Biljettpris: vid Operaiörestiillningar samt Ssmlonlkonsertel": vanligt pri> sym!. k. pris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biljettpris: vid Operaiörestiillningar samt Ssmlonlkonsertel": vanligt pri> sym!. k. pris"

Transkript

1 Biljetter säljas: Hvardagur: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl e. m. Sön- och Helgdagar: Till vanligt pris frin kl. t.e.rn.: till förhöjdt pris samma dag kl f. 111.;.till förköpspris dagen förut kl e. m. Biljettpris: vid peraiörestiillningar samt Ssmlonlkonsertel": vanligt pri> sym!. k. pris '1lIligt pris symf. ko p Parkett. 8: - 3: 50 2:a radens avantscenloge 4: - 2:- fondloger. 7: 3: 3:e nedre radens fond 1. plats \. 3: 75 l: 75 7: - 3: > 2. o. 3. 3: 25 \; 50 piats... 10: - 4: sida J.. 3: 50 t: 75 9: - 4: ::'- t: 25 10: - 4:, 4.,5.0.6, l: - : S 10: - 4: avantscenloger l: 50 t: 50 1) avantscenloger l:a radens balkong J. o o. 4. sidoroger J. o fondloger J avantscenloger. 2:a radens fond J. o. 2. plats 3. o. 4. sida J. 2. o. 3. USa. 7: 50 3: 3:e öfre radens fond J. o. 2. plats... 2: 75 t: 25 7:50 3: :25 t:- 10: - 4: : 75 : 75 5: 50 2: 75 sida J. o. 2. l: 50 t:- 4: 50 2: l: 25 : 75 5: - 2: l: - : 50 4: - t: 75 Vid enkelt förköp dagen förnt förökas o.fva.\inämnda priser: å parkett, parkettfondloger, parkettavantscen loge och \. raden med 2 kronor, å 2. raden med l kr., å 3. raden med 75 öre. Samma dag kl f. m. tillkommer en förhöjning af l kr. å parkett, parkettfondloger. parkettavantscenloge och J. raden, samt 75 öre il 2. raden. CENTRALTRYCKERIET, STCKHLM

2 1826 KUNGL. o Parkett fondloger. Jl avantscenloge. Första radens fond, t.a bänk 2:a ~...», 3:(> o, -t.e bänk..... fondloger. 1:8 bänk.» 2:a o. 3:e bänk sida La bänk. ~ 2:a ~ sideloger.» avantscenloge.. Andra radens fond, l:a o. z.a bänk. ;> 3:e o. 4:.:» sida, l:a bänk.» 2;a,0,,3:e bänk o avantscenloge Tredje nedre radens fond, > l:abänk......» 2:a o. 3:e bänk.. sida, La bänk. " 2:a o. 3:(>bänk öfr~ rade~s f~d~nl~~n2~ag~ i~ 6 ä~k : :::::::::: --föreslä~ föte"i1ä!fll.~agl!n f,å, kl.llmidd.' kl.l-ii f. m. 6: 7: 5; 5: se : 50 6: 50 5: : 50 6: S: S 6; J. J J. 15 2: 75 3: 15 2: 25 2: 65 2: 75 3: l: 75 l: 95 I. 75 l. 95 I: 25 J: 45 t. 50 l. 70 I. 25 l: 45 l; - I: 15 Direktörs loge rfirk:åagln'3rehwje töms!. 11 4<. m: 7: : 50 7: 50 7: - 6: 25 7: - 6: : : 50 3: 75 3: 50 J: : 50 2: 50 2: l l: 75 l: 2S J 4:e. 5:e.bänk.. -sön, och helgdagar från kl. 1...;.3t. m. Telefoner: AlIm. 5040, Riks, 1247/ tillgängliga endast efter kl. 12 midd. hvard. o. efter kl. l e. m. sön- o. helgd. Maline..~ristr 3: - 2: : - 2: 75-2: 50 2: 75 2: 50 2: 75 2: 50 2: : S I: 40 l: I, 40 l: - : 90 : 90 : 60 : 75 : 60 : 50 CENTRALTRYCKt.RIE.T, STCKHLM

3 Ansvars-(skaciestäncis, ) försäkring Garanti- (borgens, )försa kri ng Glas- försäkring Inbrotts-försäkrin~ Maskin-försäkring lycksfa II- fö rsäkring Resgods-försäkring Rån-försäkn Sjuk-försäkring ng Vattenledning.skadeförsäkring Hufvudkontor: SMÅLANDSGATAN 4 Telefoner: Namnanrop GLBUS :.c:a:x:amrllllllllll i 1.1 i :11111 i III il, i i i illillil

4 ELEKTRISKA AKTIEBLAGET VLTA Kontor och Fabrik: ULVSUNDA, STCKHLM RIkstel. Namnanrop VLTA - AlIm. tel. Ulvsunda 31, 32, 33 Utställnin"g: BIRGER JARLSGATAN 21, STCKHLM Telegramadressl VLTA, Stockholm. Postadress: Stockholm I. SPECIALFABRIK FÖR ELEKTRISKA KKSPISAR CH VARMEAPPARATER A V ALLA SLAG SAMT ELEKTRISK I nstallati " S MATER. EL

5 SVENSKA TEATERN. rkester. Högex. \ änsrer. Svenska Teaterns Biljettpriser: från kl. 12 spektakeldagen. ord. föres!. matineprisi onl. fores!. mafioipris Parkett : - 3: 75! första radens avantscen 20: - 15:- fre parkett... 5: - 2: lösa bilj. till I. radens avantscen 4: - 3:- "Parkettloger; I. o. 2. bank 6.:50 3: 75 An?ra radens fond: I. o. 2. bänk 2: 75 I: 75 3, 4. o , 3.,4. o I. 25 Stora Parkettlogen : I Andra radens sida: I. bänk... ::.... 2: 50 I: 50 N:r4, fåtöljer pr bilj... 7: -- 4: 50 ',, 2.,3. o. 4. bank I: 50 : 75 Parkett-avantscen 30: - 20:-I Tredje radens fond: I. o. 2., I: 50 I: 10 lösa bilj. till Parkett-avantscen 6: 4, -, 3. o. 4. I: - : 75 första radens fond: I. o. 2. bänk 5: - 2: 75, öfriga bänkar.. : 75 : 50» '.' 3., 4. o. 5., 4: - 2: 25 Tredje radens sida: I. bank I: - : 75 första radens'xjda : I. bänk ::.. 5: - 2: 751 '.»» öfriga bänkar : 50 : 25»» <, 2., 3. o. 4. bank 2: 75 2: - Tredje radens avantscen 2: - 1:- Vid förköp dagen förutförökas ofvannämnda priser: å parkett, parterr, parkettloger och!. raden med I kr., å 2. raden med 75 öre, 'å-j.. raden med 50 öre. Samma dag kl f. m. tillkommer en förhöjning af 50 öre å parkett, parterr, parkettjoger och r- raden samt 25 öre å öfriga platser. Två eller flera dagar förut mot dubbelt förköp. Biljetter sa/jas: Hvardagar: Till förhöjda pris kl f. m., vanliga pris från kl. 12 midd. i biljettkontoret, förköpspris kl e. m. i. förköpsbyrån. Sån- och helgdagar: Till förhöjda pris kl f. m., vanliga or is från kl. l e. m. i biljettkontoret, förköpspris kl. 1-3 e. m. iförköpsbyrån. 1 Allm. Tidningskontoret vid ustaf Adolfs torg till förhöjda pris kl f. m. samt 12-4 e. m. till vanliga pris för samma dags föreställning. I Nordiska Kompaniet hvardagar kl f. m. tiii förhöjda pris och kl. l J-6 till vanliga pris för samma dags föreställning. Enkelt förköp.dubb~lt,» i Allm. Tidningskontoret och Nordiska Kompaniet,) da)":en före hvarje föreställning. tva dagar före hvarje föreställning. Svenska Teaterns 'Biljettkontoret: Aiim. 3 16, Riks Kansliet: Riks'2057. Teat. kontor: Allm. 396, Riks telefoner: Scenen: AlJm Kapprummen, vänstra parkett: Allm första raden: Allm CE.NTB,).l:rRYCK.t".RIE1: STCKHLM

6 löjv 48 40? ~IZf IZ81~~ e~ \~~~~~d~~tjtrt~iei;~ej G 6' e) Biljettpriserna ~ rdin. Urhöjn. Enlelt filrk. Dubbelt filrk. Matlil8pr. Parkett, bänk 1-5 8: - 8: 50 9: - 10: - B : :... 7: - 7: 50 8: - 9: (excl. skåpet) 6: - 6: 50 7: - 8: - Parkett-Avantscener' 40: - 42: - 44: - 48: - l:a Radens Sidologer :... 5: - 5: 50 6: - 7:- fond, bänk l...5: - 5: 50 6: - 7: - 2 och 3 4: 50 5: - 5: 50 6: : - 4: 50 5: - 6:- 7 och 8 3; 50 4: - 4: 50 5: 50 9 och : - 3: 50 4: - 5: - Avantscener 35: - 37: - 39: - 43: - 2:a Radens fond, nedre, bänk I 3: - 3: 50 4: - 4: 50 z och : 50 3: - 3,50 4:- 4 och : - 2: 25 2: 75 '3: - Sida, bänk : - 2: 25 2: 50 3: l: - l: 25 1:50 2:- Fond, öfre, bänk 1-5, midt 1: 75 2: - 2: 25 2: 75» 1-5, sida, l: 25 1: 50 l: 75 2: 25» 6--9, midt I: 50 I: 75 2: - 2: , sida :75 I: - I: 25 I: 75 (ut. skåp.) 3: - 18:- 3:- B : : :- 18:- 2:- 1: 50 1:- 1: 25 : 75 1:- Avantscener... 6: - 7: - 8: - 9: - 4: 50 Sidoplatser I 1: - 1: 25 I: 50 2: - : 75 Biljettkontoret öppet hvardagar kl m. och från kl. 12 midd. Sön- o. Helgdagar kl f. m. och från kl. I e. m. Telefoner: Allm. 9595; Riks Vid köbildning afstängas telefonerna. CE~ALTRYCKE.r~IET. STCKHLM : 75

7 DöbbbbbbbbbbdddddDDCoDoo- D D, D. AKTIEBLAGET 0:' ~MERKANTILA INGENIÖRSBYRÄN ge D STCKHLM, Jakobsbergsgatan 8. Tek1dr.: J'v\ERKIl':G. 8 g o Kostnadsförslag grati-, 1). franko. n d D o o D Vaffenreningsapparafer. Vattenfilter. slutna och öppna. Vatten- B pumpar för ångdrift, remdrift, etektromotordrijt, luftdtijt och i g utförande såsom kolfpumnor, centrifugalpumpar, diupbcunns- B o. pumpar.automatiska vettenuopjordringsontiggninger. Automatiska temperaturreglenngsanlå'ggningar n D D 0;' Värme=pannor och=m,lterial. Förvärmare g. och ångtekniska app,lrater 'Termo» g B metrar o. pvrometral'. Kyl. B- vagnar' o kdanlagg= ni/l.~,ll med B- 01 natun\ B 0 B MÖBEL- & ANTIKVITETSAFFÄREN B D HERlVIES B NRRLANDSGAlAN ')) STCKHLM B- Rikstel \llm.tel 2J~1, ~ tt ' Koper och säljer antika möbler och antikviteter al' olika slag, Antike h d ' D oc mo erna mobler tagas i kommissin. Skisset och kostnads, D B- forsleg å antika och moderna möbler och rumsinredningar, 8 B Innehavare: C..G. ;\;YSTRAND. B 01 ARK TTGLF B af Atvidabergs Snickerifabriks B o o välkända tillverkning genom B S. B E N G T S S N, B VANADISVÄGE;\; J5, STCKIIL'vl. o B Riks Telefon 7~ 67. St"Te1 V. 4799, B- B Renoveringar och omboningar af Parkeltgolf utföras. B o D

8 10<>;:; mlllllllllllllllllllllllllllllllllulililiiiiililiililililiiiiiiilililililiiiiiiiiiuiiiiilililiuiiiiiiiiiiililiuiiiiili1i"1i u ~ NRDISKA I IR' ADlAR'DJ5YR' AN Anlägger och renoverar I ~.. Trädgårdar ~ I -----'-- I I Förslag utarbetas. I ~ ~ == Riks Altrn == ~ Stockholm, Bryggaregatan ~ ~1I ll1l1l1l1ll1l1ll1ll1ll1ll1ll1ll1ll1l1l1ll1l"lIIl1l1l1l1l1l1l1l1l1l11l11l11l11l11l1l11l11l11ll11l11l1mllllllllllllll111111I11'"1111 1II !1II11111~ 1.. l K... : PET"j~~~]~[rost 1 ~ l...., _ ~ ~ l Allm. l KNST==&RNAMENT==! ~! 2ö2. 2.5!! I 1 Ri k~ I ~:!!~:~:: ::.~~~;~>t?~:>.?t!.~q:~:: ~~~~..I I r"; '; ;';:;~~~~~;;f~ '~ ~ ~Kungsh i H A N T V E R K A R E A T A N 3 8 ~ ~ ~ IMPRT EXPRT ~ e Si ~ STRKYRKBRINKEN II, STCKHLM ~ = = Riks och Allm. tel ~ Bankförbindelse: A.-B, Köpmannabanken. ~ 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllUUlllllllllllllllllllItUIIIIIIIJIllIllIlIIlIUIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIII E s ~ Civilingeniör AXEL EHRNER ~ === =; PATENT-BYRÅ =~:=== ~_!=;; KLARAaERGSGATAN 44, STCKHLM RIkstel Allm. tel e'::_: == ~;'; ~c';;~~~if~;f~:~e; :~:~~~~::. Broschyren: "m patentering av uppfinningar" sändes gratis pi begäran. -= I I I I I11111I1111I I I111111I I l!l

9 1??4, t:3g --:'bplah J Fona. Z ~Plats Fond r" _5i~J&.! 6ifirIl11JillLiIT;LJllilJ G -'~,"-","'il~'''''''1'-;:r~- =---L..~,Jj]I9 5lliLJ~,jL_ecM.<-.A' njill5. \~\?~~----'.:., 4rMli1L1'J!i~])L. -,141'1 _. J.. -""0'118,fY,--, J\'I'l. :""-:--.-~Plats - /1 1.1~t::...-:;--- 3=1; -"'lz&"--li3"i'li-)2iililljzj3 --::.:c:::-=j'pj1? ----' - --' -rjjj,t\ i\!ill._"l--'---"-". 112." -.,'- Z!1I ----si' "~'i. '--- -_~_..:._." W!Cr-"" I \sl~_'-;\ 1W[]'?L~'[01'---1~1 ~-r --'----J!...~15 Wf91~}~;~~~-~~~~ \:\\0L.l--yrw ~,--:,:LJiiJl3 r ~r?2?]z1 &Q~ 1cC:rl'i l/&zl \!~'J~V' 77-;". ~:.J~ r:- 0l 'I' ::l0.711 l~65 \,,~0'le i 11&J:.2?J1Jo c::- ~{~l '1\~~.J-\.~ Irr~~~:~8~ ""'1 ~,; I 11! -71o 1 ~\~;';}--~ r-. -'"---Q!:}j:1 I.---'----J?0? ~WI?~, I ~.;~?&b> :: s'&~-::"~. I'jt::::.~:-!!J.0J 11~: ~~;~ I[,~,~~~jf::l ~ Ä~-?1Jl? ii: ~ ~s~~\'i\ ~~ J Högt'" \" ~.'y,sjväns-ler :1\tldt 2~a.PaPkettMid1_ zo 19iW,iD~J;;)BL~.2LDJ.]19 11fiQQClliilCl~l::::rwr~:[JJ:J.17 l ~~ ~-==:-.:=:-- ~).~~ SCENEN -=~ B il j et t p r i s rdin. fiirhöjn. Enkelt tnrk. Dubll1!1l1örk. rdin. förhöjn. Enkelt ltirk, Dubllelt flirk.. första parkett, rnidt, stolrad : - 6: 50 i 7: : - l Fåtöljplats~r : :, 4: - 4: 25 I 4: 50 I 5:.- sida, : - 5: 50 'I 6: - I 7: - I Ytterplats a 12 sidestolrader 3: 50 3: 75 4: - 4: 50 >»öfriga stolrader 4: -- 4: 50 5: - I 6: - I öl.nr~sidopiatser ; : : 25 2: : 75 3: 25 Andra. midt.. I 4: 50 5: -- 5: 50 I 6: 50 I fnga stolplatser a sidan I: 75 2:-I 2: 25 2: 75.. sida! 3: -c.. I 3: 50 I 4:,- 5: :dj~ plats, närmast scen 1 l: - I: 25 1': 50 I 2:- Avantscen, hoger i 20: - I 22: - I 24: - 28: - I Öfnga väggplatser, :75, l: -, l: 25, l: 50 l:.' v~.nst: aavantscen,i~: =! 32:.= I 34: = I 38: = ta,pla.ts. fonden, 3 stolrader ~: 5_0 I 3: 7~ I 4:. -, 4:.5_0 2.a högra, ~.! I Gfnga platser 3, I 3.2., 3.50 I 4.- Biljetter säljas' till ordinarie priser i Teaterns biljettkontor hvardagar från kl 12 midd. (SÖIl- och Helgdagar från kl. l), ; Allm. Tidningskontoret vid Gustaf Adolfs torg hvardagar kl e. m. (Sön- och Helgdagar kl. 1-4), samt i Nordiska Kompaniet hvard. kl förhöjning äger rum spektakeldagen kl f. m. med 50 öre å Parkett samt 25 öre å Raden. Förköp dagen förut kl e. m. (Sön- och Helgdag r kl, 1-4.) ~ (J)»I -I Ern :::o Z

10 UlM INTIMA TEATERN. :nau[:n: lo-a, prislförhöln.j Förköp I Molini 1 rd. PrlSIFörhö1n.!Förköp IMali"". Biljettpriser: Ifr. kl.12* kl, V.ll dal1 före pris Bllje~prlser: fr. kl. 12* kl dag. före pns l : - Raden: bank V... 2:-1 2 : 25) 2: :- Raden:bänklo.II 5:-5.:50 6:- 2:50,»Vlo.VII 1:- 1:25 1:50 0:75 III 4: - 4: 50 5: - 2: - Loger... 6: - 6: 50 7: - 3:- IV 3: - 3: 50 4: - I: 15 *Söndagarfrin kl. 1 e. m. *Söndapr frin kl. 1 e. m.. Tväeller flera dagar fönd dubbelt förköp. Telefoner: MIm Riks I Allmänna Tidningskontoret till förhöjda pris kl 9-11 f. m. samt kl e. m. bil vanhga pris för samma dags föreställning. Förköp dagen före hvarje föreställning. parkett, 6: --'--1 6 : 50 I 7:-1 3 /}erda (Rpd6ergs 8Ylasliinslirijnings6prå utjöz' 3?enslirifning~ Öfversättning~ 2Jilitamensslirifning~ c?lldresslirifningoclj 2Juplicering. friiis turegatan 6 Jll/m Österm CeNT~Al.TRYCKERfET, STCKHLM

11 löö J U RGÅRS -TEATERN.,'" Parkett mtlgzi1.61tlgoil59ns81l57!l5611s5ij5l±1ls311szi1.51!15oli4 Jiij8iiii'f1Vi ~A2~~EJillllFIl'81139J!!iQi)ilji;.;:!Jlilli0J I1W23lWIiZiJiZQi B1:7lub.~mui1W68IiQ.7]jQG]ib5ij [ (; 187J88 196T9II9ZI93,94i95I%~2' GI7sl74I73lnI71170 IG9Ib810"J?JITG~2 igl!gi 14Pl4iJ~514GI47I4! ! !5'tW*!J~'7]~.~ 13% '" I33nZ 131 ~7JZW5iVilZjTZZlZiJ2Qrm ccrzi314!si iwll111zi13114d5i~lvi181 <. N ::il 8 <. ~ i... '" (r: ffi <. cp '" " --J Biljettpriserna äro: Parkett 5: - Andra Radens fond, öfriga bänkar 1:50 första Radens fond, I:a och 2:a bänk 3: 50 '. sidor, l:a bänk.... 1:- öfriga bänkar... 3: - galleri (stående) :50 sidor, Lia bänk..;... 3: - Två Parkett-Avantscener (pr styck) 6:- > 2:a bänk 2: - första Radens Avantscener (or styckj v.;:. 6:'~ Andra Radens fond, I:a och 2:a bänk 2: - Andra Radens Avantscener (pr styck) 2:- ~ _ ~..._._--~-_..--~ ~_..--~---.._-..._---..._ A.-B. AUKTINS N Y B R (, 1\ T A N l J HALLEN fjcöpel' ocfj säl/er 31 n t i Ii a /3)[ ö 61 e r, fjj o l' S l i Il e r m. m. Försäljer Moderna Möbler för olika rum. ljemålningar, Kopparstick, Akvareller m. m. Riks och Allm. tel CENTRALTRYCKERIET, STCKHLM

12 11: Andersson e: Libergs Kassaskåpsfabrik o llörstrandsgatan 58 o STCKHLM B Allm. tel, 6623 Rikstel B o o Moderna kassaskåp, kassahvaltsdörrar. arkiv, o. hvalfinredningar. Eldsäkra dörrar B af stålplåt. Katalogergratis. Infordra ofrert. B ,o ~W. R E H M E L ~ MÖSELARKITEKT 8 JUNGFRUGATAN 6 STCKHLM B TELEFNER: RIKS ÖSTERM. 1163», STH'LMS ÖSTERM. 73 B 8, ELEKTRISK ARMATUR e: METALLTRADSLAMP~,' "ö ELEKTR. STRYKTliRN K. M. NRENSELEKTR.A~ B. o ' och KKAPPARATER. KLARABER(;SG.29 S T C K H L M. '. 8 B BILLIGA PRISERI. Rikstel. 6768, Allm. tel. }2688, B 0 0 ALLA TILLFREDSSTALLA B BAST SITT BEHV AV B B SKDN, FRAN SPRT. B B MANNEN TI LL BAL. B B DAMEN.r"STADIN" B 5J Drottninggatan 5J 8 -~3' DRT77VDVGRT.q./V- fjö- Bästa varal Lägsta prist B

13 ..J ~ I a: I.IJ V) Z o ~ ~ l' )1 :Liilti=e D8iffi3'jl751iP~ CiDn7~~_-F)'1:_~ L1LtD.S1~~=t~I~~J5lfJ~[~Jl_01=:Jz ~J: rffi1lfl8u~i~j) ~If-V ~JäU]]] V) Z I.IJ ~ LLJ el ~ ««~ nri il'! " : I!Ii, :,1 j LU 1 fl') :J ;2..J (!) ~ j,r ~_y...lj :iljzi![j~t~]i-~~.l...f.rtljlzu~l1 ~!R..=l~J1~ fj.8il:]ss[.j g, ~JJI::.]oll::::J.~ ff['[_-:,j",! :~ce ~N:]ii!71 1WB l:01_fliil ]IB ~Q)LJ :::J.o] Vän.ster- t~ljijmyi[j ~L:W9;;'.:JW1-1'Ji'in ~fut~u'i'.:u ~ ]' f~2'ljc~ljdicjr~'1ffij----ptzlfit/fi ~E![~q:Bi[J iel.::el..1itll litj. ~DtIl1;[zIJ!D ;:rfl~!!ji ;}~pr!?'i r-ili-:-,- r---r-t~t- LIIJ~'rill i-r: ~-l_-t1-t] CCLLr.::::r:::ITJ ~_J"._l-J~ LJ CLLILU L L~~_Ll_LLJ_~._.J -l-t~l~_~.[j cr: LLLL.J 'TT: r.c.l ' -J.~J ~TTT~ I I

14

15 1839 tọ.. M'... M.M t:1 ~ 13 ~ AVAI'IT' ~ :;; SCEN AVANTSCEN AVANTSCJ~N AVANTSCEN. Bf1Je~ipl'i8l l:a parkett 1-5 bänk 6:-I första rad. sida l bänk.",.. 3: 5(l Andra rad. sida l bänk... 1; S 6-10' 5: 25 öfrlgll bänk. 1; 50 öfrl!(a bänk. ;75 2f:~ t d Pi~ 2 b k ~: ~gi Andra rad. fond l bänk 2; 50 Parkettavantscen 2 st, a 10:- ors a ra. on. an :", ~ 2 o. 3 bänk 2: - första rad. avantscen 2 st. il 18: _, 3 o. 4, 2:.0 I 4, 5 o. Ö. 1: 25 Andra. 2 st. il 3:- -»,. lt 5»2:-- Kontoret öppet från kl. 9~ Jl f. m. mot förhöjning af 50 öre ii, parkett och första raden, 25 öre ii, andra raden. Vid förköp dagen förut kl e. m. ökas prisen med 1 kr, ii, parkett (l. första raden, 50 öre il andra raden. Telefoner: All , Riks. Ö265; tillgängliga endtlst efter kl. 12 mldd. hvardagar och efter kl. 1 e. m. sön- och helgdagar. ANLÄGGNINGAR utföras orngacnde och omsorgsfullt av Elektriska Ljus- ~ Kraft-Aktiebolaget Gamla Brogatan 34, Stockholm Rikstel. 11) ' Alh». tel Fntrep/"enöl tör Stblms Elektricitetsverk, Infordra anbud. CE!HRAI,TRYCKE.RI~T, :;?TCKI1QI.,M

16 1840 Ii l. I FLK-TEAT ER N. ~ I Biljettpris; rdin. Mallnepris. rdin. Nedre Parkett 4: 50 2; 50 Radens fond, 5:e och ö.e bänk... I: 75 tre ' 3: - 2: -,,7:e' S:e ' J: 25 Radens fond, La bänk l: 50 Radens Sida, I:a bänk 2:- 2:a 2: 50 l: 50 2:n.. :75 3:e o, 4:e bänk 2: - l: 25 Malinepris. 1:- J.- l: 25 : 50 Vill förköp dagen fllyut ökas priserna till de ordinarie föreställningarna med l kr. parkett, 50 öre raden. Samma dag kl. l-ii f. m. med 50 öre parkett, 25 öre raden, Dubbelt förköp 2 kr. parkett och I kr. raden. Biljettkontoret öppet hvardagar kl. 12 f. 10,-9 e, m. Sön- och helgdagar kl f. m., 1-9 e. m. Telefoner; Riks Allm, 73S.. ' CENTRA,LTRYCKeRlg~ STCKHLM

17 1840 b.. - ii EGNA' FNDER 62,000,000 KRQNR åå.. II MAUREPRVINSERNAS.. / :: \. :: S.. ' -,.. '.. BANK!I 55 GRUNDAD "; 55HUFVUDKNTR I STCKHLM D R T T N I N G G A'T A N 5 åå l: :: ~ Yld.... ii Expeditionstid kl. 1/210-3., åi.. := Lördagar och dag~före helgdag kl. 1/ ':: l: Telefoner: Mälarebanken (namnanrop). ::. ~ n \ ':: 55 mustaftdlfi BAnKRÖREUE ':> fonn om ntariatafdelnldfi ':> nep~11i0n~ra[k 55! (Förvaringshvalfvet öppet k.i. 1/210~1/24.) 55 :: (Lördagar och dag före helgdag kl. 1/.10-1 /;3.) :: l.. U.~ R C H.. AFDELNINGSKNTR I STCKHLM: 55 :: (Exp. tid kl. 1/210-3, lörd. o. d,agföre helgdag kl. 1/210~2.) :: l: Telefoner: Telefoner::: n Riks. Albn. Riks. Al1m~.: H SKEPPSBRN 8 KARLAVÄGEN ii' :i Kamreraren ~TRANDVÄGEN 5 B ' Kassan STQRGATAN :: UPPLANDSGATAN :: :: STRKYRKBRINK.H KUNGSBRPLAN :: :5 Direktören GTGATAN :: Kamreraren &kassan NRRMALMSTRGH :: := Expeditionen D TTNINGG H 43 II, - :5 KASSAFACK UTHYRAS.

18 1840 a ~:1.. (/) V'J uj a. n <! z c:( a: C) UJ ~II JHN F. HELLMAN ~i~ EGENDMSBYRA H DRTTNINGGATAN 50, STCKHLM H R. T. 6814, A. T , Mottager försäljningsuppdrag å alla slags lands- och stadsfastigheter. Egna exploateringar: Östers kärs och Åkersberga villastäder. Övriga exploateringar: Råsunda och BäIIsta villastäder samt industriområden. Örby förstad. Industriområden å skilda platser. "~as snabbt och korrekt! ning står till tjänst med gal', ritningar och förers exploatering.

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

. 2.0.3. Z... 1: 50 ... ... ... ... ... ...

. 2.0.3. Z... 1: 50 ... ... ... ... ... ... Biljetter säljas: iivardagar: Till vanligt pris frin kl. 12 midd., til1;förhöjdt pris.samma dag kl. 911 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 123 e. m. Söa och Helgda ar: T111 vanligt pris frhn

Läs mer

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W kl. 9-11 *) Platserna N:ris 371-990 saljas ej vid vanliga föreet&llningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris fran kl. 12 midd., till förhöjdt pris sam ma dag f. m.; tili enkelt förköpspris

Läs mer

[11371 2:- 1: 75 1:50

[11371 2:- 1: 75 1:50 [11371 Biljetter säljas: Hvardagar : Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pns samma dag kl. 9--11 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m Hön- oel. Helgdag'"" Till vanligt

Läs mer

I... ~~--.~~-P~1- ~; SO I :~~

I... ~~--.~~-P~1- ~; SO I :~~ 1281 orkester Biljetter säljas: Hvardagar : Till vanligt pris från kl 12 midd., titt förhöjdt pris samma dag kl. 9-11 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m. ss«: och Helgdag : Till.vanligt

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det [817J 'l Platserna N:ris 375-394 säljas ej vid vanliga föreställningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-11 f. m.: till förköpspris dagen

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det i817j ') Platserna. N:ris 375-394 säljas ej vid vanliga föreetällj)ingar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjd,t pris samma dag kl. 9-11 f. m.j till enkelt förköpspris

Läs mer

d:o : 25 d:o sidologer l. o. 2. B... 6: d:o s D 4., d:o avantscenloger... I : 50 d:o fondloger l. s...

d:o : 25 d:o sidologer l. o. 2. B... 6: d:o s D 4., d:o avantscenloger... I : 50 d:o fondloger l. s... Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pris saa dag kl. 911 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 123 e. m. RUn och HeZgdagrrr: Tili vanligt pris fnft

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

radens avantscenloge 3: 2: 25 3: 3: 50 3: - 3: 50 3: 2: 75 2: 75 3: 50 2: 50 2: 2:

radens avantscenloge 3: 2: 25 3: 3: 50 3: - 3: 50 3: 2: 75 2: 75 3: 50 2: 50 2: 2: *) Platserna N:ris 375-394 säljas ej vid vanliga föreställninga.r. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris från kl. 12 midd.; till förhöjdt pris samma dag kl. 9--11 f. m.; till enkelt förköpspris

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse.

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly itij ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3 ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. - 36 ~ - "\ -( 1!li., ~ ~~#### ~ ~#.####.###.##.#~o. l ETABLERAD~ AR 1908 ' ~KTIEKAPITAL

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c Bibliotekshllgskolan Specialar. l, =:l51 c I POROIID... 0.00.2 IrnEDIJIBG... 0.3 BIBLIOGIIAFI... 0.000000.4. 5 EXBMPEL l?a INDEXERADE DIKTER...~..~ Detta specialarbete ar en del av Svenskt lyrikindex,

Läs mer

LOA ca, lokalyta: 2223 m2 ger ca 12,8 m2/arbetsplats BAU 2015 12 22

LOA ca, lokalyta: 2223 m2 ger ca 12,8 m2/arbetsplats BAU 2015 12 22 . t tig f di k. v: d D) v ( c t 3 t, : t yt/b LAD B Abt k,,6 3 v. ÅR A c 3 LOg c.kdifigt. 4 3 9 8 7 6 4 3 6-8 LA A: HI HI B: u Hi Hi 4 - AA Ö u t y u t 4-6 d u c t t t t tt 7 Abtt u 8 - d u c : 4 @ A3

Läs mer

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande ,/ i 943 X U t SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Bla? ieholmstorg 1 * St him, C 9 KONFIDENTIELLT J- + + f + + + + +!* + + + + + + t + + + + + + + + + + + f* + + + + + + + + + +.+ JL U?522 Qtb. 1952 VI häller

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

O. ezektronzzcföretag, kontor: k?ger. aden ezdhdpiades 1891 och. n z atzsnpak 1825. flozaoe* o?& en "fiyttades i

O. ezektronzzcföretag, kontor: k?ger. aden ezdhdpiades 1891 och. n z atzsnpak 1825. flozaoe* o?& en fiyttades i STOCKHOLMS STADSMUSEUM Industrimiljöinventering 1979 värdering@ B @ Fastighet ArChimedec 1 Adress Archimedeswen 2.4, Gårdsfoadeväaen 4... Stadsdel M ~ ~ ~ ~ ~ Z Z Fastighetsäg- ~öretag/verks/anst/ wstpihntezz.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ö/,...øoøørøøá,,,, :a e.h IG.G D...n 5 Mb FI.d F!.T G nu.. än n d IB PI. a å M15 Vidare noüé. %reg och dessa priser gälla l GEHTPALJRYCKEMET. SEOCKELW Amy. Q WL

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 j FRÅN %N0aaxö fängj? IQ,VAKTIEBOLAG1887 i Från hvarje i priskuranten omnämnd tionsort har jag 3 qvalitéer, primarsüperiol extra, på lager. Der någon af dessa qvalitéer

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ )

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ ) C Z c ^ s C & e y z -' / i*?, s * / / X ^ X ; < ^ Ä!y ty y c z J é y i y tf/s y tj & Z -. -rz S y Z s i^ < ***$ i - J y

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud innan Citybanetrafiken

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud innan Citybanetrafiken JUL Tfikförvaltningen S»' VS STKHLMS LÄNS LANDSTING Pendeltågsverksamheten i Stkhlmsreginen AVTAL Ärende/Dk. id. (4) 015-1-04 SL 014-0784 Bilaga A.1 Prduktinsberäkning, detaljet t- infsäk. klass fikutbud

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

Ang ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti

Ang ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti Bialga MS 2013/177/1 1 (1) 2013-07-08 YTTRANDE KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET Roger Nilsson LEDNINGSUTSKOTTET YTTRANDE Ang ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti "BALUNS i Ransta" Gymix Ransta tillsammans

Läs mer

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET L U D V I K A.,e u : M AGNET LUDVIKA. RIKSTELEFON. L U D V IK A DEN 2 J ^, 1 9 0 6. - U L D M E D A L J I P r * IELSINGBORG 1903. H e r r I n g e n i ö r R o t. B a h l a

Läs mer

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, 3 tr Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

Läs mer

Trafikförvaltningen-Göteborg-Dalarne-Gävle, Med anledning av en artikel i Göteborgstidningen den

Trafikförvaltningen-Göteborg-Dalarne-Gävle, Med anledning av en artikel i Göteborgstidningen den 4/2 1946. J. 188/46. Till Driftschefen, Trafikförvaltningen-Göteborg-Dalarne-Gävle, Göteborg. Med anledning av en artikel i Göteborgstidningen den 23 januari 1946 att BJ skall sköta vagnväxlingen på smfistationer

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun Lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun VI PARTILLE KOMMUN w Antagna av kommunfullmäktige 995-2- Reviderade av kommunfullmäktige 25-2-2 Reviderade av kommunfullmäktige 2-5-2 Lokala ordningsföreskrifter

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

SITAC TYPGODKANNANDEBEVIS 165603 SITAC. Brandklassade konstruktioner med Termotrii Fire Protect

SITAC TYPGODKANNANDEBEVIS 165603 SITAC. Brandklassade konstruktioner med Termotrii Fire Protect 20t3-09-20 TYPGODKANNANDEBEVIS 165603 med beslut om tillverlmingskontroll enligt 8 lap, 22 och 23 $$ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL Brandklassade konstruktioner med Protect Innehavare Produkt Avsedd

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

I 1% btg puts/beige &/röd btgbjazkzag

I 1% btg puts/beige &/röd btgbjazkzag STOCKHOLMS STADSMUSEUM 3 76 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A O Fastighet Lindetorp 3 Stadsdel Enskede Gård Adress BoZidenuagen 6 Fastighetsäg Ernst ivizson AB Ursprung v e r k s u Omgivning Industriområde.

Läs mer

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet.

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet. Hej. ' '. ' ';: «! :: : ANS;,; ; ;TAiyiA-'\--i.ve i! 'UCUM :: ' ->.:'>.! 'J',i-J Vi är en tredjeklass på Södermalmsskolan i Kristinehamn. Klassen består till stor del av invandrarbarn från olika delar

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

',-F=t. Bengt Bt-r'te. Enivdanare i Bergslagens skogar rjd 1S00-talets mitt -tl. \-- Sli,irr:; lirrtli,i lli'in n., : Ö li,r r=t,r.

',-F=t. Bengt Bt-r'te. Enivdanare i Bergslagens skogar rjd 1S00-talets mitt -tl. \-- Sli,irr:; lirrtli,i lli'in n., : Ö li,r r=t,r. \-- Sli,irr:; lirrtli,i lli'in n., : Ö li,r r=t,r -- '- i\..- - -...!\ - --/-' + ii,r.i -- i,,t,: ',-F=t Bengt Bt-r'te Enivdanare i Bergslagens skogar rjd 1S00-talets mitt -tl. ----+- C.L. OBBARUS En nydanare

Läs mer

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, plan 5 Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

Läs mer

Spara denna tidning Gäller hela våren och sommaren 2009! 189

Spara denna tidning Gäller hela våren och sommaren 2009! 189 Fullerö Ha n d e l Inredning Trädgård Café Reservation för slutförsäljning. Tel 018-32 73 87 www.fullero.nu Fullerö Uppsala Spara denna tidning Gäller hela våren och sommaren 2009! 189 Gjutjärnsstatyer

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 \AAAALAlAAAAAAAAAALALAALLAAAAAAALLALLLÅALÅAAAAAAÅVAALLAALÅLAAALLLLAAALLÅALLÅA1lÅIlXÅ1 vvvvvvvrvvvvvvrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvpvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvrvvvvvvvvvvrvrvvvv

Läs mer

*Kontakt~erson AB Betonaindustri. te2 53 10 52. 1 I kontor, 3 gr tqz puts/grå P/& l I. II fabrik

*Kontakt~erson AB Betonaindustri. te2 53 10 52. 1 I kontor, 3 gr tqz puts/grå P/& l I. II fabrik STOCKHOLMS STADSMUSEUM 164 ~ndustrimiljöinventering 1979 värdering@ B C Fas t ighet3jan - 8 Adress Hornsbergsvagen 14-16 Stadsdel sh-en FastighetsägAB Betongindustri ~öretag/verks/anst/ AB ~etongindustri/betong/nu

Läs mer

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden Brittsbo Etapp III l Nära till naturen Nära till staden l Attraktivt naturskönt läge med närhet till både natur och service Några tomter har utsikt mot Storsjön och Frösön Etapp III som nu släpps till

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

RAPPORT öve r schaktkontroll i kva rteret Öde t S Sundsva l ls stad, Medelpad

RAPPORT öve r schaktkontroll i kva rteret Öde t S Sundsva l ls stad, Medelpad RAPPORT öve r schaktkontroll i kva rteret Öde t S Sundsva l ls stad Medelpad Januari 1989 Anders Wallander Länsmuseet i Västernorrlands län 1 RAPPORT öv ER SCHAK TK ONTROLL KVARTERET öoe T 5 SUNDSVALLS

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKHOLM ~ ÅRI920 ~ för ~. 65~ ÅRG.. ~ ~ P. A. HULDBEROS, ~ förstadssamhällen. HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA...

ADRESS- KALENDER STOCKHOLM ~ ÅRI920 ~ för ~. 65~ ÅRG.. ~ ~ P. A. HULDBEROS, ~ förstadssamhällen. HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA... a ~ P. A. HULDBEROS, ~ ADRESS- KALENDER för M E D STOCKHOLM förstadssamhällen ~ ÅRI920 ~ HUfVUDUPPLAOAN...MED KARTA... OCH TEATERP[ANER ~. 65~ ÅRG.. ~ REDAKTÖR: H. LALLERSTEDT AKTIEBOLAGET CENTRALTRYCKERIET

Läs mer

ST. VINSCHKCRt-iING ARBETARKATEGORI

ST. VINSCHKCRt-iING ARBETARKATEGORI .\ OLYCKSFALLSSTATISTIK TOTALT I HAMNEN UNDER PERIOD 1-26/71 SID. 1 293 OLYCKSFALL 2.657.003,0 TIMflAR FREKVENS 11,0 ARBETSKR~FTSFDRDEL~ING 173 ST. ORD.ARB. 1.660,213,0 TIMMAR FREKVENS 10,4 100 ST. Al\NAN

Läs mer

Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W)

Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W) Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W) 1832/33 OBS! Se även W4, troligen sammandrag över 1832/33 års undersökning. W1. Sammandrag öfver Upgifter rörande Sockne-Magaziner och andre på enskild bekostnad etablerade

Läs mer

Utökat verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp Dnr KS08/209-360

Utökat verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp Dnr KS08/209-360 Södertälje kommun 1. 9 f") Sammanträdesprotokoll Kommunstyreisen 2008-06-11 39 133 Utökat verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp Dnr KS08/209-360 Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Telge

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

upphängning, sy»tam A,B.G./ med stolpar utanför spåren, soligt ritning

upphängning, sy»tam A,B.G./ med stolpar utanför spåren, soligt ritning Tillhör Kungl. Maj sts beslut den 26 november 1946«K u ngl. Kommunikationsdepartementet Ink. Konmu Koll«Blektr. Byrån 15 okt. 1947 till Dnr. 651 k / U Kortfattad tekninsk beskrivning över Saltholmen-Göteborgs

Läs mer

Skriv- och vaktschema vårterminen 2010

Skriv- och vaktschema vårterminen 2010 Skriv- och vaktschema vårterminen 2010 Sammanställning Vecka 4 Måndag Te2 Förlängd 12.20- Cad Jh 25 januari ordinarie 14.20 Måndag Sp3a - Internationell Ahc 25 januari ekonomi Tisdag Ec1 Skrivsalen 9.50-

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

2012-07-26. Grillad fläskkarré Grillad i butiken Företagare, föreningar, privatpersoner...

2012-07-26. Grillad fläskkarré Grillad i butiken Företagare, föreningar, privatpersoner... 2012-07-26 Årgång 53. Nr 30-32 osten o Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse VILHELMINA-aktuellt V IL Nr 2012-02-23 Priserna gäller t o m. 2012-02-26 22-26 el ell eller ler så s långt

Läs mer

l' ' Militär (kijertdi~nklie~~lalet

l' ' Militär (kijertdi~nklie~~lalet , ', ", \. -41 - \ l' ' Militär (kijertd~nklie~~lalet -- Automobilkostym- Hästsport- afdelning, afdelning, ~. ~ ~! Bindslöjds- "Käpp- BL Paraply-" ~ C". P f ~ ~ igarr- ". ar ym - " 1 gl C" " k ädderi R

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det - 41-, - 42 - \ il /, meddelar' försäkring ap spegelglas, ~. ~, dörrar, trymåer o. s. v... f ~ _. Slu~~pJan.,~3 B (R.äl1tmästarehuse.n,, \' Stockholm. '\ ' ' Rikstel. 4~ 24. Allm. tel, 26 96, 20658. ~

Läs mer

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare -

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare - Kaskärs Båt Clubb Prtkll från extra medlemsmöte i Kaskärs Båt CIubb 2015-10-24 åirvarande 25 medlemmar 1.,, J. 4. f,. Mötet öppnas Klubbensbrdftirande Per Wein öppnade mötet ch hälsade medlemmaa välkmna.

Läs mer

LÄSÅRET 15/16 2015/2016. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 (80) 8.10 (110) Stöd. Stöd. sv/en 9.30 10.00. Stöd. en/hi. 10.

LÄSÅRET 15/16 2015/2016. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 (80) 8.10 (110) Stöd. Stöd. sv/en 9.30 10.00. Stöd. en/hi. 10. JENNY NYRÖMSSKOLAN KALMAR LÄSÅRET 5/6 206 Studiestöd Studiestöd 8.40 (60 eng/hi (60 sv/en/tu 9.0 (60 (60 sh/hi/re sv/sh 9.0 9.0 eng/hi NO (80) sv/en RI (80) sv/en RI (0) LL (90 eng/hi (60 sv/en 9.0 (0

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

--+- - r, ::8..1. f JJ.. G e:~~otj 1 2 ~ ::'"'. ~~~2.f t Ttrt)~~'1~1et ~J e sl ~.l t dei1 e, 2.1~1~};_St:i 1 960 ::2

--+- - r, ::8..1. f JJ.. G e:~~otj 1 2 ~ ::''. ~~~2.f t Ttrt)~~'1~1et ~J e sl ~.l t dei1 e, 2.1~1~};_St:i 1 960 ::2 TÖRSLAG TI LL Ä1'{DRING AV S~ADSPLANEN rör JJEL AV Tillhör st "'::1:-;f'd l--;:;:'~: ~!.ze.:3 i S::" r'3. t-; r3 S l u t :~.. :\ r~ 2 O j '~ ~n i ] '~i c' O, 1',: 28 KV S VÄRDI T SKARA SKARABORGS L~ Upprättat

Läs mer

X följande frågor. Eråffor angående efterfrågan på uddamöbler

X följande frågor. Eråffor angående efterfrågan på uddamöbler ^pensitå GALLUPIIJ' STITUT ET AS Institut för marknad sunder sökningar Kungsgatan 48 ** Stockholm 23 T J:1

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

Det blev mycket information (kopior) över en längre tidsperiod. Men inte desto mindre angeläget att det blir någon radikal förändring.

Det blev mycket information (kopior) över en längre tidsperiod. Men inte desto mindre angeläget att det blir någon radikal förändring. Ängelholm 2016-08-08 Till Trafikingenjör Ann-Kristin Wiinberg Ängelholms Kommun 262 80 ÄNGELHOLM Betr Skånetrafiken 201a -ua- 0 9 Dnr:... '?:plq/..~.~.9.... ". Tack för brev 2016-07-27. Översänder ännu

Läs mer

~UH H l I. \)et> \\\ I.. Q. (\m. It:~ '111 1--\'1. t;g. Reservdelsförteckning. ~~J~~ lm~-;;& o -e M :; ~ \\ cq.1> r ~ C" ~ og ~Q)

~UH H l I. \)et> \\\ I.. Q. (\m. It:~ '111 1--\'1. t;g. Reservdelsförteckning. ~~J~~ lm~-;;& o -e M :; ~ \\ cq.1> r ~ C ~ og ~Q) Reservdesförteckning Vid bestäning av reservdear uppgiv atid sågens nummer samt reservdearnas namn ch nummer för undvikande av feexpedieringar. Bestä atid i föjande rdning: Anta-nummer-benämning.. V")

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 GFJCK Z/B FRÅN QY L_L_EN BERG & KOM P. (f. d. P. N. WOHLIN) Rio 25 Sierra Rggafan Rzo 25 STOCKHOLM. Allm. Telefon 1062. Riks-Telefon 742. STOCKHOLM,ÅCCIDENS-TRVCKER

Läs mer

Hygienombudsutbildning 2015 Skellefteå. Program

Hygienombudsutbildning 2015 Skellefteå. Program Hygienombudsutbildning 2015 Skellefteå Program 12:30 Välkomna Presentation Vårdhygien - nu och i framtiden, Maria Marklund hygienläkare och mikrobiolog Hemsidan nyheter uppdaterade PM och riktlinjer NCS

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer