[818] 3: - 1: 75 1: : Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn"

Transkript

1 [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från kl. 1 e. m.: till förhöjdt pris samma dag kl f..m.: till förköpspris dagen förut kl. 1-3 e. m. Biljettpris: vid Operaföreställning.p (vanliga o. billighets-) aamt SY81fODlkonaeptePI vanliga billigh. Symf.k'l vanliga billigh. symj.k. Parkett... 4: 50 3: 2. radens sida I plats 2: 75 1: 75 2: 25 fondloger 3: 25 l: 75 2: 25.» 3.plats 2: ~ 1: 25 l: 50 Avantsceriloger, : - ' avantscenloge... l. radens balkong I. o. 2. plats 5: 2: 75 3: nedre radens fond l. plats 2: 25 1: 75»3.0.4.» sidologer I. o. 2.» 4: 5: - 2: 75 3: 50»»2.0.3.»»sida I. 1: 75 1: 25 1: 25, 3. fondloger 1. 4: - 4: - 2: 25»2.0.3.»»» 4.,5.0.6.» : » avantscenloger : - 3: öfre avantscenloger radens I. o. 2. bänk 1: 25 1: :- 1: 2.' radens fond I. o. 2. plats d.o..3. o. 4: 1: ' - 75»3.0.4.» 2:50 1:502: , -50. Vid förköp dagen förut förökas ofvannämnda priser: å parkett, p'arkettfondloger, parkettavantscenloge och I. raden med l krona, å 2. raden med 75 öre, å 3. raden med 50 öre. Samma dag kl f. m. tillkommer 'en: förhöjning af 50 öre ä parkett, parkettfondloger, parkettavantscenloge och I. raden, samt 25 öre å öfriga platser.

2 [818] Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn {nyn kl. i""usåagen tf. mmd."i..:) o-o Parkett,. Parkett-avantscener, 4 platser _. F1lrsta radens fond, fåtöljer. stolar. sida, l:a bänk. 2:a. Andra radens avantscener, ö platser fond, l:a bänk. 2:a, 3:e och 4:e bänk. sida, l:a bänk. 2:a Tredje radens avantscener, 4 platser. fond, l:a och 2:a bänk. 3:e bänk. ståplatser. sida, l:a bi!ak... ; :a. 0) Sön- och hejgdapr från kl. 1 e. m. 10: ~- - 8: l: 50 l: 25 5: - 1: 25 l: l: 'elefo",,,,: AlIm. 50'((); Riks- 12"7; tillgängliga end""t efter kl. sön- och help;lia,ar. "'(j'u,stidtnuj,gsd,ag~" kl. fl-u f. m. 3: 5'0 1 3: 50-10:- 1: 76 l: 50 6: - 1:?.5-60 l: 16 ~60 lnirk6p daglltt före hllq,1"'jil' flireslällning kl. 1~-4':-: 4:.~ 14:- 4: 50 <l: -- 3: :.-. 1: 76 7: - 1: : mldd. hvardacar och efter 1<1.1 e. RI. GENT"-AL- TJ;tYC'KER1ET. STOCKHOLN.

3 [819] SVENSKA TEATERN. Höger. Biljettpris: från kl. 12 spektakeldagen. matini-i' ord. förest. pris. Parkett Parterr 3:. 1: - 2. radens fond: l. o. 2. bänk... l: 75 Parkettioger: 3., 4. o. 5. bänk l: 50 l. o. 2. piats 3., 4. o. 5. piats 3: 2.. radens sida: l. bänk Stora parkettiogen pr bilj. 4: 2: 2., 3. o. 4. bänk l: 25 Parkettavantscen (5 pi.) radens fond: 20: 10: 3. radens fond: l. o. 2. bänk. 1. o. 2. bänk... 1: bänk. 3., 4. o. 5. bänk 2: 1: öfriga bänkar radens sida: 3. radens sida: ord. förest. l: matinepris. 1. bänk : I: i.' ~änk I: , 3. o. 4. bänk I: 75 I: öfriga bankar Första radens avantscen (5 pl.) 15: - 8: Avantscener >... 6: - 3:-. Vid förköp dagen förut förökas ofvannämnda priser: å parkett, parterr, parkettloger och l. raden med l krona, å 2. raden med 15. öre, å 3. raden med 50 öre. Samma -dag kl f. m. tillkommer en förhöjning af 50 öre å parkett, parterr, parkettloger och l. raden, samt 25 öre å öfriga platser. Två eller flera dagar förut, dubbelt förköp. Stoekhclm, central. Tryckeriet. l:

4 [820] Reserverad plats. för SÖDRA TEATERNS plan. För att kunna på bästa sätt betjäna ärade kunder å Söder och i.staden har Centraltryckeriets Stämpelfabrik öppnat NY STÄMPELBOD N:o 41 St. Nygatan 41.

5 ..LL"" A11&1 1M5Jt1];Th "" (-n::ri:cfilcrs SCENEN BiijeUpris: Parkett-Avantscen, 2 st. a 1,,-, Andra parkett, sida, venster l: 50 Tredje plats, de scenen lu närmaste stolar A Första parkett, midtelpartlet, 14 bänkar '3: '-'- Raden, fond, I:a, 2:a och 3:e bänk. hvar sida O: 76 sida, höger, 13 2: 25 öfriga bänkar,»öfriga stolar O: 60 venster, 13 2: 25, sidor, fåtöljer,... ; 1: 75 Radens avantscen, venster : ---; Andra parkett, midtelpartiet 2:: - II De 12 första bänkarne efter fåtöljerna 1: 60», höger 1 sida, höger 1: ÖO Raden; sidor, 17, 18, 19:debänken 1: 25 Öfre avantscen, 2 st. a... 8:- Biljetter säljas alla dagar i Allmänna tidningskontoret vid Gustaf Adolfs torg, från kl. 9 f. m. till kl. 4 e. m. samt i Teaterns biljettkontor från kl. 9 f. m. Förköp med förhöjning sker dagen förnt 4-6 e m. å båda försäljningsställena, 1 kr. på parkett, 50 öre på raden och 2 kr. för hvarje loge; föreställningadagen 9-11 f. m., 60 öre!lå parkett, 25 öre på raden och 2 kr. för hvarje loge.

6 -, \ -, \....~':\ ;! I I I I I I I l I I t! L.. _I_.J P.A.:R.KETT Reserv Reserv utgång -- uigång PLAN AF FOLKTEATER.N { F\ADEN ti'iiliille"ii~f 't3114~11471 ~ 1""lf"Jfl8b40If5,lm! / :\.v.je;~<> -0/ PRIS 1:75 Kr. c=::j ~ Mx C'I. ~ p; ~ C, Jil t'l \!) Z ~ "'. r.1 :0 ~ '" O :J; C) :0 t'j I: - Kr. :r: * t==j o:: ;U r==j '" c:.ii "'. :l lo -,75 ö-s. c:=j... -:50 Öre. L=:J see"'- SCEN

7 .,., :- KUNGL. MUSIKALISKA AKADEMIENS KONSERT - SAL Kongl.Loge 1181 [ni I \ D IS71 153[ \ Isol \ \ \791 IJösl IllOI 11ö1J M Iml [ \ IU91 ~ <;1 ~ ~ [l ro ~ g-j %l ~641 U Iml '11 li5~ ~ \' '" M61 l19q ~ 1157\ 12il I IT \1911 ~ 1222[ 122ij ~ ~05[ D p931.~ re, ~ t23~ ~ ~. (- <n~~~~.~~ jls Ln===oO<.O~ <'J~~t:::J~;g~ IZ5lJ !l IWl 123~ I2JQ BI 125~ GB m [302[ f28 g l 128~ [2811 l21n [ l1il BOBI 13il41 129~ \ IJOD [31i M ~ Iml ;;j g:; i'j ~ IJ 134iJ 134D1 IJ/ij 1J<tJ Midtparti ~~~~~ "n~~~~ 'imw~_c'-j~o ~ ('"") ~ ~ ~ ::3 [ ' 19 : JngBng~. ~: ~~J~1J1 ~ t; (Jl oj,~ sg '3 Ul G3 ~ ~ t;; :1791:11831:1871~3191~~ 1_ :~: ~~ ~:.~~I ':::il\'e~rs. ~~ 121 li7 ; tv,q~~t;;t3~~ ~,,.. H' '": ~ ~ ~ s ~ ~.~;~:~:~:~:~: ~:~:~ ~ ~~~\2~~ $~~~~,;:i Ej.~ ~ ~ ~.~ <;: ~

8 (830) ~ ~. ~ ~ TVÅ GULDMEDALJER STOCKHOLM * C~ntral=J,!pCktrj~t STÖRSTA BOKTRYCKERI I SKANDINAVIEN STOCKHOLM FÖRFOGAR, EFfER NYLIGEN FULL- BORDADE NYANSKAffNINGAR Af DE MODERNASTE TRYCKMASKINER för YPPERSTA ILLUSTRATIONS- TRYCK, ÖfVER SEXT!OSJU TRYCK- SPECIALITET: MERKANTILA... PRESSAR... TRYCKARBETEN PRISKURANTER CIRKULÄR PROSPEKT AKTlEBREF FAKTUROR PLAKATER MASSUPPLAGOR AF REKLAMCIRKULÄR OCH BROSCHYRER

9 881

10 SS2 AKTIEBOLAGET J~O~WENCSTRÖMS M E K. S N I C K E R I F A B R I.K STOCKHOLM: 26 S:t Paulsgatan och»lilla Tanto» 26 Sköldgatan ~ /j; i;t ~ ~...., ~ Tillverkar och försäljer Byggnadssnicke:rie:r, Listverk, Villor, Skol- och Kyrkbänkar, Butik- & Gymnastikinredningar, Lådor etc. TRÄ VAROR, hyt1ade ochohjtt1ade. Specialite: Gol:ft:rä levereras i mån af behof direkt från torkarna. Paneler, Boiseringar, Plafonder. Parke1;1;go1:r af ek i olika mönster och med inläggningar af olika träslag. Telegrafadress : "WENGSTRÖM:S".

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt Brunkebergstorg 12 STOCKHOLM Afdelning för rrthyrning af: VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt VILLOR. Afdelningar för: Inackorderingar, Försäljning af Affärer, Platsanskaffning

Läs mer

Årsberättelse. Finska Mejerisamfundet. dess ombud i Storbritannien. , äg. Helsingfors 1898. från. till. Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri

Årsberättelse. Finska Mejerisamfundet. dess ombud i Storbritannien. , äg. Helsingfors 1898. från. till. Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri ! ~ Årsberättelse till Finska Mejerisamfundet från dess ombud i Storbritannien, 1897, äg Helsingfors 1898 Hcl~illgfors Ccntrl1ltryckcri o Arsberättelse till Finska Mejerisamfundet från dess ombud i Storbritannien

Läs mer

ina-missionstidningenf

ina-missionstidningenf 15 NOV. 1916. fven.-pris 1: 35. ina-missionstidningenf ~inims Land. - "l, Utgtfvare l Redig era s al Expedi Hon: Telegramadress: Telefon: XXIX FOLU och l\om. för Sv. )v1iss[onen i l\ina. DrottDJIIggnton

Läs mer

tt..d~ BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se

tt..d~ BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

16:de Årgången. Häfte N:r 2, 1853. Carlskrona

16:de Årgången. Häfte N:r 2, 1853. Carlskrona 16:de Årgången Häfte N:r 2, 1853 Carlskrona NÅGRA ORD 0~1 GRATIALS-FOi'iDEN U'I'l A~HIULITWJ'S KRIGSMAI'is-IC-~.ssA N. O rotankan för eltrrlefvandes ställning, och utsigten för deras bergning måste för

Läs mer

,.!'.1. 5 aktiviteter om ünl egrotion i Si'Wion. 5 a kt. ivi e er.t om t UYrr.e~~f(l(fjo /) SJ Förändringsagenterna kontakt. u:'; Vad händer nju?

,.!'.1. 5 aktiviteter om ünl egrotion i Si'Wion. 5 a kt. ivi e er.t om t UYrr.e~~f(l(fjo /) SJ Förändringsagenterna kontakt. u:'; Vad händer nju? i; 'i,,. " I;,",,,.' Im.f \, Tankar om framtiden t. 5 aktiviteter om ünl egrotion i Si'Wion C,; /0:1' har ordet...il till världen (nu till världen /',r':; i) 5 a kt. ivi e er.t om t UYrr.ef(l(fjo /)..

Läs mer

Mottagningskommittén i Stockholm. för resande från Finland. sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR

Mottagningskommittén i Stockholm. för resande från Finland. sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR Mottagningskommittén i Stockholm för resande från Finland sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR MOTTAGNINGSBYRÅN för finländska resande Hotell Reisen, Skeppsbron 1214, 1 tr. upp. Öppen 1 maj 30 september

Läs mer

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR.

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. N:r 11. ÄRG. 32. 5 JUNI 1927. PREN.-PRIS 2: 25. n, '== ~ F; i= ;,;x If )f II -----.fl 11 --"""II :II :.m.-.j'5ton51.idningen zsin~'!lind' ;/, '~.. l ~TC P.:;l -4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. ( 7

Läs mer

*12. , ORGAN.yÖR)VLr;;.KA~510NfJ'\ I KINR. . l ~. u- J] \\~ /P- il l), ~ JL. /',.. SIN~ UIND ~ t ~ p;z. ~ ~ If

*12. , ORGAN.yÖR)VLr;;.KA~510NfJ'\ I KINR. . l ~. u- J] \\~ /P- il l), ~ JL. /',.. SIN~ UIND ~ t ~ p;z. ~ ~ If N:r 14. ÅRG. 31. 5 SEPTEMBER 1926. PREN.-PRIS 2: 25. l '= Il o( rr --9(. JI --11.IL ~II in. ~ ~ If "" ~ '~ "" :.ro.3~i"on~noningen. ~~ ~ *12 /',.. SIN~ UIND ~ t ~ ~T'2 p;z. 4 ~ P= ".E

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning. Alltid nyheter

Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning. Alltid nyheter ~ 63- PAUL ubergström ", 74 'o 76 Drottninggatan, 74 O 76 I _ Hörnet al Kungsgatan, n. b., 1. O. 2..tr. I.. Afdelningar för STOC KH o LM. Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti

Läs mer

SINIMS LAND *12. -4 " :a :r M1SSIONSTIONINGEN lf~ ~ l~ 'V' "Det är fullkomnat"~:; p;z. 1;-1"2

SINIMS LAND *12. -4  :a :r M1SSIONSTIONINGEN lf~ ~ l~ 'V' Det är fullkomnat~:; p;z. 1;-12 F n. IL ----4(. JI -41.lL :11 == :a :r M1SSIONSTIONINGEN lf~ ~ ~ SINIMS LAND *12. rf ~ :;" '~ 1;-1"2 p;z. ORGAN FOR SVENSKA MI SS IONEN I KINA =;; /. '~.. -4 " l~ 'V' '=1!B~ ~ II r,-,- /1> - D ANSVt\RIG

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XXXVI.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XXXVI. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. T, Lots- och fyrinrättningen samt lifräddningsanstalterna å rikets kuster. Lotsstyrelsens underdåniga berättelse för år Stockholm : Centraltryckeriet,

Läs mer

Redaktörens ruta. http://www.stsf.org. M. Tegller. veriges Telehistoriska SamlarFörening

Redaktörens ruta. http://www.stsf.org. M. Tegller. veriges Telehistoriska SamlarFörening Redaktörens ruta Redaktionens adress: Mikael Tegner PI 2631 441 96 Alingsås Telefon: 0322-50309 E-pos t: mikael.tegner(w,sprav.se W e b-adress: http://www.stsf.org Medarbetare i detta nummer: Bengt Almqvist

Läs mer

SKOLOMBUD INSTRUKTIONER & REGLER

SKOLOMBUD INSTRUKTIONER & REGLER SKOLOMBUD INSTRUKTIONER & REGLER 2011 Innehåll Att bli skolombud sida 3 Regler sida 3 Logga in som skolombud sida 4 Borttappade kunduppgifter sida 4 Boka biljetter sida 5 Hämta/skicka/betala biljetter

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Prislista Morgongåva. swedenweddingphotography.se

Prislista Morgongåva. swedenweddingphotography.se Prislista Morgongåva swedenweddingphotography.se Paket 1 Paket 2 Konsultationsmöte Konsultationsmöte 2 timmar sammanhängande fotografering 2 timmar sammanhängande fotografering Era bästa bilder högupplösta

Läs mer

Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996

Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996 @na te= fil llt\:d-i- Press release SKF - Niomånadersrapport 1996 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för perioden januari-september 1996 tlll1 849 miljoner

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

+8,3 +15,6 +9,3 +15,0 51" % +11,8 +20,~ +11,3 +20,1 +12,2

+8,3 +15,6 +9,3 +15,0 51 % +11,8 +20,~ +11,3 +20,1 +12,2 Axel Hamberg. ~ illq.. 21 juni Komparation Jokkmokk Assmann lilla torr +16,1 8 våt +8,2 kl.. e.m Grave lång +16,1 Termograf +3~~7 Hygrograf 31 % Termografen omstäldes sänktes omkr 18 0 pennorna rengjordes,

Läs mer

Protokoll april 1914

Protokoll april 1914 Protokoll april 1914 Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 1 april 1914. Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren, Hellstén och Lindgren. 1. Protokollet för den 6 februari föredrogs

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

teaterkonferens.vastervik.se

teaterkonferens.vastervik.se Västerviks Teater & Konferens ligger mitt i skärgårdsstaden Västervik - helt nära restauranger, nöjen, hotell, resecentrum och parkering. Hos oss bokar du möten, konferenser och evenemang för upp till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XIV.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XIV. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. T, Lots- och fyrinrättningen samt lifräddningsanstalterna å rikets kuster. Lotsstyrelsens underdåniga berättelse för år Stockholm : Centraltryckeriet,

Läs mer

NÅGRA BIDRAG TILL SANDVIKENS HISTORIA TIDEN 1862-1868. Srll'1LrlDE rlf SIGRID GÖRANSSON. S!\LJ F..S TILL FÖRn!\N FOR l"okf..ningeh ltei'\l\rbe.tf.

NÅGRA BIDRAG TILL SANDVIKENS HISTORIA TIDEN 1862-1868. Srll'1LrlDE rlf SIGRID GÖRANSSON. S!\LJ F..S TILL FÖRn!\N FOR lokf..ningeh ltei'\l\rbe.tf. NÅGRA BIDRAG TILL SANDVIKENS HISTORIA TIDEN 1862-1868 Srll'1LrlDE rlf SIGRID GÖRANSSON S!\LJ F..S TILL FÖRn!\N FOR l"okf..ningeh ltei'\l\rbe.tf. PRIS 50 ÖRE FÖRORD. D en 14:de Ma'rs 1912 kunde Smlllviken

Läs mer

.-...-..." ~5ION)~ ) ;

.-...-... ~5ION)~ ) ; N:R 18. ÄRG. 25. 15 SEPTEMBER 1920. PREN.-PRIS 2: 25. ~x ~ Jtl ~rt PÅ ~ tbl:nuer.-...-..." ~5ION)~ ) ; TIDNINGEN! "5lNlr\) IlINDP l~ ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA UTGIVARE: ERIK FOLKE. REDAKTÖR: NATH.

Läs mer

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n " rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n  rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln Ö februari 1925. S I N I M S L A N D. 37 1''' K ristlis, haller, ig till honom, förtrö>itar 1'a honom o( h hans ledn ing linder villig: lydnad. Dc kolflma lyckligt igeuom detbt liyet till dpt skön'l la

Läs mer

I""~~,,. ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l

I~~,,. ~ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l N:R 6. ARG 22. 15 MARS 1917. ' PREN -PRIS I, 50. JtX hm }l E BtNl:ZER ---=[ ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f '75~UlNDV UTGIFVARE KOMMIITEN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. }~l I""~~,,. JESU MISSION,>Människosonen kar

Läs mer