Beräkning av lågfrekvent ljud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beräkning av lågfrekvent ljud"

Transkript

1 Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud Projekt: Kommun: Sköllunga Stenungsund Datum: Beräkning av lågfrekvent ljud Sammanfattning: Beräkningar avseende lågfrekvent ljud i ljudkänsliga punkter, motsvarande de närboende kring projekt Sköllunga, har gjorts med beräkningsmodellen Nord. Det beräknade lågfrekventa ljudet inomhus har jämförts mot Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent ljud inomhus. Beräkningar har gjorts för huvudalternativet med sex vindkraftverk och för den alternativa utformningen med tre vindkraftverk. I ingen av de närliggande bostäderna överstiger det beräknade lågfrekventa ljudet Folkhälsomyndighetens riktvärden, varken för alternativet med sex verk eller alternativet med 3 verk. Beräkningsmetod: Beräkningar avseende lågfrekvent ljud har utförts med beräkningsmetoden Nord i programvaran WindPRO. För att beräkna lågfrekvent ljud behöver man veta frekvensfördelningen på ljudet från vindkraftverken. Nord tar vid beräkning av ljudutbredningen hänsyn till områdets topografi, markens beskaffenhet, vind- och temperaturprofiler ovan mark. Beräkningarna tar även hänsyn till vindkraftsverkets oktavbandsfördelning över hela ljudspektrumet, från 25 till 1 Hz, vilket ger en noggrannare beräkning av ljudtrycket hos de närboende än vad naturvårdsverkets modell gör. Nord beräkningsmetod tar även mer hänsyn till luftens och terrängens dämpning av olika frekvenser vilket gör att det beräknade ljudtrycket i närliggande punkter kan skilja sig något från ljudberäkning enligt Naturvårdsverkets modell. Beräkningsmodellen ger ljudtrycket utomhus vid bostaden. Inga riktvärden finns för lågfrekvent ljud utomhus. För att jämföra och klargöra om Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent ljud inomhus (FoHMFS 14:13) kan klaras används en standard för fasaddämpning av dansk modell (Hoffmeyer o Jakobsen). Fasaddämpningen visas i tabell 1. Tabell 1: Fasaddämpning (Hoffmeyer o Jakobsen) Frekvensband (Hz) Fasaddämpning (db) 6,7 7,6 1,3 14,2 17,5 18,4 17,5 18,6 22,4 Den danska modellen är testad mot mätningar av lågfrekvent ljud inomhus i Danmark. Fasaddämpningen förväntas vara högre än värdena i tabell 1 för 8-9 % av typiska danska bostäder. Isoleringen i danska hus är dessutom överlag sämre än i typiska svenska Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 3 Marknadsvägen Rabbalshede

2 Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud bostäder. Användning av värdena i tabell 1 innebär låga värden på fasaddämpning, varför den verkliga ljudnivån inomhus i svenska bostäder torde vara lägre än nedan beräknade ljudnivåer. Förutsatt att det ekvivalenta ljudtrycket utomhus vid fasad inte överstiger 4 db(a) och att Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus är uppfyllda är det inte troligt att allvarliga störningar till följd av lågfrekvent buller från vindkraft är att vänta. Två beräkningar har gjorts, en för huvudalternativet med sex vindkraftverk och en för den alternativa utformningen med tre verk som även tar hänsyn till ljudkrav 4 db(a) vid fastighet Sköllunga 2:7. Närliggande verk, i projekteringsskedet och befintliga, har tagits med i beräkningen för att få den kumulativa ljudpåverkan. Vindkraftverk av fabrikatet Vestas har använts i projekt Sköllunga. Se tabell 2 för information om det använda vindkraftverket i projekt Sköllunga samt använda vindkraftverk i de närliggande vindparkerna. Tabell 2: Information om vindkraftverk i beräkningen Projekt/Vindpark Sköllunga Ljungskile Svenshögen Högen Fabrikat Vestas Vestas Vestas Typ V V V9-2. Rotordiameter 112 m 112 m 9 m Navhöjd 119 m 144 m 15 m Effekt per verk 3.3 MW 3.3 MW 2. MW Total ljudeffektnivå (vid 8 m/s på 1 m höjd) Mode = 16.5 db(a) Mode 2 = 14.5 db(a) Mode = 16.5 db(a) Mode 1 = 15.5 db(a) Mode = 14. db(a) Mode 1 = 13. db(a) Projekt/Vindpark Västra Berg Sannersby 2 Sannersby 1 (befintlig) Fabrikat Enercon Enercon Vestas Typ E E V9-2. Rotordiameter 82 m 82 m 9 m Navhöjd 98 m 18 m 15 m Effekt per verk 2.3 MW 2.3 MW 2. MW Total ljudeffektnivå (vid 8 m/s på 1 m höjd) Mode = 14. db(a) Mode = 14. db(a) Mode = 14. db(a) En del av vindkraftverken kommer behövas modas ner. När verket modas ner sjunker källjudet och därmed minskar också vindparkens ljudutbredning. Ljudeffekten för de olika moden visas i tabell 2. Ljud från vindkraftverk är turbinspecifikt och frekvensspektrumet skiljer sig åt mellan olika verkstyper. Frekvensspektrum kan även skilja mellan olika exemplar av samma verkstyp. Tillverkaren, Vestas, har försett oss med frekvensspektrum för det specifika vindkraftverket och de olika moden som används i beräkningen. Frekvensspektrum för Enercon verken är baserat på ljudmätningar utförda av ÅF på befintliga E MW verk i Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 2 av 3 Marknadsvägen Rabbalshede

3 Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud Bohuslän. Nord tar i beräkningarna hänsyn till såväl låga som höga frekvenser och dess egenskaper vid ljudutbredning. Beräkningarna är utförda för fallet med positiv temperaturgradient (,5 C/m) vilket motsvarar svag inversion och sker framför allt nattetid under klara, vindstilla nätter. Vid positiv temperaturgradient böjs ljudvågorna neråt och ljudkällor kan höras på långa avstånd. De lågfrekventa ljudnivåerna är beräknade för medvindsfallet för respektive bostad, d.v.s. för den vindriktning då den beräknande ljudnivån vid bostaden är högst. Frekvensspektrum för respektive verkstyp och mode samt övriga förutsättningar i beräkningen, så som beräkningsparametrar och indexering av de ljudkänsliga punkterna, finns i Bilaga 1: Nord huvudalternativ 6 verk och Bilaga 2: Nord alternativ utformning 3 verk. Beräkningsresultat: Enligt Nord-beräkningen uppfylls riktvärdet om 4 db(a) utomhus vid alla bostäder kring parken för båda alternativen, se bilaga 1 och 2. De beräknade lågfrekventa ljudnivåerna inomhus samt en jämförelse mellan beräknad ljudnivå och Folkhälsomyndighetens riktvärden i de ljudkänsliga punkterna närmast vindparken redovisas i tabellerna och graferna på kommande sidor. Tabell 3 innehåller resultaten för huvudalternativet på sex vindkraftverk och tabell 4 visar resultaten för tre vindkraftverk. I ingen av beräkningspunkterna kring projekt Sköllunga överstiger det lågfrekventa ljudet Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent ljud inomhus, varken för alternativet med sex verk eller alternativet med 3 verk. I beräkningen har det antagits låga värden på fasaddämpning i bostäderna, vilket ger högre beräknade nivåer av lågfrekvent ljud inomhus än vad som är troligt i verkligt fall. Beräkningarna har utförts för fallet med positiv temperaturgradient vilket gör att ljudvågorna böjs neråt och dämpar ljudutbredningen mindre än för fallet med negativ temperaturgradient. Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 3 av 3 Marknadsvägen Rabbalshede

4 Tabell 3: Resultat lågfrekvent ljud inomhus i ljudkänsliga punkter för huvudalternativet 6 verk Huvudalternativ med 6 verk (ingen ljudhänsyn till Sköllunga 2:7) Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt A Sköllunga 3:1 Frekvensband (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 4,4 38,6 29,4 29,3 23,7 21,9 24,4 17,7 11,8 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt A Sköllunga 3:1 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt B Sköllunga 3:4 (Maden) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 39,7 37,7 28,3 28,4 22,8,9 23,1 17,2 11,3 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt B Sköllunga 3:4 (Maden) 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt C Sköllunga 7:1 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 36,8 34,8 25,8 25,3,2 19,1 22,4 15,3 8,1 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt C Sköllunga 7:1 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt D Västersjön 1:7 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 36,7 34, ,1 17,9 15,2 16,9 12,3 7,3 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt D Västersjön 1:7 4 1 FoHMFS 14:13

5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt E Västersjön 1:12 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 37,4 35,3 25,1 25,7 18,6 15,5 16,8 12,1 7,4 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt E Västersjön 1: FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt F Västersjön 1:1 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 38,2 36,2 26,3 27,1,7 18,5,6 16,3 11,5 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt F Västersjön 1:1 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt G Västersjön 1: Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 4,1 38,4 28,6 29,9 23,4 21,1 22,9 17,2 1,3 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt G Västersjön 1: 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt H Tåsteröd 1:4 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 37,1 35,2 25,2 26,2 19,8 17,7 14,9 9,7 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt H Tåsteröd 1:4 4 1 FoHMFS 14:13

6 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt I Tåsteröd 1:5 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 29,3 26,5 16,5 15,2 8,7 6 7,5,5-5,5 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt I Tåsteröd 1:5 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt J Sköllunga 1:15 (Lunnelycka) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 36,4 34,2 25,2 24,4 19,4 18,4 21,4 13,6 7,1 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt J Sköllunga 1:15 (Lunnelycka) 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt K Sköllunga 2:6 (Källtorp) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 36,5 34,3 25,1 24,7 19,4 18,5 21,8 14,9 9,8 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt K Sköllunga 2:6 (Källtorp) 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt L Sköllunga 2:4 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 36,9 34,9 26,2 25, , ,1 9,1 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt L Sköllunga 2:4 4 1 FoHMFS 14:13

7 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt N Sköllunga 3:3, 4:3 (Hembygds Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 39 36,4 27,5 27,2 22,2 21,1 24,1 16,5 9,7 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt N Sköllunga 3:3, 4:3 (Hembygds 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt O Sköllunga 3:6 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 35, ,3 19,4 18,3 21,8 14,5 8,2 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt O Sköllunga 3:6 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt P Sköllunga 3:9 (Heden) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 33,6,8 21,2 14,4 12,7 15,7 1,5 5,8 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt P Sköllunga 3:9 (Heden) 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt Q Mjösund 1:6 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 39 36,1 25,1 25,7,1 19, ,2 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt Q Mjösund 1:6 4 1 FoHMFS 14:13

8 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt R Mjösund 1:51 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 38, ,1 26,8,5 18,4,6 15,1 8,6 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt R Mjösund 1: FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt S Mjösund 1:52 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 37,5 35,3 25,2 26,5,6 18,9 21,3 15,9 1,1 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt S Mjösund 1: FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt T Stubberöd 1:6 (Rågården) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 35,6 33,2 23, ,4 15,7 18,7 13 8,2 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt T Stubberöd 1:6 (Rågården) 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt U Sköllunga 1:12 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 39 37,2 28,1 27,7 22,5 21,2 24,2 17,2 1,3 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt U Sköllunga 1: FoHMFS 14:13

9 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt V Lilla Edet, Stena Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 39,2 36,9 27,6 26,9 21,5 18,9 18,9 13,9 7,8 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt V Lilla Edet, Stena 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt W Lilla Edet, Varpeviken Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 42,6 4,8,8 32,2 25,9 23,2 24,1 18,9 12,9 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt W Lilla Edet, Varpeviken 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt X Hällebolund 1:1 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 42,8 41,1 31,2 32,7 26,2 24, ,7 12,6 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt X Hällebolund 1:1 4 1 FoHMFS 14:13

10 Tabell 4: Resultat lågfrekvent ljud inomhus i ljudkänsliga punkter för alternativ utforming 3 verk Alternativ utformning med 3 verk (ljudhänsyn även för fastighet M Sköllunga 2:7) Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt A Sköllunga 3:1 Frekvensband (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 4,3 38,5 29,2 29,2 23,5 21,7 24,2 17,4 11,3 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt A Sköllunga 3:1 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt B Sköllunga 3:4 (Maden) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 39,3 37, ,2 22,3,4 22,6 16,8 1,7 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt B Sköllunga 3:4 (Maden) 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt C Sköllunga 7:1 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 36,6 34,6 25,4 24,9 19,9 18, ,7 7,8 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt C Sköllunga 7:1 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt D Västersjön 1:7 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 36,7 34, , , ,3 7,3 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt D Västersjön 1:7 4 1 FoHMFS 14:13

11 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt E Västersjön 1:12 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 37,4 35,3 25,1 25,7 18,6 15,5 16,8 12,1 7,4 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt E Västersjön 1: FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt F Västersjön 1:1 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 38,1 36,2 26,2 27,7 18,5,7 16,4 11,5 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt F Västersjön 1:1 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt G Västersjön 1: Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 4,2 38,5 28,7 29,9 23,4 21,1 22,6 16,9 9,7 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt G Västersjön 1: 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt H Tåsteröd 1:4 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 37,1 35,3 25,3 26,2 19,9 17,7 14,7 9,4 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt H Tåsteröd 1:4 4 1 FoHMFS 14:13

12 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt I Tåsteröd 1:5 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 29 26,3 16,4 15,2 8,7 6 7,6,6-5,4 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt I Tåsteröd 1:5 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt J Sköllunga 1:15 (Lunnelycka) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 35,4 33,3 24, ,7,7 13,2 6,8 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt J Sköllunga 1:15 (Lunnelycka) 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt K Sköllunga 2:6 (Källtorp) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 36 33,9 24,6 24, ,1 21,6 14,8 9,8 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt K Sköllunga 2:6 (Källtorp) 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt L Sköllunga 2:4 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 36,6 35,1 26,4 26, ,5 21,8 13,8 7,4 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt L Sköllunga 2:4 4 1 FoHMFS 14:13

13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt M Sköllunga 2:7 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 4, ,7,1 24,2 22,5 25,2 18,7 12,8 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt M Sköllunga 2:7 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt N Sköllunga 3:3, 4:3 (Hembygds Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 39,2 36,4 27,3 27,2 22,9 23,9 16,1 9,4 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt N Sköllunga 3:3, 4:3 (Hembygds 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt O Sköllunga 3:6 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 35,4 33,5 24,8 23,9 19,1 18,1 21,4 14,2 8,4 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt O Sköllunga 3:6 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt P Sköllunga 3:9 (Heden) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 33,3,7,7 19,8 13,6 11,1 12,8 8,7 4,2 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt P Sköllunga 3:9 (Heden) 4 1 FoHMFS 14:13

14 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt Q Mjösund 1:6 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 38, ,9 25,6 19,9 19,1 21,7 15, Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt Q Mjösund 1:6 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt R Mjösund 1:51 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 37,8 35,8 25,8 26,6,3 18,4,7 15,1 9,2 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt R Mjösund 1: FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt S Mjösund 1:52 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 37, ,9 26,4,5 18,8 21,1 15,7 9,9 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt S Mjösund 1: FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt T Stubberöd 1:6 (Rågården) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 35,8 33,4 23,9 23,1 17,3 15,3 17,6 11,9 7,1 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt T Stubberöd 1:6 (Rågården) 4 1 FoHMFS 14:13

15 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt U Sköllunga 1:12 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 38,8 37, ,7 22,4 21,1 24,2 16, Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt U Sköllunga 1: FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt V Lilla Edet, Stena Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 39,1 36,8 27,5 26,8 21,4 18,8 18,8 13,9 7,8 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt V Lilla Edet, Stena 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt W Lilla Edet, Varpeviken Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 42,6 4,8,7 32,2 25,9 23,2 24,1 18,9 12,9 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt W Lilla Edet, Varpeviken 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt X Hällebolund 1:1 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 42,7 41,1 31,1 32,6 26,1 23,8 25,7 19,5 12,4 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt X Hällebolund 1:1 4 1 FoHMFS 14:13

16 Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent buller Referenser: EMD International A/S (13): WindPRO User Manual Nord UK_WindPRO2.9_ENVIRONMENT.pdf Folkhälsomyndigheten (14): Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus [FoHMFS 14:13] Hoffmeyer D. and Jakobsen J. (1): Sound insulation of dwellings at low frequencies Lindkvist P. (1): Lågfrekvent buller från vindkraftverk Mätning och modellering i bostadsrum med avseende på ljudutbredning och ljudisolering Naturvårdsverket (13): Mätning och beräkning av ljud från vindkraft Vägledning Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 1 Marknadsvägen Rabbalshede

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Målarberget

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Berg Beräkningsdatum: 2013-10-04 Beställare: WSP Environmental

Läs mer

Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult

Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult Kundinformation Kund: BayWa r.e. Scandinavia AB Kundreferens: Christian Bladh Projektinformation Dokument-ID:

Läs mer

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: 03516-000054 Revisionshistoria Utgåva Datum Författare Ändring 01 21

Läs mer

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: 03518-000089 Revisionshistoria Utgåva Datum Författare Ändring 01 21

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Manne Friman Tel +46105056072 Mobil +46701845772 manne.friman@afconsult.com PM03 1 (9) Datum Statkraft Södra Vindkraft AB Att: Jonas Nordanstig Box 233 202 09 Malmö Uppdragsnr 575593 Vindkraftpark

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

RAPPORT. Bilaga D2 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Bilaga D2 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO UPPDRAGSNUMMER STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 Bakgrund 3 1.1 Komplettering 3 1.2 Projektet 3 2 Lågfrekvent

Läs mer

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindkraftpark Velinga Beräkningsdatum: 2013-09-24 Beställare: Vattenfall

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Hultema vindkraftpark, Motala Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: VKS

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Gustavstorp vindkraftpark Beräkningsdatum: 2012-12-18

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (10) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2014-11-20 Vattenfall Vindkraft AB Att: Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget, Nordex N131 3,0 MW Norbergs & Avesta kommun

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget, Nordex N131 3,0 MW Norbergs & Avesta kommun Handläggare Victor Wetterblad Tel +46 10 505 60 81 Mobil +46722276459 E-post victor.wetterblad@afconsult.com Mottagare Sandra Nordqvist VKS Vindkraft AB Datum 2015-11-25 Projekt-ID 590839 Utredning av

Läs mer

Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter

Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter PM01 1 (9) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46 10 505 84 22 Mobil +46 70 184 74 22 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-12-05 Varberg Energi AB Håkan Svensson Box 1043 432 13

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Vindpark Berg, Uppvidinge kommun

Vindpark Berg, Uppvidinge kommun RAPPORT 1 (12) Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com Rapport nr 582794 Rapport A WSP Environmental Datum 2013-10-04 Vindpark

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Innehåll Hur, vad och varför? Varför mäta? Vad påverkar en mätning? Hur mäter man? Erfarenhet från

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 Ljudnivå vad är det? 10+10=13 20+20=23 40+40=43 2 3 Ljudets tidsvariation 4 Ljudtrycksnivå och Ljudeffektnivå? 5 A-, C-vägning, dba, dbc 6 Akustik

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (8) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2013-12-04 VKS Vindkraft Sverige AB Att: Sandra Nordqvist Uppdragsnr

Läs mer

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud PM 1 (5) Handläggare Tel +46 10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-09-10 Rabbalshede Kraft AB Karolina Tisell Marknadsvägen 1 457 55 Rabbalshede

Läs mer

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46105058422 Mobil +46701847422 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-11-28 Arise Windfarm 21 AB Jennie Mantefors Box 808 301 18 Halmstad

Läs mer

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun Handläggare Elis Johansson Tel +46 10-5058422 Mobil +46 70-1847422 Fax +46 31-7747474 elis.johansson@afconsult.com RAPPORT 1 (26) Datum Camilla Ramusson E.On. Vind Sverige AB Carl Gustafs väg 1 205 99

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm repo001.docx 2012-03-29 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT LJUD ROSENHOLM Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 (12) S w e co Gjörwellsgatan

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun PM 1 (5) Handläggare Martin Almgren Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-10-27 Vattenfall Vindkraft AB Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud Handläggare Grönlund Josefin Tel +4610-5058458 Mobil +4670-1847458 Fax +4631-7747474 josefin.gronlund@afconsult.com RAPPORT B 1 (6) Datum Johanna Ottosson Triventus Consulting AB Box 33 311 21 Falkenberg

Läs mer

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-03-13 Gunnarby Vindkraft AB Karin Mizgalski c/o Wallenstam AB 401

Läs mer

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 23: Ljudberäkningar Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark

Läs mer

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun Handläggare Jens Fredriksson Tel +46 10 505 60 97 Mobil +46 70 184 57 97 E-post jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-11-26 Projekt-ID 701304 Rapport-ID Rapport 4 Kund Statkraft SCA Vind II AB Kontroll

Läs mer

Manne Friman, Per Lindkvist, Peter Arbinge,

Manne Friman, Per Lindkvist, Peter Arbinge, Manne Friman, manne.friman@afconsult.com, 070 184 57 72 Per Lindkvist, per.lindkvist@afconsult.com, 073 028 49 95 Peter Arbinge, peter.arbinge@afconsult.com, 072 562 64 67 Lågfrekvent buller och den nya

Läs mer

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4 Bilaga C Ljudutbredning För att beskriva hur ljudet bedöms spridas runt den planerade vindparken har ljudutbredningen beräknats med den svenska beräkningsmodellen från 00 och med modellen Nord000, som

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag Beräkningsmetoder och förklaringar Utredning om lågfrekvent ljud Beräkningsresultat

Läs mer

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV.

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV. ! " "! # $! % % # & # ' ( ) * * +, -,. / 0 1 / 2 3, 4-5 0 +, 3 6 + 7 5., 4 0 2 + * 7 8 4 7 3 1 / + * * 5 * 9 ) 2 : 8 ; 5 ;, +, < - * = 3 5 4, 8 8 > 1 / ) 5 1 5 ;, / + 5? 8 + / = 0 + / 4 0 + 5 5 7 0 1 7

Läs mer

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Uppdragsnr: 10162353 1 (4) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån,

Läs mer

10372 Unna 3:10 mm, Godegård, Motala kommun Bullerutredning

10372 Unna 3:10 mm, Godegård, Motala kommun Bullerutredning Infrastruktur Byggnad Industri 10372 Unna 3:10 mm, Godegård, Motala kommun Bullerutredning Rapport 10372-09101300.doc Antal sidor: 5 Bilagor: A01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping 2009-10-15 g:\kontakt\dokument\10372\10372-09101300.doc

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Vad och Varför mäta? Emission Hur mycket låter vindkraftverket? Låter vindkraftverket mer eller mindre

Läs mer

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud Bilaga 2.8 Uppdragsnr: 10147227 1 (5) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindbrukspark Karsholm Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: HS

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (11) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2015-09-29 Kabeko Kraft AB Att: Jesper Berg Uppdragsnr 711001

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

Resultat. Datum: Projektnummer: Projektnamn: Ljudimmissionsberäkning vindkraftpark Lönnstorp Kund: HS Kraft AB

Resultat. Datum: Projektnummer: Projektnamn: Ljudimmissionsberäkning vindkraftpark Lönnstorp Kund: HS Kraft AB Resultat Nr X [m] Y [m] Höjd [m] Dygnsekvivalent ljudtrycksnivå [dba] Sammanlagrad beräkning A 1329801 6206730 74 37 B 1329901 6206794 75 36 C 1330241 6206690 79 37 D 1330357 6206493 78 39 E 1330643 6206559

Läs mer

Vindkraftpark Velinga, Tidaholms kommun

Vindkraftpark Velinga, Tidaholms kommun RAPPORT 1 (27) Handläggare Paul Appelqvist Datum 2013-09-24 Tel +46 10 505 60 24 Kund Mobil +46 70 184 57 24 Vattenfall Vindkraft AB Fax +46 10 505 00 10 Att: Sara Arvidsson paul.appeplqvist@afconsult.com

Läs mer

Ljudmätningar examensarbete

Ljudmätningar examensarbete Ljudmätningar examensarbete Stor-Rotliden Paul Appelqvist Senior Specialist ÅF Ljud & Vibrationer 2012-11-30 1 Bakgrund Examensarbete på ÅF i sammarbete med Vattenfall Vindkraft AB och KTH/MWL. Syfte Att

Läs mer

13 KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKORNA

13 KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKORNA 13 KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKORNA Projektets konsekvenser för människorna är tätt sammanlänkade med påverkan på samhällsstrukturen. I detta kapitel ligger dock fokus på mer direkta konsekvenser för enskilda

Läs mer

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk MEDVERKANDE Sweco Energuide AB Stockholm Uppdragsledare: Magnus Bergman Utredare och text: Gabriella Nilsson GIS: Gabriella Nilsson Granskare:

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro

Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt 32446-1 Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro 2012-02-07 1 Bakgrund Naturvårdsverket rekommenderar 40 dba vid 8 m/s på 10 m höjd...och

Läs mer

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Innehåll - exempel 1 Martin Almgren, tel 010-505 84 54 martin.almgren@afconsult.com ÅF-Ingemansson 2 Grunder ljud, lågfrekvent ljud och infraljud Ljudalstring Tillståndsfrågor

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning vid Exxon Mobil Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-08100200 Antal sidor: 9 Bilagor: Bullerutbredningskarta - B1 Pumpning

Läs mer

PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK. WSP Environmental 2013-06-07

PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK. WSP Environmental 2013-06-07 PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK WSP Environmental 2013-06-07 Medverkande WSP Environmental Ansvarig: Utredare och text: Figurer & illustrationer: Göteborg & Malmö Christian Peterson, 010-722 72 43, Christian.Peterson@WSPGroup.se

Läs mer

LJUDMÄTNING AV KONSERTLJUD FRÅN DINA-SCENEN UNDER PORSLINSFESTIVALEN

LJUDMÄTNING AV KONSERTLJUD FRÅN DINA-SCENEN UNDER PORSLINSFESTIVALEN Rapport 13-126-R1 2013-09-11 7 sidor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 johan.jernstedt@akustikverkstan.se Direkt: 0730-62 59 53 LJUDMÄTNING AV KONSERTLJUD FRÅN DINA-SCENEN

Läs mer

Ljud från vindkraftverk. Lisa Granå WSP Akustik

Ljud från vindkraftverk. Lisa Granå WSP Akustik Ljud från vindkraftverk Lisa Granå WSP Akustik Min bakgrund Civ.Ing Väg och vatten (KTH) 1998 Examensarbete - ljud från havsbaserade vindkraftverk (Byggnadskonstruktör) 2000 2003 Licenciat KTH, ljud från

Läs mer

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Rapport 9-C/ Rolf Cedås/ Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Akustikforum har utrett bullersituationen (exklusive trafikbuller) för planerade

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun

Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun RAPPORT A 1 (29) Handläggare Martin Almgren Tel +46 10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-06-10 NV Nordisk Vindkraft AB Patrik Sjöö Lilla Bommen

Läs mer

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26 Brandholmens reningsverk Mätning av industribuller L:\2012\2012-069 LH Brandholmen, Läckeby water AB PURAC\Rapporter\2012-069 r01.docx Beställare: Läckeby

Läs mer

Vindkraftpark Kattegatt Offshore, Falkenberg kommun Ljudimmissionsberäkning

Vindkraftpark Kattegatt Offshore, Falkenberg kommun Ljudimmissionsberäkning Projekt: 562030 Rapport: 562030-C Datum: 2011-11-14 Antal sidor: 18 Bilagor: 1 Vindkraftpark Kattegatt Offshore, Falkenberg kommun Ljudimmissionsberäkning Uppdragsgivare: Triventus Consulting AB Emelie

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se Banangränd Buller från varutransporter www.bjerking.se Sida 1 (4) Buller från varutransporter Uppdragsnamn Banangränd Viksjö 3:577 Lena Granqvist Plan- och exploateringsförvaltningen 177 80 Järfälla Uppdragsgivare

Läs mer

Bullermätning Koppersvägen, Stenungsund

Bullermätning Koppersvägen, Stenungsund Author Inger Wangson Phone +46 10 505 84 40 Mobile +46701847440 E-mail inger.wangson@afconsult.com Recipient Stenungsundshem AB Kenneth Funeskog Date 2015-06-25 rev.1 2015-09-15 707880 Bullermätning Koppersvägen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (35) 2013-10-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (35) 2013-10-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (35) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-11.30 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Samir Yazid,

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun Vägverket Konsult Affärsområde Mitt Box 1910 65119 Karlstad Våxnäsgatan 10 www.vagverketkonsult.se Telefon: 054-140000 Texttelefon: 0243-750 90 Sara Nordmark sara.nordmark@vv.se Direkt: 054-140006 Mobil:

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Ditt ansvar Vid musikarrangemang har verksamhetsutövaren ansvar för att kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll.

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft 1 Referenser för ÅF och Martin Almgren ÅF mer än 100 år. 4000 konsulter. Inom vindkraftområdet arbetar ÅF med det mesta ÅF-Ingemansson 52 års erfarenhet

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Innehållsförteckning RAPPORT 2 (13) BAKGRUND... 4

Innehållsförteckning RAPPORT 2 (13) BAKGRUND... 4 RAPPORT 2 (13) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 4 2 GENOMFÖRT ARBETE OCH RESULTAT... 4 2.1 Ljudmätningar... 4 2.1.1 Mätning vid ett vindkraftverk i Marks kommun i Västra Götalands län... 4 2.1.2 Mätning

Läs mer

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-10-07 Forskningsprogram Vindkraft i kallt klimat Project

Läs mer

Vem vet hur nästa generation vindkraftverk kommer att se ut?

Vem vet hur nästa generation vindkraftverk kommer att se ut? Vem vet hur nästa generation vindkraftverk kommer att se ut? Leva och bo med vindkraft Hur påverkar vindkraften vardagen för de människor som lever nära ett vindkraftverk? Och hur påverkas bygden när vindkraft

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09 UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER Turistgården Töcksfors 2013-04-09 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Jörgen Stomberg WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 010-72 25 791,

Läs mer

Framställan om omprövning av tillståndsvillkor

Framställan om omprövning av tillståndsvillkor SKRIVELSE 2014-01-31 Karsholm 1:4 Dnr. 2014-000096 Miljö- och hälsoskyddskontoret Miljöinspektör Cecilia Hammarberg Tfn: 044 / 13 55 50 E-post: cecilia.hammarberg@kristianstad.se Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Ljudutbredning Påverkan av väder och vind

Ljudutbredning Påverkan av väder och vind Regionalt öppet seminarium Ljud från vindkraftverk 15 oktober 2012 Högskolan på Gotland Ljudutbredning Påverkan av väder och vind Conny Larsson Strömnäs, Norrbotten Foto Conny Larsson Kunskapen om både

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar

Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar RT9 Sweref 99TM Totalhöjd Layout Layout Nr X Y X Y Z [möh] [möh] A1 A2 S1 1337382

Läs mer

Linjära ljudnivåer i olika positioner längs v rum

Linjära ljudnivåer i olika positioner längs v rum UPPDRAG Sammanställning ljudresultat vindkraftpark Högaholma PROJEKTNUMMER 1321486 HANDLÄGGARE Erik Wennberg DATUM 214-9-3 REV Samtliga tersband som är presenterade nedan är plottade som linjära ljudnivåer.

Läs mer

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Trafikbuller PM Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Säffle kommun WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

!"##$%&#'$()#"#*&+,-+.#,"#-/+0$11',%&0+.2,/0,3"#2)+&-',4., 562%'&7682$#,,! "#$%$!&'(%!)*+!,!-.//%0$%1!2.++*34!2.++*35*46!$,4(7'%3!(%3!8!0%9)*7),!

!##$%&#'$()##*&+,-+.#,#-/+0$11',%&0+.2,/0,3#2)+&-',4., 562%'&7682$#,,! #$%$!&'(%!)*+!,!-.//%0$%1!2.++*34!2.++*35*46!$,4(7'%3!(%3!8!0%9)*7),! "##$%&#'$()#"#*&+,-+.#,"#-/+0$11',%&0+.2,/0,3"#2)+&-',4., 562%'&7682$#,, "#$%$&'(%)*+,-.//%0$%12.++*342.++*35*46$,4(7'%3(%380%9)*7), +%//732/.:273;>?;@=A B%/$7'7)%= -7+5&//49C''37(42.3$.)%$D3%(7327//7(2.++*3%3E

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat PM 1 (6) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 (0)10 505 60 24 Mobil +46 (0)70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum NV Nordisk Vindkraft AB Johan Roger Lilla Bommen 1 411 04

Läs mer

Utredning externt industribuller

Utredning externt industribuller Utredning externt industribuller Kv Freden Större, Sundbyberg Uppdragsgivare: PROFI FASTIGHETER Referens: Anna Westman Vårt referensnummer: - Antal sidor + bilagor: + Rapportdatum: 0-0- Handläggande akustiker

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

Norra Lagnö Tynningö, Värmdö

Norra Lagnö Tynningö, Värmdö RAPPORT A 1 (11) Handläggare Per Lindkvist Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-03-02 Ralf Sass Trafikverket Uppdragsnr 702832 Tynningö vägfärja, Värmdö

Läs mer

Svensk Vindkraft. Allmänna råd vindkraftsbuller. Sammanfattning. Naturvårdsverket Via e-post. Ert diarienummer: 382-4665-06 Rv 2006-11-29

Svensk Vindkraft. Allmänna råd vindkraftsbuller. Sammanfattning. Naturvårdsverket Via e-post. Ert diarienummer: 382-4665-06 Rv 2006-11-29 Svensk Vindkraft Naturvårdsverket Via e-post Ert diarienummer: 382-4665-06 Rv 2006-11-29 Allmänna råd vindkraftsbuller Svensk Vindkraft (samarbetsorgan för Vindkraftsleverantörerna i Sverige ViS, Vindkraftens

Läs mer

Hör nytt om ljud. Martin Almgren, ÅF-Ingemansson

Hör nytt om ljud. Martin Almgren, ÅF-Ingemansson 1 Hör nytt om ljud Martin Almgren, ÅF-Ingemansson 2 3 4 Vindkraftverket står uppe på berget 5 6 7 8 Medvind åt alla håll samtidigt? Vindkraftverk Bostad 9 Vad finns det för nytt? Ljud från vindkraft i

Läs mer