2 "' ~ w 1- Q. .S".-o o.~ '"' bou (/J;j ro'"'p.~ ""0- v~ca~ Q)Q)'0u p. Q) ~.. \Q)...+' U. ~+,Id~Q) (/J ~ ~ ~C"+',",O -:;;.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 "' ~ w 1- Q. .S".-o o.~ '"' bou (/J;j ro'"'p.~ ""0- v~ca~ Q)Q)'0u p. Q) ~.. \Q)...+' U. ~+,Id~Q) (/J ~ ~ ~C"+',",O -:;;."

Transkript

1 w 2 -J :: D.. w w z Q z w 1- - w -z -J < < w -J z -J w a3 z Q z :z :) (/J :s :s C+',,.:= +' +' 1 \ +' 6 \(/J..:: +' tn.;' w (/J :s ' -:;;.S ' \ ' ' t: ' +, (/J (/J 6.:= ' \ '+' tn +' C(/J. C1:1.G r tn tn (/J. tn r +' \ tn - tn +' ' \ (/J b +',,tn +' lq» (/J,, ' +' (/J :s.+' Z.!).S 66 6 '.S.-. ' b (/J r',,. \ -. ë,a.., \4) \ ' ::1 '.., ;3., \ -. a a;'. < t.;;; - a ' \. a S...D '2 \ \\4) \ ;3 ' -\ ', a ;3 <,a. \4)'.;: a a - '..,.D,a+; Z' ;3-.D -. '.. a,.. a + a. ;Sa. \ll11 x\\e': '5 :!1.tri E :..X -. QC' C' \. C' Q().:g :a b. t.9. r a.... Q C' \,D bc.'! Q.C. Q. - C';... - ;..\ -:S \ C'...+:1.. 'r! nq. a 1 W.,D.lQ. C'1 -.t.. Q.E -;:;::bc.q.;. \..E.+:1 E - ;.(.. ' -1.E. Q &-/ X P r (/J (/J 'r= Gllrr,,,. (/J (/J r r w (/J -Gl (/J -. t; (/J (/JGlGl....C:. r (/J, Gl (/J- C. 1G1' Glt;Glbt(/J r (/J <- (/J rr r ' r aj S (/J Gl(/J. r C (/J (/J p t;(/j.;':::, (/J Gl, - (/J' ';:;.a (/J < ' 'Gl - - (/J- -.r C rt;(/jr SS' (/Jt;r C. - r...j!. r (/Jr:;:t;'; C (/J,J!. J!. (/J -..;'::: (/Jr. p, (/J (/J (/J CGl. t; r! r ' t;. r ' ;ï;'rgl.:, '.;':::. r.s. r r r '--

2 n.1!) ap!pw {/) '..; '.r...;.r. ' :,..; ' s E \..;.r. ',.r..; ( ' Mr r M, M..,r r +'. - r =.+' {/J. MM+'... 8 r Mrr M M.. {/J.' r +'r+'.. M ' bq {/J<' S< r r r +' -,..' {/J bq. St',,D.' <{/J..M M t1!,d r. r S,.'. bq. < M.+' +' t1!.t1!. = +t1!+' ;.. {/J r... MM {/J'.',MM +'.. M,t1! t1! C.' -M.r r::.. )+,t1! M '+,{/Jr. M +' r. :3+ M +' C M.;J, M.... S +,t1!.+' M.'M..'.'+' {/J;- r {/) \. {/) -.. \ \ 1 {/) Q.D {/) \ {/) {/) {/) {/) \ {/) H {/).. H {/) \ D, H H ;3 \.... H H D H ;3 H DHD S..,. \ H H, H \ QC (..Q.. H ( H ;3, ';SH ;31' bq {/)..:1:. \ H H ;3;3..;3 -,;3 D,,., Q \ ;3 Q» {/).., \ Q ;3 Q '.' QH..;3 \.t:s:;:: HQQ H..gl:l H p Q...1., ;3 \ ;3 Q D H H 1, D ;3 H Q ;3.. {/) {/) H H {/) Q H.. ' ;3, H..C H {/)Q Q, ' -t, ;-t..-, A ' ' rj ; rlj-t rj. ' -t \t) (1)&.:;::E '.S ; 'g-trj rj rj ' -;- 8.,.a -t rj,,1!. rj 9 rj. ; rj,,,, -t;,, ' -=-trj..-, w bc -ta QlQ1 '1!..t: -t -t -t. rj ;J:Ql- rj -t -t ' bc,,, ' rj rj..;' ' '(Ql S ' ' \t)a..:,,qlx;:: l-tql n- ' rj ', -t ' rj ; ' -t,, C S,P,, '. S '..9;.r: CC.r:. -' C':::: ' p, ' C S!:: :a 8: C:.' :1 p, C C' CC :1 :1. S C \ ' C < < -, C4lp,, ', P' ' C '.?; :1 C p, C C4l S - C E.. C ' C w..r: p,c ' \C'. - C,t1 C.;:: ' \ Jt1C.C J J J J r J A..2. E A. J 9 t; J..t' 8 J.. A. J,J J J r A. J J - E - J EJ; -- JJ:.::J <1i - r J J:;::r J J E J.;::, b j J...r ;:: J J r J J. J r :;:: J< r E J. - JJr. E J J J 'J J - J -J. J r J ' 8 J J J,J -w.l:.j r J r J. - J L: < J J J J J :::: J r J:;::JJ 8». r r J r 9.. JJ. 8 - J Jr

3 !11 ).. ) bn) < '4) Qlt' - - ).j, bnbn 6 bn - ) '4). - - ) \ \ - ) < i-q; ' )GÎ 6 ' ) 8 S=.2 ) a.). ) ()...rg Q] )) S.!!... '::.;;; CJ', (/] ) ) ) ) t? '8. - (/] (/],) ) t. t: (/]. Q]t )..) <,, (/]) ):a.. ) t ) t. (/],)..) '.!!x:,t,) (/] ) ': ) ;..- (/]... ) t 5 t,) ).,) - (/] t )) (/] 8 \4) t t r = r,,. tr =.a?,. = r '.!!.' \ -=. r ' r \ = r/}\ 'tj r r/}gl,? :s r/}.. t1' g \ r/} Q g8, r/} l.r r : Q.. t1' r/} rl. \ r/}.;;;,.j t1' - rj;; S,r r/} r. X r/} r w ' l:: ' :;:'. r t1' r ' r/} r/}.r \,, r \ - \ SSr/} ;:: \ r/} ' \ \ '4J r X r/} r,..:j,r Q ' ;t; g r/}.,r r/}. Q\ r,,, Q 'Z Q '4JQ:;:'i::-S rr \. r/}q r\r/} \ 'tj;..'4j) ' :=t7' t/j Qlt; ' t7' ï=:= t7' Qlt; := ' \ := j:l.- \ <.. := - t7' j:l.t7':= Qlt; Ql\ - Ql:=\ ]:;-Ql,Qla. :=. Ql, t; w t7' \,.r.b ;.. -\ \ := +;; Ql..'1:= j:l.. := -;:j Qlt; := \ := :?!!. a,l:g ô'.5s ;::Q., t7',d 'û 8 8 ':::: ' - 'tj ' p b(, 'tj :::: 'tj 'tj ' : 'tj.m.m f f '.. qj qj qj qj.m qj qj.m \qj \qj qj.m.m.-.qj \qj.m ll.m qj ]qj.m - qj qj qj,qj t'\1' 1P l.m l l qjqj (t1 X(J ::jx Q. (J, p, (J.ô,... x.. (J M (J (J S (J,)...S..(J X- (J : \ )i ) (Js' )\,) ) (J t' \:;:j \ ) 9 ).-:::: ) S ) -P, P, (J, \..-, \(J )(JX (J.-:::: ;:::,) (J P'S X.).. (J (J \, \ ;.. ZBZ (J (J- b.(j. ). (J P, b(jb..' ' ' '. t/j : t/j :;:: '... < 1.r. bc t/j t/j..::: : t/j rr S..... t/j t/j t/j r!.se,. - r t/j ' :::1, r t/j t/j..:::.z r ' t/j. ' -. ' t/j 1.' t/j!::,d.r ' t/j1.',d t/j r '. ;.. t/j p, Z t/j.5 l t/j - :!. -. 'i:j. < r r J. -.. J p, J.. =J ' JClJ J -J J ) ' ).',)' -';' -J. 1!. J&. J :: -J JC..JC,J.J J' J J 'C!) -J.. JJJ J ' < J J. -..:::: J J ). J J,.. '.!; w.:: )..:: J i:: J,J. C!. p, 8 J,':!. '\4) '' ' ' ;..,.. '..,Q..:;. C'.,..,..r. 1::....;.r.. C' bn bn ' C ::: - ' C' t; C' \4) ;..CC,, C' '.bn....t; C (,' C t; A C C C 1:: '- C- :r: t; '. z z, =A C bn ' ' b bn.5 Q. Z t; ; '..,tj t. ' t. p, Z.., tl) 8'. '. (Ù.. (Ù tl).d. r1 (Ù (Ù tl)..,(ù «. «.'.' \«-S «««\««. ' '?, «««9 p,.' p'\«1 8.'.' « t: a. - 8 (/J (/J r : 'tj, r.glj) (/J'tj(/J r Gl.E. (/J r 'tj. Gl Gl (/J r\ r \.g - 'tj \.'!Jj!Jj.., 'C.'.z t'\ \!Jj..'!Jj!Jj -!Jj...r ' '!Jj...'...'.'.'!Jj!Jj.' 'C!Jj '!!Jjt;. \.' '.'!Jj.'!Jj!Jj '!Jj. ' 'C. 2!Jj g;!jj.2!jj.r. -a. ' '!Jj!.' t;.' 'C,,Q!Jj!Jj..!Jj,!Jj!Jj..!Jj E.:: '8..;!Jj '5 \ -!Jj Q!Jj;: :?;.r..r..' Q a\.ü!jj.'..!jj!jj!jj!jj -!Jj!Jj lt\,t;l,. \ \!!Jj,!Jj ' t; '!Jj.9 -.' ' 'C 'C!Jj Q!Jj!Jj!Jj a.'!!jj t; ' l, -+'!11!11 +'! ' S S, C;!11 C;!11..:1 +' ' +' ' +' '!1!11 +'!11 ' +'.!11!11.E!114), E Z C;!11 ', +,. ;.. C;.r... ' q),. '-!. r-.. ::. <t:. '-

4 '. '1J - ] r r r. r +- r r M :j ) M 4) M :j M :j. 4) 1 \4). t + + t tl) 1 1, +,, t t t \4) X +!J 'tl tl '<,,'tj 'Ct,, t lt 'tjtlt;'!lja'!lj tl ' t,,tt t; < ' 'tj ' t'tl t ',D-,Et' t!j <:ptl < E-' t\4)!jt '; 'tj!j \4)E ttl.!j t!j tl..t!j''tj t;t,tl 'tj ' tl t\4)!j b,te,tt te t,, tl,, '.!J < \4) =:' tl tl 'C!J \4) tl!jt,,t:,, &. E 'tj 'Gla. tl r;::-t' \4)ttl.Q,,, E?t tte'tj,, t.8: tl t tl bj.,t;',,!j,d,t. 'tj tl P: 'tl ' tl.5, 'tj - t-<.. 8.!J t1.t ' tl tl ' t;.. 8 tl tl t'tjt; <.. ' ' ' b- ;;:: ' \g. \ \,, QlQl 8..,Jg.a ::s g::s, w ::s. ::S t' Z::S-' \ ::s w ' ::s (] (] 'tj rij ' (], 'tjt'g (]'tj Q (] '4 (] (] < (] 'tj (] ' (]. S ;;?; (] ;;::, (]. 'tj :. 'tj ' (].., (] 'tj, (] 'tj (] C/) (] - -'tj. -:: (] ::., Q.. t.. t S bdp' p, t ( bd - t - :; t ' ' :; < ' < '4..r: t t <<.E P,.E.. ( <.C 8 (..;;..r:. t -.::: ]bd t =, t.r:' ts :; :; t bd. E tj t.. t '4 ' - bd t t E t -'.CP'tw bdt 5, tj (t J. + + )J.\J. ) $ \.E.E +, J. ) +)+1!. ) - + )! tt&)b, 't3 't3..+ ) 8 ).;J. )11! ) +,J.+,t:) ) :;::j -;:; M J. +)r 't3 \) \) ) '+' 't3... J. ) ) + ) ) \)) ))rr ).) J. -J..'t3 + 't3 + + t )-. ) + + ))r ) ) ) - t::) + ) )J.)+.E \) ) ) ;, 't3 + ) ) J..) ) : 't3))) r))) J. 1!1!'t3 -+! 'j)+) ' M ) + ) r ) \)! 11!- + )) ) -..CM,, -) )J.) r ).a ) J. )'t3't3 't3'+'1) 8 )) 't3 r ) ) i) + ) ) r +..M M \),r + ) J..2 + ) ) G G..Q.+,+ )G + J.G G tt:;..t::==ia G? M M J. r. 't3 't3.e G.E. r J G ô' )t)gr Q. J?!.2.;.a M Q. G 11! + G 't3.2 \) + G + 't3 M G+, ) J J. ) 't3 't3$.a.eset: (J.i:: r/} (J t). t) \ - 'Q; '+4 (J r/} \ '+4 (J p, (J

5 Q1 - b,,q1 Q; \ Q1 Q1 Q1 J J.. - -,. - (,.gj..: - ( 6 Q1 J 1 J J ' 3.JJ,.6'.. ' ' '.. -JJ }; ''5 J. '.Ql '$6 ' t; -' '. - ',.=,Ql9; - a!, -, Ql Z,.tg;.... J 8... J J /. t; / \ X J J ;a J.J,,S - 'J. J C Jg. J J )J-.. J;:p 1... J J C \. g- J. J -' X \ - J,JJ.,,.a J C' \ g. '.t; J \.; J /X. -:5 ' J Ql \, ;..C' t: \ ::.t:::. aj.p aj,. CT 1n aj t: aj n. lnaj ln t: ln P aj :;; aj t: - ajt:1.,aj lnp < aj - 'aj il ajaj ln aj ln. aj aj::= aj S aj. aj C) - ln Q1Q1)Gl)..).?.?.t(A:;:: Q1 E.!!. ' Q1w.? - S C. Q1.? Q1 - g. Q1 ' ) p.? A).? ). ) - )....). s.? Q1 ) - Q1 ) Q1.? 'Q1.. P. ë Q1 ). Q1 )..Q1A ) Q1Q1 ' p A ' - Q1 Q1 ) '.?...?.2 ) Q1..(J )C'.;::Q1 \Q1 XQ1\ ';<Q1 Q1Q1- Q1 Q1 S S Q1 -Q1 ::S 'Gl (J )' Q1 (J X(JQ1 ::S '. ))») ) ::S, Q1.. - ),9 ::: ) g (J. \ ) z. ') Gl) ))' r-'.. ) - (J )J!.) b )'.'.r. Gl '9. ::S ) (J Gl ) ).GlQ1- ::S E'', :1 A,, 'GJ :::: J JJ J ' ' C 6g J ;.g J < /CGJ-,,-Cl J Cl J J ' J C t;,;-:;r,,jc ' J ' ' C & J Cl C < '... b&jc ' Cl Cl J DJ::: ' J 't/ J ';,D bn'..j Cl) 'Cl 'Cl JC 'J C ) ' JJ ;. '1.- 1., C- ))r. ' J. ' '.bn 'GJ Cl ' GJ.. ' J,D 'l l r \q) ;:, ' r r a'- ;: -;:1\q) -- ;: '- )P a '- P t= - a a'- r',a a - ll,-a'-,-'abd) ),t,-r )-- a - -4) )'-4)'- ;:1 Eü ) r '.. -) -.. 4)'-,-.!!.a'- a4) ' ;:; 4) : a a -r r,r r 4) '- 4) '- 'j '...r ' '.. ' )l. '.. '- 'P ' r ' '.. a r '-,1=: lt- 4) 4) - -- l4)'- r. w ' '- P,1=: r P ' t7' 'tj 'tj.'tj..

6 'tl 'tl rlj8,d.a E4 1:1. :a :?: ' r!..::. ',, 1 a) = = a) a) = GÎ. a) = 1' - a).+-. ) CT) )). ) tj )) ). +- (ù tj (ù;::: :'i. p). tj ) ') +- ') (Ù (ù +- (ù +- (ù(ù ).2)) J:::: ). (ù J.) ).C ;:: (ù.-::: (ùct tj) :;S tj (Ù;::1 )..r.. r ) r < ) ).:. S.. ) ],r r C7' ) g ) D '5)C7' ) r, r,.rj.w.. 5r r Q» /J./J)ll. \ ; ). 8..g.Q.j ) ) ) b..;:: ) ::1 P' p, ) ) p,, \ \l M p,..g :\1 l).. P' p'. ), b 1 ' /J( /J '..<.Q. )) ) P,l 1). ) p, A) t:: )1 ).,.Q ).Q w '1 ).. \ )))) /J ) \<l b).) \ l).) )).-). b C) l :::.. ),,(t' b ) 9. )\. p'1 /J-'Q;. :::: \ ). ). '-..;:: ::., ). ) ) 1/J ::.. /J )/J, p,')) P, Z )...C -).. /J - ) /J) l t \ t b.;;; g,)/j/j==) 6 t ::: ) ) ) ) = P' g). 't! g). g) '. 't! C. t:;. g)g).. \J :!. 8' -; 88 \J \J:;:: \J g)... \J w ;.. \J g) t! g)'t! 't! g).'.' g)...:\jg) \J 8. \J g) g) g) g)\j. ) ) )f :::: f) ).a ), ),) )'- fd) )n - ).2!. fd f - )p ) ))..g ).a fdf '.' )P; ) fd ) fd ) ) ) ). ' ' fd ) fd g. )- 1.'lrJ rj w \4) 8 - t.'..'ggjc\4) ' (rj, b r;:: C' t \4) rlj. rj Cgf) t t, rjr: - S, t - ;:: w.'rj <C t r \4) r.'-;;; w rj,) C - r -. t t, Sn!trJ '., w t'<. rj.-::: C -,, ;,, S 'CE ' = t P 8 t t rj,'rj / 'G: \4) C rj t;rj DC';::C t E!:,, <t t -

7 ' ) GJ M..5 GJGJ ) ) GJ GJ ) ) ) M ) GJ GJ 'GJ b GJ ).: ).:. S GJ S.D ) GJ),. =M :::: M p, ) - :. M ) E : a E E )SGJ.g ) M \ f - ( 'tj... Ô 'tj - ' - '\Jtl) 'tj tl) ' tl) tl) t)\ tl) tl).rj tl) -.;:. tl) C. tl) < tl) 'tj Qitl) P,,S ';:. ; tl) 8 '. ' tl).rj -.,,'tj J+J +J.. t; t;+j t;.. \ +J..-\4) +J J.-\q),&. JJ +J \ p J +J +J.. +J. +J J \ J J bj J J +J +J J -. \4) +J J t; J.JïjJ +J C; \. <t; C;.\. +J \ C; \4), J \ J. J +J < Gl p C; +J\4) \ J,.. \ ;:: +J J \.a = Zb \4) +J J +J J C ;1,, = tn (/J \ ' \ tn tn \ ' tn\ ::: ' ::: ' tn tn \. ':;.., tn tn. ' '&. ' ' < tn - Q. \Ùtn ;::: ' \ '. E ' r' \ Gj.Gj r,gj :j :j rgj\ r r :j - Gj ' r Gj:j. Gj Gj Gj Gj,D '!. Gj..=2!. Qltj br r r Ql - Qlr \ Ql 1 r r,d ë Ql 1 -Ql \ 2!.. r- ' ë,d,r r r.r. r. Gj <.::. ' r ::. \ P -r r,d r :: :: C' ' 'tl '. 'C 6 r,r S r,r r r t: = t <- g.. = ;;;.D D t.t \. \. t t,r,. C...:: '.j t tt =. \, = tr A., - < z Q r r r ; 'C ' f p, '.. 'C.'.. ' 'C ; ' 'C \ ;...-= X,. ; -' - 'Ct; ; ' 1::. ' ; t ; 'C, '.-= '..; a '.' ',,;. (..' ' =. =. E C' Ql ' = ', 6.1 = ' -!/J,!; ',, :::: a,,!/j,,' a,, ' 6 = Qlt'a a, '' J Gl (J + ' + :. J, J + < J.1 Ja. ' J P; Gl t1' J J:? Q ' +.++ ' ' \ ( - J,..J J+ '+,G ::: :::: t:.gl + J'J ' < \ + =.-::: ( ( (J+, (J + (J J.1,'(J r < p,; a 111 5rll1. 111, '1! <' 111 ;.. l11r 111,r 111 ' t7' a]8. S1l1S ' ' f < 111 r,, P,Sll1 < r 1lll1 - ' r. ' -111 ' 't;:a!= : Z az a S. 111 a. :::,l)4. ' r,l) {/} {/} +' S{/} '33.,:a Z't!.;tJ.;:';; {/} +'-- {/}.{/}{/}, S Ql{/} tj ' bd- 9. ::: g. {/}..+' +' {/}.. ; '.: +'. +,- +'!+' {/}S 't!tj +' \ +' {/}..;; -'G: {/} 't! {/} :::: {/} - -. tj +' -Ql+'Q{/}Q -<.. {/} \ {/} ' \ +' (.:J '{/},,\.. bd - {/} {/} tj {/} {/}. E.QlQlQl{/}Q Q.. 't! {/} -+' +'.. {/} {/} +' bd 't! +' - 't! 't! Ql {/}tj +' tj, +,', \ - +' {/} p, +' +' +, Ql Q -tj. 't!....2q!{/} +' bd tj {/} 't! +' 't! ', {/},, {/},. ' +' {/} +' =, - {/} = =QlS{/} S S. tj 't! - 't! C - {/}.+' Q{/} {/} 't!'t! {/}. :::: +'.S tj bd 8..?;!j{/}+,'t!'Ql tj +'. {/} ai. 't! tj bdtj +' :::: Q +'{/}. {/}W{/}, {/} C.{/}C. Q+,P,'+,{/}:;+,tJ ) ),'Q E 1 ) 1) 1 1 ) 1}:; \'Q:;:: ) & \) 'Q ).1 )\) )\.g ) 't t/) - t/) t ) 1-1.' ).;:: - t/) ) C ) t/) 'G:.::. zë t/) ) 'Q (tj '44) -, 4) (tj..4). 4) tù 4) 4) (tj 4)4)t; \4) (4) ::::.4) (tj 4) '4) 8.!}. 4). ltù (tj 4) 4) bq 4) (tjtù (tja (tj 4)'4) (tj 4)a.(tJ 4) t; 4) 4) E (tj (tj 4) tù (tj 4). tù.-::: -tù.fj.. tùtù.aê': (tj tù4) (tj 4) 4) 4) 4)4).;:j tù CJ'J

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

.1fl.=::5, =E; E=E*r;!;E 5. d5eige?2a U. i i o = .2 B=lJ3S. - :'x.=f= o.. () ie.:.: (J'O tr:1= l,r'\ E cj-o -, ^i.i.= -i -., l-n.

.1fl.=::5, =E; E=E*r;!;E 5. d5eige?2a U. i i o = .2 B=lJ3S. - :'x.=f= o.. () ie.:.: (J'O tr:1= l,r'\ E cj-o -, ^i.i.= -i -., l-n. L... 't. ' l, 'l, r{ r. 'r U 6l q/ 'l >' 'p tr. 3 b+ 91 r9 '.Q 1 > Y_r )t,)24., _ ' g * A/;Al ccgc' uj6 5 cgx 9 (J r l,?

Läs mer

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK 2019-03-02 07:25 / 1 Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk",

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

1--861". o '" CI CI .: ;: .:.. 0 ~ M ~ ~ D022 :: '" OJ .. ;. C :: i- 0- Kungl Järnvägsstyrelsen str 422 Mbr regnr 114 Ut

1--861. o ' CI CI .: ;: .:.. 0 ~ M ~ ~ D022 :: ' OJ .. ;. C :: i- 0- Kungl Järnvägsstyrelsen str 422 Mbr regnr 114 Ut Kungl Järnvägsstyrlsn str 422 Mbr rgnr 114 Ut 1 1 59 9.. POSTVAGAR 22 1--861". n ;-1'1-- J : Q..: ;: : 2 x OJ 2 OJ : C Q. C OJ Q. - ;..:..: ë3 V' - "' c n - a. OJ l: l: OJ l: l: OJ ;: C C Q. Q) : - C Q.

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

;l )i. ~~ i I nrt-- t ILi' - i ii' i I i. o! illl I!, i I I, I! I

;l )i. ~~ i I nrt-- t ILi' - i ii' i I i. o! illl I!, i I I, I! I -;; '=, f"rrjj. j (. 11 bo/.1 _..,; BODO " 1 '--.------215,.1 '---1 f-2!- 2265.------------ -865 -----------------+-.----2265 1---.----.-.--.-----,--------1318 285 -.--;r--------- 778 nrt-- t L' - '! lll!,,!

Läs mer

~~~ -7 Rakapparatanläggning (nr 1070,1296) DO DO DllllO. loiiid DO DO DO DO. ~ r-~0 L ' i ro ro f5 ro .; ~ 0: ~ øz;r ..

~~~ -7 Rakapparatanläggning (nr 1070,1296) DO DO DllllO. loiiid DO DO DO DO. ~ r-~0 L ' i ro ro f5 ro .; ~ 0: ~ øz;r .. lod DO DO DO DO -- DO DO DllllO l- a a" - 655 14000 18200 S510 18340 2755 i r r f5 r L ' 95 - --,-- -l. rd T rd rd rd rd rd ---- 2 nr 1068, 1070 A 1897 Brms, Kunze-Knrr-P Trikrg, plåt 1 1095 1898 Generatrbelysning

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

r.ve rq== -il ILTJLJ-

r.ve rq== -il ILTJLJ- r.ve rq -il TJJ- Aktiebolaget SKF hess release Kvartalsrapport från SKF skf-koncernens försäljning under forsta kvartaret 1g88 ökade med 5 procent från 4 900 miljoner kronor till b 1b5 Mkr. Resultatet

Läs mer

!"#$%&'()'%"!)'!&''()*+',-.-/&'010)2&)30,&) )!"#$% (&*)+&,-.)"%&'' (&*'!"%/)0*)"'!"#$%-*& 56)7)

!#$%&'()'%!)'!&''()*+',-.-/&'010)2&)30,&) )!#$% (&*)+&,-.)%&'' (&*'!%/)0*)'!#$%-*& 56)7) !"#$%&'()'%"!)'!&''()*+',-.-/&'010)2&)30,&) 4444444444444444)!"#$% (&*)+&,-.)"%&'' (&*'!"%/)0*)"'!"#$%-*& 56)7) "00&11"2'%..,->0?&-1+)1@->-)A+B-/0C+1'-)!+1',-)%1?&01&6) 8+/)9:;

Läs mer

file:///c:/users/engström/downloads/resultat.html

file:///c:/users/engström/downloads/resultat.html M 6 0 M F Ö R S Ö K 1 2 0 1 2-0 1-2 1 1 J a n W o c a l e w s k i 9 3 H u d d i n g e A I S 7. 0 9 A F 2 O s c a r J o h a n s s o n 9 2 S p å r v ä g e n s F K 7. 2 1 A F 3 V i c t o r K å r e l i d 8

Läs mer

sona HUfVUDREDAKTOR: RED.-SEKR ETER ARE: YMNASTIKDIREKTORENS är också det numera ett gouteradt

sona HUfVUDREDAKTOR: RED.-SEKR ETER ARE: YMNASTIKDIREKTORENS är också det numera ett gouteradt R (48 8 Å R G Ö G JU 9 G UG URR UURR RR R R R Ö G R W G R YRR G C " " x x G C G zé G G J J G R U R ; 4 W R R wz R U R G z U! Ö! 8 7 87 9 4 9 W! G x x x ^ é J!!??! J G? G 4 R R 4 98 x R 4 47 4 9 R ; R 8

Läs mer

Winterflocken-Galopp Opus 19

Winterflocken-Galopp Opus 19 WintelockenGalo Os 19 Benjamin Bilse KaiHeinz Bell MSH Msikelag Schebache Nee Gewebestasse 6 72415 Gosseiingen Tel 07476/913330 Fax 913331 Flöte Picco lo sz Obo e Fago tt sz s}o EbKia si sz t Kla 2, 3

Läs mer

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP 6 7 6 6 Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J Ä q - x x " W x x W 6 W 77 7 76 x 7 7 W x 6 6 6 ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P'

Läs mer

!" #$ %&' #(()*+ #$ %&' %($!,-. /0. Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och invandrarfientliga tendenser bland unga

! #$ %&' #(()*+ #$ %&' %($!,-. /0. Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och invandrarfientliga tendenser bland unga FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA Arabiska BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Intolerans!" #$ %&' #(()*+ #$ %&' %($!,-. /0.123 #( Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och invandrarfientliga tendenser bland unga 56+$

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

L,9 2,1. . ;\l. l.crvnlf-\\(ill(^(\1

L,9 2,1. . ;\l. l.crvnlf-\\(ill(^(\1 l.crvnlf-\\(ill(^(\1. ;\l 2,1 L,9 7,5 ['t.t-_ -- ll 2t4,,/ / t,?,rr''1 i,c / t,7'5 /,c) ", +' t lz' +' *-".^ Y,t'7 ;.' 1"7 t,3 t'j'l F\UlLi1' 1-r{EvA -Anc' 4 l E'u ls t t' i \ \-,',/r //l t\ l'r.- r\ lz

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Kombinerad pump och Sugkopp Small

Kombinerad pump och Sugkopp Small Kombinerd pump och Sugkopp Smll VGS 2010 Ptenterd COAX teknologi. Kn nvänds till ll sugkoppr med G1/8" utv. fäste. Sugkopp beställs seprt. Finns med ett tvåstegs COAX crtridge MICRO. Konfigurerbr för din

Läs mer

Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden

Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm

Läs mer

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud innan Citybanetrafiken

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud innan Citybanetrafiken JUL Tfikförvaltningen S»' VS STKHLMS LÄNS LANDSTING Pendeltågsverksamheten i Stkhlmsreginen AVTAL Ärende/Dk. id. (4) 015-1-04 SL 014-0784 Bilaga A.1 Prduktinsberäkning, detaljet t- infsäk. klass fikutbud

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

st tt r s s ss r t r r r t rs r st ä r st r

st tt r s s ss r t r r r t rs r st ä r st r st tt r s r 3 3 t t 1t r r s ss r t r r r t rs r st ä r st r st ts r3 s s r3 s s t t t t st tt r s r 3 st tt Ö t ts r t r 3 3 t t 1t r r t r r r t t r 1 rt s r ss s t r 1 rt s r Pr 1 s r r t str r r Präs

Läs mer

s i m ÖS ^Me ^i-oij & ^émo^öl Ila 7 J uu^\a <ft o f 5Vy / ( 2 i ^3 y3 S:a pc^\^ oyh^oa^ A^^-^o^^S o ^0 '^cwrl,uaupxj (TD^L ^C^)^5 ^.

s i m ÖS ^Me ^i-oij & ^émo^öl Ila 7 J uu^\a <ft o f 5Vy / ( 2 i ^3 y3 S:a pc^\^ oyh^oa^ A^^-^o^^S o ^0 '^cwrl,uaupxj (TD^L ^C^)^5 ^. Ungdmerematch Frdrtten Hu nn....m...ik:. uu\a Pjkar Frnamn Eternamn -TT-e-rr WRc- ån? -Wn kr m ÖS Me -J ém,ajtu( W-U 00m Bana Pac.0 -.z 6. 0 Hjd _ r 6 _ 6 0,0

Läs mer

... c. FoSa ~.. i. i. c. Mbr regnr 757 Ut ~ on 0) ~ ~ :. " i. i Q) :: C !OÇL~-- 'i 'i Q) !' N.-.

... c. FoSa ~.. i. i. c. Mbr regnr 757 Ut ~ on 0) ~ ~ :.  i. i Q) :: C !OÇL~-- 'i 'i Q) !' N.-. Kungl Järnvägsstyrlsn str 422 Mbr rgnr 757 Ut 1 1 61 9.. RSGODSVAGAR FoSa -.!OÇL-- (V (V v : on )- x Õ ) ) on - ). on V' ) : L = c: c ò)s c a CJ ) C V' LU C on ) C c - C : on - C : o: LU (V :. " ' ' c

Läs mer

Veckans lilla lottnummervinst á kronor Nedanstående 250 lottnummer vinner kronor vardera:

Veckans lilla lottnummervinst á kronor Nedanstående 250 lottnummer vinner kronor vardera: Dragningsresultat vecka 06-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Karby 2:9. Vämlinge 6=1 hus å j närv. Vämlinge 3:5 j närv. Vämlinge 3:6 ers onigen. Vämlinge 3:7. Stjärnholm ~:1 Åsby 2,: 6, 1: 6. Äsby 1,:3, 1:5, 2=7

Karby 2:9. Vämlinge 6=1 hus å j närv. Vämlinge 3:5 j närv. Vämlinge 3:6 ers onigen. Vämlinge 3:7. Stjärnholm ~:1 Åsby 2,: 6, 1: 6. Äsby 1,:3, 1:5, 2=7 dnr 4"9/'10 :r~a t:!v():, rh,;e;tt;lkjon ~tqrl>y,- ottum fl. 40~,4 '161 00 rl(hl::;;"~~,.i Lagfartsdafa Karby 2:9 I BILAGA C~' Ant. oog. närvaro vid sammanträde den 2 3 " 3 711 den 7 5. 71 Karby 2:14 j

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2016-09-20 3 Dnr KS/2013:418/73 Ks 113 Medborgarförslag till om- och nybyggnad av Gagnefsgården Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning per i Västra Götaland

Äldres läkemedelsanvändning per i Västra Götaland ., I Äldres läkeedelsanvändning per 2011-09-01 i Västra Götaland Antal persner Mål (inskning ed 10 prcent) 5000 0000 25000 20000 15000 10000 5000 0+1--- läpliga läkeedel Antal persner 65 år ch äldre läpliga

Läs mer

KOMPONERADE J. FR. KJELLSTRAND. - S E- Säljes till förmån for. Skandinavisk-etnografiska samlingens byggnadsfond. Pris: I Krona.

KOMPONERADE J. FR. KJELLSTRAND. - S E- Säljes till förmån for. Skandinavisk-etnografiska samlingens byggnadsfond. Pris: I Krona. KOMPONERADE AF J. FR. KJELLSTRAND. S E Säljes till förmån for Skandinavisketnografiska samlingens byggnadsfond... Pris: Krona. STOCXHOL:M: 1877_ l. Mitt hjerta klappar. Röst. Allegro.?E =1j:;f' Mitt hjer

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on S i da 1 (13 ) A n k o m s tdatum 2016-05 - 31 T y r é n s AB Ut f ä r dad 2016-06 - 08 A le xa n d e r G i r on P r o j e kt Ka b el v e r k e t 6 B e s tnr 268949 P e t e r M y nd es B ac k e 16 118

Läs mer

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud Efter införandet av Citybanetrafiken

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud Efter införandet av Citybanetrafiken JUL Trafikförvaltningen S^Vs STOKHOLMS LÄNS LANDSTING Pendeltågsverksamheten i Stkhlmsreginen AVTAL Ärende/Dk. id. (24) 2015-12-04 SL 2014-0784 ilaga A.2 Prduktinsberäkning, detaljerat tra- infsäk. klass

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!!

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!! Mälarprojektet Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd "#$%&%'()*+)+, "#$%&'(&$%&)*+),)'&%-#./*)0102%*0%'&1%341*+)*0%'5&%16$27 8399#)1%131:%; ?@AB-@A-CA7 D6:992)3E3(;

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 10 maj Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

LANTBRUKSHÖGSKOLAN. Slamavsättning i släta och i korrugerade dräneringsrör av plast STENCILTRYCK NR 67 INSTITUTIONEN FÖR LANTBRUKETS HYDROTEKNIK

LANTBRUKSHÖGSKOLAN. Slamavsättning i släta och i korrugerade dräneringsrör av plast STENCILTRYCK NR 67 INSTITUTIONEN FÖR LANTBRUKETS HYDROTEKNIK LANTBRUKSHÖGSKOLAN.~. r Slamavsättning i släta och i korrugerade dräneringsrör av plast Gösta Berglund STENCLTRYCK NR 67 NSTTUTONEN FÖR LANTBRUKETS HYDROTEKNK UPPSALA 1973 imtituionen för lantbrukets hydroteknik

Läs mer

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049)

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049) T O R G E N E N 7 F E B R U R I 907 N:R 6 (049) H U F V U R E KTÖR OCH NV U T G I F V R E : JOHN C:E Å R G NORLING y c c " c y j y y " c c F B- y O G c y V yc " " y c- y c j V K K yc y c j y c L c C Ö

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Pro oko ör kommun Imaktige

Pro oko ör kommun Imaktige Pr k ör kmmun Imaktige 19(45) 216-4-4 24 Avsl ans Beslut ch mbudgetering av inves:eringsag Dnn KS 216/39 Kmmunfullmäktiges beslut Investeringsbjekten avslutas ch överföringar gdkänns från 215 till 216

Läs mer

3300M 3300A 4400M 4400A 3400M 3400A 4405M 4405A 3305M 3305A 3405M 3405A. 6305M 6305A mm inch

3300M 3300A 4400M 4400A 3400M 3400A 4405M 4405A 3305M 3305A 3405M 3405A. 6305M 6305A mm inch 20M 20A 0M 0A 30M 30A 3300M 3300A 00M 00A 00M 00A 60M 60A 6300M 6300A 80M 80A 25M 25A 5M 5A 35M 35A 3305M 3305A 05M 05A 05M 05A 65M 65A 6305M 6305A mm inch 3 1/8 4 4.5 5 3/16 5.5 7/32 6 7 9/32 8 9 11/32

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre o ch flink tions hindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre o ch flink tions hindrade IHL Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning STCKHLMS LÅNS LANDSTING BILAGA _ i (ii) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten 2012-06-08 HSN 0812-1527 Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

Backspeglar. Ersätter originalspeglarna.

Backspeglar. Ersätter originalspeglarna. Honda CC År- -År Spegel Vänster Spegel Höger Färg MB50 50 1980 1983 7139421 7139421 Svart NPS50 Zoomer 50 2005 2009 7132707 7132715 Svart PK50 Wallaro 50 1994 1997 7132459 7132459 Svart SH50 Scoopy 50

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake!

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 1 EN DRAKE Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 2 FEL, FEL, FEL Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö Moa VÄLKOMMEN! Hej, säger Moa. Hej, säger My.

Läs mer

o.cl d-e..\:;. '"I. <\ t.e.. -0 'f\() S e.. C) t>6'm qr \~ ~",,-,e \o,\ol 5~-()e~ '-::f.;.(-ä.~6\:. \~<\ ~.:\ \~"'-~,~

o.cl d-e..\:;. 'I. <\ t.e.. -0 'f\() S e.. C) t>6'm qr \~ ~,,-,e \o,\ol 5~-()e~ '-::f.;.(-ä.~6\:. \~<\ ~.:\ \~'-~,~ LANDSTINGET DALARNA INK. 2010-09- 1 7,.- DNR.. lp.j.9.!m~~~6:: o& SKR... J... Koo.. 4.l.... \=1~G\\-e.~\JE P\~\5\ ~O~\Pt C3~\ruG-Ef\l \ ~O~~\~Pt6 ~C-\\l f\r\sn\f\s~_ \)~\>tirk~ ~~~~e.,

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Älvåker Strandhagagatan Skogaholm Högforsgatan

Älvåker Strandhagagatan Skogaholm Högforsgatan e äg sv all Re v ce t r Ila um d a Sk IP år ek yrk a öp ak d e äg sv te äg et åk Älv Älvåker Stradhagagata Skogaholm Högforsgata MJÖLNARTORPET ar öl Mj rp et te ite t Olas väg g. ett ri Kla a at ttg Fa

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

VANLIGA UPPLAGAN. som samlas om tornet i dag.

VANLIGA UPPLAGAN. som samlas om tornet i dag. N:R 2 (428) A 27:DE ÅRG VANLIGA UPPLAGAN ONDAGEN DEN 24 MA] 94 TORNET A F KGOC AN ~NIL/ZON DET TORNET KADAR VIDA y : y D y : y D y; y D B O B P H D D UTGIFVARE: JOHAN NORDLING y Ä U y : y y B! F y y y

Läs mer

Sannolikhetsfördelningar

Sannolikhetsfördelningar Sannolikhetsfördelningar Uppdaterad: 171205 Har jag använt någon bild som jag inte får använda? Låt mig veta så tar jag bort den. christian.karlsson@ckfysik.se [1] Olika slags slumpförsök [2] Sannolikhetsfördelningar

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att stänga del av Ökebrogatan för genomfart av motorfordon

Svar på medborgarförslag om att stänga del av Ökebrogatan för genomfart av motorfordon Bilaga KS 2016/142/1 l (2) 2016-06-27 DIARIENR: 2016/129 KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson ' KomHunstyrelsens förvtltnlnt mk. ~mh -os- 2 7 Svar på medborgarförslag om att stänga del av Ökebrogatan för

Läs mer

Sal: Wallenbergsalen Plats: 49. Tentamen MF : MF-11- AF. Marknadsföring II :00-21:00

Sal: Wallenbergsalen Plats: 49. Tentamen MF : MF-11- AF. Marknadsföring II :00-21:00 Sal: Wallenbergsalen Plats: 49 Tentamen MF-11 7.5: MF-11- AF Marknadsföring II 2016-12-13 18:00-21:00 Denna sida måste ligga överst när du lämnar in. [!]~[!] ~~ [!], [!]~[!] ~~ [!], [!]~[!] ~~ [!], Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 juni 2018 Ö 4746-17 PARTER Se partsbilaga SAKEN Hänskjutande enligt 56 kap. 13 rättegångsbalken BESLUT OM HÄNSKJUTANDE ENLIGT 56 KAP.

Läs mer

t J I 'I Y l,;,-...s;h>----s-< t

t J I 'I Y l,;,-...s;h>----s-< t WORLD HEALTH ORGANIZATION lcjl I :!:Vt ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT REGIONAL OFFICE FOR THE EASTERN MEDITERRANEAN.L,rJ1 t,jt.a'1 V;J t...:at BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRAN E ORIENTALE t J I 'I Y

Läs mer

Älvåker Strandhagagatan Skogaholm Högforsgatan

Älvåker Strandhagagatan Skogaholm Högforsgatan en äg n sv all Re nv ce nt ru m nd a Sk IP år ek yrk a öp Ila ak nd en er åk jor Älv Älvåker Strandhagagatan Skogaholm Högforsgatan MJÖLNARTORPET ar öln Mj te ite t g. ett rin an Kla at ttg go Fa ha nd

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Däcklista /65R14 185/65R15 195/65R15 205/60R15 175/70R15 195/ /60-15

Däcklista /65R14 185/65R15 195/65R15 205/60R15 175/70R15 195/ /60-15 Registrerade däck är obligatoriskt i samtliga rallytävlingar sommartid, 2019-03-15 till 2019-11-30 Undantag: Internationella mästerskapstävlingar (VM/EM), Bil-O samt lokaltävlingar. Tillverkare/Distributör

Läs mer

Ramat-Aviv, Tel-Aviv 69978, ISRAEL.

Ramat-Aviv, Tel-Aviv 69978, ISRAEL. !%&$$$!"!#!"! )* +,!'(!2811713116*5)4123*.&/0-1:;>?:,9 - @"!#!"! 9 * - - 1 - - 2 - +A5!+5)'5!BCDEF+* **,)!95GCHI;)*9* 95!KLJ *!9* 95 *5555!55* 54)99* 7 55) * 9* 95 55*) () **!%&$$$!#!"! &$M5)699 55N,!95J+(

Läs mer

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10.

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10. 466 80 Stockhom-Mamö ;:?., åå 273 M.L 2W 276 973 R 601 R M Dag Osg M-F 6 se- 28 maj 2k Aa tåg Norrköing-Linköing se direkttabe Aa tåg Esöv-Mamö se tab 81 215 R 216 R 277R 219R 29'7 21 B1 605 R L,e us M-L

Läs mer

Formelblad Atom- och Kärnfysik

Formelblad Atom- och Kärnfysik melbla Atm- ch Känfysik Rybe: ν = 1 λ = R ( 1 n 2 1 m 2 ) Z 2 E n = hcr Z2 n 2 hcr = m e(e 2 /4πɛ ) 2 2 2 = 1, 66 ev M R = R m e + M (massk.) Alkalilika system, me n = n δ l : E = hcr (Z eff ) 2 E S =

Läs mer

$1)1-.!?$ÄiÂÄ ÜG aý* J_5=1%

$1)1-.!?$ÄiÂÄ ÜG aý* J_5=1% :!"#$!!$ %& '$& & &: (7G (%"# I! "!"7':!#"!! *"! :TR--! [$`Q QQ([$ 0, $!, A$!4#!,'$! $!"! D #$!!$8!$ -!"!8!$0! $% H # # < O @ ': < \ -(4 \4(^# 7 Z 9 N #D? U! ':,c*",c ': 9T9 &*Nc9@R'9@W@CE '9 'L 9J!0&:9I^;&*

Läs mer

ST~~~ITg~~EC Hl. ELKA N & r" lagsrätt. med or.. Kjöbenhavn. Pris: 1 krona. A lb. Lindstrand.. 1 anns Musi!~han e. f' "S Beuer ffi. Helsing 01 '-', ,,'

ST~~~ITg~~EC Hl. ELKA N & r lagsrätt. med or.. Kjöbenhavn. Pris: 1 krona. A lb. Lindstrand.. 1 anns Musi!~han e. f' S Beuer ffi. Helsing 01 '-', ,,' STTgEC H ELKA N & r agsrätt med r Kjöbenhavn Götebrg CKristana Warmuth \'Vih dhansen A b Lindstrand 1 anns Musi!han e f' S Beuer ffi Hesing 01 '' Pris: 1 krna ' 2 Har du' mig kär 1 SANG PANO t k' rv' Rich

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

A1 32 Salsansvar:EKONOMI

A1 32 Salsansvar:EKONOMI A1 32 Salsansvar:EKONOMI (70) Moderna språk 4 CA Moderna språk 1 KB Filosofi 1 HÖ AP 9.20 9.50 (60) (40) (70) 10.10 (95) 10.30 (75) ER AR 10.40 Företagsekonomi EK15A3 AR Psykologi 1 EK14A2 PM Internationell

Läs mer

TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. : 88 Ö (663) 4 Ö OC V: POP P Å : : 5: O PC OC» 5: O P» 3: VJ O OC Ö O ÖP: 8 Ö O : W CZ Ö V OV YÅ OC X P O : Ä Ä 2 3 JO YO 1 6 1 Ä ÖÅ VO ÖPP 1 0 5 O 6 1 4 7 1 6 4 6 y y j»j y O ; y» y*» j»»j» W j y 30-

Läs mer

utskrivningsanvisningar Samma åsikt Varken samma eller annan åsikt Annan åsikt Svararna ^jjjj^ Jl sss, BBil ] 7 /» 10502 [äaai.18% 3% 10488 ^yjjb,

utskrivningsanvisningar Samma åsikt Varken samma eller annan åsikt Annan åsikt Svararna ^jjjj^ Jl sss, BBil ] 7 /» 10502 [äaai.18% 3% 10488 ^yjjb, Amosparkens skola utskrivningsanvisningar Flickor: Pojkar: s va ra ren 35 (51 %) 34 (49 %) Skolans utrymmen och verksamhet Samma åsikt Varken samma eller annan åsikt Annan åsikt Svararna Klassrummet är

Läs mer

kl kl /3 Bana 1 kl kl /2 Bana 1 kl /3 Bana 1 kl kl kl 19.15

kl kl /3 Bana 1 kl kl /2 Bana 1 kl /3 Bana 1 kl kl kl 19.15 ATL Victoriastadions Squashstege. Vill du flytta din tid? Ring då receptionen på tel: 046-35 05 60 Matcherna skall vara färdigspelade senast: 2016-03-20 Lundaeliten/POOL 1 Emil Gunnarsson 0705-750487 emilgunnarsson@fastmail.fm

Läs mer

Gåvoredovisning för Hundhjälpen

Gåvoredovisning för Hundhjälpen 2016 November Gåvoredovisning för Hundhjälpen Ett varm tack till alla som stöder arbetet för hundar i nöd! Ekonomisk gåva- ospecificerade gåvor + Gåvogram 55 484 Våra fantastiska mötare 1 800 Sponsra en

Läs mer

..c( ~J ()f;..~c4-- l)o1/\jk) -=t~ AG 7, iv"/--'. e E" .LeA. --'-( ~ /', I AD AD AD AD H H H. AD ' AD H H 0 0 V V. o DOH H H o V V H.

..c( ~J ()f;..~c4-- l)o1/\jk) -=t~ AG 7, iv/--'. e E .LeA. --'-( ~ /', I AD AD AD AD H H H. AD ' AD H H 0 0 V V. o DOH H H o V V H. 2015 - AG 7, 5.30-6.00 6.00-6.30 6.30-7.00 7.00-7.30 7.30-8.00 8.00-8.30 8.30-9.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 50m-es medence A A A A A A A A ' A A A A A A A A. 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.3

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

0+ ~ c) e;eenvotue... b) wej(jh-h'n.afuncliol'l ~ bcs)", I tedponse.. 8~.'1 i. i.5 <L f4. ~ of Q

0+ ~ c) e;eenvotue... b) wej(jh-h'n.afuncliol'l ~ bcs), I tedponse.. 8~.'1 i. i.5 <L f4. ~ of Q b) wej(jh-h'n.afuncliol'l ~ O-nSWG" I tedponse.. 0+ ~ ß(js\.e.rY) C9 tl a. Cdvi rclc.-) 1\'VI rt. e... a SInpcd c) e;eenvotue... af Q 8~.'1 i ~ d.d- ( ;\ i r -A) ( ~ 0 ~ of Q e.~. bcs)", o/so - s~:

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

14. Potentialer och fält

14. Potentialer och fält 4. Potentialer och fält [Griffiths,RMC] För att beräkna strålningen från kontinuerliga laddningsfördelningar och punktladdningar måste deras el- och magnetfält vara kända. Dessa är i de flesta fall enklast

Läs mer