Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar"

Transkript

1 Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar RT9 Sweref 99TM Totalhöjd Layout Layout Nr X Y X Y Z [möh] [möh] A1 A2 S X X S X X S X X S X X S X X S X X S X - S X X S X X S X X S X X S X X S X X S X - S X X N X X N X - N X X N X X N X X N X X N X X N X X N X X N X X Beräknat med en totalhöjd på vindkraftverk om 185 m BLAD (1) \\Fssth95\projekt\5412\ _Örken_SödraStatkraft\\6_Arbmtrl\7 Parklayout\PM layoutförslag\koordinatlista_layout_a1_a2_värsta fallet_örken_21341_r

2 Filnamn: P:\5412\ _Örken_SödraStatkraft\\6_Arbmtrl\1 ArcView\21341_Layout_A1_A2_VF_SEMNLOmxd I G H J N24 M N23 N25 N21 N2 N18 L S1 S15 S11 S14 O E2 N17 N19 A R S B S4 S6 E1 C S9 S7 D N16 S13 S8 E3 S12 N E N22 K F S2 S5 S3 S1 W E4 V E5 E6 U T Teckenförklaring Bakgrundskartor Lantmäteriet Bebyggelsepunkt Områdesavgränsning Flyttmån 5 m Layout A1/A2, nyttjad flyttmån Layout A1, nyttjand flyttmån Befintliga vindkraftverk, EON KARTA REVISION UPPDRAG KUND Flyttmån Vindpark Örken,5 1 Bilaga 6, R Statkraft Södra Vindkraft AB 2 km SKALA ± A4, 1:4 SKAPAD AV sehupe DATUM P Q

3 RAPPORT UPPDRAGSNUMMER LJUDUTBREDNING VINDPARK ÖRKEN BILAGA 6 STOCKHOLM (8) repo1docx Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 3444 SE-1 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 () Fax +46 () wwwswecose Sweco Energuide AB Orgnr Styrelsens säte: Stockholm En del av Sweco-koncernen Martin Löfstrand Stockholm Telefon direkt +46 () Mobil +46 () hupe p:\5412\ _örken_södrastatkraft\\6_arbmtrl\2 miljö och tillstånd\213 kompletteringar\komplettering maj 213\bilaga 6 ljud och skugga nyttjad flyttmån\13529 örken ljudutbredning eon a1 a2 värsta fall rapportdocx

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning 3 2 Förutsättningar 4 21 Beräkningsparametrar 4 22 Uppgifter om vindkraftverk Källjud befintliga vindkraftverk, EON Källjud vindkraftverk, Layout A Källjud vindkraftverk, Layout A Placering och använt källjud, befintliga vindkraftverk Placering och källjud, vindkraftverk Layout A1 vid utnyttjad flyttmån Placering och källjud, vindkraftverk Layout A2 vid utnyttjad flyttmån 7 3 Resultat 8 31 Ljudutbredning befintliga och planerade vindkraftverk 8 2 (8) repo1docx RAPPORT hupe p:\5412\ _örken_södrastatkraft\\6_arbmtrl\2 miljö och tillstånd\213 kompletteringar\komplettering maj 213\bilaga 6 ljud och skugga nyttjad flyttmån\13529 örken ljudutbredning eon a1 a2 värsta fall rapportdocx

5 1 Sammanfattning Statkraft Södra Vindkraft AB planerar för vindpark Örken om upp till 25 vindkraftverk Angränsande till projektområdet har Eon Vind Sverige AB etablerat sex vindkraftverk Denna rapport redovisar resultatet av beräknad ljudutbredning från befintliga vindkraftverk tillsammans med planerade vindkraftverk enligt grundlayout, Layout A1 samt Layout A2 För beräkningen har planerade vindkraftverk flyttats mot närmsta bostad inom flyttmånen för vardera vindkraftverk för att beräkna ljudutbredning vid utnyttjande av flyttmån Beräkning av ljudutbredning har utförts enligt beräkningsmodell Nord2 Resultatet av beräkningarna visar att riktvärde på ljudnivå om 4 db(a) inte överskrids vid bostäder i anslutning till området för vindparken De bostäder som ingår i ljud- och skuggberäkningarna framgår av kartor, där även ljudutbredningen för 35, 4 respektive 45 db(a) redovisas med iso-linjer Resulterande ljudnivå vid varje bostad redovisas i tabellform 3 (8) repo1docx RAPPORT hupe p:\5412\ _örken_södrastatkraft\\6_arbmtrl\2 miljö och tillstånd\213 kompletteringar\komplettering maj 213\bilaga 6 ljud och skugga nyttjad flyttmån\13529 örken ljudutbredning eon a1 a2 värsta fall rapportdocx

6 2 Förutsättningar 21 Beräkningsparametrar Programvara: SoundPLAN Beräkningsmodell: Nord2 Relativ luftfuktighet: 7 % Temperatur: 15 o C Höjd över mark för vindhastighet vid mottagare: 1,5 m Vindhastighet på höjd 1 m: 8 m/s Mekanisk turbulens:,12 m 4/3 s -2 Termisk turbulens: 8 Ks -1 Råhetslängd: 3 m Markimpedans klass: Omgivning klass D, normal ej kompakt mark Vatten klass G, hård mark 4 (8) repo1docx RAPPORT hupe p:\5412\ _örken_södrastatkraft\\6_arbmtrl\2 miljö och tillstånd\213 kompletteringar\komplettering maj 213\bilaga 6 ljud och skugga nyttjad flyttmån\13529 örken ljudutbredning eon a1 a2 värsta fall rapportdocx

7 22 Uppgifter om vindkraftverk 221 Källjud befintliga vindkraftverk, EON Tabell 1, Uppgifter om vindkraftverk, befintliga vindkraftverk Typ Märkeffekt Navhöjd Ljuddata och frekvensspektrum Vestas V112-3 MW 375 kw 94 m Vestas , Vestas V2 Uppmätt ljudnivå enligt IEC Använda ljudeffektnivåer på 16,5 db(a) respektive 11,5 db(a) är skalade från uppmätt ljudnivå Källjud för Vestas V112-3 MW är enligt information från leverantör för Mode 16,5dB(A) och Mode 2 14,5dB(A) Uppmätt ljudnivå för mode är något lägre För beräkningen av ljudutbredning för befintliga vindkraftverk har en justering gjorts på källjudet för att givet tillstånd för dessa vindkraftverk ska uppnå 4 db(a) vid angränsande bostäder När ljudberäkningarna för planerad vindpark Örken Layout A1 och Layout A2 beräknas kumulativt tillsammans med dessa ljudberäkningar för befintliga vindkraftverk medför detta att ljudnivån vid angränsande bostäder höjs med tiondels decimaler Detta tillägg i ljud är såpass litet att den sammantagna ljudbilden fortfarande blir 4 db(a) vid angränsande bostäder, vilket innebär att gällande värden för ljud kan innehållas 222 Källjud vindkraftverk, Layout A1 Tabell 2, Uppgifter om vindkraftverk, Layout A1 Typ Märkeffekt Navhöjd Ljuddata och frekvensspektrum SWT kw m E R WP EN Frekvensspektrum för navhöjd 9 m har använts för navhöjd m 223 Källjud vindkraftverk, Layout A2 Tabell 3, Uppgifter om vindkraftverk, Layout A2 Typ Märkeffekt Navhöjd Vestas V112-3 MW 375 kw 129 m 5 (8) repo1docx RAPPORT hupe p:\5412\ _örken_södrastatkraft\\6_arbmtrl\2 miljö och tillstånd\213 kompletteringar\komplettering maj 213\bilaga 6 ljud och skugga nyttjad flyttmån\13529 örken ljudutbredning eon a1 a2 värsta fall rapportdocx

8 Ljuddata och frekvensspektrum Vestas , Vestas V2 Uppmätt ljudnivå enligt IEC Använd ljudeffektnivå på 16,5 db(a) är skalat från uppmätt ljudnivå 224 Placering och använt källjud, befintliga vindkraftverk 6 (8) Tabell 4, Placering och använt källjud för befintliga vindkraftverk Nr RT9 Sweref 99TM Höjd Navhöjd Källjud X Y X Y [möh] [db(a)] E ,5 E ,5 E ,5 E ,5 E ,5 E ,5 225 Placering och källjud, vindkraftverk Layout A1 vid utnyttjad flyttmån Tabell 5, Placering och källjud, vindkraftverk Layout A1 vid utnyttjad flyttmån Nr RT9 Sweref 99TM Höjd Navhöjd Källjud X Y X Y [möh] [db(a)] S S S S S S S S S S S S S S S N N N N N N N N N repo1docx RAPPORT hupe p:\5412\ _örken_södrastatkraft\\6_arbmtrl\2 miljö och tillstånd\213 kompletteringar\komplettering maj 213\bilaga 6 ljud och skugga nyttjad flyttmån\13529 örken ljudutbredning eon a1 a2 värsta fall rapportdocx

9 N Placering och källjud, vindkraftverk Layout A2 vid utnyttjad flyttmån Tabell 6, Placering och källjud, vindkraftverk Layout A2 vid utnyttjad flyttmån Nr RT9 Sweref 99TM Höjd Navhöjd Källjud X Y X Y [möh] [db(a)] S ,5 S ,5 S ,5 S ,5 S ,5 S ,5 S ,5 S ,5 S ,5 S ,5 S ,5 S ,5 S ,5 N ,5 N ,5 N ,5 N ,5 N ,5 N ,5 N ,5 N ,5 N ,5 7 (8) repo1docx RAPPORT hupe p:\5412\ _örken_södrastatkraft\\6_arbmtrl\2 miljö och tillstånd\213 kompletteringar\komplettering maj 213\bilaga 6 ljud och skugga nyttjad flyttmån\13529 örken ljudutbredning eon a1 a2 värsta fall rapportdocx

10 3 Resultat 31 Ljudutbredning befintliga och planerade vindkraftverk Tabell 7, Ljudutbredning befintliga och planerade vindkraftverk, utnyttjad flyttmån (FM) Nr RT9 Sweref 99TM Höjd Leq [db(a)] X Y X Y [möh] EON A1 A1 FM A2 A2 FM A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W (8) repo1docx RAPPORT hupe p:\5412\ _örken_södrastatkraft\\6_arbmtrl\2 miljö och tillstånd\213 kompletteringar\komplettering maj 213\bilaga 6 ljud och skugga nyttjad flyttmån\13529 örken ljudutbredning eon a1 a2 värsta fall rapportdocx

11 Ljudutbredning Vindpark Örken Beräknad ljudnivå från vindkraftverk Slutliga layoter för komplettering Värsta fall Befintlig vindpark Eon 6 st Vestas V112, 3MW Navhöjd 94 m Maximerad Vindpark Örken Alternativ A1 VF 25 st SWT113 2,3MW Navhöjd m Bebyggelsepunkter 23 st Förklaring frifältsvärden i utvalda bebyggelsepunkter: Värdet i rutan är ekvivalenta nivån i punkten Exempel: 54 = Leq 54 dba ISO linjer i färgskala Ekvivalent ljudnivå (LEq) 1,5 m över mark 35 < 4 < 45 < <= 35 <= 4 <= 45 Symboler Vindkraftverk Vatten Ritning 7 Bef vindkraftverk Eon maximerade och vindpark Örken alternativ A1 VF Skala 1: m Upprättad med SoundPLAN av SWECO i Falun, Per Norman

12 Ljudutbredning Vindpark Örken Beräknad ljudnivå från vindkraftverk Slutliga layoter för komplettering Värsta fall Befintlig vindpark Eon 6 st Vestas V112, 3MW Navhöjd 94 m Maximerad Vindpark Örken Alternativ A2 VF 22 st Vestas V112 3MW Navhöjd 129 m Bebyggelsepunkter 23 st Förklaring frifältsvärden i utvalda bebyggelsepunkter: Värdet i rutan är ekvivalenta nivån i punkten Exempel: 54 = Leq 54 dba ISO linjer i färgskala Ekvivalent ljudnivå (LEq) 1,5 m över mark 35 < 4 < 45 < <= 35 <= 4 <= 45 Symboler Vindkraftverk Vatten Ritning 8 Bef vindkraftverk Eon maximerade och Vindpark Örken alternativ A2 VF Skala 1: m Upprättad med SoundPLAN av SWECO i Falun, Per Norman

13 Filnamn: P:\5412\ _Örken_SödraStatkraft\\6_Arbmtrl\1 ArcView\21341_Skugga_A1VF_Skuggtimmar_SEMNLOmxd I H J E L F K G N O W V U T Teckenförklaring Bebyggelsepunkt Områdesavgränsning Bakgrundskartor Lantmäteriet Planerade vindkraftverk, Layout A1, nyttjad flyttmån Befintliga vindkraftverk, EON Skuggberäkning, sannolik skuggtid per år h 8h,5 KARTA REVISION UPPDRAG KUND Skugga A1, flyttmån skuggtid/år Vindpark Örken 1 S R A M C B D 2 km Bilaga 6, R Statkraft Södra Vindkraft AB SKALA ± A4, 1:5 SKAPAD AV sehupe DATUM P Q

14 Filnamn: P:\5412\ _Örken_SödraStatkraft\\6_Arbmtrl\1 ArcView\21341_Skugga_A1VF_MaxMinuter_SEMNLOmxd I H J E L F K G N O W V U T Teckenförklaring Bebyggelsepunkt Områdesavgränsning Bakgrundskartor Lantmäteriet Planerade vindkraftverk, Layout A1, nyttjad flyttmån Befintliga vindkraftverk, EON Skuggberäkning, maximal tid per skuggdag min 3 min,5 KARTA REVISION UPPDRAG KUND Skugga A1 flyttmån max tid/skuggdag Vindpark Örken 1 S R A M C B D 2 km Bilaga 6, R Statkraft Södra Vindkraft AB SKALA ± A4, 1:5 SKAPAD AV sehupe DATUM P Q

15 WindPRO version Dec 212 Projekt: Utskrift/Sida Orken :19 / 1 Användarlicens: SWECO Energuide AB Gjörwellsgatan 22, Box 344 SE-1 26 Stockholm Elin Karlsson / Beräknat: :57/28579 SHADOW - Huvudresultat Beräkning: A1 VF Skugga 8h SEMNLO Antaganden för skuggberäkningar Maximalt avstånd för påverkan Beräkna endast när mer än 2 % av solen skyms av rotorbladet Titta i VKV tabell Minsta solhöjd över horisonten för påverkan Dag steg för beräkning Tidsteg för beräkning 3 1 dagar 1 minuter Solsken sannolikhet S (Medelvärde soltimmar per dag) [VAXJO /KRONOBER G] n Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1,36 1,52 2,62 6,8 8,82 7,64 6,65 5,42 4,2 2,68 1,38,88 Drifttimmar beräknas utifrån VKV i beräkningen och vindens frekvensfördelning: Sitedata Örken 119 m Driftl tid N NNO ONO O OSO SSO S SSV VSV V VNV NNV Totalt : Startvind från effektkurva För att undvika skuggor från de VKV som inte syns görs en ZVI beräkning före skuggberäkningen ZVI-beräkningen grundas på följande antaganden Höjdkonturer används: Höjdlinjer: 5cso2wpo (2) Hinder som används vid beräkning Ögonhöjd: 1,5 m Nätupplösning: 1 m Nytt vindkraftverk Skala 1:125 Befintliga VKV Skuggmottagare VKV SWE99TM Öst Nord Z 175, 163,5 16, , ,5 154, ,6 145, 145, 135,7 136,7 151,7 155,5 146,3 151,2 14,2 135, 134, ,7 172, , ,4 Raddata/Beskrivning VKV typ Giltig Tillverkare Typ-generator S1 S2 S3 S4 Alt S5 S6 S7 S8 S9 S1 Alt S11 Alt S12 S13 S14 S15 Alt N16 Alt N17 N18 Alt N19 Alt höjd N2 N21 N22 Alt N23 Alt N24 Alt 1 N25 Alt VESTAS V VESTAS V VESTAS V VESTAS V VESTAS V VESTAS V VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT V V V V V V Effekt, nominell [kw] Skuggdata Rotordiameter Navhöjd Beräkning RPM avstånd [RPM] 11 94, , , , , , , , , , , ,7 WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

16 WindPRO version Dec 212 Projekt: Utskrift/Sida Orken :19 / 2 Användarlicens: SWECO Energuide AB Gjörwellsgatan 22, Box 344 SE-1 26 Stockholm Elin Karlsson / Beräknat: :57/28579 SHADOW - Huvudresultat Beräkning: A1 VF Skugga 8h SEMNLO Skuggmottagare-Indata No Namn AB C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X SWE99TM Öst Nord Z 161,5 159, , 125, 122,7 125,6 127,8 136, ,1 71,1 77,5 82,4 132,8 137,3 141,5 157, , ,6 149,5 151, Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Riktningsläge ö mark syd cw fönster [ ] [ ] "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" Beräkning Resultat Skuggmottagare Skuggor, värsta fall Skuggor, förväntade värden No Namn Skuggtimmar Skuggdagar Max skugga Skuggtimmar per år per år timmar per dag per år [t/år] [dagar/år] [t/dag] [t/år] A11:43 44 :21 2:52 B 11:28 4 :23 3:11 C 3:5 93 :27 8:13 D E 12:52 43 :24 1:25 F 28:33 68 :31 2:45 G 15:53 44 :27 1:13 H 41:5 18 :33 4:4 I 16:57 46 :28 1:38 J K L M N O 29:5 94 :26 5:56 P Q R S T 28:4 84 :31 6:39 U 18:51 44 :33 4:39 V 46:52 14 :43 12:36 W 3:38 97 :3 6:13 X 38:9 78 :37 3:44 WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

17 WindPRO version Dec 212 Projekt: Utskrift/Sida Orken :19 / 3 Användarlicens: SWECO Energuide AB Gjörwellsgatan 22, Box 344 SE-1 26 Stockholm Elin Karlsson / Beräknat: :57/28579 SHADOW - Huvudresultat Beräkning: A1 VF Skugga 8h SEMNLO Total skuggpåverkan hos skuggmottagare från enskilda vindkraftverk No Namn Värsta fall Förväntad [t/år] [t/år] 1 S1 2 S2 3 S3 4 S4 5 Alt S5 6 S6 7 S7 8 S8 9 S9 1 S1 Alt 36:6 3:35 11 S11 Alt 2:3 :9 12 S12 13 S13 14 S14 15 S15 Alt 16 N16 Alt 17:38 4:57 17 N17 13:12 3:16 18 N18 Alt 19 N19 Alt höjd 23:11 6:3 2 N2 21 N21 :45 :3 22 N22 Alt 64:31 6:25 23 N23 Alt 23:38 2:11 24 N24 Alt 1 27:1 2:26 25 N25 Alt 26 VESTAS V O nav: 94, m (7) 11: 1:29 27 VESTAS V O nav: 94, m (8) 11:1 2:42 28 VESTAS V O nav: 94, m (9) 6:55 1:47 29 VESTAS V O nav: 94, m (1) 28:59 7:22 3 VESTAS V O nav: 94, m (11) 19:51 4:52 31 VESTAS V O nav: 94, m (12) 7:53 16:39 WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

18 WindPRO version Dec 212 Projekt: Utskrift/Sida Orken :19 / 4 Användarlicens: SWECO Energuide AB Gjörwellsgatan 22, Box 344 SE-1 26 Stockholm Elin Karlsson / Beräknat: :57/28579 SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: A1 VF Skugga 8h SEMNLO VKV 16: N16 Alt 19: N19 Alt höjd 17: N17 21: N21 22: N22 Alt WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

19 WindPRO version Dec 212 Projekt: Utskrift/Sida Orken :19 / 5 Användarlicens: SWECO Energuide AB Gjörwellsgatan 22, Box 344 SE-1 26 Stockholm Elin Karlsson / Beräknat: :57/28579 SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: A1 VF Skugga 8h SEMNLO VKV 22: N22 Alt 23: N23 Alt 24: N24 Alt 1 WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

20 WindPRO version Dec 212 Projekt: Utskrift/Sida Orken :19 / 6 Användarlicens: SWECO Energuide AB Gjörwellsgatan 22, Box 344 SE-1 26 Stockholm Elin Karlsson / Beräknat: :57/28579 SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: A1 VF Skugga 8h SEMNLO VKV 26: VESTAS V O nav: 94, m (7) 27: VESTAS V O nav: 94, m (8) 28: VESTAS V O nav: 94, m (9) WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

21 WindPRO version Dec 212 Projekt: Utskrift/Sida Orken :19 / 7 Användarlicens: SWECO Energuide AB Gjörwellsgatan 22, Box 344 SE-1 26 Stockholm Elin Karlsson / Beräknat: :57/28579 SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: A1 VF Skugga 8h SEMNLO VKV 1: S1 Alt 29: VESTAS V O nav: 94, m (1) 11: S11 Alt 3: VESTAS V O nav: 94, m (11) 31: VESTAS V O nav: 94, m (12) WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

22 Filnamn: P:\5412\ _Örken_SödraStatkraft\\6_Arbmtrl\1 ArcView\21341_Skugga_A2VF_Skuggtimmar_SEMNLOmxd I H J E N O W V U T Teckenförklaring Bebyggelsepunkt Områdesavgränsning Bakgrundskartor Lantmäteriet Planerade vindkraftverk, Layout A2, nyttjad flyttmån Befintliga vindkraftverk, EON Skuggberäkning, sannolik skuggtid per år h 8h,5 KARTA REVISION UPPDRAG KUND Skugga A2 flyttmån skuggtid/år Vindpark Örken S R A M C B D L F K G 1 2 km Bilaga 6, R Statkraft Södra Vindkraft AB SKALA ± A4, 1:5 SKAPAD AV sehupe DATUM P Q

23 Filnamn: P:\5412\ _Örken_SödraStatkraft\\6_Arbmtrl\1 ArcView\21341_Skugga_A2VF_MaxMinuter_SEMNLOmxd I H J E N O W V U T Teckenförklaring Bebyggelsepunkt Områdesavgränsning Bakgrundskartor Lantmäteriet Planerade vindkraftverk, Layout A2, nyttjad flyttmån Befintliga vindkraftverk, EON Skuggberäkning, maximal tid per skuggdag min 3 min,5 KARTA REVISION UPPDRAG KUND Skugga A2 flyttmån max tid/skuggdag Vindpark Örken S R A M C B D L F K G 1 2 km Bilaga 6, R Statkraft Södra Vindkraft AB SKALA ± A4, 1:5 SKAPAD AV sehupe DATUM P Q

24 WindPRO version Dec 212 Projekt: Utskrift/Sida Orken :22 / 1 Användarlicens: SWECO Energuide AB Gjörwellsgatan 22, Box 344 SE-1 26 Stockholm Elin Karlsson / Beräknat: :48/28579 SHADOW - Huvudresultat Beräkning: A2 VF Skugga 8h SEMNLO Antaganden för skuggberäkningar Maximalt avstånd för påverkan Beräkna endast när mer än 2 % av solen skyms av rotorbladet Titta i VKV tabell Minsta solhöjd över horisonten för påverkan Dag steg för beräkning Tidsteg för beräkning 3 1 dagar 1 minuter Solsken sannolikhet S (Medelvärde soltimmar per dag) [VAXJO /KRONOBER G] n Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1,36 1,52 2,62 6,8 8,82 7,64 6,65 5,42 4,2 2,68 1,38,88 Drifttimmar beräknas utifrån VKV i beräkningen och vindens frekvensfördelning: Sitedata Örken 119 m Driftl tid N NNO ONO O OSO SSO S SSV VSV V VNV NNV Totalt : Startvind från effektkurva För att undvika skuggor från de VKV som inte syns görs en ZVI beräkning före skuggberäkningen ZVI-beräkningen grundas på följande antaganden Höjdkonturer används: Höjdlinjer: 5cso2wpo (2) Hinder som används vid beräkning Ögonhöjd: 1,5 m Nätupplösning: 1 m Nytt vindkraftverk Skala 1:125 Befintliga VKV Skuggmottagare VKV SWE99TM Öst Nord Z 175, 163,5 16, , ,5 154, ,6 145, 145, 135,7 136,7 151,7 155,5 146,3 151,2 14,2 135, 134, ,7 172, , ,4 Raddata/Beskrivning VKV typ Giltig Tillverkare Typ-generator S1 S2 S3 S4 Alt S5 S6 S7 S8 S9 S1 Alt S11 Alt S12 S13 S14 S15 Alt N16 Alt N17 N18 Alt N19 Alt höjd N2 N21 N22 Alt N23 Alt N24 Alt 1 N25 Alt VESTAS V VESTAS V VESTAS V VESTAS V VESTAS V VESTAS V VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT SWT V V V V V V Effekt, nominell [kw] Skuggdata Rotordiameter Navhöjd Beräkning RPM avstånd [RPM] 11 94, , , , , , , , , , , ,7 WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

25 WindPRO version Dec 212 Projekt: Utskrift/Sida Orken :22 / 2 Användarlicens: SWECO Energuide AB Gjörwellsgatan 22, Box 344 SE-1 26 Stockholm Elin Karlsson / Beräknat: :48/28579 SHADOW - Huvudresultat Beräkning: A2 VF Skugga 8h SEMNLO Skuggmottagare-Indata No Namn AB C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X SWE99TM Öst Nord Z 161,5 159, , 125, 122,7 125,6 127,8 136, ,1 71,1 77,5 82,4 132,8 137,3 141,5 157, , ,6 149,5 151, Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Riktningsläge ö mark syd cw fönster [ ] [ ] "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" "Växthusläge" Beräkning Resultat Skuggmottagare Skuggor, värsta fall Skuggor, förväntade värden No Namn Skuggtimmar Skuggdagar Max skugga Skuggtimmar per år per år timmar per dag per år [t/år] [dagar/år] [t/dag] [t/år] A11:43 44 :21 2:52 B 11:28 4 :23 3:11 C 3:5 93 :27 8:13 D E 12:52 43 :24 1:25 F 28:33 68 :31 2:45 G 15:53 44 :27 1:13 H 41:5 18 :33 4:4 I 16:57 46 :28 1:38 J K L M N O 29:5 94 :26 5:56 P Q R S T 28:4 84 :31 6:39 U 18:51 44 :33 4:39 V 46:52 14 :43 12:36 W 3:38 97 :3 6:13 X 38:9 78 :37 3:44 WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

26 WindPRO version Dec 212 Projekt: Utskrift/Sida Orken :22 / 3 Användarlicens: SWECO Energuide AB Gjörwellsgatan 22, Box 344 SE-1 26 Stockholm Elin Karlsson / Beräknat: :48/28579 SHADOW - Huvudresultat Beräkning: A2 VF Skugga 8h SEMNLO Total skuggpåverkan hos skuggmottagare från enskilda vindkraftverk No Namn Värsta fall Förväntad [t/år] [t/år] 1 S1 2 S2 3 S3 4 S4 5 Alt S5 6 S6 7 S7 8 S8 9 S9 1 S1 Alt 36:6 3:35 11 S11 Alt 2:3 :9 12 S12 13 S13 14 S14 15 S15 Alt 16 N16 Alt 17:38 4:57 17 N17 13:12 3:16 18 N18 Alt 19 N19 Alt höjd 23:11 6:3 2 N2 21 N21 :45 :3 22 N22 Alt 64:31 6:25 23 N23 Alt 23:38 2:11 24 N24 Alt 1 27:1 2:26 25 N25 Alt 26 VESTAS V O nav: 94, m (7) 11: 1:29 27 VESTAS V O nav: 94, m (8) 11:1 2:42 28 VESTAS V O nav: 94, m (9) 6:55 1:47 29 VESTAS V O nav: 94, m (1) 28:59 7:22 3 VESTAS V O nav: 94, m (11) 19:51 4:52 31 VESTAS V O nav: 94, m (12) 7:53 16:39 WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

27 WindPRO version Dec 212 Projekt: Utskrift/Sida Orken :22 / 4 Användarlicens: SWECO Energuide AB Gjörwellsgatan 22, Box 344 SE-1 26 Stockholm Elin Karlsson / Beräknat: :48/28579 SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: A2 VF Skugga 8h SEMNLO VKV 16: N16 Alt 19: N19 Alt höjd 17: N17 21: N21 22: N22 Alt WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

28 WindPRO version Dec 212 Projekt: Utskrift/Sida Orken :22 / 5 Användarlicens: SWECO Energuide AB Gjörwellsgatan 22, Box 344 SE-1 26 Stockholm Elin Karlsson / Beräknat: :48/28579 SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: A2 VF Skugga 8h SEMNLO VKV 22: N22 Alt 23: N23 Alt 24: N24 Alt 1 WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

29 WindPRO version Dec 212 Projekt: Utskrift/Sida Orken :22 / 6 Användarlicens: SWECO Energuide AB Gjörwellsgatan 22, Box 344 SE-1 26 Stockholm Elin Karlsson / Beräknat: :48/28579 SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: A2 VF Skugga 8h SEMNLO VKV 26: VESTAS V O nav: 94, m (7) 27: VESTAS V O nav: 94, m (8) 28: VESTAS V O nav: 94, m (9) WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

30 WindPRO version Dec 212 Projekt: Utskrift/Sida Orken :22 / 7 Användarlicens: SWECO Energuide AB Gjörwellsgatan 22, Box 344 SE-1 26 Stockholm Elin Karlsson / Beräknat: :48/28579 SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: A2 VF Skugga 8h SEMNLO VKV 1: S1 Alt 29: VESTAS V O nav: 94, m (1) 11: S11 Alt 3: VESTAS V O nav: 94, m (11) 31: VESTAS V O nav: 94, m (12) WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

WindPRO version 2.9.250 Jul 2013 Utskrift/Sida 2015-01-08 15:08 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: Skugga G114-2000 nav 125 meter

WindPRO version 2.9.250 Jul 2013 Utskrift/Sida 2015-01-08 15:08 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: Skugga G114-2000 nav 125 meter SHADOW - Karta 2015-01-08 15:08 / 1 Timmar per år, verkligt fall 0-8 Timmar 8-16 Timmar 16-100 Timmar 0 250 500 750 1000m Karta: Fastighetskarta, Utskriftskala 1:15 000, Kartcentrum SWE99TM Öst: 426 360

Läs mer

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala kommun, Västmanlands län

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala kommun, Västmanlands län VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsprojekt i Sala kommun, Västmanlands län Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 1.10 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

Läs mer

Vindkraftsprojekt Målarberget i Avestas & Norbergs kommuner

Vindkraftsprojekt Målarberget i Avestas & Norbergs kommuner VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsprojekt i Avestas & Norbergs kommuner Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 1.10 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

Läs mer

WindPRO version 2.7.490 sep 2011 Utskrift/Sida 2012-03-21 15:41 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: 2012-03-21

WindPRO version 2.7.490 sep 2011 Utskrift/Sida 2012-03-21 15:41 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: 2012-03-21 SHADOW - Karta 2012-03-21 15:41 / 1 0 250 500 750 1000m Karta:, Utskriftskala 1:25 000, Kartacentrum Rikets Net (SE) Öst: 1 247 215 Nord: 6 510 152 Nytt vindkraftverk Befintliga Skuggmottagare Isolinjer

Läs mer

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken Version 4 februari 2013 1 / 8 Innehållsförteckning

Läs mer

Vindpark Hultema i Motala AB

Vindpark Hultema i Motala AB Vindpark Hultema i Motala AB Beskrivning av utförda skuggberäkningar Andrahands yrkande 2015 REVIDERAD Bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken Version

Läs mer

Bilaga 2.9. Skuggeffekter från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning

Bilaga 2.9. Skuggeffekter från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning Uppdragsnr: 10147227 1 (4) PM Skuggeffekter från vindkraftverk 1 Teorin bakom skuggning Då ett vindkraftverk är i drift orsakar dess rotor vid solig väderlek en rörlig skugga. Skuggorna kastas som längst

Läs mer

Bilaga 11 MKB Skuggberäkning

Bilaga 11 MKB Skuggberäkning Bilaga 11 MKB Skuggberäkning Vindpark 2011-09-02 SHADOW - Huvudresultat Beräkning: Skuggberäkning -6 vkv, slutlig layout Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet Titta i VKV tabell

Läs mer

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt:

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt: WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Vindkraft AB och i enlighet med Vindkraft AB;s instruktioner. KABEKO KRAFT

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage Gunbjörbyn Fotomontage Vindpark Gunbjörbyn Fotomontage har gjorts från följande punkter 1 Tingvallamossen 2 Böle 3 Gunbjörbyn 4 Kvarnekas 5 Bäckefors 6 Knä sjö Fotomontaget baserar

Läs mer

Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme

Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme Kristinehamns kommun Läsanvisning Samrådsunderlaget består av beskrivning av sökanden,

Läs mer

WindPRO version aug 2008 Printed/Page :22 / 1. SHADOW - Huvudresultat. Öringe uppdaterad

WindPRO version aug 2008 Printed/Page :22 / 1. SHADOW - Huvudresultat. Öringe uppdaterad SHADOW - Huvudresultat Calculation: Skuggberäkning Öringe 3XSWT93 Antaganden för skuggberäkning Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010. VISUAL - Karta

WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010. VISUAL - Karta rojekt: Stormon WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010 Utskrift/Sida 2010-11-2310:47 I 13 Användarlicens: KABEKO KRAFT AB SE-752 25 Uppsala +46 (0)70 234 08 63 Erik Kolbäck, erik.kolback@kabeko.com Beräknat:

Läs mer

Bygglovsansökan. Södra Vibäck. Januari Koordinater för vindkraftverket är. RT90: Y(nord): X(öst):

Bygglovsansökan. Södra Vibäck. Januari Koordinater för vindkraftverket är. RT90: Y(nord): X(öst): Bygglovsansökan Södra Vibäck Januari 2013 Koordinater för vindkraftverket är RT90: Y(nord): 6 398 442 X(öst): 1 435 186 Bygglovsansökan för ett vindkraftverk på fastigheten Södra Vibäck 1:6 i kommun I

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2..4 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

Bilaga12. Fotomontage från Västermo

Bilaga12. Fotomontage från Västermo Bilaga12. Fotomontage från Västermo FOTOMONTAGE Västermo Fotomontage Västermo, november 2016 Inledning Syftet med detta fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken i Vindpark Duvhällen

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage FOTOMONTAGE TILL MKB Vindpark Liane STEFAN LARSSON Fotomontage till MKB, augusti 2013 Inledning Syftet med dessa fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4 Bilaga C Ljudutbredning För att beskriva hur ljudet bedöms spridas runt den planerade vindparken har ljudutbredningen beräknats med den svenska beräkningsmodellen från 00 och med modellen Nord000, som

Läs mer

Skuggspridning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning. Bilaga B8

Skuggspridning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning. Bilaga B8 Uppdragsnr: 1122794 1 (4) Bilaga B8 PM Skuggspridning från vindkraftverk 1 Teorin bakom skuggning Då ett vindkraftverk är i drift orsakar dess rotor vid solig väderlek en rörlig skugga. Skuggorna kastas

Läs mer

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 23: Ljudberäkningar Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Målarberget

Läs mer

WindPRO version 2.8.552 Jul 2012

WindPRO version 2.8.552 Jul 2012 Rekommenderat observationsavstånd: 7 cm Visat foto: 00--0 ::00 Objektiv: 9 mm Film: 6x mm Pixlar: 7x68 9 6 9 8 Siktpunkt: RN Öst: 9 70 Nord: 6 8 9 06 Vindriktning: 0 Fotots riktning: 0 8 Kamera: Väster

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Berg Beräkningsdatum: 2013-10-04 Beställare: WSP Environmental

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindbrukspark Karsholm Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: HS

Läs mer

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV.

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV. ! " "! # $! % % # & # ' ( ) * * +, -,. / 0 1 / 2 3, 4-5 0 +, 3 6 + 7 5., 4 0 2 + * 7 8 4 7 3 1 / + * * 5 * 9 ) 2 : 8 ; 5 ;, +, < - * = 3 5 4, 8 8 > 1 / ) 5 1 5 ;, / + 5? 8 + / = 0 + / 4 0 + 5 5 7 0 1 7

Läs mer

Resultat. Datum: Projektnummer: Projektnamn: Ljudimmissionsberäkning vindkraftpark Lönnstorp Kund: HS Kraft AB

Resultat. Datum: Projektnummer: Projektnamn: Ljudimmissionsberäkning vindkraftpark Lönnstorp Kund: HS Kraft AB Resultat Nr X [m] Y [m] Höjd [m] Dygnsekvivalent ljudtrycksnivå [dba] Sammanlagrad beräkning A 1329801 6206730 74 37 B 1329901 6206794 75 36 C 1330241 6206690 79 37 D 1330357 6206493 78 39 E 1330643 6206559

Läs mer

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark Miljöanmälan enl. MB Hylletofta Vindkraftspark Juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ärende... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 6 Vindresurser...

Läs mer

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv Kompletteringshandling Föreläggande: 2012-05-04 Datum: 2012-07-18 Länsstyrelsen Östergötland Miljöprövningsdelegationen Östgötagatan 3 581 86 Linköping Komplettering av Tranås Energi Elförsäljning AB:s

Läs mer

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46 10 505 84 22 Mobil +46 70 184 74 22 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-12-05 Varberg Energi AB Håkan Svensson Box 1043 432 13

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm repo001.docx 2012-03-29 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT LJUD ROSENHOLM Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 (12) S w e co Gjörwellsgatan

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud Bilaga 2.8 Uppdragsnr: 10147227 1 (5) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-03-13 Gunnarby Vindkraft AB Karin Mizgalski c/o Wallenstam AB 401

Läs mer

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindkraftpark Velinga Beräkningsdatum: 2013-09-24 Beställare: Vattenfall

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud

Beräkning av lågfrekvent ljud Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud Projekt: Kommun: Sköllunga Stenungsund Datum: 14-7-18 Beräkning av lågfrekvent ljud Sammanfattning: Beräkningar avseende lågfrekvent ljud i ljudkänsliga

Läs mer

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46105058422 Mobil +46701847422 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-11-28 Arise Windfarm 21 AB Jennie Mantefors Box 808 301 18 Halmstad

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Hultema vindkraftpark, Motala Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: VKS

Läs mer

Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län

Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län Rapport 2010:86 2010-11-10 reviderad 2011-09-29 Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län av Bertil Persson Bertil Persson Betongteknik AB Organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Uppdragsnr: 10162353 1 (4) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån,

Läs mer

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Projekt:

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Projekt: WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Utskrift/Sida 2012-08-21 10:29 / 1 Användarlicens: Beräknat: 2012-08-21 10:26/2.7.490 VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Foto_Gullabo VKV placering VKV typ Giltig Tillverkare

Läs mer

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Lund 2013-07-30 Ängelholms kommun Kommunstyrelsen 262 80 ÄNGELHOLM \r -.-L/ - - --- -,.;, 2113.. 11 l i0(3}3~j-- _j Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Billyvind önskar uppföra 1-4 vindkraftverk

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

RAPPORT. Bilaga D2 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Bilaga D2 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO UPPDRAGSNUMMER STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 Bakgrund 3 1.1 Komplettering 3 1.2 Projektet 3 2 Lågfrekvent

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Hittsjön. Vindkraftspark. Samrådsunderlag

Hittsjön. Vindkraftspark. Samrådsunderlag Hittsjön Vindkraftspark Samrådsunderlag Maj 2009 Lantmäteriverket,Gävle 2009. Medgivande MEDGIV-2009-20074. Karta: Terrängkartan Lantmäteriverket,Gävle 2009. Medgivande MEDGIV- 2009-20077. Karta:

Läs mer

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Fotomontage Version 1.0 Datum 2014-06-20 Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Vindpark Vitberget Format: A3 Fotomontage är framställda av Kabeko Kraft på uppdrag av Vitberget Vindkraft Upphovsrätt

Läs mer

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Gustavstorp vindkraftpark Beräkningsdatum: 2012-12-18

Läs mer

Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult

Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult Kundinformation Kund: BayWa r.e. Scandinavia AB Kundreferens: Christian Bladh Projektinformation Dokument-ID:

Läs mer

Printed/Page :41 / 1

Printed/Page :41 / 1 Project: Calculation: Ljudberäkning SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud frånvindkraftverk",

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Innehåll Hur, vad och varför? Varför mäta? Vad påverkar en mätning? Hur mäter man? Erfarenhet från

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

Bilaga 4.4.3 reviderad

Bilaga 4.4.3 reviderad Utskrift/Sida 2011-09-22 20:50 / 1 Användarlicens: Beräknat: 2011-09-22 20:45/2.7.473 VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Fotomontage 2011-09-22 tt vindkraftverk A Djurgårdsplatån, bild 1 B Djurgårdsplatån,

Läs mer

BILAGA 5 LIITE 5. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 5 LIITE 5. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 5 LIITE 5 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SVEVIND OY AB Sandbacka vindkraftpark, Vörå & Nykarleby FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Läs mer

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun PM 1 (5) Handläggare Martin Almgren Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-10-27 Vattenfall Vindkraft AB Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Vindkraftspark Gärdesfloberget

Vindkraftspark Gärdesfloberget Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 2016-10-03 Vindkraftspark Gärdesfloberget Samrådsunderlag inför samråd enligt Miljöbalken med allmänhet och särskilt berörda Administrativa uppgifter

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-10-07 Forskningsprogram Vindkraft i kallt klimat Project

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Manne Friman Tel +46105056072 Mobil +46701845772 manne.friman@afconsult.com PM03 1 (9) Datum Statkraft Södra Vindkraft AB Att: Jonas Nordanstig Box 233 202 09 Malmö Uppdragsnr 575593 Vindkraftpark

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun UPPDRAG Underlag till detaljplan, Granlunda, Bergsåker UPPDRAGSNUMMER 3230687000 Revision UPPDRAGSLEDARE Agnieszka Tolf UPPRÄTTAD AV Camilla Gradin GRANSKAD AV Henrik Naglitsch DATUM Äldreboende Granlunda

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

Revidering av miljöanmälan 2012-05-29 Vindkraftspark Norra Gullabo Torsås

Revidering av miljöanmälan 2012-05-29 Vindkraftspark Norra Gullabo Torsås Revidering av miljöanmälan 2012-05-29 Vindkraftspark Norra Gullabo Torsås Ändrade punkter: Ljud och skuggkartor Ljud och skuggberäkningar Anmälande: 41107 Göteborg Kontaktperson: Anton Svensson 031-788

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Miljöanmälan. Frinnaryds Vindkraftverk

Miljöanmälan. Frinnaryds Vindkraftverk Miljöanmälan Frinnaryds Vindkraftverk November 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 5

Läs mer

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun Handläggare Elis Johansson Tel +46 10-5058422 Mobil +46 70-1847422 Fax +46 31-7747474 elis.johansson@afconsult.com RAPPORT 1 (26) Datum Camilla Ramusson E.On. Vind Sverige AB Carl Gustafs väg 1 205 99

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Bullerutredning Torngatans förlängning

Bullerutredning Torngatans förlängning Älmhults kommun Bullerutredning Torngatans förlängning Förhandskopia Malmö 011-01-11 Bullerutredning Torngatans förlängning Datum 011-01-11 Uppdragsnummer 6166159 Utgåva/Status Förhandskopia Erik Hedman

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

Ljudmätningar examensarbete

Ljudmätningar examensarbete Ljudmätningar examensarbete Stor-Rotliden Paul Appelqvist Senior Specialist ÅF Ljud & Vibrationer 2012-11-30 1 Bakgrund Examensarbete på ÅF i sammarbete med Vattenfall Vindkraft AB och KTH/MWL. Syfte Att

Läs mer

geoteknisk-/hydrologiskundersökning genomförs för att bestämma vilken/vilka typer som kan vara aktuella. De tre vanligaste typerna av fundament är: Pålfundament vilket innebär att betongpålar forceras

Läs mer

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26 Brandholmens reningsverk Mätning av industribuller L:\2012\2012-069 LH Brandholmen, Läckeby water AB PURAC\Rapporter\2012-069 r01.docx Beställare: Läckeby

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Vindkraftprojektet Gärdshyttan, visualiseringar

Vindkraftprojektet Gärdshyttan, visualiseringar Vindkraftprojektet Gärdshyttan, visualiseringar Fotopunkter för visualiseringar, 1 17 Terrängkarta med fotopunkterna 1-17 (röda). Vindkraftprojektet Gärdshyttan 1-5 (blå). Södra Kärra Vindpark (svart).

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Rapport 9-C/ Rolf Cedås/ Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Akustikforum har utrett bullersituationen (exklusive trafikbuller) för planerade

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved Projekt Legeved Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Under våren 2014 etablerar Eolus Vind två vindkraftverk vid Legeved i Kristianstads kommun. Ett av verken säljs som

Läs mer

PM BULLER FRÅN TRAFO PÅ SOLNAVÄGEN

PM BULLER FRÅN TRAFO PÅ SOLNAVÄGEN UPPDRAG Ny 130 kv Solnavägen UPPDRAGSNUMMER 5469156200 UPPRÄTTAD AV Sebastian Larsson GRANSKAD AV Johanna Thorén DATUM Inledning Vid Solnavägen planeras en ny transformatorstation för omvandling 130/20

Läs mer

Vindkraftprojekt Örserum. Samrådsunderlag till samrådsmöte enl. miljöbalken 6 kap 4 2011-01-31

Vindkraftprojekt Örserum. Samrådsunderlag till samrådsmöte enl. miljöbalken 6 kap 4 2011-01-31 Vindkraftprojekt Örserum Samrådsunderlag till samrådsmöte enl. miljöbalken 6 kap 4 2011-01-31 Innehåll 1 INLEDNING 1 1.1 Bakgrund 1 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÖRSERUM 1 2.1 Lokalisering 1 2.2 Utformning

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer