig, Saffasorp och Högaäs som avädr Aplus av Svrigs 290 kommur. Lvraör Adiro, som säljr Aplus, har val a sasa på si sas sysm kooma och d är därför saolik a Aplus på sik kommr a avvcklas. y affärssysm ka rsäa d uvarad sysm Aplus, IP och dlar av Fuur. Kosad för dssa sysm uppgår ill i gomsi 600 kr pr år och budgram har uökas är sysm har vari i bhov av uppgradrig vilk har vari ugfär var rdj ill fjärd år. Vid idigar år har uppgradrig av vår uvarad koomisysm Aplus kosa ca 250 kr i ökad kosadr. KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

61 TJÄNSTSKRIVLS KOMMUNSTYRLSN SLUTLIG INSTANS: Kommusyrls KS/2013/842 Uifrå rfrsagig frå d kommur som ylig har upphadla y koomisysm har kosadra för y sysm uppskaas lig följad: Licskosad (gågskosad) 800 kr, Kosad för iförad i form av kosulid och ubildig (gågskosad) 800 kr, Årlig suppor- och uppgradrigskosad 200 kr. Licskosad fördlas udr 5 år. D ibär a d årliga drifkosad iklusiv licskosad skull uppgå ill dryg 400 kr pr år, vilk är midr ä kosad för dags affärssysm på cirka 700 kr. Upphadlig avsr sadardsysm ua kuduika apassigar md fas pris för igraior och kisk isallaio. För a udvika vulla övrraskigar har förslag ill upphadligsudrlag komplras md akpris. I vår supporaval för Aplus igår a kommu skall uppgradra sysm i d ak som d kommr ya vrsior. Adiro har sda år sag upp uvarad supporaval. D ibär a kommu mås uppgradra sysm udr 2015 om Aplus ska bhållas. Vid idigar år har uppgradrig kosa ca 250 kr. Da kosad är i bakad i budg y affärssysm gr på sik lägr kosad ä d bfiliga sysm. Dock fis mrkosad udr d vå försa år i form av kosulid och ubildig på 400 kr pr år. Högaäs rgi AB har mddla gom si VD a d är brdda a bidra ill iförad av y affärssysm md 200 kr udr D årsår a fiasira 150 kr år 2015 och 100 kr 2016 för a upphadla y affärssysm. Om kommu i säll väljr a bhålla uvarad sysm Aplus är d ödvädig a gomföra uppgradrig av Aplus och bvilja 250 kr koomiavdlig förordar a kommusyrls bsluar a upphadla y affärssysm. koomiavdligs am förslag ill bslu Kommusyrlss arbsusko förslår kommusyrls bslua a bvilja 150 kr ill kommuldigskoor år 2015 för iförad av y affärssysm, a fiasira illäggsaslag gom iaspråkagad av kommusyrlss aslag för oförusdda bhov, a godkäa bifoga förfrågigsudrlag gällad upphadlig av y affärssysm, a g koomichf Pr Broma i uppdrag a gomföra upphadlig sam cka aval md vald lvraör, sam a uppdra å budgusko a miska kommuldigskoors plablopp 2017 och 2018 md 200 kr rspkiv år. Hrma Crspi Kommuchf Tommy Lidvall koom KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

62 (20) Abudsförfråga upphadlig av affärssysm Härmd ibjuds Ni a ikomma md abud. Upphadlig basras på d villkor och förusäigar, som ags i da förfrågigsudrlag md illhörad bilagor. Abud skall vara agiv adrss illhada sas 2014-xx-xxx. Abud som ikommr fr abudsids ugåg får i prövas. Abudsöppig skr idigas 2 dagar fr abudsids ugåg. Abud skall vara bidad i mis 8 måadr fr abudsids ugåg. Avalslägd: 5 år md möjligh ill förlägig 2+ 2 år. Vi mosr md irss r abud. Md välig hälsig Högaäs kommu KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

63 2 (20) Ihåll 1 FORMLLA UPPGIFTR OM AVTALT Upphadligs form Avalsid Hl llr dla abud llr flra lvraörr Upphadlad h Upphadligs omfaig UPPLYSNINGAR UNDR UPPHANDLINGN ANBUDT Isrukio Abuds form och ihåll Abuds märkig och adrssrig Abudsids ugåg Abuds gilighsid Abudsprisr Språk Tilldligsbskd Förusäig för bidad aval Skrss KRITRIR FÖR ANTAGAND AV ANBUD Sg 1 - Usluigsfas sg 2 - Kvalifikaio av lvraör Rgisrrig av lvraör F-ska Krav på lvraör/årförsäljar och gomförd isallaio Räls och liksällad av d abud som uppfyllr d formlla krav Sg 3 - Uvärdrig Sg 3a krav på vara llr jäs Högsa pris Sg 3 b bdömig av agiva kririr och opior Sg 3 c - uvärdrig av sysmupplvls (Sysmupplvls)...11 o Abudsuvärdrig...12 o Koroll av obligaoriska krav och ulovad fukioali...14 KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

64 3 (20) 5 KOMMRSILLA VILLKOR...14 o Allmäa avalsvillkor...14 o Avals idir...15 o Hadligaras ibörds ragordig...15 o Uppdrags uförad...15 o Avalsomfaig...15 Licsr...15 o Opior...16 o Avalsid...16 o Avalsförlägig...16 o Pris...16 Valua...16 Prisjusrig...16 o Balig...17 Pris för sysm (Licskosad)...17 Faspris för implmrig...17 Pris för ubildigsisasr...17 Pris för srvicaval...17 Pris för kosulisasr...17 Baligsvillkor för övriga kosadr...17 Dröjsmålsräa...18 Rä a ihålla balig...18 o Fakurrig...18 Fakuras ihåll...18 Fakurrigsavgifr...18 Ska och mrvärdsska...18 o Övrlåls av aval...18 o Forc majur...18 o Krav på lvraör...19 o Parsbrod...19 o Hävig...19 o Skadsåd/rsäig...19 o Tvis...19 KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

65 4 (20) o Ädrigar och illägg BILAGOR...20 KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

66 5 (20) 1 FORMLLA UPPGIFTR OM AVTALT 1.1 UPPHANDLINGNS FORM Öpp förfarad Upphadlig görs i ligh md rglra om öpp förfarad i lag (2007:1091) om offlig upphadlig. 1.2 AVTALSTID Fm år md möjligh ill maximal vå års förlägig. 1.3 HLT LLR DLAT ANBUD Abud ka das lämas på hla upphadlig 1.4 N LLR FLRA LVRANTÖRR Kommu avsr a cka aval md lvraör 1.5 UPPHANDLAND NHT Högaäs kommu, orgaisaiosummr: , Kommuldigskoor 1.6 UPPHANDLINGNS OMFATTNING Upphadlig avsr affärssysm för Högaäs kommu, Högaäs rgi AB, Högaäs rgi Hadl AB, AB Högaäshm och övriga hlägda kommuala akibolag sam aal midr hr där Högaäs kommu asvarar för koomiadmiisraio. Vad gällr AB Högaäshm igår upphadlig bar opio på lics. I övriga dlar igår i AB Högaäshm i abudspris. Volymr för ovasåd juridiska prsor fis spcificrad i Bilaga Volymr Sysm, iförad, udrhåll och suppor Affärssysm skall ihålla fukior för: o o o o o o o o o Program för bsällig, lvrs och -hadlsplaform Lvraörsfakuraharig ikl. rskora Grudrdovisig Ira affärr ikl. rskora Aläggigsrdovisig ikl. rskora Kudfakurrig ikl. rskora Projkrdovisig Uppföljig och rapporrig Impor och xpor av daa KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

67 6 (20) o o o o Sysm- och rgisrudrhåll ifaad avädar- och bhörighsharig Sysmdokumaio Avädardokumaio Budg och progos Dssa fukior bskrivs vidar i bifogad kravspcifikaior. das fukior som fis i sadardprogramvara vid abudsgivig ka offrras. Drifmiljö Da upphadlig byggr på a Högaäs kommu har val lokal drif ill si ya affärssysm. Abud skall ihålla lösigar för lokal drif. rfordrliga IT- urusig för a isallra programvara igår i i da upphadlig. Sålds omfaas i ITurusig som srvr llr klir i da upphadlig. Da upphadlig avsr bar programvara för lokal drif.. Avgräsigar Ugågspuk för projk är a kommu bhållr Qlikviw för rapporuag och Procapia som vrksamhssöd för social- och ubildigsförvalig sam Prsoc-P som kommus HR-sysm sam förvaligaras olika vrksamhssysm. Dssa sysm omfaas i av da upphadlig. 2 UPPLYSNINGAR UNDR UPPHANDLINGN Koakprsor md rlva iformaio: Tommy Lidvall koom Tl vulla frågor, förydligad llr komplrig skr via upphadligssöd KOMMRS på adrss: hp://www.kommrsaos.s/glholm/noic/noiclis.aspx?procurigiyid=2 Abudsgivar, som via KOMMRS rgisrra si -posadrss i da upphadlig, får auomaisk mddlad via -pos. Övriga abudsgivar mås själva bvaka vulla förydligad och komplrigar. Frågor ska sällas sas 10 dagar ia sisa abudsdag, svar mddlas alla som bsäll förfrågigsudrlag sas 6 dagar för sisa abudsdag. Abudsgivar ka das åbropa d komplrad upplysigar som rhålls skriflig llr vis -pos frå bsällars koakprso - Tommy Lidvall KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

68 7 (20) 3 ANBUDT 3.1 INSTRUKTION Abud bör följa förfrågigsudrlags srukur och umrrig för a graskig och uvärdrig av abud skall kua sk på ffkiv sä. Abud bifogas i mapp llr pärm udr flikar umrrad lig följad 1 Abudsformulär 2 Föragsprsaio 3 Rfrsr 4 Bskrivig av hur abudsgivar arbar md södisasr yp udrhåll, ubildig och kosuljäsr 5 Bskrivig hur abudsgivar prsoalmässig orgaisrar sia rsursr för a hara lvras 6 Bskrivig av implmrigsmodll iklusiv fasr, akivir, avsämigspukr, arbsformr och dokumaio c. Av bskrivig skall äv framgå i vilk fas, akivi och omfaig som kud förräas mdvrka i implmrig. 7 Bskrivig av ubildigsisasr uppdlas på ubildig som är irikad på sysmasvarig och på valiga avädar. Vidar skall da bskrivig vara idlad i olika dlubildigar och md bräkad ubildigsid för varj dlubildig. 8 Bskrivig av kompsprofil på projkldar och kikkosulr 9 Bskrivig av abudsgivars suppor och srvicvrksamh 10 Bilaga Föragsuppgifr 11 Bilaga Kravspcifikaio kiska krav 12 Bilaga Kravspcifikaio obligaoriska krav 13 Bilaga Kravspcifikaio poägdl 14 Bilaga Spcifikaio av opior 15 Bilaga Prisformulär Samliga frfrågad uppgifr och hadligar skall bifogas abud. I svarsbilaga fis aal ruor som abudsgivar skall fylla i alraiv hävisa ill bilagor där iformaio fis, iformaio ka äv sammasällas på aa sä, d vikiga är a d frfrågad iformaio skall fis md i abud. 3.2 ANBUDTS FORM OCH INNHÅLL Abud skall vara skriflig och udrckad i papprsform, däruövr skall abud i si hlh ämas på CD-skiva llr USB-mi i Word llr xcl-foma Abud pr lfax och -pos accpras i på grud av a abudsskrss j ka hållas. KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

69 8 (20) 3.3 ANBUDTS MÄRKNING OCH ADRSSRING Abud skall lämas i förslu ural omslag märk: Abud upphadlig av y affärssysm, Högaäs kommu Abud skall vara säll ill: Högaäs kommu Iköpsh HÖGANÄS Rcpio i Sadshus är öpp må-fr Vid ré fis vå brvikas; ill väsr md må325*30mm och ill högr md må 230*40mm. 3.4 ANBUDSTIDNS UTGÅNG Abud skall vara Högaäs kommu illhada sas 2014-XXXX För s ikoma abud kommr i a prövas. 3.5 ANBUDTS GILTIGHTSTID Abud skall vara gilig om XXXXX 3.6 ANBUDSPRISR Alla prisr skall ags i svska koor xklusiv mrvärdsska 3.7 SPRÅK Svska språk skall illämpas i skrif. Abud läma på aa språk kommr i a as ill prövig lig da förfråga. 3.8 TILLDLNINGSBSKD Tilldligsbslu mddlas gom Kommrs Aos ill d prso som rgisrra sig för a a dl av da förfrågigsudrlag. 3.9 FÖRUTSÄTTNING FÖR BINDAND AVTAL Förusäig för civilräslig bidad aval är a skriflig aval uppräas och udrckas av bhöriga förrädar för båda parr SKRTSS Abudsgivar skall i abud ag om ågo iformaio i abud öskas skrssbläggas. ydlig hävisig om vilka dlar som bör omfaas av skrss och skäl för skrss skall ags. Obsrvra a skäl mås ha söd i Skrsslag (1980:100) för a kommu skall kua baka bgära. Kommu ka i garara a bgärd iforma- KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

70 9 (20) io skrssbläggs frsom kommu gör skild skrssprövig vid varj illfäll hadlig bgärs u. 4 KRITRIR FÖR ANTAGAND AV ANBUD fr abudsöppig skr graskig och prövig av d abud som kommi i i rä id. Abud kommr a uvärdras i följad sg lig följad: Sg 1 Usluigsfas (krav på lvraör) Sg 2 Kvalifikaio av lvraör Sg 3 Uvärdrig o Sg 3a krav på vara llr jäs o Sg 3 b bdömig av agiva kririr o Sg 3 c uvärdrig av sysmupplvls (poägsäs vid dmosraio av avädarfall) Abud mås allså klara krav i sg 1 för a gå vidar ill sg 2 osv. Förfrågigsudrlag md bilagor ihållr aal krav. För a abud skall vara kvalificra för a prövas, uvärdras och aas, mås samliga dssa krav vara uppfyllda. Krav avsr såväl krav på abudsgivar och abud som på frfrågad vara och jäs. 4.1 STG 1 - UTSLUTNINGSFAS Abudsgivar ka usluas frå dlagad i upphadlig om ågo av d siuaior som ags i LOU 10kap. förliggr. Krav gällr äv udrlvraör om såda alias. lvraör ka usluas frå dlagad i upphadlig om d, lig LOU 10 kap 2 är i kokurs llr likvidaio, är udr vågsförvalig llr är förmål för ackord llr ills vidar har isäll sia baligar llr är udrkasad ärigsförbud, är i förmål för asöka om kokurs, vågslikvidaio vågsförvalig, ackord llr aa likad förfarad, är dömd för bro avsd yrksuövig lig lagakrafvu dom, har gjor sig skyldig ill allvarlig fl i yrksuövig och d upphadlad h ka visa da, i har fullgjor sia åliggad avsd socialförsäkrigsavgifr llr skar i d ga lad llr i Svrig, llr, i ågo väslig häsd har låi bli a läma bgärda upplysigar llr läma flakiga upplysigar som bgärs md söd av da paragraf. Högaäs kommu korollrar a iga usluigsgrudr förliggr hos SYNA KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

71 10 (20) 4.2 STG 2 - KVALIFIKATION AV LVRANTÖRN Abudsgivar skall uppfylla samliga sällda krav för a dlaga i uvärdrig. Abudsgivar skall kua bvisa a sällda krav uppfylls och vid rspkiv krav framgår vilk yp av bvisig/vrifirig som krävs RGISTRRING AV LVRANTÖR Lvraör ska vara rgisrrad i bolagsrgisr llr mosvarad. Högaäs kommu korollrar da gom SYNA F-SKATT Lvraör ska vara rgisrrad för F- llr FA-ska. Högaäs kommu korollrar da gom SYNA KRAV PÅ LVRANTÖRN/ÅTRFÖRSÄLJAR OCH GNOMFÖRD INSTALLATION. Lvraör skall vara aukorisrad årförsäljar av offrra objk. Lvraör skall själv ha iför r isallaior av offrra objk i svska kommur. Förcka kud, koakprso hos kud, lfoummr och aal isallaiora hos rspkiv kud RÄTTLS OCH LIKSTÄLLAND AV D ANBUD SOM UPPFYLLR D FORMLLA KRAVN. Uppbara flskrivigar, flräkigar llr ågo aa uppbar fl i abud får räas. 4.3 STG 3 - UTVÄRDRING STG 3A KRAV PÅ VARAN LLR TJÄNSTN Samliga jäsr som ags i kravspcifikaio och i svarsbilaga skall igå i abud. Spcifikaio Uförlig prsaio av vilka krav som sälls, s d båda bilagora Accpas av kommrsilla villkor Spcifikaio övriga krav Spcifikaio kiska krav. frsom affärssysm skall isallras för lokaldrif skall frågora udr puk och och bsvaras. Frågora skall lämas obsvarad. KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

72 11 (20) D kommrsilla villkor som ags i da bgära accpras och godkäs HÖGSTA PRIS D sammalagda pris för licskosad och implmrig lig förslag projkpla får i övrsiga kr. Om abud övrsigr da blopp kommr abud a usluas STG 3 B BDÖMNING AV ANGIVNA KRITRIR OCH OPTIONR Uvärdrig skr md hjälp av mod rlaiva jämförlsal. Md d avss modll där samliga abudsgivar vid värdrig bhållr abudspris, m där abudsgivar får påslag llr avdrag på pris om d i rhållr full poäg avsd mrvärd /kvali/övriga kririr STG 3 C - UTVÄRDRING AV SYSTMUPPLVLS (SYSTMUPPLVLTSN) För a uvärdra sysmupplvls har kommu val a låa abudsgivar dmosrra avädarfall. Dmosraio av avädarfall bdöms och poägsäs av avädarpal md rprsar i kommu. Obligaoriska krav har i dfiiras avsd sysmupplvls. Kriri sysmupplvls är idla i åa olika områd: - Bsällig, lvras och -plaform - Lvraörsfakuror - Kudfakuror - Aläggigsrgisr - Budg och progos - Tid och projk - Ira fakuror - Bokförigsordr Syf md avädarfall är primär a bdöma sysms avädbarh, d vi val a kalla sysmupplvls. Daljrad spcifikaior av avädarfall skickas ill abudsgivar ia abud lämas i. Avädarfall är uformad som arbsuppgifr vars ihåll och workflow ska dmosrras av abudsgivar. Kommus uvärdrigsgrupp bdömr sysmupplvls. Abudsgivar ska förbrda sig på a dmosrra avädarfall på åskådlig sä. Sysmupplvls påvrkas av grad av avädarväligh och hur väl hur sysm södjr sads arbsprocssr och kommuikaio, som.x.: - D är lä a få samlad bild av akivi i sysm - Arbssä är procssorira och sysm upplvs som iuiiv - D är iuiiv för avädar a förså var och hur ma hiar iformaio och hjälp - Aal klick llr fösr som krävs för a uföra uppgif är miimra - D fis alraiva arbssä (mus/agbord, olika vägar i sysm) KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

73 12 (20) - D är kl a söka på såväl kodr som xr, och prsaio av rsula är ydlig - D fis möjligh ill oli-hjälp dirk frå programm - Sysm gr bra hlhsiryck och är hlig uforma - D fis särskil söd ill sällaavädar - Möjligh a koppla bildr och adra udrlag ill olika ypr av vrifikaior - Hög grad av spårbarh - Hög grad av auomaisrig - Miimra bhov av vrifikaior i aa form ä digial - A uppdarigar ka sk oli - Möjligh a maull llr auomaisk disribura rapporr i olika forma via.x. - pos llr xra program/wbb - Ir kommuikaiossöd - Rik ubud av sadardrapporr Hur dmosraiora för sysmupplvls ärmar skall orgaisrad fis ärmar bskriv i bilaga: Uvärdrig Sg 3c Sysmupplvls avädarfall Bdömig av sysmupplvls Kommu bdömr uvärdrigskriri sysmupplvls gom visig av avädarfall och fyllr i rsula. Poägsäig skr uifrå följad bdömigssg: fukio sakas j godkä midr bra godkä bra myck bra Poägsäig för d olika mom fis agiv i dokum Uvärdrig Sg 3c Sysmupplvls avädarfall. O ANBUDSUTVÄRDRING Vid abudsprövig kommr d abud som bdöms vara d koomisk ms fördlakiga a aas md häsy ill kririra koomi och fukioali. Förusäig är a alla d obligaoriska krav på abudsgivar, produk och jäs uppfylls. Nda agiva uvärdrigskririr skall gälla för bdömig. Pris för sysm (licskosad) KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

74 13 (20) Pris lig lvraör läma abud Pris för implmrig Pris lig lvraör i abud förslag projkpla Timpris för ubildigsillfäll Timpris lig lvraör läma abud muliplicra md 84 immar Pris för srvicaval Pris för srvicaval lig lvraör läma abud muliplicra md fm år Uvärdrig av kririr och sysmupplvls Maximal ka rhållas poäg lig dasåd kririr: Iköpsprocss max poäg koomiprocss max poäg Procssr krig syrig av projk och id max 400 poäg Avädarväligh max 100 poäg Opior max 500 poäg Sysmupplvls max poäg Vid uvärdrig mosvarar varj poäg 100 kr i raba dvs. maximal poäg gr maximal i raba vid uvärdrig. xmpl på uvärdrig av abud Förusäigar: Pris för sysm (licskosad) kr Pris för implmrig, lig förslag projkpla Timpris för ubildigsillfäll 1100 kr Pris för srvicaval, pr år fr.o.m (rä ill uppgradrigar) kr Vid uvärdrig rhöll abudsgivar poäg Vid sysmupplvls rhöll abudsgivar poäg KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

75 14 (20) Uifrå ova agiva förusäigar kommr uvärdrig a sk lig följad: Pris för sysm (licskosad) Pris för implmrig,lig förslag projkpla Timpris pr ubildigsillfällr Brökig uifrå 84 ubildigsimmar Pris för ubildig av sysmasvariga och valiga avädar Pris för srvicaval udr år Aal år Pris för srvicaval, pr år fr.o.m (rä ill uppgradrigar) O Aal poäg Värd av varj poäg Raba : vid uvärdrig av kririra Raba : vid sysmupplvls Summa jämförlsal D abud som rhållr d lägsa jämförlsal uss ill viad abud. KONTROLL AV OBLIGATORISKA KRAV OCH UTLOVAD FUNKTIONALITT Ia aval igås md abudsgivar som har läma viad abud skall samliga obligaoriska krav sam i abud ulovad fukioali vrifira vid gomgåg illsammas md kommu. Om i samliga obligaoriska krav ka vrifiras går upphadlig vidar ill d som har d därfr högsa jämförlsal. 5 KOMMRSILLA VILLKOR D kommrsilla villkor liggr ill grud för aval mlla köpar och säljar. I abud skall d framgå a abudsgivar accprar d kommrsilla villkor i si hlh. O ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Villkor i förfråga illsammas md viad abud i upphadlig kommr a bilda udrlag för d korak som köpar uformar. KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

76 15 (20) O AVTALTS IDNTITTR Aval kommr a ckas mlla köpar och d lvraör som lig uvärdrig rhållr uppdrag. O HANDLINGARNAS INBÖRDS RANGORDNING För aval gällr dasåd hadligar. Förkommr i dssa mo varadra sridad uppgifr llr förskrifr gällr d, om i omsädighra uppbarlig föraldr aa, sismlla i följad ragordig: 1. Da aval iklusiv bilagor och komplrigar 2. Abudsifordra darad 2014-xxxx 3. Abudsgivars abud 4 Tidpla och avsämigspukr för implmrig O UPPDRAGS UTFÖRAND Lvraör skall uföra alla dlar av avala åagad i ligh md bsämmlsra i da aval och md d skickligh och omsorg som Högaäs kommu har aldig a förväa av välrommra förag vrksam iom brasch. D av lvraör lämad implmrigspla skall i samråd md Högaäs kommu komplras md idpla och avsämigspukr. Öskar lvraör dlbalig av d fasa pris för implmrig skall blopp ags och kopplas ill ågo av idplas avsämigspukr. Tidpla och avsämigspukr skall godkäas av Högaäs kommu och bifogas da korak. O AVTALSOMFATTNING lig förfrågigsudrlag dara 2014-xx-xx och viad abud LICNSR Abudsgivar skall bskriva licsmodll för kommu som hlh, oaka aal avädar och isallaior (Kommulics). D ska vara möjlig för Högaäs kommu, org Högaäs rgi AB, org Högaäs rgi Hadl AB, org Sifls Högaäs Kramiska Cr org Sam aal midr hr där Högaäs kommu asvarar för koomiadmiisraio.x.: o Sifls Kjrsi o Pr Jössos fod org. r o Sysko Möllrs sifls org. r o Sifls grudskolas samfod org. r o Sifls 7-9 skolas samfod org. r KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

77 16 (20) o Sifls social samfod för Högaäs Församlig org. r o Sifls social samfod för Farhul-Josorp och Bruby församligar org. r o Sifls social samfod för Väsby och Viks församlig org. r o G W Nymbrg sifls för Högaäs Sad org o Samordigsförbud i Högaäs org o Sam vulla udr avalspriod illkommad orgaisaior ägda llr dlägda av kommu Uövr ovasåd h igår äv gmsam s-förag för hla isallaio. Da smiljö är avsdd för d sysmasvariga a ha möjligh för a prova olika fukior ia d säs i drif. Fråga 1.16 i dokum Spcifikaio kiska krav skall lämas obsvarad. Abudsgivar skall ag om och i vilk omfaig rdjparsprodukr bhövs för full fukioali. O OPTIONR Lvraör ombds a läma abud på opior på yrligar områd vilka ka komma a avropas vid sar illfäll. Möjligh a kua lvrra frfrågad fukior kommr a igå i bdömig av lämad abud. Opior lämas på d fukior som fis agiva i dokum Spcifikaio av Opior. O AVTALSTID Drifid Avalsid O AVTALSFÖRLÄNGNING Två års förlägig vid vå illfäll. O PRIS lig abud VALUTA SK PRISJUSTRING Prisra i aval är fasa.o.m KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

78 17 (20) Fr.o.m jusras prisra årlig 100 % md förädrig av kosumprisidx (KPI). Basmåad okobr 2014 O BTALNING PRIST FÖR SYSTMT (LICNSKOSTNADN) Pris för sysm (Licskosad) fördlas udr fm år. Försa balig skr md fmdl av licskosad. Sisa balig skr Dock har abudsgivar rä ill rhålla halva licskosad för 2016 i försko är sysm blir illgäglig för Högaäs kommu. FASTPRIS FÖR IMPLMNTRINGN Fas pris för implmrig lämas lig förslag projkpla. I implmrig igår i ubildig llr kovrrig av daa. I implmrig igår illhadahålla förslag på hur d olika syrabllra skall vara ifyllda llr lvrra förslagsvärd som rda är ifyllda vid isallaio s.k. kommumodll I d fasa pris igår gmsam sförag för hla isallaio. Balig skr måadsvis uifrå hur procull adl av implmrig som gomförs fr varj måadsskif. PRIS FÖR UTBILDNINGSINSATSR Pris för ubildigsisasr pr illfäll (hldag). Om ubildigsisas i avsr hldag rducras rsäig i proporio ill åa immars arbsdag. PRIS FÖR SRVICAVTAL Udr avalsid illhadahålla räigar och uppgradrigar. Dssa räigar och uppgradrigar skall igå i pris för da aval. Pris för srvicaval rläggs gåg pr år fr.o.m PRIS FÖR KONSULTINSATSR Pris pr imm lämas för kosulisasr vid bhov BTALNINGSVILLKOR FÖR ÖVRIGA KOSTNADR Fakuror förfallr 30 dagar o frå fakuras akomsdaum sam fullgjord och godkäd lvras. KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

79 18 (20) DRÖJSMÅLSRÄNTA Dröjsmålsräa dbiras lig rälag RÄTT ATT INNHÅLLA BTALNING Har köpar krav på grud av lvraör dröjsmål llr på grud av uppdrag i är gomför på övrskomm sä har köpar rä a hålla i så myck av balig som mosvarar krav. O FAKTURRING FAKTURANS INNHÅLL Föruom agivls av vad fakura avsr skall följad ags; uppgifr om förag md agivad av pos-/bakgiro ummr, orgaisaiosummr, ihav av F-skabvis sam adrss och lfoummr. Fakura skall också vara så uformad a d lä går a uläsa d olika kosadsposra (rsäig för arb på olika idr) som fakura avsr. Fakurrig skall sk måadsvis i frsko. FAKTURRINGSAVGIFTR Fakurrigsavgifr, påmilsavgifr llr likad avgifr får j dbiras. SKATT OCH MRVÄRDSSKATT Gällad mrvärdska illkommr. O ÖVRLÅTLS AV AVTAL Par har i rä a ua mopars skrifliga mdgivad övrlåa sia räighr och skyldighr lig da aval. Lvraör får dock ua mdgivad övrlåa rä a mo a balig lig aval. O FORC MAJUR Om pars fullgörls av da aval förhidras llr blir oskälig bugad ill följd av omsädigh uaför has koroll som ha i skälig kud förväas ha räka md vid avals illkoms och vars följdr ha i hllr skälig kud ha udviki llr övrvui llr på grud av a has udrlvraör förhidras fullgöra si lvras på grud av omsädighr som här agivis skall da ugöra bfrilsgrud som mdför framflyig av idpuk för prsaio och bfrils frå vi och adra påföljdr. Om avals fullgörad ill väslig dl förhidras för lägr id ä r måadr på grud av viss ova agiv omsädigh ägr par, ua rsäigsskyldigh, skriflig fråräda aval. Om d förliggr omsädigh som ka föralda illämpig av da bsämmls skall mopar omdlbar skriflig udrräas om da. KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

80 19 (20) O KRAV PÅ LVRANTÖRN Lvraör förbidr sig och asvarar för a udr hla avalspriod fullgöra sia skyldighr mo d allmäa vad bräffar skar och avgifr, a udr hla avalspriod åbropa si F-skasdl a förädrigar bräffad g F-skasaus ofördröjlig mddlas köpar, a avkräva samma ufäsls av d som lvraör i förkommad fall aliar. O PARTSBROND Lvraör får udr uppdragsid i uöva såda vrksamh som ka rubba förrod i ågo som gällr d avalad uppdrag. O HÄVNING var av parra ägr rä a säga upp da aval ill omdlbar upphörad om par bryr mo bsämmls i da aval llr i följr gällad illämpliga lagar, förordigar och/llr adra bsämmlsr och avalsbro i är av das riga bydls sam räls i sk iom rio (30) dagar, fr skriflig amaig därill. Koraksavbro av väslig bydls förliggr xmplvis om lvraör vid upprpad illfäll i lvr upp ill förusäigara i igåg aval. Hävigsgrud förliggr dssuom om förag försäs i kokurs llr ljs bfis vara på såda obsåd a förag i ka förväas fullgöra sia åagad. Köpar ka säga upp hla llr dlar av aval vid dröjsmål orsaka av säljar llr av d som säljar i förkommad fall aliar, om dröjsmål md färdigsällad övrsigr 30 dagar. O SKADSTÅND/RSÄTTNING Vid hävig lig ova ägr lvraör rä ill rsäig för uför arb das om rsula därmo har svarad värd. Köpar har rä ill skadsåd/rsäig för - skada kommu lidi pga. säljars avalsbro - vull skadsåd som ugivis ill rdj ma sam - för kosadr som föralds av y upphadligsförfarad Skadsåd bgräsas ill koraks värd. O TVIST vulla visr skall i försa had avgöras i förhadlig mlla parra, därfr avgöras i svsk domsol md illämpig av svsk rä på köpars hmor. O ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Ädrigar och illägg ill aval ka das sk gom skriflig hadlig udrckad av bhörig förrädar för båda parr. Abudsgivar skall ag a d kommrsilla villkor accpras. KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

81 20 (20) Om d kommrsilla villkor i accpras llr mosridiga uppgifr fis i läma abud ka abud komma a förkasas. 6 BILAGOR Bakgrud och syf Abudsformulär Föragsuppgifr Spcifikaio av övriga krav Spcifikaio av kiska krav Spcifikaio av kririr Spcifikaio av opior Prisformulär Volymr Sysm som skall igrras Uvärdrig Sg 3c Sysmupplvls avädarfall KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

82 (17) Spcifikaio av övriga krav Upphadlig av Affärssysm KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

83 2 (17) Ihåll Spcifikaio av övriga krav...3 Allmä...3 Dfiiior Iköpsprocss Bsällig, lvras och -hadlsplaform (Iköpssysm) koomiprocss Lvraörsfakuraharig ikl. rskora Grudrdovisig Ira affärr ikl. rskora Aläggigsrdovisig ikl. rskora Kudfakurrig ikl. rskora Procssr krig syrig av projk och id Tid- och Projkrdovisig Budg och progos Grlla fukior för hla affärssysm Uppföljig och rapporrig Flra rdovisigshr Impor och xpor av daa Sysm och rgisrudrhåll Avädar- och bhörighsharig Avädarväligh Sysmdokumaio Avädardokumaio Iförad och ubildig Udrhåll och suppor Licsr...16 KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

84 3 (17) SPCIFIKATION AV ÖVRIGA KRAV ALLMÄNT Affärssysm skall vara ralidssysm. D skall vara basra på igrra kocp i mig a modulr och fukior syfar ill a södja admiisraiva arbsprocssr och arbsflöd. Affärssysm förusäs ha alla basala fukior som bhövs för a på ffkiv sä bdriva koomiadmiisraiv arb. Därför kommr måga självklara fukior i a frfrågas xplici dssa förusäs fias i affärssysm som är ablra på markad och som vädr sig ill orgaisaio av vår slag. dl fukior är av grll karakär och avsr sysm som hlh. Sådaa bskrivs i ödvädigvis udr rspkiv avsi ua ka ligga i aa avsi. Affärssysm skall ihålla fukior för: o o o o o o o o o o o o o o Bsällig, lvras och -hadlsplaformar Lvraörsfakuraharig ikl. rskora Grudrdovisig Ira affärr ikl. rskora Aläggigsrdovisig ikl. rskora Kudfakurrig ikl. rskora Tid- och projkrdovisig Budg och progos Uppföljig och rapporrig Flra rdovisigshr Impor och xpor av daa Sysm- och rgisrudrhåll ifaad avädar- och bhörighsharig Sysmdokumaio Avädardokumaio DFINITIONR Md SFTI mar vi d sadard som är framag av Svrigs Kommur och Ladsig (SKL), koomisyrigsvrk (SV) och Kammarkollgi gmsam för a främja förusäigara för lkroisk hadl. Dssa rkommdaior av öppa sadardr för lkroisk affärskommuikaio fis udr bgrpp SFTI (Sigl Fac To Idusry). SFTI-sadard fis dfiirad i da agiva läk hp://www.sfi.s/-hadl/ovrsik_av_rkommdrad_sadardr_iom_sfi KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

85 4 (17) Md Workflow mar vi arbsflöd som är uppsa i förubsämd arbsordig. xmpl på Workflow är hur bsällig gomförs på wbb-buik. Kud syrs förs a välja vara, äsa sg är a välja lvrassä och slulig baligssä. Kud ka i hoppa övr ågo sg llr a sg i ågo aa ordig. Vi vill illämpa workflow på d arbsflöd som framförall rikar sig ill d arbsuppgifr som uförs av d valig avädar. Md PuchOu mar vi arbsflöd där bsällig gomförs gom a kud förs loggar i i lvraörs irbuik och läggr bsällig där. När kud loggar u frå irbuik övrförs auomaisk iformaio om bsällig i i kuds iköpssysm. fördl md PuchOu är a kud slippr a hara och uppdara ira lisor (pricaor) och ackdl är a kud i har samma koroll på prislisa. Md AD mar vi Micosofs iloggigsjäs Aciv Dircroly. Md igraiosgraor mar vi modull som gör d möjlig för kud a själv göra iläsig av daafil äv om fil i är apassad för affärssysm. Kud skapar igraiosmall gom a ag i vilka posiio och rad vis värd förkommr i daafil. Md SSO Sigl sig-o, mar vi mod för a hara avädar md aspk på avädarbhörigh (aukorisrig) och avädarvrifirig (auisrig), så a dssa avädar das bhövr logga i da gåg för a å d sysm som är apassad ill jäs. Fördl för avädar är a ma i bhövr hålla rda på flra olika lösord. Md SUS (Swdbaks Ubaligs Sysm), mar vi sä a göra och löubaligar och adra ubaligar md bar uppgif om moagars am och prsoummr. 1 INKÖPSPROCSSN 1.1 BSTÄLLNING, LVRANS OCH -HANDLSPLATTFORM (INKÖPSSYSTM) KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

86 5 (17) Fukior för iköp, bsällig och -hadlsplaform skall mis kua hara - så a bsällar syrs ill gällad igåga aval - så a prislisor allid skall kua godkäas ia d blir illgägliga i iköpssysm. - så a d är möjlig a läsa i olika ypr av kaalogr och prislisor frå lvraörr - lkroisk bsällig - lkroisk lvrasgodkäad - workflow på d arbsflöd som framförall rikar sig ill d arbsuppgifr som uförs av d valig avädar - Puch ou frå lvraörs wbbsida ill iköpssysm - lvrasavisrigar - dllvrasr - auomachig av fakura mo lvrasgodkäd bsällig - SFTI-sadard 6.1 Avrop mo ramaval basihåll - SFTI-sadard Avrop mo ramaval - SFTI-sadard Avrop frå varukorg sammasa i lvraörs wbb-buik - SFTI-sadard 9.1 Priodisk fakurrig - Svordr - Svfakura - Fullxfakura - så a iformaio hämas frå sysms gmsamma asrglvrk.x. möjlig a syra vm som ka ha rä a bsälla - så a iformaio hämas frå sysms kodabllr och sambadkoroll - så a korig ka kyas ill viss bsällar llr/och asa KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs Abudsgivar uppfyllr krav Ja Nj [ [ A A Kommar: Abudsgivar uppfyllr krav Ja g Nj g 2 KONOMIPROCSSN 2.1 LVRANTÖRSFAKTURAHANTRING INKL. RSKONTRA Fukior för lvraörsfakuraharig skall c mis omfaa: i a 86 f r å d o c i a f r å d o

87 6 (17) - lvraörsrgisr som har möjligh a lägga i iformaio om: o Baligsvillkor o Adrss o Koakprso o F-ska o Momsrgisrig o Lvraörskagori o Orgaisaiosumm/prsoummr - fukioali för akoms- och asrgisrrig sam dirk rgisrrig - auomaisk årbokig av akomsrgisrrig vid asrgisrrig (bslusas) - möjligh a hara såväl papprsfakuror, iskaad papprsfakuror och -fakuror - fukioali för a kommu själv skall ha möjligh a scaa sia fakuror - möjligh a skapa workflow för d dlar av sysm som valigvis vädr sig ill d avädar som i är sysmasvariga - fakura som kommi fl skall kua skicka vidar ill valfri hadläggar - om fakura fakura avsr flra asvarsområd skall d fias möjligh a skicka fakura vidar ill flra moagar samidig - kaldr i lvraörssysm md möjligh a ag bakfridagar - baligsprogos - balig via Plusgiro, Bakgiro och bakkooisäig - om iköp har haras i iköpssysm och bsluas äv har uförs i iköpssysm så skall d fias möjligh för fakura a auomaisk gå ill balig - möjligh a lägga i rglr i sysm så a vissa abomagsfakuror blir auoomisk bslusasrad - söd för a makulras fakura - harig av olika valuor och valuakursr - hara ulädska lvraörr md IBAN och Swifkodr - möjlig a vid vis spärra baligar ill spcifik lvraör och/llr spcifik fakura - machigsfukio för krdifakura - a mo årrapporrig övr uförda baligar frå Plusgiro och Bakgiro i form av daafil - möjligh a ladda upp bilagor x bsälligar, dlagarlisor - möjligh a skapa mall som ka avädas för årkommad korig KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

88 7 (17) KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs priodisrig av fakura mlla olika bokförigsmåadr och övr räkskapsår båd i si hlh och på skilda korigsradr så a lagsifigs krav upprähålls Abudsgivar uppfyllr krav Ja [ Nj [ A A Kommar: Abudsgivar uppfyllr krav Ja g Nj g 2.2 GRUNDRDOVISNING Kommar: Fukior som urycklig skall fias är: - mis 8 koddlar md 10 posiior i varj koddl - möjligh ill irapporrig av båd kvai c och c bloppsuppgifr i i - söd för db/krdiavsämig pr vrifikaio, pr bu av vrifikaior och oal pr räkskapsår a - priodisrig iom och övr räkskapsår a - vrifikaio skall i si hlh allid illhöra räkskapsår f f - pos i grudrdovisig skall kua rhärldas ill si r ursprug oavs var d har skapas å å (årbokigsspårbarh) - varj vrifikaio skall kua särskiljas gom.x. olika så kallad rasakiosypr d d - vid impor frå försysm skall koroll kua o uföras och o skapas fllisor k k - bokförigsordr kua skapas dirk i sysm u u m m - bokförigsordr skall kua skapas gom via impor av adra filforma.x. xcl-filr, xfilr - bokförigsordr skall kua haras hl lkroisk i md lkroisk as - möjligh a skapa workflow för rgisrrig av bokförigsordr - bifoga lkroiska udrlag.x. xcl-filr llr iskaa maril ill bokförigsordr l - är fl skall räas i rdovisig, skall räig l skapar g vrifikaio, och dssuom skall räig auomaisk oras i huvudbok på ursprugsvrifikaio r och märkas md räigsdaum om vm som gjor räig - på varj rasakio skall d fias uppgif s om bokförigsdag, uppdarigsdag (maskidag), a - auomakorigar - fördligsfukio 88 m m a f a i g l l r s a m m a f a i g

89 8 (17) KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs sambadskoroll frå valfri koddl - bhörigh syras frå valfri koddl - huvudboksuppdarig skall sk md dirkuppdarig - UB skall kua övrföras auomaisk ill IB i y räkskapsår Abudsgivar uppfyllr krav Ja [ Nj [ A A Kommar: g g 2.3 INTRNA AFFÄRR INKL. RSKONTRA Sysm skall ha fukior som södr iomorgaisaoriska rasakior (irrdovisig) där d ydlig går a särskilja ira rasakior frå xra rasakior. c Fukior för rasakior iom orgaisaio skall i mis omfaa - ira rasakior skall gå a ydlig a urskilja frå xra rasakior a - sysm skall ha fukior för irfakurrig i lkroisk forma - möjligh a skapa workflow för d dlar fav sysm som valigvis vädr sig ill d avädar som i r är sysmasvariga å - möjligh a bifoga lkroiska bilagor md irfakura Abudsgivar uppfyllr krav Ja d Nj d [ [ o o A A Kommar: k k u u g g m m Fukior för aläggigsrdovisig skall mis kua hara: - rädbirig (ir räa) c c - askaffig i i - avskrivig lig flra avskrivigsmodr l l - dskrivig l l a a - avyrig/försäljig r r - uragrig - pågåd ivsrig md räa udr byggid f f 2.4 ANLÄGGNINGSRDOVISNING INKL. RSKONTRA s - dlivsrigar (flra dlar och lvraörr r a som ugör r hlh) å å m m a d d o o f k k a u u 89 m i m c i a f r å s a m m a f a i

90 9 (17) KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs dlkompoavskrivig dvs. huvudobjk skall kua idlas i dlobjk md olika avskrivigsidr. xmplvis ka fasigh ha olika byggadr och/llr illbyggadr md olika avskrivigsidr - samliga rasakior, fakuror mm. ka kua härldas/lisas för varj aläggig/ivsrig - bräkig av bokför värd - frixurymm, koppla dokum/bild llr likad för a bskriva objk c. - priodisrig av aläggigsavgifr och ivsrigsbidrag - möjligh a välja frå vilk måad avskrivig skall påbörjas - förädrig av avskrivigsid på rda bfilig aläggig - spärr skall fias så a avskrivigara avsluas då objk är sluavskriv - ivsrigsbidrag i ligh md RKR18 (dvs. koppla ivsrigsbidrag ill spcifik ivsrig) - avsämig mlla aläggigsrgisr och huvudbok Abudsgivar uppfyllr krav Ja [ Nj [ A A Kommar: g g 2.5 KUNDFAKTURRING INKL. RSKONTRA Fukior för kudfakuraharig skall mis omfaa: c c - fakurrig i papprsforma i i - fakurrig av lkroisk fakura ill irbak - fakurrig av lkroisk DI-fakura a a - skapa xporfil ill kommus uskrivigscral hos Idaa AB av fakurrigsdaa (Filspcifikaio fis i dokum - Spcifikaio övr sysm som f skall igrras) f - lokal uskrif av sröfakuror (fakuror som r j skickas ill r uskrifsbyrå) å å - impor av dbirigsudrlag i from av daafil frå d sysm som rdovisas i dokum Spcifikaio övr sysm som skall igrras d d - impor av dbirigsudrlag i form av o xcl-fil - om dbirigsudrlag rhålls frå kförsysm (vrksamhssysm) skall kudfakurrigssysm u ha fukioali för a auomaisk lägga upp m y kud o k u m 90 l l l l

91 10 (17) - fakurrig via prisrgisr - ariklrgisr - ha möjligh a ill fakura bifoga lkroiska udrlag.x. xcl-filr llr iskaa maril - möjligh a skapa IBAN-ummr på ulädska fakuror - fukio för fria fakuraxradr - hara löpad fakurrig (avalsfakuror) - auogiroruir - i kudrgisr skall d fias möjligh a rgisrra i prso- llr orgaisaiosummr md 12 posiior - kudrskora - makulrigsrui, äv dlmakulrig - dskrivigsrui/avskrivigsrui - harig av lkroisk årrapporrig frå plusgiro, bakgiro - baligsbvakig - möjlig a lägga i bloppsirvallgräs för auomaik avbokig av ibaligsdiffrs - påmils ill kud - ikassokrav - fakuraudrlagsfil ill ikassoförag SVA - kudrskora hara årrapporrigsfil frå ikassoförag SVA (Filspcifikaio fis i dokum - Spcifikaio övr sysm som skall igrras) - räbräkig och räfakurrig - möjligh a lägga i miigräs för skapad av räfakura - möjligh a lägga i avbaligsplar - koroll mo sysms gmsamma kodabll och rglr för sambadkoroll - priodisrig av bokförig sk, iom och mlla räkskapsår - rslägd skapas md am och prso- llr orgaisaiosummr - ha möjligh a kua zooma sig frå huvudbok ill kudrskoras fakuraradr och omvä - ha möjligh då kud har få papprsfakura, få grafisk prsaio av fakura på skärm, så d frlikar d fakura som illsäds kud Abudsgivar uppfyllr krav Ja [ Nj [ A A Kommar: g g KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs c i a c i a

92 11 (17) 3 PROCSSR KRING STYRNING AV PROJKT OCH TID 3.1 TID- OCH PROJKTRDOVISNING Sysm skall ha fukior för id- och projkrdovisig och mis omfaa: - projkrdovisig skall båd kua hara blopp i kr sam i id (rdovisad immar) pr kud - projkbudg skall kua hara blopp i kr sam i id (budgrad immar) - möjligh a irapporrig av id syras ill vissa mallar så a irapporrig görs på likara sä - möjligh a häma iformaio frå sysms asrglvrk - bslusas i projkrdovisigssysm - möjligh a häma iformaio frå sysms kodabllr och sambadkoroll - möjligh a skapa workflow för d dlar av sysm som valigvis vädr sig ill d avädar som i är sysmasvariga Abudsgivar uppfyllr krav Ja [ Nj [ A A Kommar: g g 4 BUDGT OCH PROGNOS Fukior för budgrig och progos skall mis kua hara: c c - budg på samliga dlar av korigssräg i i - priodisrig - likvidisbudg a a - budgfördlig md hjälp av mallar/fördligsycklar - projkbudg övr flra år - progos md alraiva sorhr; xmplvis f arbad id f (immar) r r - ivsrigsprogos (kopplad ill aläggigsrdovisig) å å Abudsgivar uppfyllr krav Ja d Nj d o[ o[ ka ka KOMMUNLDNINGSKONTORT Kommar: u u Högaäs mg mg 92

93 12 (17) 5 GNRLLA FUNKTIONR FÖR HLA AFFÄRSSYSTMT 5.1 UPPFÖLJNING OCH RAPPORTRING Sysm skall ha rapporfukior som mis omfaar: - sadardrapporr för rsula- och balasrapporr - möjligh för avädar a uforma ga rappormallar - möjligh för avädar a apassa bfiliga rapporr fr g bhov och som sda ka sparas för jus d avädar - möjligh för avädar a skapa ga rapporbibliok övr d för avädar ms agläga rapporra (ga rapporr, apassad rapporr, sadardrapporr). - aalys- och frågvrkyg md drill-dow-kik md möjligh a frå högsa ivå söka sig d ill lägsa ivå (rasakiosivå) - aalys- och frågvrkyg md drill-dow-kik och kopplig som mdgr a visig på skärm av rlarad lvraörsfakuror. Kudfakuror visas md d uppgifr som fis lagad i kudrskora. Abudsgivar uppfyllr krav Ja [ Nj [ A A Kommar: 5.2 FLRA RDOVISNINGSNHTR g g Sysm skall ha rapporfukior som mis omfaar - möjligh a ha flra rdovisigshr i samma affärssysm c c - d olika rdovisigshra skall ha möjligh i ill i ibörds olika kodplar. a a KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs f r å d o k u f r å d o k u

94 13 (17) KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs IMPORT OCH XPORT AV DATA Sysm skall ha - xpormöjlighr ill xra program för aalys llr dokumaio - möjligh ill impor och xpor av budgdaa i xclforma - igraiosgraor för a läsa i daafilr - möjligh skapa udaa av huvudbok i av d forma som är godkäda för lågidsarkivrig av Riksarkiv (s PDF sår för Porabl Docum Forma ) 5.4 SYSTM OCH RGISTRUNDRHÅLL Sysm skall ha - abllsyrda fukior för sysm- och rgisrudrhåll och dssuom vara rlarad ill olika bhörighr - möjligh så a olika dlar av sysm skall kua sägas/spärras obrod av varadra vid xmplvis bokslu/priodbokslu - fukio för rsig - fias möjligh a spara rdovisigsmarial i affärssysm i mis io år Abudsgivar skall - illhadahålla förslag på hur d olika syrabllra skall vara ifyllda llr lvrra förslagsvärd som rda är ifyllda vid isallaio s.k. kommumodll. Abudsgivar uppfyllr krav Ja Nj Kommar: [ A g c i a f r å d o k u m l l [ A g c i a f r å d o k u m l l Abudsgivar uppfyllr krav Ja Nj Kommar: [ A g c i a f r å d o k u m l l r s a m m a f a i g a [ A g c i a f r å d o k u m l l r s a m m a f a i g a 94

95 14 (17) 5.5 ANVÄNDAR- OCH BHÖRIGHTSHANTRING D bhörighr som i bgräsas uifrå AD ska kua bgräsas i affärssysm. Sysm skall - häma sia avädar och grll bhörigh frå d gmsamma AD. - ha gmsam avädar- och bhörighsfukio för samliga dlar i sysm i d må som i bhörigh ka hämas frå d gmsamma AD - ha möjligh låa bhörighra bsämmas i rlaio ill id (xmplvis.o.m. daum). - ha möjligh a syras så a olika avädar får olika illgåg ill sysm uifrå fukor och orgaisaiosillhörigh - ha möjligh a låa avädar admiisrra flra förag ua a bhöva logga i och u flra gågr Abudsgivar uppfyllr krav Ja [ Nj [ A A Kommar: g g 5.6 ANVÄNDARVÄNLIGHT vikig gskap hos affärssysm är a d är avädarvälig. Sysm skall ha - myr och grässi på svska - grafisk grässi 5.7 SYSTMDOKUMNTATION d d Sysm skall ha o o - kompl sysmdokumaio, som bskrivr alla igåd dlar i sysm u u k k - d dl av dokumaio som rikar csig mo c m m sluavädar skall dssuom vara skriv i på svska i a a KOMMUNLDNINGSKONTORT f f Högaäs r r å å l l 95 l l d d r r c i a [ A f r g å Abudsgivar uppfyllr krav Ja Nj c i a [ A f r g å Kommar:

96 15 (17) KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs kompl dokumaio på samliga fälam i daabas och vad d olika fäl ihållr 5.8 ANVÄNDARDOKUMNTATION Sysm skall ha - svsk avädardokumaio illgäglig dirk via skärm, frå applikaio ma bfir sig i. 6 INFÖRAND OCH UTBILDNING Abudsgivar skall - g förslag ill iföradpla. Omfaig, rsursbhov, idpla sam uppskaig av kommus mdvrka skall ags. - i si förslag ill iföradpla rdovisa d kosulr som kommr a arba md iförad och bifoga dras CV ill abud - illhadahålla ubildig för grlla avädar sam för ycklprsor. - bskriva ubildigspla i abud. Da ubildigspla ska ihålla ödvädiga och illräckliga dlar så a avädara fr ubildig ka aväda sysm. Abudsgivar uppfyllr krav Ja Nj Kommar: [ A g c i a f r å d o k u m l l r s a [ A g c i a f r å d o k u m l l r s a Abudsgivar uppfyllr krav Ja Nj Kommar: [ A g c i [ A g c i Abudsgivar uppfyllr krav Ja Nj Kommar: [ A g c i a f r å d o k u m l l r s a m m a f a i g [ A g c i a f r å d o k u m l l r s a m m a f a i g 96

97 16 (17) 7 UNDRHÅLL OCH SUPPORT Abudsgivar skall - rbjuda udrhålls- och suppororgaisaio md god bmaig och kora svarsidr. - ha suppororgaisaio som skall vara svskalad - bskriva illgägligh och bmaig i abud - udr avalsid illhadahålla räigar och uppgradrigar. Dssa räigar och uppgradrigar skall igå i pris för da aval. 8 LICNSR Abudsgivar uppfyllr krav Ja [ Nj [ A A Kommar: g g Abudsgivar skall - bskriva licsmodll för kommu som hlh, c oaka aal c avädar och isallaior. I abud igår i a äv hlägda i kommuala bolag och siflsr bildad av kommu har rä a aväda sysm. Dock igår i lics aför AB a Högaäshm mr ä som opio. - ag om och i vilk omfaig rdjparsprodukr bhövs för full fukioali. f f r r å å Abudsgivar uppfyllr krav Ja Nj [ [ A A Kommar: d d o g o g k k u u m m c c i i a a l l KOMMUNLDNINGSKONTORT l l Högaäs f f r r å å 97 s a m s a m

98 17 (17) Udrcka iygar a uppgifr lämad i da bilaga ill abud ill upphadlig av affärssysm är saigsliga. Osa iygad ka ligga ill grud för sar hävig av igåg aval... Udrskrif av bhörig abudsckar Namförydligad Bfaig KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

99 Ärd 9 Asöka om plabskd Krapprup 19:11, Kall Sms väg 29 99

100 KALLLS/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRLSN KS/2014/952 ANSÖKAN OM PLANBSKD AVSND KRAPPRUP 19:1, KALL SMS VÄG 29 Sammafaig av ärd Asöka har ikommi d 27 ovmbr 2014 frå ägar av fasigh Krapprup 19:11. Syf md plaasöka är a uöka byggrä på fasigh Krapprup 19:11 för a möjliggöra placrig av byggad md höga kulurmiljövärd. I jässkrivls d 12 jauari 2015 sällr sig samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig posiiva ill förslag plaläggig och förslår bifall av asöka md bräka aagad av daljpla fjärd kvaral Bslusudrlag Kommusyrlss plauskos bslu d 20 jauari 2015, 1, Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig, jässkrivls d 12 jauari 2015, Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig, plaurdig d 9 jauari Yrligar udrlag i ärd Asöka om plabskd Krapprup 19:11 iklusiv Projkpla för flyig av Gyllsirska Krapprupsiflss arrdorp, ikomm d 27 ovmbr Kommusyrlss bslu Plauskos förslag: Plausko förslår kommusyrls bslua a a uppdra å plaavdlig a gomföra plaprocss för dl av fasigh Krapprup 19:11, rubricra plauppdrag dlgras ill byggadsämd för gomförad av plaarb och aagad av daljpla. Bslu ska skicks ill KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

101 PROTOKOLLSUTDRAG KS PLANUTSKOTT UTDRAG UR PROTOKOLL Sammaräd KS Plausko, Ordförad Pér Kovács Jusrad Lar Nilsso Skrrar Niklas Åkrsröm Prookoll har jusras d 22 jauari 2015 Aslag på kommus aslagsavla d 22 jauari Högaäs

102 PROTOKOLLSUTDRAG KS PLANUTSKOTT KS/2014/952 1 ANSÖKAN OM PLANBSKD KRAPPRUP 19:11, KALL SMS VÄG 29 Sammafaig av ärd Asöka har ikommi d 27 ovmbr 2014 frå ägar av fasigh Krapprup 19:11. Syf md plaasöka är a uöka byggrä på fasigh Krapprup 19:11 för a möjliggöra placrig av byggad md höga kulurmiljövärd. I jässkrivls d 12 jauari 2015 sällr sig samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig posiiva ill förslag plaläggig och förslår bifall av asöka md bräka aagad av daljpla fjärd kvaral Bslusudrlag Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig, jässkrivls d 12 jauari 2015, Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig, plaurdig d 9 jauari Yrligar udrlag i ärd Asöka om plabskd Krapprup 19:11 iklusiv Projkpla för flyig av Gyllsirska Krapprupsiflss arrdorp, ikomm d 27 ovmbr Förslag ill bslu på sammaräd Ulf Moli (C) yrkar bifall ill ordförads förslag ill bslu. Bslusgåg Ordförad Pér Kovács (M) sällr si g förslag ill bslu udr proposiio och fir a plausko bsluar a bifalla förslag. Kommusyrlss plauskos bslu Plausko förslår kommusyrls bslua a a uppdra å plaavdlig a gomföra plaprocss för dl av fasigh Krapprup 19:11, rubricra plauppdrag dlgras ill byggadsämd för gomförad av plaarb och aagad av daljpla. Bslu ska skickas ill Kommusyrls Högaäs

103 TJÄNSTSKRIVLS KOMMUNSTYRLSN SLUTLIG INSTANS: KS KS/2014/952 ANSÖKAN OM PLANLÄGGNING Sammafaig av ärd Asöka har ikommi d 27 ovmbr, 2013 frå ägar av fasigh Krapprup 19:11, Albr Jacobso. Syf md plaasöka är a uöka byggrä på fasigh Krapprup 19:11 för a möjliggöra placrig av byggad md höga kulurmiljövärd. Plaavdlig sällr sig posiiv ill förslag plaläggig och förslår bifall av asöka md bräka aagad av daljpla fjärd kvaral Bslusudrlag Asöka om plabskd Krapprup 19:11, Kall Sms väg 29 ( vilk äv ikludrar Projkpla för flyig av Gyllsirska Krapprupsiflss arrdorp ), Albr Jacobso, d 27 ovmbr SBF, Plaavdlig, Plaurdig för dl av fasigh Krapprup 19:11, d 9 jauari SBF, Plaavdlig, Tjässkrivls, d 13 jauari Plaavdligs förslag ill bslu Plausko förslår kommusyrls bslua: a a uppdra å plaavdlig a gomföra plaprocss för dl av fasigh Krapprup 19:11. rubricra plauppdrag dlgras ill byggadsämd för gomförad av plaarb och aagad av daljpla. Mila Sladic Plachf Madli Miby Plaarkik SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN Högaäs

104 Dr KS/2014/952-1 PLANUTRDNING för dl av fasigh KRAPPRUP 19:11 Paradisväg 10, Nyhamsläg, SKÅN LÄN Foomoag md arrdorp på si plarad ya placrig, ärmas i bild, frå Projkpla för flyig av Gyllsirska Krapprupsiflss arrdorp

105 PLANUTRDNING FÖR KRAPPRUP 19:11 FÖRSLAG TILL BSLUT Plaavdlig får i uppdrag a gomföra daljplaprocss. Ärd bhadlas som kl plaförfarad. Avsik är a uöka byggrä på fasigh Krapprup 19:11 för a illåa placrig av byggad md höga kulurmiljövärd. Plaarb bkosas av fasighsägar och bräkas kua aas år BAKGRUND Fasighsägar ill Krapprup 19:11 har ikommi ill Plaavdlig md asöka om plaläggig. Syf md daljpla är a iom fasigh Krapprup 19:11 möjliggöra yrligar bbyggls på vad som idag är prickmark. Bbyggls som ska uppföras är d Krapprupska arrdorp, frå börja av 1800-al, idigar äg av Gyllsirska Krapprupssifls. Torp ska flyas frå fasigh Krapprup 19:1, där d sår idag. fr fly, plaras äv byggad av li oal/ udass iom samma fasigh. Torp uppar ara av ca. 5 m x 9,5 m. Mål är också a skapa miljö för hus a smäla i i. Blad aa plaras hus a irdas md förmål som bskrivr Lrhams hisoria. Bbyggls som idag fis på fasigh 19:11 är idigar flya hus frå 1700-al. Fasighsägar har flra idér krig hur hus ka få liv framövr- blad aa som hmvädarhus och lokal för förigar a möas i. Kommu har uryck öskmål a kya byggad ill urism och Kullald. Fasighsägar förslår a ma i daljpla säkrar flra olika ädamål iför framid, xmplvis för musum. Plaurdig ugår frå fasigh iom markra områd da. 2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN, 105

106 PLANUTRDNING FÖR KRAPPRUP 19:11 PLANFÖRHÅLLANDN ÖVRSIKTLIGA PLANR ÖVRSIKTSPLAN FÖR Övrsikspla för Högaäs kommu, ÖP 2002 va laga kraf övrsikspla är i juridisk bidad. I övrsikspla sägs blad aa, som brör akull plaområd a områd ska avädas ill bosadsbbyggls. Kara: Karusi ur kommus Övrsikspla. 3 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN, 106

107 PLANUTRDNING FÖR KRAPPRUP 19:11 DTALJPLANR OCH FÖRORDNANDN För områd gällr Daljpla för Krapprup dl av 19:1, Lrhamshus r 9 som va laga kraf Plakara: Daljpla för Krapprup dl av 19:1, Lrhamshus r 9 DTALJPLAN FÖR KRAPPRUP DL AV 19:1, LRHAMNSHUST NR 9 Daljpla rdovisar blad aa: A områd ska avädas ill bod sam musum, aurum llr hmbygdsgård. A das huvudbyggad frå fasigh G:a Lrham r 9 får uppföras på da byggrä A rädgård skall hållas i d sil som var ypisk för Kullabygds fiskläg udr al llr som aurom. Gällad daljpla kommr a komplras md förslag daljpla. 4 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN, 107

108 PLANUTRDNING FÖR KRAPPRUP 19:11 Usi ur plakara: Daljpla för Krapprup dl av 19:1, Lrhamshus r 9 KOMMUNALA PLANRINGSUNDRLAG KULTURMILJÖPROGRAM Kulurmiljör på Kullahalvö Kulurmiljöpla för Högäs kommu, dl 1 aogs av kommufullmäkig och är ick-juridisk bidad plarigsisrum. I kulurmiljöprogramm sägs blad aa, som brör akull plaområd: A Lrham är iom lokal irss för bbygglsmiljör och flra av byggadra iill fasigh 19:11 ass ha påaglig värd för kulurmiljö. Karakär är sjöfars- och fisklägsmiljör md 1800-alsprägl. Kara: Karusi ur kommus kulurmiljöprogram 5 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN, 108

109 PLANUTRDNING FÖR KRAPPRUP 19:11 RIKSINTRSSN KULTURMILJÖVÄRDN Plaområd igår i områd dfiira som riksirss för kulurmiljö lig 3 kap 6 miljöbalk. Fasigh liggr iom områd Kullabrg som omfaas av riksirss för kulurmiljövård. Moivrig ill riksirss är Kusmiljö och odligsladskap framvux ur d fora Kulla fälad md bosäigskoiui sda förhisorisk id md alrika bvarad forlämigsmiljör i variaiosrik ladskap md sockcrum, bymiljör, fiskläg, badorr och av lads äldsa, myck sragisk bläg fyrplas. Ur främs fiskläga har succssiv samhällsbildigar vuxi fram frå id s 1800-al ill idig 1900-al. Lrham rprsrar av dssa fiskläg md karakärisiska fiskarsugor frå s 1700-al ill 1900-al. Syf md plaasöka är a iom fasigh uppföra bbyggls som är karakärisisk för Kullahalvö udr 1800-al och går därför i i srid md da riksirss. NATURVÅRD Plaområd igår i områd dfiira som riksirss för aurvård lig 3 kap 6 miljöbalk. Lrham ugör rprsaiv odligsladskap md fiskjordbruk i kusbygd. Norr om Lrham fis aurrsrva Möllhässl md, för Kullabrg, rprsaiv aurbsmark och kärrkomplx md boaiska, oriologiska och amfibiska värd. Pla bdöms i srida mo riksirsss iior. FRILUFTSLIV Plaområd igår i områd dfiira som riksirss för frilufsliv lig 3 kap 6 miljöbalk. Syf md plaasöka är a särka bfilig kulurmiljö och möjliggöra uvcklig av bsöksmål för urism och lokala brukar. Pla bdöms därmd påvrka frilufsliv, d rörliga frilufsliv och urism posiiv. KUSTZON Plaområd igår i områd dfiira som riksirss för högxploarad kuszo lig 4 kap miljöbalk. Lägs hla Skås kus liggr mlla 3-5 kilomr br bäl som är riksirss för kuszo. D ska vrka för allmähs illgåg och illgägligh ill sradområd och främja fåglars häckigs- och rasigsmöjlighr, urism, frilufsliv och aurvårdsirssa. Syf md plaasöka bdöms i iskräka iiora md riksirss för högxploarad kuszo. 6 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN, 109

110 PLANUTRDNING FÖR KRAPPRUP 19:11 NATURA 2000 Plaområd agräsar i dirk iill aura 2000-områd. Därmo fis aura 2000-områd såväl orr som södr om or Lrham. Syf md plaasöka bdöms i påvrka ågo av ärliggad aura 2000-områd. Kara: Plaområd i förhållad ill riksirss aura 2000 SKYDD AV OMRÅDN, NATUR NATURRSRVAT Områd brörs i av områdsskydd aurrsrva lig 7 kap 4-8 miljöbalk. Norr om Lrham liggr därmo Möllhässl aurrsrva och södr om or liggr aurrsrva Nyhamsläg- Lrham. Syf md pla bdöms i påvrka ågo av d ärliggad aurrsrva. Kara: Plaområd i förhållad ill aurrsrva 7 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN, 110

111 PLANUTRDNING FÖR KRAPPRUP 19:11 STRANDSKYDDSOMRÅD Områd brörs i av områdsskydd sradskyddsområd lig 7 kap miljöbalk. RGIONALA PLANRINGSUNDRLAG KULTURHISTORISK VÄRDFULL MILJÖ Plaområd ifaas av bvaradvärd miljö lig Lässyrlss kulurmiljöprogram frsom fasigh liggr iom Kullabrgsområd och idigar illhörd Krapprup slo. Kulurmiljöpla är i juridisk bidad. Kullabrgsområd uppvisar srik och variaiosrik kulurladskap md bbygglskoiui sda förhisorisk id. Av spcill bydls för områd är forlämigara, Arilds kapll, Krapprup slo md illhörad ladskap och byggadsbsåd och fiskläga md illhörad sradägar. Bvaradvär är äv d sora aal umarksrsr som visar områds låga hisoria som umark kulla fälad. Plaförslags syf är i lij md da rgioala plarigsudrlag frsom d ibär a kulurmiljö iom or Lrham uvcklas. PLANRINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKÅNS KUSTZON Lässyrls i Skå och Rgio Skå har agi fram plarigsudrlag för kuskommura i Skå, rappor Skås kusområd aioalladskap, 2001:35. I rappor rkommdras blad aa a komplrig av bbyggls bör främs lokalisras på isida av ablrad kusbbyggls. Plaförslags syf bdöms vara i lij md rappors rkommdaior. 8 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN, 111

112 PLANUTRDNING FÖR KRAPPRUP 19:11 FÖRUTSÄTTNINGAR AKTULL FASTIGHT D akulla plaområd ifaas av dl av fasigh Krapprup 19:11 och ägs priva. Hla fasigh omfaar ca 1900 kvm, m plaområd ska das ifaa d uökad byggrä iom fasigh. Mark som orp ska flyas ill är idag ouyjad igväx ommark som liggr daför li slä, vilk skiljr da plas frå oms huvudbyggad, Lrhamshus, som liggr ovaför slä. Plas för orp liggr ca 6-6,5 mr övr hav. Kara: Akull områd i kommu Kara: Akull områd i äor 9 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN, 112

113 PLANUTRDNING FÖR KRAPPRUP 19:11 Ugfärlig placrig av byggrä/ plaområd Kara: Fasigh Krapprup 19:11( iom srcka områd) sam ugfärlig markrig av plaområd (markra md blå) OMGIVNING LANDSKAPSBILD OCH TOPOGRAFI Plaområd liggr i bymiljö i d orra dl av Lrham. Lrham ugår frå gammal fiskläg frå 1700-al m irikig kom a bli mr mo sjöfar. Or liggr på gamla Möllbaa och had idigar vå badhus. Karakärisisk för or är fiskarsugor frå s 1700-al ill 1900-al. höjdrygg går gom or i ordvässydoslig rikig. GOLOGI Plaområd liggr på sdimär brggrud md jordlagr bsåd av posglacial sad. FRITID OCH RKRATION Plaområd liggr i dirk asluig ill Kullald som orru forsär förbi Möllhässls aurrsrva. Plas gräsar äv ill bys mr crala dlar md parkrig, midsommarplas mm. FORNLÄMNINGAR Iga rgisrrad forlämigar fis iom llr i asluig ill förslag plaområd. Skull forlämigar påräffas vid markigrpp skall arb omdlbar avbryas och koak as md Lässyrls lig 2 kap. 10 Kulurmislag. 10 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN, 113

114 PLANUTRDNING FÖR KRAPPRUP 19:11 BBYGGLS Flra för kulurmiljö värdfulla byggadr, frå 1800-al, fis i ärh av områd. Bfilig huvudbyggad, Lrhamshus, är frå slu av 1700-al och är i gällad daljpla Q- märk, dvs. byggad ass kulurhisorisk värdfull och får i rivas llr förvaskas. TRAFIK Plaområd liggr i dirk asluig ill bilväg. KOLLKTIVTRAFIK Busshållplas för rgiobuss 222 mlla Högaäs och Möll liggr dryg 600 mr bor på Krapprup, Lrhamsväg. Turäh är halvimm- imm brod på id på dag. TKNISK FÖRSÖRJNING Fasigh är försörjd md kommual va och avlopp. ANALYS AV FÖRSLAGN PLAN Förslag y bbyggls på fasigh Krapprup 19:11 bdöms som möjlig md häsy ill gällad daljplas syf sam omgivad värd. MOTIVRING Md följad moivrig förslå plaasöka a bsvaras md posiiv plabskd: Pla påvrkar kulurmiljö, frilufsliv och urism posiiv. Övriga bsämmlsr som fis för områd rörad riksirss för aurvård och kuszo, d rgioala plarigsudrlag och kommus övrsikspla påvrkas i av plas gomförad. ORGANISATORISKA OCH KONOMISKA FRÅGOR XPLOATRINGSKONOMI Mark ägs priva. Daljpla bkosas av fasighsägar gom plaaval. TIDSPLAN, ARBTSORGANISATION, RSURSBHOV Plaarb bräkas påbörjas om år, md målsäig a daljpla ska kua aas år Daljpla förslås gomföras md kl plaförfarad. 11 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN, 114

115 PLANUTRDNING FÖR KRAPPRUP 19:11 FORTSATT ARBT PLANUTFORMNINGSFRÅGOR Avädig av hus bhövr urdas. Kommu har öska a hus ska placras i asluig ill Kullald sam a iformaiosavla säs upp som bskrivr orps hisoria och för rak ypiska kosrukio och usd. D fis äv akar krig framida avädig som samligslokal för förigar, bodmöjligh udr sommarmåadra i form av hmvädarbosad sam a byggad vull ska kua avädas som musum av ågo slag. Passad avädigsbsämmlsr bhövr därför urdas i d forsaa plaarb. Byggad har höga kulurmiljövärd och ska därför skyddas gom daljpla. Vilk skydd som är lämplig ska urdas i d forsaa plaarb. 12 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN, 115

116 Ärd 10 Asöka om plabskd avsd Prshög 2, Lrbrgsväg

117 KALLLS/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRLSN ANSÖKAN OM PLANBSKD AVSND PRSHÖG 2, LRBRGSVÄGN 59 KS/2014/874 Sammafaig av ärd Asöka om plaläggig av Prshög 2 har ikommi d 3 ovmbr 2014 frå fasighsägara av d akulla fasigh. lig asöka har fasighsägar för avsik a dla fasigh och därfr bbygga d ir om. Agörig ill d ir fasigh förslår fasighsägara ka sk orr om d bfiliga byggad via gmsam ifar som säkras gom srviu i framida köpaval. I jässkrivls d 18 dcmbr 2014 gör samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig bdömig a d iom urdigsområd fis förusäigar för föräig gom fasighsdlig. Plaavdlig förslår därför a posiiv plabskd lämas. Vidar skrivr plaavdlig a daljplas gomförad bör säkras gom a agörig ill d båda fasighra säkrhssällas gom a ya för gmsamhsaläggig alraiv srviu fassälls i daljpla. Parkrig ska aordas iom rspkiv fasigh. daljpla bör omfaa hla Prshög 2 för a apassa d bfiliga byggad ill d ya förhållada. Plaavdlig udrsrykr a plaläggig av Prshög 2 i ska ss som pricipill sälligsagad för yrligar fasighsdligar i kvarr. vulla framida förfrågigar bör urdas skil. Bslusudrlag Kommusyrlss plauskos bslu d 20 jauari 2015, 3, Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig, jässkrivls d 13 jauari 2015, Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig, plaurdig d 20 jauari Plaprocss Plaarb bkosas av fasighsägar gom plaaval. Plaarb förslås sk gom kl plaförfarad och bräkas a kua påbörjas udr försa kvaral Ny daljpla bräkas kua aas udr sisa kvaral Kommusyrlss bslu Plauskos förslag: Kommusyrls bsluar i ligh md plauskos förslag a a bvilja asöka om plabskd och g plaavdlig i uppdrag a gomföra daljplaprocss för fasigh Prshög 2, rubricra plauppdrag dlgras ill byggadsämd för gomförad av plaarb och aagad av daljpla. Bslu ska skickas ill KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

118 PROTOKOLLSUTDRAG KS PLANUTSKOTT UTDRAG UR PROTOKOLL Sammaräd KS Plausko, Ordförad Pér Kovács Jusrad Lar Nilsso Skrrar Niklas Åkrsröm Prookoll har jusras d 22 jauari 2015 Aslag på kommus aslagsavla d 22 jauari Högaäs

119 PROTOKOLLSUTDRAG KS PLANUTSKOTT 3 ANSÖKAN OM PLANBSKD AVSND PRSHÖG 2, LRBRGSVÄGN 59 Sammafaig av ärd Asöka om plaläggig av Prshög 2 har ikommi d 3 ovmbr 2014 frå fasighsägara av d akulla fasigh. KS/2014/874 lig asöka har fasighsägar för avsik a dla fasigh och därfr bbygga d ir om. Agörig ill d ir fasigh förslår fasighsägara ka sk orr om d bfiliga byggad via gmsam ifar som säkras gom srviu i framida köpaval. I jässkrivls d 18 dcmbr 2014 gör samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig bdömig a d iom urdigsområd fis förusäigar för föräig gom fasighsdlig. Plaavdlig förslår därför a posiiv plabskd lämas. Vidar skrivr plaavdlig a daljplas gomförad bör säkras gom a agörig ill d båda fasighra säkrhssällas gom a ya för gmsamhsaläggig alraiv srviu fassälls i daljpla. Parkrig ska aordas iom rspkiv fasigh. daljpla bör omfaa hla Prshög 2 för a apassa d bfiliga byggad ill d ya förhållada. Plaavdlig udrsrykr a plaläggig av Prshög 2 i ska ss som pricipill sälligsagad för yrligar fasighsdligar i kvarr. vulla framida förfrågigar bör urdas skil. Bslusudrlag Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig, jässkrivls d 13 jauari 2015, Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig, plaurdig d 20 jauari Plaprocss Plaarb bkosas av fasighsägar gom plaaval. Plaarb förslås sk gom kl plaförfarad och bräkas a kua påbörjas udr försa kvaral Ny daljpla bräkas kua aas udr sisa kvaral Förslag ill bslu på sammaräd Ordförad Pér Kovács (M) förslår plausko förslå kommusyrls bslua a rubricra plauppdrag dlgras ill byggadsämd för gomförad av plaarb och aagad av daljpla. Bslusgåg Ordförad Pér Kovács (M) sällr sia ga förslag ill bslu udr proposiio och fir a plausko bsluar a bifalla förslag. Kommusyrlss plauskos bslu Plausko förslår kommusyrls bslua Högaäs

120 PROTOKOLLSUTDRAG KS PLANUTSKOTT a bvilja asöka om plabskd och g plaavdlig i uppdrag a gomföra daljplaprocss för fasigh Prshög 2. Bslu ska skickas ill Kommusyrls Högaäs

121 TJÄNSTSKRIVLS KOMMUNSTYRLSNS PLANUTSKOTT SLUTLIG INSTANS: KOMMUNSTYRLSN KS/2014/874 ANSÖKAN OM PLANLÄGGNING FÖR FASTIGHT PRSHÖG 2, HÖGANÄS, Sammafaig av ärd Asöka om plaläggig av Prshög 2 har ikommi ill plaavdlig d 3 ovmbr 2014 frå fasighsägara av d akulla fasigh. Fasighsägar har för avsik a dla fasigh och därfr bbygga d ir om. Agörig ill d ir fasigh förslår fasighsägara ka sk orr om d bfiliga byggad via gmsam ifar som säkras gom srviu i framida köpaval. Plaavdligs bdömig är a d fis goda förusäigar i urdigsområd för fasighsdlig. Plaavdlig förslår a posiiv plabskd lämas i ärd. För a säkra daljplas gomförad bör agörig ill d båda fasighra säkrhssällas gom a ya för gmsamhsaläggig alraiv srviu fassälls i daljpla. Parkrig ska aordas iom rspkiv fasigh. daljpla bör omfaa hla Prshög 2 för a apassa d bfiliga byggadsrä ill d ya fasighsförhållada. Plaavdlig udrsrykr a plaläggig av Prshög 2 i ska ss som pricipill sälligsagad för yrligar fasighsdligar i kvarr. vulla framida förfrågigar bör urdas skil. Bslusudrlag Samhällsbyggadsförvalig, plaavdlig, Plaurdig för Prshög 2, Plaprocss Plaarb bkosas av fasighsägar gom plaaval. Plaarb förslås sk gom kl plaförfarad och bräkas a kua påbörjas udr försa kvaral Ny daljpla bräkas kua aas udr sisa kvaral Plaavdligs förslag ill bslu Plausko förslår kommusyrls bslua a bvilja asöka om plabskd och g plaavdlig i uppdrag a gomföra daljplaprocss för fasigh Prshög 2. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN Högaäs

122 KS/2014/874 PLANUTRDNING FÖR PRSHÖG 2 HÖGANÄS,, SKÅN LÄN

123 PLANUTRDNING FÖR PRSHÖG 2 FÖRSLAG TILL BSLUT Plaavdlig förslår a posiiv plabskd lämas i ärd och a plaavdlig får i uppdrag a gomföra daljplaprocss för fasigh Prshög 2. Avsik md plaarb är a gom plaädrig möjligöra fasighsdlig av fasigh Prshög 2. Plaarb bkosas av fasighsägar gom plaaval. Plaarb förslås sk gom kl plaförfarad och bräkas a kua påbörjas udr försa kvaral BAKGRUND Fasighsägar ill Prshög 2 har ikommi d 17 dcmbr 2014 ill plaavdlig md asöka om ädrig av gällad daljpla för Prshög 2. Ägar har för avsik a dla fasigh och därfr bbygga d ir ya fasigh. Agörig ill d ir fasigh förslår fasighsägara ka sk orr om d bfiliga byggad via gmsam ifar som säkras gom srviu i framida köpaval. PLANFÖRHÅLLANDN ÖVRSIKTLIGA PLANR I övrsikspla för Högaäs kommu, ÖP 2002, laga kraf är plaområd upka som bfilig äorsbbyggls. I d fördjupad övrsikspla för Högaäs och Väsby aag d 24 juli 2012 görs iga förädrad sälligsagad ua pkas u som bfilig sadssrukur. 2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN, 123

124 PLANUTRDNING FÖR PRSHÖG 2 DTALJPLANR OCH FÖRORDNANDN I områd gällr daljpla för Prshög 2, laga kraf d 6 ok Daljpla mdgr bosädr md midr lokal för koor. I huvudbyggad får vå läghr irdas. För huvudbyggad gällr äv högs 180 kvm byggadsara, vå våigar md 6,5 m som högsa byggadshöjd. Vid får j irdas och huvudbyggad får j placras ärmar ä 4,5 m frå fasighsgräs. För bfilig byggad på fasigh gällr äv särskilda varsamhsbsämmlsr. I ösra halva av fasigh illås das uhus. För uhusbyggadr gällr grll högs 60 kvm byggadsara och 2,8 m som högsa byggadshöjd. Uhusbyggad får placras i fasighsgräs där så prövas lämplig. Gomföradid har gå u. För plaområd gällr omidlig fassälld FÖRUTSÄTTNINGAR D akulla urdigsområd ifaas av fasigh Prshög 2. Fasigh är privaägd och liggr i södra dl av Högaäs vid Lrbrgsväg, ca 800 m frå Högaäs crum. Fasigh är idag ca 1240 kvm sor. Pågåd markavädig sämmr övrs md gällad daljpla. På fasighs väsra sida liggr idag 1 ½ plas gul glhus frå 1895, äv kallad Villa Prshög. Hus har upka kulurhisorisk värd och är skyddad i gällad daljpla gom varsamhsbsämmlsr. Hus har byggadsara på ca 160 kvm och irymmr idag vå läghr. Hus är urspruglig uppförd som bosadshus m plalads 1990 för koorsädamål vilk ädrads ill bosädr ig i d u gällad daljpla frå Hus agörs frå Lrbrgsväg i orra dl av fasigh. I äd av agörigsväg bakom huvudbyggad liggr frisåd garag- och uhusbyggad på ca 60 kvm. Ösra dl av fasigh bsår av alagd rädgård md sörr gräsyor och varirad växligh. 3 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN, 124

125 PLANUTRDNING FÖR PRSHÖG 2 Fasigh liggr i sörr villakvarr som bsår av hus frå olika idsåldrar md bladad karakär och sorlk. Äv sorlk på villafasighra i kvarr varirar, frå ca 500 kvm ill ca 1200 kvm. Bild: Villa Prshög, s frå Lrbrgsväg södrifrå. Bildkälla: Googl map BDÖMNING Plaavdligs bdömig är a d fis goda förusäigar i urdigsområd för fasighsdlig. Plaavdlig förslår a posiiv plabskd lämas i ärd. Moivrig och förslag ill plaihåll Plaområd har rlaiv cral läg i Högaäs äor md ärh ill kommuikaior, srvic och rkraio på gåg och cykl avsåd. Tkisk ifrasrukur fis väl ubygg lägs md Lrbrgsväg. D ya fasigh ka asluas ill kommual Va-ä gom y omasluig. Fasigh bdöms som illräcklig sor ill ya för a kua gomgå fasighsdlig md y byggrä ua a ågra sörr koflikr bör uppså md iilliggad fasighr llr påvrka d bfiliga byggads kulurvärd. För a säkra daljplas gomförad bör agörig ill d båda fasighra säkrhssällas i daljpla gom a ya för gmsamhsaläggig alraiv srviu fassälls. Parkrig ska sk iom rspkiv fasigh. daljpla bör omfaa hla Prshög 2 för a apassa d bfiliga byggadsrä och markbsämmlsra ill d ya fasighsförhållada. Plaavdlig udrsrykr a plaläggig av Prshög 2 i ska ss som pricipill sälligsagad för yrligar fasighsdligar i kvarr. vulla framida förfrågigar bör urdas skil. 4 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN, 125

126 PLANUTRDNING FÖR PRSHÖG 2 ORGANISATORISKA OCH KONOMISKA FRÅGOR XPLOATRINGSKONOMI Fasigh ägs av Chrisia Brgdorff och Maria lvrum Rolf. Daljpla bkosas av fasighsägar Chrisia Brgdorff gom plaaval. TIDSPLAN, ARBTSORGANISATION, RSURSBHOV Plaarb bräkas a kua påbörjas omkrig fbruari/mars 2015 Ärd hadläggs md kl plaförfarad. Ny daljpla bräkas kua aas udr försa kvaral Mila Sladic Plachf Pr-rik Lidrs Plaarkik 5 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN, 126

127 Ärd 11 Aagad av daljpla för dl av Måsorp

128 KALLLS/PROTOKOLLSFÖRSLAG KS PLANUTSKOTT ANTAGAND AV DTALJPLAN FÖR DL AV MÅNSTORP 12 KS/2011/835 Sammafaig av ärd Fasigh Måsorp 12 ägs av AB Högaäshm som udr 2011 ikom md asöka om ädrig av gällad daljpla. Syf md daljpla är a uöka byggadsrä iom dl av fasigh Måsorps 12 för a möjliggöra föräig av bosädr i områd. Da förslås a i huvudsak sk gom påbyggad md högs vå våigar på d fyra bfiliga rvåigshus vid Lågarödsgaa. Plaförslag bräkas g illsko på dryg 40 ya bosädr i områd. Plaprocss har gomförs md kl plaförfarad. Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig skrivr i jässkrivls d 16 dcmbr 2014 a d iför aagad i fis ågra kvarsåd ririgar. Brörda rmissisasr md sypukr har fr samrådsids slu gs illfäll a godkäa d jusrigar och illägg som gjors udr samrådsid. Samliga av dssa rmissisasr har ora a dras sypukr blivi bakad. Bslusudrlag Kommusyrlss plauskos bslu d 20 jauari 2015, 2, Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig, jässkrivls d 16 dcmbr 2014, Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig, plabskrivig d 28 okobr 2014 rvidrad d 2 jauari 2015, Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig, plakara d 28 okobr 2014 rvidrad d 2 jauari 2015, Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig, illusraioskara d 28 okobr 2014 rvidrad d 2 jauari 2015, Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig, samrådsrdogörls iklusiv graskigsulåad d 28 okobr 2014 rvidrad d 2 jauari Plaprocss Samrådshadligar för förslag daljpla har uppräas d 28 okobr Samråd har gomförs mlla d 10 ovmbr ill d 1 dcmbr. Sypukr som ikom udr samråd har sammafaas och bsvaras i samrådsrdogörls. Kommusyrlss bslu Plauskos förslag: Kommusyrls förslår kommufullmäkig bslua a a a godkäa uppräad samrådsrdogörls sam uppräa graskigsulåad, daljplas gomförad i ka aas mdföra bydad miljöpåvrka aa daljpla för dl av Måsorp 12, Högaäs, Högaäs kommu. Bslu ska skickas ill KOMMUNLDNINGSKONTORT Högaäs

129 PROTOKOLLSUTDRAG KS PLANUTSKOTT UTDRAG UR PROTOKOLL Sammaräd KS Plausko, Ordförad Pér Kovács Jusrad Lar Nilsso Skrrar Niklas Åkrsröm Prookoll har jusras d 22 jauari 2015 Aslag på kommus aslagsavla d 22 jauari Högaäs

130 PROTOKOLLSUTDRAG KS PLANUTSKOTT KS/2011/835 2 ANTAGAND AV DTALJPLAN FÖR DL AV MÅNSTORP 12 Sammafaig av ärd Fasigh Måsorp 12 ägs av AB Högaäshm som udr 2011 ikom md asöka om ädrig av gällad daljpla. Syf md daljpla är a uöka byggadsrä iom dl av fasigh Måsorps 12 för a möjliggöra föräig av bosädr i områd. Da förslås a i huvudsak sk gom påbyggad md högs vå våigar på d fyra bfiliga rvåigshus vid Lågarödsgaa. Plaförslag bräkas g illsko på dryg 40 ya bosädr i områd. Plaprocss har gomförs md kl plaförfarad. Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig skrivr i jässkrivls d 16 dcmbr 2014 a d iför aagad i fis ågra kvarsåd ririgar. Brörda rmissisasr md sypukr har fr samrådsids slu gs illfäll a godkäa d jusrigar och illägg som gjors udr samrådsid. Samliga av dssa rmissisasr har ora a dras sypukr blivi bakad. Bslusudrlag Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig, plabskrivig d 28 okobr 2014 rvidrad d 2 jauari 2015, Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig, plakara d 28 okobr 2014 rvidrad d 2 jauari 2015, Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig, illusraioskara d 28 okobr 2014 rvidrad d 2 jauari 2015, Samhällsbyggadsförvaligs plaavdlig, samrådsrdogörls iklusiv graskigsulåad d 28 okobr 2014 rvidrad d 2 jauari 2015, Plaprocss Samrådshadligar för förslag daljpla har uppräas d 28 okobr Samråd har gomförs mlla d 10 ovmbr ill d 1 dcmbr. Sypukr som ikom udr samråd har sammafaas och bsvaras i samrådsrdogörls. Förslag ill bslu på sammaräd Ulf Moli (C) och Gusaf Wigårdh (M) yrkar bifall ill ordförads förslag ill bslu. Bslusgåg Ordförad Pér Kovács (M) sällr si g förslag ill bslu udr proposiio och fir a plausko bsluar a bifalla förslag. Kommusyrlss plauskos bslu Plausko förslår kommusyrls förslå kommufullmäkig bslua Högaäs

131 PROTOKOLLSUTDRAG KS PLANUTSKOTT a a a godkäa uppräad samrådsrdogörls sam uppräa graskigsulåad, daljplas gomförad i ka aas mdföra bydad miljöpåvrka, aa daljpla för dl av Måsorp 12, Högaäs, Högaäs kommu. Bslu ska skickas ill Kommusyrls Högaäs

132 TJÄNSTSKRIVLS KOMMUNSTYRLSN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIG KS/2011/835 ANTAGAND AV DTALJPLAN FÖR DL AV MÅNSTORP 12, HÖGANÄS, Sammafaig av ärd Fasigh Måsorp 12 ägs av Högaäs hm AB som udr 2011 har ikommi md asöka om ädrig av gällad daljpla. Kommusyrlss plausko bsluad d 28 okobr 2014, 65 a uppdra å plaavdlig a gomföra plaprocss för dl av Måsorp 12, Högaäs, Högaäs kommu. Syf md daljpla är a uöka byggadsrä iom dl av fasigh Måsorps 12 för a möjliggöra föräig av bosädr i områd. Da förslås a i huvudsak sk gom påbyggad md högs vå våigar på d fyra bfiliga rvåigshus vid Lågarödsgaa. Plaförslag bräkas g illsko på dryg 40 ya bosädr i områd. Plaprocss gomförs md kl plaförfarad. Iför aagad fis iga kvarsåd ririgar. Brörda rmissisasr md sypukr har fr samrådsids slu gs illfäll a godkäa d jusrigar och illägg som gjors udr samrådsid. Samliga av dssa rmissisasr har ora a dras sypukr blivi bakad. Bslusudrlag Plabskrivig, , rv Plakara md bsämmlsr sam illusraioskara, rv Samrådsrdogörls iklusiv graskigsulåad, Yrligar udrlag i ärd Gokik - Påbyggad av bosadshus, PM bärförmåga för bfiliga pålar, WSP På- och illbyggad av bosadshus, PM Grudläggigsförhållad, WSP Urdig påbyggadsmöjligh, Kv Måsorp 12 Högaäs, WSP Bullr - Bullrbräkig, samhällsbyggadsförvalig Plaprocss Samrådshadligar för förslag daljpla har uppräas d 28 ok Samråd har gomförs mlla d 10 ov ill d 1 dc. Sypukr som ikom udr samråd har sammafaas och bsvaras i samrådsrdogörls. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN Högaäs

133 TJÄNSTSKRIVLS KOMMUNSTYRLSN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIG KS/2011/835 Plaavdligs förslag ill bslu Plausko förslår kommusyrls förslå kommufullmäkig bslua a a a godkäa uppräad samrådsrdogörls sam uppräa graskigsulåad daljplas gomförad i ka aas mdföra bydad miljöpåvrka aa daljpla för dl av Måsorp 12, Högaäs, Högaäs kommu Mila Sladic Plachf Pr-rik Lidrs Plaarkik SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN Högaäs

134 Plakara ROS 24 ¹ PLANBSTÄMMLSR SALVATOR 1 GRÄNSBTCKNINGAR BV ROS 18 34: MÅNSTORP das skärmak får uppföras ( ( l Vid uyjad av högsa våigsaal ska övrsa våig på huvudbyggad (vid huvudgaa) uföras md ydlig visull volym- llr fasaduppdlig horisoll ADMINISTRATIVA BSTÄMMLSR Daljpla omfaas av omidlig 1284K-34/1973. I och md daljplas uppräad upphör udrliggad omidlig a gälla i d dlar som brörs av da daljpla. Fasadr ska i huvudsak uppföras i gl, pus llr aa smarial. Trä och glasparir får förkomma. Gomföradid är 10 år frå d pla vir laga kraf MARKNS ANORDNAND Ufar, Sägsl l ( ) 9,5 Ø B III BGRÄNSNING AV MARKNS BBYGGAND Mark får i bbyggas das uhus, garag llr aa komplmbyggad får uppföras SALVATOR 13 SALVATOR 14 Ø ré ill huvudbyggad vid huvudgaa ska fias mo huvudgaa. Sörsa bruoara iom områd är kvadramr Uförad UTNYTTJANDGRAD MÅNSTORP 12 ( ( ) 17,5 Ø l ( ( l Ø Högsa byggadshöjd i mr Hissak och fläkrum får sicka upp 0,75m övr akock. Bosädr B Högsa aal aal våigar För carpor, garag och adra komplm byggadr är högsa ockhöjd 4,5 m Kvarrsmark HÖGANÄS 0 ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTN ROS 27 TÄRNAN 28 ) gskapsgräs SALVATOR 6 ROS 26 TÄRNAN 30 III-V Avädigsgräs HÖGANÄS 35:4 TÄRNAN 16 Uformig Plaområdsgräs ROS 25 TÄRNAN 27 PLACRING; UTFORMING; UTFÖRAND Körbar ufar får i aordas Illusraioskara MÅNSTORP S:1 MÅNSTORP A2 1:500 (A3 1:1000) 50 Mr Påbyggadsförslag av Jais arkikr Oririgskara Högaäs Plaområd A2 1:1 000 (A3 1:2000) Grudkara är uppräad av Godaaavdlig, Samhällsbyggadsförvalig i Högaäs gom kopirig av digial primärkara framsälld md foogrammrisk mod udr 1990, flyghöjd 800 m. Fälkomplrig av grudiformaio och fasighsurdig i dcmbr Skala=1:500 Sadard 1 Koordiasysm i pla Swrf Höjdsysm: RH2000 Upphovsrä/koakprso: Godaaavdlig, Samhällsbyggadsförvalig i Högaäs/Adrs Skoog Högaäs Daljpla för dl av MÅNSTORP 12 i Högaäs, Högaäs kommu, Skå lä ANTAGAND: 20xx-xx-xx UPPRÄTTAD: Adrs Skoog LAGA KRAFT: 20xx-xx-xx , rv Aagadhadlig kl plaförfarad Mila Sladic Plachf Skala 1:500 (A2) Pr-rik Lidrs Plaarkik

135 KS/2011/835 SAMRÅDSRDOGÖRLS INKLUSIV GRANSKNINGSUTLÅTAND DTALJPLAN FÖR DL AV MÅNSTORP 12, I HÖGANÄS, SKÅN LÄN

Vi är tacksamma att se att så många av barnens liv förändrats SID 4-5. Det är en fantastisk känsla att varje dag mötas av alla leende barn.

Vi är tacksamma att se att så många av barnens liv förändrats SID 4-5. Det är en fantastisk känsla att varje dag mötas av alla leende barn. Nr 5/14 - Årgåg 43 AGAPE CHILD CENTRE; Vi är acksamma a s a så måga av bars liv förädras SID 4-5 HANNACENTRET; D är faasisk käsla a varj dag möas av alla ld bar. SID 7 Bar i Nöd r 5 2014 3 Tillsammas...

Läs mer

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport Kviors arbesmiljö Tillsysakivie 12 iom regerigsuppdrage om kviors arbesmiljö Delrappor Rappor 12:11 12-5-9 1 (9) Ehee för mäiska och omgivig Chrisia Josso, 8-73 94 18 arbesmiljoverke@av.se Delrappor Tillsysakivie

Läs mer

= BERÄKNING AV GRÄNSVÄRDEN ( då x 0 ) MED HJÄLP AV MACLAURINUTVECKLING. a) Maclaurins formel

= BERÄKNING AV GRÄNSVÄRDEN ( då x 0 ) MED HJÄLP AV MACLAURINUTVECKLING. a) Maclaurins formel Tillampigar av Taylor- och Maclauriuvcklig ERÄKNING AV GRÄNSVÄRDEN då MED HJÄLP AV MACLAURINUTVECKLING a Maclauris forml f f f f f f L R!!! f c där R och c är al som liggr mlla och! Amärkig Efrsom c liggr

Läs mer

Handbok. för evenemang och möten i Borås. Framtagen av Säkerhetsnålen Borås välplanerat värdskap

Handbok. för evenemang och möten i Borås. Framtagen av Säkerhetsnålen Borås välplanerat värdskap Hadbok för vmag och möt i Borås Framtag av Säkrhtsål Borås välplarat värdskap hadbok 3 4 20 22 23 24 25 Ildig 1. Chcklista tillståd 2. Mall för säkrhtspla samt xmpl på säkrhtspla 3. Rkommdatior miljö Tillståd

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

)10 ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården Färgelanda kommun Ajourhållning verkställd GRÄNSER

)10 ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården Färgelanda kommun Ajourhållning verkställd GRÄNSER ³ 98 6493900 1:11 88 1:41>2 92 1:15>2 94 1:3>6 1:79 1:80 ga:7 SNICKERIVÄGEN 1:89 1:88 1:87 102 1:86 106 108 1:42 98 96 PLANBESTÄMMELSER Följad gällr iom områd md daståd btckigar. Där btckig sakas gällr

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

Delrapport 1. Deltagarnas förväntningar inför projektet: Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Malmö

Delrapport 1. Deltagarnas förväntningar inför projektet: Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Malmö Projk Värld i Skå, Poliydigh i Malö Dlrappor 1 Dlagara förväigar iför projk: - E rulaaaällig barad på 24 av d 25 dlagar o dvrkar i projk. Bg Ar Laro & Mari Pro, 2009 1 Bakgrud och illvägagågä I yf a udröka

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Visst är det skönt med lite varmare

Visst är det skönt med lite varmare HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND Iformatio om rgi och miljö frå Ergi- och klimatrådgivara i Hälsiglad Valt md ffktr lägr ä fyra år Har du frågor krig rgi och

Läs mer

2009-11-20. Prognoser

2009-11-20. Prognoser 29--2 Progoser Progoser i idsserier: Gissa e framida värde i idsserie killad geemo progoser i regressio: De framida värde illhör ie daaområde. fe med e progosmodell är a göra progos, ie a förklara de hisoriska

Läs mer

Den naturliga (strukturella) arbetslöshetsniv. shetsnivån n och Phillips Curve. rväntad inflation och arbetslöshet.

Den naturliga (strukturella) arbetslöshetsniv. shetsnivån n och Phillips Curve. rväntad inflation och arbetslöshet. Blachard kapil 9 Mr om arbslösh sh och iflaio Phillips kurva Arbslösh, sh, prisr och iflaio. Phillips-kurva rad-off mlla arbslösh sh och iflaio. Är r da sambad sabil? F6: sid. 1 D aurliga (srukurlla) arbslöshsiv

Läs mer

ALLT OM ESSBOX SYSTEM

ALLT OM ESSBOX SYSTEM ALLT OM ESSBOX SYSTEM S film om ESSBOX Sysm ploslig blv all sa myck klar Glöm röriga förvarigslådor och oprakiska sorimsväskor. ESSBOX Sysm är hl y yp av hlhslösig för all di ifäsig. D är flxibl, fukioll

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

ÖVERSIKTLIG ANALYS AV OLYCKSRISKER FÖR OMGIVNINGEN FRÅN NY STAMNÄTSTATION

ÖVERSIKTLIG ANALYS AV OLYCKSRISKER FÖR OMGIVNINGEN FRÅN NY STAMNÄTSTATION SVENSKA KRAFTNÄT / ENETJÄRN NATUR AB Riskaalys Stamätstatio Sösätra UPPDRAGSNUMMER 1270858000 ÖVERSIKTLIG ANALYS AV OLYCKSRISKER FÖR OMGIVNINGEN FRÅN NY STAMNÄTSTATION Ikom till Stockholms stadsbyggadskotor

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Låt dom inte fortsätta slita isär vårt land. För solidaritet och en gemensam välfärd den14 september!

TRANSPORT. 3:an. Låt dom inte fortsätta slita isär vårt land. För solidaritet och en gemensam välfärd den14 september! TRANSPORT 3:a Mdlmstidig för Svska Trasportarbtarförbudt avdlig 3 Nr 3 2014 Låt dom it fortsätta slita isär vårt lad För solidaritt och gmsam välfärd d14 sptmbr! Ordförad har ordt sid 2 Mötskalllsr sid

Läs mer

LARMET GÅR. Är du redo? TEMA. Om skolan brinner ner. Vi övar i samhället SÅ SKYDDAR DU DIG SOM ÄLDRE

LARMET GÅR. Är du redo? TEMA. Om skolan brinner ner. Vi övar i samhället SÅ SKYDDAR DU DIG SOM ÄLDRE LAMET GÅ INFOMATION FÅN ÄDDNINGS- TJÄNSTEN MEDELPAD Om skola brir r Vi övar i samhällt TEMA SÅ SKYDDA DU DIG SOM ÄLDE Är du rdo? www.facbook.com/rtjmdlpad Boka lmvisig/förläsig av mdlmmar frå KIS Will

Läs mer

Öppet hus 27 november 29 januari 2016/2017. Passion för lärande

Öppet hus 27 november 29 januari 2016/2017. Passion för lärande Öpp hus 27 ovmb 29 jauai 2016/2017 Passio fö läad Vå visio Passio fö läad Vi vill vaa plas dä lv och läa våga. E plas dä glädj, kaivi och uvcklig ä våa ldsjäo. E plas dä spk och fasciaio fö idivid sy vå

Läs mer

Öppenhet påp. olika marknader. Öppenhet för f r handel och kapitalrörelser. Handelsbalansunderskott. relser

Öppenhet påp. olika marknader. Öppenhet för f r handel och kapitalrörelser. Handelsbalansunderskott. relser Blanchard kapil 18-19 19 Dn öppna konomin Vad innbär öppnh? Vad bsämmr val mllan uländska och inhmska illgångar och varor? Vad bydr växlkursv xlkurs- och frfrågf gförändringar för f r BNP och handlsbalans?

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Pingsteld över Maramba, Zambia

Pingsteld över Maramba, Zambia Nyhesbrev Nr 10 2014 Jesus är desamme i går och idag och i evighe. (Hebr. 13:8) Pigseld över Maramba, Zambia Maramba är e kåksad srax uaför sade Livigsoe i Zambia. I dea yhesbrev vill jag rapporera frå

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

ICKE-HOMOGENA DIFFERENTIALEKVATIONSSYSTEM ( MED KONSTANTA KOEFFICIENTER I HOMOGENA DELEN)

ICKE-HOMOGENA DIFFERENTIALEKVATIONSSYSTEM ( MED KONSTANTA KOEFFICIENTER I HOMOGENA DELEN) Armi Hlilovi: ETRA ÖVNINGAR, S676 Ik-omog sysm Mrismod Sid v 0 ICKE-HOMOGENA DIERENTIALEKVATIONSSYSTEM MED KONSTANTA KOEICIENTER I HOMOGENA DELEN Vi brkr sysm v lijär ik-omog DE v örs ordig md kos koiir

Läs mer

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6)

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6) ZA77 Flash Eurobaromeer 8 (Monioring he Social Impac of he Crisis: Public Percepions in he European Union, wave ) Counry Quesionnaire Finland (Swedish) FL8 - Social Impac of he Crisis - FIS FRÅGA ALLA

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Översiktsplan. Antagen 2013-05-28

Översiktsplan. Antagen 2013-05-28 Övrsktspa 2013 Atag 2013-05-28 Bdr på framsda: Bjärsgård Vy Rösa / Lyckås mot Södrås Hrrvads Kostr Bokskog Skärad St Ptr kyrka Hästar på bt Skärå Foto: Brt Hagbrg Ihå I h å 4 Idg Kppas kommu, tt drgoat

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Sverige har torv av högsta Europaklass. Tidningen. Branschföreningen. Torvens konkurrenskraft i ny rapport Sid 3-4

Sverige har torv av högsta Europaklass. Tidningen. Branschföreningen. Torvens konkurrenskraft i ny rapport Sid 3-4 Nummr 5-2013 Braschförig Tidig Svrig har torv av högsta Europaklass Torvs kokurrskraft i y rapport Sid 3-4 Måga mötts på Höstmöt i Götborg Sid 4-5 Tmasidor om rgitorv Sid 8-10 Braschförig Svsk Torv / r

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Vi betygsätter årets skatteprogram

Vi betygsätter årets skatteprogram Vi beygsäer åres skaeprogram Tycker du a de är svår a deklarera? Då ka du få hjälp. Här graskar och beygsäer Privaa Affärer markades samliga skaeprogram. För de flesa sveskar är deklaraioe umera e lä mach.

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Multi-Diag. Ledare NEWS. I fokus. Nyheter. Temaartikel. April 2010. Sätt fart på däckverksamheten sida 4

Multi-Diag. Ledare NEWS. I fokus. Nyheter. Temaartikel. April 2010. Sätt fart på däckverksamheten sida 4 Muli-Diag NEWS April 2010 Vehicle Elecroics & Diagosics Ledare Temaarikel Bäsa kuder, 2010 arar sig ill a bli e excepioell år med måga yheer och uppdaerigar av er Muli-Diag. Vekyge kommer a uökas med e

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Institutionen för data- och elektroteknik 1999-11-30. samplingsvillkoret f. Den diskreta fouriertransformen ges av

Institutionen för data- och elektroteknik 1999-11-30. samplingsvillkoret f. Den diskreta fouriertransformen ges av Istitutio för data- och ltroti 999--3 Digital sigalbhadlig f Implmtrig av FFT- och IFFT-rutir Vi har här tidigar i digital sigalbhadlig studrat tidsdisrt fourirtrasform, DFT och mölightra att aväda Fast

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

Förra gången. Internationell ekonomi. Handel, räntor och växelkurser. Export o import, bytesbalansen (, )

Förra gången. Internationell ekonomi. Handel, räntor och växelkurser. Export o import, bytesbalansen (, ) Förra gångn Inrnaionll konomi Invsringsori Jämviksvillkor Hyrsmodlln Tobins Q R F( K, N) = K Handl, rglr, organisaionr, m m, U, MU Konkurrns Lönr, knik Ökad konkurrns från vissa ländr Asin (Kina), gamla

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014 Minnesaneckningar från kompeensrådsräff den 14 okober 2014 Närvarande: Se delagarföreckning. NKR 2010 2014 En backspegel och avsamp mo framiden Carin Bergsröm iade bakå på de som hän i NKR sedan saren

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV RESEKOSTNADER OCH REPRESENTATION Bngt Sbring Sptmbr 2000 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inldning... 2 2. Rsultat av granskningn...

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Tunnling. Förra gången: Spridning mot potentialbarriär. B T T + R = 1. Föreläsning 9. Potentialmodell (idealiserad): U = U B U = 0

Tunnling. Förra gången: Spridning mot potentialbarriär. B T T + R = 1. Föreläsning 9. Potentialmodell (idealiserad): U = U B U = 0 Förläsig 9. Förra gåg: Sridig ot ottialarriär. Pottialodll (idalisrad): U U ( ) 0, 0 L, för övrigt ψ( ) ik ik ifallad U = U ψ( ) F trasittrad ik rflktrad U = 0 0 L Iuti arriär 0 < < L: ( fall) ) E U ψ

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Kusten magnet. Kustpriser

Kusten magnet. Kustpriser Kuse mage Kuspriser Prisuv i proc 1/4 31/12 2007 Örsköldsvik +108 Seugsud + 87 Båsad + 84 Taum + 81 Karlskroa + 75 Luleå + 75 Halmsad + 71 Falkeberg + 68 Norrälje + 68 Mörbylåga + 57 Tjör + 57 Oskarsham

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

kund kr per Liter. http://www.k9competition.com antal Summa a:pris 15pack/300 ml 0 0 115 348 2,7 L 0 0 480 179 5,7 L 0 0 910 160

kund kr per Liter. http://www.k9competition.com antal Summa a:pris 15pack/300 ml 0 0 115 348 2,7 L 0 0 480 179 5,7 L 0 0 910 160 www.ardhudfdr.s f@ardhudfdr.s Hrs Al Vra h://www.k9hrs. kud kr r Lr. h://www.k9. aal Sua a:rs 30-100 Sha 15ak/300 l 0 0 115 348 30-1027 Sha 2,7 L 0 0 460 170 30-1057 Sha 5,7 L 0 0 760 133 30-200 Balsa

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ]

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ] VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN [ ekiluacoveio.e ] ESKILSTUNA har ära 00 000 ivåare. Regioe har e ark föreagarradiio, e rik muikliv, och e expaiv högkola. Käd bl a för Aa, Guif, Ke, Parke

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

Ett hem för. bokälskare

Ett hem för. bokälskare I Ravlunda har Syrbjörn och Marianne Öhman funni si perfeka hus. En fyrlängad gård med plas för många gäser, gemenskap och e hel liv med böcker. Av Pia Masson Foo Helene Toresdoer TRÅGSOFFAN. I hörnrumme

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Naturens skatter blir julens pynt

Naturens skatter blir julens pynt Naurens skaer blir julens pyn Hos Karen: 1. Fransk vinage 2. Fruk & grön som julpyn 3. Speglar i alla rum 18 drömhem & rädgård F 14/2016 drömhem 1 Karen lockar fram julkänslan med fynd från sin egen rädgård,

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Bengt Assarsson. Hemsida. www.bassarsson.com. Litteratur m m

Bengt Assarsson. Hemsida. www.bassarsson.com. Litteratur m m Bng Assarsson Forskning Makro, konomri Skar, EMU, frfrågsysm Finansdparmn Svrigs Riksbank Sora konomriska modllr Svnsk modll BASMOD Modll för världskonomin Modll för kors prognosr Inflaion/rlaiva prisr

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka i ä v ä Smådshdli D B 2012/0508-214:M Dljpl fö Siskol Glx omfd dl v fsih Si 8:594 8:595, Si S:2 och dl v Si 8:1 i Mäs, Siu kommu, Sockholms lä V i K l - v L Bjö d u C s H o S ä s V S u J u o V s u V u

Läs mer

Modellering och prediktion av tidsserier gällande sjukförmåner inom socialförsäkringen

Modellering och prediktion av tidsserier gällande sjukförmåner inom socialförsäkringen Maemaisk saisik Sockholms uiversie Modellerig och predikio av idsserier gällade sukförmåer iom socialförsäkrige Per Johasso Examesarbee 6:8 Posal address: Maemaisk saisik Dep. of Mahemaics Sockholms uiversie

Läs mer

Kvalitetsrapport Rockhammars skola

Kvalitetsrapport Rockhammars skola Kvaliesrappor Rockhammars skola 2015-2016 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 3 2. RESULTAT... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Måluppfyllelse i arbee med kursplanernas mål... 5 2.3 Elevinflyande och demokrai (inkl

Läs mer

Andel ek utsatta barn och Antal JA svar. Antal barn per handläggare, och antal JA svar. kommun antal JA andel ek utsatt barn

Andel ek utsatta barn och Antal JA svar. Antal barn per handläggare, och antal JA svar. kommun antal JA andel ek utsatt barn kommu atal JA adel ek utsatt bar Vigåker 24 2% Gesta 3 1% Nyköpig 42 18% Oxelösud 32 1% Fl 3 29% Katrieholm 3 2% Eskilstua 36 27% Strägäs 29 14% Trosa 21 1% 4 Adel ek utsatta bar och Atal JA svar 4 3 3

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Säkr mat i di butik! Dagligvaruhadl brachriktlijr för gkotrollprogram barat på HACCP ligt EG 852/2004 Svk Dagligvaruhadl rvidrad vrio r 3.1, maj 2013 Urprugliga ihållt i brachvägldig jauari 2007 och d

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer