FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)"

Transkript

1 FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

2 L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l i fö lyf f l b c i i. S! M följ lju, fl, bl c föii c. Vi li li l ifö lju l. M Siö i Öb. Bjubl l Fi Rifl c A B c 55 ii u c! E ii yuii 2000 i Mlii f l l. Vi i y il fö (S) fö ubb! U Siö ic c fö j b. Ai fu b iui c c b fö b lii. L l f fl b yc b i Si! Böli yc l, föl c by i i b l c, b c l fu b c cil y fii. S! Sii i i blu ifö il i f. Sil i ö l b c u i b. Pyi l ö, jlb, ui, filjli i fu. Li ö l. Vi b x u i ufö c i. D fö l ccbl l i, i c j, i bi. Vi M iii fö c y li cc i b c f c föli li fööji. Vi M i i l i fö. D i! Vi i bju öjli fö, f i fö, i fi. Fö bli öjli i bö fl c fö lyc. L bli! Iii i x f föui fö l f i ii ucli! M i j b i följ lö u i ju Fö li l i ib! I u... 4 Fu bf V j l b i c uxi i Si. Kj il c ly fu. 6 E l i Hl 3 4 ff 20 i f 18 u F i Höö fö i u ubilii Ai MKF SYD. Rö Dil Rul 7 Hll S Hll S ifö 1 j Hll ifö fö ö lfi i b, ö l cl c ö ili. 10 OPUS-y i OPUS M y i jl i ifi c u c i löl. ANSVARIG UTGIVARE L-I Lju GRAFISK FORM & LAYOUT Mi Wii Ll LANDL VISUELL KOMMUNIKATION L-I Lju Föbufö 12Siö i bil D li Siö. N 1900 f l l l fö ii, il c u.. 13 Si ii Si f y ii by f i- föbuc föii. Pui A Mi Mli Föbuyl b c i lii ucli. M ifi f u l li l f i ii. T i ff c föl c i c bi i f b. F i l bu i fö b f lii c u c i ubili i. O c fö föbu, bl yic iil fö i- c il. Föbu 17 il D 17 il föbu i Höö. K föbuyl, föic fö fö iföi c MUF-föi iiyl fö MUF S. Föu blu blu fö 2011 c föbu i uif blu iil fö l i i c i D ul iil föbu N Ril föl u lyl i i fö ii lö f j u, fö MUF c Mi. Ofö u föbuyl. Ny i föl l. N ul uilj fi i il ul i i b l, u i l S. Ri c c ö li fö b li i c i ö i l. Vll c fi l, ci ii. Fö iil i Ri fi li fö föbu i i. D fö li i l i ii, l u föbuyl fö fö ié c f j u i. D föl u ci fö föl, l b. I fu li lyi c ié l ö i i b yi c ii i. Tiubili D i jui ic öii i iubili u. S yiié, b föbuyl iiu, b ui, iju c böi. D yc lj l i 85 ö, il fö. D ö f l S c i bu, l c ii i i. A ö 30 yc i c bjui l. Ubili i i j c f i Ä i ubili. O u l i x i ii. Sluli iui fö y l u föbuli i Mlö 2 jui. Iui i i i li y c i f iui i i, ul lii, ii c u i. Ny bu Fö i 2014 u lfi f cl bu i, yf föy, fö c ucl lii c ful f fö i Abu l föl i fi lii fö fl i b, y lf, Si ffli fi, l b b öjli i li, l Si, y f l c b c b fö iljö c li. I bu fl i i l. D M Pl, Å, c Pic Åb, Ö Göi, b Vl b l, Cl J S, Mlö, l i Hl Si Aj S, Mlö, Ub Wi, H c Micl Si, Sff, yl f u B b. D öi u A fö i c fu yli Föl fö li c b. Ou V y i Ou u jö c l i M öjli bli l. Ou iucli u i Fi Cl BBS M. G Ou bli l l ifi, c uic. E fui ui i u u c i föi i Ou fi i l. DANIEL RUNEMALM PARTIOMBUDSMAN Sib i TT Ulic F Sc, Å Hb, Kl G Höb, Uli Hiff, Ci A & Dil Rul UTGIVARE M i S H Micl 9, Mlö Tlf: TRYCERI & UPPLAGA Tyci: Exii Ul: 7800 PERIODICITET & NÄSTA NUMMER Piici: 4 u N u Bl S u 28/ OMSLAGSFOTO & FOTO SID 1: DAVID HALL (DPG.SE) Bl S 4 3

3 j j V j l b D fö j fu b 0-7 c i fu f ö y b. Vi u f i, i ucl lii, i ly c i l. Fö i fö i böj ly c i ly i fi. V j bli yli if löl c y jf. iui: li Bfi i S Bfi ö i Si. D i R B i yli ublic c bu bfi u 1990-l ö fö uli 1997 c f i f i 2007 fö i ö i 2009, ii f. Ä f ii, bl Fi Rifl ii fö i i ii 2009, i u i. Fö f R B i f fiix u f l l i c fööjiö. L i Sii Clby c bi i il iibl i c uif b,, l. Fööjiö li fö c lif i i. S l bfi ö i l. (17,5 c.) D b fl f i- c uflyi föi b. Ic i bl c. Mlö c L u i l l ö bfi, 33,5 i 24,6 c. Ä Bulö, P, Hlib c Bju fi li ö 20 u ö bfi. Si i Mlö i fi, i l x. I R l l fi b 64,3 c Mlö ilj c u i f b Scl c Göb i. Bfi ö i Mlö f i c i 33,5 c I Göb c Scl i u ii f 20 i 18,7 c i 21 i 15,3 c. L c Kli fi i l li, bl 20 u l bfi. Tli u i l f ii ucli c bfi i u i i c. Fö Ny M j b i b i li. D l f ucl i i c f i b i. Sii j i, uif föui, f lii öjli f i li. B y c ucli böj i filj, u filji u. Föui i ö uxiljö iiui föl c ul l yc ii. I jföl l b c u i Si y li. L ö b li i lf. V j, il, i j i fui c ö lj b. Kj l ly! Syu, c ié l u ö j u 9-18 b. S DU c i föi l i j! Gö öci, bö b i c/ i. B l bui c öc,, yu fö l. Vi f u c i öjli ly b c i fö Scil ö l c i u i bu 1 j. D i l 2014 föf ö. Vi bö l i lii. Kl byl fö il blii ii. Sii i l i by fö lj i c f c yfi. T öjli u j c yfi c ö. Ly y c ö lj. S j öjli ly i il f lj. U fui l fö ö ly bö föl, föi c ii ö b f 0-7. D l i föi c fuiu ö ii Ti! K i i u il. K fi ii uyj ju, i xl,,,. P u i ibl l i ifi ii f. Kji: 1. Gö flybl i j c l u i i li fu. 2. T ii c l flybl/fl i bl li. u i. Ef i j i fö i c j ifi c iii, li lii i wbb-tv c il fu. E iiy öjli i ufölji fi c. P y i Ou c fi ubilifil, li c iii u ju i j c i f c öjli lyf f ii. P ö i fi jl c l u iwy ifi, b c ul. Hö i i föbuli fö b f iwy c jl. Glö i b l u bil c i c ié f j jbl, u i j... Ni c f jl ö flybl j, fi j. 3. L cyl/bil flybl. 4. Bju i i i föl i b i xl b i fi, b i i i. Hl b i fi b ié l u flybl c ibjui i ö i b l. 5. Bö föl fö ly b föi. 6. T iiii i b. 7. Dl u b i b. 8. A fi fö b ii f ifi f l u bö ö i. 9. A iu c bju i. K i j i i. G b M- u fi fö! Ny bu fö y bf E il bu b bl cilföiii Ulf Ki c ul A J f Hlib f iyl u ucl Ny y bf. Abu b u b i ö fl lii c föl l lii fö b. - F ö b ii c ii. B fi c j l ö f i i u fö l föl i y blii, A J, l i y bu. Fu i b li li y b. E ii uu i fi i b li b, föui c li. Abu il i fy l: Föl B f i Bli iljö B x u i ufö A J ul i Hlib c i i bu f y lii fö b. - Föl fö i b ux, y c l. M fi. S i uci öjli U fö c i ucli Ci A u i S fö ii, ubil c jl föi uclib. D f u c. T c ff Ci c i lii uclib. H i f bö i bl f uföljibö fö u l i i i b c. Följ fi f ubili i: Iii c ucli - Gföö, li c j - Lyubili - Syi Ci A b lii föui öjli c x u c f fufölj i ö, f A J. Ab l i c li i u fö M f föyl. Gu b l ö, ly c ili. - J f böj b c u fu ff i jbb i ö b c u, föl, i ii, cl c föi. G ly li ö b, j j f i b ul i bu, lu A J. H u fui, yu il i f ö b c u, A

4 i Bl S E l i! Hll S fy 1 j 2012 Hl 3 4 ff 20 i f 18 u F i Höö fö i u ubilii Ai MKF SYD. Ubili fö i i l i S c u fu Eu c il Syf l fö i i S u ö u fö uby f i fu ö l. G ubili i by lii jlfö ifö l. I i i yf c ubili i ucl M Ki i S fö fi. Ai MKF Sy i f l S öjli u c by f. FOTO: HANS WALLMARK D li bli i fö ö u F li. D u li bu c i liö c l, i f l c b fö i lii. D fu i ifö ff, ö u i, ii. D u li c i l. D i lucli ö i i u y icli u l ll c b lii u. D ibl c u bl f i l ll l u l, c i. E löi bl ifööji il, i iföi f ubili fö y l i c bli i i M c ub lii u f l E föi ö ju Ku i Hö f c jui 2013 böj l iubili f i 6 3Bl S Vi f il ly i bi i Gui Sjöb u Hu i i fl i i l 2014?. Fö M l i fö, i l 2010, l i lj i ö, i fö bli yli ili li. P c c ii ö Gui i ii u c fi D j i i Ku il. A Sl lii i Hö c i uli. - S u u i ff i l f i l. D bli l 14 if. Vi u i blu u i fö ubili l i c cil i E c l föiyl u, l l i b, i xl, c b. Ty ju y i Hlib Dbl, A Sl. T Ku il i u i lii fu ul f c i i bö il c i f. Ril H W l i, lii c b cil i i u ö. Kl i yf uiiiuli fö fö u i i li ii i li iui. Lif Mzi Ni, lul, iuc fiy fö f iiiu ucli. Aly fö c l i u uföljil Lif. Cl J S i i Ri S i uby fu l- c ju i bl l ii l c l. A i! Nil Wy, lii ui fiii A B, ö c y ffö lyc yc ö i bili c. Mi jö i uyl fö i Höö, A Pl, c y, Pi Kiul, Riyl fö, i i l j i lii b c ui l. E u fic fl ö b i l ii f. D ii b l, i l i l uyc i ui bl fi l. Li, ii c. K, u j ii u lii i. ULRICA FORS STENMARCK ORDFÖRANDE MODERATA KVINNOR I SKÅNE Kil x Hii il i fi fl l ubili c f u f l. - Vi f l bl i icli y c i i li, fö i il f b u ö i i ubili, A Sl. E l i f ii ubili i i l yc iuil c b f lii c i b fi i l-liui. Dfö fi ifö, fy-f i f bl c iu lii c b lyf f. Hll S ifö 1 j Hll ifö fö ö lfi i b, ö l cl c ö ili. Bl S i i i bcl bu i Hll S c l u uf fi bl. H i lfi ö? Bl fl cl? L il c f! Bu T by l böj E lii yu i l fö uib. Syu b lii f j i föu Scil c M lii. F M Hi H c Cl J S. D b uy i Vl S uiu föl i y- c i i uui Ny i I ui föl y y- c i f bli i, uj bö. 80 % i i f y, ACG, b l, ö, c i li ici i. Sju i bö u i. 20 % i i f cii, CNI, b bl blö, i c ubilii. Hll S 3 Hll S fy 1 j 2012 c i M c y Flö i Ri S fi! U c 17 c 18, f 23 il i c 6 j, fö fl ii u i l S fö u. Ri bö ll, ff, bil i. H u xl u b ll i i ju i u, ö i i Uli Hiff, lii Ri S, Vil ui ifö? D ui f i y li ili, fu l c i, fu i (bö) c i ul, bi fö c ii bfli, ii c ucli, fö lii yi föui ilj i c öjli i lfi fö i. Vil l f fö Hll S? D öi l Hll S b, fi fi c y ö ul. Hu bl uf? Si lfi ö! j li 500 i i i cl Fl cl! F 123 i 141 cl. Tili ö! Fl cl - c lö. S b i i cl i i il ö ili yli. Al lbö ö! c fö lu (öi 5,8 c) O l: - Höl - B - Hll S - Kii bi - Mulil bli - Möl - Gi Vl ifö: - B- c u ( blu i Hl- c ju 23 il) Uiu u l: - Tli c cili, ibu/b, bilii c öi öju. V c ful M lii i lilif Föbuyl i S, i fl if, li u fö lii ucli, lili. Lili yc b c iföli i fl. D i b f l i ff 14 j l föbuli i Mlö. T u ff l u 2012 c 2013 fö uf lii c ii i Föbu 2013 Vi u i u c l i b, föbuyll c i fö b, A FOTO: Ulic Vlb

5 l B blkåne S F U M V A Uf bl. i. l c ö yc i 75 i Rifl, u i i, F c i i i jbb f i i u u N i c i, i uf i i l f b l i l. H i u ö 5 7 j f bb i l. M j 5 l i. 7 c y i J. b i l jb i Rif 75 i jl ö F. i b b fi i j i, öjl ifö fi föl u :, i 0 S y u i i, i fö f l f l. Vi D i il c i li li l? i fö.. Vi i b. f.? i i öj c bli Fö fö l l c yc l i fl i i Rifl lf i i. i l i i... i fö i i ufi i l J, i f f i u li fl ö i R Fi i ö yc Fl ö x i i y i c K fi? i, Ex l. b f f l l i l i A l i i j A y u. Fö y. T Fi i i i l l M.. c l lili ii. i, l li i fl u i fi y T f ic u, i fö fö f l: J Rifl l Dfö c j. i l ii 5 7 i i l f I i l i i i li c li i. O i i i jl ö. y i i Liu liui M Sl u N l M Slu b. K c A l ii u ii, u Fcb u ö u l fö i fö MUF. Vil u l i ly il l i. i fö? Dfö l ö ui A b ö if. Ef l ö uli : uu. Hu u, cil i l l i b b y. O i bli l lif b i i i c M Ufö i i l j, bu ö, i? u bu u l i. Ju fl S föi MUF i i M Slu ii i,, fl bi il l fö b l c ö l. M, Si fi. Fö ö i i bö. Exli li i i i y l c f i i l. lii T i, u b l u f, i i j i. j 14-i l ö l l c i bl Bl Bl D i c Sy. M bi y i ii iél l il l fö,, j l l l u 14 u i i. Vi u. il l i l MSU S y i i, j c P ii fl ié u i L bl j l bli b. U u il l j i M i i MS U UF S fö j ié i i. K i, u i i. Du bl ii fi j il i fö! iu ö j f u il l Sc l c bö Ri. A f j Ei Sjö c li il l. O l uu ö i j, l LEDAMOT MSU-KO lii u MMITTÈEN i. M Su Lu flö u, c li u lj i i ii i i ui. O i lj i i i i i lj Lu. T ii f fu ö f, c i i l ö li i i. D y li bl, c i ö i fö i. U ö l y l fö M Su Lu Uii, c j öy l ui föui ö fö i ö fö Lu i i l c u. I li i l iff f i, l ö f c uö i. Vi bl f i y j i l, il yl li iff i li. Vi i i b i bu i i il ölj i l i f i. O M l bö l i i i, c l bl i l i li ié. Si u f y, yc fi b u Al li ö. Vi i f i lyf f bö S i u. S f i i f li u c yc c fö u j ö, bbi c fi bl f f li ii f. Dul Gjl Ofö M Su Lu Uii

6 fi cl & u Bl S Fi Cl BBS c - M uiiy c i Ili y Ou: Nyli M y i OPUS c ö l Si u böj y. M li följ ifi y c ui i u. N i Fi Cl BBS, il u y fö ifi c uii. Fi Cl BBS fi, i u i. Fi Cl Fi Cl-M il- c fy c ö l l. Sy ö fö i ci H u ic c il f. I Fu fi ifi, ié c. Du jl följ c i l i b c iui. Fö lu i Fi Cl-M il l i i c i, c lu i i wbbl. A (Fi Cl-li) c bb. Fö l i c il böi c u i i. Du c c lö u l i i li wbb. S l i u il böi ö u bl i iui. D böi f u föbuli. Suf ö Fi Cl-M i i IT-u i Scl i Fö l i i wbb u i il../li. S u c bö, l c lic l S u?. Fö l li i i, jbb l, i./wb/ ficl. Vlj f l li ö i iy (Wiw Mc). Glö i i i fc.. c lic i fö ili! Fö i ufl u l li i. O u i i, i c ö O x FiCl fö i li c l. Fö ilf c ufl ö u O x cil fö i li. Ef ii i lf l ö c i i fc... S Ou ii u: S u i i cuiy: 1. Pli fil Fi ö u i c y u lic i (T T). H bl, u c i i. 2. Pul Fi i u u fil c i ju u. 3. Cuiy H fi Cuiy jl u c u l il fi i j Cuiy. 4. Sö f, cuii, u, il. 5. Bi i Gui Sjöb bl Fi ö u i ö. 6. N Fi u Gui Sjöb bl. 7. TAGS Vi i li ö. 1. Ny S il I Cuiy: Ou 2. Du, l u u i Cuiy 3. Wii Fb 4. E il I cuiy OPUS M y I c ili fö l Fi Cl-, li bi. D ili f wbb l u ii c b uf i w.. c l i iliuif f Fi Cl. I Ou l/ c l fö ö i uui c/ i blil fö. D c följ i bö fili c lic följ. D l i i Mi u i l i ö. D i öjli c. E b l i OPUS c u fu i Cuiy Vl. Ti fil i lu c. Bö Cuii Siö c Si, fö u u b u c wii. 5. Fui 6. Cuiyifi 7. S bö 8. T

7 Siö Bl S Siö i bil D li Siö, ic i Öb. N 1900 f l l l fö ii, il c u. H Siö i bil. P. c ly Fi Rifl c A B l i i, l S b c yli buf i E b fö c i. FOTON: M Ny iiu fö M i S Ky Kyli u, li i u f ö 2011, blu y iiu ifö yl 2013, u fö iiu. Kyli u ii fi iifi M i. D y y iiu Bli li. M fi öjli y l c i bl i i i b fö S y b c i i ilii bli y. N i c i l i u. Kyli u l i ö i y /Mi l L uif i Kyyl, li Kyi, y iiu i S y. Aö i fö u iiu M Slii f c yl 2013 by i Bli li. N l iiu i fö l i yö, iffui c föli. V i i u i S y l fö M Slii i u. S yi- c iil fö Bli li ii f u. D u yli u fic i b f c f u fö iiu. Su i i c, uif, j l jui i l il x i iljyi fö Bli li. Vu u blu u c fi i OPUS. I li, u f u, yli i föli S y ffö y. Su böj b li i c i fö f i lu b i. Vi Ki if i Scl 12 j b Bli li f. D f Bli li fö fö Kyli u, A Luqui bil M Si i S f y bi Rilij fö i M Si i i f M Si 2005 c fi bil i i y l. Rilij by M Si föbui c i i f i- föbu- c föii. ic fö yli ö fy lö. D yl ii c bu i i b föbu c följ i föbuyl. Si i lbi b i f lö föl i ii c bu. Si u lbi fö iö fö l. Föbu fö M i S li uif lj ii j. D ii ii l M i S föbuyl, c ii ii fö ii i föbuyl. Si i S b f c 33 u i S c ff i. FOTO: A Luqui yli f bi l M Si ii i S. Uö öi bi fi i, b f c S 33 u i l bu. Pxi ii i i c uföi ii u i i, ic i föi. Si i i ö yli c y. Vi öi, uö l bu, j u ö. M Si, l c iii f i. Si, i fö, l fö i föbuyl i b föbu li bu f. Ofö i föbuyl i. Si lö i, bju l i ii - c öö li l i föbu. Si l i i fö c f fö i c f M i S i li föbu licy. Abu l fö c f uif l fö iö c i u. Abu lö c ifi f i u i föi c. Vlbi c l Si lj i fbui, föbu u, iiu c bu fö i. Abu b fö c Vl ii j b i li föbu lbi. Vlbi i ii i u f i, li u iiu fö i. I xi bli i u i fö ii ii c l föbuyl, c u i fö ic fö bli fö ii. Föbu u. R c föl i föbu li l i M i S. ii i yl ö c bu föbu. I öi lj bu i föbu iföi ö. D bi f föbuyl i Kl G Höb Vic fö i S

8 i All F Il Aluiföli i fö Il i EU böj 2010 c f l EU-l i fö lii lii i il i fi EUl. M u Il iu li ibli i b, i, luff, c fi u i löi i ifi. Sluli bi Il lf bli EU: l föbju b lf c l lfu. EPP, iu M iö, ö fö lui. Vii l i Kli M i Kli i ö 4. Ti ö l yl f fy ii, l li. Kli u jui ll ö f c böj l fö l. S ll jui c li l. D i u. Följ x l i ii: Syl l fö l c yi. U li lö c u li i il yiii fö. Ml i 180 l 2014 c i b li. Nyb Vi u S c u ju u? Vj c yb ifi, ibjui, lii ifi c i fö i. Vi u li, il i c - i l u i li. Mli S c ib y bö fö l i M. S y l i i ii f i fö i l c i i fö f f. Dfö f y l i c f blii l lb i föbufö L-I Lju c xl Bl S i ii i uif i i föifö. P i l c l fö y l i l i M. M-i Lö 2 jui fi öjli f iui i M i f l föbuli i Mlö. Iui i i i y l i M, lii, u i c u föl. M ifi iui... Ny iil fö Eull 2014 i b l i i, i c u, u c i Eul. Ifö l y iil i. R i ö l i iföl. Df l i il/j 2013 li l föbuyl c föifö ö. Sjl ii, ll, i ö Ex u fö i u i f. HITTA DIN ORDFÖRANDE Föi/KRETS Ofö - Tlf Bju Bil OlSSON BöA johan larsson BulÖV Sff Kw B-BjRE P HölUND Fölö-REVIE Ci NORDIN ElÖV Cii MlINDER Hlib CITY Mi Wibu Ki HELSINGBORG Mi-Filb Mu Rb HELSINGBORG M Mi johansson HELSINGBORG N Pi BNER HELSINGBORG RAUS Kj MöER HELSINGBORG Tb L BjERNE Rybc-MÖRARP H b Bju-VANKIVA B TROEDSSON HM P H-FARSTORP E Söl-T Rlf TSS TyiE johan BlUND VijÖ K ö Kuby ö HÖRBY Vc larsson HÖÖR Bjö ANDREASSON KlIPPAN H-Bil Sicli Kii C4 Mi Ml S Kii NORRA Rlf LiTER Kii SÖDRA B MlIN DbA Syli OlANDER HUS P KliE Cl Libl landskrona Ccili BRORSSON L-BjRRED Mz Zci DlBY louise R Wib ENARP Ri ANEHUS lund U Slb Sö SANDBY ÖRAN VEBERÖD Kl b MALMÖ CENTRUM T PETERSSON lö HUSAREN Bil ElUND Mlö HuS-V Sli Rb lenir lö limhamn ÖRAN Wib lö PETRI Tbjö T lö Sl P lö Sö-OxIE U HANSSON MALMÖ SyST Ril SlEKER OSBY Pu PlANTMAN PERSTORP P BORRBY P Ei PERSSON Kii-GS H SIMRISHAMN S Sjöb-BlENTARP Bi lundström N c Ö F Gub J SKURUP A STAFFANSTORP Cl SONESSON SlÖV Olf SlA Dil PEDERSEN BRÖSARP A OlUNDA lena BERNDIN Tli Mil BRORSSON Tb Ulf Bi Vi-MNSTORP Ci WUTZLER Höi Mil SlFORS Sö-FlSTERBO A YSTAD Ry NilSEN STORP Uli DAKOURI AuS Bi-I TINNERT BKRA B Sl Hj-TSTARP M Mu-LjuBY Dil jönsson ÄM Elib S Kub ÖjuA Hi HAMMAR Ö GöiE Mil Kifi Föbu- c li Mil larsson CHEFSOMBUDSMAN L johansson PARTIOMBUDSMAN Dil RulM PARTIOMBUDSMAN A Mi MlIN Mliii Mic AjDIN Aiii c i A Luqui OMBUDSMAN Ci ANDERSSON Ucli Cli Wl Obu MUF S Ai Bi Obu MlMÖ Mi El Klii Ä Obu Hlib Vl i M i S! Föbuli ö i c f V uif : M i S H Micl Mlö Tlf: E-: Wbb: Ny l Fö i bli l i M lif fö 100:-. Fö bli l ö följ : 1. G i c l i i. 2. Ri Mlif i f...i lfi. 3. Sic i u i...sms i Si : l...xxxx. 4. Ri f u ibli ic. Bfili l Ä u i l c i föy i l? Bl i lif i i BG PG Vl! Bl S 4 15

9 Pii B A: M i S H Micl MALMÖ S ucl lii fö l E ucli l c ii i u u c ly, l c i fö. Å Hb, ul i Ä c i fö ucli l i föbuyl, fö i fö S ucl fyf c fu lii fö l. V ii b fu ii u. Vi i lj i i fö c u i i l. Fö i fö i böj ly c ffö ly f lj. D c ii i i b ly l, u öi, b i c li iföi. Vil f u i S c il f i fu f lii? Ä i i ii y c. Hu ii i u c i f? N bö Å Hb i i föbuyl c i fö ucl ii i S jl, ii? S li i ly föi. I b i l u i li u lj. V l xli bö, l. D ii i u ly i f lj i fu lii fö l ifö Fö i i S fu ii 8 j fö lu, u l öjli l. D ii i l fö f l S u ff fö iu b ul i l ul u. Vi j l u il fi i l c y i il i. M li ii iu föi fi i lf bl u i fö fö lii. F ful, c. Rul i ii föbu ÅSA HERBST ANSVARIG UTVECKLINGSOMRÅDE ÄLDRE Vi u c ucl ii? K Å E ff fö i u 8 j l föbuli i Mlö. V liu APRIL M i, u j ul 5 IL ii 26 j if IL j, fu b 27 j 30 IL i fö ö i 2 jui ODERAT-INTRO, TRÄFF fö y l 2 j i l i li 6 jui i il 7 j föbuyl 11 jui föbuyl 8 j ii ucliff, jui ul Föbuli lö 13 jui ilb i i 8 j ifui 15 jui iyl 9 j u jui ifui 9-10 j ul 20 jui i 11 j M i ff, l 22 jui MIDSf j i 3 juli M i, l 12 j föli q, 27 uui föbuyl Föbuli lö 28 uui BL 3 i bl 12 j i if, cl 18 b RIKSDAG ö 14 j lililii ucliff, 20 b Höbu Föbuli lö 26 b Rifui j i lifi 29 b i F y, lö 17 j ii ilf

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

- i FoKus aktuella HäNdelser mission reportage undervisning bibelnyckeln 45 Kr

- i FoKus aktuella HäNdelser mission reportage undervisning bibelnyckeln 45 Kr - Hll f! Mi i i G i FK Kyö i Nic Kll HNl N G l l iin Mö li öl p Vi fi NiNiN Bil i ilnyckln 45 K MSLGSBILD: JESpE NE - Hll f! Vi ll i ll i l ll f i i c i ll x pp ill, li Ki. Mi i i G I FOKUS Kyö i Nic AKTUELLA

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

Rösta i provvalet! Rösta i provvalet och påverka våra listor! I detta nummer...

Rösta i provvalet! Rösta i provvalet och påverka våra listor! I detta nummer... Bl L Rö l l! I f l l ä J f öjl yj f ä x l l fö D äl ö! f l El l/ D y j l fl lä ä D ä föö fl ä j Afö f l l ä l ffö Hä y lä UF fööl ä j ä y l 2014 l Hö ä föl l l E l ö fö f f ä ä ö F l fö j l Ifö - l ä l

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Vårt utgångsläge är gott

Vårt utgångsläge är gott B S L V V b Ef b f j j f f N j S b, R b f b D b b S, f, j, N f, : j f b, j b b O j b f, f! N j : bj, f, j K 2014 Ab 2014 bj f b b f b j S j, P b ff j Ré M L Jb L, O Sf L, V M A, L C Rb L, L H L H, L L

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Å 2015 C I I 1 1 2 2015 3 I 3 O 3 4 O 4 1 20141231, 2 20141231,, 3 O, 20141231 1 2015 2014,,,,, 1 (O) U O : 2014 ( ) 2014( ) ://www w, @w 2 OÅI 2015 I O,, x / 1987 1999 I: (YO) YO : ( ) YO: I/Y (1) (2)

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Hög kvalitet och bred kunskap

Hög kvalitet och bred kunskap 1-2010 Hö li b u i 18 19 Ku u fö uff iljö i 3 6 iåll Pii å å Väl ill å fö u i. S li i y bä. 2010 fö Wiüll l böj y ii å u ä u i iui. Vi ä ö ii å u i å y j å å. Däfö y j ä fi ö ii. Vi j i ii å Wiüll ibä

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Strategier för Det flerkärniga. Skåne. Strukturbild för Skåne

Strategier för Det flerkärniga. Skåne. Strukturbild för Skåne S fö D f Så Suub fö Så Pj: T A, A fö, R Så. Tx: T A, M Åb, I S, J H, V Sö, T Uz-F, A fö, R Så Lyu: D Rbyå AB Iu: D Rbyå AB ( ) Ty: Ex P U: 2000 x U : R Så, A fö, 2013 POLITISK STYRGRUPP R Så (R x) Pu Lb,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Kulturförvaltningen. Kulturkartan. Culture Map. Kulturstaden The City of Culture. Gaturegister Street Index. Kartor Maps

Kulturförvaltningen. Kulturkartan. Culture Map. Kulturstaden The City of Culture. Gaturegister Street Index. Kartor Maps uu Th Ciy f Cuu uu Cuu ui Ix uuföi uu ch / i uih y uuföi ch h wih If ch uu / www.y. ch uu E ch i åii ch ui, ii ch x ffö ch å ch ch å ö ju i i ch i uui. I å föi h uu ii. D hö fö föå å iiiu ch i i i cå fö

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

Eurotourism

Eurotourism Euui wwwuuic Tuiui Nc Fy å u ö Nc Ei chl iu f Uppl Ky Nc hyuu 0 Al iå Y 00 ² Cl Nc L chl ifi 0 I wwwc Tii D Nyh www Ifi Nc 0-0 0 if@c D fi å l ui i Nc F: huc N Nöu Pli Lu Riu 0 + 0 Vl ill Nc u! D fi å

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049)

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049) T O R G E N E N 7 F E B R U R I 907 N:R 6 (049) H U F V U R E KTÖR OCH NV U T G I F V R E : JOHN C:E Å R G NORLING y c c " c y j y y " c c F B- y O G c y V yc " " y c- y c j V K K yc y c j y c L c C Ö

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Upptäck naturen söder om Söder

Upptäck naturen söder om Söder Upp ö ö h ch ö Nyföi ö chbyi Upp ö ö i Ri ö j ö i Eih ö ÖDRA AARYANEN GÄDDV i ALPYDDAN ii ANNY UDDE i i U J h Gö Å h fi y Dic i ENRIKDAL Ah y INNO Vi DANVIKEN på V Åi Viii Dih G h ö R jh öjh E jh - Nybpå

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur ett företags processer påverkas utav införandet av en säsongsprodukt

EXAMENSARBETE. Hur ett företags processer påverkas utav införandet av en säsongsprodukt EXAMENSARBETE Hur ett företags processer påverkas utav införandet av en säsongsprodukt en jämförande studie mellan ett storskaligt och ett småskaligt företag veksamma inom livsmedelsindustrin Daniel Fornander

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

MiXNr Oktober 2009. Förskrivningsmål. INNEHÅLL Begränsa läsk och godis! Patentet förlängs på Cozaar. TLV ökar farten. Backsidan. Från Läkemedelsverket

MiXNr Oktober 2009. Förskrivningsmål. INNEHÅLL Begränsa läsk och godis! Patentet förlängs på Cozaar. TLV ökar farten. Backsidan. Från Läkemedelsverket Mii i X-l Nytb få Llié MiXN Otb 2009 3 Föiiål Llié föiiål fö til till b i ll. Dt fi bå ål i (t i li) ål fö öj li. Bl tll föiiål li Glb l b till btff l ii ll i (ö 80 t), l Nxi ll PPI (i ti t) ölföii (i).

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013 Kommunerna i Skåne län Den finansiella profilen 29-213 Resultatrelaterade nyckeltal Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 3,8 3 2,9 2,5 2,5 2 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 1 29 21 211

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag.

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag. 70-åi kp fö hj- ch lujuk villk 4 Fö i vl ik få bil 5 Vå: i lklii f fö i i Sö I! wbbfu Sc- på v på få 2 fö Epö öv Sy Möllvå 3 lii Mlö i föli ff i Sfi 6 7 lkl Möllkö på v i Afik 16 17 i IT Fi-IT v ch l Liux

Läs mer

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Ekeby tätort, Bjuvs kommun

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Ekeby tätort, Bjuvs kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Landsbygd, Svalövs kommun 1230002 Landsbygd, Staffanstorps kommun 1230003 Hjärups tätort, Staffanstorps kommun 1231002 Landsbygd, Burlövs kommun 1231008 Stora

Läs mer

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Landsbygd, Kävlinge kommun

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Landsbygd, Kävlinge kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Landsbygd, Svalövs kommun 1230002 Landsbygd, Staffanstorps kommun 1230003 Hjärups tätort, Staffanstorps kommun 1231002 Landsbygd, Burlövs kommun 1231008 Stora

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k Soro 1 Soro 2 Ato 1 Ato 2 Teor 1 Teor 2 Bss 1 Bss 2 Pio 1 Pio 2 G =6 Vårtt Keyed by Gör Westig Gor@WestigHisso.et No dymic or temo exressios! Icomete io otes! Wihem Stehmmr yr. Oscr Lewerti f f f f 6 8

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara N KLUBBE Nr 205 TECKNINGAR Ki Pll brär o vr husdjur! Nr 204 Till åls! Tyvärr ås j o d råi yhr. D ur v REDElubb vr d sis. Vi hr i öjlih ryc upp och sic u REDE-lubb hl ris lär. M OM du vill forsä vr dl i

Läs mer

Resa: Hagsätra IP Gävle Falun

Resa: Hagsätra IP Gävle Falun R: t IP Gl Fl - Sli t IP 11:00 - P i Gl, toil Gl Bo, ltt t lch (c 30 it) Vbii t IP-toil Gl Bo: 1 h 50 i (177 ) 1. Kö åt ot 2. S t ot ot 3. Fottt i på ot 4. S hö till t 5. Fottt i på Glh 6. S hö i på ift

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun Lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun VI PARTILLE KOMMUN w Antagna av kommunfullmäktige 995-2- Reviderade av kommunfullmäktige 25-2-2 Reviderade av kommunfullmäktige 2-5-2 Lokala ordningsföreskrifter

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

a t a 21 50% Guldtvätt Guldtvätt Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för Betala för 100

a t a 21 50% Guldtvätt Guldtvätt Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för Betala för 100 50 k b 0% j spl K dl och, läk to 204-08-3, tidi j tobk dd Gilti Gäll ll bju till butik t b Riv ut och s d kobi j spl K dl och, läk to 204-08-3, tidi j tobk dd Gilti Gäll ll bju till butik t b Riv ut och

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013)

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013) Öppna jämförelser Gymnasiet 2014 (Läsåret 2012/2013) Andel elever som slutför inom 3 år exkl IV Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl.

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @. 0739-38 18 20./y C- Ä C- - - - - C Å Y Ä - Å- - Å - Å - - Ä C Å - - Ä X-Ä- - Ä - - - Å- Ä C Ä- Ä Y - Ä? - - Ä - Å - Å Y - YC Y- - - Y Å 2006 & - - Ä - Ä Y CZ... W- Y Å C- Å - X - Å - Ä Å - Ä-

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer