Beräkning av lågfrekvent ljud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beräkning av lågfrekvent ljud"

Transkript

1 Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud Projekt: Kommun: Sköllunga Stenungsund Datum: Beräkning av lågfrekvent ljud Sammanfattning: Beräkningar avseende lågfrekvent ljud i ljudkänsliga punkter, motsvarande de närboende kring projekt Sköllunga, har gjorts med beräkningsmodellen Nord. Det beräknade lågfrekventa ljudet inomhus har jämförts mot Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent ljud inomhus. Beräkningar har gjorts för huvudalternativet med sex vindkraftverk och för den alternativa utformningen med tre vindkraftverk. I ingen av de närliggande bostäderna överstiger det beräknade lågfrekventa ljudet Folkhälsomyndighetens riktvärden, varken för alternativet med sex verk eller alternativet med 3 verk. Beräkningsmetod: Beräkningar avseende lågfrekvent ljud har utförts med beräkningsmetoden Nord i programvaran WindPRO. För att beräkna lågfrekvent ljud behöver man veta frekvensfördelningen på ljudet från vindkraftverken. Nord tar vid beräkning av ljudutbredningen hänsyn till områdets topografi, markens beskaffenhet, vind- och temperaturprofiler ovan mark. Beräkningarna tar även hänsyn till vindkraftsverkets oktavbandsfördelning över hela ljudspektrumet, från 25 till 1 Hz, vilket ger en noggrannare beräkning av ljudtrycket hos de närboende än vad naturvårdsverkets modell gör. Nord beräkningsmetod tar även mer hänsyn till luftens och terrängens dämpning av olika frekvenser vilket gör att det beräknade ljudtrycket i närliggande punkter kan skilja sig något från ljudberäkning enligt Naturvårdsverkets modell. Beräkningsmodellen ger ljudtrycket utomhus vid bostaden. Inga riktvärden finns för lågfrekvent ljud utomhus. För att jämföra och klargöra om Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent ljud inomhus (FoHMFS 14:13) kan klaras används en standard för fasaddämpning av dansk modell (Hoffmeyer o Jakobsen). Fasaddämpningen visas i tabell 1. Tabell 1: Fasaddämpning (Hoffmeyer o Jakobsen) Frekvensband (Hz) Fasaddämpning (db) 6,7 7,6 1,3 14,2 17,5 18,4 17,5 18,6 22,4 Den danska modellen är testad mot mätningar av lågfrekvent ljud inomhus i Danmark. Fasaddämpningen förväntas vara högre än värdena i tabell 1 för 8-9 % av typiska danska bostäder. Isoleringen i danska hus är dessutom överlag sämre än i typiska svenska Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 3 Marknadsvägen Rabbalshede

2 Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud bostäder. Användning av värdena i tabell 1 innebär låga värden på fasaddämpning, varför den verkliga ljudnivån inomhus i svenska bostäder torde vara lägre än nedan beräknade ljudnivåer. Förutsatt att det ekvivalenta ljudtrycket utomhus vid fasad inte överstiger 4 db(a) och att Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus är uppfyllda är det inte troligt att allvarliga störningar till följd av lågfrekvent buller från vindkraft är att vänta. Två beräkningar har gjorts, en för huvudalternativet med sex vindkraftverk och en för den alternativa utformningen med tre verk som även tar hänsyn till ljudkrav 4 db(a) vid fastighet Sköllunga 2:7. Närliggande verk, i projekteringsskedet och befintliga, har tagits med i beräkningen för att få den kumulativa ljudpåverkan. Vindkraftverk av fabrikatet Vestas har använts i projekt Sköllunga. Se tabell 2 för information om det använda vindkraftverket i projekt Sköllunga samt använda vindkraftverk i de närliggande vindparkerna. Tabell 2: Information om vindkraftverk i beräkningen Projekt/Vindpark Sköllunga Ljungskile Svenshögen Högen Fabrikat Vestas Vestas Vestas Typ V V V9-2. Rotordiameter 112 m 112 m 9 m Navhöjd 119 m 144 m 15 m Effekt per verk 3.3 MW 3.3 MW 2. MW Total ljudeffektnivå (vid 8 m/s på 1 m höjd) Mode = 16.5 db(a) Mode 2 = 14.5 db(a) Mode = 16.5 db(a) Mode 1 = 15.5 db(a) Mode = 14. db(a) Mode 1 = 13. db(a) Projekt/Vindpark Västra Berg Sannersby 2 Sannersby 1 (befintlig) Fabrikat Enercon Enercon Vestas Typ E E V9-2. Rotordiameter 82 m 82 m 9 m Navhöjd 98 m 18 m 15 m Effekt per verk 2.3 MW 2.3 MW 2. MW Total ljudeffektnivå (vid 8 m/s på 1 m höjd) Mode = 14. db(a) Mode = 14. db(a) Mode = 14. db(a) En del av vindkraftverken kommer behövas modas ner. När verket modas ner sjunker källjudet och därmed minskar också vindparkens ljudutbredning. Ljudeffekten för de olika moden visas i tabell 2. Ljud från vindkraftverk är turbinspecifikt och frekvensspektrumet skiljer sig åt mellan olika verkstyper. Frekvensspektrum kan även skilja mellan olika exemplar av samma verkstyp. Tillverkaren, Vestas, har försett oss med frekvensspektrum för det specifika vindkraftverket och de olika moden som används i beräkningen. Frekvensspektrum för Enercon verken är baserat på ljudmätningar utförda av ÅF på befintliga E MW verk i Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 2 av 3 Marknadsvägen Rabbalshede

3 Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud Bohuslän. Nord tar i beräkningarna hänsyn till såväl låga som höga frekvenser och dess egenskaper vid ljudutbredning. Beräkningarna är utförda för fallet med positiv temperaturgradient (,5 C/m) vilket motsvarar svag inversion och sker framför allt nattetid under klara, vindstilla nätter. Vid positiv temperaturgradient böjs ljudvågorna neråt och ljudkällor kan höras på långa avstånd. De lågfrekventa ljudnivåerna är beräknade för medvindsfallet för respektive bostad, d.v.s. för den vindriktning då den beräknande ljudnivån vid bostaden är högst. Frekvensspektrum för respektive verkstyp och mode samt övriga förutsättningar i beräkningen, så som beräkningsparametrar och indexering av de ljudkänsliga punkterna, finns i Bilaga 1: Nord huvudalternativ 6 verk och Bilaga 2: Nord alternativ utformning 3 verk. Beräkningsresultat: Enligt Nord-beräkningen uppfylls riktvärdet om 4 db(a) utomhus vid alla bostäder kring parken för båda alternativen, se bilaga 1 och 2. De beräknade lågfrekventa ljudnivåerna inomhus samt en jämförelse mellan beräknad ljudnivå och Folkhälsomyndighetens riktvärden i de ljudkänsliga punkterna närmast vindparken redovisas i tabellerna och graferna på kommande sidor. Tabell 3 innehåller resultaten för huvudalternativet på sex vindkraftverk och tabell 4 visar resultaten för tre vindkraftverk. I ingen av beräkningspunkterna kring projekt Sköllunga överstiger det lågfrekventa ljudet Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent ljud inomhus, varken för alternativet med sex verk eller alternativet med 3 verk. I beräkningen har det antagits låga värden på fasaddämpning i bostäderna, vilket ger högre beräknade nivåer av lågfrekvent ljud inomhus än vad som är troligt i verkligt fall. Beräkningarna har utförts för fallet med positiv temperaturgradient vilket gör att ljudvågorna böjs neråt och dämpar ljudutbredningen mindre än för fallet med negativ temperaturgradient. Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 3 av 3 Marknadsvägen Rabbalshede

4 Tabell 3: Resultat lågfrekvent ljud inomhus i ljudkänsliga punkter för huvudalternativet 6 verk Huvudalternativ med 6 verk (ingen ljudhänsyn till Sköllunga 2:7) Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt A Sköllunga 3:1 Frekvensband (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 4,4 38,6 29,4 29,3 23,7 21,9 24,4 17,7 11,8 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt A Sköllunga 3:1 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt B Sköllunga 3:4 (Maden) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 39,7 37,7 28,3 28,4 22,8,9 23,1 17,2 11,3 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt B Sköllunga 3:4 (Maden) 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt C Sköllunga 7:1 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 36,8 34,8 25,8 25,3,2 19,1 22,4 15,3 8,1 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt C Sköllunga 7:1 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt D Västersjön 1:7 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 36,7 34, ,1 17,9 15,2 16,9 12,3 7,3 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt D Västersjön 1:7 4 1 FoHMFS 14:13

5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt E Västersjön 1:12 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 37,4 35,3 25,1 25,7 18,6 15,5 16,8 12,1 7,4 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt E Västersjön 1: FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt F Västersjön 1:1 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 38,2 36,2 26,3 27,1,7 18,5,6 16,3 11,5 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt F Västersjön 1:1 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt G Västersjön 1: Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 4,1 38,4 28,6 29,9 23,4 21,1 22,9 17,2 1,3 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt G Västersjön 1: 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt H Tåsteröd 1:4 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 37,1 35,2 25,2 26,2 19,8 17,7 14,9 9,7 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt H Tåsteröd 1:4 4 1 FoHMFS 14:13

6 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt I Tåsteröd 1:5 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 29,3 26,5 16,5 15,2 8,7 6 7,5,5-5,5 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt I Tåsteröd 1:5 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt J Sköllunga 1:15 (Lunnelycka) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 36,4 34,2 25,2 24,4 19,4 18,4 21,4 13,6 7,1 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt J Sköllunga 1:15 (Lunnelycka) 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt K Sköllunga 2:6 (Källtorp) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 36,5 34,3 25,1 24,7 19,4 18,5 21,8 14,9 9,8 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt K Sköllunga 2:6 (Källtorp) 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt L Sköllunga 2:4 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 36,9 34,9 26,2 25, , ,1 9,1 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt L Sköllunga 2:4 4 1 FoHMFS 14:13

7 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt N Sköllunga 3:3, 4:3 (Hembygds Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 39 36,4 27,5 27,2 22,2 21,1 24,1 16,5 9,7 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt N Sköllunga 3:3, 4:3 (Hembygds 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt O Sköllunga 3:6 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 35, ,3 19,4 18,3 21,8 14,5 8,2 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt O Sköllunga 3:6 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt P Sköllunga 3:9 (Heden) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 33,6,8 21,2 14,4 12,7 15,7 1,5 5,8 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt P Sköllunga 3:9 (Heden) 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt Q Mjösund 1:6 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 39 36,1 25,1 25,7,1 19, ,2 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt Q Mjösund 1:6 4 1 FoHMFS 14:13

8 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt R Mjösund 1:51 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 38, ,1 26,8,5 18,4,6 15,1 8,6 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt R Mjösund 1: FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt S Mjösund 1:52 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 37,5 35,3 25,2 26,5,6 18,9 21,3 15,9 1,1 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt S Mjösund 1: FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt T Stubberöd 1:6 (Rågården) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 35,6 33,2 23, ,4 15,7 18,7 13 8,2 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt T Stubberöd 1:6 (Rågården) 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt U Sköllunga 1:12 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 39 37,2 28,1 27,7 22,5 21,2 24,2 17,2 1,3 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt U Sköllunga 1: FoHMFS 14:13

9 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt V Lilla Edet, Stena Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 39,2 36,9 27,6 26,9 21,5 18,9 18,9 13,9 7,8 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt V Lilla Edet, Stena 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt W Lilla Edet, Varpeviken Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 42,6 4,8,8 32,2 25,9 23,2 24,1 18,9 12,9 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt W Lilla Edet, Varpeviken 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt X Hällebolund 1:1 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 42,8 41,1 31,2 32,7 26,2 24, ,7 12,6 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt X Hällebolund 1:1 4 1 FoHMFS 14:13

10 Tabell 4: Resultat lågfrekvent ljud inomhus i ljudkänsliga punkter för alternativ utforming 3 verk Alternativ utformning med 3 verk (ljudhänsyn även för fastighet M Sköllunga 2:7) Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt A Sköllunga 3:1 Frekvensband (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 4,3 38,5 29,2 29,2 23,5 21,7 24,2 17,4 11,3 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt A Sköllunga 3:1 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt B Sköllunga 3:4 (Maden) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 39,3 37, ,2 22,3,4 22,6 16,8 1,7 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt B Sköllunga 3:4 (Maden) 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt C Sköllunga 7:1 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 36,6 34,6 25,4 24,9 19,9 18, ,7 7,8 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt C Sköllunga 7:1 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt D Västersjön 1:7 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 36,7 34, , , ,3 7,3 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt D Västersjön 1:7 4 1 FoHMFS 14:13

11 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt E Västersjön 1:12 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 37,4 35,3 25,1 25,7 18,6 15,5 16,8 12,1 7,4 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt E Västersjön 1: FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt F Västersjön 1:1 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 38,1 36,2 26,2 27,7 18,5,7 16,4 11,5 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt F Västersjön 1:1 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt G Västersjön 1: Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 4,2 38,5 28,7 29,9 23,4 21,1 22,6 16,9 9,7 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt G Västersjön 1: 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt H Tåsteröd 1:4 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 37,1 35,3 25,3 26,2 19,9 17,7 14,7 9,4 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt H Tåsteröd 1:4 4 1 FoHMFS 14:13

12 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt I Tåsteröd 1:5 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 29 26,3 16,4 15,2 8,7 6 7,6,6-5,4 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt I Tåsteröd 1:5 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt J Sköllunga 1:15 (Lunnelycka) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 35,4 33,3 24, ,7,7 13,2 6,8 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt J Sköllunga 1:15 (Lunnelycka) 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt K Sköllunga 2:6 (Källtorp) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 36 33,9 24,6 24, ,1 21,6 14,8 9,8 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt K Sköllunga 2:6 (Källtorp) 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt L Sköllunga 2:4 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 36,6 35,1 26,4 26, ,5 21,8 13,8 7,4 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt L Sköllunga 2:4 4 1 FoHMFS 14:13

13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt M Sköllunga 2:7 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 4, ,7,1 24,2 22,5 25,2 18,7 12,8 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt M Sköllunga 2:7 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt N Sköllunga 3:3, 4:3 (Hembygds Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 39,2 36,4 27,3 27,2 22,9 23,9 16,1 9,4 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt N Sköllunga 3:3, 4:3 (Hembygds 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt O Sköllunga 3:6 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 35,4 33,5 24,8 23,9 19,1 18,1 21,4 14,2 8,4 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt O Sköllunga 3:6 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt P Sköllunga 3:9 (Heden) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 33,3,7,7 19,8 13,6 11,1 12,8 8,7 4,2 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt P Sköllunga 3:9 (Heden) 4 1 FoHMFS 14:13

14 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt Q Mjösund 1:6 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 38, ,9 25,6 19,9 19,1 21,7 15, Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt Q Mjösund 1:6 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt R Mjösund 1:51 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 37,8 35,8 25,8 26,6,3 18,4,7 15,1 9,2 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt R Mjösund 1: FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt S Mjösund 1:52 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 37, ,9 26,4,5 18,8 21,1 15,7 9,9 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt S Mjösund 1: FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt T Stubberöd 1:6 (Rågården) Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 35,8 33,4 23,9 23,1 17,3 15,3 17,6 11,9 7,1 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt T Stubberöd 1:6 (Rågården) 4 1 FoHMFS 14:13

15 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt U Sköllunga 1:12 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 38,8 37, ,7 22,4 21,1 24,2 16, Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt U Sköllunga 1: FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt V Lilla Edet, Stena Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 39,1 36,8 27,5 26,8 21,4 18,8 18,8 13,9 7,8 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt V Lilla Edet, Stena 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt W Lilla Edet, Varpeviken Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 42,6 4,8,7 32,2 25,9 23,2 24,1 18,9 12,9 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt W Lilla Edet, Varpeviken 4 1 FoHMFS 14:13 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt X Hällebolund 1:1 Frekvens (Hz) Folkhälsomyndighetens riktvärde inomhus (db) inomhus (db) 42,7 41,1 31,1 32,6 26,1 23,8 25,7 19,5 12,4 6 5 Lågfrekvent ljudnivå inomhus i ljudkänslig punkt X Hällebolund 1:1 4 1 FoHMFS 14:13

16 Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent buller Referenser: EMD International A/S (13): WindPRO User Manual Nord UK_WindPRO2.9_ENVIRONMENT.pdf Folkhälsomyndigheten (14): Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus [FoHMFS 14:13] Hoffmeyer D. and Jakobsen J. (1): Sound insulation of dwellings at low frequencies Lindkvist P. (1): Lågfrekvent buller från vindkraftverk Mätning och modellering i bostadsrum med avseende på ljudutbredning och ljudisolering Naturvårdsverket (13): Mätning och beräkning av ljud från vindkraft Vägledning Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 1 Marknadsvägen Rabbalshede

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: 03518-000089 Revisionshistoria Utgåva Datum Författare Ändring 01 21

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Manne Friman Tel +46105056072 Mobil +46701845772 manne.friman@afconsult.com PM03 1 (9) Datum Statkraft Södra Vindkraft AB Att: Jonas Nordanstig Box 233 202 09 Malmö Uppdragsnr 575593 Vindkraftpark

Läs mer

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindkraftpark Velinga Beräkningsdatum: 2013-09-24 Beställare: Vattenfall

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Hultema vindkraftpark, Motala Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: VKS

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (10) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2014-11-20 Vattenfall Vindkraft AB Att: Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46 10 505 84 22 Mobil +46 70 184 74 22 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-12-05 Varberg Energi AB Håkan Svensson Box 1043 432 13

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (8) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2013-12-04 VKS Vindkraft Sverige AB Att: Sandra Nordqvist Uppdragsnr

Läs mer

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46105058422 Mobil +46701847422 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-11-28 Arise Windfarm 21 AB Jennie Mantefors Box 808 301 18 Halmstad

Läs mer

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud PM 1 (5) Handläggare Tel +46 10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-09-10 Rabbalshede Kraft AB Karolina Tisell Marknadsvägen 1 457 55 Rabbalshede

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 Ljudnivå vad är det? 10+10=13 20+20=23 40+40=43 2 3 Ljudets tidsvariation 4 Ljudtrycksnivå och Ljudeffektnivå? 5 A-, C-vägning, dba, dbc 6 Akustik

Läs mer

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun Handläggare Elis Johansson Tel +46 10-5058422 Mobil +46 70-1847422 Fax +46 31-7747474 elis.johansson@afconsult.com RAPPORT 1 (26) Datum Camilla Ramusson E.On. Vind Sverige AB Carl Gustafs väg 1 205 99

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm repo001.docx 2012-03-29 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT LJUD ROSENHOLM Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 (12) S w e co Gjörwellsgatan

Läs mer

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud Handläggare Grönlund Josefin Tel +4610-5058458 Mobil +4670-1847458 Fax +4631-7747474 josefin.gronlund@afconsult.com RAPPORT B 1 (6) Datum Johanna Ottosson Triventus Consulting AB Box 33 311 21 Falkenberg

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Manne Friman, Per Lindkvist, Peter Arbinge,

Manne Friman, Per Lindkvist, Peter Arbinge, Manne Friman, manne.friman@afconsult.com, 070 184 57 72 Per Lindkvist, per.lindkvist@afconsult.com, 073 028 49 95 Peter Arbinge, peter.arbinge@afconsult.com, 072 562 64 67 Lågfrekvent buller och den nya

Läs mer

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun Handläggare Jens Fredriksson Tel +46 10 505 60 97 Mobil +46 70 184 57 97 E-post jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-11-26 Projekt-ID 701304 Rapport-ID Rapport 4 Kund Statkraft SCA Vind II AB Kontroll

Läs mer

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag Beräkningsmetoder och förklaringar Utredning om lågfrekvent ljud Beräkningsresultat

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Vindkraftpark Velinga, Tidaholms kommun

Vindkraftpark Velinga, Tidaholms kommun RAPPORT 1 (27) Handläggare Paul Appelqvist Datum 2013-09-24 Tel +46 10 505 60 24 Kund Mobil +46 70 184 57 24 Vattenfall Vindkraft AB Fax +46 10 505 00 10 Att: Sara Arvidsson paul.appeplqvist@afconsult.com

Läs mer

Ljudmätningar examensarbete

Ljudmätningar examensarbete Ljudmätningar examensarbete Stor-Rotliden Paul Appelqvist Senior Specialist ÅF Ljud & Vibrationer 2012-11-30 1 Bakgrund Examensarbete på ÅF i sammarbete med Vattenfall Vindkraft AB och KTH/MWL. Syfte Att

Läs mer

2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (11) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2015-09-29 Kabeko Kraft AB Att: Jesper Berg Uppdragsnr 711001

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

10372 Unna 3:10 mm, Godegård, Motala kommun Bullerutredning

10372 Unna 3:10 mm, Godegård, Motala kommun Bullerutredning Infrastruktur Byggnad Industri 10372 Unna 3:10 mm, Godegård, Motala kommun Bullerutredning Rapport 10372-09101300.doc Antal sidor: 5 Bilagor: A01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping 2009-10-15 g:\kontakt\dokument\10372\10372-09101300.doc

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Vad och Varför mäta? Emission Hur mycket låter vindkraftverket? Låter vindkraftverket mer eller mindre

Läs mer

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk MEDVERKANDE Sweco Energuide AB Stockholm Uppdragsledare: Magnus Bergman Utredare och text: Gabriella Nilsson GIS: Gabriella Nilsson Granskare:

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning vid Exxon Mobil Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-08100200 Antal sidor: 9 Bilagor: Bullerutbredningskarta - B1 Pumpning

Läs mer

PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK. WSP Environmental 2013-06-07

PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK. WSP Environmental 2013-06-07 PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK WSP Environmental 2013-06-07 Medverkande WSP Environmental Ansvarig: Utredare och text: Figurer & illustrationer: Göteborg & Malmö Christian Peterson, 010-722 72 43, Christian.Peterson@WSPGroup.se

Läs mer

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Innehåll - exempel 1 Martin Almgren, tel 010-505 84 54 martin.almgren@afconsult.com ÅF-Ingemansson 2 Grunder ljud, lågfrekvent ljud och infraljud Ljudalstring Tillståndsfrågor

Läs mer

LJUDMÄTNING AV KONSERTLJUD FRÅN DINA-SCENEN UNDER PORSLINSFESTIVALEN

LJUDMÄTNING AV KONSERTLJUD FRÅN DINA-SCENEN UNDER PORSLINSFESTIVALEN Rapport 13-126-R1 2013-09-11 7 sidor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 johan.jernstedt@akustikverkstan.se Direkt: 0730-62 59 53 LJUDMÄTNING AV KONSERTLJUD FRÅN DINA-SCENEN

Läs mer

Ljud från vindkraftverk. Lisa Granå WSP Akustik

Ljud från vindkraftverk. Lisa Granå WSP Akustik Ljud från vindkraftverk Lisa Granå WSP Akustik Min bakgrund Civ.Ing Väg och vatten (KTH) 1998 Examensarbete - ljud från havsbaserade vindkraftverk (Byggnadskonstruktör) 2000 2003 Licenciat KTH, ljud från

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

Vindkraftpark Kattegatt Offshore, Falkenberg kommun Ljudimmissionsberäkning

Vindkraftpark Kattegatt Offshore, Falkenberg kommun Ljudimmissionsberäkning Projekt: 562030 Rapport: 562030-C Datum: 2011-11-14 Antal sidor: 18 Bilagor: 1 Vindkraftpark Kattegatt Offshore, Falkenberg kommun Ljudimmissionsberäkning Uppdragsgivare: Triventus Consulting AB Emelie

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun

Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun RAPPORT A 1 (29) Handläggare Martin Almgren Tel +46 10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-06-10 NV Nordisk Vindkraft AB Patrik Sjöö Lilla Bommen

Läs mer

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se Banangränd Buller från varutransporter www.bjerking.se Sida 1 (4) Buller från varutransporter Uppdragsnamn Banangränd Viksjö 3:577 Lena Granqvist Plan- och exploateringsförvaltningen 177 80 Järfälla Uppdragsgivare

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26 Brandholmens reningsverk Mätning av industribuller L:\2012\2012-069 LH Brandholmen, Läckeby water AB PURAC\Rapporter\2012-069 r01.docx Beställare: Läckeby

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (35) 2013-10-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (35) 2013-10-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (35) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-11.30 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Samir Yazid,

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Framställan om omprövning av tillståndsvillkor

Framställan om omprövning av tillståndsvillkor SKRIVELSE 2014-01-31 Karsholm 1:4 Dnr. 2014-000096 Miljö- och hälsoskyddskontoret Miljöinspektör Cecilia Hammarberg Tfn: 044 / 13 55 50 E-post: cecilia.hammarberg@kristianstad.se Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

Bullermätning Koppersvägen, Stenungsund

Bullermätning Koppersvägen, Stenungsund Author Inger Wangson Phone +46 10 505 84 40 Mobile +46701847440 E-mail inger.wangson@afconsult.com Recipient Stenungsundshem AB Kenneth Funeskog Date 2015-06-25 rev.1 2015-09-15 707880 Bullermätning Koppersvägen,

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-10-07 Forskningsprogram Vindkraft i kallt klimat Project

Läs mer

Vem vet hur nästa generation vindkraftverk kommer att se ut?

Vem vet hur nästa generation vindkraftverk kommer att se ut? Vem vet hur nästa generation vindkraftverk kommer att se ut? Leva och bo med vindkraft Hur påverkar vindkraften vardagen för de människor som lever nära ett vindkraftverk? Och hur påverkas bygden när vindkraft

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09 UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER Turistgården Töcksfors 2013-04-09 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Jörgen Stomberg WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 010-72 25 791,

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft 1 Referenser för ÅF och Martin Almgren ÅF mer än 100 år. 4000 konsulter. Inom vindkraftområdet arbetar ÅF med det mesta ÅF-Ingemansson 52 års erfarenhet

Läs mer

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Trafikbuller PM Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Säffle kommun WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat PM 1 (6) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 (0)10 505 60 24 Mobil +46 (0)70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum NV Nordisk Vindkraft AB Johan Roger Lilla Bommen 1 411 04

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Svensk Vindkraft. Allmänna råd vindkraftsbuller. Sammanfattning. Naturvårdsverket Via e-post. Ert diarienummer: 382-4665-06 Rv 2006-11-29

Svensk Vindkraft. Allmänna råd vindkraftsbuller. Sammanfattning. Naturvårdsverket Via e-post. Ert diarienummer: 382-4665-06 Rv 2006-11-29 Svensk Vindkraft Naturvårdsverket Via e-post Ert diarienummer: 382-4665-06 Rv 2006-11-29 Allmänna råd vindkraftsbuller Svensk Vindkraft (samarbetsorgan för Vindkraftsleverantörerna i Sverige ViS, Vindkraftens

Läs mer

Norra Lagnö Tynningö, Värmdö

Norra Lagnö Tynningö, Värmdö RAPPORT A 1 (11) Handläggare Per Lindkvist Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-03-02 Ralf Sass Trafikverket Uppdragsnr 702832 Tynningö vägfärja, Värmdö

Läs mer

Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24. Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10

Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24. Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10 RAPPORT B 1 (16) Handläggare Paul Appelqvist Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24 Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10 Mästargatan 5 paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7 Uppdragsnr: 10122794 1 (5) Bilaga B7 PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

!"##$%&#'$()#"#*&+,-+.#,"#-/+0$11',%&0+.2,/0,3"#2)+&-',4., 562%'&7682$#,,! "#$%$!&'(%!)*+!,!-.//%0$%1!2.++*34!2.++*35*46!$,4(7'%3!(%3!8!0%9)*7),!

!##$%&#'$()##*&+,-+.#,#-/+0$11',%&0+.2,/0,3#2)+&-',4., 562%'&7682$#,,! #$%$!&'(%!)*+!,!-.//%0$%1!2.++*34!2.++*35*46!$,4(7'%3!(%3!8!0%9)*7),! "##$%&#'$()#"#*&+,-+.#,"#-/+0$11',%&0+.2,/0,3"#2)+&-',4., 562%'&7682$#,, "#$%$&'(%)*+,-.//%0$%12.++*342.++*35*46$,4(7'%3(%380%9)*7), +%//732/.:273;>?;@=A B%/$7'7)%= -7+5&//49C''37(42.3$.)%$D3%(7327//7(2.++*3%3E

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Konsekvenser av nya regelverk om industri- och trafikbuller Bullernätverket 5 november 2014. Lisa Johansson

Konsekvenser av nya regelverk om industri- och trafikbuller Bullernätverket 5 november 2014. Lisa Johansson Konsekvenser av nya regelverk om industri- och trafikbuller Bullernätverket 5 november 2014 Lisa Johansson Problem med dagens riktvärden och praxis Buller lyfts ofta fram som ett hinder för bostadsbyggande

Läs mer

Utredning externt industribuller

Utredning externt industribuller Utredning externt industribuller Kv Freden Större, Sundbyberg Uppdragsgivare: PROFI FASTIGHETER Referens: Anna Westman Vårt referensnummer: - Antal sidor + bilagor: + Rapportdatum: 0-0- Handläggande akustiker

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Yttrande till mark- och miljödomstolen angående överklagan av länsstyrelsens beslut, mål nr

Yttrande till mark- och miljödomstolen angående överklagan av länsstyrelsens beslut, mål nr Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-10-28 Handläggare Anna Lönn Telefon: 08-508 28 874 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-11-17 p. 10 Yttrande till mark- och miljödomstolen

Läs mer

Ljudutredning vindkraftpark Kvilla, Torsås kommun

Ljudutredning vindkraftpark Kvilla, Torsås kommun Hanläggare Paul Appelqvist Telefon +46 1 55 6 24 Mobil +46 7 184 57 24 E-post Paul.appelqvist@afconsult.com Datum 215-4-2 Projekt ID 7926 Rapport ID 7926 Rapport A Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i

Läs mer

Enköping, Industri -och handelsområde

Enköping, Industri -och handelsområde Projektrapport Enköping, Industri -och handelsområde Projekt: 60-03318 Rapport 60-03318-08061000 Antal sidor: 6 Bilagor: A01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping 2008-06-10 ÅF-Ingemansson AB Klubbhusgatan

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

PM Nobel Center, Stockholm Byggbuller

PM Nobel Center, Stockholm Byggbuller Uppdrag 10191409 1 (6) Handläggare: Tobias Gredenman, Stockholm 2015-02-06 PM 10191409 Nobel Center, Stockholm Byggbuller Bakgrund har fått i uppdrag att utföra en översiktlig beräkning och bedömning av

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

Trafikbullerutredning för detaljplan Järfälla Säby 3:69

Trafikbullerutredning för detaljplan Järfälla Säby 3:69 Beställare: Gerson Real Estate AB Referens: Jacob Gersson Trafikbullerutredning för detaljplan Järfälla Säby 3:69 Uppdrag Uppdraget avser en kartläggning av trafikbuller med bakgrund av att nybyggnation

Läs mer

Bullerutredning Torngatans förlängning

Bullerutredning Torngatans förlängning Älmhults kommun Bullerutredning Torngatans förlängning Förhandskopia Malmö 011-01-11 Bullerutredning Torngatans förlängning Datum 011-01-11 Uppdragsnummer 6166159 Utgåva/Status Förhandskopia Erik Hedman

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Vindkraftseminarium Örebro 7 februari 2012

Vindkraftseminarium Örebro 7 februari 2012 Vindkraftseminarium Örebro 7 februari 2012 Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket 2012-02-10 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Innehåll Ljud (riktlinjer, villkor, beräkning) Lågfrekvent

Läs mer

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun UPPDRAG Underlag till detaljplan, Granlunda, Bergsåker UPPDRAGSNUMMER 3230687000 Revision UPPDRAGSLEDARE Agnieszka Tolf UPPRÄTTAD AV Camilla Gradin GRANSKAD AV Henrik Naglitsch DATUM Äldreboende Granlunda

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4047-A / Revidering: 2012-06-08 (5) Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer., Uddevalla beräkning av buller inför nybyggnation av bostäder Till denna rapport hör bullerkartor 4047-112,

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

RAPPORT Lågfrekvent buller från färjor i Trelleborgs hamn. Mätning och beräkning för bostäder längs med Järnvägs-, Hamn- och Strandgatan.

RAPPORT Lågfrekvent buller från färjor i Trelleborgs hamn. Mätning och beräkning för bostäder längs med Järnvägs-, Hamn- och Strandgatan. RAPPORT Lågfrekvent buller från färjor i Trelleborgs hamn. Mätning och beräkning för bostäder längs med Järnvägs-, Hamn- och Strandgatan. 2007-06-21 Upprättad av: Frank Andersson Granskad av: Alf Andreasson

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

RAPPORT 15059 A 1 (11)

RAPPORT 15059 A 1 (11) RAPPORT 15059 A 1 (11) Kund Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Hanna Fürstenberg Danielson 135 81 Tyresö Datum 2015-05-26 Rapport A Tyresövallen, Tyresö Ljud från idrottsplats Uppdragsnummer 15059

Läs mer

Datum 2015-08-28. Projekt ID 701304. Analys långtidsljudmätningar vindpark Ögonfägnaden

Datum 2015-08-28. Projekt ID 701304. Analys långtidsljudmätningar vindpark Ögonfägnaden Handläggare Jens Fredriksson Telefon +46 10 505 60 97 Mobiltelefon +46 70 184 57 97 E-mail jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-08-28 Projekt ID 701304 Mottagare Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Ljud från vindkraftverk. Structor Akustik AB. Min bakgrund. Vad är ljud? Ljudnivåskalan. Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk. Structor Akustik AB. Min bakgrund. Vad är ljud? Ljudnivåskalan. Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Allmänt om ljud Alstring av vindkraftsbuller Maskering Störning från vindkraftsbuller Bedömningsgrunder Ljudutbredning i atmosfären Beräkningsmodeller Speciella

Läs mer