Z... 1:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ". 2.0.3. Z... 1: 50 ... ... ... ... ... ..."

Transkript

1 Biljetter säljas: iivardagar: Till vanligt pris frin kl. 12 midd., til1;förhöjdt pris.samma dag kl. 911 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 123 e. m. Söa och Helgda ar: T111 vanligt pris frhn kl. 1 e. m.; till förhöjdt pris samma dag kl. 911 f. m.; till förköpspris dagen fornt fl. 123 e. m. Biljettpris: vid Operaförestallningar: Parkett, midt... 6: Öfriga bänkar... 5: = fondloger... 5: = avantscenloger... 5: I:a radens balkong 1. o. 2. plats... 7: n a... 7: sidologer P... 7: fondloger l. o : avantscenloge... 7: 2:a radens fond 1. o. 2. plats... 4: =... 4: sida 1. D... 4: ~2.0.3.~... 3: Z... 1: 50 4.,5.0.6= : n B... 1: a radens avantscenloge 3: 3:e nedre radens fond 1. plats 3: 50 B sida l. D 3: 25. P avantscenloger 1: 3:e öfre radens fond 1. o. 2. plats 2: 50 sida 1. o. 2. a 1: 50 B : w. 3: n : Vid enkelt förköp dagen förut förökas ofvannämnda : å parkett, parkettfondloger, parkettavantscenloge och 1. raden med 2 kronor, H 2. raden med 1 kr.,?!?%den med 75 öre. 'Samma dag kl. 911 f. m. tillkommer en förhöjning af 1 kr. H parkett, parkettfondloger, parkettavantscenloge och 1. raden, 75 öre i 2. raden samt 25 öre H 3. raden.a biljettpris ttllkommer skatt 5 Öre för biljett, hvars pris ar högst 50 öre, och därutöfver 5 öre för hvarje påbör~adt belopp af 50 öre af biljettpriset. Telefoner: 513 o. Norr 5050.

2 B i l j e t t p r i s e r n a ä r o : Föreställn.dagen Föresfälln.dagen Fark. dagenfärehvaje/ forkopl NlatinBprirer l (excl. nöjesskatt) / fran kl. 12 midd.*/ kl. 911 f. m., föiert. 124 e. m. Parkett... W fondloger... avantscenloge... Första radens fond, 1:a bank... B 2.a, 3:e o.4:e bank... n fondloger... avantscenloge... w sida... n sidloger... 3:e o. 4:e n... avantscenloge... sida, 1:a bank... Andra radens fond, 1:a o. 2:a bank :a o. 3:e bank... TredjeLnedre radens fond, 1:a bänk... = 2:ao. 3:e bank n sida, 1:a bank... 2 a 2:a B... n S 3:e... a avantscenloger... n öfre radens fond, 1:a bank... S n = 2:a o. 3.e bank... 4:e o. 5.e... I s 0 * Sön och Helgdagar fr. kl. 1 e. m. Telefoner: o. Norr 5040 tillgängliga endast efter kl. 12 på dagen hvardagar, och efter kl. 1 e. m. sön och helgdagar.

3

4 AiAticS vaken, sfag12rctiq os4 iv~ir~scevackaqde. aj Snnbhsste i17 0 ~ ~ 1 utlindska nyheter gerlam egna korresnoneenber. B;"aqlia kufturartiklar under strecket, av clc yapersta 'örfattare.. Feder &?en sakliw~.ar2en%ariusg ekonomiska ariiklsr, i sin ark de fsrnarnsta i svenska pressen. '.?on sntrs lirzniknr, de k\licd;iste i svenska pressar. Avdelxtin~ea far kvanrrarn srch beamme+, tinder i edaktiori av friherrinnan Arnie ifkerhidm, 'ra in$fcri _nit ival&= m. II, ajämtörligt överlägsen andr? tidningars nlotsvarande avdelningar. Den uppvzxande arnqzomens prablem och intre.; sen $5 speciellt stort iibyrnrne it sig uppiite: varje lördag. Eqyande tävlinnar. En iiir Y 9. A. speciell. avdelning.?j. D. A. air silunc'a e~ tiex~ing %r alla.. Dess progrzrn: Sann frihet för den enskilde, oberoende och 'örsvax för fosterlandet, en 'rh obehnrigt inliytanci;c, fri svensk press. i~~numeraf~sr!gr :?e7/ :r kr. 35 halcd tir kr. 29, kvarta! kr. II, manad kr. s": 50.,Pserrzrrrz~,era pii och onnonsera I

5 Biljettpriser med nöjesskatt: fran kl. 12 föreställn.dagen. Fdlt pris Kr. Fullt pris Kr. Parkett, bänk : 60 Första radens avantscen... 22: : lösa biljetter till ]:sta radens avantsceii... 4: 40 Öfre parkett... 4: 95 Andra radens fond, l:sta, 2:dra bänk... 3: 30 Parkettloger: l:sta, 2:dra bank... 6: 60 P B 3:dje, 4:de, 5:te bänk... 2: 75 = 3:dje, 4:de, 5:te bank... 5: 50 Andra radens sida, ]:sta bank... 2: 75 Stora Parkettlogen N:r 4, fåtöljer... 7: 70.. a 2:dra, 3:dje, 4:de bank... 2: 20 Parkettavantscen... 27: 50 Tredje radens fond, l:sta, 2:dra bänk... 1: lösa bilj. till Parkettavantscen... 5: :dje, 4:de bänk... 1: 40 Första radens fond, ]:sta, 2:dra bank... 5: 50 B öfriga bankar... 1: 10 * 3:dje, 4:de, 5:fe bänk... 4: 95 Tredje radens sida: ]:sta bänk... l: 10 Första radens sida: 1:sta bink... 5: 50. n öfriga bankar... 0: 55 n 2:dra, 3:dje, 4:de bank... 4: 40 Tredje radens avantscen... 2: 20 Till matinder c.a halfva priser. Vid förkö dagen förut förökas ofvannämnda priser: å parkett, parterr, parkettloger o$ l. raden med 1: 50, & 2. raden meg l kr., å 3. raden med 50 öre. Samma dag kl f. m. tillkommer en förhöjning af 75 ore aparkett, parterr prtettlo er och 1..den samt 50 öre å 2. raden och 25 öre å 3. raden. Två eller flera dagar forut mot dubbel: orkop. %b%! I den af staten påbjudna nöjesskalten. Biljetter siiljas: Hvardagar: Till forhöjda pris kl. 911 f. m., vanliga ris från kl. 12 midd. i biljettkontoret, förkö spris kl. 124 e. m. i förköpsbyrin. SDn och Helgdagar: il! förhöjda pris kl. 911 f. m., vanliga pris frfn kl. 1 e. m. i biljettkontoret, fbrköpspris kl. 13 e.?n. i förköpsbyrh. 1 Allm. Tidningskonfo<eb vid Gustaf Adolfs torg till förhöjda pris kl. 911 f. m. ~amt.12~4 %.m. til! Vanliga pris för samma dags foreställning. I Nordiska Kompaniet hvardagar kl. 911 f. m. till forhojda pris och kl. 116 till vanliga pris för samma dags föreställning. Enkelt förköp i Allm. Tidningskontoret och Nordiska Kompaniet dagen före $varje förestallng.. Dubbelt 8 n, tva dagar fore hvar~e forestallning. Sv. Teat. Telef.: Biljettkontoret: 4800, Norr Kansliet: Teat. kontor: 6198, Norr 396. scenen Norr Kapprum., vänstra park. : Now Första rad. : Norr 7270.

6 J Stiplatser Biljettgrissirna äro: Ordin. FOrhöjn. Enkelt Wrk. Dubbelt förk. Matinépiissr. 8: 25 9: 9: 75 11: 25 B : 7: 15 7: 90 8: 65 10: 15 6: 05 6: 80 7: 55 Q: 05 3: 50 40: 42: 44: 48: 22: 6: 60 7: 35 8: 10 9: 60 3: 50 6: 60 7: 35 8: 10 Q: 60 B. l O. 2 3: 50 5: 50 6: 25 7: 8: 50 4: 75 5: 50 6: 25 7: 75 P 37 2: 75 4: 4: 75 5: 50 7: 3: 50 4: 25 5: 6: 50 P 810 2: 20 25: 27: 29: 33: 22: 4: 4: 50 5: 6: 3: 3: 50 4: 4: 50 5: 50 2: 50 3: 3: 50 4: 5: 2: 3: 3: 50 4: 5: 2: 1: 25 1: 75 2: 25 3: 25 1: 2: 50 2: 75 3: 3: 50 1: 50 i: 75 2: 2: 25 2: 75 1: 75 2: 2: 25 2: 75 1: 1: 25 1: 50 1: 75 2: 25 7: s: Q: 10: 5: 50 Parkett, bänk D n ParkettAvantscener... 1:a Radens Sidologer... Fond, bänk 1... B 2 och 3... n och 8... Q och n Avantscener... 2:a Radens Fond, Nedre, bank och och 5... n Sida, bank :a Raden, Ofre, bink 15, midt , sida... 69, midt... 69, sida... Avantscener : 25 i: 50 i: 75 2: 25 1: * Inkl. den af staten påbjudna nöjesskatten. Bilieftkontoref öppet hvard. kl. 911 f. m. o. fr. kl. 12 m. S. 0.H. kl f. m. o. fr. kl. 1 e. m. Telefoner: o. Norr Vid köbildning afst. tel.

7 w u w y.. v hiller langst da Ni tvättar och stryker vid v. v C r= v o w v " T s s.. a. Jd 2 w o w A~~,T~AT.L ii I z V o. STRJKTNRATTNING g.?.vat?g w.. H. \I Konungens Hol lei craiitor w Leverantor till : Telefoner Cthlm I I K II Hertigena\ So.iermanl~n6 Essingen 12. i H K [i Ifertigen av Nerike II K M Hertigen av \'~sterqotl~rlii v. F!$?cfa.r, ~!~/%?8~?~~~~~loa Z L m F " I., mrc eatr.?e"ien p e "K. p>xt?itpd!tjs SMIDES. OCH IVEKANISK VERKSTAD s s. Riks HANTVFRKAREG 38, STOCYFIOLM Kiks E w. ". s A? fl&'.;, A. er,psoqia $.~r~s!rfins%yran 1 = 1 el K I ' he.norï535 2 Förstklassiga installationer av Askledarel, ring~,.. kontroll=, alarms och lob\aifel~fonaniaggningar.. " w." " Bcga~ Lortn~iirfor~lag..... Besök vis Armaturutstallning. ~ E ~ 1 ~ f t ~ ' 7 Billiga ~ 1 t q ~ Friser. $: w m

8 Lrincf~ incd all~~~~rl":sm6rg~~ssord?!.iddag OCH $zz'~~ervering L. l. wta ~pirp~ c. a* 1 e\t7cr*'16wq,p. J. V I.. 8. '\ u,/ id \.? d " " d

9 Orkesterplats... Första parkett, midt, stolrad sida, öfriga stolrader... Andra. midt... sida... Avantscen, höger... Raden, 1:a vänstra avantscen.... 2:a högra... Fåtölj latser... ~tterpyats å 12 sidostolrader... I Inre iidoplatser... Öfriga stolplatser å sidan... 3:dje plats, vaggplatser närmast scen... Ofriga väggplatser... '.:a plats, fonden, 3 bänkar... Ofriaa bänkar i fonden... I rna %ro: Odin.' Förhaju. Enkelt förk. 5: 50 6: 6: 50 5: 50 6: 6: 50 4: 40 4: go 5: JO 3: 30 3: 85 3: 80 4: 35 4: 30 4: 85 3: 25 3: 75 18: 50 20: 50,:i D 1 22: 16: 50 3: : 75 1: 40 O: 85 o: 55 3: 30 2: 75 l Dubbaltförk. / 7: 50 7: 50 6: 40 5: 30 5: 85 4: 75 24: 50 30: 24: 50 4: 30 3: 75 3: 2: 49 1: 85 1: 55 4: 80 3: 75 ' Inklusive den af staten påbjudna nöjesskatten. Biljetter säljas till ordinarie priser i Teaterns biljettkontor hvard. fran kl. 12 midd. (Sön o. Helgd. frin kl. 1). Tel. : 2363 o. Norr 5468; i Allm. Tidningskont. vid GusB Ad. t., hvard. kl. 124 e. m. samt i Nord. Komp. hvard. kl Förhöjning äger rum samma dag kl. 911 f. m. med 50 öre å Parkett samt 25 bre å Raden. Förkop dagen förut kl. 124 e. m. (Sön o. Helgd. kl. 14). EEektivaste inkasso. Fastighetsavdelning. Rättegångar. Handelsfvisfer. Aktenskapsmål m. m. Telefoii Norr SKEPPSBRON 18, n. b. Kontorstid 103, 67.

10 Bnliett priser: Parkett. Ordinarie Förhöjning Enkelt ftk Bänk : 5: 50 6: : 50 1 I 5: 5: 50 Radens fond. I:a och 2:a bank... 4: 50 3:e 4:e och 5:te bank... 3: 6:t; och 7:de bank... 1: 75 Loge. N:ris 1, 2 och : N:r :. i 1 Dubb.förk. Skatt Matiné Skatt 1;:; i;. 1:;

11 T T < Biliettoriserna äro : Parkett... 6: Andra Radens fond, Öfriga bänkar... 1: 75 Första Radens fond, 1:a och 2:a bank... 4: 75 B sidor, 1:a bink... 1: 25 öfriga binkar... 3: 75 n galleri (stående)... 0: 50 sidor, l:a bank... 4: 25 Två ParkettAvantscener (pr styck)... 10: B P 2:a bank... 2: 25 Första Radens Avantscener (pr styck)... 10: Andra Radens fond, I:a och 2:a bänk... 2: 75 Andra Radens Avantscener (pr styck) 5:..... l o b., Rikstelefon 13 LM,ALUN/; Rikstelefon 13 i:. Filial i StockhnIm: Startarget 7. " Telefoner Kik4 27 l(\ «c11 Ycxi q :e:. z L W w Tillverkar och fi;rsrljcr :i!] Fi!li,qasfc priser i parti och " *.. * " n~ in u t c? l 'J.dag.~.. " Skinntröjor, VStar, Faaerdskar, w Z.. s. k. Dalpalsas, Skinakläder, Nilif2r=, Promenad* ocli c: ",.. Respälsar, Vargpälsar, p%lver?i, pä!sbeaafser,.... ". Slädfältar, Yf?ess+övlar in. m., in. m. ".. * ". :. s Jarnvagss, Post; o. Telegrakadr Malung. Aug April aven Stockholm. 2:.. " m 1?!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIMIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!II!IIII~IIIIII~IIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIII "

12 Biljettpriser: Parkett. Ordinarie / Fb'rhiijning Enkelt fork. Dubb. fiirk Första parkett, bänk : 5: 50 6: 7: Andra : 50 5: 5: 50 6: 50 n 172!)... 4: 4: 50 5: 6: Raden. Balkongplatser (8 st.)... 3: 50 4: 4: 50 5: 50 1:sta bank... 3: 3: 50 3: 75 4: 50 2:dra... 2: 50 2: 75 3: 3: 50 3:dje =... 2: 2: 25 2: 50 3: 4:de... / i: : 1 2:s) Skatt : 50 : 45 : 40 Matinépriser 3: 2: 50 2: Ikatt : 30 : 25 : 20 'Tclefori Torr SERGSGATAN 3ii A Telcfon Norr p

13 1:a parkett 15 bink '... 6: : 50 :grstarad, ~~~~ 2 50 " " " n 2: B n 3.L:3u1 Biljettpris : Första rad. sida 1 bänk... 4: 50 Andra rad. sida l bank... 2:. öfrigakank. 2: 2 D öfriga bink. 1: Andra rad. fond 1 Kink... 3: Parkettavantscen 2 st. i... 12: D 2 o. 3 bank 2: 50 Första rad.avantscen 2 st. 22: Z n öfrigabinkar l: 75 Andra = D 2 st. i 3: 50 I biljettpriset ingår den af staten påbjudna nöjesskatten. Kontoret öppet fran k1.911 f. m. mot förhöjning af 50 öre å parkett och första raden 25 öre å andra raden. Vid förköp dagen förut kl. 124 e. m. ökas prisen nted 1 kr. å parkett o. första'raden, 50 öre 5 andra raden. Telefoner: 6265 o. Söder 34850; tillgängliga endast efter kl. l2 m. hvard. o. efter kl. 1 e. m. Son och Helgdagar. ARVID NC'i?r' U $A C.r..../i Priskatalog pi begäran.

14 Bigettkonforet Öppet hvard. kl f. m., 12 f. m.9 e. m. Sön och Helgd. kl. 911 f. m., 19 e. m. Telefoner: o. Norr genom Fasti.ghctsa~ Norr (7 Bostnrien rlrikn. Uthyrninr:savd.... Xorr i7 32 Villor o. egenduriiar Noïi. i7 33 OSrla*T7b ocl rcsfhe:r,f6rrneg:f!ing.

15 1840 a ~rmrrr~rarmmrrrmq Svenska Ekonomiaktiebolaget 1 8 FONDER Kronor m 8 m <. m 6 $ m e STOCKHOLM HAMNGATAN 5 a o Telegramadr. : EKONOMIBOLAGET, STOCKHOLM m m h ', genom Förmedlar utbetalningar i Ryssland m Ryska bankförbindelser. Köper och säljer utlindska valutor. 8 Telefoner: Namnanrop uekonomibolaget samt och Norr Lormoooororormd m m \ SLA INTE i Adresskalendern vid behov av KOKS a KOL l Begär bara >>OLAUS OLSSONS>> I

16 ( 9 ' 1 r I 1 l I I ; I 1 I 9 I t ; r I?P J \ d J AUTOMOBILER OCH MOTORCYKLAR VELOCIPEDER l I I II?'I IP 12 :? BIRGERJARLSGATAN

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W kl. 9-11 *) Platserna N:ris 371-990 saljas ej vid vanliga föreet&llningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris fran kl. 12 midd., till förhöjdt pris sam ma dag f. m.; tili enkelt förköpspris

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

[11371 2:- 1: 75 1:50

[11371 2:- 1: 75 1:50 [11371 Biljetter säljas: Hvardagar : Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pns samma dag kl. 9--11 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m Hön- oel. Helgdag'"" Till vanligt

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det [817J 'l Platserna N:ris 375-394 säljas ej vid vanliga föreställningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-11 f. m.: till förköpspris dagen

Läs mer

I... ~~--.~~-P~1- ~; SO I :~~

I... ~~--.~~-P~1- ~; SO I :~~ 1281 orkester Biljetter säljas: Hvardagar : Till vanligt pris från kl 12 midd., titt förhöjdt pris samma dag kl. 9-11 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m. ss«: och Helgdag : Till.vanligt

Läs mer

Biljettpris: vid Operaiörestiillningar samt Ssmlonlkonsertel": vanligt pri> sym!. k. pris

Biljettpris: vid Operaiörestiillningar samt Ssmlonlkonsertel: vanligt pri> sym!. k. pris Biljetter säljas: Hvardagur: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-11 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m. Sön- och Helgdagar: Till vanligt pris frin

Läs mer

radens avantscenloge 3: 2: 25 3: 3: 50 3: - 3: 50 3: 2: 75 2: 75 3: 50 2: 50 2: 2:

radens avantscenloge 3: 2: 25 3: 3: 50 3: - 3: 50 3: 2: 75 2: 75 3: 50 2: 50 2: 2: *) Platserna N:ris 375-394 säljas ej vid vanliga föreställninga.r. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris från kl. 12 midd.; till förhöjdt pris samma dag kl. 9--11 f. m.; till enkelt förköpspris

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det i817j ') Platserna. N:ris 375-394 säljas ej vid vanliga föreetällj)ingar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjd,t pris samma dag kl. 9-11 f. m.j till enkelt förköpspris

Läs mer

d:o : 25 d:o sidologer l. o. 2. B... 6: d:o s D 4., d:o avantscenloger... I : 50 d:o fondloger l. s...

d:o : 25 d:o sidologer l. o. 2. B... 6: d:o s D 4., d:o avantscenloger... I : 50 d:o fondloger l. s... Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pris saa dag kl. 911 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 123 e. m. RUn och HeZgdagrrr: Tili vanligt pris fnft

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

Repertoaren i Värmland våren 2014

Repertoaren i Värmland våren 2014 Repertoaren i Värmland våren 2014 1 Repertoaren i Värmland våren 2014 I föreliggande program kan du se de föreställningar som kommer att spelas på länets teaterföreningars scener under våren. Till detta

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och

Läs mer

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse.

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly itij ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3 ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. - 36 ~ - "\ -( 1!li., ~ ~~#### ~ ~#.####.###.##.#~o. l ETABLERAD~ AR 1908 ' ~KTIEKAPITAL

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln Press. Rättvik 1918 Svenska bordmangelfabriken Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska

Läs mer

Tidtabell. 2 september - 8 december 2013

Tidtabell. 2 september - 8 december 2013 Tidtabell 2 september - 8 december 2013 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Här ligger fokus på djur- och naturupplevelser. Ni kan se sälar, delfiner, den sällsynta fågeln Kea samt naturligtvis alla fantastiska vattenfall.

Här ligger fokus på djur- och naturupplevelser. Ni kan se sälar, delfiner, den sällsynta fågeln Kea samt naturligtvis alla fantastiska vattenfall. Doubtful Sound turer Ett komplement till Milford Sound är det större fjorområdet Doubtful Sound. Detta fjordområdet är tre gånger så stort som Milford, har färre turer per dag och således lite lugnare

Läs mer

Tidtabell. 1 april - 12 juli 2013

Tidtabell. 1 april - 12 juli 2013 Tidtabell 1 april - 12 juli 2013 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Singapore Airlines är årligen framröstat till ett av världens absolut bästa bolag av miljoner människor och vi förstår varför.

Singapore Airlines är årligen framröstat till ett av världens absolut bästa bolag av miljoner människor och vi förstår varför. Singapore Airlines Nyhet! Ny klass: Premium Economy fr.om augusti 2015. (Endast på utvalda destinationer) Singapore Airlines är årligen framröstat till ett av världens absolut bästa bolag av miljoner människor

Läs mer

Oaks on Market Melbourne

Oaks on Market Melbourne Oaks on Market Melbourne För resenärer som söker ett centralt modernt inrett boendealternativ med eget hushåll är det 4-sjärniga lägenhetshotellet Oaks on Market rätt val. Deras centrala placering på Market

Läs mer

Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013

Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013 Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013 Tack alla som väljer att flyga med oss! Med nya spännande destinationer, pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Adelaide - Sydney i husbil

Adelaide - Sydney i husbil Adelaide - Sydney i husbil Denna resa till tar dig från vinområdena runt Adelaide via Melbournes nationalparker till Sydneys storstadspuls. Södra erbjuder några av de vackraste naturupplevelserna landet

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 RONNEBY-UMEÅ fr 829:- inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Stenhagen - City - Sävja

Stenhagen - City - Sävja Stenhagen - City - Sävja (B2) 03.52 03.56 04.00 04.05 04.15 04.19 04.25 04.31 04.22 04.26 04.30 04.35 04.45 04.49 04.55 05.01 04.52 04.56 05.00 05.05 05.15 05.19 05.25 05.31 05.07 05.11 05.15 05.20 05.30

Läs mer

Dagstur till Stora Barriärrevet

Dagstur till Stora Barriärrevet Dagstur till Stora Barriärrevet Ni går till sjöss på en stor lyxkatamaran med kurs mot sandön Michaelmas Cay som är en del av korallrevet - Great Barrier Reef. Michelmas Cay är inte särskilt stor, bara

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Anmälan. Övrig Mässinformation

Anmälan. Övrig Mässinformation Under en intensiv dag har du som utbildningsanordnare och arbetsgivare möjlighet att informera och inspirera framtidens arbetskraft. Fri entré för alla besökare. Anmälan Datum: Torsdag den 2 februari 2012

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Välkomna. The Capital of Scandinavia 2014-03-24

Välkomna. The Capital of Scandinavia 2014-03-24 Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst Utbildning Del 1 Agendan för dagen Syfte och förväntade effekter Regelverk för ersättning Införandeplan

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2013 för föreningen: Teater Thea Söndagen 7 april klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) !

Kallelse till årsmöte 2013 för föreningen: Teater Thea Söndagen 7 april klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) ! Kallelse till årsmöte 2013 för föreningen: Teater Thea Söndagen 7 april klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!"""# $%&$' $%&$' $%&$' $%&( )) Dagordning för årsmötet &*! $%&(# $ (' +*),* -) ).

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

Dubai Hop on Hop off buss

Dubai Hop on Hop off buss Dubai Hop on Hop off buss Upplev Dubais alla hörn och sevärdheter med stadens Hop on Hop off bussar. Njut av panoramautsikten till den ultramoderna staden mitt i öknen från det öppna busstaket. Från bussen

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 kalmarflyg kalmarflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan STOCKHOLM Lokalfakta Brommaplan Byggnadsår: 2014 Lediga lokaler: ca 7 700 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Våren 2016 eller enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling Mia Olsson, Uthyrare 08-782

Läs mer

Karibien i Privatflyg

Karibien i Privatflyg Karibien i Privatflyg Efter succén med Privatflyg i Västra & Östra USA lanserar nu MyPlanet Karibien i Privatflyg - ett helt nytt fantastiskt sätt att uppleva Karibien. Huvuddestinationerna i denna resa

Läs mer

Skidresa Whistler. Skidresa Whistler. Resan i korthet. Skidresor Nordamerika

Skidresa Whistler. Skidresa Whistler. Resan i korthet. Skidresor Nordamerika Skidresa Whistler Upplev nordamerikas bästa skidåkning i detta skidåkarmecka. Whistler har över 200 nedfarter och skidåkning för alla - från barn och nybörjare till avancerade åkare som söker utmaningen.

Läs mer

Husets energianvändning

Husets energianvändning Id:55909 Energideklaration för Utövägen 5, Saltsjö-boo. Detta hus använder 119 kwh/m² och år, varav el 18 kwh/m². Id:55910 Energideklaration för Utövägen 7, Saltsjö-boo. Id:55911 Energideklaration för

Läs mer

Sveriges Hamnar information 1312014

Sveriges Hamnar information 1312014 2014-0411 Sveriges Hamnar information 1312014 1 RANSPORTINDUSTRIFORBUNDL T SVENSKA FLYC.BRANSCNEN SJOFAR1ENS ARBETSSIVAREFORE UND PETROLEUMORANSCNENS A100TSGIVPREFOREUND BILIRAFIKENS ARBETSGIVAREFORL UND

Läs mer

Skidresa Banff. Skidresa Banff. Skidresor Nordamerika

Skidresa Banff. Skidresa Banff. Skidresor Nordamerika Skidresa Banff I Banff ligger skidorterna Mt. Norquay, Sunshine Village och Lake Louise. Det är tre fantastiska skidorter på ett och samma liftkort. Från ditt hotell i Banff och till skidåkningen tar du

Läs mer

Kapstaden med flyg. Kapstaden med flyg. Resan i korthet. Sydafrika. Välkommen till Kapstaden, en av världens vackraste städer.

Kapstaden med flyg. Kapstaden med flyg. Resan i korthet. Sydafrika. Välkommen till Kapstaden, en av världens vackraste städer. Kapstaden med flyg Välkommen till Kapstaden, en av världens vackraste städer. Vid ankomst möts ni på flygplatsen och blir körda till Ert hotell. På eftermiddagen blir Ni upphämtade för en stadsrundtur.

Läs mer

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne suppleant

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne suppleant ÅRSREDOVISNING HSB Brf Jordabalken i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens 21:e verksamhetsår FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Panorama Route & Safari i Kruger

Panorama Route & Safari i Kruger Panorama Route & Safari i Kruger Detta fem dagars bilpaket som utgår från Johannesburg inkluderar en av världens vackraste områden utmed Panorama Route samt Safariupplevelser i Kruger. Detta paket kombinerar

Läs mer

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor.

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. 1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. Väl känt är att Gustav III lät tillverka kritpipor till minne av sin så kallade revolution eller stadskupp som skedde den 19 augusti 1772 och vid några efterkommande

Läs mer

Aspen Square Condominium Hotel ***

Aspen Square Condominium Hotel *** Aspen Square Condominium Hotel *** Aspen Square Condominium är ett fantastiskt lägenhetshotell placerat precis vid gondolliften i Aspen. Detta är ett mycket bra alternaiv för er som önskar att stå för

Läs mer

Upplev den den ultimata friheten med en husbil. Här är plats till hela familjen och med alla bekvämlighter.

Upplev den den ultimata friheten med en husbil. Här är plats till hela familjen och med alla bekvämlighter. Husbil KEA Upplev den den ultimata friheten med en husbil. Här är plats till hela familjen och med alla bekvämlighter. Överallt i i finns det bra och välutrustade campingplatser med bl.a tvättmöjligheter

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

Australiens östkust i husbil

Australiens östkust i husbil Australiens östkust i husbil Just nu bjuder vi på inrikesflyget. Läs mer om höstkampanjen HÄR Denna resa vänder sig till er som vill uppleva Australiens östkust på egen hand med husbil. Första natten bor

Läs mer

Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3

Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3 Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3 Vån 2, 1031 kvm, Centrum S:t Eriksgatan 3, vån 2 Centrum Ledig yta: 1031 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 50 65 Tillträde: Omgående Terrass Utsikt Historia Takterrass

Läs mer

Adress Parkvägen 2B. Kommunikationer

Adress Parkvägen 2B. Kommunikationer Parkvägen 2B En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Typ Storlek 15000 kvm Adress Parkvägen 2B Område Solna/Solna Business Park Omgivning Solna är idag Sveriges mest företagstäta stad. Och i de

Läs mer

Australien, Fiji & Hongkong

Australien, Fiji & Hongkong , Fiji & Hongkong, Fiji & Hongkong I denna superkombo får ni möjligheten att uppleva både, paradiset Fiji och Hongkong. upplever du på egen hand. I paketet ingår fyra nätter i Sydney vid ankomst och det

Läs mer

Startpaket Johannesburg m. flyg

Startpaket Johannesburg m. flyg Startpaket Johannesburg m. flyg Johannesburg, Joburg, Jozi - s hjärta och ekonomiska centrum. Här finns ett rikt kulturellt utbud, högklassiga restauranger, shopping, allt en riktig storstad kan erbjuda.

Läs mer

106. 559:11. 11eten under år 1972. intäkter och kostnader under aret framgå av nedanst ående uppstälj.ningar.

106. 559:11. 11eten under år 1972. intäkter och kostnader under aret framgå av nedanst ående uppstälj.ningar. Styrelsen för Göteborgs l-iarnr:.arbetsltjiy~ors Fristående l'ensionsstift el se för Arhetare får rli.n:t~.d avgiva s rn förvaltningsber ättelse för verksam- 11eten under år 1972. Pens.i_onsstiftelsens

Läs mer

Katerina Janouch. Foto: Peter Knutsson. Kulturlördag 15 november. Kumla kultur

Katerina Janouch. Foto: Peter Knutsson. Kulturlördag 15 november. Kumla kultur Katerina Janouch. Foto: Peter Knutsson. Kulturlördag 15 november. Kumla kultur Program November december 2014 November Lördag 1 november kl. 18.00 Opera-Live från Metropolitan, New York Carmen Bizet Biljettpris:

Läs mer

Sportlovsprogram. Orust

Sportlovsprogram. Orust Sportlovsprogram Orust 2016 Vi vill rikta ett stort tack till alla ideella, föreningar, Fritid-Kultur-Fritidsgårdar och Biblioteken som ställer upp med olika aktiviteter under sportlovet. Uppdaterad 2016-02-11

Läs mer

Semesterpriser 2012. Gullholmen, RörvigCentret, La Serra/Riva del Sole samt info om Stiftelsen Hornet

Semesterpriser 2012. Gullholmen, RörvigCentret, La Serra/Riva del Sole samt info om Stiftelsen Hornet Semesterpriser 2012 Gullholmen, RörvigCentret, La Serra/Riva del Sole samt info om Stiftelsen Hornet Gullholmen Brf Gullholmsbaden Box 3214 474 15 GULLHOLMEN telefon 08-791 41 00 E-post: sekofritid@seko.se

Läs mer

Livet i en container. Text JENNIE DEHLÉN Foto JONATHAN HÖKKLO. 36 klokahem

Livet i en container. Text JENNIE DEHLÉN Foto JONATHAN HÖKKLO. 36 klokahem Livet i en container Arkitekten Adam Kalkin försöker göra det mesta möjliga av redan existerande resurser, han bygger om kasserade fraktcontainrar till hem. Resultatet är ett miljöriktigt och trendigt

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL HAMNARBETAREA VTALETS EKONOMISKA DELAR 2000-04-01

KOLLEKTIVAVTAL HAMNARBETAREA VTALETS EKONOMISKA DELAR 2000-04-01 I I '. - 1,, : MEDDELANDE 2000-04-10 1 (4) Gill Ring PEL 2576 Yvonne Börjesson PEF 2244 HAMNARBETAREA VTALETS EKONOMISKA DELAR 2000-04-01 1. Månadslön Månadslön Grundlön inkl ack vid beräk komp av ötid/tim

Läs mer

Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013

Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013 Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013 VI GÖR UPPLEVELSER MÖJLIGA Tack alla er som väljer att flyga med oss! Med nya spännande destinationer, pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter

Läs mer

I Gold, Gold Superior och platinum ingår sovkupé, alla måltider, utflykter samt nu även vissa drycker.

I Gold, Gold Superior och platinum ingår sovkupé, alla måltider, utflykter samt nu även vissa drycker. Tåg i har fantastiska tåg som tar er genom orörda marker med fantastiska vyer. Här får ni chans att uppleva två av världens mest kända tågresor. Från Adelaide via Alice Springs till Darwin går The Ghan

Läs mer

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 2008 och preliminära uppgifter för februari 2008. Ekonomiskt bistånd 1

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 2008 och preliminära uppgifter för februari 2008. Ekonomiskt bistånd 1 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 28 och preliminära uppgifter för februari 28 Svagt minskat behov av ekonomiskt bistånd

Läs mer

Tidtabell. 1 april - 18 augusti 2013

Tidtabell. 1 april - 18 augusti 2013 Tidtabell 1 april - 18 augusti 2013 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Great Ocean Road i bil

Great Ocean Road i bil Great Ocean Road i bil Spendera fem hela dagar på en av s mest spektakulära kuststräckor och upplev den omtalade Great Ocean Road. Längs vägen får ni se "De tolv apostlarna", uppleva regnskog med ett rikt

Läs mer

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning April 2008 och preliminära uppgifter för maj 2008

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning April 2008 och preliminära uppgifter för maj 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning April 28 och preliminära uppgifter för maj 28 Något ökat behov av ekonomiskt bistånd 1 3

Läs mer

Weekend i New York. Weekend i New York USA

Weekend i New York. Weekend i New York USA Weekend i New York New York har allt! Underhållning, shopping, ändlös rad av attraktioner, färgstarka stadsdelar och ett myller av liv och folk från världens alla hörn. Riv ut fyra dagar ur er kalender

Läs mer

Husbil Kanada. Husbil Kanada. Resan i korthet. Kanada

Husbil Kanada. Husbil Kanada. Resan i korthet. Kanada Husbil Husbil Många Kanadensare har själv semester i husbil och väljer du husbil i kan vi garantera många härliga upplevelser. Planerar ni att resa i västra kan ni välja mellan flera olika modeller och

Läs mer

2011-05-29. 2011-06-19 t.o.m. 2011-09-11. Spionutställning

2011-05-29. 2011-06-19 t.o.m. 2011-09-11. Spionutställning 2011-05-29 Spionutställning Ta del av en spännande och intressant miniutställning om spioneri och underrättelsetjänst under det kalla krigets dagar (1945-1991). Det är föreningen Sveriges öga och öra som

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

DUV Vingen Info 3/12

DUV Vingen Info 3/12 DUV Vingen Info 3/12 Innehåll 1. Styrelsen välkomnar! 2. DUV Mellersta Nyland fyller 40 år! 3. Konstklubbens vernissage 4. Kallelse till höstmöte 5. Duv-teaterns fotografier 6. Filmklubben 7. Bowlingen

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Juni 2008 och preliminära uppgifter för juli 2008 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Juni 2008 och preliminära uppgifter för juli 2008 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Juni 28 och preliminära uppgifter för juli 28 Något minskat behov av ekonomiskt bistånd

Läs mer

Att tänka på vid planeringen är att boka tidigt, priserna baseras på tillgänglighet/efterfrågan och priserna justeras varje söndag.

Att tänka på vid planeringen är att boka tidigt, priserna baseras på tillgänglighet/efterfrågan och priserna justeras varje söndag. Husbilar Husbilar Sommar 2016-erbjudande: Boka nu och få 15% rabatt på grundhyran. Gäller alla biltyper. Att resa runt i i husbil är den ultimata friheten när du är på semester. Husbilen är ett bra alternativ

Läs mer

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan!

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan! Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund Inbjudan! till utställare och värdar 14-16 september 2007 Chokladfesten fortsätter! I september förvandlas Askersund återigen till chokladens huvudstad. För

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Tidtabell. 19 augusti - 8 december 2013

Tidtabell. 19 augusti - 8 december 2013 Tidtabell 19 augusti - 8 december 2013 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och

Läs mer

Paket Florida i poolvilla

Paket Florida i poolvilla Paket Florida i poolvilla Att hyra ett hus eller lägenhet i Florida ger er frihet att uppleva området på egen hand till lågt pris. Ni väljer själva reslängd. Ni kan välja mellan 2, 3, 4 eller 5-rums semesterhus

Läs mer

Försäljning av Bingolotto och Sverigelotter på ICA, Ale Torg

Försäljning av Bingolotto och Sverigelotter på ICA, Ale Torg Försäljning av Bingolotto och Sverigelotter på ICA, Ale Torg Bingolottomanual rev 8 110810 Sida 1/8 Bakgrund Sedan mitten av 1990-talet har Nödinge SK haft förmånen att få sälja Bingolotter hos ICA på

Läs mer

Hop on Hop off buss Miami

Hop on Hop off buss Miami Hop on Hop off buss Miami Med ett busskort till Miamis Hop on/hop off bussar har ni friheten att utforska Miami på egen hand. Bussarna kör två olika rutter och dessa förbinder stadsdelarna samt passerar

Läs mer

Husbil Kanada. Husbil Kanada. Resan i korthet. Kanada

Husbil Kanada. Husbil Kanada. Resan i korthet. Kanada Husbil Husbil Många Kanadensare har själv semester i husbil och väljer du husbil i kan vi garantera många härliga upplevelser. Planerar ni att resa i västra kan ni välja mellan flera olika modeller och

Läs mer

Hyr hus/villa i Florida

Hyr hus/villa i Florida Hyr hus/villa i Florida MyPlanet hyr ut hus och poolvillor i nästan hela Florida. Perfekt för större sällskap eller familjer som vill ha självhushåll. Låt oss hjälpa er med er semester i Florida. Att hyra

Läs mer

RRCET. tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug

RRCET. tbotoexxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug RRCET tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996 Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug ronscnema 12.w 13.00 14.00 15.00 r6.00 t7.w 18.00 19.00 20.00 2r.w 22.ffi 23.00 24.00 Den glada ankan-tiiltet Gustaf Adolf-tiiltet

Läs mer

Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R

Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R Med reservation för eventuella prisändringar och tryckfel. Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Läs mer

SJ Biz. Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan.

SJ Biz. Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan. SJ Biz Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan. Vad är SJ Biz? Genom ett SJ Biz-avtal förenklar du för alla på ditt företag att resa med tåg. Det innebär inte bara att du uppmuntrar

Läs mer

Lösning till fråga 5 kappa-06

Lösning till fråga 5 kappa-06 Lösning till fråga 5 kappa-06 Figurer till uppgift a) ligger samlade efter uppgiften. Inledning Betrakta först N punkter som tillhör den slutna enhetskvadraten inlagd i ett koordinatsystem enligt figur

Läs mer

*Kontakt~erson AB Betonaindustri. te2 53 10 52. 1 I kontor, 3 gr tqz puts/grå P/& l I. II fabrik

*Kontakt~erson AB Betonaindustri. te2 53 10 52. 1 I kontor, 3 gr tqz puts/grå P/& l I. II fabrik STOCKHOLMS STADSMUSEUM 164 ~ndustrimiljöinventering 1979 värdering@ B C Fas t ighet3jan - 8 Adress Hornsbergsvagen 14-16 Stadsdel sh-en FastighetsägAB Betongindustri ~öretag/verks/anst/ AB ~etongindustri/betong/nu

Läs mer

Platån 5. rok 2 rum och kök ca 64 m 2. Göteborg LGH PLAN 1 41001 TR 4

Platån 5. rok 2 rum och kök ca 64 m 2. Göteborg LGH PLAN 1 41001 TR 4 2 2 rum och kök ca 64 m 2 LGH 41001 TR 4 öppet samband mellan kök och vardagsrum samt två uteplatser, en mot den lugna innergården och en på förhöjd terrass mot gatan. 21m 2 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 3 3 rum

Läs mer

Denna magnifika och natursköna kuststräcka är ett absolut måste för alla naturälskare och semesterfirare.

Denna magnifika och natursköna kuststräcka är ett absolut måste för alla naturälskare och semesterfirare. Garden Route med bil Denna magnifika och natursköna kuststräcka är ett absolut måste för alla naturälskare och semesterfirare. Turen börjar i Kapstaden och slutar i antingen Knysna eller om ni kör tillbaka

Läs mer

Din bästa däckaffär! Däck för bättre, renare miljö... Däck för god ekonomi... Handla smart - delbetala räntefritt!

Din bästa däckaffär! Däck för bättre, renare miljö... Däck för god ekonomi... Handla smart - delbetala räntefritt! Din bästa däckaffär! Däck för bättre, renare miljö... Däck för god ekonomi... Handla smart - delbetala räntefritt! Dags att byta däck! Handla smart! Betala 1 däck/mån helt räntefritt! Några viktiga saker

Läs mer