Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka Genarpsdagarna vackert väder och publiksuccé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé"

Transkript

1 Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l. Rllg. x g gå. Föhppg ull gg fl fög å äå g g ch uäll ch på å ä fö u ch pu fö lläh. Rul l g é föä g. Fg pg puäl, jzz B Jzz, Sjög & C ppuläu ch gl y l ä uccé. Täl fyll g på äll u- ch öl/ö ö. S lg ä fö äll fl hä, yh ug fly ll Mlö ll Lu. Sjög & C fc ll yc l pul, lu p ll åg ö gläj. Lög öj lpp, l, ghl ch uällg fög ch fög. V g ch lppföälj ål hl lu på. A ä gc l ä fö. Ny fö å Bu, f på pl p. I äl uäll ch äg fly fl g. Vå huup, Sp Så M ch L p, h å ch jg l. Få c ö u lg K L. D å K lä jug låg x ull. E l g lä. D ffö l.. H på gl ch H å. Iggl K P, LåP h ll ä h ug påg ch lg h jäl å yc h ä äg. M gö h g, fö g gå h ug 2014 lg åg u lå. D h cå ylg på c. Pg f clw Jupg J, yc upp ch lg fljföällg. Ug ch ä föäl jö ul. Lu Ap, yul ucl L, fö ch uppux Lygy, LION p fö å, uhöll f c öåg cpj K L. Elg Lu ä K l h fgåg. T uö få ACTIC Gp ägpg u p, hu håll g. D l g ä ch åg på, l cå på. El Sgf f åg ch u. Måg f lå yc c ch fä ö ch lll lg llc. Upp. Alug på fg pg Gp g ug fö, UNSHAPED. Dg ll ä ug lll ypl. Fäg ä R: Mg, Hcgäg 1, Gp. Tlf: E-p:

2 DENNA SIDA ÄR EN ANNONS Gpy, VCK Fäg få 1. Käll lu lg få g äg, lf å följ, Ejy, pl upp ll f uffé g. Dgl fyll g å f ly ug. I äggg yc åg ch hög äg på gl, lg lug Gpg. V ll c ll l Gp, p, ö ch ll fö gö Gpg öjlg ch. V yc g Gp på. Gp Ké fö Gpg Kf ju f! Juju Lu ä ll h å u på Jupg Lu u. Tll ä ju pl fll å. If g på ch gl. Juju h l ll Lu, l ul h ö Lu ch Bulö u, ch Mlö. U hö ö Gp g följ u: Tg 1 l Fö g g p. Tg 10 c l Fö g g c. D gå ä g l Juju ll Lu f på Sålg 4. Bö: Kl (åg g) Tlf: Kl (åg g) Tlfu: Fö f ul h hä ll Juju h, Väl! Gll gä på Fc Juju Lu. K g på Gp äffpu P på! Tg 22/9 l på Mghu. Gp få f ö Mgu Nyl, pgg ch pjl Lu u. Gp äffpu PRO ul fg yc ch p ä jäl få p på åpl u Mgu g. K ch p, ll hl l hä! P: Agö l lg xp 100 l. ff ch. `Ppp Ppp` g 1/10 Lu u ju ägjä ch MSB ll g pä ch föläg. R ll Lu ch ä ä hl g. K Täffpu fö f ch äl. Bgä l pl. G Pål gä Täffpu g 21/10 l G Pål ä ul ypgg ch upu Schl Muhögl ch h 1983 u ll f. Nu h Gp Täffpu få ä få ö äl u u, y ch g gläj, ll ch gp ll ä. Hjälg äl fg. P: 80 l. ff &. Nlf på ghu Gp Öpp Mg Gp Hö 2015 Måg Og Tg & & Väl ll på g! Shällägl: Hlé Lf & Sf N Nlg f Schl, f ä Gp ch glg yc ä. D 10 c l lf på Mghu Gp. M ch yc, uhållg ch. Så på f lu ch! Aäl ch f f på Gp Täffpu. Aäl g g. Hjälg äl ll Gp Täffpu! G äg, yc ch äg ch g ll på Täffpu g g ö. Vå ål ä f ågg p ll, äfö u h ll få gpl ll Yg. Hä ä cå ä gl fö f ch uhållg, å fp få. Tc å f å fög y å lg gö lgh å. K på f, på. Hjälg äl! If få åpl Nu öj höö å yg g på ch föhppg l g på p u Jg h Jh N ch åpl llplå Lu, fö Gp ch j p M ål ä f ä fö y ch å å uäcg öjlg. V åpl ll pll ch föygg. V f u f, på l ch fög ål föygg ch lyc. S g ll åg llg u på y, å ch p u. V gä l up ch å äå. N g på pl Dly, ll pl u: Jg ä l p fö l l u yp fl uppl yc lllg. M hö ö äll llfäll fö ju gä fö. D f yc jäl gö, föu h gä l, fö föygg ll fög. E g f ä lju, lju, y ch öl gö j fö ju. K ä g ä hög häc u? O lp ä, u pl, ll l å på uppf älj lg j. B g på hu ch ö p ä. A l f ä på cl ä cå åg ä. Välg hälg, Jh N, Lp Lu, Dly Vll u gå? Ä u ch Gp? Pgg g, gå, ö fö h fö hö 2015 ch å K u ä g g h gupp ä u äl g. E Hä-H Fölchf/hchf Häcg å Väl ll Gp l! Bl ä : Måg Tg Og Tg Lög Bl E ch K Nlu Täffpu Gp, Gölöäg Möpp ll g föu å Mghu ä uhy. Möppä l u g ö l u, u få f pl. R: Mg, Hcgäg 1, Gp. Tlf: E-p:

3 DENNA SIDA ÄR EN ANNONS GENARPSNYTT, VECKA Blu ll Gp, gåg fö 2015 P-pl Ku, Hcgäg 13, Gp 10 p l Luchäg Ig.c/gl Kläyg Ppp ppp Shll A ll lc ch På Gp Kläyg, håll på Mghu 20 p ll l u fy gg ll y ch. C 50 älj lä, ä lä l ,, l, g, lä, öc ch h gö. T lä g h. Väl fy! K ch p på gy ch lc, l, p ä, pl ch uäll. Gu uu Kgupp fö Dö (KGD) få ch lc 12.30, lg u g. D ä f öjlgh f ll. Klc Tl Jp Apg h hl äl fc. M l ppyc på l p. D lf g fh hu ä? Tpu f. F ll låg. K ch p Ju! V h Juäg på åg Häcgl gyl fö ll 5-7å fö ch ug ll 8-14 å Dgl ygghl Vå- ch gfölg Lu u y u ll lg l ll y gl. Tf ö fäh ch gö lä uppäc l fug. Uy ä åg fö u. Agf fö ygghl 2015 ä föä. D gl ygghl å, l g lg l, lh högl ch fjäf ä lpp. Plä pl fö f: Ill hl y l få p Väl på g p på-p! U hö 2015 uy ll lg ygghl, håå g. Fö f: ll g l på S 2016 ä u ll ygghl gl. Bö u l. Åg Cp ä fly Åg Gp ä fly ll Oäg, ågcl. D å ygg på pl ä g. Då f g ä ygg, l fly å g pl uppå. V h föö h cl läg pl, h yä gå. Näpg u åg ä pl. D äll ll ågcl, föpcg u lg ll åg ll ull gå fll. D äp lå g ch gö gg ug u, g ju g på gl.. Föu äpg å ä ä pl få Lu Rhållg ä u. V ll hjälp ll håll ygg u åg. /Lu Rhållg Väl hö fåg! Tlf: Ep: Bl få C Tch N: Våy Nll Ahögg 6 u l g u l "ö" fö g Ahögc Lu uppä py häl. Hu jg hög gö fö fö ug/ ä jg å ll ö äå h py häl? " u lll ug" h ö på p äc c j ä gö u ö g ö l yg p Nä: l Pl: G Hl, Lu Fö : Dg ä ll fö g å, hjälp ll ö åg h py häl. Aäl: Väl äl g ll, ll lf S älgg: fg 22 p. Agg ä f. älf lg l g l g å - glö pp h... öp gf l u glg upyl ö ä p l fc l fu fyhu l åg p pp g ä pläg fly l l på lä ll pcl hö gö j l på lg h f å l w l yl lgu llg lu g på gu y l fg y å l g f f l g p ul u ä flg äx ölföåg fl å g ä gå g ä ä huupp l gå yc äg ä glj u llfy gj ög på l l j u y l l å l på 50lpp lg u ö gä h ugg yx fö l äl ä l ä gå y å plölg j u ll fö läg ä ul hpp höj h ugg ch ä hlg fl l g g l å g u g ll g jällg l y lug g åg ä gö gl lägg lg jc ö p å ä ä ö... g h g lp l f å ål ö lpp f f l f ö p p l jc jög ö å pl jph ä g fu lä på gl pp- Rä lög på g Gpg 2015 V glflygu Mlö Sglflyglu: K Fhl, Sö Sy l R: Mg, Hcgäg 1, Gp. Tlf: E-p:

4 V älj gll 6 gåg DENNA SIDA ÄR EN ANNONS GENARPSNYTT, VECKA Gäg föläg ch fägäll Iju ll föläg fö gågåh ulg u l lg 4gg S på ä ug g ch ux Gp l ch F Gp ju lg föäl gul ll föläg K Wg. K ä föf, jul ch fölä ch h l uppä Alx. D ä lä föäl ll å ä ch ug. I ä l gljö ch å äg. O å l. D ä g l u ch fl äh, lu ug äg: u f gg ch föäl h föu ch g l. På ä ug h ä. V f g yl, hu fu ch fö yc ä å ul. V ä cå lpp hu flg ä på ä, hu u ch y å ä, u jäl hu u y. D p ch äl f l gåg ll å l. K ll ch föju, ä u ch h g föhållgä? Gp c fö å ch häl ll å äl ll y D h äl ä ä Gp j ä ä ju g å å på. Någ höjpu u å h gu Gp l, c ugg, cp, lc, B()g Gp Thl 100 lg ch lu ä uhufil Fz ä c 400 p lö upp. Föhppg l y lg uppä ä ch SLu. E uäg gö ch h ly N yc å äg. E l l äg på fö 2016 ch ö på. Nu föläg Gäg, ygg gåg- ch cyl, lägg fl ch pl ä. D l cå å culpl på Kyäg ch på Gölöäg. D fi yggyl på pl ch Käll få f uc. Bygg pågå f ll 2016 ch yggpö h. S ll l. 09:00-11:00 läg l. 12:15. OBS g 09:00 hp://www.lu./gg TpTpu!!! u! P 5 p, pg 5. K/fåg: K Bg Og 21 l T ch pl: på Gp l A: F Gp & Gp l M jul ch föf, K Wg Ef l å L Acc Gp- u hö y uö på gy. H h Hu Kää ch ä ul Accuö. V ö L lyc ll u ch häl Hu äl! Hu llgäglg ll g l ä u. Öpp ä g l ch hlg l Fö f guppäg, p, föläg, gå på ll g: , Sög 6/9 ö gåg å ppulä pu. Sög p 6/9 öpåcgåg ppulä 12 fåg u hälg 3,5å på g å c u u Gp. V fö ä ul, l på u. Tpg. pu. D ä pulc på å S gåg ulg u l lg h ch V l.völl ( Ell 4gg. S ll 09:00-11:00 läg l. 12:15. pl) Följ u: 6/9, 13/9, 27/9, 4/10,5. 11/10, 18/10, 25/10 OBS g 09:00. P 5 20/9, p, pg älj gll 6 gåg Fc-, på K/fåg:VK Bg D ä pulc på å h ch Fc-, VICA y & Cp på ICA & Cp 12 fåg u hälg p på c 3,5 på g å V u Völl ( Ell pl) c u Gp. V fö ä ul, l på Följ u: 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10 u. Tpg. V älj gll 6 gåg gu Gp? S gåg ulg u l lg 4gg Fluffäj Gp Fluffäj Gp l Gp ulupl S ll l. 09:00-11:00 läg Il.hö 12:15. g fö ä h g ll OBS g 09:00 y g Gp. A g Nä Gpå Og på Vä Nä G Og Vä P 5 p, pg p föläg p föläg Äl ä cå ä! K/fåg: K Bg y. 5. Bg äl gu u hö lägg u på gpulupl. få f Gl Gp D ä P-J K. Fluffäj Gp pulc på å hjälp ll gä f fä u h ch ju gu? Fc-, på Hö g ll Mg ICA & Cp B g Gp ll h ch ulu All l ä! "All l ä! D fd föl ch öjlgh fi föl ch öjlghcå!" cå! På fgå Gp fi pll, g, u ch ågläggg pl u ä llgäglg fö ll u. Fö ä yj ll ug UNSHAPED ch äu h åg. D ä fi pl fö fl. UNSHAPED ä u ch pl på l yp Mlöfl, A 305 ch Gpg. B pl gä ch på: c På åg föfg ö A ä hjälplg ll u äl. Ä u pl jäl ll ll, på fgå å fix! Fgå öpp ä u hö g fg l ch åg ch g ä l Fg ä gå öpp l Ny fö ä ug å cfé. Nu öp gu, fu,, c, h, ff/. G ll ugälg p! I Syllg f y lgöl ä u ch p på Sp få lgöl Gyl! hj ch jufå ä på gpl ufö. Sp lgöl g ju. Hä u ä hu l, åju, Pf u lg ch g äp S y, KG H gä äll. Pf u lg ch g äp S y Tg 17 p l KG H gä äll. U hö Gp Ug Rå (GUR). Hä ju lg ug åu 7 ch äl h. Fl ll pjl Nhl Rhl ö l på Gp l ch ä föö fåg upp ä. Däf l åäff, ög, fi. A Ug Fö Ug Täffpu fö Ppgjlyc, Fläg 14 Tg 17 p l Täffpu fö Sp få lgöl Gyl! V ju på fu ch pu, Ppgjlyc, gfläg föäl 14 Hjälg äl! Hläll fö g ä,kf! 65+ ch hög ll ål. Bgä l pl! Rp fö ä G Og på Vä p h följ föläg Äl ä cå ä KG H. Gyl Nu u äll göl ll lxp. Bö I Syllg fi y lgöl Iä Syllg f y lgöl ä u ch u uu ch p g ju. gå pg chpå g. Hä u ä hu ju. u ä l OBS! g fög llhä 8 hu p. l, åju, hj chmx ju ä påhj gpl ufö. ch ju ä på gpl ufö Nu Bg u äll göl llu: Nu u äll göl Bö ll lxp lxp. gå uu pg ch g. 4, 18 p gå uu pg ch g. OBS! fög ll 9, 21 Mx 8 p. OBS! fög ll Mx 8 p. Bg u: 6, 24 4, 18 p Bg u: 9, 21 9 c 4, 18 p 6, 24 9 c Vll u göl g u ö g Syllgå cp. 9, 21 Vll u göl g u ch lög. Bg å 150 ög ll g ch 300 fg ö g Syllgå cp. 6, 24 Bg å 150 ög lu./uuyll 9 c ll g ch 300 fg ch lög. lu./uuyll Vll u göl g u ö g Syllgå Bg å 150 ög ll g ch 300 fg lu./uuyll I ä G Og på Vä Hcgäg gå; R: Mg, 1, Gp. Tlf: E-p: Täffpu fö Ppgjlyc, S: P l fölg, Ahögc,

5 DENNA SIDA ÄR EN ANNONS Kl Gpy, VCK Du Klc Sp 9/ Du (B) Elh E få Lu u ä u ch u. Fö 3-6 å. Pl: Mghu 10/ Blu (Luchäg ) Blu ll Gp, gåg fö Pl: P-pl Ku, Hcgäg 13, Gp. 14/ & Gp l fllu Vg l ch l Fö f l fl å h ll fcpfl. Pl: Mghu 15/ Lä ch! (B) Tyc u lä ch jäl? K ll Lä ch! på l. Föf A Egg hjälp g p äl ch l lg ög. Ig föäl. F/llål gå. G. Fö å. Pl: Mghu 17/ Äl ä cå ä All l ä! D f föl ch öjlgh cå! Rp fö ä G Og på Vä p h följ föläg Äl ä cå ä KG H. Pl: Täffpu fö, Ppgjlyc, Fläg 14 19/ Igg Gp y Iggg l, lppg, flgghg ch ff. Däf l öpp hu fö ch ux. Pl: Oäg Gp 20/ Kläyg C 50 älj lä, lä l ,, l, g, lä, öc ch h gö. Pl: Mghu 21/ Då häll ä l ulu ö Fö g å/ö åg äh, fö g h fö ll j fåg. Aäl: ll lf Pl: G hll, Lu 22/ P på Täffpu Gp få ö Mgu Nyl, pgg ch pjl Lu u. Gp Täffpu PRO ul fg yc ch p ä jäl få p på åpl u Mgu g. P: Agö l lg xp 100 l. ff ch. Pl: Mghu Sg fågl Å Lö, f Lu u, ä fågl Sg. Hu gå fö Sg fågl? Hu på lföäg? Pl: Mghu 23/ Vl (B) M få Nuu Syll ä l ch ju Gp. Bl lä g på. Fö 3-6 å. Pl: Mghu Du Klc O 1/ Ppp ppp Shu Bä l, g fö f ch ä g. K ch p på gy ch lc, l, p ä, pl ch uäll. Gu uu Kgupp fö Dö (KGD) få ch lc 12.30, lg u g. D ä f öjlgh f ll. K Täffpu fö f ch äl ( ll Lu + ä ä g) Pl: Shu, Lu 1/ Juju på Mg 30 u g ågg. B på lf Aäl 28/9. Pl: Mg 6/ & Gp l fllu Vg l ch l Fö f l fl å h ll fcpfl. Pl: Mghu Nll högg Ahögc Lu uppä py häl V jg hög gö fö fö ug/ ä jg å ll ö äå h py häl? Aäl: Tlf S älgg: fg 22 p. Pl: G hll, Lu 7/ Sg (B) T A-K ch Rlf S få F Sc. Sg V ä flg få U hl pp l ll h fö ll gå fö ch gäfh ch pg ll lh. Fö 3-6 å. Pl: Mghu 13/ Lä ch! (B) Tyc u lä ch jäl? K ll Lä ch! på l. Föf A Egg hjälp g p äl ch l lg ög. Ig föäl. F/llål gå. G. Fö å. Pl: Mghu 13/ A öä lu T öä ä ch l hu ä öäg ölu. E ch lg ä upp. Elz Lé, Luc Pcl Sh S ch Yl Sålc på, gl, pl, f ch pug, ch h ö föf Jh G, J Gll ch Bl Ml. Pl: Mghu 14/ Fllu Gp Täffpu Még fl Gp Täffpu. Fö f l fl l, å h ll Fc. Pl: Mghu 20/ K yl fö häl Ely S, f Nuplg Lu u, ä yl fö häl. H g yl? Gö ll g f? Pl: Mghu 21/ Kuclu, h ul (B) M Sul ä g. Fö 3-6 å. Pl: Mghu G Pål gä Täffpu G Pål ä ul ypgg ch upu Schl Muhögl ch h 1983 u ll f. Nu h Gp Täffpu få ä få ö äl u u, y ch g gläj, ll ch gp ll ä. Hjälg äl fg. P: 80 l. ff &. Pl: Täffpu Iju ll föläg fö åh Slg föäl gul ju ll föläg K Wg. K ä föf, jul ch fölä ch h l uppä Alx. D ä lä föäl ll å ä ch ug. I ä l gljö ch å äg. O å l. Pl: Gp l 26/ Fllu (B) Fllu. Bllå fl. Fö 2-6 å. Pl: Mghu Bäpläll K ch pl äpl l! V h pl ch uö, ff/. Pl: Mghu 27/ Flwhp (B) K ch gö fl flpgg Chff Sjö. Fö ch ug å. Pl: Mghu 28/ Bäpl (B) K ch p äpl ll. Fö 10 å ch uppå. Pl: Mghu 29/ Hllwul (B) K ll l fö yläg Hllwuppll! Pl: Mghu Du Klc N 4/ Fllu (B) Bllå fl. Fö 2-6 å. Pl: Mghu 10/ Lä ch! (B) Tyc u lä ch jäl? K ll Lä ch! på l. Föf A Egg hjälp g p äl ch l lg ög. Ig föäl. F/llål gå. G. Fö å. Pl: Mghu D l Gp A J, lf högl Hl, ä ö äggju Gp, l l, l, åju, l, ä, gälg, h. Pl: Mghu 17/ Shlc Hl ch Jc h Rpp L H P A, Lu u, ä 1800-l L ufå Shlc Hl ch Jc h Rpp. Pl: Mghu 18/ M P (B) Muföällg Du M. Tulu, pl ä? Oll ch E ö g. D h p g l lju ch p pl på. Fö 1-3 å. Pl: Mghu 21/ Släfg Dlyyg lä- ch fllffög ch hjälp g ö ö. Mg gä ch fölu på åg lä å h åg. Ell få hjälp u ö f läfg. G, g föäl! Pl: Mghu 23/ Bäpläll K ch pl äpl l! V h pl ch uö, ff/. Pl: Mghu 24/ & Gp l fllu Vg l ch l Fö f l fl å h ll fcpfl. Pl: Mghu 28/ Jul Gp Bl håll öpp ll l L julgg. Flg jul, fö hl flj l Pl: Mghu Flg (B) Flg Jul Gp. Fö ll ål. Pl: Mghu R: Mg, Hcgäg 1, Gp. Tlf: E-p:

6 Nä l l ll Plg Plg Bgg Fög gué ygg gc c hög högl, l, Fög gué ygg påpå g llgäglgh. EE g p g ggg gggch ch llgäglgh. g p Fög gué ygg på g c hög l, ä u ch plg. g ä u ch plg c, ggg ch llgäglgh..e g p g ll f öål Väl. på O h fåg, ä u ch plg fug, ll ö plg Lu Hö Ju yg u Väl på O hj. Väl på O h fåg, Hjälp fåg, fug, ll ö plg fug, ll ö plg Lu j. Bglg gg Lu j. Ly, lju, ch g Väl ll å, hjälp g ll fåg. Mgh ch L DURANDHS Bggyå Luäg 9A Dly, l O O Så AB Ml ch Bl Mjg 1, 1, Vö Så AB Mjg Mjg 1, Vö Lå g hl Ty l l hl. g hl Ty l lhjä hl. PåLå Ty V fu på l å På Ty V fu l fö å - ch ll föl gågpå ygg hjä. c ch ll föl gåg ygg fö.. V hjälp äc ll plå-, lc- & gl. Vö Y Sh KAMPANJTIDER NYHET SVENSKTILLVERKADE UTOMHUSSPA BADRUMSINREDNING ETT AV MARKNADENS MEST VÄLBYGGDA KAKEL & KLINKERS, MM OCH PRISVÄRDA UTOMHUSSPA KOM TILL BUTIKEN FÖR MER INFORMATION OCH PROVSITT VÅRA SPABAD Ell ll Opläg 45 Vö ch å KÖK KAKEL - SPABAD SPABAD KÖK - BAD - KAKEL GARDEROBSLÖSNINGAR

7 Väl ll å ygg ch ä BRF ANEMONEN DALBY Bu ä lägh, u h l. V yc h gö ä fyll h, cå uppfyll ög. Ju u h fl g ju, p på llfäll ö Bf A ch Bf Nf Gå. BRF NAFNES GÅRD HJÄRUP 41 lägh 2 ll 4 u ch ö Cl läg Dly u ch c ä ächåll M lg ll upl ll j lägh Buä Iflyg Vg: Tg 17/9 l Sög 20/9 l Tg 1/10 l Fö f Cll Luö ll Du cå lä på u./ u./hjup Pl: Vglägh på Hälläg Dly. 48 lägh 2 ll 4 u ch ö Lug läg u ll å Lu ch Mlö Blg ll upl på upp ll 30, fl höläg Buä Iflyg å Bu ucl ch föl ju hjälp g. V ä l Rygg. Lä på u. FÖRSÄLJNING PÅGÅR! Ny u på Källy Äg LUND BRF KÄLLBY DAL Vll u ä u ufö Lu? Uppäc Källy Äg, x ä S L på. Nä 100 flj h fly h. Nu h öj älj ylg 57 ä föl på c hu. Hu h gg f lg gl c ö y äl lu ll å. Slg lägh h gl lg ä u ju å g å ch hö. Nyf? K: M Luö, Aäl på: ygg./llyl Vg: Tg 10/9 l Sög 20/9 l Og 23/9 l Pl: Vg på F äg Hjäup.

8 N A M R I L B T VISS! D A N N A B R FÖ ä h ö g u y upp g l ll ä föällö Eup å ä, ä på g. I äl l, ch ö g u h f ll g, ög hl äl f ugg hl f h juu c yggh. y.. - å p. Bl f Föä åg l g ll T. Tc fö u ä fö I. x ä p p u ll fu l u ä. ö h

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP 6 7 6 6 Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J Ä q - x x " W x x W 6 W 77 7 76 x 7 7 W x 6 6 6 ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P'

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Rösta i provvalet! Rösta i provvalet och påverka våra listor! I detta nummer...

Rösta i provvalet! Rösta i provvalet och påverka våra listor! I detta nummer... Bl L Rö l l! I f l l ä J f öjl yj f ä x l l fö D äl ö! f l El l/ D y j l fl lä ä D ä föö fl ä j Afö f l l ä l ffö Hä y lä UF fööl ä j ä y l 2014 l Hö ä föl l l E l ö fö f f ä ä ö F l fö j l Ifö - l ä l

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen EN DEL A DIRETPRESS NUER 26. 28 JUNI 4 JULI 2014. ÅRGÅNG 46. Suphll hä d ä lhllä 700 y äd, udjd ädllé. Och u d ä u l phll d ä lhllä. f få y d hll lä Schl d d 1942, ä Awé, dd FU Cl. SIDAN 4 SOARTÄLING cyl!

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga : 70 LÖAG (645). HVAJ T H O U K. 5: U MOT. M PLACH OCH HAAB. _» 5: - O A G OCH L Ö A G. LÖUMMP : 8 Ö. MOT. UTA-PL.» 3:- PPPG. åk, g hv u g å g, lj. äk Bl klé, bby h k bå hä ä Augu bv Pppg lju ll b h l

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @. 0739-38 18 20./y C- Ä C- - - - - C Å Y Ä - Å- - Å - Å - - Ä C Å - - Ä X-Ä- - Ä - - - Å- Ä C Ä- Ä Y - Ä? - - Ä - Å - Å Y - YC Y- - - Y Å 2006 & - - Ä - Ä Y CZ... W- Y Å C- Å - X - Å - Ä Å - Ä-

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO.

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO. N:R 43 (086) 20: E TORSAGEN EN 24 OKTOBER 907 HUFVUREAKTÖR OCH A N S V U T G I F V A R E : JOHAN ÅRG NORLING Fu Th B ch h f ugfbu h g gp gå, I AGARNE fu Th B Hg ug f h fgg u 905 å uf V h f åg uppyg u ch

Läs mer

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Å 2015 C I I 1 1 2 2015 3 I 3 O 3 4 O 4 1 20141231, 2 20141231,, 3 O, 20141231 1 2015 2014,,,,, 1 (O) U O : 2014 ( ) 2014( ) ://www w, @w 2 OÅI 2015 I O,, x / 1987 1999 I: (YO) YO : ( ) YO: I/Y (1) (2)

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON.

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON. N:R 8 (999) TORAGEN EN FEBRUARI 906 9 E ÅRG MUEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBIL AF ELTAG ARNE FÖR IUN AF HOFFOTOGRAF A JONAON EN FRÄMRE ITTANE RAEN FRÅN VÄNTER: FRÖKNARNA VIEN LEVIN, LOUIE HAGBERG OCH

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

Friesen. Till konsultativt statsråd efter hr Westring utnämndes justitierådet.7. O. Ram- stedt.

Friesen. Till konsultativt statsråd efter hr Westring utnämndes justitierådet.7. O. Ram- stedt. N:R LÖRDAGEN 2 8 (8) PRENUMERATONSPRS DUN PR Å R : KR 6 DUNS PRAKTUPPLAGA DUNS MODETDN MED PL DUNS MODETDN UTAN PL»»» 8 5 3 UTGFNNGSTD: HVARJE LÖRDAG D E N REDAKTÖR 2 JUL OCH UTGFVARE: FRTHOF HELLBERG

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

14:DE ÅRG. DÅ FRÅN OCH MED den 1 innevarande oktober Svenska akademiens

14:DE ÅRG. DÅ FRÅN OCH MED den 1 innevarande oktober Svenska akademiens N:R 4 LÖRDAGEN (772) PRENUERATIONSPRIS IDUN IDUNS PRAKTUFLAGA IDUNS ODETIDN ED PL IDUNS ODETIDN UTAN PL PR ÅR: KR» 8 > > DEN REDAKTÖR UTGIFNINGSTID: 2 OKTOBER OCH UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG HVARJE LÖRDAG

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Natur och Kultur möts SKOLPROGRAM 2014-2015

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Natur och Kultur möts SKOLPROGRAM 2014-2015 Värv Muu & Nuru Värv -där Nur och Kulur ö SKOLPROGRAM 2014-2015 Värv Muu 0490 211 77 www.vrvuu. Värv Muu Solprogr Värv Muu hr hl ou o rboråd och rbjudr ägd vr o rör Tjubygd ulurrv och ulurljör. Nu hr v

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k Soro 1 Soro 2 Ato 1 Ato 2 Teor 1 Teor 2 Bss 1 Bss 2 Pio 1 Pio 2 G =6 Vårtt Keyed by Gör Westig Gor@WestigHisso.et No dymic or temo exressios! Icomete io otes! Wihem Stehmmr yr. Oscr Lewerti f f f f 6 8

Läs mer