Bilaga 1.6. Fotomontage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1.6. Fotomontage"

Transkript

1 Bilaga 1.6 Fotomontage

2 FOTOMONTAGE TILL MKB Vindpark Liane STEFAN LARSSON

3 Fotomontage till MKB, augusti 2013 Inledning Syftet med dessa fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken kommer att framträda från olika platser i närområdet. Fotomontagen är utförda av Scanergy Wind AB. Bilderna är tagna i mars Det planerade vindkraftprojektet består av tre vindkraftverk med en totalhöjd av 150 meter. En annan vindkraftsprojektör (Eolus) planerar att uppföra en vindpark bestående av tio vindkraftverk med en totalhöjd av 169,5 meter ca 2,5 km nordväst om Vindpark Liane. För att illustrera vilka kumulativa effekter som uppstår i samband med dessa vindkraftverk, har även Eulos planerade verk tagits med i fotomontaget. Terrängen medför att inte alla vindkraftverk kommer att bli synliga från alla platser. På vissa fotomontage visas därför hur vindkraftverken (Liane rödmarkerade och Eolus verk blåmarkerade) skulle framträda om siktlinjen fram till vindkraftverken hade varit helt fri.

4 Fotomontage till MKB, augusti 2013 Placeringar (Liane) De tre placeringar för verken i Vindpark Liane som har använts vid fotomontaget är följande: Koordinater X = , Y = X = , Y = X = , Y = De tre vindkraftverken i Vindpark Liane som ingår i fotomontaget, markerade på fastighetskarta.

5 Fotomontage till MKB, augusti 2013 Placeringar (Eolus) De tio placeringar för verken i Eolus vindpark som har använts vid fotomontaget är följande: Koordinater X = , Y = X = , Y = X = , Y = X = , Y = X = , Y = X = , Y = X = , Y = X = , Y = X = , Y = X = , Y = De tio vindkraftverken i Eolus vindpark som ingår i fotomontaget, markerade på fastighetskarta.

6 Fotomontage till MKB, augusti 2013 Fotopunkter Bilderna till fotomontagen är tagna från följande platser: 1. Länsväg Skurvåsen 3. Teåkerssjön 4. Dalskog 5. Bäckefors centrum 6. Bäckefors bruk 7. Skogsviken 8. Marsjön 9. Regineberg 10. Flathult 11. Källhult bygdegård Punkterna där fotografier är tagna, markerade på terrängkarta.

7 Vindpark Liane Fotomontage taget från fotopunkt 1 (Länsväg 166, panorama) Fotomontaget visar kumulativa effekter av Vindpark Liane tillsammans med Eolus vindpark. Vindkraftverken i Vindpark Liane (till höger) har en totalhöjd på 150 meter, och verken i Eulos vindpark (till vänster) har en totalhöjd på 169,5 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk i Vindpark Liane är meter. Bilden är tagen

8 Vindpark Liane Fotomontage taget från fotopunkt 1 (Länsväg 166, panorama fri sikt) Fotomontaget visar hur kumulativa effekter av Vindpark Liane tillsammans med Eolus vindpark skulle framträda om siktlinjen vore helt fri. Vindkraftverken i Vindpark Liane (röda till höger) har en totalhöjd på 150 meter, och verken i Eulos vindpark (blåa till vänster) har en totalhöjd på 169,5 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk i Vindpark Liane är meter. Bilden är tagen

9 Vindpark Liane Fotomontage taget från fotopunkt 2 (Skurvåsen, panorama) Fotomontaget visar kumulativa effekter av Vindpark Liane tillsammans med Eolus vindpark. Vindkraftverken i Vindpark Liane (till höger) har en totalhöjd på 150 meter, och verken i Eulos vindpark (till vänster) har en totalhöjd på 169,5 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk i Vindpark Liane är meter. Bilden är tagen

10 Vindpark Liane Fotomontage taget från fotopunkt 2 (Skurvåsen, panorama fri sikt) Fotomontaget visar hur kumulativa effekter av Vindpark Liane tillsammans med Eolus vindpark skulle framträda om siktlinjen vore helt fri. Vindkraftverken i Vindpark Liane (röda till höger) har en totalhöjd på 150 meter, och verken i Eulos vindpark (blåa till vänster) har en totalhöjd på 169,5 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk i Vindpark Liane är meter. Bilden är tagen

11 Vindpark Liane Fotomontage taget från fotopunkt 3 (Teåkerssjön, panorama) Fotomontaget visar kumulativa effekter av Vindpark Liane tillsammans med Eolus vindpark. Vindkraftverken i Vindpark Liane (till höger) har en totalhöjd på 150 meter, och verken i Eulos vindpark (till vänster) har en totalhöjd på 169,5 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk i Vindpark Liane är meter. Bilden är tagen

12 Vindpark Liane Fotomontage taget från fotopunkt 3 (Teåkerssjön, panorama fri sikt) Fotomontaget visar hur kumulativa effekter av Vindpark Liane tillsammans med Eolus vindpark skulle framträda om siktlinjen vore helt fri. Vindkraftverken i Vindpark Liane (röda till höger) har en totalhöjd på 150 meter, och verken i Eulos vindpark (blåa till vänster) har en totalhöjd på 169,5 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk i Vindpark Liane är meter. Bilden är tagen

13 Vindpark Liane Fotomontage taget från fotopunkt 4 (Dalskog) Fotomontaget visar kumulativa effekter av Vindpark Liane tillsammans med Eolus vindpark. Vindkraftverken i Vindpark Liane har en totalhöjd på 150 meter, och verken i Eulos vindpark har en totalhöjd på 169,5 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk i Vindpark Liane är meter. Bilden är tagen

14 Rotorspetsarna på två av verken i Liane syns bakom skogskanten, medan samtliga verk i Eolus vindpark döljs av terrängen. Liane Vindpark Fotomontage taget från fotopunkt 4 (Dalskog fri sikt) Fotomontaget visar hur kumulativa effekter av Vindpark Liane tillsammans med Eolus vindpark skulle framträda om siktlinjen vore helt fri. Vindkraftverken i Vindpark Liane (röda) har en totalhöjd på 150 meter, och verken i Eulos vindpark (blåa) har en totalhöjd på 169,5 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk i Vindpark Liane är meter. Bilden är tagen Rotorspetsarna på två av verken i Liane syns bakom skogskanten, medan samtliga verk i Eolus vindpark döljs av terrängen.

15 Vindpark Liane Fotomontage taget från fotopunkt 5 (Bäckefors centrum) Fotomontaget visar kumulativa effekter av Vindpark Liane tillsammans med Eolus vindpark. Vindkraftverken i Vindpark Liane (till höger) har en totalhöjd på 150 meter, och verken i Eulos vindpark (till vänster) har en totalhöjd på 169,5 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk i Vindpark Liane är meter. Bilden är tagen Inga verk i Vindpark Liane blir synliga från denna plats, men vissa av verken i Eolus vindpark syns över byggnaderna.

16 Vindpark Liane Fotomontage taget från fotopunkt 5 (Bäckefors centrum fri sikt) Fotomontaget visar hur kumulativa effekter av Vindpark Liane tillsammans med Eolus vindpark skulle framträda om siktlinjen vore helt fri. Vindkraftverken i Vindpark Liane (röda till höger) har en totalhöjd på 150 meter, och verken i Eulos vindpark (blåa till vänster) har en totalhöjd på 169,5 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk i Vindpark Liane är meter. Bilden är tagen Inga verk i Vindpark Liane blir synliga från denna plats, men vissa av verken i Eolus vindpark syns över byggnaderna.

17 Vindpark Liane Fotomontage taget från fotopunkt 6 (Bäckefors bruk, fri sikt) Fotomontaget visar hur kumulativa effekter av Vindpark Liane tillsammans med Eolus vindpark skulle framträda om siktlinjen vore helt fri. Vindkraftverken i Vindpark Liane (röda) har en totalhöjd på 150 meter, och verken i Eulos vindpark (blåa) har en totalhöjd på 169,5 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk i Vindpark Liane är meter. Bilden är tagen I stort sett samtliga vindkraftverk döljs av terrängen, men rotorspetsen på ett av verken i Eulos vindpark kommer att bli synliga över skogskanten.

18 Vindpark Liane Fotomontage taget från fotopunkt 7 (Skogsviken, fri sikt) Fotomontaget visar hur kumulativa effekter av Vindpark Liane tillsammans med Eolus vindpark skulle framträda om siktlinjen vore helt fri. Vindkraftverken i Vindpark Liane (röda) har en totalhöjd på 150 meter, och verken i Eulos vindpark (blåa) har en totalhöjd på 169,5 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk i Vindpark Liane är meter. Bilden är tagen Inga vindkraftverk vindkraftverk i Vindpark Liane blir synliga från denna plats, men flera av verken i Eulos vindpark kommer att synas.

19 Vindpark Liane Fotomontage taget från fotopunkt 8 (Marsjön) Fotomontaget visar kumulativa effekter av Vindpark Liane tillsammans med Eolus vindpark. Vindkraftverken i Vindpark Liane (till höger) har en totalhöjd på 150 meter, och verken i Eulos vindpark (till vänster) har en totalhöjd på 169,5 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk i Vindpark Liane är meter. Bilden är tagen Inga verk i Vindpark Liane blir synliga från denna plats, men vissa av verken i Eolus vindpark syns över skogskanten.

20 Vindpark Liane Fotomontage taget från fotopunkt 8 (Marsjön fri sikt) Fotomontaget visar hur kumulativa effekter av Vindpark Liane tillsammans med Eolus vindpark skulle framträda om siktlinjen vore helt fri. Vindkraftverken i Vindpark Liane (röda till höger) har en totalhöjd på 150 meter, och verken i Eulos vindpark (blåa till vänster) har en totalhöjd på 169,5 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk i Vindpark Liane är meter. Bilden är tagen Inga verk i Vindpark Liane blir synliga från denna plats, men vissa av verken i Eolus vindpark syns över skogskanten.

21 Vindpark Liane Fotomontage taget från fotopunkt 9 (Regineberg, panorama) Fotomontaget visar kumulativa effekter av Vindpark Liane tillsammans med Eolus vindpark. Vindkraftverken i Vindpark Liane (till höger) har en totalhöjd på 150 meter, och verken i Eulos vindpark (till vänster) har en totalhöjd på 169,5 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk i Vindpark Liane är meter. Bilden är tagen Rotorspetsarna på två av verken i Vindpark Liane blir synliga över skogskanten, och även vissa av verken i Eulos vindpark kommer att synas.

22 Vindpark Liane Fotomontage taget från fotopunkt 9 (Regineberg, panorama fri sikt) Fotomontaget visar hur kumulativa effekter av Vindpark Liane tillsammans med Eolus vindpark skulle framträda om siktlinjen vore helt fri. Vindkraftverken i Vindpark Liane (röda till höger) har en totalhöjd på 150 meter, och verken i Eulos vindpark (blåa till vänster) har en totalhöjd på 169,5 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk i Vindpark Liane är meter. Bilden är tagen Rotorspetsarna på två av verken i Vindpark Liane blir synliga över skogskanten, och även vissa av verken i Eulos vindpark kommer att synas.

23 Vindpark Liane Fotomontage taget från fotopunkt 10 (Flathult, fri sikt) Fotomontaget visar hur Vindpark Liane skulle framträda om siktlinjen vore helt fri. Vindkraftverken har en totalhöjd på 150 meter, Avståndet från fotopunkten till närmaste verk är meter. Bilden är tagen Samtliga verk kommer att döljas av terrängen.

24 Vindpark Liane Fotomontage taget från fotopunkt 11 (Bygdegård, fri sikt) Fotomontaget visar hur kumulativa effekter av Vindpark Liane tillsammans med Eolus vindpark skulle framträda om siktlinjen vore helt fri. Vindkraftverken i Vindpark Liane (röda till vänster) har en totalhöjd på 150 meter, och verken i Eulos vindpark (blåa till höger) har en totalhöjd på 169,5 meter. Avståndet från fotopunkten till närmaste verk i Vindpark Liane är meter. Bilden är tagen Samtliga verk, både i Vindpark Liane och Eulos vindpark, kommer att döljas av terrängen.

25 Projekt: Liane, fotomontage VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Fotomontage för MKB WindPRO version Jul 2013 Utskrift/Sida :19 / 1 Användarlicens: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson / Beräknat: :19/ Nytt vindkraftverk Skala 1: Kamera 01 Marsjön 02 Marsjön, fri sikt 03 Dalskog 04 Dalskog, fri sikt RN Öst Nord Z Moln :Glesa moln (2/8) Landskap bildfil: 3872 x 2592 pixels RN Öst Nord Z Moln :Heltäckande moln (8/8) Landskap bildfil: 3872 x 2592 pixels RN Öst Nord Z Moln :Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 3872 x 2592 pixels RN Öst Nord Z Moln :Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 3872 x 2592 pixels Siktpunkt ,5 Synlighet :Normal DSC_0523.JPG Siktpunkt ,5 Synlighet :Normal DSC_0523.JPG Siktpunkt ,9 Synlighet :Klar DSC_0270.JPG Siktpunkt ,9 Synlighet :Normal DSC_0270.JPG Siktpunkt ,6 Sol :Normal Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Siktpunkt ,6 Sol :Normal Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Siktpunkt ,2 Sol :Normal Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Siktpunkt ,2 Sol :Normal Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Foto kat. 171 Vind rikt. :0 Foto beskr.: 01 Fotomontaget visar hur delar av Eolus vindpark framträder från Skogsviken Foto kat. 171 Vind rikt. :0 Foto beskr.: 02 Fotomontaget visar hur Eolus vindpark (blå) skulle framträda Foto tillsammans kat. med 333 Liane vindpark (röd) om Vind siktlinjen rikt. :0 vore helt fri. Foto beskr.: 03 Fotomontaget visar hur delar av rotorbladen från verken vid Liane Foto kan kat. skymtas 333 Vind rikt. :0 Foto beskr.: 04 Fotomontaget visar hur Eolus vindpark (blå) skulle framträda tillsammans med Liane vindpar 05 Bäckefors centrum 06 Bäckefors centrum, fri sikt 07 Flathult 08 Flathult, fri sikt RN Öst Nord Z Moln :Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 3872 x 2592 pixels RN Öst Nord Z Moln :Heltäckande moln (8/8) Landskap bildfil: 3872 x 2592 pixels RN Öst Nord Z Moln :Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 3872 x 2592 pixels RN Öst Nord Z Moln :Heltäckande moln (8/8) Landskap bildfil: 3872 x 2592 pixels Siktpunkt ,0 Synlighet :Mycket klar DSC_0453.JPG Siktpunkt ,0 Synlighet :Normal DSC_0453.JPG Siktpunkt ,5 Synlighet :Normal DSC_0228.JPG Siktpunkt ,5 Synlighet :Normal DSC_0228.JPG Siktpunkt ,8 Sol :Normal Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Siktpunkt ,8 Sol :Normal Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Siktpunkt ,1 Sol :Normal Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Siktpunkt ,1 Sol :Normal Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Foto kat. 122 Vind rikt. :0 Foto beskr.: 05 Rotorspetsarna på några av Eulos verk blir synliga över hustaken, Foto medan kat. samtliga 122 verk på Liane döljs av terrängen. Vind rikt. :0 Foto beskr.: 06 Fotomontaget visar hur Eolus vindpark (blå) skulle framträda Foto tillsammans kat. med 239 Liane vindpark (röd) om Vind siktlinjen rikt. :0 vore helt fri. Foto beskr.: 07 Montaget visar hur delar av rotorbladen från verken vid Liane kan Foto skymtas. kat. Eolus vinpark 239 ligger längre till höger, Vind och rikt. är :0 inte synligt på denna bild. Foto beskr.: 08 Fotomontaget visar verken hur verken vid Liane skulle framträda om siktlinjen vore hel 09 Teåkerssjön 10 Bygdegård, fri sikt 11 Skogsviken, fri sikt 12 Regineberg RN Öst Nord Z Moln :Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 3872 x 2592 pixels Siktpunkt ,0 Synlighet :Mycket klar DSC_0300.JPG Siktpunkt ,8 Synlighet :Normal DSC_0185.JPG Foto kat. 10 Vind rikt. :0 Foto beskr.: 09 Fotomontaget visar de tre verken vid Liane till höger. Till vänster framträder Siktpunkt några 1 av 295 verken 810Eolus vindpark ,2 Sol :Normal Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Foto kat. 269 Vind :0 rikt. RN Öst Nord Z Moln :Heltäckande moln (8/8) Landskap bildfil: 3872 x 2592 pixels RN Öst Nord Z Moln :Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 3872 x 2592 pixels Siktpunkt ,5 Synlighet :Normal DSC_0483.JPG Siktpunkt ,5 Synlighet :Mycket klar DSC_0388.JPG Siktpunkt ,4 Sol :Normal Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Siktpunkt ,9 Sol :Normal Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Foto kat. 151 Vind rikt. :0 Foto beskr.: 11 Fotomontaget visar hur Eolus vindpark (blå) skulle framträda Foto tillsammans kat. med 104 Liane vindpark (röd) om Vind siktlinjen rikt. :0 vore helt fri. Foto beskr.: 12 Ovanför skogsbrynet framträder rotorblad från två av vindkraftverken på Liane 13 Regineberg, fri sikt 14 Skurvåsen 15 Bäckefors bruk, fri sikt 16 Länsväg 166 RN Öst Nord Z Moln :Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 3872 x 2592 pixels RN Öst Nord Z Moln :Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 3872 x 2592 pixels RN Öst Nord Z Moln :Heltäckande moln (8/8) Landskap bildfil: 3872 x 2592 pixels RN Öst Nord Z Moln :Klar himmel (0/8) Landskap bildfil: 3872 x 2592 pixels Siktpunkt ,5 Synlighet :Normal DSC_0388.JPG Siktpunkt ,0 Synlighet :Mycket klar DSC_0338.JPG Siktpunkt ,3 Synlighet :Mycket klar DSC_0548.JPG Siktpunkt ,3 Synlighet :Mycket klar Ref punkt Cecilia.JPG Siktpunkt ,4 Sol :Normal Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Siktpunkt ,7 Sol :Normal Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Siktpunkt ,8 Sol :Normal Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Siktpunkt ,1 Sol :Normal Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Foto kat. 104 Vind rikt. :0 Foto beskr.: 13 Fotomontaget visar hur vindkraftverken skulle framträda om siktlinjen Foto vore kat. helt fri 63 Vind rikt. :0 Foto beskr.: 14 Fotomontaget visar att två av verken vid Liane framträder tydligt Foto kat. 126 Vind rikt. :0 Foto beskr.: 15 Fotomontaget visar hur Eolus vindpark (blå) skulle framträda Foto tillsammans kat. med 100 Liane vindpark (röd) om Vind siktlinjen rikt. :0 vore helt fri. Foto beskr.: 16 Fotomontaget visar de tre verken vid Liane. Verk nummer tre kan skymtas genom träden i fö WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

26 Projekt: Liane, fotomontage VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Fotomontage för MKB VKV placering WindPRO version Jul 2013 Utskrift/Sida :19 / 2 Användarlicens: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson / Beräknat: :19/ VKV typ Avstånd till kamera Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd nominell [kw] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 1 Ny Ja KENERSYS K ,0 100, Ny Ja KENERSYS K ,0 100, Ny Ja KENERSYS K ,0 100, Ny Ja ENERCON E ,0 119, Ny Ja ENERCON E ,0 119, Ny Ja ENERCON E ,0 119, Ny Ja ENERCON E ,0 119, Ny Ja ENERCON E ,0 119, Ny Ja ENERCON E ,0 119, Ny Ja ENERCON E ,0 119, Ny Ja ENERCON E ,0 119, Ny Ja ENERCON E ,0 119, Ny Ja ENERCON E ,0 119, WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

27 WindPRO version Jul 2013 Projekt: Liane, fotomontage VKV: 13 WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Rekommenderat observationsavstånd: 26 cm Visat foto: :50:00 Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Pixlar: 3872x2592 Siktpunkt: RN Öst: Nord: Vindriktning: 0 Fotots riktning: 171 Kamera: Marsjön Foto beskr.: 01 Fotomontaget visar hur delar av Eolus vindpark framträder från Skogsviken Skapad av: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson /

28 WindPRO version Jul 2013 Projekt: Liane, fotomontage VKV: 13 Rekommenderat observationsavstånd: 26 cm Visat foto: :50:00 Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Pixlar: 3872x2592 Siktpunkt: RN Öst: Nord: Vindriktning: 0 Fotots riktning: 171 Kamera: Marsjön, fri sikt Foto beskr.: 02 Fotomontaget visar hur Eolus vindpark (blå) skulle framträda tillsammans med Liane vindpark (röd) om siktlinjen vore helt fri. WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Skapad av: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson /

29 WindPRO version Jul 2013 Projekt: Liane, fotomontage VKV: 13 WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Rekommenderat observationsavstånd: 26 cm Visat foto: :05:00 Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Pixlar: 3872x2592 Siktpunkt: RN Öst: Nord: Vindriktning: 0 Fotots riktning: 333 Kamera: Dalskog Foto beskr.: 03 Fotomontaget visar hur delar av rotorbladen från verken vid Liane kan skymtas Skapad av: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson /

30 WindPRO version Jul 2013 Projekt: Liane, fotomontage VKV: 13 Rekommenderat observationsavstånd: 26 cm Visat foto: :05:00 Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Pixlar: 3872x2592 Siktpunkt: RN Öst: Nord: Vindriktning: 0 Fotots riktning: 333 Kamera: Dalskog, fri sikt Foto beskr.: 04 Fotomontaget visar hur Eolus vindpark (blå) skulle framträda tillsammans med Liane vindpark (röd) om siktlinjen vore helt fri. WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Skapad av: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson /

31 WindPRO version Jul 2013 Projekt: Liane, fotomontage VKV: 13 Rekommenderat observationsavstånd: 26 cm Visat foto: :53:00 Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Pixlar: 3872x2592 Siktpunkt: RN Öst: Nord: Vindriktning: 0 Fotots riktning: 122 Kamera: Bäckefors centrum Foto beskr.: 05 Rotorspetsarna på några av Eulos verk blir synliga över hustaken, medan samtliga verk på Liane döljs av terrängen. WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Skapad av: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson /

32 WindPRO version Jul 2013 Projekt: Liane, fotomontage VKV: 13 Rekommenderat observationsavstånd: 26 cm Visat foto: :53:00 Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Pixlar: 3872x2592 Siktpunkt: RN Öst: Nord: Vindriktning: 0 Fotots riktning: 122 Kamera: Bäckefors centrum, fri sikt Foto beskr.: 06 Fotomontaget visar hur Eolus vindpark (blå) skulle framträda tillsammans med Liane vindpark (röd) om siktlinjen vore helt fri. WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Skapad av: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson /

33 WindPRO version Jul 2013 Projekt: Liane, fotomontage VKV: Rekommenderat 13 observationsavstånd: 26 cm Visat foto: :23:00 Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Pixlar: 3872x2592 Siktpunkt: RN Öst: Nord: Vindriktning: 0 Fotots riktning: 239 Kamera: Flathult Foto beskr.: 07 Montaget visar hur delar av rotorbladen från verken vid Liane kan skymtas. Eolus vinpark ligger längre till höger, och är inte synligt på denna bild. WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Skapad av: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson /

34 WindPRO version Jul 2013 Projekt: Liane, fotomontage Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Avstånd nominell [kw] [m] [m] [m] 1 Ny Ja KENERSYS K ,0 100, Ny Ja KENERSYS K ,0 100, Ny Ja KENERSYS K ,0 100, WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Rekommenderat observationsavstånd: 26 cm Visat foto: :23:00 Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Pixlar: 3872x2592 Siktpunkt: RN Öst: Nord: Vindriktning: 0 Fotots riktning: 239 Kamera: Flathult, fri sikt Foto beskr.: 08 Fotomontaget visar verken hur verken vid Liane skulle framträda om siktlinjen vore helt fri. Skapad av: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson /

35 WindPRO version Jul 2013 Projekt: Liane, fotomontage VKV: 13 Rekommenderat observationsavstånd: 26 cm Visat foto: :41:00 Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Pixlar: 3872x2592 Siktpunkt: RN Öst: Nord: Vindriktning: 0 Fotots riktning: 10 Kamera: Teåkerssjön Foto beskr.: 09 Fotomontaget visar de tre verken vid Liane till höger. Till vänster framträder några av verken i Eolus vindpark WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Skapad av: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson /

36 WindPRO version Jul 2013 Projekt: Liane, fotomontage VKV: 13 WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Rekommenderat observationsavstånd: 26 cm Visat foto: :00:00 Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Pixlar: 3872x2592 Siktpunkt: RN Öst: Nord: Vindriktning: 0 Fotots riktning: 269 Kamera: Bygdegård, fri sikt Foto: \...\L - Bygdegård\DSC_0185.JPG Skapad av: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson /

37 WindPRO version Jul 2013 Projekt: Liane, fotomontage VKV: 13 Rekommenderat observationsavstånd: 26 cm Visat foto: :00:00 Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Pixlar: 3872x2592 Siktpunkt: RN Öst: Nord: Vindriktning: 0 Fotots riktning: 151 Kamera: Skogsviken, fri sikt Foto beskr.: 11 Fotomontaget visar hur Eolus vindpark (blå) skulle framträda tillsammans med Liane vindpark (röd) om siktlinjen vore helt fri. WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Skapad av: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson /

38 WindPRO version Jul 2013 Projekt: Liane, fotomontage Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Avstånd nominell [kw] [m] [m] [m] 1 Ny Ja KENERSYS K ,0 100, Ny Ja KENERSYS K ,0 100, Ny Ja KENERSYS K ,0 100, WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Rekommenderat observationsavstånd: 26 cm Visat foto: :13:00 Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Pixlar: 3872x2592 Siktpunkt: RN Öst: Nord: Vindriktning: 0 Fotots riktning: 104 Kamera: Regineberg Foto beskr.: 12 Ovanför skogsbrynet framträder rotorblad från två av vindkraftverken på Liane Skapad av: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson /

39 WindPRO version Jul 2013 Projekt: Liane, fotomontage Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Avstånd nominell [kw] [m] [m] [m] 1 Ny Ja KENERSYS K ,0 100, Ny Ja KENERSYS K ,0 100, Ny Ja KENERSYS K ,0 100, WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Rekommenderat observationsavstånd: 26 cm Visat foto: :13:00 Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Pixlar: 3872x2592 Siktpunkt: RN Öst: Nord: Vindriktning: 0 Fotots riktning: 104 Kamera: Regineberg, fri sikt Foto beskr.: 13 Fotomontaget visar hur vindkraftverken skulle framträda om siktlinjen vore helt fri Skapad av: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson /

40 WindPRO version Jul 2013 Projekt: Liane, fotomontage Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Avstånd nominell [kw] [m] [m] [m] 1 Ny Ja KENERSYS K ,0 100, Ny Ja KENERSYS K ,0 100, Ny Ja KENERSYS K ,0 100, WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Rekommenderat observationsavstånd: 26 cm Visat foto: :18:00 Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Pixlar: 3872x2592 Siktpunkt: RN Öst: Nord: Vindriktning: 0 Fotots riktning: 63 Kamera: Skurvåsen Foto beskr.: 14 Fotomontaget visar att två av verken vid Liane framträder tydligt Skapad av: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson /

41 WindPRO version Jul 2013 Projekt: Liane, fotomontage VKV: 13 Rekommenderat observationsavstånd: 26 cm Visat foto: :29:00 Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Pixlar: 3872x2592 Siktpunkt: RN Öst: Nord: Vindriktning: 0 Fotots riktning: 126 Kamera: Bäckefors bruk, fri sikt Foto beskr.: 15 Fotomontaget visar hur Eolus vindpark (blå) skulle framträda tillsammans med Liane vindpark (röd) om siktlinjen vore helt fri. WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Skapad av: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson /

42 WindPRO version Jul 2013 Projekt: Liane, fotomontage VKV: 13 WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Rekommenderat observationsavstånd: 26 cm Visat foto: :16:00 Objektiv: 28 mm Film: 24x16 mm Pixlar: 3872x2592 Siktpunkt: RN Öst: Nord: Vindriktning: 0 Fotots riktning: 100 Kamera: Länsväg 166 Foto beskr.: 16 Fotomontaget visar de tre verken vid Liane. Verk nummer tre kan skymtas genom träden i förgrunden Skapad av: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson /

43 WindPRO version Jul 2013 Projekt: Utskrift/Sida Liane, fotomontage :19 / 19 Användarlicens: Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Stefan Larsson / Beräknat: :19/ VISUAL - Karta Beräkning: Fotomontage för MKB Nytt vindkraftverk km Karta: Over Terr, Utskriftskala 1:75 000, Kartcentrum RN Öst: Nord: Kamera WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage Gunbjörbyn Fotomontage Vindpark Gunbjörbyn Fotomontage har gjorts från följande punkter 1 Tingvallamossen 2 Böle 3 Gunbjörbyn 4 Kvarnekas 5 Bäckefors 6 Knä sjö Fotomontaget baserar

Läs mer

Bilaga12. Fotomontage från Västermo

Bilaga12. Fotomontage från Västermo Bilaga12. Fotomontage från Västermo FOTOMONTAGE Västermo Fotomontage Västermo, november 2016 Inledning Syftet med detta fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken i Vindpark Duvhällen

Läs mer

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt:

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt: WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Vindkraft AB och i enlighet med Vindkraft AB;s instruktioner. KABEKO KRAFT

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2..4 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Projekt:

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Projekt: WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Utskrift/Sida 2012-08-21 10:29 / 1 Användarlicens: Beräknat: 2012-08-21 10:26/2.7.490 VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Foto_Gullabo VKV placering VKV typ Giltig Tillverkare

Läs mer

WindPRO version 2.8.552 Jul 2012

WindPRO version 2.8.552 Jul 2012 Rekommenderat observationsavstånd: 7 cm Visat foto: 00--0 ::00 Objektiv: 9 mm Film: 6x mm Pixlar: 7x68 9 6 9 8 Siktpunkt: RN Öst: 9 70 Nord: 6 8 9 06 Vindriktning: 0 Fotots riktning: 0 8 Kamera: Väster

Läs mer

WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010. VISUAL - Karta

WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010. VISUAL - Karta rojekt: Stormon WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010 Utskrift/Sida 2010-11-2310:47 I 13 Användarlicens: KABEKO KRAFT AB SE-752 25 Uppsala +46 (0)70 234 08 63 Erik Kolbäck, erik.kolback@kabeko.com Beräknat:

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: BILAGA 0 Utskrift/Sida 0-0-0 : / Användarlicens: Beräknat: 0-0-0 :0/.7. VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Fotomontage - tt vindkraftverk Skala :00 000 Kamera A Skärvstabodarna B Rödstabodarna - h C Rödstabodarna

Läs mer

windpro VKV: 61 2015-05-13 15:12 / 1 windpro 3.0.578 av EMD International A/S, Tlf. +45 96 35 44 44, e-mail: windpro@emd.dk Projekt: NV Vargträsk

windpro VKV: 61 2015-05-13 15:12 / 1 windpro 3.0.578 av EMD International A/S, Tlf. +45 96 35 44 44, e-mail: windpro@emd.dk Projekt: NV Vargträsk 3.0.578 av EMD International A/S, Tlf. +45 96 35 44 44, e-mail: windpro@emd.dk Rekommenderat observationsavstånd: 31 cm Visat foto: 2009-10-10 16:00:00 Synfält: 64,7 x45,8 Objektiv: 28 mm Film: 36x24 mm

Läs mer

Bilaga 4.4.3 reviderad

Bilaga 4.4.3 reviderad Utskrift/Sida 2011-09-22 20:50 / 1 Användarlicens: Beräknat: 2011-09-22 20:45/2.7.473 VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Fotomontage 2011-09-22 tt vindkraftverk A Djurgårdsplatån, bild 1 B Djurgårdsplatån,

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Knäsjöberget - N131-22 VKV

VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Knäsjöberget - N131-22 VKV Beskrivning: Användarlicens: Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Vindkraft AB och i enlighet med Vindkraft AB;s instruktioner. KABEKO KRAFT intygar att beräkningarna

Läs mer

Bilaga 5 Fotomontage 1

Bilaga 5 Fotomontage 1 Bilaga 5 Fotomontage 1 WindPRO version 2.6.1.252 n 2009 Description: Printed/Page 2010.04.29 10:31 / 1 Licensed user: Prevind AB garanterar inte och ger inga garantier för levererat material som orsakats

Läs mer

WindPRO version 2.6.1.252 Jan 2009

WindPRO version 2.6.1.252 Jan 2009 Rekommenderat avstånd: 9 cm Visade foton: 2009.10.13 09:00:00 Objektiv: 10 mm Film: 42x11 mm Pixels: 4496x1146 Ögats Siktpunkt: Rikets Net (SE) Ost: 1 631 637 Nord: 7 130 004 Vindriktning: 225 Fotots riktning:

Läs mer

Fotomontage. Vindparkens slutgiltiga layout är ännu inte fastställd.

Fotomontage. Vindparkens slutgiltiga layout är ännu inte fastställd. Fotomontage Vindparkens slutgiltiga layout är ännu inte fastställd. Detta fotomontage grundar sig på ett exempel med 34 st vindkraftverk vars totalhöjd uppgår till 210 meter. Fotopunkter Bilderna till

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Vindkraftprojektet Gärdshyttan, visualiseringar

Vindkraftprojektet Gärdshyttan, visualiseringar Vindkraftprojektet Gärdshyttan, visualiseringar Fotopunkter för visualiseringar, 1 17 Terrängkarta med fotopunkterna 1-17 (röda). Vindkraftprojektet Gärdshyttan 1-5 (blå). Södra Kärra Vindpark (svart).

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken Version 4 februari 2013 1 / 8 Innehållsförteckning

Läs mer

Hittsjön. Vindkraftspark. Samrådsunderlag

Hittsjön. Vindkraftspark. Samrådsunderlag Hittsjön Vindkraftspark Samrådsunderlag Maj 2009 Lantmäteriverket,Gävle 2009. Medgivande MEDGIV-2009-20074. Karta: Terrängkartan Lantmäteriverket,Gävle 2009. Medgivande MEDGIV- 2009-20077. Karta:

Läs mer

VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 4. Synlighetsanalys och fotomontage

VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 4. Synlighetsanalys och fotomontage S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 4. Synlighetsanalys och fotomontage EIP/Paulina Kaivo-oja Synlighetsanalys Fotomontage Hur väl vindkraftverk

Läs mer

Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar

Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar RT9 Sweref 99TM Totalhöjd Layout Layout Nr X Y X Y Z [möh] [möh] A1 A2 S1 1337382

Läs mer

1 Hjälmaresund 1, naturligt utseende

1 Hjälmaresund 1, naturligt utseende 1 Hjälmaresund 1, naturligt utseende Avstånd till vindparken (närmaste vindkraftverk): 11,2 kilometer Fotopunktens läge (koordinater, RT-90): 1 516 882 (ost), 6 568 824 (nord), 24 meter över havet 2 Hjälmaresund

Läs mer

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud Bilaga 2.8 Uppdragsnr: 10147227 1 (5) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

BILAGA 5 LIITE 5. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 5 LIITE 5. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 5 LIITE 5 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SVEVIND OY AB Sandbacka vindkraftpark, Vörå & Nykarleby FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Läs mer

Vindpark Hultema i Motala AB

Vindpark Hultema i Motala AB Vindpark Hultema i Motala AB Beskrivning av utförda skuggberäkningar Andrahands yrkande 2015 REVIDERAD Bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken Version

Läs mer

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Fotomontage Version 1.0 Datum 2014-06-20 Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Vindpark Vitberget Format: A3 Fotomontage är framställda av Kabeko Kraft på uppdrag av Vitberget Vindkraft Upphovsrätt

Läs mer

Bilaga 4. Visualiseringar. Vindkraftverk med 2,5 MW effekt, tornhöjd 108 meter och rotordiameter 82 meter.

Bilaga 4. Visualiseringar. Vindkraftverk med 2,5 MW effekt, tornhöjd 108 meter och rotordiameter 82 meter. Bilaga 4 Visualiseringar Vindkraftverk med 2,5 MW effekt, tornhöjd 108 meter och rotordiameter 82 meter. Bilden är ett montage av foton tagna i riktningarna 270 300. Fotomontage vy från Trödje cirka 2

Läs mer

Vindkraftsprojekt Målarberget i Avestas & Norbergs kommuner

Vindkraftsprojekt Målarberget i Avestas & Norbergs kommuner VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsprojekt i Avestas & Norbergs kommuner Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 1.10 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

Läs mer

Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län

Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län Rapport 2010:86 2010-11-10 reviderad 2011-09-29 Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län av Bertil Persson Bertil Persson Betongteknik AB Organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 2 Fotomontage alternativ sluttning

Bilaga 2 Fotomontage alternativ sluttning Bilaga 2 Fotomontage alternativ sluttning Fotomontage har gjorts från åtta olika punkter. Fotona är tagna från Nedre Parakka mot nordväst (fotopunkt 1), Veläjäjärvi mot sydväst (fotopunkt 2), väg 395 vid

Läs mer

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala kommun, Västmanlands län

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala kommun, Västmanlands län VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsprojekt i Sala kommun, Västmanlands län Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 1.10 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

Läs mer

S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY BÖLE VINDKRAFTPARK BILAGA 4

S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY BÖLE VINDKRAFTPARK BILAGA 4 S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY BÖLE VINDKRAFTPARK BILAGA 4 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB/OY BÖLE VINDKRAFTSPARK BILAGA 4. Synlighetsanalys och fotomontage FCG SUUNNITTELU

Läs mer

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv Kompletteringshandling Föreläggande: 2012-05-04 Datum: 2012-07-18 Länsstyrelsen Östergötland Miljöprövningsdelegationen Östgötagatan 3 581 86 Linköping Komplettering av Tranås Energi Elförsäljning AB:s

Läs mer

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV.

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV. ! " "! # $! % % # & # ' ( ) * * +, -,. / 0 1 / 2 3, 4-5 0 +, 3 6 + 7 5., 4 0 2 + * 7 8 4 7 3 1 / + * * 5 * 9 ) 2 : 8 ; 5 ;, +, < - * = 3 5 4, 8 8 > 1 / ) 5 1 5 ;, / + 5? 8 + / = 0 + / 4 0 + 5 5 7 0 1 7

Läs mer

Bilaga 11 MKB Skuggberäkning

Bilaga 11 MKB Skuggberäkning Bilaga 11 MKB Skuggberäkning Vindpark 2011-09-02 SHADOW - Huvudresultat Beräkning: Skuggberäkning -6 vkv, slutlig layout Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet Titta i VKV tabell

Läs mer

WindPRO version 2.9.250 Jul 2013 Utskrift/Sida 2015-01-08 15:08 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: Skugga G114-2000 nav 125 meter

WindPRO version 2.9.250 Jul 2013 Utskrift/Sida 2015-01-08 15:08 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: Skugga G114-2000 nav 125 meter SHADOW - Karta 2015-01-08 15:08 / 1 Timmar per år, verkligt fall 0-8 Timmar 8-16 Timmar 16-100 Timmar 0 250 500 750 1000m Karta: Fastighetskarta, Utskriftskala 1:15 000, Kartcentrum SWE99TM Öst: 426 360

Läs mer

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Lund 2013-07-30 Ängelholms kommun Kommunstyrelsen 262 80 ÄNGELHOLM \r -.-L/ - - --- -,.;, 2113.. 11 l i0(3}3~j-- _j Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Billyvind önskar uppföra 1-4 vindkraftverk

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen Bilaga 1.8 Protokoll från samråd med kommunen Samrådsmöte projekt Gunbjörbyn, Alltorp, Liane och Tisselskogs- heden Tid: 22 februari 2012 kl 14.00 Plats: Medborgarkontoret Mellerud Närvarande: Björn Hermansson

Läs mer

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Uppdragsnr: 10162353 1 (4) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån,

Läs mer

Bilagor till Miljöanmälan för vindkraft i Gunnarsbo - Kalmar

Bilagor till Miljöanmälan för vindkraft i Gunnarsbo - Kalmar Bilagor till Miljöanmälan för vindkraft i Gunnarsbo - Kalmar 1. Skugga 2. Ljudberäkning 3. Fotomontage 4. Fågel & fladdermus bedömning 5. Teknisk beskrivning vindkraftverk 6. Remisser 7. Koordinater &

Läs mer

Printed/Page :41 / 1

Printed/Page :41 / 1 Project: Calculation: Ljudberäkning SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud frånvindkraftverk",

Läs mer

BILAGA - FOTOMONTAGE BORDSJÖ VINDBRUKSPARK

BILAGA - FOTOMONTAGE BORDSJÖ VINDBRUKSPARK BILAGA - FOTOMONTAGE BORDSJÖ VINDBRUKSPARK BILAGA TILL LANDSKAPSANALYS INFÖR EN PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID BORDSJÖ I ANEBY KOMMUN. Fotopunkter montage Vyer i montagen är riktade från respektive

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme

Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme Kristinehamns kommun Läsanvisning Samrådsunderlaget består av beskrivning av sökanden,

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda Bilaga E Miljötillståndsansökan Detaljstudie Huvudlayout och alternativa layouter i förhållande till detaljplanelagda områden Vindpark Östra Frölunda Detaljstudie huvudlayout och alternativa layouter i

Läs mer

Fotomontage i panoramaformat för vindkraftsanläggning Storhöjden

Fotomontage i panoramaformat för vindkraftsanläggning Storhöjden BILAGA K 3 FOTOMONTGE Komplettering dnr: Version Datum Fotomontage i panoramaformat för vindkraftsanläggning Storhöjden 551-8715-13 1.0 2014-07-25 VINDPARK STORHÖJDEN FORMAT: A3 Fotomontage är framställda

Läs mer

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Storbötet vindkraftpark Synlighetsanalys och fotomontage

Läs mer

Komplettering av tillståndsansökan enligt 9 kapitlet miljöbalken, ärende 551-3127-13

Komplettering av tillståndsansökan enligt 9 kapitlet miljöbalken, ärende 551-3127-13 Dnr 551-3127-13 Sida 1 av 11 2013-11-20 Vimmerby Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Kalmar län 391 86 Kalmar Komplettering av tillståndsansökan enligt 9 kapitlet miljöbalken, ärende 551-3127-13 Miljöprövningsdelegationen

Läs mer

1 Hjälmarsund 1, naturligt utseende

1 Hjälmarsund 1, naturligt utseende 1 Hjälmarsund 1, naturligt utseende Avstånd till vindkraftparken (närmaste vindkraftverk): 11,1 kilometer Fotopunktens läge (koordinater, RT-90): 1 516 882 (ost), 6 568 824 (nord), 24 meter över havet

Läs mer

RAPPORT LANDSKAPSBILD

RAPPORT LANDSKAPSBILD RAPPORT LANDSKAPSBILD Samkraft AB KVISSJABERGET UPPDRAGSNUMMER 5463116100 Påverkan på landskapsbilden vid en utbyggnad av vindkraftparkerna Kvissjaberget (Samkraft AB) och Hittsjön (wpd Scandinavia AB).

Läs mer

Skuggspridning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning. Bilaga B8

Skuggspridning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning. Bilaga B8 Uppdragsnr: 1122794 1 (4) Bilaga B8 PM Skuggspridning från vindkraftverk 1 Teorin bakom skuggning Då ett vindkraftverk är i drift orsakar dess rotor vid solig väderlek en rörlig skugga. Skuggorna kastas

Läs mer

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved Projekt Legeved Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Under våren 2014 etablerar Eolus Vind två vindkraftverk vid Legeved i Kristianstads kommun. Ett av verken säljs som

Läs mer

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4 Bilaga C Ljudutbredning För att beskriva hur ljudet bedöms spridas runt den planerade vindparken har ljudutbredningen beräknats med den svenska beräkningsmodellen från 00 och med modellen Nord000, som

Läs mer

Fotomontage. Vindkraftsanläggning Sörlidberget. Bilaga MKB 9. Fotomontage. Vindpark Sörlidberget Format: A3. Version 1.

Fotomontage. Vindkraftsanläggning Sörlidberget. Bilaga MKB 9. Fotomontage. Vindpark Sörlidberget Format: A3. Version 1. Fotomontage Vindkraftsanläggning Sörlidberget Bilaga MKB 9 Fotomontage Version 1.0 Datum 2016-02-23 Vindpark Sörlidberget Format: A3 Fotomontage är framställda av Kabeko Kraft på uppdrag av Sörlidberget

Läs mer

1 Hjälmarsund 1, naturligt utseende. 2 Hjälmarsund 2, naturligt utseende. Stora Uvberget Vind AB 2011-12-12

1 Hjälmarsund 1, naturligt utseende. 2 Hjälmarsund 2, naturligt utseende. Stora Uvberget Vind AB 2011-12-12 1 Hjälmarsund 1, naturligt utseende Avstånd till vindparken (närmaste vindkraftverk): 11,1 kilometer Fotopunktens läge (koordinater, RT-90): 1 516 882 (ost), 6 568 824 (nord), 24 meter över havet 2 Hjälmarsund

Läs mer

WindPRO version 2.7.490 sep 2011 Utskrift/Sida 2012-03-21 15:41 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: 2012-03-21

WindPRO version 2.7.490 sep 2011 Utskrift/Sida 2012-03-21 15:41 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: 2012-03-21 SHADOW - Karta 2012-03-21 15:41 / 1 0 250 500 750 1000m Karta:, Utskriftskala 1:25 000, Kartacentrum Rikets Net (SE) Öst: 1 247 215 Nord: 6 510 152 Nytt vindkraftverk Befintliga Skuggmottagare Isolinjer

Läs mer

Visualiseringar. Bilderna är tagna på dagtid vid olika tidpunkter. 46 st. vindkraftverk med navhöjd på 100 m och en rotordiameter på 126 m.

Visualiseringar. Bilderna är tagna på dagtid vid olika tidpunkter. 46 st. vindkraftverk med navhöjd på 100 m och en rotordiameter på 126 m. Visualiseringar 46 st. vindkraftverk med navhöjd på 100 m och en rotordiameter på 126 m. Fotopunkter Rönnskär Storjungfrun Trollharen FAKTA VISUALISERINGAR Bilderna är tagna på dagtid vid olika tidpunkter.

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud

Beräkning av lågfrekvent ljud Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud Projekt: Kommun: Sköllunga Stenungsund Datum: 14-7-18 Beräkning av lågfrekvent ljud Sammanfattning: Beräkningar avseende lågfrekvent ljud i ljudkänsliga

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

VINDKRAFTSPROJEKTET VID HÅBOL

VINDKRAFTSPROJEKTET VID HÅBOL VINDKRAFTSPROJEKTET VID HÅBOL Här följer en karta och några fotomontage över vindkraftsprojektet HÅBOL i Dalsland Foton: Margareta Köhn Fotomontage och andra ritningar: Björn Carlén Ca 5,4 km Ca 9,1 km

Läs mer

Projektbeskrivning Lehtirova vindkraftsanläggning

Projektbeskrivning Lehtirova vindkraftsanläggning Projektbeskrivning vindkraftsanläggning Bakgrund O2 med moderbolaget O2 Vind AB är en företagsgrupp inriktad på vindkraft. O2 har som affärsidé att utveckla, bygga, sälja och förvalta vindkraftsanläggningar.

Läs mer

TAKANEBACKEN VINDKRAFTSPARK. Skuggeffektutredning. Version Datum Författare Godkänd Sammanfattning

TAKANEBACKEN VINDKRAFTSPARK. Skuggeffektutredning. Version Datum Författare Godkänd Sammanfattning Page 1 of 9 Takanebacken_skuggeffektutr edning_ck161007-3cg Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TAKANEBACKEN VINDKRAFTSPARK Skuggeffektutredning Version Datum Författare Godkänd Sammanfattning

Läs mer

Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd

Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd Vindkraftspark Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd December Bakgrund wpd Scandinavia AB planerar för en vindkraftsanläggning med maximalt 12 vindkraftverk vid Tandsjö i Ljusdals kommun, Gävleborgs

Läs mer

Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning.

Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning. Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning. Figur 2. Fotopunkter. Allmänt om Fotomontagen Det är en stor vindkraftspark vilket gör det svårt att i samma bild förmedla både naturlig storlek på

Läs mer

Fotomontage (del 1) Eolus Vind AB (publ) Org.nr:

Fotomontage (del 1) Eolus Vind AB (publ) Org.nr: 4 Fotomontage (del 1) Eolus Vind AB (publ) Org.nr: 556389-3956 Figur 1. Översiktskarta över vindkraftpark Siggebohyttan. Färglagda punkter motsvarar platser där fotomontage tagits fram. Bild 1. Fotomontage

Läs mer

Bilaga 1 Bilagor till samrådsredogörelsen

Bilaga 1 Bilagor till samrådsredogörelsen Bilaga 1 Bilagor till samrådsredogörelsen 1. Annons samråd 2. Inbjudan om samråd till fastighetsägare med mark inom 1 km och fastigheter med bostadshus inom 2 km från planerad anläggning 2011-03-30 3.

Läs mer

BULLERMODELLERING MELUMALLINNUS. Alt 2B / VE 2B. Vestas V126 x 28 x hh137m

BULLERMODELLERING MELUMALLINNUS. Alt 2B / VE 2B. Vestas V126 x 28 x hh137m BULLERMODELLERING MELUMALLINNUS Alt 2B / VE 2B Vestas V126 x 28 x hh137m Kalax Vindkraftprojekt / Tuulivoimahanke ( Vindkraftverk / Tuulivoimalaitos 28 st/kpl Decibel Vestas V126; hh137m; 17,5 db(a) Noise

Läs mer

BULLERMODELLERING MELUMALLINNUS. Alt 1 / VE 1. Vestas V126 x 33 x hh137m

BULLERMODELLERING MELUMALLINNUS. Alt 1 / VE 1. Vestas V126 x 33 x hh137m BULLERMODELLERING MELUMALLINNUS Alt 1 / VE 1 Vestas V126 x 33 x hh137m Kalax Vindkraftprojekt / Tuulivoimahanke ( Vindkraftverk / Tuulivoimalaitos 33 st/kpl Decibel Vestas V126; hh137m; 7,5 db(a) Noise

Läs mer

Vindkraft på Holmön och Ängesön Umeå kommun

Vindkraft på Holmön och Ängesön Umeå kommun Vindkraft på Holmön och Ängesön Umeå kommun Samrådsunderlag 26 september 2014 Gröna Holmön www.holmon.com/gronaholmon Samråd Sedan 2008 har Slitevind AB tillsammans med markägare och boende på Holmön arbetat

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 7 PM Landskapsbild

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 7 PM Landskapsbild Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 7 PM Landskapsbild MEDVERKANDE Sweco Energuide AB Stockholm Uppdragsledare: Magnus Bergman Utredare och text: Gabriella Nilsson Fotomontage/GIS: Gabriella Nilsson, Lars

Läs mer

Bilaga 2.9. Skuggeffekter från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning

Bilaga 2.9. Skuggeffekter från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning Uppdragsnr: 10147227 1 (4) PM Skuggeffekter från vindkraftverk 1 Teorin bakom skuggning Då ett vindkraftverk är i drift orsakar dess rotor vid solig väderlek en rörlig skugga. Skuggorna kastas som längst

Läs mer

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark Miljöanmälan enl. MB Hylletofta Vindkraftspark Juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ärende... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 6 Vindresurser...

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

WindPRO version 2.6.1.252 jan 2009 Project:

WindPRO version 2.6.1.252 jan 2009 Project: 11:35 / 1 DECIBEL - Huvudresultat SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län 1(15) Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema 2015-02-24 Medverkande i MKB Hultema 2013-02-12 Beställare

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Karskruv

Projektbeskrivning Vindkraft vid Karskruv Projektbeskrivning Vindkraft vid Karskruv Bakgrund O2 Vindkompaniet AB planerar en vindkraftanläggning i ett område vid Karskruv norr om Lenhovda i Uppvidinge kommun. Energimyndigheten har pekat ut området

Läs mer

Bygglovsansökan. Södra Vibäck. Januari Koordinater för vindkraftverket är. RT90: Y(nord): X(öst):

Bygglovsansökan. Södra Vibäck. Januari Koordinater för vindkraftverket är. RT90: Y(nord): X(öst): Bygglovsansökan Södra Vibäck Januari 2013 Koordinater för vindkraftverket är RT90: Y(nord): 6 398 442 X(öst): 1 435 186 Bygglovsansökan för ett vindkraftverk på fastigheten Södra Vibäck 1:6 i kommun I

Läs mer

PM LANDSKAPSBILD - VINDPARK BURÅSEN

PM LANDSKAPSBILD - VINDPARK BURÅSEN PM LANDSKAPSBILD - VINDPARK BURÅSEN WSP Sverige AB 2013-12-12 PM Landskapsbild Medverkande WSP Environmental Uppdragsansvarig: Utredare och text: Fotomontage/Kartor: Figurer & illustrationer: Göteborg

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 10 PM Skuggor

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 10 PM Skuggor Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 10 PM Skuggor MEDVERKANDE Sweco Energuide AB Stockholm Uppdragsledare: Magnus Bergman Utredare och text: Gabriella Nilsson GIS: Gabriella Nilsson Granskare: Johnny Carlberg,

Läs mer

1 Hjälmarsund 1, naturligt utseende

1 Hjälmarsund 1, naturligt utseende 1 Hjälmarsund 1, naturligt utseende Avstånd till vindkraftparken (närmaste vindkraftverk): 11,1 kilometer Fotopunktens läge (koordinater, RT-90): 1 516 882 (ost), 6 568 824 (nord), 24 meter över havet

Läs mer

VIA EPOST och POST. Bygg- och miljöförvaltningen Gamla torg 5 242 31 Hörby. 2014-11-10 L 0150/2012; dnr 2012-1420 A8681-003 HO

VIA EPOST och POST. Bygg- och miljöförvaltningen Gamla torg 5 242 31 Hörby. 2014-11-10 L 0150/2012; dnr 2012-1420 A8681-003 HO VIA EPOST och POST Bygg- och miljöförvaltningen Gamla torg 5 242 31 Hörby Datum Er ref Vår ref 2014-11-10 L 0150/2012; dnr 2012-1420 A8681-003 HO Ansökan om bygglov (L 0150/2012) och anmälan enligt miljöbalken

Läs mer

Samrådsunderlag. 2012-10-08 Lövaskog, Borås kommun, Västra Götalands län

Samrådsunderlag. 2012-10-08 Lövaskog, Borås kommun, Västra Götalands län Samrådsunderlag 2012-10-08 Lövaskog, Borås kommun, Västra Götalands län I C K E T E K N I S K S AM M AN F AT T N I N G Det främsta motivet till att etablera vindkraft är att producera förnyelsebar och

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer