Z... 1:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ". 2.0.3. Z... 1: 50 ... ... ... ... ... ..."

Transkript

1 Biljetter säljas: iivardagar: Till vanligt pris frin kl. 12 midd., til1;förhöjdt pris.samma dag kl. 911 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 123 e. m. Söa och Helgda ar: T111 vanligt pris frhn kl. 1 e. m.; till förhöjdt pris samma dag kl. 911 f. m.; till förköpspris dagen fornt fl. 123 e. m. Biljettpris: vid Operaförestallningar: Parkett, midt... 6: Öfriga bänkar... 5: = fondloger... 5: = avantscenloger... 5: I:a radens balkong 1. o. 2. plats... 7: n a... 7: sidologer P... 7: fondloger l. o : avantscenloge... 7: 2:a radens fond 1. o. 2. plats... 4: =... 4: sida 1. D... 4: ~2.0.3.~... 3: Z... 1: 50 4.,5.0.6= : n B... 1: a radens avantscenloge 3: 3:e nedre radens fond 1. plats 3: 50 B sida l. D 3: 25. P avantscenloger 1: 3:e öfre radens fond 1. o. 2. plats 2: 50 sida 1. o. 2. a 1: 50 B : w. 3: n : Vid enkelt förköp dagen förut förökas ofvannämnda : å parkett, parkettfondloger, parkettavantscenloge och 1. raden med 2 kronor, H 2. raden med 1 kr.,?!?%den med 75 öre. 'Samma dag kl. 911 f. m. tillkommer en förhöjning af 1 kr. H parkett, parkettfondloger, parkettavantscenloge och 1. raden, 75 öre i 2. raden samt 25 öre H 3. raden.a biljettpris ttllkommer skatt 5 Öre för biljett, hvars pris ar högst 50 öre, och därutöfver 5 öre för hvarje påbör~adt belopp af 50 öre af biljettpriset. Telefoner: 513 o. Norr 5050.

2 B i l j e t t p r i s e r n a ä r o : Föreställn.dagen Föresfälln.dagen Fark. dagenfärehvaje/ forkopl NlatinBprirer l (excl. nöjesskatt) / fran kl. 12 midd.*/ kl. 911 f. m., föiert. 124 e. m. Parkett... W fondloger... avantscenloge... Första radens fond, 1:a bank... B 2.a, 3:e o.4:e bank... n fondloger... avantscenloge... w sida... n sidloger... 3:e o. 4:e n... avantscenloge... sida, 1:a bank... Andra radens fond, 1:a o. 2:a bank :a o. 3:e bank... TredjeLnedre radens fond, 1:a bänk... = 2:ao. 3:e bank n sida, 1:a bank... 2 a 2:a B... n S 3:e... a avantscenloger... n öfre radens fond, 1:a bank... S n = 2:a o. 3.e bank... 4:e o. 5.e... I s 0 * Sön och Helgdagar fr. kl. 1 e. m. Telefoner: o. Norr 5040 tillgängliga endast efter kl. 12 på dagen hvardagar, och efter kl. 1 e. m. sön och helgdagar.

3

4 AiAticS vaken, sfag12rctiq os4 iv~ir~scevackaqde. aj Snnbhsste i17 0 ~ ~ 1 utlindska nyheter gerlam egna korresnoneenber. B;"aqlia kufturartiklar under strecket, av clc yapersta 'örfattare.. Feder &?en sakliw~.ar2en%ariusg ekonomiska ariiklsr, i sin ark de fsrnarnsta i svenska pressen. '.?on sntrs lirzniknr, de k\licd;iste i svenska pressar. Avdelxtin~ea far kvanrrarn srch beamme+, tinder i edaktiori av friherrinnan Arnie ifkerhidm, 'ra in$fcri _nit ival&= m. II, ajämtörligt överlägsen andr? tidningars nlotsvarande avdelningar. Den uppvzxande arnqzomens prablem och intre.; sen $5 speciellt stort iibyrnrne it sig uppiite: varje lördag. Eqyande tävlinnar. En iiir Y 9. A. speciell. avdelning.?j. D. A. air silunc'a e~ tiex~ing %r alla.. Dess progrzrn: Sann frihet för den enskilde, oberoende och 'örsvax för fosterlandet, en 'rh obehnrigt inliytanci;c, fri svensk press. i~~numeraf~sr!gr :?e7/ :r kr. 35 halcd tir kr. 29, kvarta! kr. II, manad kr. s": 50.,Pserrzrrrz~,era pii och onnonsera I

5 Biljettpriser med nöjesskatt: fran kl. 12 föreställn.dagen. Fdlt pris Kr. Fullt pris Kr. Parkett, bänk : 60 Första radens avantscen... 22: : lösa biljetter till ]:sta radens avantsceii... 4: 40 Öfre parkett... 4: 95 Andra radens fond, l:sta, 2:dra bänk... 3: 30 Parkettloger: l:sta, 2:dra bank... 6: 60 P B 3:dje, 4:de, 5:te bänk... 2: 75 = 3:dje, 4:de, 5:te bank... 5: 50 Andra radens sida, ]:sta bank... 2: 75 Stora Parkettlogen N:r 4, fåtöljer... 7: 70.. a 2:dra, 3:dje, 4:de bank... 2: 20 Parkettavantscen... 27: 50 Tredje radens fond, l:sta, 2:dra bänk... 1: lösa bilj. till Parkettavantscen... 5: :dje, 4:de bänk... 1: 40 Första radens fond, ]:sta, 2:dra bank... 5: 50 B öfriga bankar... 1: 10 * 3:dje, 4:de, 5:fe bänk... 4: 95 Tredje radens sida: ]:sta bänk... l: 10 Första radens sida: 1:sta bink... 5: 50. n öfriga bankar... 0: 55 n 2:dra, 3:dje, 4:de bank... 4: 40 Tredje radens avantscen... 2: 20 Till matinder c.a halfva priser. Vid förkö dagen förut förökas ofvannämnda priser: å parkett, parterr, parkettloger o$ l. raden med 1: 50, & 2. raden meg l kr., å 3. raden med 50 öre. Samma dag kl f. m. tillkommer en förhöjning af 75 ore aparkett, parterr prtettlo er och 1..den samt 50 öre å 2. raden och 25 öre å 3. raden. Två eller flera dagar forut mot dubbel: orkop. %b%! I den af staten påbjudna nöjesskalten. Biljetter siiljas: Hvardagar: Till forhöjda pris kl. 911 f. m., vanliga ris från kl. 12 midd. i biljettkontoret, förkö spris kl. 124 e. m. i förköpsbyrin. SDn och Helgdagar: il! förhöjda pris kl. 911 f. m., vanliga pris frfn kl. 1 e. m. i biljettkontoret, fbrköpspris kl. 13 e.?n. i förköpsbyrh. 1 Allm. Tidningskonfo<eb vid Gustaf Adolfs torg till förhöjda pris kl. 911 f. m. ~amt.12~4 %.m. til! Vanliga pris för samma dags foreställning. I Nordiska Kompaniet hvardagar kl. 911 f. m. till forhojda pris och kl. 116 till vanliga pris för samma dags föreställning. Enkelt förköp i Allm. Tidningskontoret och Nordiska Kompaniet dagen före $varje förestallng.. Dubbelt 8 n, tva dagar fore hvar~e forestallning. Sv. Teat. Telef.: Biljettkontoret: 4800, Norr Kansliet: Teat. kontor: 6198, Norr 396. scenen Norr Kapprum., vänstra park. : Now Första rad. : Norr 7270.

6 J Stiplatser Biljettgrissirna äro: Ordin. FOrhöjn. Enkelt Wrk. Dubbelt förk. Matinépiissr. 8: 25 9: 9: 75 11: 25 B : 7: 15 7: 90 8: 65 10: 15 6: 05 6: 80 7: 55 Q: 05 3: 50 40: 42: 44: 48: 22: 6: 60 7: 35 8: 10 9: 60 3: 50 6: 60 7: 35 8: 10 Q: 60 B. l O. 2 3: 50 5: 50 6: 25 7: 8: 50 4: 75 5: 50 6: 25 7: 75 P 37 2: 75 4: 4: 75 5: 50 7: 3: 50 4: 25 5: 6: 50 P 810 2: 20 25: 27: 29: 33: 22: 4: 4: 50 5: 6: 3: 3: 50 4: 4: 50 5: 50 2: 50 3: 3: 50 4: 5: 2: 3: 3: 50 4: 5: 2: 1: 25 1: 75 2: 25 3: 25 1: 2: 50 2: 75 3: 3: 50 1: 50 i: 75 2: 2: 25 2: 75 1: 75 2: 2: 25 2: 75 1: 1: 25 1: 50 1: 75 2: 25 7: s: Q: 10: 5: 50 Parkett, bänk D n ParkettAvantscener... 1:a Radens Sidologer... Fond, bänk 1... B 2 och 3... n och 8... Q och n Avantscener... 2:a Radens Fond, Nedre, bank och och 5... n Sida, bank :a Raden, Ofre, bink 15, midt , sida... 69, midt... 69, sida... Avantscener : 25 i: 50 i: 75 2: 25 1: * Inkl. den af staten påbjudna nöjesskatten. Bilieftkontoref öppet hvard. kl. 911 f. m. o. fr. kl. 12 m. S. 0.H. kl f. m. o. fr. kl. 1 e. m. Telefoner: o. Norr Vid köbildning afst. tel.

7 w u w y.. v hiller langst da Ni tvättar och stryker vid v. v C r= v o w v " T s s.. a. Jd 2 w o w A~~,T~AT.L ii I z V o. STRJKTNRATTNING g.?.vat?g w.. H. \I Konungens Hol lei craiitor w Leverantor till : Telefoner Cthlm I I K II Hertigena\ So.iermanl~n6 Essingen 12. i H K [i Ifertigen av Nerike II K M Hertigen av \'~sterqotl~rlii v. F!$?cfa.r, ~!~/%?8~?~~~~~loa Z L m F " I., mrc eatr.?e"ien p e "K. p>xt?itpd!tjs SMIDES. OCH IVEKANISK VERKSTAD s s. Riks HANTVFRKAREG 38, STOCYFIOLM Kiks E w. ". s A? fl&'.;, A. er,psoqia $.~r~s!rfins%yran 1 = 1 el K I ' he.norï535 2 Förstklassiga installationer av Askledarel, ring~,.. kontroll=, alarms och lob\aifel~fonaniaggningar.. " w." " Bcga~ Lortn~iirfor~lag..... Besök vis Armaturutstallning. ~ E ~ 1 ~ f t ~ ' 7 Billiga ~ 1 t q ~ Friser. $: w m

8 Lrincf~ incd all~~~~rl":sm6rg~~ssord?!.iddag OCH $zz'~~ervering L. l. wta ~pirp~ c. a* 1 e\t7cr*'16wq,p. J. V I.. 8. '\ u,/ id \.? d " " d

9 Orkesterplats... Första parkett, midt, stolrad sida, öfriga stolrader... Andra. midt... sida... Avantscen, höger... Raden, 1:a vänstra avantscen.... 2:a högra... Fåtölj latser... ~tterpyats å 12 sidostolrader... I Inre iidoplatser... Öfriga stolplatser å sidan... 3:dje plats, vaggplatser närmast scen... Ofriga väggplatser... '.:a plats, fonden, 3 bänkar... Ofriaa bänkar i fonden... I rna %ro: Odin.' Förhaju. Enkelt förk. 5: 50 6: 6: 50 5: 50 6: 6: 50 4: 40 4: go 5: JO 3: 30 3: 85 3: 80 4: 35 4: 30 4: 85 3: 25 3: 75 18: 50 20: 50,:i D 1 22: 16: 50 3: : 75 1: 40 O: 85 o: 55 3: 30 2: 75 l Dubbaltförk. / 7: 50 7: 50 6: 40 5: 30 5: 85 4: 75 24: 50 30: 24: 50 4: 30 3: 75 3: 2: 49 1: 85 1: 55 4: 80 3: 75 ' Inklusive den af staten påbjudna nöjesskatten. Biljetter säljas till ordinarie priser i Teaterns biljettkontor hvard. fran kl. 12 midd. (Sön o. Helgd. frin kl. 1). Tel. : 2363 o. Norr 5468; i Allm. Tidningskont. vid GusB Ad. t., hvard. kl. 124 e. m. samt i Nord. Komp. hvard. kl Förhöjning äger rum samma dag kl. 911 f. m. med 50 öre å Parkett samt 25 bre å Raden. Förkop dagen förut kl. 124 e. m. (Sön o. Helgd. kl. 14). EEektivaste inkasso. Fastighetsavdelning. Rättegångar. Handelsfvisfer. Aktenskapsmål m. m. Telefoii Norr SKEPPSBRON 18, n. b. Kontorstid 103, 67.

10 Bnliett priser: Parkett. Ordinarie Förhöjning Enkelt ftk Bänk : 5: 50 6: : 50 1 I 5: 5: 50 Radens fond. I:a och 2:a bank... 4: 50 3:e 4:e och 5:te bank... 3: 6:t; och 7:de bank... 1: 75 Loge. N:ris 1, 2 och : N:r :. i 1 Dubb.förk. Skatt Matiné Skatt 1;:; i;. 1:;

11 T T < Biliettoriserna äro : Parkett... 6: Andra Radens fond, Öfriga bänkar... 1: 75 Första Radens fond, 1:a och 2:a bank... 4: 75 B sidor, 1:a bink... 1: 25 öfriga binkar... 3: 75 n galleri (stående)... 0: 50 sidor, l:a bank... 4: 25 Två ParkettAvantscener (pr styck)... 10: B P 2:a bank... 2: 25 Första Radens Avantscener (pr styck)... 10: Andra Radens fond, I:a och 2:a bänk... 2: 75 Andra Radens Avantscener (pr styck) 5:..... l o b., Rikstelefon 13 LM,ALUN/; Rikstelefon 13 i:. Filial i StockhnIm: Startarget 7. " Telefoner Kik4 27 l(\ «c11 Ycxi q :e:. z L W w Tillverkar och fi;rsrljcr :i!] Fi!li,qasfc priser i parti och " *.. * " n~ in u t c? l 'J.dag.~.. " Skinntröjor, VStar, Faaerdskar, w Z.. s. k. Dalpalsas, Skinakläder, Nilif2r=, Promenad* ocli c: ",.. Respälsar, Vargpälsar, p%lver?i, pä!sbeaafser,.... ". Slädfältar, Yf?ess+övlar in. m., in. m. ".. * ". :. s Jarnvagss, Post; o. Telegrakadr Malung. Aug April aven Stockholm. 2:.. " m 1?!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIMIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!II!IIII~IIIIII~IIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIII "

12 Biljettpriser: Parkett. Ordinarie / Fb'rhiijning Enkelt fork. Dubb. fiirk Första parkett, bänk : 5: 50 6: 7: Andra : 50 5: 5: 50 6: 50 n 172!)... 4: 4: 50 5: 6: Raden. Balkongplatser (8 st.)... 3: 50 4: 4: 50 5: 50 1:sta bank... 3: 3: 50 3: 75 4: 50 2:dra... 2: 50 2: 75 3: 3: 50 3:dje =... 2: 2: 25 2: 50 3: 4:de... / i: : 1 2:s) Skatt : 50 : 45 : 40 Matinépriser 3: 2: 50 2: Ikatt : 30 : 25 : 20 'Tclefori Torr SERGSGATAN 3ii A Telcfon Norr p

13 1:a parkett 15 bink '... 6: : 50 :grstarad, ~~~~ 2 50 " " " n 2: B n 3.L:3u1 Biljettpris : Första rad. sida 1 bänk... 4: 50 Andra rad. sida l bank... 2:. öfrigakank. 2: 2 D öfriga bink. 1: Andra rad. fond 1 Kink... 3: Parkettavantscen 2 st. i... 12: D 2 o. 3 bank 2: 50 Första rad.avantscen 2 st. 22: Z n öfrigabinkar l: 75 Andra = D 2 st. i 3: 50 I biljettpriset ingår den af staten påbjudna nöjesskatten. Kontoret öppet fran k1.911 f. m. mot förhöjning af 50 öre å parkett och första raden 25 öre å andra raden. Vid förköp dagen förut kl. 124 e. m. ökas prisen nted 1 kr. å parkett o. första'raden, 50 öre 5 andra raden. Telefoner: 6265 o. Söder 34850; tillgängliga endast efter kl. l2 m. hvard. o. efter kl. 1 e. m. Son och Helgdagar. ARVID NC'i?r' U $A C.r..../i Priskatalog pi begäran.

14 Bigettkonforet Öppet hvard. kl f. m., 12 f. m.9 e. m. Sön och Helgd. kl. 911 f. m., 19 e. m. Telefoner: o. Norr genom Fasti.ghctsa~ Norr (7 Bostnrien rlrikn. Uthyrninr:savd.... Xorr i7 32 Villor o. egenduriiar Noïi. i7 33 OSrla*T7b ocl rcsfhe:r,f6rrneg:f!ing.

15 1840 a ~rmrrr~rarmmrrrmq Svenska Ekonomiaktiebolaget 1 8 FONDER Kronor m 8 m <. m 6 $ m e STOCKHOLM HAMNGATAN 5 a o Telegramadr. : EKONOMIBOLAGET, STOCKHOLM m m h ', genom Förmedlar utbetalningar i Ryssland m Ryska bankförbindelser. Köper och säljer utlindska valutor. 8 Telefoner: Namnanrop uekonomibolaget samt och Norr Lormoooororormd m m \ SLA INTE i Adresskalendern vid behov av KOKS a KOL l Begär bara >>OLAUS OLSSONS>> I

16 ( 9 ' 1 r I 1 l I I ; I 1 I 9 I t ; r I?P J \ d J AUTOMOBILER OCH MOTORCYKLAR VELOCIPEDER l I I II?'I IP 12 :? BIRGERJARLSGATAN

Biljettpris: vid Operaiörestiillningar samt Ssmlonlkonsertel": vanligt pri> sym!. k. pris

Biljettpris: vid Operaiörestiillningar samt Ssmlonlkonsertel: vanligt pri> sym!. k. pris Biljetter säljas: Hvardagur: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-11 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m. Sön- och Helgdagar: Till vanligt pris frin

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

STOCKHOLM. Filialkontor for Arthur Koppels fabriker: Yerldsberömda tillverkningar af: flyttbara jernvggar. och. jernvagsmateriel.

STOCKHOLM. Filialkontor for Arthur Koppels fabriker: Yerldsberömda tillverkningar af: flyttbara jernvggar. och. jernvagsmateriel. CD X F CD b. b Z * STOCKHOLM. Filialkontor for Arthur Koppels fabriker: Yerldsberömda tillverkningar af: flyttbara jernvggar och jernvagsmateriel. g Kataloger, intjg och kostnadsförslag på begtirari g

Läs mer

P. A. HULDBERGS ADRESS-KALENDER FÖR OCH JEMTE UPPGIFTER OM STOCKHQLMS LÄN,

P. A. HULDBERGS ADRESS-KALENDER FÖR OCH JEMTE UPPGIFTER OM STOCKHQLMS LÄN, P. A. HULDBERGS ADRESS-KALENDER,." FÖR STOCKHOLMS OCH STAD,,,., ".. DJURSHOLMS,VILLASTAD, försedd med Karta öfver Stockholm med Djurgården, JEMTE UPPGIFTER OM STOCKHQLMS LÄN, UTGIFVEN ÅR 1898 AF A. L.

Läs mer

Kalenderafdelningen.

Kalenderafdelningen. ieoc Rättelser och Tillägg, inkomna under Kalenderns tryckning. Kalenderafdelningen. [1184 b]'stqckhol"1s stads arbetsförmed-,. Iing, Ordf.: Öhnell, R., rådman: v., Ordf': Elmqvist, H., fil. dr. Ledamr:.Arbetsgifvare:

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

www.hasbro.se www.monopoly.co.uk

www.hasbro.se www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueras i Norden av Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Danmark. Tillverkat i Irland www.hasbro.se

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Mottagningskommittén i Stockholm. för resande från Finland. sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR

Mottagningskommittén i Stockholm. för resande från Finland. sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR Mottagningskommittén i Stockholm för resande från Finland sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR MOTTAGNINGSBYRÅN för finländska resande Hotell Reisen, Skeppsbron 1214, 1 tr. upp. Öppen 1 maj 30 september

Läs mer

SKOLOMBUD INSTRUKTIONER & REGLER

SKOLOMBUD INSTRUKTIONER & REGLER SKOLOMBUD INSTRUKTIONER & REGLER 2011 Innehåll Att bli skolombud sida 3 Regler sida 3 Logga in som skolombud sida 4 Borttappade kunduppgifter sida 4 Boka biljetter sida 5 Hämta/skicka/betala biljetter

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Fr. Abo 150: WEEKEND-RESOR PER FLYG

Fr. Abo 150: WEEKEND-RESOR PER FLYG I*l 220: 120: ~ ~ 1,170: RES TILL ÅBO ENDAST EN NATT för överfarten frän Stockholm till Äbo med en av de dagliga turbåtarna "v. DÖBELN" (FÅA), "BORE I" (Bore), "BRYNHILD" (Svea) Avgfing fr. Stockholm (Skeppsbron)

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Kerr och Frni E. M A Lit B E R G, Ramirisörer, Brudkladsel och Damfrisering verkställes saval i hemmen som i vara lokaler. an PS A

Kerr och Frni E. M A Lit B E R G, Ramirisörer, Brudkladsel och Damfrisering verkställes saval i hemmen som i vara lokaler. an PS A (vackra och välgjorda) af renaste, preparerade h&r, i alla färger, till de billigaste priser i riket, såsom Damperuker fr. 15 kr., LBsbenor fr. 5 kr., Flator fr. 3 kr., Chignoaer fr. 4 kr., Mlrknutar fr.

Läs mer

Regler för flaggning -1-

Regler för flaggning -1- -1-2014 Regler för flaggning Fastställd av kommunstyrelsen 2014-03-19, 59 att tillämpas fr o m 2014-03-20 Ersätter Kommunstyrelsen 2008-11-19 286 Nedan följer allmänna flaggregler utdrag ur Rikskommittén

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

HELA VÄRLDEN, BARA ETT KLICK BORT.

HELA VÄRLDEN, BARA ETT KLICK BORT. HELA VÄRLDEN, BARA ETT KLICK BORT. BREDBAND, TV OCH TELEFONI KAMPANJKOD: (MÅSTE ANGES VID BESTÄLLNING) 1 TA EN TUR I DET ÖPPNA NÄTET. I det öppna fibernätet är valfriheten stor och det finns massor att

Läs mer

AEOLUS«(Svea) I Stockholm-Åbo.. S.Kr. 35: 28: 15: I. utan kost. Tillskott för enskild hytt (I kl.): Åbo Stockholm Fmk Stockholm Åbo Kr.

AEOLUS«(Svea) I Stockholm-Åbo.. S.Kr. 35: 28: 15: I. utan kost. Tillskott för enskild hytt (I kl.): Åbo Stockholm Fmk Stockholm Åbo Kr. IM-fJIMMI f S. Åbo-9tockhol m Ångf. v. DÖBELN" (F.Å.A.), BORE I" (Bore), AEOLUS«(Svea) via Mariehamn tisdagar, torsdagar och lördagar. alla vardagar 19,15 -

Läs mer

Mer fiber till Svenstorp!

Mer fiber till Svenstorp! 2015-04-21 «FÖRNAMN_FASTÄGARE» «EFTERNAMN_FASTÄGARE» «LAGFAREN_ÄGARE_ADR» «POSTNR» «POSTORT» Mer fiber till Svenstorp! För det första vill jag passa på att tacka för att jag fick träffa er i Församlingshemmet

Läs mer

Nu eller aldrig! Offert - Kommunikationsoperatör. 1000/1000 Mbps (1/1 Gbps) för endast 99kr /mån Läs mer på sida 3. Skriven 25 juni 2015

Nu eller aldrig! Offert - Kommunikationsoperatör. 1000/1000 Mbps (1/1 Gbps) för endast 99kr /mån Läs mer på sida 3. Skriven 25 juni 2015 Skriven 25 juni 2015 Offert - Kommunikationsoperatör Skriven till: Flöghults Fiber Ekonomiskt Förening Nu eller aldrig! 1000/1000 Mbps (1/1 Gbps) för endast 99kr /mån Läs mer på sida 3. Oscar Söderström

Läs mer

Taxor och ordningsföreskrifter.

Taxor och ordningsföreskrifter. [4877] [4877] H. H. Taxor och ordningsföreskrifter. Taxor och ordningsföreskrifter. T a x a å hamnafgifter i Stockholm. A) för fartyg: \:0) För fartyg af mera än 10 ton. ajgift.pliktig dräktighet skall

Läs mer

En aktivitet i. tjäna pengar på. arenaförsäljning. Extra inköpsbonus! Starka varumärken! Kostnadsfri kioskprofilering!

En aktivitet i. tjäna pengar på. arenaförsäljning. Extra inköpsbonus! Starka varumärken! Kostnadsfri kioskprofilering! En aktivitet i tjäna pengar på arenaförsäljning Extra inköpsbonus! Starka varumärken! Kostnadsfri kioskprofilering! 2 Sortiment Rätt varor med rätt priser ökar er försäljning! Nr 553 Ah l g r e n s b i

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

i 8 sld. n.r med" omkring 50 fina illustrationer i träsnitt öfver nyaste moder och handarbeten samt med rikhaltig mönsterbilaga...

i 8 sld. n.r med omkring 50 fina illustrationer i träsnitt öfver nyaste moder och handarbeten samt med rikhaltig mönsterbilaga... ANN ONS-AFDELNIN G. Idun kostar: ~Idun tillsammans med Iduns l/l år... kr. 4: 00 Mode och 3/ 4»» 3: 00 Mönster 1/ 2» 2: 00 Tidning 1/ 4»» 1: 00 kostar: Tidningen hembäres gratis. l/l år... kr. 6: eo 3/

Läs mer

TEATEROMBUD. Så funkar det! Manual och regler

TEATEROMBUD. Så funkar det! Manual och regler TEATEROMBUD Så funkar det! Manual och regler Innehållsförteckning REGLER 3 GULDOMBUD 4 LOGGA IN SOM TEATEROMBUD 4 PÅMINNELSE OM KUNDUPPGIFTER 5 BOKA BILJETTER 6 HÄMTA/SKRIV UT/SKICKA/BETALA BILJETTER 7

Läs mer

Ombuden fungerar som återförsäljare av Kulturhuset Stadsteaterns teaterbiljetter och får köpa biljetter till ett rabatterat pris.

Ombuden fungerar som återförsäljare av Kulturhuset Stadsteaterns teaterbiljetter och får köpa biljetter till ett rabatterat pris. Som Scenkonstombud på Kulturhuset Stadsteatern är du en viktig ambassadör för teaterns olika pjäser och verksamheter. Bokning och biljetthantering sker via www.kulturhusetstadsteatern.se och din ombudssida.

Läs mer

48285i06 22/10/2003 17:04 Page 12

48285i06 22/10/2003 17:04 Page 12 48285i06 22/10/2003 17:04 Page 12 VÄRLDENS UNDERVERK 2003 Hasbro. Med ensamrätt. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.com www.monopoly.co.uk

Läs mer

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt Brunkebergstorg 12 STOCKHOLM Afdelning för rrthyrning af: VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt VILLOR. Afdelningar för: Inackorderingar, Försäljning af Affärer, Platsanskaffning

Läs mer