Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N kw - totalhöjd m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m"

Transkript

1 Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N kw - totalhöjd m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen Beräkningsdatum: Beställare: VKS Vindkraft Sverige AB Er referens: Ann-Sofi Laurin Vår handläggare: Paul Appelqvist Vår kvalitetsgranskare: Martin Almgren 1(7)

2 Innehållsförteckning Sida Titel Innehåll 3-5 Allmänna förutsättningar Verk- och beräkningsdata Sida 3 - Beräkningsförutsättningar Sida 4 - Ljuddata Sida 5 - Verksdata 6-7 Bilaga A01 Resultat ljudimmission Sida 6 - Punktberäkning Sida 7 - Ljudkarta Kvalitetsansvarig: Martin Almgren 2(7)

3 Beräkningsförutsättningar Vindpark Verktyp Antal verk Navhöjd [m] Totalhöjd [m] Ljudeffekt L wa Laxåskogen Nordex N kw ,5 106,5 Beräkningsparametrar i mjukvara Beräkningsprogram SoundPLAN 7.3 Beräkningsstandard Nord2000 Sökradie m Beräkningshöjd 1,5 m Lufttryck 1013,25 mbar Relativ luftfuktighet 70% Temperatur 15 C Temperaturgradient 0,05 C/m Råhetslängd enligt NV Rapport ,3 Höjd anemometer 10 m Vindhastighet 8 m/s Standardavvikelse vindhastighet 1,2 m/s Vindriktning Medvind åt alla håll Turbulenta vindhastighetsfluktuationer0,12 m4/3/s2 Turbulenta temperaturfluktuationer 0,008 K/s2 Effektiv flödesresistans mark Klass D Effektiv flödesresistans vatten Klass H Koordinatsystem RT gon V Lufttryck, relativ luftfuktighet samt temperatur är standardiserade meteorologiska värden enligt ISA-standarden, International Standard Atmosphere. Dessa värden används normalt i de flesta ljudberäkningar och rekommenderas bl.a. för ljudberäkningar av vindkraft i Nord2000 i den "good-practice-guide" som nyligen givits ut i Finland. Noterbart är också att beräkningarna är utförda för positiv temperaturgradient vilket motsvarar svag inversion. Värdet 0,05 C/m är det högsta värdet som är godkänt enligt mätmetoden för ljudimmission av vindkraft enligt den av Naturvårdsverket rekommenderade mätmetoden Elforsk 98:24. Ljudnivån vid positiv temperaturgradient blir i regel högre än vid negativ temperaturgradient. Kvalitetsansvarig: Martin Almgren 3(7)

4 Ljuddata Vindkraftverk 1) Reglerinställning Ljudeffekt 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Nordex N kw 2400 kw 105,0 76,7 86,4 90,8 96,0 97,8 99,4 98,9 95,1 84,3 Vindkraftverk 2) Reglerinställning Ljudeffekt 10 Hz 12,5 Hz 16 Hz 20 Hz 25 Hz 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz Nordex N kw 2400 kw 90,5 33,6 42,6 47,0 60,2 59,6 64,5 74,0 74,3 78,3 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 82,5 81,2 85,8 85 Vindkraftverk 3) Reglerinställning Ljudeffekt 25 Hz 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz Nordex N kw 2400 kw 106,5 61,2 66,1 75,6 75,9 79,9 84,1 82,8 87,4 86,6 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 630 Hz 800 Hz 1 khz 1,25k Hz 92,8 92,8 92,8 94,6 94,6 94,6 96,2 96,2 96,2 1.6 khz 2 khz 2,5 khz 3.15 khz 4 khz 5 khz 6.3 khz 8 khz 10 khz 95,7 95,7 95,7 91,9 91,9 91,9 81,1 81,1 81,1 Referens ljuddata: Frekvensspektrum i oktavband mellan 31,5 Hz-8000 Hz 1) och 1/3-oktavband (tersband) 2) mellan 10 Hz och 160 Hz har erhållits från leverantörens rapporter K0818_030005_EN Revision och K0818_050321_EN Revision 00. Använt frekvensspektrum motsvarar spektrum vid 8 m/s och navhöjd 141 m. För att kunna utföra beräkningar av lågfrekvent ljud har A-vägt oktavbandspektrum, för respektive frekvens, fördelats linjärt till tre tersband, därefter har leverantörens angivna tersbandsnivåer mellan 25 Hz och 160 Hz ansatts för dessa frekvenser, se 3) för använt spektrum. Det framtagna frekvensspektrumet har slutligen justerats linjärt till 106,5 dba, vilket motsvarar den garanterade ljudeffektnivån 105,0 dba för verktypen plus 1,5 db, vilket har adderats som skyddsåtgärd efter instruktion från bolaget. Beräkningarna gäller för de angivna ljudeffektnivåerna. ÅF ger ingen garanti för att dessa stämmer med verkens faktiska ljudeffektnivåer. Noterbart är dock att 105 dba i ljudeffektnivå motsvarar leverantörens garanterade värde för verktypen, vilket har viss marginal om det deklarerats på korrekt sätt. Därutöver har ytterligare 1,5 db adderats på den garanterade ljudeffektnivån som skyddsåtgärd. Slutligen finns marginal att reglera ner samtliga planerade vindkraftverk, som skyddsåtgärd, med upp till 4,0 db motsvarande 101,0 dba Kvalitetsansvarig: Martin Almgren 4(7)

5 Verksdata Namn X [m] Y [m] Navhöjd [m] Navhöjd nivå [möh] Marknivå [möh] Ljudeffekt beräkning [dba] Ytterligare marginal [dba] Reglerinställning Vindpark Laxåskogen ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw ,5 4, kw Kvalitetsansvarig: Martin Almgren 5(7)

6 Bilaga A01 - Punktberäkning Beräkningsdatum Namn X [m] Y [m] Z,mark [möh] Leq [dba] Leq [dbc] Leq [dbc] - Leq [dba] NSP_ ,9 48,0 17,1 NSP_ ,6 54,1 15,5 NSP_ ,7 44,4 18,7 NSP_ ,9 51,1 16,2 NSP_ ,2 50,9 16,7 NSP_ ,9 50,9 16,0 NSP_ ,1 51,2 16,1 NSP_ ,5 53,4 15,9 NSP_ ,1 43,1 19,0 NSP_ ,1 42,4 19,3 NSP_ ,4 52,4 16,0 NSP_ ,0 47,8 16,8 NSP_ ,1 47,5 17,4 NSP_ ,3 48,9 16,6 NSP_ ,7 48,4 16,7 NSP_ ,2 48,0 16,8 NSP_ ,3 48,6 17,3 NSP_ ,9 50,5 16,6 NSP_ ,7 50,1 16,4 NSP_ ,0 51,5 15,5 NSP_ ,2 45,4 18,2 NSP_ ,7 50,8 16,1 NSP_ ,8 44,9 18,1 NSP_ ,0 42,3 19,3 NSP_ ,3 43,4 19,1 NSP_ ,1 41,0 19,9 NSP_ ,1 41,2 20,1 NSP_ ,8 48,4 16,6 NSP_ ,9 47,5 17,6 NSP_ ,3 52,1 15,8 NSP_ ,4 51,4 16,0 NSP_ ,1 52,8 15,7 NSP_ ,8 52,9 15,1 NSP_ ,9 49,1 17,2 Beräkningen är gjord med antagande om att den ljudkänsliga mottagaren är på höjden 1,5 m ovan mark. För indexering av ljudkänsliga punkter se ljudkartan. Observera att om punktberäkningen och ljudutbredningskartan visar på motstridiga resultat, så är det i första hand punktberäkningen som är gällande. Ljudutbredningskartan fungerar som komplement till punktberäkningen. Beräkningsresultatet är redovisat med en decimal enligt instruktion från bolaget. För jämförelse mot villkorsvärde t används normalt ett värde avrundat till närmaste heltal enligt principen, 40,4 dba avrundas till 40 dba och 39,6 dba avrundas till 40 dba, s.k. svensk avrundning. En större skillnad mellan dbc och dba uppstår ofta för ljudkänsliga punkter på längre avstånd från vindkraftparker. Orsaken till detta är att höga frekvenser dämpas fortare än låga frekvenser varvid större skillnad uppstår på stora avstånd från en vindkraftpark. Ljudnivån i låga frekvenser blir dock inte högre än nära vindkraftparken utan dämpas också med avståndet. Kvalitetsansvarig: Martin Almgren 6(7)

7 Bilaga A01 - Ljudkarta Markera cell A1, infoga bild, justera höjd ca 17cm, bredd till 25 cm Kvalitetsansvarig: Martin Almgren 7(7)

8

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Kvantifiering av områden med lägre bakgrundsnivå än normalt vid vindkraftprojektering

Kvantifiering av områden med lägre bakgrundsnivå än normalt vid vindkraftprojektering Kvantifiering av områden med lägre bakgrundsnivå än normalt vid vindkraftprojektering Daniel Appel Master thesis written at the Royal Institute of Technology KTH, April 2008, Department of Aeronautical

Läs mer

Ljud, buller vad är det?

Ljud, buller vad är det? Ljud, buller vad är det? Senaste forskning och redovisning Wind Turbine Noise 2011 Martin Almgren, ÅF Almgren 2012 02 07 1 Ljud 2 Almgren 2012 02 07 Ljud Ljud är ett fysikaliskt fenomen som vi kan uppfatta

Läs mer

Gabrielsbergets vindkraftpark - kontrollprogram med avseende på fåglar Kontrollprogrammet kommer att behandla habitatförluster och störningar för häckande fåglar samt påverkan på flyttande fåglar. Nedan

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Thermia Atec bäst i test!

Thermia Atec bäst i test! bäst i test! Energimyndighetens test av luft/vattenvärmepumpar 2011 visar ger den största årliga besparingen. Sammanfattning av testresultatet har den högsta årsverkningsgraden av alla värmepumpar i testet.

Läs mer

Ekonomisk ytanalys för vindkraft

Ekonomisk ytanalys för vindkraft Centrum för VindkraftsInformation Ekonomisk ytanalys för vindkraft - om sambanden mellan vindkraftverks avstånd till kust, höjd över mark, inbördes avstånd och vindkraftverkens produktion/markanspråk Medelvind

Läs mer

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Som en del av projektet Rural Res skall ett antal platsers lämplighet för etablering av småskalig vindkraft studeras.

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Metoder för ljudnivåmätning i bostäder, skolor m m

Metoder för ljudnivåmätning i bostäder, skolor m m Kontaktperson Christian Simmons 2013-03-21 PX29048 1 (25) Energiteknik, akustik 010-516 50 27 christian.simmons@sp.se Er referens Patrik Hultstrand Socialstyrelsen Avdelningen för kunskapsstyrning Enheten

Läs mer

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK Teknik - Akustik Allmänt Sid. 168-169 Projektering Sid. 170-171 Dimensionering Sid. 172-173 Redovisning Sid. 174-175 Mätmetod Sid. 175 Appendix 1 - Faktarutor - Projektering Sid. 176-181 Appendix 2 - Grundbegrepp

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark Miljöanmälan enl. MB Hylletofta Vindkraftspark Juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ärende... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 6 Vindresurser...

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE

MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE 1 MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE Rapporten har sammanställts av Svensk Vindkraftförening (SVIF) med delfinansiering av Energimyndigheten Senast uppdaterad 2013-12-27 Sammanfattning Denna

Läs mer

Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012

Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012 Vindkraftpark Ljusne-Vallvik Sammanställning Samråd 2012-08-22 September 2012 SAMKRAFT AB Box 975, 801 33 Gävle Besöksadress Nobelvägen 2, 802 67 Gävle info@samkraft.se www.samkraft.se Innehållsförteckning

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 60 % bidrag 2008-11-26

Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 60 % bidrag 2008-11-26 Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 6 % bidrag 28-11-26 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT 28-11-26 26282 Författare Uppdragsnamn Jenny Edfast, Claes

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A Målnr SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2014-08-27 M 9473-13 060201 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Study on wind power station at Uvberget

Study on wind power station at Uvberget Study on wind power station at Uvberget Tobias Bäckström Examensarbete Elektroteknik 2004 Nr: E2891E EXAMENSARBETE, C-nivå i Elektroteknik Program Reg nr Omfattning Industriell datateknik, 120p Namn E2891E

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Störst på småskalig vindkraft!

Störst på småskalig vindkraft! Störst på småskalig vindkraft! Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Sid.Nr Företaget, verksamheten, vision och Affärsidé. 1 Vindkarta över Sverige. 2 Förutsättningar för ett lyckat resultat.

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer

Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt klimat nedisning, iskast och avisning. Elforsk rapport 04:13

Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt klimat nedisning, iskast och avisning. Elforsk rapport 04:13 Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt klimat nedisning, iskast och avisning Elforsk rapport 04:13 Göran Ronsten, FOI Maj 2004 Elforsk rapport 04:13 Förord Föreliggande projekt har genomförts av Göran

Läs mer