Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?"

Transkript

1 r o l o k s i Gyms s Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss?

2 Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig? ror på vlfrih. Vi ror frmid illhör d som k och vill för sig och gör d vl som krävs för form si g liv. Därför rbjudr vi flr progrm, flr fördjupigr och flr kursr ä ågo gymsiol i Trollhä. Vi ror mågfld är roligr ä fld. Vi ror mö är roligr ä klrik. Vi ror på d d krf hos mäior md olik irss, idér och frmidsplr. Vi ror i lik br lk bäs. Tvärom! Vi är övrygd om d är i olikhr mll idividr som fsi idér föds! Vi ror på g dig d sörs möjlig vlfrih är d gällr di vl och di möjlighr ill form di g frmid. För oss är frih möjligh få välj. För oss är frih få chs, ovs vm du är llr vrifrå du kommr. Vd är frih för dig? I d här klog hir du d gymsiprogrm som Nils Ericsosgymsi och Mgus Åbrgsgymsi rbjudr. M välj k vr svår. Viss v xk vd d vill och är moiv rd. Adr är osäkr och ågr v i lls. Vi hopps d här klog ll hjälp dig gör di vl li klr. Hos oss hr du också llid möjligh ädr dig och välj ig! T gär kok md ågo v vår sudi- och yrksvägldr och gå i på olors hmsidor där du hir mr iformio och späd läsig. Vi ss! Ihåll ALLMÄNNA FAKTA 4 D y gymsiol Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi PROGRAM 8 Br- och friidsprogrmm Bygg- och läggigsprogrmm Ekoomiprogrmm El- och rgiprogrmm 14 Esi progrmm 16 Fordos- och rsporprogrmm 18 Gymsisärol 20 Hdls- och dmiisriosprogrmm 22 Holl- och urismprogrmm 24 Humisi progrmm 26 Idusriki progrmm 28 Irodukiosprogrmm 30 Nioll godkäd fobollsubildig Nurvsprogrmm Rsurg- och livsmdlsprogrmm Smhällsvsprogrmm Tkikprogrmm VVS- och fsighsprogrmm Vård- och omsorgsprogrmm

3 Allmä fk Allmä fk Bhörighrv Krv för komm i på gymsiol förädrs. I frmid mås lv h godkäd byg i sv llr sv som drspråk, gl och mmik, sm i mis io dr äm för vr bhörig ill d högolförbrdd progrmm. För vr bhörig ill yrksprogrm krävs godkäd byg i sv llr sv som drspråk, gl och mmik sm i mis fm v grudols övrig äm. Hös 2011 srr y gymsiol. Syf är högr kvli i ubildig. Flr lvr å mål och lvr vr bär rusd för yrksliv llr vidr Asök ill gymsi ss 1 mrs 2011! ubildig. Bkgrud ill förädrigr är bld bhov v sörr likvärdig h och ydligr srukur i gymsiubildigr. Måg lvr hr idigr hopp v llr vslu gymsiol u h å mål. D vikigs förädrigr: Högr bhörighrv ill gymsiol. Ny progrm och förädrd progrmsrukur. Tydlig illd mll yrksprogrm och högolförbrdd progrm. E yrksxm och högolförbrdd xm iförs. Lärligsubildig iförs som lriv på yrksprogrmm. Irodukiosprogrm rsär idividull progrm. Ny bygsl md flr bygssg. Arbsliv får iflyd övr yrksubildig. Hisori blir obligori äm. Erprör iförs som y övrgripd prspkiv i gymsiubildig. Eds ioll progrm llr v Skolvrk godkäd progrm. 4 5

4 Allmä fk Allmä fk När du klivr i gom por ill Mgus Nils Ericsosgymsi är ol md srk fokus på uvcklig, iflydfrågor Åbrgsgymsi i Trollhä går du rk och miljö. För ågr år sd isllrd vi 340 kvdrmr solcllr på sydfsd i i mö md mäior och hädlsr på vå v vår byggdr. Vi ror d är d sörs fsdläggig i Svrig. som kommr bli myck vikig i di D är bvis på vi i br prr, u också gör ågo. liv. M k fki säg du mör frmid. Mö y vär och ky y kokr Du kommr mö y kompisr och ky kokr. Träff vux som blir vikig för dig. Mö mägd ku och olik upplvlsr som gör du växr och uvckls. Du kommr mö umigr som gör dig rdo för liv uför ol. Hos oss fis sor ubud v progrm, som gr dig du vr md och ggr dig i ågo v ll vår måg irss vlmöjlighr. Vi är bld råd och gruppr; vi hr lvkår, lvråd, miljöråd och crifird som Tkikcollg, vilk är bkräfls mråd. Dssuom fis dgrupp och biblioks på vi hållr hög kvli. grupp. I klss rbr vi md klssråd och på Jus u ssr vi myck på särk käsl v vi progrmm hr vi progrmråd. För frågor som är ol md gm övr progrmgräsr. rör hl ol fis olkofrs. Vi bhövr Till d bhövr vi di och ll dr lvrs hjälp. di ggmg! Di åsikr är vikig för oss. Br du vill, så k Du kommr bli vux. D lår k högidlig, m udr r år på gymsi hir d häd myck. Vi som rbr här kommr gör ll vi k för di id här bli rikig, rikig br. Tkikcollg E förspråg är d är dgs sök jobb Idusriki progrmm på Nils Ericsosgymsi är crifir som Tkikcollg. För dig som För oss hdlr mö om bli br på illvr sökr progrmm bydr d du får förmå ubild dig på sprills y mir md d d vi mäior hr g vrdr. Di vär är ss kik, vilk gr förspråg är d är dgs sök jobb. vikig. Därför kommr du få rb myck Gmsm för ll Tkikcollg i ld är olor illsmms md idusri illsmms md dr i olik projk. Om du vill k uvcklr ubildigr uifrå d krv som idusri sällr. Förg är kiv du få vr md om ll frå dmokriprojk ill båd är d gällr ubildigs irikig och i själv ubildig, gom irioll uby. Allid md fo i vrklig rbjud prkikplsr, projkrb och sommrjobb. h, llså i d rikig värld uför ol

5 ids Br- och fri progrmm X AM Br- och friids progrmm KTÄRSÄMN smm KARA gm Häls p Nurku gik go d P Smhällu Sv Irikigr, D här ubildig hdlr om mö och bmö mäior i ll åldrr och Vi rbr md br- och olbrsomsorg, ol, kuluroch friidsvrksmh sm omsorgr för fukios hidrd. Dss vrksmhr r mo vår lvr på 5 vckors rbsplsförlg lärd (APL) vrj år. Vi gör också måg sudibsök och rär på ldr i ol, bld gom orgisr och ld frilufsdg för lågsdi. Br- och friidsprogrmm fis md följd irikigr: Friid och häls Pdgogi rb Socil rb I båd åk 2 och åk 3 kommr du läs progrmfördjupig vilk gr dig vässd kur i ågo v vår områd. Du k också välj högol förbrdd fördjupig. år 2-3 sv2, sv3 hr rä ill läs sprogrmm yrk på l. r ko v gs l hö All bhörigh ill uppå llmä och 6 för svr. All d förbrds du för udr di r år på Br- och friidsprogrmm. Udr förs år läsr du llmä kursr och ill åk 2 görs irikigsvl. 700 p: ls Friid och hä rb Pdgogi rb l Soci siuior på sä som sör och uvcklr dm. Du kommr ld och h Vi rbr i kriv miljö och md måg vrird rbssä. Vår sörs smrbsprr är Trollhäs Sd. D smrb gr dig som lv uik möjlighr uvckls i di yrk på pls i vrkligh. äm 600 p: Jobb Dirk fr ubildig k du rb som lv ssis, prsolig ssis, brör, hbilirigsssis. Om du sudrr vidr är br- och friidsprogrmm myck br grud om du vill bli friidsldr, förollärr, lärr, friidspdgog, socioom, socilpdgog llr polis. Mr iformio mm fis på Nils Ericsosgymsi. progr Br- och friids.s so ric Rkor: -Olsso Krisi Gyig, Tl 05.s -o ig krisi.gy svägldr: Sudi- och yrk -Eksröm A Josso Tl 0520 rollh.s Y SE RKE msmm Gymsig Egl Hisori ls Idro och hä Mmik p Nurku Rligiou u äll Smh Sv Skpd vrksmh och frilufsliv är dr dlr som vi priorirr. 8 9

6 Bygg- och läggigsprogrmm 600 p: Gymsigmsmm äm l Eg Hisori Idro och häls ME Mmik Nurku Rligiou Smhällu N Bygg- och läggigs progrmm Sv kärsäm 400 p: gmsmm kr Bygg och läggig Irikigr, iför år 2-3 Husbyggd Målri hr rä ill läs sv2, sv3 All lvr på yrksprogrmm righ ill högol. bhö llmä å upp för 6 och Mr iformio Är du kriv och gillr umigr? Tyckr du om rb båd iomhus och uom fis på Bygg- och läggigsprogrmm Mgus Åbrgsgymsi. hus? Vill du rb md båd hädr och huvud? Bygg- och läggigsprogrmms ll yrk bhövr ågo som du! 10 På Mgus Åbrgsgymsis bygg- och läggigs progrm mör du komp lärr och ädmålslig loklr. Vi är sol övr vår hög ubildigvli, modr kik, vår god ryk som ubildig och vår är kokr md förg i rgio. D ibär måg v vår lvr fr vslud ubildig får jobb i brsch. ubildig hos oss uvckls som yrksrbr i är smvrk md klsompisr och lärr på ol sm md vår förg på rbsplsförlg lärd (APL). På di APL byggr du upp vikig kokä som i frmid k g dig di drömjobb! På bygg- och läggigsprogrmm får du rb prki och ori för lär dig v måg yrk iom brsch. Du k bli bld läggigs rbr, bogrbr, murr, målr, plåslgr, rärbr llr k järvägsrbr. Du får udr di Hos oss hr du äv möjligh läs kursr som gr dig grudläggd högolbhörigh. Du får då d bäs v vå världr gdig yrksubildig och möjligh läs vidr på yrkshögol, högol och uivrsi! Brsch bhövr dig som vill och vågr! Rkor: Mrgr Sirsrd Tl , yggd: Pdgogi ämssvrig husb Adrs Lirsso Tl ri: Pdgogi ämssvrig mål Su Pirri Tl På Mgus Åbrgsgymsi fis irikigr målri och husbyggd. YRK XA ESE Jobb Målr, bogrbr, murr och rärbr. Gom välj lärligsubildig k du äv ubild dig ill glsmäsr och plsär. 11

7 mm Ekoomiprogr 250 p: m äm 1 G FÖ RE N DA AM Ekoomiprogrmm Språk Vill du läs progrm där du får lär dig driv förg llr ll om juridiks Irikigr bydls för d ild mäi och för smhäll? Då är koomiprogrmm Ekoomi Juridik ågo för dig! Här väljr du ig fördjup dig iom koomi llr iom juridik. På Mgus Åbrgsgymsi rbr du md g förg i är smrb md ärigsliv. Du lär dig hur du drivr förg och gör upp ffärspl. Då är d vikig ku smrb. Du läsr olik koomi kursr m också kursr i ldr och orgisio. Efrsom vi är crifird ol hr du möjligh uxmirs som Diplomrd Gymsikoom. Erprör, mrkdsförig och rklm är dr vikig äm på progrmm. På d juridi irikig lär du dig juridik båd irioll och ioll. Du får ku i hur dmokri smhäll fugrr båd för d ild mäi, förg och smhäll. Du läsr äm som psykologi och filosofi för lär dig lysr, rgumr och värdr iformio och för bär förså hur mäior hdlr och fr bslu. 12 h särild dläggd oc m gr båd gru rm högol og ipr s fl om d o Ek, vilk ibär l ko s g hö ill bhörigh öpp för dig. ubildigr är m rbjudr vå irikigr: si, Mr iformio us Åbrgsgym fis på Mg Juridik Ihållr juridi fördjupig och filosofi och psykologi. Ekoomi Föruom koomi fördjupig, läsr du rprör och mmik. m är sudiförbrdd och gr dig god kur för fors sudir. Du får grudläggd och särild bhörigh ill måg högolubildigr, säril iom koomi och juridik och flr dr smhälls vlig områd. Och du hr god chsr mximr di mripoäg. m 350 p: kärsä smm kr gm mi Förgoo ik rid Ju Psykologi m Ekoomiprogrm rg.s b us g m w. ww Efr gymsi Du k välj mll forsä sudr på högol llr på yrkshögolor. Du hr god kur i hur m rbr i projk md olik yrksfukior. Du hr också rä dig i rb md olik ori modllr och på lös problm. D gör dig väl förbrdd för hög olsudir och för yrksliv. Rkor: L Bogr 38 Tl rollh.s : Sudivägldr Igrid Prsso 20 Tl igrid.prsso HÖ LE SKO E RB EX DE msm Gymsig Egl Hisori ls Idro och hä k i m M p Nurku u io lig R Smhällu Sv 13

8 rogrmm ip rg h c o El0 p: m äm 60 X AM El- och rgi progrmm Är du båd kriv och hädig? Gillr du umigr och jobb självsädig? Vill du rb iom områd som växr och blir ll mr ki vcr? Då du välj El- och rgiprogrmm! El- och rgiprogrmm gr dig grudläggd komps iom d l- och rgikrfki områd. Tygdpuk liggr på llär, säkrh, rgikik, mäkik och riigsläsig. Yrksäm ihållr myck ori och d udrlär om du är irssrd v mmik och fysik. Ubildig r i är smvrk md brsch båd i d olförlgd dl och udr d rbsplsförlgd lärd (APL) som ugör mis 15 vckor v ubildigsid. D förs år är gmsm och du väljr irikig och fördjupig iför år 2. På El- och rgiprogrmm i Trollhä k du välj mll vå irikigr: 14 Ergikik Irikig Ergikik gr dig försåls för hur m får ffkiv rgihrig båd vd gällr miljö och koomi. Du lär dig om rgiihåll i olik bräsl sm får ku om förylsbr rgikällor som sol, vid m m. Du får kur rb md övrvkig och udrhåll på krf- llr värmvrk som drivs md olik rgikällor. Elkik Fördjupig isllio Gr dig kur i koppl och dr frm ldigr för få ljus och lkrici. Du får också lär dig förbygg, flsök och rprr fl. Här är riigsläsig sm rkärsäm smm k gm ik k s mmuikio Dor- och ko ik k o kr El Ergikik gör olik mäigr vikig dlr. För få bhörigh så småigom självsädig rb som lkrikr läsr du kursr om hur m rbr säkr lig d lgr och förordigr som gällr vid lrb. Efr gomförd APL får du lbrschs crifik Elkrikr. Fördjupig disribuio Här rbr du md ls väg frå krfvrk ill lmär i hus. Du får lär dig bygg, udrhåll och rprr läs lufldigs- och jordkblläggigr sm illhörd sällvrk och rsformorsior. Udr d sis mådr på ubildig får du möjligh gomgå yrksprov, vilk blir värdfull för dig är du sd sök jobb. 400 p: Mkroik år 2-3 Irikigr, Elkik Ergikik sv2, sv3 hr rä ill läs sprogrmm l. ko gs hö ill All lvr på yrk h rig på llmä bhö up för 6 och Mr iformiom fis på Nils Ericsos gymsi. ogrm El- och rgipr.s so ric s il www. Rkor: Ig-Lill Wollbr 33 Tl ig-lill.wollbr svägldr: Sudi- och yrk r Mri Alvrb 42/ Tl r mri.lvrb Jobb Brod på vilk lriv du vl k du fr ubildig bld jobb som isllioskikr, disribuioslkrikr, lijmoör, drif oprör. För dig som vill läs vidr fis måg späd ubildigr iom dss områd! Y SE RKE msm Gymsig Egl Hisori ls Idro och hä k i Mm p Nurku u io Rlig Smhällu Sv 15

9 m Esi progrm smm Gymsigm Egl Hisori Idro och häls H ÖG Ö LE F O K S RB ER AN ED DE EX E AM äm p: Mmik Nurku Rligiou Smhällu N Sv 150 p: ärsäm smm krk gm io Esi kommuik ur kul och s Ko år 1 Irikigr, frå ig Bild och formgiv di m och ik Es Musik Brir du för och hr kosärlig ådr som du vill uvckl? På Esi ld äggd och säri gr båd grudl ol hög Esi progrmm fls d r kol, vilk ibä bhörigh ill högs för dig. öpp är r ig ubild progrmm får du uryck dig gom musik, bild, formgivig sm sik och mdi. Du får br grud för vidr sudir på högol och för olik kosärlig yrks Mr iformio På Mgus Åbrgsgymsi hr vi fräsch loklr, profssioll sudior för båd film, TV, musik & ljud och foo, och vår lärr hr rfrh frå brsch! Udr di r år på Esi progrmm kombirr du ori sudir md d irikig du väljr rd frå sr: kik och foogrfrr, filmr, rivr och dsigr för båd wbb och ryck. Ubildig lär dig rb frm kriv idér och prsr di rb på wbbplsr, i foosrir, imior, llr gom dsigd produkr, ffischr, filmr och usälligr. Vi igår också i flr olik projk illsmms md förg. Bild & Formgivig Trär och uvcklr di si kur i färg och form. Vi rbr md båd rdiioll kosformr och modr kikr. Välurusd loklr för gls, krmik och rb iom dsig sår ill di förfogd. Du kommr också rrgr och dl i usälligr. Musik Gr dig brd musikli komps, prfk för for s musiksudir llr ubildigr iom musikprodukio. Här får du chs uvckls som musikr llr ris, på och uför sc, sm och illsmms md dr. Vi rbr myck i projkform och rrgrr kosrr, urér, försälligr och CD-produkior. Esik & Mdi För dig som är säril irssrd v wbb, foo, film, dsig llr mdi. Du rbr md d ss digil 16 Efr gymsi Esi progrmm är sudiförbrdd och gör dig väl förbrdd för högol, uivrsi, KY-ubildigr llr Folkhögol. Exmpl på yrk iom d si områd är musikr, sågr, ris, ljudkikr, musik lärr, dsigr, formgivr, r dircor, foogrf, scogrf, bildkosär, bild lärr m m. fis på Esi progrmm si. m sgy rg Åb s Mgu Rkor: Lr Zrs Tl rollh.s ägldr: Sudi- och yrksv sso r P Igrid Tl ub.rollh.s ägldr: Sudi- och yrksv o Doris Prss Tl rollh.s ubildigr. 17

10 Fordos- och mm r rsporprog 0 p: m äm 60 X AM Fordos- och rspor progrmm 400 p: kärsäm smm kr m mg r Prog h rsporbrsc Fordos- och Fordoskik Irikigr, sv2, sv3 r rä ill läs progrmm h s yrk på l. r ko v gs hö All l bhörigh ill uppå llmä och 6 för Dgs bilr hr vcrd sysm som krävr sor ku om ll ypr v srvic och udrhåll. Ubildig pssr dig som är irssrd v kik och som md båd Mr iformiorprogrmm fis på Nils huvud och hädr vill lös problm. Grud i ubildig är d kik som får fordo rull och d kik som krävs för udrhåll dm. Du lär dig om hur mki och lkroi sysm fugrr och hur olik kompor är uppbyggd. Du k äv lär dig rprr dd plå- och chssikompor. Du lär dig äv väd dorr för flsökig och srvic v olik sysm. Egl är också vikig äm frsom mulr och bruksvisigr of är riv på jus gl. Dssuom är d i dg myck vikig ku kommuicr i srvicyrk. På Fordos- och rsporprogrmm i Trollhä väljr du mll vå olik irikigr: 18 Krossri och lckrig Gr kur i lckrig v fordo sm digosik och rprio v krossrir. Irikig k ld ill rb som bildrprör llr billckrr. Prsobil Gr kur iom digosik, rprio och srvic v lä fordo. Irikig k ld ill rb som prsobilsmkikr. Iom fordosbrsch hr srk miljömdvh uvckls. All som ubilds iom områd mås därför lär sig hur fordo påvrkr miljö, båd vd gällr mril och drivmdl. Vi går också igom smhälls krv frå år 2 h lckrig Krossri oc bil o Prs på årviig och förusäigr för kologi hållbr uvcklig. Udr olid gör du också c 15 vckors rbsplsförlg lärd (APL). Här k du vrklig kä på d yrk som du ubildr dig ill. Dssuom får du måg vikig kokr som k k ld ill jobb fr ol. Jobb spo Fordos- och r si. Ericsosgym.s Rkor: Lr Olsso 91 Tl rollh.s svägldr: Sudi- och yrk r rb Alv ri M 42/ Tl r rb v.l ri m Fordos- och rsporprogrmm är yrksprogrm. Efr xm frå progrmm lvr h d ku r som bhövs för rb som ill xmpl mkikr, drglrr, bildrprör, lckrr llr kudmogr. Y SE RKE msm Gymsig Egl Hisori ls Idro och hä Mmik p Nurku Rligiou Smhällu Sv 19

11 Iom Gymsisärol fis flr progrm md olik irikigr välj mll. Vd du ä väljr får du yrksförbrdd kur som särkr dig iför frmid. m i sor drg På Gymsisärol här i Trollhä k du välj mll r olik progrm: Hdls- och dmiisriosprogrmm, Holl- och rsurgprogrmm sm Idividull progrmm. All r progrmm ihållr prkik och kokr md rbsliv som hjälp dig hi rä rb/sysslsäig fr ol. Hdls- och Admiisriosprogrmm hr vå irikigr: Hdl och Fsighsösl. Ovs vilk irikig du väljr så får du lär dig rb md dor som rbsrd. Irikig Hdl pssr dig som är irssrd v rbsuppgifr som förkommr på koor och i ffär. Fsighsösl rikr sig ill dig som är irssrd v d sysslor som vkmäsr och fsighsör gör. Holl- och Rsurgprogrmm hr också vå irikigr: Mlgig och Omvårdd. Väljr du irikig- 20 Mlgig får du lär dig d rbsuppgifr som fis iom holl, rsurg och cfé. Irikig Omvårdd pssr dig som yckr om rb md mäior som bhövr vård och omsorg. På Idividull progrmm igår kursr M & bod och Esi d. På kurs M & bod får du söd och räig förbrd g bod och klr rb i frmid. Kurs Esi d uvcklr di krivi iom rä, xil och bild. Efr gymsi m iom Gymsisärol är yrksförbrdd och vd du k rb md fr ol är så klr brod på vilk irikig du vl. Du k bld jobb som koorsssis, cféprsol, rsurg biräd, buiksbiräd, vkmäsr llr fsighsör. kol Gymsisärs ol Gymsisär iomisriosprogrmm Admi Hdls- och mm surgprogr R h oc l Hol mm gr Idividull pro sudi- och ormio v di vidr får if Du som vill läs yrksvägldr. Mr iformio s på Mgus Åbrgsgymsi. l fi Gymsisäro.s rg b us g m www. Rkor: Björ Rhdll 78 Tl rollh.s gr: Prkikhdläg d Kri Hulsr Tl 05.s kri.hulsr Gymsisärol 21

12 Hdls- och sprogrmm o i r is i m d X AM Hdls- och dmiisriosprogrmm Hdl h kommuikio Iformio oc 2-3 Irikigr, år srvic Admiisriv rvic Hdl och s 2, sv3 ill läs sv grmm hr rä pro s yrk. på l r ko högs All lv bhörigh ill uppå llmä och 6 för Är du rprör som vill sr g förg, ord kofrsr, bli säljr llr Mr iformioriosprogrmm fis på bli d som sr ill vror kommr frm ill buik? Om du gillr g god srvic och är svräd, oggr, iiiivrik, kriv och uhållig, då är progrmm dfiiiv ågo för dig! 22 Udr ubildig uvcklr du kur iom hdl och dmiisrio, där srvic och kommuikio är crl. Du lär dig hr kokr mll mäior och lädr där d prsolig mö är vikig och rär på mö mäior i såväl ffärs- som mdrbr rlior på profssioll sä. Admiisriv srvic Fokusrr på rb md dmiisriv och orgisori rbsuppgifr iom förg och offlig förvlig. Irikig k ld ill rb iom ill xmpl prsol dmiisrio och orgisio, kommuikio, koomi, kofrs- och rcpiosrb llr kudsrvic. På Hdls- och dmiisriosprogrmm k du välj mll irikigr; Hdl & Srvic Gr dig fördjupd kur för rb iom dlj- och prihdl. Irikig k ld ill rb iom ill xmpl försäljig och mrkdsförig, buikommuikio, buiksldig, iköp och logisik llr kudsrvic. Arbsplsförlg lärd (APL) får du udr mis 15 vckor udr di 3 år hos oss. APL hjälpr dig uvckl yrkur och yrksidi och du får möjligh ky vikig kokr i brsch iför di kommd yrksliv. miis Hdls- och d sgymsi. Mgus Åbrg rg.s Rkor: srd Mrgr Sir Tl.s mrgr.sirs ssvrig: Pdgogi äm Jos Sr 48 Tl ub.rollh.s Y SE RKE äm 600 p: msmm Gymsig Egl Hisori ls Idro och hä k i m M p Nurku u io lig R Smhällu Sv 400 p: rkärsäm smm k gm p Erprör h kudsrvic Försäljig oc Jobb Iom hdl som säljr, iköpr, buiksldr, llr iom dmiisriv yrk som ill xmpl prsol-, koomi- och IT-dmiisrör, prsol- och koomi ssis. 23

13 rismholl- och u progrmm 0 p: m äm 60 X AM Holl- och urism progrmm 2-3 Irikigr, års (på or) fr Holl och ko or rs h oc m ris Tu sv2, sv3 hr rä ill läs sprogrmm l. ko gs hö ill All lvr på yrk bhörigh uppå llmä och 6 för Holl- och urismbrsch hdlr om hd om mäior och få dm må br i båd kropp och själ. D som rbjudr god m, br bod, lyckd kivir och upplvlsr och högklssig srvic kommr lycks! På Mgus Åbrgs Mr iformiogrmm fis på gymsi får du vrkyg som bhövs: gdig prki kur, profssio ismpro Holl- och ur sgymsi. rg Åb Mgus rg.s lism och i mis socil komps. På Holl- och urismprogrmm får du grudläggd kur iom holl, kofrs, urism och rsor. Språkkur och försåls för dr kulurmösr är vikig islg, säril om du vill rb llr sudr vidr i dr lädr. Udr di 3 år på gymsi kommr du få mis 15 vckors rbsplsförlg lärd (APL). D gr dig chs pröv di kur och färdighr i vrklig miljö, m du får också möjligh ky ovärdrlig kokr iför frmid jobb. För dig som vill och vågr 24 k vi rbjud APL uomlds. Holl och urism är irioll miljö. D förs år läsr ll lvr gmsmm kursr. Iför årurs 2 väljr m sd irikig. Trollhä kommr rbjud irikig Turism och rsor. Irikig Holl och kofrs kommr rbjuds på or. Turism och rsor hr yrksugågr mo rb iom Akivir och upplvlsr, Bokig och försäljig, Guidig och Turismiformio. m 700 p: rkärsä smm k gm Egl p Erprör Holl h vmg Kofrs oc möd b Srvic och m Turis Holl och kofrs hr yrksugågr mo rb iom kofrs, rcpio, våigssrvic, bokig, bokig och försäljig. Jobb Kofrs, v, rcpio, våigssrvic, kivir och upplvlsr, bokig och försäljig, guidig och urismiformio. Rkor: srd Mrgr Sir 53 46, Tl s lh d r mrgr.sirs ssvrig: Pdgogi äm so rls Ev K 78 Tl o ss v.krl Y SE RKE msm Gymsig l g E Hisori ls Idro och hä Mmik p Nurku Rligiou u äll mh S Sv 25

14 progrmm Humisi G FÖ RE N DA AM Humisi progrmm Irikigr Kulur Språk d och d grudlägg grmm gr bå d fls är b Humisi pro i vilk ill hög ol, h rig hö b d säril för dig igr är öpp högol ubild sudir i språk och kulur. Här får du uvckl di krivi och di säkrh i uryck dig i l och rif båd på sv, gl och dr språk. På båd irikigr hr du möjligh ill mximl mripoäg; Språk Här fördjupr du dig i li och flr modr språk. 26 Kulur Här fördjupr du dig i kos och kulur, båd i smid och ur hisori prspkiv. Hos oss på Mgus Åbrgsgymsi hr du flr späd språk välj på. I år hr vår lvr vl läs sp, ili, fr, y, rbi och kisi. A hör olik språk ls i korridorr hör ill vrdg. Vår lärr rbr md d ss kik och modr udrvisigsformr. Vi hr också irioll uby md flr lädr. Vi hr kommuikiv d progrm och vädr ill xmpl bloggr som urlig dl i udrvisig. m 350 p: rkärsä smm k gm Modr språk språk Mäis ofi os Fil Humisi progrmm är för dig som vill lär kä värld gom Du uvcklr di förmåg lysr och rgumr mulig och riflig. Du rbr md olik källor och lär dig krii värdr dss. Du k läs späd äm som filosofi, kulur- och idéhisori, li och mäis språk. Du lär dig mr om di g och drs kulurr. Vilk kursr du läsr bror på vilk irikig du vl. äm 600 p: s gymsi. Mr iformio Mgus Åbrg mm fis på Efr gymsi D är måg dörrr som är öpp för dig fr di gymsixm. Du k forsä sudr på uivrsi och högolor främs iom d humisi, språklig och smhällsvlig områd. gr Humisi pro rg.s Rkor: L Bogr 38 Tl lh.s r og l.b svägldr: Sudi- och yrk o ss Igrid Pr 40 Tl igrid.prsso HÖ LE SKO E RB EX DE msmm Gymsig l g E Hisori ls Idro och hä Mmik p Nurku Rligiou u äll mh S Sv 27

15 k progrmm Idusrikis X AM Idusriki progrmm Vill du rb md modr kik och vcrd syrsysm, vrv md uppgifr som sällr hög krv på kvli och hvrksickligh? Då är Idusrikik progrmm självklr vl! Hos oss får du d kur som krävs på dgs kik isiv idusriförg. Vi sår väl rusd md spompsr hos vår lärr och modr kikprk. Här kyr du är kokr md förg iom brsch, vilk gr dig god möjlighr ill sommrjobb mll årursr. Sudir här blir lär om du är ki irssrd. Ubildig ihållr frå 15 upp ill 27 vckors rbsplsförlg lärd (APL). På Idusriki progrmm i Trollhä väljr du irikig och profil/fördjupig rd frå förs år: Produkio och mikik, profil Volvo Aro Här ubilds du ill oprör md spcilkomps iom flyg- och rymdprodukio. Du lär dig rb md v 28 crd procssr och illvrkigsmodr, md xklusiv mril och myck hög kvlirv. Du läsr bld dsyrd mi och produkioskik (cc, cd, cm), jmoorlär och robokik. Sommrjobb mll årursr grrs v förg. Trdj år vslus md sudirs uomlds. Efr väl gomförd ubildig k möjligh ill sällig på förg fis. Här k du välj läs xr pk md ori äm för bhörigh ill högolsudir. Produkio och mikik, profil mioprör Du läsr bld ärd brbig (svrvig, fräsig), dsyrd mi och produkioskik sm mämodr. Du lär dig hur m rbr fr riigr och producrr olik ki dljr. Er prör igår som vikig dl udr ll r årursr. Vår smvrksförg brukr rbjud sommrjobb ill d lvr som uppår mål på br sä. Här r du kokr som k bli vikig för dig är d är dgs sök jobb. Svskik Pssr dig som vill lär dig olik svskikr. Här får du grudläggd kur i smmfog mril md olik modr m äv grudr i ärd brbig. Du lär dig bdöm vilk mod som är lämpligs välj för olik uppgifr. Du får läs och själv frm riigr och bdöm är rsul hållr god kvli. Möjligh ill fördjupig i olik svskikr och ill viss licsr gs i årurs 3. Jobb Brod på vilk lriv du väljr k du fr ubildig jobb som mioprör, CNCoprör, produkioskikr, svsr m m. äm 600 p: m 400 p: rkärsä smm k gm r ss c pro k Idusrikis idusri Mäi i Produkiou usig ur s Produkio Irikigr ro, profil Volvo A h mikik Produkio oc mioprör fil pro, ik k h mi Produkio oc ik k s Sv sv2, sv3 hr rä ill läs sprogrmm l. ko gs hö ill All lvr på yrk h rig på llmä bhö up för 6 och Mr iformio mm fis på Nils Ericsos gymsi. progr Idusriki.s so ric s il www. Rkor: Ig-Lill Wollbr 33 Tl ig-lill.wollbr svägldr: Sudi- och yrk Ekröm so A Jos Tl rollh.s Y SE RKE msmm Gymsig l Eg Hisori ls Idro och hä Mmik p Nurku Rligiou u äll Smh Sv Sudr vidr Om du läs ill högolbhörigh k du ubild dig ill olik igjörsyrk. 29

16 Irodukiosprogrm Irikigr Prprdubildig ull vl irik idivid io Yrksiroduk Idividull lriv Språkirodukio Bhövr du komplr di kur frå i, llr är du osäkr på vilk progrm du ll välj llr hr du ylig kommi ill Svrig och bhövr lär sig språk? Vill du kom bir sudir md prkik llr läs ågr kursr ur yrksprogrm? Irodukiospro grmm hjälpr dig uvckls och komm vidr md di sudir och frmidsplr. m vädr sig ill dig som i är bhörig ill gymsiols ioll progrm. Syf md ubild ig är förbrd dig för fors sudir llr udr lä för dig blr dig på rbsmrkd. Tillsmms upprär vi idividull sudipl som syr irikig och ihåll på di irodukiosprogrm. Vi rbjudr fm olik irodukiosprogrm. E dl irikigr är sökbr och hr bgräs l plsr. Prprdubildig rbjuds ill dig som är i är bhörig ill ioll yrks- llr högolförbrdd progrm. Ubildig är pssd för dig som är sudimoivrd och bdöms ku h förusäigr bli bhörig iom högs 1 år. 30 irik idividull vl (PRIV) är ill för dig som är irssrd v yrksprogrm m i är bhörig. Ubildig är sökbr och kommr rbjuds iom olik yrksubildigr. Du läsr flr kursr frå ioll progrm smidig som du läsr d grudoläm som du r för bli bhörig. PRIV är sökbr och hr särild bhörighrv (godkä byg frå åk 9 i sv/ sv som drspråk, dssuom byg i gl llr mmik plus 4 yrligr äm llr godkäd byg i gl, mmik och mis 3 yrligr äm). Yrksirodukio är ill för dig som i är bhörig ill yrksprogrm och som vill kombir sudir, yrkursr/ korr yrksubildigr sm prkik/rbsplsförlg si. på Nils Ericsosgym Mr iformio fis lärd. Yrksirodukio k ords för grupp lvr och är då sökbr. Idividull lriv förbrdr dig för fors sudir llr för rbsmrkd. Di idividull sudipl syr ihåll i ubildig. Ihåll i ubildig k vr sudir och prki islg och psss fr vrj lvs bhov. Rkor: Ull-Bri Lrsso Tl s r: Sudi- och yrksvägld sso Ivr Mri Tl s r: Sudi- och yrksvägld r rb Alv ri M Tl /49 llh.s.ro rbr lv ri. m Språkirodukio gr dig som ylig lä ill Svrig ubildig i sv och dr äm för du ll bli bhörig ku gå vidr ill ioll progrm llr ubildig. Irodukios progrmm Mr iformio 31

17 Nioll godkäd fobollsubildig Vi är sol övr ku rbjud dig som är kiv idror ågo lldls xr. Tck vr godkäd frå Sv Fobollsförbud och Skolvrk k vi u g dig fsi förusäigr kombir sudir och idro! Hos oss hr du möjligh gå ioll godkäd idrosubildig i foboll. Ubildig r i smvrk md Sv Fobollsförbud. Om du vill för gym sisudir och idro och hr förusäigr å li ivå är d ågo för dig. oss T kok md r! m så får du v r,, crifird rä Chrisr Lrsso 64, , 90 l or, L Bogr, rk, l Ovs vilk progrm du väljr på Mgus Åbrgs gymsi llr Nils Ericsosgymsi är d ubildig öpp för dig. Här igår äm Spcilidro md 200 poäg i progrmfördjupig och md 200 poäg i d idividull vl. Vi k också rbjud idividull möjligh få flr kursr iom Spcilidro som uök progrm

18 ps Nurv progrmm G FÖ RE N DA AM 2-3 Irikigr, år p Nurv p och smhäll Nurv d och d grudlägg rmm gr bå rog sp p d fls Nurv, vilk ibär h ill hög ol särild bhörig för dig. igr är öpp högol ubild Är du frågvis och yfik på urv? Vill Du få svr på di frågor och lär dig. Mr iformiormm fis på Nils Ericsosgymsi mr om hur ll hägr ihop? Tyckr du mmik är kul och vill h brd ubild sprog Nurv.s so ric s ig md måg vlmöjlighr? Då är Nurvsprogrmm ågo för dig! Nurv och smhäll Nurv Läsr du irikig Nurv och Smhäll får du brdr ubildig md irikig Nurv gr dig ordlig urvlig grud. Vilk 34 irikig du väljr bsämmr du förs ågo gåg udr d förs läsår. Du får llså chs pröv på vd gymsikursr ibär i du bslur dig för om du vill fördjup dig iom urv llr läs mr smhällsorir. Vår fokus liggr på hur omvärld fugrr. Vi kombirr ori sudir md prki rb. D ibär du får xprimr, udrsök och lös problm. Du lär dig s på illvro ur värvlig prspkiv och får i br ämur u uppäckr också smbd som hjälpr dig hlhsbildr. Äm som mmik, fysik, kmi och biologi, är självklr, m m 450 p: rkärsä smm k gm Biologi Fysik Kmi Modr språk Nurvs progrmm D här är progrm för dig som vill sudr vidr. Du mås vr ggrd och moivrd för klr ubildig, m md xm frå Nurvsprogrmm är di möjlighr sor, frsom du blir bhörig ill d fls högol- och uivrsisubildigr! E yh för i år är NA hr vå irikigr: p: äm lik vikig är kursr i hisori, smhälls ku, rligiou, sv och dr språk, sm idro och häls. D ibär du k båd uvckl di mmi förmåg m också lär dig rgumr och väv smm humisi och urvlig prspkiv. Rkor: -Olsso Krisi Gyig, Tl 05.s -o krisi.gyig svägldr: Sudi- och yrk rsso d A li Md 28 Tl llh.s mdli.d Efr gymsi Md xm frå Nurvsprogrmm är di möjlighr ill vidr sudir på uivrsi llr högolor i sor s obgräsd. Du hr bhörigh ill d fls högolprogrm och ubildigr. HÖ LE SKO E RB EX DE msmm Gymsig Egl Hisori ls Idro och hä k i m M Rligiou u äll mh S Sv 35 35

19 Rsurg -och mm livsmdlsprogr smm Gymsigm Egl Hisori Idro och häls X AM Mmik Nurku Rligiou Smhällu Sv ärsäm smm krk gm Hygiku ärigu Livsmdls- och hku sc br Målids- och öd bm och rvic S Rsurg- och livsmdlsprogrmm 3 Irikigr, år 2- ri Bgri och kodio ss och crig Färvror, dlik Kök och srvrig ill läs sv2, sv3 rogrmm hr rä All lvr på yrksp ill högol. h å llmä bhörig och 6 för upp Vr sig du väljr rb i rsurg llr sorkök hdlr di jobb om få mäior Mr iformio må br i båd kropp och själ gom god m och fi srvic. Du mås h gdig fis på mdlsprogrmm Rsurg- och livs. si m Mgus Åbrgsgy prki yrkur, profssioll förhålligssä och socil komps. På Rsurg- och livsmdlsprogrmm får du grudläggd kur iom rsurg och målidssrvic. Du sudrr sv rsurgrdiio kryddd md iryck frå dr kulurr. Du får äv rb i lg, plr och svr för kvlié och koomi. Språkkur och försåls för dr kulurmösr är vikig islg, säril om du vill rb llr sudr vidr uomlds. D förs år är gmsm för ll lvr på progrmm. Iför dr år väljr du mll r irikigr. Kök och srvrig Färvror, dlikss och crig Bgri och kodiori 36 Rkor: Lr Zrs Tl rollh.s Väljr du irikig Kök och srvrig hr du sd möjligh välj fördjupig och ubild dig ill kock llr srviör/srviris. På Mgus Åbrgsgymsi hr vi modr modkök, produkioök och rsurg MÅ-Go, där du kommr få måg illfäll prkisr di yförvärvd kur och srvr gäsr. Udr di 3 år på gymsi kommr du få mis 15 vckors rbsplsförlg lärd (APL). Vi k rbjud dig APL båd i Svrig och uomlds och d gr dig båd kur och färdighr, m också go kok ä för frmid jobb iom brsch. 400 p: A äk på; Hr du llrgir llr iolrs bör du kok olhälsovård, i du sökr. Jobb Dirk fr ubildig k du, brod på vilk irikig och profil du vl, rb som kock, srviör, srviris, brdr, klläk llr kock i buik. Bgr, kodior målidsrrgör/fsfixr är dr xmpl. ägldr: Sudi- och yrksv Igrid Prsso Tl ub.rollh.s ägldr: Sudi- och yrksv Doris Prsso Tl rollh.s Y SE RKE äm 600 p: 37

20 s Smhällsv progrmm G FÖ RE N DA AM Irikigr Bdv uikio io och komm orm if r, di M Smhällsv d och d grudlägg grmm gr bå pro ps k fls s d Smhällsv, vilk ibär h ill hög ol särild bhörig för dig. igr är öpp högol ubild si. Mr iformio us Åbrgsgym fis på Mg m Smhällsprogrm.s rg b us g Är du irssrd v smhäll och vd som påvrkr hur vi mäior lvr? Vill du h koll på vd som hädr och v vrför d hädr? Då är smhällsvspro Rkor: L Bogr 38 Tl rollh.s grmm ågo för dig! Här får du brd ubildig iom båd smhällsv, bdv, mdi, iformio och språk. Som smhällsvr är d självklr h irioll prspkiv. Du lär dig lysr och kommuicr båd i bild, l och rif. Du får möjligh rä dig i vlig förhålligssä, rb i projkform, säll upp olik ori modllr och dr slussr uifrå dss. Ovs vilk irikig du väljr får du gå i modr u rusd slr md illgåg ill sudihll för di sudir. Vi 38 m 300 p: rkärsä smm k gm Filosofi Modr språk Psykologi Smhällsvsprogrmm På Smhällsprogrmm får du vrkyg för förså di smid och vår gmsmm hisori. Du lär dig hur sm häll och mäior i d fugrr och vd som syr vår hdligr och bslu. p: äm hr också välurus bibliok som k komm väl ill pss är du gör di fördjupigsrb. På progrmm k du välj mll r olik irikigr: Smhällsv Smhällslys ur olik prspkiv. Du sudrr ir ioll frågor, globlisrig och gusv. Bdv Mäis uvcklig och smspl mll mäior. Här igår kursr i sociologi och psykologi. Mdir, iformio och kommuikio Mdirs roll i smhäll och hur d påvrkr oss. Iformio, rklm och jourlisik båd ori och prki. Självklr rbr vi md d ss kik och vår lärr hr gdig brschrfrh. svägldr: Sudi- och yrk o ss r Igrid P 40 Tl o ss r igrid.p Efr gymsi Smhällsprogrmm gör dig väl förbrdd för högol och uivrsi. Du hr också brd bhörigh och k bli i sor s vd du vill iom d smhällsvlig områd, ill xmpl juris, projkldr, jourlis, bdvr, lärr llr iformör. Här k du mximr di mripoäg. HÖ LE SKO E RB EX DE msmm Gymsig l g E Hisori ls Idro och hä Mmik p Nurku Rligiou u äll mh S Sv 39

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Natur och Kultur möts SKOLPROGRAM 2014-2015

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Natur och Kultur möts SKOLPROGRAM 2014-2015 Värv Muu & Nuru Värv -där Nur och Kulur ö SKOLPROGRAM 2014-2015 Värv Muu 0490 211 77 www.vrvuu. Värv Muu Solprogr Värv Muu hr hl ou o rboråd och rbjudr ägd vr o rör Tjubygd ulurrv och ulurljör. Nu hr v

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e VÄGEN TILL VATTEN v n i y m Vn vi in kn J ordn vnillgångr är norm, mn Grundvn är n dl v vn räknr mn bor nö, i och lvn blir vig krlopp d br 3% kvr för vår vnförörjning När yvn rängr nd i mrkn rn d och blir

Läs mer

Softhouse på 5 Minuter

Softhouse på 5 Minuter Sofous å 5 Miur Välkomm ill kom oc ggr m Sofous är v Skdivis ldd kosulförg iom L Sofr Dvlom. Vi växr u å flr orr md måg gml oc g klir, oc l dl y. Idg r Sofous 100 sälld å fyr olik koor. Sd sr 1996 r vi

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara N KLUBBE Nr 205 TECKNINGAR Ki Pll brär o vr husdjur! Nr 204 Till åls! Tyvärr ås j o d råi yhr. D ur v REDElubb vr d sis. Vi hr i öjlih ryc upp och sic u REDE-lubb hl ris lär. M OM du vill forsä vr dl i

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Höstlov i Motala 2010

Höstlov i Motala 2010 Höstlv i Mtl 2010 1-5 vbr S prgrt ch läs tt s sr udr årt på: tl.s/ug Bwlig Mtl Bwlighll Öppttidr Mådg 1/11 13.00-16.00 Tisdg 2/11 12.00-16.00 Osdg 3/11 13.00-16.00 Trsdg 4/11 12.00-16.00 Frdg 5/11 12.00-16.00

Läs mer

ICKE-HOMOGENA DIFFERENTIALEKVATIONSSYSTEM ( MED KONSTANTA KOEFFICIENTER I HOMOGENA DELEN)

ICKE-HOMOGENA DIFFERENTIALEKVATIONSSYSTEM ( MED KONSTANTA KOEFFICIENTER I HOMOGENA DELEN) Armi Hlilovi: ETRA ÖVNINGAR, S676 Ik-omog sysm Mrismod Sid v 0 ICKE-HOMOGENA DIERENTIALEKVATIONSSYSTEM MED KONSTANTA KOEICIENTER I HOMOGENA DELEN Vi brkr sysm v lijär ik-omog DE v örs ordig md kos koiir

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

k nappar Vi älskar själ GDS! 50-tals-stil

k nappar Vi älskar själ GDS! 50-tals-stil k ppr Vi älskr d r ö G v själ GDS! Frm md kppr! Är du så som ror kppr br är ill för käpp klädr md? Här får du lär dig hur m gör cool smyck v gml kppr! Vrig! d r du rbr m Vr försikig ä och v rm v ål, skrp

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätjr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Sräj, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystjr Ao & Sräj 1840-1900 Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystjr o srr. Vor uppör trä tt vär

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Skol-SM för unga maskinförare...

Skol-SM för unga maskinförare... Skol-SM för ung mskinförre... -Klixelever åke ner ill Alves för ävl om mäsrieln i mskinkörning! Skol-SM för ung mskinförre nordns årligen run om i Sverige för kor skicklig förre i hjullsre, grävmskin och

Läs mer

ALLT OM ESSBOX SYSTEM

ALLT OM ESSBOX SYSTEM ALLT OM ESSBOX SYSTEM S film om ESSBOX Sysm ploslig blv all sa myck klar Glöm röriga förvarigslådor och oprakiska sorimsväskor. ESSBOX Sysm är hl y yp av hlhslösig för all di ifäsig. D är flxibl, fukioll

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

1 av 12. (sys1) ELEMENTERA OPERATIONER Vi får göra följande elementära operationer med ekvationer utan att ändra systemets lösningsmängd:

1 av 12. (sys1) ELEMENTERA OPERATIONER Vi får göra följande elementära operationer med ekvationer utan att ändra systemets lösningsmängd: Armi Hlilovic: EXTRA ÖVNINGAR v Lijär ekvioem Guelimiio LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM GAUSSELIMINATION Vi erkr e lijär ekvioem med oek m m m m () m ekvioer: E lföljd (-ippel) är e löig ill eme om uiuioe ifierr

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l Höstvis Musik: E. Tur, Text: Tve Jss S1 S2 A1 G =70 4 k 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig e 4 k 4 kk k j - hr jg mött, srt blir kväl- lr- k-li - g ch se -. Km kk k j 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig-e hr

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Affärsnätverka framgångsrikt

Affärsnätverka framgångsrikt Grt Thorto 2011 ffärätvr frmgågrit Cri Kivit CochHut i Siv B CochHut i Sivi B 08-333 131 - Lutmrgt 52, 113 58 Stocholm Migltilr t CochHut i Sivi B 08-333 131 - Lutmrgt 52, 113 58 Stocholm Migltilr t 1

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport Kviors arbesmiljö Tillsysakivie 12 iom regerigsuppdrage om kviors arbesmiljö Delrappor Rappor 12:11 12-5-9 1 (9) Ehee för mäiska och omgivig Chrisia Josso, 8-73 94 18 arbesmiljoverke@av.se Delrappor Tillsysakivie

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

(sys1) Definition1. Mängden av alla lösningar till ett ekvationssystem kallas systemets lösningsmängd.

(sys1) Definition1. Mängden av alla lösningar till ett ekvationssystem kallas systemets lösningsmängd. Armi Hlilovic: EXTRA ÖVNINGAR Lijär ekvioem. Guelimiio LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM GAUSSELIMINATION Vi erkr e lijär ekvioem med oek m m m m () och m ekvioer: E lföljd (-ippel) är e löig ill eme om uiuioe ifierr

Läs mer

Tunnling. Förra gången: Spridning mot potentialbarriär. B T T + R = 1. Föreläsning 9. Potentialmodell (idealiserad): U = U B U = 0

Tunnling. Förra gången: Spridning mot potentialbarriär. B T T + R = 1. Föreläsning 9. Potentialmodell (idealiserad): U = U B U = 0 Förläsig 9. Förra gåg: Sridig ot ottialarriär. Pottialodll (idalisrad): U U ( ) 0, 0 L, för övrigt ψ( ) ik ik ifallad U = U ψ( ) F trasittrad ik rflktrad U = 0 0 L Iuti arriär 0 < < L: ( fall) ) E U ψ

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

6 Strukturer hos tidsdiskreta system

6 Strukturer hos tidsdiskreta system 6 Sukue hos idsdiske ssem 6. Gudsuku Vi h se e idsdiske ssem i de fles fll k eskivs v diffeesekvioe [ ] [ ] [ ] De k uligvis häd de ol sseme eså v fle seie- elle pllellkopplde delssem, me de föäd ie esoemge.

Läs mer

som gör formeln (*) om vi flyttar första integralen till vänsterledet.

som gör formeln (*) om vi flyttar första integralen till vänsterledet. Armi Hlilovic: EXTRA ÖVNNGAR Prtill itgrtio PARTELL NTEGRATON uu(vv ( dddd uu(vv( uu (vv(dddd ( ), (pppppppppppppppp iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) KKKKKKKKKKKKKK: uuuu dddd uuuu uu vv dddd Förklrig: Eligt produktrgl

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vi är tacksamma att se att så många av barnens liv förändrats SID 4-5. Det är en fantastisk känsla att varje dag mötas av alla leende barn.

Vi är tacksamma att se att så många av barnens liv förändrats SID 4-5. Det är en fantastisk känsla att varje dag mötas av alla leende barn. Nr 5/14 - Årgåg 43 AGAPE CHILD CENTRE; Vi är acksamma a s a så måga av bars liv förädras SID 4-5 HANNACENTRET; D är faasisk käsla a varj dag möas av alla ld bar. SID 7 Bar i Nöd r 5 2014 3 Tillsammas...

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten.

Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten. Upprättd de 5 mj 2011 Arbetspl, Beskrivig, E4 Förbifrt Stockholm f å Sätr Sätr Sätrskoges turreservt Gåg- och cykelbro blir kvr i smm läge sv ä ge Skärhol msbäcke Sk ä rh ol m VA-sttio och mottgigssttio

Läs mer

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka i ä v ä Smådshdli D B 2012/0508-214:M Dljpl fö Siskol Glx omfd dl v fsih Si 8:594 8:595, Si S:2 och dl v Si 8:1 i Mäs, Siu kommu, Sockholms lä V i K l - v L Bjö d u C s H o S ä s V S u J u o V s u V u

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Pingsteld över Maramba, Zambia

Pingsteld över Maramba, Zambia Nyhesbrev Nr 10 2014 Jesus är desamme i går och idag och i evighe. (Hebr. 13:8) Pigseld över Maramba, Zambia Maramba är e kåksad srax uaför sade Livigsoe i Zambia. I dea yhesbrev vill jag rapporera frå

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Srä, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystr Ao & Srä 1840-1900 Ao & Srä Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystr o srr. Vor uppör trä tt

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

TENTAMEN. HF1903 Matematik 1 TEN2 Skrivtid 13:15 17:15 Fredagen 10 januari 2014 Tentamen består av 3 sidor

TENTAMEN. HF1903 Matematik 1 TEN2 Skrivtid 13:15 17:15 Fredagen 10 januari 2014 Tentamen består av 3 sidor ENAMEN HF9 Mmik EN Skrivid : 7: Frdgn jnuri nmn bsår v sidor Hjälpmdl: Udl ormlbld Räkndos j illån nmn bsår v uppgir som ol kn g poäng F är undrkän bg mn md möjligh ill komplring Komplringn kn nds görs

Läs mer

375:Ord pris 750:- 3 995:- 995:Ord pris 1 875:- 4RABATT! Ger mer för pengarna! autoprogram. Fördröjd start. 393:-/mån* Ord pris 6 995:-

375:Ord pris 750:- 3 995:- 995:Ord pris 1 875:- 4RABATT! Ger mer för pengarna! autoprogram. Fördröjd start. 393:-/mån* Ord pris 6 995:- Ågsrykjär EDB512AM SA S i M R Å V IN T E R E T N I V A S T OR A E R 3 uoprogrm Fördröjd sr 393:-/må* 3 995:- 7 375:Ord pris 75:- Ex r låg räckvidd Dmmsugre ZE32A Ord pris 6 995:- Diskmski ESF6555W 995:Ord

Läs mer

Matte C. Översikt. Funktioner. Derivatan. Användning av derivatan. Exponentialfunktionen. Logaritmiska funktioner. Geometriska summor

Matte C. Översikt. Funktioner. Derivatan. Användning av derivatan. Exponentialfunktionen. Logaritmiska funktioner. Geometriska summor Mtte C Översikt Fuktioer Poteslgr Potesuktioer Polomuktioer o Väde/vtgde uktio o M/mi pukter tersspukt o Tget Lösigsmetoder ör : grdre Rtioell uktioer Derivt Deiitio v derivt o Vis ör C Deriverigsregler:

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Malin Hagman 17 år, Surte

Malin Hagman 17 år, Surte Vr md och uts Al Luci 2010 1 A Wdström 17 år, Alfors Studrr: SKF Tkisk gymsium år 3 Mi bäst sid: Gld, omtäksm, tusistisk Mi sämst sid: Morgotrött Drömyrk: Civiligjör Drömrs: Mldivr Vm får förlj md: Mi

Läs mer

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k Soro 1 Soro 2 Ato 1 Ato 2 Teor 1 Teor 2 Bss 1 Bss 2 Pio 1 Pio 2 G =6 Vårtt Keyed by Gör Westig Gor@WestigHisso.et No dymic or temo exressios! Icomete io otes! Wihem Stehmmr yr. Oscr Lewerti f f f f 6 8

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLLS KOMMUNSTYRLSN 2015-02-03 VÄLKOMMN Kommusyrls i Högaäs kommu kallas ill sammaräd. Daum och id: 2015-02-03, kl 16:00 Alliass gruppmö börjar kl 15:00 Plas: Sadshus, Gruvsal Ldamo som är förhidrad

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

Bemötandet är avgörande. När ska vi erkännas? sis mörkar. n Bjarne Ekholm: n Ledaren: om misslyckat ungdomsprojekt

Bemötandet är avgörande. När ska vi erkännas? sis mörkar. n Bjarne Ekholm: n Ledaren: om misslyckat ungdomsprojekt Bjr Ekhol: Böd är vgörd Ldr: När sk vi rkäs? 4/2012 Pris: 20 kr Gs u v Riksförbud för Räighr, Frigörls, Häls och Likbhdlig, RFHL. sis örkr o isslyck ugdosprojk 2/2011 obrod coi do rco dokurd si illvro

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

lr Dagordning till årsmötet för

lr Dagordning till årsmötet för - ll Dgrning ill årsmöe för Rsklubben för Gs 'Aur Clå Dum 20L-02-06 klckn 13.00 Pls: ässjö Ärenen: 1. Jusering v röslängen' 2. Vl v rförne för årsmöe. 3r/r7 inr+ef 3. Syrelsens nmäln m prkllförre för möe'

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum.

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum. Holmtebo Öppet ladskap med cykelavståd till cetrum. Rigarums Prästgård Naturära boede, cetralt i kyrkby. Folkets Parkskulle Bo ära service, atur och det glittrade havet. Kovaljekulle Attraktiva i skärgårdsära

Läs mer