Superhall hägrar vid västra Valhallavägen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Superhall hägrar vid västra Valhallavägen"

Transkript

1 EN DEL A DIRETPRESS NUER JUNI 4 JULI ÅRGÅNG 46. Suphll hä d ä lhllä 700 y äd, udjd ädllé. Och u d ä u l phll d ä lhllä. f få y d hll lä Schl d d 1942, ä Awé, dd FU Cl. SIDAN 4 SOARTÄLING cyl! SIDAN 12 FOTO: ALIN LÖÖF OS-REPRIS I DJURGÅRDSANALEN SIDAN 5 ER Djuåd ö Sd 6 SD ll lu y F ud hl 17 äl ll Fdåd F hyå. yå h d fh, up ä ä dff. T G 12 ll, å ä hu hjälp ll öp, d ll älj d. L Fdåd. T Jh. c Cd. jö Wll. P. Gld!

2 2 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT HEJ ÖSTERAL ONTATA OSS Öly u ä d Ud fd Elf pl, p u håll å åd, ju d c lc 11. T fyll l älj,, dj: u. E d - ul ö ll d. F é. T++u. d Lljlch Uäll A: Cf ldd c Lljlch. Uö fl h äll u håll d d ll, ll p pd. F hu p l h upp, xpl xlhu d d jäl hu ä u lhu llå ö l å l. Öpp l j d, u pd 30/6-4/7 4/8-8/8. G upp ll 18 å. l f pl. ä, hä å ä U ä ll f? H du äu ö H d jd d d, h f d p få d fl ld hö. Ru h pl d d å u u håd ä uhl: d,, fé, l, u, ll få Gld,, l, l P hä ud d f äd ll å u ju u. INNEHÅLL Su fly l dy ff 6. 8 H få du f u f h d d äll l f f Schl l d.. 12 Täl pll y cyl! SOARTÄLING. Odld Sd Ud d fä ull h OSTAD. 27TYC O. NÖJE D h läd få hy, j, h hä j. Ccl ly fll A. Följ h l.ly. D ud hl Ad: Dp Schl, x 5290, 2 46 Schl Tlf: SS & S: Chfdö f u: Hl Cl Tf yhchf: H Eö T Sl D: C Ryd Aälj: Fö: P: Du: SDR Ul d.uld.u (d 9-17) Tyc: ld/dnex Tyc Uppl: Fö c j äll l c. Ex judd ld äll ud uc j. Td fl ä ll hö d. All l d l dl pulc llhdhåll dl l å d. D äd l ll d åd dl l pulc åd llhdhålld. Sy 29 ju 3 uu djuådä 74 y Djuådy pl d! H jud, llå, d, uäll, ä d. All! På fd h d d d 0 /llfäll dl. D l cfé y ädåd ff, öå, ull, öpp ö l ÄLOEN!

3 Nu l yd! Td d 1 jul jud ll å ud 30% ll u. Od d 30 jul öpp d y ICA Sup Epld. äl fyd u! lä 56 T Sd. u 1, 42, 44 Tl: ,.pld. Gäll få lc :00 d d 1 jul ll ll luål.

4 4 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT ÖSTERAL TIPSA ÅR REPORTER A Sdq Tlf: SOARSPÄNST. Uy Hjh å. FOTO: FREDRI EROTH Suphll l lh Tå y uy h Öl h d få å y uy. I d d d y y d pd Gd pfäl, dåd R u (). D å c f uy Hjh öppd. Gy d pd y ä å l å l äll. Uy Hjh, l Hjhp uf d Dä 30, å äll d du fä äd d pp. D d y l Öl, ä Fd Eh Öl pljödl. D l h öl dl, Hjh h du d pp. l du ä hu du, å du lä d f d j. Ä, ju pffd. Lä S dl yh f ll d 29 ju dl ul llåä. Supdhll d Rlull y. Ef å u Schl d FU Cl, ll y d hll, ä ö. Lä lä ä d pld dhll d Rlull, y åd ä lhllä. u fd ydl lju u pj, full llhll läpc, yhll, y åd. FU Cl ll y hll, u cå å df. få h ä ä få uhy hlld, u ä få ll y. Och ju h h d ä Schl d hf å ö. Nu lö. h hf du d, å u ll äld p u d äll å f ll lö p åd Schl d, ä Awé, dd FU Cl. El Eld Fl, Schl d xpl, - l- dfå ä lhllä, äf l å. Awé ll å å dlj l: h u dl lh uppl u d å å h. ä d f få y d hll lä h u dl lh uppl u d å å h. Schl d d 1942, då Edlhll yd. yd updhll dl d pld dl ä lhllä. Hl p åd, d dhll f, u åd f ll 29 uu. T fl c åå ådd h å d öj hö ll dyd. få ll f ypu c, l yc, ä Jul Ndjö, pl- lfå d y åd. Jul Ndjö fä: Sypu yc. E dl ll ä d yc l f u, d ö pu ll ö u. j åd äld ld ö å å h ypl. D jä få yc ypu å d pc. A Sdq d ä du pl? Gå.ly. ä d du yc! D h cå häd åd AA-ÅT. Gld Schl ly AA-lå. FOTO: AA THE USEU Å å dl AA h Rl d, äd lå c 50 u åfd. L ll Sö hu AA Th uu. Ud d 50 u lå åu u Djuåd ö fl pl h y ll ppupp d ä få ly äl, l d äd AA-lå. Tu å få Söj d Allä äd, c 200 få AA Th uu. 700 y äd Plu: 700 y äd, åd hyä dä, åd l upp. E hu l puhu 24 å, c upp ö å. F dhu lä pl d d äll u ä ll lu. u: D y d l yc ä. Hu, höjd, å d, åd l å. Gö höjd Plu: Gö pld lä huä d ll ö, ll pl y ädllé lä dl lhllä. E y p pl dl åd d Rlp l d, l y p d Od/öä. u: fl öåd, Rlp dl p d Od-öä, ä y ll y d p. P ud jd Plu: E hl y udjd y åd, d d ö få äll l. G l l y 400 p-pl. u: 180 ppl u, lhllä dd få y llöfäl, y å cyl d d d pl u. D p, ä å. ISSTE DU ATT... du äll få ddl ll xp, l j d, Nuh u y uäll Odl d. FOTO: l Lll ER O YGGET PÅ ly. Dy dä ll lu S dy dä f Öl. D l f ld ju dy äd ll lu.. dä Öl, ll lu , 370 d å d Öl. Ä S ä dy dä f ddl. D å 325 h, älj 32,5 lj. Ud, l ud jul, u p dd. I lu d, f å y då, l. FRATIDEN? Så h lhllä u fd. ILLUSTRATION: UTOPIA, SWECO, DAID WIERG

5 Wf lx????? N å h Shl w f h h äd ll Öl. ÖSTERALSNYTT 28 ju 4 jul DIF: uppl #F- PERSONER öpp lö Öl j, l ply2014 få Swc. upp d. ISSTE DU ATT SÅ TYCER I d du hl? OSTYYTE. Th hjälp D Ad äpp ådä. FOTO: ALIN LÖÖF E hd, 18, lhllä, ud : J flyd h å d h f ld d Schl. N d äl l d å Djuåd. A Wl, 37, Lüz, äldld : pd. D h pd å l l - FRIST HUÖR. Aö Th d ll. FOTO: ALIN LÖÖF ADSUGEN. D Ad d dpp. FOTO: ALIN LÖÖF S Djuåd Uppl Djuåd öpp., äl, uh fljf å cu Aquhl d å d l lyp. E l hl u cyl. Så Aquhl hä p ll d Öl. Dl få jäl älj d löp följd ll d. d flj fu äld d 13 jul. Flj uh å öd åd. udp ll äl d d ll äl. D dd. Hu f häd d få öjlh å lj ld, ä älld Ad jöhl. f Sjöh u Djuådul ly få ll åf ll 6:30 :00. D öjlh uppl åäl p u Djuåd. Du l. På pl d lyp Schl 1912 lå. ll lyf Schl d Djuåd åd. D f d pl u h, ä Ad jöhl. Fö å pd h f u d äd ä d. å dl d l dhd ljö. l l hld å hu c d h, ä ö C jöhl. S hl äc Eld, ld ldl öpp, hl äc f l. Nyöj älj d äc l. Pul ä öjlh å lä ud lpp. Och d jud pu. ll d p ll då då. Ef äl ll få d l ll d. d ä ååd u dld. Fö å fc äld pd. d l full fl fljf, ä Ad jöhl. Sd upp äh. ux llfäll ud y p Öpp. D lld ä öpp. S f å håll å. D l u ä cl ödäd h d. Fö fll, få huud ud y 200, 50 y följd, ä Nhl Dhlq, S Sud. T äl l d. D d df l. Uld d l. I S h du å å d läd : llä. h f u d äd ä d. Dll E du ä d l? Gå.ly. ä d du yc! A lä, 67, Spp, p : J h d h j hu lä. Sudd Al d dpl. Sd Lud, 22, Rdd, ud : J d dö. Fö d å yc f d få dpl Schl. S y å Djuåd! f d: Schl Ryl P Aquhl & Sw. N: D 13 jul lc :00 f Sjöh u. : Djuådul. S, äxlåd ålå f Sjöh u. Hu: Täl S Thlud S Sud. - d l lyp få 1912 följ löp cyl- åä u Djuådu Djuådul. S å upp u lc :00. Löp lc 12:00. Fö äl f:.chlquhl.c FLER Ll äl fö Schl ul h : Djuåd/Gd N: 9 uu Hu:.chlul. Tjjl : Djuåd N: 6 p Hu: f.jjl. llf : S u N: 20 uu Hu: f.llf. E Lu, 77, Spp, p : J d Såd. D lä d j jd d h. j d l d pd.

6 6 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT D l u d lpl ö jc. ÖSTERAL w ll u Sö. POLISRAPPORTEN DJURGÅRDEN Od 25 ju lc Apllyc. E h hdld. Räddjä ll pl p ll juhu ul. GALÄRARSÄGEN åd ju lc Söld. Tå ju ö jäl d p Djuåd. E ld pl d häd, ll pl p f ju. Ef uch p ö ölä ll plpull ll pl. IRGER JARLSGATAN Söd 22 ju lc G hdl. Fl p öj lå u lu. E p ö pp å, l då dpd 25-ååld. 25-å lå df yl p h p få pl. Pl ll pl hjälp p å. ö lå pl p d ä. Föu hdl ä h ä h. f d: Täch ll Djuåd-djylld. : Sd. N: Ap lc 20:00 d 30 ju. Sd öpp 17:00. : Eåd d ll ch Sd. lj: Få 80. Tå l p ux 7-16 å. 0-6 å å hö lj. STÄNING. l d l yc åd ud ll ch Sd? FOTO:PRIAT Djuåd äd h S upp fcju Öl Föu öld u l d fcöld ju u pp l Öl. å öld ud hlä öpp u. u y jä pl ju. N lhld p hdl l y d f d. Sd följ d f p jäl plå d ö p, ä Sf Whl, plchf Öl. H upp ä p h l ld d fé. Ty d å l lf u f. Tju f dh d d l lä pl, ä Sf Whl. D 30 ju åäd Djuådflj ll f h Sd. Sd h pcll pl å hj, ä D l, dd J. N Su fly ll Hjh l d. Ld Schl d dl d 2 lj. 190 lj jäl fly. A f l u, å På åd d ll ch Sd pl äch d upll FC djylld. Sd öpp 17:00 p 20:00. Fl l l öll. I Hul d l hl lä. Sl yd h öpp. u hu u Södhll d yd Gåd. D y u få d chpu. D l ldd, ud f ch, ä D l. Föhpp ch åd l d. E lcd å p. Ä j öjd fly ll Schl u fly 2 lj O d d 1918 I l h ö p å Öl l å ud. äl! Hö - Ju dy u - uppc ö hl ld Syll 31, Schl, l w. ll d lläh. A öl. Fly ä 2017 d ä jäl flyd f pd cl Schl. Dll E Sd lld h älä. Hu ä d ll? D l yc äl. Fl d. D l ö ä l l ä. Dll E REA Tul 35 ( Od. 34) Tlf: T-T 11-18, F 11-17, Lö fuu. Ill & l l. d 4.970: :- Slä ly l ö! IDO S D Slw- Cl Fh-WC fu : :- Gäll j uu P l ROT-d uä äll äd ll ROT-d. P äll l ll. (ld ll.) 50 c öl plääll plåp LED-ly PRIS NU ,- Od p.790,- SPARA 2.800,- Sp p löl få D - Pf ll d lll du RÖRUTI duu lä duu Schl SOARSTÄNGT! lä Öpp 49 Schl å 4 uu Öppd: y öppd d: 11-18, lö.: duu Söd Schl Öppd: Öppd: d: 18, -18, lö: lö.: , ö.: Söd ä öpp å öd 24 uu Tl: chl. PRIS NU ,- Od p 9.015,- SPARA 2.020,- INTRO60 60 c öl plääll LED-pl

7 REA HOS PLANTAGEN Upp ll 70% upp ll 40% äx. GOTHENURG plj luu ply. Il ä yä. å 300x300x278 c ,- 1795,- DININGSET LACSTONE ölupp åd 1 d pullcd ål d hd l 4 pl pullcd ål xl y UPP TILL 40% RAATT LÄTTERÄXTER äll uld lääx. UPP TILL 40% RAATT PRYDNADSUSAR OCH TRÄD äll uld u äd.x. ddd, l fyh. UPP TILL 40% RAATT PERENNER äll uld p. d -20, löd- öd -18 Pl Fc, Wc ä 2 Fc. ö å hd pl.. R. ycfl. REA ll u.

8 8 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT ÖSTERAL FISEFEST. I hl f u f. Ud äff f T. På ld Th p, dd T pflu, hu h pö. FOTO: PÄR HUGOSSON F f f S full hu f äd du d full u? I l d uppäc l ll Nd d. E ld ö l D f f pö flyc. I dölj d f ö, lx ö. E 30-l f äl ll d jö S. Och du hö f d upp d. L f hddpf åd. l du h ä f ppö, flupö, ppl ll u f äl, Schl ö Sljö. O d l äll T! Fz E c dd flu F Sö h f d d Tjyl päd luf. Fö å j fd Sö J dd j dj d då d plöl öjd ö. E hö 5,1 l. Sd d h j åld. All d 1973 h uf lx- höl u Sö j å. Och d å dd pp. Rd l 21,8 l lx 13,4 l hö. Nå h å l fuu. Aäd f pö du f lx. l f 0,45 ll l. d jäl. x ädd Ä d ud fä x d f f äl, pp ä ö, löj d u. Ru Schl d lu ädd Sljö f åäl plf. Och lx h d öj h ll ll hd f h u d Öjö. d hjälp yd p h lx ll ll Sö. D h ä upp åä Öjö, d å d få öd f. H h l öj. D u lld ll lu ju. Schl u l jud å f u ljö. D få u d upp ö u d. Och d f ju ä d ll pp x. l d ä f? D p d Slll. E hl åd. Luc äd. J hd flö ä. Ef hl hd j d upp yc, ll ö. El S Lé, ful Schl d d lä f d ll. D å pl. D d u fåd f. Ä d håll ll l. äf ä llåd D ll fj lx ä. Fö följ äfä. äf d du upp ll d 18 uu 8 p. åd å hd läf ä fldäf pp. äff ä dc l llåd llå pl. Dll E H du f Rddfjd F ä få å. få uhld h å fpl. Sudd d ä u Sdhu ä lå, d lö. H få du åäl lx ö. fu ä d. Rd E ppul pl. Ppul l u, ll yp f läp h. Dluc u ä ll äl Sljö. : Ol fl äll l- ö. Slll lj dö ll N. E ppul pl. jf ä d då få fä ö lx ö u. S upp öld ll S. f lä d. ll Nj, j å j. H f ö x. Slu D pl ll älö fpl lx ö. ä ppul Slu öäll. På äld pp ä hl dl. å dc äd hd f d pl. På Sljö d håd åd fud. T F T ä f. H f dc uud. Gädd,, d upld ädlf öd, ö å. Tp å ä. T pf jö fu. LÄS ER PÅ chl./d/f

9 EN RITIG GLASS ÄGER TYNGRE EOLOGIS GRÄDDE ED 66 % ALRHONA- CHOLAD DU HAR ALDRIG LÅNGT TILL EN RITIG GLASS: STOCHOL: Ad & Od Fu & fy Af Chp Al & Jc El Spp G dl & Scd-Hd lu Cj W Cpc Dlö Dlu Djuhl Dl EAT! Eff Ed F N Cfé & Gll Ffd Fö Nl Gl Nälj Göäl Sl Höp Huudhll Höp p Höp Whll c/ H Sl ICA Åy fé Shu, Sl l Fu äll Eu L Ldhl Gll & Cfé, xhl Lu Lu Shl Sf öl d F & Dl Djuhl Sdh N Sluhll ICA Pc, Sl Pu Fy Ru Pu Pö Pul Pl fy R Sff Rhll S Sl ö & Dl Sll Ild Chcl & Cff Spuu, Djuåd Schl Sd Cfé Sudy Schl Sd Gll Hu T-Jl U Dl l Ru dö u, Iö Whpp Z Täådcfé GÖTEORG: j ö LUND: Gd Dl SUNDSALL: T Ac & Fö S UEÅ: ÅLERG: Sdy ådu ÄLHULT: Gj ÖRERO: Eu Sdädåd.hlcc. l:

10 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT STOCHOL Ad få SD Hpåud: Sl l hpå. Ud d, l p, ll up. Slu: Schl få flö Slu. P äll Pl. T: SD ll jud d l. ll cå uå ö få läd Ruä ul. GRATIS FÖR SENSAR. W (SD) ll få å u ud. D lä pl d. FOTO: ALIN LÖÖF SD: d d fl SD ll chl ö ä j ll ä, jud äd ll u ä u yläd d få äd. Sd ä d p Schl j ll ä yd. W, uppld SD Schl, hu då lö d? ll lyf ullå å y åd pl. A d d f hö å ull ld ll ö l h d d, f, hu ä d? D l j p få, d ll d ll. D huljö y. Hu å äd y l pl? D ö ä y y äd. ll y å yc ud d 20 å. Jfäl äll y, h l. N ä läh Schl å ll ud. ud Schl? All u ä ud 30 å h ll h ux upp Schl. å p chl d pl Schl. D fly ll Schl, d? D ju ul cå h äd y få pl d cå. d fly fl ll Schl d uä lläx. å ä l p. O p chl, l p? h hö d ll u då å u läh ll d. D d l å chl få d. ll d 90 pc. Du w d ä upp lähåd. du d ll läh? J, j ull lj å ld ll h u d Schl h hf dpl. Fö d j fly ll Schl? All d du, å dö fly h d. Ä d d d d jäl lö ud dyd? ll d d åd cå. Expl uluch. I d lä ulup xpll ud chl ll dl. Hu du chl ll dl d? Expl h d å pul. ll äll hd åd å ulu, S Gö Lud. ll cå y uu. ll h f é u? ll h f é. Hu då, p? ä d lä pl u ID-. Od f d w. Ä h p h h hl l? D å dffå. Ad pl p d äu S. p d h. ä p, ä. W REA 50% STUREGALLERIAN ÅN FRE 19, LÖR 17, SÖN TELEFON , WESHOP ARUSCHADEARGO.CO

11 Gd Uå h u 1, Hållpl APEENTS- ACEN Löff U,, upc, d. p 189:-/ Dlu Gd/Öl Hö ä/p. Lä h - Lä p. 80 p-pl u u! Jó S x Cpf, hl äll öp! Sp C 7-7,5, d. p 799:-/ ÄRTAÄGEN APEENTSGATAN GÄRDET FÄRST ÖTT 595:-/ 99:- / Glld ff Pl,, upcd Od. p 199:-/ Plld Plld, A l c, 1 Od. p 29:95/ L F, öl, upc, d. p 129:-/ Cé F, pöd jöl, upcd Od. p 179:-/ 149:- 149:- / / 15:- 69:-/ / Glld ycllu L, S fål Glld u Od. p 12:95/ 2 FÖR 99:-/ Gådhllu F, ä cyp, få jöl, 225, d. p 39:95/ / Gööl Fu d, F upcd, d. p 169:-/ :- 15:- Pcu cud Il,, 250, d. p 34:95/ / Slull Dfåd, fyll, l u, 0, d. p 7:95/ 3 FÖR G löd Dfåd, u, 560, d. p 19:95/ / Sx GALET ILLIGT! Cch u, 5, d. p 17:95/ 2 FÖR :- Swpp Il fy, Cl, Tu fu, Swy, 12 x 40 l, d. p 16:95/ :-/ D Chcl & Ald u Pu, 195 Od p 29:95/ :- 15:-/ / Rd dyc Ol, 1 l, d. p 24:95/ +p +p yff u ff, ll, 500 Od. p 24:95/ 5 FÖR 0:- Söljl Sfl, Oud Fh 750 l, d. p 19:95/ :-/ d luälj. ycfl

12 12 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT SOARTÄLING h cyl? Öly äl ll! Och å h du ch upfä cyl. All du hö l u h cyl Så h äl du: Ud x c cyl ll x l pl u Schl d. j c pulc ld få å cylu. O du ll cyl hö du l u l pl h äll hj. Säll c x ä du ul cyl få A uppå ll d jl d ll 11 uu. S Säl äd. hå d uppf. S cå du ll h- ll ddll. ECANS ILDGÅTA AR STÅR CYELN? A h d dcyl d 2012 y l cyld. å cyl y? Cyl h å l cc, l- hö. Pc du ä d du h d, äd ä ll ll d du ö l. Du äd cyl å äd åd ljö häl. d d pcll A cyl? D l xlu dcyl å äxl d y l cyl. D l h l udhållh. f:.. Eull l. 1 LEDTRÅD: Spp hj!????? FOTO: ANDREAS ENUSE Ldd lä lydd hl! 25% d öp å lf lyddpdu Ejudd äll Fö lyddf äll /8-14 ll å lä l äc. Ll l. p. Tlf

13 ÖSTERALSNYTT 28 ju 4 jul äl ll Sd cd L & Plu l h llå ll d cd l lu, dl, - plu. d f ul äd d ll Rc Clqu, l d & l Wh d Wh Quly Ld du : Ac? Ac? Hud uö? f hud? Sld? ERJUDANDE G pclul 25% pdu f hå l ö d ä pl Ä du d : - Tdll lyf? - Alyf u? - Ölcpl? - Aulpu? - ppulpu? Ell ll du h l hdl : - E hudåd? - x? - Fll? Ejudd äll.. 31 jul u ä: ölyf ö D ä pl upl Alf Lålf Sl pp u Spcl Plu Lu T.cclqu.c öf Spc, c 1, S uö (d. p 89,90) Fläflé Il, fy (d. p 149,00) (d. p 139,00) Ld Gé 28%, Oupp, S (d. p 139,00) 1 l Ru l Al l jf 19,90 l (d. p 44,90) Nu du få å ä cjudd d ll d lx. Aäl d.-jl. 0 Sd lö Flj J jf 99:- / 9 90 (d. p 19,90) / Suplpp! Suplpp! Ncf Lyx Sf Pc / / / / 3pc Nul Sh jf 50,40l (d. p 79,90) Suplpp! 3x300 l / 1 lå Plc jf 59,90 T ANAN STUREPLAN ö Rålx Hö, D (d. p 129,00) / Gäll f åd 30/6 öd 13/ ll å lå l äc,. luälj ycfl / Gö d lld! Pf Pcc, luch ll dd. Suplpp! /h

14 14 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT ÖSTERAL TRÄNGSELAGIFT. Pl ä ld l p fl d. FOTO: ANNA SANDQIST l Ldöä ä E y älpl h upp Ldöä, d Sd. d hdl x äull l. D Tf upp d y pl d Sd. d llå få x äl ll ö ll få Öl, ä d yp pl äd älf. I äll pl äd ll ä l. ll d hu f äd f N lä öpp, ä Hll, pjld Tf. Hu fu pl? N lä N lä Eup ö äulpj. Tfld å ll Td lu ll E4: Uppl d Null Rlä d Fc. D 30 å öpp äc Null p Fc. å 2015 öpp äc ödu ll Null Td. å 2016 öpp äc u ll Td Null öpp ul. N lä l 5 lå, 4 ul. Tfld hö d y ddl Hd N Djuådd u y. D håll uu ä äd f p Ldöä. D ä cå p fl d, l yp d d ö d lä ll u fd å ä. Tfäpl upp f ll åf Tf f N lä öppd d uppf jä ly. E ål N lä h få f fl d få lhllä Ldöä. ll d l ä, ä Hll. A Sdq ö h uful å c ld ö Fjädhl FJÄDERHOLSLINJEN Dpu Aå få f Slu y j hu,, h hu få l - 22 p. Tu u ux 130:- 65:-.fjdhllj. Tl: SOARFIN HOS AADEILINIEN åu! hjälp d l f x, f d. å jjuö hudpu f pl hl. Lä å hdl... äl! I HAR ÖPPET HELA SOAREN PÅ AADEILINIEN STUREPLAN ff. Adl Wl--Clc S. Epl: Od 6. Tl Adl Wl--Clc Supl: Jl 26. Tl Adl Sä: Sää. Tl S Ad S ö få l lf. u d qu. ÄSTA RÖDA OXARNA I SOAR l.c Afld Söd 7/ Exp L & 20, 2013 Ad Röp,. GRILLAT I Ad hjä å ådd d lld å l å. Ud öpp upp å d ll d dl å. All äl d. Fö f ö.d. Tl! åu /S Rddhl Du 70+, följ df åu /S Rddhl. Nju d ff öd. ä u få Sl/ Spp 8 jul ll l Aäl d 3 jul lf (d 8-16) 8-16), ä l pl. N 6687 Cl Zfdl l. Alh. 14,5% A öj dc d åld ö lhlpl Sy ud u RESOR R L Cl Tl

15 ÄND DIG ED FÖRTROENDE TILL OSS - I HJÄLPER DIG! udlä d d d å du få d ö ll! HETJÄNST jud d hjä pd f d h öål. Du lld dl å pl d du h d ådlu. d, dlh d jäläd. DLux Hjä y h hlhy d ud. d p p, lyhöd d öål. dä å pl h öpp pfull hållä. h ydpl. å ålä du h å få p öjl h ll d - u. HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER (RUT-ADRAG) jud äd, ädådöl, ö, l, ä öp.. D upp ll 50 % du d ud. SÖNHETSÅRD jud hålpp, fåd, pdy, hdl.. AUTORISERADE EONOITJÄNSTER jud hjälp dl, få ö åd. ILL DU ETA ER d f df åd ä fu Tf äxl: E-p:

16 16 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT 26 jul 17 uu Sjfylld l ll l JULIAPANJ SÄLJ INST 2 AROR PÅ AUTION 1 31 JULI Sälj du 2, 4, 6 ll fl, å jud äljp hälf ål*! *Gäll d ål lä d. Nl äljp 12 % ( 250 ). OPPARERG Ö Flu Gäl äå STOCHOL Opå å Schl S. Luch, dd plj P: /p. Tåp d äll äll ll äll u 31 jul 7 uu. Spldu Oll: 26, 27, 31 jul, 2, 3, 7, 9,, 16, 17 uu. OPERAHUSET I OPPARERG Op ldl l ld 22 l få Schl lj Ol:.pp. E-p: Tlf: R åd fd l Ex hlöpp: Löd öd, 28 29/6 l SPONSRAS A: AUTIONSHUSET LAURITZ.CO STOCHOL. Slhu 22, Gl Tl å,,, f T Lö -15 Gl!!! S fll- Schl ö ld. Rlull åu yöpp äl p Schl åulä! Rlull åu Cddl 7 ( d) h yöpp håll öpp öd 29 ju 6 jul lc På Rlull åu få du hjälp du ll lä äd å d lä då ll pö d. D håll lläcl l åu lä å l ll. ä ä ud fll- Tl Schl. S ch ö l Ez ll O Ly ju. ll ch du p dl hl å uud. äl ll Tl Schl u d lö d. lchl. Rl. Gd öj. Gupl Tl2 A.* Expl d lä: Elfll (upp ll T l) Fl fll Huåd läd, hxl öl Pl *Udd ll ld ä A 2014 Th Sdu u Awd chl./lull

17 NÖJE d ll du lä? Tp! ÖSTERALSNYTT 28 ju 4 jul OSEACE UTESERERING. FOTO: JOHANNA ERGLUND POLITI. Ffl f ä, y pl Eup höd. FOTO: AUGUST ALGREN NATTLU TRÄDGÅRDEN. FOTO: JOHANNA LUNDERG F u Gll du ulu ud hl? d ld ä hä f? Schl l jud fll fpd ud hl. Ud hl Löd d 14 jul d pul, dcl f ufäl u Gul ll ä pl å S ffl: N D l åd f dö, ä å Tll, ö. lä fj lc h. Oö läd d 300 l fpul hdl. d få f d. f ä l, ö dj: lu, ä å Tll. Ipd Id Ip häd få d d Hl-fl. E f öpph, äp l d. Och dl pl f. d ll häd ud OS Ryld höd lå Eup d å upp ä. Fl älld, fälflh d. Och l ä ä d ä f f lädj, ä å Tll. Ä f p, å Tll d cp ffl. D äld ppul uld. Så d dfå d dy upp fl ffl S. d d ä d ud hl? D. äl d. ll d u å yc öjl. lj f h du Dll E Fl äll f l ud hl F12 S h ä l yy hpp hjpd pp. H pul luppå j d. d u ö Rd Rddhl f l l u lå ö å dl. Tädåd fl U Schl ppul lu. Ud Sull ld l u hpä f. I å ä fl Tädåd Ud y fl. E u hl Nc l h Yd ö d uu. D D Rddhl 8-9 uu Fö f å d öppd D D dl. Då d uhuf u d lu p ä. Td E Pydz följ å upp ld Sllx. I fl lu d d 8 uu luäll fld d 9:. Gd Ecl Schl ö åd 200 pl ud hl. E lu ö ö Supl. H d ll él lå å. Söd c Tll d l d Söd höjd h llfd u, d dyc. På Söd håll ll få ulu ll hu ul. På c uc å ä Eld, Wp Wllw.

18 18 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT AR & ATSAL 2 ARER 3 pl ÅNGA uld öl åd ö Afw å-f Pdluch lö-ö älj ll ö, P, ll F 99:- ä hä Föl 50cl 49:- 59:- Alhlf få 20:- d dll flu Öpp: d -; hl 12- äl 2 (lpl) u. uluhu, Sl T. öpp 30 u j äll D d H (l pu) (15 å) D lå upp d - jp l (7 å) u 16. öpp f 14.00, lö-ö 11.00, å Jup S F 14.30, 16.00, 17.30, Lö-ö 12.00, 14.30, 17.30, å , (11 å) d Nhu F-ö å Th Gd udp Hl F 15.15, (11 å) Lö-ö 12.30, 15.15, å (11 å) Th Oh W F 14.30, 17.00, Lö-ö 11.30, 14.00, 17.00, å , (7 å) Wl Suh PREIÄR! Lö-ö ä (ll) X-: Dy f Fuu P F-ö å (11 å) DITT LOALA IOPROGRA ÖSTERAL 27 JUNI 3 JULI u 24. öpp Ac Hul (11 å) Dll uy Clu (15 å) Fö ll xpld j Lö-ö ä (11 å) Gc f c 12.00, 14.45, 17.45, (ll) lfc (11 å) Th Gd udp Hl (11 å) Th Luchx 14.15, (ll) Tc 12.00, (7 å) Wl Suh PREIÄR! F+å , 15.30, Lö-ö (ll) Hö. öpp Jup S F-lö 12.20, 15., 17.40, 18., 20.50,.40 Sö 12.40, 15.30, 18., 19.00, å- 12., 15.20, 18.00, 18., O- 12., 15.20, 18., (11 å) A ll Wy D h W F-lö 18.20, Sö 18.00, å , (11 å) Alf ll : (ll) d Nhu F-lö 15.50, 18.50, 21.30,.50 Sö 15.00, 19., 21. å , 18.50, 21. O , 18.20, 21. (11 å) Tjud F-ö å (ll) ldd PREIÄR! F-lö 12.50, 15.50, 18.40, Sö 13., 15.50, 18.40, å , 15.40, 18.20, 21. (7 å) Dl U f El PREIÄR ONSDAG! O , 18.45, (15 å) D F-lö 15.40, 18.00, 21. Sö 15.40, 17.20, å , 17.40, 21. O , 17.20, (11 å) Ed f Tw 3D F-lö 15.30, 18.30, 21.,.50 Sö 15.00, 18.30, å , 18.40, O , (11 å) Ed f Tw F-lö+å Sö F - l Lö Sö (7 å) Fö ll xpld j F 12.30, 14.00, 17.30, Lö 14.00, 17.30, Sö 14.00, 17.30, å , 14.00, 17.30, O , 14.45, 17.50, (11 å) Gdzll 3D F-lö 18.15, 21.00,.50 Sö 18.00, 21. å , O , (15 å) Gdzll (15 å) H Pdy Sh - l 3D F-lö 12.30, Sö 11.30, 14. å , H Pdy Sh - l F-lö+å Sö (7 å) (7 å) L fl - l F-lö Sö (7 å) lfc F-ö å (11 å) lfc 3D F-lö 11.50, 14.20, 17.50, 20. Sö 12.00, 14.30, 17.50, å , 14.20, 17.50, O , 14.20, 17.30, (11 å) Oculu F-lö 21.50,.30 Sö å O (15 å) (11 å) Pl Acy Th d O F-lö.50 (15 å) P P - l F-lö 12. Sö å (ll) R 2 - l 3D F-lö 12.00, Sö 12., å , O , R 2 - l F-lö 11.20, Sö 11.20, å , (7 å) (7 å) Th Az Spd- 2 F-lö 12.40, Sö 12.20, å , (11 å) Th Oh W (7 å) Tl pf - l F-lö Sö å (ll) Tl pf - l 3D F-lö 13. Sö å (ll) Tcdc F-lö 14.50, 18.30, Sö 14.20, 18.00, å- 14., 18.00, O- 14., 18.00, (15 å) X-: Dy f Fuu P 3D F-lö 14.45, 18.20, Sö- 15., 18.20, O , 18.00, (11 å) X-: Dy f Fuu P F-lö 21.00,. Sö å (11 å) IO DET ÄR SÖNT NÄR NAPPAR RISTER. Fl Th l w. FOTO: DAID APPLEY SONY PICTURES CLASSICS älpl l Th l w R: Rlph F I ll: Rlph F, Flcy J, Sc Th. Spld: 111 u J yc pp yd. S llfu d ä läd pp. cå d u hp ldh ll d lå åd uf. yd ä ju fl ld 200-l ll 1800-l. Å d d jäl y c ä hdl xpl l fh hud. Hu ä ldll å l ll lh j, hu lä f fl l d fy. J Cp xp få d d. I P få 1993 u ä h få Och d fl h fl lh Rlph F Th l w. Pc Cp F 1800-ld l få d, l ud uddå pä d uppu ulu. I äll öj Cp F äld Jh p Chl Dc, äj ud p d å l l äu h p. I Th l w d ådpl Nlly T å p l f d d f f. R h fl ll fc hd ölä hu lå h. Th l w lyc få åd Nlly Chl ä öd ä ld. D älpl l lu lu, xl ld ydd ff. Jc Ludö Plul! På Fld Sl h du öjlh x ä å d lu Plul x uy. Fö uppll uö d l du ä pl å IP-l Rl. Lä f.. öp/ lj f. ll d l å pp ll l.f. STOCHOLS ALITETSFILIOGRAF PROGRA 27 JUNI 3 JULI GRAND Sä 45 öpp E H 19.00, å Th Il W PREIÄR! 18.30, å PÅ IO 2 JULI SOARENS STORA USIALFIL ED DE STÖRSTA HITSEN FRÅN 80-TALET THERE S A OY I NOW... IOPREIÄR 27 JUNI Gc f c ll Th Gd udp Hl å &.. Tc 18.00, å IO THE GUARDIAN THE TELEGRAPH TIE OUT Hull Sd 3 Jl 37 R h ä. äl å d 18 jul. öpp Gld! ARIZONA REPULIC TIE OUT NY E H 17.45, L F Al & All Plcl P F Ou! d! 21. Op D öh d! 18.00

19 ÖSTERALSNYTT 28 ju 4 jul OSTAD Fhyå...20 ud...21 S Fhl...21 Alxd Wh & Fyd...24 TIPSA REDATIONEN Tlf: E-p: dp. TIPS Slld à l Nl Aäd å yc ö du, xpl: ld y d ldplj uccl y ucl ué Sy öp Nl fö h yp ucl. lö Schl l ä, f ö hl Schl d. D: T 50/50 d llj äpplcdä. E lc djp. E d flyd hu l upp yddh. ODLING. Nl d, Schlh hjälp, å dl åd d h. FOTO: ANDREAS ENUSE RUCOLA. Ad Dhl få Schlh ppp ucl Nl h dl. FOTO: ANDREAS ENUSE RÄDISA. I Ådl dl hyä ä. FOTO: ANDREAS ENUSE FLYTT. Tädådy få y pl dllåd. FOTO: ANDREAS ENUSE D pu åd Ådl D dl. På l, ll, öfö. D d h Schlh f. Nu dl d ä åd. Nl pll. D fl äll ö u låd h d jdu ul. Cl h ä ö ll pll l. I Ald/ Föåä Ådl h hyä, hjälp Schlh, öj dl fä ö ydd. D Nl h d å d hl. H öjd h ä lldl l l h fc lc få Ad Dhl, pjld uljö d Schlh. S fc j pll u 16 dl ll. fjd, ä Nl. H jud Ad Dhl ucl. D öj l d, ä Nl, p d x ppp. d d h, Ad Dhl. Nu 16 dl ll. fjd. S hl u Få Schlh få hyä pll, jd y p, pd l. D Schlh d älö hl u d hyä ll dl lä d. I Ådl dl d ä. d hyä u ä Schlh lå d dl åd. D ä d cl. l ä, ä Ad Dhl. Nl håll d cl. J h ld hf å å huud. D cl åd, ä h. Odl Ådl d d Schlh hjälp ll. Ä Shl, Södl, Höä Apudd f dl. Föfå h yl få Hjh. Pl få fd T åd äd fld åd ll få äx fd. Gd h upp d h hjälp. E d hl pl h u få låd, d Nl. å pl äl h ä upp ö d h, d lyx pl. H å p hl d. Plj, y ucl,. Tädådy få å ll ll d hy. H ä lup h pl p pll ul ödl. Lup d ä få luf d jd. D öödl. Sd h h plål låd. D d å ä h äld u, l Nl. S d l lj lö. E ju ö l öål. W

20 OSTADSRÄTTER / ÖSTERAL TEL: FASTIGHETSYRAN.SE Schl ö äl? 3:A ED ÖPPEN SPIS 3: Öl / Eh Ehä 4, 3 A yydd lä hö upp fh. S föp yc lju läh. Ryl 3 u lju luf ö öö. Fud öpp p. S l. yc lu lä u u hö. Sl d ll ud. Accp p Af 4 468:-/å (l., A, l-t & dd) 91 å 3 3 (H) Epd 85 Wh/ å Sö 29/ å 30/ äl Chl Wq ALONG I SÖDERLÄGE S, l f d. 3: Öl / Gd ä 33 Lu d ll ll du få d d dd, hl u pll. Schl ö äl? I fh få 1934 f d c 3: l ödlä öppp. Hll l låd & l. Fp & fuul. l du duch. Accp p Af 3 5:-/å (,, uud l-t) 74 å 1,5 5 (H) Epd 2 Wh/ å Sö 29/ å 30/ äl Chl Wq FASTIGHETSYRÅN ÖSTERAL TEL: / FASTIGHETSYRAN.SE

21 ÖSTERALSNYTT 28 ju 4 jul / / Eh Ehä Fhyå / / Fdhäll Sluä N / / Fdhäll Ruu 5, S älhu / / Fdhpl Idu Sdäl / / Gd ä Fhyå / / Gd Sc 8 1, S Fhl / / Hy Sjöd Syd , Fhyå / / Hy Sjöd Pll Fhyå / / Hjh Ällöä lxdwh. 29/ / Höld Söld Lää Fh / / Höld u S Fhl / Höld Lud 40A 1, S Fhl / Höld Plä S Fhl / / Höld ud , N / Söd , S Fhl / / c T HuH / / Åö S Fhl / Tl S Fhl / / Ol H G , Sdäl / / uhl Fl l & Udd / / uhl Fl Sdäl / uhl N A Sdäl / / uhl uhl Sdäl / / uhl Dhl. 48, å , S älhu / uhl Fl 73 2, l & Udd / / uhl uhl ypl l & Udd / / uhl Syl 8 1, Sdäl / Lll E Pu l & Udd / / Lll E Pu , l & Udd / / Lll E Sål l & Udd / / Lä Sjöfä lxdwh. 30/ / Hö C N / / S: Epl T Fhyå / / Sf Rä Fhyå / / Sf Guc 3 1, S Fhl / / Tlfpl Höä N / / Thldpl Thldä S Fhl / / Rl 35, S älhu, / / Al S Fhl / / T Llj Fhyå Aäl d.cfch. ORÄTTER ÖSTERAL LOPPET SO GÖR SILLNAD GÄRDET 1,5, 38 y upl ö Öpp pllö Suldf f ACCEPTERAT PRIS AGIFT /åd l /A. EP 205 Wh/²/å. ISAS å 30/ T 1/ Sc 8,. ÖSTERAL Ad w SS:A TILL ÅRA SPONSORER Sp 8 u uhl löd d 30 uu. S l Rålhp. I å å hl älf ll SD. c! All f h du f. ÅRA SAARETSPARTNERS Quly S H ÖSTERALSUTIEN TEL

22 HJORTHAGEN ÄLARLEÖÄGEN 27 I lu Hjh, hl uö lä, f d x älpld läh 44, dl 2 u & ö. Läh h ud 2014 du yc l ä. Sl ä åld Gåd pllö fö ö. ACCEPTPRIS: R/UD, AGIFT: R/ÅN, 44, 2 RO, 2 TR ISNING: SÖNDAG 29/6 L SAT ÅNDAG 30/6 L ANSARIG ÄLARE: PETER RATHJE, OIL OENDÖRSGATAN 38, STOCHOL, TEL ,

23 SÅLD ÖSTERAL ILLAGATAN 9 F lju älpld höläh ll. Sfull d öpp pllö ll ö du. S u, du d ä. älö fh, lå f öjl! ACCEPTPRIS: R/UD AGIFT: R/ÅN, 63, 2 RO, 1,5 TR ISNING: SÅLD INNAN ISNING! ANSARIG ÄLARE: ANNA HERIN, OIL OENDÖRSGATAN 38, STOCHOL, TEL ,

24 24 ÖSTERALSNYTT 28 ju 4 jul 2014 O & FYND Lähy Öud - S F: F 3:, 80, hy 5534:-. 2 pd ll cu u. 1 ll Å l. Ö: 2-4 Schl jd x 5 l Öl Nyd c å d Sd, hu få 1890, 2 fu -u. S ö, å, hy Ö: Sö, : -pl yc fi lh l dlj, 3,30, 96. Sp ä wc. 1/2 pp upp. H:9919. Ö: 2,5-3 u l, Ö-l ud Sjö 3: F lju lh 51,y, hy 63, l, h, u p, jö, uhl. Ö: lh llhu R. jl: Uhy Ru d N Odpl. Tl öl u T, c 13 uhy.sp l llå ll ö. Rl duy. Tl , d lä lfu ydl. Ö hy Läh ö 34-å lu, ö, ö- & djuf ö läh, l pd ( 1 å), cl, f.p., x hy 7 + (l//d). Gd f, l. Ö hy ö ljé/ällll öd. All få R P : ö! Lu & ö cl, 30 å, f j, ö 1: öd/, f u/p, PRIATANNONSERA FRÅN 60 RONOR äll d & Fyd :.ly. ud y A. hl <7000, d f. Chl öp l öp öp ll l l, åd & ll pl ll. O/df hd! h Nd Hj, d öp l Nd 8 ll hdhåll G&Wch pl. Ä d d. h T äll? D Hcyl h. All. Tl Tl öp l ldö p Dhl l j l.jlw fl ä lfi Sälj Dllhö C 1Su wf -Tqu L c hö 2 Dhöl d äll äd Sälj l däc, y l, y d, fulld. Glpp pup : D d c. J l h d fh Sälj lpp! Sälj jäl ll fyd lpp lhl d uädåd 5 jul 19 jul l A älj 200. Pf lä d uädåd ö! Fö f HS ll CD/DD ö d HS ll DD US. Ä d dd,lfil ll ljud. Tl: Il Pl. Ifödd f yl. Ad.x Il S. Clud DHjälp Fx d/pc/c/ pl. Nä. u. Åäll d ld, du ä d d öd. Ö HS-fil ll CD/US. Tl G Hud ö D ll å 9-å Gff l ö. Nc äld lä lju l hud, ll d lu d.i ulä hö hjälp 3-4 d c ll hö d l ull ? J 28-å jj Öl. J hjälp ll å fd- Dhjälp! Hjälp pl. Pd IT- hjälp l d d - f d h hjälp! Hj! J ö p hjälp lydl udu 1 u. I ly hö j hjälp dffl, äd dull. J ll h hjälp å f öjl, hl u. Hpp du fi! h Hl Il! ll du l d l ll udhåll d up du d h? L f d öål, ll å. J l. 0 / Adl u p.. dly pl. pl åd dl á 0.-. O du d, å du j f dlc. hö. / Lf OSTAD Nu ä Öl! ELITTÄTTEN Flyfi FLYTTFIRAN lpp u p! H få Du hjälp ll ä. Huhållä,, d ä. hä lä d D dö. R huhållä, l p. R p f! PENSIONÄR! hö l & öll Så Gö j c. ö å flyu All 83!!! " # " " GOTLANDSGATAN 59 FLYTTA? 2 AN + LASTIL :-/ l x. 8 Uppäc d ä lld WEEN D yh j d. FÅR FÅR SERIGE SERIGE ATT ÄXA H du få d lld? Aäl d :.uld.u

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

EnterCard &&&O FIL E:2. Net EM:2.1. Bac. eid. eid

EnterCard &&&O FIL E:2. Net EM:2.1. Bac. eid. eid nrcard h challng wa o cra d corlz a chnologlly advcd payn proc. h bu wa o clud a crd rd appl h proc. cc n l% n1 ng% or y % XL (P r G d ch 2:% % a o u: lv ol %P r d fo a r% co fin n nr oll l ng Pa y n %%

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Sä at i di buti! Dagligauhadl bachitlij fö gtllpga baat på HACCP ligt EG 852/2004 S Dagligauhadl jauai 2007 Ihållt i bachägldig ha tagit fa i abtgupp d ptat få dlaa i S Dagligauhadl: Pä Bygd Aica Ha-Bg

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n " rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n  rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln Ö februari 1925. S I N I M S L A N D. 37 1''' K ristlis, haller, ig till honom, förtrö>itar 1'a honom o( h hans ledn ing linder villig: lydnad. Dc kolflma lyckligt igeuom detbt liyet till dpt skön'l la

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

16:de Årgången. Häfte N:r 2, 1853. Carlskrona

16:de Årgången. Häfte N:r 2, 1853. Carlskrona 16:de Årgången Häfte N:r 2, 1853 Carlskrona NÅGRA ORD 0~1 GRATIALS-FOi'iDEN U'I'l A~HIULITWJ'S KRIGSMAI'is-IC-~.ssA N. O rotankan för eltrrlefvandes ställning, och utsigten för deras bergning måste för

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

."l I( ----ni -=jl ~ -t+. /'j u~ ;tj2 rr. . r ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ ~'5IONSIIDNINGEN' . ORGAN :r:ör:.)"ieijka ~5IONEJi-I' KJNA.. la~.

.l I( ----ni -=jl ~ -t+. /'j u~ ;tj2 rr. . r ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ ~'5IONSIIDNINGEN' . ORGAN :r:ör:.)ieijka ~5IONEJi-I' KJNA.. la~. ~ L- N;r 5. ARG. 33. 5 MARS 1928. PREN.-PRIS 2: 25. i:=:; F. r."l I( ----ni -=jl ~.\L ~ ~ p: ~ ~~ ~'5IONSIIDNINGEN' ;tj2 rr ~ ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ +n b=; D~ - F. ;;'~ l. ORGAN :r:ör:.)"ieijka ~5IONEJi-I'

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö 19-29 il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-13 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 22 juni 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:-

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:- 2013 www.cb.s xbg lufpisls ill fnsisk pis! Pis i lös dl 798:- NU Klsydivn lufpisl Ugångshsigh 120 /s Fösäljnings succé! Tl längd 171 Klsydivn lufpisl Ux XBG d 19 sks gsin fö 4,42 uniin. Ugångshsigh 120

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter FR RKULATO PÅ FRTAT 5 2009 U LA FYRBOAL! Fm F Lyl l l.y. FAKTA Kmpl OKLA-UPPLL! F ll. bj Pl m lyp Pl m l l.ll. Ull, l.073-9930625 R! F yl 7-16/9 l 9-12 på mlp: Tll ml,. 37, l y Lpy. Kll: 9/9 l 17-20 Lpy,

Läs mer

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR.

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. N:r 11. ÄRG. 32. 5 JUNI 1927. PREN.-PRIS 2: 25. n, '== ~ F; i= ;,;x If )f II -----.fl 11 --"""II :II :.m.-.j'5ton51.idningen zsin~'!lind' ;/, '~.. l ~TC P.:;l -4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. ( 7

Läs mer

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo dibujo@lvss INNEHÅLL

Läs mer

Norrländska Hembygdsbiblioteket. Hernösand

Norrländska Hembygdsbiblioteket. Hernösand Norrländska Hembygdsbiblioteket Hernösand - .. rnus LI~1US. OrvUSÄTTlIllIG O. KOlMODIN. ~nb:ra IDtltll. Tl'UII U L4G... STOCI:BOLM, IlOl l. J JUU, tut. STOCIi.BOLlL fttcu.a;s 10111. U:,.",. USI FJY.I\OE

Läs mer

\ANE[SEil G@RGT PRATF

\ANE[SEil G@RGT PRATF \ANE[SEil G@RGT PRATF,r-Vt u0u 4-1975 I{EI,SII CORGI PR^T (''CP) UTGES AV CORGISÄITSKAPET I SVERICE, Redaktör! Yvonnc Svenssol sopranbräed 52 o ååiå3,1;1"""" lilcpis ailregs: 6e ovae. Corglsäll6kaPetG

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA ':R 24.,\HG. 25. 13 DECE~[BEH 1920. PHE;-;.-PHIS 2: 25. ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA l:tgi\'ah.": ERIK FOLKE. REDAKTiiR: ~ATH. HÖGMA:OI. "Immanuel". :3Ils S I ~ I :\1 S I.,\ ~ 1>, RÄTTFÄRDIGHETENS

Läs mer