Superhall hägrar vid västra Valhallavägen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Superhall hägrar vid västra Valhallavägen"

Transkript

1 EN DEL A DIRETPRESS NUER JUNI 4 JULI ÅRGÅNG 46. Suphll hä d ä lhllä 700 y äd, udjd ädllé. Och u d ä u l phll d ä lhllä. f få y d hll lä Schl d d 1942, ä Awé, dd FU Cl. SIDAN 4 SOARTÄLING cyl! SIDAN 12 FOTO: ALIN LÖÖF OS-REPRIS I DJURGÅRDSANALEN SIDAN 5 ER Djuåd ö Sd 6 SD ll lu y F ud hl 17 äl ll Fdåd F hyå. yå h d fh, up ä ä dff. T G 12 ll, å ä hu hjälp ll öp, d ll älj d. L Fdåd. T Jh. c Cd. jö Wll. P. Gld!

2 2 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT HEJ ÖSTERAL ONTATA OSS Öly u ä d Ud fd Elf pl, p u håll å åd, ju d c lc 11. T fyll l älj,, dj: u. E d - ul ö ll d. F é. T++u. d Lljlch Uäll A: Cf ldd c Lljlch. Uö fl h äll u håll d d ll, ll p pd. F hu p l h upp, xpl xlhu d d jäl hu ä u lhu llå ö l å l. Öpp l j d, u pd 30/6-4/7 4/8-8/8. G upp ll 18 å. l f pl. ä, hä å ä U ä ll f? H du äu ö H d jd d d, h f d p få d fl ld hö. Ru h pl d d å u u håd ä uhl: d,, fé, l, u, ll få Gld,, l, l P hä ud d f äd ll å u ju u. INNEHÅLL Su fly l dy ff 6. 8 H få du f u f h d d äll l f f Schl l d.. 12 Täl pll y cyl! SOARTÄLING. Odld Sd Ud d fä ull h OSTAD. 27TYC O. NÖJE D h läd få hy, j, h hä j. Ccl ly fll A. Följ h l.ly. D ud hl Ad: Dp Schl, x 5290, 2 46 Schl Tlf: SS & S: Chfdö f u: Hl Cl Tf yhchf: H Eö T Sl D: C Ryd Aälj: Fö: P: Du: SDR Ul d.uld.u (d 9-17) Tyc: ld/dnex Tyc Uppl: Fö c j äll l c. Ex judd ld äll ud uc j. Td fl ä ll hö d. All l d l dl pulc llhdhåll dl l å d. D äd l ll d åd dl l pulc åd llhdhålld. Sy 29 ju 3 uu djuådä 74 y Djuådy pl d! H jud, llå, d, uäll, ä d. All! På fd h d d d 0 /llfäll dl. D l cfé y ädåd ff, öå, ull, öpp ö l ÄLOEN!

3 Nu l yd! Td d 1 jul jud ll å ud 30% ll u. Od d 30 jul öpp d y ICA Sup Epld. äl fyd u! lä 56 T Sd. u 1, 42, 44 Tl: ,.pld. Gäll få lc :00 d d 1 jul ll ll luål.

4 4 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT ÖSTERAL TIPSA ÅR REPORTER A Sdq Tlf: SOARSPÄNST. Uy Hjh å. FOTO: FREDRI EROTH Suphll l lh Tå y uy h Öl h d få å y uy. I d d d y y d pd Gd pfäl, dåd R u (). D å c f uy Hjh öppd. Gy d pd y ä å l å l äll. Uy Hjh, l Hjhp uf d Dä 30, å äll d du fä äd d pp. D d y l Öl, ä Fd Eh Öl pljödl. D l h öl dl, Hjh h du d pp. l du ä hu du, å du lä d f d j. Ä, ju pffd. Lä S dl yh f ll d 29 ju dl ul llåä. Supdhll d Rlull y. Ef å u Schl d FU Cl, ll y d hll, ä ö. Lä lä ä d pld dhll d Rlull, y åd ä lhllä. u fd ydl lju u pj, full llhll läpc, yhll, y åd. FU Cl ll y hll, u cå å df. få h ä ä få uhy hlld, u ä få ll y. Och ju h h d ä Schl d hf å ö. Nu lö. h hf du d, å u ll äld p u d äll å f ll lö p åd Schl d, ä Awé, dd FU Cl. El Eld Fl, Schl d xpl, - l- dfå ä lhllä, äf l å. Awé ll å å dlj l: h u dl lh uppl u d å å h. ä d f få y d hll lä h u dl lh uppl u d å å h. Schl d d 1942, då Edlhll yd. yd updhll dl d pld dl ä lhllä. Hl p åd, d dhll f, u åd f ll 29 uu. T fl c åå ådd h å d öj hö ll dyd. få ll f ypu c, l yc, ä Jul Ndjö, pl- lfå d y åd. Jul Ndjö fä: Sypu yc. E dl ll ä d yc l f u, d ö pu ll ö u. j åd äld ld ö å å h ypl. D jä få yc ypu å d pc. A Sdq d ä du pl? Gå.ly. ä d du yc! D h cå häd åd AA-ÅT. Gld Schl ly AA-lå. FOTO: AA THE USEU Å å dl AA h Rl d, äd lå c 50 u åfd. L ll Sö hu AA Th uu. Ud d 50 u lå åu u Djuåd ö fl pl h y ll ppupp d ä få ly äl, l d äd AA-lå. Tu å få Söj d Allä äd, c 200 få AA Th uu. 700 y äd Plu: 700 y äd, åd hyä dä, åd l upp. E hu l puhu 24 å, c upp ö å. F dhu lä pl d d äll u ä ll lu. u: D y d l yc ä. Hu, höjd, å d, åd l å. Gö höjd Plu: Gö pld lä huä d ll ö, ll pl y ädllé lä dl lhllä. E y p pl dl åd d Rlp l d, l y p d Od/öä. u: fl öåd, Rlp dl p d Od-öä, ä y ll y d p. P ud jd Plu: E hl y udjd y åd, d d ö få äll l. G l l y 400 p-pl. u: 180 ppl u, lhllä dd få y llöfäl, y å cyl d d d pl u. D p, ä å. ISSTE DU ATT... du äll få ddl ll xp, l j d, Nuh u y uäll Odl d. FOTO: l Lll ER O YGGET PÅ ly. Dy dä ll lu S dy dä f Öl. D l f ld ju dy äd ll lu.. dä Öl, ll lu , 370 d å d Öl. Ä S ä dy dä f ddl. D å 325 h, älj 32,5 lj. Ud, l ud jul, u p dd. I lu d, f å y då, l. FRATIDEN? Så h lhllä u fd. ILLUSTRATION: UTOPIA, SWECO, DAID WIERG

5 Wf lx????? N å h Shl w f h h äd ll Öl. ÖSTERALSNYTT 28 ju 4 jul DIF: uppl #F- PERSONER öpp lö Öl j, l ply2014 få Swc. upp d. ISSTE DU ATT SÅ TYCER I d du hl? OSTYYTE. Th hjälp D Ad äpp ådä. FOTO: ALIN LÖÖF E hd, 18, lhllä, ud : J flyd h å d h f ld d Schl. N d äl l d å Djuåd. A Wl, 37, Lüz, äldld : pd. D h pd å l l - FRIST HUÖR. Aö Th d ll. FOTO: ALIN LÖÖF ADSUGEN. D Ad d dpp. FOTO: ALIN LÖÖF S Djuåd Uppl Djuåd öpp., äl, uh fljf å cu Aquhl d å d l lyp. E l hl u cyl. Så Aquhl hä p ll d Öl. Dl få jäl älj d löp följd ll d. d flj fu äld d 13 jul. Flj uh å öd åd. udp ll äl d d ll äl. D dd. Hu f häd d få öjlh å lj ld, ä älld Ad jöhl. f Sjöh u Djuådul ly få ll åf ll 6:30 :00. D öjlh uppl åäl p u Djuåd. Du l. På pl d lyp Schl 1912 lå. ll lyf Schl d Djuåd åd. D f d pl u h, ä Ad jöhl. Fö å pd h f u d äd ä d. å dl d l dhd ljö. l l hld å hu c d h, ä ö C jöhl. S hl äc Eld, ld ldl öpp, hl äc f l. Nyöj älj d äc l. Pul ä öjlh å lä ud lpp. Och d jud pu. ll d p ll då då. Ef äl ll få d l ll d. d ä ååd u dld. Fö å fc äld pd. d l full fl fljf, ä Ad jöhl. Sd upp äh. ux llfäll ud y p Öpp. D lld ä öpp. S f å håll å. D l u ä cl ödäd h d. Fö fll, få huud ud y 200, 50 y följd, ä Nhl Dhlq, S Sud. T äl l d. D d df l. Uld d l. I S h du å å d läd : llä. h f u d äd ä d. Dll E du ä d l? Gå.ly. ä d du yc! A lä, 67, Spp, p : J h d h j hu lä. Sudd Al d dpl. Sd Lud, 22, Rdd, ud : J d dö. Fö d å yc f d få dpl Schl. S y å Djuåd! f d: Schl Ryl P Aquhl & Sw. N: D 13 jul lc :00 f Sjöh u. : Djuådul. S, äxlåd ålå f Sjöh u. Hu: Täl S Thlud S Sud. - d l lyp få 1912 följ löp cyl- åä u Djuådu Djuådul. S å upp u lc :00. Löp lc 12:00. Fö äl f:.chlquhl.c FLER Ll äl fö Schl ul h : Djuåd/Gd N: 9 uu Hu:.chlul. Tjjl : Djuåd N: 6 p Hu: f.jjl. llf : S u N: 20 uu Hu: f.llf. E Lu, 77, Spp, p : J d Såd. D lä d j jd d h. j d l d pd.

6 6 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT D l u d lpl ö jc. ÖSTERAL w ll u Sö. POLISRAPPORTEN DJURGÅRDEN Od 25 ju lc Apllyc. E h hdld. Räddjä ll pl p ll juhu ul. GALÄRARSÄGEN åd ju lc Söld. Tå ju ö jäl d p Djuåd. E ld pl d häd, ll pl p f ju. Ef uch p ö ölä ll plpull ll pl. IRGER JARLSGATAN Söd 22 ju lc G hdl. Fl p öj lå u lu. E p ö pp å, l då dpd 25-ååld. 25-å lå df yl p h p få pl. Pl ll pl hjälp p å. ö lå pl p d ä. Föu hdl ä h ä h. f d: Täch ll Djuåd-djylld. : Sd. N: Ap lc 20:00 d 30 ju. Sd öpp 17:00. : Eåd d ll ch Sd. lj: Få 80. Tå l p ux 7-16 å. 0-6 å å hö lj. STÄNING. l d l yc åd ud ll ch Sd? FOTO:PRIAT Djuåd äd h S upp fcju Öl Föu öld u l d fcöld ju u pp l Öl. å öld ud hlä öpp u. u y jä pl ju. N lhld p hdl l y d f d. Sd följ d f p jäl plå d ö p, ä Sf Whl, plchf Öl. H upp ä p h l ld d fé. Ty d å l lf u f. Tju f dh d d l lä pl, ä Sf Whl. D 30 ju åäd Djuådflj ll f h Sd. Sd h pcll pl å hj, ä D l, dd J. N Su fly ll Hjh l d. Ld Schl d dl d 2 lj. 190 lj jäl fly. A f l u, å På åd d ll ch Sd pl äch d upll FC djylld. Sd öpp 17:00 p 20:00. Fl l l öll. I Hul d l hl lä. Sl yd h öpp. u hu u Södhll d yd Gåd. D y u få d chpu. D l ldd, ud f ch, ä D l. Föhpp ch åd l d. E lcd å p. Ä j öjd fly ll Schl u fly 2 lj O d d 1918 I l h ö p å Öl l å ud. äl! Hö - Ju dy u - uppc ö hl ld Syll 31, Schl, l w. ll d lläh. A öl. Fly ä 2017 d ä jäl flyd f pd cl Schl. Dll E Sd lld h älä. Hu ä d ll? D l yc äl. Fl d. D l ö ä l l ä. Dll E REA Tul 35 ( Od. 34) Tlf: T-T 11-18, F 11-17, Lö fuu. Ill & l l. d 4.970: :- Slä ly l ö! IDO S D Slw- Cl Fh-WC fu : :- Gäll j uu P l ROT-d uä äll äd ll ROT-d. P äll l ll. (ld ll.) 50 c öl plääll plåp LED-ly PRIS NU ,- Od p.790,- SPARA 2.800,- Sp p löl få D - Pf ll d lll du RÖRUTI duu lä duu Schl SOARSTÄNGT! lä Öpp 49 Schl å 4 uu Öppd: y öppd d: 11-18, lö.: duu Söd Schl Öppd: Öppd: d: 18, -18, lö: lö.: , ö.: Söd ä öpp å öd 24 uu Tl: chl. PRIS NU ,- Od p 9.015,- SPARA 2.020,- INTRO60 60 c öl plääll LED-pl

7 REA HOS PLANTAGEN Upp ll 70% upp ll 40% äx. GOTHENURG plj luu ply. Il ä yä. å 300x300x278 c ,- 1795,- DININGSET LACSTONE ölupp åd 1 d pullcd ål d hd l 4 pl pullcd ål xl y UPP TILL 40% RAATT LÄTTERÄXTER äll uld lääx. UPP TILL 40% RAATT PRYDNADSUSAR OCH TRÄD äll uld u äd.x. ddd, l fyh. UPP TILL 40% RAATT PERENNER äll uld p. d -20, löd- öd -18 Pl Fc, Wc ä 2 Fc. ö å hd pl.. R. ycfl. REA ll u.

8 8 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT ÖSTERAL FISEFEST. I hl f u f. Ud äff f T. På ld Th p, dd T pflu, hu h pö. FOTO: PÄR HUGOSSON F f f S full hu f äd du d full u? I l d uppäc l ll Nd d. E ld ö l D f f pö flyc. I dölj d f ö, lx ö. E 30-l f äl ll d jö S. Och du hö f d upp d. L f hddpf åd. l du h ä f ppö, flupö, ppl ll u f äl, Schl ö Sljö. O d l äll T! Fz E c dd flu F Sö h f d d Tjyl päd luf. Fö å j fd Sö J dd j dj d då d plöl öjd ö. E hö 5,1 l. Sd d h j åld. All d 1973 h uf lx- höl u Sö j å. Och d å dd pp. Rd l 21,8 l lx 13,4 l hö. Nå h å l fuu. Aäd f pö du f lx. l f 0,45 ll l. d jäl. x ädd Ä d ud fä x d f f äl, pp ä ö, löj d u. Ru Schl d lu ädd Sljö f åäl plf. Och lx h d öj h ll ll hd f h u d Öjö. d hjälp yd p h lx ll ll Sö. D h ä upp åä Öjö, d å d få öd f. H h l öj. D u lld ll lu ju. Schl u l jud å f u ljö. D få u d upp ö u d. Och d f ju ä d ll pp x. l d ä f? D p d Slll. E hl åd. Luc äd. J hd flö ä. Ef hl hd j d upp yc, ll ö. El S Lé, ful Schl d d lä f d ll. D å pl. D d u fåd f. Ä d håll ll l. äf ä llåd D ll fj lx ä. Fö följ äfä. äf d du upp ll d 18 uu 8 p. åd å hd läf ä fldäf pp. äff ä dc l llåd llå pl. Dll E H du f Rddfjd F ä få å. få uhld h å fpl. Sudd d ä u Sdhu ä lå, d lö. H få du åäl lx ö. fu ä d. Rd E ppul pl. Ppul l u, ll yp f läp h. Dluc u ä ll äl Sljö. : Ol fl äll l- ö. Slll lj dö ll N. E ppul pl. jf ä d då få fä ö lx ö u. S upp öld ll S. f lä d. ll Nj, j å j. H f ö x. Slu D pl ll älö fpl lx ö. ä ppul Slu öäll. På äld pp ä hl dl. å dc äd hd f d pl. På Sljö d håd åd fud. T F T ä f. H f dc uud. Gädd,, d upld ädlf öd, ö å. Tp å ä. T pf jö fu. LÄS ER PÅ chl./d/f

9 EN RITIG GLASS ÄGER TYNGRE EOLOGIS GRÄDDE ED 66 % ALRHONA- CHOLAD DU HAR ALDRIG LÅNGT TILL EN RITIG GLASS: STOCHOL: Ad & Od Fu & fy Af Chp Al & Jc El Spp G dl & Scd-Hd lu Cj W Cpc Dlö Dlu Djuhl Dl EAT! Eff Ed F N Cfé & Gll Ffd Fö Nl Gl Nälj Göäl Sl Höp Huudhll Höp p Höp Whll c/ H Sl ICA Åy fé Shu, Sl l Fu äll Eu L Ldhl Gll & Cfé, xhl Lu Lu Shl Sf öl d F & Dl Djuhl Sdh N Sluhll ICA Pc, Sl Pu Fy Ru Pu Pö Pul Pl fy R Sff Rhll S Sl ö & Dl Sll Ild Chcl & Cff Spuu, Djuåd Schl Sd Cfé Sudy Schl Sd Gll Hu T-Jl U Dl l Ru dö u, Iö Whpp Z Täådcfé GÖTEORG: j ö LUND: Gd Dl SUNDSALL: T Ac & Fö S UEÅ: ÅLERG: Sdy ådu ÄLHULT: Gj ÖRERO: Eu Sdädåd.hlcc. l:

10 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT STOCHOL Ad få SD Hpåud: Sl l hpå. Ud d, l p, ll up. Slu: Schl få flö Slu. P äll Pl. T: SD ll jud d l. ll cå uå ö få läd Ruä ul. GRATIS FÖR SENSAR. W (SD) ll få å u ud. D lä pl d. FOTO: ALIN LÖÖF SD: d d fl SD ll chl ö ä j ll ä, jud äd ll u ä u yläd d få äd. Sd ä d p Schl j ll ä yd. W, uppld SD Schl, hu då lö d? ll lyf ullå å y åd pl. A d d f hö å ull ld ll ö l h d d, f, hu ä d? D l j p få, d ll d ll. D huljö y. Hu å äd y l pl? D ö ä y y äd. ll y å yc ud d 20 å. Jfäl äll y, h l. N ä läh Schl å ll ud. ud Schl? All u ä ud 30 å h ll h ux upp Schl. å p chl d pl Schl. D fly ll Schl, d? D ju ul cå h äd y få pl d cå. d fly fl ll Schl d uä lläx. å ä l p. O p chl, l p? h hö d ll u då å u läh ll d. D d l å chl få d. ll d 90 pc. Du w d ä upp lähåd. du d ll läh? J, j ull lj å ld ll h u d Schl h hf dpl. Fö d j fly ll Schl? All d du, å dö fly h d. Ä d d d d jäl lö ud dyd? ll d d åd cå. Expl uluch. I d lä ulup xpll ud chl ll dl. Hu du chl ll dl d? Expl h d å pul. ll äll hd åd å ulu, S Gö Lud. ll cå y uu. ll h f é u? ll h f é. Hu då, p? ä d lä pl u ID-. Od f d w. Ä h p h h hl l? D å dffå. Ad pl p d äu S. p d h. ä p, ä. W REA 50% STUREGALLERIAN ÅN FRE 19, LÖR 17, SÖN TELEFON , WESHOP ARUSCHADEARGO.CO

11 Gd Uå h u 1, Hållpl APEENTS- ACEN Löff U,, upc, d. p 189:-/ Dlu Gd/Öl Hö ä/p. Lä h - Lä p. 80 p-pl u u! Jó S x Cpf, hl äll öp! Sp C 7-7,5, d. p 799:-/ ÄRTAÄGEN APEENTSGATAN GÄRDET FÄRST ÖTT 595:-/ 99:- / Glld ff Pl,, upcd Od. p 199:-/ Plld Plld, A l c, 1 Od. p 29:95/ L F, öl, upc, d. p 129:-/ Cé F, pöd jöl, upcd Od. p 179:-/ 149:- 149:- / / 15:- 69:-/ / Glld ycllu L, S fål Glld u Od. p 12:95/ 2 FÖR 99:-/ Gådhllu F, ä cyp, få jöl, 225, d. p 39:95/ / Gööl Fu d, F upcd, d. p 169:-/ :- 15:- Pcu cud Il,, 250, d. p 34:95/ / Slull Dfåd, fyll, l u, 0, d. p 7:95/ 3 FÖR G löd Dfåd, u, 560, d. p 19:95/ / Sx GALET ILLIGT! Cch u, 5, d. p 17:95/ 2 FÖR :- Swpp Il fy, Cl, Tu fu, Swy, 12 x 40 l, d. p 16:95/ :-/ D Chcl & Ald u Pu, 195 Od p 29:95/ :- 15:-/ / Rd dyc Ol, 1 l, d. p 24:95/ +p +p yff u ff, ll, 500 Od. p 24:95/ 5 FÖR 0:- Söljl Sfl, Oud Fh 750 l, d. p 19:95/ :-/ d luälj. ycfl

12 12 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT SOARTÄLING h cyl? Öly äl ll! Och å h du ch upfä cyl. All du hö l u h cyl Så h äl du: Ud x c cyl ll x l pl u Schl d. j c pulc ld få å cylu. O du ll cyl hö du l u l pl h äll hj. Säll c x ä du ul cyl få A uppå ll d jl d ll 11 uu. S Säl äd. hå d uppf. S cå du ll h- ll ddll. ECANS ILDGÅTA AR STÅR CYELN? A h d dcyl d 2012 y l cyld. å cyl y? Cyl h å l cc, l- hö. Pc du ä d du h d, äd ä ll ll d du ö l. Du äd cyl å äd åd ljö häl. d d pcll A cyl? D l xlu dcyl å äxl d y l cyl. D l h l udhållh. f:.. Eull l. 1 LEDTRÅD: Spp hj!????? FOTO: ANDREAS ENUSE Ldd lä lydd hl! 25% d öp å lf lyddpdu Ejudd äll Fö lyddf äll /8-14 ll å lä l äc. Ll l. p. Tlf

13 ÖSTERALSNYTT 28 ju 4 jul äl ll Sd cd L & Plu l h llå ll d cd l lu, dl, - plu. d f ul äd d ll Rc Clqu, l d & l Wh d Wh Quly Ld du : Ac? Ac? Hud uö? f hud? Sld? ERJUDANDE G pclul 25% pdu f hå l ö d ä pl Ä du d : - Tdll lyf? - Alyf u? - Ölcpl? - Aulpu? - ppulpu? Ell ll du h l hdl : - E hudåd? - x? - Fll? Ejudd äll.. 31 jul u ä: ölyf ö D ä pl upl Alf Lålf Sl pp u Spcl Plu Lu T.cclqu.c öf Spc, c 1, S uö (d. p 89,90) Fläflé Il, fy (d. p 149,00) (d. p 139,00) Ld Gé 28%, Oupp, S (d. p 139,00) 1 l Ru l Al l jf 19,90 l (d. p 44,90) Nu du få å ä cjudd d ll d lx. Aäl d.-jl. 0 Sd lö Flj J jf 99:- / 9 90 (d. p 19,90) / Suplpp! Suplpp! Ncf Lyx Sf Pc / / / / 3pc Nul Sh jf 50,40l (d. p 79,90) Suplpp! 3x300 l / 1 lå Plc jf 59,90 T ANAN STUREPLAN ö Rålx Hö, D (d. p 129,00) / Gäll f åd 30/6 öd 13/ ll å lå l äc,. luälj ycfl / Gö d lld! Pf Pcc, luch ll dd. Suplpp! /h

14 14 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT ÖSTERAL TRÄNGSELAGIFT. Pl ä ld l p fl d. FOTO: ANNA SANDQIST l Ldöä ä E y älpl h upp Ldöä, d Sd. d hdl x äull l. D Tf upp d y pl d Sd. d llå få x äl ll ö ll få Öl, ä d yp pl äd älf. I äll pl äd ll ä l. ll d hu f äd f N lä öpp, ä Hll, pjld Tf. Hu fu pl? N lä N lä Eup ö äulpj. Tfld å ll Td lu ll E4: Uppl d Null Rlä d Fc. D 30 å öpp äc Null p Fc. å 2015 öpp äc ödu ll Null Td. å 2016 öpp äc u ll Td Null öpp ul. N lä l 5 lå, 4 ul. Tfld hö d y ddl Hd N Djuådd u y. D håll uu ä äd f p Ldöä. D ä cå p fl d, l yp d d ö d lä ll u fd å ä. Tfäpl upp f ll åf Tf f N lä öppd d uppf jä ly. E ål N lä h få f fl d få lhllä Ldöä. ll d l ä, ä Hll. A Sdq ö h uful å c ld ö Fjädhl FJÄDERHOLSLINJEN Dpu Aå få f Slu y j hu,, h hu få l - 22 p. Tu u ux 130:- 65:-.fjdhllj. Tl: SOARFIN HOS AADEILINIEN åu! hjälp d l f x, f d. å jjuö hudpu f pl hl. Lä å hdl... äl! I HAR ÖPPET HELA SOAREN PÅ AADEILINIEN STUREPLAN ff. Adl Wl--Clc S. Epl: Od 6. Tl Adl Wl--Clc Supl: Jl 26. Tl Adl Sä: Sää. Tl S Ad S ö få l lf. u d qu. ÄSTA RÖDA OXARNA I SOAR l.c Afld Söd 7/ Exp L & 20, 2013 Ad Röp,. GRILLAT I Ad hjä å ådd d lld å l å. Ud öpp upp å d ll d dl å. All äl d. Fö f ö.d. Tl! åu /S Rddhl Du 70+, följ df åu /S Rddhl. Nju d ff öd. ä u få Sl/ Spp 8 jul ll l Aäl d 3 jul lf (d 8-16) 8-16), ä l pl. N 6687 Cl Zfdl l. Alh. 14,5% A öj dc d åld ö lhlpl Sy ud u RESOR R L Cl Tl

15 ÄND DIG ED FÖRTROENDE TILL OSS - I HJÄLPER DIG! udlä d d d å du få d ö ll! HETJÄNST jud d hjä pd f d h öål. Du lld dl å pl d du h d ådlu. d, dlh d jäläd. DLux Hjä y h hlhy d ud. d p p, lyhöd d öål. dä å pl h öpp pfull hållä. h ydpl. å ålä du h å få p öjl h ll d - u. HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER (RUT-ADRAG) jud äd, ädådöl, ö, l, ä öp.. D upp ll 50 % du d ud. SÖNHETSÅRD jud hålpp, fåd, pdy, hdl.. AUTORISERADE EONOITJÄNSTER jud hjälp dl, få ö åd. ILL DU ETA ER d f df åd ä fu Tf äxl: E-p:

16 16 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT 26 jul 17 uu Sjfylld l ll l JULIAPANJ SÄLJ INST 2 AROR PÅ AUTION 1 31 JULI Sälj du 2, 4, 6 ll fl, å jud äljp hälf ål*! *Gäll d ål lä d. Nl äljp 12 % ( 250 ). OPPARERG Ö Flu Gäl äå STOCHOL Opå å Schl S. Luch, dd plj P: /p. Tåp d äll äll ll äll u 31 jul 7 uu. Spldu Oll: 26, 27, 31 jul, 2, 3, 7, 9,, 16, 17 uu. OPERAHUSET I OPPARERG Op ldl l ld 22 l få Schl lj Ol:.pp. E-p: Tlf: R åd fd l Ex hlöpp: Löd öd, 28 29/6 l SPONSRAS A: AUTIONSHUSET LAURITZ.CO STOCHOL. Slhu 22, Gl Tl å,,, f T Lö -15 Gl!!! S fll- Schl ö ld. Rlull åu yöpp äl p Schl åulä! Rlull åu Cddl 7 ( d) h yöpp håll öpp öd 29 ju 6 jul lc På Rlull åu få du hjälp du ll lä äd å d lä då ll pö d. D håll lläcl l åu lä å l ll. ä ä ud fll- Tl Schl. S ch ö l Ez ll O Ly ju. ll ch du p dl hl å uud. äl ll Tl Schl u d lö d. lchl. Rl. Gd öj. Gupl Tl2 A.* Expl d lä: Elfll (upp ll T l) Fl fll Huåd läd, hxl öl Pl *Udd ll ld ä A 2014 Th Sdu u Awd chl./lull

17 NÖJE d ll du lä? Tp! ÖSTERALSNYTT 28 ju 4 jul OSEACE UTESERERING. FOTO: JOHANNA ERGLUND POLITI. Ffl f ä, y pl Eup höd. FOTO: AUGUST ALGREN NATTLU TRÄDGÅRDEN. FOTO: JOHANNA LUNDERG F u Gll du ulu ud hl? d ld ä hä f? Schl l jud fll fpd ud hl. Ud hl Löd d 14 jul d pul, dcl f ufäl u Gul ll ä pl å S ffl: N D l åd f dö, ä å Tll, ö. lä fj lc h. Oö läd d 300 l fpul hdl. d få f d. f ä l, ö dj: lu, ä å Tll. Ipd Id Ip häd få d d Hl-fl. E f öpph, äp l d. Och dl pl f. d ll häd ud OS Ryld höd lå Eup d å upp ä. Fl älld, fälflh d. Och l ä ä d ä f f lädj, ä å Tll. Ä f p, å Tll d cp ffl. D äld ppul uld. Så d dfå d dy upp fl ffl S. d d ä d ud hl? D. äl d. ll d u å yc öjl. lj f h du Dll E Fl äll f l ud hl F12 S h ä l yy hpp hjpd pp. H pul luppå j d. d u ö Rd Rddhl f l l u lå ö å dl. Tädåd fl U Schl ppul lu. Ud Sull ld l u hpä f. I å ä fl Tädåd Ud y fl. E u hl Nc l h Yd ö d uu. D D Rddhl 8-9 uu Fö f å d öppd D D dl. Då d uhuf u d lu p ä. Td E Pydz följ å upp ld Sllx. I fl lu d d 8 uu luäll fld d 9:. Gd Ecl Schl ö åd 200 pl ud hl. E lu ö ö Supl. H d ll él lå å. Söd c Tll d l d Söd höjd h llfd u, d dyc. På Söd håll ll få ulu ll hu ul. På c uc å ä Eld, Wp Wllw.

18 18 28 ju 4 jul 2014 ÖSTERALSNYTT AR & ATSAL 2 ARER 3 pl ÅNGA uld öl åd ö Afw å-f Pdluch lö-ö älj ll ö, P, ll F 99:- ä hä Föl 50cl 49:- 59:- Alhlf få 20:- d dll flu Öpp: d -; hl 12- äl 2 (lpl) u. uluhu, Sl T. öpp 30 u j äll D d H (l pu) (15 å) D lå upp d - jp l (7 å) u 16. öpp f 14.00, lö-ö 11.00, å Jup S F 14.30, 16.00, 17.30, Lö-ö 12.00, 14.30, 17.30, å , (11 å) d Nhu F-ö å Th Gd udp Hl F 15.15, (11 å) Lö-ö 12.30, 15.15, å (11 å) Th Oh W F 14.30, 17.00, Lö-ö 11.30, 14.00, 17.00, å , (7 å) Wl Suh PREIÄR! Lö-ö ä (ll) X-: Dy f Fuu P F-ö å (11 å) DITT LOALA IOPROGRA ÖSTERAL 27 JUNI 3 JULI u 24. öpp Ac Hul (11 å) Dll uy Clu (15 å) Fö ll xpld j Lö-ö ä (11 å) Gc f c 12.00, 14.45, 17.45, (ll) lfc (11 å) Th Gd udp Hl (11 å) Th Luchx 14.15, (ll) Tc 12.00, (7 å) Wl Suh PREIÄR! F+å , 15.30, Lö-ö (ll) Hö. öpp Jup S F-lö 12.20, 15., 17.40, 18., 20.50,.40 Sö 12.40, 15.30, 18., 19.00, å- 12., 15.20, 18.00, 18., O- 12., 15.20, 18., (11 å) A ll Wy D h W F-lö 18.20, Sö 18.00, å , (11 å) Alf ll : (ll) d Nhu F-lö 15.50, 18.50, 21.30,.50 Sö 15.00, 19., 21. å , 18.50, 21. O , 18.20, 21. (11 å) Tjud F-ö å (ll) ldd PREIÄR! F-lö 12.50, 15.50, 18.40, Sö 13., 15.50, 18.40, å , 15.40, 18.20, 21. (7 å) Dl U f El PREIÄR ONSDAG! O , 18.45, (15 å) D F-lö 15.40, 18.00, 21. Sö 15.40, 17.20, å , 17.40, 21. O , 17.20, (11 å) Ed f Tw 3D F-lö 15.30, 18.30, 21.,.50 Sö 15.00, 18.30, å , 18.40, O , (11 å) Ed f Tw F-lö+å Sö F - l Lö Sö (7 å) Fö ll xpld j F 12.30, 14.00, 17.30, Lö 14.00, 17.30, Sö 14.00, 17.30, å , 14.00, 17.30, O , 14.45, 17.50, (11 å) Gdzll 3D F-lö 18.15, 21.00,.50 Sö 18.00, 21. å , O , (15 å) Gdzll (15 å) H Pdy Sh - l 3D F-lö 12.30, Sö 11.30, 14. å , H Pdy Sh - l F-lö+å Sö (7 å) (7 å) L fl - l F-lö Sö (7 å) lfc F-ö å (11 å) lfc 3D F-lö 11.50, 14.20, 17.50, 20. Sö 12.00, 14.30, 17.50, å , 14.20, 17.50, O , 14.20, 17.30, (11 å) Oculu F-lö 21.50,.30 Sö å O (15 å) (11 å) Pl Acy Th d O F-lö.50 (15 å) P P - l F-lö 12. Sö å (ll) R 2 - l 3D F-lö 12.00, Sö 12., å , O , R 2 - l F-lö 11.20, Sö 11.20, å , (7 å) (7 å) Th Az Spd- 2 F-lö 12.40, Sö 12.20, å , (11 å) Th Oh W (7 å) Tl pf - l F-lö Sö å (ll) Tl pf - l 3D F-lö 13. Sö å (ll) Tcdc F-lö 14.50, 18.30, Sö 14.20, 18.00, å- 14., 18.00, O- 14., 18.00, (15 å) X-: Dy f Fuu P 3D F-lö 14.45, 18.20, Sö- 15., 18.20, O , 18.00, (11 å) X-: Dy f Fuu P F-lö 21.00,. Sö å (11 å) IO DET ÄR SÖNT NÄR NAPPAR RISTER. Fl Th l w. FOTO: DAID APPLEY SONY PICTURES CLASSICS älpl l Th l w R: Rlph F I ll: Rlph F, Flcy J, Sc Th. Spld: 111 u J yc pp yd. S llfu d ä läd pp. cå d u hp ldh ll d lå åd uf. yd ä ju fl ld 200-l ll 1800-l. Å d d jäl y c ä hdl xpl l fh hud. Hu ä ldll å l ll lh j, hu lä f fl l d fy. J Cp xp få d d. I P få 1993 u ä h få Och d fl h fl lh Rlph F Th l w. Pc Cp F 1800-ld l få d, l ud uddå pä d uppu ulu. I äll öj Cp F äld Jh p Chl Dc, äj ud p d å l l äu h p. I Th l w d ådpl Nlly T å p l f d d f f. R h fl ll fc hd ölä hu lå h. Th l w lyc få åd Nlly Chl ä öd ä ld. D älpl l lu lu, xl ld ydd ff. Jc Ludö Plul! På Fld Sl h du öjlh x ä å d lu Plul x uy. Fö uppll uö d l du ä pl å IP-l Rl. Lä f.. öp/ lj f. ll d l å pp ll l.f. STOCHOLS ALITETSFILIOGRAF PROGRA 27 JUNI 3 JULI GRAND Sä 45 öpp E H 19.00, å Th Il W PREIÄR! 18.30, å PÅ IO 2 JULI SOARENS STORA USIALFIL ED DE STÖRSTA HITSEN FRÅN 80-TALET THERE S A OY I NOW... IOPREIÄR 27 JUNI Gc f c ll Th Gd udp Hl å &.. Tc 18.00, å IO THE GUARDIAN THE TELEGRAPH TIE OUT Hull Sd 3 Jl 37 R h ä. äl å d 18 jul. öpp Gld! ARIZONA REPULIC TIE OUT NY E H 17.45, L F Al & All Plcl P F Ou! d! 21. Op D öh d! 18.00

19 ÖSTERALSNYTT 28 ju 4 jul OSTAD Fhyå...20 ud...21 S Fhl...21 Alxd Wh & Fyd...24 TIPSA REDATIONEN Tlf: E-p: dp. TIPS Slld à l Nl Aäd å yc ö du, xpl: ld y d ldplj uccl y ucl ué Sy öp Nl fö h yp ucl. lö Schl l ä, f ö hl Schl d. D: T 50/50 d llj äpplcdä. E lc djp. E d flyd hu l upp yddh. ODLING. Nl d, Schlh hjälp, å dl åd d h. FOTO: ANDREAS ENUSE RUCOLA. Ad Dhl få Schlh ppp ucl Nl h dl. FOTO: ANDREAS ENUSE RÄDISA. I Ådl dl hyä ä. FOTO: ANDREAS ENUSE FLYTT. Tädådy få y pl dllåd. FOTO: ANDREAS ENUSE D pu åd Ådl D dl. På l, ll, öfö. D d h Schlh f. Nu dl d ä åd. Nl pll. D fl äll ö u låd h d jdu ul. Cl h ä ö ll pll l. I Ald/ Föåä Ådl h hyä, hjälp Schlh, öj dl fä ö ydd. D Nl h d å d hl. H öjd h ä lldl l l h fc lc få Ad Dhl, pjld uljö d Schlh. S fc j pll u 16 dl ll. fjd, ä Nl. H jud Ad Dhl ucl. D öj l d, ä Nl, p d x ppp. d d h, Ad Dhl. Nu 16 dl ll. fjd. S hl u Få Schlh få hyä pll, jd y p, pd l. D Schlh d älö hl u d hyä ll dl lä d. I Ådl dl d ä. d hyä u ä Schlh lå d dl åd. D ä d cl. l ä, ä Ad Dhl. Nl håll d cl. J h ld hf å å huud. D cl åd, ä h. Odl Ådl d d Schlh hjälp ll. Ä Shl, Södl, Höä Apudd f dl. Föfå h yl få Hjh. Pl få fd T åd äd fld åd ll få äx fd. Gd h upp d h hjälp. E d hl pl h u få låd, d Nl. å pl äl h ä upp ö d h, d lyx pl. H å p hl d. Plj, y ucl,. Tädådy få å ll ll d hy. H ä lup h pl p pll ul ödl. Lup d ä få luf d jd. D öödl. Sd h h plål låd. D d å ä h äld u, l Nl. S d l lj lö. E ju ö l öål. W

20 OSTADSRÄTTER / ÖSTERAL TEL: FASTIGHETSYRAN.SE Schl ö äl? 3:A ED ÖPPEN SPIS 3: Öl / Eh Ehä 4, 3 A yydd lä hö upp fh. S föp yc lju läh. Ryl 3 u lju luf ö öö. Fud öpp p. S l. yc lu lä u u hö. Sl d ll ud. Accp p Af 4 468:-/å (l., A, l-t & dd) 91 å 3 3 (H) Epd 85 Wh/ å Sö 29/ å 30/ äl Chl Wq ALONG I SÖDERLÄGE S, l f d. 3: Öl / Gd ä 33 Lu d ll ll du få d d dd, hl u pll. Schl ö äl? I fh få 1934 f d c 3: l ödlä öppp. Hll l låd & l. Fp & fuul. l du duch. Accp p Af 3 5:-/å (,, uud l-t) 74 å 1,5 5 (H) Epd 2 Wh/ å Sö 29/ å 30/ äl Chl Wq FASTIGHETSYRÅN ÖSTERAL TEL: / FASTIGHETSYRAN.SE

21 ÖSTERALSNYTT 28 ju 4 jul / / Eh Ehä Fhyå / / Fdhäll Sluä N / / Fdhäll Ruu 5, S älhu / / Fdhpl Idu Sdäl / / Gd ä Fhyå / / Gd Sc 8 1, S Fhl / / Hy Sjöd Syd , Fhyå / / Hy Sjöd Pll Fhyå / / Hjh Ällöä lxdwh. 29/ / Höld Söld Lää Fh / / Höld u S Fhl / Höld Lud 40A 1, S Fhl / Höld Plä S Fhl / / Höld ud , N / Söd , S Fhl / / c T HuH / / Åö S Fhl / Tl S Fhl / / Ol H G , Sdäl / / uhl Fl l & Udd / / uhl Fl Sdäl / uhl N A Sdäl / / uhl uhl Sdäl / / uhl Dhl. 48, å , S älhu / uhl Fl 73 2, l & Udd / / uhl uhl ypl l & Udd / / uhl Syl 8 1, Sdäl / Lll E Pu l & Udd / / Lll E Pu , l & Udd / / Lll E Sål l & Udd / / Lä Sjöfä lxdwh. 30/ / Hö C N / / S: Epl T Fhyå / / Sf Rä Fhyå / / Sf Guc 3 1, S Fhl / / Tlfpl Höä N / / Thldpl Thldä S Fhl / / Rl 35, S älhu, / / Al S Fhl / / T Llj Fhyå Aäl d.cfch. ORÄTTER ÖSTERAL LOPPET SO GÖR SILLNAD GÄRDET 1,5, 38 y upl ö Öpp pllö Suldf f ACCEPTERAT PRIS AGIFT /åd l /A. EP 205 Wh/²/å. ISAS å 30/ T 1/ Sc 8,. ÖSTERAL Ad w SS:A TILL ÅRA SPONSORER Sp 8 u uhl löd d 30 uu. S l Rålhp. I å å hl älf ll SD. c! All f h du f. ÅRA SAARETSPARTNERS Quly S H ÖSTERALSUTIEN TEL

22 HJORTHAGEN ÄLARLEÖÄGEN 27 I lu Hjh, hl uö lä, f d x älpld läh 44, dl 2 u & ö. Läh h ud 2014 du yc l ä. Sl ä åld Gåd pllö fö ö. ACCEPTPRIS: R/UD, AGIFT: R/ÅN, 44, 2 RO, 2 TR ISNING: SÖNDAG 29/6 L SAT ÅNDAG 30/6 L ANSARIG ÄLARE: PETER RATHJE, OIL OENDÖRSGATAN 38, STOCHOL, TEL ,

23 SÅLD ÖSTERAL ILLAGATAN 9 F lju älpld höläh ll. Sfull d öpp pllö ll ö du. S u, du d ä. älö fh, lå f öjl! ACCEPTPRIS: R/UD AGIFT: R/ÅN, 63, 2 RO, 1,5 TR ISNING: SÅLD INNAN ISNING! ANSARIG ÄLARE: ANNA HERIN, OIL OENDÖRSGATAN 38, STOCHOL, TEL ,

24 24 ÖSTERALSNYTT 28 ju 4 jul 2014 O & FYND Lähy Öud - S F: F 3:, 80, hy 5534:-. 2 pd ll cu u. 1 ll Å l. Ö: 2-4 Schl jd x 5 l Öl Nyd c å d Sd, hu få 1890, 2 fu -u. S ö, å, hy Ö: Sö, : -pl yc fi lh l dlj, 3,30, 96. Sp ä wc. 1/2 pp upp. H:9919. Ö: 2,5-3 u l, Ö-l ud Sjö 3: F lju lh 51,y, hy 63, l, h, u p, jö, uhl. Ö: lh llhu R. jl: Uhy Ru d N Odpl. Tl öl u T, c 13 uhy.sp l llå ll ö. Rl duy. Tl , d lä lfu ydl. Ö hy Läh ö 34-å lu, ö, ö- & djuf ö läh, l pd ( 1 å), cl, f.p., x hy 7 + (l//d). Gd f, l. Ö hy ö ljé/ällll öd. All få R P : ö! Lu & ö cl, 30 å, f j, ö 1: öd/, f u/p, PRIATANNONSERA FRÅN 60 RONOR äll d & Fyd :.ly. ud y A. hl <7000, d f. Chl öp l öp öp ll l l, åd & ll pl ll. O/df hd! h Nd Hj, d öp l Nd 8 ll hdhåll G&Wch pl. Ä d d. h T äll? D Hcyl h. All. Tl Tl öp l ldö p Dhl l j l.jlw fl ä lfi Sälj Dllhö C 1Su wf -Tqu L c hö 2 Dhöl d äll äd Sälj l däc, y l, y d, fulld. Glpp pup : D d c. J l h d fh Sälj lpp! Sälj jäl ll fyd lpp lhl d uädåd 5 jul 19 jul l A älj 200. Pf lä d uädåd ö! Fö f HS ll CD/DD ö d HS ll DD US. Ä d dd,lfil ll ljud. Tl: Il Pl. Ifödd f yl. Ad.x Il S. Clud DHjälp Fx d/pc/c/ pl. Nä. u. Åäll d ld, du ä d d öd. Ö HS-fil ll CD/US. Tl G Hud ö D ll å 9-å Gff l ö. Nc äld lä lju l hud, ll d lu d.i ulä hö hjälp 3-4 d c ll hö d l ull ? J 28-å jj Öl. J hjälp ll å fd- Dhjälp! Hjälp pl. Pd IT- hjälp l d d - f d h hjälp! Hj! J ö p hjälp lydl udu 1 u. I ly hö j hjälp dffl, äd dull. J ll h hjälp å f öjl, hl u. Hpp du fi! h Hl Il! ll du l d l ll udhåll d up du d h? L f d öål, ll å. J l. 0 / Adl u p.. dly pl. pl åd dl á 0.-. O du d, å du j f dlc. hö. / Lf OSTAD Nu ä Öl! ELITTÄTTEN Flyfi FLYTTFIRAN lpp u p! H få Du hjälp ll ä. Huhållä,, d ä. hä lä d D dö. R huhållä, l p. R p f! PENSIONÄR! hö l & öll Så Gö j c. ö å flyu All 83!!! " # " " GOTLANDSGATAN 59 FLYTTA? 2 AN + LASTIL :-/ l x. 8 Uppäc d ä lld WEEN D yh j d. FÅR FÅR SERIGE SERIGE ATT ÄXA H du få d lld? Aäl d :.uld.u

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP 6 7 6 6 Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J Ä q - x x " W x x W 6 W 77 7 76 x 7 7 W x 6 6 6 ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P'

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

Rösta i provvalet! Rösta i provvalet och påverka våra listor! I detta nummer...

Rösta i provvalet! Rösta i provvalet och påverka våra listor! I detta nummer... Bl L Rö l l! I f l l ä J f öjl yj f ä x l l fö D äl ö! f l El l/ D y j l fl lä ä D ä föö fl ä j Afö f l l ä l ffö Hä y lä UF fööl ä j ä y l 2014 l Hö ä föl l l E l ö fö f f ä ä ö F l fö j l Ifö - l ä l

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Å 2015 C I I 1 1 2 2015 3 I 3 O 3 4 O 4 1 20141231, 2 20141231,, 3 O, 20141231 1 2015 2014,,,,, 1 (O) U O : 2014 ( ) 2014( ) ://www w, @w 2 OÅI 2015 I O,, x / 1987 1999 I: (YO) YO : ( ) YO: I/Y (1) (2)

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen!

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen! - J - - - Ö U H -!! J %! Y!!!!! - U Ö Ö Ö Ö HU H YÖ UH U UH Ö J UU Ö U H H % U U U! HJU U YH U U HJU U U U H HJU U UH - - - - U -- H % -- % % % % - Ö - - - - Ö HU H YÖ Ö UJÖ UH U U- HY Ö UJÖ -HJU Ö U -

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @. 0739-38 18 20./y C- Ä C- - - - - C Å Y Ä - Å- - Å - Å - - Ä C Å - - Ä X-Ä- - Ä - - - Å- Ä C Ä- Ä Y - Ä? - - Ä - Å - Å Y - YC Y- - - Y Å 2006 & - - Ä - Ä Y CZ... W- Y Å C- Å - X - Å - Ä Å - Ä-

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Eurotourism

Eurotourism Euui wwwuuic Tuiui Nc Fy å u ö Nc Ei chl iu f Uppl Ky Nc hyuu 0 Al iå Y 00 ² Cl Nc L chl ifi 0 I wwwc Tii D Nyh www Ifi Nc 0-0 0 if@c D fi å l ui i Nc F: huc N Nöu Pli Lu Riu 0 + 0 Vl ill Nc u! D fi å

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

Art.nr Beskrivelse Veil. Pris 4412-1150 Gaffelvagn, singelnylon, 1150 mm 2 055 kr 4552130 Hyllst. 3 plan 1830x455x2130mm 1 550 kr 4552440 Hyllst.

Art.nr Beskrivelse Veil. Pris 4412-1150 Gaffelvagn, singelnylon, 1150 mm 2 055 kr 4552130 Hyllst. 3 plan 1830x455x2130mm 1 550 kr 4552440 Hyllst. Art.nr Beskrivelse Veil. Pris 4412-1150 Gaffelvagn, singelnylon, 1150 mm 2 055 kr 4552130 Hyllst. 3 plan 1830x455x2130mm 1 550 kr 4552440 Hyllst. 4 plan 1830x455x2440mm 2 032 kr 455910 Hyllst. 2 plan 1830x455x910

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

ibn rushd grafisk manual

ibn rushd grafisk manual ibn rushd ibn rushd grafisk manual index 3 logotyp 4 symbol 9 typografi 10 färger 13 exempel 15 bildspråk 22 kontakt 28 ibn rushd grafisk manual / logotyp 4 ibn rushd grafisk manual / logotyp ibn rushd

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer