Medins Biologi Kemi Miljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medins Biologi Kemi Miljö"

Transkript

1 ! " # $ % & Medins Biologi Kemi Miljö

2

3 Medins Biologi Kemi Miljö! "! # $ % " &! % " & ' ( ) *+!, ' -. / -, ' # 1 # * * : ', ;: < : *=! "! # ; / " " A A A ;: *=! "! # ;

4

5 B C C D E F G G H I J J I K L I M M K N K O P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Q R K S T U K N K O P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P V W X Y Z N K K N K O [ \ J Z ] U T M P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P V ^ _ T [ ` Z N Y K N K O I Y \ J Z ] U T M P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P V ^ a T \ S \ O N \ b c J I Z ` I K Y d K U K N K O P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P V ^ e f Z \ Z T K N K O [ g T S I [ M I K U T Y T Z ` [ I J c T M T Z P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P V Q h T M \ U N ` P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P V i j K U T Z [ f ` K N K O T K [ \ J L I M M K N K O \ b c J T M \ U T Z P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P V i j M Y d Z U T Z N K O P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P V k l T [ m S M I M P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P V n o d U T Z L f Z c ] S S I K U T K P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P V n o I M M T K L f Z N K O \ b c M Z I K [ p \ Z M P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P q r s d Z N K O [ g m U O T M L f Z t u d S J I Z T K P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P q Q v T S I Y Z N K K N K O [ \ J Z ] U T X \ b c _ w H Y I Z M ] K J T U g N L S f U T K P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P q i v T S I Y Z N K K N K O [ \ J Z ] U T x w y d S u T ] K \ b c z m J S I ] K P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P W W v T S I Y Z N K K N K O [ \ J Z ] U T v w J N K U Z T g N L S f U T K M N S S t T J L u d Z U T K \ b c h T S S I K L u d Z U T K P P P P P P P P W k v T S I Y Z N K K N K O [ \ J Z ] U T { w S u I Z T K \ b c e \ Z [ ] K P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P W k v T S I Y Z N K K N K O [ \ J Z ] U T e w t u d S J I Z T K P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P ^ r v T S I Y Z N K K N K O [ \ J Z ] U T a w { [ ` N S [ M m K I ] K P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P ^ Q l T L T Z T K [ T Z P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Q r _ N S I O \ Z _ N S I O I V } z \ K M Z \ S S p Z \ O Z I J P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P PQ W _ N S I O I q } z T J N [ ` I p I Z I J T M Z I Z P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P PQ ~ _ N S I O I W } l T [ m S M I M \ b c M N S S [ M ] K U [ g T U f J K N K O S \ ` I S L f Z S \ ` I S P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Pi ~ _ N S I O I ^ } o I M M T K ` T J N w J T M I S S T Z N Y I M M T K J \ [ [ I } Z T [ m S M I M P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P V ~ V _ N S I O I Q } o I M M T K L f Z N K O \ b c M Z I K [ p \ Z M T Z P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P V n V _ N S I O I i } o d M p S I K ` M \ K P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P V n n _ N S I O I ~ } _ \ M M T K L I m K I N Y I M M T K U Z I O P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Pq V n _ N S I O I k } Y Z N O I m K U T Z [ f ` K N K O I Z P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Pq W ~

6

7 ƒ ˆ Š ˆ Œ ˆ ˆ ˆ Ž Œ Š š œ ž Ÿ Ÿ ª «ª ± ª ² ³ µ ª ² ³ ¹ ³ º ª» ² ¼ ³ ½ ¼ ¾ ¾ «¼ ½ ¼ ª ± ± ª ³ ± ² À Á ¾ ³ ¾ ½ ³ ²  ³ ¼ ³ «ª ¼ ³ ¾ ± à  ¼ ³ ª ³ ª ¼ ³ ³ ¼ ³ «¾ ± ² ³ ² ² ¼ ¾ ² ³ Ä Å Å Ä Æ Ä Å Å Ç È É ² ³ ³ ª ª ¾ ² ³ ² ¾ ¼ ³ ¼ ³ «ª ³ ²  ³ ¼ ³ «ª ³ ª Ä Å Å Ç ª ± ² ³ ª ± ± ª ³ ³ ¼ ³ «ª ² ª ² ³ Ä Å Å Ä Æ Ä Å Å Ç È Ê ³ ²  ³ ¼ ³ «ª ³ ª º ª ² ³ ¼ ««ª ³ ²  ¾ ³ ¾ ¾ «ª ± ¾ Á º ¾ ± ª ª ± ¾ ± ² ³ ² ³ ª ² ³  ² ± ¼ Ë ± ² ª ² ¼ ª ² ³ ± ¾ ª Ë ª ² ³ ¼ ³ «Ë ª ³ ¾ ¹ ²  ³ ¼ ³ «ª Ë Ì ª ³  ¾ ³ ¾ Á º ¹ ¾ ² ³ ª ³ ª È É ² ª ² ³  ² ± ¼  ª ² ª ² ³ ¾ Á º ¼ ³  ª ³ ¼ ³ «ª ± ± ª ³ ª ª ¼ ª ¹ ² Í È Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ó Ï Ù Ú Ö Ó Ð Ó Û ª ³ ¾ ² ³ ª ± ³ ² ³ ¼ ª ² ³ ª «± Ü Á  ² ² ¹ ² ¾ ² ³ ² È Ý ª ± ª ¼ à  ¼ ³ ª ³ º ª ² ¾ Á º ª ³ ¾ ² ³ ª ¼ ² ª ± Ü Á  ² ³ ² ² ± ² ¼ ¾ ² ³ Þ ¼ «Í ß È à ª ³ ¾ Á º Û ² ³ ¼ ª ± ± ª ³ Ü «º ² ³ ª ¾ ¾ Æ ¾ Á º  ² ¹ ² ª ³ ¼ ³ «² ³ ± ª ² ³ Þ ² Ì Â ¼ ² ² ³ ³ á ² ¹ ¾ ² ³ ¼ ³ «² Â ß È â ² ² ª ³ ²  ¾ ± ± ² ³ ¼ «¼ ¼ ³ ³ ¼ ³ «¾ Á º ³ ² ª ± ª ² ³ Ü ª È á ² ¹ ¾ ² ³ ¼ ³ «²  ¹ ² ± ¹ ¼ ª ± ² ¼ ¾ ²  ¾ ³ ¼ ³ «² ³ ã ¾ Á ² ³ ª ¾ ¾ Æ ¾ Á º Í ä ¾ Á ² ³ ª  ² ¹ ² ª ³ ¼ ³ «² ³ ¼ ± ª ² ³ È â ² ² ³ ¼ ¾ ³ ² ³ ¼ ± ª ² ³ ¾ ± ª ª ³ ² Ë Á ª ã Å å ª  ² ¼ ² ³ ¾ Á º ä Å å ª ¾ ¾ ¼ ² ³ ª ««² ² ¾ ± ª ³ ª ¼ ³ È Fosfor (ton/år) 8 Flöde (m 3 /s) 6 6 Svartån Eskilstunaån 5 Täljeån æ ç è é ê ë ì æ í î ï í ê ð ê ñ ò î ó í ê ð í ô õ ö ê î ø ù ø úï ú û ù ø ç ê ø î ó ø ü ð ç ý ø ý ñ ð ð ø ò ù ê ñ è þ ÿ ý ñ ê ð ö ò þ ú ø ö ò ë î ñ ð î ü ç ú î ð é ò ñ ö ò ë ë ì

8 !! "!! # $ % & ' ( ( ) * + %,, ' -. ' / 1. % 2 ' 1 3 (, %, 1 % /,, ( ( 1, ( % ( 1, 3 - % 4-1 % / : ' ; < = = > : < = * A 3 (, % - 6 ' 2. ( % 1 1 B C 2 % 9 D E 2 F,, % - 6 ' 2. ( % 1 1 B ' / ' - ( 6, G %, ' 2. ', 1 & ' 5 F / ' 2 * $ ( ( 1, 4-5 ', E % 2 & ' 5 F /, 1 B / ' 5 ' ( 8 H 2 5 ' - 3, 9 / B F 2 I J 9 D E % (. % ( - :, ', 1 9 / & ' 5 F /, 1 B / ' 5 % - 8 H 2 5 ' - 9 D E 1 C 2 ' 1 9 / E % 2 & ' 5 F /, 1 B / - 8 H 2 5 ' - * K % - 6 ' 2 %,, 5 ', E % 2 B F 2 '. 9 / /, I J 8 H 2 5 ' ' 2? L = * Provstation Susp. Abs. TOC ph Alk. NH4-N N tot P tot O 2 Kl. f. A (mg/l) 436 nm (mg/l) (mekv/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (µg/l) 23 Svartåns infl. Toften 2,6,152 11,5 6,7*,12,17,47,14 7,1 245 Svartåns infl. Teen 2,3,149 12,6 6,7,1,24,51,15 6,8 259 Svartån, Brohyttan 4,,197 14,4 6,7,14,35,72,21 6,6 26 Svartån, Hidingebro 4,2,196 14,1 6,8,18,42,71,21 5, Svartån, Karlslund 7,8,186 13,9 7,1,31,53 1,1,36 6,7 279 Svartån, gästhamnen 6,7,183 13, 7,3,52 1,217 2,48,45 7, V. Laxsjöns utlopp 2,1,86 8,5 6,7,1,4,4,8 4, Laxån, Ågrena 3,6,27 14,1 6,6,1,2 1,6,22 7,4 233 Garphytteån, Hidinge 4,1,153 9,8 7,3,4,85,83,21 7,9 241 Lillån från Logsjön 13,8,12 12,1 7,8 1,9,395 2,83,99 5,5 31 Vibysjöns utl. 17,,117 16,1 7,8 1,25,145 2,19,66 6,1 318 Täljeån, Täby 13,2,145 14, 7,8 1,6,55 2,55,76 7,2 33 Täljeån Almbro 12,1,126 13,5 7,9 1,7,231 3,7,63 7,6 335 Täljeån, Tybblebron 9,5,119 13,6 7,8 1,7,176 3,69,6 5,8 34 Kvismare kanal 9,2,113 13,6 7,7 1,8,18 3,91,55 5, 352 Täljeån, Storhjälmaren 8,,114 14,1 7,7 1,75,197 3,77,57 4,6 311 Kumlaån, Brånsta 1,,12 1,9 7,8 1,75,894 6,23,71 3, Kumlaån, Mosjön 14,1,97 1,9 7,7 1,6,599 6,21,66 4, 321 Frommestabäcken 3,6,63 9,8 7,9 1,6,187 2,45,17 7,6 421 Öljarens utl. 6,1,42 1,8 7,9 1,5,72 1,5,72 4,8 52 Näshultaån 4,3,86 11,3 7,2,47,28,88,33 6,7 53 Tandlaåns mynning 9,,128 14,1 7,5 1,2,55 2,29,76 3, Eskilstunaån Hyndeva 7,5,43 9,3 7,8,94,22,85,45 7,5 73 Eskilstunaån nedstr. ARV 7,,45 9,2 7,7,94,99 1,19,48 6, Eskilstunaån, Torshälla 8,5,44 9,4 7,7,96,116 1,47,49 5,4 Sjöar Siktdjup (m) 21 Ölen 4,1,121 9,5 6,8,11,12,33,8 2,4 5,6 24 Toften 2,6,181 12,7 6,6*,9,27,49,13,1 18,1 211 Ö. Laxsjön 6,4,23 5,3 7,,13,11,23,7,8 2, 2118 V Laxsjön 3,5,62 8,1 6,8,11,18,34,6,1 4,7 221 Multen 5,8,41 5,7 7,,13,15,28,5 5,8 2,2 222 Storsjön 3,5,113 8,8 6,8,1,14,32,7 4,6 3,7 234 Falkasjön 2,6,149 9,1 6,5,9,26,37,8,5 2,4 41 Öljaren 1,6,71 11,3 8, 1,5,59 1,4,89,5 31,2 51 Näshultasjön 2,9,88 12, 7,4,38,12,56,17,4 4,3 91 Hemfjärden,6,269 17,4 7,7,57,467 1,81,68 9,7 73,2 92 Mellanfjärden,7,226 15,3 7,8,67,317 1,74,64 8,5 77, Storhjälmaren 3,1,42 9,9 7,8,93,34,6,34 2,1 9,6 95 Ö Hjälmaren 2,2,47 1,8 8,,91,34,76,42,2 31,7

9 N O P Q R O S T U V W U O V X Y Q U U Q U Z O [ \ Y W ] ^ _ ` ` _ a _ ` ` b ˆ Š Œ Ž Œ Œ Š Š Œ š œ ž Ÿ ž Ÿ š ž ž š ž š ž Ÿ Ÿ ž Ÿ Ÿ Ÿ ª «œ Ÿ ª ª œ œ š Ÿ Ÿ ª «œ Ÿ ± Ÿ ž ž Ÿ ž ž ± ² Ÿ œ «Ÿ Ÿ ª «œ ž Ÿ Ÿ ž š ž ž ž «Ÿ ³ ª š µ š œ «Ÿ š ž Ÿ ž œ ¹ ± ž º º Ÿ ª œ œ Ÿ ± «ž ž š ž Ÿ ž Ÿ º» ¼ ¼ ½ œ Ÿ œ ¾ «œ Ÿ Ÿ ª «œ ª ž ± ² Ÿ ž œ š ž š ž ž ž ª ž ž š Ÿ Ÿ º º ž Ÿ Ÿ ž š ž š ² Ÿ ² À Á Ÿ š œ ž Ÿ  œ º º ž ª ž ž š ž ž À ª Ÿ ª «Ÿ œ Ÿ ª ª À Ÿ ² ž Ÿ œ Ÿ ª œ š œ Ÿ ž ² «± Ÿ ž Ÿ» Ã Ä ½ œ Ÿ œ ¾ ª Ÿ œ ž œ œ š œ «š ž «ž Ÿ Ÿ œ ž «š ž ž ž ³ ª š Å µ Æ ¹ ± ž ² š ª «œ Á Ÿ ž Ÿ ž Ç œ «ª ª Ÿ œ š š œ ž Ÿ ž ª ª Ÿ œ ž «³ ª š Å µ Æ È º º ž œ œ œ Ÿ ª ª ž º Ÿ œ š œ ² ž ž À ² ž ž œ š Ÿ º Ÿ œ š Ÿ É ž ž Ÿ ª ª ª Ÿ œ š ž š ž ² š š œ œ š ž š Ÿ Ÿ š ž œ š Ÿ œ Ÿ ««ž š ž º ² Ê œ Ÿ œ ž š Ÿ Ÿ œ œ ž º š ž Å ½ ½ Å ½ ½ Ë Ÿ Ÿ ž ž ² ž ž ª ª œ š Ÿ œ ž Ÿ Ë ½ Ì Ÿ ž «š Ÿ Ÿ œ œ ž Ÿ Ÿ Ÿ Ä ½ Ì ² ž ž ª ª ³ ª š Å š ž Ÿ ž š œ œ š ž š ª ª š ž œ š Ÿ œ š ž Ÿ ž š œ œ Ÿ ª ª Ÿ ž š Ÿ Ÿ œ œ ž Ÿ ž Í š ž ž š ž ž Ÿ ª ª œ º º ž ª ž ² ž š ž Ÿ ² š Ÿ š œ œ š Ÿ œ œ ª ª Ÿ œ ž š ª ± ž Í Ÿ ž ª ± ž À ž œ Ÿ ž Ÿ ± Ÿ ž Ÿ š ž Ÿ œ ² œ Ç š œ À ± ª «œ» Ã Ä ½ œ Ÿ œ ³ ª š Ä ¾ ª Ÿ œ ž «œ º Ÿ ž Ÿ œ œ ž ª «œ œ œ º ž š ž ž š ž œ ± Ÿ ž š ž ž š ž ž š ž Ÿ ª ª Ÿ œ ž ž ž ª œ ª Ÿ Ÿ ž ž š ª ± ž Í Ÿ ž ª ± ž ³ ª š Ä Î ž Ÿ œ ž Ÿ š ž Ÿ œ š ª ± ž ³ ª š ¼ œ œ Ÿ ž š œ Ÿ œ Ÿ ž š Ÿ œ ž «œ š ž œ œ š Ï Ÿ ž œ Ÿ œ œ œ š ž š Ÿ œ š ª Ÿ Ÿ ž š ž š œ Ÿ œ º º Ÿ º Ÿ ž œ ž È œ ª œ ž œ œ Ÿ Ÿ œ ž ± ž Ÿ œ š š ž š Ÿ œ Ÿ œ œ ž ² œ Ç Ÿ ž ž Ÿ ž Ÿ œ š Ÿ ª «š ž ž Ÿ œ œ ž Ç œ œ Fosfor mg/l,8 Totalfosfor medel 4-6 Partikulärt fosfor medel 4-6 Hög fosforhalt Mkt hög fosforhalt,6,4,2, Svartån Täljeån Kumlaån Eskilstunaån c d e f g h i j k l m k n m o m k lp o q p o g o r s t k g m d u f l v g m p o q p o g d w n k g m x y z { v l } x y z ~ f l k x y q k m q u d l q m f y k x y } } l n v g } h ƒ ƒ h ƒ ƒ i M

10 Ñ Ò Ó Ô Õ Ò Ö Ø Ù Ú Ø Ò Ù Û Ü Ô Ø Ø Ô Ø Ý Ò Þ ß Ü Ú à á â ã ã â ä â ã ã å #S#S #S #S #S #S #S #S! " # #S #S #S #S #S #S #S #S#S #S $ % & ' ( "! ) #S -. / : ; < 7 = ; 7 = 9 #S > : ; < 7 = ; 7 = 9 #S ? : ; < 7 = ; 7 = 9 #S A : ; < 7 = ; 7 = 9 #S -. / : ; < 7 = ; 7 = 9 #S #S#S #S #S! ( $ * ( + %, æ ç è é ê ë ì í ê î ï ð ñ ò î ó çô ç õ ï ô ö ê ð é ñ î ê ï ø ù ï ðô ù ñ ô ù ê ç ú ñ õ ç ð ñ é û ï ü û ñ ï ø ê ç û û ç û è ñ ù ý ê ü þ î ÿ ì #S#S #S #S #S #S #S #S #S #S #S #S #S #S #S #S#S #S $ % & ' ( "! )! " # #S -. / : ; < < B < 1 #S > : ; < < B < 1 #S ? : ; < < B < 1 #S A : ; < < B < 1 #S -. / : ; < < B < 1 #S #S#S #S #S æ ç è é ê ì í ê î ï ð ñ ò î ó çô ç õ ï ô ö ê ð é ñ î ê ï ø ù ï ð õ ø ø î ç ú ñ õ ç ð ñ é û ï ü û ñ ï ø ê ç û û ç û è ñ ù ý ê ü þ î ÿ ì! ( $ * ( + %, Ð

11 D E F G H E I J K L M K E L N O G K K G K P E Q R O M S T U V V U W U V V X š œ ž Ž Ž #S #S #S Ž Ž Ž #S Ž #S #S Ž Ž #S Ž Ž Ž Ž Ž #S #S#S Ž Ž #S ª Ž Ž #S #S #S #S #S #S Ž Ž Ž Ÿ š œ ž #S #S #S #S #S #S #S #S Ž #S Ž #S#S «Ž#S #S #S Ž #S y z { µ µ ƒ #S z ƒ ƒ { ƒ { µ µ ƒ #S ˆ { µ µ ƒ #S Š } ƒ { µ µ ƒ #S Œ ƒ ƒ { µ µ ƒ #S Ž #S #S#S #S #S #S «± ² ³ Y Z [ \ ] ^ _ ` Z a a b c d e f g c h g f i j b g g e f g k d c l c i am l b m l ] n i a c g e Z o b p Z a b c \ e i d e b i j ] Z e e Z e [ b l h ] d f g q r s s t u r s s v w š œ ž Ž Ž Ž Ž Ž #S #S #S Ž #S Ž #S #S Ž Ž #S Ž #S #S#S #S ª Ž Ž #S #S #S #S #S #S #S Ž Ž Ž Ÿ š œ ž #S #S #S #S #S #S #S #S Ž #S#S «#S Ž #S Ž Ž Ž Ž Ž Ž #S Ž #S y z { } ~ ~ ƒ #S z ƒ ƒ { ƒ { } ~ ~ ƒ #S ˆ { } ~ ~ ƒ #S Š } ƒ { } ~ ~ ƒ #S Œ ƒ ƒ { } ~ ~ ƒ Ž #S #S #S#S #S Y Z [ \ ] v _ ` Z a a b c d e f g c h g f i j b g g e f g k d c l c i a p j x j g n i a c g e Z o b p Z a b c \ e i d e b i j ] Z e e Z e [ b l h ] d f g q r s s t u r s s v w #S #S Ž «± ² ³ C

12 ¹ º» ¼ ½ º ¾ À Á  À º Á Ã Ä ¼ À À ¼ À Å º Æ Ç Ä Â È É Ê Ë Ë Ê Ì Ê Ë Ë Í Totalfosfor (mg/l),7,6 91 Hemfjärden 93 Storhjälmaren,5,4,3,2,1, Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø ÙÚ Ö Û Ú Ö Ò Ü Ø Ù Ï Ý Þ ß Ú à á Ò â Þ ã ä å æ ç æ è Ö é Ü ê Ö Ò Ü à á Ù ß Ø Ò Þ ã ä å æ ë æ è ç å Ó ì í î æ æ ï Ô Totalkväve (mg/l) Hemfjärden Ammoniumkväve Nitratkväve Totalkväve Î Ï Ð Ñ Ò ð Ô Ý Þ ß Ú à á Ò â Þ ã ñ Ü Ø Ù Ø ò Ö Ø Ù ó ò á ò Þ ç å Ó ì í î æ æ ï ñ Û Ø ß Ø ß ß Ö ã Ï Ñ ß Ö é Ü ã Ï Ò Ø Ñ ã â Þ Ò â Þ ô Þ Ò Ï Ö â Þ Ò ã á Ò á ß ã Þ ã Ø Ü Ø Ò Ø ã Ø Ùõ Û Þ Ò Ø Û Ô ö ø ù ú û ü ý ú þ ü ÿ þ ü ú ù ú û þ ú ù ý ø þ ú ø ù ü ü þ ø ù û þ ú ý ù ú ü ü þ ú þ ø ü ø þ ú ø ø ú þ ø ÿ þ ý ÿ ù ø ý þ ý þ ÿ þ û ø ú ü ü ù þ ø ý ý ú þ ÿ ý ú ù ú û ø ÿ û ø ú û þ ø þ ú û ú ú ø ù ú þ ú ú þ ú ø ü ü ø þ ÿ ø ù ü ù ÿ þ ú ú þ ú ø û þ ø ú ÿ ø ü ú þ ø þ þ ü ø ü ú ø ý ø þ ú þ ý þ ø ø ü ø ú û ü ù ú þ ø ü ý ý ø þ ú þ ù ú ú þ ÿ ø ü ø þ ø ú þ ú ø ø ú þ ù ü û ù ú þ ø ü ý ý ø þ ú ý ý ø þ ú ø þ þ ý þ ø ø ü ù ú ù ú û ù ÿ þ ø ý ø þ ú ü ø ý ø þ ú ø þ ý þ ý þ ø ø ü ù ú ù ú û ù ü ø ý ø þ ú ù þ ü ü ù þ ú ø þ þ ü û ü ý ü ø þ ø ù ù ü ú ù ÿ þ ú ú þ ú þ ø ù ü û û ú ù ú û þ ú ù ú þ ø ú ø þ ø þ ü ø þ ù û ù ü ú ù ÿ þ ú ú þ ø ý ø þ ú þ ü ø þ ø ù þ þ ø ú ü ú ü ø þ ø ù ù ü ú ù ü ø ý ø þ ú ÿ þ

13 g " # $ % & # ' ( ) * + ) # *, - % ) ) % ). # / : ; < = >? A > = B ; C D : = ; E F A A > G H : A A > G E >? D H > = B G A > H : = : G 8 9 F A F G F = I A J K H > G B > = : : H M >? N I D ; : ; C D : = G : B M > G G F = M H O ; A = : M > G : H : H = B G G B G 9 ; F I = 8 M > A L D = > P F I I > = Q > = B F M H B 8 9 : ; < = >? A > = R A : S T J U H B ; ; : : H ; C D : = G : A > V W F L A > G P : G M F X P Q = F > I > A I > M ; < = > Y E = B ; A? : L D = H O = = : A ; : H > G I 8 A B 9 G O = B G 9 ; O I G > ; E : ; A G B G 9 J Z > ; A : A > A L = 8 G E F A A > G L : N G : N G Y M > = ; D P G B G 9 > G B ; C D : = G : H B ; : = : A A E F A A > G L : N G : G O = Q 8 H > = P : M : 8 9 : ; < = 9 : ;? A > = B > = A > A ; C D : = J U M > = B G G : G M > H : A A G > G? : = M > A B G A > N Q Q I O A A ; G 8 9 = : ; < = > H O = M > G N G M > = [ I 9 R A : S T J ] O = > I F A? : = > A A ; H : 9 A ; < = > ; A 8 G M R [ Y ^ I 9 T N Q Q I O A A ; H B M 7 : V ; C D G ; N F Q Q R _ S S ` T a Q 8 E 8 M F P > = G : B b N : 8 G R [ S S c F X? [ S S ^ T O G 9 ; A G > = B W C > 8 G R [ c ^ _ T a B C : = > G ; N F Q Q R e c _ S T ; : I A B W : G : 8 G R ^ c [ c T J U b N : 8 G? : = ; < = > ; B A N : A B F G > G L D = E O A A = : A ; a C O I L D = A I > M S ` ` c Y A > A J f G M > = ; : I I : Q > = B F M? : = : I I F G B N I? A > G ; C N G P B A a H P > A F X P ; 8 O = Q F ; B A B H A J h i j k l m n o j p n Z > ; A : A > A : H H O V A : G P A F G N G M > = ; D P G B G 9 : = G : H B ; : = : A A q C I : = > G ; B P : M : = F X? C : = > G? : M > > G ; A F > = I < X P > A ; A F = A F A E B F I : ; ; : I > M : G D H = B 9 : ; C D : =? : M > > B A > G H O V A : G P A F G E B F I : ; ; : R A : _ T J r O G 9 M > G 8 9 = D G 9 > = H : = I < X P > A ; A F = B q > I L C O = M > G a : G L C O = M > G F X? ; A F = B C : = > G ; : I A d ; A = : q C I : = > G R A : _ T J U s A F =? C I : = > G H : = I O G 9 M > G 8 9 = D G 9 > = I 8 A B 9 A ; A F = I > M : G D H = B 9 : ; C D : =? : M > > G I < X P > B A > G E B F I : ; ; : J s : I I : G A : 9 > A E > M D I ; q > I L C O = M > G a : G L C O = M > G a d ; A = : q C I : = > G F X? C : = > G ; F I I < X P > A G O = B G 9 ; = B P : a s A F =? C I : = > G ; F I G O = B G 9 ; = B P a W F L A > G F X? t O ;? A : ; C D G ; F I I 8 A A B 9 A G O = B G 9 ; = B P : F X? u O ; A = : 7 : V ; C D G ; : I A s A F = ; C D G ; F I G O = B G 9 ; L : A A B 9 : J v w x y z x n { n U M > G H O ; A = : M > G : H : H = B G G B G 9 ; F I = 8 M > A a ; F I M F I B G > = : ; : H ; P F 9 ; O M M I F = O G I : = P a O = E N L L > = A P : Q : X B A > A > G I F A L D = ; N = : G M > O I G > G ; H : 9 J ] > A B G G > E O = : A A M > A L B G G ; = B ; P L D = ; N = ; A D Y A : = ; F I P : G Q 8 H > = P : A > V E F A A > G L : N G : F X? L B ; P G > 9 : A B H A J : P B G B A > A ; H O = M > G ; : I Y I : G > = F L A : I > M? D 9 : D M > G N G M > = H B G A > =? H 8 = > A J f G M > = _ c c ^ N Q Q I O A A > ; Q q Y H O = M > G N G M > = } ac B ; C D G W F L A > G R _ c e c T F X? B s H : = A 8 G R _ c [ c T N Q Q ; A = D I ; ; C D G W F L A > G J u B M D H = B 9 : ~ ƒ ˆ ˆ Š ˆ Œ ˆ Ž Ž Œ Ž Ž ˆ Ž ˆ Ž Ž Ž Œ Ž Œ Œ ˆ Ž Ž Œ Ž Ž Œ Ž š ˆ Ž œ Š ˆ ˆ Ž š Ž Œ ˆ ˆ ˆ š Ž Œ Ž Ž ž Ÿ œ Š ˆ Ž Œ Ž ˆ ˆ Œ ˆ Ÿ Ž Œ Ž ˆ ˆ Œ ˆ Ÿ š ˆ ˆ Œ ˆ Ž Œ Ž Œ ˆ Ÿ Ž Œ Ž Œ ˆ Ÿ š œ Š ˆ Ž Œ Ž Œ ˆ ˆ Ž Œ Ž š š Ž Ž Ž ˆ Œ Ž š Œ Ž Œ Ž Ž Sjö År Totalbiomassa Blågrönalger Bedömning mg/l mg/l 24 Toften 24 1,, C 2118 V Laxsjön 24,9, B 222 Storsjön 24 1,2, B 41 Öljaren medel 23-25* 16,8 4,8 E 51 Näshultasjön 24,5,2 C 91 Hemfjärden medel ,1 14,8 E 92 Mellanfjärden medel ,4 16,3 E 93 Storhjälmaren medel ,8 1,3 D 95 Ö Hjälmaren medel , 4,2 E!!

14 ÿ # ª ««± ² ³ ± «² µ ± ± ± «µ ³ ¹ º» ¼ ¼» ½» ¼ ¼ ¾ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç À È É À Ê Ç Æ Ë Ä Æ Ç Ã Ì Í Æ Æ Î Ä Ï Ð À É Ñ Â Í À Ê Ç Ä Ã Ä Ê Ç À Ò ÓÔ Õ Ö Í Ä Î Î Æ Ø À Ç Î Ç Ä Î Å É Å Ç Ù Ú Ù Ç Å Æ Å Á Ä Æ À Á Ù Û À Ç Å Á Ì Ì Ç À Ê Á Ü Å Ç Æ Æ Ù Ç À Æ É Ã Ä Å Æ Ç À Ì Ç Ê Ñ Ú Â Í À Ê Ç Ä Ã Ä Ê Ç À Ò ÓÔ Ý Þ Ë É Ð É ß à Õ á Á Æ Æ Ç Ä Ù É Ã Ä É Ä Þ Ç Ê Û Ì Ê Ç Î Ë Ä Æ Ç Î Á Ì Ï Â Ç À Å É Ê É Â Ù Û À Î Ã À Ä Ë Ä Ð Â Ë Ê Ä Ï Ð Á Ä É Â Ê Ç Ã Ä Ê Ç À Î Û Å Æ É À Á Â Ã Ä Å Æ Ç À Ä É Â Ë Ê Ã Ä Ê Ç À Î Û Å Ä Ë Ä Ð Ç Ä â Ô Ô ã Õ ä å æ ç è é ê ë ì í í î ï ð ñ ï ò Ï Â Í ò Â É À Æ Ï Ä Î Á Ì ó Í ô Ç Ï Ä È É À Ç Ä È Û Ð È Ã Ì Ã Î È É Æ Ë Â É Æ Æ Ä Ç Æ Õ õ Ç Æ Æ É À Ç Î Ã Æ Ç À É À Ë È Û Ð É Ù Í À Ð Æ É Ý Æ É Þ Ç ö Ù Ë Ð Ã À ø à Õ ù Â Ç Ä Ñ Ç Ì Ù ô Í À Ê Ç Ä Á Ü È ú Ç É Ä Ù ô Í À Ê Ç Ä È É À È Û Ð É Ù Í À Ð Æ É Ì Ç Ê É Ä ò Æ Á À Ú È ô Í Ì É À Ç Ä Á Ü È û Î Æ À É Ñ ô Í Ì É À Ç Ä Ë Å Î Á Ì ü Î Å Ë Î Æ Ã Ä É Ï Ä È É À Ç Æ Æ Î Â É Ð Æ Ù Í À Ð É Æ Â É Æ Æ Ç Ä Ý Æ É Þ Ç ö Ù Ë Ð Ã À ø à Õ ò ô Û É À Ä É Î Î Ë Å Æ Ê ô Ã Þ Ç Î Æ Í Ì Î É Â Â É Æ Æ Ä Ç Æ Î Ù Í À Ð Ó Ì Í Ä Ð Ê Ç Ä É Ä Å Æ Á Ä Î É Ì Æ Â É Æ Æ Ä Ç Æ Î Ð À Ã Ì Ë Ð È Ç Æ Õ ò Æ Û À Î Æ Î Ë Å Æ Ê ô Ã È É À û Î Æ À É ý É þ Î ô Û Ä Ù Û ô Æ É Â ú Ã Æ Ç Ä Á Ü È û Ç Ä Ý Æ É Þ Ç ö Ù Ë Ð Ã À ø à ú Ë Ä Î Æ Î Ë Å Æ Ê ô Ã È É À Ñ Ç Ì Ù ô Í À Ê Ç Ä Á Ü È ú Ç É Ä Ù ô Í À Ê Ç Ä Ù Û ô Æ É Â û ô É À Ç Ä Ý Æ É Þ Ç ö à Õ ñ î í í ñ ê î ñ ï ç ç î Ä Ê Ç À â Ô Ô Ã Ä Ê Ç À Î Û Å Æ Ç Î Ì Ç Æ É Ç À Ë Â É Æ Æ Ç Ä Ì Á Î Î É Õ Ñ É Æ Ç À Ä É Â É À È Ã Â Ã Ê Î É Å Ë Ð Ç Ä Ï Ð É Æ Ë Ì Ï Æ Æ Ë Ð Æ È Û Ð É Õ Ö É À È Ø Æ Æ Ç Ï Ä Ý â ã â Ô à Â É À Ê Á Ü Å È É Æ Ç À Ä É É Â Å À Á Ì Á Ü È Þ Ø È Û Ð É Á Ü È Ë ü Î Å Ë Î Æ Ã Ä É Ï Ä Ä Ç Ê Î Æ À Û Ì Î ó Á À Î È Í É Ý Ô Ô à Ù Û À Ç Å Á Ì È Û Ð É È É Æ Ç À É Â Å À Á Ì Á Ü È Ä Ë Ü Å Ç Õ Â Ë Ü Å Î Ë Â Ç À È É Æ Ç Ä Â É À Ä Ï Ð Á Æ Ù Û À È Û ô Ê Ë ò Â É À Æ Ï Ä Ä Ç Ê Î Æ À Û Ì Î û À Ç Þ À Á Ý â Ô ø à Á Ü È Ë ü Î Å Ë Î Æ Ã Ä É Ï Ä Ä Ç Ê Î Æ À Û Ì Î É Â Á Î À Ç Ä Ë Ä Ð Î Â Ç À Å Ç Æ Ý Ô ã Ô à Ì Ç Ä È É Æ Ç À Ä É Â É À Ç Ä Ê É Î Æ Ì Ï Æ Æ Ë Ð Æ È Û Ð É Õ * +,-./ # " # #S #S #S # $ # #S #! % #S #S " "#S #! # " " ( #S #S#S #S $ $ # #S #S #S #S # & ##S ##S & ' #S $ # $ # ' # $ # 1 2 +, 3 -./ #S $ # "#S ( #S #S #S #S #S $ # $ % $ # % " = >? 4 5 $ " " ##S $ " # $ #!#S#S! ##S " #S # % ' # ) # " # $ " " %! " #! # " # " " ' $ # " # #S $ A ; : 9 B 8 9 : ; 9 < ' # " # ' # # #S #S #S " " # #S #S ' # % # #S & # $ # & # " # #S #S % # # % # $ # #S #S#S #S % # " # & #! # : A = C 4 AD > E 5 F G H I J K L M G N N O P Q R S T P U T S V W O T T R S T X Q Y Z J H [ V \ O ] J \ V R O ^ G _ O ` G N O P I R V Q R O V W J G R R G R H O ] U J Q S T [ a b b c d a b b e ^

15 h i j k l i m n o p q o i p r s k o o k o t i u v s q w x y z z y { y z z } ~ ~ ~ ƒ ˆ Š Œ Ž Œ Š Š Œ Š š Œ œ ž Ÿ š š š Š Š Š ž š š Œ Œ Š Œ ˆ š Œ Š Œ š š Œ Œ Š š Œ Œ š Œ ˆ Š Š Š š Œ œ ª «Š Š Š š ˆ Š ˆ ž Œ Š ª Œ Œ Š Š Š Œ Š š œ Œ š Œ ˆ š ž š š Œ Š Œ š Œ Š Œ Š Œ Š ˆ Œ ˆ ˆ Œ œ Œ š Œ Š Œ Š Œ œ ª ˆ Š š š Œ ˆ Œ š Œ Š Š Š Š Š š Œ œ ª Œ Š Š Œ Œ Š Œ Š Œ š Œ Š š Œ ˆ ˆ Š Œ š Œ Š š š ± ª ² Œ Š Œ Š Š š š Œ Š Œ š Œ Œ Š ³ Š Œ š Œ Œ ˆ š ž Œ Œ œ µ Š Œ Š Œ ž Œ Š Š Œ š Œ š š Š Œ š Œ Œ Œ œ Œ Œ š Š Œ µ Š Œ Š Œ š Œ š š Š ˆ Œ š Œ Œ Œ œ Œ Œ Œ Š š Œ ¹ š Œ Š š Œ š š Š ˆ Œ š Œ Œ Œ œ º Š š Œ» š Œ š Œ š š Š Š š Œ ž Š Š Š š Œ š Œ œ º Š š Œ» š Œ Œ Š Š Œ š Œ š š ˆ Š Œ Œ Š Š Œ Š Š š š Œ Š Œ š Œ Š š Œ ˆ š Œ Œ Š š Œ œ Œ š Œ ˆ Š Œ ˆ š Œ ¼ ½ ¾ œ ª Œ Š Š Š ˆ ˆ Š Œ ¼ ½ ½ ˆ ˆ š ˆ š š Œ Š Œ š Œ Š ª ² Š Œ ž ˆ Š Œ À ž Š š œ Š Œ Š Š Š ˆ š Š Š Œ Š š Œ Š Œ Š ž Š š ˆ ˆ Š ˆ Œ Š ˆ Š Œ Š Š ˆ ˆ ª Œ Š Š Š ˆ ˆ À Š š ³ ž À ˆ š š š Œ Œ š Š š Œ Œ š Œ ˆ Š Œ š š Š ž Š Š Š Š ˆ š Š Œ ˆ Œ Œ š Œ Œ ˆ Œ œ ž Š Œ Š Š Œ š Œ Š Œ Š Š ž ˆ Š š Œ Œ š š Š Œ š Œ Š Š Š Š À š Œ š š Š š Œ š Š ž Š ž š Œ Œ Œ Š œ Œ š ž Š ˆ ˆ Š Œ Œ š Š Š Œ Š š ž š Œ š f g

16 Ã Ä Å Æ Ç Ä È É Ê Ë Ì Ê Ä Ë Í Î Æ Ê Ê Æ Ê Ï Ä Ð Ñ Î Ì Ò Ó Ô Õ Õ Ô Ö Ô Õ Õ Ø Ù Ú Û Ü Ü Û Ü Ý Þ ß à Ú á â ã ä å æ ç è é ê ë ì ê ì í î ë ï ð é ñ ò æ ó ô õ ö ø õ ù ú û ü ý û õ ü þ ÿ û û û õ ÿ ý ü ù ù ü ÿ û ü ÿ ü ø ü þ ö þ ü ÿ ü þ ö ÿ þ ü ù ù û ø ü ÿ û õ ù ü ú ù ÿ ö ø ø ÿ ü ü þ û ù ù ü ø ü õ ù ü û û ü þ ÿ û û û õ ÿ ý ù û û õ ù ù ù ü ø õ ü ÿ õ ÿ õ ù ÿ ÿ û ö ù ü þ õ õ ü ü ÿ ù ø õ ÿ ú ù û û û ü þ ø û ô ù ù ù ü ø õ ü ÿ ÿ ø ÿ ü õ ÿ õ ù ÿ ü ù ù ù ø ø õ ö ÿ ü ù û ù ÿ õ õ û ø ü ÿ û õ ú þ ú õ ü ö ø ü ú ù ø ô õ ö ø õ ù ú û ü ý û û û ü ÿ! ø ü ÿ û þ " ÿ õ ø ø ü ü ý ù ù ü ÿ û ù ü þ ú ù ø ù ý ÿ ö þ ü ø ü ÿ ö ü û ü ø ù ø ø # ÿ ü ý û $ ù ÿ ÿ ø û ü þ ü þ ÿ û û û õ ÿ ý ù ø ÿ % ÿ ÿ ø û ö ú û ÿ û ü & ÿ ÿ õ ' ü ( ý % ÿ ÿ ) ú ø ü ü ø ø õ ÿ ô û û ÿ ø ø û û ÿ ÿ ø ü ÿ û ø ÿ * õ ù ü û ø ü û õ ø û ÿ ÿ # ÿ ü ) ú û õ ÿ õ ö ú û ÿ & û õ õ ù ÿ ü ø û ø ü ÿ û õ ú ù ø ø ÿ $ ÿ ü û ø ü û õ ø û û * û ý ö ÿ õ ) ü ù ÿ û ø õ ô õ ö ø õ ù ú û ü ö ú û ÿ + æ ï, ï í ê ï -. ð î é è î ì ë / ì ò ì ê ì í # þ ÿ û û û õ ÿ ý ù õ ù ý ÿ ù ø ø õ ù ÿ õ ù ü ø û ü þ õ ö õ ö ø ÿ û ü ÿ ö ú ÿ ÿ ö õ ø ù ù û þ õ ÿ ý ù ö ÿ û " ø ý û û ÿ ø ü ÿ û ü ü þ $ þ ü ÿ ù ý û û ÿ ü õ ü þ õ û ù ÿ ü ö ü ÿ õ ø ú ÿ ÿ ü ÿ ù ÿ õ ü û õ ù û ü ø ú û õ ö ÿ ÿ ù ÿ ö ü ø ö ÿ ö õ ø ù ù û õ ö ü ø ö ÿ ö ü ø ÿ ÿ ü ÿ ú ù ÿ! ø ø ü û õ þ ÿ õ ÿ ü õ ù ÿ ÿ ú ö õ ô û õ ù ÿ ø ü þ ÿ ý ù ö ÿ û " ø ý û þ û û ÿ ø û ü þ $ þ ü ÿ ù ý û ø ü õ ù ÿ õ ù ÿ ü õ õ û ö û û ü ÿ û ü ø ø ü û ý õ ù ÿ ü õ ü û ö ÿ ý û ÿ ú û ù õ û ö ú û ú ø ü õ 1 ø ö û û û ÿ ý ù ú ý ÿ ù ø ø ü ÿ õ û ÿ þ ü ÿ ü þ ü ú ù ÿ ø õ õ ø ö û û Sankmark 5% Vatten 15% Vägar,3% Skogsmark 5% Bebyggelse 1% Jordbruks mark 23% Öppen mark 6% : 6 ; : < = > <? < 3 < < 3 < A B C D ; 3 E D F 5 < : G < D : = 6 3 < < 3 < 4 D A B 6 8 H > E E : C B 3 D D 3 A < D? : I F : J : < K L 6 = : F < M C N O I = : F < P 3 Q J 6 A E > < R S S T 8 Á Â

17 W X Y Z [ X \ ] ^ _ ` ^ X _ a b Z ^ ^ Z ^ c X d e b ` f g h i i h j h i i k l m n o n p q r q s t u p v w t x w q y p z p n { t w } p x p n ~ ƒ ˆ Š Œ Ž ƒ Š ƒ ƒ Š Š Š Š Œ Š Ž Š Š š Œ ƒ Š Š ˆ Œ Š ƒ Š ƒ ƒ Š Š Š Š œ Š š Š Š Š Š Š Š Š Š Œ Š Œ š Š ƒ Š š Š Š ƒ Š ž Œ š ˆ Š Ÿ Š ˆ ƒ ˆ Š Š Š Š ƒ œ ƒ Š œ œ ƒ Š Š š ƒ ƒ ƒ Š Œ Œ Š ƒ Š Š Š œ Š š Œ Š ƒ Œ Œ œ Š Š Œ Š ƒ ƒ ƒ Š œ Š Š š Œ ˆ Š Š Š œ Ž Œ ª ƒ Š ƒ Š Š ˆ Œ š «ƒ Œ Œ Ž ƒ ƒ ƒ Š œ Š Š Š Š Š ƒ Š œ Š «ƒ Œ Œ Ž ƒ ƒ ƒ Š œ Š Š ~ š Ž ƒ Œ Œ ƒ ƒ ƒ Š œ Š Š Š Š Œ Š œ Š ± Š œ ƒ Š ƒ Š ƒ ˆ ² Œ š Š Š ³ Š ± ² ˆ ƒ Š ƒ Š ² ˆ š Ÿ Œ Š ± ƒ Š ƒ Š Š ˆ ± ³ œ Š µ Š œ Š ƒ Š ƒ Š ˆ ƒ Š Ÿ Š ˆ ± ƒ Š ƒ Š ˆ ± ~ Š ˆ ± ª ª ž Š œ Š ± ž Š Š œ Ÿ Š ˆ Skog 8% Sankmark 1% Industri,2% ARV 16% Öppen mark 3% FOSFOR Dagvatten 4% Enskilda avlopp 18% Odlad mark 5% Skog 8% Sankmark 2% Industri 5% ARV 25% Öppen mark 2% KVÄVE Dagvatten,4% Odlad mark 45% Atm deposition 11% Enskilda avlopp 2% ¹ º» ¼ ½ ¾ À Á Â Ã Ã Ä Å Æ Ç È» É Á Â Å É È ¹ Ê È Ë Ì Ä À Ì Ä» Ä Å Æ É Ë Â Ë Ê Í À É Á À º Î È Ï Î À È Ë» Î Î Î ¹ À Ä Ç Ð» Ï Ñ Ê Ò Ó Â Î À À Ô» Ê Á À Ê Î Õ» Ê Ö» Ä Á  Πº Ö Á ½ λ Ø Ù Ù Ú Û Ü Ý Þ ½ U V

18 - 4 / á â ã ä å â æ ç è é ê è â é ë ì ä è è ä è í â î ï ì ê ð ñ ò ó ó ò ô ò ó ó õ : ; < = A B C D > E > > B G H I J K K > E > F G L M K A N O P Q R S P T U V W O Q X R Y Z U [ \ Q Z S ] W W O U S \ Q ^ X _ ` Q a T U ^ O W X T U ^ O Q X ` V U Z U [ ] Q _ Q ] Y [ \ Q ] S W ] a O b b c R d e _ Z [ T Q f g h i R U W Q R b b P Q R [ Q ] Y Y O W X R Y _ ] W W U Z U [ R d e P Q R S P T U V W O Q U ] X V R R Q ^ Z U ] W O Q P Q O X O U j W O Q ] X Z a Z b ] [ ] f h k U ^ O Q X ` V U Z U [ ] Q U ] c g g l R Y _ ] W W ] ^ O S ] W W O U V O Y Z m Y O W ] b b O Q Z S ] W W O U Y R X X ] m _ b ` ^ O X Y n W U Z U [ ] Q m S n o W P b ] U V W R U Z X p ` ] Q R d e a R W W O U _ ] T U ] Z Q Z U U ] U ^ O S ] W W O U h i O Y Z X V ] ] U ] b q X Y O W R ^ O Q m _ ` Q V b ] Q Z U [ ] Q R d e a O ^ ` Y U Z U [ X U R Q Y O Q _ ` Q ^ O R b Z V ] V O Y Z X V ] S ] Q Z ] a b O Q U ] Q O ^ R S Z X ] X Z a Z b ] [ ] c h r O ^ ` Y U Z U [ X [ Q T U ^ O Q _ ` Q S n o W P b ] U V W R U R d e a R W W O U _ ] T U ] Q O ^ R S Z X ] X a Z b ] [ ] s R d e t h, -. -,,, -, -,, - - / 3 #,,. - # # #, - 1 -, - / #, -, - # #,.,,,.,. ## #,., -,.. 3,.. # # ## # #,,.. #.. - # # # # # #, 1 - #, 1, - #, #, - 2 -, #,. - # # # 3 -, - ) * # $+ % & ' ( ,. 3 # # # # ## # # 1.. / # 1,. - # # 4 # /. #.. -, / 1 - # 4 # # # # 3 - / - # -. - / -, , " # $% & ' ( / # # # / ! ö ø ù ú û ü ý þ ú ÿ ø ø ù ú ù ú ø ÿ ú ü ü ü ü ý ß à

19 w x y z { x } ~ ~ x z ~ ~ z ~ ƒ x ˆ ˆ Š ˆ Œ Ž š œ ž š Ÿ ž š š š œ ž š š ž š š œ œ ž ª ª Del- Nr Punktbeskrivning Del- Nr Punktbeskrivning omr omr Vattendrag Sjöar A, B 22 Ölens utlopp A, B 21 Ölen A, B 23 Utloppet ur Lill-Björken A, B 24 Toften A, B 245 Svartåns inflöde i Teen A, B 211 Ö Laxsjön A, B 258 Svartån vid Kvistebro A, B 2118 V Laxsjön A, B 259 Svartån vid Brohyttan A, B 221 Multen A, B 26 Svartån, Hidingebro A, B 222 Storsjön A, B 27 Svartån, Karlslund A, B 234 Falkasjön A, B 279 Svartåns vid gästhamnen E 41 Öljaren A, B 2114 Östra Laxsjöns utlopp G 51 Näshultasjön A, B 2119 Västra Laxsjöns utlopp F 91 Hemfjärden A, B 212 Utl. ur Oxhultadammen, Laxå F 92 Mellanfjärden A, B 2121 Laxån vid Ågrena F 93 Storhjälmaren, A, B 2122 Borasjöns utloppså vid Ågrena F 95 Östra Hjälmaren A, B 232 Garphytteån vid Lannafors A, B 233 Garphytteån vid Hidinge A, B 241* Lillån från Logsjön vid Knista C 31 Vibysjöns utlopp C 318 Täljeån vid Täby C 33 Täljeån vid Almbro C 335 Täljeån vid Tybblebron C 34 Kvismare Kanal, Odensbacken C 351 Täljeån utflöde i Storhjälmaren C 311 Kumlaån vid Brånsta C 3115 Kumlaån vid Mosjön C 321 Frommestabäcken vid Ekeby E 421 Forsån, Öljarens utlopp G 52 Näshultaån vid Hjälmaregården G 53 Tandlaåns mynning G 71 Eskilstunaån, Eskilstuna vattenverk G 72 Eskilstunaån, gevärsfaktoriet G 73 Eskilstunaån, nedstr ARV, E3 G 74 Eskilstunaån, nedstr. Torshälla u v

20  ± ² ³ µ µ ¹ º» ¼ ½ ¾ ¾ À ¾ Á Ã Ä Å Æ Ç È Æ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Í Ñ Ò Ò Ó Í Ï Ô Í Î Õ Ö Î Ø Í Ð Í Ñ Ò Ò Ó Í Ï Ö Ù Í Ò Î Í Ú Ó Û Î Õ Ü Ý Ý Ü Þ Ü Ý Ý ß à á Î Ð â ã Ï Ñ Ï Î Ï Ö Ù Í Û Î ã Ó Í Ø Û Î ä Ó å æ ç è é ê Ñ Í Ï Ø Õ ë Í Î Û Ó ê Ú Ð Ñ Ð Ï Ú ã ã Ð Ñ Ñ Õ Ð ì Ù ê Í Ú í Ñ Û Î ã Ó Í Ø Û Î Õ Í Î Û Ó ê Ú Ð Ñ Ð ê Ñ Í Ö Ù Í Ð Ú í à î ï Ú ã Ñ í Ñ ð Í Î Û Ó ê Ú Ð Ñ Ð Í Î Ð â ã Ï Ñ Ï Ö Í Ø Õ Ñ ã ã Ñ â Õ Û Î Í Ð Ù ñ Õ Ú Õ í Ñ Í Ü Ý Ý Ü Þ Ü Ý Ý ß Ð Ï Ñ Ï Ú Ó Õ Ð ê Ú Ð Ó å æ ò Ô Ö Ù Í Î ã Ð Î Í í Ù Í Ð Î Û Ï Ú Û Ú í Ñ Í Î Ø Í Ð â Õ Û Î Í Ð Ù ñ Õ Ú Õ í Ñ Í à ó Í Ú Ô Í Û Ñ Ï Ñ Ö Í Ø Õ Ü Ý Ý ß Í Î Û Ó ê Ú Ð Ñ Ð Ú ï Ú ã Ñ í Ñ ô Þ õ à á Î å Ú Ò Ú Î Õ Ï ñ Ó Õ Ï Í Ó ã ã Î Õ Ð ö Ö Ï Ñ Í Ï Ú ã ã Ñ Ï Ï ï Î Û Ù Ñ ê Ñ Ï Ï Î Õ Ð ö Ð Ï Î Î Ï Ð Ï Ú ã ã Ð Ï Ø Õ Û Ð Ø ê Ô ã Ð Ó Û Î Ð Ð Ò Ø ê Î Í ñ Ñ Õ Ú Ó ã Ú ñ Ñ Ñ ê Ð Î Î Õ Û Î Õ à ç Î Û Ù Õ Ú Õ í Ñ Í Õ Ñ æ Ñ Í í ò Ó Í Ï Ð Î Õ ã Ú í Ï Ñ Ï â Í ê Ø Í Û Ð ê Î Í ñ Î Ï Ð ï Î Û Ù Þ Õ Ú Õ í Ð í Í â Õ Û Î Í Ö Ù Í Ú ã ò Ù ñ ê Ñ ã Ú Ï Î Ï è ø Ú Î Û Î Í æ Ó ã Î Û à ù ú ú ú ë à û Î Ð Ð Ñ ï Î Ð ñ Í Ú ê Ð Õ Ô Í Ñ Í Î Ú ï Ú ã Ñ í Ñ Ü à Ñ Ï â Í ê Ø Í Û Ð ê Î Í ñ Î Ï Ð ï Î Û Ù Õ Ú Õ í Ð í Í â Õ Û Î Í ã Ú í í Î Í Ó å ñ Ð Ø Ï Ú ã ã í Í â Õ Û Ö Ù Í Û Î ï Î Û Ù Õ Ú Õ í Ð Þ í Í Ô Õ Ð Î Í Ð Ó Ö Ú Õ Õ Ð Ñ Í ñ Î Í Ñ Û Î Ú Í Ñ Ò Ò Ó Í Ï Î Õ Ð Û Ú Ñ í Í Ñ à ä ê ê Ú ñ Î ã Ð Î Í Ö Í Ø Õ ï Î Û Ù Õ Ú Õ í Ð í Í â Õ Þ Û Î Í Õ Ñ ñ Ó Î Õ Ï Î Í Ñ Ð Ú ï Ú ã Ñ í Ñ Ü ì ß Ó å æ ü à ý Î Û Î ã ê Ô Í Û Î Õ Í Î Ð Ò Î ñ Ï Ú ê Î Ú Õ ê Ô Í Û Î Õ Ö Ù Í Ò Î Í Ú Ó Û Î Õ Ü Ý Ý ô Þ Ü Ý Ý ß Í Î ã Ñ Ï Î Í Ñ Ð Ï Ú ã ã ï Î Û Ù Õ Ú Õ í Ð Þ í Í â Õ Û Î Í Õ Ñ Ð í Í Ô Õ Ð ê Ô Í Û Î Õ Ú Ö Ú í â Í Î Í à î ï Ú ã Ñ í Ñ Ï Í Î Í Î Û Ó ê Ú Ð Ñ Ð Ï Ú ã ã Ð Ï Ø Õ Û Ð ï Î Û Ù Õ Ú Õ í Ñ Í Ð Ó í Í â Õ Þ Û Ñ Ð Ò Ø Ï Í Î Þ Ø Í Ð Î Û Î ã ê Ô Í Û Î Õ Ö Í Ø Õ Ò Î Í Ú Ó Û Î Õ Ü Ý Ý ô Þ Ü Ý Ý ß à þ Ù Í ï Î Û Ù Õ Ú Õ í Î Õ Ñ ê ê Ô ÿ Ï Ò ã Ñ Õ ñ Ï Ó Õ í Ù Í Ð Î Õ Ð Ñ Ñ Õ ê Ô í Û ï Î Û Ù Õ Ú Õ í Ñ ê Ñ Í Ï Ð Ñ Ñ Õ Ð Ô Ï Ï Õ Ú Õ í Ó å æ ï Ú Ó Ñ Ð Ð Ñ è ï Ú ã Ñ í Ñ ß ë à î Û Î Ð ò Ù Ñ Í Û Ô Í Ò ã Ñ Õ ñ Ï Ó Õ â Õ Û Î Í Ð Ù ñ Ð Ø Í ã Ú í Î Õ Ñ Õ ê Ô Õ Û Ð Ô ê Î Õ Í Î Ð â ã Ï Ñ Ï Î Ï Ö Í Ø Õ Û Î Õ Ô Í Ñ Ð Ï Ö Ù Í Î í Ø Î Õ Û Î Ø Í Î Õ ê Ú Û ï Î Û Ù Õ Ú Õ í Î Õ à ç Ó Ï Ï Î Õ Ö Ñ â Õ Ñ Õ ï Î Û Ù Ð â Ï Ú Ö Í Ø Õ Í Î Ð â ã Ï Ñ Ï Î Ï Ö Í Ø Õ Ü Ý Ý ß Ø Í Ð â Õ Û Î Í Ð Ù ñ Þ Õ Ú Õ í Ñ Í è ï Ú ã Ñ í Ñ ü ë à Í Ñ Õ Ð Ò Ó Í Ï Î Í Ñ ê ñ ê Ô ê Î ì Ö Ó Ð Ö Ó Í Ó å æ æ Ñ Í ï Î Í Ô ñ Õ Ñ Ï Ð Î Û æ ò Ô ã Ò Ñ ê Ñ Õ Ñ ã ö Ð Î Í Ñ Û Î ê Ô Í Û Î Õ Ó å æ ê Ñ Ï Ï Î Õ Ö Ù Í Ú Õ í Ð Û Ñ Ï Ñ Ö Í Ø Õ é ý î Ó å æ Í Î Û Ó ê Ú Ð Ñ Ð Ú ï Ú ã Ñ í Ñ à Ñ Ï Ï Î Õ Ö Ù Í Ú Õ í Î Õ æ Ñ Í â Õ Û Î Í Ø Í Î Ï Ô Ï Ï Ð Ñ ê é ý î Ú Ö Ñ Ð Ï Ñ Ò Î í Î ã Ð Ï Ñ Ï Ú Ó Õ Î Í ì Ñ ã Ï Î Í Õ Ñ Ï Ú ê Ï ï Î Í Ô ñ Õ Ñ Ï Ð Î Õ ã Ú í Ï ó é Þ Î Ï Ó Û Î Õ è ï Ú ã Ñ í Ñ ë à þ Ù Í Ñ Ï Ï Ò Ø ï Ô Ð Ï Ñ Ð Ô Ï Ï ñ â Õ Õ Ñ â Ï Õ ö Ï Ï ò Ñ Û Î ê Î å ñ Ó ê Ú Ð Ñ ê Ñ Ï Ï Î Õ Ö Ù Í Ú Õ í Ð â Ò Ò í Ú Ö Ï Î Í Õ Ñ æ Ñ Í æ Ñ ã Ï Î Í Ö Ù Í Û Î Ó ã Ú ñ Ñ Ô Õ Î Õ Ñ Ð ñ Ñ Ï Ï Ñ Ï Ð Ö Ù Í Û Î ê Î å ñ Ó Í Û Ø Ú Õ í Î Õ Ñ Õ Ñ ã ö Ð æ Ñ Í â Ï Ö Ù Í Ï Ð à ç Î Í Ô ñ Õ Ú Õ í Î Õ í Î Í Î Ï Ï Ú Õ Ï Î Í Ò Ó ã Î Í Ñ Ï æ Ñ ã Ï ê Ô Í Û Î Ö Ù Í ê Î å ñ Ó Í Õ Ñ Î ã ã Ñ Õ Ñ Õ Ñ ã ö Ð Ï Ú ã ã Ö Ô ã ã Î Õ Ñ à û Ô Í Î Ö Ï Î Í æ Ñ Í Ï Í Ñ Õ Ð Ò Ó Í Ï Î Õ ï Î Í Ô ñ Õ Ñ Ï Ð Ö Ù Í ê Ñ Í ò Î ê Î å ñ Ñ Ö Í Ó ê Î å ñ Ñ Ü Ü Ý Ý Ï Ú ã ã Ó å æ Î Û ê Î å ñ Ñ Ü Ü Ý Ý ß Ó å æ ê Î å ñ Ó Þ Ï Í Ñ Õ Ð Ò Ó Í Ï Î Í Õ Ñ æ Ñ Í Ð â Î Í Ñ Ï Ð Ö Ù Í æ Î ã Ñ Ø Í Î Ï à þ Ù Í Û Î Ò â Õ ñ Ï Î Í Û Ô Í ê Î å ñ Ó ê Ú Ð Ñ ê Ñ Ï Ï Î Õ Ö Ù Í Ú Õ í Ð Þ â Ò Ò í Ú Ö Ï Î Í Ð Ñ ñ Õ Ñ Ð æ Ñ Í Ø Õ Ñ Û Ð Î Û Î ã ê Ô Í Û Î Ï Ñ Õ ê Ô Õ Ï Ð ê Ú Û ï Î Í Ô ñ Õ Ú Õ í Ñ ê ê Î å ñ Ó Ï Í Ñ Õ Ð Ò Ó Í Ï Î Õ à Õ Ñ Í Î Ñ ã ñ Ó Î Ö Ö Ú å Ú Î Õ Ï Ð Ó Ñ Õ í Î Í Û Î Õ Ï Í Ñ Õ Ð Ò Ó Í Ï Î Í Ñ Û Î Ô Õ í Û Î Õ ñ ê Ô ê Î Í Î Ð Ò Î ñ Ï Ú ê Î Ö Ó Ð Ö Ó Í Ò Î Í æ Ñ Ñ ê Í Ú Õ Õ Ú Õ í Ð ö Ï Ñ æ Ñ Í Ô ê Î Õ ï Î Í Ô ñ Õ Ñ Ï Ð Ö Ù Í ê Ñ Í ò Î Ò â Õ ñ Ï à î Ñ Ï â Í ê Ø Í Û Ð ê Î Í ñ Î Ï Ð ï Î Û Ù Õ Ú Õ í Ð Þ í Í â Õ Û Î Í Ö Ù Í Ð ò Ù Ñ Í Ó å æ ê Ñ Ï Ï Î Õ Û Í Ñ í è á Ñ Ò Ò Ó Í Ï ô ú ù ð ë í Ù Í Ð Î Õ ñ ã Ñ Ð Ð Ú Õ Û Î ã Õ Ú Õ í Ñ ê ê Ñ Ï Ï Î Õ Û Í Ñ í Î Õ â Ï Ú Ö Í Ø Õ Ñ Í Î Ñ ã Ö Ù Í ã â Ð Ï Î Õ è Ð Î Õ Ô Í Ñ Í Î ï Î Ð ñ Í Ú ê Õ Ú Õ í Ú ï Ú ã Ñ í Ñ Ü ë à û Î Õ Ñ Í Î Ñ ã Ö Ù Í ã â Ð Ï Ð Ó Í Î Û Ó ê Ú Þ Ð Ñ Ð ï Ñ Ð Î Í Ñ Ð Ò Ø Ï Í Î Þ Ø Í Ð Î Û Î ã ê Ô Í Û Î Õ Ö Í Ø Õ Ò Î Í Ú Ó Û Î Õ Ü Ý Ý ô Þ Ü Ý Ý ß à «

21 N G H I J K L M L O P Q R S T R U V W W X Y P Q Y Z [ \ ] ^ [ \ _ ^ [ ` a b c d e [ a a f ^ b a e g d \ g ] h a d g \ [ i g b [ d d ^ j \ g ` e _ k g ` d b a a d ^ j ^ g l e _ \ ] g ` [ \ g m ` ` _ \ k [ a d n o \ j ` p h a b _ l q d b a a i g l g k r g \ ^ [ \ i g d i _ l e r g d s i a b c d ^ [ \ k [ \ g m ` ` _ \ k [ a d t u b c h \ v v w n x y ] d g ` ^ [ \ i g ` ^ [ \ k [ ] d g ] g i [ ` k m d ` b ` c [ \ ` [ r y \ p [ i g _ l q j \ ] k g i g a d g k z g \ [ d h \ g ` ^ [ \ i \ s c d g ` _ l q g ` q [ a ^ c \ [ i ^ [ \ k [ \ g m ` k g i g a ^ m \ i g d u y \ z g \ b _ i g ` v { v } v { { ~ f f p m k u y \ d k g i ƒ f t Z x ~ ~ w n \ ] ` g i g \ r y \ i g ` ^ [ \ y ^ g \ i g d ` _ \ k [ a [ ˆ k k f p m k u y \ d k g i k g i g a ^ m \ i g d ƒ k k u y \ z g \ b _ i g ` v { v } v { { ~ t Z x ~ ~ w n Z [ p f [ h c h ] d b _ l q _ e d _ r g \ ^ [ \ _ ^ [ ` a b c d ` g i g \ r y \ i ] \ b e [ k g i [ ` p [ ` h [ \ b f p h a b _ l q ] g z d g k r g \ ^ [ \ ` g i g \ r y \ i ] u [ d d b c [ t u b c h \ v v w n g ` ] d _ \ [ ^ [ \ b [ d b _ ` g ` b ` g i g \ r y \ i k g a a [ ` k j ` [ i g \ ` [ \ g ] h a d g \ [ i g b [ d d m ^ g ` c \ h ` i ^ [ d d g ` ` b ^ j ` ^ [ \ b g \ [ i g n Š \ h ` i } ^ [ d d g ` ` b ^ j ` ^ [ \ h ` i g \ i g d ` _ \ k [ a [ b p [ ` h [ \ b } k [ \ ] ] [ k d b p h a b _ l q [ h c h ] d b _ l q y ^ g \ g a a g \ k s l e g d y ^ g \ i g d ` _ \ k [ a [ b _ e d _ r g \ } i g l g k r g \ n ^ \ b c [ k j ` [ i g \ a j c c \ h ` i ^ [ d d g ` ` b ^ j g \ ` [ ` m \ [ i g d ` _ k [ a [ t Š Œ w n Lufttemp. ( C) max min J F M A M J J A S O N D Nederbörd (mm) max min J F M A M J J A S O N D! " # $ % % & ' ( ) * +, / 1 $ $ * 2 # $ $., ! 5. ). +. $ 6 1 $ + 5! + 7 ' 8 9 :, 4 /! - * 2, 2 * 2! ; )! < $. 6 $ ; ( $ = > >?, * - 2 ) ; $ - * / $ +. ) 1 $ 3. $! ; +. ) % A? % B A > & 7 2 $. C 4 * +. /! ) D. $ 5!, * $ -! ) B ; C E - * F $ +. ) # ) +. $ % A > > B 2 * /. 2 &

22 š œ š ž Ÿ ª ««± ² «³ µ µ ¹ º» ¼ µ ¹» ½ º ¾»» À µ ¾ µ Á » º» À à ¼ Ä º ³» µ ¼ à Á Â Å Ä º Æ ¼ Á Ç ¹ È Ã É À º à µ Ê» ¼ Ë ½ À Ì Ê Í Î Ï Ð Ñ» º º» µ» µ µ ¾» Ì» ¾ µ Á» º À Ì µ º ¼ Ì» ½ º ¾ À Æ» Ê» À µ À º º » Ã Ë ½ À Ì Ê Í Ò Ó Í Ô Ï Ð Õ ¾ à ¼ É Á  µ ¼ É» ½ µ À Ì» ½ º ¾ à µ Á Ö Ö» À» Ö À º À Ö ¼ Ã É Ç É Ó» Á Ç ¹ À  ¼» ¾ Ã Ã É À ½ µ µ » Æ Ó Æ Ê À Ë ½ À Ì Ê Í Ò Ó Í Ô Ï Ð Ñ Å Ä º Æ ¼ É Á  ¾ µ Ä ½ º ¾ à µ Á Ö Ö À à º Ê µ µ Ö ¼» Ê Ì Ê Ã µ À Ð Ø º º» µ» µ µ ¾» Ì ¹» ¾ à ¾» ¹ Ì» ½ º ¾ Ê ¾ Á Â Ù Ó ¾ Ç Â Ó Ù Ë ½ À Ì Ê Í Ò Ó Í Ô Ï Ð Medelvattenföring (m 3 /s) 4 Eskilstunaån Svartån Täljeån Ú Û Ü Ý Þ ß à á â Þ ã ä å æ å ç è é ê ê å ë ì í Þ Û ë Ü Û î ã ï Û ç ã ê Ý ë é ð ë è Û æ ñ ò ë æ å è é æ ó ô õ ß õ ö ø è é Þ ê ð ë è Û æ ù é Þ ç ã ú ç Ý ë æ ó à õ ô õ ö ã é ä ê û ü çý å ð ë è Û æ þ ç ä ÿ Þ ó õ õ ö Ý ë æ å Þ ð Þ å ë ß à ú à õ õ ó å ë ç Û Ü ê ø ñ ã å Ü å ç ä ü ê ë Û ë Ü é Þ ö á Vattenföring (m 3 /sek) Flöde Provt Vecka nr Ú Û Ü Ý Þ ß á å ï ä å æ å ç è é ê ê å ë ì í Þ Û ë Ü Û ø è é Þ ê ð ë è Û æ ù é Þ ç ã ç Ý ë æ ó à õ ô õ ö ð Þ à õ õ ó å ë ç Û Ü ê ø ñ ã å Ü å ç ä ü ê ë Û ë Ü é Þ ö á Þ è ê é Ü ë Û ë Ü ã ê Û ç çì ü ç ç å ë é Ý ë æ å Þ ð Þ å ê ü Þ ä é Þ ï å Þ é æ å Û ì Û Ü Ý Þ å ë á Ž

23 ! " Q R S S R T U V W R T T V X Y U R Z V X T [ Z \ W R T T V X ] U [ W W ^ Y \ _ W ` S S _ Z R a S b Y V X \ [ c W ^ Y a S b Y V \ T [ ] ] R U d a ^ Z e U f g h f i j k Vattenföring (m 3 /sek) Flöde Provt Vecka nr # $ % & ' ( ) * +, -. /, 1, , ' $ 6 % $ 9 : 2;, < 6 3 $ 1 = 2 > ' A B < ' C A A D?, 6 2 $ % 5 E F G H I J K, %, 2 : 5 6 $ 6 % 4 ' B * L ' / % 6 $ 6 % J 5 $ 2 27 : 2 2, 6 4 & 6 1, ' < ', 5 : ' 4 '., ' 4 1, $ 7 $ % & ', A M ( B * Vattenföring (m 3 /sek) 1 Flöde Provt Vecka nr # $ % & ' ( M * +, -. /, 1, , ' $ 6 % $ N J. $ 2 J 5 & 6 4 < 6 3 $ 1 G O 6 1, 3 4 1? P A ( A B < ' C A A D?, 6 2 $ % 5 E F G H I J K, %, 2 : 5 6 $ 6 % 4 ' B * L ' / % 6 $ 6 % J 5 $ 2 27 : 2 2, 6 4 & 6 1, ' < ', 5 : ' 4 '., ' 4 1, $ 7 $ % & ', 6 *

24 m n o p q n r s t u v t n u w x p t t p t y n z { x v } ~ ~ ~ Ÿ ª «ª ª «ª ª «ª ± ² ª ³ ± ± ª µ «ª ± ² ª ¹ ª ª ª ª ¹ ª º ª ª ² ª ª µ ª ± ² ª ª «ª µ ² º ¼ ½ ± «ª ¼ µ ¾ À ª µ ² «ª ª ª Á ¹   ± ª ª ¹ ² «³ ª ª Ã Ä Ä Å ³ ¹ ª ª ± ª ª «µ Ÿ ª ª ± ² ª ª ª ± ² ª «ª µ Æ º ¼ Ç µ ² «ª ± ² ª ± ± ª ± È ± ª È «¹ ² ½ º ± ² À ª ½ Á ¹ º ± ² É µ ª µ ² «ª ± ² ª» º ¼ ƒ ˆ Š Œ Ž Š Ž ƒ ƒ ƒ Š ƒ Š ƒ Œ Œ Š Ž Ž š š œ š š ž ˆ Del- Nr Beskrivning Arealförlust omr. Kväveförlusterna är: Fosforförlusterna är: (kg/ha år) (kg/ha år) A 23 Svartåns infl i Toften 1,4 Låga,4 Mycket låga A 245 Svartåns infl i Teen 1,2 Låga,4 Mycket låga A 259 Svartån Brohyttan 1,6 Låga,5 Låga A 26 Svartån Hidingebro 1,9 Låga,6 Låga A 2119 V Laxsjöns utlopp 2,2 Måttligt höga,7 Låga A 2121 Laxån vid Ågrena 5,8 Höga,9 Måttligt höga A 233 Garphytteån Hidinge,9 Mycket låga,2 Mycket låga B 27 Svartån vid Karlslund 2,5 Måttligt höga,5 Låga B 279 Svartån gästhamnen 1,9 Låga,5 Låga B 241 Lillån från Logsjön 5,9 Höga,17 Höga C 31 Vibysjöns utlopp 3,5 Måttligt höga,9 Måttligt höga C 318 Täljeån vid Täby 4,8 Höga,1 Måttligt höga C 33 Täljeån Almbro 5,2 Höga,9 Måttligt höga C 335 Täljeån Tybblebron 5,7 Höga,9 Måttligt höga C 34 Kvismare kanal 6,1 Höga,9 Måttligt höga C 351 Täljeån Storhjälmaren 5,9 Höga,8 Låga C 311 Kumlaån Brånsta 6,3 Höga,9 Måttligt höga C 3115 Kumlaån Mosjön 9,7 Höga,1 Måttligt höga E 421 Forsån, Öljarens utl 1,4 Låga,8 Låga G 52 Näshultaån 1,2 Låga,5 Låga G 53 Tandlaåns mynning 2,8 Måttligt höga,1 Måttligt höga G 71 Eskilstunaån Hyndevad,8 Mycket låga,4 Mycket låga G 73 Eskilstunaån ARV 1,1 Låga,4 Mycket låga G 74 Eskilstunaån Torshälla 1,3 Låga,4 Mycket låga l l

25 Ì Í Î Ï Ð Í Ñ Ò Ó Ô Õ Ó Í Ô Ö Ï Ó Ó Ï Ó Ø Í Ù Ú Õ Û Ü Ý Þ Þ Ý ß Ý Þ Þ à Fosfor (ton/år) 8 Svartån 6 Täljeån Flöde (m 3 /s) Forsån ! " # $ % $ & ' $ & ( % $ ) ' " * +, &- $ "! ". / &- $ & Kväve (ton/år) Flöde (m 3 /s) 2 Svartån Täljeån Forsån ', ' $! " # $ % $ & ' $ & ( % $ ) ' " * +, &- $ "! ". / &- $ & á â ã ä ä å æ ç è é ã ê é ë ì é æ å ë í î é ì æ ï å ð é ë æ ä ì è é ñ è ä ä æ å ê é è å ò è é î é ó é ð ñ ë ì í ê ë â ã ä ä å æ ç è é ã ï æ ì ì è å ó ô õ é ã å ö ö è å î ñ æ ì ì ë ì î é å è ç è é ò ô é ç é è ë ø ä ì è é æ é ã ë ì î é æ ï é ã å å ã å ö î ù ú ë ì ô é é è ì é æ å ë í î é ì è é û ü é è ì ë ì é æ å ë í î é ì è é æ ï ó é æ ñ ó ô é æ ä ä ì â ï ð ï è ð é ô ï è é ç è ì å î é ñ æ ä æ ý ó ã ö ø é þ ÿ õ þ û è ì ó ã å å ë ð ï è å è ì ì ó ä è é ì æ ä ñ ã å ç é è ï æ ì ì è å ç é æ ö ë î ñ ñ å å æ é ã ð ä ñ æ é è å ñ è å æ ï ç è ë ë æ ã å ö ê é è å ò æ é ì ä æ é è å ë ø ì ä î í í î é ë ê å ý þ ã ó ô é ò ø å ç è ì ë é è ù ã í ã è å ì â î å ì é î ä ä ý ó ã ö ø é þ ÿ þ û ã ä ä ë ì é æ ð ä ñ æ é è å â î ñ ñ è é å ð é ë æ ä ì è é ó é ê å á ì î é ú ð ä ñ æ é è å ë æ ñ ì ó é ê å ð ë ú ø ä ì æ ê å ë ï æ ì ì è å ë ë ì è ñ î ù ú ó ô é è ø ì ä î í í è ì ì ã ä ä ë â ã ä ë ì ø å æ ê å ì ã ä ä â î ñ ñ è é ð ï è å æ å ç ä æ ê å û á æ ñ ì ä ã ö æ ì é æ å ë í î é ì ç æ ì æ ó ô é ê é ÿ é è ç î ï ã ë æ ë ì ã ä ä ë æ ñ ñ æ å ë ñ è ç ï æ ì ì è å ó ô é ã å ö ë ø í í ö ã ó ì è é ã ò ã ä æ ö æ û Ê Ë

26 9 : ; < = : A : A C E : F G D B H I J K K J L J K K M Fosfor (ton/år) Flöde 74 Flöde (m 3 /s) t u v w x y z { t } ~ x x } x ƒ x } ˆ Š ~ ˆ u Œ } u } w } Š x u u v } x ˆ y Ž Ž { Kväve (ton/år) Flöde 74 Flöde (m 3 /s) t u v w x y Ž { Š Š x } x ƒ x } ˆ Š ~ ˆ u u Œ } u } w } Š x u u v } x ˆ y Ž Ž { N O P Q R S P T U V W X V T R S S Q Y Z Z [ \ R V ] W P T ^ \ \ [ _ R ` S ^ a [ V b c [ T P Q [ \ d V a X [ T T _ [ T e a W V a [ T R S S P Q Y T T W f Q f d f [ R V V W V X V V X \ g d S W \ [ V h ` R ] U \ i j k i l m b n R S S P Q Y T T [ T Q Y Z Z [ \ a [ S P ` \ X V o Y \ a _ \ U Q P Z W \ p Q [ V Y q r a [ S P ` \ X V W f S Y s s P \ [ V R V ] P f [ \ Q [ T R O P Q R S P T U V W b 7 8

27 š œ ž Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ª ª «ª ª Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ó Ø Ù Ú Û Ð Ü Ý Ï Þ ß à Ð Ø Ò á â ã ä å æ ç â å è ç é ê ë å â ì å ç è ã í î è å â æ ç ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ì æ ç ï ú ñ û ü ô ë ý þ ÿ é ã ø é â ç è æ ç ï ò ñ ü ñ ô þ è å ì â ù ë å â é ì ç ì å ç ã ç è î î î ì ë ý þ ä ë é ä ë å ì ø è é â ç ã ç ì ç ê æ ù ø è å ì ç õ é è â ì ç å ì â ã ë ç é ë é ì å ã é ù ç ö å è ç é ê ë å â ì å ä å æ ç ë å æ ì ç é ë ã ç â ì â ã ø ø þ å í î è å â æ ç é ì ø ø ì å ö ø ù ì æ ç é ì ø è î å ã ç ç ã ç é ë å æ ì ç ï ü û ú ô â å ð å ì é ê ì â ã î ì ú ü ê å ë ý ì ç â è î ì ø è é â ç ã ç ì ç è î î î ì ë ý þ ä ë é ä ë å ä å æ ç í î è å â æ ç ë ý þ ö ø ù ì æ ç ì ç ø ã â ÿ ã é é ã ë ç é è â è è é ì ç ä å î è â â ì ç ï ÿ î è â â ì ç ô ã å ì å ë ø ç ì â è â ë é ä å ã é è ç ì ä è ø ø ì â ê æ ù ø è å ì ç é â è è ç â è é î è å è ä ë é ä ë å ë ý þ ò ñ ñ î î ì ê ì å ë ý þ æ å ö ã ø ø ì â â è ë ì å â é ø ê ê ì â ã ä å æ ç å ì ç ã ç é î ì å ì â ã å ì å ë â â è ê å ë ý ì ç â è î â ä ø ì â æ å î ã è ù ø è å ì è ç è ø ë ý þ ã ç â ì î ã è ÿ é ã ø é â ç è æ ç ì ç â ë â è ø è â â å è ç é ê ë å â ì ç þ è å ì å ç è â é ì ç ë è â â ã î ã ì å è â â å è ç é ê ë å â ì ç ã ÿ é ã ø é â ç è æ ç ì ì ç ä è â ë å ñ õó ð í è è ç â è ì â ì å ì â â è ì ç î î ì ë ý þ ä ë é ä ë å ì â ì ç ø ã â â è ì ø ø ë ý þ ä ã å ð ñ ì â ì ç â ã ë ç ì ç ã ù ø è å ì ç å ì â è ç ì õ ì ì ø î å ì â ä å ê ì å ã ë ì ç ð ñ ñ ð ñ ñ å ú ä å î î ì ë ý þ û ü ä å ä ë é ä ë å ½ Å» Ì» ± Ä ¼ ½ º Ä ¾ ¾» Á  à À ± Å» ½ À Æ ¼ ¼ Ç È É Ê Ë ½ ±» ¼ ² ³ ³ Í Â Ã Ë» º» ² ³ ³ Ì Á ² ³ ³ Í À ½ Ë Æ Å» ± Ä ¼ ½ º ±» º Ä Æ ¼ É Ê Ë ½ ±» ¼ Ç Ç Æ» ± ¹ ± ±» Å ± ½ ¾ À» ± È ± ² ³ ³ ²» Ä Æ À Ç Ç ± È ¼ ±» Å ± Fosfor (ton) Kväve (ton) Svartån* Täljeån Övrig tillrinning Luftnedfall Hjälmaren Örebro ARV Summa Eskilstunaån Total uttransport Reduktion i Hjälmaren 64% 51% 89% 83% Luftnedfall Hjälmaren 9% Örebro ARV 9% FOSFOR 279 Svartån* 4% Luftnedfall Hjälmaren 13% Örebro ARV 15% KVÄVE 279 Svartån* 28% Övrig tillrinning 22% 351 Täljeån 2% Övrig tillrinning 19% 351 Täljeån 25% ± ² ³ µ ¹ ± º» ¼ ¼ ½ ¾ À ± Á Â Ã Ä ¾ ¾» Å» ½ À Æ ¼ ¼» ¼ Ç È É Ê Ë ½ ±» ¼ Ë» º» ² ³ ³ Ì Á ² ³ ³ Í

28 ¼! " # $! % & ' ( ) '! ( * + # ' ' # ',! -. + ) / C D E F G H I J J I J K L M N H O P D Q M R S T U V G F H W O J N D P X I Y E Z P D J [ \ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h b i d e j k l l k f m n k f l g o p q r c c j c s h b o e b h t d j l b o u t b b o u v p l f k d w x y r p l f k z k { p s o p k e l } ~ c l b o u m l d f p s o u z b q b o d w x e o o b o j ~ f ƒ e f g h b l h d e o b f k p k n p q d p ˆ e k f q d w x r f f b c k l n l j s f p ~ f o o p q r o p c l t d j l b o p l c c j c s h b u z k { g o u r f g n b f q k h k n b l l q d e e ~ o k c l f b o o p n b f q d w x o h ~ p l f b f z k { g c q k q r c c d f p Š h f k l c c d e f g h b l p o r f o p ˆ r e o b p Š b c k p l o o p k e e k o j k l l k p k n l k Š b c c d w x j ~ f ƒ ƒ a b c d e f g h b Œ d e j k l l k f m n k f l g o p o b h f b c d e b h Š j c s h b o j f g o z d p s o d w x t p p c o b o Ž o h b f p s q o o k f x k f d f l p Š j c s h b l z c c g o d w x l n g ~ o q l b f m n k f l g o u n h k f c p c ~ o h ƒ d w x n h r p l x k e o b o ƒ p l f k { j s f b ~ l c d b l r c e k f b o j ~ f ƒ e n ˆ o o b o ~ l s f p k n d h c o p e k f q o d f f k r f q b p c r l l b o o k p p b f k f v f b Š f d d w x e o o k f r c e k f b o b e j r f h b o a b o p l d f k k o h b c b o d f h Š f ~ q p e k f q s q k f o o b x g c c b l k n o r f o p ˆ r e o b o n k l l b o h f k b o g f k e o h f b d f l b f Š b c k p l k f g o u b c c b f h b p p Š j c s h b o u j f g o p o k k n c d p f b o o p n b f q s f b e o o o b o r c e k f b o p q b f ~ l p c r j f g o k n c d p f b o o p n b f ˆ q b l v f b Š f d c q k q r c c d f p Š h f k l c c d e f g h b l p o r f o p r e o b p Š b c k p l o o p k e e k o j k l l k p k n l k Š b c c d w x j ~ f ƒ ƒ 5 < 6 : # : 6 # # # # # 5 6 < # # ## # # # A ; # # # # ; : : # # # # # # 5 < 5 6 # 5 < < = 6 #5 : B 6 ½ # # 5 6 B ; š œ ž Ÿ š ª «± «š ««² ³ ª ««µ š š œ œ œ ¹ ž º ª ««š ««µ ª ª» ž

29 À Á Â Ã Ä Á Å Æ Ç È É Ç Á È Ê Ë Ã Ç Ç Ã Ç Ì Á Í Î Ë É Ï Ð Ñ Ò Ò Ñ Ó Ñ Ò Ò Ô Õ Ö Ø Ù Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à Ö á â ã â á ä å æ â ç à Ø Ý ã è Ø Ù Ö ß Ý ã â â ã â á ä Þ é Ý ê è Ø ë Þ ì í î ä Ö é à æ â è Ø Ý ä ï ç â ã â á ä é Þ ð é Ø â à æ â è Ø Ý å Ø Ý ã Þ è Ø â ñ ò ò ñ ð ñ ò ò ó Û ô õ ß Ö à à Ø â ç Ø é ã ö õ é Ø à Ö Ù Ù Ø Ý ã ß Ö à à Ø â é Þ ä ä Ö ö ø õ ù Ù ï è Ø ù Ý ê â å Ø á Ø Ù ä à Ö à ã Þ â Þ ì í ú õ ù Ù ï è Ø ù Ý ê â å æ Ù ä è Ö à Ö ö î õ Þ à à Ø â ù Ö æ â Ö Þ ì í û õ ß ü ý àå Ù Ö â ç à Þ â Û þ Ü Ý Þ ß å æ â ç à Ø â ã ÿ ã Ù Ù ê â í Ö Ý Ø à à â à à â Ý ù Ý Þ é ñ ò ò ñ ñ ò ö ã è Ø â à ã ä ç é Ø è à ã è ã á Ö Ý Ø ñ ò Ú Ú Û Del- Nr Lokalnamn Moment omr A 21 Ölen K B A 22 Ölens utlopp q A 23 Utloppet ur Lill-Björken Kµ B A 24 Toften K V B A 245 Svartåns inflöde i Teen K µ B A 258 Svartån vid Kvistebro B A 259 Svartån vid Brohyttan K q A 26 Svartån Hidingebro K F q B B 27 Svartån Karlslund K F Q B B 279 Svartåns vid gästhamnen K F q B A 211 Ö Laxsjön K A 2114 Östra Laxsjöns utlopp K q A 2118 V Laxsjön K V B A 2119 Västra Laxsjöns utlopp K q B A 2121 Laxån vid Ågrena K F q A 2122 Borasjöns utloppså vid Ågrena q A 221 Multen K A 222 Storsjön K V A 234 Falkasjön K A 232 Garphytteån vid Lannafors F B A 233 Garphytteån vid Hidinge K q B 241* Lillån från Logsjön vid Knista K q Õ Ö Ø Ù Ù ó Û ô ü Ù Ùù ï Ý è Ø Ù â ã â á Ö ß ù Þ ä ù Þ Ý ð Þ ì í ç ß ü ß Ø æ à ä Ù ü å å à ã Ù Ù ß Ö à à Ø â ã Þ é Ý ê è Ø ë ö ñ ò ó ò ß Ö Ý à ê â Þ ì í Þ é Ý ê è Ø î ö ñ ò ò ß Ö Ý à ê â Û à ä Ù ü å å ä æ å å á ãù à Ø Ý ù ï Ý å æ â ç à ç ü Ù Ù Þ Ý ù Ý ê â ñ ò ò Û ô ü Ù Ù Ö Ø é ã ä ð ä ã Þ â ä è Ö à Ö Ö ä Ø â ù ï Ý ß Ö à à Ø â î ð ß Ö à à Ø â ö ÿ ü â ä ä à Ý Ø Ù ä Ø â ã Ý Ø Ý Þ Û Källa Fosfor (ton/år) Kväve (ton/år) Område A Område B Område A Område B 26 Svartån 27 Svartån 26 Svartån 27 Svartån Dagvatten,2,26 1,52 2,2 Atmosfärisk dep,, 44,6 48,1 Jordbruk 1,96 6,91 86,9 358,1 Öppen mark,29,47 9,6 15,8 Enskilda avl,7 1,59 6,7 14,7 ARV,5,66 34,3 42,4 Industri,1,1,, Sankmark,542,588 34,8 37,9 Skogsmark 2,5 2,43 114,2 135,2 Totalt 6,25 12,91 332,7 654,1 ¾

30 ! " # $ " # % Skog 33% Dagvatten 3% Sankmark 9% Industri,% Enskilda avlopp 11% ARV 8% Odlad mark 31% Öppen mark 5% Dagvatten 2% Skog 19% Sankmark 5% Industri,% ARV 5% Öppen mark 4% Enskilda avlopp 12% Odlad mark 53% & ' ( ) * +, -. / / ( 4 ) 5 & ' ( ) * / 7 / ( 4 ) : 9 ; Skog 35% Dagvatten,5% Atm deposition 13% Enskilda avlopp 2% Skog 21% Sankmark 6% Dagvatten,3% Atm deposition 7% Enskilda avlopp 2% Sankmark 1% ARV 1% Odlad mark 27% Öppen mark 3% ARV 6% Öppen mark 2% Odlad mark 56% & ' ( ) * +, -. / / ( 4 ) 5 & ' ( ) * / 7 / ( 4 ) 5 < = A A B C D E EF H I E J = J > K L F M N F O M P Q R L D L I? S N E D T T S = E E L K S S I J = M V H I W X A Y Z Y [ L S O V J M P Q M V H I \ X A Y ] Y [ L S V J B ^ S N E D T T N? T T > =F S F T? J R S R D E E V J A Y Y _ B C D E E K I U = N N = M J N H K S K ` K N I J F L K S S I J a b c \ O L K S S I J d X e D J N N I E N I J = I M B h i j k l m n i o l p l q r s p t u j q v k p j k l m w x y z { { x } x ~ } z x ƒ } z ƒ z y z ƒ z { { ƒ ˆ z { x Š ƒ z ~ { z x ƒ } { z Œ z ƒ { ~ { x Ž Š ƒ ƒ ˆ z { x Š ƒ ~ { { { ˆ ƒ { y x ƒ y Š z x Š ƒ z { { z ƒ ˆ z x ƒ x } ~ ~ x ƒ x { x ƒ y z ƒ x ˆ z { x ƒ Œ z ƒ z { { x y z { { x z } { x ƒ ƒ x z ƒ z ˆ z { x ƒ z { { ƒ x x ƒ { z y ˆ ~ š ˆ } z Š ƒ ~ x x { ƒ z } { z ~ ˆ y z } x z { ƒ z ~ { { Š ƒ x z { } z š } ˆ z ƒ z { { z { { ƒ Š ~ ƒ z { z { x { x œ { x x { z { x { ƒ y Š œ { z } { x ƒ } x Œ z ƒ z { x ž Š { ƒ z Ÿ z œ Œ š ˆ { ƒ Œ y x ƒ x { Š ~ ~ x ƒ ~ x

31 ª «ª «± ² ³ ³ µ ³ Fosfor mg/l,8,6 Totalfosfor medel 4-6 Partikulärt fosfor medel 4-6 Hög fosforhalt Mkt hög fosforhalt,4,2, ¹ º» ¼ ½ ¾ À Á  ÃÄ À Å Ä À» Æ Â Ã Á Ç È Â» Á É Ê Å Â Ë Á Æ Â Ã Á Â È Ì Â» Á Í º à λ Á Ä À Å Ä À» Á È É Ì º Ê Í Á Ï» Ð ¼ Ñ Ò Ñ Ó ¼ Ñ Ô Ñ Õ Ð Ë Ï Ö Ï Ã È Î» Ö Ï ¼ Ñ Ñ Ø ¼ Ñ Ñ Ò Õ ¾ Ù Ï Ã Ö»  ¹ Ï Ê Ã Ê Ú Ï Â Ê ¹ Ï» Û È Ï» ¹ É Ê ¹ Ä» É Ê Æ Û ¹ Á Ã Ã Ë Ü Ý Í Ï Á Æ Û ¹ Ä À Å Ä À» Æ Â Ã Á À Ý Æ Å Á» Ï Ý Í Â Ö Ã Ê Ú Ï Û È Ï» ¹ É Ê ¹ Ä» É Ê Ë É Á Á à ¹ Á Æ Û ¹ Á Ã Ã Æ Û ¹ Æ Â Ã Á ¾ Fosfor mg/l,1,8 Totalfosfor medel 4-6 Hög fosforhalt Mkt hög fosforhalt,6,4,2, 2119 Laxån 2121 Laxån 233 Garphytteån 241 Lillån ¹ º» ¼ ¾ À Á  ÃÄ À Å Ä À» Æ Â Ã Á Ð Ë Ï Ö Ï Ã È Î» Ö Ï ¼ Ñ Ñ Ø ¼ Ñ Ñ Ò Õ Ç È Â» Á É Ê Å Þ Ä Ã Û Ö Ï Ê ¾ Ù Ï Ã Ö»  ¹ Ï Ê Ã Ê Ú Ï Â Ê ¹ Ï» Û È Ï» ¹ É Ê ¹ Ä» É Ê Æ Û ¹ Á Ã Ã Ë Ü Ý Í Ï Á Æ Û ¹ Ä À Å Ä À» Æ Â Ã Á À Ý Æ Å Á» Ï Ý Í Â Ö Ã Ê Ú Ï Û È Ï» ¹ É Ê ¹ Ä» É Ê Ë É Á Á à ¹ Á Æ Û ¹ Á Ã Ã Æ Û ¹ Æ Â Ã Á ¾ ß à á â ã ä å ä à ä æ ß ç è é å ä ä à è ê à ë ì è í î ï ä ä à è æ å â è å â è ð à ß á ñ ê è ì è ò à è ó ô ô õ ì è ð ì ê à ß å ð à ð ï ö ê è ç ò ï ä ë à ß è ß ì è ò á ß ì ê å æ ñ ß ø ç ã ã å è ð à è í ù ä ì æ ß ç è ú ï ä ä à è æ å â è å è ê ã å á á å ð à á û ï æ ä à è á ï ë è ß ì è ò á ß ì ê ï ö ø ü ã à è ï ö ø ý á ä ß å þ å ÿ á ñ è á ï ë ë ç ä ä ã ì ò ä è ß ì è ò á ß ì ê å í û ï æ ä à è é å ß é à è ú ï ä ä à è æ å â è å è ä ð ã ì ò ä ç é à ß ê å ð å é á ß à ú ß ì á ä í é å ß ä ç è ñ ê å ß æ ï á æ ï ß ø å ã ä à ß è å æ ß ç è ë ç ä ä ã ì ò ä ø ñ ò å ø å ã ä à ß ø ñ ò ä â ì á á ä à ë à ä ä ì ã ã ø ñ ò å ø å ã ä à ß é ì ð â ä ã ï à ä ì ã ë å ß à è æ ì ò â ß ó õ í þ å ÿ ç è á è á à è ñ ê è ì è ò è à ð á ä ß ñ ë á þ å ÿ ç ó ó é ì ã ê à ä ê å è ú à ß ï ç ç é à ß ê å è æ ß ç è å é ã ï á ß à è ì è ò á é à ß ê à ä ï ö ø ì è ð â á ä ß ì à ß ì þ å ÿ ç æ ì ò â ß ó í é à è ú à ä ß æ æ å è ð à ê é é à ø å ã ä à ß è å á è á ë ï ä á é å ß å è ð à ø å ã ä ñ ê è ì è ò è à ð á ä ß ñ ë á þ å ÿ ç ó ó ð ß ê é é à ø å ã ä à ß è å ß ø ñ ò å æ ì ò â ß ó í à è à ß à ã ã ä ß ê é é à ç é à ß ê å è è ç ò ï ä á ä ñ ß ß à è æ ï á æ ï ß ç é à ß ê å è ì ï ë ß ç ð à ä í é é à ø å ã ä à ß è å ß ë ç ä ä ã ì ò ä ø ñ ò å ì é å ß ä ç è á ñ é ß à ð à ã æ ñ ß å ä ä á â ö ö à á

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12 Hjälmarens Vattenvårdsförbund LAXÅ ÖREBRO KUMLA HALLSBERG ESKILSTUNA Mälaren Hjälmaren 2010 2020 2220 2058 3018

Läs mer

Eskilstunaåns avrinningsområde

Eskilstunaåns avrinningsområde HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Eskilstunaåns avrinningsområde Recipientkontroll 2015 Bilagor Institutionen för vatten och miljö, SLU Rapport 2016:4 Bilaga A Provtagningsstationer och metodförteckning 2015

Läs mer

Hjälmarens vattenvårdsförbund

Hjälmarens vattenvårdsförbund Hjälmarens vattenvårdsförbund Eskilstunaåns avrinningsområde 28 Medins Biologi AB Mölnlycke 29-6-22 Alexander Frisborg Anders Attelind Mikael Christensson Ulf Ericsson Medins Biologi AB Företagsvägen 2,

Läs mer

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Bilaga 1 Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2016-19 Hjälmarens Vattenvårdsförbund 1 Vattenkemi 1.1 Vattenkemi i vattendrag/rinnande vatten Tabell 1. Vattenkemiska

Läs mer

`

` 1 2 3 4 2 5 2 6 7 8 9 : ; < 8 9 ; 7 9 : = < 8 > 8 9 7? 8 @ A 7 B : ; < B = C D E F G H I J K L G M M E I H E N O G J E H I P I K L Q R L H E I S P R H L P H E P T F L D U S L J V W X C D Y I J J I Z I

Läs mer

Eskilstunaåns avrinningsområde

Eskilstunaåns avrinningsområde HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Eskilstunaåns avrinningsområde Recipientkontroll Institutionen för vatten och miljö, SLU Rapport 214:1 HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Eskilstunaåns avrinningsområde Recipientkontroll

Läs mer

Hjälmarens Vattenvårdsförbund. Eskilstunaåns avrinningsområde 2009

Hjälmarens Vattenvårdsförbund. Eskilstunaåns avrinningsområde 2009 Hjälmarens Vattenvårdsförbund Eskilstunaåns avrinningsområde 2009 Hjälmaren, Hemfjärden vid Oset Foto Örebro kommun Projektnummer Kund 1768 Hjälmarens vattenvårdsförbund Version Datum 1.0 2010-05-10 Titel

Läs mer

Eskilstunaåns avrinningsområde

Eskilstunaåns avrinningsområde HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Eskilstunaåns avrinningsområde Recipientkontroll 2014 Institutionen för vatten och miljö, SLU Rapport 2015:7 HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Eskilstunaåns avrinningsområde

Läs mer

Eskilstunaåns avrinningsområde

Eskilstunaåns avrinningsområde HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Eskilstunaåns avrinningsområde Recipientkontroll 212 Institutionen för vatten och miljö, SLU Rapport 213:9 HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Eskilstunaåns avrinningsområde Recipientkontroll

Läs mer

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden j j! 1 23 4 5 6 7 8 4 9: ; < = = >? @ > A B C D B A A E

Läs mer

file:///c:/users/engström/downloads/resultat.html

file:///c:/users/engström/downloads/resultat.html M 6 0 M F Ö R S Ö K 1 2 0 1 2-0 1-2 1 1 J a n W o c a l e w s k i 9 3 H u d d i n g e A I S 7. 0 9 A F 2 O s c a r J o h a n s s o n 9 2 S p å r v ä g e n s F K 7. 2 1 A F 3 V i c t o r K å r e l i d 8

Läs mer

Del av Rossö 2:130 m fl (Norra Rossö) Planprogram

Del av Rossö 2:130 m fl (Norra Rossö) Planprogram STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 28 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 69 Ks 99 Au 108 KS/2014 0232 Del av Rossö 2:130 m fl (Norra Rossö) Planprogram Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden s! 1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 : ; < = = >? @ = = A B < @ C > = D A E < @ D < @! = < F C < G H < I J B K L M! K! N O 5 2 P 4 3 Q : O R S T U V W X S Y Z & ' + % [ # ) * $ % ' \ ] ^ _ ` [ & ) ( Z a & ) ) b c d

Läs mer

LOU inom avfallssektorn -är det något fel med konkurrens? Upphandling av behandlingstjänster för hushållsavfall. Jonas Yngner

LOU inom avfallssektorn -är det något fel med konkurrens? Upphandling av behandlingstjänster för hushållsavfall. Jonas Yngner LOU inom avfallssektorn -är det något fel med konkurrens? Upphandling av behandlingstjänster för hushållsavfall Jonas Yngner [» ª ²² ²¹ ²¼ ² Í «¼»² µ º ßÞ Þ± ëëðïô ïïì èë Í ±½µ ± ³ \²¹» ± ³ ¹ ² íô îïì

Läs mer

5B1134 Matematik och modeller

5B1134 Matematik och modeller $ KTH Matematik 1 5B1134 Matematik och modeller 2 oktober 26 5 Femte veckan Integraler med tillämpningar Veckans begrepp Primitiva funktioner, integraler, area Trapetsmetoden för numerisk integration Partiell

Läs mer

GULLSPÅNGSÄLVEN Skillerälven uppströms Filipstad (station 3502)

GULLSPÅNGSÄLVEN Skillerälven uppströms Filipstad (station 3502) GULLSPÅNGSÄLVEN 28-212 Skillerälven uppströms Filipstad (station 352) Innehåll Avrinningsområde/utsläpp Väderförhållanden Vattenföring Surhetstillstånd Metaller Organiskt material Siktdjup och klorofyll

Läs mer

s N = i 2 = s = i=1

s N = i 2 = s = i=1 ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø ÐÐ Å ÌÄ ¹ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò Ð ÓÖ ØÑ Ö ËÖ Ôع Ó ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ö ÄÓ ÙØØÖÝ Î ÐÐ ÓÖ Ø Ö ¹ Ø Ö Ê Ô Ø Ø ÓÒ Ø Ö ÐÓÓÔ Öµ ÓÖ¹ Ø Ö Û Ð ¹ Ø Ö ½ ÖÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÐÐ ÔÖÓ Ö Ñ ÒÐ Ò Ò Ò Ø ÐÐ ØØ Ö Ú ØØ ÔÖÓ Ö Ñ ØØ ÔÖÓ

Läs mer

P271 P305 + P351 + P338 P501 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minu

P271 P305 + P351 + P338 P501 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minu AVSNITT 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikel nr. : KEMETYL T-RÖD : Kem-1276, 3111 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

ÝÖ Ö Ò ØØ Ò Ø ÓÒ Ù ØÖ Ø ÓÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ó Ú ÓÒ Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ ÙØ Ö Å ÌÄ Ñ ÓÔ Ö ØÓÖ ÖÒ ¹» Ü ÑÔ Ðº ÇÑ Ø Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ Ø ½ ¾ Ò Ú Å ÌÄ ¹ÔÖÓÑÔØ Ò ÒÑ ØÒ Ò Ò Ú

ÝÖ Ö Ò ØØ Ò Ø ÓÒ Ù ØÖ Ø ÓÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ó Ú ÓÒ Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ ÙØ Ö Å ÌÄ Ñ ÓÔ Ö ØÓÖ ÖÒ ¹» Ü ÑÔ Ðº ÇÑ Ø Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ Ø ½ ¾ Ò Ú Å ÌÄ ¹ÔÖÓÑÔØ Ò ÒÑ ØÒ Ò Ò Ú ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø ÐÐ Å ÌÄ Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ Å Ø Ñ Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ø ØÝÔ Ö Ó Ú Ö Ð Ö Î ØÓÖ Ö»Ð ØÓÖ ½ ÝÖ Ö Ò ØØ Ò Ø ÓÒ Ù ØÖ Ø ÓÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ó Ú ÓÒ Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ ÙØ Ö Å ÌÄ Ñ ÓÔ Ö ØÓÖ ÖÒ ¹» Ü ÑÔ Ðº ÇÑ Ø Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ

Läs mer

ÁÒÒ ÐÐ ÓÑ ØÖ Ð Ö Ð Ñ ÒØ ÓÔ ÒØÓ Ð¹Ã Û Ö ÞÑ Ð Ö Ø Ð Ö ÔÖ Ø ÙØ ÓÖÑ ÙÒ Ö ½ ¼¼¹ Ó ½ ¼¼¹Ø Рغ Î Ø º ÖØ ¾

ÁÒÒ ÐÐ ÓÑ ØÖ Ð Ö Ð Ñ ÒØ ÓÔ ÒØÓ Ð¹Ã Û Ö ÞÑ Ð Ö Ø Ð Ö ÔÖ Ø ÙØ ÓÖÑ ÙÒ Ö ½ ¼¼¹ Ó ½ ¼¼¹Ø Рغ Î Ø º ÖØ ¾ Å Ø Ñ Ø Ò ¾¼½¾¹¼ ¹½ Æ Ö Ò Ð Ð Ö Ò ØÓÖ Æ Ð Ö ÓÒ Ò Ð º Ö ÓÒ Úº ½ ÁÒÒ ÐÐ ÓÑ ØÖ Ð Ö Ð Ñ ÒØ ÓÔ ÒØÓ Ð¹Ã Û Ö ÞÑ Ð Ö Ø Ð Ö ÔÖ Ø ÙØ ÓÖÑ ÙÒ Ö ½ ¼¼¹ Ó ½ ¼¼¹Ø Рغ Î Ø º ÖØ ¾ Ð Ö Ð Ñ ÒØ ÓÑ ØÖ Ð Ñ ÒØ ÙÔÔ Ú Ö Ö Ú Ò

Läs mer

Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012. Arbogaåns Vattenförbund

Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012. Arbogaåns Vattenförbund Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012 Arbogaåns Vattenförbund December 2009 1 Innehåll Vattenkemi rinnande vatten...3 Vattenkemi sjöar... 4 Vattenkemi metaller... 5 Tabell 2 RG Vattendrag - Sjöar - Metaller

Läs mer

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag Fakta 2014:21 Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag 1998 2012 Publiceringsdatum 2014-12-17 Kontaktpersoner Jonas Hagström Enheten för miljöanalys Telefon: 010-223 10 00 jonas.hagstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Î Ö Ä Ì ½º Ì Ö Ò Ø Üع Ð ÓÑ ÒÔÙغ ¾º ÈÖÓ Ö Ö Ð Ò Ó ØÑÑ Ö Ø ÓÔØ Ñ Ð ÙØ Ò Øº º Ö ÙØ Ò ÎÁ¹ Ð Ú ¹ÁÒ Ô Ò Òصº º ÎÁ¹ Ð Ò Ò ÓÒÚ ÖØ Ö Ø ÐÐ Ü ÑÔ ÐÚ Ò È ¹ к

Î Ö Ä Ì ½º Ì Ö Ò Ø Üع Ð ÓÑ ÒÔÙغ ¾º ÈÖÓ Ö Ö Ð Ò Ó ØÑÑ Ö Ø ÓÔØ Ñ Ð ÙØ Ò Øº º Ö ÙØ Ò ÎÁ¹ Ð Ú ¹ÁÒ Ô Ò Òصº º ÎÁ¹ Ð Ò Ò ÓÒÚ ÖØ Ö Ø ÐÐ Ü ÑÔ ÐÚ Ò È ¹ к ÐÐÑÒØ ÓÑ Ä Ì Ä Ì Ö Ò Ú Ö ÙØÚ Ð Ò Ú Ì ¹ Ý Ø Ñ Ø ÓÑ ÙØÚ Ð Ô ¼¹Ø Рغ Ì ÐÐØ Ö ØÚ Ò Ö µ Ö ÒØ Ò ØØ ØÒ Ñ Ö Ô ÒÒ ÐÐ Ò ÓÖÑ Ø Ö Ò º Ò ÐØ ØØ Ô ØÖÙ ØÙÖ Ö Ó ÙÑ ÒØ ÁÒÒ ÐÐ ÖØ Ò Ò ÃÐÐ ÖØ Ò Ò ÓØÒÓØ Ö Ê Ö Ò Ö ØÓ Ø Ò Ö

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RB03 Städning av otillåtna tecken 2014-06-16 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2012-12-18 Erik Wallenberg Nytt dokument - 2014-06-16 Thom Jönsson Bilaga för otillåtna

Läs mer

1 = 2π 360 = π ( 57.3 ) 2π = = 60 1 = 60. 7π π = 210

1 = 2π 360 = π ( 57.3 ) 2π = = 60 1 = 60. 7π π = 210 ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÙÖ Ñ Ø Ñ Ø Å»Ì Æ Ð Ö ÓÒ ¾¼½¾¹¼ ¹¾ ½ Á Ñ» ܺ ÐÙÐÙ ÓÑÔÐ Ø ÓÙÖ º Ì ÌÖ ÓÒÓÑ ØÖ ÙÒØ ÓÒ È. Î Ò ÐÑØØ Ø Ö Ò Ö Ë ÒÙ Ó ÒÙ Ó Ø Ò Ò º Ò Ø ÓÒ Öº ÌÖ ÓÒÓÑ ØÖ ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ó Ö Ö Ö ÌÖ ÓÒÓÑ ØÖ ÒØ Ø Ø Ö ÌÖ Ò Ð

Läs mer

DOKUMENT OCH MÖTEN. Dokumentform. Vänsterställda dokument. Högerställda dokument. Tabblägen. Förkunskaper

DOKUMENT OCH MÖTEN. Dokumentform. Vänsterställda dokument. Högerställda dokument. Tabblägen. Förkunskaper DOKUMENT OCH MÖTEN ² ¹ ±½ ª ò Ü» ³;» ª < < ±½ ª< «µ ¼»ò Ú* ²; ¼» ³;»²ô < ¼» µ ±µ º* ¼»² ²¼ ¼ º* ¼±µ«³»² ±³ Í Íô Í»¼ Í ²¼ ¼ ² ô «¾» ³ ;¼ ³»¼ º*»

Läs mer

Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012

Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012 Fakta 2013:9 Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012 Publiceringsdatum 2013-11-30 Sedan 1998 har Länsstyrelsen och Tyresåns Vattenvårdsförbund bedrivit vattenkemisk provtagning i Tyresåns mynning. Resultaten

Läs mer

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen!

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen! - J - - - Ö U H -!! J %! Y!!!!! - U Ö Ö Ö Ö HU H YÖ UH U UH Ö J UU Ö U H H % U U U! HJU U YH U U HJU U U U H HJU U UH - - - - U -- H % -- % % % % - Ö - - - - Ö HU H YÖ Ö UJÖ UH U U- HY Ö UJÖ -HJU Ö U -

Läs mer

Rapporten är gjord av Vattenresurs på uppdrag av Åke Ekström, Vattengruppen, Sollentuna kommun.

Rapporten är gjord av Vattenresurs på uppdrag av Åke Ekström, Vattengruppen, Sollentuna kommun. RÖSJÖN Vattenkvalitén 22 2 1 Förord Rösjön är viktig som badsjö. Vid sjöns södra del finns en camping och ett bad som har hög besöksfrekvens. Sjön har tidigare haft omfattande algblomning vilket inte uppskattas

Läs mer

TENTAMEN: DEL A Reglerteknik I 5hp

TENTAMEN: DEL A Reglerteknik I 5hp TENTAMEN: DEL A Reglerteknik I 5hp Tid: Torsdag 9 december 03, kl. 8.00-.00 Plats: Magistern Ansvarig lärare: Hans Norlander, tel. 08-473070. Tillåtna hjälpmedel: Kursboken (Glad-Ljung), miniräknare, Laplace-tabell

Läs mer

Laboration 3: Stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen och enkla punktskattningar

Laboration 3: Stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen och enkla punktskattningar LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK LABORATION 3 MATEMATISK STATISTIK AK FÖR CDIFYSIKER, FMS012/MASB03, HT12 Laboration 3: Stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen och enkla

Läs mer

Laboration 2: Sannolikhetsteori och simulering

Laboration 2: Sannolikhetsteori och simulering LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK LABORATION 2 MATEMATISK STATISTIK AK FÖR CDIFYSIKER, FMS012/MASB03, HT13 Laboration 2: Sannolikhetsteori och simulering Syftet med den här

Läs mer

Tentamen i Beräkningsvetenskap II, 5.0 hp,

Tentamen i Beräkningsvetenskap II, 5.0 hp, Uppsala universitet Institutionen för informationsteknologi Teknisk databehandling Per Wahlund, tel. 471 2986, 0702-634722 Tentamen i Beräkningsvetenskap II, 5.0 hp, 2011-10-17 Skrivtid: 8 00 11 00 (OBS!

Läs mer

Riksgäldskontorets författningssamling

Riksgäldskontorets författningssamling Riksgäldskontorets författningssamling Utgivare: chefsjuristen Charlotte Rydin, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm ISSN 1403-9346 Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter

Läs mer

TENTAMEN: DEL B Reglerteknik I 5hp

TENTAMEN: DEL B Reglerteknik I 5hp TENTAMEN: DEL B Reglerteknik I 5hp Tid: Fredag 25 oktober 2013, kl. 13.00-16.00 Plats: Magistern Ansvarig lärare: Hans Norlander, tel. 018-4713070. Hans kommer och svarar på frågor ungefär kl 14.30. Tillåtna

Läs mer

u(t) = u 0 sin(ωt) y(t) = y 0 sin(ωt+ϕ)

u(t) = u 0 sin(ωt) y(t) = y 0 sin(ωt+ϕ) Ã Ô ¹ ÑÔ Ö ÑÓ ÐÐ Ö Ò ÌÚ ÖÙÒ ÔÖ Ò Ô Ö Ö ØØ Ý Ñ Ø Ñ Ø ÑÓ ÐÐ Ö ÓÑ Ò Ö Ó Ø µ Ý Ð Ø ÑÓ ÐÐ Ý º ÒÚÒ Ò ØÙÖÐ Ö Ñ Ð Ò Ò Ö Ð Ò Æ ÛØÓÒ Ð Ö Ø Øµº Á Ð Ò Ú ÝÔÓØ Ö Ó ÑÔ Ö Ñ Ò µº Ë Ã Ô ¾ ÑÔ Ö ÑÓ ÐÐ Ö Ò ÒÒ Ø Ò ÑÒ ËÝ Ø Ñ

Läs mer

³ «±³ ±² ±¾± ² <¹¹² ²¹ ò Ó µl ÚÓÍó ² <¹¹² ²¹ ïí ª;² ²¹ ò

³ «±³ ±² ±¾± ² <¹¹² ²¹ ò Ó µl ÚÓÍó ² <¹¹² ²¹ ïí ª;² ²¹ ò ÛÓÑ îðïí Ô< ³» ¼ èóîì Ê< ¾» *µ ²< ر ² ¹»²±³º* ¼»»µ²± ±¹ ¼ ¹ Ô< ³» ¼ íë ÒÎ ë îðïíñ ÜÛÔï ÍÊÛÎ ÙÛÍ ÔÛÜßÒÜÛ ÚßÝÕÌ ÜÒ ÒÙ ÚJÎ ÓßÍÕ Òó ÊÛÎÕÌÇÙó Ó\ÌÌÛÕÒ Õò ÕÑÒÌÎÑÔÔÛÎßÜ ËÐÐÔßÙß îð ððð ÛÈò ïííîóð ³»¼ ² ó ±½ ó³±¼»»

Läs mer

SUSANN SÖDERBERG 2016 MVEM13 EXAM ENSARBETE FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 30 HP

SUSANN SÖDERBERG 2016 MVEM13 EXAM ENSARBETE FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 30 HP SUSANN SÖDERBERG 2016 MVEM13 EXAM ENSARBETE FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 30 HP MILJÖVETENSKAP LUNDS UNIVERSITET WWW.CEC.LU.SE WWW.LU.SE Lunds universitet Miljövetenskaplig utbildning Centrum för miljö- och

Läs mer

TUNGMETALLER ( TGM ) POLYKLORERANDE BIFENYLER ( PCB ) Har ej konstaterats. Har ej konstaterats METALLER ( MER ) FRÄTANDE ÄMNEN ( FRN )

TUNGMETALLER ( TGM ) POLYKLORERANDE BIFENYLER ( PCB ) Har ej konstaterats. Har ej konstaterats METALLER ( MER ) FRÄTANDE ÄMNEN ( FRN ) Handläggare Inventerare * +, -. / 0 1 2, 3 4 1 0 5. 6 7 8 9 1 :, ; ? < @ 1 A B C A, D 9 < E 2 / 0 8 < 0 F, D 9 < E 2 / 0 8 < 0 F 9 1 : < 7 8 G 8 4 H = I 4 1 J 9 1 : 9 < 4 1 E K L. M N O O 3

Läs mer

huvudprogram satser funktionsfil utparametrar anrop av funktionsfil satser satser

huvudprogram satser funktionsfil utparametrar anrop av funktionsfil satser satser Á ÈÖÓÖÑ ØÖÙØÙÖ Ð ÒÒ ½ ÀÙÚÙÔÖÓÖÑ Ó ÙÒÖÔÖÓÖÑ ÆÖ ÑÒ Ð Ö ØÓÖ ÔÖÓÐÑ Ö Ö ÑÒ ÓØ Ð ÙÔÔ ÔÖÓÐÑØ ÐÔÖÓÐѺ ËÒ ÖÚÖ ÑÒ Ò Å¹Ð Ö ÚÖ Ðº ÌÝÔ Ø ÖÚÖ ÑÒ Ò ÓÑÑÒÓл ÖÔØÐ ÓÑ ÐÐ ÙÚÙÔÖÓÖѵ ÓÑ ÒÖÓÔÖ ÙÒØÓÒ ÐÖ ÓÑ Ó ÐÐ ÙÖÙØÒÖ ÐÐÖ ÙÒÖÔÖÓÖѵº

Läs mer

Projekt Östersjön-Florsjön

Projekt Östersjön-Florsjön LJUSNAN OCH HÄLSINGLANDS SKOGS- OCH KUSTVATTENRÅD VÄLKOMNA TILL Projektmöte i Rengsjö 2009-03-31 LJUSNAN OCH HÄLSINGLANDS SKOGS- OCH KUSTVATTENRÅD Projektmöte i Rengsjö 2009-03-31 Inledning Var står vi

Läs mer

Laboration 3: Enkla punktskattningar, styrkefunktion och bootstrap

Laboration 3: Enkla punktskattningar, styrkefunktion och bootstrap LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK DATORLABORATION 3, HT -06 MATEMATISK STATISTIK FÖR F, PI OCH NANO, FMS 012 MATEMATISK STATISTIK FÖR FYSIKER, MAS 233 Laboration 3: Enkla punktskattningar,

Läs mer

Östgöta Kräftprojekt

Östgöta Kräftprojekt 2005-01-05 Östgöta Kräftprojekt Information, januari 2005!#"%$& '( *)+ #,.-/ (0 1 23# 4 65, 7 809;:=< >?@A B C#DEGF HIKJ'L M#JON P Q R&S#T0S U V0WX YZ\[.] ^`_a bcd e f=gh;i j;gg=k.lm0n\o.p f`q4g=r/st u

Läs mer

SVENSK STANDARD SS /T1:2006

SVENSK STANDARD SS /T1:2006 SVENSK STANDARD Fastställd 2006-01-25 Utgåva 1 Informationsteknisk utrustning Alfanumeriskt tangentbord för svenskt bruk Tillägg 1: Svenskt tangentbordsmönster för namnskrivning med latinska tecken Information

Läs mer

Temperatur ( C) Österlenåar - temperatur 22,0 C 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0

Temperatur ( C) Österlenåar - temperatur 22,0 C 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

Provtagningar i Igelbäcken 2006

Provtagningar i Igelbäcken 2006 Provtagningar i Igelbäcken 6 Christer Lännergren/LU Stockholm Vatten Telefon 8 5 5 christer.lannergren@stockholmvatten.se 7-5-7 Provtagningar i Igelbäcken 6 Igelbäcken rinner från Säbysjön till Edsviken.

Läs mer

Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet)

Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet) Innehåll Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet)... 2 Vattenanalyser FIAstar 5000 system (mätområde/mätosäkerhet)... 3 Vattenanalyser SEAL (mätområde/mätosäkerhet)... 4 Sedimentkemiska analyser

Läs mer

Uppstr Maglehem ARV Julebodaån. Biflöde vid Myrestad Verkaån. Uppströms Brösarps ARV Verkaån. Biflöde från Eljaröds ARV Verkaån

Uppstr Maglehem ARV Julebodaån. Biflöde vid Myrestad Verkaån. Uppströms Brösarps ARV Verkaån. Biflöde från Eljaröds ARV Verkaån Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

Cape Production AB Hulda Lindgrens Gata VÄSTRA FRÖLUNDA

Cape Production AB  Hulda Lindgrens Gata VÄSTRA FRÖLUNDA AG Entnad AB wwwagntnado Datavägn 6 AKI Ca odton AB wwwaodton Hda ndgn Gata TA FÖDA 6 6 Ga Avny wwwgaavny Katgatan GÖTEBG 6 6 Ao Eton AB wwwao Ötgådgatan ÖDA 6 CE Götog AB wwwov aogatan GÖTEBG go Ga atodton

Läs mer

Synoptisk vattenprovtagning i två Intensivtypområden -resultat av vattenanalyser

Synoptisk vattenprovtagning i två Intensivtypområden -resultat av vattenanalyser Katarina Kyllmar Synoptisk vattenprovtagning i två Intensivtypområden -resultat av vattenanalyser Synoptisk provpunkt V7 i typområde C6 (mars 27). Foto: Katarina Kyllmar Teknisk rapport 134 Uppsala 29

Läs mer

Ì ÆÌ Å Æ ËØ Ø Ø ÑÓ ÐÐ Ö Ò Ö Á ÌÅ˽ ¼ ÑÒ Ò Ò ½ Ñ Ö ¾¼¼ Ð Ô Îº ÂÓÙÖ ÂÓ Ò Ù Ø Ú ÓÒ Ò Òº ½ À ÐÔÑ Ð ÍØ Ð ÓÖÑ Ð ÑÐ Ò Ñ Ø ÐÐ Ö Ì Ô ÙÖ Ò ÒÚÒ ÓÖ Ð Ø Ó ØÝÔ Ó Ò Ö Ò Ó º ÈÓÒ Ö Ò Ò ÍÔÔ Ø ÖÒ Ö Ú ÖÚ Ð ØÝÔ Ö Ò Ø ØØ ÐØ

Läs mer

Oxundaåns vattenkvalitet

Oxundaåns vattenkvalitet Fakta 2013:3 Oxundaåns vattenkvalitet 1991-2012 Publiceringsdatum 2013-04-30 Länsstyrelsen och Oxunda vattensamverkan har under lång tid bedrivit vattenkemisk provtagning i Oxundaåns mynning. Resultaten

Läs mer

Temperatur ( C) C Österlenåar - temperatur 20,0 17,0 14,0 11,0 8,0 5,0 2,0

Temperatur ( C) C Österlenåar - temperatur 20,0 17,0 14,0 11,0 8,0 5,0 2,0 Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk fysik för F3

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk fysik för F3 Chalmers Institutionen för Teknisk Fysik Göran Wahnström Tentamen i FTF14 Termodynamik och statistisk fysik för F3 Tid och plats: Måndag 9 jan 212, kl 8.3-12.3 i Väg och vatten -salar. Hjälpmedel: Physics

Läs mer

ÁÒÒ ÐÐ Á ÝÖ ÖÒ ÓÑ ËÙÖ Ð¹ Ö ÓÑ ØØ Ö ÁÁ ÌÖ Ö ÓÑ Ñ Ò Ñ Ø ÒÒ Ø ÐÐ Ó Ò Ð Ø Ö ÁÁÁ йÀ Ò Ö Ñ Ö Ð ÓÒ ÁÎ Ò Ö Ø ÖÙÒ Ò Î Ò Ò Ö ÖÙÒ Ò ÃÒÒ ÓÑ ÓÑ ÚÖ Ö Ð ÓÒ Á ¹ Ð Ñ

ÁÒÒ ÐÐ Á ÝÖ ÖÒ ÓÑ ËÙÖ Ð¹ Ö ÓÑ ØØ Ö ÁÁ ÌÖ Ö ÓÑ Ñ Ò Ñ Ø ÒÒ Ø ÐÐ Ó Ò Ð Ø Ö ÁÁÁ йÀ Ò Ö Ñ Ö Ð ÓÒ ÁÎ Ò Ö Ø ÖÙÒ Ò Î Ò Ò Ö ÖÙÒ Ò ÃÒÒ ÓÑ ÓÑ ÚÖ Ö Ð ÓÒ Á ¹ Ð Ñ ØÖ ÖÙÒ ÖÒ Ë Ý ¹ÙйÁ Ð Ñ ÅÓ ÑÑ Á Ò Ð¹Ï Á ÐÐ Æ ÑÒ Ò Æ Ö Ò ÖÑ ÖØ Ë ÑÑ Ò ØØÒ Ò ÐÐ Ö Ñ Ö Ø ÐÐ ÐÐ Ó Ñ Ö Ó ÚÐ Ò Ð Ö Ú Ö Ñ ÈÖÓ Ø Ò ÅÓ ÑÑ º ØØ Ö ØÖ ÖÙÒ ÖÒ ÒØÐ Ò Ø Ò ÖÒ ÖÙй Ø ºÓÑ Ñ Ö Ø ÐÐØ Ð ÓÑ Ö Ú Ò Ñ Ð Ø Ö Ð

Läs mer

Recipientkontroll i Lagan 2011

Recipientkontroll i Lagan 2011 Recipientkontroll i Lagan 2011 2012-05-09 Alf Engdahl Ylva Meissner Iréne Sundberg Ingrid Hårding Per-Anders Nilsson Mikael Christensson Medins Biologi AB Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338

Läs mer

Vattendragskontroll 2010-2012

Vattendragskontroll 2010-2012 Vattendragskontroll 21- Ystads kommun Uppdragsgivare: Kontaktperson: Utförare: Projektledare: Kontaktperson: Ystads kommun Åsa Cornander Ystads kommun, Ledning och Utveckling Tobaksgatan 11 vån 2, 271

Läs mer

MÖRRUMSÅN 2006 Mörrumsåns vattenvårdsförbund

MÖRRUMSÅN 2006 Mörrumsåns vattenvårdsförbund MÖRRUMSÅN 2006 Mörrumsåns vattenvårdsförbund ALcontrol AB 2007-05-04 Kund Foto på framsidan Projektledare Kvalitetsgranskning av rapport Kontaktperson Projektledare Kontaktperson Fältprovtagning Kontaktperson

Läs mer

Datorövning 2 med Maple, vt

Datorövning 2 med Maple, vt Flerdimensionell analys, vt 1 2009 Datorövning 2 med Maple, vt 1 2009 Under denna datorövning skall vi lösa uppgifter i övningshäftet med hjälp av Maple. Vi skall beräkna partiella derivator, transformera

Läs mer

Tentamen i Beräkningsvetenskap II, 5.0 hp,

Tentamen i Beräkningsvetenskap II, 5.0 hp, Uppsala universitet Institutionen för informationsteknologi Teknisk databehandling Per Wahlund, tel. 471 2986 Tentamen i Beräkningsvetenskap II, 5.0 hp, 2013-06-07 Skrivtid: 14 00 17 00 (OBS! Tre timmars

Läs mer

Numeriska metoder för ODE: Teori

Numeriska metoder för ODE: Teori Numeriska metoder för ODE: Teori Målen för föreläsningen Stabilitet vid diskretisering av ODE med numeriska metoder Definition: Den analytiska lösningen till en ODE är begränsad. En numerisk metod för

Läs mer

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag Fakta 2014:21 Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag 1998 2012 Publiceringsdatum 2014-12-17 Reviderad 2015-01-04 med tillägg av bilaga med tabell över miljötillståndet Kontaktpersoner Jonas Hagström

Läs mer

Bilaga 1 Beräkning av föroreningsbelastning och reduktion, dagvattenåtgärder inom Oxundaåns ARO

Bilaga 1 Beräkning av föroreningsbelastning och reduktion, dagvattenåtgärder inom Oxundaåns ARO Bilaga 1 Beräkning av föroreningsbelastning och reduktion, dagvattenåtgärder inom Oxundaåns ARO Föroreningar från urbana ytor Avr. Koeff. Tot-N Tot-P SS Pb Zn Cu Cd (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

Läs mer

GULLSPÅNGSÄLVEN Letälven vid Möckelns utlopp (1025) Foto: ALcontrol AB

GULLSPÅNGSÄLVEN Letälven vid Möckelns utlopp (1025) Foto: ALcontrol AB GULLSPÅNGSÄLVEN 2013 Letälven vid Möckelns utlopp (1025) Foto: ALcontrol AB Innehåll Avrinningsområde/utsläpp Väderförhållanden Vattenföring Surhetstillstånd Metaller Organiskt material Syretillstånd Siktdjup

Läs mer

TENTAMEN: DEL B Reglerteknik I 5hp

TENTAMEN: DEL B Reglerteknik I 5hp TENTAMEN: DEL B Reglerteknik I 5hp Tid: Fredag 8 mars 0, kl. 4.00-9.00 Plats: Gimogatan 4 sal Ansvarig lärare: Hans Norlander, tel. 08-473070. Hans kommer och svarar på frågor ungefär kl 5.30 och kl 7.30.

Läs mer

EMÅFÖRBUNDET RECIPIENTKONTROLL ÅRSRAPPORT 2011

EMÅFÖRBUNDET RECIPIENTKONTROLL ÅRSRAPPORT 2011 EMÅFÖRBUNDET RECIPIENTKONTROLL ÅRSRAPPORT Program Innehåll Bakgrund Försurning Örganiskt material och färgtal Syrgasförgållanden Fosfor Kväve Metaller i vatten Ämnestransporter i vatten Tillståndsbeskrivning

Läs mer

Vallentunasjön. Fosfor i vatten- och sediment

Vallentunasjön. Fosfor i vatten- och sediment Vallentunasjön Fosfor i vatten- och sediment Vattenresurs 2 3 1 Förord Vallentunasjön är viktig som rekreationssjö. Sjön har också ett rikt fågelliv. Sjön är övergödd och har haft algblomningar under många

Läs mer

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Bakgrundsrapport Rapport 2006:3 Omslagsfoto: Jeanette Wadman Rapport 2006:3 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan

Läs mer

Tecken och teckenrepresentation

Tecken och teckenrepresentation Tecken och teckenrepresentation Grundläggande databehandling 8 november 2005 Innehåll 1 Teckenrepresentation 2 1.1 Teckenkoder............................. 2 1.2 Att ange teckenkodning......................

Läs mer

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Utloppsbäcken från Hulta Golfklubb. Medins Biologi AB Mölnlycke 2009-03-25 Mats Medin Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Kagghamraån. Rapport 2006:3. Sammanställning av vattenkemiska provtagningar och jämförelser med tidigare resultat

Kagghamraån. Rapport 2006:3. Sammanställning av vattenkemiska provtagningar och jämförelser med tidigare resultat Rapport 26:3 Norrgaån nedströms Norrgalund. Foto: Sten Modén Kagghamraån Sammanställning av vattenkemiska provtagningar 24 25 och jämförelser med tidigare resultat Miljöförvaltningen Utredningsenheten

Läs mer

Vårt mänskliga bidrag belastning i tolv större vattendrag

Vårt mänskliga bidrag belastning i tolv större vattendrag Vårt mänskliga bidrag belastning i tolv större vattendrag Jakob Walve och Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet Från vilka mänskliga verksamheter kommer näringen i Svealandskustens

Läs mer

ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ý Ø ÑØ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ü Ñ Ò Ö Ø Ö ØØÖ Ò Ú ÙÓÖÓ ÓÔ Ð Ö Ü Ñ Ò Ö Ø ÙØ ÖØ Ð Ò Ð Ò Ú Ì Ò ÓÐ Ò Ä Ò Ô Ò Ú À Ò ÖÓÐÙÒ ÄÁÌÀ¹ÁË ¹ ¹¼» ¾ ¹Ë Ä Ò Ô Ò ¾¼¼ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ä Ò Ô

Läs mer

Enskilda avlopps inverkan på algblomning och övergödning i Kyrkviken Utfört av Jörgen Karlsson, utredare Arvika 2010-12-30

Enskilda avlopps inverkan på algblomning och övergödning i Kyrkviken Utfört av Jörgen Karlsson, utredare Arvika 2010-12-30 Enskilda avlopps inverkan på algblomning och övergödning i Kyrkviken Utfört av Jörgen Karlsson, utredare Arvika 21-12-3 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

ÈÖÓ Ö ÑÚ Ö Ö ÙÒ ÖÚ Ò Ò ÓÑ Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ ¹Ñ ØÓ Ò Ã Ò Ø Ö Ø ÒÓÑ Ú Ð Ò Ò Ö ÙØ Ð Ò Ò Ò Ú ÐÑ Ö ÂÓÒ Ø Ò Ð Ø Ø ÝÐÐ Ö Ò Ø ÒÒ ÙÖ Ö Ò Ê ÑÐ ÂÓ Ò Î ÐÐÝ ÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ñ Ø Ñ Ø Ú Ø Ò Ô Ö ÐÑ Ö Ø Ò ÓÐ Ø ÓÖ ÙÒ Ú Ö

Läs mer

MÖRRUMSÅN 2009 Mörrumsåns vattenvårdsförbund

MÖRRUMSÅN 2009 Mörrumsåns vattenvårdsförbund MÖRRUMSÅN 2009 Mörrumsåns vattenvårdsförbund ALcontrol AB 2010-05-12 Kund Foto på framsidan Projektledare Kvalitetsgranskning av rapport Kontaktperson Projektledare Kontaktperson Mörrumsåns vattenvårdsförbund

Läs mer

Recipientkontrollen i ÄTRAN 2007. Ätrans Vattenråd

Recipientkontrollen i ÄTRAN 2007. Ätrans Vattenråd Recipientkontrollen i ÄTRAN 2007 Ätrans Vattenråd ALcontrol AB 2008-05-06 Kund Ätrans Vattenråd Foto på framsidan Högvadsån vid Sumpafallen (provtagningslokal D16) hösten 2007 (Foto: Medins Biologi AB)

Läs mer

Hjälmarens vattenvårdsförbund, verksamhetsberättelse 2015

Hjälmarens vattenvårdsförbund, verksamhetsberättelse 2015 1 (12) Styrelsen för Hjälmarens Vattenvårdsförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Hjälmarens vattenvårdsförbund,

Läs mer

Rönne å vattenkontroll 2009

Rönne å vattenkontroll 2009 Rönne å vattenkontroll 29 Undersökningsprogram Vattenkemi Vattenkemiskt basprogram. 32 provpunkter i vattendrag och fyra sjöar. Basprogrammet ger underlag för tillståndsbeskrivningar avseende organiska

Läs mer

Tidan 2014. Årsrapport för samordnad recipientkontroll i Tidans avrinningsområde

Tidan 2014. Årsrapport för samordnad recipientkontroll i Tidans avrinningsområde !! Tidan 2014 Årsrapport för samordnad recipientkontroll i Tidans avrinningsområde! !!!!!!!!!!!!!!!! Titel: Tidan 2014. Årsrapport för samordnad recipientkontroll i Tidans avrinningsområde Beställare:

Läs mer

Vegeån. Vattenkontroll Rapporten är upprättad av: Birgitta Bengtsson Granskning: Cecilia Holmström Uppdragsgivare: Vegeåns Vattendragsförbund

Vegeån. Vattenkontroll Rapporten är upprättad av: Birgitta Bengtsson Granskning: Cecilia Holmström Uppdragsgivare: Vegeåns Vattendragsförbund Vattenkontroll 213 Rapporten är upprättad av: Birgitta Bengtsson Granskning: Cecilia Holmström Uppdragsgivare: Vegeåns Vattendragsförbund Omslagsbild: Vegeån i Utvälinge, nära utloppet februari 214 Landskrona

Läs mer

HELGEÅN 2014. Kommittén för samordnad kontroll av Helgeån

HELGEÅN 2014. Kommittén för samordnad kontroll av Helgeån HELGEÅN 2014 Kommittén för samordnad kontroll av Helgeån Uppdragsgivare: Kontaktperson: Kommittén för samordnad kontroll av Helgeån Malin Åberg Tel: 044-13 21 55 E-post: malin.aberg@kristianstad.se Utförare:

Läs mer

Vattenkvalitativa undersökningar

Vattenkvalitativa undersökningar RECIPIENTKONTROLL FÖR KUSTOMRÅDET UTANFÖR SÖDERHAMN OCH LJUSNE 215 Vattenkvalitativa undersökningar Daniel Rickström 216-3-8 Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund Recipientkontroll för kustområdet utanför

Läs mer

Översikt av Väsentliga Frågor för ytvatten

Översikt av Väsentliga Frågor för ytvatten Översikt av Väsentliga Frågor för ytvatten Ytvattenområden inom Norra Östersjöns vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt, som sträcker sig från Tämnarån i norr till Kilaån i söder, mynnar till både

Läs mer

Märstaåns vattenkvalitet

Märstaåns vattenkvalitet Fakta 2013:1 Märstaåns vattenkvalitet 1988-2012 Publiceringsdatum 2013-04-19 Sedan 1988 har vattenkemisk provtagning genomförts i Märstaåns mynning. Med start år 2012 påbörjades inom Märstaåns vattensamverkan

Läs mer

SMHI Kommunala avloppsreningsverk Utsläpp, rinntid och retention

SMHI Kommunala avloppsreningsverk Utsläpp, rinntid och retention 2016-12-21 SMHI Kommunala avloppsreningsverk Utsläpp, rinntid och retention Sjöars ekosystemtjänster Sverige är ett land rikt på sjöar. Sverige står ensamt för 38 % (och tillsammans med Finland för 61

Läs mer

Lillån vid Vekhyttan Figur 1.

Lillån vid Vekhyttan Figur 1. Lillån vid Vekhyttan Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10e3h, 10e3i, 10e2i och 10e1i Vattenförekomst: SE655904-144254 Kommun: Lekeberg Vattendragsnummer: 121086 Inventeringsdatum: 30

Läs mer

Kävlingeån. Vattenkontroll 2008. Ekologgruppen i Landskrona AB Rapporten är sammanställd av Johan Hammar Landskrona april 2009

Kävlingeån. Vattenkontroll 2008. Ekologgruppen i Landskrona AB Rapporten är sammanställd av Johan Hammar Landskrona april 2009 Kävlingeån Vattenkontroll 28 Ekologgruppen i Landskrona AB Rapporten är sammanställd av Johan Hammar Landskrona april 29 Uppdragsgivare Kävlingeåns vattenvårdsförbund Omslagsbild: Björkaån vid Björka (pkt

Läs mer

Rapport provtagning av Vellingebäckarna 2013

Rapport provtagning av Vellingebäckarna 2013 Rapport provtagning av Vellingebäckarna 2013 2014-05-08 2 (17) Sammanfattning Provtagning av Vellinge kommuns större vattendrag påbörjades 1988 och sker varannan månad i Gessiebäcken, Bernstorpsbäcken,

Läs mer

A-föreskrifter 6 B-föreskrifter 7 C. Ordningsföreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet 7

A-föreskrifter 6 B-föreskrifter 7 C. Ordningsföreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet 7 ! " " # $ % & $ " ' & ( ) ) * " + $ %, - # ( $.! / " &! 0! 0 1 2 3 + $ 1 - # ( $.! + 4 % # 5 % " + $ % 6 A-föreskrifter 6 B-föreskrifter 7 C. Ordningsföreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet

Läs mer

½ ÐÐ Ö À ÖÖ ÇÐÓ Ó ÐÚÓÖÒ À ÖÖ ÇÐÓ Ö Ö ÓÑ ÓØØ ¹ Ö Û Ö ÐÐ Ö Ö Ñ¹ Ð Ù Ò ÓÒÓÑ ØÝ Ø ¹À ÖÖ ÇÐÓ ÓÑÑ Ö Ñ ÒÖ Ó Ò Ö Ð Û Ö Òº À ÖÖ ÇÐÓ Ö Ö Ö Ö ÒÒ Ö Ò ÒØÞ Ñ Ð Û Öº

½ ÐÐ Ö À ÖÖ ÇÐÓ Ó ÐÚÓÖÒ À ÖÖ ÇÐÓ Ö Ö ÓÑ ÓØØ ¹ Ö Û Ö ÐÐ Ö Ö Ñ¹ Ð Ù Ò ÓÒÓÑ ØÝ Ø ¹À ÖÖ ÇÐÓ ÓÑÑ Ö Ñ ÒÖ Ó Ò Ö Ð Û Ö Òº À ÖÖ ÇÐÓ Ö Ö Ö Ö ÒÒ Ö Ò ÒØÞ Ñ Ð Û Öº Æ Ö Ø Ö Â ÒÙ Ö ¾¼¼ ½ ÐÐ Ö À ÖÖ ÇÐÓ Ó ÐÚÓÖÒ À ÖÖ ÇÐÓ Ö Ö ÓÑ ÓØØ ¹ Ö Û Ö ÐÐ Ö Ö Ñ¹ Ð Ù Ò ÓÒÓÑ ØÝ Ø ¹À ÖÖ ÇÐÓ ÓÑÑ Ö Ñ ÒÖ Ó Ò Ö Ð Û Ö Òº À ÖÖ ÇÐÓ Ö Ö Ö Ö ÒÒ Ö Ò ÒØÞ Ñ Ð Û Öº Ö ÒØÞ Ö Ð Ó Ð Û Ñ Ð Û ÓÒ Ò ÓØØ

Läs mer

~ ALeontroi Laboratories VEGEÅN 2002. V egeåns vattendragsförbund

~ ALeontroi Laboratories VEGEÅN 2002. V egeåns vattendragsförbund ~ ALeontroi Laboratories VEGEÅN 2002 V egeåns vattendragsförbund VEGEAN 2002 ALeontroi Sammanfattning SAMMANFATTNING På uppdrag av Vegeåns vattendragsförbund utför ALeontroi AB recipientkontrollen i Vegeån.

Läs mer

Vad kan vi göra för att minska fosforförlusterna från åkermark

Vad kan vi göra för att minska fosforförlusterna från åkermark Vad kan vi göra för att minska fosforförlusterna från åkermark Var är vi Vad vill vi Vad kan vi (inte) Vad gör vi (i alla fall) Martin Larsson Vattenmyndigheten Norra Österjöns Vattendistrikt / Länsstyrelsen

Läs mer

Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun

Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun Rapport 2006:4 Omslagsfoto: Jörgen Olsson Rapport 2006:4 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan Tel: 0520-49

Läs mer

Vattenkemiskundersökning av Ravalnsbäcken 2004-2005. Ulf Lindqvist. Naturvatten i Roslagen Rapport 2005:26 Norr Malma 4201 761 73 Norrtälje

Vattenkemiskundersökning av Ravalnsbäcken 2004-2005. Ulf Lindqvist. Naturvatten i Roslagen Rapport 2005:26 Norr Malma 4201 761 73 Norrtälje Vattenkemiskundersökning av Ravalnsbäcken 2004-2005 Ulf Lindqvist Naturvatten i Roslagen Rapport 2005:26 Norr Malma 4201 761 73 Norrtälje Provpunkt 2 dammen (sediment) Provpunkt 1 Figur 1. Provtagningspunkter

Läs mer

Vellingebäckarna 2011

Vellingebäckarna 2011 Vellingebäckarna 2011 Miljö- och Byggnadsnämnden 2012 Vellingebäckarna 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Beskrivning och provtagning... 3 Beskrivning... 3 Provtagning och analys...

Läs mer

Edsviken. Fosfor i vatten och sediment

Edsviken. Fosfor i vatten och sediment Edsviken Fosfor i vatten och sediment 2 1 Förord Edsviken är en viktig rekreationssjö. Sjön är övergödd och har haft algblomningar under många år. Åtgärder för att förbättra sjön har diskuterats många

Läs mer

Kävlingeån. Vattenkontroll 2007. Ekologgruppen i Landskrona AB Rapporten är sammanställd av Birgitta Bengtsson Landskrona april 2008

Kävlingeån. Vattenkontroll 2007. Ekologgruppen i Landskrona AB Rapporten är sammanställd av Birgitta Bengtsson Landskrona april 2008 Kävlingeån Vattenkontroll 27 Ekologgruppen i Landskrona AB Rapporten är sammanställd av Birgitta Bengtsson Landskrona april 28 Uppdragsgivare Kävlingeåns vattenvårdsförbund Omslagsbild: Braån vid Örtofta

Läs mer

3. Vad är ett prediktionsintervall och hur räknas det ut? 4. Vad är ett kalibreringsintervall och hur kan det konstrueras?

3. Vad är ett prediktionsintervall och hur räknas det ut? 4. Vad är ett kalibreringsintervall och hur kan det konstrueras? LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK LABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK AK FÖR F OCH FYSIKER, FMS012/MASB03, VT16 Laboration 5: Regressionsanalys Syftet med den här laborationen

Läs mer

ERE 102 Reglerteknik D Tentamen

ERE 102 Reglerteknik D Tentamen CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för signaler och system Reglerteknik, automation och mekatronik ERE Reglerteknik D Tentamen 5--3 8.3.3 M Examinator: Bo Egardt, tel 37. Tillåtna hjälpmedel: Typgodkänd

Läs mer