Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?"

Transkript

1 r o l o k s i Gyms s Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss?

2 Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig? ror på vlfrih. Vi ror frmid illhör d som k och vill för sig och gör d vl som krävs för form si g liv. Därför rbjudr vi flr progrm, flr fördjupigr och flr kursr ä ågo gymsiol i Trollhä. Vi ror mågfld är roligr ä fld. Vi ror mö är roligr ä klrik. Vi ror på d d krf hos mäior md olik irss, idér och frmidsplr. Vi ror i lik br lk bäs. Tvärom! Vi är övrygd om d är i olikhr mll idividr som fsi idér föds! Vi ror på g dig d sörs möjlig vlfrih är d gällr di vl och di möjlighr ill form di g frmid. För oss är frih möjligh få välj. För oss är frih få chs, ovs vm du är llr vrifrå du kommr. Vd är frih för dig? I d här klog hir du d gymsiprogrm som Nils Ericsosgymsi och Mgus Åbrgsgymsi rbjudr. M välj k vr svår. Viss v xk vd d vill och är moiv rd. Adr är osäkr och ågr v i lls. Vi hopps d här klog ll hjälp dig gör di vl li klr. Hos oss hr du också llid möjligh ädr dig och välj ig! T gär kok md ågo v vår sudi- och yrksvägldr och gå i på olors hmsidor där du hir mr iformio och späd läsig. Vi ss! Ihåll ALLMÄNNA FAKTA 4 D y gymsiol Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi PROGRAM 8 Br- och friidsprogrmm Bygg- och läggigsprogrmm Ekoomiprogrmm El- och rgiprogrmm 14 Esi progrmm 16 Fordos- och rsporprogrmm 18 Gymsisärol 20 Hdls- och dmiisriosprogrmm 22 Holl- och urismprogrmm 24 Humisi progrmm 26 Idusriki progrmm 28 Irodukiosprogrmm 30 Nioll godkäd fobollsubildig Nurvsprogrmm Rsurg- och livsmdlsprogrmm Smhällsvsprogrmm Tkikprogrmm VVS- och fsighsprogrmm Vård- och omsorgsprogrmm

3 Allmä fk Allmä fk Bhörighrv Krv för komm i på gymsiol förädrs. I frmid mås lv h godkäd byg i sv llr sv som drspråk, gl och mmik, sm i mis io dr äm för vr bhörig ill d högolförbrdd progrmm. För vr bhörig ill yrksprogrm krävs godkäd byg i sv llr sv som drspråk, gl och mmik sm i mis fm v grudols övrig äm. Hös 2011 srr y gymsiol. Syf är högr kvli i ubildig. Flr lvr å mål och lvr vr bär rusd för yrksliv llr vidr Asök ill gymsi ss 1 mrs 2011! ubildig. Bkgrud ill förädrigr är bld bhov v sörr likvärdig h och ydligr srukur i gymsiubildigr. Måg lvr hr idigr hopp v llr vslu gymsiol u h å mål. D vikigs förädrigr: Högr bhörighrv ill gymsiol. Ny progrm och förädrd progrmsrukur. Tydlig illd mll yrksprogrm och högolförbrdd progrm. E yrksxm och högolförbrdd xm iförs. Lärligsubildig iförs som lriv på yrksprogrmm. Irodukiosprogrm rsär idividull progrm. Ny bygsl md flr bygssg. Arbsliv får iflyd övr yrksubildig. Hisori blir obligori äm. Erprör iförs som y övrgripd prspkiv i gymsiubildig. Eds ioll progrm llr v Skolvrk godkäd progrm. 4 5

4 Allmä fk Allmä fk När du klivr i gom por ill Mgus Nils Ericsosgymsi är ol md srk fokus på uvcklig, iflydfrågor Åbrgsgymsi i Trollhä går du rk och miljö. För ågr år sd isllrd vi 340 kvdrmr solcllr på sydfsd i i mö md mäior och hädlsr på vå v vår byggdr. Vi ror d är d sörs fsdläggig i Svrig. som kommr bli myck vikig i di D är bvis på vi i br prr, u också gör ågo. liv. M k fki säg du mör frmid. Mö y vär och ky y kokr Du kommr mö y kompisr och ky kokr. Träff vux som blir vikig för dig. Mö mägd ku och olik upplvlsr som gör du växr och uvckls. Du kommr mö umigr som gör dig rdo för liv uför ol. Hos oss fis sor ubud v progrm, som gr dig du vr md och ggr dig i ågo v ll vår måg irss vlmöjlighr. Vi är bld råd och gruppr; vi hr lvkår, lvråd, miljöråd och crifird som Tkikcollg, vilk är bkräfls mråd. Dssuom fis dgrupp och biblioks på vi hållr hög kvli. grupp. I klss rbr vi md klssråd och på Jus u ssr vi myck på särk käsl v vi progrmm hr vi progrmråd. För frågor som är ol md gm övr progrmgräsr. rör hl ol fis olkofrs. Vi bhövr Till d bhövr vi di och ll dr lvrs hjälp. di ggmg! Di åsikr är vikig för oss. Br du vill, så k Du kommr bli vux. D lår k högidlig, m udr r år på gymsi hir d häd myck. Vi som rbr här kommr gör ll vi k för di id här bli rikig, rikig br. Tkikcollg E förspråg är d är dgs sök jobb Idusriki progrmm på Nils Ericsosgymsi är crifir som Tkikcollg. För dig som För oss hdlr mö om bli br på illvr sökr progrmm bydr d du får förmå ubild dig på sprills y mir md d d vi mäior hr g vrdr. Di vär är ss kik, vilk gr förspråg är d är dgs sök jobb. vikig. Därför kommr du få rb myck Gmsm för ll Tkikcollg i ld är olor illsmms md idusri illsmms md dr i olik projk. Om du vill k uvcklr ubildigr uifrå d krv som idusri sällr. Förg är kiv du få vr md om ll frå dmokriprojk ill båd är d gällr ubildigs irikig och i själv ubildig, gom irioll uby. Allid md fo i vrklig rbjud prkikplsr, projkrb och sommrjobb. h, llså i d rikig värld uför ol

5 ids Br- och fri progrmm X AM Br- och friids progrmm KTÄRSÄMN smm KARA gm Häls p Nurku gik go d P Smhällu Sv Irikigr, D här ubildig hdlr om mö och bmö mäior i ll åldrr och Vi rbr md br- och olbrsomsorg, ol, kuluroch friidsvrksmh sm omsorgr för fukios hidrd. Dss vrksmhr r mo vår lvr på 5 vckors rbsplsförlg lärd (APL) vrj år. Vi gör också måg sudibsök och rär på ldr i ol, bld gom orgisr och ld frilufsdg för lågsdi. Br- och friidsprogrmm fis md följd irikigr: Friid och häls Pdgogi rb Socil rb I båd åk 2 och åk 3 kommr du läs progrmfördjupig vilk gr dig vässd kur i ågo v vår områd. Du k också välj högol förbrdd fördjupig. år 2-3 sv2, sv3 hr rä ill läs sprogrmm yrk på l. r ko v gs l hö All bhörigh ill uppå llmä och 6 för svr. All d förbrds du för udr di r år på Br- och friidsprogrmm. Udr förs år läsr du llmä kursr och ill åk 2 görs irikigsvl. 700 p: ls Friid och hä rb Pdgogi rb l Soci siuior på sä som sör och uvcklr dm. Du kommr ld och h Vi rbr i kriv miljö och md måg vrird rbssä. Vår sörs smrbsprr är Trollhäs Sd. D smrb gr dig som lv uik möjlighr uvckls i di yrk på pls i vrkligh. äm 600 p: Jobb Dirk fr ubildig k du rb som lv ssis, prsolig ssis, brör, hbilirigsssis. Om du sudrr vidr är br- och friidsprogrmm myck br grud om du vill bli friidsldr, förollärr, lärr, friidspdgog, socioom, socilpdgog llr polis. Mr iformio mm fis på Nils Ericsosgymsi. progr Br- och friids.s so ric Rkor: -Olsso Krisi Gyig, Tl 05.s -o ig krisi.gy svägldr: Sudi- och yrk -Eksröm A Josso Tl 0520 rollh.s Y SE RKE msmm Gymsig Egl Hisori ls Idro och hä Mmik p Nurku Rligiou u äll Smh Sv Skpd vrksmh och frilufsliv är dr dlr som vi priorirr. 8 9

6 Bygg- och läggigsprogrmm 600 p: Gymsigmsmm äm l Eg Hisori Idro och häls ME Mmik Nurku Rligiou Smhällu N Bygg- och läggigs progrmm Sv kärsäm 400 p: gmsmm kr Bygg och läggig Irikigr, iför år 2-3 Husbyggd Målri hr rä ill läs sv2, sv3 All lvr på yrksprogrmm righ ill högol. bhö llmä å upp för 6 och Mr iformio Är du kriv och gillr umigr? Tyckr du om rb båd iomhus och uom fis på Bygg- och läggigsprogrmm Mgus Åbrgsgymsi. hus? Vill du rb md båd hädr och huvud? Bygg- och läggigsprogrmms ll yrk bhövr ågo som du! 10 På Mgus Åbrgsgymsis bygg- och läggigs progrm mör du komp lärr och ädmålslig loklr. Vi är sol övr vår hög ubildigvli, modr kik, vår god ryk som ubildig och vår är kokr md förg i rgio. D ibär måg v vår lvr fr vslud ubildig får jobb i brsch. ubildig hos oss uvckls som yrksrbr i är smvrk md klsompisr och lärr på ol sm md vår förg på rbsplsförlg lärd (APL). På di APL byggr du upp vikig kokä som i frmid k g dig di drömjobb! På bygg- och läggigsprogrmm får du rb prki och ori för lär dig v måg yrk iom brsch. Du k bli bld läggigs rbr, bogrbr, murr, målr, plåslgr, rärbr llr k järvägsrbr. Du får udr di Hos oss hr du äv möjligh läs kursr som gr dig grudläggd högolbhörigh. Du får då d bäs v vå världr gdig yrksubildig och möjligh läs vidr på yrkshögol, högol och uivrsi! Brsch bhövr dig som vill och vågr! Rkor: Mrgr Sirsrd Tl , yggd: Pdgogi ämssvrig husb Adrs Lirsso Tl ri: Pdgogi ämssvrig mål Su Pirri Tl På Mgus Åbrgsgymsi fis irikigr målri och husbyggd. YRK XA ESE Jobb Målr, bogrbr, murr och rärbr. Gom välj lärligsubildig k du äv ubild dig ill glsmäsr och plsär. 11

7 mm Ekoomiprogr 250 p: m äm 1 G FÖ RE N DA AM Ekoomiprogrmm Språk Vill du läs progrm där du får lär dig driv förg llr ll om juridiks Irikigr bydls för d ild mäi och för smhäll? Då är koomiprogrmm Ekoomi Juridik ågo för dig! Här väljr du ig fördjup dig iom koomi llr iom juridik. På Mgus Åbrgsgymsi rbr du md g förg i är smrb md ärigsliv. Du lär dig hur du drivr förg och gör upp ffärspl. Då är d vikig ku smrb. Du läsr olik koomi kursr m också kursr i ldr och orgisio. Efrsom vi är crifird ol hr du möjligh uxmirs som Diplomrd Gymsikoom. Erprör, mrkdsförig och rklm är dr vikig äm på progrmm. På d juridi irikig lär du dig juridik båd irioll och ioll. Du får ku i hur dmokri smhäll fugrr båd för d ild mäi, förg och smhäll. Du läsr äm som psykologi och filosofi för lär dig lysr, rgumr och värdr iformio och för bär förså hur mäior hdlr och fr bslu. 12 h särild dläggd oc m gr båd gru rm högol og ipr s fl om d o Ek, vilk ibär l ko s g hö ill bhörigh öpp för dig. ubildigr är m rbjudr vå irikigr: si, Mr iformio us Åbrgsgym fis på Mg Juridik Ihållr juridi fördjupig och filosofi och psykologi. Ekoomi Föruom koomi fördjupig, läsr du rprör och mmik. m är sudiförbrdd och gr dig god kur för fors sudir. Du får grudläggd och särild bhörigh ill måg högolubildigr, säril iom koomi och juridik och flr dr smhälls vlig områd. Och du hr god chsr mximr di mripoäg. m 350 p: kärsä smm kr gm mi Förgoo ik rid Ju Psykologi m Ekoomiprogrm rg.s b us g m w. ww Efr gymsi Du k välj mll forsä sudr på högol llr på yrkshögolor. Du hr god kur i hur m rbr i projk md olik yrksfukior. Du hr också rä dig i rb md olik ori modllr och på lös problm. D gör dig väl förbrdd för hög olsudir och för yrksliv. Rkor: L Bogr 38 Tl rollh.s : Sudivägldr Igrid Prsso 20 Tl igrid.prsso HÖ LE SKO E RB EX DE msm Gymsig Egl Hisori ls Idro och hä k i m M p Nurku u io lig R Smhällu Sv 13

8 rogrmm ip rg h c o El0 p: m äm 60 X AM El- och rgi progrmm Är du båd kriv och hädig? Gillr du umigr och jobb självsädig? Vill du rb iom områd som växr och blir ll mr ki vcr? Då du välj El- och rgiprogrmm! El- och rgiprogrmm gr dig grudläggd komps iom d l- och rgikrfki områd. Tygdpuk liggr på llär, säkrh, rgikik, mäkik och riigsläsig. Yrksäm ihållr myck ori och d udrlär om du är irssrd v mmik och fysik. Ubildig r i är smvrk md brsch båd i d olförlgd dl och udr d rbsplsförlgd lärd (APL) som ugör mis 15 vckor v ubildigsid. D förs år är gmsm och du väljr irikig och fördjupig iför år 2. På El- och rgiprogrmm i Trollhä k du välj mll vå irikigr: 14 Ergikik Irikig Ergikik gr dig försåls för hur m får ffkiv rgihrig båd vd gällr miljö och koomi. Du lär dig om rgiihåll i olik bräsl sm får ku om förylsbr rgikällor som sol, vid m m. Du får kur rb md övrvkig och udrhåll på krf- llr värmvrk som drivs md olik rgikällor. Elkik Fördjupig isllio Gr dig kur i koppl och dr frm ldigr för få ljus och lkrici. Du får också lär dig förbygg, flsök och rprr fl. Här är riigsläsig sm rkärsäm smm k gm ik k s mmuikio Dor- och ko ik k o kr El Ergikik gör olik mäigr vikig dlr. För få bhörigh så småigom självsädig rb som lkrikr läsr du kursr om hur m rbr säkr lig d lgr och förordigr som gällr vid lrb. Efr gomförd APL får du lbrschs crifik Elkrikr. Fördjupig disribuio Här rbr du md ls väg frå krfvrk ill lmär i hus. Du får lär dig bygg, udrhåll och rprr läs lufldigs- och jordkblläggigr sm illhörd sällvrk och rsformorsior. Udr d sis mådr på ubildig får du möjligh gomgå yrksprov, vilk blir värdfull för dig är du sd sök jobb. 400 p: Mkroik år 2-3 Irikigr, Elkik Ergikik sv2, sv3 hr rä ill läs sprogrmm l. ko gs hö ill All lvr på yrk h rig på llmä bhö up för 6 och Mr iformiom fis på Nils Ericsos gymsi. ogrm El- och rgipr.s so ric s il www. Rkor: Ig-Lill Wollbr 33 Tl ig-lill.wollbr svägldr: Sudi- och yrk r Mri Alvrb 42/ Tl r mri.lvrb Jobb Brod på vilk lriv du vl k du fr ubildig bld jobb som isllioskikr, disribuioslkrikr, lijmoör, drif oprör. För dig som vill läs vidr fis måg späd ubildigr iom dss områd! Y SE RKE msm Gymsig Egl Hisori ls Idro och hä k i Mm p Nurku u io Rlig Smhällu Sv 15

9 m Esi progrm smm Gymsigm Egl Hisori Idro och häls H ÖG Ö LE F O K S RB ER AN ED DE EX E AM äm p: Mmik Nurku Rligiou Smhällu N Sv 150 p: ärsäm smm krk gm io Esi kommuik ur kul och s Ko år 1 Irikigr, frå ig Bild och formgiv di m och ik Es Musik Brir du för och hr kosärlig ådr som du vill uvckl? På Esi ld äggd och säri gr båd grudl ol hög Esi progrmm fls d r kol, vilk ibä bhörigh ill högs för dig. öpp är r ig ubild progrmm får du uryck dig gom musik, bild, formgivig sm sik och mdi. Du får br grud för vidr sudir på högol och för olik kosärlig yrks Mr iformio På Mgus Åbrgsgymsi hr vi fräsch loklr, profssioll sudior för båd film, TV, musik & ljud och foo, och vår lärr hr rfrh frå brsch! Udr di r år på Esi progrmm kombirr du ori sudir md d irikig du väljr rd frå sr: kik och foogrfrr, filmr, rivr och dsigr för båd wbb och ryck. Ubildig lär dig rb frm kriv idér och prsr di rb på wbbplsr, i foosrir, imior, llr gom dsigd produkr, ffischr, filmr och usälligr. Vi igår också i flr olik projk illsmms md förg. Bild & Formgivig Trär och uvcklr di si kur i färg och form. Vi rbr md båd rdiioll kosformr och modr kikr. Välurusd loklr för gls, krmik och rb iom dsig sår ill di förfogd. Du kommr också rrgr och dl i usälligr. Musik Gr dig brd musikli komps, prfk för for s musiksudir llr ubildigr iom musikprodukio. Här får du chs uvckls som musikr llr ris, på och uför sc, sm och illsmms md dr. Vi rbr myck i projkform och rrgrr kosrr, urér, försälligr och CD-produkior. Esik & Mdi För dig som är säril irssrd v wbb, foo, film, dsig llr mdi. Du rbr md d ss digil 16 Efr gymsi Esi progrmm är sudiförbrdd och gör dig väl förbrdd för högol, uivrsi, KY-ubildigr llr Folkhögol. Exmpl på yrk iom d si områd är musikr, sågr, ris, ljudkikr, musik lärr, dsigr, formgivr, r dircor, foogrf, scogrf, bildkosär, bild lärr m m. fis på Esi progrmm si. m sgy rg Åb s Mgu Rkor: Lr Zrs Tl rollh.s ägldr: Sudi- och yrksv sso r P Igrid Tl ub.rollh.s ägldr: Sudi- och yrksv o Doris Prss Tl rollh.s ubildigr. 17

10 Fordos- och mm r rsporprog 0 p: m äm 60 X AM Fordos- och rspor progrmm 400 p: kärsäm smm kr m mg r Prog h rsporbrsc Fordos- och Fordoskik Irikigr, sv2, sv3 r rä ill läs progrmm h s yrk på l. r ko v gs hö All l bhörigh ill uppå llmä och 6 för Dgs bilr hr vcrd sysm som krävr sor ku om ll ypr v srvic och udrhåll. Ubildig pssr dig som är irssrd v kik och som md båd Mr iformiorprogrmm fis på Nils huvud och hädr vill lös problm. Grud i ubildig är d kik som får fordo rull och d kik som krävs för udrhåll dm. Du lär dig om hur mki och lkroi sysm fugrr och hur olik kompor är uppbyggd. Du k äv lär dig rprr dd plå- och chssikompor. Du lär dig äv väd dorr för flsökig och srvic v olik sysm. Egl är också vikig äm frsom mulr och bruksvisigr of är riv på jus gl. Dssuom är d i dg myck vikig ku kommuicr i srvicyrk. På Fordos- och rsporprogrmm i Trollhä väljr du mll vå olik irikigr: 18 Krossri och lckrig Gr kur i lckrig v fordo sm digosik och rprio v krossrir. Irikig k ld ill rb som bildrprör llr billckrr. Prsobil Gr kur iom digosik, rprio och srvic v lä fordo. Irikig k ld ill rb som prsobilsmkikr. Iom fordosbrsch hr srk miljömdvh uvckls. All som ubilds iom områd mås därför lär sig hur fordo påvrkr miljö, båd vd gällr mril och drivmdl. Vi går också igom smhälls krv frå år 2 h lckrig Krossri oc bil o Prs på årviig och förusäigr för kologi hållbr uvcklig. Udr olid gör du också c 15 vckors rbsplsförlg lärd (APL). Här k du vrklig kä på d yrk som du ubildr dig ill. Dssuom får du måg vikig kokr som k k ld ill jobb fr ol. Jobb spo Fordos- och r si. Ericsosgym.s Rkor: Lr Olsso 91 Tl rollh.s svägldr: Sudi- och yrk r rb Alv ri M 42/ Tl r rb v.l ri m Fordos- och rsporprogrmm är yrksprogrm. Efr xm frå progrmm lvr h d ku r som bhövs för rb som ill xmpl mkikr, drglrr, bildrprör, lckrr llr kudmogr. Y SE RKE msm Gymsig Egl Hisori ls Idro och hä Mmik p Nurku Rligiou Smhällu Sv 19

11 Iom Gymsisärol fis flr progrm md olik irikigr välj mll. Vd du ä väljr får du yrksförbrdd kur som särkr dig iför frmid. m i sor drg På Gymsisärol här i Trollhä k du välj mll r olik progrm: Hdls- och dmiisriosprogrmm, Holl- och rsurgprogrmm sm Idividull progrmm. All r progrmm ihållr prkik och kokr md rbsliv som hjälp dig hi rä rb/sysslsäig fr ol. Hdls- och Admiisriosprogrmm hr vå irikigr: Hdl och Fsighsösl. Ovs vilk irikig du väljr så får du lär dig rb md dor som rbsrd. Irikig Hdl pssr dig som är irssrd v rbsuppgifr som förkommr på koor och i ffär. Fsighsösl rikr sig ill dig som är irssrd v d sysslor som vkmäsr och fsighsör gör. Holl- och Rsurgprogrmm hr också vå irikigr: Mlgig och Omvårdd. Väljr du irikig- 20 Mlgig får du lär dig d rbsuppgifr som fis iom holl, rsurg och cfé. Irikig Omvårdd pssr dig som yckr om rb md mäior som bhövr vård och omsorg. På Idividull progrmm igår kursr M & bod och Esi d. På kurs M & bod får du söd och räig förbrd g bod och klr rb i frmid. Kurs Esi d uvcklr di krivi iom rä, xil och bild. Efr gymsi m iom Gymsisärol är yrksförbrdd och vd du k rb md fr ol är så klr brod på vilk irikig du vl. Du k bld jobb som koorsssis, cféprsol, rsurg biräd, buiksbiräd, vkmäsr llr fsighsör. kol Gymsisärs ol Gymsisär iomisriosprogrmm Admi Hdls- och mm surgprogr R h oc l Hol mm gr Idividull pro sudi- och ormio v di vidr får if Du som vill läs yrksvägldr. Mr iformio s på Mgus Åbrgsgymsi. l fi Gymsisäro.s rg b us g m www. Rkor: Björ Rhdll 78 Tl rollh.s gr: Prkikhdläg d Kri Hulsr Tl 05.s kri.hulsr Gymsisärol 21

12 Hdls- och sprogrmm o i r is i m d X AM Hdls- och dmiisriosprogrmm Hdl h kommuikio Iformio oc 2-3 Irikigr, år srvic Admiisriv rvic Hdl och s 2, sv3 ill läs sv grmm hr rä pro s yrk. på l r ko högs All lv bhörigh ill uppå llmä och 6 för Är du rprör som vill sr g förg, ord kofrsr, bli säljr llr Mr iformioriosprogrmm fis på bli d som sr ill vror kommr frm ill buik? Om du gillr g god srvic och är svräd, oggr, iiiivrik, kriv och uhållig, då är progrmm dfiiiv ågo för dig! 22 Udr ubildig uvcklr du kur iom hdl och dmiisrio, där srvic och kommuikio är crl. Du lär dig hr kokr mll mäior och lädr där d prsolig mö är vikig och rär på mö mäior i såväl ffärs- som mdrbr rlior på profssioll sä. Admiisriv srvic Fokusrr på rb md dmiisriv och orgisori rbsuppgifr iom förg och offlig förvlig. Irikig k ld ill rb iom ill xmpl prsol dmiisrio och orgisio, kommuikio, koomi, kofrs- och rcpiosrb llr kudsrvic. På Hdls- och dmiisriosprogrmm k du välj mll irikigr; Hdl & Srvic Gr dig fördjupd kur för rb iom dlj- och prihdl. Irikig k ld ill rb iom ill xmpl försäljig och mrkdsförig, buikommuikio, buiksldig, iköp och logisik llr kudsrvic. Arbsplsförlg lärd (APL) får du udr mis 15 vckor udr di 3 år hos oss. APL hjälpr dig uvckl yrkur och yrksidi och du får möjligh ky vikig kokr i brsch iför di kommd yrksliv. miis Hdls- och d sgymsi. Mgus Åbrg rg.s Rkor: srd Mrgr Sir Tl.s mrgr.sirs ssvrig: Pdgogi äm Jos Sr 48 Tl ub.rollh.s Y SE RKE äm 600 p: msmm Gymsig Egl Hisori ls Idro och hä k i m M p Nurku u io lig R Smhällu Sv 400 p: rkärsäm smm k gm p Erprör h kudsrvic Försäljig oc Jobb Iom hdl som säljr, iköpr, buiksldr, llr iom dmiisriv yrk som ill xmpl prsol-, koomi- och IT-dmiisrör, prsol- och koomi ssis. 23

13 rismholl- och u progrmm 0 p: m äm 60 X AM Holl- och urism progrmm 2-3 Irikigr, års (på or) fr Holl och ko or rs h oc m ris Tu sv2, sv3 hr rä ill läs sprogrmm l. ko gs hö ill All lvr på yrk bhörigh uppå llmä och 6 för Holl- och urismbrsch hdlr om hd om mäior och få dm må br i båd kropp och själ. D som rbjudr god m, br bod, lyckd kivir och upplvlsr och högklssig srvic kommr lycks! På Mgus Åbrgs Mr iformiogrmm fis på gymsi får du vrkyg som bhövs: gdig prki kur, profssio ismpro Holl- och ur sgymsi. rg Åb Mgus rg.s lism och i mis socil komps. På Holl- och urismprogrmm får du grudläggd kur iom holl, kofrs, urism och rsor. Språkkur och försåls för dr kulurmösr är vikig islg, säril om du vill rb llr sudr vidr i dr lädr. Udr di 3 år på gymsi kommr du få mis 15 vckors rbsplsförlg lärd (APL). D gr dig chs pröv di kur och färdighr i vrklig miljö, m du får också möjligh ky ovärdrlig kokr iför frmid jobb. För dig som vill och vågr 24 k vi rbjud APL uomlds. Holl och urism är irioll miljö. D förs år läsr ll lvr gmsmm kursr. Iför årurs 2 väljr m sd irikig. Trollhä kommr rbjud irikig Turism och rsor. Irikig Holl och kofrs kommr rbjuds på or. Turism och rsor hr yrksugågr mo rb iom Akivir och upplvlsr, Bokig och försäljig, Guidig och Turismiformio. m 700 p: rkärsä smm k gm Egl p Erprör Holl h vmg Kofrs oc möd b Srvic och m Turis Holl och kofrs hr yrksugågr mo rb iom kofrs, rcpio, våigssrvic, bokig, bokig och försäljig. Jobb Kofrs, v, rcpio, våigssrvic, kivir och upplvlsr, bokig och försäljig, guidig och urismiformio. Rkor: srd Mrgr Sir 53 46, Tl s lh d r mrgr.sirs ssvrig: Pdgogi äm so rls Ev K 78 Tl o ss v.krl Y SE RKE msm Gymsig l g E Hisori ls Idro och hä Mmik p Nurku Rligiou u äll mh S Sv 25

14 progrmm Humisi G FÖ RE N DA AM Humisi progrmm Irikigr Kulur Språk d och d grudlägg grmm gr bå d fls är b Humisi pro i vilk ill hög ol, h rig hö b d säril för dig igr är öpp högol ubild sudir i språk och kulur. Här får du uvckl di krivi och di säkrh i uryck dig i l och rif båd på sv, gl och dr språk. På båd irikigr hr du möjligh ill mximl mripoäg; Språk Här fördjupr du dig i li och flr modr språk. 26 Kulur Här fördjupr du dig i kos och kulur, båd i smid och ur hisori prspkiv. Hos oss på Mgus Åbrgsgymsi hr du flr späd språk välj på. I år hr vår lvr vl läs sp, ili, fr, y, rbi och kisi. A hör olik språk ls i korridorr hör ill vrdg. Vår lärr rbr md d ss kik och modr udrvisigsformr. Vi hr också irioll uby md flr lädr. Vi hr kommuikiv d progrm och vädr ill xmpl bloggr som urlig dl i udrvisig. m 350 p: rkärsä smm k gm Modr språk språk Mäis ofi os Fil Humisi progrmm är för dig som vill lär kä värld gom Du uvcklr di förmåg lysr och rgumr mulig och riflig. Du rbr md olik källor och lär dig krii värdr dss. Du k läs späd äm som filosofi, kulur- och idéhisori, li och mäis språk. Du lär dig mr om di g och drs kulurr. Vilk kursr du läsr bror på vilk irikig du vl. äm 600 p: s gymsi. Mr iformio Mgus Åbrg mm fis på Efr gymsi D är måg dörrr som är öpp för dig fr di gymsixm. Du k forsä sudr på uivrsi och högolor främs iom d humisi, språklig och smhällsvlig områd. gr Humisi pro rg.s Rkor: L Bogr 38 Tl lh.s r og l.b svägldr: Sudi- och yrk o ss Igrid Pr 40 Tl igrid.prsso HÖ LE SKO E RB EX DE msmm Gymsig l g E Hisori ls Idro och hä Mmik p Nurku Rligiou u äll mh S Sv 27

15 k progrmm Idusrikis X AM Idusriki progrmm Vill du rb md modr kik och vcrd syrsysm, vrv md uppgifr som sällr hög krv på kvli och hvrksickligh? Då är Idusrikik progrmm självklr vl! Hos oss får du d kur som krävs på dgs kik isiv idusriförg. Vi sår väl rusd md spompsr hos vår lärr och modr kikprk. Här kyr du är kokr md förg iom brsch, vilk gr dig god möjlighr ill sommrjobb mll årursr. Sudir här blir lär om du är ki irssrd. Ubildig ihållr frå 15 upp ill 27 vckors rbsplsförlg lärd (APL). På Idusriki progrmm i Trollhä väljr du irikig och profil/fördjupig rd frå förs år: Produkio och mikik, profil Volvo Aro Här ubilds du ill oprör md spcilkomps iom flyg- och rymdprodukio. Du lär dig rb md v 28 crd procssr och illvrkigsmodr, md xklusiv mril och myck hög kvlirv. Du läsr bld dsyrd mi och produkioskik (cc, cd, cm), jmoorlär och robokik. Sommrjobb mll årursr grrs v förg. Trdj år vslus md sudirs uomlds. Efr väl gomförd ubildig k möjligh ill sällig på förg fis. Här k du välj läs xr pk md ori äm för bhörigh ill högolsudir. Produkio och mikik, profil mioprör Du läsr bld ärd brbig (svrvig, fräsig), dsyrd mi och produkioskik sm mämodr. Du lär dig hur m rbr fr riigr och producrr olik ki dljr. Er prör igår som vikig dl udr ll r årursr. Vår smvrksförg brukr rbjud sommrjobb ill d lvr som uppår mål på br sä. Här r du kokr som k bli vikig för dig är d är dgs sök jobb. Svskik Pssr dig som vill lär dig olik svskikr. Här får du grudläggd kur i smmfog mril md olik modr m äv grudr i ärd brbig. Du lär dig bdöm vilk mod som är lämpligs välj för olik uppgifr. Du får läs och själv frm riigr och bdöm är rsul hållr god kvli. Möjligh ill fördjupig i olik svskikr och ill viss licsr gs i årurs 3. Jobb Brod på vilk lriv du väljr k du fr ubildig jobb som mioprör, CNCoprör, produkioskikr, svsr m m. äm 600 p: m 400 p: rkärsä smm k gm r ss c pro k Idusrikis idusri Mäi i Produkiou usig ur s Produkio Irikigr ro, profil Volvo A h mikik Produkio oc mioprör fil pro, ik k h mi Produkio oc ik k s Sv sv2, sv3 hr rä ill läs sprogrmm l. ko gs hö ill All lvr på yrk h rig på llmä bhö up för 6 och Mr iformio mm fis på Nils Ericsos gymsi. progr Idusriki.s so ric s il www. Rkor: Ig-Lill Wollbr 33 Tl ig-lill.wollbr svägldr: Sudi- och yrk Ekröm so A Jos Tl rollh.s Y SE RKE msmm Gymsig l Eg Hisori ls Idro och hä Mmik p Nurku Rligiou u äll Smh Sv Sudr vidr Om du läs ill högolbhörigh k du ubild dig ill olik igjörsyrk. 29

16 Irodukiosprogrm Irikigr Prprdubildig ull vl irik idivid io Yrksiroduk Idividull lriv Språkirodukio Bhövr du komplr di kur frå i, llr är du osäkr på vilk progrm du ll välj llr hr du ylig kommi ill Svrig och bhövr lär sig språk? Vill du kom bir sudir md prkik llr läs ågr kursr ur yrksprogrm? Irodukiospro grmm hjälpr dig uvckls och komm vidr md di sudir och frmidsplr. m vädr sig ill dig som i är bhörig ill gymsiols ioll progrm. Syf md ubild ig är förbrd dig för fors sudir llr udr lä för dig blr dig på rbsmrkd. Tillsmms upprär vi idividull sudipl som syr irikig och ihåll på di irodukiosprogrm. Vi rbjudr fm olik irodukiosprogrm. E dl irikigr är sökbr och hr bgräs l plsr. Prprdubildig rbjuds ill dig som är i är bhörig ill ioll yrks- llr högolförbrdd progrm. Ubildig är pssd för dig som är sudimoivrd och bdöms ku h förusäigr bli bhörig iom högs 1 år. 30 irik idividull vl (PRIV) är ill för dig som är irssrd v yrksprogrm m i är bhörig. Ubildig är sökbr och kommr rbjuds iom olik yrksubildigr. Du läsr flr kursr frå ioll progrm smidig som du läsr d grudoläm som du r för bli bhörig. PRIV är sökbr och hr särild bhörighrv (godkä byg frå åk 9 i sv/ sv som drspråk, dssuom byg i gl llr mmik plus 4 yrligr äm llr godkäd byg i gl, mmik och mis 3 yrligr äm). Yrksirodukio är ill för dig som i är bhörig ill yrksprogrm och som vill kombir sudir, yrkursr/ korr yrksubildigr sm prkik/rbsplsförlg si. på Nils Ericsosgym Mr iformio fis lärd. Yrksirodukio k ords för grupp lvr och är då sökbr. Idividull lriv förbrdr dig för fors sudir llr för rbsmrkd. Di idividull sudipl syr ihåll i ubildig. Ihåll i ubildig k vr sudir och prki islg och psss fr vrj lvs bhov. Rkor: Ull-Bri Lrsso Tl s r: Sudi- och yrksvägld sso Ivr Mri Tl s r: Sudi- och yrksvägld r rb Alv ri M Tl /49 llh.s.ro rbr lv ri. m Språkirodukio gr dig som ylig lä ill Svrig ubildig i sv och dr äm för du ll bli bhörig ku gå vidr ill ioll progrm llr ubildig. Irodukios progrmm Mr iformio 31

17 Nioll godkäd fobollsubildig Vi är sol övr ku rbjud dig som är kiv idror ågo lldls xr. Tck vr godkäd frå Sv Fobollsförbud och Skolvrk k vi u g dig fsi förusäigr kombir sudir och idro! Hos oss hr du möjligh gå ioll godkäd idrosubildig i foboll. Ubildig r i smvrk md Sv Fobollsförbud. Om du vill för gym sisudir och idro och hr förusäigr å li ivå är d ågo för dig. oss T kok md r! m så får du v r,, crifird rä Chrisr Lrsso 64, , 90 l or, L Bogr, rk, l Ovs vilk progrm du väljr på Mgus Åbrgs gymsi llr Nils Ericsosgymsi är d ubildig öpp för dig. Här igår äm Spcilidro md 200 poäg i progrmfördjupig och md 200 poäg i d idividull vl. Vi k också rbjud idividull möjligh få flr kursr iom Spcilidro som uök progrm

18 ps Nurv progrmm G FÖ RE N DA AM 2-3 Irikigr, år p Nurv p och smhäll Nurv d och d grudlägg rmm gr bå rog sp p d fls Nurv, vilk ibär h ill hög ol särild bhörig för dig. igr är öpp högol ubild Är du frågvis och yfik på urv? Vill Du få svr på di frågor och lär dig. Mr iformiormm fis på Nils Ericsosgymsi mr om hur ll hägr ihop? Tyckr du mmik är kul och vill h brd ubild sprog Nurv.s so ric s ig md måg vlmöjlighr? Då är Nurvsprogrmm ågo för dig! Nurv och smhäll Nurv Läsr du irikig Nurv och Smhäll får du brdr ubildig md irikig Nurv gr dig ordlig urvlig grud. Vilk 34 irikig du väljr bsämmr du förs ågo gåg udr d förs läsår. Du får llså chs pröv på vd gymsikursr ibär i du bslur dig för om du vill fördjup dig iom urv llr läs mr smhällsorir. Vår fokus liggr på hur omvärld fugrr. Vi kombirr ori sudir md prki rb. D ibär du får xprimr, udrsök och lös problm. Du lär dig s på illvro ur värvlig prspkiv och får i br ämur u uppäckr också smbd som hjälpr dig hlhsbildr. Äm som mmik, fysik, kmi och biologi, är självklr, m m 450 p: rkärsä smm k gm Biologi Fysik Kmi Modr språk Nurvs progrmm D här är progrm för dig som vill sudr vidr. Du mås vr ggrd och moivrd för klr ubildig, m md xm frå Nurvsprogrmm är di möjlighr sor, frsom du blir bhörig ill d fls högol- och uivrsisubildigr! E yh för i år är NA hr vå irikigr: p: äm lik vikig är kursr i hisori, smhälls ku, rligiou, sv och dr språk, sm idro och häls. D ibär du k båd uvckl di mmi förmåg m också lär dig rgumr och väv smm humisi och urvlig prspkiv. Rkor: -Olsso Krisi Gyig, Tl 05.s -o krisi.gyig svägldr: Sudi- och yrk rsso d A li Md 28 Tl llh.s mdli.d Efr gymsi Md xm frå Nurvsprogrmm är di möjlighr ill vidr sudir på uivrsi llr högolor i sor s obgräsd. Du hr bhörigh ill d fls högolprogrm och ubildigr. HÖ LE SKO E RB EX DE msmm Gymsig Egl Hisori ls Idro och hä k i m M Rligiou u äll mh S Sv 35 35

19 Rsurg -och mm livsmdlsprogr smm Gymsigm Egl Hisori Idro och häls X AM Mmik Nurku Rligiou Smhällu Sv ärsäm smm krk gm Hygiku ärigu Livsmdls- och hku sc br Målids- och öd bm och rvic S Rsurg- och livsmdlsprogrmm 3 Irikigr, år 2- ri Bgri och kodio ss och crig Färvror, dlik Kök och srvrig ill läs sv2, sv3 rogrmm hr rä All lvr på yrksp ill högol. h å llmä bhörig och 6 för upp Vr sig du väljr rb i rsurg llr sorkök hdlr di jobb om få mäior Mr iformio må br i båd kropp och själ gom god m och fi srvic. Du mås h gdig fis på mdlsprogrmm Rsurg- och livs. si m Mgus Åbrgsgy prki yrkur, profssioll förhålligssä och socil komps. På Rsurg- och livsmdlsprogrmm får du grudläggd kur iom rsurg och målidssrvic. Du sudrr sv rsurgrdiio kryddd md iryck frå dr kulurr. Du får äv rb i lg, plr och svr för kvlié och koomi. Språkkur och försåls för dr kulurmösr är vikig islg, säril om du vill rb llr sudr vidr uomlds. D förs år är gmsm för ll lvr på progrmm. Iför dr år väljr du mll r irikigr. Kök och srvrig Färvror, dlikss och crig Bgri och kodiori 36 Rkor: Lr Zrs Tl rollh.s Väljr du irikig Kök och srvrig hr du sd möjligh välj fördjupig och ubild dig ill kock llr srviör/srviris. På Mgus Åbrgsgymsi hr vi modr modkök, produkioök och rsurg MÅ-Go, där du kommr få måg illfäll prkisr di yförvärvd kur och srvr gäsr. Udr di 3 år på gymsi kommr du få mis 15 vckors rbsplsförlg lärd (APL). Vi k rbjud dig APL båd i Svrig och uomlds och d gr dig båd kur och färdighr, m också go kok ä för frmid jobb iom brsch. 400 p: A äk på; Hr du llrgir llr iolrs bör du kok olhälsovård, i du sökr. Jobb Dirk fr ubildig k du, brod på vilk irikig och profil du vl, rb som kock, srviör, srviris, brdr, klläk llr kock i buik. Bgr, kodior målidsrrgör/fsfixr är dr xmpl. ägldr: Sudi- och yrksv Igrid Prsso Tl ub.rollh.s ägldr: Sudi- och yrksv Doris Prsso Tl rollh.s Y SE RKE äm 600 p: 37

20 s Smhällsv progrmm G FÖ RE N DA AM Irikigr Bdv uikio io och komm orm if r, di M Smhällsv d och d grudlägg grmm gr bå pro ps k fls s d Smhällsv, vilk ibär h ill hög ol särild bhörig för dig. igr är öpp högol ubild si. Mr iformio us Åbrgsgym fis på Mg m Smhällsprogrm.s rg b us g Är du irssrd v smhäll och vd som påvrkr hur vi mäior lvr? Vill du h koll på vd som hädr och v vrför d hädr? Då är smhällsvspro Rkor: L Bogr 38 Tl rollh.s grmm ågo för dig! Här får du brd ubildig iom båd smhällsv, bdv, mdi, iformio och språk. Som smhällsvr är d självklr h irioll prspkiv. Du lär dig lysr och kommuicr båd i bild, l och rif. Du får möjligh rä dig i vlig förhålligssä, rb i projkform, säll upp olik ori modllr och dr slussr uifrå dss. Ovs vilk irikig du väljr får du gå i modr u rusd slr md illgåg ill sudihll för di sudir. Vi 38 m 300 p: rkärsä smm k gm Filosofi Modr språk Psykologi Smhällsvsprogrmm På Smhällsprogrmm får du vrkyg för förså di smid och vår gmsmm hisori. Du lär dig hur sm häll och mäior i d fugrr och vd som syr vår hdligr och bslu. p: äm hr också välurus bibliok som k komm väl ill pss är du gör di fördjupigsrb. På progrmm k du välj mll r olik irikigr: Smhällsv Smhällslys ur olik prspkiv. Du sudrr ir ioll frågor, globlisrig och gusv. Bdv Mäis uvcklig och smspl mll mäior. Här igår kursr i sociologi och psykologi. Mdir, iformio och kommuikio Mdirs roll i smhäll och hur d påvrkr oss. Iformio, rklm och jourlisik båd ori och prki. Självklr rbr vi md d ss kik och vår lärr hr gdig brschrfrh. svägldr: Sudi- och yrk o ss r Igrid P 40 Tl o ss r igrid.p Efr gymsi Smhällsprogrmm gör dig väl förbrdd för högol och uivrsi. Du hr också brd bhörigh och k bli i sor s vd du vill iom d smhällsvlig områd, ill xmpl juris, projkldr, jourlis, bdvr, lärr llr iformör. Här k du mximr di mripoäg. HÖ LE SKO E RB EX DE msmm Gymsig l g E Hisori ls Idro och hä Mmik p Nurku Rligiou u äll mh S Sv 39

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Softhouse på 5 Minuter

Softhouse på 5 Minuter Sofous å 5 Miur Välkomm ill kom oc ggr m Sofous är v Skdivis ldd kosulförg iom L Sofr Dvlom. Vi växr u å flr orr md måg gml oc g klir, oc l dl y. Idg r Sofous 100 sälld å fyr olik koor. Sd sr 1996 r vi

Läs mer

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara N KLUBBE Nr 205 TECKNINGAR Ki Pll brär o vr husdjur! Nr 204 Till åls! Tyvärr ås j o d råi yhr. D ur v REDElubb vr d sis. Vi hr i öjlih ryc upp och sic u REDE-lubb hl ris lär. M OM du vill forsä vr dl i

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLLS KOMMUNSTYRLSN 2015-02-03 VÄLKOMMN Kommusyrls i Högaäs kommu kallas ill sammaräd. Daum och id: 2015-02-03, kl 16:00 Alliass gruppmö börjar kl 15:00 Plas: Sadshus, Gruvsal Ldamo som är förhidrad

Läs mer

Bemötandet är avgörande. När ska vi erkännas? sis mörkar. n Bjarne Ekholm: n Ledaren: om misslyckat ungdomsprojekt

Bemötandet är avgörande. När ska vi erkännas? sis mörkar. n Bjarne Ekholm: n Ledaren: om misslyckat ungdomsprojekt Bjr Ekhol: Böd är vgörd Ldr: När sk vi rkäs? 4/2012 Pris: 20 kr Gs u v Riksförbud för Räighr, Frigörls, Häls och Likbhdlig, RFHL. sis örkr o isslyck ugdosprojk 2/2011 obrod coi do rco dokurd si illvro

Läs mer

Malin Hagman 17 år, Surte

Malin Hagman 17 år, Surte Vr md och uts Al Luci 2010 1 A Wdström 17 år, Alfors Studrr: SKF Tkisk gymsium år 3 Mi bäst sid: Gld, omtäksm, tusistisk Mi sämst sid: Morgotrött Drömyrk: Civiligjör Drömrs: Mldivr Vm får förlj md: Mi

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Behandlar vi alla lika? Affisch Ditt fackliga yrkesförbund A3. En facklig handbok. Akademikerförbundet

Behandlar vi alla lika? Affisch Ditt fackliga yrkesförbund A3. En facklig handbok. Akademikerförbundet Maribsällng Bhdr vi lia? Affisch Di facliga yrsförbu A3 För öppna och lur Broschyr Bhdr vi lia arbspsr l Kollivava bra ollivav är En if varför och arbsgivar bå för sällda Affisch Insförsärgn A3 Broschyr

Läs mer

Krögarklass är en klass för sig

Krögarklass är en klass för sig Krörlss är lss för si Krörlss är färsrättr v toppvlitt tc vr höt öttihåll, br råvror och omsorsfull ryddi. Dssutom hr produtr fi styt och orlbud form, vilt ör tt rättr sr hmld ut. Md dr ord - Färsrättr

Läs mer

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet 1 El- och nrgiprogrmmt Inriktningr på El- och nrgiprogrmmt Automtionstknik Exmpl på yrksutgångr: Automtionstknikr fstight Automtionstknikr industri/procss Industrilktrikr (procss) Mktronikr Eltknik Exmpl

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

Samordnad vårdplanering v

Samordnad vårdplanering v Samordnad vårdplanering v i Västra GötalandG Ett gräns nsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt 2009-05 05-0404 Christina Wisser www.vgregion.se/svp 49 kommuner, 125 VC, 17 sjukhusorter Nu och framåt

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Visst är det skönt med lite varmare

Visst är det skönt med lite varmare HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND Iformatio om rgi och miljö frå Ergi- och klimatrådgivara i Hälsiglad Valt md ffktr lägr ä fyra år Har du frågor krig rgi och

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Bengt Assarsson. Hemsida. www.bassarsson.com. Litteratur m m

Bengt Assarsson. Hemsida. www.bassarsson.com. Litteratur m m Bng Assarsson Forskning Makro, konomri Skar, EMU, frfrågsysm Finansdparmn Svrigs Riksbank Sora konomriska modllr Svnsk modll BASMOD Modll för världskonomin Modll för kors prognosr Inflaion/rlaiva prisr

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Stadens rum. - dess betydelse och olika tiders ideal. Public spaces - significance and ideals of different eras

Stadens rum. - dess betydelse och olika tiders ideal. Public spaces - significance and ideals of different eras S rum - byl och olk r l Publc pc - gfcc l of ffr r Iuo för kk och g, TD Växjö 08062007 Exmrb r: TD 028/2007 Jof Börjo och N Eklöf Avlg byggkk Orgo/ Orgzo FörfrAuhor() VÄXJÖ UNIVERSITET Jof Börjo Iuo för

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska p ren venka 1 klaik räka Till 4 2 kivr Frank bröd 2 Ä, kka 1 k Majnnä ca 50 Räkr, kalade Cirn Gurka Cckaila Dill Sör Bred ör p bröde ch dela de i den fr du önkar. Skiva äen ch fördela de p biarna. Spria

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Öppet hus 27 november 29 januari 2016/2017. Passion för lärande

Öppet hus 27 november 29 januari 2016/2017. Passion för lärande Öpp hus 27 ovmb 29 jauai 2016/2017 Passio fö läad Vå visio Passio fö läad Vi vill vaa plas dä lv och läa våga. E plas dä glädj, kaivi och uvcklig ä våa ldsjäo. E plas dä spk och fasciaio fö idivid sy vå

Läs mer

# 3. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

# 3. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 3 2 0 1 4 Aktull ffärsyhtr om och frå ki. Utgivr: Swd-Chi Trd Coucil Foto: istockphoto Måg tror tt Ki kommr domir dt tjugoförst århudrdt. Dt är it br tillväxttkt, äv om d hållr på tt skt r, som rltivt

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Förra gången. Internationell ekonomi. Handel, räntor och växelkurser. Export o import, bytesbalansen (, )

Förra gången. Internationell ekonomi. Handel, räntor och växelkurser. Export o import, bytesbalansen (, ) Förra gångn Inrnaionll konomi Invsringsori Jämviksvillkor Hyrsmodlln Tobins Q R F( K, N) = K Handl, rglr, organisaionr, m m, U, MU Konkurrns Lönr, knik Ökad konkurrns från vissa ländr Asin (Kina), gamla

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan

Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan Upplvlr väx kukp m Sko Skol Sko Skol vll ök r för kukpr om ko ll v. V vll rbju kol uök möjlhr ll vrklhur ko kour. Sko Skol oll mvrkprorm mll kol Svr kol rr. Vrkmh brv kol vllkor r 973. Sko Skol pok é byr

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2014 Från gymnasiet till drömjobbet Tempen på motorbranschen i skellefteå

motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2014 Från gymnasiet till drömjobbet Tempen på motorbranschen i skellefteå motorbr fylld v möjlgtr r 1:2014 Frå gymt tll drömjobbt Tmp på motorbr Bp FT-boom kllftå A A 4m x 5m 4m x 5m 4,50m x 7,35m 4,50m x 7,35m K K ø ø 4,35 Hld Hld g 1,15 g M M b b Tvätt 5,15 ld H g M b ø ø

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

LINDESKOLAN FASTIGHETSNUMMER 2030 KV LUGNET 12

LINDESKOLAN FASTIGHETSNUMMER 2030 KV LUGNET 12 Sektion -, Del 1 Sektion -, Del 1 /PSSGE EDRE PL IDROTT RÖRSTRÅK EVK. ZO KULVERT TEKIKUTRYMME 2015-01-30 162737 C\CD\REVIT\2015\SIS0097_-40-V-000_Max Lönnqvist.rvt 1150 15 D 1 D 2 RTIOSRITIG BYGGHDLIG

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015 Så mycke. Så ä. Så mycke. Så ä. #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT keeppii ss P Pk 4 1 14

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner

Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner Bilig ch krativitt Dt här är skla för ig höga abitir D ka tr år är viktiga. Dt kr att bli säa år åga ya vär. Du kr ckså att ställas iför stra utaigar ch lära ig ya sakr. Vårt ål är att u ska å bästa öjliga

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer