Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka Genarpsdagarna vackert väder och publiksuccé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé"

Transkript

1 Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l. Rllg. x g gå. Föhppg ull gg fl fög å äå g g ch uäll ch på å ä fö u ch pu fö lläh. Rul l g é föä g. Fg pg puäl, jzz B Jzz, Sjög & C ppuläu ch gl y l ä uccé. Täl fyll g på äll u- ch öl/ö ö. S lg ä fö äll fl hä, yh ug fly ll Mlö ll Lu. Sjög & C fc ll yc l pul, lu p ll åg ö gläj. Lög öj lpp, l, ghl ch uällg fög ch fög. V g ch lppföälj ål hl lu på. A ä gc l ä fö. Ny fö å Bu, f på pl p. I äl uäll ch äg fly fl g. Vå huup, Sp Så M ch L p, h å ch jg l. Få c ö u lg K L. D å K lä jug låg x ull. E l g lä. D ffö l.. H på gl ch H å. Iggl K P, LåP h ll ä h ug påg ch lg h jäl å yc h ä äg. M gö h g, fö g gå h ug 2014 lg åg u lå. D h cå ylg på c. Pg f clw Jupg J, yc upp ch lg fljföällg. Ug ch ä föäl jö ul. Lu Ap, yul ucl L, fö ch uppux Lygy, LION p fö å, uhöll f c öåg cpj K L. Elg Lu ä K l h fgåg. T uö få ACTIC Gp ägpg u p, hu håll g. D l g ä ch åg på, l cå på. El Sgf f åg ch u. Måg f lå yc c ch fä ö ch lll lg llc. Upp. Alug på fg pg Gp g ug fö, UNSHAPED. Dg ll ä ug lll ypl. Fäg ä R: Mg, Hcgäg 1, Gp. Tlf: E-p:

2 DENNA SIDA ÄR EN ANNONS Gpy, VCK Fäg få 1. Käll lu lg få g äg, lf å följ, Ejy, pl upp ll f uffé g. Dgl fyll g å f ly ug. I äggg yc åg ch hög äg på gl, lg lug Gpg. V ll c ll l Gp, p, ö ch ll fö gö Gpg öjlg ch. V yc g Gp på. Gp Ké fö Gpg Kf ju f! Juju Lu ä ll h å u på Jupg Lu u. Tll ä ju pl fll å. If g på ch gl. Juju h l ll Lu, l ul h ö Lu ch Bulö u, ch Mlö. U hö ö Gp g följ u: Tg 1 l Fö g g p. Tg 10 c l Fö g g c. D gå ä g l Juju ll Lu f på Sålg 4. Bö: Kl (åg g) Tlf: Kl (åg g) Tlfu: Fö f ul h hä ll Juju h, Väl! Gll gä på Fc Juju Lu. K g på Gp äffpu P på! Tg 22/9 l på Mghu. Gp få f ö Mgu Nyl, pgg ch pjl Lu u. Gp äffpu PRO ul fg yc ch p ä jäl få p på åpl u Mgu g. K ch p, ll hl l hä! P: Agö l lg xp 100 l. ff ch. `Ppp Ppp` g 1/10 Lu u ju ägjä ch MSB ll g pä ch föläg. R ll Lu ch ä ä hl g. K Täffpu fö f ch äl. Bgä l pl. G Pål gä Täffpu g 21/10 l G Pål ä ul ypgg ch upu Schl Muhögl ch h 1983 u ll f. Nu h Gp Täffpu få ä få ö äl u u, y ch g gläj, ll ch gp ll ä. Hjälg äl fg. P: 80 l. ff &. Nlf på ghu Gp Öpp Mg Gp Hö 2015 Måg Og Tg & & Väl ll på g! Shällägl: Hlé Lf & Sf N Nlg f Schl, f ä Gp ch glg yc ä. D 10 c l lf på Mghu Gp. M ch yc, uhållg ch. Så på f lu ch! Aäl ch f f på Gp Täffpu. Aäl g g. Hjälg äl ll Gp Täffpu! G äg, yc ch äg ch g ll på Täffpu g g ö. Vå ål ä f ågg p ll, äfö u h ll få gpl ll Yg. Hä ä cå ä gl fö f ch uhållg, å fp få. Tc å f å fög y å lg gö lgh å. K på f, på. Hjälg äl! If få åpl Nu öj höö å yg g på ch föhppg l g på p u Jg h Jh N ch åpl llplå Lu, fö Gp ch j p M ål ä f ä fö y ch å å uäcg öjlg. V åpl ll pll ch föygg. V f u f, på l ch fög ål föygg ch lyc. S g ll åg llg u på y, å ch p u. V gä l up ch å äå. N g på pl Dly, ll pl u: Jg ä l p fö l l u yp fl uppl yc lllg. M hö ö äll llfäll fö ju gä fö. D f yc jäl gö, föu h gä l, fö föygg ll fög. E g f ä lju, lju, y ch öl gö j fö ju. K ä g ä hög häc u? O lp ä, u pl, ll l å på uppf älj lg j. B g på hu ch ö p ä. A l f ä på cl ä cå åg ä. Välg hälg, Jh N, Lp Lu, Dly Vll u gå? Ä u ch Gp? Pgg g, gå, ö fö h fö hö 2015 ch å K u ä g g h gupp ä u äl g. E Hä-H Fölchf/hchf Häcg å Väl ll Gp l! Bl ä : Måg Tg Og Tg Lög Bl E ch K Nlu Täffpu Gp, Gölöäg Möpp ll g föu å Mghu ä uhy. Möppä l u g ö l u, u få f pl. R: Mg, Hcgäg 1, Gp. Tlf: E-p:

3 DENNA SIDA ÄR EN ANNONS GENARPSNYTT, VECKA Blu ll Gp, gåg fö 2015 P-pl Ku, Hcgäg 13, Gp 10 p l Luchäg Ig.c/gl Kläyg Ppp ppp Shll A ll lc ch På Gp Kläyg, håll på Mghu 20 p ll l u fy gg ll y ch. C 50 älj lä, ä lä l ,, l, g, lä, öc ch h gö. T lä g h. Väl fy! K ch p på gy ch lc, l, p ä, pl ch uäll. Gu uu Kgupp fö Dö (KGD) få ch lc 12.30, lg u g. D ä f öjlgh f ll. Klc Tl Jp Apg h hl äl fc. M l ppyc på l p. D lf g fh hu ä? Tpu f. F ll låg. K ch p Ju! V h Juäg på åg Häcgl gyl fö ll 5-7å fö ch ug ll 8-14 å Dgl ygghl Vå- ch gfölg Lu u y u ll lg l ll y gl. Tf ö fäh ch gö lä uppäc l fug. Uy ä åg fö u. Agf fö ygghl 2015 ä föä. D gl ygghl å, l g lg l, lh högl ch fjäf ä lpp. Plä pl fö f: Ill hl y l få p Väl på g p på-p! U hö 2015 uy ll lg ygghl, håå g. Fö f: ll g l på S 2016 ä u ll ygghl gl. Bö u l. Åg Cp ä fly Åg Gp ä fly ll Oäg, ågcl. D å ygg på pl ä g. Då f g ä ygg, l fly å g pl uppå. V h föö h cl läg pl, h yä gå. Näpg u åg ä pl. D äll ll ågcl, föpcg u lg ll åg ll ull gå fll. D äp lå g ch gö gg ug u, g ju g på gl.. Föu äpg å ä ä pl få Lu Rhållg ä u. V ll hjälp ll håll ygg u åg. /Lu Rhållg Väl hö fåg! Tlf: Ep: Bl få C Tch N: Våy Nll Ahögg 6 u l g u l "ö" fö g Ahögc Lu uppä py häl. Hu jg hög gö fö fö ug/ ä jg å ll ö äå h py häl? " u lll ug" h ö på p äc c j ä gö u ö g ö l yg p Nä: l Pl: G Hl, Lu Fö : Dg ä ll fö g å, hjälp ll ö åg h py häl. Aäl: Väl äl g ll, ll lf S älgg: fg 22 p. Agg ä f. älf lg l g l g å - glö pp h... öp gf l u glg upyl ö ä p l fc l fu fyhu l åg p pp g ä pläg fly l l på lä ll pcl hö gö j l på lg h f å l w l yl lgu llg lu g på gu y l fg y å l g f f l g p ul u ä flg äx ölföåg fl å g ä gå g ä ä huupp l gå yc äg ä glj u llfy gj ög på l l j u y l l å l på 50lpp lg u ö gä h ugg yx fö l äl ä l ä gå y å plölg j u ll fö läg ä ul hpp höj h ugg ch ä hlg fl l g g l å g u g ll g jällg l y lug g åg ä gö gl lägg lg jc ö p å ä ä ö... g h g lp l f å ål ö lpp f f l f ö p p l jc jög ö å pl jph ä g fu lä på gl pp- Rä lög på g Gpg 2015 V glflygu Mlö Sglflyglu: K Fhl, Sö Sy l R: Mg, Hcgäg 1, Gp. Tlf: E-p:

4 V älj gll 6 gåg DENNA SIDA ÄR EN ANNONS GENARPSNYTT, VECKA Gäg föläg ch fägäll Iju ll föläg fö gågåh ulg u l lg 4gg S på ä ug g ch ux Gp l ch F Gp ju lg föäl gul ll föläg K Wg. K ä föf, jul ch fölä ch h l uppä Alx. D ä lä föäl ll å ä ch ug. I ä l gljö ch å äg. O å l. D ä g l u ch fl äh, lu ug äg: u f gg ch föäl h föu ch g l. På ä ug h ä. V f g yl, hu fu ch fö yc ä å ul. V ä cå lpp hu flg ä på ä, hu u ch y å ä, u jäl hu u y. D p ch äl f l gåg ll å l. K ll ch föju, ä u ch h g föhållgä? Gp c fö å ch häl ll å äl ll y D h äl ä ä Gp j ä ä ju g å å på. Någ höjpu u å h gu Gp l, c ugg, cp, lc, B()g Gp Thl 100 lg ch lu ä uhufil Fz ä c 400 p lö upp. Föhppg l y lg uppä ä ch SLu. E uäg gö ch h ly N yc å äg. E l l äg på fö 2016 ch ö på. Nu föläg Gäg, ygg gåg- ch cyl, lägg fl ch pl ä. D l cå å culpl på Kyäg ch på Gölöäg. D fi yggyl på pl ch Käll få f uc. Bygg pågå f ll 2016 ch yggpö h. S ll l. 09:00-11:00 läg l. 12:15. OBS g 09:00 hp://www.lu./gg TpTpu!!! u! P 5 p, pg 5. K/fåg: K Bg Og 21 l T ch pl: på Gp l A: F Gp & Gp l M jul ch föf, K Wg Ef l å L Acc Gp- u hö y uö på gy. H h Hu Kää ch ä ul Accuö. V ö L lyc ll u ch häl Hu äl! Hu llgäglg ll g l ä u. Öpp ä g l ch hlg l Fö f guppäg, p, föläg, gå på ll g: , Sög 6/9 ö gåg å ppulä pu. Sög p 6/9 öpåcgåg ppulä 12 fåg u hälg 3,5å på g å c u u Gp. V fö ä ul, l på u. Tpg. pu. D ä pulc på å S gåg ulg u l lg h ch V l.völl ( Ell 4gg. S ll 09:00-11:00 läg l. 12:15. pl) Följ u: 6/9, 13/9, 27/9, 4/10,5. 11/10, 18/10, 25/10 OBS g 09:00. P 5 20/9, p, pg älj gll 6 gåg Fc-, på K/fåg:VK Bg D ä pulc på å h ch Fc-, VICA y & Cp på ICA & Cp 12 fåg u hälg p på c 3,5 på g å V u Völl ( Ell pl) c u Gp. V fö ä ul, l på Följ u: 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10 u. Tpg. V älj gll 6 gåg gu Gp? S gåg ulg u l lg 4gg Fluffäj Gp Fluffäj Gp l Gp ulupl S ll l. 09:00-11:00 läg Il.hö 12:15. g fö ä h g ll OBS g 09:00 y g Gp. A g Nä Gpå Og på Vä Nä G Og Vä P 5 p, pg p föläg p föläg Äl ä cå ä! K/fåg: K Bg y. 5. Bg äl gu u hö lägg u på gpulupl. få f Gl Gp D ä P-J K. Fluffäj Gp pulc på å hjälp ll gä f fä u h ch ju gu? Fc-, på Hö g ll Mg ICA & Cp B g Gp ll h ch ulu All l ä! "All l ä! D fd föl ch öjlgh fi föl ch öjlghcå!" cå! På fgå Gp fi pll, g, u ch ågläggg pl u ä llgäglg fö ll u. Fö ä yj ll ug UNSHAPED ch äu h åg. D ä fi pl fö fl. UNSHAPED ä u ch pl på l yp Mlöfl, A 305 ch Gpg. B pl gä ch på: c På åg föfg ö A ä hjälplg ll u äl. Ä u pl jäl ll ll, på fgå å fix! Fgå öpp ä u hö g fg l ch åg ch g ä l Fg ä gå öpp l Ny fö ä ug å cfé. Nu öp gu, fu,, c, h, ff/. G ll ugälg p! I Syllg f y lgöl ä u ch p på Sp få lgöl Gyl! hj ch jufå ä på gpl ufö. Sp lgöl g ju. Hä u ä hu l, åju, Pf u lg ch g äp S y, KG H gä äll. Pf u lg ch g äp S y Tg 17 p l KG H gä äll. U hö Gp Ug Rå (GUR). Hä ju lg ug åu 7 ch äl h. Fl ll pjl Nhl Rhl ö l på Gp l ch ä föö fåg upp ä. Däf l åäff, ög, fi. A Ug Fö Ug Täffpu fö Ppgjlyc, Fläg 14 Tg 17 p l Täffpu fö Sp få lgöl Gyl! V ju på fu ch pu, Ppgjlyc, gfläg föäl 14 Hjälg äl! Hläll fö g ä,kf! 65+ ch hög ll ål. Bgä l pl! Rp fö ä G Og på Vä p h följ föläg Äl ä cå ä KG H. Gyl Nu u äll göl ll lxp. Bö I Syllg fi y lgöl Iä Syllg f y lgöl ä u ch u uu ch p g ju. gå pg chpå g. Hä u ä hu ju. u ä l OBS! g fög llhä 8 hu p. l, åju, hj chmx ju ä påhj gpl ufö. ch ju ä på gpl ufö Nu Bg u äll göl llu: Nu u äll göl Bö ll lxp lxp. gå uu pg ch g. 4, 18 p gå uu pg ch g. OBS! fög ll 9, 21 Mx 8 p. OBS! fög ll Mx 8 p. Bg u: 6, 24 4, 18 p Bg u: 9, 21 9 c 4, 18 p 6, 24 9 c Vll u göl g u ö g Syllgå cp. 9, 21 Vll u göl g u ch lög. Bg å 150 ög ll g ch 300 fg ö g Syllgå cp. 6, 24 Bg å 150 ög lu./uuyll 9 c ll g ch 300 fg ch lög. lu./uuyll Vll u göl g u ö g Syllgå Bg å 150 ög ll g ch 300 fg lu./uuyll I ä G Og på Vä Hcgäg gå; R: Mg, 1, Gp. Tlf: E-p: Täffpu fö Ppgjlyc, S: P l fölg, Ahögc,

5 DENNA SIDA ÄR EN ANNONS Kl Gpy, VCK Du Klc Sp 9/ Du (B) Elh E få Lu u ä u ch u. Fö 3-6 å. Pl: Mghu 10/ Blu (Luchäg ) Blu ll Gp, gåg fö Pl: P-pl Ku, Hcgäg 13, Gp. 14/ & Gp l fllu Vg l ch l Fö f l fl å h ll fcpfl. Pl: Mghu 15/ Lä ch! (B) Tyc u lä ch jäl? K ll Lä ch! på l. Föf A Egg hjälp g p äl ch l lg ög. Ig föäl. F/llål gå. G. Fö å. Pl: Mghu 17/ Äl ä cå ä All l ä! D f föl ch öjlgh cå! Rp fö ä G Og på Vä p h följ föläg Äl ä cå ä KG H. Pl: Täffpu fö, Ppgjlyc, Fläg 14 19/ Igg Gp y Iggg l, lppg, flgghg ch ff. Däf l öpp hu fö ch ux. Pl: Oäg Gp 20/ Kläyg C 50 älj lä, lä l ,, l, g, lä, öc ch h gö. Pl: Mghu 21/ Då häll ä l ulu ö Fö g å/ö åg äh, fö g h fö ll j fåg. Aäl: ll lf Pl: G hll, Lu 22/ P på Täffpu Gp få ö Mgu Nyl, pgg ch pjl Lu u. Gp Täffpu PRO ul fg yc ch p ä jäl få p på åpl u Mgu g. P: Agö l lg xp 100 l. ff ch. Pl: Mghu Sg fågl Å Lö, f Lu u, ä fågl Sg. Hu gå fö Sg fågl? Hu på lföäg? Pl: Mghu 23/ Vl (B) M få Nuu Syll ä l ch ju Gp. Bl lä g på. Fö 3-6 å. Pl: Mghu Du Klc O 1/ Ppp ppp Shu Bä l, g fö f ch ä g. K ch p på gy ch lc, l, p ä, pl ch uäll. Gu uu Kgupp fö Dö (KGD) få ch lc 12.30, lg u g. D ä f öjlgh f ll. K Täffpu fö f ch äl ( ll Lu + ä ä g) Pl: Shu, Lu 1/ Juju på Mg 30 u g ågg. B på lf Aäl 28/9. Pl: Mg 6/ & Gp l fllu Vg l ch l Fö f l fl å h ll fcpfl. Pl: Mghu Nll högg Ahögc Lu uppä py häl V jg hög gö fö fö ug/ ä jg å ll ö äå h py häl? Aäl: Tlf S älgg: fg 22 p. Pl: G hll, Lu 7/ Sg (B) T A-K ch Rlf S få F Sc. Sg V ä flg få U hl pp l ll h fö ll gå fö ch gäfh ch pg ll lh. Fö 3-6 å. Pl: Mghu 13/ Lä ch! (B) Tyc u lä ch jäl? K ll Lä ch! på l. Föf A Egg hjälp g p äl ch l lg ög. Ig föäl. F/llål gå. G. Fö å. Pl: Mghu 13/ A öä lu T öä ä ch l hu ä öäg ölu. E ch lg ä upp. Elz Lé, Luc Pcl Sh S ch Yl Sålc på, gl, pl, f ch pug, ch h ö föf Jh G, J Gll ch Bl Ml. Pl: Mghu 14/ Fllu Gp Täffpu Még fl Gp Täffpu. Fö f l fl l, å h ll Fc. Pl: Mghu 20/ K yl fö häl Ely S, f Nuplg Lu u, ä yl fö häl. H g yl? Gö ll g f? Pl: Mghu 21/ Kuclu, h ul (B) M Sul ä g. Fö 3-6 å. Pl: Mghu G Pål gä Täffpu G Pål ä ul ypgg ch upu Schl Muhögl ch h 1983 u ll f. Nu h Gp Täffpu få ä få ö äl u u, y ch g gläj, ll ch gp ll ä. Hjälg äl fg. P: 80 l. ff &. Pl: Täffpu Iju ll föläg fö åh Slg föäl gul ju ll föläg K Wg. K ä föf, jul ch fölä ch h l uppä Alx. D ä lä föäl ll å ä ch ug. I ä l gljö ch å äg. O å l. Pl: Gp l 26/ Fllu (B) Fllu. Bllå fl. Fö 2-6 å. Pl: Mghu Bäpläll K ch pl äpl l! V h pl ch uö, ff/. Pl: Mghu 27/ Flwhp (B) K ch gö fl flpgg Chff Sjö. Fö ch ug å. Pl: Mghu 28/ Bäpl (B) K ch p äpl ll. Fö 10 å ch uppå. Pl: Mghu 29/ Hllwul (B) K ll l fö yläg Hllwuppll! Pl: Mghu Du Klc N 4/ Fllu (B) Bllå fl. Fö 2-6 å. Pl: Mghu 10/ Lä ch! (B) Tyc u lä ch jäl? K ll Lä ch! på l. Föf A Egg hjälp g p äl ch l lg ög. Ig föäl. F/llål gå. G. Fö å. Pl: Mghu D l Gp A J, lf högl Hl, ä ö äggju Gp, l l, l, åju, l, ä, gälg, h. Pl: Mghu 17/ Shlc Hl ch Jc h Rpp L H P A, Lu u, ä 1800-l L ufå Shlc Hl ch Jc h Rpp. Pl: Mghu 18/ M P (B) Muföällg Du M. Tulu, pl ä? Oll ch E ö g. D h p g l lju ch p pl på. Fö 1-3 å. Pl: Mghu 21/ Släfg Dlyyg lä- ch fllffög ch hjälp g ö ö. Mg gä ch fölu på åg lä å h åg. Ell få hjälp u ö f läfg. G, g föäl! Pl: Mghu 23/ Bäpläll K ch pl äpl l! V h pl ch uö, ff/. Pl: Mghu 24/ & Gp l fllu Vg l ch l Fö f l fl å h ll fcpfl. Pl: Mghu 28/ Jul Gp Bl håll öpp ll l L julgg. Flg jul, fö hl flj l Pl: Mghu Flg (B) Flg Jul Gp. Fö ll ål. Pl: Mghu R: Mg, Hcgäg 1, Gp. Tlf: E-p:

6 Nä l l ll Plg Plg Bgg Fög gué ygg gc c hög högl, l, Fög gué ygg påpå g llgäglgh. EE g p g ggg gggch ch llgäglgh. g p Fög gué ygg på g c hög l, ä u ch plg. g ä u ch plg c, ggg ch llgäglgh..e g p g ll f öål Väl. på O h fåg, ä u ch plg fug, ll ö plg Lu Hö Ju yg u Väl på O hj. Väl på O h fåg, Hjälp fåg, fug, ll ö plg fug, ll ö plg Lu j. Bglg gg Lu j. Ly, lju, ch g Väl ll å, hjälp g ll fåg. Mgh ch L DURANDHS Bggyå Luäg 9A Dly, l O O Så AB Ml ch Bl Mjg 1, 1, Vö Så AB Mjg Mjg 1, Vö Lå g hl Ty l l hl. g hl Ty l lhjä hl. PåLå Ty V fu på l å På Ty V fu l fö å - ch ll föl gågpå ygg hjä. c ch ll föl gåg ygg fö.. V hjälp äc ll plå-, lc- & gl. Vö Y Sh KAMPANJTIDER NYHET SVENSKTILLVERKADE UTOMHUSSPA BADRUMSINREDNING ETT AV MARKNADENS MEST VÄLBYGGDA KAKEL & KLINKERS, MM OCH PRISVÄRDA UTOMHUSSPA KOM TILL BUTIKEN FÖR MER INFORMATION OCH PROVSITT VÅRA SPABAD Ell ll Opläg 45 Vö ch å KÖK KAKEL - SPABAD SPABAD KÖK - BAD - KAKEL GARDEROBSLÖSNINGAR

7 Väl ll å ygg ch ä BRF ANEMONEN DALBY Bu ä lägh, u h l. V yc h gö ä fyll h, cå uppfyll ög. Ju u h fl g ju, p på llfäll ö Bf A ch Bf Nf Gå. BRF NAFNES GÅRD HJÄRUP 41 lägh 2 ll 4 u ch ö Cl läg Dly u ch c ä ächåll M lg ll upl ll j lägh Buä Iflyg Vg: Tg 17/9 l Sög 20/9 l Tg 1/10 l Fö f Cll Luö ll Du cå lä på u./ u./hjup Pl: Vglägh på Hälläg Dly. 48 lägh 2 ll 4 u ch ö Lug läg u ll å Lu ch Mlö Blg ll upl på upp ll 30, fl höläg Buä Iflyg å Bu ucl ch föl ju hjälp g. V ä l Rygg. Lä på u. FÖRSÄLJNING PÅGÅR! Ny u på Källy Äg LUND BRF KÄLLBY DAL Vll u ä u ufö Lu? Uppäc Källy Äg, x ä S L på. Nä 100 flj h fly h. Nu h öj älj ylg 57 ä föl på c hu. Hu h gg f lg gl c ö y äl lu ll å. Slg lägh h gl lg ä u ju å g å ch hö. Nyf? K: M Luö, Aäl på: ygg./llyl Vg: Tg 10/9 l Sög 20/9 l Og 23/9 l Pl: Vg på F äg Hjäup.

8 N A M R I L B T VISS! D A N N A B R FÖ ä h ö g u y upp g l ll ä föällö Eup å ä, ä på g. I äl l, ch ö g u h f ll g, ög hl äl f ugg hl f h juu c yggh. y.. - å p. Bl f Föä åg l g ll T. Tc fö u ä fö I. x ä p p u ll fu l u ä. ö h

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON.

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON. N:R 8 (999) TORAGEN EN FEBRUARI 906 9 E ÅRG MUEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBIL AF ELTAG ARNE FÖR IUN AF HOFFOTOGRAF A JONAON EN FRÄMRE ITTANE RAEN FRÅN VÄNTER: FRÖKNARNA VIEN LEVIN, LOUIE HAGBERG OCH

Läs mer

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen EN DEL A DIRETPRESS NUER 26. 28 JUNI 4 JULI 2014. ÅRGÅNG 46. Suphll hä d ä lhllä 700 y äd, udjd ädllé. Och u d ä u l phll d ä lhllä. f få y d hll lä Schl d d 1942, ä Awé, dd FU Cl. SIDAN 4 SOARTÄLING cyl!

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik

Läs mer

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm Dålig kuskp o lg häli sid 13 Igisudig lyss på kiik! sid 2 Fösäkigsbolg ås si sv sid 6 Nyhskl säk ffä www.scuiyus.co l 1 2010 Officill di E poduk få Illig vio vd ä? All l o illig övvkigsko, vd ä? Hu fug

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE. N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm Pt väldtäd. F R S

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Hög kvalitet och bred kunskap

Hög kvalitet och bred kunskap 1-2010 Hö li b u i 18 19 Ku u fö uff iljö i 3 6 iåll Pii å å Väl ill å fö u i. S li i y bä. 2010 fö Wiüll l böj y ii å u ä u i iui. Vi ä ö ii å u i å y j å å. Däfö y j ä fi ö ii. Vi j i ii å Wiüll ibä

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE

MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE t g To I N F O R M AT I O N F R Å N G ÖT E B O R G S LO K A L E R 3 2014 D 10 mj v olig D våft t ft å v t H lög t. g to io l å R Di ty O tog! o o vå ö A b o vi Bt tt ltog om l om. y fifi gom i oä Olo om

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö 19-29 il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l

Läs mer

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27 VI ÖKAR, NU 60 000 x NR 11 2009 VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER PEACE En mod ö fö fd d. 8-9 Snn Nln E ä vln undb Sd. 5 Do & Kod Om fd fd och dömm. Sd. 12-13 På flmcn Dn ny vn lånf lmn J n d

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

EnterCard &&&O FIL E:2. Net EM:2.1. Bac. eid. eid

EnterCard &&&O FIL E:2. Net EM:2.1. Bac. eid. eid nrcard h challng wa o cra d corlz a chnologlly advcd payn proc. h bu wa o clud a crd rd appl h proc. cc n l% n1 ng% or y % XL (P r G d ch 2:% % a o u: lv ol %P r d fo a r% co fin n nr oll l ng Pa y n %%

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

Lathund DDK-SAB. A, B Pu Aa Ab, Ac Ba. Bd Bk, Bg-Bh Bt Bb Aea. D Dj Ddb Bl, Dop Dbc Do Dc Dg Dba Dbc

Lathund DDK-SAB. A, B Pu Aa Ab, Ac Ba. Bd Bk, Bg-Bh Bt Bb Aea. D Dj Ddb Bl, Dop Dbc Do Dc Dg Dba Dbc Lathund DDK SAB Lathund DDK-SAB DDK 000 Datavetenskap, kunskap & system 004-006 Datavetenskap 010 Bibliografier 020 Biblioteks- & informationsvetenskap 030 Uppslagsverk & kalendrar [040] [Vakant] 050 Tidskrifter

Läs mer