N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:"

Transkript

1 (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J

2 Ä q - x x " W x x W 6 W x 7 7 W x ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P' z P 6 Ö x Ö 6 Ä 6 6 Ö x W 6 - x x 7 é 7 7 Ä x ; - x ; x x 7 P W 6 6 x 7 ; 7 x 7 W 7 6 x 6 -x x Ä 7 C- 67 ( ) x 6 x ( ) Ä 67 x W 6 6 x Ä z 7-7 q 7 6 6; x ; x - x -x 6 -x 6 7 C J 7 x x x ; 7 z Ö ÄÅ C Ö Å Å Ö Ö Å Ä? P Ä Ö! J» >? ;? J = = = = = Ö

3 ! ; ; "W;? W ''! x -»» > J»»» ( ) - É \ ^ Ö J & [ C P é? - Ä J J ( )» Ö» x

4 C C J!»»»» (»» ) C!»» z»»»» -!! C C PP Ö C Ä»»»!»»?»»»

5 » P» C Å Ä Å PÅ Y PÅ ÄÅ ÖP C Ö W C 6 z 7 w ( W ) C» > 6 7 P C

6 x»»»»» J»»?»»»?»»»J»»»»?»»?»»J!»» J»»? x»»»»»»»»?»»j»»»»»»j»»?»»j»»!»»?»»? Ä»»?» 6 Q J»J?»»J» Ö»»»?»»!»»»» J»»»» J»»?»»»»» Y - Ö Y x!?!!

7 ! PÅ Ö» Å-!» Ö Ö J Å Ö!!! J J!»» - J»» W?!»» P ' x ( ) x! J! -C

8 » P» C Ö Ä J» Ö Ö» -- ; x P - C Ö YC Ö J Ä 6 ÄP C CÅ Ä C PPÖ Å? Å '!! -C J! é -! x - *»!»

9 ^ P > C CY C C PÅ Y PÅ Ä Ä Ä PÅ C J PPÖP- Ö CYP P CY- P CY-Ä P C C C Ö ' ÖJ C P C Ö P C Ä Å ÄÅ 6 C J J C Ö P ÖP 7 C P É ÄP J ÖJ P C P Ö- Ä PJ J ÖJ P P Ö P C Ö P P Ö Å J ÄP Ä PPÖ J ÄC Å PPÖP Å Ä-

10 6 Ö Y C ^ Ä Å Ö - C Ä Ä PÅ Y» Y ÖJÄ Y C Ä P - Ä Ä Y Å J Ö Ä Å Ö Ö Ä Y C - Å ÖÄ P Å Ö Å Ä Ö Å - C Å Ö Ä - C Y; Ä Ä - P Ä- W J Å ' W 7 Ö J Ä» P» C C PÅ Ä Ä P - C Ö C ÅJÖP 6 Y Å C Ä Ä J PÅ Å PÖ- Ä Ä P Å Å Ä Ö Ä J Ä Ä Y Ä; Ä Ö - Ä Ö ÖJ ÄC- Å Å Y Ä Ä P P - Ä Ä Ö Ä Ä C Ä C Ä - Ä ÅÖ ÖÄ Å J ÄJ )! Y 7 J Ä - Ä - Ä Å Ö P Å Å Ä J! Ä JÄ J Y P Ä ' Ä P Ä C P J C Ä C - Å Y C - Ö - P Å J (Å Ö J CÅ Ö P Ä! Y Ö J ÖP PP P Y

11 7 ; x 7 Ä J J J - Ö P J J J W Ö J W» P» C C Ö YC Ö Y PJ;' P PÉ Y C Ä P PPÄ P P - Ö Ö J -*- C z P W ") P -' w W

12 » P» C Ä ÄÅ PÖ C J Ö Å JÅ Ä ÖP - C J JÖ Ö J»!» 6 z 7 6 P P C»» P W P 6»» 7»» P /' W C W ( Z)

13 » P» C ÖÄ PÅ C Ö J Ä Å C Å Y» > P» Ä - P» - -»-» w» P Å» - - -»»»»» x - - -» Ö» J»» é»» ;

14 w x P >» P»?>»J»» Ä C Ä- Ä x 66 7»»»» P 7 Ä x x - 67

15 Ö C Ä ÄÅ C J Ö J Å P 6 Ä Ä J Ö C C PÅ Y C ÖÅ Ä C Ä» Ö Ä Ä C Å» ÖÄ Ä Ä Ä ^ Ö=» Ö J C J C J Ä Ä Ä C Ä ÄÄ» Ä Ä P Ä C ÄÅ J Ä C P C Ä JÄ Å Ö YC ÉP Y Ö Å C Ä PÅ Ä Ä C ÖÄ «= P Y C C Ä Å Ä Ö 7 Å Ä Ä J C ÖJÄ Ä Ö Ä Å Ä Å Å C JÄ Ö Ä Y Ö ÖÄ ÄÖ ÅÄ ÄÄP Ä ^-Q- " Å C Ö Ä P CY Ä C JÄ Ä Ä P C Å Å Å Å C Å PP Ö Å P Å ÄY Ö Ä ÖÅ Ä PÅ Å JÄÖ Ä» P Ö C Ö P ÄC Ä Ä Ä; C - Ä» Ä ÄJÄ C Ä Å Ä PPÅ Ä Ö Ö Å ÄJÄ P Å Ä C P Å Ö Y Ö C JÖ J Ö J é ÄPÅ Ä Å ÄP C Ä é Ö JÅ Å C Å Ä Å Ö Ä C J Ä Ö JÖ Ä J»Ä J Ä C Ä Ä» C YP Å PPJÄÄ Å C Ä C Å Ö Ö Ö J Å Ä Å Ö Ä Ä Ä ÄJÄ Ä J Ö Ä Ä ÄJÄ PÅ Ä Å Ö Ä ÄJÄ Ä Ö Ö Ö Y ÄC Ä ; Ö C Ä Ä Ä J Ä - ÄÄP 7 Ä Y Ö Ö Å»Ä Ä Ö C Ä Ä PÅ Ä Ä Ä Ä Ö Ä P C Ä ÄJÄ C Å Ö?» Ö»»Ä Å C Ä Å- Ö J ÄP»» C Ö Ä ÄJÄ Ö Å C ÖJ» Ö - ÄY Å Ö Ä Ä Å Ä ÄP Ä PÅ Ä é P Ä Ä Ä Ä C C C Ä PÅ Å J Ä Ä ÄÄJÄ JÄÖ Ä Å Y Ä Ä C ÄC Ä Y Ö ÖJ Ä ÄJÄ ÖÅ Ä Ä Ä P J C J PÅ ; Ä J Ä Ö Ä PÅP C Y ÅÄ J Å Å Ä Ä Ä Ä Å Ä Ä Ä Ö PPÄ P Ö Ä Ä; Ä Å PÅ Ä PÅ Ö Ä Å Å Ö Ä Å C C 7 Ä Ö J ÖÅ Ö Å Ä Ö» Å Ä Ä Ä Y» Ö P JÄÖ C Ä P C P ÖJÄ C Y () Ä Ö Ä Å 7 Ä ÖÅ Ä C Å ÄÖ Å Ö JÄ Å JÄ ÄC Å Ö Ä Å Ö J Å Ä Ö Ä Ä ; 7 C Å Ä Ä Ö Ä Ö Ö Å Ä Ä J Å Ö C J Å ÄJÄ Ä Ä P C P Ä Å ÖÄ Ö PÅ P ÖJ Ä Å C WÖ Å Å C C P Ä Å Ä J Ö C CÉ C JÄ Ä C P Ä C Ä Å C P Ä Ö Ä PÅC C P Ä Ö Ä PÅ Ä Ö Ö C P Ä C YP Ä Ä Y C Q ÖÅ ÖÅ Ä C J Ö Ä JÄ C Ö Ä J C P C J Ö Ä J PÅ P Ö J Ä W Z Y C Y Å P Ä Ö Y PJ Ä J C Ö Ä ÄÖ Ö Ä C W Å Ä Ö Å Å Ä 67 C Ä P Å Ä Å Ä Ä ÖPP» Å C Ö Ä Ö Å C Ä P C Å C Ä» C Ä- & C

16 Ä Ä P - JC Ä - C - W - PÄ PPJÄP P) JC Ä Ä \ Å ( C PÅ Ö P) Å Å -- YC ÅP Ö Y Ä Ä- C - ' C C ÖÄJ Ä Ä Ä Ö Ä Ä PÉ Å C Ä PP P JÄ C PP C Ä PPP PP- P Ö ( 6P) C Y! P Ö P Ö P Ö C - Ö C JÖ Ä PÅPÄ C J J C C PJ Ö PÉ C PP Å PÉ ( 6 P) -PPP Ä Ö C J C Ö P Ö PPP C Ä C P P J C Ä PPP PP Ä Ö Ö Ä Å C PP Å Å C JC P C P Ö P J P C PPÖ Y ÖÅP ( 6 P) J C Y Y Ö Ä Ä Å Ö ÖÄ - C Y Å C PP Å P- Ä C Å C Ö Ä Ä Y Ä J P- Ä Å C Ä Ö P C Ä Ä J- 6 P ÖJ - PP PÄ C Ö Ö Ö Y PP Ö- Ä ( P - Ä C Ö C P Ö Ö Ä Ä Ä C P Y $ C P - Ä C Ä \ Å ; -«Å Å PP J» C ) ÖÄ P (C «JJ Å ÅÖ) Ö Ö P C P YÖ PÅ Ä C Ö J Å C Ö ÖÄ Ö Ö J PÄÖ Å (C Y) ; JÖ Ä Å; C -Ö Ö Ö PPP Ä C P P Ö Ö C! Ä; Å Ö P Ö; PÉ C CP JÖ Ä P ÄPP- Å Ä ) ÖJ C C- C P - Ä Ä PÅ Ö- PÅ ) J (-) C Ö PP- Ä P JÖ - C Ä Ö C PP (Y JÖPP) Å Y P C P (Y-) Ö P Ö Ö Ö - Ö PP CY - P C C (»Y») Ö; ÄPÄ Ä Å Ä P Y Ä PÄ Ä Ö C P ( Å PJ ) Å C Ö P C ÄPP; Ä PP Ä C Ö - J C Ö Ä YC Ö Y PP Ä É JÖ C PÅ ÖÅ Ö C Ö C PÉ; ÖP- PPPÄ (Ö JÖ C Ä P C ÖJ P C JC ) J ) Y ) C Å J P Ä Ö Ö Ä! Ö- Ö C Ä Y- J Ö )»» Ä C Ä; Ö- P Ä J Ä Ö C Ö C Ä Ö P ) Ö É PPJÄP C P Ö P; Å Å Ä C Y Å Ä PY Ä ( ) PC Ä Ä ÖÅ Å PP Å JÄÖ Ö; PP- Ä PÉ ( 6 P) - ' ÄPÅ Ö Ä C ) Ö Ä Å (ÖÅ Ö Y) Ö ÄPÉ; P Ö- - ÄPPP Ä PÅ C Å Ä Y; Ö- Ö C Ö Å -JÖ J J C Ö ÖÅ Ä- Ä Ö Ö Å Ö PÖP -PPP Ä C JÖ P C Å CP Ö P Ä J Ä Ä Å Å C - Ä Ä Ä PÅ PÄ Ö Ä Ä Ä - Å Å Ä Ä JÖ P Ä C J Ä Ö PC Ö YC ÖJ Ä Ö C Y PPÄ C ) Ä É C Ö Å Å Ä Å C Y Ö Å C P J Ä Ö CY C wz-! w z & C z (wz) -x P </} P ' P C Y Ö Å J C PÅ PÖ Å *<! Ö & C C # P * P Ä Ö C C P Ä Å Ä P P J Å ÖÄ " P * ÅJP / - 7 (J " "PCC;' Q Q-»»C P); - P J CJ Q \^«J;C CCC ;-"-- J CCC ' ' " " C C *- C C - Z Ä Ä Ä C Å ÄÄ Ö «" Ö Ä {' Å Ä C - ÖC-C C ; < C C; Ö PÖ Ö C Ö Å Ä Å Ö J C Y Ö C ÄÖ Ä Å " " Ä Ä ÖJ J PÅ -JÖ Ä Ä Ö JÖ Ä Å Ä P ÖÄ- ÄP Ä Å Ö YC Ä Ä ÅÄ C J ÄÄ?Ö PP J Å PP -JÖ C CY Ö- Ä -JÖ ÄÖ»Y» Ö Ö Ö Ö Ä ; Ö Å C ÄÄ P ÅÅ Ä Å J ÄÄ >Y» ÄJ PÅ P J Ä PC- C ' Å Ä P Ä C Å PC- C Ä W Q P ' () P & 7 /7

17 Å P? P ( - ) J & -»»?J - Å»»»»»» - Ö) ) ) " J Ä ) ) P C ) ( ) - x? )? ( -?? ) Ä Ä (»?? -- )? ( J )» -?? P - -6 z ; - ; Ä ( - w z ) ( J J P ) Ö? ( - - )?»!? Å C J» ' ) " J ) J J J J / - ( ; 7 J? 7 -! Å ; 6 J? 7 ; J J? " ' ^ -»? *» > " '?» / *P ^ x = '? P ) Ä - - ^-- ) [?? Y ' z -- -»' J P -?» 7-!»»? ' x?» - - ) (»»»? - ÖQY Ö Ö Ä CCC J Ö* C P Ä- & Ä- Ö ÖP & --! -! P ; JY C» C- z - J 7 C- -/» «; - J! 6 ( ( )) -- ( ) J ( ) Cé- xj > 7 6 P J Ä - ( & ) Y ( C ZC & [ J Ö - & PÖ PÅ Ä Ä J Ä J Ö P J Y J Ö & C CP 6 W W - C P C P P 6 6 W P 7 &! JP ) ( - ' Å - ( P P J J ' 7 ' é 67 Ö 7 6 P - C Y - C Y J C Å Y 7 PÅ

18 Ä Ä! Ä C CYÅ Ä Ä P Ä C P C Ä ' C C Ä Ä J J J Y P P»» P Y Ä P Å Ä Y C P P J Å P Ä Ä - Å Ö Å J 7» J» 7 C Ö» P Å Ö Ö J Å P Ä P Å C C ( JÄ J Ä Å Å Å P Ä Å Ö Ä 6 Ä Ä W Å 7 Å Ä Ä Å J Ä - Å P Å Ö C Y C - PÅ J Y P - J C ; Ä Y C Å Y Ä ; $ Y C ; $ ^ ^ JÄ Y ÖJ Ä Ä CÅ - P Å C P - Ä Ä Ö Å C P Ä Ö P Ö Å- - Ä Ö P Ö- Ö C Ö Ä Ä Ä Ö ÖÖ P ÄÄ Ä Y C C Ä) Ö Å C ÄÖ C Ä Ö = = ^ Ä ^ ^ Ä Ä Y C Ö ÅÄ Ä Ä P - Ä Ö Ö 7Ö? Ö P Z W Z ' PÅ Ä J PP Å C Ä Å Ö Ä C ( - PPY C " Ä Ä P Ö P- ÖJ Ö Å JÄ C ÄÖ Ö ÖÄJ J Ä C Y 6 Ö PP C C ( J Y Ä Å - Ä CQ J C - Ö J P 7 Å C - Ä Ö Ö Ä ÖÖÖJ C ( ) Ä - P Ö- Y Å Ö C P Y J Ö Ä Ä Ö ÖÄ - Å P Y Ö Ä - Ö 7 7 ) C - Ä Y Ö Ö Ö ÄÅÄ» C» Y P Å Ä Y- Å PÅ Ö - P ^ Ä Å YÅ Ä Ä JÅ Ö JÄ P P Ä Ä Ä Ö P Ö Ä Ö Ä Å Ä - P- ( ) Ö Ä C Å PÅ C P Å Ö Å P Å >» Ä Å ÖÅ Ä Å Å Ö Ö Y Å 7 ) J Y ( 6 C Ö C Ö C Ä Ö CÅ Ö» ÄÅ Ä PJÅ C Ö Å Å P C Ö Ö -Ö» J Ä - - C J Ö P P Y Ä Å Ä Å Ö Å C Ä Ä C P Å P Å» Ö - PCÉ C Ä Å P - C Ö Ö C ÖÅ ÅÄ Å Å ÖÅ P> C Y» Ö PÄ- Ä - Å Ö YÅ ÅÖJ Ä Å J Ä P Å C Ö C ÖÄ Å J Ä P JÄ Ö Y Ä Y C Å Ä P Ö Ä Ä - J Ä Ä PÅ ÅÖÅ ÖÅ Y ( Ä Ä) P- Å Å Å C- Y» Ö Å» Ö Ä Ä P Å Ö C Ä Å Ö-PÅ J Ä Ö ÖY Å Ä PÅÖ ÖÄ Å C Ö C Ä ÖJÄ Ä P ; ) Ö Ä ÄÄ PC Ö PP " Å P P JÄ Ä P P C Ä- Y Ö - Ä C C; Ä PÄ Ä Ö ÅY - JÅ C - Ö Z W Z C = Å P J Ö Å P Å Å Ö PY ÅÖÄJ C JÖ Ä = C Y JÄ = C PÅ Ö- C Ä Å Ä» Ä Y PY (Y P Å Ä Ö J Å Å Ä C; - Å C W W ÖÖ = 6 PÄ É Y Ö Å Å - 6 Ä» P Ä P P ; Ö ' 6 7 Y C Y W PJ C Å Ö P Y Å - ( ) Å Ö C PÅ Ä ÄÄ Ö Å - Å P P J» Ö Å!> ; P PP- P- Å Ö J YJ Ä W) Ä Ö - - C J C Å Ä * Ö P Ö Å ' Å Ä Å - Ö C C -» ÖÄ» Ä P Y Å CP Å C Ä Å " '» ^ Ö Ä Ö & J Ä Ä JÖ J Å - Ä J Å Å P Ö Ö Ä Ö Ö Ä - - J 6 Ä Ö P Å C» PPP P Å C J C P YC P & Ö C PÖC Å PÄ Ä P - Å P Å Ä P Å Ö J Ä Å Ä Å -» ÖPP Y? Ö Å * * * - P J YÄ - Å P P P Å Ö - Ä C P P C Y Å Ö Ä! Y P P Ö» C»; Ä Å Å Ä Ä Ö P Ä Ö ; Ä Å Ö P P J P P C Ä C Å Å ^ P Ö Y P P Y Ä Ö Ä Ö J Å P Ö ; YPPP Ä Y ; Ä Ä CP Ö Å Å Ö C ÄC; Ä CCPÄ P P P P Ö Ö C Ä Ä CY Ä P Å Å C Å ; Ä Y C Ö Ä Y C ÄP P Å Å C Ö P J Å Å Ä C Ä Ä J Ä Å Ä Y Å J J Ö! JÄP J YCY Ö Ä Ä - ÖJ Ö Å Y P P - Ä Ä Ö PPÅ- Ö» P J Ö Y P P - P Ä P Å Å Y Å Å YPPP C Ä- P Å Ä - PPÅ C Ä Å Å J Ä P P Å Ö C P Y P Å Y C P Å Y P P Ö Ä P C Y Å Å Ä Ä J Ä PPP C C Ä Å Ö J Ä P Ö Ä Ä PÅ Ö? Ä Ä P - Y Ö P Ö 6 ÅÄ ' Å Ö Ä () P P J Y Y Å Ö W Å Ö YÄ Å Ö J & Ö J Ä P Ä é Y Ö P - - Å C Ö - Å Ö = ] C 7 Ö Ä Ö - C Å - Ä 7 C C JÄ Ä C Ä - Ö - Ö Ä ' Å Y C C Ä Ä Ä Ä Å Y Ä Ö Ä P Ä- Ä Ä Ä Ä Å C Å Ö P P P Ä P Ä - Ä Ö - Ö C Ä Ä J Ö ÅÖJ Ö Ö P ( )

19 x J C ; x»- 7 7 Z & 6 6 ' x x ' Y ) ) ) ) ) 6) 7) ) ) ) ) ) ) ) ) 6) 7) C ( ) P P ZJJ Y ) ) ) Å ÖÄÅ Å Ä Å» Y»! Ä J Ä!!» ) ) P Y )»» )!»»Å» Ö Ö 7»! C J Å!» "»»!»» C»»»» W! W» ))»» - P Å») Ä»JÄP»»» P

20 6 }} P P C Ä Y C Y C 6 C 7 6! Y C Ä C - Å C YC- - C C C-- Ä Ä C C Y Ö Y Ä Ä Ä C Ä P Å Ö Ä Ä C (ÖPP ÖC ) Ä C Å Å C É Ä Å C 6 ÅPC Å Y Ö C ( ) Å C Y Å Ä Ö C Ö; Ä ÄPPP ÖPP Ö ( ) Å C Ä Å Ä Ö Ä ' É ÄÅ Ä Ö ÅÖJ J Ä P Ä Å PY- P- C ÄÄ P J Y Ö & C C Ä C PY Y Y P Ä P C P Ä P C Ö & P P & Ä P C Ö C ZP Ö = Ä C CÖ Ä Ä 6 Ä É Ä ÄÖ J ÅÄ % P Ä P C ÄJ C Ä Å C Ö x- P & C Ä C Ä Ö 7 7 Ö C Ä C x Y 7 - C ÖC x ^ = ; - Ä Ä Ö ÄÖ Ö & Ö C J 6 PP Ö Ö P ( ) Ö P ( Ä ) P 6 C P 7 P Ö Ö Ä Ö 'Y Å PP C P - & x Ö7 Ö * P Y Ä! - Ä PÄ PC Ä Ö C " C" "" Ä ÄJ P P Ä Ö & P Ö ÄÄ Ä C Ä Ä Å C J C Ö Ä Ö Ä ] Ö Ä Ä» YÅ; ( 6 Y C C & C Ä C Ä - Y - C P - ' x P! Å Å Ä Å PÅ C Ö Y CP Ä ÖP C- C 7 J Å Ä JÄ Ö J J Ö Ä ÖJ J CP P Å Ö J C ÖPP J Ä Å ; C Ä J Å Å Ä Ö P P - 7 C P P 6 - Y P ( )! P!! _ Ä " CC Ä Ä ^J-P PC -J;' ÖJ Ä ÖP Ö P"' -Ä Ä C PC PÄ Ä PÄÖ Å ÖP Ö C PÄ Y Å P Ä ÅÄ Ä P Å ÖP Ö ÄÅ 6 ÖP

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @. 0739-38 18 20./y C- Ä C- - - - - C Å Y Ä - Å- - Å - Å - - Ä C Å - - Ä X-Ä- - Ä - - - Å- Ä C Ä- Ä Y - Ä? - - Ä - Å - Å Y - YC Y- - - Y Å 2006 & - - Ä - Ä Y CZ... W- Y Å C- Å - X - Å - Ä Å - Ä-

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. : 88 Ö (663) 4 Ö OC V: POP P Å : : 5: O PC OC» 5: O P» 3: VJ O OC Ö O ÖP: 8 Ö O : W CZ Ö V OV YÅ OC X P O : Ä Ä 2 3 JO YO 1 6 1 Ä ÖÅ VO ÖPP 1 0 5 O 6 1 4 7 1 6 4 6 y y j»j y O ; y» y*» j»»j» W j y 30-

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Å 2015 C I I 1 1 2 2015 3 I 3 O 3 4 O 4 1 20141231, 2 20141231,, 3 O, 20141231 1 2015 2014,,,,, 1 (O) U O : 2014 ( ) 2014( ) ://www w, @w 2 OÅI 2015 I O,, x / 1987 1999 I: (YO) YO : ( ) YO: I/Y (1) (2)

Läs mer

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt : 2 5 (00 : _ 5 : C C > 5 : > 3 : : VJ C Ö : 8 Ö 29 899 Ö C V: Ä Ä 2 3 : J 2: ÖV Y Ä Ö V Ö ; 0 5 Y C X : 7 C YC w 8 8 5 : w w w V w V : w! : x - w W 22 53 88 Ö Ä Ä x - V - Ä 899 x x x x V Y ; 2 x : ( x

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

file:///c:/users/engström/downloads/resultat.html

file:///c:/users/engström/downloads/resultat.html M 6 0 M F Ö R S Ö K 1 2 0 1 2-0 1-2 1 1 J a n W o c a l e w s k i 9 3 H u d d i n g e A I S 7. 0 9 A F 2 O s c a r J o h a n s s o n 9 2 S p å r v ä g e n s F K 7. 2 1 A F 3 V i c t o r K å r e l i d 8

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

N:R 7 (1466) A. 2Ö:DE ÅRU. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE.

N:R 7 (1466) A. 2Ö:DE ÅRU. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. N:R 7 (466) A 2Ö:DE ÅRU VANLIGA UPPLAGAN LOSNUMMERPRIS: 2 ORE H A OSKAR WÄGMAN (F J EN NU VAR HON EJ VID LYNNE c pö p, ö ö ö c böj b F p, ö bc, j j, p p bb c : "H ö, M? " M ö ö : "L! " Ä ö c p p p M öj,

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. : 38 (769) : 6:» 8:» 5: > 3: : V 2 V: 2 3 : 0 90 Y X V j»yé z» - y j y y y j j X V : Wy j - Y 6 V V 0 5 : 6 4 7 6 4 6 y j j j - y ' é :» j j» 4: Y 8 9 5 3000 6 0 0 y éé y j j j y 889 j y y j j y j y 9

Läs mer

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen!

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen! - J - - - Ö U H -!! J %! Y!!!!! - U Ö Ö Ö Ö HU H YÖ UH U UH Ö J UU Ö U H H % U U U! HJU U YH U U HJU U U U H HJU U UH - - - - U -- H % -- % % % % - Ö - - - - Ö HU H YÖ Ö UJÖ UH U U- HY Ö UJÖ -HJU Ö U -

Läs mer

1 3 Ë 1 p 1 + Ë 2 p 2 + Ë 3 p 3 = Banta ner och fyll ut.

1 3 Ë 1 p 1 + Ë 2 p 2 + Ë 3 p 3 = Banta ner och fyll ut. 3 p + p + 3 p 3 = Banta ner och fyll ut. 3Banta ner och fyll ut. p + p + 3 p 3 = 6Óx+x 6Óx 3) + 6Óx ) + 3 6Óx+3x 6Óx 3) = 3Banta ner och fyll ut. p + p + 3 p 3 = 6Óx+x 6Óx 3) + 6Óx ) + 3 6Óx+3x 6Óx 3)

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049)

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049) T O R G E N E N 7 F E B R U R I 907 N:R 6 (049) H U F V U R E KTÖR OCH NV U T G I F V R E : JOHN C:E Å R G NORLING y c c " c y j y y " c c F B- y O G c y V yc " " y c- y c j V K K yc y c j y c L c C Ö

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-079-468-54 (1) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Инструкция по эксплуатации Перед эксплуатацией аппарата внимательно прочтите, пожалуйста, данное руководство и сохраните его для дальнейших

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

August Strindberg vid skrifbordet. Efter senast tagna fotografi af G. Sandels.

August Strindberg vid skrifbordet. Efter senast tagna fotografi af G. Sandels. N:R 3 (1306) 25:TE ARG VANLIGA UPPLAGAN LOSNUMMERPRIS: 12 ORE SONDAGEN DEN 21 JANUARI 1912 HUFVUDRED AKTOR OCH ANS V UTGIFVARE: JOHAN NORD LING BITR REDAKTOR: ERNST HÖGMAN REDSEKRETER ARE : ELIN WAGNER

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

,..I~' 1(1) ~. '0 ~!~n~~~ir~~tyreisen ~~~LDELNINGSBREV Diarienr (åberopas vid korresp)

,..I~' 1(1) ~. '0 ~!~n~~~ir~~tyreisen ~~~LDELNINGSBREV Diarienr (åberopas vid korresp) ,,..I' 1(1). '0!nirtyreISen LDELNINGSBREV Diarienr (åberopas vid korresp) Upphandlingsprocessen 2005-12-05 EKB-99-1646/05 Fredrik Pettersson Upphandlare Upphandling av Översättningstjänster för statliga

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

BrfäSkålenäUHLU4. ÅrsredovisningBför. W:PO:A0AüPP. Räkenskapsåret MOUMLOULOUäLäMOUMLUMLKU. Innehållsförteckning9

BrfäSkålenäUHLU4. ÅrsredovisningBför. W:PO:A0AüPP. Räkenskapsåret MOUMLOULOUäLäMOUMLUMLKU. Innehållsförteckning9 ÅrsredovisningBför BrfäSkålenäUHLU4 Räkenskapsåret MOUMLOULOUäLäMOUMLUMLKU Innehållsförteckning9 Sida Görvaltningsberättelse : Resultaträkning O /alansräkning, StälldaBsäkerheterBochBansvarsförbindelser

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

sona HUfVUDREDAKTOR: RED.-SEKR ETER ARE: YMNASTIKDIREKTORENS är också det numera ett gouteradt

sona HUfVUDREDAKTOR: RED.-SEKR ETER ARE: YMNASTIKDIREKTORENS är också det numera ett gouteradt R (48 8 Å R G Ö G JU 9 G UG URR UURR RR R R R Ö G R W G R YRR G C " " x x G C G zé G G J J G R U R ; 4 W R R wz R U R G z U! Ö! 8 7 87 9 4 9 W! G x x x ^ é J!!??! J G? G 4 R R 4 98 x R 4 47 4 9 R ; R 8

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom pe" `sfk K ".` _. :...... -.Y BS 00 Byggnadssyelsen Teknska byåns nfomaon 979-04 Vämefån venle VÄRMEAVGVNNG CENTRALER M M FRÅN OSOLERADE VENTLER UNDER- nom alla omåden av såväl nypojekeng som ombyggnad

Läs mer

Förskolor och skolor i Järfälla

Förskolor och skolor i Järfälla c J 2015 c J! c c c c I J c, * c D, I c, D w c c w, www/c,, c, c J c c c c w E U O c * P D J,,, c www/c I c 016 5 c 6 c 7 Ö 9 9 c 9 Oc 9 c 9 6 9 c 9 c 10 J 11, c 1226 /1215 1619 J 2023 / 2426, c J27 c

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VANLIGA UPPLAGAN. Vud sfocfifjofmare. h r Ivan Hedquist, s a m t " v å r s v e n s k e R e i n h a r d t ",

VANLIGA UPPLAGAN. Vud sfocfifjofmare. h r Ivan Hedquist, s a m t  v å r s v e n s k e R e i n h a r d t , N:R 8 (6) ÖNDAGEN IVAN 4:DE 7 MAJ VANLIGA UPPLAGAN ARG J O A N N O RDLI NO EDQVI3T OC G U T A F LINDEN E V Ä L T A L I G A ä j bc ö få I fö ö ä p ä å f fy pä b ä " c " D ö f bäp ä ä B J - c f-^

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

A1 32 Salsansvar:EKONOMI

A1 32 Salsansvar:EKONOMI A1 32 Salsansvar:EKONOMI (70) Moderna språk 4 CA Moderna språk 1 KB Filosofi 1 HÖ AP 9.20 9.50 (60) (40) (70) 10.10 (95) 10.30 (75) ER AR 10.40 Företagsekonomi EK15A3 AR Psykologi 1 EK14A2 PM Internationell

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @y. 0739-38 18 20 www.y. - - - - - - - - - - - - - - X-- - - - - - - -? - - - - - - - - 2006 & - - - Z... W- - - X - - - -, - - 1 (12) ! - yy wz y. - y... y...... y, z y 2005 (x) www../ () www..

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT

ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT Copyright Skolplus AB 2014. Materialet är upphovsrättsskyddat, men får skrivas ut och användas i den interna verksamheten om man har giltig licens för. För mer information se www.

Läs mer

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10.

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10. 466 80 Stockhom-Mamö ;:?., åå 273 M.L 2W 276 973 R 601 R M Dag Osg M-F 6 se- 28 maj 2k Aa tåg Norrköing-Linköing se direkttabe Aa tåg Esöv-Mamö se tab 81 215 R 216 R 277R 219R 29'7 21 B1 605 R L,e us M-L

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Linjer och plan (lösningar)

Linjer och plan (lösningar) Linjer och plan (lösningar) 0. Enligt mittpunktsformeln (med O i just origo) OM = ³ OA + OB a) b) ((, 0, ) + (,, )) = (0,, ) µ +, +, z + z 0. Enligt tngdpunktsformeln (med O i just origo) ³ OA + OB + OC

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

EG-försäkran om överensstämmelse

EG-försäkran om överensstämmelse kontroller och service. Reningsverket består av en cylindrisk tank av plast som täcks av ett plastlock och är fördelad i Höjd 110 PP-4 1-4 0,15-0,6 0,06-0,24 1400 1500 - Små reningsverk för avloppsvatten

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

Från konsument till medproducent

Från konsument till medproducent Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Från konsument till medproducent Förekomsten och utvecklingen av Community Supported Agriculture i Sverige From consumer to co-producer

Läs mer

SONDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

SONDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 39 (342) 25:TE ÅRG VNLG UPPLGN LOSNUMMERPRS: 2 ORE HUFVUDREDKTOR OCH NSV UTGFVRE: BTR REDKTÖR: ERNST HÖGMN SONDGEN DEN 23 SEPTEMBER 92 JOHN NORDLNG REDSEKRETERRE: ELN WGNER ÄR LNDSHOFDNGSKN FRU CHRLOTTE

Läs mer

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV.

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV. ! " "! # $! % % # & # ' ( ) * * +, -,. / 0 1 / 2 3, 4-5 0 +, 3 6 + 7 5., 4 0 2 + * 7 8 4 7 3 1 / + * * 5 * 9 ) 2 : 8 ; 5 ;, +, < - * = 3 5 4, 8 8 > 1 / ) 5 1 5 ;, / + 5? 8 + / = 0 + / 4 0 + 5 5 7 0 1 7

Läs mer

Sida 2 av 14 Gren 4, 4X50m Frisim po 12 oy Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Gren 5, 50m Ryggsim f

Sida 2 av 14 Gren 4, 4X50m Frisim po 12 oy Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Gren 5, 50m Ryggsim f Sida 1 av 14 Deltagarlista Gren 1-61 Tävling 10-Manna / Lag & Sprintersim Utskriftsdatum 02 oktober 2012 Tävlingsort Nässjö Utskriftstid 08:52 Arrangör Nässjö SLS Bassäng 25m Tävlingsdatum 06 oktober 2012

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

Sida 2 av 14 Gren 4, 4X50m Frisim po 12 oy Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Gren 5, 50m Ryggsim f

Sida 2 av 14 Gren 4, 4X50m Frisim po 12 oy Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Gren 5, 50m Ryggsim f Sida 1 av 14 Deltagarlista Gren 1-61 Tävling 10-Manna / Lag & Sprintersim Utskriftsdatum 04 oktober 2012 Tävlingsort Nässjö Utskriftstid 18:08 Arrangör Nässjö SLS Bassäng 25m Tävlingsdatum 06 oktober 2012

Läs mer

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (-P) Kumulativ lista 1997-2015

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

AB. STÅLKONTORET Helsinki OY. TERÄSKONTTORI. llil. Puh. Al 1 Q 1Telef. HINNASTO xt IAO prislista N:o luö. Helsingfors

AB. STÅLKONTORET Helsinki OY. TERÄSKONTTORI. llil. Puh. Al 1 Q 1Telef. HINNASTO xt IAO prislista N:o luö. Helsingfors 1 Auktoriserad 111 llil HINNASTO xt IAO 11038 prislista N:o luö Ilman sitoumusta Utan förbindelse Valtuutettu jälleenmyyjä: försäljare: Kaikki aikaisemmat hinnastot peruutetaan Hinnat voidaan muuttaa ilman

Läs mer

b) (A+B)(2m 3)=6m2 5:c 6 3/0/0 3) Förenkla uttrycket (3œ 2)2 + 4(3œ - 1) sä längt sommôjligt. O/l/O

b) (A+B)(2m 3)=6m2 5:c 6 3/0/0 3) Förenkla uttrycket (3œ 2)2 + 4(3œ - 1) sä längt sommôjligt. O/l/O " í*4 r Del A: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper. 1) Förenkla: 20102 (æ + 1)(ac 1) 2/0/0 2) Ange A och B så att likheterna stämmer. Observera a2 ta och B är olika i de

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid #$#%&'& Beslutande ()# +,() - -()./() 0-() 1()#1. 1,()#23#4&5 ()#1.23 -()#1. -6-(6) 78(6)#1.,() Övriga deltagande 0#9 :;#,+< ##23 8=#99#2233 8#9#2233 +-,#9#2233 : >#9$9#2233?6##2233 @0#6#2233

Läs mer

Medins Biologi Kemi Miljö

Medins Biologi Kemi Miljö ! " # $ % & Medins Biologi Kemi Miljö Medins Biologi Kemi Miljö! "! # $ % " &! % " & ' ( ) *+!, ' -. / -, ' # 1 # 2 3 4 5 * 4 4 6 4 7 8 3 3 4 5 * 6 6 8 5 9 2 : ', ;: < : *=! "! # ; 8 4 7 4 4 / " " >?

Läs mer

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet.

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. v 6 Någr v de storheter som förekommer inom nturvetenskp kn specificers genom tt ders mätetl nges med ett end reellt tl. Exempel på sådn storheter, som klls sklär

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Lund 2013-07-30 Ängelholms kommun Kommunstyrelsen 262 80 ÄNGELHOLM \r -.-L/ - - --- -,.;, 2113.. 11 l i0(3}3~j-- _j Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Billyvind önskar uppföra 1-4 vindkraftverk

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer