nr årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet"

Transkript

1 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af

2 xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä h uä 9 K j fk 11 Vfö by? 12 Af 14 Ky 16 S öjh ä fö h 17 Göbfö fy 50 å 18 A 20 J fck y - A-Ch bä 21 Ny böck 24 Föbuf Väk! N Guju 2009! Guju f 2003 å föbufö Ch På Ah. Syf ä uäk ch ufö y ch äj fö ch ä b uäk. Fö ju å k u Gujuå u ä Guju. T h k k jukå. Kk f å by yck fö? A h ä k Guju u u hö. D h å äk bk 1 ju. Få b föbuk ckå hhå bk. Gujuå bå B Dh, f k, P Ah, k, Bb Bck-F, f k Ch På Ah, k k föbufö. Sk E Åå Sk E u Sk Eföbu. ISSN A u: Ch På Ah Rkö: Su Lu Rkå: Su Lu, S Påh, I Ah Gfk f & uk: Vb Tyck: EO Gfk å jöä P: Sk Eföbu, Bx 1386, Subyb Bök: Su 4A, 3 Tf: Tfx P: Bk: E: H: Pu/: I Pcu S kf k k ubc å föbu h. Föbhå k k kf k. Fö j bä. E

3 L I ä.. J ch Gb ä f. Gb ä 4 å ch h b ckå Möå. V ä h å yck k. Ib ä h föä b ch yck h ä äk y. V k kuö, å E Löb b uå h h å h u. V ä k buk. Nä ä å buk Gb få äj. Ju u ä Tku. D ä hä yck j ckå. På kä ä j fö h ch å ä h fö, fö j ä kck h ju å ö. D ä ä. D Gb ckå. F ä. Ex ub Tku fä: M k hä, ä ä, b hu k bh ö. D k u, f k kä ch k k k bk ö!. D j ä, j fö h ku k u f ä. E å u y ä k å K Vc fö käk D W. M fk ch åkjuku å få hu få. D fuä y ch käk. D h få y ju å, käk h bå. O, ä å - h ä fö D h fckä å bä ö, f h y 17 å. D å h åf. D f kk ku k hå, h h k ju å! J ä å käk ch j k ök Vc ch D yck! Tck fö, h k fk ch ä, få u! Nä käk å k å ch fk. Nä käk fu å ä ä ch å b ä h äk k äk. D k, huu, fckä, jkä, b ä, ckå å fö ä å fä kk, ch by. S åhä 3 E

4 P ök! B u U ä? Ä u u? H u? O u j å få f öjh ök ch b L L. Skck ök föbuk.v u? R föbuk: f F: A Db/U Tu Uä! Föj u ckå! O u h ch ä å å (å ufä) ch ä å k u ä uä. Lä ä u ju, Söå Töb. Sk Eföbu uk ä ä ch k, åä - uhu. Du ä u b k hu kä h ch k u f f. I? B! Då böj u ö ä föbuk ök b fö j. Däfö bhö ä k äky yk u bhö ä. D bö u å ä ä. O u h få ä u äk A Ek: , E: Aä 15 Df: k Bk: P: Rk u fö jä. V f äff ju! Tjb! Uk E

5 Kö E bk Sök u ju kuk? Ä u hö h u jä? K u kk b k, cjä jukå? Då ä E bk ubä fö. D fk ch äj fö kc föhå. Bk by bh ch å få k. D ä åfc ubk fö k kk å å ä. Bä föbuk. Tf E: E D y f ä ö å y. V käy k ö. Fck I E ä ch kä ckk k, kk 2A. Kk å å ku kk. V hjä h b ö fö buk. Fck I AB Ljhä 30 B, Sckh Göb Lu Gä E

6 M ä h uä - T h j äk juk, j k fk äk ö ä å h. D ä,. D c ä juk ä ff. D k äff å ö ä å f ä å. M ä h uä, ä P M. P M, höku Mu fu W hä Fx S ch J Bö. F: R Sb, D. D k äö Jh C fy Shk kck ch ch kk k C Ly. D föfök Fff u käkfä by u fu. Hä bju å u, ö ch u äk k uö kk uhå å käk, juk ch c k. Päf: D jä E

7 Skå P M h k. H ä y Mu S TV4- Ef T, ä h bä å b å k fh ch. Aff ch k Sjä h P M hf f å f å ch h kä u y c. H b kä b u, ch böj f å D c ch ä ju u ku kk Shkk, Mu fu W. - D ä f föä få fk jub ch å b, ä P M öj. Öh ä P M b kä få ch bä kbkö B K ö cc. Dk E Jf ä ö Pkjuk, å fö ku h ö? Vfö bä å hh? P M fck f å ch kö föky fö h fck b å å jukhu. - V kå ä ä j ch ä ä juk hö fb. V k ck, ä P M. Sä bk H k å bk ch ä u k åb h, b h h c ä. H å ä bk fö f k k, uyk h ä. H å k å b. M, bk f ä. Okuk k ö åh P M ä fö kuk f hä, h äh ch h b ch yh. P k åk u fö bb å b k h häk få f å. Så uö P M å ch å k fy ch kk, k juk h. I ckå u yuk bk A P M k. Bk ä ä ök h ch kuk. Oy b P M bä ckå ök b ä h å c å bh. Ef ch h å b h ch y å f. Däf fck h b å å k ä ch öh P M u u å h å, kä h. E bu ch b h k b. - D å ä b å öh, ä P M föä å få uäx. - Må k å h hf yck b ch b å å ä ök yh fj å c. D ä kf b, P. M ä å å ä jä. 7 E

8 Lä M ä f Ufä S h ch b ä ä u ju å. Må f k kk hö, ä bk å. H u jä? Kä u å? V u äck yck fö b f? O, föå u kff kuk. Ky fö h u h. V f ä x, ä kk. V ä? (bchy) J h (k) G k (bchy) D fk (A5-b) K ch (bchy) Ä c ä fö? (A5-b) Mä ch (bchy) If bk (A5-b) Fö hjä kf (A3-ffch) Afb (f) If ch hö Bä f få Sk Eföbu. Fö bä k xf 15 k ch. A ä b ch k. P fö Fö: Ef: A: E-: Sk Eföbu Bx Subyb Tf: Dbu Sk Eföbu Bx Subyb T: Fx:

9 K j fk! Sf Ef u k å fkjk. Sf Bck, cäk ufyk kk Lu h k fö fk ö ch. Fk yf uck k fö uäck ch u öö h b. D h f ch ö öh ch k y kc- ch båk. Söb ök fök k f ch ä h f ök fök öö. P M, c u Akk jukhu h k fö uök fök äk b ä h by fukh. Syf jk ä uök fökö b åk k fö bk äk. - V ä ö ku å å å k fkjk. Bå h k k k ch fö b ch fj ch ä byfu fö uäk, ä Ch På Ah, fö Sk Eföbu ch Ef. Ef b Sk Eföbu 1994 b föbu 40-åjubu. Ef h äå fäj k fk ö, föä fö fk ö h b. F fö y bå f b. Ef by b å ch å få k ch hå ö. D fy jä... D k fö D bjö å ä f 20-åjubu å Lj Hå, jö Ru, 15 b. E fy ch ä å äfy kffb å ch hö uhå. E jukö jö uk ch fä, få. Fö bjö ckå å fö Sk Ahu ch jubuä fck hu ub å, k ch k k h hjä hu. S f u bä K A föbu kh, ub fö 2009 ch b ä ku y LSS. - J ä ä öj jub ä ku äff å ch u, ä J Wu, fö D. 9 E

10 BEGRÄNSA EPILEPSIN INTE MÄNNISKAN. Ru bh ä b hu ffk f k uc ch hu ä bh. GxShK AB. Bx 516, SOLNA. T

11 Vfö by? Sk Eföbu kh f by å hä k. M ä få? E få å k kh. - J by fö ök föå fö ä hä ä få. V å k u, äk k ch b yck k? Sc fö å b ch u ä b ck u u ä få f. V bhö f ch åk fö få b ä ch fö. J Wu, fö fö D - D ö fö k, få äff, hu ä. Fö ä å u bhö ä fö få f. A äff u bhö kä u. Få å k. Må b äk ö få uf fö. A få åk å ku kf äk ckå jäfö. I Ah fö fö Jökö ä - M ä äk fö. Muf ä å. Of h hf k å fök föä å äh bb ch å få hö äh uf ch yck ä kä kuk. Mh A fö fö Kuä-Suu - J f k k. Föä ök yh ch å ä få ch fu. D ä ö 30 å ök f hk ch öjh äff. Y f fö föä ök ch f öj å yck fö fö kh u ä fö k. K Näé fö fö Jä Tck fö u h b f fö 2009! Tu äk ä u k kh ä ch ö fk hä. Sc Gö Häu ch jääh- ch fkö Nyk Sbu D Nyh 11 E

12 Af Ok k h. Äå ä y juk. Fö 31-å Jh Hö h kf b jäk. D kä kych k, Jh Hö u u h. I h y k h ä å k h. D h hä h få kf ff, f k y. J h b äk j h å k, u b h, f j uk bck ch u f. M f k å f f, ä h. Fö h böj u, fö f h. S h f kkä k u få å ch b få. I h h k j å u k. M äj. Sö äk j å j h. Mäk h ju ä fö äj ch fä. J uf juk, ä Jh Hö. H bk hu k f ö h fö uf ch u. K b ä, hjä å D k ä k jbb h ä ku ä fö ö b k u f f, k föä ch ö b kä fö ju. H å kc å. - U f få j å ö hä, ä k hjä. J k h, b öj f k, ä Jh Hö. Af u ufä 1 1,5 u ch ju k ä å h h ch. H h äk f k b ä h yck k u ä ch ö å. Vk h u u h k fö y f k. H yck ku ö fö u k äh f yk u, ä ä äk. I h äk h ku å äk bk. H ä äk å k ch jä åk, yck ä å ä hu. J k äk f hä h j b å. J h ckå ö b ä j ä ä ä j ä hk. Så j föök k föuä fö å b. På k h äk b ä hä u u f f, k å ö. M u f å å äk. E

13 Ok. Lk äx u by k å föä Jh Hö. Af h k u u k. Ju u k. F: P Sjöh D k ä k jbb h ä ku ä fö ö b k u f. J kä å k j ö. Nä f ä ö kä u. Jh Hö yck h åk äk yck. H ä f ö å u ö ö, h jbb f ch k äfö k f bä. Nä j y, f ch, b f f ch ä. Då jbb äj b. U ju h ku. M ä k ä b ä. H ä äk å ö h ö f c h bhö ufä ö. U h h föök ä å k ö. J u ö, j ä ckå ö fö j b bjk h. Ib k kä j ky å ä å j h u ö. Jh Hö ä ä fö få f å ff, f u h uk. T h ä ä, f h b å få f, h ä å u få. Nä h yck h ckå ä få f å ch f h hå å uk ä h ä h å 13 å c. J k ckå u hu f åk k. H j fö å f kc? H föu hjäc? H å få? S föå ä k f h ckå f. På ä ö h uk, k hjä yö h. Nä j y ch fck hö Djkj h kä j h ch j ä. D å ck ch k. E ä f j ä, ä Jh Hö. L Röå E

14 14 h k u u ö k ä k h u c f k h k å j ä u y b ä u y u ö f k ö ä f f å u ä h å h ä h kk k ä å k k käu h äk fk ö kä å kä y k ö ö ä h k k äk j å ä öbä ö ch fy föf ä äk ku ä ck ö cku å huö buk k fx k jbuk ch by f föä hö ch bh äk kb ä u h ky b fä h hä bä chckö j k f fuk k fä ä h u kå ö föku buk hä f ué k ä ch å k k å f å fökä kå å å k föä ä ök ku kf ky k yk å b yk fö å hu fk f ä u k yhbyå bö jbb b h fö k å kjk å by bkub k u k åk f å b u bö äx yj k ckk få ku fö ö åby k ku b ä hu ö ç ç Ç Ç Ç Ç ç Ç Ç j u N... A...Pu...O...

15 TÄVLING! K u h å ch å bbj! På k å föj: juk ä ff? S å få f u Sk E. ä yk ch fuä : SEF, Bx 1386, Subyb. S h 25 j. H u j ä å ä u å u ch b u å kck å bbj. Lyck! S Huf käk k Eföbu Hu fck å å 28 j k få Bc f k ck Sk Eföbu. Å u b ä ä å. D b fk ä k. Dck y Guuök k fk å f. G! K Sjök Luå fö ä! Tå bbj ä å ä. D b f å 2, 28 ch 29. Rk å föj k häfö: Hj E! J bök Skfå ch h ä. Lä ch yck ää ch. M uäck få å 1994? F ff?? I å f ök j u å. M ä hä få Bb KRYSSET 1 Vå - hä k y k ch fö ö ä ö å öjh! Sk b å yk ch äk Ky 1. Lö k föbuk h 25 j u : Sk Eföbu, Bx 1386, Subyb. V ä u E. Lyck! G! B f kö h föj fö k: I H, Ekö A Fk, Fy P Kb, Vjö 15 Tck A Rb få Höö fö juå föbu! E ck ckå Mä Sjö få Muhy fö å Sf Ef. D by yck fö! Föbuy Hä ä ö å föå k! kå h ch ä k u by 5 bö jbb b h fö bö j u k föä ök k u ç 4 buk hä f ué k ä u k ckk ö f föä hö k ä k yk fö å hu h kå u ch bh yj ch å k k c h å h k ä h h ä k ç ç Ç Çä kk k äk ä å kä- fk k u - k h ö u kä å k ä ä y k ö ö 1 h k y äk f j å ö ch ä öbä fy- f å Ç buk k föf ä ck ä u fk f ä u k f - k 2 j ä Çfå ku 3 u y b ä h u ö föku ä åk u ky b fä ö fx ky k yk bkub k u k äx f f å f by byå k å kjk å 7 fö ö u åby k ku b ä hu ö k å fökä å å ö k å kf yh- f å b u äk kb Ç h h hä bä chckö j k fuk k fä ä äk ku ö cku Ç å huö jbuk 6 å b E

16 S öjh E ä h åh ch f äbf fö ä fku å kä ch b k öjh f u ä fö f ch fku å h ch åh. L Räy L. jukkök, Mc Dk J bhö hö få j ä ch bh å ä j h å ä u hjä äk ä ju k hu? Fö å å få L Räy 150 u hu uf k. Nä (90 %) bh äk, h ä häf (42%) f f. Eäk k bk h ö häf (61 %), öh, kcåh ch huuäk. Ef f å j uföj ch häf u u hu b å u k ch åk. D häf u ck åk k ch k b. Nä ä jäkä ch u jäfö u 282 jäå u h. U å ä jäkä b ch åh ä ku. - Ffö u ä k kä ch uk ä ch fk. D u ckå h få ä, by fä ä u jäföu, bä L Räy. Ru y u ä, c å å, åk ykk ch c ä u k. Mck u Aä y äk ( äk uck u 20 å) h ök, ffö b u k. A h f f c ck ch k bh uj y äk. D hö fk bk föä ch bk f å. Lk D u k h b åh, ä h å åk f å ku h/h u k ch c. Fj by fö u ku å b. E åk jäfö. A b ckå fu k få ä. Lk åk f äk ä. N kä ch fh Må ö hu bu ch åk å uäck E

17 ä fö h h. D ä fö få fyk k å äkbh. K fö k hä f (k äk ch k f) ch jä ch hu ku k föäk. A u k uö ch äkh ä å fu ä b ä y äk ö ä ffk ch bk ä kä. Må ä ä fö ö k jä ch fö f ku k. - E ä u ch u få u k fy få. D ä u c j, fö å bä ä ö, k ch h kcåh, bä L Räy. - J fkk ub å u. D ä b å å, ä. E uyck köh: - J k b hä k ch få fu - fö h j j fö föjä?, ä. I, ch k h k ch ä fö, x f ku äj yk, b b ch kök. Må kä ckå ö ku c h uäck. D bä u, k ch h hå å. A h ckå ö äk y. Nå u uyck k ö hu å ä b hä (). Vä Sju u uyck äö jä. D u by å: J ä å, ä j h kk å ö huu å ch äff k å å ch u h b b kök Nå kä k fö h ch å k h. D u ä fu å ä h ch ök k ku fök b fö. A kä ku: - J å b ykk. J kä å fö j föö fö k, j ä jä bä fö, uyck u. E å jä: - J bhö hö få j ä, ch bh å ä j h å ä u hjä äk ä ju k hu? J k j h, j ä å u huu. Ay by Hu u h k u b å h y å ch å föå h. - D h öä y h cc ch u ch fk. D, ch ö b uå kf. D ä h öä y fku å b k. D b, h ch ä fö. D kä uä ch föök öj ä fö b bk u. På u å, bä jä öjh c h, ä L Räy k å ö åuföj. 17 E

18 Göbfö fy 50 Efö Göb ch ä f jubu kb fö uäk ch f fö 50-å. G föä bå ch y b fö f ä b föbufö Ch På Ah uk ch å. D ä h M O, fö ch L P, c fö fä hk ö fö. A böj 1958 u Ok Sw ch ku Mj- B Abh å å Shk jukhu b Fö fö Ekå Göb. Fö b kfö föbu å h Rkföbu fö Sk Ekå. Göbfö ä 1975 u Efö Göb. Måä föb fö 50 å, hk å k å hä. Uö fö k fö ck fk ch uk. E k u fö b öjh k u hä ch by å. - Ä 50 å b få å föuä h föä, ä M O, fö. Fö ckå k å föä ch föuf k f. E föä h fkk ö f. E å x ä fåföbu å fö ch hä äfh ch b uä fö ku f. L ä ä A ä ch k ku x h åh få hå hö ub. A få ck yckfföäk k ä öj. Fö h u å k ö fö f ch. A få ö fö f ä å b fö ä. Suck,, ubök ch f ä b å å k fö. Fö h ckå ä b ch ä fu b Shk ujukhu hå u ö å. V jub ck fö hä ö fö kh. N N, åå, uäk äk fö å ch k. M O, fö Göbfö G! Hu kä f Göbfö 50-åjubu? - D kä ku. R fö fö u å å h by ch ö fö å å ch hö. Tåk fö h å åh få ch k fö fö. Tu fö j åh fö yck få y kf. V u k fö f kh? - Nå äå äk bhö ö uå, u k å hö uäck jä. P ä Efö h b fö, c Af- ch Skfö Göb ch ä k öj kh. F: P H E

19 Kck Off Kck Off Kck Off A A h bö å b, k kä x. D ä k å å k k uä u. T äck c ckå äck hb u b b b fö. Täk ck å f bä hb få hå ä fy.. Täk ckå å fukh ch ä k åk k å c. Oc ch föck k. T äk ä å yk äk åk ffk c. V åä xk ä bö k c f ä ch c h. N k. O u få Sch ch h äk ä kkk ä å u h Schy. R f EU-ä I ch N. Vä b S k å få äk ch kkk. Schy ufä Ak, u k jä bk få Ak Läkk h ( bä å föbuk) ch fy uf u å k. E y kä fö j kkk c. Täk ckå å jä ö z ch f ä ch bu k ö ö c ä buk. E å kck fö hå k å, k ch fö å. Nä u åk å, fä EU/EES- Schwz h u ä föäk S ä öä å å kk k å u bök. O u b juk å u ä äk å ä u ä jukåy ch u h Euk jukföäkk (EU-k) u ä föäk S. K k u bä h föäkk ch ä å. Ak h f k k äk å y j. I u bhö cc föby c ä öä. V äk åk ffk. T äk. Lä f föäk jukå ch ch k fö äkh ku fyb h äk fökf ä ä. T, ö P: -, ch j! T! M f: E

20 J fck y Tx: I Ah A-Ch Lööf få Ekjö ju. - Tå yck å h å. D ä j få y u f, öh, h ch ä. D å b fö f. Nä h 20-åå h h jkä, å k ch b. M föä 1980 ä h 21-å fck. H h k hä k å öj, ä h ku j. Ib h h å yck 15 f å. D b h h h föä. M h yö äå. H fj ch A-Ch, Ak h k, föj f k å u. - V hä b j fck f k, j k ku. Och j fö u. M j å fö j h föä k. Ak by u u föä. H k å k h å å å h. D b h h ch hb, å k h b h ö föu. Tck yck Ak få öb- E ä k å Ekjö Sk- ch kubb. H ä å kubb. H kö bkfö ch kuf, h ckå h bk h u kubb. Å h å. A-Ch h hf bu kk jukhu Jökö. H h å c, hjä. Fö å å ck h ckå uök fö u. M k h ku. M, å fö å j y u uök å jukhu Lkö ch h fck ch. D k ck Lkö u å O Rk N hö D h u å ä å å h ch h h hf f. Ef 27 å å h A-Ch få y. - Nu å j å u å u ä ch u å bhö föj. J h 20 b k jbb. J h få y, x. Fö j f å bb, u j c ä ch bk bö ä. J h ä å ku jäkä fö äk ch h ä h. Nä å kubb få A-Ch föj å k k ck h j. H föj å. - I uu fö å j jj ch ck b, å u h j ä Tjj M u fbu. D b å k, ä A-Ch. T hö fy A-Ch 50 å. H, h å ä k- ch kubb ch h föä f ff k, h ä b. - D ku h å k ufö. J k j hf öjh kff b, k bkå. J ä ch ju å f, ä A-Ch.

21 L A k fö äk b. E ä juk äå f ö ö hä, ö ch ö å b. I L åkåö b ch y ju 15, kä ch kä, h. Guä fk juk, bh- L h yuk bk yf ch k f c ch ykk ök h ch kuk kk. bå h LEVA MED EPILEPSI uf uck fö, hö ch k ch h/h äh. k ckå ä fö å ub, I bk å uck hjä uu ch fö. LEVA MED EPILEPSI k ckå ä u äk ch h, fö föbä fö jukhub Ek fö jäu. Ejukkök k ku ch hö. ä bk fö ub ch häk. Bk k å ö ä bå fö ch å- Bk h k A-M Lb, c u b ABF ch äkfö jukkök ch fkb ABF, ä E fö AB. Sk Eföbu ä å hkö. - D ä ä f bh ö fö kk juk. D ä k å u hä bä å b ö cc. D f ckå äkhk; äh bö ju k ö ä å få k f, ä A-M Lb. Bk k bä få B fö (www.bf.), f 80 ch k 30 k. LEVA MED EPILEPSI A-M Lb A-M Lb L uck Få b D ä å å ä föfä h k bk Få b. Mäk uckö h föfu b uyj, uö ch ck äk. I ä u ; uckö ä fuä b ä k. I u hä h få u å föä y ch kh. Bk k hk k b, u ch ux uckö få k u. Föf K Guw, cå ch chf fö Scy byå fö fukh, kf få å c c u häf D 500- bk hå uk kuuhk bck by c, kk ch k y hä, ä ä uck å by. 21 E

22 Föbuf Eföbu y Ofö Ch På Ah 1: c fö B-Of D 2: c fö I Ah Skff Ac Z! E 49 k! Bä u! O Böj Vu S Påh A Ek G H Su Pu Åu K Bäcku S Ef Mh A Ac Z ä fö b å f å ch uå. G ä fåä höj kukå ch hjä. M ök kuk föj ckå ök föå få u. S k 49 k ( å). Rk u ä b å bk , Sk Eföbu. OBS! Gö u ch fuä! S k ckå bä föbu k, f : Ac Z ä uäk å, kk fök, k, fj å u k h bå y ch äj. Nä u E uk ju, b ch cb. Vä kju f... F b h Efö Vä ä. Föu k ch fäk ä b h ckå å uck h. D y bäk å u å - bök ä! E fff é fö ö ä u Ac Z b b f. FÖRBUNDSKANSLIET Väk : å, ch k , ch f k Uö k k ä f. Gä ck j bä f c. Tf E: C Ew Jh bk Täk j k u f bkh bä k få fö: E

23 V å (Su Vu) ä fk k f å ch käk. F j 2006 ch h ä V å h S ä bå ch ck uu, u k ch bu ä. M u S å h få ä. H h ch ä h å k ch ä fö få k f. Mkk ä uc bä ch kä ufö, kä ä k. Nä Mkk ch S äff, f k ufök, fö uå få öj. F h ck f ch ä b å uccé V Hä-A. D f DVD ch k bä få ch k 99 k. Fk ch k x. Nä u E uk ju, b ch cb. E juk f käkh V å Käk Mkk ch Vu, å u F. Mkk fö hu Vu k ä h få å h h. Vu Mkk h, ä ä fö få. E ä ä å köc få Mkk f. K käk? E k ch fä f käk ch f ö f. B ff fö bå u ch ux. DVD, 9 u f äf ck 3 u f. Puc E, F. Tx å k. P: 200 k +. Bä få Sk Eföbu, : V f ö h! Vå ä ä f h. O å få, å ä fö å kk k hjä f, å ch ö! Efö/ kk Bk ä D Ekö G Gäb Göb H Hb Huf Häö Jä Jökö K ä K j Kk Kb Kuä/Suu Lkö Lu M/V Mö N Skå N Äb Nb Nkö O-ä Okh Rby S-Sckh Skfå Skå ä Su Sö Hä U Uå U Väb Vä ä Vä Bk Öb Öö E

24 Aä: N A P Tf Ru SEF, Bx 1386, Subyb POSTTIDNING BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING V f fä åä föä y

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

!""#$%&&'()*+#,-"."/

!#$%&&'()*+#,-./ www.nlv.se !""#$%&&'()*+#,-"."/ 0)*1*23!"()*32#+3"453&6'%*#+373!"##$%"$&'()*$$$8383838383838383838383838383838383838383838$ 9.2$: ;453&6*1$#+'.2?383838383838383838383838383838383838383838383838383

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer

Årsredovisning 2003 1

Årsredovisning 2003 1 Åov 2003 1 2 Åov Suv kou 2003. Suv kou, Koovc, p 2004. Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck 2003 7 F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 23 (326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 92. JOHAN NORDLING. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER. ARVID ÖDMANN SOM ROMEO. PORTRÄTT I OLJA AF OSCAR BJÖRCK. Ufö fö Iu

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015159-81648B Kod: 35015160-C2A016 Kod: 35015161-FF6EE7 Kod: 35015162-EF4AC2 Kod: 35015163-594602 Kod: 35015164-47B0A3 Kod: 35015165-756A7F Kod: 35015166-AF86AE Kod: 35015167-89334A Kod: 35015168-A335C7

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

SONDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

SONDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 39 (342) 25:TE ÅRG VNLG UPPLGN LOSNUMMERPRS: 2 ORE HUFVUDREDKTOR OCH NSV UTGFVRE: BTR REDKTÖR: ERNST HÖGMN SONDGEN DEN 23 SEPTEMBER 92 JOHN NORDLNG REDSEKRETERRE: ELN WGNER ÄR LNDSHOFDNGSKN FRU CHRLOTTE

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras!

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! Kommentarer Omgång 1 lö 4 april kl. 16.00 BK Häcken - Malmö FF lö 4 april kl. 16.00 IF Elfsborg- Hammarby TV4 sö 5 april kl. 15.00

Läs mer

Institutionen för Matematik. F1 - Linjär algebra och numerisk analys, TMA671 Svar till övningar i Heath s bok och extraövningar

Institutionen för Matematik. F1 - Linjär algebra och numerisk analys, TMA671 Svar till övningar i Heath s bok och extraövningar Institutionen för Matematik Göteborg F1 - Linjär algebra och numerisk analys, TMA671 Svar till övningar i Heath s bok och extraövningar Heath 1: a) -01416 resp -0046 b) -0001593 resp -000051 c) 000165

Läs mer

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Kunskapsutbyte på Länsförsäkringar Bergslagen: En effekt av Belöningssystem? Sofia Bergalm och Ingrid Dalme Magisteruppsats höstterminen 2010 Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Handledare:

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ %6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%& Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012! "! En kunskapsbaserad ekonomi $ %& $ %( $ )%* $ +%$ $,%-. / $ 0%1 En värdeburen tillväxt $ 2%$ $ "%34. $ 546 $ 7 $ %6) $ % ) $ )%8 69 $ +%! $,%! $ 0%1

Läs mer

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter.

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. 1 Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. REDAKTIONEN På www.interfem.se kan du beställa boken gratis och ladda ner den som pdf-fil. Kommentera

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111:" -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111: -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA -12- ~\.. ~ G P L A N 111:" Vy EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 Flottiljens verksamhet påbörjades (som vi alla vet) 1946-07-01. När den första.flygningen gjordes är däremot

Läs mer

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag.

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag. 70-åi kp fö hj- ch lujuk villk 4 Fö i vl ik få bil 5 Vå: i lklii f fö i i Sö I! wbbfu Sc- på v på få 2 fö Epö öv Sy Möllvå 3 lii Mlö i föli ff i Sfi 6 7 lkl Möllkö på v i Afik 16 17 i IT Fi-IT v ch l Liux

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter Snabbsurrning MINI Sortimentlåda innehållande 10st av tre olika längder (1,5/3,0/4,0m). Försedda med streckkod. -04 04-0 0 4.1 Art nr K42 CE 002 134 (komplett låda) Bandbredd Färg Längd Surrningsstyrka,

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

"#$&'()&*#+,-$+./0(12+34+"#.1&'05"2/2+6786+#/*(9 /#0+)+0-,12:"#.1&'/20+02'*#;+052+)+34+"#.1&'05"2/2+ &&/$4((+0,5+#/*(/#0+)+02'9 *#&+?#+5#@/#'/+5/'+$?&

Läs mer

DEPRESSION En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster

DEPRESSION En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster oro ledsen aggressiv deprimerad tvångstankar apati sömnlös självmordsbenägen stress nedstämd skam missbruk vanmakt hot skilsmässa dödsbesked olycka utarbetad ätstörning mobbning tonårsproblem trots pubertet

Läs mer

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland EXAMENSARBETE Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland Nina Hansson & Maria Karlsson 2010-03-12 Högskolan Trollhättan-Uddevalla Institutionen

Läs mer