HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant :1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant :1"

Transkript

1 AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant :1 Beställare: Att: Infra City AB Arne Månsson Objekt: Infra City Öst, Upplands Väsby Uppdrag: Utredning av buller från befintlig transformatorstation till planerade bebyggelsen. Sammanfattning: Ljudet från transformatorstationen bedöms innehålla en tonkomponent vid 1 Hz, vilket innebär att riktlinjen för industribuller skärps med 5 db. Därmed får ljudnivån vid bostadsbebyggelsen inte överskrida 35 dba nattetid Med den utförda ljudmätning som underlag beräknas ljudnivåbidraget från anläggningen till 35 dba vid fasad av planerad bebyggelse. Därmed uppfylls riktlinjen för industribuller nattetid 22-7 vid bostadshuset. Ramböll Sverige AB Akustik Olivier Fégeant Granskad Andreas Novak O:\15AKU\1562\29\12967\ 6 Rapporter\12967r1.doc Ramböll Sverige AB Organisationsnummer Box 179, Krukmakargatan STOCKHOLM Tfn Fax

2 Ramböll Akustik Rapport nummer :1 2 (5) 1. Bakgrund Detaljplanarbetet för utvecklingen av InfraCity Öst fortskrider och ett bostadshus planeras i närheten av en befintlig transformatorstation, se bild 1 och 2. Ramböll Akustik har av InfraCity AB fått i uppdrag att utreda bullermiljön för de planerade bebyggelserna. Bullerutredningen avser främst vägtrafik på E4 och i planområdet men även buller från kringliggande verksamheter som transformatorstationen. Denna rapport redovisar resultatet av en ljudmätning utförd för att bestämma bullerbidraget från transformatorstationen till det planerade bostadshuset. Bild 1 och 2. Vy över transformatorstationen 2. Bedömningsgrunder Buller från transformatorstation räknas som externt industribuller och därmed omfattas av riktvärden enligt Externt industribuller-allmänna råd (SNV RR1978:5 rev.1983) som återges i tabell 1. I SNV RR1978:5 (rev.1983) står det följande: Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, slag i transportörer, lossning av järnskrot etc eller innehåller hörbara tonkomponenter eller bådadera skall för den ekvivalenta ljudnivån ett värde 5 dba-enheter lägre än vad som anges i tabellen tillämpas.

3 Ramböll Akustik Rapport nummer :1 3 (5) Tabell 1: Utomhusriktvärden för externt industribuller angivna som ekvivalent ljudnivå i dba. Tabellen gäller frifältsvärden för nyetablering av industri. Områdesanvändning 1) Ekvivalent ljudnivå i dba Högsta ljudnivå i dba läge FAST Bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap samt utbildningslokaler och vårdbyggnader Dag kl 7-18 Kväll kl samt söndag och helgdag kl 7-18 Natt Kl ) 55 Momentana ljud nattetid kl ) Vid de fall där kringliggande områden ej utgörs av angivna områdestyper bör bullervillkoren anges på annat sätt, t ex ljudnivå vid stadsplanegräns eller på ett visst avstånd från anläggningen 2) Värdet för natt behöver ej tillämpas för utbildningslokaler. 3. Mätningar Ljudnivån från stationen uppmättes på 1 m avstånd från stationen. Att mäta ljudet där bostadshuset är tänkt att stå, dvs 24 m från stationen, bedömdes som lönlöst pga ljudstörningarna från vägtrafiken på E4. I stället mättes ljudnivån på ett kortare avstånd och resultatet har använts för att beräkna ljudnivåbidraget till de planerade bostäderna på 24 m avstånd. Trots att mätningen utfördes nattetid och på kort avstånd från stationen var det omöjligt att mäta bullerbidraget från stationen utan inslag från vägtrafiken på E4. Mätningarna utfördes i fritt fält, dvs utan inverkan av reflekterande fasader vid mätpunkten, enligt Naturvårdsverkets meddelande 6/1984 "Metod för immissionsmätning av externt industribuller. Ljudnivån och dess ljudspektra har registrerats kontinuerligt varje sekund for senare bearbetning. Då ljudet bedömdes innehålla toner utfördes även en frekvensanalys av ljudet i smalband. 3.1 Mättid och datum Mätpersonal: Olivier Fégeant Mättid: 8 Juli 29, kl Meteorologiska betingelser: Uppehåll Temperatur ca 13º C Mätpunkter: Mätpunkt MP1, 1 m från transformatorstation i riktning mot det planerade bostadshuset

4 Ramböll Akustik Rapport nummer :1 4 (5) Figur 1. Läge för transformatorstation, mätpunkt MP1 och planerade bebyggelsen 3.2 Mätutrustning Tabell. Mätinstrument Benämning Fabrikant Typ Internbeteckning Analysator Norsonic Kalibrator Brüel & Kjaer Instrumentet är kalibrerat med spårbarhet till nationella och internationella referenser enligt vår kvalitetsstandard som uppfyller kraven i SS-EN ISO Datum för senaste kalibrering finns angiven i vår kalibreringslogg. 3.3 Uppmätta ljudnivåer På 1 m avstånd från stationen uppmättes ljudnivån till 43 dba. Frekvensspektrat i tersband, se figur 1, visar att bidraget från stationen är särskilt stark vid frekvenser 1 Hz, 2 Hz, 315 Hz och 63 Hz. Toppen vid 1 Hz bedöms härröra från avlägsen vägtrafik. Bortse man från frekvenser runt 1 Hz beräknas ljudbidraget från stationen till 41 dba vid MP1. För att bestämma om ljudet innehöll rena toner utfördes även en frekvensanalys i smalband och resultatet, se figur 2, utvärderades enligt Appendix 9 Objektiv metod för mätning av toner i Naturvårdsverkets meddelande 6/1984 "Metod för immissionsmätning av externt industribuller. Mätningen visar att ljudet innehåller en tonkomponent vid 1 Hz och därmed motiveras det att riktlinjen skärps med 5 db. Det innebär att bullerbidraget från anläggningen inte får överskrida 35 dba nattetid 22-7.

5 Ramböll Akustik Rapport nummer :1 5 (5) A-vägd ljudtrycksnivå i db Uppmätt A-vägd ljudtrycksnivå i punkt MP1 2 Hz 31.5 Hz 5 Hz 8 Hz 125 Hz 2 Hz 315 Hz 5 Hz 8 Hz 1.25 khz 2. khz 3.15 khz 5. khz Tersband Figur 2. Uppmätt ljudnivå per tersband i MP1 8. khz 6 Ljudtrycksnivå i db Frekvensspektrum av ljudtrycksnivå i MP Frekvens Figur 3. Uppmätt frekvensspektrum i MP1 4. Kommentarer till mätresultat Ljudet från transformatorstation bedöms innehålla en tonkomponent vid 1 Hz, vilket innebär att riktlinjen för industribuller skärps med 5 db och att ljudnivån vid bostadsbebyggelsen inte får överskrida 35 dba nattetid Ljudnivåbidraget från anläggningen beräknas uppgå till 41 dba på 1 m avstånd från anläggningen. Planerade bebyggelsen kommer att stå 24 m från stationen. Med hänsyn tagen till det ökade avståndet och avståndsdämpningen beräknas ljudnivån från stationen vid närmaste bostadsfasad beräknas till 35 dba. Därmed uppfylls riktlinjen för industribuller nattetid 22-7 vid bostadshuset.

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kontrollmätning av kylfläktar. Antal sidor: 8

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kontrollmätning av kylfläktar. Antal sidor: 8 RAPPORT R2012264-4 Beställare: Primula Byggnads AB, Sveavägen, Stockholm Vår referens: Torleif Falk tel: 0730-70 05 49 Antal sidor: 8 Datum: 2013-03-13 Uppdragsnummer: 2012264 Uppdragsledare: Lars Högberg,,

Läs mer

Ljudutredning Tvätthall

Ljudutredning Tvätthall Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK Stefan Lindqvist Jan Pons Monica Waaranperä 6108871 - R02 Datum 2011-05-09 Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Datum Åtgärdsplan för att hantera buller från fläktar på närliggande fastighet

Datum Åtgärdsplan för att hantera buller från fläktar på närliggande fastighet PM01 1 (6) Handläggare Jens Fredriksson Tel +46 10 505 60 97 Mobil +46 70-184 57 97 Fax +46 10 505 00 10 jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2013-03-27 AFA Fastigheter AB Henrik Arwidson Klara Södra Kyrkogata

Läs mer

Rapport: Snökanoner Väsjöbacken

Rapport: Snökanoner Väsjöbacken Rapport: Bullerutredning 2009-12-16 Beställare: Uppdragsnummer: 2226 Rapportnummer: 2226 - R01 Uppdragsansvarig Peter Malm 08-566 41078 Handläggare Peter Malm 08-566 41078 Kvalitetsgranskning Anna Färm

Läs mer

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26 Brandholmens reningsverk Mätning av industribuller L:\2012\2012-069 LH Brandholmen, Läckeby water AB PURAC\Rapporter\2012-069 r01.docx Beställare: Läckeby

Läs mer

Ljudmätning. Sammanfattning

Ljudmätning. Sammanfattning Uppdrag Strandhotell Beställare Stadsbyggnadsförvaltningen/Planavdelningen Att Anders Nordenskiöld Handläggare Jan Pons Granskare Michel Yousif Rapportnr 1320016500 Datum 2015-10-19 Rev2 2015-12-16 Ramböll

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kompletterande ljudutredning. Antal sidor: 10

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kompletterande ljudutredning. Antal sidor: 10 RAPPORT R2012264-2 Beställare: Primula Byggnads AB, Sveavägen, Stockholm Vår referens: Torleif Falk tele: 0730-70 05 49 Antal sidor: 10 Datum: 2012-10-23 Uppdragsnummer: 2012264 Uppdragsledare: Lars Högberg,,

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kontrollmätning av varutransporter till livsmedelsbutik. Antal sidor: 9

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kontrollmätning av varutransporter till livsmedelsbutik. Antal sidor: 9 RAPPORT R2012264-5 Beställare: Primula Byggnads AB, Sveavägen 33, Stockholm Vår referens: Torleif Falk tel: 0730-70 05 49 Antal sidor: 9 Datum: 2013-03-15 Uppdragsnummer: 2012264 Uppdragsledare: Lars Högberg,,

Läs mer

Utredning externt industribuller

Utredning externt industribuller Utredning externt industribuller Kv Freden Större, Sundbyberg Uppdragsgivare: PROFI FASTIGHETER Referens: Anna Westman Vårt referensnummer: - Antal sidor + bilagor: + Rapportdatum: 0-0- Handläggande akustiker

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Ekhagen 2:1, Jönköping Mätning av ljudnivåer från industriområde. Rapport doc Antal sidor: 8 Bilagor:

PROJEKTRAPPORT Ekhagen 2:1, Jönköping Mätning av ljudnivåer från industriområde. Rapport doc Antal sidor: 8 Bilagor: PROJEKTRAPPORT 12361 Ekhagen 2:1, Jönköping Mätning av ljudnivåer från industriområde Rapport 12361-17100200.doc Antal sidor: 8 Bilagor: Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson

Läs mer

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN.

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN. Rapport 15-242-R1 2016-01-14 4 sidor, 4 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 anders.grimmehed@akustikverkstan.se Direkt: 070-231 72 25 BULLERUTREDNING GÄLLANDE

Läs mer

Buller från pumpstation

Buller från pumpstation Uppdrag Beställare Att Handläggare Rapportnr Buller från pumpstation Göteborgs Stad Leif Fred Jan Pons[1b.Handläggare] 61411250567R2 Datum 2014-11-03 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg

Läs mer

Industribullerutredning Fixfabriksområdet, Detaljplan för bostäder och verksamheter inom stadsdelen Majorna- Kungsladugård i Göteborg

Industribullerutredning Fixfabriksområdet, Detaljplan för bostäder och verksamheter inom stadsdelen Majorna- Kungsladugård i Göteborg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 62-A /Susanne Andersson /Torbjörn Lorén Industribullerutredning Fixfabriksområdet, Detaljplan för bostäder och verksamheter inom stadsdelen

Läs mer

SL Kv Solvändan 1, Södertälje

SL Kv Solvändan 1, Södertälje RAPPORT A 1 (7) Handläggare Daniel Appel Tel 010 505 60 48 Mobil 070 184 57 48 Fax +46 10 505 00 10 daniel.appel@afconsult.com Datum 2013-08-09 Uppdragsnr 581644 Kv Solvändan 1, Södertälje Externbullerutredning

Läs mer

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN.

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN. Rapport 15-242-R1a 2016-05-30 5 sidor, 4 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 anders.grimmehed@akustikverkstan.se Direkt: 070-231 72 25 BULLERUTREDNING GÄLLANDE

Läs mer

Beställare: SELANDER AX ARKITEKTER AB genom Hans Ax Antal sidor: 11. Projekt: varav diagram: 8

Beställare: SELANDER AX ARKITEKTER AB genom Hans Ax Antal sidor: 11. Projekt: varav diagram: 8 Rapport R151703-1 Beställare: SELANDER AX ARKITEKTER AB genom Hans Ax Antal sidor: 11 Projekt: 151703 varav diagram: 8 Projektansvarig: Torgny Hållstrand Datum: 2015-06-22 Kv, Vilan 24, Tulegatan 42-46

Läs mer

RAPPORT Kv Sjöbotten, Älvsjö Industribullerutredning Upprättad av: Ulrica Kernen Granskad av: Olivier Fégeant

RAPPORT Kv Sjöbotten, Älvsjö Industribullerutredning Upprättad av: Ulrica Kernen Granskad av: Olivier Fégeant RAPPORT 10163910-04 Kv Sjöbotten, Älvsjö Industribullerutredning 2013-02-22 Upprättad av: Ulrica Kernen Granskad av: Olivier Fégeant RAPPORT 10163910-04 Kv Sjöbotten, Älvsjö Kund Sjælsö Sverige AB Söder

Läs mer

RAPPORT Kv Sjöbotten, Älvsjö Industribullerutredning Upprättad av: Ulrica Kernen Granskad av: Olivier Fégeant

RAPPORT Kv Sjöbotten, Älvsjö Industribullerutredning Upprättad av: Ulrica Kernen Granskad av: Olivier Fégeant RAPPORT 10163910-04 Kv Sjöbotten, Älvsjö Industribullerutredning 2013-10-09 Upprättad av: Ulrica Kernen Granskad av: Olivier Fégeant RAPPORT 10163910-04 Kv Sjöbotten, Älvsjö Kund Sjælsö Sverige AB Söder

Läs mer

RAPPORT A. Panncentralen i Fisksätra Externbullerutredning. ÅF Infrastructure AB. Handläggare Peter Arbinge. Datum Tel +46 (0)

RAPPORT A. Panncentralen i Fisksätra Externbullerutredning. ÅF Infrastructure AB. Handläggare Peter Arbinge. Datum Tel +46 (0) Handläggare Peter Arbinge Tel +46 (0)10 505 14 42 Mobil +46 (0)72 562 64 67 E-post peter.arbinge@afconsult.com Datum 2017-12-20 Projekt-ID 746361 Rapport-ID 746361-A Beställare Nacka kommun Panncentralen

Läs mer

Bullermätning Koppersvägen, Stenungsund

Bullermätning Koppersvägen, Stenungsund Author Inger Wangson Phone +46 10 505 84 40 Mobile +46701847440 E-mail inger.wangson@afconsult.com Recipient Stenungsundshem AB Kenneth Funeskog Date 2015-06-25 rev.1 2015-09-15 707880 Bullermätning Koppersvägen,

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning vid Exxon Mobil Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-08100200 Antal sidor: 9 Bilagor: Bullerutbredningskarta - B1 Pumpning

Läs mer

RAPPORT INDUSTRIOMRÅDE ÖRJASTÄPPAN, MORA MORA KOMMUN. Sweco AB Falun IT/Akustik. Per Norman

RAPPORT INDUSTRIOMRÅDE ÖRJASTÄPPAN, MORA MORA KOMMUN. Sweco AB Falun IT/Akustik. Per Norman repo03.docx 2012-03-29 RAPPORT MORA KOMMUN INDUSTRIOMRÅDE ÖRJASTÄPPAN, MORA Uppdragsnummer 1520512000 Skattning av bullernivåer vid närliggande bostäder baserat på varierande bullernivå/bullerdos per nyplanerad

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Grzegorz Czul UPPRÄTTAD AV. Johan Herzelius Perry Ohlsson Grzegorz Czul

UPPDRAGSLEDARE. Grzegorz Czul UPPRÄTTAD AV. Johan Herzelius Perry Ohlsson Grzegorz Czul - UPPDRAG Industribullerutredning, Sjukhusområdet, Lysekil kommun UPPDRAGSNUMMER 1065-001 UPPDRAGSLEDARE Grzegorz Czul UPPRÄTTAD AV Johan Herzelius Perry Ohlsson Grzegorz Czul DATUM -01-16 GRANSKAD AV

Läs mer

Forum Nacka, Palatinen, Nacka

Forum Nacka, Palatinen, Nacka Projektrapport Forum Nacka, Palatinen, Nacka Ljudmätningar Projekt: Rapport Antal sidor: 551922 551922-A 7 Uppdragsansvarig Stockholm Boris Lukic 2010-02-04 AF-Ingemansson SE-169 99 Stockholm, Sweden Phone

Läs mer

RAPPORT Kv Sjöbotten, Älvsjö Vibrationsutredning Upprättad av: Olivier Fégeant Granskad av: Ulrica Kernen

RAPPORT Kv Sjöbotten, Älvsjö Vibrationsutredning Upprättad av: Olivier Fégeant Granskad av: Ulrica Kernen RAPPORT 10163910-02 Kv Sjöbotten, Älvsjö Vibrationsutredning 2012-10-17 Upprättad av: Olivier Fégeant Granskad av: Ulrica Kernen RAPPORT 10163910-02 Kv Sjöbotten, Älvsjö Vibrationsutredning Kund Sjælsö

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Nordöstra Stadsskogen, Alingsås Bullerutredning inför ny detaljplan. Rapport doc Antal sidor: 10 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Nordöstra Stadsskogen, Alingsås Bullerutredning inför ny detaljplan. Rapport doc Antal sidor: 10 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT 10692 Nordöstra Stadsskogen, Alingsås Bullerutredning inför ny detaljplan.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Henrik Runström Datum 2018-08-28

Läs mer

2012-09-24 reviderad 2013-02-13. Bullerutredning för åtta verksamheter i Storängen, Huddinge R01. Uppdragsnummer: 232548

2012-09-24 reviderad 2013-02-13. Bullerutredning för åtta verksamheter i Storängen, Huddinge R01. Uppdragsnummer: 232548 1(13) 2012-09-24 reviderad Bullerutredning för åtta verksamheter i Storängen, Huddinge R01 Uppdragsnummer: 232548 Uppdragsansvarig: Åsa Fernell Modigh Handläggare Kvalitetsgranskning Nicklas Engström 010-452

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Crispin Dickson UPPRÄTTAD AV. Crispin Dickson

UPPDRAGSLEDARE. Crispin Dickson UPPRÄTTAD AV. Crispin Dickson PM UPPDRAG Buller Bussdepå Kristinehamn UPPDRAGSNUMMER 11963000 UPPDRAGSLEDARE Crispin Dickson UPPRÄTTAD AV Crispin Dickson DATUM 2015-01-20 PM Buller bussdepå Kristinehamn Sammanfattning Sweco Environment

Läs mer

Bestämning av insättningsdämpning

Bestämning av insättningsdämpning RAPPORT 1 (7) Handläggare Mikael Ekholm Tel +46 10 505 38 45 Mobil +46 72 239 61 94 Fax +46 10 505 38 01 mikael.ekholm@afconsult.com Datum 2014-01-09 CHRISTIAN BERNER AB Johan Westerlund 435 22 Mölnlycke

Läs mer

PM 10120552.01 2009-03-31

PM 10120552.01 2009-03-31 Uppdragsnr: 10120552 1 (6) PM 10120552.01 2009-03-31 Godsterminal Kils kommun Bullerutredning Sammanfattning LBC Frakt Värmland AB och Kils kommun har för avsikt att anlägga en terminal för förvaring och

Läs mer

Rapport nr ÅF Infrastruktur AB, Ljud & Vibrationer Beräkning av ljudnivåer från skateboardpark, Ängelholm

Rapport nr ÅF Infrastruktur AB, Ljud & Vibrationer Beräkning av ljudnivåer från skateboardpark, Ängelholm RAPPORT 1 (12) Handläggare Carl Pilman Tel 010-505 50 92 Mobil 072-209 29 26 carl.pilman@afconsult.com Datum 2013-10-23 Peter Björkqvist Kultur- och fritidsförvaltningen peter.bjorkqvist@engelholm.se Uppdragsnr

Läs mer

INDUSTRIBULLERUTREDNING SLAGTOFTA, HÖRBY

INDUSTRIBULLERUTREDNING SLAGTOFTA, HÖRBY R01-250339 INDUSTRIBULLERUTREDNING SLAGTOFTA, HÖRBY SLUTRAPPORT 2013-07-03 Uppdrag: Titel på rapport: Status: Datum: 2013-07-03 250339, Bullerutredning för ny tankstation i Hörby Industribullerutredning

Läs mer

Norra Lagnö Tynningö, Värmdö

Norra Lagnö Tynningö, Värmdö RAPPORT A 1 (11) Handläggare Per Lindkvist Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-03-02 Ralf Sass Trafikverket Uppdragsnr 702832 Tynningö vägfärja, Värmdö

Läs mer

Hämplingen 21. Bullerutredning. Sammanfattning. Uppdrag Hämplingen 21 Beställare Formbetong Anläggning AB Att. Rapportnr

Hämplingen 21. Bullerutredning. Sammanfattning. Uppdrag Hämplingen 21 Beställare Formbetong Anläggning AB Att. Rapportnr Uppdrag Hämplingen 21 Beställare Formbetong Anläggning AB Att Handläggare Jan Pons Rapportnr 1320017093 Datum 2016-09-01 Rev1 2017-08-31 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS FÖRSKOLA BULLER FRÅN TRANSPORTER TILL SKOLAN SAMT LEKANDE BARN PÅ SKOLGÅRDEN

URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS FÖRSKOLA BULLER FRÅN TRANSPORTER TILL SKOLAN SAMT LEKANDE BARN PÅ SKOLGÅRDEN Uppdragsnummer: 10176234_05 1 (6) WSP Akustik 120 31 Stockholm Projektengagemang Projektledning Hus Att. Lena Pettersson Box 47146 100 74 Stockholm Stockholm 2013-04-16 PM URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS

Läs mer

PM Akustik Ljud från skateboardpark, kv Microfilmen

PM Akustik Ljud från skateboardpark, kv Microfilmen 1 Uppdragsgivare: Idrottsförvaltningen Projekt: Skateboardpark kv. Microfilmen Projektnummer: 09047-2 Antal sidor: 5 Stockholm 2009-06-18 PM Akustik Ljud från skateboardpark, kv Microfilmen 1. Inledning

Läs mer

Bullerutredning. Förutsättningar för kv. Härnevi 1:17 mot gällande riktvärden

Bullerutredning. Förutsättningar för kv. Härnevi 1:17 mot gällande riktvärden Bullerutredning Förutsättningar för kv. Härnevi 1:17 mot gällande riktvärden Uppdragsgivare: Härnevi fastighets AB Referens: Mikael Rosenberg Vårt referensnummer: 14012-1 Antal sidor: 11 Rapportdatum:

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning/lastning av fartyg Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-09010900 Antal sidor: 14 Bilagor: Bullerutbredningskartor för de

Läs mer

Arrievägen 85, V Kärrstorp, Svedala kommun

Arrievägen 85, V Kärrstorp, Svedala kommun ÅF Infrastruktur AB, Ljud & Vibrationer Hallenborgs gata 4, 201 25 Malmö Tel. 010-505 52 14 / frank.andersson@afconsult.com Fax. www.afconsult.com Arrievägen 85, V Kärrstorp, Svedala kommun Projekt: PX

Läs mer

Orren 1 och 10, TBU Trafikbullerutredning Bjerking AB

Orren 1 och 10, TBU Trafikbullerutredning Bjerking AB 17U32060 och 10, TBU Trafikbullerutredning Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppdrag nr. 17U32060 Sida 1 (5) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn

Läs mer

BULLERUTLÅTANDE V ROSERSBERG - VERKSAMHETER

BULLERUTLÅTANDE V ROSERSBERG - VERKSAMHETER PM BULLERUTLÅTANDE V ROSERSBERG - VERKSAMHETER 2016-05-16 SAMMANFATTNING Tyréns akustikavdelning har givits i uppdrag att utreda den framtida bullersituationen från det planerade verksamhetsområdet, Västra

Läs mer

Kontrollmätning av ljud under byggtiden - Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker

Kontrollmätning av ljud under byggtiden - Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46701845724 E-mail paul.appelqvist@afconsult.com Recipient Statkraft SCA Vind AB Urban Blom Date 2014-12-15 Project ID 701304 Kontrollmätning av ljud

Läs mer

g ::-f-m--tf?

g ::-f-m--tf? Dnr U-'o.. Hand!;;.ggare 2011-12- 1 g 1-------::-f-m--tf? - --RAP ORTA l (11) Handläggare Datum Uppdragsnr Jens Fredriksson Tel +4610-505 60 97 Fax +4610-505 11 83 jens.fredriksson@afconsult.com Beställare

Läs mer

MÄTNING AV INDUSTRIBULLER FRÅN RENINGSVERKET, MARIESTAD

MÄTNING AV INDUSTRIBULLER FRÅN RENINGSVERKET, MARIESTAD Rapport 07-32 2007-04-26 4 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksg 4, 531 30 Lidköping, tel. 070-2317225 anders.bertilsson@akustikverkstan.se MÄTNING AV INDUSTRIBULLER FRÅN RENINGSVERKET, MARIESTAD

Läs mer

BRF Novilla, Bålsta. Ljudnivåmätning verksamhetsbuller i lägenhet

BRF Novilla, Bålsta. Ljudnivåmätning verksamhetsbuller i lägenhet BRF Ljudnivåmätning verksamhetsbuller i lägenhet 2018-09-20, s 2 (9) Författare Beställare: Beställarens projektnummer: Konsultbolag: Uppdragsnamn: Maja Karlsson Grosvenor Europe AB 699 Structor Akustik

Läs mer

Insjöavfarten, Värmdö kommun

Insjöavfarten, Värmdö kommun Uppdrag: 560988 Rapport: 560988 A Datum: 2011-01-26 Antal sidor: 3 Bilaga: 560988/A01 A03 Insjöavfarten, Värmdö kommun Buller från krossverksamhet Uppdragsgivare: JM Entreprenad AB Region Anläggning Martin

Läs mer

Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen

Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen PM FOJAB Arkitekter AB Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen Malmö 2013-09-30 Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning

Läs mer

Industribullerutredning

Industribullerutredning Industribullerutredning Förutsättningar för Storängen i Huddinge Uppdragsgivare: JM Bostad Stockholm Förvärv Referens: Lars Borgman Uppdragsnummer: P.062294.1.4.4 Antal sidor: 9 Rapportdatum: 2015-06-10

Läs mer

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller Handläggare Erik Backman RAPPORT 1 (6) Datum Rev 2011-09-29 Tel +46105055245 Uppdragsgivare Mobil +46702713584 REHAU AB erik.backman@afconsult.com Tony Berggren Rapport 552504 Uppdragsnr 552504 Dr. Westrings

Läs mer

Kallhälls Centrum PM trafikbuller & buller från uppställda pendeltåg

Kallhälls Centrum PM trafikbuller & buller från uppställda pendeltåg Stockholm 2014-11-19 Er beteckning: --- Vår beteckning: 2011-079 Kallhälls Centrum PM trafikbuller & buller från uppställda pendeltåg Järfälla kommun planerar en förtätning av Kallhälls Centrum. 2011 genomförde

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun Handläggare Elisabeth Persson Telefon 010-505 25 52 Mobil 072-505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Beställare Halmstads kommun Niklas Lidström niklas.lidstrom@halmstad.se 070-364 13 04 Datum

Läs mer

RAPPORT R Björknäs 1:1, Kocktorpsvägen i Nacka kommun. Beräkning av industribuller från Björknäs Bussdepå.

RAPPORT R Björknäs 1:1, Kocktorpsvägen i Nacka kommun. Beräkning av industribuller från Björknäs Bussdepå. RAPPORT R2016450-1 Beställare: Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka stadshus, 131 40 Nacka Att: Peter Bertilsson Antal sidor: 17 Datum: 2016-11-15 Uppdragsnummer: 2016450 Uppdragsledare: Lars Högberg, Tel:

Läs mer

Weland AB Jönköping Box Smålandsstenar

Weland AB Jönköping Box Smålandsstenar Soundcon AB Järnvägsgatan 9, 553 15 Jönköping, Sweden Phone +46 (0)36-440 98 80 www.soundcon.se Weland AB Jönköping 2019-02-06 Box 503 333 28 Smålandsstenar Er referens: Jonas Holmgren / Anna Carin Holm

Läs mer

SL Rissnedepån, Sundbyberg

SL Rissnedepån, Sundbyberg RAPPORT A 2012-06-21 1 (11) Handläggare Per Lindkvist Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-06-21 SL Maria Röjvall 105 73 Stockholm Lindhagensgatan 100 Uppdragsnr

Läs mer

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se Banangränd Buller från varutransporter www.bjerking.se Sida 1 (4) Buller från varutransporter Uppdragsnamn Banangränd Viksjö 3:577 Lena Granqvist Plan- och exploateringsförvaltningen 177 80 Järfälla Uppdragsgivare

Läs mer

Impulsljud från skutknackning

Impulsljud från skutknackning Impulsljud från skutknackning Uppdragsnummer: 150495 Beställare: Sveriges Bergmaterialindustri Att: Björn Strokirk Dokument: R150495-1 Datum: 2015-08-26 Antal sidor: 5 Uppdragsledare: Rickard Hellqvist

Läs mer

Del av Torp 2:80- bostäder vid Torpskolan (bostäder och centrumverksamhet)

Del av Torp 2:80- bostäder vid Torpskolan (bostäder och centrumverksamhet) RAPPORT 1 (7) Handläggare Erik Olsson Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-02-26 Lerums kommun Sektor samhällsbyggnad Planenheten 443

Läs mer

MÄTNING LÅGFREKVENT LJUD TÅG KURORTEN SKÖVDE

MÄTNING LÅGFREKVENT LJUD TÅG KURORTEN SKÖVDE Rapport 18-097-R1a 2018-04-03 4 sidor, 1 bilaga Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 0730-24 28 02 MÄTNING LÅGFREKVENT LJUD TÅG

Läs mer

Åkersberga Bygg & Trä/Woody bygghandel: placering av ljudkällor

Åkersberga Bygg & Trä/Woody bygghandel: placering av ljudkällor PM id.nr: 151-2-2 Datum: 16-02-01 Sida: 1 av 4 PM Akustik Åkersberga Bygg & Trä/Woody bygghandel: placering av ljudkällor I rapport 151-2-1 daterad 15-12-14 redovisades beräknade ljudnivåer vid planerade

Läs mer

Flis- och masshanteringsplats, Tyresö kommun Externbullerutredning

Flis- och masshanteringsplats, Tyresö kommun Externbullerutredning Projekt: 3006157 Rapport: 3006157 A Datum: 20090526 Antal sidor: 8 Bilagor: A01A09 Flis och masshanteringsplats, Tyresö kommun Externbullerutredning Uppdragsgivare: Tyresö kommun Bertil Eriksson 135 81

Läs mer

Nya bostäder längs Påvels väg i Skepplanda

Nya bostäder längs Påvels väg i Skepplanda Ale kommun Nya bostäder längs Påvels väg i Skepplanda Trafik-och verksamhetsbuller / Uppdragsnr: 105 13 49 Version: 1 2017-11-15 Uppdragsnr: 105 13 49 Version: 1 Nya bostäder längs Påvels väg i Skepplanda

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

Uppmätning av en referensanläggning för biltvätt (version 3)

Uppmätning av en referensanläggning för biltvätt (version 3) Sida 1 av 8 Autowash i Påarp AB Att. Håkan Nordin Maskinistgatan 10 260 33 PÅARP Dalby 2008-03-31 Uppmätning av en referensanläggning för biltvätt (version 3) Bakgrund Autowash i Påarp AB har gett undertecknad

Läs mer

Mätning av vibrationer i bostad vid Häradsvägen 1, Lerum

Mätning av vibrationer i bostad vid Häradsvägen 1, Lerum Handläggare Dario Bogdanovic Tel 0105050690 Mobil 0727015364 E-post dario.bogdanovic@afconsult.com Mottagare Lerum kommun Datum 2016-10-07 Projekt-ID 716637 Mätning av vibrationer i bostad vid Häradsvägen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Bramme

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Bramme PM 725887 rev. B 2016-12-22 1 (8) Kund: Leverantör: Trelleborgs Kommun ÅF Infrastructure AB Samhällsbyggnadsförvaltningen frank.andersson@afconsult.com Anders Bramme 070-1847488 Kv Herkules inkl. gårdshus

Läs mer

Nyköping resecentrum

Nyköping resecentrum Nyköping resecentrum 3314731320 INDIKATIVA TRAFIKBULLERMÄTNINGAR I BOSTÄDER VID NYKÖPINGS RESECENTRUM SWECO ENVIRONMENT AB OLOF ÖHLUND OLIVIER FÉGEANT Uppdragsledare Granskare Sammanfattning Nyköpings

Läs mer

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik RAPPORT 1 (8) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 31 74 74 74 johan.hassel@afconsult.com Datum 2012-05-10 Sweco Architects AB Magnus Larsson Gullbergs Strandgata

Läs mer

10372 Unna 3:10 mm, Godegård, Motala kommun Bullerutredning

10372 Unna 3:10 mm, Godegård, Motala kommun Bullerutredning Infrastruktur Byggnad Industri 10372 Unna 3:10 mm, Godegård, Motala kommun Bullerutredning Rapport 10372-09101300.doc Antal sidor: 5 Bilagor: A01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping 2009-10-15 g:\kontakt\dokument\10372\10372-09101300.doc

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Väbeln 8, Växjö Bullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 12 Bilagor: 8

PROJEKTRAPPORT Kv Väbeln 8, Växjö Bullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 12 Bilagor: 8 PROJEKTRAPPORT 12579 Kv Väbeln 8, Växjö Bullerutredning Rapport 12579-18052800.doc Antal sidor: 12 Bilagor: 8 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2018-05-28 www.soundcon.se

Läs mer

Arntorps verksamhetsområde, Kungälvs kommun.

Arntorps verksamhetsområde, Kungälvs kommun. Handläggare Hässel Johan Tel 010 505 84 27 Mobil 070 184 74 27 Fax 031 774 74 7 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum 2010-01-25 Uppdragsgivare Kungälvs Kommun Karin Gustafsson Nämndhuset Box

Läs mer

Buller vid planerat trygghetsboende, kompletterande rapport

Buller vid planerat trygghetsboende, kompletterande rapport AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD UPPDRAGSNUMMER Stefan Troëng 2014-04-03 2014-04-11 1320002418 Beställare: Att: Luleå kommun Nelli Nilsson Objekt: Bergnäset, Luleå Buller vid planerat trygghetsboende,

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Kraftvärmeanläggning, Stäket, Järfälla kommun Externbullerutredning

Kraftvärmeanläggning, Stäket, Järfälla kommun Externbullerutredning Projekt: 30-04714 Rapport: 30-04714-07081700-A Datum: 2007-03-12 Revision 1: 2007-08-17 Revision 2: 2007-08-23 Revision 3: 2007-09-27 Revision 4: 2007-10-03 Antal sidor: 9 Bilagor: 30-04714/A01 A05 Kraftvärmeanläggning,

Läs mer

Bullerutredning, etablering av ny handel i Sköndal

Bullerutredning, etablering av ny handel i Sköndal Bullerutredning, etablering av ny handel i Sköndal 0-0- Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 0-0-, Dnr 0-0 Upprättad av: Leonard Kolman Granskad av: Peter Sundgren Bullerutredning, etablering av

Läs mer

Ramböll har på uppdrag av Härryda Kommun utfört vibrationsmätningar som underlag till detaljplanearbete.

Ramböll har på uppdrag av Härryda Kommun utfört vibrationsmätningar som underlag till detaljplanearbete. Uppdrag Beställare Härryda Kommun Till PM nummer Anna-Kajsa Gustafsson Datum 2016-06-01 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm T: +46-10-615 60 00 D: +46-10-615 64 55 F: +46-10-615

Läs mer

Mätning av stomljud och komfortvibrationer från tunnelbanan i Kv. Trollhättan 33, Stockholm

Mätning av stomljud och komfortvibrationer från tunnelbanan i Kv. Trollhättan 33, Stockholm 590883 RAPPORT A 1 (8) Uppdragsansvarig Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com Datum 2013-12-04 AMF Fastighet 4037 113 88 Stockholm Referens:

Läs mer

Kombiterminal vid Rosersbergs södra industriområde, Sigtuna kommun

Kombiterminal vid Rosersbergs södra industriområde, Sigtuna kommun Handläggare Paul Appelqvist Tel +4610-505 00 00 Fax +4610-505 11 83 ingemansson@afconsult.com RAPPORT 1 (15) Datum Uppdragsnr 562354 Rev 1 2011-04-08: Ny layout för Etapp 2 Beställare Gävle Containerterminal

Läs mer

PM BULLERUTREDNING FÖR TRANSPORTVÄG MELLAN TÄKT OCH FABRIK VID CEMENTA I DEGERHAMN, MÖRBYLÅNGA KOMMUN

PM BULLERUTREDNING FÖR TRANSPORTVÄG MELLAN TÄKT OCH FABRIK VID CEMENTA I DEGERHAMN, MÖRBYLÅNGA KOMMUN UPPDRAGSNAMN Cementa FÖRFATTARE UPPDRAGSNUMMER DATUM 10229709 2017-08-24 PM BULLERUTREDNING FÖR TRANSPORTVÄG MELLAN TÄKT OCH FABRIK VID CEMENTA I DEGERHAMN, MÖRBYLÅNGA KOMMUN Göteborg 2017-08-24 WSP Sverige

Läs mer

Bullerutredning Kobben 2

Bullerutredning Kobben 2 Rapport LAHOLMS KOMMUN Malmö 2015-01-05 Datum 2015-01-05 Uppdragsnummer 1320010702 Utgåva/Status 1 Ingrid Berg Oscar Lewin Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

PM Skyddsavstånd till lantbruk

PM Skyddsavstånd till lantbruk Bilaga 1.1 (6) Bilaga till Detaljplan för bostäder inom Lunna 6:3 i Vallda, Kungsbacka kommun Datum: 2017-09-04 Bulleranalys Nuvarande förhållanden Inom fastigheten Lunna 17:1 bedrivs idag verksamhet med

Läs mer

Att: Björn Bandmann NACKA. Vår uppdragsansvarige: Åsa Stenman Norlander

Att: Björn Bandmann NACKA. Vår uppdragsansvarige: Åsa Stenman Norlander L:\2015\2015-189 ÅSN 10_Detaljplaner Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\11. Rapport\2015-189-11 r01. 2.docx Rapport nummer: 2015-189-11 r01 Datum: 2016-06-23 Utredning av omgivningsbuller Bild: White

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Perry Ohlsson UPPRÄTTAD AV. Grzegorz Czul

UPPDRAGSLEDARE. Perry Ohlsson UPPRÄTTAD AV. Grzegorz Czul UPPDRAG Detaljplan Lysevägen Göteborg UPPDRAGSNUMMER 104678 UPPDRAGSLEDARE Perry Ohlsson UPPRÄTTAD AV Grzegorz Czul DATUM GRANSKAD AV Perry Ohlsson Uppdrag Sweco har, av AB Lejonstaden, fått i uppdrag

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Bullermätning Handlägga buller på miljömyndigheten. Martin Almgren 27 april 2012

Bullermätning Handlägga buller på miljömyndigheten. Martin Almgren 27 april 2012 Bullermätning Handlägga buller på miljömyndigheten 1 Martin Almgren 27 april 2012 Mätning - innehåll Naturvårdsverkets anvisningar Mätning i praktiken trafik, industri och vindkraft Ackrediterade mätningar

Läs mer

Bullerutredning, Rev A

Bullerutredning, Rev A Bullerutredning, Rev A Förutsättningar för Kv Härnevi 1:17 mot gällande riktvärden Uppdragsgivare: Härnevi fastighets AB Referens: Mikael Rosenberg ACAD:s referensnummer: Antal sidor: 11 Revidering A:

Läs mer

Bullerutredning Malmporten muddring

Bullerutredning Malmporten muddring Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Malmporten buller Sjöfartsverket Jan Pons Michel Yousif 1320009291 AK1rev2 Datum 2015-08-27 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62

Läs mer

Beställare: Hemfosa Life Science AB genom Annika Liljegren Antal sidor: 13. Projekt: Varav bilagor: 7

Beställare: Hemfosa Life Science AB genom Annika Liljegren Antal sidor: 13. Projekt: Varav bilagor: 7 Rapport Hemfosa Life Science AB genom Annika Liljegren Antal sidor: 13 Projekt: 180402 Varav bilagor: 7 Projektansvarig: Niklas Jakobsson 2018-02-21, Järfälla Beräkning av buller från väg- och spårtrafik

Läs mer

UTREDNING AV ÅTGÄRDER FÖR INDUSTRITOMTEN MARTIN & SERVERA, POSTGÅRDEN, ÅRSTAFÄLTET

UTREDNING AV ÅTGÄRDER FÖR INDUSTRITOMTEN MARTIN & SERVERA, POSTGÅRDEN, ÅRSTAFÄLTET RAPPORT UTREDNING AV ÅTGÄRDER FÖR INDUSTRITOMTEN MARTIN & SERVERA, POSTGÅRDEN, ÅRSTAFÄLTET Godkänt dokument - Johan Emani, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2015-06-26, Dnr 2013-00525 SLUTRAPPORT 2015-02-26

Läs mer

RAPPORT R Kv. Anisen, Lingvägen, Hökarängen. Markvibrationer från tunnelbanan. Antal sidor: 11

RAPPORT R Kv. Anisen, Lingvägen, Hökarängen. Markvibrationer från tunnelbanan. Antal sidor: 11 RAPPORT R2012284-4 Beställare: Primula Byggnads AB, Box 3067, 103 61 Stockholm Att: Jonas Petré Antal sidor: 11 Datum: 2015-02-11 Uppdragsnummer: 2012284 Uppdragsledare: Lars Högberg, Tel: 070 22 44 367

Läs mer

10354 Kv Flodhästen, Kalmar Externbuller från Arla Foods AB

10354 Kv Flodhästen, Kalmar Externbuller från Arla Foods AB Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10354 Kv Flodhästen, Kalmar Externbuller från Arla Foods AB Rapport 10354-09102900.doc Antal sidor: 14 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING ÅVC BOO UPPDRAGSNUMMER 2511255000 2014-09-19. Sweco Environment AB. Upprättad av Rikard Sjöholm Granskad av SECRID.

RAPPORT BULLERUTREDNING ÅVC BOO UPPDRAGSNUMMER 2511255000 2014-09-19. Sweco Environment AB. Upprättad av Rikard Sjöholm Granskad av SECRID. UPPDRAGSNUMMER 2511255000 BULLERUTREDNING ÅVC BOO Sweco Environment AB Upprättad av Rikard Sjöholm Granskad av SECRID repo001.docx 2012-03-2914 Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Beräkningsmetod

Läs mer

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Ljudmätningar trafikbuller. Antal sidor: 5

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Ljudmätningar trafikbuller. Antal sidor: 5 RAPPORT R2012264-1 Beställare: Primula Byggnads AB, Sveavägen, Stockholm Vår referens: Tor-Leif tel: 0730-70 05 49 Antal sidor: 5 Datum: 2012-03-26 Uppdragsnummer: 2012264 Uppdragsledare: Lars Högberg,,

Läs mer

HANDLÄGGARE GRANSKARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh Michel Yousif 2012-03-30 612012 50066:1. Helikopterlandningsplats för Mora lasarett

HANDLÄGGARE GRANSKARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh Michel Yousif 2012-03-30 612012 50066:1. Helikopterlandningsplats för Mora lasarett C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Mora Heliport\Rapporter\Mora Heliport-rapporttext 2012-03-30.doc AKUSTIK HANDLÄGGARE GRANSKARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh Michel Yousif 2012-03-30 612012

Läs mer

Bussdepå, Tomteboda, Solna

Bussdepå, Tomteboda, Solna RAPPORT 12175 B 1 (8) Kund Solna kommun c/o Iterio Datum Uppdragsnummer 12175 Bilagor 2016-10-14 Rapport B Tomteboda bussdepå, Solna Bullerutredning för planerade bostäder Rapport 12175 B Bussdepå, Tomteboda,

Läs mer

Bullerberäkning av E.ONs verksamhet, Ingelsta Norrköpings kommun, revidering april 2017

Bullerberäkning av E.ONs verksamhet, Ingelsta Norrköpings kommun, revidering april 2017 715688 PM BULLER VER.03 1 (5) Handläggare Datum Elis Johansson 2016-09-09 Tel 010-505 84 22 Rev. 2017-04-11 Mobil 070-184 74 22 Fax +46 10 505 00 10 elis.johansson@afconsult.com Uppdragsnr 715688 Bullerberäkning

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablering av återvinningscentral i Svenljunga

Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablering av återvinningscentral i Svenljunga Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablering av återvinningscentral i Svenljunga Peter Molnár Miljöfysiker Mikael Ögren Akustiker Göteborg den 28 maj 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Söderbymalm 3:405, Haninge

Söderbymalm 3:405, Haninge Uppdrag: 547428 Rapport: 547428 B Datum: 2009-11-17 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-B03 Söderbymalm 3:405, Haninge Ombyggnad av kommunalhuset till bostäder Bullerutredning Uppdragsgivare: Peab Bostad AB Region

Läs mer