Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering"

Transkript

1 Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl mtod j.lg.stig Kä ig htig täg tol ll ltd ll-tc Li till i dl pimiti typ K ott K tilldl tägott "Pogmmig i " // tägott Stig = "Pogmmig i "; E tägibl ä f till tt täg-objt

2 Sp Stäg Någ ädb otto: pblic Stig() pblic Stig(Stig täg) pblic Stig(StigBff _tigbff) Stig = w Stig(); Stig = w Stig(""); : Stig l = "" cot = + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it : Stig l = "" cot = + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it Stägott "tc omlt dbbl-ftt" E ott, t.x "täg" om f till tt Stig-objt. All föomt "täg" i pogmmt f till mm objt "täg" "täg" : Stig l = "täg" cot = + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it Add Stäg Yttlig tt ätt tt p täg ä tt dd tå d + opto äd fö dtt Stig ftnm = "Klo"; Stig m = "Kll " + ftm; Sytm.ot.pitl(m); // Kll Klo Pimiti typ ot om tomtit id tägdditio Sytm.ot.pitl(" + = " + + ); // + = Sytm.ot.pitl(" + = " + ( + )); // + = (" + = " + "" + "") (" + = " + "")

3 tc Mtod lgth() Atlt tc i täg ä li md täg lägd Stig = ""; //.lgth() Stig = ""; //.lgth() Stig = ""; //.lgth() Stig = + ; //.lgth() Poitio tt it tc i täg ll fö d idx Föt tct h idx idx Mtod chat() chat() äd fö tt omm åt tt tc på tt it idx pblic ch chat(it idx) Exmpl: Stig = ""; ch ch =.chat(); Sytm.ot.pitl(ch); // Si t.chat();.chat();.chat(.lgth() - ); Mtod btig() btig() äd om m ill omm åt fl ä tt tc pblic Stig btig(it ttidx) pblic Stig btig(it ttidx, it ltidx) Exmpl: Stig = ""; Stig =.btig(); Stig =.btig(, ); // //.btig(, )

4 Mtod idxof() Sö få ät till hög ft tt tc ll btig Rt tct idx ll pblic it idxof(ch tc) pblic it idxof(ch tc, it ttidx) pblic it idxof(stig tig) pblic it idxof(stig tig, it ttidx) Stig = "";.idxof('') == - Stig = "";.idxof('') == Stig = "";.idxof("") == Stig = + ;.idxof("") ==.idxof('', ) == Mtod ltidxof() ltidxof ö få hög till ät ft tc ll btig Rt tct idx ll pblic it ltidxof(ch tc) pblic it ltidxof(ch tc, it ttidx) pblic it ltidxof(stig tig) pblic it ltidxof(stig tig, it ttidx) j! Stig = "";.ltidxof('') == - Stig = "";.ltidxof("") == Stig = " j!";.ltidxof('') == Stig = + ;.ltidxof("") ==.ltidxof("", ) == ämfö täg T mtod fö tt jämfö täg pblic bool ql(objct Objct) // Ölgig pblic bool qligoc(stig othstig) pblic it compto(stig othstig) Tå täg ä li om d ihåll mm tc i ätt odig Stig = ""; Stig = "j";.ql(); // fl.qligoc(); // t == ; // fl (fl ätt).compto("c++"); // t.compto("pcl"); // t - == oll om dt ä mm f

5 Fl Mtod Kl Stig ihåll ä d mtod (äd it li oft) bool dwith(stig ffix) bool ttwith(stig pfix) Stig touppc() Stig tolowc() Stig tim() Stig plc(ch oldch, ch wch) Stig = ""; bool d =.dwith(""); // t bool tt =.ttwith(""); // t =.touppc(); // "AVAKURSEN" =.tolowc(); // "j" = " ".tim(); // "".plc('', 'o'); // "oo" Efftiitt Stäg i it modifi Nä tt äd tilldl täg p tt ytt objt -tidäd Stig ltt = ""; fo (it i = ; i < ; i++) ltt = ltt + i; Md Sytm.ctTimMilli() i mät tid fö optio log tt = Sytm.ctTimMilli(); // optio om mät log d = Sytm.ctTimMilli(); log tid = d tt; // tl m dt tog j.lg.stigbff Ä täg om modifi Någ otto: pblic StigBff() pblic StigBff(Stig _xitd_täg) Någ mtod: pblic StigBff ppd(typ t) // lägg till it pblic StigBff it(it offt, Typ t) // ätt i id offt pblic StigBff dlt(it tt, it d) // t bot tc mll pblic StigBff () // äd - j j pblic Stig tostig() // StigBff om Stig pblic ch chat(it idx) // t tct id idx pblic it idxof(stig t) // idx dä t fi (ät hög) pblic it ltidxof(stig t) // idx dä t fi (hög ät) pblic it lgth() // tl tc i tll StigBff pblic Stig btig(it tt) // btäg få tt till ltt

6 j.til.stigtoiz Aäd fö tt dl pp täg i dl (to), t.x t fm od mig Nomlt dl täg id mlllg, tbb och dbyt M ocå g il tc täg dl id. StigToiz (fot) // Någ otto pblic StigToiz(Stig t) // pblic StigToiz(Stig t, Stig dlim) // // Någ mtod pblic bool hmoto() // pblic Stig xtto() // pblic it cotto() //. t ä täg om dl pp. Dlim g il tc t dl id. Rt t om dt fi åg to tt ploc fm täg. Rt ät to. Rä t h måg to dt fi i täg StigToiz (fot) Dflt-gä ä whitpc Stig = "Dtt ä miglö mig."; StigToiz t = w StigToiz(); To http ~obi idx.html Dtt ä miglö mig. To Stig = "http://www.itm.mh./~obi/idx.html"; StigToiz t = w StigToiz(, ":/"); K g g gä

7 StigToiz (fot) Exmpl impot j.til.stigtoiz; pblic cl ROd { pblic ttic oid mi(stig[] g) { Stig mig = "Dtt ä miglö mig"; StigToiz t = w StigToiz(mig); it tlod = t.cotto(); Sytm.ot.pitl("Atl od: " + tlod); // Si t od whil (t.hmoto()) { Sytm.ot.pitl(t.xtTo()); } } }

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

\1. HÅLLER IHOP ii~da

\1. HÅLLER IHOP ii~da Nummer O 1955 10 FEBRUARI Pris SO öre \1. HÅLLER IHOP ii~da O n l äktejisktlp so»t håller "'ots sfoj'a p åf" esl'tti ng(lj' HEMINREDNIN G I FAHGBILAG ocl, HANDB OK '3(Jalt dlhu~ - Iuut ti1idu!muh.a Han

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Hissieholms kommun Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Hässleholm

Läs mer

lishussiorisinlägg vid en konf erens den 28 ma i I9+5'

lishussiorisinlägg vid en konf erens den 28 ma i I9+5' ,.1, GEN:I.Rå! KOMMITTÉ FOR Rapport nr 6 OM VILOTRYCK VID JORDTRYCKSBERÄKNINGAR Diskussionsinlägg vid en konferens den 28 maj 1945 ST OCKHOLM T94õ Statens l{ommitté for Byggnad.sf orskning Rapport nr

Läs mer

1932. 95:e årgången. Häfte N:r 7

1932. 95:e årgången. Häfte N:r 7 932. 95:e årgången. Häfte N:r 7 - 383- Bomb- och torpedflyganfall mot mål till sjöss. F lygbomber och från flygplan fällda torpeder kunna och böra tagas i bruk i sjökriget icke för att ersälta flottans

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

KARL-JOHAN byggde gård i ÄKERLUND. Den var belägen vid NILS NILSSONs loge, den flyttades senare till Långsele och blev nuv SIMON LINDFORS gård.

KARL-JOHAN byggde gård i ÄKERLUND. Den var belägen vid NILS NILSSONs loge, den flyttades senare till Långsele och blev nuv SIMON LINDFORS gård. GÅRDARNA I ÄKERLUND KARL-JOHAN byggde gård i ÄKERLUND. Den var belägen vid NILS NILSSONs loge, den flyttades senare till Långsele och blev nuv SIMON LINDFORS gård. Han byggde också en gård där ANDREAS

Läs mer

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar 0-0-8 F6: Per uit system ymmetris ompoeter, Elijedigrm och Kortslutigsberäigr t i Per uit (pu) beräigr Aväds ot iom elrtei och eletris drivsystem Ager impedser, strömmr och späigr som reltiv mått. viss

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

1930. 93:e årgången. Häfte N:r 8

1930. 93:e årgången. Häfte N:r 8 1930. 93:e årgången. Häfte N:r 8 .:_ 433 - Årsberättelse i minväsende. Avgiven av lerlamaten Ågre n. December 1929. De senare årens arbeten inom undervattcnsakustikens område hava medfört en betydande

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

SVER GES LANTBRUKSUNIVERSITET

SVER GES LANTBRUKSUNIVERSITET SVER GES LNTBRUKSUNIVERSITET NTURUQ RDIOKTIVITET I RK OCH GRÖDOR ke Erikston Lars Fredriksson Institutions* för radioblotogi Swsdlsh UnfvarsHy of gricultural Sctortc Dopartmant of Radiobiotogy Rapport

Läs mer

Hur var förutsättningarna för

Hur var förutsättningarna för til adasl ont Bö\kt.ttay. llbh: (; I996 ) Hu va föutsättningana fö j odbuk? lle vlt.e fö'uts?iltdigana tö att bccli,a.lkebuk,a-intc säskilt glnnsamna på I3j ii-chalviin. Dct liangå ydligt av jo^d e ningspotokoll

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 2012-12-12 ~.tj,,(i : Mats Wallin ordförande BUN Styrande lagar och dokument som bildar underlag för handlingsplanen FN:s konv ention

Läs mer

E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM

E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Examensarbete 20 poäng D-nivå E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/05 Johan Lundkvist Dataingenjörsprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Lars Karlsson

Läs mer

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 - 137 - Sammandrag av årsberättelse i torped:: väsendet.~:;) AY giwn ay ledamoten i KöMS, kaptenen vid flott an, gteye J. G. Oxenstiema. Scclan senast publicerad årsberättelse

Läs mer

Avtal om re:member delbetalning

Avtal om re:member delbetalning Företagsuppgifter Företagets juridiska namn Butiksnummer Organisationsnummer Kedjenummer 399 Företagets marknadsnamn (i dagligt tal) Bransch Gatuadress/Box Postnummer och postadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

PROCESSRÄ TT. Rättegångs Balk. ?~o,der eller svågrar, i en Rätt sitta, ther ej flere än sju. Rättegårigsbalk

PROCESSRÄ TT. Rättegångs Balk. ?~o,der eller svågrar, i en Rätt sitta, ther ej flere än sju. Rättegårigsbalk ifi~:;:~~;~: ~.~ :~ ~~~~~~ ~~~,-~._ "' 1 ;: :~,...,, \--, 1381 (/ Pr PROCESSRÄ TT ' ~ ' Pr l Rättegångs Balk. Rättegårigsbalk ':;... '. L 23.4.1980/285 år 1981- RP:SS/1979; L8.4.1983/363- RP:224/ 1982;

Läs mer

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER ~ lrg. 2 1974, December Nr 4 Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD P A P I R o G N O R S K E 1 3 7 VANNMERKER

Läs mer

S0rurbnin$, gnllrnla. 6töne

S0rurbnin$, gnllrnla. 6töne S'urrg[. iltofrg S0rurbnin$, gnllrnla fsord förbclon[r i ffiifrsn 06 utflgftflin, g0r ifrö! flön Eqotoe i $fitisb0m0i 6töne 6fo?n StockhollB ldt lln Mrnii {o} Com Ondr & Pdv eb tr Rj. M.irr. 6to ltdlq,

Läs mer