Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab b.5ö q?q. of att 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10."

Transkript

1 Stockhom-Mamö ;:?., åå 273 M.L 2W R 601 R M Dag Osg M-F 6 se- 28 maj 2k Aa tåg Norrköing-Linköing se direkttabe Aa tåg Esöv-Mamö se tab R 216 R 277R 219R 29'7 21 B1 605 R L,e us M-L Dag Dag M-L Dag 500 tvt-1" 6} 0 Stockhom C 35 t Södertäie S 35 fr Södertäie S 104 t NYköPing C 104 fr NYköPing C 164 t NorrköPing C '164 fr NorrköPing C 211 t LinköPing C 211 fr LinköPingC 243 t MiöbY 243 fr MiöbY 260 Boxhom 280 Tranås 308 AnebY 332 t Nässö 332 r Nässiö 360 Sävsjö 419 t Avesta 419 tr Avesta 466 t Ämhut 466 tr Ämhut 487 OsbY 517 t Hässehom 517 fr Hässehom 546 Höör 566 t Esöv 566 fr Esöv 584 t Lund 584 fr Lund 600 Mamö C , a' ato ) Fr o m 9 jan uph för Påst, avg 822 2) Fr o m 9 jan uph för Påst, avg ) Fr o m 9 ian uph för Påst, avg ) Fr o m 9 ian uph för Påst, avg ) ngen ansutning ti tåg 601 (avg 9 00) 6) 2 i Linköing-Mjöbv 09 aug-3' dec T'r-L 7) ngen ansutning ti tåg 608 (avg 10 01) 8) Fr o m 9 jan uph för Påst, avg ) Fr o m 9 jan uh för Påst, avg ) Fro m 9 jan uph för Påst, avg ) Fr o m 9 jan uph för Påst, avg s b.5ö ^ q?q a4 of2 ^ o.5u Y.bJ att b.4d L ',] ' ' JJ o. tj o,5 / o.5y LZ ' r ^8 1a

2 Sioo*n"m-,Mamö rås 987 f, Dagar : DäS]' :23:ffi Fåct 1 ', -28!.,' Drs 26ts 27m 279 Dås fet an-r,e Aa tåg Norrköing-Linköing se direkttabe Atta tåg Esöv-Mamö se tab 81, 27:7.1,f,D 29ts 609 R 31 ts 2s6 Oas Das Dqg OaC ', i '' 263::::;:,:1'::':tt:2f8:::::::,:r,:::i::33/rffi.ffiF ;.i,;:to" :t,t:::t:: ::0ögf: 6 ssp: 6C F- : ', 2S n'å n mii' zr:ik:: rr: r: r,:ä,:{ir::i:i:i:: ri :,::':,: :::: 0 Stockhom C 35 t Södertäie S 35 fr Södertäje S '104 t Nyköing C 104 fr Nyköing C 164 t Norrköing C 164 fr Norrköing C 211 t LinköingC 211 fr Linköing G 243 t Mjöby 243 fr Miöby 260 Boxhom 280 Tranås 308 Aneby 332 t Nässiö 332 fr Nåssiö 360 Sävsjö 4'19 t Avesta 419 fr Avesta 466 t Ämhut 466 fr Ämhut 487 Osby 517 t Hässehom 517 fr Hässehom 546 Höör 566 t Esöv 566 fr Esöv 584 t Lund 584 fr Lund 600 Mamö C.t ) C tåg 2) ngen ansutning ti tåg 612 (avg 13.01) 3) Fr o m 9 jan uh för åst, avg ) Fr o m 9 jan uh för åst, avg ) ngen ansutning ti tåg 618 (avg 1) 6) Fr o m 9 jan uh för åst, avg ) Fr o m 9 jan uh för åst, avg ) Fr o m 9 jan uh för åst, avg O tt.3d tz,zo ' t5,jo ö.5 t 8.39 o,? z.vj t5.)r ^ i ' tc.zo a ' a ' F RF 't t r s.zs ra en t'v.gs M j ' ' ^ FöLJANDE ÄruORUCAR TRAFKEN GÄLLER VD JUL.. NYÅRS. OCH TRETTONDEDAGSHELGERNA 23 dec går tågen som å en fredag 24 dec går tågen som å en ördag 25 dec går tåg med beteckn Dag e (E 30 dec går tågen som å en fredag 31 dec går tågen som å en ördag 1 an går tåg med beteckn Dag e e 5 ian går tågen som å en fredag 6 jan går tågen som å en ördag 7,8 jan går tåg med beteckn Dag e e Extratåg och instäda tåg under Ju-, Nyårs- och Trettondedagshegerna, se sid.24. Natten mean den 24 och 25 dec är aå tåg inståda.

3 $tockhorrmamö' fåg:,::,r,, Dasär tr 37E Das Dag. Dag:,,:,0,åus:,,.:,:,,'.::,::,,,:,,:,:i6;Äg'::, :,,::!,ti:,i ::,:::i 6q5fi :,:39,ts :,gs:b :fttji :, [/g:f,$: :,,Q: A a.. tå g, {r!'o rrkö ng-. i h <ö i n g,, 5s,, d i,rektt-å be Ättätag,EöaV;ntå,irnA sö,täb.8..,',,,,,, 9,E;,,9'E, 2$9 :L$:r :, :r:m+fts.':,: L,O 4tE: :41 E: '4't'6','1'3Ej:::,:,:287,: : ;$ ',, : MiF;S ' Y[rTa, : : M+F;S., :' dff,$, 6 se- 9 augr 6 se- 28 maj 5 se 28 maj KM 0 Stockhom C 35 t Södertäie S 35 fr Södertäje S 104 t Nyköing C 104 fr Nyköing C 164 t Norrköing C 164 fr Norrköing C 211 t Linköing C 211 fr Linköing C 2a3 t Miöby 243 fr Miöby 260 Boxhom 280 Tranås 308 Aneby 332 t Nässjö 332 fr Nässjö 360 Sävsjö 419 t Avesta 419 fr Avesta 466 t Ämhut 466 tr Ämhut 487 Osby 517 t Hässehom 517 fr Håssehom 546 Höör 566 t Esöv 566 fr Esöv 584 t Lund 584 tr Lund 600 Mamö C ',r rs.zs fj,co.- tc,z9 ^ ', tt tt tr,ct "^ tv.z1 ^" iteo rorn Q ^1 ^to ^ a7 a2 as oo 't ne t ! to.j/ to.j/ to.j/ t tt tt z f.jc zz. tö ao a5? t ? zz.zs a a6 22.s ) Fr o m 9 jan uh för åst, avg ) Fr o m 9 jan uh för åst, avg ) Fr o m 9jan uh för åst, avg ) Fr o m 9 jan uh för åst, avg ) Fr o m 9 jan uh för åst, avg ) Fr o m 9 jan uh för åst, avg ) Fr o m 9 jan uh för åst, avg ) Fr o m 9 jan uh för åst, avg ) Fr o m 9.ian uh för åst, avg ) Fr o m jan uh för åst, avg 20.33

4 Y Stockhom*Mamö Aa:,tå g N ö rrköi rirgr-li nqö;,ih g, se direkuabe Aa tåg Esöv-Mamö se tab 81 Tåg:, : Dag:at ffi,m $, E: 247 :M+LS, Dag:,M:Le 249 $, 2$9,:R 8:'r' 711 R 201 R 203 R 205 R 2:97 R 2) 3), 4) 0 Stockhom C 35 t Södertäje S 35 fr Södertäie S 104 t Nyköing C 104 fr Nyköing C 164 t Norrköing C 164 fr Norrköing C 211 t Linköing C 211 fr Linköing C 243 t Miöby 243 fr Mjöby 260 Boxhom ranas t6u 308 Aneby 332 t Nässiö 332 fr Nässjö 360 Sävsjö 419 t Avesta 419 fr Avesta 466 t Ämhut 466 fr Ämhut 487 Osby 517 t Hässehom 517 fr Hässehom 546 Höör 566 t Esöv t.13 1't 't9.12 ' zz.zo , Oa zt,jz z t.z5 zz,z _ ,O o.tc 6.28 t.t5 zt.)j s5 t,12e O a a ,zo 't.o t_ 4.49' 566 fr Esöv 584 t Lund o.j o.* fr Lund 600 Mamö C ^ ) Fr o m 9 jan uh för åst, avg Täg 717 avg Stockhom )2k 4) Ej sittvagn Norrköing-Hässehom Ti-L, Avesta-Hässehom M 5) ngen ansutning ti tåg 205 (avg 4.58) 6) From 9 jan uh för åst, avg 6.47 FöUANDE ÄruonrueAR TRAFKEN GÄLLER VD JUL-, NYÅRS- OcH TRETTONDEDAGSHELGERNA 23 dec gär tågen som å en fredag 24 dec gär tågen som å en ördag 25 dec går tåg med beteckn Dag e (E 30 dec går tågen som å en fredag 31 dec går tågen som å en ördag 1 jan går tåg med beteckn Dag e O 5 jan går tågen som å en fredag 6 ian går tågen som å en ördag 7,8 ian går tåg med beteckn Dag e O Extratåg och instäda tåg under Ju-, Nyårs- och Trettondedagshegerna, se sid. 24. Natten mean den 24 och 25 dec är aa tåg instäda.

5 8(} Mamö.$ockh tom, " Aa tåg Lihköing-Norrköing se direkttabe Aa tåg Mamö;Esöv se tab 8,1,,: i å6,18] r :,,,2ä,181,,,,,.,,,,,äSA,,,,,,,,,',199,8,,',.,,,,, 6*, t,,$r::,:r:it:ir:::,::'v :,::,r,,,,,,,ru1;g:,,,,: i, :: :: F:: : 628,,f,,,,,,,, :,,, :30 $r9,;i.iri :Dää: så..tr Drc: 0 Mamö C 16 fr Lund 34 t Esöv 34 fr Esöv 54 Höör 83 t Hässehom 83 fr Hässehom 113 gsby 134 t Amhut 134 fr Ämhut 181 t Avesta 181 fr Avesta 240 Sävsjö 268 fr Nässjö 320 Tranås 340 Boxhom 357 t Mjöby 357 fr Mjöby 389 t Linköing C 389 fr Linköing C 436 t Norrköing C 436 fr Norrköing C 496 t Nyköing C 496 fr Nyköing C 565 t Södertäje S 565 fr Södertäje S 600 Stockhom C t JO 3.UO 5.28 R2n o.za EC J.4J J.4J o.cu t_ a.20' r o.ao ' a )z 'to o.z " t " o ] z.ra t.zt OO 7.11 to tt ^1 ;:;ä' ase s.zr 't 't3.20 t5,z "t4.47 1) ngen ansutning ti tåg 715 (avg 8.23) 2) ngen ansutning ti tåg 719 (avg 10.23) 3) ngen ars tning ti tåg 282 (avg 7.04) 4) Fr o m 9 jan uh för avst, ank ) ngen ansutning ti tåg 626 (avg 8.01) 6) ngen ansutning ti täg 722 (avg ) fngen ansutning ti tåg 726 (avg 14.23\ 8) Fr o m 9 jan uh för avst, ank ) Fr o m 9.ian uh för avst, ank ) Fr o m 9jan uh för avst, ank ) From 9 jan uh för avst, ank 8.25

6 Y , Marnö-Stockhom,,,,.,,,,.,.:..,,...A!e..tåig.i.tinrkötn$;61ott*Oing ss d,iiertta,be,., TäU:: rr, $;,1,e :22 Sr: : 34tr,,,:,, :,36,,81,,,: ;:1,f811, ::, fst.,:,.,.:,dåe',,.*nt* 2579 :,,264,,, :138:81,,::,.,,344R 6'?R 4OE 288,:,: ::,42:B,,44E D.g Tgtr MrL Dag Dagt Dag M-F,s M-F,s Dag,auS-,see- S es 28 maj 0 Mamö C 16 fr Lund 34 t Esöv 34 fr Esöv 54, Höör 83 t Hässehom 83 fr Hässehom 113 9"by 134 t Amhut 134 fr Ämhut 181 t Avesta 181 fr Avesta 240 Sävsjö 268 fr Nässjö 320 Tranås 340 Boxhom 357 t Mjöby 357 fr Möby 389 t Linköing C 389 tr Linköing C 436 t Norrköing C 436 fr Norrköing C 496 t Nyköing C 496 fr Nyköing C 565 t Södertäje S 565 fr Södertäje S 600 Stockhom C r to t ) C tås 2) ngen ansutning ti tåg 730 (avg 16.25) 3) Fr o m 9 jarr uh för avst, ank ) Fr o m 9 jan unh för avst, ank ) ngen ansutr,,, g ti tåg 734 (avg ) Fr o m 9 jan uh för avst, ank ) Fr o m 9 jan uh för avst, ank ) ngen ansutning ti tåg 23 (avg 13.02), tåg 1308 (avg 13.07), tåg 612 (avg 13.01) 9) ngen ansutning ti tåg 27 (avg 15.00) 10) Fr o m 9 jan uh för åvst, ank ) Fr o m 9 jan uh för avst, ank ) Fr o m 9 jan uh för avst, ank ) Fr o m 9 jan uh för avst, ank z.cz ? 1a tj. tc 13.4' 't z.5c )Z A' ? s _ a 't t' t t5.5j t3.tz o.5z , " to.tc nf t' 't " " 't to.t t_ ' a z i O,JU i o ö.jz ' 'r FöUANDE ÄruonruEAR TRAFKEN GÄLER VD JUL., NYÅRS. OCH TRETTONDEDAGSHETGERNA 23 dec går tågen som å en fredag 24 dec gär tågen som å en ördag 25 dec gär tåg med beteckn Dag 30 dec går tågen som å en fredag 31 dec går tågen som å en ördag 1 jan går tåg med beteckn Dag e 0 5 ian går tågen som å en fredag 6 jan går tågen som å en ördag 7,8 ian gär tåg med beteckn Dag e O Extratåg och instäda tåg under Ju-, Nyårs- och Tretondedagshegerna, se sid. 24. Natten mean den 24 och 25 dec är aa tåg instäda.

7 8S Marnö*$tockhom,.A!a:..tågi.i-ihköin Nio:rrkö.n$.:,i5si..ä.i.f kttäöä,t...ii...:..i' T 9,:,, D-agra1 276 F::::: 286 :,,.,r:i:i,4$,!e:, i :::,!S88 :, BtC,,,r,,,,,,11åS:,,,' ',,,,,,DäC :?4r:: åå.e :::.,: :, r.,,, ]qac,: i:::,:',i": Dåg' KM 0 Mamö C 16 fr Lund 34 t Esöv 34 r Esöv 54 Höör 83 t Hässehom 83 fr Hässehom 113 Osby 134 t Ämhutt 134 fr Ämhut 181 t Avesta 181 fr Avesta 240 Sävsjö to.z to " ' tt,za " 't /.cö 't fr Nässiö szu ranas 340 Boxhom 357 t Mjöby fr Mjöby 389 t Linköins C fr Linköing C 436 t No.rköing C ' fr Norrköing C 496 t Nyköing C n? fr Nyköing C 565 t Södertäje S )12a 22.20' fr Södertäje S 600 Stockhom C a to 2) Fr o m 9 ian uh för avst, ank ) Fr o m 9 jan uh för avst, ank ) Fr o m ian uh för avst, ank ) C tåg 6) ngen ansutning titä9274 (avg 17.04) 7) ngen ansutning i täg'177 avg ) Fr o m 9 jan uh för avst, ank ) Fr o m 9 jan uh för avst, ank ) Fr o m 9jan uh för avst, ank 16.25

8 Må.rntii$töckhorr 'T'åq. D,agar, a52 Ar 2S4 Ut!F;$,, ' i;s 974,m, 6't:3,r,': i?s6 Dng,iM+f;$,::L,e :: ::ä}:.t, :::::,Airå tåg : tin:köinö,*norrköin.g sö,:direkttabe Aa tåg Mamir--Esöv se tab maj zq4::r,,,i.n, S,: :,':i r;:i:i:; r:: F,S, 6 Ce+, :,,: :,,, t8 atai',: ' :,, : ',, tt t :: : : KM 0 Mamö C '16 fr Lund 34 t Esöv 34 fr Esöv 54 Höör 83 t 'ässehom 83 fr Hässehom 113 9sby 134 t Amhut 134 fi Ämhut 181 t Avesta 181 fr Avesta 240 Sävsjö 268 fr Nässiö 320 Tranås 340 Boxhom 357 t Mjöby 3s7 r Mjöby 389 t Linköing C 389 fr Linköing C 436 t Norrköing C M 't tt.t ' zt.> , r " s 20.27?0.10? _ " ' ?.OO OOo ZJ.JO a5.c , : zö i M t tt t e.st arr J.sU fr Norrköing C 496 t Nyköing C J. t fr Nyköing C 565 t Södertäie S fr Södertäje S 600 Stockhom C a. zu ) ngen ansutning i Nässjö ti täg 244, avg 21.10, och tåg 2109, avg ) 2 k Miöby-Linköing 9 aug-31 dec M-F 4) ngen ansutning ti tåg 202, avg ) ngen ansutning ti tåg 9, avg ) Fr o m 9 jan uh för avst, ank ) Ej sittvagn 8) Fr o m 9 jan uh för avst, ank ) Fr o m 9 ian uh för avst, ank20.20 FöJANDE ÄruonrueAR TRAFKEN GÄLLER vd JUL-. NYÅRS- OCH TRETTONDEDAGSHELGERNA 23 dec går tågen som å en fredag 24 dec går tågen som å en ördag 25 dec går tåg med beteckn Dag e O 30 dec går tågen som å en fredag 31 dec går tågen som å en ördag 1 jan går tåg med beteckn Dag e 0 5 jan går tågen som å en fredag 6 ian går tågen som å en ördag 7, 8 jan går tåg med beteckn Dag e e Extratåg och instätda tåg under Ju-, Nyårs- och Trettondedagshegerna, se sid. 24. Natten mean den 24 och 25 dec år aa tåg inståda

9 474 8{t Mamii-Stockhom Tå$,,,,, Dag:är 28 ff :LO:ir,,' A a,tåå, :-ini(öi ngjnofr.kö:in g se di rekttabe Aa tåg Matm<i-Estöv se tab 81 0 Mamö C fr Lund 34 t Esöv fr Esöv 54 Höör 83 t Håssehom fr Hässehom sby 134 t Amhut 134 fr Ämhut 181 t Avesta 181 fr Avesta 240 Sävsö 268 fr Nässjö szu ranas 340 Boxhom 357 t Miöby 357 fr Mjöby 389 t Linköing C 389 fr Linköing G 436 t Norrköing C 436 fr Norrköing C 496 t Nyköing C 496 fr Nyköing C 565 t Södertäie S 565 fr Södertäje S 600 Stockhom C Tåg 2O ' GäertomSjan 1?0S: :,,::: S71', :t,, r: :.?53, :,,:: : 1207 : : 1401 M-F Dag Dag ne-f M-F,Z::k:,:.,:,,: :,,: :,2,k1,,,2,:k[,!:?k 1255: :273r t/lif,,:,m+l,tvt;f, :,a1:: : : : : 2k 1209 ' 1957, 1403, i,lf Dag! : M-[-S 2 kt 2,kt ' 2'kt t, KM 0 Esöv 8 Ortofta 13 Stångby 18 t Lund 18 fr Lund 22 Uåkra 25 Åkar 34 Mamö C o, z3 o.j b.j b.j5 a.qz ' 6.53 a 6.54 u nn t" LsZ L s Q? ) ngen ansutning ti tåg 1400 (avg 6.53) å1.,:,,,esöv;mamå, ',, GäertomBian Tås 275 Dagar agt '1259, :: 12r7 "65' : M+F',,, Dagt,8L,t 2k1,,,:2,k! :: 1:405,:,2J7,,,,1267 :bagr :. ffl, : :nag?,k : ' ': 2rk , '.1 Dag :M;t {} L,S,O PaSf, zk zkt 60ä : :29 Beg Dag m*f', 2k 2:kt 0 Esöv Oftofta 13 Stångby 18 t Lund 18 fr Lund 22 Uåkra,25 Äkar 34 Mamö C s r r.rz t.5j t ', s ' i 12.3s

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Stockholm - Eskilstuna - Arboga (-Örebro)

Stockholm - Eskilstuna - Arboga (-Örebro) Reg Reg Reg 2 Reg 2 Reg Reg Reg Reg 2 Reg Reg Reg Reg 2 Reg Reg Tågnummer 900 904 907 908 10901 10961 901 992 10915 10915 915 994 10917 10917 Period 15/12-26/6 15/12-26/6 15/12-26/6 29/6-7/8 7/4-26/6 29/6-31/7

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake!

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 1 EN DRAKE Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 2 FEL, FEL, FEL Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö Moa VÄLKOMMEN! Hej, säger Moa. Hej, säger My.

Läs mer

Göteborg - Halmstad - Malmö - København

Göteborg - Halmstad - Malmö - København Fler tåg Göteborg-Kungsbacka tab 132, alla tåg Ängelholm-Helsingborg-Malmö tab 108/109, alla tåg Lund-Malmö-Köbenhavn tab 101 13 dec 2015-10 dec 2016 Ø-tåg Ø-tåg Ø-tåg Skåne Ø-tåg Ø-tåg Ø-tåg SJ Ø-tåg

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Stockholm - Malmö - København

Stockholm - Malmö - København Stockholm - Malmö - København Alla tåg Stockholm-Linköping tab 81. Övriga tåg Norrköping-Nässjö tab 82, Nässjö-Alvesta tab 89, Alvesta- Hässleholm tab 95, Hässleholm-Malmö tab 93, Malmö- København tab

Läs mer

60 Stockholm-Göteborg

60 Stockholm-Göteborg 60 Stockholm-Göteborg Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Hallsberg-Laxå tab 64, Skövde-Göteborg tab 62, Alingsås-Göteborg tab 131, Övriga tåg Flen-Katrineholm tab 56/61 Reg Reg Natt Natt

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

Sång 1, När jag går och tänker på mitt liv

Sång 1, När jag går och tänker på mitt liv Sång 1, När g går och äner på m v Kr-Gunnr Svensson G =132 Fö Soo Cm Kör Kör Synh Synhs E-grr mf s s s s s s s s mf Es Srår mf Ceo Trummor Seedrums Ooe Copyrgh 1992 y Kr-Gunnr Svensson A Rghs Reserved

Läs mer

Kristianstad - Hässleholm - Malmö - København

Kristianstad - Hässleholm - Malmö - København Alla tåg Lund-Hyllie tab 106, (Lund-)Malmö-København tab 101, Övriga tåg Hässleholm-Malmö(-København) tab 80. 13 dec 2015-10 dec 2016 Skåne Ø-tåg Skåne Ø-tåg Skåne Ø-tåg Skåne Ø-tåg Ø-tåg Ø-tåg Ø-tåg Skåne

Läs mer

Graf 641.60 LP-HF, N-KAC, BG-OH D

Graf 641.60 LP-HF, N-KAC, BG-OH D Vossloh IT TrainPlan 2.11.5.4 (Patch 1) Sida 1 av 6 GÄ Graf 641.60 -, N-, - 00 10 20 30 40 50 01 10 20 30 40 50 02 10 20 30 40 03 98320 A 98320 A 6432 A 50 10 20 30 40 50 04 brygga Klockan: 00-04 6432

Läs mer

(Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping

(Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping (Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping Alla tåg Gävle-Stockholm tab 43. Övriga tåg Norrköping- Linköping tab 82 SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Snälltåget SJ SJ SJ SJ Snabbtåg Reg 2 Reg 2 Snabbtåg Reg

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Övning: Träna skrivning!

Övning: Träna skrivning! Övning: Träna skrivning! nnehåll Skriv i nivåer 2 Repetition... sidan 2 Diagnos... sidan 5 lfabetisk ordning... sidan 6 rdbilder... sidan 12 Skriva ord... sidan 18 Skriva meningar... sidan 22 Berätta...

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Kalmar - Växjö - Alvesta - Malmö - København - Østerport

Kalmar - Växjö - Alvesta - Malmö - København - Østerport Kalmar - Växjö - Alvesta - Malmö - København - Østerport Alla tåg Kalmar-Emmaboda tab 98, alla tåg Växjö-Alvesta tab 94, alla tåg Hässleholm-Malmö tab 93. Fjärrtåg Alvesta-Malmö-København tab 80 LT Ø-tåg

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

GÖTEBORG-KUNGSBACKA. 14 dec 2014-12 dec 2015

GÖTEBORG-KUNGSBACKA. 14 dec 2014-12 dec 2015 14 dec 2014-12 dec 2015 14 dec 2014-12 dec 2015 västtågen GÖTEBORG-KUNGSBACKA Tågnummer 3001 3005 3009 3013 3019 3021 3173 3023 3175 3025 Period Dagar Dagl L,SoH L,SoH L,SoH M-F M-L M-F M-F M-F Dagl 1

Läs mer

Kalmar - Växjö - Alvesta - Malmö - København - Østerport

Kalmar - Växjö - Alvesta - Malmö - København - Østerport Kalmar - Växjö - Alvesta - Malmö - København - Østerport 14 dec 2014-12 dec 2015 LT Ø-tåg Ø-tåg LT Ø-tåg Ø-tåg SJ Ø-tåg LT Ø-tåg Ø-tåg Ø-tåg LT LT 2 2 Reg 2 2 2 Krösa Krösa Krösa Krösa Krösa Tågnummer

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1 Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1 Livet i Bokstavslandet är ett grundläromedel för åk F 3 med läseböcker, arbetsböcker, lärarhandledningar, och ett digitalt material för interaktiv skrivtavla/projektor.

Läs mer

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom pe" `sfk K ".` _. :...... -.Y BS 00 Byggnadssyelsen Teknska byåns nfomaon 979-04 Vämefån venle VÄRMEAVGVNNG CENTRALER M M FRÅN OSOLERADE VENTLER UNDER- nom alla omåden av såväl nypojekeng som ombyggnad

Läs mer

(Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping

(Gävle) - Stockholm - Norrköping - Linköping Snabbtåg Snabbtåg Reg 2 Reg 2 Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Reg 2 Reg 2 Reg 2 Snabbtåg Reg 2 Reg Snabbtåg Tågnummer 10519 519 211 2103 10521 10521 521 221 2107 223 523 2111 225 10525 28/9-16/10 31/8-11/12

Läs mer

Kalmar - Växjö - Alvesta - Malmö - København - Østerport

Kalmar - Växjö - Alvesta - Malmö - København - Østerport Kalmar - Växjö - Alvesta - Malmö - København - Østerport Alla tåg Kalmar-Emmaboda tab 98, alla tåg Växjö-Alvesta tab 94, alla tåg Hässleholm-Malmö tab 93. Fjärrtåg Alvesta-Malmö-København tab 80 LT Ø-tåg

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

(Borlänge-) Ludvika - Fagersta - Västerås (-Stockholm)

(Borlänge-) Ludvika - Fagersta - Västerås (-Stockholm) (Borlänge-) Ludvika - Fagersta - Västerås (-Stockholm) 13 dec 2015-10 dec 2016 TÅGK SJ SJ TÅGK SJ SJ TÅGK TÅGK TÅGK TÅGK SJ SJ TÅGK SJ 2 Reg Reg 2 Reg Reg 2 2 2 2 Reg Reg 2 Reg TiB TiB TiB TiB TiB TiB

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 24 mars 2011 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM Dok.Id 103306 Postadress Besöksadress

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ).

fgr S-vr,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). & Verksamhet sberät te 1 * fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). tq 7 * {tao Sorn styrelse har fungo3s;: ordf. B. Lundblarl toilt Si-irsetrrr.P;'r Unze1l

Läs mer

Graf X024 AVKY-SL, SL-U, MYN-ARNE, ARNN-SKBY, U-CST D

Graf X024 AVKY-SL, SL-U, MYN-ARNE, ARNN-SKBY, U-CST D Vossloh IT TrainPlan 2.11.5.4 (Path 1) Sida 1 av 12 SNB Y BO NA 3 B ANC BV PV L 16,7 15, 138, 16,5 66,5 /,7 / 2,1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 172 A 81328 A 9311 A 7122 A 7122 A 8474 76 A 2776 2779 81331 A

Läs mer

ibn rushd grafisk manual

ibn rushd grafisk manual ibn rushd ibn rushd grafisk manual index 3 logotyp 4 symbol 9 typografi 10 färger 13 exempel 15 bildspråk 22 kontakt 28 ibn rushd grafisk manual / logotyp 4 ibn rushd grafisk manual / logotyp ibn rushd

Läs mer

Åsen Nytt J U L - S P E C I A L. J u l e t i d

Åsen Nytt J U L - S P E C I A L. J u l e t i d Åsen Nytt December 2015, årgång 18, nummer 12 Utgivare: Auvin ekonomiska förening Åsen Nytt J U L - S P E C I A L Varm julcider Varm cider med julkryddor är lite lättare i smaken än glögg men ger samma

Läs mer

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l Höstvis Musik: E. Tur, Text: Tve Jss S1 S2 A1 G =70 4 k 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig e 4 k 4 kk k j - hr jg mött, srt blir kväl- lr- k-li - g ch se -. Km kk k j 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig-e hr

Läs mer

80 Stockholm-Malmö-København

80 Stockholm-Malmö-København 80 Stockholm-Malmö-København Alla tåg Stockholm-Linköping tab 81, övriga tåg Norrköping-Tranås tab 79, Tranås-Nässjö tab 82, Nässjö-Alvesta tab 89, Alvesta-Hässleholm tab 95, Hässleholm-Malmö tab 90, Malmö-København

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Innehållsförteckning till Svenska Online. Adress: www.sweol.se Uppdaterat 2011 01 18

Innehållsförteckning till Svenska Online. Adress: www.sweol.se Uppdaterat 2011 01 18 Innehållsförteckning till Svenska Online Adress: www.sweol.se Uppdaterat 2011 01 18 ABC kapitel 1, Alfabetisering 1 Skriv bokstaven a/a Se och lyssna Mus 2 Skriv bokstaven b/b Se och lyssna Mus 3 Skriv

Läs mer

Gäller 10 aug-12 dec 2015

Gäller 10 aug-12 dec 2015 TÅGK TÅGK SJ TÅGK TÅGK SJ SJ TÅGK TÅGK TÅGK TÅGK TÅGK SJ TÅGK Tågab 2 2 Reg 2 2 Reg Reg 2 2 2 2 2 Reg 2 TiB TiB TiB TiB TiB TiB TiB TiB TiB TiB Tågnummer 8233 8161 117 8235 8101 10159 157 8181 8181 8163

Läs mer

9 ~ ~ 14. /3. /O. e - - 7 /es~ S.'/0. . 7 ;;;~.fr~ /~. ~0. s. ~!. ltary~ S - I 9a~ ~'e( 12. ~ru:d-~ 14' ijnc24l'ju'ji ~ J o. -,-- !f3. _ I 1 I J 3..

9 ~ ~ 14. /3. /O. e - - 7 /es~ S.'/0. . 7 ;;;~.fr~ /~. ~0. s. ~!. ltary~ S - I 9a~ ~'e( 12. ~ru:d-~ 14' ijnc24l'ju'ji ~ J o. -,-- !f3. _ I 1 I J 3.. 9a~ ~'e( (~d. - A-t iv. a-10.! @ lt3-3. 12. ~ru:d-~ clt-f1?t.-i at~ ~ 51. l;o 5o. - /~ - 14' ijnc24l'ju'ji ~ J o. -,-- s. ~!. ltary~ S - 11 e - - 7 /es~ S.'/0. 7 ;;;~.fr~ /~. ~0 /83. -. ~~ 169 90!f3. _

Läs mer

P 2 Göteborg Helsingborg Malmö Köpenhamn... 5 november - 12 december 2015

P 2 Göteborg Helsingborg Malmö Köpenhamn... 5 november - 12 december 2015 Mölndal 1015 05.08 05.11 05.21 05.31 05.39 05.41 05.51 05.53 05.56 06.01 06.14 06.28 1703 05.21 05.24 05.29 05.34 05.39 05.42 05.48 05.53 05.58 06.02 06.04 06.14 06.17 06.20 06.24 1319 05.40 05.43 05.52

Läs mer

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Å 2015 C I I 1 1 2 2015 3 I 3 O 3 4 O 4 1 20141231, 2 20141231,, 3 O, 20141231 1 2015 2014,,,,, 1 (O) U O : 2014 ( ) 2014( ) ://www w, @w 2 OÅI 2015 I O,, x / 1987 1999 I: (YO) YO : ( ) YO: I/Y (1) (2)

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

fli 4 Protokoll fört vid årsstämma med delägarna i Brännö Bys Samfällighetsförening på Brännö Värdshus den 28 mars 2016'

fli 4 Protokoll fört vid årsstämma med delägarna i Brännö Bys Samfällighetsförening på Brännö Värdshus den 28 mars 2016' Protokoll fört vid årsstämma med delägarna i Brännö Bys Samfällighetsförening på Brännö Värdshus den 28 mars 2016' Deltagare enligt bifogade separata iista' 1 2 3 4 s 6 7 8 Ordföranden hälsade alla välkornna

Läs mer

Transportplan för postnummer 97345 LULEÅ

Transportplan för postnummer 97345 LULEÅ 100 12 STOCKHOLM ON TO FR MÅ TI F TO FR MÅ TI ON Stockholm 100 26 STOCKHOLM ON TO FR MÅ TI F TO FR MÅ TI ON Stockholm 100 27 STOCKHOLM ON TO FR MÅ TI F TO FR MÅ TI ON Stockholm 100 28 STOCKHOLM ON TO FR

Läs mer

Transportplan för postnummer 39239 KALMAR

Transportplan för postnummer 39239 KALMAR 100 12 STOCKHOLM TI ON TO FR MÅ F FR MÅ TI ON TO Stockholm 100 26 STOCKHOLM TI ON TO FR MÅ F FR MÅ TI ON TO Stockholm 100 27 STOCKHOLM TI ON TO FR MÅ F FR MÅ TI ON TO Stockholm 100 28 STOCKHOLM TI ON TO

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätjr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Sräj, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystjr Ao & Sräj 1840-1900 Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystjr o srr. Vor uppör trä tt vär

Läs mer

Grafisk manual (kort version)

Grafisk manual (kort version) Grafisk manual (kort version) Innehåll 1. Grafisk profil 2. Idé 3. Logotyp Lathund 4. Fri yta 5. Balans 6. Storlek 7. Med andra logotyper 8. Typografi Museo Sans 500 Georgia 9. Färger Huvudfärger 10. Språk

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

100B Göteborg - Halmstad - Malmö - København Fler tåg Göteborg-Kungsbacka tab 132,

100B Göteborg - Halmstad - Malmö - København Fler tåg Göteborg-Kungsbacka tab 132, Gäller 5 nov-12 dec 2015 100B Göteborg - Halmstad - Malmö - København Fler tåg Göteborg-Kungsbacka tab 132, alla tåg Ängelholm-Helsingborg-Malmö tab 108/109, alla tåg Lund-Malmö-Köbenhavn tab 101 Ø-tåg

Läs mer

r ["ry*-*, Fr qevir,q r.*gnrqoirf#iiiffi,;iiil -**J ^-.---r r.'rii-grhdavseddf

r [ry*-*, Fr qevir,q r.*gnrqoirf#iiiffi,;iiil -**J ^-.---r r.'rii-grhdavseddf i1;rl'i:i' sstyrels en Beslut Daturr. 20! i03i3o r:lr:;.lrr r' : -:. : : t.. ll'i: : Yästerbotten l(5) Ä*r4chqiqlanin&ji:l Zq ;rstsrzqis ;it::'ll.r;t.ri: ;;: :; ii!.'.::i.: :i.' i' ;t: ::' Ii #.ifshmpffi

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

SKÖTSELPLAN FöR VILLSHARADS NATUR UPPRÄTTAD 1979. AV PER-EWE JöNSSON

SKÖTSELPLAN FöR VILLSHARADS NATUR UPPRÄTTAD 1979. AV PER-EWE JöNSSON I ~' SKÖTSELPLAN FöR VILLSHARADS NATUR RVAT.,J,< UPPRÄTTAD 1979 AV PER-EWE JöNSSON.~.,1., " ".--:. ;~ ;,, :';; ".,'... ',..,. " ;. ~ATURVARDSFÖRVALTARE: " SKOGsvA RD SS [ SAMRAD MED MARKÄGAREN OCH NATURVARD

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Töreboda - Skövde - Falköping - Göteborg Övriga tåg Alingsås-Göteborg tab 131

Töreboda - Skövde - Falköping - Göteborg Övriga tåg Alingsås-Göteborg tab 131 Töreboda - Skövde - Falköping - Göteborg Övriga tåg Alingsås-Göteborg tab 131 Väst Väst Väst Väst SJ Väst Väst Väst Väst Väst Väst SJ Väst Tågab 2 2 2 2 Reg 2 2 2 2 2 2 Reg 2 Tågnummer 3401 3407 3409 7205

Läs mer

Skövde-Falköping-Jönköping-Nässjö Alla tåg Töreboda-Skövde-Falköping tab 62

Skövde-Falköping-Jönköping-Nässjö Alla tåg Töreboda-Skövde-Falköping tab 62 Skövde-Falköping-Jönköping-Nässjö Alla tåg Töreboda-Skövde-Falköping tab 62 JLT SJ Väst JLT Väst Väst SJ SJ Väst JLT Väst Väst Väst Väst 2 Snabbtåg 2 2 2 2 Snabbtåg Snabbtåg 2 2 2 2 2 2 Tågnummer 27651

Läs mer

,..I~' 1(1) ~. '0 ~!~n~~~ir~~tyreisen ~~~LDELNINGSBREV Diarienr (åberopas vid korresp)

,..I~' 1(1) ~. '0 ~!~n~~~ir~~tyreisen ~~~LDELNINGSBREV Diarienr (åberopas vid korresp) ,,..I' 1(1). '0!nirtyreISen LDELNINGSBREV Diarienr (åberopas vid korresp) Upphandlingsprocessen 2005-12-05 EKB-99-1646/05 Fredrik Pettersson Upphandlare Upphandling av Översättningstjänster för statliga

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

2013-08-28 1. Kommunhuset, A-salen, Tierps köping. 3 Verksamheternas ekonomiska månadsuppföljning

2013-08-28 1. Kommunhuset, A-salen, Tierps köping. 3 Verksamheternas ekonomiska månadsuppföljning TIERPS KOMMUN 2013-08-28 1 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Till ledamöter För kännedom till ersättare Tid: Tisdagen den 3 september 2013, kl. 13.00 Plats: Kommunhuset, A-salen, Tierps köping FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

80B Stockholm-Malmö-København

80B Stockholm-Malmö-København 80B Stockholm-Malmö-København Alla tåg Stockholm-Linköping tab 81, övriga tåg Norrköping-Nässjö tab 82, Nässjö-Alvesta tab 89, Alvesta-Hässleholm tab 95, Hässleholm-Malmö tab 93, Malmö-København tab 101

Läs mer

Väst SJ Väst Tågab Tågab Väst SJ SJ Väst SJ MTR Väst Väst SJ Väst Uppdaterad 5 feb 2016

Väst SJ Väst Tågab Tågab Väst SJ SJ Väst SJ MTR Väst Väst SJ Väst Uppdaterad 5 feb 2016 Töreboda - Skövde - Falköping - Göteborg Övriga tåg Alingsås-Göteborg tab 131 Väst Väst Väst Väst Väst Väst SJ Väst Väst Väst Väst Väst Väst Väst 2 2 2 2 2 2 Reg 2 2 2 2 2 2 2 Tågnummer 13459 3401 7201

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Fyll dina dagar med lekfullhet och färg! PRODUKTER

Fyll dina dagar med lekfullhet och färg! PRODUKTER Fyll dina dagar med lekfullhet och färg! PRODUKTER Hitta mer inspiration på DJURKORT Runda kort (0 8 cm) med hål för presentsnöre. 15 st kort/förpackning. APA Art. nr 1013 BJÖRN Art. nr 1014 EKORRE Art.

Läs mer

Lägenhet A 1103, 1203,1303

Lägenhet A 1103, 1203,1303 ÖRHDSOPI 2014 09 02 Lägenhet 1103, 1203,1303 Storlek 90 m 2 4 rok Placering Trapphus plan 1, 2, 3 SL 1:100 (4) ÖRRÅD 5m 2 LO 6 m 2 SOV 12 m 2 SOV 9 m 2 W Ö SOV 8,5 m 2 Ö / LO 10 m 2 DISMSI ÄDSÅP YLSÅP

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

~UH H l I. \)et> \\\ I.. Q. (\m. It:~ '111 1--\'1. t;g. Reservdelsförteckning. ~~J~~ lm~-;;& o -e M :; ~ \\ cq.1> r ~ C" ~ og ~Q)

~UH H l I. \)et> \\\ I.. Q. (\m. It:~ '111 1--\'1. t;g. Reservdelsförteckning. ~~J~~ lm~-;;& o -e M :; ~ \\ cq.1> r ~ C ~ og ~Q) Reservdesförteckning Vid bestäning av reservdear uppgiv atid sågens nummer samt reservdearnas namn ch nummer för undvikande av feexpedieringar. Bestä atid i föjande rdning: Anta-nummer-benämning.. V")

Läs mer

Stockholm - Västerås - Örebro - Hallsberg (26/6-2/8 se tab 57B) Övriga tåg Stockholm-Arboga tab 58

Stockholm - Västerås - Örebro - Hallsberg (26/6-2/8 se tab 57B) Övriga tåg Stockholm-Arboga tab 58 Stockholm - Västerås - Örebro - Hallsberg (26/6-2/8 se tab 57B) Övriga tåg Stockholm-Arboga tab 58 14 dec 2014-27 jun 2015 SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ TÅGK SJ SJ TÅGK SJ 3 aug 2015-12 dec 2015 Reg

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Ordertelefon: 090-13 19 60 Fax 090-13 19 64 E-post: cykloma@swipnet.se

Ordertelefon: 090-13 19 60 Fax 090-13 19 64 E-post: cykloma@swipnet.se Däck & Slang Däck Kenda 40-628 Std fp 47-203, 2 /2x.75x2 /4, 909A, barnv. 7 40-630 62-203, 2 /2x2 /4, 909A, barnvagn 7 40-63 62-203, 2 /2x2 /4, 92 7 34 40-627 54-254, 4x2.25, K 9 40-623 47-406, 20x.75,

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Nuvarande bilparkering och bussgarage vid stationen flyttas till väster om stationen.

Nuvarande bilparkering och bussgarage vid stationen flyttas till väster om stationen. Medborgarförsag beträffande statonsområdet och en "Rnged" runt Ängehom Ängehom den 2 mars 2015 Ängehoms Kommun Kundtjänst ISgn 2015-03- o 3 Inämnat av Lef Ahberg, Kaj Schreweus och Lars Franzen Påstående:

Läs mer

Umeå - Sundsvall - Gävle - Stockholm

Umeå - Sundsvall - Gävle - Stockholm 13 dec 2015-10 dec 2016 XT SJ SJ XT XT SJ SJ SJ SJ SJ XT SJ SJ SJ b Snabbtåg Snabbtåg 2 2 Natt 2 Natt 2 Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg 2 Snabbtåg Reg Reg X-Tåg X-Tåg X-Tåg Tågnummer 151 10561 561 8351 8351

Läs mer

11 jun 2016-7 aug 2016 SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg

11 jun 2016-7 aug 2016 SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg Stockholm - Västerås - Örebro - Hallsberg Tågnummer 50117 50159 708 706 901 782 50163 2 786 716 50167 2 724 50171 2 732 51175 740 740 Period 13/6-1/7 13/6-1/7 13/6-1/7 13/6-1/7 13/6-1/7 13/6-1/7 13/6-1/7

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

108B Ängelholm - Helsingborg - Lund - Malmö - Hyllie (-København) Alla tåg Lund-Malmö-Hyllie tab 106,

108B Ängelholm - Helsingborg - Lund - Malmö - Hyllie (-København) Alla tåg Lund-Malmö-Hyllie tab 106, Skåne Skåne Skåne Skåne Ø-tåg Skåne Ø-tåg Skåne Ø-tåg Skåne Skåne Ø-tåg Ø-tåg Ø-tåg Tågnummer 1781 11681 11697 1785 1145 11699 1015 1703 1319 1705 11605 1021 1021 1323 Dagar L,SoH Dagl L,SoH L,SoH Dagl

Läs mer

INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Fördelning på uttagning...3

INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Fördelning på uttagning...3 INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F

M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F 13 jun 2016-14 au 2016 Skövde-Falköpin-Jönköpin-Nässjö Alla tå Töreboda-Skövde-Falköpin tab 62 västtåen Skövde - Jönköpin - Nässjö 13 jun - 14 au 2016 JLT JLT JLT Tånummer 27651 7201 27653 17205 7205 7207

Läs mer

Förskolor och skolor i Järfälla

Förskolor och skolor i Järfälla 2013 ! I, *, I,,, w w, www/,?, w I,,, W * 016 I,,, www/ I 016 5 6, 7 8 9 10 Ö 11 611 11 11 11 11 11 13, 1426 /1415 1618 2023 / 2426, 27 016, 0 5, W,, 3 5 1 15 525 Ö Ö I 6 16 15 525 I 21,,,,, I 3 4, 5 6

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Skövde - Jönköping - Nässjö 11 jan - 12 jun 2016

Skövde - Jönköping - Nässjö 11 jan - 12 jun 2016 Skövde-Falköpin-Jönköpin-Nässjö Alla tå Töreboda-Skövde-Falköpin tab 62 västtåen Skövde - Jönköpin - Nässjö JLT JLT JLT JLT JLT Tånummer 27651 7201 27653 7205 7207 27655 17209 17607 7655 7213 Daar M-F

Läs mer

Gäller 18 jan - 19 aug 2016. Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm Alla tåg Sundsvall-Stockholm tab 41,

Gäller 18 jan - 19 aug 2016. Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm Alla tåg Sundsvall-Stockholm tab 41, Norrtåg SJ SJ SJ Norrtåg Norrtåg SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ 2 Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg 2 2 Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Tågnummer 7501 565 10567 567 7521 7505

Läs mer

70 Stockholm-Hallsberg-Karlstad-Oslo

70 Stockholm-Hallsberg-Karlstad-Oslo 70 Stockholm-Hallsberg-Karlstad-Oslo Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Kristinehamn-Karlstad tab 76, Karlstad-Kil tab 73, Tågbussar Örebro/Hallsberg-Karlstad tab 77 22 aug-11 dec 2010 VTAB

Läs mer

Sjukfallskartläggning. Västra Götaland inför 2008

Sjukfallskartläggning. Västra Götaland inför 2008 inför 2008 s län Sjukfallskartläggning inför 2008 En kartläggning av långtidssjukskrivna har genomförts under 2007 i i samverkan med Skåne. Statistiken omfattar 22 261 sjukfall, 60 dgr och längre från

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

Homo sapiens 1 Våra förfäders ankomst

Homo sapiens 1 Våra förfäders ankomst Homo sapiens 1 Våra förfäders ankomst Frågor till filmen: d. När anländer homo sapiens och varifrån? e. Vad hände för 8 miljoner år sedan? f. Vem var Lucy? g. Vilka kom före den tänkande människan? h.

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus Srr Trätr Prutr s år st på tt us Rä & Stpr, Srä, Hyp, Träår, Stpsyst Ett ört Sör-r Tstyps yr ystr A & Srä 1840-1900 Hus rå är pr är v på r tt v utsöt ystr srr. Vr uppör trä tt vär räss uppsr räsr. Isprt

Läs mer