Superhall hägrar vid västra Valhallavägen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Superhall hägrar vid västra Valhallavägen"

Transkript

1 EN DEL A DIRETPRESS NUER JUNI 4 JULI ÅRGÅNG 46. Suphll hä d ä lhllä 700 y äd, udjd ädllé. Och u d ä u l phll d ä lhllä. f få y d hll lä Schl d d 1942, ä Awé, dd FU Cl. SIDAN 4 SOARTÄLING cyl! SIDAN 12 FOTO: ALIN LÖÖF OS-REPRIS I DJURGÅRDSANALEN SIDAN 5 ER Djuåd ö Sd 6 SD ll lu y F ud hl 17 äl ll Fdåd F hyå. yå h d fh, up ä ä dff. T G 12 ll, å ä hu hjälp ll öp, d ll älj d. L Fdåd. T Jh. c Cd. jö Wll. P. Gld!

2 2 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT HEJ ÖSTERAL ONTATA OSS Öly u ä d Ud fd Elf pl, p u håll å åd, ju d c lc 11. T fyll l älj,, dj: u. E d - ul ö ll d. F é. T++u. d Lljlch Uäll A: Cf ldd c Lljlch. Uö fl h äll u håll d d ll, ll p pd. F hu p l h upp, xpl xlhu d d jäl hu ä u lhu llå ö l å l. Öpp l j d, u pd 30/6-4/7 4/8-8/8. G upp ll 18 å. l f pl. ä, hä å ä U ä ll f? H du äu ö H d jd d d, h f d p få d fl ld hö. Ru h pl d d å u u håd ä uhl: d,, fé, l, u, ll få Gld,, l, l P hä ud d f äd ll å u ju u. INNEHÅLL Su fly l dy ff 6. 8 H få du f u f h d d äll l f f Schl l d.. 12 Täl pll y cyl! SOARTÄLING. Odld Sd Ud d fä ull h OSTAD. 27TYC O. NÖJE D h läd få hy, j, h hä j. Ccl ly fll A. Följ h l.ly. D ud hl Ad: Dp Schl, x 5290, 2 46 Schl Tlf: SS & S: Chfdö f u: Hl Cl Tf yhchf: H Eö T Sl D: C Ryd Aälj: Fö: P: Du: SDR Ul d.uld.u (d 9-17) Tyc: ld/dnex Tyc Uppl: Fö c j äll l c. Ex judd ld äll ud uc j. Td fl ä ll hö d. All l d l dl pulc llhdhåll dl l å d. D äd l ll d åd dl l pulc åd llhdhålld. Sy 29 ju 3 uu djuådä 74 y Djuådy pl d! H jud, llå, d, uäll, ä d. All! På fd h d d d 0 /llfäll dl. D l cfé y ädåd ff, öå, ull, öpp ö l ÄLOEN!

3 Nu l yd! Td d 1 jul jud ll å ud 30% ll u. Od d 30 jul öpp d y ICA Sup Epld. äl fyd u! lä 56 T Sd. u 1, 42, 44 Tl: ,.pld. Gäll få lc :00 d d 1 jul ll ll luål.

4 4 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT ÖSTERAL TIPSA ÅR REPORTER A Sdq Tlf: SOARSPÄNST. Uy Hjh å. FOTO: FREDRI EROTH Suphll l lh Tå y uy h Öl h d få å y uy. I d d d y y d pd Gd pfäl, dåd R u (). D å c f uy Hjh öppd. Gy d pd y ä å l å l äll. Uy Hjh, l Hjhp uf d Dä 30, å äll d du fä äd d pp. D d y l Öl, ä Fd Eh Öl pljödl. D l h öl dl, Hjh h du d pp. l du ä hu du, å du lä d f d j. Ä, ju pffd. Lä S dl yh f ll d 29 ju dl ul llåä. Supdhll d Rlull y. Ef å u Schl d FU Cl, ll y d hll, ä ö. Lä lä ä d pld dhll d Rlull, y åd ä lhllä. u fd ydl lju u pj, full llhll läpc, yhll, y åd. FU Cl ll y hll, u cå å df. få h ä ä få uhy hlld, u ä få ll y. Och ju h h d ä Schl d hf å ö. Nu lö. h hf du d, å u ll äld p u d äll å f ll lö p åd Schl d, ä Awé, dd FU Cl. El Eld Fl, Schl d xpl, - l- dfå ä lhllä, äf l å. Awé ll å å dlj l: h u dl lh uppl u d å å h. ä d f få y d hll lä h u dl lh uppl u d å å h. Schl d d 1942, då Edlhll yd. yd updhll dl d pld dl ä lhllä. Hl p åd, d dhll f, u åd f ll 29 uu. T fl c åå ådd h å d öj hö ll dyd. få ll f ypu c, l yc, ä Jul Ndjö, pl- lfå d y åd. Jul Ndjö fä: Sypu yc. E dl ll ä d yc l f u, d ö pu ll ö u. j åd äld ld ö å å h ypl. D jä få yc ypu å d pc. A Sdq d ä du pl? Gå.ly. ä d du yc! D h cå häd åd AA-ÅT. Gld Schl ly AA-lå. FOTO: AA THE USEU Å å dl AA h Rl d, äd lå c 50 u åfd. L ll Sö hu AA Th uu. Ud d 50 u lå åu u Djuåd ö fl pl h y ll ppupp d ä få ly äl, l d äd AA-lå. Tu å få Söj d Allä äd, c 200 få AA Th uu. 700 y äd Plu: 700 y äd, åd hyä dä, åd l upp. E hu l puhu 24 å, c upp ö å. F dhu lä pl d d äll u ä ll lu. u: D y d l yc ä. Hu, höjd, å d, åd l å. Gö höjd Plu: Gö pld lä huä d ll ö, ll pl y ädllé lä dl lhllä. E y p pl dl åd d Rlp l d, l y p d Od/öä. u: fl öåd, Rlp dl p d Od-öä, ä y ll y d p. P ud jd Plu: E hl y udjd y åd, d d ö få äll l. G l l y 400 p-pl. u: 180 ppl u, lhllä dd få y llöfäl, y å cyl d d d pl u. D p, ä å. ISSTE DU ATT... du äll få ddl ll xp, l j d, Nuh u y uäll Odl d. FOTO: l Lll ER O YGGET PÅ ly. Dy dä ll lu S dy dä f Öl. D l f ld ju dy äd ll lu.. dä Öl, ll lu , 370 d å d Öl. Ä S ä dy dä f ddl. D å 325 h, älj 32,5 lj. Ud, l ud jul, u p dd. I lu d, f å y då, l. FRATIDEN? Så h lhllä u fd. ILLUSTRATION: UTOPIA, SWECO, DAID WIERG

5 Wf lx????? N å h Shl w f h h äd ll Öl. ÖSTERALSNYTT 28 ju 4 jul DIF: uppl #F- PERSONER öpp lö Öl j, l ply2014 få Swc. upp d. ISSTE DU ATT SÅ TYCER I d du hl? OSTYYTE. Th hjälp D Ad äpp ådä. FOTO: ALIN LÖÖF E hd, 18, lhllä, ud : J flyd h å d h f ld d Schl. N d äl l d å Djuåd. A Wl, 37, Lüz, äldld : pd. D h pd å l l - FRIST HUÖR. Aö Th d ll. FOTO: ALIN LÖÖF ADSUGEN. D Ad d dpp. FOTO: ALIN LÖÖF S Djuåd Uppl Djuåd öpp., äl, uh fljf å cu Aquhl d å d l lyp. E l hl u cyl. Så Aquhl hä p ll d Öl. Dl få jäl älj d löp följd ll d. d flj fu äld d 13 jul. Flj uh å öd åd. udp ll äl d d ll äl. D dd. Hu f häd d få öjlh å lj ld, ä älld Ad jöhl. f Sjöh u Djuådul ly få ll åf ll 6:30 :00. D öjlh uppl åäl p u Djuåd. Du l. På pl d lyp Schl 1912 lå. ll lyf Schl d Djuåd åd. D f d pl u h, ä Ad jöhl. Fö å pd h f u d äd ä d. å dl d l dhd ljö. l l hld å hu c d h, ä ö C jöhl. S hl äc Eld, ld ldl öpp, hl äc f l. Nyöj älj d äc l. Pul ä öjlh å lä ud lpp. Och d jud pu. ll d p ll då då. Ef äl ll få d l ll d. d ä ååd u dld. Fö å fc äld pd. d l full fl fljf, ä Ad jöhl. Sd upp äh. ux llfäll ud y p Öpp. D lld ä öpp. S f å håll å. D l u ä cl ödäd h d. Fö fll, få huud ud y 200, 50 y följd, ä Nhl Dhlq, S Sud. T äl l d. D d df l. Uld d l. I S h du å å d läd : llä. h f u d äd ä d. Dll E du ä d l? Gå.ly. ä d du yc! A lä, 67, Spp, p : J h d h j hu lä. Sudd Al d dpl. Sd Lud, 22, Rdd, ud : J d dö. Fö d å yc f d få dpl Schl. S y å Djuåd! f d: Schl Ryl P Aquhl & Sw. N: D 13 jul lc :00 f Sjöh u. : Djuådul. S, äxlåd ålå f Sjöh u. Hu: Täl S Thlud S Sud. - d l lyp få 1912 följ löp cyl- åä u Djuådu Djuådul. S å upp u lc :00. Löp lc 12:00. Fö äl f:.chlquhl.c FLER Ll äl fö Schl ul h : Djuåd/Gd N: 9 uu Hu:.chlul. Tjjl : Djuåd N: 6 p Hu: f.jjl. llf : S u N: 20 uu Hu: f.llf. E Lu, 77, Spp, p : J d Såd. D lä d j jd d h. j d l d pd.

6 6 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT D l u d lpl ö jc. ÖSTERAL w ll u Sö. POLISRAPPORTEN DJURGÅRDEN Od 25 ju lc Apllyc. E h hdld. Räddjä ll pl p ll juhu ul. GALÄRARSÄGEN åd ju lc Söld. Tå ju ö jäl d p Djuåd. E ld pl d häd, ll pl p f ju. Ef uch p ö ölä ll plpull ll pl. IRGER JARLSGATAN Söd 22 ju lc G hdl. Fl p öj lå u lu. E p ö pp å, l då dpd 25-ååld. 25-å lå df yl p h p få pl. Pl ll pl hjälp p å. ö lå pl p d ä. Föu hdl ä h ä h. f d: Täch ll Djuåd-djylld. : Sd. N: Ap lc 20:00 d 30 ju. Sd öpp 17:00. : Eåd d ll ch Sd. lj: Få 80. Tå l p ux 7-16 å. 0-6 å å hö lj. STÄNING. l d l yc åd ud ll ch Sd? FOTO:PRIAT Djuåd äd h S upp fcju Öl Föu öld u l d fcöld ju u pp l Öl. å öld ud hlä öpp u. u y jä pl ju. N lhld p hdl l y d f d. Sd följ d f p jäl plå d ö p, ä Sf Whl, plchf Öl. H upp ä p h l ld d fé. Ty d å l lf u f. Tju f dh d d l lä pl, ä Sf Whl. D 30 ju åäd Djuådflj ll f h Sd. Sd h pcll pl å hj, ä D l, dd J. N Su fly ll Hjh l d. Ld Schl d dl d 2 lj. 190 lj jäl fly. A f l u, å På åd d ll ch Sd pl äch d upll FC djylld. Sd öpp 17:00 p 20:00. Fl l l öll. I Hul d l hl lä. Sl yd h öpp. u hu u Södhll d yd Gåd. D y u få d chpu. D l ldd, ud f ch, ä D l. Föhpp ch åd l d. E lcd å p. Ä j öjd fly ll Schl u fly 2 lj O d d 1918 I l h ö p å Öl l å ud. äl! Hö - Ju dy u - uppc ö hl ld Syll 31, Schl, l w. ll d lläh. A öl. Fly ä 2017 d ä jäl flyd f pd cl Schl. Dll E Sd lld h älä. Hu ä d ll? D l yc äl. Fl d. D l ö ä l l ä. Dll E REA Tul 35 ( Od. 34) Tlf: T-T 11-18, F 11-17, Lö fuu. Ill & l l. d 4.970: :- Slä ly l ö! IDO S D Slw- Cl Fh-WC fu : :- Gäll j uu P l ROT-d uä äll äd ll ROT-d. P äll l ll. (ld ll.) 50 c öl plääll plåp LED-ly PRIS NU ,- Od p.790,- SPARA 2.800,- Sp p löl få D - Pf ll d lll du RÖRUTI duu lä duu Schl SOARSTÄNGT! lä Öpp 49 Schl å 4 uu Öppd: y öppd d: 11-18, lö.: duu Söd Schl Öppd: Öppd: d: 18, -18, lö: lö.: , ö.: Söd ä öpp å öd 24 uu Tl: chl. PRIS NU ,- Od p 9.015,- SPARA 2.020,- INTRO60 60 c öl plääll LED-pl

7 REA HOS PLANTAGEN Upp ll 70% upp ll 40% äx. GOTHENURG plj luu ply. Il ä yä. å 300x300x278 c ,- 1795,- DININGSET LACSTONE ölupp åd 1 d pullcd ål d hd l 4 pl pullcd ål xl y UPP TILL 40% RAATT LÄTTERÄXTER äll uld lääx. UPP TILL 40% RAATT PRYDNADSUSAR OCH TRÄD äll uld u äd.x. ddd, l fyh. UPP TILL 40% RAATT PERENNER äll uld p. d -20, löd- öd -18 Pl Fc, Wc ä 2 Fc. ö å hd pl.. R. ycfl. REA ll u.

8 8 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT ÖSTERAL FISEFEST. I hl f u f. Ud äff f T. På ld Th p, dd T pflu, hu h pö. FOTO: PÄR HUGOSSON F f f S full hu f äd du d full u? I l d uppäc l ll Nd d. E ld ö l D f f pö flyc. I dölj d f ö, lx ö. E 30-l f äl ll d jö S. Och du hö f d upp d. L f hddpf åd. l du h ä f ppö, flupö, ppl ll u f äl, Schl ö Sljö. O d l äll T! Fz E c dd flu F Sö h f d d Tjyl päd luf. Fö å j fd Sö J dd j dj d då d plöl öjd ö. E hö 5,1 l. Sd d h j åld. All d 1973 h uf lx- höl u Sö j å. Och d å dd pp. Rd l 21,8 l lx 13,4 l hö. Nå h å l fuu. Aäd f pö du f lx. l f 0,45 ll l. d jäl. x ädd Ä d ud fä x d f f äl, pp ä ö, löj d u. Ru Schl d lu ädd Sljö f åäl plf. Och lx h d öj h ll ll hd f h u d Öjö. d hjälp yd p h lx ll ll Sö. D h ä upp åä Öjö, d å d få öd f. H h l öj. D u lld ll lu ju. Schl u l jud å f u ljö. D få u d upp ö u d. Och d f ju ä d ll pp x. l d ä f? D p d Slll. E hl åd. Luc äd. J hd flö ä. Ef hl hd j d upp yc, ll ö. El S Lé, ful Schl d d lä f d ll. D å pl. D d u fåd f. Ä d håll ll l. äf ä llåd D ll fj lx ä. Fö följ äfä. äf d du upp ll d 18 uu 8 p. åd å hd läf ä fldäf pp. äff ä dc l llåd llå pl. Dll E H du f Rddfjd F ä få å. få uhld h å fpl. Sudd d ä u Sdhu ä lå, d lö. H få du åäl lx ö. fu ä d. Rd E ppul pl. Ppul l u, ll yp f läp h. Dluc u ä ll äl Sljö. : Ol fl äll l- ö. Slll lj dö ll N. E ppul pl. jf ä d då få fä ö lx ö u. S upp öld ll S. f lä d. ll Nj, j å j. H f ö x. Slu D pl ll älö fpl lx ö. ä ppul Slu öäll. På äld pp ä hl dl. å dc äd hd f d pl. På Sljö d håd åd fud. T F T ä f. H f dc uud. Gädd,, d upld ädlf öd, ö å. Tp å ä. T pf jö fu. LÄS ER PÅ chl./d/f

9 EN RITIG GLASS ÄGER TYNGRE EOLOGIS GRÄDDE ED 66 % ALRHONA- CHOLAD DU HAR ALDRIG LÅNGT TILL EN RITIG GLASS: STOCHOL: Ad & Od Fu & fy Af Chp Al & Jc El Spp G dl & Scd-Hd lu Cj W Cpc Dlö Dlu Djuhl Dl EAT! Eff Ed F N Cfé & Gll Ffd Fö Nl Gl Nälj Göäl Sl Höp Huudhll Höp p Höp Whll c/ H Sl ICA Åy fé Shu, Sl l Fu äll Eu L Ldhl Gll & Cfé, xhl Lu Lu Shl Sf öl d F & Dl Djuhl Sdh N Sluhll ICA Pc, Sl Pu Fy Ru Pu Pö Pul Pl fy R Sff Rhll S Sl ö & Dl Sll Ild Chcl & Cff Spuu, Djuåd Schl Sd Cfé Sudy Schl Sd Gll Hu T-Jl U Dl l Ru dö u, Iö Whpp Z Täådcfé GÖTEORG: j ö LUND: Gd Dl SUNDSALL: T Ac & Fö S UEÅ: ÅLERG: Sdy ådu ÄLHULT: Gj ÖRERO: Eu Sdädåd.hlcc. l:

10 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT STOCHOL Ad få SD Hpåud: Sl l hpå. Ud d, l p, ll up. Slu: Schl få flö Slu. P äll Pl. T: SD ll jud d l. ll cå uå ö få läd Ruä ul. GRATIS FÖR SENSAR. W (SD) ll få å u ud. D lä pl d. FOTO: ALIN LÖÖF SD: d d fl SD ll chl ö ä j ll ä, jud äd ll u ä u yläd d få äd. Sd ä d p Schl j ll ä yd. W, uppld SD Schl, hu då lö d? ll lyf ullå å y åd pl. A d d f hö å ull ld ll ö l h d d, f, hu ä d? D l j p få, d ll d ll. D huljö y. Hu å äd y l pl? D ö ä y y äd. ll y å yc ud d 20 å. Jfäl äll y, h l. N ä läh Schl å ll ud. ud Schl? All u ä ud 30 å h ll h ux upp Schl. å p chl d pl Schl. D fly ll Schl, d? D ju ul cå h äd y få pl d cå. d fly fl ll Schl d uä lläx. å ä l p. O p chl, l p? h hö d ll u då å u läh ll d. D d l å chl få d. ll d 90 pc. Du w d ä upp lähåd. du d ll läh? J, j ull lj å ld ll h u d Schl h hf dpl. Fö d j fly ll Schl? All d du, å dö fly h d. Ä d d d d jäl lö ud dyd? ll d d åd cå. Expl uluch. I d lä ulup xpll ud chl ll dl. Hu du chl ll dl d? Expl h d å pul. ll äll hd åd å ulu, S Gö Lud. ll cå y uu. ll h f é u? ll h f é. Hu då, p? ä d lä pl u ID-. Od f d w. Ä h p h h hl l? D å dffå. Ad pl p d äu S. p d h. ä p, ä. W REA 50% STUREGALLERIAN ÅN FRE 19, LÖR 17, SÖN TELEFON , WESHOP ARUSCHADEARGO.CO

11 Gd Uå h u 1, Hållpl APEENTS- ACEN Löff U,, upc, d. p 189:-/ Dlu Gd/Öl Hö ä/p. Lä h - Lä p. 80 p-pl u u! Jó S x Cpf, hl äll öp! Sp C 7-7,5, d. p 799:-/ ÄRTAÄGEN APEENTSGATAN GÄRDET FÄRST ÖTT 595:-/ 99:- / Glld ff Pl,, upcd Od. p 199:-/ Plld Plld, A l c, 1 Od. p 29:95/ L F, öl, upc, d. p 129:-/ Cé F, pöd jöl, upcd Od. p 179:-/ 149:- 149:- / / 15:- 69:-/ / Glld ycllu L, S fål Glld u Od. p 12:95/ 2 FÖR 99:-/ Gådhllu F, ä cyp, få jöl, 225, d. p 39:95/ / Gööl Fu d, F upcd, d. p 169:-/ :- 15:- Pcu cud Il,, 250, d. p 34:95/ / Slull Dfåd, fyll, l u, 0, d. p 7:95/ 3 FÖR G löd Dfåd, u, 560, d. p 19:95/ / Sx GALET ILLIGT! Cch u, 5, d. p 17:95/ 2 FÖR :- Swpp Il fy, Cl, Tu fu, Swy, 12 x 40 l, d. p 16:95/ :-/ D Chcl & Ald u Pu, 195 Od p 29:95/ :- 15:-/ / Rd dyc Ol, 1 l, d. p 24:95/ +p +p yff u ff, ll, 500 Od. p 24:95/ 5 FÖR 0:- Söljl Sfl, Oud Fh 750 l, d. p 19:95/ :-/ d luälj. ycfl

12 12 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT SOARTÄLING h cyl? Öly äl ll! Och å h du ch upfä cyl. All du hö l u h cyl Så h äl du: Ud x c cyl ll x l pl u Schl d. j c pulc ld få å cylu. O du ll cyl hö du l u l pl h äll hj. Säll c x ä du ul cyl få A uppå ll d jl d ll 11 uu. S Säl äd. hå d uppf. S cå du ll h- ll ddll. ECANS ILDGÅTA AR STÅR CYELN? A h d dcyl d 2012 y l cyld. å cyl y? Cyl h å l cc, l- hö. Pc du ä d du h d, äd ä ll ll d du ö l. Du äd cyl å äd åd ljö häl. d d pcll A cyl? D l xlu dcyl å äxl d y l cyl. D l h l udhållh. f:.. Eull l. 1 LEDTRÅD: Spp hj!????? FOTO: ANDREAS ENUSE Ldd lä lydd hl! 25% d öp å lf lyddpdu Ejudd äll Fö lyddf äll /8-14 ll å lä l äc. Ll l. p. Tlf

13 ÖSTERALSNYTT 28 ju 4 jul äl ll Sd cd L & Plu l h llå ll d cd l lu, dl, - plu. d f ul äd d ll Rc Clqu, l d & l Wh d Wh Quly Ld du : Ac? Ac? Hud uö? f hud? Sld? ERJUDANDE G pclul 25% pdu f hå l ö d ä pl Ä du d : - Tdll lyf? - Alyf u? - Ölcpl? - Aulpu? - ppulpu? Ell ll du h l hdl : - E hudåd? - x? - Fll? Ejudd äll.. 31 jul u ä: ölyf ö D ä pl upl Alf Lålf Sl pp u Spcl Plu Lu T.cclqu.c öf Spc, c 1, S uö (d. p 89,90) Fläflé Il, fy (d. p 149,00) (d. p 139,00) Ld Gé 28%, Oupp, S (d. p 139,00) 1 l Ru l Al l jf 19,90 l (d. p 44,90) Nu du få å ä cjudd d ll d lx. Aäl d.-jl. 0 Sd lö Flj J jf 99:- / 9 90 (d. p 19,90) / Suplpp! Suplpp! Ncf Lyx Sf Pc / / / / 3pc Nul Sh jf 50,40l (d. p 79,90) Suplpp! 3x300 l / 1 lå Plc jf 59,90 T ANAN STUREPLAN ö Rålx Hö, D (d. p 129,00) / Gäll f åd 30/6 öd 13/ ll å lå l äc,. luälj ycfl / Gö d lld! Pf Pcc, luch ll dd. Suplpp! /h

14 14 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT ÖSTERAL TRÄNGSELAGIFT. Pl ä ld l p fl d. FOTO: ANNA SANDQIST l Ldöä ä E y älpl h upp Ldöä, d Sd. d hdl x äull l. D Tf upp d y pl d Sd. d llå få x äl ll ö ll få Öl, ä d yp pl äd älf. I äll pl äd ll ä l. ll d hu f äd f N lä öpp, ä Hll, pjld Tf. Hu fu pl? N lä N lä Eup ö äulpj. Tfld å ll Td lu ll E4: Uppl d Null Rlä d Fc. D 30 å öpp äc Null p Fc. å 2015 öpp äc ödu ll Null Td. å 2016 öpp äc u ll Td Null öpp ul. N lä l 5 lå, 4 ul. Tfld hö d y ddl Hd N Djuådd u y. D håll uu ä äd f p Ldöä. D ä cå p fl d, l yp d d ö d lä ll u fd å ä. Tfäpl upp f ll åf Tf f N lä öppd d uppf jä ly. E ål N lä h få f fl d få lhllä Ldöä. ll d l ä, ä Hll. A Sdq ö h uful å c ld ö Fjädhl FJÄDERHOLSLINJEN Dpu Aå få f Slu y j hu,, h hu få l - 22 p. Tu u ux 130:- 65:-.fjdhllj. Tl: SOARFIN HOS AADEILINIEN åu! hjälp d l f x, f d. å jjuö hudpu f pl hl. Lä å hdl... äl! I HAR ÖPPET HELA SOAREN PÅ AADEILINIEN STUREPLAN ff. Adl Wl--Clc S. Epl: Od 6. Tl Adl Wl--Clc Supl: Jl 26. Tl Adl Sä: Sää. Tl S Ad S ö få l lf. u d qu. ÄSTA RÖDA OXARNA I SOAR l.c Afld Söd 7/ Exp L & 20, 2013 Ad Röp,. GRILLAT I Ad hjä å ådd d lld å l å. Ud öpp upp å d ll d dl å. All äl d. Fö f ö.d. Tl! åu /S Rddhl Du 70+, följ df åu /S Rddhl. Nju d ff öd. ä u få Sl/ Spp 8 jul ll l Aäl d 3 jul lf (d 8-16) 8-16), ä l pl. N 6687 Cl Zfdl l. Alh. 14,5% A öj dc d åld ö lhlpl Sy ud u RESOR R L Cl Tl

15 ÄND DIG ED FÖRTROENDE TILL OSS - I HJÄLPER DIG! udlä d d d å du få d ö ll! HETJÄNST jud d hjä pd f d h öål. Du lld dl å pl d du h d ådlu. d, dlh d jäläd. DLux Hjä y h hlhy d ud. d p p, lyhöd d öål. dä å pl h öpp pfull hållä. h ydpl. å ålä du h å få p öjl h ll d - u. HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER (RUT-ADRAG) jud äd, ädådöl, ö, l, ä öp.. D upp ll 50 % du d ud. SÖNHETSÅRD jud hålpp, fåd, pdy, hdl.. AUTORISERADE EONOITJÄNSTER jud hjälp dl, få ö åd. ILL DU ETA ER d f df åd ä fu Tf äxl: E-p:

16 16 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT 26 jul 17 uu Sjfylld l ll l JULIAPANJ SÄLJ INST 2 AROR PÅ AUTION 1 31 JULI Sälj du 2, 4, 6 ll fl, å jud äljp hälf ål*! *Gäll d ål lä d. Nl äljp 12 % ( 250 ). OPPARERG Ö Flu Gäl äå STOCHOL Opå å Schl S. Luch, dd plj P: /p. Tåp d äll äll ll äll u 31 jul 7 uu. Spldu Oll: 26, 27, 31 jul, 2, 3, 7, 9,, 16, 17 uu. OPERAHUSET I OPPARERG Op ldl l ld 22 l få Schl lj Ol:.pp. E-p: Tlf: R åd fd l Ex hlöpp: Löd öd, 28 29/6 l SPONSRAS A: AUTIONSHUSET LAURITZ.CO STOCHOL. Slhu 22, Gl Tl å,,, f T Lö -15 Gl!!! S fll- Schl ö ld. Rlull åu yöpp äl p Schl åulä! Rlull åu Cddl 7 ( d) h yöpp håll öpp öd 29 ju 6 jul lc På Rlull åu få du hjälp du ll lä äd å d lä då ll pö d. D håll lläcl l åu lä å l ll. ä ä ud fll- Tl Schl. S ch ö l Ez ll O Ly ju. ll ch du p dl hl å uud. äl ll Tl Schl u d lö d. lchl. Rl. Gd öj. Gupl Tl2 A.* Expl d lä: Elfll (upp ll T l) Fl fll Huåd läd, hxl öl Pl *Udd ll ld ä A 2014 Th Sdu u Awd chl./lull

17 NÖJE d ll du lä? Tp! ÖSTERALSNYTT 28 ju 4 jul OSEACE UTESERERING. FOTO: JOHANNA ERGLUND POLITI. Ffl f ä, y pl Eup höd. FOTO: AUGUST ALGREN NATTLU TRÄDGÅRDEN. FOTO: JOHANNA LUNDERG F u Gll du ulu ud hl? d ld ä hä f? Schl l jud fll fpd ud hl. Ud hl Löd d 14 jul d pul, dcl f ufäl u Gul ll ä pl å S ffl: N D l åd f dö, ä å Tll, ö. lä fj lc h. Oö läd d 300 l fpul hdl. d få f d. f ä l, ö dj: lu, ä å Tll. Ipd Id Ip häd få d d Hl-fl. E f öpph, äp l d. Och dl pl f. d ll häd ud OS Ryld höd lå Eup d å upp ä. Fl älld, fälflh d. Och l ä ä d ä f f lädj, ä å Tll. Ä f p, å Tll d cp ffl. D äld ppul uld. Så d dfå d dy upp fl ffl S. d d ä d ud hl? D. äl d. ll d u å yc öjl. lj f h du Dll E Fl äll f l ud hl F12 S h ä l yy hpp hjpd pp. H pul luppå j d. d u ö Rd Rddhl f l l u lå ö å dl. Tädåd fl U Schl ppul lu. Ud Sull ld l u hpä f. I å ä fl Tädåd Ud y fl. E u hl Nc l h Yd ö d uu. D D Rddhl 8-9 uu Fö f å d öppd D D dl. Då d uhuf u d lu p ä. Td E Pydz följ å upp ld Sllx. I fl lu d d 8 uu luäll fld d 9:. Gd Ecl Schl ö åd 200 pl ud hl. E lu ö ö Supl. H d ll él lå å. Söd c Tll d l d Söd höjd h llfd u, d dyc. På Söd håll ll få ulu ll hu ul. På c uc å ä Eld, Wp Wllw.

18 18 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT AR & ATSAL 2 ARER 3 pl ÅNGA uld öl åd ö Afw å-f Pdluch lö-ö älj ll ö, P, ll F 99:- ä hä Föl 50cl 49:- 59:- Alhlf få 20:- d dll flu Öpp: d -; hl 12- äl 2 (lpl) u. uluhu, Sl T. öpp 30 u j äll D d H (l pu) (15 å) D lå upp d - jp l (7 å) u 16. öpp f 14.00, lö-ö 11.00, å Jup S F 14.30, 16.00, 17.30, Lö-ö 12.00, 14.30, 17.30, å , (11 å) d Nhu F-ö å Th Gd udp Hl F 15.15, (11 å) Lö-ö 12.30, 15.15, å (11 å) Th Oh W F 14.30, 17.00, Lö-ö 11.30, 14.00, 17.00, å , (7 å) Wl Suh PREIÄR! Lö-ö ä (ll) X-: Dy f Fuu P F-ö å (11 å) DITT LOALA IOPROGRA ÖSTERAL 27 JUNI 3 JULI u 24. öpp Ac Hul (11 å) Dll uy Clu (15 å) Fö ll xpld j Lö-ö ä (11 å) Gc f c 12.00, 14.45, 17.45, (ll) lfc (11 å) Th Gd udp Hl (11 å) Th Luchx 14.15, (ll) Tc 12.00, (7 å) Wl Suh PREIÄR! F+å , 15.30, Lö-ö (ll) Hö. öpp Jup S F-lö 12.20, 15., 17.40, 18., 20.50,.40 Sö 12.40, 15.30, 18., 19.00, å- 12., 15.20, 18.00, 18., O- 12., 15.20, 18., (11 å) A ll Wy D h W F-lö 18.20, Sö 18.00, å , (11 å) Alf ll : (ll) d Nhu F-lö 15.50, 18.50, 21.30,.50 Sö 15.00, 19., 21. å , 18.50, 21. O , 18.20, 21. (11 å) Tjud F-ö å (ll) ldd PREIÄR! F-lö 12.50, 15.50, 18.40, Sö 13., 15.50, 18.40, å , 15.40, 18.20, 21. (7 å) Dl U f El PREIÄR ONSDAG! O , 18.45, (15 å) D F-lö 15.40, 18.00, 21. Sö 15.40, 17.20, å , 17.40, 21. O , 17.20, (11 å) Ed f Tw 3D F-lö 15.30, 18.30, 21.,.50 Sö 15.00, 18.30, å , 18.40, O , (11 å) Ed f Tw F-lö+å Sö F - l Lö Sö (7 å) Fö ll xpld j F 12.30, 14.00, 17.30, Lö 14.00, 17.30, Sö 14.00, 17.30, å , 14.00, 17.30, O , 14.45, 17.50, (11 å) Gdzll 3D F-lö 18.15, 21.00,.50 Sö 18.00, 21. å , O , (15 å) Gdzll (15 å) H Pdy Sh - l 3D F-lö 12.30, Sö 11.30, 14. å , H Pdy Sh - l F-lö+å Sö (7 å) (7 å) L fl - l F-lö Sö (7 å) lfc F-ö å (11 å) lfc 3D F-lö 11.50, 14.20, 17.50, 20. Sö 12.00, 14.30, 17.50, å , 14.20, 17.50, O , 14.20, 17.30, (11 å) Oculu F-lö 21.50,.30 Sö å O (15 å) (11 å) Pl Acy Th d O F-lö.50 (15 å) P P - l F-lö 12. Sö å (ll) R 2 - l 3D F-lö 12.00, Sö 12., å , O , R 2 - l F-lö 11.20, Sö 11.20, å , (7 å) (7 å) Th Az Spd- 2 F-lö 12.40, Sö 12.20, å , (11 å) Th Oh W (7 å) Tl pf - l F-lö Sö å (ll) Tl pf - l 3D F-lö 13. Sö å (ll) Tcdc F-lö 14.50, 18.30, Sö 14.20, 18.00, å- 14., 18.00, O- 14., 18.00, (15 å) X-: Dy f Fuu P 3D F-lö 14.45, 18.20, Sö- 15., 18.20, O , 18.00, (11 å) X-: Dy f Fuu P F-lö 21.00,. Sö å (11 å) IO DET ÄR SÖNT NÄR NAPPAR RISTER. Fl Th l w. FOTO: DAID APPLEY SONY PICTURES CLASSICS älpl l Th l w R: Rlph F I ll: Rlph F, Flcy J, Sc Th. Spld: 111 u J yc pp yd. S llfu d ä läd pp. cå d u hp ldh ll d lå åd uf. yd ä ju fl ld 200-l ll 1800-l. Å d d jäl y c ä hdl xpl l fh hud. Hu ä ldll å l ll lh j, hu lä f fl l d fy. J Cp xp få d d. I P få 1993 u ä h få Och d fl h fl lh Rlph F Th l w. Pc Cp F 1800-ld l få d, l ud uddå pä d uppu ulu. I äll öj Cp F äld Jh p Chl Dc, äj ud p d å l l äu h p. I Th l w d ådpl Nlly T å p l f d d f f. R h fl ll fc hd ölä hu lå h. Th l w lyc få åd Nlly Chl ä öd ä ld. D älpl l lu lu, xl ld ydd ff. Jc Ludö Plul! På Fld Sl h du öjlh x ä å d lu Plul x uy. Fö uppll uö d l du ä pl å IP-l Rl. Lä f.. öp/ lj f. ll d l å pp ll l.f. STOCHOLS ALITETSFILIOGRAF PROGRA 27 JUNI 3 JULI GRAND Sä 45 öpp E H 19.00, å Th Il W PREIÄR! 18.30, å PÅ IO 2 JULI SOARENS STORA USIALFIL ED DE STÖRSTA HITSEN FRÅN 80-TALET THERE S A OY I NOW... IOPREIÄR 27 JUNI Gc f c ll Th Gd udp Hl å &.. Tc 18.00, å IO THE GUARDIAN THE TELEGRAPH TIE OUT Hull Sd 3 Jl 37 R h ä. äl å d 18 jul. öpp Gld! ARIZONA REPULIC TIE OUT NY E H 17.45, L F Al & All Plcl P F Ou! d! 21. Op D öh d! 18.00

19 ÖSTERALSNYTT 28 ju 4 jul OSTAD Fhyå...20 ud...21 S Fhl...21 Alxd Wh & Fyd...24 TIPSA REDATIONEN Tlf: E-p: dp. TIPS Slld à l Nl Aäd å yc ö du, xpl: ld y d ldplj uccl y ucl ué Sy öp Nl fö h yp ucl. lö Schl l ä, f ö hl Schl d. D: T 50/50 d llj äpplcdä. E lc djp. E d flyd hu l upp yddh. ODLING. Nl d, Schlh hjälp, å dl åd d h. FOTO: ANDREAS ENUSE RUCOLA. Ad Dhl få Schlh ppp ucl Nl h dl. FOTO: ANDREAS ENUSE RÄDISA. I Ådl dl hyä ä. FOTO: ANDREAS ENUSE FLYTT. Tädådy få y pl dllåd. FOTO: ANDREAS ENUSE D pu åd Ådl D dl. På l, ll, öfö. D d h Schlh f. Nu dl d ä åd. Nl pll. D fl äll ö u låd h d jdu ul. Cl h ä ö ll pll l. I Ald/ Föåä Ådl h hyä, hjälp Schlh, öj dl fä ö ydd. D Nl h d å d hl. H öjd h ä lldl l l h fc lc få Ad Dhl, pjld uljö d Schlh. S fc j pll u 16 dl ll. fjd, ä Nl. H jud Ad Dhl ucl. D öj l d, ä Nl, p d x ppp. d d h, Ad Dhl. Nu 16 dl ll. fjd. S hl u Få Schlh få hyä pll, jd y p, pd l. D Schlh d älö hl u d hyä ll dl lä d. I Ådl dl d ä. d hyä u ä Schlh lå d dl åd. D ä d cl. l ä, ä Ad Dhl. Nl håll d cl. J h ld hf å å huud. D cl åd, ä h. Odl Ådl d d Schlh hjälp ll. Ä Shl, Södl, Höä Apudd f dl. Föfå h yl få Hjh. Pl få fd T åd äd fld åd ll få äx fd. Gd h upp d h hjälp. E d hl pl h u få låd, d Nl. å pl äl h ä upp ö d h, d lyx pl. H å p hl d. Plj, y ucl,. Tädådy få å ll ll d hy. H ä lup h pl p pll ul ödl. Lup d ä få luf d jd. D öödl. Sd h h plål låd. D d å ä h äld u, l Nl. S d l lj lö. E ju ö l öål. W

20 OSTADSRÄTTER / ÖSTERAL TEL: FASTIGHETSYRAN.SE Schl ö äl? 3:A ED ÖPPEN SPIS 3: Öl / Eh Ehä 4, 3 A yydd lä hö upp fh. S föp yc lju läh. Ryl 3 u lju luf ö öö. Fud öpp p. S l. yc lu lä u u hö. Sl d ll ud. Accp p Af 4 468:-/å (l., A, l-t & dd) 91 å 3 3 (H) Epd 85 Wh/ å Sö 29/ å 30/ äl Chl Wq ALONG I SÖDERLÄGE S, l f d. 3: Öl / Gd ä 33 Lu d ll ll du få d d dd, hl u pll. Schl ö äl? I fh få 1934 f d c 3: l ödlä öppp. Hll l låd & l. Fp & fuul. l du duch. Accp p Af 3 5:-/å (,, uud l-t) 74 å 1,5 5 (H) Epd 2 Wh/ å Sö 29/ å 30/ äl Chl Wq FASTIGHETSYRÅN ÖSTERAL TEL: / FASTIGHETSYRAN.SE

21 ÖSTERALSNYTT 28 ju 4 jul / / Eh Ehä Fhyå / / Fdhäll Sluä N / / Fdhäll Ruu 5, S älhu / / Fdhpl Idu Sdäl / / Gd ä Fhyå / / Gd Sc 8 1, S Fhl / / Hy Sjöd Syd , Fhyå / / Hy Sjöd Pll Fhyå / / Hjh Ällöä lxdwh. 29/ / Höld Söld Lää Fh / / Höld u S Fhl / Höld Lud 40A 1, S Fhl / Höld Plä S Fhl / / Höld ud , N / Söd , S Fhl / / c T HuH / / Åö S Fhl / Tl S Fhl / / Ol H G , Sdäl / / uhl Fl l & Udd / / uhl Fl Sdäl / uhl N A Sdäl / / uhl uhl Sdäl / / uhl Dhl. 48, å , S älhu / uhl Fl 73 2, l & Udd / / uhl uhl ypl l & Udd / / uhl Syl 8 1, Sdäl / Lll E Pu l & Udd / / Lll E Pu , l & Udd / / Lll E Sål l & Udd / / Lä Sjöfä lxdwh. 30/ / Hö C N / / S: Epl T Fhyå / / Sf Rä Fhyå / / Sf Guc 3 1, S Fhl / / Tlfpl Höä N / / Thldpl Thldä S Fhl / / Rl 35, S älhu, / / Al S Fhl / / T Llj Fhyå Aäl d.cfch. ORÄTTER ÖSTERAL LOPPET SO GÖR SILLNAD GÄRDET 1,5, 38 y upl ö Öpp pllö Suldf f ACCEPTERAT PRIS AGIFT /åd l /A. EP 205 Wh/²/å. ISAS å 30/ T 1/ Sc 8,. ÖSTERAL Ad w SS:A TILL ÅRA SPONSORER Sp 8 u uhl löd d 30 uu. S l Rålhp. I å å hl älf ll SD. c! All f h du f. ÅRA SAARETSPARTNERS Quly S H ÖSTERALSUTIEN TEL

22 HJORTHAGEN ÄLARLEÖÄGEN 27 I lu Hjh, hl uö lä, f d x älpld läh 44, dl 2 u & ö. Läh h ud 2014 du yc l ä. Sl ä åld Gåd pllö fö ö. ACCEPTPRIS: R/UD, AGIFT: R/ÅN, 44, 2 RO, 2 TR ISNING: SÖNDAG 29/6 L SAT ÅNDAG 30/6 L ANSARIG ÄLARE: PETER RATHJE, OIL OENDÖRSGATAN 38, STOCHOL, TEL ,

23 SÅLD ÖSTERAL ILLAGATAN 9 F lju älpld höläh ll. Sfull d öpp pllö ll ö du. S u, du d ä. älö fh, lå f öjl! ACCEPTPRIS: R/UD AGIFT: R/ÅN, 63, 2 RO, 1,5 TR ISNING: SÅLD INNAN ISNING! ANSARIG ÄLARE: ANNA HERIN, OIL OENDÖRSGATAN 38, STOCHOL, TEL ,

24 24 ÖSTERALSNYTT 28 ju 4 jul 2014 O & FYND Lähy Öud - S F: F 3:, 80, hy 5534:-. 2 pd ll cu u. 1 ll Å l. Ö: 2-4 Schl jd x 5 l Öl Nyd c å d Sd, hu få 1890, 2 fu -u. S ö, å, hy Ö: Sö, : -pl yc fi lh l dlj, 3,30, 96. Sp ä wc. 1/2 pp upp. H:9919. Ö: 2,5-3 u l, Ö-l ud Sjö 3: F lju lh 51,y, hy 63, l, h, u p, jö, uhl. Ö: lh llhu R. jl: Uhy Ru d N Odpl. Tl öl u T, c 13 uhy.sp l llå ll ö. Rl duy. Tl , d lä lfu ydl. Ö hy Läh ö 34-å lu, ö, ö- & djuf ö läh, l pd ( 1 å), cl, f.p., x hy 7 + (l//d). Gd f, l. Ö hy ö ljé/ällll öd. All få R P : ö! Lu & ö cl, 30 å, f j, ö 1: öd/, f u/p, PRIATANNONSERA FRÅN 60 RONOR äll d & Fyd :.ly. ud y A. hl <7000, d f. Chl öp l öp öp ll l l, åd & ll pl ll. O/df hd! h Nd Hj, d öp l Nd 8 ll hdhåll G&Wch pl. Ä d d. h T äll? D Hcyl h. All. Tl Tl öp l ldö p Dhl l j l.jlw fl ä lfi Sälj Dllhö C 1Su wf -Tqu L c hö 2 Dhöl d äll äd Sälj l däc, y l, y d, fulld. Glpp pup : D d c. J l h d fh Sälj lpp! Sälj jäl ll fyd lpp lhl d uädåd 5 jul 19 jul l A älj 200. Pf lä d uädåd ö! Fö f HS ll CD/DD ö d HS ll DD US. Ä d dd,lfil ll ljud. Tl: Il Pl. Ifödd f yl. Ad.x Il S. Clud DHjälp Fx d/pc/c/ pl. Nä. u. Åäll d ld, du ä d d öd. Ö HS-fil ll CD/US. Tl G Hud ö D ll å 9-å Gff l ö. Nc äld lä lju l hud, ll d lu d.i ulä hö hjälp 3-4 d c ll hö d l ull ? J 28-å jj Öl. J hjälp ll å fd- Dhjälp! Hjälp pl. Pd IT- hjälp l d d - f d h hjälp! Hj! J ö p hjälp lydl udu 1 u. I ly hö j hjälp dffl, äd dull. J ll h hjälp å f öjl, hl u. Hpp du fi! h Hl Il! ll du l d l ll udhåll d up du d h? L f d öål, ll å. J l. 0 / Adl u p.. dly pl. pl åd dl á 0.-. O du d, å du j f dlc. hö. / Lf OSTAD Nu ä Öl! ELITTÄTTEN Flyfi FLYTTFIRAN lpp u p! H få Du hjälp ll ä. Huhållä,, d ä. hä lä d D dö. R huhållä, l p. R p f! PENSIONÄR! hö l & öll Så Gö j c. ö å flyu All 83!!! " # " " GOTLANDSGATAN 59 FLYTTA? 2 AN + LASTIL :-/ l x. 8 Uppäc d ä lld WEEN D yh j d. FÅR FÅR SERIGE SERIGE ATT ÄXA H du få d lld? Aäl d :.uld.u

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter FR RKULATO PÅ FRTAT 5 2009 U LA FYRBOAL! Fm F Lyl l l.y. FAKTA Kmpl OKLA-UPPLL! F ll. bj Pl m lyp Pl m l l.ll. Ull, l.073-9930625 R! F yl 7-16/9 l 9-12 på mlp: Tll ml,. 37, l y Lpy. Kll: 9/9 l 17-20 Lpy,

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

BlågrönvFibervekäför OrgKnrKA,T,U:8A,MA. Bokslutsbilagor

BlågrönvFibervekäför OrgKnrKA,T,U:8A,MA. Bokslutsbilagor OrgKnrKA,T,:8A,MA Bokslutsbilagor förkräkenskapsåretkl:8l:8l:k8kl:8:8e: Innehåll bilaga ByggnaderKochKmark : Kundfordringar ÖvrigaKfordringar E KassaKochKbank D InbetaldaKinsatserCKStiftelsekapital M Reservfond,

Läs mer

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 Fiat 500 PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 version fiat 500 l/100 km CO2 g/km Pop Lounge S Cult Vintage 57 Bensin 4-cyl. 1.2 69hk, 5-xl manuell 5,0 117 129 990 kr 139 990 kr - 149 990 kr 149 990 kr 2-cyl. 0.9 Turbo

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

SONDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

SONDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 39 (342) 25:TE ÅRG VNLG UPPLGN LOSNUMMERPRS: 2 ORE HUFVUDREDKTOR OCH NSV UTGFVRE: BTR REDKTÖR: ERNST HÖGMN SONDGEN DEN 23 SEPTEMBER 92 JOHN NORDLNG REDSEKRETERRE: ELN WGNER ÄR LNDSHOFDNGSKN FRU CHRLOTTE

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Vad är bra och dåligt med lån?

Vad är bra och dåligt med lån? En tidni ng om p engar + Hu spar r kan j a a pe nga g + Va r? d jag hände inte r beta om lar? + Va d är akti er? Vad är bra och dåligt med lån? Hur beta lar man sma rtas 3 t oc h ka n ja g sk affa ban

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ %6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%& Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012! "! En kunskapsbaserad ekonomi $ %& $ %( $ )%* $ +%$ $,%-. / $ 0%1 En värdeburen tillväxt $ 2%$ $ "%34. $ 546 $ 7 $ %6) $ % ) $ )%8 69 $ +%! $,%! $ 0%1

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

A v a n c e r a d. k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g. f ö r. h u d f

A v a n c e r a d. k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g. f ö r. h u d f A y N - V H ? O x D y y B 3 0 D M y V - F V j? V j F K j DFTM -? J,, DFTM y B j DF TM H T M AB N Sj 56, 506 43 B T: 033-78 59 00 E-: @ www M j Hy V y y? DFTM y j 3 D y DFTM B y D -, y, j, S DFTM 1 E

Läs mer

- i FoKus aktuella HäNdelser mission reportage undervisning bibelnyckeln 45 Kr

- i FoKus aktuella HäNdelser mission reportage undervisning bibelnyckeln 45 Kr - Hll f! Mi i i G i FK Kyö i Nic Kll HNl N G l l iin Mö li öl p Vi fi NiNiN Bil i ilnyckln 45 K MSLGSBILD: JESpE NE - Hll f! Vi ll i ll i l ll f i i c i ll x pp ill, li Ki. Mi i i G I FOKUS Kyö i Nic AKTUELLA

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetssaga kapitel 2013 LEK DIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetssaga kapitel 2013 LEK DIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD Vl 2012 V l 2013 LK DIG TILL BÄTT VÄLD 2 3 2 3 V vl y v 2014 Iåföc D v å l l c å fl l, fl Fö l ff l fy v f c lf O fövl l få D j ö c D få f v l v lv c f Il få v vx fö c l f fö J å v v vå å yc öjl v v yc

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara N KLUBBE Nr 205 TECKNINGAR Ki Pll brär o vr husdjur! Nr 204 Till åls! Tyvärr ås j o d råi yhr. D ur v REDElubb vr d sis. Vi hr i öjlih ryc upp och sic u REDE-lubb hl ris lär. M OM du vill forsä vr dl i

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Kunskapsutbyte på Länsförsäkringar Bergslagen: En effekt av Belöningssystem? Sofia Bergalm och Ingrid Dalme Magisteruppsats höstterminen 2010 Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Handledare:

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet.

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet. Hej. ' '. ' ';: «! :: : ANS;,; ; ;TAiyiA-'\--i.ve i! 'UCUM :: ' ->.:'>.! 'J',i-J Vi är en tredjeklass på Södermalmsskolan i Kristinehamn. Klassen består till stor del av invandrarbarn från olika delar

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter Snabbsurrning MINI Sortimentlåda innehållande 10st av tre olika längder (1,5/3,0/4,0m). Försedda med streckkod. -04 04-0 0 4.1 Art nr K42 CE 002 134 (komplett låda) Bandbredd Färg Längd Surrningsstyrka,

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar D-UPPSATS 2006:052 En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar Annette Böhm Kristina Kunert Luleå tekniska universitet D-uppsats Geografisk informationsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

IT-arkitekt, systemdesigner Systemutvecklare/systemerare Databasdesigner Testare Bilaga Konsultförteckning 2011-05-23 Konsultfört-prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer Arbetsgivare

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Organisation Ansvarig organisation Utdelningsadress Postnummer Ansökningsblankett för år 2013 Ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-05-13. Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-05-13. Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 33 (39) Sammanträdesdatum 2013-05-13 144 D nr 2012/380 Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå INLEDNING Gunnel E dl und inkom den16 november 2012

Läs mer

Bilaga 1 2011 09 22 Konsultfört prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer IT-arkitekt, systemdesign Systemutvecklare/system Databasdesigner Testare Arbetsgivare Orsak/-er Lev01&51

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer