FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)"

Transkript

1 FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

2 L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l i fö lyf f l b c i i. S! M följ lju, fl, bl c föii c. Vi li li l ifö lju l. M Siö i Öb. Bjubl l Fi Rifl c A B c 55 ii u c! E ii yuii 2000 i Mlii f l l. Vi i y il fö (S) fö ubb! U Siö ic c fö j b. Ai fu b iui c c b fö b lii. L l f fl b yc b i Si! Böli yc l, föl c by i i b l c, b c l fu b c cil y fii. S! Sii i i blu ifö il i f. Sil i ö l b c u i b. Pyi l ö, jlb, ui, filjli i fu. Li ö l. Vi b x u i ufö c i. D fö l ccbl l i, i c j, i bi. Vi M iii fö c y li cc i b c f c föli li fööji. Vi M i i l i fö. D i! Vi i bju öjli fö, f i fö, i fi. Fö bli öjli i bö fl c fö lyc. L bli! Iii i x f föui fö l f i ii ucli! M i j b i följ lö u i ju Fö li l i ib! I u... 4 Fu bf V j l b i c uxi i Si. Kj il c ly fu. 6 E l i Hl 3 4 ff 20 i f 18 u F i Höö fö i u ubilii Ai MKF SYD. Rö Dil Rul 7 Hll S Hll S ifö 1 j Hll ifö fö ö lfi i b, ö l cl c ö ili. 10 OPUS-y i OPUS M y i jl i ifi c u c i löl. ANSVARIG UTGIVARE L-I Lju GRAFISK FORM & LAYOUT Mi Wii Ll LANDL VISUELL KOMMUNIKATION L-I Lju Föbufö 12Siö i bil D li Siö. N 1900 f l l l fö ii, il c u.. 13 Si ii Si f y ii by f i- föbuc föii. Pui A Mi Mli Föbuyl b c i lii ucli. M ifi f u l li l f i ii. T i ff c föl c i c bi i f b. F i l bu i fö b f lii c u c i ubili i. O c fö föbu, bl yic iil fö i- c il. Föbu 17 il D 17 il föbu i Höö. K föbuyl, föic fö fö iföi c MUF-föi iiyl fö MUF S. Föu blu blu fö 2011 c föbu i uif blu iil fö l i i c i D ul iil föbu N Ril föl u lyl i i fö ii lö f j u, fö MUF c Mi. Ofö u föbuyl. Ny i föl l. N ul uilj fi i il ul i i b l, u i l S. Ri c c ö li fö b li i c i ö i l. Vll c fi l, ci ii. Fö iil i Ri fi li fö föbu i i. D fö li i l i ii, l u föbuyl fö fö ié c f j u i. D föl u ci fö föl, l b. I fu li lyi c ié l ö i i b yi c ii i. Tiubili D i jui ic öii i iubili u. S yiié, b föbuyl iiu, b ui, iju c böi. D yc lj l i 85 ö, il fö. D ö f l S c i bu, l c ii i i. A ö 30 yc i c bjui l. Ubili i i j c f i Ä i ubili. O u l i x i ii. Sluli iui fö y l u föbuli i Mlö 2 jui. Iui i i i li y c i f iui i i, ul lii, ii c u i. Ny bu Fö i 2014 u lfi f cl bu i, yf föy, fö c ucl lii c ful f fö i Abu l föl i fi lii fö fl i b, y lf, Si ffli fi, l b b öjli i li, l Si, y f l c b c b fö iljö c li. I bu fl i i l. D M Pl, Å, c Pic Åb, Ö Göi, b Vl b l, Cl J S, Mlö, l i Hl Si Aj S, Mlö, Ub Wi, H c Micl Si, Sff, yl f u B b. D öi u A fö i c fu yli Föl fö li c b. Ou V y i Ou u jö c l i M öjli bli l. Ou iucli u i Fi Cl BBS M. G Ou bli l l ifi, c uic. E fui ui i u u c i föi i Ou fi i l. DANIEL RUNEMALM PARTIOMBUDSMAN Sib i TT Ulic F Sc, Å Hb, Kl G Höb, Uli Hiff, Ci A & Dil Rul UTGIVARE M i S H Micl 9, Mlö Tlf: TRYCERI & UPPLAGA Tyci: Exii Ul: 7800 PERIODICITET & NÄSTA NUMMER Piici: 4 u N u Bl S u 28/ OMSLAGSFOTO & FOTO SID 1: DAVID HALL (DPG.SE) Bl S 4 3

3 j j V j l b D fö j fu b 0-7 c i fu f ö y b. Vi u f i, i ucl lii, i ly c i l. Fö i fö i böj ly c i ly i fi. V j bli yli if löl c y jf. iui: li Bfi i S Bfi ö i Si. D i R B i yli ublic c bu bfi u 1990-l ö fö uli 1997 c f i f i 2007 fö i ö i 2009, ii f. Ä f ii, bl Fi Rifl ii fö i i ii 2009, i u i. Fö f R B i f fiix u f l l i c fööjiö. L i Sii Clby c bi i il iibl i c uif b,, l. Fööjiö li fö c lif i i. S l bfi ö i l. (17,5 c.) D b fl f i- c uflyi föi b. Ic i bl c. Mlö c L u i l l ö bfi, 33,5 i 24,6 c. Ä Bulö, P, Hlib c Bju fi li ö 20 u ö bfi. Si i Mlö i fi, i l x. I R l l fi b 64,3 c Mlö ilj c u i f b Scl c Göb i. Bfi ö i Mlö f i c i 33,5 c I Göb c Scl i u ii f 20 i 18,7 c i 21 i 15,3 c. L c Kli fi i l li, bl 20 u l bfi. Tli u i l f ii ucli c bfi i u i i c. Fö Ny M j b i b i li. D l f ucl i i c f i b i. Sii j i, uif föui, f lii öjli f i li. B y c ucli böj i filj, u filji u. Föui i ö uxiljö iiui föl c ul l yc ii. I jföl l b c u i Si y li. L ö b li i lf. V j, il, i j i fui c ö lj b. Kj l ly! Syu, c ié l u ö j u 9-18 b. S DU c i föi l i j! Gö öci, bö b i c/ i. B l bui c öc,, yu fö l. Vi f u c i öjli ly b c i fö Scil ö l c i u i bu 1 j. D i l 2014 föf ö. Vi bö l i lii. Kl byl fö il blii ii. Sii i l i by fö lj i c f c yfi. T öjli u j c yfi c ö. Ly y c ö lj. S j öjli ly i il f lj. U fui l fö ö ly bö föl, föi c ii ö b f 0-7. D l i föi c fuiu ö ii Ti! K i i u il. K fi ii uyj ju, i xl,,,. P u i ibl l i ifi ii f. Kji: 1. Gö flybl i j c l u i i li fu. 2. T ii c l flybl/fl i bl li. u i. Ef i j i fö i c j ifi c iii, li lii i wbb-tv c il fu. E iiy öjli i ufölji fi c. P y i Ou c fi ubilifil, li c iii u ju i j c i f c öjli lyf f ii. P ö i fi jl c l u iwy ifi, b c ul. Hö i i föbuli fö b f iwy c jl. Glö i b l u bil c i c ié f j jbl, u i j... Ni c f jl ö flybl j, fi j. 3. L cyl/bil flybl. 4. Bju i i i föl i b i xl b i fi, b i i i. Hl b i fi b ié l u flybl c ibjui i ö i b l. 5. Bö föl fö ly b föi. 6. T iiii i b. 7. Dl u b i b. 8. A fi fö b ii f ifi f l u bö ö i. 9. A iu c bju i. K i j i i. G b M- u fi fö! Ny bu fö y bf E il bu b bl cilföiii Ulf Ki c ul A J f Hlib f iyl u ucl Ny y bf. Abu b u b i ö fl lii c föl l lii fö b. - F ö b ii c ii. B fi c j l ö f i i u fö l föl i y blii, A J, l i y bu. Fu i b li li y b. E ii uu i fi i b li b, föui c li. Abu il i fy l: Föl B f i Bli iljö B x u i ufö A J ul i Hlib c i i bu f y lii fö b. - Föl fö i b ux, y c l. M fi. S i uci öjli U fö c i ucli Ci A u i S fö ii, ubil c jl föi uclib. D f u c. T c ff Ci c i lii uclib. H i f bö i bl f uföljibö fö u l i i i b c. Följ fi f ubili i: Iii c ucli - Gföö, li c j - Lyubili - Syi Ci A b lii föui öjli c x u c f fufölj i ö, f A J. Ab l i c li i u fö M f föyl. Gu b l ö, ly c ili. - J f böj b c u fu ff i jbb i ö b c u, föl, i ii, cl c föi. G ly li ö b, j j f i b ul i bu, lu A J. H u fui, yu il i f ö b c u, A

4 i Bl S E l i! Hll S fy 1 j 2012 Hl 3 4 ff 20 i f 18 u F i Höö fö i u ubilii Ai MKF SYD. Ubili fö i i l i S c u fu Eu c il Syf l fö i i S u ö u fö uby f i fu ö l. G ubili i by lii jlfö ifö l. I i i yf c ubili i ucl M Ki i S fö fi. Ai MKF Sy i f l S öjli u c by f. FOTO: HANS WALLMARK D li bli i fö ö u F li. D u li bu c i liö c l, i f l c b fö i lii. D fu i ifö ff, ö u i, ii. D u li c i l. D i lucli ö i i u y icli u l ll c b lii u. D ibl c u bl f i l ll l u l, c i. E löi bl ifööji il, i iföi f ubili fö y l i c bli i i M c ub lii u f l E föi ö ju Ku i Hö f c jui 2013 böj l iubili f i 6 3Bl S Vi f il ly i bi i Gui Sjöb u Hu i i fl i i l 2014?. Fö M l i fö, i l 2010, l i lj i ö, i fö bli yli ili li. P c c ii ö Gui i ii u c fi D j i i Ku il. A Sl lii i Hö c i uli. - S u u i ff i l f i l. D bli l 14 if. Vi u i blu u i fö ubili l i c cil i E c l föiyl u, l l i b, i xl, c b. Ty ju y i Hlib Dbl, A Sl. T Ku il i u i lii fu ul f c i i bö il c i f. Ril H W l i, lii c b cil i i u ö. Kl i yf uiiiuli fö fö u i i li ii i li iui. Lif Mzi Ni, lul, iuc fiy fö f iiiu ucli. Aly fö c l i u uföljil Lif. Cl J S i i Ri S i uby fu l- c ju i bl l ii l c l. A i! Nil Wy, lii ui fiii A B, ö c y ffö lyc yc ö i bili c. Mi jö i uyl fö i Höö, A Pl, c y, Pi Kiul, Riyl fö, i i l j i lii b c ui l. E u fic fl ö b i l ii f. D ii b l, i l i l uyc i ui bl fi l. Li, ii c. K, u j ii u lii i. ULRICA FORS STENMARCK ORDFÖRANDE MODERATA KVINNOR I SKÅNE Kil x Hii il i fi fl l ubili c f u f l. - Vi f l bl i icli y c i i li, fö i il f b u ö i i ubili, A Sl. E l i f ii ubili i i l yc iuil c b f lii c i b fi i l-liui. Dfö fi ifö, fy-f i f bl c iu lii c b lyf f. Hll S ifö 1 j Hll ifö fö ö lfi i b, ö l cl c ö ili. Bl S i i i bcl bu i Hll S c l u uf fi bl. H i lfi ö? Bl fl cl? L il c f! Bu T by l böj E lii yu i l fö uib. Syu b lii f j i föu Scil c M lii. F M Hi H c Cl J S. D b uy i Vl S uiu föl i y- c i i uui Ny i I ui föl y y- c i f bli i, uj bö. 80 % i i f y, ACG, b l, ö, c i li ici i. Sju i bö u i. 20 % i i f cii, CNI, b bl blö, i c ubilii. Hll S 3 Hll S fy 1 j 2012 c i M c y Flö i Ri S fi! U c 17 c 18, f 23 il i c 6 j, fö fl ii u i l S fö u. Ri bö ll, ff, bil i. H u xl u b ll i i ju i u, ö i i Uli Hiff, lii Ri S, Vil ui ifö? D ui f i y li ili, fu l c i, fu i (bö) c i ul, bi fö c ii bfli, ii c ucli, fö lii yi föui ilj i c öjli i lfi fö i. Vil l f fö Hll S? D öi l Hll S b, fi fi c y ö ul. Hu bl uf? Si lfi ö! j li 500 i i i cl Fl cl! F 123 i 141 cl. Tili ö! Fl cl - c lö. S b i i cl i i il ö ili yli. Al lbö ö! c fö lu (öi 5,8 c) O l: - Höl - B - Hll S - Kii bi - Mulil bli - Möl - Gi Vl ifö: - B- c u ( blu i Hl- c ju 23 il) Uiu u l: - Tli c cili, ibu/b, bilii c öi öju. V c ful M lii i lilif Föbuyl i S, i fl if, li u fö lii ucli, lili. Lili yc b c iföli i fl. D i b f l i ff 14 j l föbuli i Mlö. T u ff l u 2012 c 2013 fö uf lii c ii i Föbu 2013 Vi u i u c l i b, föbuyll c i fö b, A FOTO: Ulic Vlb

5 l B blkåne S F U M V A Uf bl. i. l c ö yc i 75 i Rifl, u i i, F c i i i jbb f i i u u N i c i, i uf i i l f b l i l. H i u ö 5 7 j f bb i l. M j 5 l i. 7 c y i J. b i l jb i Rif 75 i jl ö F. i b b fi i j i, öjl ifö fi föl u :, i 0 S y u i i, i fö f l f l. Vi D i il c i li li l? i fö.. Vi i b. f.? i i öj c bli Fö fö l l c yc l i fl i i Rifl lf i i. i l i i... i fö i i ufi i l J, i f f i u li fl ö i R Fi i ö yc Fl ö x i i y i c K fi? i, Ex l. b f f l l i l i A l i i j A y u. Fö y. T Fi i i i l l M.. c l lili ii. i, l li i fl u i fi y T f ic u, i fö fö f l: J Rifl l Dfö c j. i l ii 5 7 i i l f I i l i i i li c li i. O i i i jl ö. y i i Liu liui M Sl u N l M Slu b. K c A l ii u ii, u Fcb u ö u l fö i fö MUF. Vil u l i ly il l i. i fö? Dfö l ö ui A b ö if. Ef l ö uli : uu. Hu u, cil i l l i b b y. O i bli l lif b i i i c M Ufö i i l j, bu ö, i? u bu u l i. Ju fl S föi MUF i i M Slu ii i,, fl bi il l fö b l c ö l. M, Si fi. Fö ö i i bö. Exli li i i i y l c f i i l. lii T i, u b l u f, i i j i. j 14-i l ö l l c i bl Bl Bl D i c Sy. M bi y i ii iél l il l fö,, j l l l u 14 u i i. Vi u. il l i l MSU S y i i, j c P ii fl ié u i L bl j l bli b. U u il l j i M i i MS U UF S fö j ié i i. K i, u i i. Du bl ii fi j il i fö! iu ö j f u il l Sc l c bö Ri. A f j Ei Sjö c li il l. O l uu ö i j, l LEDAMOT MSU-KO lii u MMITTÈEN i. M Su Lu flö u, c li u lj i i ii i i ui. O i lj i i i i i lj Lu. T ii f fu ö f, c i i l ö li i i. D y li bl, c i ö i fö i. U ö l y l fö M Su Lu Uii, c j öy l ui föui ö fö i ö fö Lu i i l c u. I li i l iff f i, l ö f c uö i. Vi bl f i y j i l, il yl li iff i li. Vi i i b i bu i i il ölj i l i f i. O M l bö l i i i, c l bl i l i li ié. Si u f y, yc fi b u Al li ö. Vi i f i lyf f bö S i u. S f i i f li u c yc c fö u j ö, bbi c fi bl f f li ii f. Dul Gjl Ofö M Su Lu Uii

6 fi cl & u Bl S Fi Cl BBS c - M uiiy c i Ili y Ou: Nyli M y i OPUS c ö l Si u böj y. M li följ ifi y c ui i u. N i Fi Cl BBS, il u y fö ifi c uii. Fi Cl BBS fi, i u i. Fi Cl Fi Cl-M il- c fy c ö l l. Sy ö fö i ci H u ic c il f. I Fu fi ifi, ié c. Du jl följ c i l i b c iui. Fö lu i Fi Cl-M il l i i c i, c lu i i wbbl. A (Fi Cl-li) c bb. Fö l i c il böi c u i i. Du c c lö u l i i li wbb. S l i u il böi ö u bl i iui. D böi f u föbuli. Suf ö Fi Cl-M i i IT-u i Scl i Fö l i i wbb u i il../li. S u c bö, l c lic l S u?. Fö l li i i, jbb l, i./wb/ ficl. Vlj f l li ö i iy (Wiw Mc). Glö i i i fc.. c lic i fö ili! Fö i ufl u l li i. O u i i, i c ö O x FiCl fö i li c l. Fö ilf c ufl ö u O x cil fö i li. Ef ii i lf l ö c i i fc... S Ou ii u: S u i i cuiy: 1. Pli fil Fi ö u i c y u lic i (T T). H bl, u c i i. 2. Pul Fi i u u fil c i ju u. 3. Cuiy H fi Cuiy jl u c u l il fi i j Cuiy. 4. Sö f, cuii, u, il. 5. Bi i Gui Sjöb bl Fi ö u i ö. 6. N Fi u Gui Sjöb bl. 7. TAGS Vi i li ö. 1. Ny S il I Cuiy: Ou 2. Du, l u u i Cuiy 3. Wii Fb 4. E il I cuiy OPUS M y I c ili fö l Fi Cl-, li bi. D ili f wbb l u ii c b uf i w.. c l i iliuif f Fi Cl. I Ou l/ c l fö ö i uui c/ i blil fö. D c följ i bö fili c lic följ. D l i i Mi u i l i ö. D i öjli c. E b l i OPUS c u fu i Cuiy Vl. Ti fil i lu c. Bö Cuii Siö c Si, fö u u b u c wii. 5. Fui 6. Cuiyifi 7. S bö 8. T

7 Siö Bl S Siö i bil D li Siö, ic i Öb. N 1900 f l l l fö ii, il c u. H Siö i bil. P. c ly Fi Rifl c A B l i i, l S b c yli buf i E b fö c i. FOTON: M Ny iiu fö M i S Ky Kyli u, li i u f ö 2011, blu y iiu ifö yl 2013, u fö iiu. Kyli u ii fi iifi M i. D y y iiu Bli li. M fi öjli y l c i bl i i i b fö S y b c i i ilii bli y. N i c i l i u. Kyli u l i ö i y /Mi l L uif i Kyyl, li Kyi, y iiu i S y. Aö i fö u iiu M Slii f c yl 2013 by i Bli li. N l iiu i fö l i yö, iffui c föli. V i i u i S y l fö M Slii i u. S yi- c iil fö Bli li ii f u. D u yli u fic i b f c f u fö iiu. Su i i c, uif, j l jui i l il x i iljyi fö Bli li. Vu u blu u c fi i OPUS. I li, u f u, yli i föli S y ffö y. Su böj b li i c i fö f i lu b i. Vi Ki if i Scl 12 j b Bli li f. D f Bli li fö fö Kyli u, A Luqui bil M Si i S f y bi Rilij fö i M Si i i f M Si 2005 c fi bil i i y l. Rilij by M Si föbui c i i f i- föbu- c föii. ic fö yli ö fy lö. D yl ii c bu i i b föbu c följ i föbuyl. Si i lbi b i f lö föl i ii c bu. Si u lbi fö iö fö l. Föbu fö M i S li uif lj ii j. D ii ii l M i S föbuyl, c ii ii fö ii i föbuyl. Si i S b f c 33 u i S c ff i. FOTO: A Luqui yli f bi l M Si ii i S. Uö öi bi fi i, b f c S 33 u i l bu. Pxi ii i i c uföi ii u i i, ic i föi. Si i i ö yli c y. Vi öi, uö l bu, j u ö. M Si, l c iii f i. Si, i fö, l fö i föbuyl i b föbu li bu f. Ofö i föbuyl i. Si lö i, bju l i ii - c öö li l i föbu. Si l i i fö c f fö i c f M i S i li föbu licy. Abu l fö c f uif l fö iö c i u. Abu lö c ifi f i u i föi c. Vlbi c l Si lj i fbui, föbu u, iiu c bu fö i. Abu b fö c Vl ii j b i li föbu lbi. Vlbi i ii i u f i, li u iiu fö i. I xi bli i u i fö ii ii c l föbuyl, c u i fö ic fö bli fö ii. Föbu u. R c föl i föbu li l i M i S. ii i yl ö c bu föbu. I öi lj bu i föbu iföi ö. D bi f föbuyl i Kl G Höb Vic fö i S

8 i All F Il Aluiföli i fö Il i EU böj 2010 c f l EU-l i fö lii lii i il i fi EUl. M u Il iu li ibli i b, i, luff, c fi u i löi i ifi. Sluli bi Il lf bli EU: l föbju b lf c l lfu. EPP, iu M iö, ö fö lui. Vii l i Kli M i Kli i ö 4. Ti ö l yl f fy ii, l li. Kli u jui ll ö f c böj l fö l. S ll jui c li l. D i u. Följ x l i ii: Syl l fö l c yi. U li lö c u li i il yiii fö. Ml i 180 l 2014 c i b li. Nyb Vi u S c u ju u? Vj c yb ifi, ibjui, lii ifi c i fö i. Vi u li, il i c - i l u i li. Mli S c ib y bö fö l i M. S y l i i ii f i fö i l c i i fö f f. Dfö f y l i c f blii l lb i föbufö L-I Lju c xl Bl S i ii i uif i i föifö. P i l c l fö y l i l i M. M-i Lö 2 jui fi öjli f iui i M i f l föbuli i Mlö. Iui i i i y l i M, lii, u i c u föl. M ifi iui... Ny iil fö Eull 2014 i b l i i, i c u, u c i Eul. Ifö l y iil i. R i ö l i iföl. Df l i il/j 2013 li l föbuyl c föifö ö. Sjl ii, ll, i ö Ex u fö i u i f. HITTA DIN ORDFÖRANDE Föi/KRETS Ofö - Tlf Bju Bil OlSSON BöA johan larsson BulÖV Sff Kw B-BjRE P HölUND Fölö-REVIE Ci NORDIN ElÖV Cii MlINDER Hlib CITY Mi Wibu Ki HELSINGBORG Mi-Filb Mu Rb HELSINGBORG M Mi johansson HELSINGBORG N Pi BNER HELSINGBORG RAUS Kj MöER HELSINGBORG Tb L BjERNE Rybc-MÖRARP H b Bju-VANKIVA B TROEDSSON HM P H-FARSTORP E Söl-T Rlf TSS TyiE johan BlUND VijÖ K ö Kuby ö HÖRBY Vc larsson HÖÖR Bjö ANDREASSON KlIPPAN H-Bil Sicli Kii C4 Mi Ml S Kii NORRA Rlf LiTER Kii SÖDRA B MlIN DbA Syli OlANDER HUS P KliE Cl Libl landskrona Ccili BRORSSON L-BjRRED Mz Zci DlBY louise R Wib ENARP Ri ANEHUS lund U Slb Sö SANDBY ÖRAN VEBERÖD Kl b MALMÖ CENTRUM T PETERSSON lö HUSAREN Bil ElUND Mlö HuS-V Sli Rb lenir lö limhamn ÖRAN Wib lö PETRI Tbjö T lö Sl P lö Sö-OxIE U HANSSON MALMÖ SyST Ril SlEKER OSBY Pu PlANTMAN PERSTORP P BORRBY P Ei PERSSON Kii-GS H SIMRISHAMN S Sjöb-BlENTARP Bi lundström N c Ö F Gub J SKURUP A STAFFANSTORP Cl SONESSON SlÖV Olf SlA Dil PEDERSEN BRÖSARP A OlUNDA lena BERNDIN Tli Mil BRORSSON Tb Ulf Bi Vi-MNSTORP Ci WUTZLER Höi Mil SlFORS Sö-FlSTERBO A YSTAD Ry NilSEN STORP Uli DAKOURI AuS Bi-I TINNERT BKRA B Sl Hj-TSTARP M Mu-LjuBY Dil jönsson ÄM Elib S Kub ÖjuA Hi HAMMAR Ö GöiE Mil Kifi Föbu- c li Mil larsson CHEFSOMBUDSMAN L johansson PARTIOMBUDSMAN Dil RulM PARTIOMBUDSMAN A Mi MlIN Mliii Mic AjDIN Aiii c i A Luqui OMBUDSMAN Ci ANDERSSON Ucli Cli Wl Obu MUF S Ai Bi Obu MlMÖ Mi El Klii Ä Obu Hlib Vl i M i S! Föbuli ö i c f V uif : M i S H Micl Mlö Tlf: E-: Wbb: Ny l Fö i bli l i M lif fö 100:-. Fö bli l ö följ : 1. G i c l i i. 2. Ri Mlif i f...i lfi. 3. Sic i u i...sms i Si : l...xxxx. 4. Ri f u ibli ic. Bfili l Ä u i l c i föy i l? Bl i lif i i BG PG Vl! Bl S 4 15

9 Pii B A: M i S H Micl MALMÖ S ucl lii fö l E ucli l c ii i u u c ly, l c i fö. Å Hb, ul i Ä c i fö ucli l i föbuyl, fö i fö S ucl fyf c fu lii fö l. V ii b fu ii u. Vi i lj i i fö c u i i l. Fö i fö i böj ly c ffö ly f lj. D c ii i i b ly l, u öi, b i c li iföi. Vil f u i S c il f i fu f lii? Ä i i ii y c. Hu ii i u c i f? N bö Å Hb i i föbuyl c i fö ucl ii i S jl, ii? S li i ly föi. I b i l u i li u lj. V l xli bö, l. D ii i u ly i f lj i fu lii fö l ifö Fö i i S fu ii 8 j fö lu, u l öjli l. D ii i l fö f l S u ff fö iu b ul i l ul u. Vi j l u il fi i l c y i il i. M li ii iu föi fi i lf bl u i fö fö lii. F ful, c. Rul i ii föbu ÅSA HERBST ANSVARIG UTVECKLINGSOMRÅDE ÄLDRE Vi u c ucl ii? K Å E ff fö i u 8 j l föbuli i Mlö. V liu APRIL M i, u j ul 5 IL ii 26 j if IL j, fu b 27 j 30 IL i fö ö i 2 jui ODERAT-INTRO, TRÄFF fö y l 2 j i l i li 6 jui i il 7 j föbuyl 11 jui föbuyl 8 j ii ucliff, jui ul Föbuli lö 13 jui ilb i i 8 j ifui 15 jui iyl 9 j u jui ifui 9-10 j ul 20 jui i 11 j M i ff, l 22 jui MIDSf j i 3 juli M i, l 12 j föli q, 27 uui föbuyl Föbuli lö 28 uui BL 3 i bl 12 j i if, cl 18 b RIKSDAG ö 14 j lililii ucliff, 20 b Höbu Föbuli lö 26 b Rifui j i lifi 29 b i F y, lö 17 j ii ilf

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

Berättelser om mod. Ansvarsveckan 2013 Ekumeniska Rådet i Finland Tekster Timo Virtala, Jan Edström och Anna Hyvärinen. Bild: sxc.

Berättelser om mod. Ansvarsveckan 2013 Ekumeniska Rådet i Finland Tekster Timo Virtala, Jan Edström och Anna Hyvärinen. Bild: sxc. Beäelse o o I e lje eäelse öe v o äo so e öj s e pssv på el ccepe e so e se el oävso e ö De v jo åo vslöj se, ä ll oävso el p ä De l vål, åo, o el es öj osåe Bl: sxc/co Asvsvec 2013 Ee Råe Fl Tese To Vl,

Läs mer

1 14: 9 1-1-3 Nyg Pa U 12/4-6 3/ 2140 0 uag c c 226 20' 2 14: 8 0-3-2 Sve He Sä 1/6-3 1/ 2650n 2 20,1 c c 152 15'

1 14: 9 1-1-3 Nyg Pa U 12/4-6 3/ 2140 0 uag c c 226 20' 2 14: 8 0-3-2 Sve He Sä 1/6-3 1/ 2650n 2 20,1 c c 152 15' HG150707 1 V4-1 Hotings Åkeri AB Hermann Hotings Kallblodiga Vandringspris Svenska och norska kallblodiga högst 250.000 kr. Lopp 1 Hoting (Hg=37) Ti Auto 2040 REMKVIKK* (NO) -h5- Sjoner Arve (Willmann

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 25/2-3m 7/ 2140 d uag 29. 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 6/2-11 4/ 2160 0 21,2 133. 3 14: 17 1-0-2 Dju MP B 6/2-11 2/ 2160 0 19,6 20

1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 25/2-3m 7/ 2140 d uag 29. 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 6/2-11 4/ 2160 0 21,2 133. 3 14: 17 1-0-2 Dju MP B 6/2-11 2/ 2160 0 19,6 20 Rylander Bil - en klass för sig (E3 Bonus) 3-åriga ston högst 25.000 kr som kvarstår efter fjärde insatsen. 2140 m. Voltstart. Pris: 35.000-16.300-10.000-6.750-4.300-3.200-3.200-3.200 (8 priser) Lopp 1

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA N:R 10. htg. 24. 15 MAJ 1919. PREN.-PRIS 2: 25. ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA UTGIVARE: ERIK FOLKE. REDAKTÖR: NATH. HÖGMAN. Kinesiskt avgudatempel. 114 S I N I M S L.\ N D. 15 :\laj HH9. NÄR FLODEN

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

2 Trio. 1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 13/3-10 9/ 2660 3 18,4 c c 45 20' 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 27/3-12 1/ 2140n 3 17,3a c c 221 5'

2 Trio. 1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 13/3-10 9/ 2660 3 18,4 c c 45 20' 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 27/3-12 1/ 2140n 3 17,3a c c 221 5' B150429 1 Rylander Bil - en klass för sig (E3 Bonus) 3-åriga ston högst 25.000 kr som kvarstår efter fjärde insatsen. 35.000-16.300-10.000-6.750-4.300-3.200-3.200-3.200 Lopp 1 Bergsåker (B=09) On Volt

Läs mer

LUNCHTRAV. Fri Entré Gratis parkering. Första start 12:20. Tisdag 28 april - MÖJLIGHETERNAS ARENA - VÄLKOMMEN TILL. Bankod: 27 Nr 8-2015 Pris: 20 kr

LUNCHTRAV. Fri Entré Gratis parkering. Första start 12:20. Tisdag 28 april - MÖJLIGHETERNAS ARENA - VÄLKOMMEN TILL. Bankod: 27 Nr 8-2015 Pris: 20 kr Bankod: Nr - 0 Pris: 0 kr VÄLKOMMEN TILL - MÖJLIGHETERNAS ARENA - LUNCHTRAV Fri Entré Gratis parkering Tisdag april Första start :0 banprogram MENY APRIL Bistron: Välkommen! Stekt fläsk med bruna bönor

Läs mer

1 14: 7 0-0-0 Nyb In B 24/10-4 7/ 2140n 8 18,8 x c 200 15' 2 14: 10 0-0-2 Hil He U 20/3-2m 4/ 1640 5 18,7a c c 217 10'

1 14: 7 0-0-0 Nyb In B 24/10-4 7/ 2140n 8 18,8 x c 200 15' 2 14: 10 0-0-2 Hil He U 20/3-2m 4/ 1640 5 18,7a c c 217 10' U150428 1 V4-1 Norrlands Elitserie, Försök - Treåriga Ston 3-åriga ston. 30.000-13.500-8.500-5.700-3.650-(2.700) Lopp 1 Umåker (U=27) Ti Auto 2140 FOREIGN FLAME -s3- Nyberg Ingvar (Lundholm E)a 40:1 18,5aM

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

1932. 95:e årgången. Häfte N:r 7

1932. 95:e årgången. Häfte N:r 7 932. 95:e årgången. Häfte N:r 7 - 383- Bomb- och torpedflyganfall mot mål till sjöss. F lygbomber och från flygplan fällda torpeder kunna och böra tagas i bruk i sjökriget icke för att ersälta flottans

Läs mer

KARL-JOHAN byggde gård i ÄKERLUND. Den var belägen vid NILS NILSSONs loge, den flyttades senare till Långsele och blev nuv SIMON LINDFORS gård.

KARL-JOHAN byggde gård i ÄKERLUND. Den var belägen vid NILS NILSSONs loge, den flyttades senare till Långsele och blev nuv SIMON LINDFORS gård. GÅRDARNA I ÄKERLUND KARL-JOHAN byggde gård i ÄKERLUND. Den var belägen vid NILS NILSSONs loge, den flyttades senare till Långsele och blev nuv SIMON LINDFORS gård. Han byggde också en gård där ANDREAS

Läs mer

Vi Tippa. Nästa. 5 augusti. utkommer. Tomas Tunika tar hem titeln. Uppladdning inför 2015/16 avspark 8 augusti. Fotboll & Trav.

Vi Tippa. Nästa. 5 augusti. utkommer. Tomas Tunika tar hem titeln. Uppladdning inför 2015/16 avspark 8 augusti. Fotboll & Trav. Vi Tippa Fotboll & Trav Grundad 9 ISSN 6- Nr 6 l - 8 juni 05 l Pris 5 kr inkl. moms Ings Milner Depay Sommartransfers Uppladdning inför 05/6 avspark 8 augusti Nästa Vi Tippa utkommer 5 augusti Tomas Tunika

Läs mer

S~ UIND ~ 1- ~ -4, 'ORGAN YÖR~r;J.KA~SIONrn I' KINA:.. *~ "r. Jl~ ~ : :Xl3~01!SWNINGEN. ~,~ c {(~ -~

S~ UIND ~ 1- ~ -4, 'ORGAN YÖR~r;J.KA~SIONrn I' KINA:.. *~ r. Jl~ ~ : :Xl3~01!SWNINGEN. ~,~ c {(~ -~ . N:r 13. ARG. 34. 10 AUGUSTI H)~9. PREN.-PRIS 2: 25 :::; I=. o [ -..f. -

Läs mer

Ut i Skåne. Din guide till. strövområden

Ut i Skåne. Din guide till. strövområden Ut i Skåne Din guide till strövområden Titta in i våra 19 strövområden DJURHOLMEN KRONOSKOGEN VEDBY GRYTÅSA MÖLLERÖDSJÖ VEDEMA BREANÄS KLÅVERÖD FINSTORP BOCKEBODA FROSTAVALLEN FULLTOFTA JÄRAVALLEN FRISEBODA

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

4/91. Nordisk Papirhistorisk Tidskrift. Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. ~~'t INDHOLD: nd för pappersser

4/91. Nordisk Papirhistorisk Tidskrift. Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. ~~'t INDHOLD: nd för pappersser Nordisk Papirhistorisk Tidskrift 4/91 Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. INDHOLD: \.. \ \. \ \... \ 3 Tildeling a 4 Glimt 9 ~~'t '\ nd för pappersser ett stipendium Utter:

Läs mer

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1981-10. Projektuppföljning. -erfarenheter franbyggande och brukande

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1981-10. Projektuppföljning. -erfarenheter franbyggande och brukande Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information 33 1981-10 Projektuppföljning -erfarenheter franbyggande och brukande v BYGGNADSSTYRELSEN Tekniska byråns information. Pro ektu fölning Denna information innehåller

Läs mer

ljisll'iklell s sl Jll'el sel'

ljisll'iklell s sl Jll'el sel' ljisll'iklell s sl Jll'el sel' H e l siily/o/'.~ (}Ylllllus l ikdisl)'ikl: ordf. Birgit t a P ennanen, v.ol'd f. ~l on i c a Björl

Läs mer

Bilaga5. WindPRO version 2.7.487 mar 2011 UtskriftlSlda 2011-06-1514:06/1

Bilaga5. WindPRO version 2.7.487 mar 2011 UtskriftlSlda 2011-06-1514:06/1 Ijekl: _Åmål_Fröskog Bilaga5 WindPRO version 27487 mar 2011 UtskriftlSlda 2011061514:06/1 Anvåndarilcens: SE100 26 Stockholm Per Edström / peredstrom@swecose Berlknal: SHADOW Huvudresultat eräknin : 2MW

Läs mer

Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är 1912. Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri.

Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är 1912. Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE för är 1912 tm Landtdagens Bankutsktt. H ELS IN G F R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. I Pä det eknmiska mrädet har under 1912 i allmänhet rädt ett

Läs mer

Ilii:,.j.ir, Heclen.rind j Ja'n irlandska sagor: rtlr f ds jijns. saela

Ilii:,.j.ir, Heclen.rind j Ja'n irlandska sagor: rtlr f ds jijns. saela Ilii:,.j.ir, f'lasjon, son figiter i nordhiirnet a./ Jd.ntland (en liien del av sjdn fa]ler inon ingemanland), iir niistan f en mi I J.5.n6. SJdn avliruler genollr IfAsiden tlilrfjiill. s jbiilven ocir

Läs mer

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner.

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner. 1 November 2010 Priser och villkor DB SCHENKERparcel leveranser till företag DB SCHENKERprivpak leveranser till privatpersoner privatpaket Innehållsförteckning Sida LEVERANSER till företag (B2B) Parcel

Läs mer

Tipset Gardera Skrällen V64

Tipset Gardera Skrällen V64 Vinner som ett Scott Mycket svårlöst omgång och vi tror på hög utdelning. Vi använder ett singelstreck på systemen, norske Rigel Scott. V64 1 Turordning: 11-12-6-1-3-10-8-9-7-4-2-5 Tipset 6 Star Advisor

Läs mer

1 14: 0 0-0-0 Gös An Ö 16/3 -k 1/ 2140 k 20,7 - - gdk. 2 14: 0 0-0-0 Lin Ni Kr 6/6-7 2/ 2140 7 19,3 c c 774 20'

1 14: 0 0-0-0 Gös An Ö 16/3 -k 1/ 2140 k 20,7 - - gdk. 2 14: 0 0-0-0 Lin Ni Kr 6/6-7 2/ 2140 7 19,3 c c 774 20' KR150705 1 RASTA - SVENSK TRAVSPORTS UNGHÄSTSERIE - TREÅRINGSLOPP 3-åriga svenska högst 40.000 kr. Tillägg 20 m vid vunna 10.001 kr. 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 Lopp 1 Kalmar (Kr=19)

Läs mer

Tab. N:o 21. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte eller tionde år från 1810 1895 samt för åren 1896, 1897, 1898 och 1899.

Tab. N:o 21. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte eller tionde år från 1810 1895 samt för åren 1896, 1897, 1898 och 1899. 34* Tab. N:o. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte eller tionde år från 80 89 samt för åren 896, 897, 898 och 899. Antal M ä n % af hela folkmängden Antal Kvinnor % af hela folkmängden

Läs mer

Symposium över medicinsk isotopdiagnostik

Symposium över medicinsk isotopdiagnostik FORSKNINGSRÅDENS LABORATORIUM Studsvik, Nyköping, Sweden 1963 Symposium över medicinsk isotopdiagnostik STATEr!S Sir PI,...'.' 1"TITUT 1978.os -11 SYMPOSIUM ÖVER MEDICINSK ISOTOPDIAGllOSTIK 1978 "O:\..

Läs mer