I... ~~--.~~-P~1- ~; SO I :~~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I... ~~--.~~-P~1- ~; SO I :~~"

Transkript

1 1281 orkester Biljetter säljas: Hvardagar : Till vanligt pris från kl 12 midd., titt förhöjdt pris samma dag kl f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl e. m. ss«: och Helgdag : Till.vanligt pris från kl. I e. m.: till förhöjdt pris' samma dag kl f. m.: till förköpspris dagen förut k e. m. Biljeiiprls: vid peraföre.ill.llnlngar samt Symfonlkonseriel': vanligt pris symf. k. pris- vanl1gf,pris symf.k.pria Parkett 6: _ 3: 2. radens avantscenloge 2: 50 d:o fondloger 4: 50 2: nedre radens fond l. plats 2: 50 dro avantscenloger : 3: d:o " » 2: radens balkong l plats : 3: 50 d:o sida l.» 2: 25 d:o : 3: - d.o» 2,0.3.» 1: 25 d:o sidologer 1.0. 'l.».. 7: 3: 50 d:o" 4.,5.0.6.» - 75 d:o 3.» d:ofondloger I.».. 7: 5: 50 3: 2: '75 d:o avantscenloger 3. öfre-radensfondl.o.2.plats I: 50 Z: - d:o» 2.»... 5: 50 2: 75 d:o.» » : 75 d:o avantscenloger 6: 3: 50 d:o» >....,. 1: radens fond I. o. 2. plats 4: 2: 50 d:o sida ' : 1: 25 d:o , 3: 25 2: d:o» »... :. 1:- d:o sida l. 0.2., 3: 50 2: 25 d:o» » d:o 3.».. 2: - l: 50 2: - l: 75 l: 50 l: 50 l: l: 50 l: 25 l:.; - 75 I: ' - 50 Vid enkelt förköp dagen förut förökas ofvannämnda priser: å parkett, parkettfondloger, parkettavantscenloge och l. raden med I 'krona, å 2. raden med 75 öre, å 3. raden med 50 öre Samma dag kl f. m. tillkommer en förhöjning.af 50 öre å parkett, parkettfondloger, parkettavantscenloge och- l: raden, samt 25 öre å öfriga platser. 81 a..cei'hrältryckt.riet, STCKHLM

2 1282 KUNGL. RAMATISKA TEATERN 3: l: l. 02 2' ~ Z. Z, Ii 4h ]J..lrester BiljeilpriJet&ko: FÖl'esL dageu,fri.n r :rörm,ilu dacon kl. 12 midd. *, kl 9-11 f; m. 'Pat"lcett, f6rjlt.. _. ".. i: 50 5: -- fotl.cn".r.~-~._._. 3: I fll) 4.: - ~ avan.cloge.. _.. '<.-..,: - 4: 60 Finta. raden.. fond, l:. bänk..... l 3" S 4- - f:~~~;:.el~~ t:ä~:iic I... ~~--.~~-P~1- ~; S I :~~» 2:& och s.:e bank +_ - 3: 50 sida.l:abänlc.. _. 3: & +;- ;» 2:.» 3: '3:~ lidologe... _... :~_.--~ 3: 3: 60,..v.ouoe"loge : - ~: -50 I Audr. rad,ens rd, l:. o. 2; a hink.. _ 2: 60 3: - "'1'»3:e o. 4:e \' 2: 25 2: 75 sida,l:a.ltänk:._... 2: 26 2: 76.~ 2:& o. S:e bink 1; 'j'fl 2: --.»a..au\aoenloge._... "., 2: 2ft 2:!J Tredje nedre radenl rond, }:a blak:.. 1: 7ri l 2:» ;,» 2:Il o. 3: e bä.o.k +". 60 ; l: 'J6» sida, It a bink....". 1: 50 l: 75 " \) 2:& o. $:e bink I l: l: 15 't».vantaeenloger."... "_.. ~.... l:.. l.: 16 ö:e rad:s ro~d, ~::~ ~~:~:oe':~:~ink. ~:.i _~~'16 2~i:.;..86- och helgdapor från kl m.. Te,,!,f(Jttt!t": Al1m. 50.0, Rik. 12.7, tujpb,lic& en~l efter.kl. 12 midd. hyard. o. etter kl.. l e. l. sh: och helgrd.. "CENTRALTRYCKtRTET, STCKHLM KatiJl'.prber,: 7" 1: lo l: '16 2: ~ l: 16,: - 2:,: - 2:,: - ':' l: 25 l: l: - l: - l: - l: :.-. -: 76 -: 70 -c-: 00 -c.: 7"; -:.0 -r:.0

3 1283 NRE THISELL HANELS~ & AGENTUR~ FIRMA STCKHLM RTTNINGGATAN 11 TELEFNER: 2505 s: 6109 TELEGRAMARESS: "NRE" IMP RT.~EXP RT

4 ]284 ELEKTRISKA, AKTIEBLAGET VLTA Kontor och Fabrik: ULVSUrtA, STCKHLM Rikstel. Namnanrop Volta - Allm. tel. Tranebergsbro 251; 2 52 Utställning: BIRGER JARLSGATAN 21, STCKHLM Telegramadress : VLTA, Stockholm. Postadress: Stockholm I. II SPECIALFABRIK FÖR ELE:KTRISKA KKSPISAR CH VÄRMEAPPARATER AV ALLA SLAG SAMT ELEKTRISK InSTALLA1 1 ns MATE RI E L

5 SVENSKA TEATERN. 128:::' Höger., Svenska Teaterns BIljettpriser: från kl. 12 spektakeldagen. ord. matine- I ord. matineförest. pris. förest. pris Parkett 4: 50 3: Första radens avantscen 15: -- 8: Öfre Parkett 3: 50 2: 25 ilösa bilj. till I rad. avantscen 3: - I: 75 Parkettloger: 1 och 2 bänk 3,4 och 5 bänk 4: 50 4: 3: 2: 75 Andra radens fond: 1 o. 2 bänk 3, : 25 I: 75 I: 50 1:- Stora Pårkettlogen: N:o 4, fåtöljer, pr bilj 5: 3: 50 Andra radenssida : 1 bänk 2: 2, 30.'4 bänk I: 25 I: - : 50 Parkett-avantscen 25: 15: Tredje radens fond: 1 ochz bänk 1: 25 : 75 10lösa bil], till Parkett-avantscen 5: 2: 75 3 och 4 I: : 50 Första radens fond: 1 och 2 bänk 3,4och5. 3: 50 3: 2: 50 l: 75.. öfri~a bänkar Tredje radens sida : 1 bank. : 75 I: : 50 : 50 Första radens sida: 1 bänk... 3: 50 2: 50 öfriga bänkar : 50 : 25 2,3 o. 4 bänk 2: 25 1: 50 Tredje radens avantscen.. 2: - 1:-. Vid förköp dagen förut förökas ofvannämnda priser: å parkett, parterr, parkettloger och 1 raden med 1 kr., å 2 raden med 75 öre, å 3 raden med 50 öre. Samma dag kl f. m. tillkommer en förhöjning af 50 öre å parkett, parterr, parkettloger och 1 raden samt 25 öre å öfriga platser. Två eller flera dagar förut, mot dubbelt förköp. Biljetter säljas till ordinarie priser i Teaterns biljettkontor hvardagar fr. kl. 12. Sön- 9. helgdagar fr. kl. 1 samt i Allrn-, Tidn.-kont. vid Gust. Ad. torg och Nord. Komp. hvard Sön- o. helgd Teaterns biliettkontor telefoner: Allm hvardagar och efter kl. 1 e. m. sön- och helgdagar. Riks 4800, tillgängliga endast efter kl. 12 midd. CENTRAlTRYCKL:.RIET, STCKHLM

6 \\ ~ZI l [ ~Z 80 ~ ~/, vs 11'9 7~~ --f PAR K ETT el! Biljettpriserna 11'0: l '-... rdin. förhdjn. Enkelt förk. ubbelt!örk. par,kett, b:nk J~~:efl:0:::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::J ~: ~ ~: ~~ 2: ~ ~: ~»,,15-17 (excl. skåpet) II 4:._. 4: 50 5: - 6:- Parkett- avantscener 30: - 32: 34: 38: - Första Radens ~idolog,:: 1 4: 50 5: 5: 50 6: 50 fond, bank l och 2 1 4: - 4: 50 5: - 6: - Matinepr. 3: - 3: - 3: _. 2: 50 15: - 2: 50 2: : l :50»»~=~:::::::::::::::::::::::::::::::::1 ~: ~ j: 50 1: ~ ~: 50»»9 och!! 2: 50 3: 3: 50 4: 50 Avantscener :: : 130: - 32: - 34: - 38:. _. 15: Andra Radens Fond, nedre, bank l... 2: 25 2: 75 3: 25 3: 75 l: - " 2 och 3 : 2: - T 2: 50 3: -- 3: 50 l: -.. "»4 och 5: I l: 50 l: 75 2: 25 ~: 50 : 75 Sida, bank l l: -,..»2.., l: l: : 75 fond, fre, bänk l; i I: - J: 25 l: 50 2: - : : 50 ~tä~7;l;~ie~.::::...:::::::::::::::::::::::::::::::1 r: =1?: 2s ;: S ~: = 3: - Biljettkontoret öppet hvardagar kl f.. m. och från kl. 12 midd. Sön- och Helgdagar kl f. m. och från kl. J e.m... Telefoner: Allm. 9595; Riks 8069 Vid köbildning- afstäl~gas telefonerna. CENTRALTRYCHERIET,STCKI'iLM

7 1287 goooog El AKTIEBLAGET El MERKANTILA INGENIÖRSBYRÅN o El STCKHLM, Jakobsbergsgatan 8. Tel.sadr.: MERKING. El Kostnadsförslag gratis o. franko. El Vattenreningsapparater. Vaftenfi1fer, slutna och öppna. Vatten- El El pumpar för ångdrift, remdrift, elektromotordrift, luftdrift och El utforende såsom ko/fpumpar, centrifugalpumpar, djupbtunns«b pumpar. Automatiska vattenuppfordringsanläggningar. El B Automatiska temperaturregleringsanläggningar. B Värme-pannoroch~material. Förvärmare El och ångtekniska apparater. Termo- B g metrar o. pyrometrar. Kyl. 8 vagnar o. kylenliigg» B ningar med B ~ naturis. El El B flllitie60laget 8tock6olms 3Y"pa 3Cex/a6rili B NYBR GATAN STCKHLM El g?, g Telefoner.. 'Z"elegzoamadress.. El 3ll/m "3{avrefiex" El fritis INREG SKYSMÄRKE

8 1288 l!julllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllulhliiiii1hllthiiiiiiiiulnllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllll!l J STCKHLM G:LA KUNGSHLMSBRG. 30. Utför Rättegångar (äfven i landsorten), Inkasseringar samt öfriga Juridiska uppdrag. Åtager sig Bo- och Arfsutredningar m. m. = Kontorstid 9-4. Telegrsfedress : Advokatekelund. = ~ Rikstelefon " " " " " Allm. telefon ~ i::::':rk'::'''::'': "'~:f:'~:j i~:i:'~::r: I1.. ;~ ;::..r KNST ; & RNAMENT~ 1 I! i m=::~.. i:~:::;::::;~3.::::::~::3.:::::~8~q~:::~:)z! ~ 1 Kun g sh.2521 HANTVERKAREGATAN 38 ~ ~.!lliililiillllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1ii illllllll! = IngeniörsnrmanS. M. MYRTIN = STCKHLM I. Telegr.sadr.:»Myrtinus». ~ Rt At Maskiner~Malmer~ Metaller. INFRRA FFERT! i'''''''s''~;'~';'i~'~''''"'s'~';'~";'d';';'ö'~ = = GREFTUREGATAN N:o 34 A:l (Andra huset nedom Linnegeian} STCKHLM 5 ALLM. TEL. 4021» KL. lc-7. Specialaffär för äkta Wadstenaspelsar, välsorteradt lager af udd- och mellenspeiser, kragar. garnityr. spetsmotiv till handarbeten, näsduksbårder. bordlöpare, dukar, blonderspetsar, svenska. STR SRTERING TILL BASTA PRIS. ~llillilllililllillllillllllllliilhl"iiii"11ii1i11ii1i1i11i11ii11i11i11i1ii1i11ii1i i ii i!i

9 23~ ~ SCENEN Biljettpriserna Kro: rd In. Pörh. Enk, förk. uh. förk. Första parkett, midt stolrad : :0 5: - l 5: 50 6: 50 I fåtöljpatser. Ytterplats å 12 sidostolrader : : Si~~~:~~~:d stf!.:::e~ r M t ~ II ~~ 50 ~;: 5;, ture sidosto1platser.... friga stolplatser å sidan.. 3;dje plats, närmast scen.. Öfriga väggplatser. '.... a. plats, fonden, 3 stolrader. friga platser y ;i) öfriga stolrader 3: - 3: 50 4: - fl: - Andra mldt : - 3: 50 4: - 5: -»» sida ): 75 2: 25 2: 75 3' 75 ~~a~:~~~~~ :vöa~~~~en'... ~~~= ~~;= l ~:;:= ;~~= SCENEN 2:& högra avantscen. 15: - 17: - 19: - I: - I Biljetter säljas till ordinarie priser I Teaterns biljettkontor hvarda~r tran kl. 12 mldd. (Sön- och Helgdagar trån kl. l). i Allm. Tidningskontoret vid ustaf Adolfs ~~~gå i~~k~~fa:am~l.j2ö:e i'tbde~~önfoi::p ~~~~a'::ut~i.li2~~ :.a:~i ts3~~~~~~~~~i:: rdln, :1 ~: 25 I ]; 50 :.1 I: ':1 : 2: : - för!<. 3: 25 2: 50 I: 1S. I: 50 I: - : 15 3: - 2: 25 Enk, f5rk. uh.förk. 3: 50 i 4:- 2: 75 I' 3: 25 I 2:- 12:50, l: 15 I 2: 25, l: 25 I: 75 I l: - l: 50 13:25! 3:15, 2: 50 3: - ~tar~4~ förhöjning äger rum spektakeldagen kl f. m. med 60

10 1290 INTIMA TEATERN. :RAm::.!'" i lord. Prislparhöjn.! Pörkar l Matine- ret.prisl förhöjll 1Förköp I Matine- I BilJettpriser:. lr. kl 12:'1 kl 9-11 Idag lore pris Biljettpriser: fr-. kl. 12':' kl dag.före] pris l N.edre parkett:bänki-xi.:i..14' :- Raden-bänk IV 2 :.- l :.'2 5 22":~ IlI:'~ fre» XIII-XVI, 4, I: 75 V... I j Raden: bänk I och Il \ 3' 50 I 4' 4: 50 I I' 75» vt e.vn l: - l: 25 l: 50 : 75 I ~..» m, 2: 50 3 l 3: 50 I: 50 Loger : : -, 4: , 2.- '.' Sond agar fran kl. 1. '.' Sondagar från kl. 1. Två eller flera dagar förut dubbelt förköp. Telefoner: Allm Riks I Allmänna Tidningskontoret till förhöjda pris kl f. m. samt kl e. m. till vanliga pris fö samma dags föreställning. FiJrköp dagen före hvarje föreställning. /}erda frpd6ergs 8Ylaskinskrijnings6prå utjr g](,ensli-cifning~ Öfve-csäffning~ 2)i/ifamenss/i-cifning, Jld-cessli-cifning ocfj 2)uplice-cing. :Ri/is ungfrugatan 23 3f//m CENTRALTRYCKt:.RIET, STCKrtLM

11 1291 J U RGÅRS -TEATERN. Biljettpriserna äro: P~rkett.. :... 3: 50 Andra Radens f~nd, öfrig~. bänkar. Forsta Radens fond, I:a och 2:a bank 2: 25 0;0 sidor, I:a bank. 0:0 d:o öfriga bänkar I: 50 0:0 galleri (stående). :o sidor, I:a bänk 2: 25 Två Parkett-Avantscener (pr stycke). :o d:o 2:a bänk I: 50 Första Radens Avantscener (pr stycke). Andra Radens fond, I:a och 2:a bänk 1: 50 Andra Radens Avantscener (pr stycke) _ _----_ _..--.._- HELFRI 3'ärg-~ 3<emilialie- JHANSSN I: 25 I:..- : 50 6: -- 6: - 2: -- ocfj 8Jaifpma.ffäl'~ 8fulivårdsartililar~ Smink, 3Jude~3<osmetislia artiela» m. m. 29 BIRGER JARLSGATAN 29 STCKHLM RIKSTFf. 685 STCKHLMSTEL CEf'lTRALTRYCKERIET, STCkHLM

12 1292 1I ! J11111l1l1l1l1ll1ll1ll1J 1111I11I1 1III!!!III""1J1I1II1II1II1II 1111I1II""""""II!!!!11I1I111"" II!l!!II III 1II11""""!I!!!!!!W II lillllllllllll!l!!11i!!" 1111;1 VÄRLSPATENT, själfständig produkt FÖR VÄGGBEKLÄNA AF: BANKLKALER o. VESTIBULER, rm 'l BELYSNINGSAMPLAR SPISELMANTLAR, PIEESTALER URNR,BKSTAFVER,SKYLTAR m. m. KNTR CH UTSTÄLLNING; KUNGSGATAN 19 Handelsaktiebolaget Hermes Brunkebergstorg 2, STCKHLM Rikste!efon 17445, ELEKTRISK ARMATUR s: METALLTRÅSLAMPR ELEKTR. STRYKjARN K. M. NRENS ELEKTR. A.-B. och KKAPPARATER. Telegramadress: Stockholmstcl. "HERMESB LAG" 28299, MASKINER och VERKTYG. BULT, MUTTER, SKRUV, NIT och NAGEL. JARN, STAL och plat. LJR, FARGER och KEMIKALIER m. m. BILLIGA PRISER! KLARABERGSG. 29 S T C K H L M. " Rikstel. 6768, Allm. tel , ALLA TILLFRESSTALLA BAST SITT BEHV AV SKN, FRAN SPRT, MANNEN T I L L BAL AMEN,(STAIN" 5 3 rottninggatan 5 3 Bästa vara! Lägsta pris! ållllljlllllllllllllillul' i11ilujuiillurlll1iiiiiiiiiiiiiiillluliiluiiliiiiiiiuuiiiiiiilliliiiiiiiliiliillliiillillllflllllllliiiiiiiiiiiiliiliiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiij=

13

14 I ACETYLEn-SYRGAS APPARATER ALLM. TEL. 6983, 9881 RIKSTEL , TEL.-AR. ACX FÖR SVETSNING & SKÄRNING TILLVERKAS CH FÖRSÄLJAS A.-BL.BRWIN SPECIALFABRIKER KUNGSBRPLAN AV & C 2, STCKHLM af alla storlekar Riks 2630, Luftturbiner Pumpar Sirener SVETSRÖR, BLYLÖNINGSBRÄN- NARE, SKÄRNINGSBRÄNNARE, REUKTINSVENTILER, FLASK- VENTILER, GASVERK Lamellbatterier Centrifugalfläktar bäst och billigast. Korta leveranstider. Ä.-B. ELEKTRTURBIN Allm.630 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I III I111111

15 1295 AVANF SCEN AVANTSCEN AVANTSCEN AVA.t'fTSCEN AVANTSCEN HUJ eupris : I:a parkett 4: --.1' första rad. sida _.1!länk: 3: -- Andra rad. sida 1 bänk... I: 50 2:a» 3: 50»»» ofnga bank. l: 50 ',»öfr. bänkar : 75 första rad. fond bänk 3: -[ Andra rad. fond 1 bänk.... 2: 50 Parkettavantscen 2 st. il... 10: -»»,,30.4; 2: 50,»,2 o. 3 bänk 2: - första rad. avantscen 2 st. il. 15: -»» ; 5,,2: -- i»»»4, 5 o..6» l: 25 Andra., 2 st. il. 3:- Kontoret öppet från 9-11 f. m. mot förhöjning af 50 öre å parkett och första raden, 25 öre å andra raden. Vid förköp dagen förut kl e. m. ökas prisen med 1 kr. ~ parkett o. första raden, 50 öre å andra raden. Telefoner: Allm Riks. 6265; tillgängliga endast efter kl. 12 midd. hvar- (tagar och efter kl. l e. m sön- och helgdagar. AKTIEBLAGET U STCKHLM AGENTUR e: KMMISSINSFIRMA TELEGRAMARESS: "U" RIKSTELEF STHLMS" 6944 KNTRSTI 9-12, 1-5; LÖRAGAR 9-3. CENTRALTRYCK~RIET, STCKHLM

16 1296 FLK--TEATERN. L l r t matine-.pris. ord. förest. Blljettppts : ~~~~~fe~f.~~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~g t ro Radens Fond. I:a bänk 2: - l: - 2:a 1: 75 1:-- 3:e och 4:e bänk l: Radens fond, 5:e och 6:e.bänk. 7:e. 8:e».. Radens Sida, l ra bank :a» ord. förest. 1: : Vid lörköp dagen färut ökas priserna till de ordinarie föreställningarna med I kr. parkett, 50 öre rad Samma dag kl m. med 50 öre parkett, 25 öre raden. ubbelt förköp I: 50 parkett och I kr. raden. Biljettkontoret öppet hvardagar kl. 12 I. m.,-9 e. m. Sön- och helgdagar kl f. m., 1--9 e. m. Telefoner: Riks. 2993; Allm mati pri CENTRALTRYCHE.R1ET, STCKHLM

17 1296 a A.KTIEBmGET SVENSI\.AUCElUNGSVEIlliEN ~VASTm.AS J1J1IIUII8I1I1I11I11I11I1I1I1I1I1II1II.,.-, RRELU _,ljlluliiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii SKEPPSESmG 1I illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll PST CH TELEGRAMARESS:ASA RIKSTEL.:956 &.596 A.~B.KASPER MÖGLUN / Brunkebergstorg 12, Stockholm. "- Utför Grundläggningar, \ Fabriksbyggnader,.BergspränSllings-, Schaktnings- och Pålnings~rbeten,samt Asfalt- och Cementar beten på entreprenad. Uerkståller bogseringar och uths». o pramar. 81 b T I f Riks , I a a anar: Allm. 1423,

18 1296 b II EGNA FNER 41,650,000 KRNR II ii ~:~:~:~:~:~:~Jm IMAlAREPRYINSERNAS A KT I E B LA G E T ~.'~.'~ok~x~o.')o~o~o? Ii BANKI åi HUFVUKNTR I STCKHLM RTTNINGGATAN 555 =: 1= ii Expeditionstid kl. 1/ ii II Lördagar, och dag ~öre helgdag kl. 1/ = l: Telefoner: Mälarebanken (namnanrop). :: ii fullst4nlfi BAnKRöXEUE <:. fon- o[h ntariatafellflnfi <:. EPo~llIon~fA[K 55 i5 (Förvaringshvalfvet öppet kl. 1/210-1 /24.) 55 II (Lördagar och dag före helgdag kl. 1/ /.3.) II 55 AFELNINGSK~TR I STCKHLM: 55 II (Exp. tid kl. 1/210-3, lörd. o. dag före helgdag kl. 1/210-2.) :1 1= Telefoner: Telefoner: :: II Riks. AlIm. Riks. Allm. :: II SKEPPSBRN 8 KARLAVÄGEN ;142:: l: Kamreraren STRANVÄGEN5 B :: :: -J{assan 7241 STRGATAN :: l: UPPLANSGATAN :: II STRKYRKBRINK.14 KUNGSBRPLAN II :: irektören GTGATAN l: II Kamreraren &kassan NRRMALMSTRG II :1 Expedlttonen RTTNINGG II 55 Ö F R I G A A F E L N I N G S K N T R: 55 Alfta. Furudal. I Kungsör. STRÄNGNÄS. II ARBGA. Färila. KÖPING. Sveg, :: II Arbrå. Gnarp. Lidingö villastad. SöERHAMN._ II II Bergby. Grängesberg. LINESBERG. Tierp. I: :~ ~~rg.~~: gftle~dshyttan. ~~~daj. Torsåker. :1 ejsho. Hallsberg. NRA. Tärnsjö. l: Edsbyn. Heby. Norberg. UPPSALA. (Sl.Torgell :: ENKPING. Hjort!<varn. NYKöPING. (roltningg... II ESKILSTUNA. HUIKSVALL. ckeibo. Västanfors.. :: Fellingsbro. Järbo. Pälsboda. VÄSTERÅS... :: Fjugesta. Järfsö. SALA. YtterhogdaI. I: Flen. Kilafors. Sandviken.. I ÄlfkarIeö. l: Franshammar. Kopparberg. SkölIersta. XngeIsberg. I: :: Frövi. Kumla. Smedjebacken. ÖREBR. I: 55 KASSAFACK UTHYRAS VI SAMTLIGA KNTR 55

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W kl. 9-11 *) Platserna N:ris 371-990 saljas ej vid vanliga föreet&llningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris fran kl. 12 midd., till förhöjdt pris sam ma dag f. m.; tili enkelt förköpspris

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

. 2.0.3. Z... 1: 50 ... ... ... ... ... ...

. 2.0.3. Z... 1: 50 ... ... ... ... ... ... Biljetter säljas: iivardagar: Till vanligt pris frin kl. 12 midd., til1;förhöjdt pris.samma dag kl. 911 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 123 e. m. Söa och Helgda ar: T111 vanligt pris frhn

Läs mer

[11371 2:- 1: 75 1:50

[11371 2:- 1: 75 1:50 [11371 Biljetter säljas: Hvardagar : Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pns samma dag kl. 9--11 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m Hön- oel. Helgdag'"" Till vanligt

Läs mer

Biljettpris: vid Operaiörestiillningar samt Ssmlonlkonsertel": vanligt pri> sym!. k. pris

Biljettpris: vid Operaiörestiillningar samt Ssmlonlkonsertel: vanligt pri> sym!. k. pris Biljetter säljas: Hvardagur: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-11 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m. Sön- och Helgdagar: Till vanligt pris frin

Läs mer

d:o : 25 d:o sidologer l. o. 2. B... 6: d:o s D 4., d:o avantscenloger... I : 50 d:o fondloger l. s...

d:o : 25 d:o sidologer l. o. 2. B... 6: d:o s D 4., d:o avantscenloger... I : 50 d:o fondloger l. s... Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pris saa dag kl. 911 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 123 e. m. RUn och HeZgdagrrr: Tili vanligt pris fnft

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det [817J 'l Platserna N:ris 375-394 säljas ej vid vanliga föreställningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-11 f. m.: till förköpspris dagen

Läs mer

radens avantscenloge 3: 2: 25 3: 3: 50 3: - 3: 50 3: 2: 75 2: 75 3: 50 2: 50 2: 2:

radens avantscenloge 3: 2: 25 3: 3: 50 3: - 3: 50 3: 2: 75 2: 75 3: 50 2: 50 2: 2: *) Platserna N:ris 375-394 säljas ej vid vanliga föreställninga.r. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris från kl. 12 midd.; till förhöjdt pris samma dag kl. 9--11 f. m.; till enkelt förköpspris

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det i817j ') Platserna. N:ris 375-394 säljas ej vid vanliga föreetällj)ingar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjd,t pris samma dag kl. 9-11 f. m.j till enkelt förköpspris

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

Pristabeller Nya Pendlarbiljetter

Pristabeller Nya Pendlarbiljetter 30 dagar 30 dagar Reducerad 90 dagar 90 dagar Reducerad Årsbiljett Årsbiljett Reducerad 2016-04-28 Pristabeller Nya Pendlarbiljetter Nedan visas av MÄLAB beslutade priser. Priserna ska underställas de

Läs mer

Ovanåkers kommun. Rättviks kommun. Ockelbo kommun Mora kommun. Borlänge kommun. Karta 7. Säters. kommun. Karta 6. Smedjebackens.

Ovanåkers kommun. Rättviks kommun. Ockelbo kommun Mora kommun. Borlänge kommun. Karta 7. Säters. kommun. Karta 6. Smedjebackens. 460000 480000 500000 520000 540000 560000 580000 600000 620000 640000 Nordanstigs Härjedalens Karta 1 6750000 6740000 Karta 3 6710000 Karta 13 Karta 7 Hedemora Säters Tierps Karta 10 Smedjebackens Karta

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse.

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly itij ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3 ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. - 36 ~ - "\ -( 1!li., ~ ~~#### ~ ~#.####.###.##.#~o. l ETABLERAD~ AR 1908 ' ~KTIEKAPITAL

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKHOLM ~ ÅRI920 ~ för ~. 65~ ÅRG.. ~ ~ P. A. HULDBEROS, ~ förstadssamhällen. HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA...

ADRESS- KALENDER STOCKHOLM ~ ÅRI920 ~ för ~. 65~ ÅRG.. ~ ~ P. A. HULDBEROS, ~ förstadssamhällen. HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA... a ~ P. A. HULDBEROS, ~ ADRESS- KALENDER för M E D STOCKHOLM förstadssamhällen ~ ÅRI920 ~ HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA... OCH TEATERP[ANER ~. 65~ ÅRG.. ~ REDAKTÖR: H. LALLERSTEDT AKTIEBOLAGET CENTRALTRYCKERIET

Läs mer

57 Stockholm-Västerås-Örebro-Hallsberg

57 Stockholm-Västerås-Örebro-Hallsberg 57 Stockholm-Västerås-Örebro-Hallsberg SL Pendeltåg Stockholm-Bålsta tab 111. Övriga tåg Stockholm-Arboga tab 58. Alla tåg Örebro-Hallsberg tab 64 7 jan-1 dec 2014 SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det - 41-, - 42 - \ il /, meddelar' försäkring ap spegelglas, ~. ~, dörrar, trymåer o. s. v... f ~ _. Slu~~pJan.,~3 B (R.äl1tmästarehuse.n,, \' Stockholm. '\ ' ' Rikstel. 4~ 24. Allm. tel, 26 96, 20658. ~

Läs mer

TILLFÄLLIG TIDTABELL VID TRAFIKAVBROTT:

TILLFÄLLIG TIDTABELL VID TRAFIKAVBROTT: Tåg Buss Tåg Tåg Tåg Tåg Tåg Tåg Tåg Tåg Tågnummer 50183 50183 794 756 796 760 764 768 772 776 Kalenderdag To To To To To To To To To To Torsdag 160324 fr. Stockholm C 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 20:25

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

53 Gävle-Falun-Borlänge-Örebro-Mjölby Alla tåg Falun-Borlänge tab 49, Örebro-Hallsberg tab 64, Motala-Mjölby tab 79

53 Gävle-Falun-Borlänge-Örebro-Mjölby Alla tåg Falun-Borlänge tab 49, Örebro-Hallsberg tab 64, Motala-Mjölby tab 79 53 Gävle-Falun-Borlänge-Örebro-Mjölby Alla tåg Falun-Borlänge tab 49, Örebro-Hallsberg tab 64, Motala-Mjölby tab 79 29 jun-13 dec 2014 TÅGK TÅGK TÅGK TÅGK TÅGK TÅGK TÅGK TÅGK Tågab TÅGK TÅGK TÅGK TÅGK

Läs mer

upphängning, sy»tam A,B.G./ med stolpar utanför spåren, soligt ritning

upphängning, sy»tam A,B.G./ med stolpar utanför spåren, soligt ritning Tillhör Kungl. Maj sts beslut den 26 november 1946«K u ngl. Kommunikationsdepartementet Ink. Konmu Koll«Blektr. Byrån 15 okt. 1947 till Dnr. 651 k / U Kortfattad tekninsk beskrivning över Saltholmen-Göteborgs

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

Från/till Till/från Var ingår bussresan? Leksand stn Dingtuna stn Buss ingår i Leksand och Dingtuna tätort Leksand stn Frövi stn Buss ingår i Leksand

Från/till Till/från Var ingår bussresan? Leksand stn Dingtuna stn Buss ingår i Leksand och Dingtuna tätort Leksand stn Frövi stn Buss ingår i Leksand Från/till Till/från Var ingår bussresan? Leksand stn Dingtuna stn Buss ingår i Leksand och Dingtuna tätort Leksand stn Frövi stn Buss ingår i Leksand och Frövi tätort Leksand stn Gävle C Buss ingår i Leksand

Läs mer

Pendling och resvanor i Örebro län

Pendling och resvanor i Örebro län Pendling och resvanor i Örebro län Fredrik Eliasson & Fredrik Idevall Fredagsakademi 25 april 2014 Varför är det intressant att veta mer om hur människor pendlar? Sociala kostnader Hälsokonsekvenser Pendling

Läs mer

Jämtland veckor - 2015 Kommentar / Krav Journalsystem Cosmic

Jämtland veckor - 2015 Kommentar / Krav Journalsystem Cosmic Urval av uppdrag inom Primärvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Nedanstående är några exempel.

Läs mer

SPELPROGRAM. Omg./Datum Tid Match Resultat Hall

SPELPROGRAM. Omg./Datum Tid Match Resultat Hall SPELPROGRAM Herrar - Div 1 Norra Svealand Omg./Datum Tid Match Resultat Hall Omgång 1 Lör 14/9 10:00 Ludvika BK - Scania IF - Ludvika Bowlinghall 10:00 Delta 72 - BK Plus - Gävle Bowlinghall 10:00 BK Granen

Läs mer

Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R

Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R Med reservation för eventuella prisändringar och tryckfel. Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VÅRUPPTAKTEN 2017

VÄLKOMMEN TILL VÅRUPPTAKTEN 2017 VÄLKOMMEN TILL VÅRUPPTAKTEN 2017 SENIORKOMMITTÉN Bosse Palo Tapio Kanerva Christer Åström Börje Axelsson Stefan Lundin Ordförande Sekreterare Tävlingsprogram Onsdagsmix Budget/Ekonomi PROGRAM 1. Vår Green

Läs mer

Spelplats: Råsshallen, Guldsmedshyttan

Spelplats: Råsshallen, Guldsmedshyttan Grupp A U-13 Spelplats: Råsshallen, Guldsmedshyttan Lag A 1 GSK/LIF Lag A 2 Örebro HU vit Lag A 3 IFK Tumba Lag A 4 Frisk Asker (N) Lag A 5 VIK Västerås U 1 Lag A 6 Valbo HC SPELORDNING U-13 Fre 30 sept

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Stockholm - Eskilstuna - Arboga - Örebro - Hallsberg Uppsala-Stockholm, tab 51, tab 110.

Stockholm - Eskilstuna - Arboga - Örebro - Hallsberg Uppsala-Stockholm, tab 51, tab 110. Stockholm - Eskilstuna - Arboga - Örebro - Hallsberg Uppsala-Stockholm, tab 51, tab 110. SJ TiB / SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Reg 2 Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Tågnummer

Läs mer

Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan. Tågtider i Mälardalen 2015

Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan. Tågtider i Mälardalen 2015 Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan Tågtider i Mälardalen 2015 Gäller för perioden 14 dec 2014 till 12 dec 2015 Vi har gjort det enkelt att resa bort. Och hem igen. Ladda ner TiM-resan och

Läs mer

Södertälje SK Målsnitt Plac Serie P GM Östsvenska serien Östsvenska serien Östsvenska serien Östsvenska serien Östsvenska serien Östsvenska serien

Södertälje SK Målsnitt Plac Serie P GM Östsvenska serien Östsvenska serien Östsvenska serien Östsvenska serien Östsvenska serien Östsvenska serien Målsnitt År Plac Serie M V O F GM IM P GM IM 1925 5 Sörmlandsserien 8 0 0 8 6-26 0 0,75 3,25 1926-27 6 Östsvenska serien 12 3 2 7 13-25 8 1,08 2,08 1927-28 2 Östsvenska serien 8 5 1 2 24-17 11 3,00 2,13

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 j FRÅN %N0aaxö fängj? IQ,VAKTIEBOLAG1887 i Från hvarje i priskuranten omnämnd tionsort har jag 3 qvalitéer, primarsüperiol extra, på lager. Der någon af dessa qvalitéer

Läs mer

l' ' Militär (kijertdi~nklie~~lalet

l' ' Militär (kijertdi~nklie~~lalet , ', ", \. -41 - \ l' ' Militär (kijertd~nklie~~lalet -- Automobilkostym- Hästsport- afdelning, afdelning, ~. ~ ~! Bindslöjds- "Käpp- BL Paraply-" ~ C". P f ~ ~ igarr- ". ar ym - " 1 gl C" " k ädderi R

Läs mer

Stockholm - Västerås - Arboga - Örebro - Hallsberg

Stockholm - Västerås - Arboga - Örebro - Hallsberg 11 dec 2016-3 jul 14 aug -20 aug SJ SJ SJ TiB / SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Reg Reg Reg 2 Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Tågnummer 117 117 901 8101 159 159 907 20907 708 706

Läs mer

DIV II:3 1.Ervalla SS 2.Borlänge SK 3.Kungsörs SK 4.Hässelby SK, Stockholm 5.Södertälje SS 6.Heby SS 7.Stockholms SS II 8.

DIV II:3 1.Ervalla SS 2.Borlänge SK 3.Kungsörs SK 4.Hässelby SK, Stockholm 5.Södertälje SS 6.Heby SS 7.Stockholms SS II 8. ELITSERIEN SK Rockaden, Stockholm, Malmö Team Viking, Stockholm Lunds ASK Västerås SK Upsala ASS SK Kamraterna, Göteborg SS Manhem, Göteborg Farsta SK, Stockholm SK Rockaden, Umeå Wasa SK, Stockholm Eksjö-Aneby-alliansen

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

60 Stockholm-Göteborg

60 Stockholm-Göteborg 60 Stockholm-Göteborg Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Hallsberg-Laxå tab 64, Skövde-Göteborg tab 62, Alingsås-Göteborg tab 131, Övriga tåg Flen-Katrineholm tab 56/61 29 jun-13 dec 2014

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Bureå 44, Erikslid 45-49, Tidvis behov av två läkare Kåge/Morö/Backe 44-45, 47-49, Heimdall Tidvis behov av två

Bureå 44, Erikslid 45-49, Tidvis behov av två läkare Kåge/Morö/Backe 44-45, 47-49, Heimdall Tidvis behov av två Urval av uppdrag inom Primärvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Nedanstående är några exempel.

Läs mer

TÅGTIDER I MÄLARDALEN

TÅGTIDER I MÄLARDALEN Köp din TiM-biljett här! Det finns över 100 SJ Regionalautomater på ett 40-tal orter i Mälardalen. Tryck på TiM-knappen för att plussa på din SJ-resa med lokaltrafik i 24 timmar eller 30 dagar. Du som

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22, plan 10 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET L U D V I K A.,e u : M AGNET LUDVIKA. RIKSTELEFON. L U D V IK A DEN 2 J ^, 1 9 0 6. - U L D M E D A L J I P r * IELSINGBORG 1903. H e r r I n g e n i ö r R o t. B a h l a

Läs mer

Tabeller, bandy

Tabeller, bandy Tabeller, bandy 1931-2015 1931 Div 1 södra IF Göta 7 5 2 0 27-9 12 IK Göta 7 5 1 1 20-11 11 Örebro SK 7 5 0 2 24-16 10 Nässjö IF 7 5 0 2 19-14 10 Djurgårdens IF 7 2 1 4 18-20 5 IFK Strängnäs 7 2 0 5 10-15

Läs mer

60 Stockholm-Göteborg

60 Stockholm-Göteborg 60 Stockholm-Göteborg Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Hallsberg-Laxå tab 64, Skövde-Göteborg tab 62, Alingsås-Göteborg tab 131, Övriga tåg Flen-Katrineholm tab 56/61 26 aug-14 dec 2013

Läs mer

2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram

2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram 2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram Om Trafikförsörjningsprogrammen Från årsskiftet inrättas regionala kollektivtrafikmyndigheter inrättas i varje län, vilka ersätter dagens Trafikhuvudmän De regionala

Läs mer

Jämtland veckor - 2015 Kommentar / Krav Journalsystem Cosmic

Jämtland veckor - 2015 Kommentar / Krav Journalsystem Cosmic Urval av uppdrag inom Primärvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Nedanstående är några exempel.

Läs mer

Urval av uppdrag inom Primärvården Norrbotten Veckor - 2016 Kommentar / Krav Journalsystem VAS

Urval av uppdrag inom Primärvården Norrbotten Veckor - 2016 Kommentar / Krav Journalsystem VAS Urval av uppdrag inom Primärvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Nedanstående är några exempel.

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

60 Stockholm-Göteborg

60 Stockholm-Göteborg 60 Stockholm-Göteborg Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Hallsberg-Laxå tab 64, Töreboda-Göteborg tab 62, Alingsås-Göteborg tab 131, Övriga tåg Flen-Katrineholm tab 56/61 12 dec 2010-18 jun

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 Bränninge bruk Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har

Läs mer

Stockholm - Västerås - Örebro - Hallsberg (-Göteborg)

Stockholm - Västerås - Örebro - Hallsberg (-Göteborg) Stockholm - Västerås - Örebro - Hallsberg (-Göteborg) SJ Tågab TÅGK SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Tågab SJ SJ SJ Reg 2 Snabbtåg Reg Reg Reg Natt 2 Reg Reg Reg Reg Reg Tågnummer 117 7021 8101 421 159 157 708 91

Läs mer

Repertoaren i Värmland våren 2014

Repertoaren i Värmland våren 2014 Repertoaren i Värmland våren 2014 1 Repertoaren i Värmland våren 2014 I föreliggande program kan du se de föreställningar som kommer att spelas på länets teaterföreningars scener under våren. Till detta

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

STOCKHOLM BÅLSTA VÄSTERÅS ÖREBRO HALLSBERG Tillfällig tidtabell giltig under banarbete Bålsta Stockholm,

STOCKHOLM BÅLSTA VÄSTERÅS ÖREBRO HALLSBERG Tillfällig tidtabell giltig under banarbete Bålsta Stockholm, STOCKHOLM BÅLSTA VÄSTERÅS ÖREBRO HALLSBERG Tillfällig tidtabell giltig under banarbete Bålsta Stockholm, 161101 161106 REG REG REG BUSS BUSS REG BUSS BUSS REG BUSS BUSS REG REG BUSS BUSS REG REG REG BUSS

Läs mer

(Trafik i Mälardalen)

(Trafik i Mälardalen) VI ÄR TıM (Trafik i Mälardalen) TIM KRYMPER MÄLARDALEN! Sedan Trafik i Mälardalen (TiM) bildades i slutet av 1990- talet har människors resemönster successivt förändrats. Också regionens struktur har ändrats.

Läs mer

har vi inom EAB byggt upp en hög kun- vi gärna delar med oss av redan i leverans och montage. Håll-

har vi inom EAB byggt upp en hög kun- vi gärna delar med oss av redan i leverans och montage. Håll- PALLSTÄLL EAB PALLSTÄLL 1 EAB har ett komplett sortiment av pallställ i olika höjder, bredder och längder. skapsnivå och erfarenhet inom logistik har vi inom EAB byggt upp en hög kun- Tillsammans med ett

Läs mer

Kungsängen - Stockholm C - Västerhaninge

Kungsängen - Stockholm C - Västerhaninge - - Gäller fr o m 1999-06-14 Måndag - fredag 14-27 juni samt fr o m 9 augusti t v, 5.09 5.12 5.17 5.22 5.24 5.26 5.31 5.33 5.37 N 5.07 5.14 5.19 5.22 5.25 5.29 5.33 5.37 39 42 47 52 54 56 6.01 6.03 6.07

Läs mer

Örebro 23 maj 2007. Total energianvändning uppdelat på sektorer. Transport 25% Industri 39% Byggnader 36%

Örebro 23 maj 2007. Total energianvändning uppdelat på sektorer. Transport 25% Industri 39% Byggnader 36% Örebro 23 maj 2007 Lars Håkansson 021-32 10 23 0705-32 10 23 lars.hakansson@yit.se!!" Total energianvändning uppdelat på sektorer Transport 25% Industri 39% Byggnader 36% Total förbrukning 402 TWh, Industri

Läs mer

Incoil Induktion AB Brandthovdagatan 29 72135 Västerås Sverige www.incoil.se

Incoil Induktion AB Brandthovdagatan 29 72135 Västerås Sverige www.incoil.se 1. Innehållsförteckning 2. IH5 3. IH10 4. IH18 5. IH25 6. IH30 7. IH50 8. IH80 9. CH45 10. CWK110 11. Deck heater 12. Flex heater 13. IR pyrometer IH5 IH5:an är framtagen för att passa dem lite mindre

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Bilaga 1: Prioriterade stråk Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Remissversion mars Stråkbeskrivning I denna del redovisas de 13 prioriterade stråk som finns för kollektiva resor

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år A R B E T S L Ö S A PROGRAM: AKT.STÖD 1 ARBETSLÖSA KÖPING 884 5,7 195 794 5,1 392 1 678 10,8 587 689 4,4 402 2,6 1 091 7,0

Läs mer

KL s Erhvervskonference Aarhus

KL s Erhvervskonference Aarhus Olle Zetterberg CEO Stockholm Business Region KL s Erhvervskonference Aarhus 2015-08-24 Stockholm Business Alliance (SBA) Ett långsiktigt, regionalt samarbete för att attrahera utländska etableringar och

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

NR 2 MAJ 2012 ÅRETS FÖRSTA KLUBBDAG PÅ RÖRKEN

NR 2 MAJ 2012 ÅRETS FÖRSTA KLUBBDAG PÅ RÖRKEN DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 2 MAJ 2012 ÅRETS FÖRSTA KLUBBDAG PÅ RÖRKEN På söndag 20 maj kl 10-14 är det dags för årets första klubbdag på Rörken. Du har möjlighet att träna körteknik

Läs mer

Kollektivtrafiken i Örebro län

Kollektivtrafiken i Örebro län Kollektivtrafiken i Örebro län är ett centralt verktyg i arbetet med att skapa goda möjligheter till vardagasresande, funktionell regionförstoring och omställning till ett hållbart transportsystem. Region

Läs mer

Cykelkatalog. Nordska Elektriska Ab KATALOG N:O 137. 04. 1936. Cykelavdelning. Helsingfors Viipuri

Cykelkatalog. Nordska Elektriska Ab KATALOG N:O 137. 04. 1936. Cykelavdelning. Helsingfors Viipuri Cykelkatalog. KATALOG N:O 137. 04. 1936 Nordska Elektriska Ab Cykelavdelning - Helsingfors Viipuri HERR-SRORT-CVKEL l:ma svenskt lyxutförande. 1 års material- och rostgaranti. Alla blanka delar starkt

Läs mer

Reseinformation för deltagare från Gävleborg (och Uppland)

Reseinformation för deltagare från Gävleborg (och Uppland) Reseinformation för deltagare från Gävleborg (och Uppland) Ditresa morgon/förmiddag fredag 9 november - Hemresa söndag eftermiddag 11 november Du från Gävleborg får dagbiljetter från X-trafik för fredag

Läs mer

VERKSTAD SNICKERIVERKSTAD UTSTÄLLNING. Kartans Möbelsnickeri

VERKSTAD SNICKERIVERKSTAD UTSTÄLLNING. Kartans Möbelsnickeri VERKSTAD från 1800-talet med unika maskiner och verktyg SNICKERIVERKSTAD med komplett maskinutrustning från början av 1900-talet UTSTÄLLNING med både äldre och nytillverkade Östervålamöbler samt information

Läs mer

ORTSFÖRTECKNING FRÅN GÖTEBORG

ORTSFÖRTECKNING FRÅN GÖTEBORG ALINGSÅS MÅN.,TIS.,ONS.,TORS. 12:00 LOSSNING SAMMA DAG ALVESTA MÅN.,TIS.,ONS.,TORS., *FRE. 15:00 *LOSSAS FREDAG KVÄLL ANDERSTORP MÅN.,ONS. 17:00 X ARBOGA MÅN.,TIS.,ONS.,TORS., 17:00 ARLANDA SÖN.,MÅN.,TIS.,ONS.,TORS.

Läs mer

MÖTEN & SÅNT svenska byggnads arbetareförbundet, 106 32 stockholm besöksadress: hagagatan 2, stockholm, tel: 08-728 48 00 Avd 2, Byggnads Södra Skåne Scheelegatan 27, Malmö Tfn 040-669 78 00 Fax 040-97

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Jämtland Veckor Veckor Kommentar / Krav Journalsystem Cosmic

Jämtland Veckor Veckor Kommentar / Krav Journalsystem Cosmic Urval av uppdrag inom Primärvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Nedanstående är några exempel.

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Stockholm - Västerås - Örebro - Hallsberg

Stockholm - Västerås - Örebro - Hallsberg 116 57 Stockholm - Västerås - Örebro - Hallsberg 22 aug -10 dec SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ TÅGK SJ SJ TÅGK SJ SJ Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg 2 Reg Reg 2 Reg Reg TiB TiB Tågnummer 117 159

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Allsvensk lottning 2007/08

Allsvensk lottning 2007/08 Allsvensk lottning 2007/08 Följande förändringar bör noteras: 1) Gävle SA har utgått ur div III grupp 2 2) Div III grupp 10 är det oklart vad det ska hända med OBSERVERA ATT RONDTABELLER MED SPELDATUM

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Norrbotten Veckor - 2016 Veckor - 2017 Kommentar / Krav. Västerbotten Veckor - 2016 Veckor - 2017 Kommentar / Krav Journalsystem SysteamCross

Norrbotten Veckor - 2016 Veckor - 2017 Kommentar / Krav. Västerbotten Veckor - 2016 Veckor - 2017 Kommentar / Krav Journalsystem SysteamCross Urval av uppdrag inom Primärvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Nedanstående är några exempel.

Läs mer

Jack Maroun Västerås Öppen Magnus Lindmark Degerfors Öppen Tommy Peterson Arboga Öppen Johan Rask Väse

Jack Maroun Västerås Öppen Magnus Lindmark Degerfors Öppen Tommy Peterson Arboga Öppen Johan Rask Väse Resultatlista ÖPPEN 1 146 Joakim Karlsson Sköllersta Öppen 25 25 2 236 Lars Larsson Öppen 24 18 3 138 Dennis Godlund Pålsboda Öppen 24 14 4 163 Lars Larsson Strängnäs Öppen 24 1 5 148 Fredrik Eriksson

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

PRESENTERAS AV KUNGLIGA SVENSKA SEGELSÄLLSKAPET KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET INBJUDAN. Inbjudan till KSSS Business Cup 2015

PRESENTERAS AV KUNGLIGA SVENSKA SEGELSÄLLSKAPET KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET INBJUDAN. Inbjudan till KSSS Business Cup 2015 KUNGL VNKA GL ÄLLKAPT PRNTRA AV KUNGLIGA VNKA GLÄLLKAPT INBJUDAN Inbjudan till K Business KUNGLIGA VNKA GLÄLLKAPT INBJUDAN - K BUIN CUP 2015 INBJUDAN - K BUIN CUP 2015 KPPHLMN 25 CH 26 JUNI UNDR ÅF FFHR

Läs mer

A. Tidtabellen. 1. Tidtabell 129.

A. Tidtabellen. 1. Tidtabell 129. Ur Statens järnvägar: Trafikavdelningens berättelse år 1930 V. Persontrafiken. A. Tidtabellen. 1. Tidtabell 129. Tidtabell nr 129, som gällde vid 1930 års ingång, och för vilken närmare redogörelse finnes

Läs mer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer Uppsala 751 83 Dag Hammarskjölds väg 54B Tierp 815 28 Gula villan, Liljevägen 2 Östhammar 742 34 Lasarettsvägen 8 Solna 171 45 Solna torg 3, plan 5 Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ort 5 Ort 6 Ort 7 Ort 8

Läs mer

X följande frågor. Eråffor angående efterfrågan på uddamöbler

X följande frågor. Eråffor angående efterfrågan på uddamöbler ^pensitå GALLUPIIJ' STITUT ET AS Institut för marknad sunder sökningar Kungsgatan 48 ** Stockholm 23 T J:1

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, 3 tr Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

Läs mer

l\. ')..1{ :.q4{r}&,.-.

l\. ')..1{ :.q4{r}&,.-. l\. ')..1{ :.q4{r}&,.. P; B'RE'AGNET TLB Tvärbäddsvagnen ldealet för många Med två dubbla liggplatser, rymlig talett GE ER SJÄLV OCH ER FAMLJ FRTDSGLÄDJE Flera mysiga läshörnr. Främre delen av vagnen med

Läs mer

Kära Operahögskolevänner! Välkomna till Vänföreningens Vårprogram 2016!

Kära Operahögskolevänner! Välkomna till Vänföreningens Vårprogram 2016! Operahögskolans Vänförening Kära Operahögskolevänner! Välkomna till Vänföreningens Vårprogram 2016! Fredag 11 mars kl. 19.00 Samarbetsprojekt med Söndag 13 mars kl. 15.00 Kungliga Musikhögskolan Måndag

Läs mer