Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden"

Transkript

1 Björkhöjden - Beräkning av ljudimmission efter ljudmätningar Kumulativt ljudbidrag från vindpark Ögonfägnaden och Björkhöjden Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Björkhöjden Vindpark Beräkningsdatum: Beställare: Statkraft SCA Vind II AB Er referens: Urban Blom Vår handläggare: Jens Fredriksson Vår kvalitetsgranskare: Paul Appelqvist 1 (44)

2 Innehållsförteckning Sida Titel Innehåll 3-14 Allmänna förutsättningar Verk- och beräkningsdata Sida 3 - Beräkningsförutsättningar Sida Ljuddata Sida Ljudkänsliga punkter indexering Sida Verksdata Beräkningsresultat Resultat ljudimmission och lågfrekvent ljud Sida 15 - Ljudkarta - Medvind i alla riktningar Sida 16 - Ljudkarta - Västlig vind Sida Punktberäkningar Sida Lågfrekvent ljud utomhus Sida Lågfrekvent ljud inomhus Sida Lågfrekvent ljud resultat Sida Lågfrekvent ljud diagram Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 2 (44)

3 Beräkningsförutsättningar Vindpark Verktyp Antal verk Navhöjd [m] Totalhöjd [m] Ljudeffekt L wa [dba] Björkhöjden Siemens SWT-3, ,0 171,5 104,8-106,7* Ögonfägnaden Siemens SWT-3, ,0 171,5 105,5-105,8 Beräkningsparametrar i mjukvara Beräkningsprogram SoundPLAN 7.4 Beräkningsstandard Nord2000 Sökradie m Beräkningshöjd 1,5 m Luftabsorption ISO Lufttryck 1013,25 mbar Relativ luftfuktighet 70% Temperatur 15 C Temperaturgradient 0,05 C/m Råhetslängd enligt NV Rapport ,3 Höjd anemometer 10 m Vindhastighet 8 m/s Standardavvikelse vindhastighet 0,5 m/s Vindriktning Medvind åt alla håll och Västlig vind Turbulenta vindhastighetsfluktuationer 0,12 m4/3/s2 Turbulenta temperaturfluktuationer 0,008 K/s2 Effektiv flödesresistans mark Klass D Effektiv flödesresistans vatten Klass H Koordinatsystem RT90 Höjdkurvor 2,5 m, 5 m och 10 m ekvidistans Eftersom vädret under ett normalår är högst varierande i Sverige väljs värden på vädret enligt praxis, vilket även motsvarar värden enligt ISA-Standarden (International Standard Atmosphere) för lufttryck och temperatur. Lufttrycket ska då vara 1013,25 mbar och temperaturen 15 C. Luftfuktigheten 70% och temperaturen 15 C rekommenderas även i de nya finska riktlinjerna för beräkning av ljud från vindkraft med Nord2000 liksom i de danska industribullerföreskrifterna. I beräkningsmetoden för externt industribuller, rapport DAL-32, som brukar användas i Sverige för industribullerberäkningar rekommenderas luftfuktigheten 70% och temperaturen 15 C för planeringsändamål. Noterbart är också att beräkningarna är utförda för positiv temperaturgradient vilket motsvarar svag inversion. Värdet 0,05 C/m är det högsta värdet som är godkänt enligt mätmetoden för ljudimmission av vindkraft enligt den av Naturvårdsverket rekommenderade mätmetoden Elforsk 98:24. Ljudnivån vid positiv temperaturgradient blir i regel högre än vid negativ temperaturgradient. Gällande markens "hårdhet" eller impedans anges den i Nord2000 som effektiv flödesresistans. Det finns totalt 8 klasser, A-H, där A är väldigt mjuk mark och H är väldigt hård mark. Klass D klassas som normal mark. I aktuella beräkningar används klass D för *Ljudeffektnivån 106,7 dba uppmättes vid verk A04 och mätresultatet utgör en övre gräns för vindkraftsljudet då mätningen var kraftigt påverkad av bakgrundsljudfrån blåst i träd. Denna ljudeffektnivå har därför bara använts vid verk A04. För övriga verk har ljudeffektnivån 104,8 dba använts, uppmätt vid verk C18. Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 3 (44)

4 Ljuddata Vindkraftverk Uppmätt på verk Ljudeffekt dba 25Hz 31Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz Siemens SWT-3,0-113 A04 (Björkhöjden) 106,7* 68,2 71,5 75,0 78,0 80,7 84,4 85,6 87,9 86,0 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1000Hz 1250Hz 90,6 92,7 91,5 90,6 94,6 96,5 97,1 96,9 96,3 1600Hz 2000Hz 2500Hz 3150Hz 4000Hz 5000 Hz 97,6 94,9 94,6 93,7 94,0 91,4 Referens ljuddata: A-vägda frekvensspektrum i 1/3-oktavband (tersband) mellan 25 Hz och Hz har uppmätts i Björkhöjden vindpark, från verk A04, presenterat i ÅFs rapport " Rapport A ljudemissionsmätning Björkhöjden Verk A ". Verket var i drift med reglerinställning Standard Setting (full drift). Ljudeffektnivå och spektrum är taget vid 7 m/s då mätningarna visat att ljudeffektnivån är högre vid 7 m/s än vid 8 m/s. Vanligtvis anges riktvärden för vindkraftsljud vid vindhastigheten 8 m/s. **Ljudeffektnivån 106,7 dba uppmättes vid verk A04 och mätresultatet utgör en övre gräns för vindkraftsljudet då mätningen var kraftigt påverkad av bakgrundsljudfrån blåst i träd. Denna ljudeffektnivå har därför bara använts vid verk A04 i Björkhöjden. Vindkraftverk Uppmätt på verk Ljudeffekt dba 25Hz 31Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz Siemens SWT-3,0-113 C18 (Björkhöjden) 104,8 70,6 67,6 71,1 75,5 78,7 85,3 84,4 87,1 88,9 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1000Hz 1250Hz 90,7 93,5 94,4 93,5 93,5 94,5 94,0 93,6 93,5 1600Hz 2000Hz 2500Hz 3150Hz 4000Hz 5000 Hz 6300 Hz 95,4 91,2 91,3 88,3 88,6 82,8 78,9 Referens ljuddata: A-vägda frekvensspektrum i 1/3-oktavband (tersband) mellan 25 Hz och Hz har uppmätts i Björkhöjden vindpark, från verk C18, presenterat i ÅFs rapport " Rapport B ljudemissionsmätning Björkhöjden Verk C ". Verket var i drift med reglerinställning Standard Setting (full drift). Ljudeffektnivå och spektrum är taget vid 7 m/s då mätningarna visat att ljudeffektnivån är högre vid 7 m/s än vid 8 m/s. Vanligtvis anges riktvärden för vindkraftsljud vid vindhastigheten 8 m/s. Vindkraftverk Uppmätt på verk Ljudeffekt dba 25Hz 31Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz Siemens SWT-3,0-113 E03 (Ögonfägnaden) 105,8 66,8 70,9 75,5 79,5 82,8 88,0 88,6 90,9 92,4 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1000Hz 1250Hz 93,7 94,6 94,1 95,1 94,2 95,1 95,3 95,4 94,1 1600Hz 2000Hz 2500Hz 3150Hz 4000Hz 94,2 91,5 90,1 89,1 89,2 Referens ljuddata: A-vägda frekvensspektrum i 1/3-oktavband (tersband) mellan 25 Hz och Hz har uppmätts i Ögnfägnaden vindpark, från verk E03, presenterat i ÅFs rapport " Rapport 1 ljudemissionsmätning Ögonfägnaden Verk E ". Verket var i drift med reglerinställning Standard Setting (full drift). Ljudeffektnivå och spektrum är taget vid 7 m/s då mätningarna visat att ljudeffektnivån är högre vid 7 m/s än vid 8 m/s. Vanligtvis anges riktvärden för Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 4-5 (44)

5 Ljuddata Vindkraftverk Uppmätt på verk Ljudeffekt dba 25Hz 31Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz Siemens SWT-3,0-113 C19 (Ögonfägnaden) 105,5 69,8 71,5 75,0 79,1 81,6 85,4 84,8 88,5 88,7 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1000Hz 1250Hz 89,0 92,9 94,0 92,6 93,7 95,5 95,9 96,2 95,9 1600Hz 2000Hz 2500Hz 3150Hz 4000Hz 5000 Hz 94,9 92,4 90,7 89,3 89,5 86,5 Referens ljuddata: A-vägda frekvensspektrum i 1/3-oktavband (tersband) mellan 25 Hz och Hz har uppmätts i Ögnfägnaden vindpark, från verk E03, presenterat i ÅFs rapport " Rapport 2 ljudemissionsmätning Ögonfägnaden Verk C ". Verket var i drift med reglerinställning Standard Setting (full drift). Ljudeffektnivå och spektrum är taget vid 7 m/s då mätningarna visat att ljudeffektnivån är högre vid 7 m/s än vid 8 m/s. Vanligtvis anges riktvärden för Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 4-5 (44)

6 Ljudkänsliga punkter indexering Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 6 (44)

7 Ljudkänsliga punkter indexering Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 7 (44)

8 Ljudkänsliga punkter indexering Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 8 (44)

9 Ljudkänsliga punkter indexering Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 9 (44)

10 Ljudkänsliga punkter indexering Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 10 (44)

11 Verksdata Namn X [m] Y [m] Navhöjd [m] Navhöjd nivå [möh] Marknivå [möh] Ljudeffekt [dba] Vindkraftverk Vindpark Ögonfägnaden D ,8 Siemens SWT-3,0-113 D ,8 Siemens SWT-3,0-113 E ,8 Siemens SWT-3,0-113 E ,8 Siemens SWT-3,0-113 E ,8 Siemens SWT-3,0-113 D ,8 Siemens SWT-3,0-113 E ,8 Siemens SWT-3,0-113 E ,8 Siemens SWT-3,0-113 D ,8 Siemens SWT-3,0-113 D ,8 Siemens SWT-3,0-113 C ,8 Siemens SWT-3,0-113 B ,8 Siemens SWT-3,0-113 E ,8 Siemens SWT-3,0-113 C ,5 Siemens SWT-3,0-113 C ,8 Siemens SWT-3,0-113 C ,8 Siemens SWT-3,0-113 C ,8 Siemens SWT-3,0-113 B ,8 Siemens SWT-3,0-113 C ,8 Siemens SWT-3,0-113 C ,8 Siemens SWT-3,0-113 B ,8 Siemens SWT-3,0-113 B ,8 Siemens SWT-3,0-113 B ,8 Siemens SWT-3,0-113 B ,8 Siemens SWT-3,0-113 B ,8 Siemens SWT-3,0-113 A ,8 Siemens SWT-3,0-113 A ,8 Siemens SWT-3,0-113 A ,8 Siemens SWT-3,0-113 A ,8 Siemens SWT-3,0-113 A ,8 Siemens SWT-3,0-113 A ,8 Siemens SWT-3,0-113 A ,8 Siemens SWT-3,0-113 A ,8 Siemens SWT-3,0-113 Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

12 Verksdata Namn X [m] Y [m] Navhöjd [m] Navhöjd nivå [möh] Marknivå [möh] Ljudeffekt [dba] Vindkraftverk Vindpark Björkhöjden A ,8 Siemens SWT-3,0-113 A ,7 Siemens SWT-3,0-113 A ,8 Siemens SWT-3,0-113 A ,8 Siemens SWT-3,0-113 A ,8 Siemens SWT-3,0-113 A ,8 Siemens SWT-3,0-113 A ,8 Siemens SWT-3,0-113 B ,8 Siemens SWT-3,0-113 B ,8 Siemens SWT-3,0-113 B ,8 Siemens SWT-3,0-113 B ,8 Siemens SWT-3,0-113 B ,8 Siemens SWT-3,0-113 B ,8 Siemens SWT-3,0-113 B ,8 Siemens SWT-3,0-113 C ,8 Siemens SWT-3,0-113 C ,8 Siemens SWT-3,0-113 C ,8 Siemens SWT-3,0-113 C ,8 Siemens SWT-3,0-113 C ,8 Siemens SWT-3,0-113 D ,8 Siemens SWT-3,0-113 D ,8 Siemens SWT-3,0-113 D ,8 Siemens SWT-3,0-113 D ,8 Siemens SWT-3,0-113 D ,8 Siemens SWT-3,0-113 D ,8 Siemens SWT-3,0-113 E ,8 Siemens SWT-3,0-113 E ,8 Siemens SWT-3,0-113 E ,8 Siemens SWT-3,0-113 E ,8 Siemens SWT-3,0-113 E ,8 Siemens SWT-3,0-113 E ,8 Siemens SWT-3,0-113 E ,8 Siemens SWT-3,0-113 F ,8 Siemens SWT-3,0-113 F ,8 Siemens SWT-3,0-113 Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

13 Verksdata Namn X [m] Y [m] Navhöjd [m] Navhöjd nivå [möh] Marknivå [möh] Ljudeffekt [dba] Vindkraftverk Vindpark Björkhöjden F ,8 Siemens SWT-3,0-113 F ,8 Siemens SWT-3,0-113 F ,8 Siemens SWT-3,0-113 F ,8 Siemens SWT-3,0-113 F ,8 Siemens SWT-3,0-113 G ,8 Siemens SWT-3,0-113 G ,8 Siemens SWT-3,0-113 G ,8 Siemens SWT-3,0-113 G ,8 Siemens SWT-3,0-113 G ,8 Siemens SWT-3,0-113 G ,8 Siemens SWT-3,0-113 G ,8 Siemens SWT-3,0-113 H ,8 Siemens SWT-3,0-113 H ,8 Siemens SWT-3,0-113 H ,8 Siemens SWT-3,0-113 H ,8 Siemens SWT-3,0-113 H ,8 Siemens SWT-3,0-113 H ,8 Siemens SWT-3,0-113 H ,8 Siemens SWT-3,0-113 H ,8 Siemens SWT-3,0-113 I ,8 Siemens SWT-3,0-113 I ,8 Siemens SWT-3,0-113 I ,8 Siemens SWT-3,0-113 I ,8 Siemens SWT-3,0-113 I ,8 Siemens SWT-3,0-113 I ,8 Siemens SWT-3,0-113 I ,8 Siemens SWT-3,0-113 K ,8 Siemens SWT-3,0-113 K ,8 Siemens SWT-3,0-113 K ,8 Siemens SWT-3,0-113 K ,8 Siemens SWT-3,0-113 K ,8 Siemens SWT-3,0-113 K ,8 Siemens SWT-3,0-113 K ,8 Siemens SWT-3,0-113 Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

14 Verksdata Namn X [m] Y [m] Navhöjd [m] Navhöjd nivå [möh] Marknivå [möh] Ljudeffekt [dba] Vindkraftverk Vindpark Björkhöjden L ,8 Siemens SWT-3,0-113 L ,8 Siemens SWT-3,0-113 L ,8 Siemens SWT-3,0-113 L ,8 Siemens SWT-3,0-113 L ,8 Siemens SWT-3,0-113 L ,8 Siemens SWT-3,0-113 L ,8 Siemens SWT-3,0-113 L ,8 Siemens SWT-3,0-113 M ,8 Siemens SWT-3,0-113 M ,8 Siemens SWT-3,0-113 M ,8 Siemens SWT-3,0-113 M ,8 Siemens SWT-3,0-113 M ,8 Siemens SWT-3,0-113 M ,8 Siemens SWT-3,0-113 M ,8 Siemens SWT-3,0-113 N ,8 Siemens SWT-3,0-113 N ,8 Siemens SWT-3,0-113 N ,8 Siemens SWT-3,0-113 N ,8 Siemens SWT-3,0-113 N ,8 Siemens SWT-3,0-113 N ,8 Siemens SWT-3,0-113 N ,8 Siemens SWT-3,0-113 Beräkningspunkter har tagits från tidigare genomförda beräkningar i området. Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

15 Ljudkarta Medvind Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 15 (44)

16 Ljudkarta V-Vind Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 16 (44)

17 Punktberäkningar Ljudnivå Beräkningsdatum Kumulativt Björkhöjden + Ögonfägnaden Nr. X [m] Y [m] Marknivå [möh] Leq - Medvind i alla riktningar [dba] Leq - Västlig vind[dba] A AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ B BA BB BC BD BE BF BG BH BI Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

18 Punktberäkningar Ljudnivå Beräkningsdatum Kumulativt Björkhöjden + Ögonfägnaden Nr. X [m] Y [m] Marknivå [möh] Leq - Medvind i alla riktningar [dba] Leq - Västlig vind[dba] BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ C CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

19 Punktberäkningar Ljudnivå Beräkningsdatum Kumulativt Björkhöjden + Ögonfägnaden Nr. X [m] Y [m] Marknivå [möh] Leq - Medvind i alla riktningar [dba] Leq - Västlig vind[dba] CT CU CV CW CX CY CZ D DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ E Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

20 Punktberäkningar Ljudnivå Beräkningsdatum Kumulativt Björkhöjden + Ögonfägnaden Nr. X [m] Y [m] Marknivå [möh] Leq - Medvind i alla riktningar [dba] Leq - Västlig vind[dba] EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ F FA FB G GA GB GC GD GE Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

21 Punktberäkningar Ljudnivå Beräkningsdatum Kumulativt Björkhöjden + Ögonfägnaden Nr. X [m] Y [m] Marknivå [möh] Leq - Medvind i alla riktningar [dba] Leq - Västlig vind[dba] GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beräkningen är gjord med antagande om att den ljudkänsliga mottagaren är på höjden 1,5 m ovan mark.för indexering av ljudkänsliga punkter se översiktskartor. Observera att om punktberäkningen och ljudutbredningskartan visar på motstridiga resultat, så är det i första hand punktberäkningen som är gällande. Ljudutbredningskartan fungerar som komplement till punktberäkningen. Beräkningsresultatet är avrundat till närmaste heltal enligt principen, 40,4 dba avrundas till 40 dba och 39,5 dba avrundas till 40 dba, s.k. svensk avrundning. Det är det Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

22 Lågfrekvent ljud utomhus Fasaddämpning [db] enligt dansk modell (Hoffmeyer o Jakobsen) 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz Fasaddämpning 6,7 7,6 10,3 14,2 17,5 18,4 17,5 18,6 22,4 Folkhälsomyndighetens riktvärden [db] enligt FoHMFS 2014:13 1) 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz FoHMFS 2014: Ljudnivå utomhus, 1/3-oktavband [db] Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz A AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

23 Lågfrekvent ljud utomhus Ljudnivå utomhus, 1/3-oktavband [db] Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz AZ B BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ C CA CB CC CD CE CF CG CH Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

24 Lågfrekvent ljud utomhus Ljudnivå utomhus, 1/3-oktavband [db] Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ D DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

25 Lågfrekvent ljud utomhus Ljudnivå utomhus, 1/3-oktavband [db] Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ E EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

26 Lågfrekvent ljud utomhus Ljudnivå utomhus, 1/3-oktavband [db] Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz EY EZ F FA FB G GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO H I J K L M N O P Q R S T U V W Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

27 Lågfrekvent ljud utomhus Ljudnivå utomhus, 1/3-oktavband [db] Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz X Y Z Beräkningen är gjord med antagande om att den ljudkänsliga mottagaren är på höjden 1,5 m ovan mark.för indexering av ljudkänsliga punkter se översiktskartor. Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

28 Lågfrekvent ljud inomhus Fasaddämpning [db] enligt dansk modell (Hoffmeyer o Jakobsen) 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz Fasaddämpning 6,7 7,6 10,3 14,2 17,5 18,4 17,5 18,6 22,4 Folkhälsomyndighetens riktvärden [db] enligt FoHMFS 2014:13 1) 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz FoHMFS 2014: Ljudnivå inomhus, 1/3-oktavband [db] Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz A AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 28-33(44)

29 Lågfrekvent ljud inomhus Ljudnivå inomhus, 1/3-oktavband [db] Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz AZ B BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ C CA CB CC CD CE CF CG CH Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 28-33(44)

30 Lågfrekvent ljud inomhus Ljudnivå inomhus, 1/3-oktavband [db] Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ D DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 28-33(44)

31 Lågfrekvent ljud inomhus Ljudnivå inomhus, 1/3-oktavband [db] Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ E EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 28-33(44)

32 Lågfrekvent ljud inomhus Ljudnivå inomhus, 1/3-oktavband [db] Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz EY EZ F FA FB G GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO H I J K L M N O P Q R S T U V W Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 28-33(44)

33 Lågfrekvent ljud inomhus Ljudnivå inomhus, 1/3-oktavband [db] Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz X Y Z Beräkningen är gjord med antagande om att den ljudkänsliga mottagaren är på höjden 1,5 m ovan mark.för indexering av ljudkänsliga punkter se översiktskartor. Beräkningarna är utförda för medvindsförhållande i alla riktningar Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 28-33(44)

34 Lågfrekvent ljud resultat Fasaddämpning [db] enligt dansk modell (Hoffmeyer o Jakobsen) 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz Fasaddämpning 6,7 7,6 10,3 14,2 17,5 18,4 17,5 18,6 22,4 Folkhälsomyndighetens riktvärden [db] enligt FoHMFS 2014:13 1) 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz FoHMFS 2014: Jämförelse med Folkhälsomyndighetens riktvärden, 1/3-oktavband [db] 2) Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz A AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 34-39(44)

35 Lågfrekvent ljud resultat Jämförelse med Folkhälsomyndighetens riktvärden, 1/3-oktavband [db] 2) Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz AZ B BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ C CA CB CC CD CE CF CG CH Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 34-39(44)

36 Lågfrekvent ljud resultat Jämförelse med Folkhälsomyndighetens riktvärden, 1/3-oktavband [db] 2) Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ D DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 34-39(44)

37 Lågfrekvent ljud resultat Jämförelse med Folkhälsomyndighetens riktvärden, 1/3-oktavband [db] 2) Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ E EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 34-39(44)

38 Lågfrekvent ljud resultat Jämförelse med Folkhälsomyndighetens riktvärden, 1/3-oktavband [db] 2) Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz EY EZ F FA FB G GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO H I J K L M N O P Q R S T U V W Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 34-39(44)

39 Lågfrekvent ljud resultat Jämförelse med Folkhälsomyndighetens riktvärden, 1/3-oktavband [db] 2) Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz X Y Z )Riktvärdena enligt Folkhälsomyndighetens rekomendation för lågfrekvent ljud inomhus 2)Ett negativt värde indikerar att Folkhälsomyndighetens riktvärde innehålls. Beräkningen är gjord med antagande om att den ljudkänsliga mottagaren är på höjden 1,5 m ovan mark.för indexering av ljudkänsliga punkter se översiktskartor. Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist 34-39(44)

40 Lågfrekvent ljud diagram Ljudtrycksnivå, [db, re 20 µpa] Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänsliga punkter Riktvärde FoHMFS 2004:13 A AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY X Y 0 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz Frekvens - 1/3-oktavband [Hz] Z Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

41 Lågfrekvent ljud diagram Ljudtrycksnivå, [db, re 20 µpa] Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänsliga punkter ,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz Frekvens - 1/3-oktavband [Hz] Riktvärde FoHMFS 2004:13 AZ B BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ C CA CB CC CD CE CF Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

42 Lågfrekvent ljud diagram Ljudtrycksnivå, [db, re 20 µpa] Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänsliga punkter ,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz Frekvens - 1/3-oktavband [Hz] Riktvärde FoHMFS 2004:13 CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ D DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

43 Lågfrekvent ljud diagram Ljudtrycksnivå, [db, re 20 µpa] Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänsliga punkter ,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz Frekvens - 1/3-oktavband [Hz] Riktvärde FoHMFS 2004:13 DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ E EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

44 Lågfrekvent ljud diagram Ljudtrycksnivå, [db, re 20 µpa] Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänsliga punkter ,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz Frekvens - 1/3-oktavband [Hz] Riktvärde FoHMFS 2004:13 EY EZ F FA FB G GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO H I J K L M N O P Q R S T U V W Kvalitetsansvarig: Paul Appelqvist (44)

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK 2019-03-02 07:25 / 1 Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk",

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga D01-D02 - Gamesa G128 4,5 MW - Layout B

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga D01-D02 - Gamesa G128 4,5 MW - Layout B Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga D01-D02 - Gamesa G128 4,5 MW - Layout B Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindkraftpark Grönhult

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga C01-C02 - Senvion M122 3 MW - Layout A

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga C01-C02 - Senvion M122 3 MW - Layout A Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga C01-C02 - Senvion M122 3 MW - Layout A Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindkraftpark Grönhult

Läs mer

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 23: Ljudberäkningar Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark

Läs mer

Ljudutbredningsberäkning av ljud från vindkraftverk

Ljudutbredningsberäkning av ljud från vindkraftverk Ljudutbredningsberäkning av ljud från vindkraftverk Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Hultema vindkraftpark, Motala Beräkningsdatum: 2013-08-30 Beställare:

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Målarberget

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N kw - totalhöjd m

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N kw - totalhöjd m Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Målarberget

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindbrukspark Karsholm Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: HS

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Berg Beräkningsdatum: 2013-10-04 Beställare: WSP Environmental

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindkraftparker Fredriksdal Beräkningsdatum: 2013-05-08 Beställare:

Läs mer

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindkraftpark Velinga Beräkningsdatum: 2013-09-24 Beställare: Vattenfall

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Hultema vindkraftpark, Motala Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: VKS

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark Lyckås - Huvudalternativ - 11 st Vestas V /4.2 MW navhöjd 145 m

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark Lyckås - Huvudalternativ - 11 st Vestas V /4.2 MW navhöjd 145 m Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark Lyckås - Huvudalternativ - 11 st Vestas V150-4.0/4.2 MW navhöjd 145 m Kundinformation Kund: Kraftö AB Kundreferens: Fredrik A. Svensson Projektinformation

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark Lyckås - Nollalternativ - 14 st Vestas V /4.2 MW navhöjd 105 m

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark Lyckås - Nollalternativ - 14 st Vestas V /4.2 MW navhöjd 105 m Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark Lyckås - Nollalternativ - 14 st Vestas V150-4.0/4.2 MW navhöjd 105 m Kundinformation Kund: Kraftö AB Kundreferens: Fredrik A. Svensson Projektinformation

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Beräkning av ljud från vindkraft Vindpark Storåsen - Layout A06-31 st Vestas V150 5,6 MW Navhöjd 165 m

Beräkning av ljud från vindkraft Vindpark Storåsen - Layout A06-31 st Vestas V150 5,6 MW Navhöjd 165 m Beräkning av ljud från vindkraft Vindpark Storåsen - Layout A06-31 st Vestas V150 5,6 MW Navhöjd 165 m Kundinformation Kund: NV Nordisk vindkraft AB Kundreferens: Camilla Tisell Fredriksson Projektinformation

Läs mer

Beräkning av ljud från vindkraft Vindpark Storåsen - Layout A05-31 st Vestas V136 4,2 MW Navhöjd 172 m

Beräkning av ljud från vindkraft Vindpark Storåsen - Layout A05-31 st Vestas V136 4,2 MW Navhöjd 172 m Beräkning av ljud från vindkraft Vindpark Storåsen - Layout A05-31 st Vestas V136 4,2 MW Navhöjd 172 m Kundinformation Kund: NV Nordisk vindkraft AB Kundreferens: Camilla Tisell Fredriksson Projektinformation

Läs mer

Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult

Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult Kundinformation Kund: BayWa r.e. Scandinavia AB Kundreferens: Christian Bladh Projektinformation Dokument-ID:

Läs mer

Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Storåsen - Layout A03-33 st Vestas V136 4,2 MW Navhöjd 132 m

Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Storåsen - Layout A03-33 st Vestas V136 4,2 MW Navhöjd 132 m Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Storåsen - Layout A03-33 st Vestas V136 4,2 MW Navhöjd 132 m Kundinformation Kund: NV Nordisk vindkraft AB Kundreferens: Camilla Tisell Fredriksson Projektinformation

Läs mer

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Gustavstorp vindkraftpark Beräkningsdatum: 2012-12-18

Läs mer

Ljudutbredningsberäkning av ljud från vindkraftverk

Ljudutbredningsberäkning av ljud från vindkraftverk Ljudutbredningsberäkning av ljud från vindkraftverk Projekt: Töftedalsfjället i Eds kommun Beräkningsdatum: 130125 Beställare: Rabbalshede Kraft AB Er referens: Peter Bjelkengren Vår handläggare: Elis

Läs mer

Kundinformation Projekt: Vindpark Storhöjden - Etapp 2 Kund: Kabeko Kraft AB Kundreferens: Rickard Karlqvist

Kundinformation Projekt: Vindpark Storhöjden - Etapp 2 Kund: Kabeko Kraft AB Kundreferens: Rickard Karlqvist Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark Storhöjden - Etapp 2 inkl. kumulativt ljudbidrag från vindpark Storhöjden - Etapp 2, Sidensjö och Stigshöjden Kundinformation Kund: Kabeko Kraft

Läs mer

Resultat. Datum: Projektnummer: Projektnamn: Ljudimmissionsberäkning vindkraftpark Lönnstorp Kund: HS Kraft AB

Resultat. Datum: Projektnummer: Projektnamn: Ljudimmissionsberäkning vindkraftpark Lönnstorp Kund: HS Kraft AB Resultat Nr X [m] Y [m] Höjd [m] Dygnsekvivalent ljudtrycksnivå [dba] Sammanlagrad beräkning A 1329801 6206730 74 37 B 1329901 6206794 75 36 C 1330241 6206690 79 37 D 1330357 6206493 78 39 E 1330643 6206559

Läs mer

Bilaga 4c Lågfrekvent ljud Vestas V90 totalhöjd 150 och 200 meter

Bilaga 4c Lågfrekvent ljud Vestas V90 totalhöjd 150 och 200 meter Bilaga 4c Lågfrekvent ljud Vestas V90 totalhöjd 150 och 200 meter PM01 1 (9) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum

Läs mer

Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter

Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter PM01 1 (9) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftverk på fastigheten Stensjön 1:1 i Sunne kommun KS2018/92/04

Tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftverk på fastigheten Stensjön 1:1 i Sunne kommun KS2018/92/04 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 2018-02-21 1 (2) Kommunstyrelsen Tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftverk på fastigheten Stensjön 1:1 i Sunne kommun KS2018/92/04 Förslag till beslut Den aktuella vindkraftetableringen

Läs mer

2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (11) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2015-09-29 Kabeko Kraft AB Att: Jesper Berg Uppdragsnr 711001

Läs mer

Kombinerad pump och Sugkopp Small

Kombinerad pump och Sugkopp Small Kombinerd pump och Sugkopp Smll VGS 2010 Ptenterd COAX teknologi. Kn nvänds till ll sugkoppr med G1/8" utv. fäste. Sugkopp beställs seprt. Finns med ett tvåstegs COAX crtridge MICRO. Konfigurerbr för din

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun Handläggare Jens Fredriksson Tel +46 10 505 60 97 Mobil +46 70 184 57 97 E-post jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-11-26 Projekt-ID 701304 Rapport-ID Rapport 4 Kund Statkraft SCA Vind II AB Kontroll

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Gustav Adolf vindkraftpark, Hagfors kommun BERGVIK SKOG AB UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB

RAPPORT. Bullerutredning Gustav Adolf vindkraftpark, Hagfors kommun BERGVIK SKOG AB UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB RAPPORT BERGVIK SKOG AB Bullerutredning Gustav Adolf vindkraftpark, Hagfors kommun UPPDRAGSNUMMER 15000281-100 SWECO ENVIRONMENT AB OLOF ÖHLUND GABRIELLA NILSSON Handläggare Granskare Sammanfattning Bergvik

Läs mer

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV.

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV. ! " "! # $! % % # & # ' ( ) * * +, -,. / 0 1 / 2 3, 4-5 0 +, 3 6 + 7 5., 4 0 2 + * 7 8 4 7 3 1 / + * * 5 * 9 ) 2 : 8 ; 5 ;, +, < - * = 3 5 4, 8 8 > 1 / ) 5 1 5 ;, / + 5? 8 + / = 0 + / 4 0 + 5 5 7 0 1 7

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud

Beräkning av lågfrekvent ljud Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud Projekt: Kommun: Sköllunga Stenungsund Datum: 14-7-18 Beräkning av lågfrekvent ljud Sammanfattning: Beräkningar avseende lågfrekvent ljud i ljudkänsliga

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Manne Friman Tel +46105056072 Mobil +46701845772 manne.friman@afconsult.com PM03 1 (9) Datum Statkraft Södra Vindkraft AB Att: Jonas Nordanstig Box 233 202 09 Malmö Uppdragsnr 575593 Vindkraftpark

Läs mer

Vindkraftpark Velinga, Tidaholms kommun

Vindkraftpark Velinga, Tidaholms kommun RAPPORT 1 (27) Handläggare Paul Appelqvist Datum 2013-09-24 Tel +46 10 505 60 24 Kund Mobil +46 70 184 57 24 Vattenfall Vindkraft AB Fax +46 10 505 00 10 Att: Sara Arvidsson paul.appeplqvist@afconsult.com

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

Vindpark Berg, Uppvidinge kommun

Vindpark Berg, Uppvidinge kommun RAPPORT 1 (12) Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com Rapport nr 582794 Rapport A WSP Environmental Datum 2013-10-04 Vindpark

Läs mer

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-03-13 Gunnarby Vindkraft AB Karin Mizgalski c/o Wallenstam AB 401

Läs mer

RAPPORT. Bilaga D2 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Bilaga D2 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO UPPDRAGSNUMMER STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 Bakgrund 3 1.1 Komplettering 3 1.2 Projektet 3 2 Lågfrekvent

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; beslutade den 1 december 2014. TSFS 2014:133 Utkom från trycket den 17 december

Läs mer

Vindkraftpark Kattegatt Offshore, Falkenberg kommun Ljudimmissionsberäkning

Vindkraftpark Kattegatt Offshore, Falkenberg kommun Ljudimmissionsberäkning Projekt: 562030 Rapport: 562030-C Datum: 2011-11-14 Antal sidor: 18 Bilagor: 1 Vindkraftpark Kattegatt Offshore, Falkenberg kommun Ljudimmissionsberäkning Uppdragsgivare: Triventus Consulting AB Emelie

Läs mer

PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel Mobil

PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel Mobil PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel +46 10-505 60 97 Mobil +46 70-184 57 97 jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-11-26 Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Uppdragsnr 583119 Indikativa ljudimmissionsmätningar

Läs mer

St. Rycketofta 250, Påarp

St. Rycketofta 250, Påarp R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009 SIDA 1 Viol Viol Stat: Viol Övr 1-år Övr 1-år Frekv örtogräs örtogräs Rel fältv Rel % av VIOSS Rel Rel fältv Rel st/m2 tal g/m2 tal block g/m2 tal st/m2 tal

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46 10 505 84 22 Mobil +46 70 184 74 22 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-12-05 Varberg Energi AB Håkan Svensson Box 1043 432 13

Läs mer

Kontrollmätning av ljud under byggtiden - Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker

Kontrollmätning av ljud under byggtiden - Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46701845724 E-mail paul.appelqvist@afconsult.com Recipient Statkraft SCA Vind AB Urban Blom Date 2014-12-15 Project ID 701304 Kontrollmätning av ljud

Läs mer

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun Handläggare Elis Johansson Tel +46 10-5058422 Mobil +46 70-1847422 Fax +46 31-7747474 elis.johansson@afconsult.com RAPPORT 1 (26) Datum Camilla Ramusson E.On. Vind Sverige AB Carl Gustafs väg 1 205 99

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget, Nordex N131 3,0 MW Norbergs & Avesta kommun

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget, Nordex N131 3,0 MW Norbergs & Avesta kommun Handläggare Victor Wetterblad Tel +46 10 505 60 81 Mobil +46722276459 E-post victor.wetterblad@afconsult.com Mottagare Sandra Nordqvist VKS Vindkraft AB Datum 2015-11-25 Projekt-ID 590839 Utredning av

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 Ljudnivå vad är det? 10+10=13 20+20=23 40+40=43 2 3 Ljudets tidsvariation 4 Ljudtrycksnivå och Ljudeffektnivå? 5 A-, C-vägning, dba, dbc 6 Akustik

Läs mer

Projekt Tritteboda Vindkraftpark

Projekt Tritteboda Vindkraftpark Projekt Tritteboda Vindkraftpark Vattenfall Vindkraft AB Informationsmöte Kännestubba Bygdegård 22 augusti 2013 1 Dagordning Välkomna Projektstatus Miljötillståndsprocessen Vind Ljud Fika Frågor Projektstatus

Läs mer

KOMPLETTERING AV LJUDBERÄKNINGAR TILL ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN FÖR VINDPARK MÅLARBERGET, DNR

KOMPLETTERING AV LJUDBERÄKNINGAR TILL ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN FÖR VINDPARK MÅLARBERGET, DNR Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala län Att. Bernt Forsberg 751 86 UPPSALA Skickas per e-post till uppsala@lansstyrelsen.se Den 27 november 2015 KOMPLETTERING AV LJUDBERÄKNINGAR TILL

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (8) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2013-12-04 VKS Vindkraft Sverige AB Att: Sandra Nordqvist Uppdragsnr

Läs mer

Exempel 9.3. Present. Output. w w Next state

Exempel 9.3. Present. Output. w w Next state 9.3 Vi skriver en tillståndstabell och börjar med att dela in i grupper med olika utsignal, dvs nolla respektive etta. I tabellen markerar asterisker (*) stabila tillstånd. Vi kompletterar alltså Figur

Läs mer

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46105058422 Mobil +46701847422 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-11-28 Arise Windfarm 21 AB Jennie Mantefors Box 808 301 18 Halmstad

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (10) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2014-11-20 Vattenfall Vindkraft AB Att: Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Viol. Rel tal. Rel tal. st/m g/m

Viol. Rel tal. Rel tal. st/m g/m R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002 SIDA 1 Vallmo Vallmo Viol Viol Övriga örtog Övriga örtog Samtliga örtog Samtliga örtog A. Obehandlat 234.5 100 1717.5 100 35.5 100 34.5 100 1.5 100 101.5 100

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Innehåll Hur, vad och varför? Varför mäta? Vad påverkar en mätning? Hur mäter man? Erfarenhet från

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm repo001.docx 2012-03-29 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT LJUD ROSENHOLM Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 (12) S w e co Gjörwellsgatan

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Innehåll - exempel 1 Martin Almgren, tel 010-505 84 54 martin.almgren@afconsult.com ÅF-Ingemansson 2 Grunder ljud, lågfrekvent ljud och infraljud Ljudalstring Tillståndsfrågor

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Kontroll av ljud från Vindpark Lemnhult

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Kontroll av ljud från Vindpark Lemnhult Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Kontroll av ljud från Vindpark Lemnhult Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projektnummer: 583119 Projekt: Vindpark

Läs mer

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-10-07 Forskningsprogram Vindkraft i kallt klimat Project

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun

Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun RAPPORT A 1 (29) Handläggare Martin Almgren Tel +46 10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-06-10 NV Nordisk Vindkraft AB Patrik Sjöö Lilla Bommen

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; beslutade den 22 juni 2011. TSFS 2011:68 Utkom från trycket den 10 augusti

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud Handläggare Grönlund Josefin Tel +4610-5058458 Mobil +4670-1847458 Fax +4631-7747474 josefin.gronlund@afconsult.com RAPPORT B 1 (6) Datum Johanna Ottosson Triventus Consulting AB Box 33 311 21 Falkenberg

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Vad och Varför mäta? Emission Hur mycket låter vindkraftverket? Låter vindkraftverket mer eller mindre

Läs mer

Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro

Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt 32446-1 Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro 2012-02-07 1 Bakgrund Naturvårdsverket rekommenderar 40 dba vid 8 m/s på 10 m höjd...och

Läs mer

Ljudmätningar examensarbete

Ljudmätningar examensarbete Ljudmätningar examensarbete Stor-Rotliden Paul Appelqvist Senior Specialist ÅF Ljud & Vibrationer 2012-11-30 1 Bakgrund Examensarbete på ÅF i sammarbete med Vattenfall Vindkraft AB och KTH/MWL. Syfte Att

Läs mer

Mätprogram långtidsmätning för egenkontroll, vindpark Bjökhöjden

Mätprogram långtidsmätning för egenkontroll, vindpark Bjökhöjden Handläggare Jens Fredriksson Telefon +46 10 505 60 97 Mobiltelefon +46 70 184 57 97 E-mail jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-01-26 Projekt ID 701304 Mottagare Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom

Läs mer

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun PM 1 (5) Handläggare Martin Almgren Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-10-27 Vattenfall Vindkraft AB Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Presentation ljud Vindpark Velinga. Paul Appelqvist Akustikkonsulten i Sverige AB

Presentation ljud Vindpark Velinga. Paul Appelqvist Akustikkonsulten i Sverige AB Presentation ljud Vindpark Velinga Paul Appelqvist Akustikkonsulten i Sverige AB 2019-03-13 1 Agenda Kort om ljud Ljud från vindkraftverk Ljudutbredning utomhus Riktvärden ljud Ljudberäkningar Ljudmätningar

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning vid Exxon Mobil Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-08100200 Antal sidor: 9 Bilagor: Bullerutbredningskarta - B1 Pumpning

Läs mer

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: 03516-000054 Revisionshistoria Utgåva Datum Författare Ändring 01 21

Läs mer

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Rapport 9-C/ Rolf Cedås/ Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Akustikforum har utrett bullersituationen (exklusive trafikbuller) för planerade

Läs mer

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: 03518-000089 Revisionshistoria Utgåva Datum Författare Ändring 01 21

Läs mer

Datum Projekt ID Analys långtidsljudmätningar vindpark Björkhöjden

Datum Projekt ID Analys långtidsljudmätningar vindpark Björkhöjden Handläggare Jens Fredriksson Telefon +46 10 505 60 97 Mobiltelefon +46 70 184 57 97 E-mail jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-08-29 Projekt ID 701304 Mottagare Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom

Läs mer

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken Version 4 februari 2013 1 / 8 Innehållsförteckning

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Lund 2013-07-30 Ängelholms kommun Kommunstyrelsen 262 80 ÄNGELHOLM \r -.-L/ - - --- -,.;, 2113.. 11 l i0(3}3~j-- _j Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Billyvind önskar uppföra 1-4 vindkraftverk

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Uppdragsnr: 10162353 1 (4) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Datum 2015-08-28. Projekt ID 701304. Analys långtidsljudmätningar vindpark Ögonfägnaden

Datum 2015-08-28. Projekt ID 701304. Analys långtidsljudmätningar vindpark Ögonfägnaden Handläggare Jens Fredriksson Telefon +46 10 505 60 97 Mobiltelefon +46 70 184 57 97 E-mail jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-08-28 Projekt ID 701304 Mottagare Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Ljudmätning. Sammanfattning

Ljudmätning. Sammanfattning Uppdrag Strandhotell Beställare Stadsbyggnadsförvaltningen/Planavdelningen Att Anders Nordenskiöld Handläggare Jan Pons Granskare Michel Yousif Rapportnr 1320016500 Datum 2015-10-19 Rev2 2015-12-16 Ramböll

Läs mer