nr årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet"

Transkript

1 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af

2 xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä h uä 9 K j fk 11 Vfö by? 12 Af 14 Ky 16 S öjh ä fö h 17 Göbfö fy 50 å 18 A 20 J fck y - A-Ch bä 21 Ny böck 24 Föbuf Väk! N Guju 2009! Guju f 2003 å föbufö Ch På Ah. Syf ä uäk ch ufö y ch äj fö ch ä b uäk. Fö ju å k u Gujuå u ä Guju. T h k k jukå. Kk f å by yck fö? A h ä k Guju u u hö. D h å äk bk 1 ju. Få b föbuk ckå hhå bk. Gujuå bå B Dh, f k, P Ah, k, Bb Bck-F, f k Ch På Ah, k k föbufö. Sk E Åå Sk E u Sk Eföbu. ISSN A u: Ch På Ah Rkö: Su Lu Rkå: Su Lu, S Påh, I Ah Gfk f & uk: Vb Tyck: EO Gfk å jöä P: Sk Eföbu, Bx 1386, Subyb Bök: Su 4A, 3 Tf: Tfx P: Bk: E: H: Pu/: I Pcu S kf k k ubc å föbu h. Föbhå k k kf k. Fö j bä. E

3 L I ä.. J ch Gb ä f. Gb ä 4 å ch h b ckå Möå. V ä h å yck k. Ib ä h föä b ch yck h ä äk y. V k kuö, å E Löb b uå h h å h u. V ä k buk. Nä ä å buk Gb få äj. Ju u ä Tku. D ä hä yck j ckå. På kä ä j fö h ch å ä h fö, fö j ä kck h ju å ö. D ä ä. D Gb ckå. F ä. Ex ub Tku fä: M k hä, ä ä, b hu k bh ö. D k u, f k kä ch k k k bk ö!. D j ä, j fö h ku k u f ä. E å u y ä k å K Vc fö käk D W. M fk ch åkjuku å få hu få. D fuä y ch käk. D h få y ju å, käk h bå. O, ä å - h ä fö D h fckä å bä ö, f h y 17 å. D å h åf. D f kk ku k hå, h h k ju å! J ä å käk ch j k ök Vc ch D yck! Tck fö, h k fk ch ä, få u! Nä käk å k å ch fk. Nä käk fu å ä ä ch å b ä h äk k äk. D k, huu, fckä, jkä, b ä, ckå å fö ä å fä kk, ch by. S åhä 3 E

4 P ök! B u U ä? Ä u u? H u? O u j å få f öjh ök ch b L L. Skck ök föbuk.v u? R föbuk: f F: A Db/U Tu Uä! Föj u ckå! O u h ch ä å å (å ufä) ch ä å k u ä uä. Lä ä u ju, Söå Töb. Sk Eföbu uk ä ä ch k, åä - uhu. Du ä u b k hu kä h ch k u f f. I? B! Då böj u ö ä föbuk ök b fö j. Däfö bhö ä k äky yk u bhö ä. D bö u å ä ä. O u h få ä u äk A Ek: , E: Aä 15 Df: k Bk: P: Rk u fö jä. V f äff ju! Tjb! Uk E

5 Kö E bk Sök u ju kuk? Ä u hö h u jä? K u kk b k, cjä jukå? Då ä E bk ubä fö. D fk ch äj fö kc föhå. Bk by bh ch å få k. D ä åfc ubk fö k kk å å ä. Bä föbuk. Tf E: E D y f ä ö å y. V käy k ö. Fck I E ä ch kä ckk k, kk 2A. Kk å å ku kk. V hjä h b ö fö buk. Fck I AB Ljhä 30 B, Sckh Göb Lu Gä E

6 M ä h uä - T h j äk juk, j k fk äk ö ä å h. D ä,. D c ä juk ä ff. D k äff å ö ä å f ä å. M ä h uä, ä P M. P M, höku Mu fu W hä Fx S ch J Bö. F: R Sb, D. D k äö Jh C fy Shk kck ch ch kk k C Ly. D föfök Fff u käkfä by u fu. Hä bju å u, ö ch u äk k uö kk uhå å käk, juk ch c k. Päf: D jä E

7 Skå P M h k. H ä y Mu S TV4- Ef T, ä h bä å b å k fh ch. Aff ch k Sjä h P M hf f å f å ch h kä u y c. H b kä b u, ch böj f å D c ch ä ju u ku kk Shkk, Mu fu W. - D ä f föä få fk jub ch å b, ä P M öj. Öh ä P M b kä få ch bä kbkö B K ö cc. Dk E Jf ä ö Pkjuk, å fö ku h ö? Vfö bä å hh? P M fck f å ch kö föky fö h fck b å å jukhu. - V kå ä ä j ch ä ä juk hö fb. V k ck, ä P M. Sä bk H k å bk ch ä u k åb h, b h h c ä. H å ä bk fö f k k, uyk h ä. H å k å b. M, bk f ä. Okuk k ö åh P M ä fö kuk f hä, h äh ch h b ch yh. P k åk u fö bb å b k h häk få f å. Så uö P M å ch å k fy ch kk, k juk h. I ckå u yuk bk A P M k. Bk ä ä ök h ch kuk. Oy b P M bä ckå ök b ä h å c å bh. Ef ch h å b h ch y å f. Däf fck h b å å k ä ch öh P M u u å h å, kä h. E bu ch b h k b. - D å ä b å öh, ä P M föä å få uäx. - Må k å h hf yck b ch b å å ä ök yh fj å c. D ä kf b, P. M ä å å ä jä. 7 E

8 Lä M ä f Ufä S h ch b ä ä u ju å. Må f k kk hö, ä bk å. H u jä? Kä u å? V u äck yck fö b f? O, föå u kff kuk. Ky fö h u h. V f ä x, ä kk. V ä? (bchy) J h (k) G k (bchy) D fk (A5-b) K ch (bchy) Ä c ä fö? (A5-b) Mä ch (bchy) If bk (A5-b) Fö hjä kf (A3-ffch) Afb (f) If ch hö Bä f få Sk Eföbu. Fö bä k xf 15 k ch. A ä b ch k. P fö Fö: Ef: A: E-: Sk Eföbu Bx Subyb Tf: Dbu Sk Eföbu Bx Subyb T: Fx:

9 K j fk! Sf Ef u k å fkjk. Sf Bck, cäk ufyk kk Lu h k fö fk ö ch. Fk yf uck k fö uäck ch u öö h b. D h f ch ö öh ch k y kc- ch båk. Söb ök fök k f ch ä h f ök fök öö. P M, c u Akk jukhu h k fö uök fök äk b ä h by fukh. Syf jk ä uök fökö b åk k fö bk äk. - V ä ö ku å å å k fkjk. Bå h k k k ch fö b ch fj ch ä byfu fö uäk, ä Ch På Ah, fö Sk Eföbu ch Ef. Ef b Sk Eföbu 1994 b föbu 40-åjubu. Ef h äå fäj k fk ö, föä fö fk ö h b. F fö y bå f b. Ef by b å ch å få k ch hå ö. D fy jä... D k fö D bjö å ä f 20-åjubu å Lj Hå, jö Ru, 15 b. E fy ch ä å äfy kffb å ch hö uhå. E jukö jö uk ch fä, få. Fö bjö ckå å fö Sk Ahu ch jubuä fck hu ub å, k ch k k h hjä hu. S f u bä K A föbu kh, ub fö 2009 ch b ä ku y LSS. - J ä ä öj jub ä ku äff å ch u, ä J Wu, fö D. 9 E

10 BEGRÄNSA EPILEPSIN INTE MÄNNISKAN. Ru bh ä b hu ffk f k uc ch hu ä bh. GxShK AB. Bx 516, SOLNA. T

11 Vfö by? Sk Eföbu kh f by å hä k. M ä få? E få å k kh. - J by fö ök föå fö ä hä ä få. V å k u, äk k ch b yck k? Sc fö å b ch u ä b ck u u ä få f. V bhö f ch åk fö få b ä ch fö. J Wu, fö fö D - D ö fö k, få äff, hu ä. Fö ä å u bhö ä fö få f. A äff u bhö kä u. Få å k. Må b äk ö få uf fö. A få åk å ku kf äk ckå jäfö. I Ah fö fö Jökö ä - M ä äk fö. Muf ä å. Of h hf k å fök föä å äh bb ch å få hö äh uf ch yck ä kä kuk. Mh A fö fö Kuä-Suu - J f k k. Föä ök yh ch å ä få ch fu. D ä ö 30 å ök f hk ch öjh äff. Y f fö föä ök ch f öj å yck fö fö kh u ä fö k. K Näé fö fö Jä Tck fö u h b f fö 2009! Tu äk ä u k kh ä ch ö fk hä. Sc Gö Häu ch jääh- ch fkö Nyk Sbu D Nyh 11 E

12 Af Ok k h. Äå ä y juk. Fö 31-å Jh Hö h kf b jäk. D kä kych k, Jh Hö u u h. I h y k h ä å k h. D h hä h få kf ff, f k y. J h b äk j h å k, u b h, f j uk bck ch u f. M f k å f f, ä h. Fö h böj u, fö f h. S h f kkä k u få å ch b få. I h h k j å u k. M äj. Sö äk j å j h. Mäk h ju ä fö äj ch fä. J uf juk, ä Jh Hö. H bk hu k f ö h fö uf ch u. K b ä, hjä å D k ä k jbb h ä ku ä fö ö b k u f f, k föä ch ö b kä fö ju. H å kc å. - U f få j å ö hä, ä k hjä. J k h, b öj f k, ä Jh Hö. Af u ufä 1 1,5 u ch ju k ä å h h ch. H h äk f k b ä h yck k u ä ch ö å. Vk h u u h k fö y f k. H yck ku ö fö u k äh f yk u, ä ä äk. I h äk h ku å äk bk. H ä äk å k ch jä åk, yck ä å ä hu. J k äk f hä h j b å. J h ckå ö b ä j ä ä ä j ä hk. Så j föök k föuä fö å b. På k h äk b ä hä u u f f, k å ö. M u f å å äk. E

13 Ok. Lk äx u by k å föä Jh Hö. Af h k u u k. Ju u k. F: P Sjöh D k ä k jbb h ä ku ä fö ö b k u f. J kä å k j ö. Nä f ä ö kä u. Jh Hö yck h åk äk yck. H ä f ö å u ö ö, h jbb f ch k äfö k f bä. Nä j y, f ch, b f f ch ä. Då jbb äj b. U ju h ku. M ä k ä b ä. H ä äk å ö h ö f c h bhö ufä ö. U h h föök ä å k ö. J u ö, j ä ckå ö fö j b bjk h. Ib k kä j ky å ä å j h u ö. Jh Hö ä ä fö få f å ff, f u h uk. T h ä ä, f h b å få f, h ä å u få. Nä h yck h ckå ä få f å ch f h hå å uk ä h ä h å 13 å c. J k ckå u hu f åk k. H j fö å f kc? H föu hjäc? H å få? S föå ä k f h ckå f. På ä ö h uk, k hjä yö h. Nä j y ch fck hö Djkj h kä j h ch j ä. D å ck ch k. E ä f j ä, ä Jh Hö. L Röå E

14 14 h k u u ö k ä k h u c f k h k å j ä u y b ä u y u ö f k ö ä f f å u ä h å h ä h kk k ä å k k käu h äk fk ö kä å kä y k ö ö ä h k k äk j å ä öbä ö ch fy föf ä äk ku ä ck ö cku å huö buk k fx k jbuk ch by f föä hö ch bh äk kb ä u h ky b fä h hä bä chckö j k f fuk k fä ä h u kå ö föku buk hä f ué k ä ch å k k å f å fökä kå å å k föä ä ök ku kf ky k yk å b yk fö å hu fk f ä u k yhbyå bö jbb b h fö k å kjk å by bkub k u k åk f å b u bö äx yj k ckk få ku fö ö åby k ku b ä hu ö ç ç Ç Ç Ç Ç ç Ç Ç j u N... A...Pu...O...

15 TÄVLING! K u h å ch å bbj! På k å föj: juk ä ff? S å få f u Sk E. ä yk ch fuä : SEF, Bx 1386, Subyb. S h 25 j. H u j ä å ä u å u ch b u å kck å bbj. Lyck! S Huf käk k Eföbu Hu fck å å 28 j k få Bc f k ck Sk Eföbu. Å u b ä ä å. D b fk ä k. Dck y Guuök k fk å f. G! K Sjök Luå fö ä! Tå bbj ä å ä. D b f å 2, 28 ch 29. Rk å föj k häfö: Hj E! J bök Skfå ch h ä. Lä ch yck ää ch. M uäck få å 1994? F ff?? I å f ök j u å. M ä hä få Bb KRYSSET 1 Vå - hä k y k ch fö ö ä ö å öjh! Sk b å yk ch äk Ky 1. Lö k föbuk h 25 j u : Sk Eföbu, Bx 1386, Subyb. V ä u E. Lyck! G! B f kö h föj fö k: I H, Ekö A Fk, Fy P Kb, Vjö 15 Tck A Rb få Höö fö juå föbu! E ck ckå Mä Sjö få Muhy fö å Sf Ef. D by yck fö! Föbuy Hä ä ö å föå k! kå h ch ä k u by 5 bö jbb b h fö bö j u k föä ök k u ç 4 buk hä f ué k ä u k ckk ö f föä hö k ä k yk fö å hu h kå u ch bh yj ch å k k c h å h k ä h h ä k ç ç Ç Çä kk k äk ä å kä- fk k u - k h ö u kä å k ä ä y k ö ö 1 h k y äk f j å ö ch ä öbä fy- f å Ç buk k föf ä ck ä u fk f ä u k f - k 2 j ä Çfå ku 3 u y b ä h u ö föku ä åk u ky b fä ö fx ky k yk bkub k u k äx f f å f by byå k å kjk å 7 fö ö u åby k ku b ä hu ö k å fökä å å ö k å kf yh- f å b u äk kb Ç h h hä bä chckö j k fuk k fä ä äk ku ö cku Ç å huö jbuk 6 å b E

16 S öjh E ä h åh ch f äbf fö ä fku å kä ch b k öjh f u ä fö f ch fku å h ch åh. L Räy L. jukkök, Mc Dk J bhö hö få j ä ch bh å ä j h å ä u hjä äk ä ju k hu? Fö å å få L Räy 150 u hu uf k. Nä (90 %) bh äk, h ä häf (42%) f f. Eäk k bk h ö häf (61 %), öh, kcåh ch huuäk. Ef f å j uföj ch häf u u hu b å u k ch åk. D häf u ck åk k ch k b. Nä ä jäkä ch u jäfö u 282 jäå u h. U å ä jäkä b ch åh ä ku. - Ffö u ä k kä ch uk ä ch fk. D u ckå h få ä, by fä ä u jäföu, bä L Räy. Ru y u ä, c å å, åk ykk ch c ä u k. Mck u Aä y äk ( äk uck u 20 å) h ök, ffö b u k. A h f f c ck ch k bh uj y äk. D hö fk bk föä ch bk f å. Lk D u k h b åh, ä h å åk f å ku h/h u k ch c. Fj by fö u ku å b. E åk jäfö. A b ckå fu k få ä. Lk åk f äk ä. N kä ch fh Må ö hu bu ch åk å uäck E

17 ä fö h h. D ä fö få fyk k å äkbh. K fö k hä f (k äk ch k f) ch jä ch hu ku k föäk. A u k uö ch äkh ä å fu ä b ä y äk ö ä ffk ch bk ä kä. Må ä ä fö ö k jä ch fö f ku k. - E ä u ch u få u k fy få. D ä u c j, fö å bä ä ö, k ch h kcåh, bä L Räy. - J fkk ub å u. D ä b å å, ä. E uyck köh: - J k b hä k ch få fu - fö h j j fö föjä?, ä. I, ch k h k ch ä fö, x f ku äj yk, b b ch kök. Må kä ckå ö ku c h uäck. D bä u, k ch h hå å. A h ckå ö äk y. Nå u uyck k ö hu å ä b hä (). Vä Sju u uyck äö jä. D u by å: J ä å, ä j h kk å ö huu å ch äff k å å ch u h b b kök Nå kä k fö h ch å k h. D u ä fu å ä h ch ök k ku fök b fö. A kä ku: - J å b ykk. J kä å fö j föö fö k, j ä jä bä fö, uyck u. E å jä: - J bhö hö få j ä, ch bh å ä j h å ä u hjä äk ä ju k hu? J k j h, j ä å u huu. Ay by Hu u h k u b å h y å ch å föå h. - D h öä y h cc ch u ch fk. D, ch ö b uå kf. D ä h öä y fku å b k. D b, h ch ä fö. D kä uä ch föök öj ä fö b bk u. På u å, bä jä öjh c h, ä L Räy k å ö åuföj. 17 E

18 Göbfö fy 50 Efö Göb ch ä f jubu kb fö uäk ch f fö 50-å. G föä bå ch y b fö f ä b föbufö Ch På Ah uk ch å. D ä h M O, fö ch L P, c fö fä hk ö fö. A böj 1958 u Ok Sw ch ku Mj- B Abh å å Shk jukhu b Fö fö Ekå Göb. Fö b kfö föbu å h Rkföbu fö Sk Ekå. Göbfö ä 1975 u Efö Göb. Måä föb fö 50 å, hk å k å hä. Uö fö k fö ck fk ch uk. E k u fö b öjh k u hä ch by å. - Ä 50 å b få å föuä h föä, ä M O, fö. Fö ckå k å föä ch föuf k f. E föä h fkk ö f. E å x ä fåföbu å fö ch hä äfh ch b uä fö ku f. L ä ä A ä ch k ku x h åh få hå hö ub. A få ck yckfföäk k ä öj. Fö h u å k ö fö f ch. A få ö fö f ä å b fö ä. Suck,, ubök ch f ä b å å k fö. Fö h ckå ä b ch ä fu b Shk ujukhu hå u ö å. V jub ck fö hä ö fö kh. N N, åå, uäk äk fö å ch k. M O, fö Göbfö G! Hu kä f Göbfö 50-åjubu? - D kä ku. R fö fö u å å h by ch ö fö å å ch hö. Tåk fö h å åh få ch k fö fö. Tu fö j åh fö yck få y kf. V u k fö f kh? - Nå äå äk bhö ö uå, u k å hö uäck jä. P ä Efö h b fö, c Af- ch Skfö Göb ch ä k öj kh. F: P H E

19 Kck Off Kck Off Kck Off A A h bö å b, k kä x. D ä k å å k k uä u. T äck c ckå äck hb u b b b fö. Täk ck å f bä hb få hå ä fy.. Täk ckå å fukh ch ä k åk k å c. Oc ch föck k. T äk ä å yk äk åk ffk c. V åä xk ä bö k c f ä ch c h. N k. O u få Sch ch h äk ä kkk ä å u h Schy. R f EU-ä I ch N. Vä b S k å få äk ch kkk. Schy ufä Ak, u k jä bk få Ak Läkk h ( bä å föbuk) ch fy uf u å k. E y kä fö j kkk c. Täk ckå å jä ö z ch f ä ch bu k ö ö c ä buk. E å kck fö hå k å, k ch fö å. Nä u åk å, fä EU/EES- Schwz h u ä föäk S ä öä å å kk k å u bök. O u b juk å u ä äk å ä u ä jukåy ch u h Euk jukföäkk (EU-k) u ä föäk S. K k u bä h föäkk ch ä å. Ak h f k k äk å y j. I u bhö cc föby c ä öä. V äk åk ffk. T äk. Lä f föäk jukå ch ch k fö äkh ku fyb h äk fökf ä ä. T, ö P: -, ch j! T! M f: E

20 J fck y Tx: I Ah A-Ch Lööf få Ekjö ju. - Tå yck å h å. D ä j få y u f, öh, h ch ä. D å b fö f. Nä h 20-åå h h jkä, å k ch b. M föä 1980 ä h 21-å fck. H h k hä k å öj, ä h ku j. Ib h h å yck 15 f å. D b h h h föä. M h yö äå. H fj ch A-Ch, Ak h k, föj f k å u. - V hä b j fck f k, j k ku. Och j fö u. M j å fö j h föä k. Ak by u u föä. H k å k h å å å h. D b h h ch hb, å k h b h ö föu. Tck yck Ak få öb- E ä k å Ekjö Sk- ch kubb. H ä å kubb. H kö bkfö ch kuf, h ckå h bk h u kubb. Å h å. A-Ch h hf bu kk jukhu Jökö. H h å c, hjä. Fö å å ck h ckå uök fö u. M k h ku. M, å fö å j y u uök å jukhu Lkö ch h fck ch. D k ck Lkö u å O Rk N hö D h u å ä å å h ch h h hf f. Ef 27 å å h A-Ch få y. - Nu å j å u å u ä ch u å bhö föj. J h 20 b k jbb. J h få y, x. Fö j f å bb, u j c ä ch bk bö ä. J h ä å ku jäkä fö äk ch h ä h. Nä å kubb få A-Ch föj å k k ck h j. H föj å. - I uu fö å j jj ch ck b, å u h j ä Tjj M u fbu. D b å k, ä A-Ch. T hö fy A-Ch 50 å. H, h å ä k- ch kubb ch h föä f ff k, h ä b. - D ku h å k ufö. J k j hf öjh kff b, k bkå. J ä ch ju å f, ä A-Ch.

21 L A k fö äk b. E ä juk äå f ö ö hä, ö ch ö å b. I L åkåö b ch y ju 15, kä ch kä, h. Guä fk juk, bh- L h yuk bk yf ch k f c ch ykk ök h ch kuk kk. bå h LEVA MED EPILEPSI uf uck fö, hö ch k ch h/h äh. k ckå ä fö å ub, I bk å uck hjä uu ch fö. LEVA MED EPILEPSI k ckå ä u äk ch h, fö föbä fö jukhub Ek fö jäu. Ejukkök k ku ch hö. ä bk fö ub ch häk. Bk k å ö ä bå fö ch å- Bk h k A-M Lb, c u b ABF ch äkfö jukkök ch fkb ABF, ä E fö AB. Sk Eföbu ä å hkö. - D ä ä f bh ö fö kk juk. D ä k å u hä bä å b ö cc. D f ckå äkhk; äh bö ju k ö ä å få k f, ä A-M Lb. Bk k bä få B fö (www.bf.), f 80 ch k 30 k. LEVA MED EPILEPSI A-M Lb A-M Lb L uck Få b D ä å å ä föfä h k bk Få b. Mäk uckö h föfu b uyj, uö ch ck äk. I ä u ; uckö ä fuä b ä k. I u hä h få u å föä y ch kh. Bk k hk k b, u ch ux uckö få k u. Föf K Guw, cå ch chf fö Scy byå fö fukh, kf få å c c u häf D 500- bk hå uk kuuhk bck by c, kk ch k y hä, ä ä uck å by. 21 E

22 Föbuf Eföbu y Ofö Ch På Ah 1: c fö B-Of D 2: c fö I Ah Skff Ac Z! E 49 k! Bä u! O Böj Vu S Påh A Ek G H Su Pu Åu K Bäcku S Ef Mh A Ac Z ä fö b å f å ch uå. G ä fåä höj kukå ch hjä. M ök kuk föj ckå ök föå få u. S k 49 k ( å). Rk u ä b å bk , Sk Eföbu. OBS! Gö u ch fuä! S k ckå bä föbu k, f : Ac Z ä uäk å, kk fök, k, fj å u k h bå y ch äj. Nä u E uk ju, b ch cb. Vä kju f... F b h Efö Vä ä. Föu k ch fäk ä b h ckå å uck h. D y bäk å u å - bök ä! E fff é fö ö ä u Ac Z b b f. FÖRBUNDSKANSLIET Väk : å, ch k , ch f k Uö k k ä f. Gä ck j bä f c. Tf E: C Ew Jh bk Täk j k u f bkh bä k få fö: E

23 V å (Su Vu) ä fk k f å ch käk. F j 2006 ch h ä V å h S ä bå ch ck uu, u k ch bu ä. M u S å h få ä. H h ch ä h å k ch ä fö få k f. Mkk ä uc bä ch kä ufö, kä ä k. Nä Mkk ch S äff, f k ufök, fö uå få öj. F h ck f ch ä b å uccé V Hä-A. D f DVD ch k bä få ch k 99 k. Fk ch k x. Nä u E uk ju, b ch cb. E juk f käkh V å Käk Mkk ch Vu, å u F. Mkk fö hu Vu k ä h få å h h. Vu Mkk h, ä ä fö få. E ä ä å köc få Mkk f. K käk? E k ch fä f käk ch f ö f. B ff fö bå u ch ux. DVD, 9 u f äf ck 3 u f. Puc E, F. Tx å k. P: 200 k +. Bä få Sk Eföbu, : V f ö h! Vå ä ä f h. O å få, å ä fö å kk k hjä f, å ch ö! Efö/ kk Bk ä D Ekö G Gäb Göb H Hb Huf Häö Jä Jökö K ä K j Kk Kb Kuä/Suu Lkö Lu M/V Mö N Skå N Äb Nb Nkö O-ä Okh Rby S-Sckh Skfå Skå ä Su Sö Hä U Uå U Väb Vä ä Vä Bk Öb Öö E

24 Aä: N A P Tf Ru SEF, Bx 1386, Subyb POSTTIDNING BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING V f fä åä föä y

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö 19-29 il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM

E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Examensarbete 20 poäng D-nivå E-HANDEL MED KOMMUNIKATION MOT AFFÄRSSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/05 Johan Lundkvist Dataingenjörsprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Lars Karlsson

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

BHIAB Electronics. Denna utgåva är utan priser. Priser finns på hemsidan www.bhiab.se

BHIAB Electronics. Denna utgåva är utan priser. Priser finns på hemsidan www.bhiab.se 1 BHIAB Electronics Du som söker besvärliga & transistorer, börja Ditt sökande hos oss vi har fler typer på lager än man rimlingen kan begära av ett företag Denna utgåva är utan priser Priser finns på

Läs mer

Inför din Bar/Bat mitsva. Inför din Bar/Bat-mitsva

Inför din Bar/Bat mitsva. Inför din Bar/Bat-mitsva Inför din Bar/Bat mitsva Inför din Bar/Bat-mitsva Förord Mazal tov! Du skall bli Bar/Bat mitsva snart. Du har kanske hört uttrycket många gånger utan att veta vad det verkligen betyder eller innebär. Bar

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

x,-.0/!1324345-698$2:;.?a@.

Läs mer

1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 25/2-3m 7/ 2140 d uag 29. 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 6/2-11 4/ 2160 0 21,2 133. 3 14: 17 1-0-2 Dju MP B 6/2-11 2/ 2160 0 19,6 20

1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 25/2-3m 7/ 2140 d uag 29. 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 6/2-11 4/ 2160 0 21,2 133. 3 14: 17 1-0-2 Dju MP B 6/2-11 2/ 2160 0 19,6 20 Rylander Bil - en klass för sig (E3 Bonus) 3-åriga ston högst 25.000 kr som kvarstår efter fjärde insatsen. 2140 m. Voltstart. Pris: 35.000-16.300-10.000-6.750-4.300-3.200-3.200-3.200 (8 priser) Lopp 1

Läs mer

Vi Tippa. Nästa. 5 augusti. utkommer. Tomas Tunika tar hem titeln. Uppladdning inför 2015/16 avspark 8 augusti. Fotboll & Trav.

Vi Tippa. Nästa. 5 augusti. utkommer. Tomas Tunika tar hem titeln. Uppladdning inför 2015/16 avspark 8 augusti. Fotboll & Trav. Vi Tippa Fotboll & Trav Grundad 9 ISSN 6- Nr 6 l - 8 juni 05 l Pris 5 kr inkl. moms Ings Milner Depay Sommartransfers Uppladdning inför 05/6 avspark 8 augusti Nästa Vi Tippa utkommer 5 augusti Tomas Tunika

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

Bilaga5. WindPRO version 2.7.487 mar 2011 UtskriftlSlda 2011-06-1514:06/1

Bilaga5. WindPRO version 2.7.487 mar 2011 UtskriftlSlda 2011-06-1514:06/1 Ijekl: _Åmål_Fröskog Bilaga5 WindPRO version 27487 mar 2011 UtskriftlSlda 2011061514:06/1 Anvåndarilcens: SE100 26 Stockholm Per Edström / peredstrom@swecose Berlknal: SHADOW Huvudresultat eräknin : 2MW

Läs mer

Superdrive. Drivpaket 2013 / 2014. chain kit ADDEMOTO

Superdrive. Drivpaket 2013 / 2014. chain kit ADDEMOTO 2013 Drivpaket 2013 / 2014 Superdrive chain kit Saknas någon modell i listan, kontakta oss för vidare besked. Kan ofta finnas på lager ändå! Med prestanda i toppklass, konkurrenskraftiga priser och ett

Läs mer

Berättelser om mod. Ansvarsveckan 2013 Ekumeniska Rådet i Finland Tekster Timo Virtala, Jan Edström och Anna Hyvärinen. Bild: sxc.

Berättelser om mod. Ansvarsveckan 2013 Ekumeniska Rådet i Finland Tekster Timo Virtala, Jan Edström och Anna Hyvärinen. Bild: sxc. Beäelse o o I e lje eäelse öe v o äo so e öj s e pssv på el ccepe e so e se el oävso e ö De v jo åo vslöj se, ä ll oävso el p ä De l vål, åo, o el es öj osåe Bl: sxc/co Asvsvec 2013 Ee Råe Fl Tese To Vl,

Läs mer

SB96. JE Walter HEMLÅN. RYS x 10. Grundbok. Produktion och distribution: Intervox, Box 15 128, 750 15 Uppsala. / fu\ll ' l

SB96. JE Walter HEMLÅN. RYS x 10. Grundbok. Produktion och distribution: Intervox, Box 15 128, 750 15 Uppsala. / fu\ll ' l SB96 104 JE Walter HEMLÅN RYS x 10 Grundbok Produktion och distribution: Intervox, Box 15 128, 750 15 Uppsala / fu\ll ' l Ryska x 10. Grundbok @ 19961nte:rvox, Uppsala, & J. E. Walter 1. ALFABET OCH UTTAL

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

1 14: 0 0-0-0 Gös An Ö 16/3 -k 1/ 2140 k 20,7 - - gdk. 2 14: 0 0-0-0 Lin Ni Kr 6/6-7 2/ 2140 7 19,3 c c 774 20'

1 14: 0 0-0-0 Gös An Ö 16/3 -k 1/ 2140 k 20,7 - - gdk. 2 14: 0 0-0-0 Lin Ni Kr 6/6-7 2/ 2140 7 19,3 c c 774 20' KR150705 1 RASTA - SVENSK TRAVSPORTS UNGHÄSTSERIE - TREÅRINGSLOPP 3-åriga svenska högst 40.000 kr. Tillägg 20 m vid vunna 10.001 kr. 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 Lopp 1 Kalmar (Kr=19)

Läs mer

1 14: 7 0-0-0 Nyb In B 24/10-4 7/ 2140n 8 18,8 x c 200 15' 2 14: 10 0-0-2 Hil He U 20/3-2m 4/ 1640 5 18,7a c c 217 10'

1 14: 7 0-0-0 Nyb In B 24/10-4 7/ 2140n 8 18,8 x c 200 15' 2 14: 10 0-0-2 Hil He U 20/3-2m 4/ 1640 5 18,7a c c 217 10' U150428 1 V4-1 Norrlands Elitserie, Försök - Treåriga Ston 3-åriga ston. 30.000-13.500-8.500-5.700-3.650-(2.700) Lopp 1 Umåker (U=27) Ti Auto 2140 FOREIGN FLAME -s3- Nyberg Ingvar (Lundholm E)a 40:1 18,5aM

Läs mer

Tipset Gardera Skrällen V64

Tipset Gardera Skrällen V64 Vinner som ett Scott Mycket svårlöst omgång och vi tror på hög utdelning. Vi använder ett singelstreck på systemen, norske Rigel Scott. V64 1 Turordning: 11-12-6-1-3-10-8-9-7-4-2-5 Tipset 6 Star Advisor

Läs mer

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner.

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner. 1 November 2010 Priser och villkor DB SCHENKERparcel leveranser till företag DB SCHENKERprivpak leveranser till privatpersoner privatpaket Innehållsförteckning Sida LEVERANSER till företag (B2B) Parcel

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

ASI-X INTERVJUFORMULÄR

ASI-X INTERVJUFORMULÄR ASI-X INTERVJUFORMULÄR INSTRUKTIONER. Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan obesvarad N=Frågan inte tillämpbar. Frågenummer som är i kursiv fetstil är kritiska frågor.. Utrymme finns

Läs mer

2 Trio. 1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 13/3-10 9/ 2660 3 18,4 c c 45 20' 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 27/3-12 1/ 2140n 3 17,3a c c 221 5'

2 Trio. 1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 13/3-10 9/ 2660 3 18,4 c c 45 20' 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 27/3-12 1/ 2140n 3 17,3a c c 221 5' B150429 1 Rylander Bil - en klass för sig (E3 Bonus) 3-åriga ston högst 25.000 kr som kvarstår efter fjärde insatsen. 35.000-16.300-10.000-6.750-4.300-3.200-3.200-3.200 Lopp 1 Bergsåker (B=09) On Volt

Läs mer

1 14: 9 1-1-3 Nyg Pa U 12/4-6 3/ 2140 0 uag c c 226 20' 2 14: 8 0-3-2 Sve He Sä 1/6-3 1/ 2650n 2 20,1 c c 152 15'

1 14: 9 1-1-3 Nyg Pa U 12/4-6 3/ 2140 0 uag c c 226 20' 2 14: 8 0-3-2 Sve He Sä 1/6-3 1/ 2650n 2 20,1 c c 152 15' HG150707 1 V4-1 Hotings Åkeri AB Hermann Hotings Kallblodiga Vandringspris Svenska och norska kallblodiga högst 250.000 kr. Lopp 1 Hoting (Hg=37) Ti Auto 2040 REMKVIKK* (NO) -h5- Sjoner Arve (Willmann

Läs mer