2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET"

Transkript

1 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2 DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö INNEHÅLL VILKA ÄR RISKERNA? VAD NI SKALL SE UPP ED RESPEKTERA UPPHOVSRÄTT NÅGRA RIKTLINJER EXEPEL PÅ P EXEPEL PÅ UPPFÖRANDEKOD

3 ASDFGHJKL: fhjl; $%^&*()_+0-= QWERTYUIOP{}qwyui[] ß?ƒ? æ`??ç??~µ?? ASDFGHJKL: fhjl; ~ZXCVBN<>?`zxcb, ß?ƒ? æ`??ç??~µ?? $%^&*()_+0-= ÄR RISKERNA? QWERTYUIOP{}qwyui[] ASDFGHJKL: fhjl; ~ZXCVBN<>?`zxcb, Uhäl föbju ii ch CIVIL- OCH/ELLER ß?ƒ? æ`??ç??~µ?? ii ui, fil ch il STRAFFRÄTTSLIGA PROCESSER SIDA 0 i i y u uhäih ill I i ll lä ä bli hli i ch illhhll ll i i i UhäFö höl ch uii ä uhäih ä cill fö uhi ä ähf U illi f ä illhö äcli föiihä i ä u hih ä lä ibu i ä ch f l $%^&*()_+0-= ch x hc bli illl ld fl i iiui ä QWERTYUIOP{}qwyui[] f fö i uhäy jäl u l uu ill il D fö äasdfghjkl: fhjl; juii full yj ä ch i ä ähi~zxcvbn<>?`zxcb, fö b ä fö i ä fö l ch u i iiui uhäi D ä c i lli l följ u i i D ß?ƒ? æ`??ç??~µ?? D hb yf ill hjäl i l ill äli ä i $%^&*()_+0-= iiui hll i ä fi f b u yl illl ii il ch y i QWERTYUIOP{}qwyui[] ii u ä i juii i ch ähi iiui ä ihll i ASDFGHJKL: fhjl; illl uhäy il, ~ZXCVBN<>?`zxcb, fu fö illl ii ch filli ß?ƒ? æ`??ç??~µ?? SÄKERHETSBROTT E ä h PP- ill uä ä ch äh fö i Illl wbl (ilui fu, bl ch yhu) ch lici fillijä ä f äll ill ä lli ui-, fil-, ju- ch uhäy il D ä c li fö äll fö: Viu Viu ä ui l ch, föö ihll i ch, äy äh ch i i hl ä Ri ä cill iiui l ä lu i, ä iiuy, ill i ä Syw Filli ihll f l yw ll w h ill uif i ch hu ä, l l ll ic öä fil, ä ill ch ä Sähi bä PPy l hu ä ll ä i bäiälli fö ö hl PP-y bhö fö u lu ill S hl c öjlih fö lw, x iu ch i föbi bä, ch äfö ä hi f u ä bäiälli Rufölu Olici ui- ch uhäy fil u yc ä ll PC: hi, il ö iiui li Filli öjliö c fö ä b i ch ufö ii, ä ä fö li, uli ch ixi illl fil U illäcli ll l u l iiui ä ch ilui ch hi ä fö lii ä, il l ill ä i uii D fi iii PP-fi i i u ä 0 c ISP: ilui ch ä i uiiä S x:h://wwwcc/ uc/l/chf Hci Ai ä hc ibl b iif ch uif fö u ä fö iibu il by uhäl D ö i ll f l lli uifil wbl ll FTP- ä illäli fö lläh, ill hc uyj ch jä i h blc illäcli äl

4 DOWNLOAD 0% COPLETE Tc uhäi fö: VAD NI SKALL SE UPP ED i ifö i h u A h u l c ö ä lb h ä ä iui icili l i yj ä I il i li ll i y ä c u ch ä i i li ll ll h lö l ä h, ll äli h u l i if l il i y y l c ll ä u lö P l h ch fö S ä i h i i li h c ö ä u illä ä fö ill hjäl li lö äl ui i l ch y ö ä i ll f ä iiu fi ii i ii D ä ä ch l il l ch y ä ä ä ill lici il i f i bb liä ch uö h fö ö l äy ch u f u ö i f y E h i i fö i ö ä u li i ui u l ch ll iiu l ll fil i i, i h iui i, fil ö i, u lbu ill i ä i i Fö li i ö bö ä l y S i ll u ii fö l l fö i Sy i lbu i ä u i ä ll äy ö c ä i b i fö j iiu iiui ch ix) ä f uh l W ö ll l b i l fi, i blc x WiFi i T i ill ll ö uu ä D iäll f lui ( iiu u ä i ö y y b ch bh fiu b ll lö b ä E i iä fi i ll ill c i i D ll i Uii ä w y i L ijä iu, ä i- ch u bhöi ill bhö f fill bb l ä y c fi ä b ibu u h ä y iu Viu ll ö ifu i l b il ch b u h h ä f y ä bwi ill h c l ä ch - h h I h i jä ä illl u O i u i ä i ju ill i b ö iu f jä h ill ä l li j ll bl ä y äl lbu R ä f i ö b öf c SIDA 0

5 SIDA 0 D fi l ä höl ch uii i fö ii uhäi ch följ äh- ch ll bl i i ä RESPEKTERA UPPHOVSRÄTT NÅGRA RIKTLINJER SAANFATTNINGSVIS: CHECKLISTA FÖR IT-AVDELNINGAR: G i i iiui lbu ä u i ä uii uhäi ö ll ch b äl bff Vil y i ull äl? H i fö ä bl bhöi yj filliä? Vil ll uyj ö l illäli bb? Vil i ( ) fil ll blci ä i? Blc i fö ä, ll i blc, li filli? H i ähy (bä, xy, wbbfil) ill fö u blc ll fil u fi häfö ill fillifi? SÄTT UPP TYDLIGA ANVÄNDARREGLER OCH INFORERA SATLIGA SO BERÖRS AV DESSA Pl ch u ll ill ii ch öföi ui ll uhäy il ä uhäi D ä uii ch höl i ill ch i i u fö äli ch i följ D bö ifö i äl u f föbi i ill i b iii Iiui föä i l ch u ä äl if licy hjäl l ä, x G ilu äl i y u iiihli i f bchy ch flybl if uhä ch illl filli Aäl ll c fi lä illäli iiui hi S ill u ä ill ill ch uc u ä cc i f ill ill ä KONTROLLERA VAD SO FINNS I SYSTEET iiui ll lbu i ä fö l f i y uhäy il, cill D ll bö ä if ui ch li y uhäy il uifil h l l ill f by, i, w,, flc ll w f ch li i y \i ui ll \h uifil i c ll f l lbu ch i zi [ll ] f RADERA ATERIAL SO BRYTER OT UPPHOVSRÄTTEN Kill ili ui ä ä li lici fö ii, äli ll iiibui, föu ä, lii uijä ll u uycli licl äihh Iiui ll ll ull i ill ui i y ä ll Pi i, i bu, äli äi, uäii ll li uä äll i fö y i ch ii ui u äihih ill ä ä illl KONTROLLERA FILDELNING G ä y li u fi illäli i hl i iiui f hjäl ä uhäi A föbju illi ic ui ch föbju ä filliä ä l ch ffi ä i uhäbl ch ä ähbl ffi li fö ii uhäy il E xl äb y ucl R Lb ä cgi (h://wwwlbc/puc_iwh), fö ä Uiiy f Fli i USA D fö li ll fulläi blci ch c h hl ähf bb y Pc (wwwcc) iiui uc bbill u hö bl i ch ö bb äll E li ä ill fily fö cifi fil i ä Olici uhäy ljuili öfö i filliä iifi ch blc iiiull u fillifi bö Auibl ic ju ll Cy- (wwwuiblicc) illhhll filli Cy ä i y 0 i iiui u i äl ch h i i yc ffi SÄTT UPP REGLER FÖR BRANDVÄGGAR Fö y iiui i ä ähh ä bä fö uähll äh i fi ill ch f i Bä ch li hjäll c äb fö bä l hö ui bb E ibä fiu fl li ä fö u fil ch jä ö i Scill i, ll ll f ä fö filli, blc Bä ähxi ä ä ll i bä i cifi bhö fö l ifi Ac li fil ll blc uhäy il ä i ill iiui ll ä fi c D ä u ffi ll u i c ö ihll iiui jäll ill ill fil ä fö blc iu, yw/ w ch li - TRÅDLÖS ÅTKOST KONTROLLERA Sl ll ääll lö uli ill ä ch i ä y fö illl yf Iiui ä ä ihc ähiälli fi illäli i löu fö bä bhöi fi BEVAKA TRAFIKNIVÅER ju lii följ äuui, iiui ll ä ll öbl bb O ju ä ä fiu ui ä, ä ll, i ä f i ä UNDERHÅLLA VIRUSSKYDD Aiiu u fil ihll iu, yw ll li il ch lli fi ill j Lö u iuli y iu Uii ch höl ä ill ll i iiu ö lbu ch hll u UNDERHÅLL SKYDDET OT SPYWARE D fi fl ill hi ch ill yw, w ch li f iiui Ai-yw ö ch u lbu UTSE EN ANSVARIG SO HAR TILL UPPGIFT ATT SE TILL ATT DETTA KONTROLLERAS OCH EFTERLEVS N i j iiui ll i fö ll äl följ ch cill y ä uhäi D bö h ii (x IT- ll ichf) ll u lä lli il ufä äli ch iciliä ä

6 DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 EXEPEL PÅ P EO TILL: (DISTRIBUTIONSLISTA) FRÅN: (ANSVARIG FÖR INSTITUTIONEN) ÄRENDE: ANVÄNDARREGLER FÖR ANVÄNDNING AV UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT ATERIAL DATU: (FYLL I) (Iiui) yc llli uhäi i i ä Syf b ä i (Iiui) äl fö uhäy il (Iiui), ä ch lii Si u i h uhäih ill, ä öföi uhäy il (ilui ö i) ch ii il ä ä fö lii i ll li bu, illl ch uä i ch (Iiui) fö ciilll ffäli li uhäl D äll ll y uhäy il, ilui ui, fil, l, ch il S ul h uä f illl öfö uhäy il Pl ch u f i l lli i uhäy il i, ä ll lii ä (Iiui) I hll f illäliö uhäy il i, i xli filliä, u uycli ill f äihh (Iiui) äl fö yj uhäy il, ilui iciliä ä fö b, bif D i fö ll fl äl ll ääll fl ch b ill il B äl l ill iciliä ä ch u i bli ä f (Iiui) ä K ä ( i fö ll fl) u h f

7 SIDA 0 EXEPEL PÅ UPPFÖRANDEKOD D äl ll i i öi l i hu iiui ä ä ch ll u bö ll yli ä if ibö E xl äli ch yli äl fi i Guili u Wlf Cll wwwwlfccu/fcilii/cu/u/ POLICY FÖR ANVÄNDNING AV UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT ATERIAL (Iiui) ill uhä fö ch u uhäy il, ui, fil, ch liä, äli ch li b ibu i ll (Iiui) ä ibä u by l ch/ll ähi fö i, i lä (Iiui) h äfö u äil l u följ ä u ä ä (Iiui) l ch u f i: S, l, öfö ll ö i uhäy il illäli (Iiui) äuui ll lii, i i h hlli uycli ifli ill f i uhäih L u, l ll ö ic ui i uhäy il illäli i (Iiui) ll ä ll i yj (Iiui) äuui ll lii, i i h hlli uycli ifli ill f i uhäih ill ll l i f i i uhä ä ll lu ill filliä ll jäl hh filliä (Iiui) ä ll uui (Ai fö ll fl äl) ä i fö i äl D u f l ä ä iiui l ä uhäy il i uiiyf i lih bäi uhäl (Iiui) l ch u by äl f i IP- [ch/ll äu bl] D bi ll ll (Iiui) ch i ä iciliä ä i [R/ Du], il if äi f (Iiui) ä Aii ll il by äl lb b Uif ch u

8 DOWNLOAD 0% COPLETE IFPI, S Gu Bi Jl Schl Tl: 0- wwwifi wwwlluic Public IFPI, 00 Cyih, Iil Fi f h Phhic Iuy (IFPI) All, i ch bil ä föl fö uhä ch f i, öfö ll ö illäli u ill f IFPI Uf lliyu + (0) 0 000

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö 19-29 il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo dibujo@lvss INNEHÅLL

Läs mer

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-13 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 22 juni 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Sä at i di buti! Dagligauhadl bachitlij fö gtllpga baat på HACCP ligt EG 852/2004 S Dagligauhadl jauai 2007 Ihållt i bachägldig ha tagit fa i abtgupp d ptat få dlaa i S Dagligauhadl: Pä Bygd Aica Ha-Bg

Läs mer

Gällivare AC. Byggnadsstyrelsen 66 Tekniska byråns information 1984-06. -driftuppföljning, värmepumpar. EI-BA11ER1 GÅNG110 (BFUm) EL-VP GÅNGTIO BFUm

Gällivare AC. Byggnadsstyrelsen 66 Tekniska byråns information 1984-06. -driftuppföljning, värmepumpar. EI-BA11ER1 GÅNG110 (BFUm) EL-VP GÅNGTIO BFUm Byggnadsstyrelsen 66 Tekniska byråns information 1984-06 Gällivare AC -driftuppföljning, värmepumpar T 0 1 MATPUNKT; 1ERM3iYGRO- GRAF (BcUm) EL-VP GÅNGTIO BFUm EI-BA11ER1 GÅNG110 (BFUm) DIESEL-vP 0 OLJE-

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i:

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0'rLt-:n ~~. 'fö)1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i: ~ N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i == J {. ~((- ~ ~ ~u ~ ~~~ ~~=-~~I ~ ~D~~=-~ll_'. ~ _ 4~»~ l.f 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta,

Läs mer

aoo Sver.ige och Norge.

aoo Sver.ige och Norge. , aoo Sver.ige och Norge. j Intet fall anvilldas ntom Norges gränsar. Konungen äger räu att förklara krig, efter illljemlande af norska regeriugens betån. kande samt efter afhörande af sitt norska och

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

Tips for perfekt vitgröe

Tips for perfekt vitgröe Tips fo pefekt vitgöe av MeilU Fank, CGCS "1 l: l : :iit Poa annua-g':iset kan v:a obeäkneligt, filen gc]nclln att lyssna till ef:enhetens l ist q:lan teas n:istan ett!{ott esultat Fi', lin,qt' :('(lu

Läs mer

Vad är bra och dåligt med lån?

Vad är bra och dåligt med lån? En tidni ng om p engar + Hu spar r kan j a a pe nga g + Va r? d jag hände inte r beta om lar? + Va d är akti er? Vad är bra och dåligt med lån? Hur beta lar man sma rtas 3 t oc h ka n ja g sk affa ban

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Norrländska Hembygdsbiblioteket. Hernösand

Norrländska Hembygdsbiblioteket. Hernösand Norrländska Hembygdsbiblioteket Hernösand - .. rnus LI~1US. OrvUSÄTTlIllIG O. KOlMODIN. ~nb:ra IDtltll. Tl'UII U L4G... STOCI:BOLM, IlOl l. J JUU, tut. STOCIi.BOLlL fttcu.a;s 10111. U:,.",. USI FJY.I\OE

Läs mer

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest rn Samman trädesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-18 Sida 8(45) KOMMUNSTRYRElSENS AU SAMMANTRÄ ESPROTOKOl l s 99 Dnr 215/11 Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör

Läs mer

Årsberättelse. Finska Mejerisamfundet. dess ombud i Storbritannien. , äg. Helsingfors 1898. från. till. Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri

Årsberättelse. Finska Mejerisamfundet. dess ombud i Storbritannien. , äg. Helsingfors 1898. från. till. Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri ! ~ Årsberättelse till Finska Mejerisamfundet från dess ombud i Storbritannien, 1897, äg Helsingfors 1898 Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri o Arsberättelse till Finska Mejerisamfundet från dess ombud i Storbritannien

Läs mer

tt..d~ BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se

tt..d~ BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991

SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991 SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991 iretug 24 '.:i llu rullai det pe not div. 2 -^ai4er vj.r or'lit. Lars Ji;::,rj:,n Ur innehauet, Sidan 2 ledaren. lj9- : tv3 &edlen[ar. Sjdan 4 Kz Fs nya frpd, :11"" 9^".1 Fente

Läs mer