nr årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet"

Transkript

1 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af

2 xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä h uä 9 K j fk 11 Vfö by? 12 Af 14 Ky 16 S öjh ä fö h 17 Göbfö fy 50 å 18 A 20 J fck y - A-Ch bä 21 Ny böck 24 Föbuf Väk! N Guju 2009! Guju f 2003 å föbufö Ch På Ah. Syf ä uäk ch ufö y ch äj fö ch ä b uäk. Fö ju å k u Gujuå u ä Guju. T h k k jukå. Kk f å by yck fö? A h ä k Guju u u hö. D h å äk bk 1 ju. Få b föbuk ckå hhå bk. Gujuå bå B Dh, f k, P Ah, k, Bb Bck-F, f k Ch På Ah, k k föbufö. Sk E Åå Sk E u Sk Eföbu. ISSN A u: Ch På Ah Rkö: Su Lu Rkå: Su Lu, S Påh, I Ah Gfk f & uk: Vb Tyck: EO Gfk å jöä P: Sk Eföbu, Bx 1386, Subyb Bök: Su 4A, 3 Tf: Tfx P: Bk: E: H: Pu/: I Pcu S kf k k ubc å föbu h. Föbhå k k kf k. Fö j bä. E

3 L I ä.. J ch Gb ä f. Gb ä 4 å ch h b ckå Möå. V ä h å yck k. Ib ä h föä b ch yck h ä äk y. V k kuö, å E Löb b uå h h å h u. V ä k buk. Nä ä å buk Gb få äj. Ju u ä Tku. D ä hä yck j ckå. På kä ä j fö h ch å ä h fö, fö j ä kck h ju å ö. D ä ä. D Gb ckå. F ä. Ex ub Tku fä: M k hä, ä ä, b hu k bh ö. D k u, f k kä ch k k k bk ö!. D j ä, j fö h ku k u f ä. E å u y ä k å K Vc fö käk D W. M fk ch åkjuku å få hu få. D fuä y ch käk. D h få y ju å, käk h bå. O, ä å - h ä fö D h fckä å bä ö, f h y 17 å. D å h åf. D f kk ku k hå, h h k ju å! J ä å käk ch j k ök Vc ch D yck! Tck fö, h k fk ch ä, få u! Nä käk å k å ch fk. Nä käk fu å ä ä ch å b ä h äk k äk. D k, huu, fckä, jkä, b ä, ckå å fö ä å fä kk, ch by. S åhä 3 E

4 P ök! B u U ä? Ä u u? H u? O u j å få f öjh ök ch b L L. Skck ök föbuk.v u? R föbuk: f F: A Db/U Tu Uä! Föj u ckå! O u h ch ä å å (å ufä) ch ä å k u ä uä. Lä ä u ju, Söå Töb. Sk Eföbu uk ä ä ch k, åä - uhu. Du ä u b k hu kä h ch k u f f. I? B! Då böj u ö ä föbuk ök b fö j. Däfö bhö ä k äky yk u bhö ä. D bö u å ä ä. O u h få ä u äk A Ek: , E: Aä 15 Df: k Bk: P: Rk u fö jä. V f äff ju! Tjb! Uk E

5 Kö E bk Sök u ju kuk? Ä u hö h u jä? K u kk b k, cjä jukå? Då ä E bk ubä fö. D fk ch äj fö kc föhå. Bk by bh ch å få k. D ä åfc ubk fö k kk å å ä. Bä föbuk. Tf E: E D y f ä ö å y. V käy k ö. Fck I E ä ch kä ckk k, kk 2A. Kk å å ku kk. V hjä h b ö fö buk. Fck I AB Ljhä 30 B, Sckh Göb Lu Gä E

6 M ä h uä - T h j äk juk, j k fk äk ö ä å h. D ä,. D c ä juk ä ff. D k äff å ö ä å f ä å. M ä h uä, ä P M. P M, höku Mu fu W hä Fx S ch J Bö. F: R Sb, D. D k äö Jh C fy Shk kck ch ch kk k C Ly. D föfök Fff u käkfä by u fu. Hä bju å u, ö ch u äk k uö kk uhå å käk, juk ch c k. Päf: D jä E

7 Skå P M h k. H ä y Mu S TV4- Ef T, ä h bä å b å k fh ch. Aff ch k Sjä h P M hf f å f å ch h kä u y c. H b kä b u, ch böj f å D c ch ä ju u ku kk Shkk, Mu fu W. - D ä f föä få fk jub ch å b, ä P M öj. Öh ä P M b kä få ch bä kbkö B K ö cc. Dk E Jf ä ö Pkjuk, å fö ku h ö? Vfö bä å hh? P M fck f å ch kö föky fö h fck b å å jukhu. - V kå ä ä j ch ä ä juk hö fb. V k ck, ä P M. Sä bk H k å bk ch ä u k åb h, b h h c ä. H å ä bk fö f k k, uyk h ä. H å k å b. M, bk f ä. Okuk k ö åh P M ä fö kuk f hä, h äh ch h b ch yh. P k åk u fö bb å b k h häk få f å. Så uö P M å ch å k fy ch kk, k juk h. I ckå u yuk bk A P M k. Bk ä ä ök h ch kuk. Oy b P M bä ckå ök b ä h å c å bh. Ef ch h å b h ch y å f. Däf fck h b å å k ä ch öh P M u u å h å, kä h. E bu ch b h k b. - D å ä b å öh, ä P M föä å få uäx. - Må k å h hf yck b ch b å å ä ök yh fj å c. D ä kf b, P. M ä å å ä jä. 7 E

8 Lä M ä f Ufä S h ch b ä ä u ju å. Må f k kk hö, ä bk å. H u jä? Kä u å? V u äck yck fö b f? O, föå u kff kuk. Ky fö h u h. V f ä x, ä kk. V ä? (bchy) J h (k) G k (bchy) D fk (A5-b) K ch (bchy) Ä c ä fö? (A5-b) Mä ch (bchy) If bk (A5-b) Fö hjä kf (A3-ffch) Afb (f) If ch hö Bä f få Sk Eföbu. Fö bä k xf 15 k ch. A ä b ch k. P fö Fö: Ef: A: E-: Sk Eföbu Bx Subyb Tf: Dbu Sk Eföbu Bx Subyb T: Fx:

9 K j fk! Sf Ef u k å fkjk. Sf Bck, cäk ufyk kk Lu h k fö fk ö ch. Fk yf uck k fö uäck ch u öö h b. D h f ch ö öh ch k y kc- ch båk. Söb ök fök k f ch ä h f ök fök öö. P M, c u Akk jukhu h k fö uök fök äk b ä h by fukh. Syf jk ä uök fökö b åk k fö bk äk. - V ä ö ku å å å k fkjk. Bå h k k k ch fö b ch fj ch ä byfu fö uäk, ä Ch På Ah, fö Sk Eföbu ch Ef. Ef b Sk Eföbu 1994 b föbu 40-åjubu. Ef h äå fäj k fk ö, föä fö fk ö h b. F fö y bå f b. Ef by b å ch å få k ch hå ö. D fy jä... D k fö D bjö å ä f 20-åjubu å Lj Hå, jö Ru, 15 b. E fy ch ä å äfy kffb å ch hö uhå. E jukö jö uk ch fä, få. Fö bjö ckå å fö Sk Ahu ch jubuä fck hu ub å, k ch k k h hjä hu. S f u bä K A föbu kh, ub fö 2009 ch b ä ku y LSS. - J ä ä öj jub ä ku äff å ch u, ä J Wu, fö D. 9 E

10 BEGRÄNSA EPILEPSIN INTE MÄNNISKAN. Ru bh ä b hu ffk f k uc ch hu ä bh. GxShK AB. Bx 516, SOLNA. T

11 Vfö by? Sk Eföbu kh f by å hä k. M ä få? E få å k kh. - J by fö ök föå fö ä hä ä få. V å k u, äk k ch b yck k? Sc fö å b ch u ä b ck u u ä få f. V bhö f ch åk fö få b ä ch fö. J Wu, fö fö D - D ö fö k, få äff, hu ä. Fö ä å u bhö ä fö få f. A äff u bhö kä u. Få å k. Må b äk ö få uf fö. A få åk å ku kf äk ckå jäfö. I Ah fö fö Jökö ä - M ä äk fö. Muf ä å. Of h hf k å fök föä å äh bb ch å få hö äh uf ch yck ä kä kuk. Mh A fö fö Kuä-Suu - J f k k. Föä ök yh ch å ä få ch fu. D ä ö 30 å ök f hk ch öjh äff. Y f fö föä ök ch f öj å yck fö fö kh u ä fö k. K Näé fö fö Jä Tck fö u h b f fö 2009! Tu äk ä u k kh ä ch ö fk hä. Sc Gö Häu ch jääh- ch fkö Nyk Sbu D Nyh 11 E

12 Af Ok k h. Äå ä y juk. Fö 31-å Jh Hö h kf b jäk. D kä kych k, Jh Hö u u h. I h y k h ä å k h. D h hä h få kf ff, f k y. J h b äk j h å k, u b h, f j uk bck ch u f. M f k å f f, ä h. Fö h böj u, fö f h. S h f kkä k u få å ch b få. I h h k j å u k. M äj. Sö äk j å j h. Mäk h ju ä fö äj ch fä. J uf juk, ä Jh Hö. H bk hu k f ö h fö uf ch u. K b ä, hjä å D k ä k jbb h ä ku ä fö ö b k u f f, k föä ch ö b kä fö ju. H å kc å. - U f få j å ö hä, ä k hjä. J k h, b öj f k, ä Jh Hö. Af u ufä 1 1,5 u ch ju k ä å h h ch. H h äk f k b ä h yck k u ä ch ö å. Vk h u u h k fö y f k. H yck ku ö fö u k äh f yk u, ä ä äk. I h äk h ku å äk bk. H ä äk å k ch jä åk, yck ä å ä hu. J k äk f hä h j b å. J h ckå ö b ä j ä ä ä j ä hk. Så j föök k föuä fö å b. På k h äk b ä hä u u f f, k å ö. M u f å å äk. E

13 Ok. Lk äx u by k å föä Jh Hö. Af h k u u k. Ju u k. F: P Sjöh D k ä k jbb h ä ku ä fö ö b k u f. J kä å k j ö. Nä f ä ö kä u. Jh Hö yck h åk äk yck. H ä f ö å u ö ö, h jbb f ch k äfö k f bä. Nä j y, f ch, b f f ch ä. Då jbb äj b. U ju h ku. M ä k ä b ä. H ä äk å ö h ö f c h bhö ufä ö. U h h föök ä å k ö. J u ö, j ä ckå ö fö j b bjk h. Ib k kä j ky å ä å j h u ö. Jh Hö ä ä fö få f å ff, f u h uk. T h ä ä, f h b å få f, h ä å u få. Nä h yck h ckå ä få f å ch f h hå å uk ä h ä h å 13 å c. J k ckå u hu f åk k. H j fö å f kc? H föu hjäc? H å få? S föå ä k f h ckå f. På ä ö h uk, k hjä yö h. Nä j y ch fck hö Djkj h kä j h ch j ä. D å ck ch k. E ä f j ä, ä Jh Hö. L Röå E

14 14 h k u u ö k ä k h u c f k h k å j ä u y b ä u y u ö f k ö ä f f å u ä h å h ä h kk k ä å k k käu h äk fk ö kä å kä y k ö ö ä h k k äk j å ä öbä ö ch fy föf ä äk ku ä ck ö cku å huö buk k fx k jbuk ch by f föä hö ch bh äk kb ä u h ky b fä h hä bä chckö j k f fuk k fä ä h u kå ö föku buk hä f ué k ä ch å k k å f å fökä kå å å k föä ä ök ku kf ky k yk å b yk fö å hu fk f ä u k yhbyå bö jbb b h fö k å kjk å by bkub k u k åk f å b u bö äx yj k ckk få ku fö ö åby k ku b ä hu ö ç ç Ç Ç Ç Ç ç Ç Ç j u N... A...Pu...O...

15 TÄVLING! K u h å ch å bbj! På k å föj: juk ä ff? S å få f u Sk E. ä yk ch fuä : SEF, Bx 1386, Subyb. S h 25 j. H u j ä å ä u å u ch b u å kck å bbj. Lyck! S Huf käk k Eföbu Hu fck å å 28 j k få Bc f k ck Sk Eföbu. Å u b ä ä å. D b fk ä k. Dck y Guuök k fk å f. G! K Sjök Luå fö ä! Tå bbj ä å ä. D b f å 2, 28 ch 29. Rk å föj k häfö: Hj E! J bök Skfå ch h ä. Lä ch yck ää ch. M uäck få å 1994? F ff?? I å f ök j u å. M ä hä få Bb KRYSSET 1 Vå - hä k y k ch fö ö ä ö å öjh! Sk b å yk ch äk Ky 1. Lö k föbuk h 25 j u : Sk Eföbu, Bx 1386, Subyb. V ä u E. Lyck! G! B f kö h föj fö k: I H, Ekö A Fk, Fy P Kb, Vjö 15 Tck A Rb få Höö fö juå föbu! E ck ckå Mä Sjö få Muhy fö å Sf Ef. D by yck fö! Föbuy Hä ä ö å föå k! kå h ch ä k u by 5 bö jbb b h fö bö j u k föä ök k u ç 4 buk hä f ué k ä u k ckk ö f föä hö k ä k yk fö å hu h kå u ch bh yj ch å k k c h å h k ä h h ä k ç ç Ç Çä kk k äk ä å kä- fk k u - k h ö u kä å k ä ä y k ö ö 1 h k y äk f j å ö ch ä öbä fy- f å Ç buk k föf ä ck ä u fk f ä u k f - k 2 j ä Çfå ku 3 u y b ä h u ö föku ä åk u ky b fä ö fx ky k yk bkub k u k äx f f å f by byå k å kjk å 7 fö ö u åby k ku b ä hu ö k å fökä å å ö k å kf yh- f å b u äk kb Ç h h hä bä chckö j k fuk k fä ä äk ku ö cku Ç å huö jbuk 6 å b E

16 S öjh E ä h åh ch f äbf fö ä fku å kä ch b k öjh f u ä fö f ch fku å h ch åh. L Räy L. jukkök, Mc Dk J bhö hö få j ä ch bh å ä j h å ä u hjä äk ä ju k hu? Fö å å få L Räy 150 u hu uf k. Nä (90 %) bh äk, h ä häf (42%) f f. Eäk k bk h ö häf (61 %), öh, kcåh ch huuäk. Ef f å j uföj ch häf u u hu b å u k ch åk. D häf u ck åk k ch k b. Nä ä jäkä ch u jäfö u 282 jäå u h. U å ä jäkä b ch åh ä ku. - Ffö u ä k kä ch uk ä ch fk. D u ckå h få ä, by fä ä u jäföu, bä L Räy. Ru y u ä, c å å, åk ykk ch c ä u k. Mck u Aä y äk ( äk uck u 20 å) h ök, ffö b u k. A h f f c ck ch k bh uj y äk. D hö fk bk föä ch bk f å. Lk D u k h b åh, ä h å åk f å ku h/h u k ch c. Fj by fö u ku å b. E åk jäfö. A b ckå fu k få ä. Lk åk f äk ä. N kä ch fh Må ö hu bu ch åk å uäck E

17 ä fö h h. D ä fö få fyk k å äkbh. K fö k hä f (k äk ch k f) ch jä ch hu ku k föäk. A u k uö ch äkh ä å fu ä b ä y äk ö ä ffk ch bk ä kä. Må ä ä fö ö k jä ch fö f ku k. - E ä u ch u få u k fy få. D ä u c j, fö å bä ä ö, k ch h kcåh, bä L Räy. - J fkk ub å u. D ä b å å, ä. E uyck köh: - J k b hä k ch få fu - fö h j j fö föjä?, ä. I, ch k h k ch ä fö, x f ku äj yk, b b ch kök. Må kä ckå ö ku c h uäck. D bä u, k ch h hå å. A h ckå ö äk y. Nå u uyck k ö hu å ä b hä (). Vä Sju u uyck äö jä. D u by å: J ä å, ä j h kk å ö huu å ch äff k å å ch u h b b kök Nå kä k fö h ch å k h. D u ä fu å ä h ch ök k ku fök b fö. A kä ku: - J å b ykk. J kä å fö j föö fö k, j ä jä bä fö, uyck u. E å jä: - J bhö hö få j ä, ch bh å ä j h å ä u hjä äk ä ju k hu? J k j h, j ä å u huu. Ay by Hu u h k u b å h y å ch å föå h. - D h öä y h cc ch u ch fk. D, ch ö b uå kf. D ä h öä y fku å b k. D b, h ch ä fö. D kä uä ch föök öj ä fö b bk u. På u å, bä jä öjh c h, ä L Räy k å ö åuföj. 17 E

18 Göbfö fy 50 Efö Göb ch ä f jubu kb fö uäk ch f fö 50-å. G föä bå ch y b fö f ä b föbufö Ch På Ah uk ch å. D ä h M O, fö ch L P, c fö fä hk ö fö. A böj 1958 u Ok Sw ch ku Mj- B Abh å å Shk jukhu b Fö fö Ekå Göb. Fö b kfö föbu å h Rkföbu fö Sk Ekå. Göbfö ä 1975 u Efö Göb. Måä föb fö 50 å, hk å k å hä. Uö fö k fö ck fk ch uk. E k u fö b öjh k u hä ch by å. - Ä 50 å b få å föuä h föä, ä M O, fö. Fö ckå k å föä ch föuf k f. E föä h fkk ö f. E å x ä fåföbu å fö ch hä äfh ch b uä fö ku f. L ä ä A ä ch k ku x h åh få hå hö ub. A få ck yckfföäk k ä öj. Fö h u å k ö fö f ch. A få ö fö f ä å b fö ä. Suck,, ubök ch f ä b å å k fö. Fö h ckå ä b ch ä fu b Shk ujukhu hå u ö å. V jub ck fö hä ö fö kh. N N, åå, uäk äk fö å ch k. M O, fö Göbfö G! Hu kä f Göbfö 50-åjubu? - D kä ku. R fö fö u å å h by ch ö fö å å ch hö. Tåk fö h å åh få ch k fö fö. Tu fö j åh fö yck få y kf. V u k fö f kh? - Nå äå äk bhö ö uå, u k å hö uäck jä. P ä Efö h b fö, c Af- ch Skfö Göb ch ä k öj kh. F: P H E

19 Kck Off Kck Off Kck Off A A h bö å b, k kä x. D ä k å å k k uä u. T äck c ckå äck hb u b b b fö. Täk ck å f bä hb få hå ä fy.. Täk ckå å fukh ch ä k åk k å c. Oc ch föck k. T äk ä å yk äk åk ffk c. V åä xk ä bö k c f ä ch c h. N k. O u få Sch ch h äk ä kkk ä å u h Schy. R f EU-ä I ch N. Vä b S k å få äk ch kkk. Schy ufä Ak, u k jä bk få Ak Läkk h ( bä å föbuk) ch fy uf u å k. E y kä fö j kkk c. Täk ckå å jä ö z ch f ä ch bu k ö ö c ä buk. E å kck fö hå k å, k ch fö å. Nä u åk å, fä EU/EES- Schwz h u ä föäk S ä öä å å kk k å u bök. O u b juk å u ä äk å ä u ä jukåy ch u h Euk jukföäkk (EU-k) u ä föäk S. K k u bä h föäkk ch ä å. Ak h f k k äk å y j. I u bhö cc föby c ä öä. V äk åk ffk. T äk. Lä f föäk jukå ch ch k fö äkh ku fyb h äk fökf ä ä. T, ö P: -, ch j! T! M f: E

20 J fck y Tx: I Ah A-Ch Lööf få Ekjö ju. - Tå yck å h å. D ä j få y u f, öh, h ch ä. D å b fö f. Nä h 20-åå h h jkä, å k ch b. M föä 1980 ä h 21-å fck. H h k hä k å öj, ä h ku j. Ib h h å yck 15 f å. D b h h h föä. M h yö äå. H fj ch A-Ch, Ak h k, föj f k å u. - V hä b j fck f k, j k ku. Och j fö u. M j å fö j h föä k. Ak by u u föä. H k å k h å å å h. D b h h ch hb, å k h b h ö föu. Tck yck Ak få öb- E ä k å Ekjö Sk- ch kubb. H ä å kubb. H kö bkfö ch kuf, h ckå h bk h u kubb. Å h å. A-Ch h hf bu kk jukhu Jökö. H h å c, hjä. Fö å å ck h ckå uök fö u. M k h ku. M, å fö å j y u uök å jukhu Lkö ch h fck ch. D k ck Lkö u å O Rk N hö D h u å ä å å h ch h h hf f. Ef 27 å å h A-Ch få y. - Nu å j å u å u ä ch u å bhö föj. J h 20 b k jbb. J h få y, x. Fö j f å bb, u j c ä ch bk bö ä. J h ä å ku jäkä fö äk ch h ä h. Nä å kubb få A-Ch föj å k k ck h j. H föj å. - I uu fö å j jj ch ck b, å u h j ä Tjj M u fbu. D b å k, ä A-Ch. T hö fy A-Ch 50 å. H, h å ä k- ch kubb ch h föä f ff k, h ä b. - D ku h å k ufö. J k j hf öjh kff b, k bkå. J ä ch ju å f, ä A-Ch.

21 L A k fö äk b. E ä juk äå f ö ö hä, ö ch ö å b. I L åkåö b ch y ju 15, kä ch kä, h. Guä fk juk, bh- L h yuk bk yf ch k f c ch ykk ök h ch kuk kk. bå h LEVA MED EPILEPSI uf uck fö, hö ch k ch h/h äh. k ckå ä fö å ub, I bk å uck hjä uu ch fö. LEVA MED EPILEPSI k ckå ä u äk ch h, fö föbä fö jukhub Ek fö jäu. Ejukkök k ku ch hö. ä bk fö ub ch häk. Bk k å ö ä bå fö ch å- Bk h k A-M Lb, c u b ABF ch äkfö jukkök ch fkb ABF, ä E fö AB. Sk Eföbu ä å hkö. - D ä ä f bh ö fö kk juk. D ä k å u hä bä å b ö cc. D f ckå äkhk; äh bö ju k ö ä å få k f, ä A-M Lb. Bk k bä få B fö (www.bf.), f 80 ch k 30 k. LEVA MED EPILEPSI A-M Lb A-M Lb L uck Få b D ä å å ä föfä h k bk Få b. Mäk uckö h föfu b uyj, uö ch ck äk. I ä u ; uckö ä fuä b ä k. I u hä h få u å föä y ch kh. Bk k hk k b, u ch ux uckö få k u. Föf K Guw, cå ch chf fö Scy byå fö fukh, kf få å c c u häf D 500- bk hå uk kuuhk bck by c, kk ch k y hä, ä ä uck å by. 21 E

22 Föbuf Eföbu y Ofö Ch På Ah 1: c fö B-Of D 2: c fö I Ah Skff Ac Z! E 49 k! Bä u! O Böj Vu S Påh A Ek G H Su Pu Åu K Bäcku S Ef Mh A Ac Z ä fö b å f å ch uå. G ä fåä höj kukå ch hjä. M ök kuk föj ckå ök föå få u. S k 49 k ( å). Rk u ä b å bk , Sk Eföbu. OBS! Gö u ch fuä! S k ckå bä föbu k, f : Ac Z ä uäk å, kk fök, k, fj å u k h bå y ch äj. Nä u E uk ju, b ch cb. Vä kju f... F b h Efö Vä ä. Föu k ch fäk ä b h ckå å uck h. D y bäk å u å - bök ä! E fff é fö ö ä u Ac Z b b f. FÖRBUNDSKANSLIET Väk : å, ch k , ch f k Uö k k ä f. Gä ck j bä f c. Tf E: C Ew Jh bk Täk j k u f bkh bä k få fö: E

23 V å (Su Vu) ä fk k f å ch käk. F j 2006 ch h ä V å h S ä bå ch ck uu, u k ch bu ä. M u S å h få ä. H h ch ä h å k ch ä fö få k f. Mkk ä uc bä ch kä ufö, kä ä k. Nä Mkk ch S äff, f k ufök, fö uå få öj. F h ck f ch ä b å uccé V Hä-A. D f DVD ch k bä få ch k 99 k. Fk ch k x. Nä u E uk ju, b ch cb. E juk f käkh V å Käk Mkk ch Vu, å u F. Mkk fö hu Vu k ä h få å h h. Vu Mkk h, ä ä fö få. E ä ä å köc få Mkk f. K käk? E k ch fä f käk ch f ö f. B ff fö bå u ch ux. DVD, 9 u f äf ck 3 u f. Puc E, F. Tx å k. P: 200 k +. Bä få Sk Eföbu, : V f ö h! Vå ä ä f h. O å få, å ä fö å kk k hjä f, å ch ö! Efö/ kk Bk ä D Ekö G Gäb Göb H Hb Huf Häö Jä Jökö K ä K j Kk Kb Kuä/Suu Lkö Lu M/V Mö N Skå N Äb Nb Nkö O-ä Okh Rby S-Sckh Skfå Skå ä Su Sö Hä U Uå U Väb Vä ä Vä Bk Öb Öö E

24 Aä: N A P Tf Ru SEF, Bx 1386, Subyb POSTTIDNING BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING V f fä åä föä y

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Å 2015 C I I 1 1 2 2015 3 I 3 O 3 4 O 4 1 20141231, 2 20141231,, 3 O, 20141231 1 2015 2014,,,,, 1 (O) U O : 2014 ( ) 2014( ) ://www w, @w 2 OÅI 2015 I O,, x / 1987 1999 I: (YO) YO : ( ) YO: I/Y (1) (2)

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Strategier för Det flerkärniga. Skåne. Strukturbild för Skåne

Strategier för Det flerkärniga. Skåne. Strukturbild för Skåne S fö D f Så Suub fö Så Pj: T A, A fö, R Så. Tx: T A, M Åb, I S, J H, V Sö, T Uz-F, A fö, R Så Lyu: D Rbyå AB Iu: D Rbyå AB ( ) Ty: Ex P U: 2000 x U : R Så, A fö, 2013 POLITISK STYRGRUPP R Så (R x) Pu Lb,

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Vårt utgångsläge är gott

Vårt utgångsläge är gott B S L V V b Ef b f j j f f N j S b, R b f b D b b S, f, j, N f, : j f b, j b b O j b f, f! N j : bj, f, j K 2014 Ab 2014 bj f b b f b j S j, P b ff j Ré M L Jb L, O Sf L, V M A, L C Rb L, L H L H, L L

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906.

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906. HUFVUREKÖR FRÖKEN 19:E O R S G E N E N 2 6 J U L 1906. N:R 3 0 (1021) E V F WNKLERFEL. EN KVNNLG GLOBE-ROER. V P R E S E N E R G u b, k E Wk k k, j u u - u p p k k u. F k W k k k k S k y b, k k b y b k,

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

Rösta i provvalet! Rösta i provvalet och påverka våra listor! I detta nummer...

Rösta i provvalet! Rösta i provvalet och påverka våra listor! I detta nummer... Bl L Rö l l! I f l l ä J f öjl yj f ä x l l fö D äl ö! f l El l/ D y j l fl lä ä D ä föö fl ä j Afö f l l ä l ffö Hä y lä UF fööl ä j ä y l 2014 l Hö ä föl l l E l ö fö f f ä ä ö F l fö j l Ifö - l ä l

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen!

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen! - J - - - Ö U H -!! J %! Y!!!!! - U Ö Ö Ö Ö HU H YÖ UH U UH Ö J UU Ö U H H % U U U! HJU U YH U U HJU U U U H HJU U UH - - - - U -- H % -- % % % % - Ö - - - - Ö HU H YÖ Ö UJÖ UH U U- HY Ö UJÖ -HJU Ö U -

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @. 0739-38 18 20./y C- Ä C- - - - - C Å Y Ä - Å- - Å - Å - - Ä C Å - - Ä X-Ä- - Ä - - - Å- Ä C Ä- Ä Y - Ä? - - Ä - Å - Å Y - YC Y- - - Y Å 2006 & - - Ä - Ä Y CZ... W- Y Å C- Å - X - Å - Ä Å - Ä-

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering Hö 2015-06-24 Abp Hö h F-6 m h 7-9 Läå 2015-2016 Ihå: 1. O 2. I, upp ch uppf 3. Sm ch vmhp 4. Uv ch f 5. Evvå 6. Hm, ch vmv 7. Ubäh 8. Expjä 9. Sym vb 10. D 11. Suvc 12. Su- ch y Hö 2015-06-24 B bp uö

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ K ch Mmm HSB böep khm ö mmm16mjk19 Lk:RöAu,Röbm6A D 1. Öppvmm 2. Vvmmö 3. Amvmmöv v pk ö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkmvv

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bog Bgföbu Bgy 2010-2011 RÖDA ffo om INTE m totpog. g. Otob It 2- u Ap 2 x pog Et fm bt tg mt fm bt p- och otob totpog D gö m p utgt. B o ö h m H u B o p At Pc Nm Kubb t g Tot pog 25/7 4/10 5/10 12/10

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Årsredovisning 2003 1

Årsredovisning 2003 1 Åov 2003 1 2 Åov Suv kou 2003. Suv kou, Koovc, p 2004. Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck 2003 7 F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö

Läs mer

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom pe" `sfk K ".` _. :...... -.Y BS 00 Byggnadssyelsen Teknska byåns nfomaon 979-04 Vämefån venle VÄRMEAVGVNNG CENTRALER M M FRÅN OSOLERADE VENTLER UNDER- nom alla omåden av såväl nypojekeng som ombyggnad

Läs mer

!""#$%&&'()*+#,-"."/

!#$%&&'()*+#,-./ www.nlv.se !""#$%&&'()*+#,-"."/ 0)*1*23!"()*32#+3"453&6'%*#+373!"##$%"$&'()*$$$8383838383838383838383838383838383838383838$ 9.2$: ;453&6*1$#+'.2?383838383838383838383838383838383838383838383838383

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Lärarekårens l ö n efråga.

Lärarekårens l ö n efråga. Läk ö f A m ä övk Å ck p fö ö L k ä, h h m fkk ä Jä k v äj fö Tm:, f, k k f mh ä ö v u h 8 ) v, fö:äk k:omk ufö D uvck u u ö f D k ö k v äm fä fkkäö»m 6 u pm, vv 8 u ä u, häf ch häf ä, vk k m u, m öv 8

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer