bruksanvisning/ user manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bruksanvisning/ user manual"

Transkript

1 bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF

2 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a t t d u f å r u t m a x i m a l t f r å n p r o d u k t e n t i l l v e r k a t s m e d h ö g k v a l i t e t o c h t o p p m o d e r n t e k n i k. L ä s shn ei ln a g edn e n o c h ä r a lbl ra u ka sn ad nr va i m e d f ö l j a n d d o k u m e n t n o g g r a n t i n n a n d u a n v ä n d e r p r o d u k t e n o c h b e h å l l d e n f ö r f r a m t i d a rt efn e rtei nls l. O m d n å g o n a n n a n s k a d u s e t i l l a t t b r u k s a n v i s n i n g e n o c k s å f ö l j e r m e d. F ö l j n ean l li a v a r n i n g a r o c b r u k sna v i s n i n g e n. K o m i h å g a t t d e n h ä r b r u k s a n v i s n i n g e n ä v e n k a n g ä l l a f l e r a a n d r a m o d e l l er. ä r S k ui tl tl rn ya cd ke lr i gm e a n g i v n a i d e n h ä r b r u k s a n v i s n i n g e n. F ö r k l a r i n g a v s y m b o l e r I d e n h ä r b r u k s a n v i s n i n g e n a n v ä n d s f ö l j a n d e s y m b o l e r : V i k t i g i n f o r m a t i o n e l l e r a n v ä n d a r t i p s. V a r n i n g f ö r s i t u a t i o n e r s o l i v s f a r l i g a e l l e r f a r l i g a f ö r e g e n d o m. V a r n i n g f ö r e l e k t r V a r n i n g f ö r b r a V a r n i n g f ö r h e t

3 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1 V i k t i g a i n s t r u k t i o n e r o c h v a r n i n g 5 a r S å h ä r a n v ä n d e r d u u g n e n 1 7 f ö r s ä k e r h e t o c h m i l j ö 4 A l l m ä n i n f o r m a t i o n o m b a k n i n g, s t e k n i n g o c h g A l l m ä n s ä k e r. h. e. t E l s ä k e r h. e. t S. å.. h. ä. r.. a. n. v. ä n d e r d u e ldeek nt r i s k a u. g. n. e. n P r o d u k t s ä k e r. h. e. t A. n. v. ä. n. d n i n g s l ä g. e. n S å h ä r a n v ä n d e r d u u g n e n s k o n t. r. o. l. l. e. n. 2h. 0 e. t.... A v s e d d a n v ä n d n. i. n. g T a b e l l ö v e r t i l l a g n. i. n. g. s. t. i. d. e. r B a r n s ä k e r h. e. t S å h ä r f ö r b e r e d e r d u.. g. r. i. l. l. e. n A v f a l l s h a n t e r i n g a v d e n u t t j ä n t. a.. p. r. o. d. 7 u. k. t. e. n... T a b e l l f ö r t i l l a g n i n g s t i d e. r.. f. ö. r.. g. r. i. l 2. l 6. n. i. n. g.... A v f a l l s h a n t e r i n g a v a gee. m. b. a. l. l U n d e r h å l l o c h r e n g ö r i n g A l l m ä n I n f o r m a t i o n 8 A l l m ä n i n f o r m a. t. i. o. n Ö v e r s i. k. t R e n g ö r a k orno tl l p a n e. l. e. n F ö r p a c k n i n g e n s i n n. e. h. å. l. l R e n g ö r a u g n e. n T e k n i s k a s p e c i f i k a. t. i. o. n. e. r T a b o r t u g n s l u. c. k. a. n T a b o r t c kl au n s i n n e r g. l. a. s I n s t a l l a t i o n 1 1 B y t a u g n s l a m p. a. n F ö r e i n s t a ln le an. t. i. o I n s t a l l a t i o n o c h a n. s. l. u. t. n. i. n. g F. e. l. s.. ö. k n i n g 3 0 F r a m t i d a t r a n s. p. o. r. t F ö r b e r e d e l s e r 1 5 T i p s f ö r a t t s p a r a.. e. n. e. r. g. i I n i t i a l a n v ä n. d. n. i. n. g T i d s i n s t ä l l. n. i. n. g D e n f ö r s t a r e n g ö r i n g e n a v p. r. o. d. u. k. t. e. n I n i t i a l u p p v ä r. m. n. i. n. g / S V

4 1 V i k t i g a i n s t r u k t i o n e r o c h va ar r nf iö nr g s ä k e r h e t o c h m i l j ö D e t h ä r a v s n i t t e t i n n e h å l l e r E l s ä k e r h e t s ä k e r h e t s i n s t r u k ts oi m o n he jr ä l p e r d i g O m p r o d u k t e n ä r b e h ä f t a d m e d f a t t u n d v i k a s k a d o r p å p e r s o n o c h f å r d e n i n t e a n v ä n d a s o m d e n i e g e n d o m. O m d u i n t e f ö l j e r d e s s a r e p a r e r a s a v d e t b e h ö r i g a i n s t r u k t i o n e r k o m m e r d e t a t t g ö r a s e r v i c e o m b u d e t. D u k a n f å e n g a r a n t i n o g i l t i g. e l e k t r i s k s t ö t! A l l m ä n s ä k e r h e t A n s l u t e n d a s t p r o d u k t e n t i l l D e n h ä r e n h e t e n k a n daans v äanv j or d a t u t t a g m e d s p ä n n i n g o c h b a r n f r å n 8 å r o c h p e r s o n e r m e d s k y d d e n l i g t s p e c i f i k a t i o n e r n n e d s a t t f y s i s k, k ä n s l o m ä s s i g e lt le ek r n i s k a s p e c i f i k a t i o n e r. D e n m e n t a l f ö r m å g a, e l l e r a v s a k n a d jao v r d a d e i n s t a l l a t i o n e n s k a g ö e r f a r e n h e t o c h k u n s k a p o m d e h ae r n k v a l i f i c e r a d e l e k t r i k e r m e d f å t t t i l l r ä c k l i g ö v e r v a k n i n g e lp lr eo r d u k t e n a n v ä n d s m e d e l l e r u t t i l l r ä c k l i g a i n s t r u k t i o n e r g ä l lt ar na dn e s f o r m a t o r. V å r t f ö r e t a g s k a n v ä n d n i n g a v e n h e t e n p å e t t h å l l a s a n s v a r i g t f öp r onb ål ge rm a s ä k e r t s ä t t o m o c dh e f ö r s t å r v i l k a s o m u p p k o m m e r p å g r u n d a v a t t r i s k e r s o m f i n n s i n b e g r i p n a. j o r d n i n g e n i n t e h a r s k e t t i e n B a r n f å r i n t e l e k a m e d e n h e t e n. m e d l o k a l a r e g l e r. R e n g ö r i n g o c h a n v ä n d a r u n d e r h å l l T v ä t t a a l d r i g p r o d u k t e n g e n o m f å r i n t e u t f ö r a s a v b a r n u t a n s p r u t a e l l e r h ä l l a v a t t e n p å d ö v e r v a k n i n g. k a n f å e n e l e k t r i s k s t ö t! I n s t a l l a t i o n o c h r e p a r a t i o n m å sr tö e r a l d r i g v i d k o n t a k t e n m e d v a l l t i d u t f ö r a s a v a u k t o r i s e r a d e h ä n d e r! D r a a l d r i g u r t g e dn ro a m a t s e r v i c e o m b u d. T i l l v e r k a rte e n k a n i i nk a b e l n, u t a n g r e p p a a l l t i d h å l l a s a n s v a r i g f ö r s k a d o r s o m k o n t a k t e n. u p p k o m m i t f r å n a r b e t e s o m u t f ö rp tr s o d u k t e n m å s t e k o p p l a s u r u n d a v i c k e a u k t o r i s e r a d e p e r s o n e r ion cs h t a l l a t i o n, u n d e r h å l l, r e n g ö k a n g ö r a g a r a n t i n o g i l t i g. F ö r e o c h r e p a r a t i o n. i n s t a l l a t i o n, l ä s i n s t r u k t i o n e ro nm a s t r ö m s l a d d e n ä r s k a d a d m å s t n o g g r a n t. d e n b y t a s a v t i l l v e r k a r e n, d e s A n v ä n d i n t e p r o d u k t e n o m d e n ä r s e r v i c e o m b u d e l l e r l i k n a n d e d e f e k t e l l e r h a r n å g r a s y n l i g a b e h ö r i g a p e r s o n e r f ö r ka a t t u n d v s k a d o r. f a r a. K o n t rlol e r a a t t E n h e t e n m å s t e i n s t a l l e r a s s å a p r o d u k t f u n k t i o n s r a t t a r n a ä r d e n h ä r h e l t f r å n k o p p l a d f r å n a v s t ä n g d a e f t e r v a r j e a n v ä n d n i ng ä. t v e r k e t. S e p a r a t i o n e n m å s t e 4 / S V

5 g ö r a s a n t i n g e n v i a e n k o n t a k t fa öl r k o h o l o m v a n d l a s t i l l å n g a i h u v u d s t r ö m e l l e r e n k o n t a k t s o m t eäm r p e r a t u r e r o c h k a n d a not m ä n i n b y g g d i d e n f a s t a e l i n s t a l l a td ie on n ek n o, m m e r i k o n t a k t m e d h e t a i e n l i g h e t m e d y t o r. k o n s t r u k t i o n s f ö r e s k r i f t e r n a. S e t i l l a t t i n g a a n t ä n d b a r a m a D e n b a k r e y t a n p å u g n e n b l i r f i n n s i n ä r h e t e n a v p r o d u k t e n, m y c k e t v a r m n ä r d e n a n v ä n d s. S e f t e r s o m s i d o r n a k a n b l i h e t a t i l l a t t i n g e n e l a n s l u t n i n g h a r a n v ä n d n i n g e n. k o n t a k t m e d d e n b a k r e y t a n, d e t U n d e r a n v ä n d n i n g b l i r a p p a r a t e k a n o r s a k a s k a d o r p å k o p p l i n g a hr en t a. V i d r ö r i n t e K l ä m i n t e s t r ö m s l a d d e n m e l l a n u p p v ä r m n i n g s d e l a r n a i n u t i u g n u g n s l u c k a n o c h r a m e n, o c h l å t dh eå n l l a l l a i lv e nr t f r i a f r å n h i n d e r a l d r i g l ö p a ö v e r d e h e t a y t o r n a V. ä r m i n t e o ö p p n a d e k o n s e r v b u r k A n n a r s k a n k a b e l i s o l e r i n g e n s m äelltl a e r g l a s b u r k a r i u g n e n. T r y c o c h o r s a k a b r a n d s o m r e s u l t a t as v o m b i l d a s i b u r k e n k a n g ö r a a k o r t s l u t n i n g. d e n s p r i c k e r. A l l t a r b e t e m e d e l e k t r i s k u t r u sp tl na ic ne g r a i n g a b a k p l å t a r, t a l l r i o c h e l s y s t e m f å r b a r a u t f ö r a s ae v l l e r a l u m i n i u m f o l i e d i r e k t p å b e h ö r i g a f a c k m ä n. u g n e n s b o t t e n. V i d s k a d a s l å r d u a v p r o d u k t e n Voä cr h m e a c k u m u l a t i o n e n k a n s k a d a k o p p l a r b o r t d e n f r å n s t r ö m k ä l lu ag n. e n s udne r d e l. F ö r a t t g ö r a sd te ät nt ga e r d u a v A n v ä n d i n t e r e n g ö r i n g s m e d e l m e s ä k r i n g e n h e m m a. h ö g s l i p e f f e k t e l l e r v a s s a K o n t r o l l e r a a t t s ä k r i n g e n ä r m e t a l l s k r a p o r f ö r a t t r e n g ö r a k o m p a t i b e l m e d p r o d u k t e n. u g n s l u c k a n s g l a s, e f t e r s o m d e P r o d u k t s ä k e r h e t r e p a y t a n, v i l k e t k a n r e s u l t e r A p p a r a t e n o c h d e s s t i l l b e h ö r b lg il r a s e t s p r i c k e r. h e t a v i d a n v ä n d n i n g. V i d r ö r i n ta e n v ä n d i n t e å n g r e n g ö r a r e f ö r u p p v ä r m n i n g s d e l a r n a. B a r n u n d e r e n g ö r a a p p a r a t e n, d e t k a n o r s 8 å r s k a i n t e b e f i n n a s i g i n ä re hl eek tter n i s k s t ö t. o m d e i n t e ä r e r u nudp p s i k t. P l a c e r a u g n s g a l l r e t o c h p l å t e n A n v ä n d a l d r i g p r o d u k t e n v i d o r d e n t l i g t p å d e f a l s a r n a n e d s a t t o m d ö m e e l l e r k o o r d i n a t id oe n t ä r v i k t i g t a t t p l a c e r a p å g r u n d a v a l k o h o l i n t a g o c h / e lu lg en r s g a l l r e t o c h / e l l e r d r o p p l å t a n v ä n d n i n g a v d r o g e r. o r d e n t l i g t p å f a l s e n. D r a V a r f ö r s i k t i g v i d a n v ä n d n i n g a v u g n s g a l l r e t e l l e r d r o p p l å t e n m a l k o h o l h a l t i g a d r y c k e r i m a t e n. 2 s k e n o r o c h s e t i l l a t t d e ä r 5 / S V

6 b a l a n s i n n a n d u p l a c e r a pr å m a t e n b a k p l å t s p a p p r e t d i r e k t p å u g n e ( s e f ö l j a n d e b i l d ). b o t t e n. S e t i l l a t t a p p a r a t e n ä r a v s t ä i n n a n d u b y t e r l a m p a n f ö r a t t u n d v i k a r i s k f ö r e l e k t r i s k k o r t s l u t n i n g. A n v ä n d b a r a t e r m o m e t e r s o m r e k o m m e n d e r a s r f öd e n h ä r u g n e n. B r a n d s k y d d s å t g ä r d e r ; K o n t r o l l e r a a t t k o n t a k t e n s i t o r d e n t l i g t i u t t a g e t f ö r a t t u A n v ä n d i n t e p r o d u k t e n o m g l a s e t g n i s t b i l d n i n g. p å u g n s l u c k a n ä r b o r t t a g e t e l l ea r n v ä n d i n t e s k a d a d e e l l e r k a p a s p r u c k e t. s l a d d a r e l l e r f ö r l ä n g n i n g s s l a d U g n s h a n d t a g e t f å r i n t e a n v ä n d a s u t ö v e r o r i g i n a l k a b e l n. s o m h a n d d u k s h ä n g a r e. H ä n g i n t e K o n t r o l l e r a a t t v a r e s i g v ä t s k u p p h a n d d u k a r, h a n d s k a r e l l e r fu k t f ö r e k o m m e r p å u t t a g e t s o m l i k n a n dt e x t i l i e r n ä r g r i l l f u n k t i no kn oe pn p l a t i p r o d u k t e n. a n v ä n d s m e d ö p p e n l u c k a. A v s e d d a n v ä n d n i n g A n v ä n d a l l t i d v ä r m e t å l i g a D e n h ä r p r o d u k t e n ä r a v s e d d f ö u g n s v a n t a r n ä r d u s ä t t e r i n m a t a ni v ä n d n i n g i h e m m e t. K o m m e r s i e l l e r t a r u t m a t f r å n d e n h e t a a n v ä n d n i n g ä r i n t e t i l l r å d l i g u g n e n. D e n h ä r e n h e t e n ä r e n d a s t t i l P l a c e r a b a k p l å t s p a p p r e t i k o k k ät ri lel t a g n i n g. D e n f å r i n t e a n v ä n e l l e r p å u g n s t i l l b e h ö r e t ( f o r m, a ngd ar la l es r y f te xn e, m p e l v i s f ö r e t c. ) t i l l s a m m a n s m en d om ca h t e r u m s u p p v ä r m n i n g. s t ä l l s e d a n i n a l l t i d e n f ö r v äd re mn d a h ä r p r o d u k t e n s k a i n t e u g n e n. T a b o r t d e ö v e r f l ö d i g a a n v ä n d a s f ö r a t t v ä r m a t a l l r i d e l a r n a a v b a k p l å t s p a p p r e t f r å n u n d e r g r i l l e n, h ä n g a h a n d d u k a r u g n s t i l l b e h ö r e t e l l e r k ä r l e t f öo r c h a td t i s k t r a s o r e t c p å h a n d t a g, f ö r h i n d r a r i s k e n a t t ö v e r f l ö d e t f ö r t o r k n i n g o c h v ä r m n i n g. v i d r ö r u g n e n s v ä r m e e l e m e n t. T i l l v e r k a r e n a n s v a r a r i n t e f ö r A n v ä n d a l d r i g b a k p l å t s p a p p e r i sek n a d a s o m o r s a k a s a v f e l a k t i g a r b e t s t e m p e r a t u r ä sr o m h ö g r e ä n a nv ä n d n i n g e l l e r f e l h a n t e r i n g. d e t a n g i v n a v ä r d e t f ö r U g n e n k a n a n v ä n d a s f ö r b a k p l å t s p a p p r e t. P l a c e r a a l d r i g a v f r o s t n i n g, b a k n i n g, s t e k n i n g g r i l l n i n g a v m a t. 6 / S V

7 B a r n s ä k e r h e t T i l l b e h ö r e n k a n b l i m y c k e t h e t a u n d e r a n v ä n d n i n g. S m å b a r n s k a h å l l a s b o r t a. F ö r p a c k n i n g s m a t e r i a l ä r f a r l i g a f ö r b a r n. H å l l b a r n rbåon r t a f f ö r p a c k n i n g s m a t e r i a l. A v y t t r a a l l a d e l a r p å f ö r p a c k n i n g e n e n l i g t m i l j ö s t a n d a r d e r. A v f a l l s h a n t e r i n g a v d e n u t t j ä n t a E l e k t r i s k a p r o d u k t e r ä r f a r lp ir go a d u kf töer n I e n l i g h e t m e d W E E E b a r n. B a r n s k a i n t e v a r a n ä r a a v f a l l s p r o d u k t: e r p r o d u k t e n n ä r d e n a n v ä n d s o c h d e f å r i n t e l e k a m e d p r o d u k t e n. P l a c e r a i n g a f ö r e m å l o v a n p å a p p a r a t e n s ob m a r n k a n n å. N ä r l u c k a n ä r ö p p e n s k a d u i n t e l ä g g a n å g r a t u n g a f ö r e m å l p å d e n o c h i n t e l å t a b a r n s ä t t a s i g p å d e n. U n g e n k a n v ä l t a e l l e r s å k a n l u c k a n s k a d a s. u t r u s t n i n g. B a r n l å s S p i s e n h a r e t t b a r n l å s s y s t e m p å u g n s l u c k a n. F ö r a t t ö p p n a u g n s l u rc a k a pn l, a sd t k n a p p e n ång o t u p p o c h d r a i d ö r r h a n d t a g e t. N ä r d u s t ä n g e r l u c k a n s å a k t i v e r a s b a r n l å s e t a u t o m a t i s k t. -d i r e k t i v e t f ö r h a n t e r i n g a v D e n h ä r p r o d u k t e n g ä l l e r u n d e -d r ieru e kwte ieve e t ( / 1 9 / E U ). D e n h ä r p r o d u k t e n ä r f ö r s e d d m e k l a s s i f i c e r i n g s s y m b o l f ö r a v f a l l s h a n t e r i n g a v o c h e l e k t r o n i s k t m a t e r i a l ( W E E E ). D e n n a p r o d u k t ä r t i l l v e r k a d m e d d e l a r a v h ö g k s a m t m a t e r i a l s o m k a n å t e r a n v ä n d a s o c h å t e r v i P r o d u k t e n f å r i n t e s l ä n g a s i h u s h å l l s s o p o r n a a n n a t a v f a l l v i d l i v s s l u t. T a d e n t i l l e n å t e r v i n n i n g s s t a t i o n f ö r e l e k t r i s k o c h e l e k t r o K o n t a k t a d i n k o m m u n f ö r m e r i n f o r m a t i o m n ä r m a s t e å t e r v i n n i n g s s t a t i o n. I e n l i g h e t m e d R -d o HiS r e k t i v e t : P r o d u k t e n d u h a r k ö p t g ä l l e r u n d-d e ir r ee ku t ir vo eh t S ( / 6 5 / E U ). D e n i n n e h å l l e r i n g a a v d e f a r l i f ö r b j u d n a m a t e r i a l s o m a n g e s i d i r e k t i v e n. A v f a l l s h a n t e r i n g a v e m b a l l a g e E m b a l l a g e t ä r f a r l i g t f ö r b a r n. F ö r v a r a e p å e n s ä k e r p l a t s u t o m r ä c k h å l l f ö r b a r n. E m b a l l a g e t t i l l d e n h ä r p r o d u k t e n ä r t i l l å t e r v i n n i n g s b a r t m a t e r i a l. S o r t e r a o c h a v f a l l s h a n t e r a d e t i e n l i g h e t a gma er d olc oh k a l a r e g l e r g ä l l a n d e a v f a l l s h a n t e r i n g. S l ä n g d h u s h å l l s s o p o r n a. 7 / S V

8 2 A l l m ä n I n f o r m a t i o n Ö v e r s i k t 1 K o n t r o l l p a n e l 2 T r å d h y l l a 3 T r å g 4 H a n d t a g 5 L u c k a 6 F l ä k t m o t o r ( b a k o m p sl ta åt l t ) a i 7 L a m p a 8 Ö v r e v ä r m e e l e m e n t 9 H y l l p o s i t i o n e r 1 P Å / A V-k n a p p 2 F u n k t i o n s v i s n i n g 3 I n d i k a t o r f ä l t f ö r a k t u e l l t i d 4 S y m b o l f ö r u g n e n s i n n e r t e m p e r a t u r 5 F ä l t f ö r t e m p e r a t u r v i s n i n g 6 S t a r t/ s t o p p m a t l a g n i n g s k n a p p 7 T e m p e r a t u r i n s t ä l l n i n g s k n a p p 8 S n a b b s t a r t s s y m b o l ( s n a b b f ö r v ä r m n i n g ) 9 P l u s k n a p p 1 0 M i n u s k n a p p 1 1 J u s t e r i n g s k n a p p 1 2 R e t u r n f ö r a t t f u n k t i o n s v i s n i n g 8 / S V

9 F ö r p a c k n i n g e n s i n n e h å l l V i l k a t i l l b e h ö r s o m m e d f ö l j e r k a n v a r i e r a b e r o e n d e p å m o d e l l. A l l a t i l l b e h ö r s o m b e s k r i v s i d e n h ä r b r u k s a n v i s n i n g e n k a n s k e i n t e f ö l j e r m e d d i n p r o d u k t. 1. B r u k s a n v i s n i n g 2. U g n s p l å t A n v ä n d s f ö r b a k v e r k, f r y s t m a t o c h s t o r a s t e k a r. 3. G r u n d p l å t A n v ä n d s f ö r b a k v e r k, s å s o m k a k o r o c h k e x. 4. U g n s g a l l e r A n v ä n d s v i d g r i l l n i n g o c h f ö r a t t p l a c e r a m a t s o m s k a b a k a s, g r i l l a s e l l e r ti ik ln laan gd ae s ki ä rgl r. y t l 6. K ö t t e r m o m e t e r V i d t i l l a g n i n g a v k ö t t r ä t t e r a n v ä n d s d e n n a t t d e n t u n n a o c h l å n g a ä n d e n t r y c k s i n i o c h d e n a n d r a ä n d e n f ä s t s i f a c k e t p å 5. P l a c e r a u g n s g a l l r e t o c h p l å t e n o r d e n t l i g s t i d p o å v ä g g e n i c h a s s i e t f ö r a t t t i l l a g a r ä t d e t e l e s k o p i s k a f a l s a r n a D e t e l e s k o p i s k a g a l l r e n g ö r d e t m ö j l i g t f ö r d i g a t t i n s t a l l e r a o c h t a b o r t p l å t a r o c h g r i l l g a l l e r p å e t t e n k e l t t s. ä t N ä r d u a n v ä n d e r p l å t e n o c h g r i l l g a l l r e t m e d d e t e l e s k o p i s k a g a l l r e n s k a d u s e t i l l a t t s t i f t e n i b a k r e d e l e n a v d e t e l e s k o p i s k a g a l l r e n s t å r m o t k a n t e r n a p å g r i l l g a l l r e t o c h p l å t e n. 9 / S V

10 T e k n i s k a s p e c i f i k a t i o n e r V o l t / f r e k V ~ 5 0 T o t a l e n e r g i f ö r b 3. k W S ä k r i m i n K a b e l t y p / s e k H 0 5 V V -F G 3 x 1, 5 m m Y t t r e m å t t ( h ö j d / b r m m / m m / m I n s t a l l a m å t t ( h ö j d / b r e d d * * e l l e r m m / m m / m i n. H u v u d u g M u l t i f u n k t i o n I n n e r l a m 1 5 / 2 W G r i l l e n e r g i f ö r b 2. 2 k G r u n d l ä g g a n d e i n f o r m a t i o n : I n f o r m a t i o n o m e n e r g i a n g i v e l s e r f ö r e l e k t r i s k a E Nu / I E C s t a n d a r d. D e s s a v ä r d e n b e s t ä m s u n d e r s t a n d a r d l a d-u d n id ne g r v mä er d m e ö v e r e l l e r v a r m l u f t s f u n k t i o n e r ( o m d e t f i n n s ). E n e r g i e f f e k t i v i t e t s k l a s s b e s t ä m s i e n l i g h e t m e d f ö l j a n d e p r i o r i t e r i n g, b e r o e n d e p å f u n k t i o n e r n a e l l e1 r -T i ln lt ae g. n i n g m e d -f le äk ok t -, T 2u r b o l å n g s a m t t i l l a- g Tn ui rn bg o, t i3 l l a g n i- n g, 4 V a r m l u f t s u n d e r / ö-ö v ev r e, r- o5 c h u n d e r v ä r m e. * S e. I n s t a l l a t i o n 1 1 # D e t e k n i s k a s p e c i f i k a t i o n e r n a k a n ä n d r a s u t a n V ä r d e n p å p r o d u k t e t i k e t t e r o c h i m e d f ö l j a f ö r e g å e n d e m e d d e l a n d e, f ö r a t t f ö r b ä t t r a d o k u m e n t a t i o n ä r h ä m t a d e f r å n p r o d u k t e n s k v a l i t e t. l a b o r a t o r i e f ö r h å l l a n d e n i e n l i g h e t m e d r e l e v a n t a s t a n d a r d e r. D e s s a v ä r d e n k a n S i f f r o r n a i d e n h ä r b r u k s a n v i s n i n g e n ä r e n d a s v t a r i a e r b e r o e n d e p å a n v ä n d- n oi cn h g s i b e s k r i v a n d e s y f t e o c h k a n s k e i n t e e x a k t m i l j ö f ö r h å l l a n d e n. s t ä m m e r ö v e r e n s m e d d i n p r o d u k t. 1 0 / S V

11 3 I n s t a l l a t i o n P r o d u k t e n m å s t e i n s t a l l e r a s a v e n b e h ö r i g lp äe mr ns ao s n mi e l l a n e n h e t e n os cvh ä gkg öakr n a o-c h e n l i g h e t m e d g ä l l a n d e r e g l e r. A n n a r s k o m m e mr ö bg la er ra n a t. i n S e b i l d e n ( v ä r d e n i n m m ). a t t b l i o g i l t i g. T i l l v e r k a r e n k a n i n t e h å l l a s Ya tn os r v, a r si yg n tf eö tr i s k a l a m i n a t o c h v i d h ä f t a n d e s k a d o r s o m u p p k o m m i n t af r bå e t e s o m u t f ö r t s a v i c k me å s t e v a r a v ä r m e r e s i s t e n t a ( m ic n) s. t a u k t o r i s e r a d e p e r s o n e r o c h k a n g ö r a g a r a n t i n o Kg öi kl st si kg å. p m å s t e n i v å j u s t e r a s o c h f i x e r a s. F ö r b e r e d e l s e a v p l a t s e n o c h e l i n s O m d e t f i n n s e n l å d a u n d e r u g n e n m å s t e e n p r o d u k t e n l i g g e r p å k u n d e n s a n s v a r. i n s t a l l e r a s m e l lean n oucgh n l å d a n. B ä r e n h e t e n t i l l s a m m a n s m e d m i n s t t v å p e r F A R A P r o d u k t e n m å s t e i n s t a l l e r a s i e n l i g h e t m e d l o k a l a l a g a r o c h r e g l e r a v s e e n d e e l o c h g a s. A n v ä n d i n t e l u c k a n o c h / e l l e r h a n d t a g e t n ä F A R A l y f t e r e l l e r f l y t t a r p r o d u k t e n. I n n a n i n s t a l l a t i o n s k a d u k o n t r o l l e r a p r o d u k t e n v i s u e l l t a tit n td e n ä r d e f e k t. O m d e n h ä r d e f e k t s k a d e n i n t e i n s t a l l e r a s. O m p r o d u k t e n h a r h a n d t a g f ö r d u d e m b a k å t S k a d a d e p r o d u k t e r k a n o r s a k a i n i s i d o v ä g g a r n a e f t e r r aftlt y tdtu a t h a s ä k e r h e t s r i s k e r. p r o d u k t e n. F ö r e i n s t a l l a t i o n e n E n h e t e n ä r a v s e d d f ö r i n s t a l l a t i o n i k o m m e r s i e l l t t i l l g ä n g l i g a k ö k s s k å p. E t t s ä k e r h e t s a v s t å n d m å s t e I n s t a l l e r a i n t e p r o d u k t e n i n t i l l k V ä r m e s o m p r o d u k t e n a v g e r ö k a r e n e r g i f ö r b r u k n i n g e n f ö r k y l a p p a r a t e r. 1 1 / S V

12 * m i n. 1 2 / S V

13 * m i n. p r o d u k t e n a n v ä n d s emleld e r u t a n t r a n s f o r m a t o r. V f ö r e t a g k a n i n t e h å l l a s a n s v a r i g f ö r s k a d o r s I n s t a l l a t i o n o c h a n s l u t n i n g u p p s t å t t p å g r u n d a v a t t p r o d u k t e n h a r a n v ä n d P r o d u k t e n f å r b a r a i n s t a l l e r a s o c h a n s e l n u t j a o s r d i a d i n s t a l l a t i o n, i e n l i g h e t m e d l o k a l a e n l i g h e t m e d g ä l l a nadle l aitnis otn s k r a v. r e g l e r. E l a n s l u t n i n g A n s l u t p r o d u k t e n t i l l e t t j o r d a t u t t a g s o m ä r s k y d d a t a v e n s ä k r i n g a v l ä m p l i g k a p a c i t e t, i e n l i g h e t m e d " T e k n i s k a s p e c i f i k a t i o n e r ". D e n j o r d a d e i n s t a l l a t i o n e n s k a g ö r a s a v e n k v a l i f i c e r a d e l e k t r i k e r m e d a n 1 3 / S V

14 F A R A F ö r p r o d u k t e r m e d n e d k y l n i n g s f l ä k t P r o d u k t e n f å r e n d a s t a n s l u t a s t i l l e l a v e n a u k t o r i s e r a d o c h b e h ö r i g p e r s o n. P r o d u k t e n s g a r a n t i p e r i o d s t a r t e r e f t e r e n k o r r e k t i n s t a l l a t i o n. T i l l v e r k a r e n k a n i n t e h å l l a s a n s v a r i g f ö r s k a d o r s o m u p p k o m m i t f r å n a r b e t e s o m u t f ö r t s a v i c k e a u k t o r i s e r a sd oe n ep r e. r F A R A S t r ö m s l a d d e n f å r i n t e k l ä m m a s, b ö j a s, k l ä m m a s e l l e r k o m m a i k o n t a k t m e d p r o d u k t e n s h e t a d e l a r. E n s k a d a d s t r ö m s l a d d m å s t e b y t a s u t a v e n b e h ö r i g e l e k t r i k e r. A n n a r s f i n n s r i s k f ö r e l e kr ti s k s t ö t, k o r t s l u t n i n g e l l e r b r a n d! A n s l u t n i n g e n m å s t e f ö l j a n a t i o n e l l a l a g a r o c h r e g l e r. S t r ö m d a t a m å s t e ö v e r e n s s t ä m m a m e d d e d a t a s o m a n g e s p å m ä r k p l å t e n p å p r o d u k t e n. Ö p p n a 1 N e d k y l n gi s f l ä k t l u c k a n p å f r a m s i d a n f ö r a t t s e m ä r k p l å t e n. P r o d u k t e n s s t r ö m s l a d d m å s täe r dfeö nla j a i v " T e k n i s k a s p e c i f i k a t i o n e r ". F A R A K o p p l a u r p r o d u k t e n f r å n s t r ö m k ä l p å b ö r j a r n å g o t a r b e t e p å e l i n s t a l l a t i o n e n. D u k a n f å e n e l e k t r i s k s t ö t! S t r ö m s l a d d e n s k o n t a k t m å s t e v a r a f u n k t i o n e r. e f t e r i n s t a l l a t i o n ( o c h i n t e l ö p a ö v e r h ä l l e n ). K o p p l a i n s t r ö m s l a d d e n i v ä g g u t t a g e t. I n s t a l l e r a p r o d u k t e n s ä k r i n g. 1. S k j u t u g n e n i n i s k å p e t, p a s s a i n d e t o c h s ä k r a d e t, 2. K o n t r o l l e r a f u n k t i o n e r n a. s a m t i d i g t s o m d u t isl el r a t t s t r ö m s l a d d e n i nft re a äm r t i d a t r a n s pt o r t r a s i g o c h / e l l e r k l ä m d. S ä k r a u g n e n m e d 2 s k r u v a r, e n l i g t b i l d e n. 2 K o n t r o l l p a n e l 3 L u c k a D e n i n b y g g d a f l ä k t e n k y l e r b å d e n e d d e t i n b y g s k å p e t o c h p r o d u k t e n s f r a m s i d a. K y l f l ä k t e n f o r t s ä t t e r a -3 t t 0 kmöirna u ti e r 2 0 e f t e r a t t u g n e n h a r s l a g i t s a v. O m d u h a r l a g a t m a t g e n o m a t t p r o t i m e r n p å u g n e n s l å s ä v e n k y l f l ä k a v t i l l a g n i n g s t i d e n t i l l s a m m a n s m e d a l l a S l u t k o n t r o l l 1. A n s l u t s t r ö m s l a d d e n o c h s l å p å p r o d u k t e n s S p a r a p r o d u k t e n s o r i g i n a l k a r t o n g f ö r f r a m t r a n s p o r t a v p r o d u k t e n. F ö l j i n s t r u k t i o n e k a r t o n g e n. O m d u i n t e h a r o r i g i n a l k a r t o n g s k a d u p a c k a i n p r o d u k t e n i b u b b e l p l a s t e t j o c k k a r t o n g, o c h t e j p a o r d e n t l i g t. F ö r a t t f ö r h i n d r a t a t it o cg h a l pl lr åe t e n n u t i u g n e s k a d a r u g n s l u c k a n s k a d u p l a c e r a e n b i t k p å i n s i d a a v u g n s l u c k a n s o m l i g g e r m o t g a T e j p a u g n s l u c k a n m o t s i d o v ä g g a r n a. A n v ä n d i n t e l u c k a n e l l e r h a n d t a g e t n ä r d u e l l e r f l y t t a r p r o d u k t e n. K o n t r o l l e r a p r o d u k t e n s a l l m ä n n a u d e t f i n n s n å g r a s k a d o r s o m k a n h a u p p s t å t u n d e r t r a n s p o r t. 1 4 / S V

15 4 F ö r b e r e d e l s e r T i p s f ö r a t t s p a r a e n e r g i F ö r s ö k a t t i n t e t i l l a g a m e r ä n e n r ä t t i s a m t i d i g t. D u k a n t i l l a g a e l l e r p l a c e r a t F ö l j a n d e i n f o r m a t i o n h j ä l p e r d i g a t t a n v ä n d a e n h e e p å u g n s g a l l r e t. p å e t t e k o l o gs iä st kt t o c h s p a r a e n e r g i : T i l l a g a m e r ä n e n r ä t t i f ö l j d. U g n e n ä r A n v ä n d m ö r k a e l l e r e m a l j e r a d e k ä r l i u g n e n v a r m. e f t e r s o m v ä r m e ö v e r f ö r i n g e n b l i r b ä t t r e. D u k a n s p a r a e n e r g i g e n o m a t t s t ä n g a a v u N ä r d u t i l l a g a r d i n a r ä t t e r u t f ö r d u e n f ö r v ä r m i n g i n å g r a m i n u t e r i n n a n g st ti il dl ea n g n äi r n s l u t. o m d e t t a r e k o m m e n d e r a s i b r u k s a n v i s n i n g e n Ö p p n a i n t e u g n s l u c k a n. e l l e r r e c e p t e t. T i n a u p p f r y s t m a t f ö r e t i l l a g n i n g. Ö p p n a i n t e l u c k a n f ö r o f t a nuinnd geer n. t i l l a g I n i t i a l a n v ä n d n i n g T i d s i n s t ä l l n i n g 1 P Å / A V-k n a p p 2 F u n k t i o n s v i s n i n g 3 I n d i k a t o r f ä l t f ö r a k t u e l l t i d 4 S y m b o l f ö r u gs n einn n e r t e m p e r a t u r 5 F ä l t f ö r t e m p e r a t u r v i s n i n g 6 S t a r t / s t o p p m a t l a g n i n g s k n a p p 7 T e m p e r a t u r i n s t ä l l n i n g s k n a p p 8 S n a b b s t a r t s s y m b o l ( s n a b b f ö r v ä r m n i n g ) 9 P l u s k n a p p 1 0 M i n u s k n a p p 1 1 J u s t e r i n g s k n a p p 1 2 R e t u r n f ö r a t t f u n k t i o n s v i s n i n g 1. V i d f ö r s tia f t d ra v u g n e n t ä nsdys m b o l e n, t r y c k p å k n a p p a r n a / f ö r a t t s t ä l l a i n t i m m e n. 2. B e k r ä f ti an s t ä l l n i n g e n g e n o m a t t r ö r a v i d s y m b o l e n v ä n t a 4 s e k u n d e r u t a n a t t r ö r a n å g r a k n a p p a r f ö r a t t b e k r ä f t a. D e n f ö r s t a r e n g ö r i n g e n a v p r on d u k t e Y t a n k a n s k a d a s a v v i s s a r e n g ö r i n g s m e d e l. A n v ä n d i n t e a g g r e s s i v a r e n g ö r i n g s m e d e l, s k u r p u l v -m e r j/ ö l k e l l e r n å g r a v a s s a f ö r e m å l u n d e r r e n g ö r i n g. 1. A v l ä g s n a a l l t f ö r p a c k n i n g s m a t e r i a l. 2. T o r k a a v rynta o p å p r o d u k t e n m e d e n f u k t i g t r e l l e r s v a m p o c h t o r k a s e d a n m e d e n t o r r t r I n i t i a l u p p v ä r m n i n g V ä r m u p p e n h e t e n i o m k r i n g 3 0 m i n u t e r o c h s l å a v d e n. P å d e t h ä r s ä t t e t b r ä n n s m a t r e s t e r b o a v l ä g s n a s. V A R N I N G H e t a y t o r k a n o r s a k a b r ä n n s k a d o r! P r o d u k t e n k a n b l i h e t n ä r d e n a n v ä n d s. R ö a l d r i g v i d d e h e t a b r ä n n a r n a, i n n e r s e k t i o p å u g n e n, v ä r m e e l e m e n t e t c. H å l l b a r n b o r f r å n e n h e t e n! A n v ä n d a l l t i d v ä r m e t å l i g a u g n s v a n t a r n ä r O m d e n a k t u e l l a t i d e n is nt tä e l läd r biö nr j a r t i d s i n d i k a t o r n r ä k1n 2 a : 0f 0. r å n K l o c k i k o n e n s ä t t e r i n m a t i e l l e r t a r u t m a t f r å n d e n v i s a s f ö r a t t i n d i k e r a a t t a k t u e l l t i d i n t e u ghn aer n. s t ä l l t s i n. D e n f ö r s v i n n e r s å f o r t t i d e n h a r s t ä l l t s i n. 1 5 / S V

16 E l e k t r i s k u g n 1. T a u t a l l a b a k p l å t a r o c h g a l l e r f r å n u g n e n. 2. S t ä n g u g n s l u c k a n. 3. V ä l j p o s i t i o n e n F a s t. 4. V ä l j d e n h ö g s t a e f f e k t e n f ö r S å g rh iä lr l e n ; s e a n v ä n d e r d u d e n e l e k t r i s k a u g n1 e7. n, s i d a n 5. K ö r u g n e n i c i r k a 3 0 m i n u t e r. 6. S t ä n g a a v u g n e n S; å s he ä r a n v ä n d e r d u d e n e l e k t r i s k a u g n e n, 1 7 s i d a n G r i l l u g n 1. T a u t a l l a b a k p l å t a r o c h g a l l e r f r å n u g n e n. 2. S t ä n g u g n s l u c k a n. 3. V ä l j d e n h ö g s t a e f f e k t e n f ö r S å g rh iä lr l e n ; s e f ö r b e r e d e r d u g r i l l e2n 6,. s i d a n 4. K ö r u g n e n i c i r k a 3 0 m i n u t e r. 5. S t ä n g a a v g r i l l Se å n, h äs r e f ö r b e r e d e r d u g r i l l e n, s i d a n2 6 D o f t o c h r ö k k a n u t v e c k l a s u n d e r e t t p a r t i m m a r v i d f ö r s t a a n v ä n d n i n g e n. D e t t a ä r n o r m a l t. S e t i l l a t t r u m m e t ä r v ä l v e n t i l e r a t s å a t t r ö k o c h l u k t f ö r s v i n n e r. U n d v i k d i r e k t i n a n d n i n g a v r ö k e n o c h d e n l un k t s o m d e s ä n d e r. 1 6 / S V

17 5 S å h ä r a n v ä n d e r d u u g n e n A l l m ä n i n f o r m a t i o n o m b a k n i n g, a t t u t r y m m e t s o m t ä c k s i n t e ö v e r s k r i d e r s t o r l e k e n p å v ä r m a r e n. s t e k n i n g o c h g r i l l n i n g S k j u t i n u g n s g a l l r e t e l l ed r gpall ålteer n pmå e V A R N I N G ö n s k a d n i v å i u g n e n. O m d u g r i l l a r p å u g n H e t a y t o r k a n o r s a k a b r ä n n s k a d o r! s k a d u s k j u t a i n l å n g p a n n a n p å d e n n e d r e P r o d u k t e n k a n b l i h e t n äv r ä n d es n. ar nö r f ö r a t t s a m l a u p p f e t t. T i l l s ä t t l i t e v a t a l d r i g v i d d e h e t a b r ä n n a r n a, i n n e r s e k t i o n el rånna g p a n n a n f ö r e n k e l r e n g ö r i n g. p å u g n e n, v ä r m e e l e m e n t e t c. H å l l b a r n b o r t a f r å n e n h e t e n! A n v ä n d a l l t i d v ä r m e t å l i g a u g n s v a n t a r n ä r d u s ä t t e r i n m a t i e l l e r t a r u t m a t f r å n d e n h e t a u g n e n. F A R A V a r f ö r s i k t i g n ä r d u ö p p n a r l u c k a n, e f t e r s o m d e t k a n k o m m a u t å n g a. K r a f t i g å n g a k a n b r ä n n a d i n a h ä n d e r, d i t t a n s i k t e o c h / e l l e r d i n a ö g o n. T i p s f ö r b a k n i n g A n v ä n d m a t e r i a l s o m i n t e u t s ä t t s f ö r b Se l å ä g ag v n i en lg u, g n e n e x e m p e l v i s m e- tea l l e r l uam i n i u m b e h å l l a r e. A n v ä n d g a l l r e t p å b ä s t a s ä t t. P l a c e r a b a k f o r m e n p å g a l l r e t s m i t t. V ä l j g a l l r e t s p o s i t i o n i n n a n d u s l å r p å u g n e n e l l e r L å t i n t e u g n s g a l l r e t s t å m o t u g n e n s b a k r e v ä g g r i l l e n. Ä n d r a i n t e g a l l r e t s p o s i t i o n un gä nr s gu ag ln le rn e t ä r t i l l d e n f r ä m r e d e l e n a v g a l l r e t v a r m. d e t m e d h j ä l p u cakv a n l, f ö r a t t f å b r a g r i l l e f f e k H å l l u g n s l u c k a n s t ä n g d. T i p s f ö r s t e k n i n g O m d u p e n s l a r h ce kl l ik ny g, k a l k o n e l l e r s t ö r r e k ö t t b i t a r m e d e n m a r i n a d a v c i t r o n s a f t o c h s v a r t p e p p a r i n n a n s t e k n i n g k o m m e r t i l l a g n i n g s p r e s t a n d a n a t t ö k a. D e t t a r u n g e f ä r 1 5 t i l l 3 0 m i n u t e r l ä n g r e a t t s t e k a k ö t t m e d b e n j ä m f ö r t m e d a t t s t e k a s a m m a k ö t t s t o r l e k u t a n b e n. M a t s o m s s a r f ö r g r i l l n i n g b r i n n a. A n v ä n d b a r a m a t f ö r g r i l l n i n s o m ä r l ä m p l i g f ö r g r i l l v ä r m e. P l a c e r a i n t e m a t e n f ö r l å n g t b a k p å g r i l l e n. D e t h ä r ä r d e t h e t a s t e s t ä l o c h m a t e n k a n f a t t a e l d. S å h ä r a n v ä n d e r d u d e n e l e k t r i s k a u g n e n D e t ä r v i k t i g t a t t p l a c e r a u g n s g a l l r e t k o r r e k g a l l e r f a l s a r n a. U g n s g a l l r e t m å s t e f ö r a s i n m e g a l l e r f a l s a r n a e n l i g t b i l d e n. F ö r avr j e c e n t i m e t e r k ö t t e t s t j o c k l e k ö k a r s k a d u l ä g g a p å c i r k a 4 t i l l 5 m i n u t e r s t i l l a Ag n vi än ng ds a t i kd ö. t t e r m o m e t e r n L å t k ö t t e t v i l a i u n g e n i m io nm uk rt ei r n g e f1 t0 e r 1. E f t e r a t t d u h a r s t ä l l t i n u g n e n p å e n v i s a t t d u h a r t i l l a g a t d e t. S a f t e n f ö r d e l a s bo cä h t t tr e m pö ve er r a t u r, p l a c e r a r d u k ö t t e r m o m e t e r n s t e k e n o c h r i n n e r i n t e u t n ä r d u s k ä r i k öu t t ea t g (. 2 )i f a c k( e1 t )p å s i d o v ä g g e n a i s s ci he t. F i s k s k a l a pc e r a s i m i t t e n e l l e r p å d e n n e d r e f a l s e n, i e n e l d f a s t f o r m. T i p s f ö r g r i l l n i n g N ä r k ö t t, f i s k o c h k y c k l i n g g r i l l a s b l i r d e s n a b b t b r u n a o c h f å r e n k r i s p i g y t a, s a m t t o r k a r i n t e. P l a t t a d e l a r, k ö t t b i t a r o c h k o r v a r p a s s a r s p e c i e l l t b r a f ö r g r i l l n i n g, s a m t g r ö n s a k e r m e d h ö g t v a t t e n i n n e h å l l, s å s o m t o m a t e r o c h l ö k. F ö r d e l a d e l a r n a s o m s k a g r i l l a s p å u g n s g a l l r e t e l l e r p å p l å t e n m e d u g n s g a l l r e t p å e t t s å d a n t s ä t t 1 7 / S V

18 1 K ö t t e r m o m e t e r f a c k 2 A n s l u t n i n g s u t t a g f ö r k ö t t e r m o m e t e r 3 K ö t t e r m o m e t e r s e n s o r s l u t O m P 7 5 i n t e v i s a s i t e m p e r a t u r i n d i k a t o r f ä l s k a d u s e t i l l a t t a n s l u t n i n g s u t t a g e t h a r o r d e n t l i g t i f a c k e t. R e k o m m e n d e r a d k ö t t t e r m o m e t e r t et mu pr e rä ar 7 5 C. T r y c k + peå l l e- r ( 7 )f ö r a t t s t ä l l a i n ö n s k a d t e m p e r a t u r m e l l a n 4 0 o c h 9 9 C. O m d u t a r b o r t k ö t t e r m o m e t e r n i n n a n t i l l a g n i n g e n ä r k l a r f o r t s ä t t e r u g n e n a t t f u n k t i o n e n o c h t e m p e r a t u r e n d u t i d i g a r e h s t ä l l t i n. R e n g ö r k ö t t e r m o m e tm e rd n e n f u k t i g t r a s a o c h t o r k a m e d e n t o r r t r a s a e f t e r v a r j e a n v ä n O m d u a n v ä n d e r k ö t t e r m o m e t e r n u t a n a t t s t i c k a i n s e n s o r ä n d e n i k ö t t e t d e t e k t e r a r s e n s o r n t e m p e r a t u r e n i u g n e n o c h s l å r a v u g n e n n ä r d e n i n s t ä l l d a t e m p e r a t u r e n u p p n O m k ö t t e m p e r a t u r m ä t a r e n u t s ä t t s f ö r t e m p e r a t u r e r ö v e r C s k a d a s s e n s o r n p e r m a n e n t. U g n e n m å s t e s t ä l l a s i n p å e n v io scs h f u n k t i o n t e m p e r a t u r f ö r a t t g ö r a d e t m ö j l i g t a t t a n v ä n d a M a t l a g n i n g s n t e r m o m e t e r n. K ö t t e t k ä r n t e m p e r a t u r ( C ) M a t l a g n i n g s t e r m o m e t e r n ä r a k t i v u M y c k e t l ä t t a v f u n k t i o n e r d ä r k ö t t e r m o m e t e r n s s y m b ob l o d i v i s a s k o n t i n u e r l i g t. M e d i u m O m d u h a r s t ä l l t i n u g n s t i m e r n p å e n v im se s d i u m t i l l a g n i n g s t i d i n n a n d u a n v ä n d e r V ä l s t e k ö t t e r m o m e t e r n a v b r y t s d e n h ä r M y c k e t v ä l s 8 2 t i d s i n s t ä l l n i n g e n a u t o m a t i s k t n ä r d u s ä t t e r i k ö t t e r m o m e t e r n. * F ö r l i v s m e d e l s s ä k e r h e t r e k o m m e n d e r a s a t t k ö 2. T r y c k i n s e n s o r ä n d e n p å k ö t t e r m oö mt et te et r. n i k k ä r n a ( d e n k a l l a s t e p u n k t e n ) ( f ö r r ö t t k ö t t o n å r m i n s t 7 2 C. A n v ä n d n i n g s l ä g e n A n v ä n d n i n g s l ä g e n a s o r d n i n g s o m v i s a s h ä r k a n s i g f r å n d e p å d i n e n h e t. 1. Ö v e r- o c h u n d e r v ä r m e» D i n u g n d e t e k t e r a r k ö t t e r m o m e t e r n a u t o m a t i s k t M antäe r n u p p h e t t a s s i m u l t a n t u p p i f r å n o c h d u s ä t t e r i d epn 7 5 o cv h i s a s i u n d e r i f r å n. E x e m p äe r l v di es t l ä m p l i g t f ö r k a k o t e m p e r a t u r i n d i k a t o r f ä l t e t. K ö t t e r m o m e t e r s e n s o r sn m å k a k o r e l l e r g r y t o r i b a k f o r m a r. T i l l a g d e t e k t e r a r a u t o m a t i s k t n ä r t e m p e r a t u r e n i k ö t t me et d h ea nr d a s t e n l å n g p a n n a. n å t t pu sp t ä l l d t e m p e r a t u r o c h s l å r s e d a n a v u g n e Ln ä. m p l i g f a l s p o sviitsiaos n p å s k ä r m e n. 1 8 / S V

19 s n a b b t o c h j ä m n t i u g n e n t a c k v a r e f l ä k t e r ä t t f a l s u n d e r g r i l l v ä r m a r e n f ö r g r i 2. F l ä k t s o m s t ö d e r -/ u nö dv e r v ä r m e H e t l u f t, s o m v ä r m s a v f u l l a g r i l l e n, f ö r ä r l ä m p l i g t n ä r s t o r a m ä n g d e r ak s ö t. t s k a g r P l a c e r a s m å o c h m e d e l s t o r a p o r t i o n e r S t ä l l i n t e m p e r a t u r e n p å m a x i m a l n i v å V ä n d p å m a t e n e f t e r h a l v a g r i l l n i n g s t H e t l u f t, s o m v ä r m s a v b å d e u n d r e o c h 7 ö. v r e F u l l g r i l l e l e m e n t, f ö r d e l a s s n a b b t o c h j ä m n t i u g n e n t a c k v a r e f l ä k t e n. T i l l a g a m a t e n i e n l å n g p a n n a. 3. F l ä k t v ä r m e D e n s t o r a g r i l ul ge n e n s i n n e r t a k a n v ä n d s. D e t t a ä r l ä m p l i g t n ä r s t o r a m ä n g d e r k ö t t g r i l l a s. V a r m l u f t, s o m v ä r m s a v d e t b a k r e e l e m e n t e t, P l a c e r a s m å o c h m e d e l s t o r a p o r t i o n e r f ö r d e l a s s n a b b t o c h j ä m n t i u g n e n t a c k v a r e r ä t t f a l s u n d e r g r i l l v ä r m a r e n f ö r g r i f l ä k t e n. D e t t a ä r l ä m p l i g t a t t a n v ä n d a n ä r d u S v t i ä l l l i n t e m p e r a t u r e n p å m a x i m a l n i v å v ä r m a f l e r a r ä t t e r p å f l e r a f a l s n i v å e r. V ä n d p å m a t e n e f t e r h a l v a g r i l l n i n g s t F ö r v ä r m n i n g k r är ve s g ei l i n t e. L ä m p l i g f ö r 8. G r i l l t i l l a g n i n g m e d f l e r a l å n g p a n n o r. N ä r u g n s l u c k a n ä r ö p p e n k ö r s i n t e d e t g ö r a t t v a r m l u f t e n b e h å l l s i u g n e n. 4. " 3 D "-f u n k t i o n D e n l i l l a g r i l l e n i u g n e n s i n n e r t a k a n v ä n P a s s a r g r i l l n i n g o c h g r a t ä n g e r. P l a c e r a s m å o c h m e d e l s t o r a p o r t i o n e r r ä t t n i v å u n d e r g r i l l v ä r m a r e n f ö r g r i S t ä l l i n t e m p e r a t u r e n p å m a x i m a l n i v å Ö v e r v ä r m e, u n d e r v ä r m e o c h f l ä k t a s s i s t e r a d V ä n d p å m a t e n e f t e r h a l v a g r i l l n i n g s t v ä r m e a n v ä n d s. M a t e n t i l l a g a s j ä m n t o c 9 h. s n La åb nb t g. s a m t i l l a g n i n g / E k o f l ä k t v ä r m a r e T i l l a g a m a t e n m e d e n d a s t e n l å n g p a n n a. 5. P i z z a f u n k t i o n U n d e r v ä r m e o c h f l ä k t a s s i s t e r a d n v vä än rd ms. L ä m p l i g t f ö r a t t b a k a p i z z a. 6. F u l l g r i l l + F l ä k t F ö r a t t s p a r a s t r ö m k a n d u a n v ä n d a d e n h ä f u n k t i o n e n i s t ä l l e t f ö r t i l l a g n i n g s s ä t t e n o m d u a n v ä n d e r f l ä k tr um pn pi vn äg i t e m p e r a t u r i n t e r v a l -2 l e2t 0 1º 6C 0. M e n t i l l a g n i n g s t i d e n ö k a r n å g o t. T i l l a g n i n g s t i d e r n a s o m g ä l l e r f ö r d e n h ä r f u n k t i o n e n a n g e s i t La åb ne lg ls ea n m ' t i l l a g n i n g / E k o f l ä k t' v. ä r m a r e 1 9 / S V

20 1 0. U n d e r v ä r m e A n v ä n d s f ö r v a r m h å l l n i n g a v m a t i l å g t e m u n d e r e n l ä n g r e p e r i o d, s å dae tn t ä r r e d o s e r v e r a s D r i v n i n g m e d f l ä k t E n da s t u n d e r v ä r m e a n v ä n d s. D e t ä r l ä m p l i g t f ö r p i z z a o c h a n d r a r ä t t e r s o m s k a s t e k a s f r å n u n d e r s i d a n V a r m h å l l n i n g U g n e n v ä r m s i n t e u p p. E n d a s t f l ä k t e n ( i b v ä g g e n ) a n v ä n d s. P a s s a r f ö r a t t l å n g s a m t u p p m a t i r u m s t e m p e r a t u r s a m t a t t k y l a n e m a t. S å h ä r a n v ä n d e r ud gu n e n s k o n t r o l l e n h e t 1 P Å / A V-k n a p p 2 F u n k t i o n s v i s n i n g 3 I n d i k a t o r f ä l t f ö r a k t u e l l t i d 4 S y m b o l f ö r u g n e n s i n n e r t e m p e r a t u r 5 F ä l t f ö r t e m p e r a t u r v i s n i n g 6 S t a r t / s t o p p m a t l a g n i n g s k n a p p 7 T e m p e r a t u r i n s t ä l l n i n g s k n a p p 8 S n a b b s t a r t s s y m b o l ( s n a b b f ö r v ä r m n i n g ) 9 P l u s k n a p p 1 0 M i n u s k n a p p 1 1 J u s t e r i n g s k n a p p 1 2 R e t u r n f ö r a t t f u n k t i o n s v i s n i n g : Ö p p e n d ö r r s : S n a b b s t a y m b o l ( s n a f ö r v ä r m n i n g ) : S y m b o l f ö r k ö t t e r : M a t l a g n i n g s p a u s : M t l a g n i n g s s t a r t F u n k t i o n s t a b e l l : F u n k t i o n s t a b e l l e n a n g e r f u n k t i o n e r n a s o m k a n a n v ä n d a s i u g n e n s a m t d e r a s r e s p e k t i v a m a x. o m i n. t e m p e r a t u r e r. : S y m b o l f ö r t i l l a : T i l l a g n i n g s t i : F u n k t i o n s n u m : A l a r m s y m : K l o c k s y m : S y m b o l f ö r k n 2 0 / S V

21 O m d u g ö r n å g r a ä n d r i n g a r k o m m e r s y m b o l p å k l o c k a n a t t b l i n k a. 1 H y l l p o s i t i o n e r 2 Ö v e r v ä r m e 3 G r i l l e l e m e n t 4 B o o s t-v ä r m a r e 5 B o o s t-f l ä k t 6 V a r m h å l l n i n g 7 N e d r e v ä r m e e l e m e n t 8 R e n g ö r i n g s p o s i t i o n 9 A n v ä n d s m e d f l ä k t p o s i t i o n A k t u e l l t i d k a n i n t e s t ä l l a s i n n ä r u g n e n a n n a n f u n k t i o n e l l e r o m h a l v a u t o m a t i s k t e f u l l t a u t o m a t i s k t p r o g r a m s t ä l l s i n p å u g Ä v e n o m u g n e n ä r a v s t ä n g d t ä n d s u g n n ä r u g n s l u c k a n ä r ö p p e n. S å h ä r a n v ä n d e r d u u g n e n 1. T r y c k p å k n a p p e n i m e r ä n 2 s e k u n d e r f ö r a t ö p p n a u g n e n.» F ö r s t a d r i f t f u n k t i o n e n v i s a s p å s k ä r m e n e f t u g n e n s l å s p å. N ä r s k ä r m e n ä r i d e t t a l ä g e k a t i l l a g n i n g s t i d, t i l l a g n i n g s t i d e n s s l u t o c h B o ( s n a b b v ä r m n i n g ) s t ä l l a s i n. U g n e n s l å s a v a u t o m a t i s k t i n o m 2 0 s e k u n d e o m i n g e n u g n s i n s t ä l l n i nå g sg köär rs m ep n. M a n u e l l t i l l a g n i n g g e n o m a t t v ä l j a t e m p e r a t u r o c h a n v ä n d a r l ä g e D u k a n l a g a m a t g e n o m a t t v ä l j a t e m p e r a t u r o c F u n k t i o n e r n a k a n v a r i e r a b e r o e n d e p å m o d d r e i l f l t. f u n k t i o n s ä r s k i l t f ö r d i n m å l t i d, s t y r a a t t a n g e n å g o n t i l l a g n i n g s t i d. 1. F ö r s t a d r i f t f u n k t i o n e n v i s a s pf å t e sr k äa rt mt e n e r ö r t v i d k n a p p e n f ö r a t t ö p p n a u g n e n. F u n k t i o n s t a R e k o m m e n d e r a d T e m p e r a t u r i n t e 2. V ä l j d r i f t f u n k t i o n e n g e n o m a t t / t r y c k a p å t em p e r a t u r ( C ) ( C ) k n a p p a r n a. Ö v e - o c h O m d u ö n s k a r ä n d r a d e n t e m p e r a t u r s o m u n d e r v ä r m e r e k o m m e n d e r a s f ö r d r i f t f u n k t i o n e n, a k t i v e r F l ä k t s o m s t u n d e r- t e m p e r a t u r f ä l t e t g e n o m a t t tkr ny ac pk pa e n p. å / ö v e r v ä r m e F l ä k t a s s i s t t i l l a g n i n g " 3 D -f u n k t i P i z z a f u n k F l ä k t a s s i s t s t o r g r i l l F u l l i L å g g r E k o f l ä k t v ä r U n d e r v ä r m V a r m h å l l n » s y m b o l e n b l i n k a r. 4. S t ä l l i n ö n s k a d t e m p e r a t u r g e n o m a t t t r y c k / k n a p p a r n a. 5. B e k r ä f t a t e m p e r a t u r e n g e n o m a t t t r y c k a p å k n a p p e n. 6. P l a c e r a d i n r ä t t i u g n e n. 7. T r y c k p å k n a p p e n f ö r a t t s t a r t a t i l l a g n i n o m t e m p e r a t u r e n o c h d r i f t f u n k t i o n e n ä r l ä m s y m b o l e n v i s a s p å s k ä r m e n.» U g n e n s t a r t a r i ö n s k a d f u n k t i o n o c h ö k a r i n n e r t e m p e r a t u r e n t i l l a n g i v e n t e m p e r a t u r. V a M a x i m a l j u s t e r b a r t i l l a g n i n g s t i d a v i n n e r t e m p e r a t u r s y m b o l e n t ä n d s a l l t e f t e r s o v a r m h å l l n i n g ä r b e g r ä n6 s atd i mtmialr l p å i n n e r t e m p e r a t u r e n n å r d e n i n s t ä l l dea n. t e m p e r a t u g r u n d a v s ä k e r h e t s s k ä l. P r o g r a m m e t a v b rm ye tr s a k t i v a v ä r m a r e o c h r e k o m m e n d e r a d e p o s i t i o v i d e t t s t r ö m a v b r o t t. D u m å s t e f ö r p l å t e n v i s a s p å f u n k t i o n s s k ä r m e n. o m p r o g r a m m e r a u g n e n. 2 1 /S V

22 8. U g n e n s t ä n g s i n t e a v a u t o m a t i s k t p å g r u» n d L a rv m e t s t a n n a r o c h u g n e n s l u t a r a t t f u n g e r a m a n u e l l t i l l a g n i n g o m d u i n t e s t ä l l e r ian u t o m a t i s k t. t i l l a g n i n g s t i d e n. D u k a n a v s l u t a t i l l a gon m i ndg u e n v i l l s t ä l l a i n t i l l a g n i n g s t i d e n s s l u t t g e n o m a t t t r y c k a p å k n a p p e n e n g å n g t i l l. s e n a r e t i d p u n k t :» U g n e n a v s l u t a r t i l l a g n i n sg ye mn b o lc eh n v i s a s p å D u k a n s e t i l l a t t u g n e n f u n g e r a r o c h s t ä n g s s k ä r m e n. a u t o m a t i s k t g e n o m a t t v ä l j a t e m p e r a t u r o c h d r s p e c i f i k a f ö r d i n m å lät li ld a oic n h ts it l l a g n i n g s t i d e n 9. T r y c k p å k n a p p e n i m e r ä n 2 s e k u n d e r f ö r a t t e n s e n a r e t i d p u n k t, s t y r a m a n u e l l t u t a n a t t a s t ä n g a u g n e n. t i l l a g n i n g s t i d. T i l l a g n i n g g e n o m a t t a n g e t i l l a g n i n g s t i d ; 1. F ö r s t a d r i f t f u n k t i o n e n v i s a s p å s k ä r m e n e f D u k a n s e t i l l a t t u g n e n s t ä n g s a v g e n o m a t t v ä l j a r ö r t v i d k n a p p e n f ö r a t t ö p p n a u g n e n. t e m p e r a t u r o c h d r i f t s p e c i f i k a f ö r d i n m å l t i d o c h s t ä l l 2. V ä l jd r i f t f u n k t i o n e n g e n o m a t t t r/ y c k a p å i n t i l l a g n i n g s t i d e n, s t y r a m a n u e l l t u t a n a t t a g e n å g o n k n a p p a r n a. t i l l a g n i n g s t i d. 3. O m d u ö n s k a r ä n d r a d e n t e m p e r a t u r s o m 1. F ö r s t a d r i f t f u n k t i o n e n v i s a s p å s k ä r m e n e f t r a t t r e k o m m e n d e r a s f ö r d r i f t f u n k t i o n e n, a k t i v e r r ö r t v i d k n a p p e n f ö r a t t ö p p n a u g n e n. t e m p e r a tr uf ä l t e t g e n o m a t t t r ykcnkaa p ppeån. 2. V ä l j d r i f t f u n k t i o n e n g e n o m a t t / t r y c k a p å k n a p p a r n a. 3. O m d u ö n s k a r ä n d r a d e n t e m p e r a t u r s o m r e k o m m e n d e r a s f ö r d r i f t f u n k t i o n e n, a k t i v e r a» s y m b o l e n b l i n k a r. 4. S t ä l l i n ö n s k a d t e m p e r a t u r g e n o m a t t t r y c k / k n a p p a r n a. 5. B e k r ä f t a t e m p e r a t u r e n g e n o m a t t t r y c k a p å t e m p e r a t u r f ä l t e t g e n o m a t t tkrnyacp kpa e n p. å k n a p p e n.» s y m b o l e n b l i n k a r. 6. R ö r v i d t i l l s s y m b o l e n v i s a s p å s k ä r m e n f ö r 4. S t ä l l i n ö n s k a d t e m p e r a t u r g e n o m a t t t r y c k a p å t i l l a g n i n g s t i d e n. / k n a p p a rn a. 7. S t ä l l i n t i l l a g n i n g s t i d e n g e n o m a t t t r y c k a 5. B e k r ä f t a t e m p e r a t u r e n g e n o m a t t t r y c k a p å / k n a p p a r n a o c h b e k r ä f t a i n s t ä l l n i n g e n g k n a p p e n. a t t t r y c k a pkå n a p p e n. 6. R ö r v i d t i l l s s y m b o l e n sva is p å s k ä r m e n f ö» r N ä r C o o k i n g T i m e ( T i l l a g n i n g s t i d ) ä r i n s t ä l t i l l a g n i n g s t i d e n. s y m b o l e n C o o k i n g ( T i l l a g n i n g ) k o n t i n u e r l i g 7. S t ä l l i n t i l l a g n i n g s t i d e n g e n o m a t t t r y c k a p å 8. R ö r v i d t i l l s s y m b o l e n v i s a s p å s k ä r m e n f ö r / k n a p p a r n a o c h b e k r ä f t a i n s t ä l l n i n g e n g e n o m t i l l a g n i n g s t i d e n s s l u t. a t t t r y c å k a pk n a p p e n. 9. S t ä l l i n ntiinlglsatgi d e n g e n o m a t t t r y c k a p å» N ä r C o o k i n g T i m e ( T i l l a g n i n g s t i d ) ä r i n s t ä l l d v i s s / k n a p p a r n a o c h b e k r ä f t a i n s t ä l l n i n g e n g s y m b o l e n C o o k i n g ( T i l l a g n i n g ) k o n t i n u e r l i g t. a t t t r y c k a pkå n a p p e n. 8. P l a c e r a d i n r ä t t i u g n e n.» N ä r C o o k i n g T i m e ( T i l l a g n i n g s t i d ) ä r i n s t ä l 9. T r y c k p å k n a p p e n f ö r a t t s t a r t a t i l l a gsn yi mn bg oe ln e n C o o k i n g ( T i l l a g n i n g ) k o n t i n u e r l i g t. o m t e m p e r a t u r e n o c h d r i f t f u n k t i o n e n ä r 1l 0 ä. m Pp l ai cg ea r. a d i n r ä t t i u g n e n. s y m b o l e n v i s a s p å s k ä r m e n T r y c k p å k n a p p e n f ö r a t t s t a r t a t i l l a g n i n» U g n e n v ä r m s u p p t i l l i n s t ä l l d t e m p e r a t u r o c h o m b etheåmlpl eerr a t u r e n o c h d r i f t f u n k t i o n e n ä r l ä m d e n h ä r t e m p e r a t ui rl el n stl u t e t a v t i l l a g n i n g s t i d e n d u s y m b o l e n v i s a s p å s k ä r m e n. s t ä l l t i n.» U g n e n s t a r t a r i ö n s k a d f u n k t i o n o c h ö k a r» U g n s t i m e r n b e r ä k n a r a u t o m a t i s k t u p p s t a r t s t i t i l l a g n i n g g e n o m r a a ta t v dt i l l a g n i n g s t i d e n f r å n i n n e r t e m p e r a t u r e n t i l l a n g i v e n t e m p e r a t u r. t i l l a g n i n g s s l u t t i d e n s o m d u h a r a n g i v i t. V a l t T e m p e r a t u r e n b e h å l l s t i l l s t i l l a g n i n g s t i d e n s s l u t. V a r j e g r a d a v i n n e r t e m p e r a t u r s y m b o l e n t ä n d s a l l t a n e v f ä t n e d r a s r o l m ä g e a k t i v e r a s v i d u p p s t a r t s t i d e n f ö r o c h u g n e n v ä r m s u p p t i l l a n g i v e n t e m p e r a t u r. i n n e r t e m p e r a tn u rn eå r d e n i n s t ä l l d a t e m p e r a t u r e n. T e m p e r a t u r e n b e h å l l s t i l l s t i l l a g n i n g s t i d e n s M e r a k t i v a v ä r m a r e o c h r e k o m m e n d e r a d e p o s i t i o n g r a d a v i n n e r t e m p es ry ma bt ou rl e n t ä n d s a l l t e f t e r s o m f ö r p l å t e n v i s a s p å f u n k t i o n s s k ä r m e n. i n n e r t e m p e r a t u r e n n å r d e n i n s t ä l l d a t e m p e r a t u 1 0. N ä r t i l l a g n i n g e n ä r k" leanr d v( iss la us pt å ) " d i s p l a y e n o c h e t t l a r m h ö r s. M e r a k t i v a v ä r m a r e o c h r e k o m m e n d e r a d e p o s i t i o f ö r p l å t e n v i s a s p å f u n k t i o n s s k ä r m e n T r y c k p å v a l f r i k n a p p f ö r a t t t y s t a l j u d s i g n a l e n. 2 2 / S V

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film i serien Area 41 Kemins grunder: 7. Jonföreningar Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken och periodiska

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Höstermin 2014 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Höstermin 2014 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Höstermin 2014 EK121 STGNELIUSSKOLN (85) (85) (85) Ind.val Ind. val Matema Matema Engelsk Entrepr DJ WE F R 6 C5 2 1 Entrepr J 2 Filosofi C6 9.35 9.35 9.35 (75) (75) (75) (85) (95) 9.50

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2

Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2 Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2 Dagens Olika bindningstyper - Jonbindning - Kovalent bindning - Polär kovalent bindning - Metallbindning Elektronegativitet - Jonbindning eller kovalent bindning?

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter.

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter. Grundläggande laboratorieteknik med mätvärdesanalys Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A4TG TGKEB6h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 6--4 Tid: 9:-3: Hjälpmedel: Valfri räknare

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014

Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014 Allmän och oorganisk kemi Provmoment: Tentamen Ladokkod: 4K4A Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 4 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14.

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14. Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Agneta Ol Lördag kl Agneta As Agneta We Lördag Anci Ås kl Anette Ek Angelika Lu Anna Li Anna-Stina Br Ann-christin An Ann-Christine Oh Anneli Sv Annette

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska Allmän och oorganisk kemi I Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamen 4K4A Kemiingenjör tillämpad bioteknik 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 6--4 Tid: 4:-8: Hjälpmedel: Valfri räknare.

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

www.ifm.com/se E-nummerlista

www.ifm.com/se E-nummerlista www.ifm.com/se E-nummerlista 2014 3853000 IND GIVARE IA0004 IA0004 3853001 IND GIVARE IA0027 IA0027 3853002 IND GIVARE IA5082 IA5082 3853003 IND GIVARE IG5497 IG5497 3853004 IND GIVARE IA0032 IA0032 3853005

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Rb Sr Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Sc Y Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

Fem myror är fler än fyra elefanter

Fem myror är fler än fyra elefanter åner rån em myrr är ler än yra elean i arrane ör landad kör h kmprupp av nders Klint i samarete med ent Ernryd 1 låten 2 Ösån ör två elean Eleanten 120 5 Eva 120 6 Gattvisan 8 Innatinella ielktten Ivar

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

A1 32 Salsansvar:EKONOMI

A1 32 Salsansvar:EKONOMI A1 32 Salsansvar:EKONOMI (70) Moderna språk 4 CA Moderna språk 1 KB Filosofi 1 HÖ AP 9.20 9.50 (60) (40) (70) 10.10 (95) 10.30 (75) ER AR 10.40 Företagsekonomi EK15A3 AR Psykologi 1 EK14A2 PM Internationell

Läs mer

Duo Däck DÄCK SLANGAR FÄLGBAND FÖR INDUSTRI, TRÄDGÅRD, LANTBRUK, ATV, MC, MOPED & SCOOTER NR 10

Duo Däck DÄCK SLANGAR FÄLGBAND FÖR INDUSTRI, TRÄDGÅRD, LANTBRUK, ATV, MC, MOPED & SCOOTER NR 10 Duo Däck DÄCK SLANGAR FÄLGBAND Punkteringsskydd Fälg FÖR INDUSTRI, TRÄDGÅRD, LANTBRUK, ATV, MC, MOPED & SCOOTER NR 10 Duo Däck Ordertel: 040-671 40 50 FAX 040-671 87 29 Innehållsförteckning 3... Små slangar

Läs mer

DUO DÄCK DÄCK SLANGAR FÄLGBAND PUNKTERINGS- SKYDD FÄLG FÖR INDUSTRI, TRÄDGÅRD, LANTBRUK, ATV, MC, MOPED & SCOOTER NR 9

DUO DÄCK DÄCK SLANGAR FÄLGBAND PUNKTERINGS- SKYDD FÄLG FÖR INDUSTRI, TRÄDGÅRD, LANTBRUK, ATV, MC, MOPED & SCOOTER NR 9 DUO DÄCK DÄCK SLANGAR FÄLGBAND PUNKTERINGS- SKYDD FÄLG FÖR INDUSTRI, TRÄDGÅRD, LANTBRUK, ATV, MC, MOPED & SCOOTER NR 9 DUO DÄCK ORDERTEL: 040-671 40 50 FAX 040-671 87 29 Innehållsförteckning 3... Små slangar

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 emins grunder: 1. emikunskap är makt. Atomer och molekyler 3. Grundämnen Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter.

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter. Grundläggande laborationsteknik med mätvärdesanalys Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 4K3A TGKEB5h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 5--6 Tid: 9:-3: Hjälpmedel: Valfri räknare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse.. 2 Resultaträkning.. Balansräkning. Revisionsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda Fr ån och Vid

Läs mer

SKARPÄNGSSKOLAN KUNSKAP TRYGGHET GLÄDJE. Skarpängsskolan Tel. exp: 08-55 55 83 01 Ljungmyrsvägen 20-24 Telefax: 08-473 04 80 187 46 Täby

SKARPÄNGSSKOLAN KUNSKAP TRYGGHET GLÄDJE. Skarpängsskolan Tel. exp: 08-55 55 83 01 Ljungmyrsvägen 20-24 Telefax: 08-473 04 80 187 46 Täby ARBETSLAG BLÅ: 6A, 7A, 7B, 8A, 9A, 9B Tel: 08-55 55 83 23 Alsö, Caroline (Aö) 6B caroline.also@taby.se Arbetslagsledare/ Ankn. 8305 Augustson, Camilla (An) 6B camilla.augustson@taby.se Borg, Cecilia (Br)

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

LÄSÅRET 15/16 2015/2016. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 (80) 8.10 (110) Stöd. Stöd. sv/en 9.30 10.00. Stöd. en/hi. 10.

LÄSÅRET 15/16 2015/2016. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 (80) 8.10 (110) Stöd. Stöd. sv/en 9.30 10.00. Stöd. en/hi. 10. JENNY NYRÖMSSKOLAN KALMAR LÄSÅRET 5/6 206 Studiestöd Studiestöd 8.40 (60 eng/hi (60 sv/en/tu 9.0 (60 (60 sh/hi/re sv/sh 9.0 9.0 eng/hi NO (80) sv/en RI (80) sv/en RI (0) LL (90 eng/hi (60 sv/en 9.0 (0

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer