PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet"

Transkript

1 PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö

2 Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos As & Alföbu. si 6-7 Pouk sljs ill föå fö iosföi och skolklss so ill ö åo o illss - cu, klsss ll ksk bsök å öjsfl. Diskbl Vå & Sk MAXRULLEN Os o u kö ouk fö 175 k ll 235 k så j u 42 k. Dssuo fos u j s j å u fyll å io 4 å. I osi j j u k föslji, iis föjs bo hu so u. si 8-9 E so skill u ko ul u TVÄTTMÄSTARN s ouk, ck by l. Fl kilo och yck å ull, o bil i l. Tå By och klio N slu Du få i föbukiso bk h, u bhö sl få ff, sii so u sö skolklss ll iosföi. si Foo E Wus All i! Ts

3 Sos Aci Tl Pk 1 Pis 235 k Kulö Pk 2 Pis 195 k D u l fö io filj. I TVÄTTMÄSTARN s Kulö få u o ull uik ssi 3 zy so lös uffs flck sii so b f i i kl. D uik Aci Gl-foul ö sof, bki och hu fösi å skos och ffki s. TVÄTTMÄSTARN s Kulö l fy och h ks ls osi. Sjlkl iljök S. SPORTS ACTIVE TVÄTTGEL fu uk ill h uusi so i få s i ski, x bsky och kl iby sky. Ml fi bå få Fosf och Zo. Ls i slu lshik fö bs hållbh. SPORTS ACTIVE TVÄTTGEL ck si kosiss fk ill föbh så flck. L å, lå k,. Sjlkl k u SPORTS ACTIVE TVÄTTGEL so fly l ill ll ll C. 4 x 1 Dosi få 0,4 l Rck u ill 125 Få 1,56 k 4 kilo Ml l fy och hl u blkl ilk sko f. Ml bå fi få Fosf och Zo. Ls i sii sflsko. Sis ls osi, få 0,25 l Rck u ill 160 Få 1,47 k Viss u E cu 2 ö i kos ofs :- b. ll A ll h i lå si b ö jl ih åk. O l iho is ll jobb, så k ll b l. 4 uk k å k T o och koc k c Kok i l, ö k i i y ofs by b. D yck l ssuo h c o bil s. i l 5

4 Vi Pk 3 Pis 175 k I TVÄTTMÄSTARN s Vi få u l fy ull uik ssi 3 zy so lös uffs flck. Di i och ljus l b och fsch ck yuckl och skos blkkik. TVÄTTMÄSTARN s Sköljl Hoi jukö och isbhl i kl sii so få lyxi of hou & l. Ls i sii s flsko. Ml fi bå få Fosf och Zo. E ks ls osi och sjlkl iljök S. Ls i slu lshik fö bs hållbh. Dosi få 0,4 l Rck u ill 125 Få 1,56 k Pk 4 4 kilo Al Dosi få 1 sk Rck u ill 266 Få 66 ö ALLA och sköljl få TVÄTTMÄSTARN i fo ubblkoc. Du so ku os i, i ls och b bil i l. Pk 6 TVÄTTMÄSTARN s Sköljl S jukö och isbhl i kl sii so få fsch of l & lo. Ls i sii s flsko. TVÄTTMÄSTARN s Al hl ofy och kos As & Alföbu. Pss bå i och kulö ll C. Ls i slu lshik fö bs hållbh. 6 Dosi få 1 sk Rck u ill 266 Få 66 ö Hoi + S Ml fi bå få Fosf och Zo. Dosi få 0,4 l Rck u ill 125 Få 1,56 k Sköljl S Pis 175 k TVÄTTMÄSTARN s Al scill f fö i so lsk ll öks o l. E ks ls osi och sjlkl iljök S. 4 x 1 M of Äl & Alo Pis 195 k 4 kilo Pk 5 M of Hou & Ml Pis 195 k Sköljl Hoi Pk 7 Pis 175 k 4 x 1 Vill u i of å sköljl så k u få 2 Hoi & 2 S. 7

5 Diskbl Pk 8 Mxull Hushåll Pis 175 k Pk 10 Pis 185 k I TVÄTTMÄSTARN s Diskbl få u ffki skiiskl so ö i 4 s. Iok s och issfi fösi ik och ssuo få i ls och bsick blk och ls fiish. Fö bs sul, s l ill u h isksl i i iskski. Hl 80 ull * 6 ull os ull Es 38 ö 6 ull á 80 Ls i åföslub lshik. Vlös fo fö hyiisk hi Klk i iskski i j iskillfll 1,59 k isk Pk bl Vå & Sk Mxull Tol Pk 11 Pis 185 k Hl 80 ull * 12 ull os ull Es 19 ö 12 ull á 80 Pis 225 k E ås i j h Vå & Sk fsisk ok so så ss åsk och ssk u k blö och i u u å sö. Du k ill och i ski! 3 ull á 41 A Vå & Sk so s-isks och lå s isks so sbb k böj luk och b bkih. Vå & Sk hl & lufi ilk ö fk ill us och o. A ill fös, sl, osfi yo, skålucko och ill ll kb bil & båå. N u blö Vå & Sk b så skos juk u föl k ill ll y bbyå. Es bå l och ås å sköbo. Giis illk 100% yfib. 420 ull. 8 Du bl hö is ull u få lå is! Mxull ck so 4-7 ull. Os o u lj MAXRULLEN Hushåll ll MAXRULLEN Tol få u hl 80 ull och u i jo kll å ké. E juk och i 2-ls illk 100% yfib fö xil hållfsh. Du bl hö is ull i l b is lå. MAXRULLEN h s solk so ull hå. Dssuo iljök S. MAXRULLEN i i l! * D fls hushållsull u hi i buik å och fls oull å

6 TE ö kl å l IN s Tok ls i s So PoPå Pis 275 k H få u öjh o å s ll i Tss Soi. Tol få u 8 ouk, ll i i fö ll sk ku hi si y foi. Bl hi u Sos Aci Tl so u l fö io filj ll fö i so lsk fly l. Du få o Vå & Sk, fsisk so så ss åsk i å blö sö i. Pfk ill bbyå, us & o och so isks. Ihåll So PoPå Ts Kulöl, 600 Sos Aci Tl, 1 Sköljl Hoi, 1 Sköljl S, 1 Mskiiskbl, 10s Mxull Tol 80, 1 ull, 300 Mxull Hushåll 80, 1 ull 600 Vå & Sk Tok, 1 ull 41 Pk l l i k s E so l u b Ö y o k b D ssuo. och l k i ö. bh Tå och is V o följ ko osi l u. D i A kulöl u blkl ill i s och fsk l så håll o si sy l. T o s så isk i l fs öskosf. V l kl yck u och i så skos yck. S l ill fis sl i iskski. Sl u... u ko k, u o s hö. Li Ts h y l kilo oc ck b fl s,, ll ikösi u å! yck i l il b o by Pk 13 h och isksul b b. D sskil iki i oå hå ll klkik. A s solls i iskski så b Lill PoPå Pis 195 k H få u öjh o å Tss l och sköljl. All i i fö u sk ku hi i y foil och i y foiof å sköljl. Ihåll Lill PoPå Ts Kulöl, 600 Sos Aci Tl, 1 Sköljl Hoi, 1 Sköljl S, 1 10 b k ö- ll uos. Kl b i öosi. E fö hö osi i b åfs fö u u s å kl. Dssuo k b lss k å kl. Dos u fö så b kl i iki. sul ls. By och klio O u få h ouk so u s flki å åo s ll o u få föcki so å sö, kok ik TVÄTTMÄSTARN så å i fl. TVÄTTMÄSTARN å u å ll å lfo N slu Viss u L ll klss u sö j 42 :- å j k u h l o. På ll i fbsl och ko io 4 å illfll föjs l/ klss u sö i fös kö. Ekls ö u i ko ill ls/klsss kokso. N, lfo och il ill kokso hi u å ll ksl so si å j föcki. Du k kok TVÄTTMÄSTARN å ll å lfo så hjl i ill bsl. Tk i, fos sö lokl uosksh o TVÄTTMÄSTARN s ouk. 11

7 I h boschy hi u is föbukiso hö ké so l, iskl, o. Pouk sskillk och sljs ill föå fö l och klss so ill uå si s ö. Dö so fö Sis b och uo! Fö j k u hl j u 42 k. Föbukiso h ju föå slu, föhoi u ill fos sö l ll klss o fyll å bhös. Sis skolklss och föis ck fö i sö! TMs Box Mlö Mksfös Kihus AB