~~~ -7 Rakapparatanläggning (nr 1070,1296) DO DO DllllO. loiiid DO DO DO DO. ~ r-~0 L ' i ro ro f5 ro .; ~ 0: ~ øz;r ..

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~~~ -7 Rakapparatanläggning (nr 1070,1296) DO DO DllllO. loiiid DO DO DO DO. ~ r-~0 L ' i ro ro f5 ro .; ~ 0: ~ øz;r .."

Transkript

1 lod DO DO DO DO -- DO DO DllllO l- a a" S i r r f5 r L ' ,-- -l. rd T rd rd rd rd rd nr 1068, 1070 A 1897 Brms, Kunze-Knrr-P Trikrg, plåt Generatrbelysning Vikt 40 tn VfS Eivärmeledning Svplatser 1 kl A 1899 Ângvärmeledning, Vapr Vagnarna anvlindbara uteslu K., 2 vattencisterner, ttalrymd " Vattenvärmare, el, ånga (nr 1070, 1296) -7 Rakapparatanläggning (nr 1070,1296) tande sm svvagnar. Omb från lin ABl till litt Al c år 1925 " t Al c t li Al b åren : 0- A c: :: \- 0: -0 ::.; 0: c i: if c '" '" Oi -0..; 0c: øz;r ;: ;r r-0 0'

2 D D D D D c nr 1001,1004, 1007 K 1891 Omb frlln!itt ABl lren 1925, 1926 Brms, Kunze-Knrr-P Generatrbelysning Elvi:rmeledning Ângvl:rmeledning, Vapr 1 vattencistern, rymd 435 Yaltenvl:rmare, el, ånga Rakapparatanlèlggning Yattenklsett Trikrg, piai Vikt 42 tn Svplatser 1 kl 20 r-0 -n 0 ø z;r ;: ;r., A c: G C: \-., 0: a: j.: i c ị. -. -' ' ti -0

3 loo DO DO DO,DO DO DO 0 g 2 nr 1003, 1005 K 1891 Omb fr6n tt ABl 6ren 1925, 1926 Brm, Kune-Knrr-P Trtkrg, plåt Generatrbelysning Elvlirme een ing Ângvörmeledning, Vapr 2 vattencistemer, ttalrymd 235 l Vikt 41 tn Svplatser 1 kl 20 "" -- 3: 0- A c: a c c \- 0: :: 0: c - (\ C :: '" c 0c: -= ;røz;r ;: " ;r r-0 n --

4 2 nr 4102,4103 K 1923 f d BJ nr 26, 27 D r DD L 8;tL- ;: (. -t DD.rLc J 7L DD 7L -r-ll Brms, Kunze-Knrr-P Generatrbelysning Elvörmeledning Ângvc:melednin9, Westinghuse 2 vattencistemer, ttalrymd 500 Triikrg, panel Vikt 38 tn Svplatser 1 kl 18 i.jj t,jr 0 ø ;r z ;: ;r A c: i c 0: CC \- 3 0: i C '" c. '".;.- t- tn -0

5 Kungl Jtirnvtigsstyrelsen str J C Mbr regnr 199 t.62 =J_ SOVVAGNAR, 1 KLASS 2 i i ' tj (Ô "''' t2 " i: m(d "0 a, i - í i ii i " i i ii' i ' i i, ' i' 011 i i i i ii 11'11 _, ) i i i ii ii i i, i :1 C ri fflrr: Oil 0 00 N 0 00 " N " J N E.s N 0 ê: 0 Vi 0. Q) 0 0 i: Q) Q) ;; 0.n i: 0 i: i: i: Q) Q, Q) i: :: i: Q, Q) '" Q) l :: i: :0 Q,. i: Q, Q, " Q, i: N i: Q, i: i: " '" E E 0 :; 0!l!l U :0 i: )- e OJ 8. '"!l E :0 i: 0' n. E i: : OJ )- )- i: i: 0 :: E a: t) l. N :: i 0 0- (Y. :: -: Vl (Y 00 N N 00 l' 0 (Y N N. Ċ :: N M.

6 D D DOD D O-D 0 DOD 650 T m ASJA " " Brms, Hlidebrcnd-Knrr-$ Generatrbelysning Elvärmeledning Ångvärmeledning, Vapr Fläktventi ltin 2 vattencistemer, ttalrymd 660! Vattenvèlrmaren el, ånga Vattenklsett Rakapparah:mläggning Högtalaranläggning (nr ) Stålkr9, rammsliker Vikt 45 tn Svpiatser 1 kl 22 Nr för användning i kryssni ngståg Sth 130 km/h _.--.1 T i Sè i - U' 0 0 a a" r- 0 ;r øz;i ;: ;r A c: CD \- 0: '" :: 9 0: - "' - a CD C '" c. '".; '" i

7 Kungl Jcirnvtigsstyrelsen str 422 Mbr regnr 302 Utg SOVVAGNAR, 1 KLASS WLA5b LO" 1 c: " i. 1' OJ Ë E e.: -.: 00._ Vl ::. Ṅ :3 : )-.: _ fi 0M a..- -: D OJ e; C) c: l. ç: c N N E a rn tt. ȯ c: ã &. 0 fj - :; -0 c:.! ò) c Or: i: c: e :l.r: 0 i"''r:--1i 11 "' ::ã)ec 2 Ë :a i g :0 8ọ. (: 0 i: 0) õ 00 c: ri "'2 "' :0 E i: - E.ü l3 2 ii 8- :t ii a. :t :t 0 0 N :;:;.- M., (Q.ċ

8 \, ' '- n 865 L2' t = - r-. n n ii ' f '"JM iOO ". \c 11 r- h n n n nn - 0Ri, il a ;; T 6 nr 2896, , ,2959 Anm: Vagnar nr 2897, 2919, 2960 har bl ivit försedda med pentry ch ittereras WLAB04c? Brms, Hildebrand-Knrr-S Generatrbelysning Elvärmeledning Ångvärmeledning, Vapr 2 vattencisterner, ttalrymd 660 Vattenvärmare el, ånga Vattenklsett Rakapparatanlöggning Stålkrg, rammsäker Vikt 53 tn Svplatser 1 ki 14 2" 15 ò ) q, '2 r-0 J: 0c: c: ;røz;r 0:t 0!' ;: -- ;r 3: 0- A c: :: CD c (Q - :: \- 0: N 0 - '0 0: (Q -. ; :: c CD C CD '" '" ò-..;,

9 DO OODDDDDD r- tir ;= 1575l13Cï 7 n n ;"" bm n.t lr rn n r n n fyoil, -D l-1i ( 1'- n n r K i " " 3812,3813 A5JA i t K i Brm, Hildebrand-Knrr-$ Genllratrbelysning Elvörmledning Ângveïrmeledning, Vapr Flöktventi ltin 2 vattencstemer, ttalrymd 1000 Vattenvörmare, el, 6nga Vattenklæett Rakapparatanll:ggning St llkrgd rmmsèiker Vikt 44 tn Svplatser 1 kl 14 Sth 130 km/ 2 15 a ;., 0 ø z)i n:: 0 :; ;r

10 -2 KLASS 2 KlASS 1 2 nr KV Brms, Hildebrand-Knrr-S Generatrbiysning Elvèlrmeledning Ångvörmeledning, Vapr F èlktventilati n 2 vattencistemer, ttalrymd 1000 Vattenvärmare el, ånga Vattenklsett Rakappartc,m liggnl ng Stålkr91 rcnlimsäker Vlkt 45 tn Svplatsr 1 kilo 5th 130 km/ 2 i. 21 a ọ. Q Z;r n:: 0 ;: '" c: :: i C \- :: 0: '"!J ; C ::.; N Oi. N -0

11 -7\'i1ìl D 0 0 tj Jl fl í 6r -1- ' i,\- '; :) 1 '- " r ì ' i i - n,cj \1.i 3 r Brmsi Hildebrand-Knrr-S 2 Generatrbelysning Elvärmeiedning Ângvärmeledningi Vapr 2 vattencistemer, ttairymd 660 Vattenvärmare, el, ånga Vattenklsett Rakapparatanlöggning Pentry Gaslkök Stålkrg, rammsäker Vikt 53 tn Svplatser 1 kl 12 2 kl 15!š!r A C ti :: t 'c - N l. 0: 0 'U :: -! 0: c N '" f- ti C i ti c '" 0. N..; c: ;; Q Z;i?J.ȯn. :;

12

13 Kungl Jcirnvcigsstyrelsen str 422 Mbr regnr 303 Utg SOVVAGNAR, loch 2 KLASS WLAB6 OLDf c=.- -u O. lj c: 0' U' r- E (' N '". 0 0 :: -0 0' :0 i: 0 0 : lj 0. (J Cl D )( -0 E Ê 32 :: 0-0.: -0 E.- N e : 'Q : E 0' M 0) l- M.: e 0 0 0' 0' M.: ii OW çn :: tn Vl tn -0 e 8-0 Q) 0 0 0) õ 0' '" e. E : 0' - 0 c: C) 0 == = c; i: 0 0 0) E u: OJ 0) 0 '2 c: CD -. C' 0' U _ C' -0 : N : 6) 'c i: 0) 0' 0) '" 0) 0 c: :0.:,. Q).J : '' 0' 0 : 0' 0' c: -0.J '" Ë 0' '' 0 0' 'ü :0 e :: i: 0' c: 0'.: e 0' ; &. E c: '" Q) 0' 0' 0. E : :0.: ' 2: :0 ;: 0 0 c (9 w i. N :: i LO :: :: :: M " 00 " 0 c i - : :: :: :: M N -l

14 r D 1 0 r K " 4600, 4601 ASJA " l K " Nr ärde 'l(l.59 önnu.ejlevêrerade """ Brms, Hildebrand-Knrr-S (nr ) Knrr-KES (nr ) Generatrbe!ysning Elvärmeiedning, termstatreg!erad i kupéema Ångvärmeledning, Vapr ) Fläktventi latin 2 vattencisterner ttalrymd 1000 Vattenvcirmare, el, ånga (nr ) el (nr ) Vattenklsett i tryckvattensplad Rakapparatan öggni ng., 3750 Stålkrg, rammsöker Vikt 43 tn Svplatser 1 kl max 24 2 " " 36 (Varia kupé kan bäddas med 1, 2 eller 3 btddar) Nr ör märkta för gång i Danmark 5th 130 km/h C) tō-- - i r'=0 0c: :; øz;r ;: ;r - A (' (Q l \- 0: W :: 0: -. (' '" CD -.; - '" '" tn -0 L 1 _1

15 1 - / 3S0 r= mid a n a-s ' r 880 ' Llt O, td. n n n n n. 7:+76+ rr60 JH F n 1J r,z V' _N -i1 ) 3 nr K 1938 Brms, Hildebrand -Knrr-S Stålkrg, rammsöker ,3223 ASJL Generatrbelysning Vikt 50 tn Elvärmeledning Svplatser 1 kl , 3245 K Ângvärmeledning, Vapr , 3291 ASJL vattencisterner, ttalrymd 1070 intematineil litt WLAB4u 2." 3292, 3293 K Vattenvörmare, el, ånga RC Belgien, Danmark, Frankrike, 14 Vattenklsett Hlland, Nrge, Plen, Tysk- Rakappratanläggning land s: tj A c :: (l :: - 0: N :: '" 0: -. '- (l C (l N '"..; (J -0 0c: c: ;røz):?' 0 n l- ;: ;r r"=0q

16 WlB12 SOWAGNAR, 2 KLASS Kungl Jlirnvligsstyrelsen str 422 Mbr regnr 21 3 Utg _._-----O v +ì Ui ii 0D t- J :: 41 N c: 0 c a. 0 Qj 0) J1 0 0 ëi :e V) n :8 5,. g..e : Cl 0) ::.2.;i: i 0) 6).s i: i: N i: 1J i: :; v 4lw.ü -0 '" el :641 ::O'Ec j t: t) N 1 1/ N -: V) tò ;\ " -0 N i N \.:1' '-! ṆĊ i

17 D D D D D D 0 iir \'1 ) tif7 6S' 3100 i l iki l:' 9'5 541 sr i 20 ji icûnn n n '"" n r1 i n n n n Ll r+ \- ọ,o d-eft. 0 Jj / ) nr ASJA , f d BJ r 201,202 9 Brms, Hildebrand-Knrr-S Generatrbelysning Elvèlrmeledning Ângvèlrmeledning, Vapr 2 vattencistemer, ttalrymd 660 Vattenvlirmare, el, ånga Rakapparatan lèlggning Stålkrg, rammsöker Vikt 51 tn Svplatser 2 kl 39. S! c: :: c (J i A ạ. ::. 0: '". 0: :3 '" '" -z - CD '" CD c '"..; '"N. Ui -0 c: z;r i- ;: i- ;r Vl r-= - i L

18 1m,. = 1m _ lj 0 0 D D Ðj ld 01 L"J D 0 D -- i l l " : "- // \t4j,i;1 ; c " / f L r 3 nr ASM " ASJA " 5 Brms, Hildebrand-Knrr-S Generatrbelysning Elvärmeledning Fläktventi latin 2 vattencisterner ttalrymd 660 Vattenvl:rmare, ei Rakapparatan!äggning Stålkrg rammsäker Vikt 45 tn Svplatser 2 kl 39 r- m 0.ø i O. c: c: ;r Z ;r G) 1' ;: ;r A c: (D c c Vi 0: c -: - æ C c - c: '" 3.; '". N i, i, )

19 F- O. (J 0 r= r 0- fn! QD _QJCJ-crlcDÇl 10 a;; r 9 nr , 3946 ASJ L Brems, Hildebrnd-Knrr-S Generterbelysning Elvärmeledning Ângvärmeledningi Vapr (nr , ) Fläktventi citin 2vattencisterner, totcilrymd 1075 Vattenvärmare, el, ångci (nr ) el (nr , 3946) Vattenklsett Rakapparatcin läggni ng Stål krg, rcmmsöker Vikt 45 tn Svpkitser 2 kl 39 :2 " j 7\ c c ii c :: \- 0: '" -' 3 0- c: c -. - (Ð (Ð C '" c -'.;. -' '" '" Oi -0 0 ;rø z ;r N ;: ;r r- m 0.i i!

20 \LB15 \ \\ '\\ 10'701- f'\rn dl. rt" :e '.g n' OJ.N\ rf-. 1\ OJ i OJ OJ OJ OJ )O 'b'::/ '\ - '- :(l rtf. e u= SOWAGN, 2 KLASS OSZ.1 09L--?i1f.1;,-C /(() r'7/1, i 'v;'l '-11,; ír 1D J. \ CJn L r ÒY 1D \ i y \\ On \, r OU -;\ 00001) '1 fgon ' rj' OT i= ld 7 J : \, n L r f do ( '7S4 OLL \ 7', \. On; r cj! 7 i ì D. f- =-rr l( 1 i 1. 'j : == /:'.-J f lll --OS'ZZ -f:lt -. Kungl Järnvligsstyrelsen str 422 Mbr regnr 217 Utg M 00 c: N a ) i.: (; 0. :e i- :: V) \ - \ g '\ i.\ \ 0 \ 0. -E :: c: \ -' _ CeQ) 0).- cc c: '\ ii 0) :: 2 \ 0.- rn. 0"- -0 0' 0' (; 0' W.- - CD E g0'!l O'Ë:O"" "'1-5 0' t; \\ 0' N 0' 0.- -c -: M i: 00 i: E \ \ à (: 0

21 '\-j --. Dlli-CC DD rc JgL_ rn rr 1 nr 2454 K " 2455 ASJA K K 4 Brms, Kunze-Knrr-P Generatrbelysning Elvärmeledning Ângvärmeledning, Vapr 2 vattencisterner, ttalrymd 490 Omb fran litt WLAB3c Çir c D T räkrg, panel Vikt 46 tn Svplatser 33 r----î. A e CD i:: ig i' t. i N 0" i. c :: -: 0: c -. CD '" C CD :: c '" -' -' N..;. 0- N -' i i ): Q z): ie N ): r -""

22

1--861". o '" CI CI .: ;: .:.. 0 ~ M ~ ~ D022 :: '" OJ .. ;. C :: i- 0- Kungl Järnvägsstyrelsen str 422 Mbr regnr 114 Ut

1--861. o ' CI CI .: ;: .:.. 0 ~ M ~ ~ D022 :: ' OJ .. ;. C :: i- 0- Kungl Järnvägsstyrelsen str 422 Mbr regnr 114 Ut Kungl Järnvägsstyrlsn str 422 Mbr rgnr 114 Ut 1 1 59 9.. POSTVAGAR 22 1--861". n ;-1'1-- J : Q..: ;: : 2 x OJ 2 OJ : C Q. C OJ Q. - ;..:..: ë3 V' - "' c n - a. OJ l: l: OJ l: l: OJ ;: C C Q. Q) : - C Q.

Läs mer

;l )i. ~~ i I nrt-- t ILi' - i ii' i I i. o! illl I!, i I I, I! I

;l )i. ~~ i I nrt-- t ILi' - i ii' i I i. o! illl I!, i I I, I! I -;; '=, f"rrjj. j (. 11 bo/.1 _..,; BODO " 1 '--.------215,.1 '---1 f-2!- 2265.------------ -865 -----------------+-.----2265 1---.----.-.--.-----,--------1318 285 -.--;r--------- 778 nrt-- t L' - '! lll!,,!

Läs mer

... c. FoSa ~.. i. i. c. Mbr regnr 757 Ut ~ on 0) ~ ~ :. " i. i Q) :: C !OÇL~-- 'i 'i Q) !' N.-.

... c. FoSa ~.. i. i. c. Mbr regnr 757 Ut ~ on 0) ~ ~ :.  i. i Q) :: C !OÇL~-- 'i 'i Q) !' N.-. Kungl Järnvägsstyrlsn str 422 Mbr rgnr 757 Ut 1 1 61 9.. RSGODSVAGAR FoSa -.!OÇL-- (V (V v : on )- x Õ ) ) on - ). on V' ) : L = c: c ò)s c a CJ ) C V' LU C on ) C c - C : on - C : o: LU (V :. " ' ' c

Läs mer

o ~ J R020 LP,.e í cb i~: :~~~ OQ)~c~o ~~c.. ID'" " ~ ,i i' "' 0. i:.. 1 'IIID i i :e ~ N15 C Q)t; l 0 -g Q) IJ :0 I ii I I ~ ~..

o ~ J R020 LP,.e í cb i~: :~~~ OQ)~c~o ~~c.. ID'  ~ ,i i' ' 0. i:.. 1 'IIID i i :e ~ N15 C Q)t; l 0 -g Q) IJ :0 I ii I I ~ ~.. Kungl Jämvägsstyrelsen str 422 Mbr regnr 159 Utg 1.1.59 RESTAURANGVAGNAR J R020 1------ - OOfF-- r-ovo r-- Qgf -OgU r.\.-.,,., ' 1 'D : - r-": e " g, c e 2 00 c (ß 0. 0 Q) ò N '" 0. - )- V :e '!:, ' l!

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Sågverksgatan, Kv Vedstapeln, Stureby

T rädinventering & okulär besiktning Sågverksgatan, Kv Vedstapeln, Stureby ii & l ii Vl 201 7-10 - 31 A i f f ii A Ol j A l AB lf: 0733-14 93 10 - : @l i f ji l AB ilj lf: 08-737 21 22 ii l ii fi E ii i i i f 2017 Ci B A Ol j A f ji l AB ilj P i i ii li l ll ili Öi ll Åll E iiill

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

file:///c:/users/engström/downloads/resultat.html

file:///c:/users/engström/downloads/resultat.html M 6 0 M F Ö R S Ö K 1 2 0 1 2-0 1-2 1 1 J a n W o c a l e w s k i 9 3 H u d d i n g e A I S 7. 0 9 A F 2 O s c a r J o h a n s s o n 9 2 S p å r v ä g e n s F K 7. 2 1 A F 3 V i c t o r K å r e l i d 8

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B c A Ol j. A f Kji l, AB ilj. P i i

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning per i Västra Götaland

Äldres läkemedelsanvändning per i Västra Götaland ., I Äldres läkeedelsanvändning per 2011-09-01 i Västra Götaland Antal persner Mål (inskning ed 10 prcent) 5000 0000 25000 20000 15000 10000 5000 0+1--- läpliga läkeedel Antal persner 65 år ch äldre läpliga

Läs mer

Tr ädinventering & okulär besiktning

Tr ädinventering & okulär besiktning ii & l ii / A B 201 7-03- 27 A i f f ii A Ol j A l AB lf: 0733-14 93 10 - : @l i f J M Eli lf: 08-508 266 52 ii l ii fi E i i i -A B i f 2017 Ci B A Ol j A f J M Eli P i i ii li l ll ili Öi ll Åll E i

Läs mer

$1)1-.!?$ÄiÂÄ ÜG aý* J_5=1%

$1)1-.!?$ÄiÂÄ ÜG aý* J_5=1% :!"#$!!$ %& '$& & &: (7G (%"# I! "!"7':!#"!! *"! :TR--! [$`Q QQ([$ 0, $!, A$!4#!,'$! $!"! D #$!!$8!$ -!"!8!$0! $% H # # < O @ ': < \ -(4 \4(^# 7 Z 9 N #D? U! ':,c*",c ': 9T9 &*Nc9@R'9@W@CE '9 'L 9J!0&:9I^;&*

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning

T rädinventering & okulär besiktning T t & it R ii, Hly 201 8-02 - 07 T t t Pl B A Ol Sj, A Klt AB T t t å Lili Rll, Exlttt Tt it Alt E t t t i R ii, Hly, tt ji fi å 018 Pl B A Ol Sj Att tt å Lili Rll, Exlttt P å i t, tlit, tl, åll ilit t

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

TENTAMEN I STATISTIKENS GRUNDER

TENTAMEN I STATISTIKENS GRUNDER STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen Jolanta Pielaszkiewicz TENTAMEN I STATISTIKENS GRUNDER 2 2018-11-26 e Skrivtid: 12.00-17.00 Godkända hjälpmedel: Miniräknare, språklexikon. Tentamen består

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare -

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare - Kaskärs Båt Clubb Prtkll från extra medlemsmöte i Kaskärs Båt CIubb 2015-10-24 åirvarande 25 medlemmar 1.,, J. 4. f,. Mötet öppnas Klubbensbrdftirande Per Wein öppnade mötet ch hälsade medlemmaa välkmna.

Läs mer

UPPGIFT PÅ PERSONVAGNARNAS PLATSANTAL, VAGN VIKT MM (Psv)

UPPGIFT PÅ PERSONVAGNARNAS PLATSANTAL, VAGN VIKT MM (Psv) m s S T A T E N S J Ä R N V Ä 6 A R S F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G Utkom från trycket den 5 april 958 Särtryck 63 (69) Utgåva 38 Tbr UPPGIFT PÅ PERSONVAGNARNAS PLATSANTAL, VAGN VIKT MM (Psv) Uppgifterna

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

h T 6 9 / IL i2? Landsmåls- och Folkminnesarkivet Uppsala VÄRMLAND Silbodal 4/ Rönnfors, Edv., 1944

h T 6 9 / IL i2? Landsmåls- och Folkminnesarkivet Uppsala VÄRMLAND Silbodal 4/ Rönnfors, Edv., 1944 Landsmåls- och Folkminnesarkivet Uppsala IL i2? VÄRMLAND Silbodal 4/10 1944 Rönnfors, Edv., 1944 Svar på UOLA:s frågelista 1 Mjölkhushållning Tillägg till ovanst., exc. ur hrev h T 6 9 / 27 bl.4:o 6 teckn.å

Läs mer

`

` 1 2 3 4 2 5 2 6 7 8 9 : ; < 8 9 ; 7 9 : = < 8 > 8 9 7? 8 @ A 7 B : ; < B = C D E F G H I J K L G M M E I H E N O G J E H I P I K L Q R L H E I S P R H L P H E P T F L D U S L J V W X C D Y I J J I Z I

Läs mer

2 "' ~ w 1- Q. .S".-o o.~ '"' bou (/J;j ro'"'p.~ ""0- v~ca~ Q)Q)'0u p. Q) ~.. \Q)...+' U. ~+,Id~Q) (/J ~ ~ ~C"+',",O -:;;.

2 ' ~ w 1- Q. .S.-o o.~ '' bou (/J;j ro''p.~ 0- v~ca~ Q)Q)'0u p. Q) ~.. \Q)...+' U. ~+,Id~Q) (/J ~ ~ ~C+',,O -:;;. w 2 -J :: D.. w w z Q z w 1- - w -z -J < < w -J z -J - - 1- w a3 z - - 1- Q z :z :) (/J :s :s C+',,.:= +' +' 1 \ +' 6 \(/J..:: +' tn.;' w (/J :s ' -:;;.S ' \ ' ' t: ' +, (/J (/J 6.:= ' \ '+' tn +' C(/J.

Läs mer

l'"'"*'iiil I ft{ 5ls till kommunledningskontoret (KS )

l''*'iiil I ft{ 5ls till kommunledningskontoret (KS ) Kommunstyrelsen Sa mma nträdesprotokol I 20L6-O7-25 19 (29) 5ls Förslag till organisationsförändring: överföring trygghetssamordnarfunktionen till kommunledningskontoret (KS 20 15.408) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October Sverige. Kungl.

Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October Sverige. Kungl. Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October 1810. Stockholm, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1810. 1810 EOD Miljoner

Läs mer

ffilj.s1tr Fress release f-e-n? IEF '\ Mkr från 6 3o7 Mkr för 1989.

ffilj.s1tr Fress release f-e-n? IEF '\ Mkr från 6 3o7 Mkr för 1989. f-e-n? IEF ffilj.s1tr Aktieblaget SKF Fress release Kvartalapprt från SKF 1990 '\- SKF-kncernens resultat efter finansiella intäkter ch kstnader ökade med 22 prcent til1 72L ml\jner krnr för första kvartalet

Läs mer

..c( ~J ()f;..~c4-- l)o1/\jk) -=t~ AG 7, iv"/--'. e E" .LeA. --'-( ~ /', I AD AD AD AD H H H. AD ' AD H H 0 0 V V. o DOH H H o V V H.

..c( ~J ()f;..~c4-- l)o1/\jk) -=t~ AG 7, iv/--'. e E .LeA. --'-( ~ /', I AD AD AD AD H H H. AD ' AD H H 0 0 V V. o DOH H H o V V H. 2015 - AG 7, 5.30-6.00 6.00-6.30 6.30-7.00 7.00-7.30 7.30-8.00 8.00-8.30 8.30-9.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 50m-es medence A A A A A A A A ' A A A A A A A A. 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.3

Läs mer

r.ve rq== -il ILTJLJ-

r.ve rq== -il ILTJLJ- r.ve rq -il TJJ- Aktiebolaget SKF hess release Kvartalsrapport från SKF skf-koncernens försäljning under forsta kvartaret 1g88 ökade med 5 procent från 4 900 miljoner kronor till b 1b5 Mkr. Resultatet

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

From A CHORUS LINE. For SATB* and Piano with Optional Instrumental Accompaniment. Duration: ca. 2: 15 AKT TVÅ! ... I El>maj7 A

From A CHORUS LINE. For SATB* and Piano with Optional Instrumental Accompaniment. Duration: ca. 2: 15 AKT TVÅ! ... I El>maj7 A Aanged by ANTAKERR Fom A CHORUS LNE ( One ) Fo SATB* and Piano with Optional nstumental Accompaniment Modeately (J = 132) NC Duation: ca 2: 15 AKT TVÅ! Music by MARVN HAMLSCH Lyic by EDWARD KLEBAN Svensk

Läs mer

LANTBRUKSHÖGSKOLAN. Slamavsättning i släta och i korrugerade dräneringsrör av plast STENCILTRYCK NR 67 INSTITUTIONEN FÖR LANTBRUKETS HYDROTEKNIK

LANTBRUKSHÖGSKOLAN. Slamavsättning i släta och i korrugerade dräneringsrör av plast STENCILTRYCK NR 67 INSTITUTIONEN FÖR LANTBRUKETS HYDROTEKNIK LANTBRUKSHÖGSKOLAN.~. r Slamavsättning i släta och i korrugerade dräneringsrör av plast Gösta Berglund STENCLTRYCK NR 67 NSTTUTONEN FÖR LANTBRUKETS HYDROTEKNK UPPSALA 1973 imtituionen för lantbrukets hydroteknik

Läs mer

PLANERING MATEMATIK - ÅK 7. Bok: X (fjärde upplagan) Kapitel : 1 Tal och räkning Kapitel : 2 Stort, smått och enheter. Elevens namn: Datum för prov

PLANERING MATEMATIK - ÅK 7. Bok: X (fjärde upplagan) Kapitel : 1 Tal och räkning Kapitel : 2 Stort, smått och enheter. Elevens namn: Datum för prov PLANERING MATEMATIK - ÅK 7 HÄLLEBERGSSKOLAN Bok: X (fjärde upplagan) Kapitel : 1 Tal och räkning Kapitel : 2 Stort, smått och enheter Elevens namn: markera med kryss vilka uppgifter du gjort Avsnitt: sidor

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on S i da 1 (14 ) A n k o m s tdatum 2018-07 - 09 M R M K on s u l t AB Ut f ä r dad 2018-07 - 16 P e r S a mu el s s on T a v as tg a t a n 34 118 24 S to ck ho lm S w e d en P r o j e kt B e s tnr S p å

Läs mer

Parkera lätt och rätt i Varberg. Information och kartor över allmänna parkeringsplatser.

Parkera lätt och rätt i Varberg. Information och kartor över allmänna parkeringsplatser. och i V Ifoio och o pip. i å phu L i i på upp och f f i pi. Å i i i åo å pihu. D fi o o i pip, uo i åo iu få o. I pi i phu I å pihu h i if oo if y piy, o u f i o. Ko i iiy och påj i pi uoi i if. Hå ui

Läs mer

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK 2019-03-02 07:25 / 1 Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk",

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Fäholmaskogen, Kärrtorp

T rädinventering & okulär besiktning Fäholmaskogen, Kärrtorp G u - Jh Rll, Shl y, 2017-03-07, D 2016-05217 T ii & ul ii Fhl, K 201 6-11 - 21 A i f uf ii A Ohl Sj, A Kul AB, lf: 0733-14 93 10, - : @ul I i uf å u Mi S, J, lf: 070-751 01 92 2 11 Tii h ul ii Sfi G u

Läs mer

www.ifm.com/se E-nummerlista

www.ifm.com/se E-nummerlista www.ifm.com/se E-nummerlista 2014 3853000 IND GIVARE IA0004 IA0004 3853001 IND GIVARE IA0027 IA0027 3853002 IND GIVARE IA5082 IA5082 3853003 IND GIVARE IG5497 IG5497 3853004 IND GIVARE IA0032 IA0032 3853005

Läs mer

x + y + z = 0 ax y + z = 0 x ay z = 0

x + y + z = 0 ax y + z = 0 x ay z = 0 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK TENTAMENSSKRIVNING LINJÄR ALGEBRA 2011-12-13 kl 1419 INGA HJÄLPMEDEL Lösningarna skall vara försedda med ordentliga motiveringar Alla koordinatsystem får antas vara ortonormerade

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10.

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10. 466 80 Stockhom-Mamö ;:?., åå 273 M.L 2W 276 973 R 601 R M Dag Osg M-F 6 se- 28 maj 2k Aa tåg Norrköing-Linköing se direkttabe Aa tåg Esöv-Mamö se tab 81 215 R 216 R 277R 219R 29'7 21 B1 605 R L,e us M-L

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËÎ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ï Ä Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ë Ø Ò Î Ö Ð Ú Ö Ð ºÙÒ º Ö ÛÛÛº ºÙÒ º Ö» Ú Ö Ð ÕÙ Ô ËÓ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø Æ ËÓÔ ¹ ÒØ ÔÓÐ ¾ ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼¼

ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËÎ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ï Ä Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ë Ø Ò Î Ö Ð Ú Ö Ð ºÙÒ º Ö ÛÛÛº ºÙÒ º Ö» Ú Ö Ð ÕÙ Ô ËÓ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø Æ ËÓÔ ¹ ÒØ ÔÓÐ ¾ ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼¼ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËÎ Ä Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ú Ö Ð ºÙÒ º Ö ÛÛÛº ºÙÒ º Ö» Ú Ö Ð ÕÙ Ô ËÓ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø Æ ËÓÔ ¹ ÒØ ÔÓÐ ¾ ÒÓÚ Ñ Ö ¾¼¼ Ç Ø Ð Ò ½½ ½ ¾ ÓÒÒ ØÖ Ð ÔÖ Ò Ô ËÎ ÓÒÒ ØÖ Ð ØÖÙØÙÖ ³ÙÒ Ö Ú ÓÒÒ ØÖ Ð ÙÖ Ë ÚÓ Ö Ö ÖÓÙÔ Ö ÙÒ

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on S i da 1 (13 ) A n k o m s tdatum 2016-05 - 31 T y r é n s AB Ut f ä r dad 2016-06 - 08 A le xa n d e r G i r on P r o j e kt Ka b el v e r k e t 6 B e s tnr 268949 P e t e r M y nd es B ac k e 16 118

Läs mer

ICH Q3d Elemental Impurities

ICH Q3d Elemental Impurities ICH Q3d Elemental Impurities Douglas Baxter, Lina Helin, Lars-Gunnar Omberg, Karin Ylinenjärvi, Kristina Svedenbjörk, Heidi Bernas, Ilia Rodushkin Right Solutions Right Partner www.alsglobal.com 1 Right

Läs mer

.1fl.=::5, =E; E=E*r;!;E 5. d5eige?2a U. i i o = .2 B=lJ3S. - :'x.=f= o.. () ie.:.: (J'O tr:1= l,r'\ E cj-o -, ^i.i.= -i -., l-n.

.1fl.=::5, =E; E=E*r;!;E 5. d5eige?2a U. i i o = .2 B=lJ3S. - :'x.=f= o.. () ie.:.: (J'O tr:1= l,r'\ E cj-o -, ^i.i.= -i -., l-n. L... 't. ' l, 'l, r{ r. 'r U 6l q/ 'l >' 'p tr. 3 b+ 91 r9 '.Q 1 > Y_r )t,)24., _ ' g * A/;Al ccgc' uj6 5 cgx 9 (J r l,?

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Ð ÓÖ Ø Ñ Ö ÙÖ Ä Ò ½ Å ËË ¹ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Â Î Ë Ø Ò Î Ö Ð Ú Ö Ð ºÙÒ º Ö ÛÛÛº ºÙÒ º Ö» Ú Ö Ð ÕÙ Ô ËÓ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø Æ ËÓÔ ¹ ÒØ ÔÓÐ ¾ Ñ Ö ¾¼¼

Ð ÓÖ Ø Ñ Ö ÙÖ Ä Ò ½ Å ËË ¹ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Â Î Ë Ø Ò Î Ö Ð Ú Ö Ð ºÙÒ º Ö ÛÛÛº ºÙÒ º Ö» Ú Ö Ð ÕÙ Ô ËÓ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø Æ ËÓÔ ¹ ÒØ ÔÓÐ ¾ Ñ Ö ¾¼¼ Ä Ò ½ Å ËË ¹ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Â Î Ú Ö Ð ºÙÒ º Ö ÛÛÛº ºÙÒ º Ö» Ú Ö Ð ÕÙ Ô ËÓ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø Æ ËÓÔ ¹ ÒØ ÔÓÐ ¾ Ñ Ö ¾¼¼ Ç Ø Ð Ò Ö Ö ÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ö ÙÖ Ú ÙÒ ÙÐ Ø Ø Ø Ð Ö Ð Ð Ò ÒØÖ Ô Ö Ö ÙÖÖ Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ

Läs mer

x 2 + ax = (x + a 2 )2 a2

x 2 + ax = (x + a 2 )2 a2 ÅÐ Ö Î ½ ½º ÒØ Ñ Å ÔÐ º ¾º Î Ö Ô Ø Ø ÓÒ Ú Ð Ò Ö Ð Ö º º ÇÐ ØØ ØØ Ö ÔÖ ÒØ Ö ÑÒ Ö ÔÐ Ò Ø»ÖÙÑÑ Øº µ ÁÐÐÙ ØÖ Ö Ð Ø Ö Ð Ñ Å ÔÐ Ð Ö Ò Ò Ð Ø Ò Ö µ ÐÐ Ø Ü Ð Ò Ö Ó Ò Ö Ö ÙÖÚÓÖ º Á Å ÔРй Ð Ø Ö Ñ Ò ÙÒ Ö Ô ÙÖ ÙÖÚ

Läs mer

Protokoll förtvid ordinarie föreningsstämma för HSB:s Bostadsrättsförening färla Strand i Nacka, Lavalhallen, färla Siö,

Protokoll förtvid ordinarie föreningsstämma för HSB:s Bostadsrättsförening färla Strand i Nacka, Lavalhallen, färla Siö, Protokoll förtvid ordinarie föreningsstämma för HSB:s Bostadsrättsförening färla Strand i Nacka, Lavalhallen, färla Siö, 2015-05-20 1. Stämmans öppnande Ordförande i den sittande styrelsen, Malin Kärre,

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun Lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun VI PARTILLE KOMMUN w Antagna av kommunfullmäktige 995-2- Reviderade av kommunfullmäktige 25-2-2 Reviderade av kommunfullmäktige 2-5-2 Lokala ordningsföreskrifter

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning

T rädinventering & okulär besiktning I ill Shl y - 2018-04-24, D 2016-15389 T ii & ul ii M l, B 201 8-01 - 26 T ii u Pul B h A Ohl Sjö, A Kul AB T ii u på upp H Lih, Expli Tii h ul ii Sfi I ill Shl y - 2018-04-24, D 2016-15389 E ii i i E

Läs mer

TENTA:t\IEN I STATISTISK TEORJ NIED TILLÄNIPNINGAR Il

TENTA:t\IEN I STATISTISK TEORJ NIED TILLÄNIPNINGAR Il .. STOCKHOLMS UNVERSTET Statistiska institutionen J cssica Franzcn TENTA:t\EN STATSTSK TEORJ NED TLLÄNPNNGAR l 2018-11-26 Skrivtid: 12.00-17.00 Godkända hjälpmedel: Miniräknare, språklexikon. Tentamen

Läs mer

ËØÝÖÒ Ò Ú Ð Ò Ñ Ò ØÓÖ ØØ ÔÖÓ Ø Ö ÁË ÓÖ ÓÒ Ý Ø Ñ ½ Ù Ù Ø ¾¼¼¾ ÂÓ Ò Ð Ò ÜÜÜÜÜܹÜÜÜÜ È Ö Ö ¼ ½½¹ Ô ÖÓ ÁÒÒ ÐÐ ½ ÁÒÐ Ò Ò ¾ Ð Ò Ò ¾º½ ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÀÖ

Läs mer

2E I L E I 3L E 3I 2L SOLUTIONS

2E I L E I 3L E 3I 2L SOLUTIONS Ä Ò Ô Ò ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ú ÐÒ Ò Ò Ö ÀÐÐ Ø Ø ÐÖ Ò Ð Ä ÖÑ Ö Ð Á Ì ÓÖ Ð Á ÒÙÑÑ Ö Ì ÆÌ Å Æ ÌÅÅÁ½ ¹ ÀÐÐ Ø Ø ÐÖ ÖÙÒ ÙÖ ¾¼½ ¹¼ ¹¾ ½ ½º Ò Ö ØØ ÙÔÔÐ Ð ÓÖ Ú ØÐ Ö ØØ Ú Ò ÐÙÑ Ò ÙÑÔÖÓ Ðº ÒÒ Ð Ð Ø Ñ Ò ÔÙÒ ØÐ Ø F Ô Ñ Øغ ÀÙÖ

Läs mer

ÝÖ Ö Ò ØØ Ò Ø ÓÒ Ù ØÖ Ø ÓÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ó Ú ÓÒ Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ ÙØ Ö Å ÌÄ Ñ ÓÔ Ö ØÓÖ ÖÒ ¹» Ü ÑÔ Ðº ÇÑ Ø Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ Ø ½ ¾ Ò Ú Å ÌÄ ¹ÔÖÓÑÔØ Ò ÒÑ ØÒ Ò Ò Ú

ÝÖ Ö Ò ØØ Ò Ø ÓÒ Ù ØÖ Ø ÓÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ó Ú ÓÒ Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ ÙØ Ö Å ÌÄ Ñ ÓÔ Ö ØÓÖ ÖÒ ¹» Ü ÑÔ Ðº ÇÑ Ø Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ Ø ½ ¾ Ò Ú Å ÌÄ ¹ÔÖÓÑÔØ Ò ÒÑ ØÒ Ò Ò Ú ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø ÐÐ Å ÌÄ Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ Å Ø Ñ Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ø ØÝÔ Ö Ó Ú Ö Ð Ö Î ØÓÖ Ö»Ð ØÓÖ ½ ÝÖ Ö Ò ØØ Ò Ø ÓÒ Ù ØÖ Ø ÓÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ó Ú ÓÒ Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ ÙØ Ö Å ÌÄ Ñ ÓÔ Ö ØÓÖ ÖÒ ¹» Ü ÑÔ Ðº ÇÑ Ø Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ

Läs mer

sona HUfVUDREDAKTOR: RED.-SEKR ETER ARE: YMNASTIKDIREKTORENS är också det numera ett gouteradt

sona HUfVUDREDAKTOR: RED.-SEKR ETER ARE: YMNASTIKDIREKTORENS är också det numera ett gouteradt R (48 8 Å R G Ö G JU 9 G UG URR UURR RR R R R Ö G R W G R YRR G C " " x x G C G zé G G J J G R U R ; 4 W R R wz R U R G z U! Ö! 8 7 87 9 4 9 W! G x x x ^ é J!!??! J G? G 4 R R 4 98 x R 4 47 4 9 R ; R 8

Läs mer

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen!

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen! - J - - - Ö U H -!! J %! Y!!!!! - U Ö Ö Ö Ö HU H YÖ UH U UH Ö J UU Ö U H H % U U U! HJU U YH U U HJU U U U H HJU U UH - - - - U -- H % -- % % % % - Ö - - - - Ö HU H YÖ Ö UJÖ UH U U- HY Ö UJÖ -HJU Ö U -

Läs mer

Stapeldiagram. Stolpdiagram

Stapeldiagram. Stolpdiagram Á Î Ù Ð Ö Ò Ö Ñ ¹ Ö Ö Å ØÖ Ö Ó Ð Ö ÇÖ ÒØ Ö Ò º Ä ÐÚºµ ½ À ØÓ Ö Ñ Ó Ø Ô Ð Ö Ñ Å ÓÑÑ Ò ÓÒ Ö Ø Ñ Ó Ø Ò Ñ Ò Ö Ø Ø Ô Ð Ö Ñ Ö Ô Ø Ú ØÓ Ö Ñº ØÓÐÔ Ö Ñ ËÝÒØ Üº Ö Üµ Ê Ø Ö ØØ Ø Ô Ð Ö Ñ Ú Ö Ð Ñ ÒØ Ò Üº Ø Ñ Üµ Ê Ø

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ).

fgr S-vr,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). & Verksamhet sberät te 1 * fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). tq 7 * {tao Sorn styrelse har fungo3s;: ordf. B. Lundblarl toilt Si-irsetrrr.P;'r Unze1l

Läs mer

Ö Ò histogramtransformationº

Ö Ò histogramtransformationº ÍÐØÖ Ð Ù Ð ÓÖ Ø ÓÒ ÌË ½ Å Ò Ð Ö ÍØÚ Ð Ú Å Ø Ò Ö ÓÒ ÁÅ̵ ¾¼½ ÍÔÔ Ø Ö Ú Å Ö Å ÒÙ ÓÒ ÎÄ ÁË µ ¾¼½ ÓÒØ ÒØ ÍÔÔ Ø Ò Ä Ò Ê ¹ Ø Ò Ê ÒÒ ØÖÐ Ó ÓÙÖ ÖØÖ Ò ÓÖÑ Ò Ð ÒÚ ÐÓÔÔ Ø Ø ÓÒ ÒÚ ÐÓÔÔ Ø Ø ÓÒ Ñ Ú Ö ØÙÖ ËÙ ÑÔÐ Ò Ò

Läs mer

Tentamen i TMME32 Mekanik fk för Yi

Tentamen i TMME32 Mekanik fk för Yi Ì ÒØ Ñ Ò ÌÅÅ ¾ Ì Æ½µ Å Ò Ö Ì ÒØ Ñ Ò ØÙÑ ¾¼½ ¹¼ ¹½ к ½ ¹½ º Ü Ñ Ò ØÓÖ Ä Ö ÂÓ Ò ÓÒº ÂÓÙÖ Ú Ò Ä Ö ÂÓ Ò ÓÒº Ì Ð ÓÒ ¼½ ¹¾ ½½¾¼º Ö Ø ÒØ Ñ Ò ÐÓ Ð Ò Ðº ½ Ó ½ º ¼º À ÐÔÑ Ð Ê ØÚ Ö ØÝ ÑØ ØØ ¹ Ð ÓÖµ Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud Efter införandet av Citybanetrafiken

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud Efter införandet av Citybanetrafiken JUL Trafikförvaltningen S^Vs STOKHOLMS LÄNS LANDSTING Pendeltågsverksamheten i Stkhlmsreginen AVTAL Ärende/Dk. id. (24) 2015-12-04 SL 2014-0784 ilaga A.2 Prduktinsberäkning, detaljerat tra- infsäk. klass

Läs mer

2LI~ a. S03 ~.. :: ,... i: co .. Q) l- ~ V) .. 0 i: t- t- r- i: Kungl Järnvägsstyrelsen str 422 INSPEKTIONSVAGN. '" i:..

2LI~ a. S03 ~.. :: ,... i: co .. Q) l- ~ V) .. 0 i: t- t- r- i: Kungl Järnvägsstyrelsen str 422 INSPEKTIONSVAGN. ' i:.. Kungl Järnvägsstyrelsen str 422 Mbr regnr 1 7 Utg 1.1.59 NSPEKTONSVAGN S3 Q) " - : m oc - G;. Q) ö) 1.l N - Q) a. : l- V) Ô DllZ J CḌ 2L1 ) : ot.. ) : "ë Y l Q) n N ) en :! : "ë 11 :J Q) Q) ) E : E : :

Läs mer

Författningssamling Borlänge kommun. Utbyggnadsplan för Borlänge kommun

Författningssamling Borlänge kommun. Utbyggnadsplan för Borlänge kommun Ffili l u Ubpl f l u lu v ul - -, M u Du Dup Pl Of Ku Kul bl Du Kui Ffi Kull, p. Duvi Pl- ch chf Publici Ffili, Ii, bl. lu - - vi Åli lui Kul Diiu / Rvii - - Upp p Rvii - - Upp p Rvii - - Upp p Ihll. i

Läs mer

Kalkens inverkan på jordens struktur

Kalkens inverkan på jordens struktur Kalkens inverkan på jordens struktur Gösta Berglund - STENCILTRYCK NR 46 INSTITUTIONEN FÖR LANTB,RUKETS HYDROTEKNIK UPPSALA 1971 ~mtitl.tionen för lantbrukets hydroteknik delger bl. a. i sin tidskrift

Läs mer

BostadsrättsföreningenbSandudden

BostadsrättsföreningenbSandudden Årsredovisning3för 3 Räkenskapsåret CKPCOKPOKPbObCKPCOPCOHP Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Valansräkning Redovisningsprinciper3och3bokslutskommentarer Noter Underskrifter

Läs mer

Ö ÙÔ ØÙ Ú ÖÖ Ö ÓØÐ Ò Ä Ö ÆÓÖ Ò ËÚ Ö Ñ Ø ÓÖÓÐÓ Ó Ý ÖÓÐÓ Ò Ø ØÙØ ÆÓÖÖ Ô Ò ¾¼ Ñ Ö ¾¼½¾ ÁÒÒ ÐÐ ½ ÖÙÒ ¾ ÍØÖ Ò Ò ÃÓÑÔÐ ØØ Ö Ò Ö Ö Å ØÓ º½ Ö Ò Ò Ú Ö ØÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ð ÓÖ

Läs mer

s N = i 2 = s = i=1

s N = i 2 = s = i=1 ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø ÐÐ Å ÌÄ ¹ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò Ð ÓÖ ØÑ Ö ËÖ Ôع Ó ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ö ÄÓ ÙØØÖÝ Î ÐÐ ÓÖ Ø Ö ¹ Ø Ö Ê Ô Ø Ø ÓÒ Ø Ö ÐÓÓÔ Öµ ÓÖ¹ Ø Ö Û Ð ¹ Ø Ö ½ ÖÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÐÐ ÔÖÓ Ö Ñ ÒÐ Ò Ò Ò Ø ÐÐ ØØ Ö Ú ØØ ÔÖÓ Ö Ñ ØØ ÔÖÓ

Läs mer

E-nummerlista

E-nummerlista www.ifm.com/se E-nummerlista 2013 3853000 IND GIVARE IA0004 IA0004 3853001 IND GIVARE IA0027 IA0027 3853002 IND GIVARE IA5082 IA5082 3853003 IND GIVARE IG5497 IG5497 3853004 IND GIVARE IA0032 IA0032 3853005

Läs mer

Språkljud Test. Kartläggning av uttal med bilder. Gunnel Wendick

Språkljud Test. Kartläggning av uttal med bilder. Gunnel Wendick Språkljud Test Kartläggning av uttal med bilder Gunnel Wendick Om Wendick-modellens material Wendick-modellen består av en serie strukturerade kartläggnings- och träningsmaterial som säkrar viktiga basfärdigheter

Läs mer

ËÐ ½ ÁÒØÖÖ ÒÙÑÖ Ø ÚÖØÙÖµ ÁÒØÖÐÖ Ê ÈÖÓÐÑØ (Ü) Ü ÖÖ ÓÑ (Ü) Ö ÚÒ Ò Ø ÒÖ ÑØÔÙÒØÖ Ü Ò Ø (Ü) Òµ ËÐ ¾ ÈÖÒÔ Ö ÒÙÑÖ Ð ÒÒ ÖØ Ö Ü Ú Ð Ò ÔÙÒØÖ Ü 0 Ü ÜÆ Ö Ü 0 = ÜÆ = ÇÑ Ú ØÒØ ØÐÒ = = Æ Ö ØØ ÒØÖÒÒ Ô ÚÖ ÐÒØÖÚÐÐ [Ü Ü+]

Läs mer

Medins Biologi Kemi Miljö

Medins Biologi Kemi Miljö ! " # $ % & Medins Biologi Kemi Miljö Medins Biologi Kemi Miljö! "! # $ % " &! % " & ' ( ) *+!, ' -. / -, ' # 1 # 2 3 4 5 * 4 4 6 4 7 8 3 3 4 5 * 6 6 8 5 9 2 : ', ;: < : *=! "! # ; 8 4 7 4 4 / " " >?

Läs mer

öppnat. Eivor Wickberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

öppnat. Eivor Wickberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. BRF KAVROHUSEN Protokoll rr 2O1Ll8 fört vid sammanträde med styrelsen i Bostadsrättsföreningen KAVRÖHUSEN i Åhus, onsdagen den L5 juni 2011 KI09.00-1,1..30 Plats: Gästhuset, Kavröväge n 33,Åhus Närvarande:

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

ËÐ ½ ØØ ÒØÖÖ ÒÙÑÖ Ø ÚÖØÙÖµ ÐØ ÓÑ ÖØ ÖÒ Ð ËÐ ¾ ÁÒØÖÐÖ Ê ÈÖÓÐÑØ (Ü) Ü ÖÖ ÓÑ (Ü) Ö ÚÒ Ò Ø ÒÖ ÑØÔÙÒØÖ Ü Ò Ø (Ü) Òµ ÆÙÑÖ Ð ÒÒ ÔÖÒÔ ÖØ Ö Ü Ú Ð Ò ÔÙÒØÖ Ü 0 Ü ÜÆ Ö Ü 0 = ÜÆ = ÇÑ Ú ØÒØ ÒÐÒÒ ØÐÒ = = Æ Ö ØØ ÒØÖÒÒ

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

st tt r s s ss r t r r r t rs r st ä r st r

st tt r s s ss r t r r r t rs r st ä r st r st tt r s r 3 3 t t 1t r r s ss r t r r r t rs r st ä r st r st ts r3 s s r3 s s t t t t st tt r s r 3 st tt Ö t ts r t r 3 3 t t 1t r r t r r r t t r 1 rt s r ss s t r 1 rt s r Pr 1 s r r t str r r Präs

Läs mer

ÁÒÒ ÐÐ ÓÑ ØÖ Ð Ö Ð Ñ ÒØ ÓÔ ÒØÓ Ð¹Ã Û Ö ÞÑ Ð Ö Ø Ð Ö ÔÖ Ø ÙØ ÓÖÑ ÙÒ Ö ½ ¼¼¹ Ó ½ ¼¼¹Ø Рغ Î Ø º ÖØ ¾

ÁÒÒ ÐÐ ÓÑ ØÖ Ð Ö Ð Ñ ÒØ ÓÔ ÒØÓ Ð¹Ã Û Ö ÞÑ Ð Ö Ø Ð Ö ÔÖ Ø ÙØ ÓÖÑ ÙÒ Ö ½ ¼¼¹ Ó ½ ¼¼¹Ø Рغ Î Ø º ÖØ ¾ Å Ø Ñ Ø Ò ¾¼½¾¹¼ ¹½ Æ Ö Ò Ð Ð Ö Ò ØÓÖ Æ Ð Ö ÓÒ Ò Ð º Ö ÓÒ Úº ½ ÁÒÒ ÐÐ ÓÑ ØÖ Ð Ö Ð Ñ ÒØ ÓÔ ÒØÓ Ð¹Ã Û Ö ÞÑ Ð Ö Ø Ð Ö ÔÖ Ø ÙØ ÓÖÑ ÙÒ Ö ½ ¼¼¹ Ó ½ ¼¼¹Ø Рغ Î Ø º ÖØ ¾ Ð Ö Ð Ñ ÒØ ÓÑ ØÖ Ð Ñ ÒØ ÙÔÔ Ú Ö Ö Ú Ò

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ÁÒÒ ÐÐ ½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ½ ½º½ ÝÒ Ñ Ð Ø Ð Ò Ö Ò Ú ÔØ Ú È ¹Ð Ö º º º º º º º ½ ½º¾ ÃÓÖØ ÓÑ ØÓÖ ÑÙÐ Ö Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ Ø Ð Ö

ÁÒÒ ÐÐ ½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ½ ½º½ ÝÒ Ñ Ð Ø Ð Ò Ö Ò Ú ÔØ Ú È ¹Ð Ö º º º º º º º ½ ½º¾ ÃÓÖØ ÓÑ ØÓÖ ÑÙÐ Ö Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ Ø Ð Ö ÝÒ Ñ Ð Ø Ð Ò Ö Ò Ö ÔØ Ú È ¹Ð Ö Ö ØÓ Ö Ê ÑÕÙ Ø Ê Ö Ò Ö Ê Ö Ä ÓÒ Ö Ø Ò Ä Æ Ð ÓÒ Ò Ö Ë ÖÐÙÒ Ù Ø Ú Ì ÒÓ ½¾ Ñ ¾¼¼ ÁÒÒ ÐÐ ½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ½ ½º½ ÝÒ Ñ Ð Ø Ð Ò Ö Ò Ú ÔØ Ú È ¹Ð Ö º º º º º º º ½ ½º¾ ÃÓÖØ ÓÑ ØÓÖ ÑÙÐ

Läs mer

Abstract Vi betraktar ringen R = Z 2 [x 1,...,x n ]/(x 2 1 x 1,...,x 2 n x n ). Vi visar att det finns en naturlig 1-1-motsvarighet mellan elementen

Abstract Vi betraktar ringen R = Z 2 [x 1,...,x n ]/(x 2 1 x 1,...,x 2 n x n ). Vi visar att det finns en naturlig 1-1-motsvarighet mellan elementen ËÂ ÄÎËÌ Æ Á Ê Ì Æ Á Å Ì Å ÌÁÃ Å Ì Å ÌÁËÃ ÁÆËÌÁÌÍÌÁÇÆ Æ ËÌÇ ÃÀÇÄÅË ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ì Ú Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Z 2 [x 1,...,x n ] Ú ÌÓ Ò Ö Ò ¾¼½ ¹ ÆÓ ½ Å Ì Å ÌÁËÃ ÁÆËÌÁÌÍÌÁÇÆ Æ ËÌÇ ÃÀÇÄÅË ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ì ½¼ ½ ËÌÇ ÃÀÇÄÅ Ú Ø ÓÒ

Läs mer

Â Ú ËÖ ÔØ ÇŠغ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ï Ä Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ë Ø Ò Î Ö Ð Ú Ö Ð ºÙÒ º Ö ÛÛÛº ºÙÒ º Ö» Ú Ö Ð ÕÙ Ô ËÓ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø Æ ËÓÔ ¹ ÒØ ÔÓÐ ½ ÓØÓ Ö ¾¼¼

Â Ú ËÖ ÔØ ÇŠغ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ï Ä Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ë Ø Ò Î Ö Ð Ú Ö Ð ºÙÒ º Ö ÛÛÛº ºÙÒ º Ö» Ú Ö Ð ÕÙ Ô ËÓ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø Æ ËÓÔ ¹ ÒØ ÔÓÐ ½ ÓØÓ Ö ¾¼¼ Â Ú ËÖ ÔØ Øº Ä Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ Ú Ö ºÙÒ º Ö ÛÛÛº ºÙÒ º Ö» Ú Ö ÕÙ Ô ËÓ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø Æ ËÓÔ ¹ ÒØ ÔÓ ½ ÓØÓ Ö ¾¼¼ Ç Ø Ò ½ ¾ ÓÒÒ ØÖ ÔÖ Ò Ô Ù Ë ÚÓ Ö Ò Ú Ù Ö Ò Ë ÚÓ Ö ÑÓ Ö Ë ÚÓ Ö ÑÓ Ö ÙÒ ØÝ ³ÙÒ Ñ ÒØ Ù Ë ÚÓ Ö ÓÖ Ö ÙÒ

Läs mer

NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR MOTORBRANSCHENS SERVICE- OCH EFTERMARKNAD

NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR MOTORBRANSCHENS SERVICE- OCH EFTERMARKNAD NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR MOTORBRANSCHENS SERVICE- OCH EFTERMARKNAD 15 18 ji 2020, Sv Mä i Göbg A N R E D! N E R T P P TO y fi fö i fö v ll. D ö ä På A väx fä 1 i v ll. i j il i f ä 847 D glbl i i

Läs mer