FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)"

Transkript

1 FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

2 L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l i fö lyf f l b c i i. S! M följ lju, fl, bl c föii c. Vi li li l ifö lju l. M Siö i Öb. Bjubl l Fi Rifl c A B c 55 ii u c! E ii yuii 2000 i Mlii f l l. Vi i y il fö (S) fö ubb! U Siö ic c fö j b. Ai fu b iui c c b fö b lii. L l f fl b yc b i Si! Böli yc l, föl c by i i b l c, b c l fu b c cil y fii. S! Sii i i blu ifö il i f. Sil i ö l b c u i b. Pyi l ö, jlb, ui, filjli i fu. Li ö l. Vi b x u i ufö c i. D fö l ccbl l i, i c j, i bi. Vi M iii fö c y li cc i b c f c föli li fööji. Vi M i i l i fö. D i! Vi i bju öjli fö, f i fö, i fi. Fö bli öjli i bö fl c fö lyc. L bli! Iii i x f föui fö l f i ii ucli! M i j b i följ lö u i ju Fö li l i ib! I u... 4 Fu bf V j l b i c uxi i Si. Kj il c ly fu. 6 E l i Hl 3 4 ff 20 i f 18 u F i Höö fö i u ubilii Ai MKF SYD. Rö Dil Rul 7 Hll S Hll S ifö 1 j Hll ifö fö ö lfi i b, ö l cl c ö ili. 10 OPUS-y i OPUS M y i jl i ifi c u c i löl. ANSVARIG UTGIVARE L-I Lju GRAFISK FORM & LAYOUT Mi Wii Ll LANDL VISUELL KOMMUNIKATION L-I Lju Föbufö 12Siö i bil D li Siö. N 1900 f l l l fö ii, il c u.. 13 Si ii Si f y ii by f i- föbuc föii. Pui A Mi Mli Föbuyl b c i lii ucli. M ifi f u l li l f i ii. T i ff c föl c i c bi i f b. F i l bu i fö b f lii c u c i ubili i. O c fö föbu, bl yic iil fö i- c il. Föbu 17 il D 17 il föbu i Höö. K föbuyl, föic fö fö iföi c MUF-föi iiyl fö MUF S. Föu blu blu fö 2011 c föbu i uif blu iil fö l i i c i D ul iil föbu N Ril föl u lyl i i fö ii lö f j u, fö MUF c Mi. Ofö u föbuyl. Ny i föl l. N ul uilj fi i il ul i i b l, u i l S. Ri c c ö li fö b li i c i ö i l. Vll c fi l, ci ii. Fö iil i Ri fi li fö föbu i i. D fö li i l i ii, l u föbuyl fö fö ié c f j u i. D föl u ci fö föl, l b. I fu li lyi c ié l ö i i b yi c ii i. Tiubili D i jui ic öii i iubili u. S yiié, b föbuyl iiu, b ui, iju c böi. D yc lj l i 85 ö, il fö. D ö f l S c i bu, l c ii i i. A ö 30 yc i c bjui l. Ubili i i j c f i Ä i ubili. O u l i x i ii. Sluli iui fö y l u föbuli i Mlö 2 jui. Iui i i i li y c i f iui i i, ul lii, ii c u i. Ny bu Fö i 2014 u lfi f cl bu i, yf föy, fö c ucl lii c ful f fö i Abu l föl i fi lii fö fl i b, y lf, Si ffli fi, l b b öjli i li, l Si, y f l c b c b fö iljö c li. I bu fl i i l. D M Pl, Å, c Pic Åb, Ö Göi, b Vl b l, Cl J S, Mlö, l i Hl Si Aj S, Mlö, Ub Wi, H c Micl Si, Sff, yl f u B b. D öi u A fö i c fu yli Föl fö li c b. Ou V y i Ou u jö c l i M öjli bli l. Ou iucli u i Fi Cl BBS M. G Ou bli l l ifi, c uic. E fui ui i u u c i föi i Ou fi i l. DANIEL RUNEMALM PARTIOMBUDSMAN Sib i TT Ulic F Sc, Å Hb, Kl G Höb, Uli Hiff, Ci A & Dil Rul UTGIVARE M i S H Micl 9, Mlö Tlf: TRYCERI & UPPLAGA Tyci: Exii Ul: 7800 PERIODICITET & NÄSTA NUMMER Piici: 4 u N u Bl S u 28/ OMSLAGSFOTO & FOTO SID 1: DAVID HALL (DPG.SE) Bl S 4 3

3 j j V j l b D fö j fu b 0-7 c i fu f ö y b. Vi u f i, i ucl lii, i ly c i l. Fö i fö i böj ly c i ly i fi. V j bli yli if löl c y jf. iui: li Bfi i S Bfi ö i Si. D i R B i yli ublic c bu bfi u 1990-l ö fö uli 1997 c f i f i 2007 fö i ö i 2009, ii f. Ä f ii, bl Fi Rifl ii fö i i ii 2009, i u i. Fö f R B i f fiix u f l l i c fööjiö. L i Sii Clby c bi i il iibl i c uif b,, l. Fööjiö li fö c lif i i. S l bfi ö i l. (17,5 c.) D b fl f i- c uflyi föi b. Ic i bl c. Mlö c L u i l l ö bfi, 33,5 i 24,6 c. Ä Bulö, P, Hlib c Bju fi li ö 20 u ö bfi. Si i Mlö i fi, i l x. I R l l fi b 64,3 c Mlö ilj c u i f b Scl c Göb i. Bfi ö i Mlö f i c i 33,5 c I Göb c Scl i u ii f 20 i 18,7 c i 21 i 15,3 c. L c Kli fi i l li, bl 20 u l bfi. Tli u i l f ii ucli c bfi i u i i c. Fö Ny M j b i b i li. D l f ucl i i c f i b i. Sii j i, uif föui, f lii öjli f i li. B y c ucli böj i filj, u filji u. Föui i ö uxiljö iiui föl c ul l yc ii. I jföl l b c u i Si y li. L ö b li i lf. V j, il, i j i fui c ö lj b. Kj l ly! Syu, c ié l u ö j u 9-18 b. S DU c i föi l i j! Gö öci, bö b i c/ i. B l bui c öc,, yu fö l. Vi f u c i öjli ly b c i fö Scil ö l c i u i bu 1 j. D i l 2014 föf ö. Vi bö l i lii. Kl byl fö il blii ii. Sii i l i by fö lj i c f c yfi. T öjli u j c yfi c ö. Ly y c ö lj. S j öjli ly i il f lj. U fui l fö ö ly bö föl, föi c ii ö b f 0-7. D l i föi c fuiu ö ii Ti! K i i u il. K fi ii uyj ju, i xl,,,. P u i ibl l i ifi ii f. Kji: 1. Gö flybl i j c l u i i li fu. 2. T ii c l flybl/fl i bl li. u i. Ef i j i fö i c j ifi c iii, li lii i wbb-tv c il fu. E iiy öjli i ufölji fi c. P y i Ou c fi ubilifil, li c iii u ju i j c i f c öjli lyf f ii. P ö i fi jl c l u iwy ifi, b c ul. Hö i i föbuli fö b f iwy c jl. Glö i b l u bil c i c ié f j jbl, u i j... Ni c f jl ö flybl j, fi j. 3. L cyl/bil flybl. 4. Bju i i i föl i b i xl b i fi, b i i i. Hl b i fi b ié l u flybl c ibjui i ö i b l. 5. Bö föl fö ly b föi. 6. T iiii i b. 7. Dl u b i b. 8. A fi fö b ii f ifi f l u bö ö i. 9. A iu c bju i. K i j i i. G b M- u fi fö! Ny bu fö y bf E il bu b bl cilföiii Ulf Ki c ul A J f Hlib f iyl u ucl Ny y bf. Abu b u b i ö fl lii c föl l lii fö b. - F ö b ii c ii. B fi c j l ö f i i u fö l föl i y blii, A J, l i y bu. Fu i b li li y b. E ii uu i fi i b li b, föui c li. Abu il i fy l: Föl B f i Bli iljö B x u i ufö A J ul i Hlib c i i bu f y lii fö b. - Föl fö i b ux, y c l. M fi. S i uci öjli U fö c i ucli Ci A u i S fö ii, ubil c jl föi uclib. D f u c. T c ff Ci c i lii uclib. H i f bö i bl f uföljibö fö u l i i i b c. Följ fi f ubili i: Iii c ucli - Gföö, li c j - Lyubili - Syi Ci A b lii föui öjli c x u c f fufölj i ö, f A J. Ab l i c li i u fö M f föyl. Gu b l ö, ly c ili. - J f böj b c u fu ff i jbb i ö b c u, föl, i ii, cl c föi. G ly li ö b, j j f i b ul i bu, lu A J. H u fui, yu il i f ö b c u, A

4 i Bl S E l i! Hll S fy 1 j 2012 Hl 3 4 ff 20 i f 18 u F i Höö fö i u ubilii Ai MKF SYD. Ubili fö i i l i S c u fu Eu c il Syf l fö i i S u ö u fö uby f i fu ö l. G ubili i by lii jlfö ifö l. I i i yf c ubili i ucl M Ki i S fö fi. Ai MKF Sy i f l S öjli u c by f. FOTO: HANS WALLMARK D li bli i fö ö u F li. D u li bu c i liö c l, i f l c b fö i lii. D fu i ifö ff, ö u i, ii. D u li c i l. D i lucli ö i i u y icli u l ll c b lii u. D ibl c u bl f i l ll l u l, c i. E löi bl ifööji il, i iföi f ubili fö y l i c bli i i M c ub lii u f l E föi ö ju Ku i Hö f c jui 2013 böj l iubili f i 6 3Bl S Vi f il ly i bi i Gui Sjöb u Hu i i fl i i l 2014?. Fö M l i fö, i l 2010, l i lj i ö, i fö bli yli ili li. P c c ii ö Gui i ii u c fi D j i i Ku il. A Sl lii i Hö c i uli. - S u u i ff i l f i l. D bli l 14 if. Vi u i blu u i fö ubili l i c cil i E c l föiyl u, l l i b, i xl, c b. Ty ju y i Hlib Dbl, A Sl. T Ku il i u i lii fu ul f c i i bö il c i f. Ril H W l i, lii c b cil i i u ö. Kl i yf uiiiuli fö fö u i i li ii i li iui. Lif Mzi Ni, lul, iuc fiy fö f iiiu ucli. Aly fö c l i u uföljil Lif. Cl J S i i Ri S i uby fu l- c ju i bl l ii l c l. A i! Nil Wy, lii ui fiii A B, ö c y ffö lyc yc ö i bili c. Mi jö i uyl fö i Höö, A Pl, c y, Pi Kiul, Riyl fö, i i l j i lii b c ui l. E u fic fl ö b i l ii f. D ii b l, i l i l uyc i ui bl fi l. Li, ii c. K, u j ii u lii i. ULRICA FORS STENMARCK ORDFÖRANDE MODERATA KVINNOR I SKÅNE Kil x Hii il i fi fl l ubili c f u f l. - Vi f l bl i icli y c i i li, fö i il f b u ö i i ubili, A Sl. E l i f ii ubili i i l yc iuil c b f lii c i b fi i l-liui. Dfö fi ifö, fy-f i f bl c iu lii c b lyf f. Hll S ifö 1 j Hll ifö fö ö lfi i b, ö l cl c ö ili. Bl S i i i bcl bu i Hll S c l u uf fi bl. H i lfi ö? Bl fl cl? L il c f! Bu T by l böj E lii yu i l fö uib. Syu b lii f j i föu Scil c M lii. F M Hi H c Cl J S. D b uy i Vl S uiu föl i y- c i i uui Ny i I ui föl y y- c i f bli i, uj bö. 80 % i i f y, ACG, b l, ö, c i li ici i. Sju i bö u i. 20 % i i f cii, CNI, b bl blö, i c ubilii. Hll S 3 Hll S fy 1 j 2012 c i M c y Flö i Ri S fi! U c 17 c 18, f 23 il i c 6 j, fö fl ii u i l S fö u. Ri bö ll, ff, bil i. H u xl u b ll i i ju i u, ö i i Uli Hiff, lii Ri S, Vil ui ifö? D ui f i y li ili, fu l c i, fu i (bö) c i ul, bi fö c ii bfli, ii c ucli, fö lii yi föui ilj i c öjli i lfi fö i. Vil l f fö Hll S? D öi l Hll S b, fi fi c y ö ul. Hu bl uf? Si lfi ö! j li 500 i i i cl Fl cl! F 123 i 141 cl. Tili ö! Fl cl - c lö. S b i i cl i i il ö ili yli. Al lbö ö! c fö lu (öi 5,8 c) O l: - Höl - B - Hll S - Kii bi - Mulil bli - Möl - Gi Vl ifö: - B- c u ( blu i Hl- c ju 23 il) Uiu u l: - Tli c cili, ibu/b, bilii c öi öju. V c ful M lii i lilif Föbuyl i S, i fl if, li u fö lii ucli, lili. Lili yc b c iföli i fl. D i b f l i ff 14 j l föbuli i Mlö. T u ff l u 2012 c 2013 fö uf lii c ii i Föbu 2013 Vi u i u c l i b, föbuyll c i fö b, A FOTO: Ulic Vlb

5 l B blkåne S F U M V A Uf bl. i. l c ö yc i 75 i Rifl, u i i, F c i i i jbb f i i u u N i c i, i uf i i l f b l i l. H i u ö 5 7 j f bb i l. M j 5 l i. 7 c y i J. b i l jb i Rif 75 i jl ö F. i b b fi i j i, öjl ifö fi föl u :, i 0 S y u i i, i fö f l f l. Vi D i il c i li li l? i fö.. Vi i b. f.? i i öj c bli Fö fö l l c yc l i fl i i Rifl lf i i. i l i i... i fö i i ufi i l J, i f f i u li fl ö i R Fi i ö yc Fl ö x i i y i c K fi? i, Ex l. b f f l l i l i A l i i j A y u. Fö y. T Fi i i i l l M.. c l lili ii. i, l li i fl u i fi y T f ic u, i fö fö f l: J Rifl l Dfö c j. i l ii 5 7 i i l f I i l i i i li c li i. O i i i jl ö. y i i Liu liui M Sl u N l M Slu b. K c A l ii u ii, u Fcb u ö u l fö i fö MUF. Vil u l i ly il l i. i fö? Dfö l ö ui A b ö if. Ef l ö uli : uu. Hu u, cil i l l i b b y. O i bli l lif b i i i c M Ufö i i l j, bu ö, i? u bu u l i. Ju fl S föi MUF i i M Slu ii i,, fl bi il l fö b l c ö l. M, Si fi. Fö ö i i bö. Exli li i i i y l c f i i l. lii T i, u b l u f, i i j i. j 14-i l ö l l c i bl Bl Bl D i c Sy. M bi y i ii iél l il l fö,, j l l l u 14 u i i. Vi u. il l i l MSU S y i i, j c P ii fl ié u i L bl j l bli b. U u il l j i M i i MS U UF S fö j ié i i. K i, u i i. Du bl ii fi j il i fö! iu ö j f u il l Sc l c bö Ri. A f j Ei Sjö c li il l. O l uu ö i j, l LEDAMOT MSU-KO lii u MMITTÈEN i. M Su Lu flö u, c li u lj i i ii i i ui. O i lj i i i i i lj Lu. T ii f fu ö f, c i i l ö li i i. D y li bl, c i ö i fö i. U ö l y l fö M Su Lu Uii, c j öy l ui föui ö fö i ö fö Lu i i l c u. I li i l iff f i, l ö f c uö i. Vi bl f i y j i l, il yl li iff i li. Vi i i b i bu i i il ölj i l i f i. O M l bö l i i i, c l bl i l i li ié. Si u f y, yc fi b u Al li ö. Vi i f i lyf f bö S i u. S f i i f li u c yc c fö u j ö, bbi c fi bl f f li ii f. Dul Gjl Ofö M Su Lu Uii

6 fi cl & u Bl S Fi Cl BBS c - M uiiy c i Ili y Ou: Nyli M y i OPUS c ö l Si u böj y. M li följ ifi y c ui i u. N i Fi Cl BBS, il u y fö ifi c uii. Fi Cl BBS fi, i u i. Fi Cl Fi Cl-M il- c fy c ö l l. Sy ö fö i ci H u ic c il f. I Fu fi ifi, ié c. Du jl följ c i l i b c iui. Fö lu i Fi Cl-M il l i i c i, c lu i i wbbl. A (Fi Cl-li) c bb. Fö l i c il böi c u i i. Du c c lö u l i i li wbb. S l i u il böi ö u bl i iui. D böi f u föbuli. Suf ö Fi Cl-M i i IT-u i Scl i Fö l i i wbb u i il../li. S u c bö, l c lic l S u?. Fö l li i i, jbb l, i./wb/ ficl. Vlj f l li ö i iy (Wiw Mc). Glö i i i fc.. c lic i fö ili! Fö i ufl u l li i. O u i i, i c ö O x FiCl fö i li c l. Fö ilf c ufl ö u O x cil fö i li. Ef ii i lf l ö c i i fc... S Ou ii u: S u i i cuiy: 1. Pli fil Fi ö u i c y u lic i (T T). H bl, u c i i. 2. Pul Fi i u u fil c i ju u. 3. Cuiy H fi Cuiy jl u c u l il fi i j Cuiy. 4. Sö f, cuii, u, il. 5. Bi i Gui Sjöb bl Fi ö u i ö. 6. N Fi u Gui Sjöb bl. 7. TAGS Vi i li ö. 1. Ny S il I Cuiy: Ou 2. Du, l u u i Cuiy 3. Wii Fb 4. E il I cuiy OPUS M y I c ili fö l Fi Cl-, li bi. D ili f wbb l u ii c b uf i w.. c l i iliuif f Fi Cl. I Ou l/ c l fö ö i uui c/ i blil fö. D c följ i bö fili c lic följ. D l i i Mi u i l i ö. D i öjli c. E b l i OPUS c u fu i Cuiy Vl. Ti fil i lu c. Bö Cuii Siö c Si, fö u u b u c wii. 5. Fui 6. Cuiyifi 7. S bö 8. T

7 Siö Bl S Siö i bil D li Siö, ic i Öb. N 1900 f l l l fö ii, il c u. H Siö i bil. P. c ly Fi Rifl c A B l i i, l S b c yli buf i E b fö c i. FOTON: M Ny iiu fö M i S Ky Kyli u, li i u f ö 2011, blu y iiu ifö yl 2013, u fö iiu. Kyli u ii fi iifi M i. D y y iiu Bli li. M fi öjli y l c i bl i i i b fö S y b c i i ilii bli y. N i c i l i u. Kyli u l i ö i y /Mi l L uif i Kyyl, li Kyi, y iiu i S y. Aö i fö u iiu M Slii f c yl 2013 by i Bli li. N l iiu i fö l i yö, iffui c föli. V i i u i S y l fö M Slii i u. S yi- c iil fö Bli li ii f u. D u yli u fic i b f c f u fö iiu. Su i i c, uif, j l jui i l il x i iljyi fö Bli li. Vu u blu u c fi i OPUS. I li, u f u, yli i föli S y ffö y. Su böj b li i c i fö f i lu b i. Vi Ki if i Scl 12 j b Bli li f. D f Bli li fö fö Kyli u, A Luqui bil M Si i S f y bi Rilij fö i M Si i i f M Si 2005 c fi bil i i y l. Rilij by M Si föbui c i i f i- föbu- c föii. ic fö yli ö fy lö. D yl ii c bu i i b föbu c följ i föbuyl. Si i lbi b i f lö föl i ii c bu. Si u lbi fö iö fö l. Föbu fö M i S li uif lj ii j. D ii ii l M i S föbuyl, c ii ii fö ii i föbuyl. Si i S b f c 33 u i S c ff i. FOTO: A Luqui yli f bi l M Si ii i S. Uö öi bi fi i, b f c S 33 u i l bu. Pxi ii i i c uföi ii u i i, ic i föi. Si i i ö yli c y. Vi öi, uö l bu, j u ö. M Si, l c iii f i. Si, i fö, l fö i föbuyl i b föbu li bu f. Ofö i föbuyl i. Si lö i, bju l i ii - c öö li l i föbu. Si l i i fö c f fö i c f M i S i li föbu licy. Abu l fö c f uif l fö iö c i u. Abu lö c ifi f i u i föi c. Vlbi c l Si lj i fbui, föbu u, iiu c bu fö i. Abu b fö c Vl ii j b i li föbu lbi. Vlbi i ii i u f i, li u iiu fö i. I xi bli i u i fö ii ii c l föbuyl, c u i fö ic fö bli fö ii. Föbu u. R c föl i föbu li l i M i S. ii i yl ö c bu föbu. I öi lj bu i föbu iföi ö. D bi f föbuyl i Kl G Höb Vic fö i S

8 i All F Il Aluiföli i fö Il i EU böj 2010 c f l EU-l i fö lii lii i il i fi EUl. M u Il iu li ibli i b, i, luff, c fi u i löi i ifi. Sluli bi Il lf bli EU: l föbju b lf c l lfu. EPP, iu M iö, ö fö lui. Vii l i Kli M i Kli i ö 4. Ti ö l yl f fy ii, l li. Kli u jui ll ö f c böj l fö l. S ll jui c li l. D i u. Följ x l i ii: Syl l fö l c yi. U li lö c u li i il yiii fö. Ml i 180 l 2014 c i b li. Nyb Vi u S c u ju u? Vj c yb ifi, ibjui, lii ifi c i fö i. Vi u li, il i c - i l u i li. Mli S c ib y bö fö l i M. S y l i i ii f i fö i l c i i fö f f. Dfö f y l i c f blii l lb i föbufö L-I Lju c xl Bl S i ii i uif i i föifö. P i l c l fö y l i l i M. M-i Lö 2 jui fi öjli f iui i M i f l föbuli i Mlö. Iui i i i y l i M, lii, u i c u föl. M ifi iui... Ny iil fö Eull 2014 i b l i i, i c u, u c i Eul. Ifö l y iil i. R i ö l i iföl. Df l i il/j 2013 li l föbuyl c föifö ö. Sjl ii, ll, i ö Ex u fö i u i f. HITTA DIN ORDFÖRANDE Föi/KRETS Ofö - Tlf Bju Bil OlSSON BöA johan larsson BulÖV Sff Kw B-BjRE P HölUND Fölö-REVIE Ci NORDIN ElÖV Cii MlINDER Hlib CITY Mi Wibu Ki HELSINGBORG Mi-Filb Mu Rb HELSINGBORG M Mi johansson HELSINGBORG N Pi BNER HELSINGBORG RAUS Kj MöER HELSINGBORG Tb L BjERNE Rybc-MÖRARP H b Bju-VANKIVA B TROEDSSON HM P H-FARSTORP E Söl-T Rlf TSS TyiE johan BlUND VijÖ K ö Kuby ö HÖRBY Vc larsson HÖÖR Bjö ANDREASSON KlIPPAN H-Bil Sicli Kii C4 Mi Ml S Kii NORRA Rlf LiTER Kii SÖDRA B MlIN DbA Syli OlANDER HUS P KliE Cl Libl landskrona Ccili BRORSSON L-BjRRED Mz Zci DlBY louise R Wib ENARP Ri ANEHUS lund U Slb Sö SANDBY ÖRAN VEBERÖD Kl b MALMÖ CENTRUM T PETERSSON lö HUSAREN Bil ElUND Mlö HuS-V Sli Rb lenir lö limhamn ÖRAN Wib lö PETRI Tbjö T lö Sl P lö Sö-OxIE U HANSSON MALMÖ SyST Ril SlEKER OSBY Pu PlANTMAN PERSTORP P BORRBY P Ei PERSSON Kii-GS H SIMRISHAMN S Sjöb-BlENTARP Bi lundström N c Ö F Gub J SKURUP A STAFFANSTORP Cl SONESSON SlÖV Olf SlA Dil PEDERSEN BRÖSARP A OlUNDA lena BERNDIN Tli Mil BRORSSON Tb Ulf Bi Vi-MNSTORP Ci WUTZLER Höi Mil SlFORS Sö-FlSTERBO A YSTAD Ry NilSEN STORP Uli DAKOURI AuS Bi-I TINNERT BKRA B Sl Hj-TSTARP M Mu-LjuBY Dil jönsson ÄM Elib S Kub ÖjuA Hi HAMMAR Ö GöiE Mil Kifi Föbu- c li Mil larsson CHEFSOMBUDSMAN L johansson PARTIOMBUDSMAN Dil RulM PARTIOMBUDSMAN A Mi MlIN Mliii Mic AjDIN Aiii c i A Luqui OMBUDSMAN Ci ANDERSSON Ucli Cli Wl Obu MUF S Ai Bi Obu MlMÖ Mi El Klii Ä Obu Hlib Vl i M i S! Föbuli ö i c f V uif : M i S H Micl Mlö Tlf: E-: Wbb: Ny l Fö i bli l i M lif fö 100:-. Fö bli l ö följ : 1. G i c l i i. 2. Ri Mlif i f...i lfi. 3. Sic i u i...sms i Si : l...xxxx. 4. Ri f u ibli ic. Bfili l Ä u i l c i föy i l? Bl i lif i i BG PG Vl! Bl S 4 15

9 Pii B A: M i S H Micl MALMÖ S ucl lii fö l E ucli l c ii i u u c ly, l c i fö. Å Hb, ul i Ä c i fö ucli l i föbuyl, fö i fö S ucl fyf c fu lii fö l. V ii b fu ii u. Vi i lj i i fö c u i i l. Fö i fö i böj ly c ffö ly f lj. D c ii i i b ly l, u öi, b i c li iföi. Vil f u i S c il f i fu f lii? Ä i i ii y c. Hu ii i u c i f? N bö Å Hb i i föbuyl c i fö ucl ii i S jl, ii? S li i ly föi. I b i l u i li u lj. V l xli bö, l. D ii i u ly i f lj i fu lii fö l ifö Fö i i S fu ii 8 j fö lu, u l öjli l. D ii i l fö f l S u ff fö iu b ul i l ul u. Vi j l u il fi i l c y i il i. M li ii iu föi fi i lf bl u i fö fö lii. F ful, c. Rul i ii föbu ÅSA HERBST ANSVARIG UTVECKLINGSOMRÅDE ÄLDRE Vi u c ucl ii? K Å E ff fö i u 8 j l föbuli i Mlö. V liu APRIL M i, u j ul 5 IL ii 26 j if IL j, fu b 27 j 30 IL i fö ö i 2 jui ODERAT-INTRO, TRÄFF fö y l 2 j i l i li 6 jui i il 7 j föbuyl 11 jui föbuyl 8 j ii ucliff, jui ul Föbuli lö 13 jui ilb i i 8 j ifui 15 jui iyl 9 j u jui ifui 9-10 j ul 20 jui i 11 j M i ff, l 22 jui MIDSf j i 3 juli M i, l 12 j föli q, 27 uui föbuyl Föbuli lö 28 uui BL 3 i bl 12 j i if, cl 18 b RIKSDAG ö 14 j lililii ucliff, 20 b Höbu Föbuli lö 26 b Rifui j i lifi 29 b i F y, lö 17 j ii ilf

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

- i FoKus aktuella HäNdelser mission reportage undervisning bibelnyckeln 45 Kr

- i FoKus aktuella HäNdelser mission reportage undervisning bibelnyckeln 45 Kr - Hll f! Mi i i G i FK Kyö i Nic Kll HNl N G l l iin Mö li öl p Vi fi NiNiN Bil i ilnyckln 45 K MSLGSBILD: JESpE NE - Hll f! Vi ll i ll i l ll f i i c i ll x pp ill, li Ki. Mi i i G I FOKUS Kyö i Nic AKTUELLA

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Hög kvalitet och bred kunskap

Hög kvalitet och bred kunskap 1-2010 Hö li b u i 18 19 Ku u fö uff iljö i 3 6 iåll Pii å å Väl ill å fö u i. S li i y bä. 2010 fö Wiüll l böj y ii å u ä u i iui. Vi ä ö ii å u i å y j å å. Däfö y j ä fi ö ii. Vi j i ii å Wiüll ibä

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag.

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag. 70-åi kp fö hj- ch lujuk villk 4 Fö i vl ik få bil 5 Vå: i lklii f fö i i Sö I! wbbfu Sc- på v på få 2 fö Epö öv Sy Möllvå 3 lii Mlö i föli ff i Sfi 6 7 lkl Möllkö på v i Afik 16 17 i IT Fi-IT v ch l Liux

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara N KLUBBE Nr 205 TECKNINGAR Ki Pll brär o vr husdjur! Nr 204 Till åls! Tyvärr ås j o d råi yhr. D ur v REDElubb vr d sis. Vi hr i öjlih ryc upp och sic u REDE-lubb hl ris lär. M OM du vill forsä vr dl i

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

roslagen Entund för dig

roslagen Entund för dig E fö i Ihå/C F f cpii ph 4 Få ö i ö/ f f i 6 M fci Wi 8 Ub Jå/W i xy 10 c Kh!/q Kh! 12 åi/mic chip 14 Di-Mc/Di hb 16 å/lif f cw i 18 L Vii!/Py bi ii! 20 K-fi/Cw fi 22 Fi f/pcf f 24 I h wi i R Hihih i R

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Linjebeskrivning. Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar mm

Linjebeskrivning. Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar mm Linjebeskrivning Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar mm Km Bansträcka Plats 534.544 Hässleholm (Hm) Bansträckan Hässleholm Malmö C Tåg med udda nummer Avstånd mellan st km Signalbilder,

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

A v a n c e r a d. k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g. f ö r. h u d f

A v a n c e r a d. k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g. f ö r. h u d f A y N - V H ? O x D y y B 3 0 D M y V - F V j? V j F K j DFTM -? J,, DFTM y B j DF TM H T M AB N Sj 56, 506 43 B T: 033-78 59 00 E-: @ www M j Hy V y y? DFTM y j 3 D y DFTM B y D -, y, j, S DFTM 1 E

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

MODERATA UNGDOMSLISTVALSEDL AR I SKÅNE TILL REGIONVALET 2014

MODERATA UNGDOMSLISTVALSEDL AR I SKÅNE TILL REGIONVALET 2014 MODERATA UNGDOMSLISTVALSEDL AR I SKÅNE TILL REGIONVALET 2014 Ungdomslista valkrets Nordost 1. Erica Buneck, 27 år, kriminologstudent, Kristianstad 2. Ludvig Ceimertz, 22 år, soldat, Kristianstad 3. Kenny

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

³ «±³ ±² ±¾± ² <¹¹² ²¹ ò Ó µl ÚÓÍó ² <¹¹² ²¹ ïí ª;² ²¹ ò

³ «±³ ±² ±¾± ² <¹¹² ²¹ ò Ó µl ÚÓÍó ² <¹¹² ²¹ ïí ª;² ²¹ ò ÛÓÑ îðïí Ô< ³» ¼ èóîì Ê< ¾» *µ ²< ر ² ¹»²±³º* ¼»»µ²± ±¹ ¼ ¹ Ô< ³» ¼ íë ÒÎ ë îðïíñ ÜÛÔï ÍÊÛÎ ÙÛÍ ÔÛÜßÒÜÛ ÚßÝÕÌ ÜÒ ÒÙ ÚJÎ ÓßÍÕ Òó ÊÛÎÕÌÇÙó Ó\ÌÌÛÕÒ Õò ÕÑÒÌÎÑÔÔÛÎßÜ ËÐÐÔßÙß îð ððð ÛÈò ïííîóð ³»¼ ² ó ±½ ó³±¼»»

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetssaga kapitel 2013 LEK DIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetssaga kapitel 2013 LEK DIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD Vl 2012 V l 2013 LK DIG TILL BÄTT VÄLD 2 3 2 3 V vl y v 2014 Iåföc D v å l l c å fl l, fl Fö l ff l fy v f c lf O fövl l få D j ö c D få f v l v lv c f Il få v vx fö c l f fö J å v v vå å yc öjl v v yc

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

ÅRsRED0vIsNING. för. Ung Företagsamhet i Västernorriand. Org.nr. 889201-5937

ÅRsRED0vIsNING. för. Ung Företagsamhet i Västernorriand. Org.nr. 889201-5937 - förvaltningsberättelse - undcrskrifter ÅRsRED0vIsNING för Ung Företagsamhet i Västernorriand Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-O1-O1--2013-12-31. Innehåll Sida 2 - resultaträkning

Läs mer

Strukturomvandling i Skåne

Strukturomvandling i Skåne Strukturomvandling i Skåne - nedgång, omvandling och förnyelse Näringsliv Skåne Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040 675 34 12 Vi behöver en evidensbaserad utvecklingspolitik Dålig kunskap

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet.

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet. Hej. ' '. ' ';: «! :: : ANS;,; ; ;TAiyiA-'\--i.ve i! 'UCUM :: ' ->.:'>.! 'J',i-J Vi är en tredjeklass på Södermalmsskolan i Kristinehamn. Klassen består till stor del av invandrarbarn från olika delar

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Du vet väl om att din vårdcentral har öppet även kvällar och helger? Här hittar du alla de vårdcentraler som har öppet på kvällar efter klockan 17 samt på helgen. Ofta

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Skriv- och vaktschema vårterminen 2015

Skriv- och vaktschema vårterminen 2015 Skriv- och vaktschema vårterminen 2015 Vecka 20 28 april Elever ur Ek14 Na14 prov Tyska, eg 3 Hören Lb 12 maj 12 maj 12 maj 12 maj Sa14 Individuellt val med ur Ek13 Individuellt val med ur Ek13 Imp14 Na13

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

SONDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

SONDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 39 (342) 25:TE ÅRG VNLG UPPLGN LOSNUMMERPRS: 2 ORE HUFVUDREDKTOR OCH NSV UTGFVRE: BTR REDKTÖR: ERNST HÖGMN SONDGEN DEN 23 SEPTEMBER 92 JOHN NORDLNG REDSEKRETERRE: ELN WGNER ÄR LNDSHOFDNGSKN FRU CHRLOTTE

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

FÖRSLAG TILL UNGDOMSLISTOR REGIONVALET

FÖRSLAG TILL UNGDOMSLISTOR REGIONVALET FÖRSLAG TILL UNGDOMSLISTOR REGIONVALET Nordost 1. Erica Buneck, 27 år, kriminologstudent, Kristianstad 2. Ludvig Ceimertz, 22 år, soldat, Kristianstad 3. Kenny Hansson, 18 år, studerande, Hässleholm 4.

Läs mer

Förslag Allsvenskan 2009. Kommentarer

Förslag Allsvenskan 2009. Kommentarer Förslag Allsvenskan 2009 Omgång 1 (5 april) Helsingborgs IF- IFK Göteborg IF Elfsborg- Hammarby Djurgården - Örebro BK Häcken - Malmö FF Trelleborgs FF- IF Brommapojkarna AIK Halmstads BK Gefle IF FF Kalmar

Läs mer

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111:" -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111: -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA -12- ~\.. ~ G P L A N 111:" Vy EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 Flottiljens verksamhet påbörjades (som vi alla vet) 1946-07-01. När den första.flygningen gjordes är däremot

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

2013-08-20. Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025

2013-08-20. Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025 TIRPS KOMMUN SAM MANTRÄDSPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsut 213-8-2 49 Dnr Ks 213.472 Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 214-225 Förslag till beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA!

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Förskole konferens 3 juni 2014 Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Vardag, vetenskap och vision hur möts de i förskolan? Serie med fem seminarier december 2013 april 2014 - Dokumentation

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 23 (326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 92. JOHAN NORDLING. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER. ARVID ÖDMANN SOM ROMEO. PORTRÄTT I OLJA AF OSCAR BJÖRCK. Ufö fö Iu

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland EXAMENSARBETE Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland Nina Hansson & Maria Karlsson 2010-03-12 Högskolan Trollhättan-Uddevalla Institutionen

Läs mer

pwc ..;;rn. ",";,'' RevisionsJ'apPOl't I Di"l!'p' ~/)' bl,"'i'"= 17J11terna l\'ostn01(ler KOl trine ho lms!(.oljuo.m 7J1l rkärr!

pwc ..;;rn. ,;,'' RevisionsJ'apPOl't I Dil!'p' ~/)' bl,'i'= 17J11terna l\'ostn01(ler KOl trine ho lms!(.oljuo.m 7J1l rkärr! ~~. i:,~a~l' ::11. pwc rkärr!nehou\ji '~om~ i t(ommunstyl 3IsSil..;;rn. ",";,'' \: 2011 mo 'l~ Z' a " ).Dlt 'i J,ZJ, V\../i ',b r-. oo._..~ I Di"l!'p' ~/)' bl,"'i'"= 17J11terna l\'ostn01(ler KOl trine

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer