Rekrytera. 15 år av snabb :- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:"

Transkript

1 Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB # Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! :- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING sid

2 2 15 år Jobbkuten Hur förberedd är ni på ert företg? Sveriges ekonomi går äntligen på högvrv igen, och konjunkturinstitutet spår fortstt hög tillväxt i Sverige de närmste åren. Vi som rbetr inom rekryterings- och bemnningsbrnschen hr känt v de positiv vindrn länge. Gnsk nturligt eftersom mång företg väljer tt ök försiktigt igen efter en lågkonjunktur genom tt hyr in rbetskrft. Och nu när de flest brnscher är på uppgång, så ökr behovet v kompetent rbetskrft stort. Med den hög rbetslöshet vi hr i Sverige i dg skulle mn kunn tro tt det br är tt välj och vrk blnd jobbsugn kndidter. Men riktigt så enkelt är det inte. Det kn redn idg vr tufft tt hitt rätt person, blnd nnt på grund v tt llt fler yrken kräver specilistkunskper. Och de närmste 15 åren kommer över hälften v rbetskrften tt försvinn inom viss yrken! I vår ny tidning vill vi ge dig möjlighet tt läs mer om dett och ndr nyheter som rör rbetslivet. Här delr vi med oss v den kunskp om rekrytering vi smlt på oss sedn vi strtde Jobbkuten för 15 år sedn. Dessutom kn du läs om vår kunder och ndr smrbetsprtners. Trevlig läsning! Tom Sjötun & Stefn Thorstensson Jobbkuten Redktion: Tom Sjötun, Stefn Thorstensson, Sofi Frnzén, Nikls Olsson. Texter: Sofi Frnzén, Ann Rikner. Ansvrig utgivre: Tom Sjötun, Stefn Thorstensson. Foto & illustrtioner: Nikls Olsson, Ann Tjus, Dremstime. Produktion: Frnz medi, Tryck: Billes 2011 Åmål: Göteborg: Stenungsund: STEG FÖR EN LYCKAD REKRYTERING Rekrytering är en process som kräver tid och erfrenhet, ovsett om mn väljer tt sköt den själv eller nlit proffs. Jobbkuten är ett v de äldst bemnnings- och rekryteringsföretgen i Sverige. Här delr de med sig v sitt sätt tt rbet. 1 2 Behovsnlys Först steget är tt nog formuler vd det är mn söker. Vid ett först strtmöte går Jobbkuten igenom kundens behov. Vilk krv kommer tt ställs på kndidten? Vilk egenskper sk personen h? Kndidtsökning Näst steg är tt få så mång kompetent kndidter som möjligt tt sök jobbet. Här finns fler komplement till trditionell nnonsering. Tips från ndr nställd kn vr en br idé. Jobbkuten hr tillgång till en cvbnk med kndidter, och rbetr också med nätverk och socil medier. 3 Urvl Dgs tt plock russinen ur kkn. Här gäller det tt hitt de bäst kndidtern för jobbet blnd ll söknde. Erfrenhet v tt läs cv:n är ett stort plus i dett steg. Personlighetsformulär Ett personlighetsformulär är ett br hjälpmedel för tt hitt en kndidt med rätt personlighet för jobbet. Uppföljning Sist steget är oerhört viktigt. Hur fungerr den nställde på rbetspltsen? Hur trivs hn eller hon? Jobbkuten rbetr kontinuerligt med uppföljning.... och här är gänget som kn hjälp dig tt lycks: Ktrin Vllström, Rekrytering, Stenungsund Tom Sjötun (vd) Försäljning, Stenungsund Lott Lysmrk Rekrytering, Göteborg 6 Anställningsintervju Intervjuer kräver noggrnn förberedelser. Ett tips är tt nvänd sig v scenrier för tt få en uppfttning om hur personen regerr på bestämd situtioner. Jobbkuten deltr lltid vid kunderns nställningsintervjuer för tt ge stöd. Stefn Thorstensson (vd) Försäljning, Åmål Anställning Jobbkuten kn t hel rbetsgivrnsvret för kortre eller längre perioder. Kenneth Johnsson Försäljning, Göteborg Lind Lrsson Rekrytering, Åmål Presenttion När Jobbkuten vlt de kndidter mn nser pss bäst, presenters de för kunden. För den som sköter sin egen rekrytering är det ett br tips tt presenter sin fvoriter för en grupp nyckelpersoner på företget för tt få feedbck. Lrs-Erik Kullnder, Försäljning, Åmål 3

3 Rätt person på rätt plts Hur trivs du på jobbet? Uppåt i konjunkturen innebär nynställningr för mång företg. Men tt hitt rätt rbetskrft är inte lltid en enkel mtch. Vi ökde vår omsättning med 49 % under Vi hde kunnt ök mer, men i dg är det tufft tt hitt kvlificerd rbetskrft till viss tjänster, säger Tom Sjötun, som delr vdposten på Jobbkuten med Stefn Thorstensson. Nu stsr Jobbkuten på tt bredd sin cv-bnk med kompetent kndidter i fler brnscher. Rekrytering är Jobbkutens kärnverksmhet. Oftst hndlr det om hyrrekrytering, vilket innebär tt Jobbkuten rekryterr en person som sedn hyrs ut till kunden på längre tid. Arbetsgivrnsvret ligger hos Jobbkuten. Det är mycket vnligt tt vår personl senre nställs hos kunden. Nio v tio får fst tjänst hos vår kunder, säger Tom Sjötun. Jobbkuten rbetr sälln med kort bemnningsuppdrg, och hr därför ingen nställd personl som hr jour och väntr på uppdrg. Men inom företgets specilområden lger, industri och kontor kn de oft snbbt mtch en söknde med efterfrågd tjänst. I Jobbkutens cv-bnk finns cirk kndidter. Dessutom nvänder de sig v nnonsering, nätverk och socil medier för tt hitt rätt person. För Jobbkuten är det inte br viktigt tt kunden är nöjd med de rekryterde personern. Mn hr även mbitionen tt vr det bäst företget för de nställd. Vår kndidter är vår viktigste resurs, därför lägger vi ner mycket tid på tt stött de vi rekryterr, säger Stefn Thorstensson. Stödet kn till exempel bestå i tt mn ser till tt de får rätt lön och tt nog följ upp när den nställde är på plts på sitt ny jobb. Dessutom följer mn lltid med på nställningsintervjun, som ett stöd både för kndidten och kunden. Är vi en riktigt br rbetsgivre, är det också lättre för oss tt få frm de llr bäst kndidtern, säger Tom Sjötun. Att vr ttrktiv för rbetskrften är idg viktigre än någonsin. För trots tt offentlig siffror pekr på hög rbetslöshet, råder det en skrinde rbetskrftsbrist inom viss områden. Vi märker bristen särskilt tydligt inom yrken som kräver specilisering, till exempel hntverksyrken. För tt ytterligre utök sin cvbnk med fler kvlificerde kndidter strtde Jobbkuten nyligen kmpnjen Ange en vän, som du kn läs mer om på näst uppslg. Dessutom hr mn nyligen nställt ytterligre två rekryterre. Tom Sjötun och Stefn Thorstensson menr tt rbetsgivre får vr beredd på tt det kn bli svårre tt hitt rätt personl i frmtiden. Allt fler tjänster kräver specilistkunskper, och ntlet nyutbildde håller inte jämn steg med det stor ntl som kommer tt lämn Det som är riktigt dyrt är tt rekryter fel. Att nställ fel person kn få besvärlig konsekvenser. rbetsmrknden de närmste åren. Och tt rekryter är en process som kräver både tid och erfrenhet. Det kostr tt rekryter, ovsett om du gör det själv eller nlitr experter. Men det som är riktigt dyrt är tt rekryter fel. Att nställ fel person kn få besvärlig konsekvenser. Därför är det viktigt tt gå noggrnt tillväg, säger Tom Sjötun. Hr mn möjlighet tt sköt rekryteringen själv, får mn vr beredd på tt få mång telefonsmtl med frågor, förutom rbetet med tt läs nsökningr och genomför intervjuer. Att nlit en expert för rekrytering blir helt enkelt oftst billigre eftersom det går snbbre för oss med vår knler tt hitt rätt person, säger Tom Sjötun. Vi hr rbett med dett i femton år, och det ger oss en erfrenhet som gör det möjligt tt läs melln rdern i ett cv. Därför kn vi lättre hitt guldkorn blnd kndidter med liknnde meriter, säger Stefn Thorstensson. FAKTA:Jobbkuten Grunddes i Åmål för 15 år sedn v Tom Sjötun och Stefn Thorstensson. I dg hr företget kontor också i Göteborg och Stenungsund, och är verksmm i hel västr Sverige. Omsättning 2010: 18 MSEK. Jons Söderqvist, ytbehndlre, Provex, Göteborg Jg pckr gods på Provex sedn i hösts och jg trivs br. Jg gick ut teknikprogrmmet på gymnsiet i vårs så det här är mitt först jobb. Tom på Jobbkuten hjälpte mig med mitt cv, och llt gick väldigt fort och smidigt. Jg är nställd v Jobbkuten och kn lltid ring dem om det är något. Sndr Mdsen-Smuelsson, truckförre,lxå Pellets, Lxå Jg kör en 13-tons truck och lstr pellets till lstbilr. Jg är inhyrd för vintersäsongen, det är högtryck på tt få ut pellets nu. Jg trivs br med jobbet, och med tt jobb dgtid och vr inne. Annrs hr jg kört plogbil de senste vintrrn, normlt kör jg lstbil. Jg hittde jobbet på rbetsförmedlingen, och skickde in en nsökn. Sedn gick llt väldigt snbbt. Jg vr på intervju en torsdg, och så börjde jg på måndgen. Pär Berglund, projektchef, Niw, Torsby Jg trivs jättebr, jg hr ett fritt och omväxlnde rbete. Jg rbetr som projektchef, och räknr, plnerr och upphndlr jobb på Niw, ett mrkentreprendföretg. Jg är nställd på Niw sedn i juni, men jg sökte jobbet vi Jobbkuten. Hel processen gick väldigt snbbt och smidigt. 4 5

4 Rekryteringsbehoven ökr krftigt de närmste åren 6 Den först stor årskullen 40-tlister hr precis pensionerts och de kommnde 15 åren sker en rekordstor genertionsväxling på den svensk rbetsmrknden. I värst fll kn dett led till brist på kompetent rbetskrft inom ett stort ntl yrkesområden. 1,6 miljoner människor pensioners de kommnde 15 åren det är fler än under den senste 15-årsperioden ( ). Dessutom kommer betydligt färre ung än tidigre in på rbetsmrknden. Konsekvensen blir brist på rbetskrft. Genertionsväxlingen innebär stor rekryteringsbehov inom mång yrken och ställer rbetsmrkndspolitiken inför stor utmningr, säger Tord Strnnefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen. Störst risk tt drbbs v personlbrist är yrken med olik former v specilistkompetens, som personl inom hälso- och sjukvården eller jord- och skogsbruket. Orsken är tt det inte enbrt hndlr om tt fördel den rbetskrft som finns, den söknde måste också h den kompetens som krävs för det ktuell rbetet. Till exempel kommer det tt bli brist på ingenjörer utnför storstdsregionern. De som gick Tekniskt gymnsium sk ersätts med högskoleingenjörer och där finns det en brist i dg. Ett sätt tt undvik frmtid personlbrist är tt lock till utbildning inom de yrken där bristen finns, ett nnt tt vidt åtgärder så färre ung misslycks i skoln. En nnn viktig åtgärd är tt betydligt snbbre få ut utrikes född i rbetslivet, i synnerhet utomeuropeiskt född kvinnor. Att förbättr integrtionen på rbetsmrknden för den gruppen är det bsolut viktigste vi kn gör. För tt lös rbetskrftsbristen inom yrken med längre utbildningr gäller det ÅLDERSAVGÅNGAR LOKALT (i %) Jord- och skogsbruk: Göteborg: 37,68 Stenungsund: 48,57 Åmål: 46,74 Industri: Göteborg: 29,14 Stenungsund: 36,60 Åmål: 39,21 Byggndsindustri: Göteborg: 30,78 Stenungsund: 34,43 Åmål: 42,21 Privt tjänster: Göteborg: 25,70 Stenungsund: 32,41 Åmål: 37,47 Offentlig tjänster: Göteborg: 40,23 Stenungsund: 44,34 Åmål: 43,52 Totlt: Göteborg: 30,94 Stenungsund: 37,15 Åmål: 40,71 De kommnde åren kommer det tt bli llt svårre tt hitt kompetent personl inom en rd yrken. Inom fler yrken försvinner över hälften v den totl yrkeskåren före år Käll: Arbetsförmedlingen också tt lock kompetent personl tt sök sig till Sverige. Arbetskrftsinvndring är en viktig lösning och eftersom vi i prktiken hr möjlighet tt fritt rekryter rbetskrft inom EU är det upp till vrje företg tt rekryter utomlnds, det är inget mn behöver vänt med. Räcker åtgärdern inte till kn det led till stor ekonomisk problem både för lndet och enskild rbetsgivre. Därför är det viktigt tt vr uppmärksm på tt rekryteringsbehoven ökr de kommnde 15 åren. Mång ny jobb i industrin Uppgången på rbetsmrknden blir llt tydligre. Inte på fler decennier hr så mång ledig pltser nmälts under december månd som i december Det visr sttistik från Arbetsförmedlingen. Under december 2010 nmäldes ny ledig pltser till Arbetsförmedlingen. Det är en rejäl ökning från december 2009, då nmäldes ny pltser. Särskilt stor är efterfrågn på rbetskrft inom industrin, där hr ntlet ny ledig pltser fördubblts jämfört med i december för ett år sedn. Digitl kmpnj sk lock fler kvlificerde kndidter kronor. Så mycket kn den tjän som tipsr Jobbkuten om en rbetssöknde kompis. I mitten v jnuri lnserdes kmpnjen ngeenvän.nu. Efter br någr dgr hde hundrtls ny cv:n strömmt in vi kmpnjsidn. Bristen på rbetskrft inom viss brnscher är något som mn på Jobbkuten märkt v en tid. På grund v dett hr Jobbkuten tvingts säg nej till uppdrg. Mn hittde helt enkelt inte folk med rätt kompetens till sin uppdrgsgivre. Vi måste t till ny metoder för tt hitt kompetent personl, säger Tom Sjötun. Därför gick Jobbkuten i mitten v jnuri ut med en digitl kmpnj för tt bygg ut sin cv-bnk. På kmpnjsjten kn mn tips om rbetssöknde vänner. Vännen får sedn ett mil som berättr tt Jobbkuten vill h kontkt. Skulle den ngivne få en nställning som vrr mer än 250 timmr belöns tipsren med kronor. Det är visserligen en stor del v vår God rbetsmiljö ger fördelr i kmpen om rbetskrften I slutet på förr året lde regeringen frm en ny hndlingspln för rbetsmiljö som sk utgör en grund för de kommnde fem årens rbetsmiljöpolitik. Det är först gången som det finns en ntionell hndlingspln för rbetsmiljö i Sverige. I plnen lyfts det frm tt en bättre rbetsmiljö inte br innebär tt förebygg olyckor och ohäls, utn tt mn också kn se rbetsmiljön som utvecklnde vinst för uppdrget, men på det här sättet så hopps vi få ffären. Förr året tppde vi 30% v vår uppdrg för tt vi inte hittde personer med rätt kompetens för uppdrgen, säger Tom Sjötun. Kmpnjen fick stort genomslg, och hundrtls ny cv:n strömmde in. Bkom kmpnjen ligger göteborgsbyrån Mimi Guerill Agency. Det här är en kmpnj som ll vinner på. Den som tipsr belöns med pengr, den rbetslöse får ett jobb, rbetsgivren får en kvlificerd nställd och Jobbkuten får ett lyckt rekryteringsuppdrg, säger Fredrik Olsson, på Mimi Guerill Agency. för individer och som konkurrensmedel och frmgångsfktor för verksmheten. Företg som stsr på en br rbetsmiljö gör en god investering eftersom det oft leder till lägre sjukfrånvro och högre produktivitet. Jg är övertygd om tt företg som tr hnd om sin nställd också kommer tt lycks bättre med tt lock rätt folk till sin ledig tjänster, säger Tom Sjötun, vd på Jobbkuten. 7

5 People of Lv hnn först med Android-TV Smrt TV med integrert internet hr det prtts om i årtl utn tt någon riktigt lyckts få frm en produkt som slgit stort. Det kn det bli ändring på nu. Svensk People of Lv hnn före jättrn i brnschen med lnseringen v världens först internet-tv med Android som opertivsystem. Lovorden i medi hr inte låtit vänt på sig. Hösten och vintern hr vrit en hektisk tid för Christin Svntesson och People of Lv, den lill TV-tillverkren i Stor Hög utnför Stenungsund. Uppmärksmheten i medi hr vrit enorm. Wll Street Journl, Dgens Industri och BBC är br någr exempel på nyhetsjättr som rpportert om den svensk uppstickren. All uppmärksmhet känns helt fntstisk. Genom tt integrer Googles opertivsystem Android i en exklusiv TV, hr vi tgit tv:n ett jättekliv frmåt. Och vi vr först, säger Christin Svntesson, vd för People of Lv. LIKSOM FLERA mobiltelefontillverkre nvänder People of Lvs ny TV Scndinvi opertivsystemet Android, och gränssnittet i TV:n liknr också det i den ny genertionens mobiltelefoner. Med People of Lvs Scndinvi kn mn förutom tt titt på TV surf fritt på Internet. Exempelvis ett You-tube-klipp i fullskärmsläge får knivskrp bild, tck vre TV:ns bildteknik för rörlig bilder. Googles webbläsre Chrome finns förinstllerd, liksom blnd nnt progrm för Fcebook, Twitter och e-post. Närmre 1500 ndr ppr finns tillgänglig i People of Lvs egen pp-store. Men konkurrensen lär bli tuff. Google- TV, som är ett smrbete melln Google, Intel och Sony, hr redn lnserts på USA-mrknden. Fler TV-tillverkre lär följ efter med liknnde teknik. MEN DET ÄR inget som bekymrr Christin Svntesson nämnvärt. Enligt honom är TV-mrknden mycket homogen. De stor märken liknr vrndr både till pris och utseende, medn ett fåtl tillverkre som Bng & Olufsen och Loewe ligger i ett lyxigre segment. Däremelln finns knppt något tt välj på. People of Lv stsr därför på tt nisch sig med exklusiv mterilvl och design signert dnsk Designit, men med en lägre prisbild än de llr lyxigste märken. Att brnschen är homogen är förmånligt för oss, vi kn bli strk i ett segment som pssr oss, säger Christin Svntesson. Att Google-TV snrt kommer ut på den svensk mrknden ser hn som positivt. Dels är det ett kvitto på tt vi vlt rätt teknik, dels innebär det tt fler riktigt vss ppr npssde för TV blir tillgänglig även för vår kunder. Android är en open-source plttform vilket gör tt ll som kn hr möjlighet tt utveckl ppliktioner och progrm. Arbetet med Scndinvi och uppmärksmheten kring lnseringen hr vrit tidskrävnde. Därför tog People of Lv hjälp v Jobbkuten när de behövde rekryter. Jg tycker nästn tt det är svårre tt rekryter än tt producer smrt TV-pprter. Så tt vi skulle t professionell hjälp vr självklrt för oss. För oss vr det oerhört viktigt tt någon verkligen lyssnde på vår behov. Jobbkuten är stor nog tt vr professionell, men ändå tillräckligt små för tt kunn erbjud personlig service, säger Christn Svntesson. FAKTA: People of Lv Vrumärket Lv hr funnits sedn Företget tillverkr blnd nnt TV-pprter och motoriserde väggfästen för TV-pprter. Företget hr 20 nställd och räknr med tt omsätt 170 MSEK Scndinvi: Finns i 42, 47 och 55. Full HD, Bcklight LED, Built-in Android-plttform, förinstllerde ppliktioner: YouTube, Google Mps, Wether, Time, Clendr och Internet Browser. Mer info: Jg tycker nästn tt det är svårre tt rekryter än tt producer smrt TV-pprter. 8 Christin Svntesson är vd på People of Lv. Tillverkningen v företgets TV-pprter sker i Stor Hög i Stenungsund. 9

6 Proffshjälp med urvlet gv smidig rekrytering När ICA-hndlren Gustv Johnsson skulle nställ 35 personer vände hn sig till Jobbkuten för tt få hjälp med rekryteringen. Blnd 2700 nsökningr tog Jobbkuten frm ett urvl kndidter för intervju. De personer som Jobbkuten trodde mest på är också de som vist sig funger llr bäst, säger Gustv Johnsson Personligheten kn vr den vgörnde fktorn För tt på bäst sätt kunn mtch rätt person med rätt tjänst, nvänder sig Jobbkuten v personlighetsformulär. Vi hr vlt ett test som vi nser ger en väldigt br bild v om personen pssr för ett visst jobb, säger Tom Sjötun. SHL Group är ett v de lednde företgen när det gäller personlighetsformulär, med verksmhet i över 50 länder världen över. Ett personlighetsformulär är ett objektivt sätt tt bedöm hur en persons personlighet ser ut. Det är ett br hjälpmedel för tt lättre mtch rätt kndidt med rätt jobb, säger Per Crlsson på SHL Group. Hr mn fler kndidter som hr liknnde kunskper och färdigheter, kn personligheten bli vgörnde menr hn. Men kn mn som rbetsgivre inte helt enkelt gå på känsl och känn efter vem mn tror tt mn fungerr bäst ihop med? Det är jätteviktigt tt mn trivs ihop, och mgkänsln är vår störst konkurrent. Men den kn hängs upp på hur personen är klädd, dilekt, kön, etnisk bkgrund, om personen hr piercing. Alltså totlt irrelevnt sker för om personen kommer tt utför ett br jobb eller inte. Personlighetsformuläret består v 144 påståenden som mn sk t ställning till. Svren jämförs med en jämförelsegrupp med hjälp v en beräkningsmodell. Vi hr smlt in fler tusen svr från ndr svrnde. Är tjänsten en chefstjänst, jämför vi svren med 2000 ndr ledres svr. Här finns ing rätt eller fel, men mn kn se om en person pssr br för en viss tjänst eller inte. För vd som pssr en tjänst kn vr helt fel för en nnn, menr hn. Är du en väldigt socil person kommer du knske inte tt trivs i ett yrke som innebär mycket ensmrbete. Enligt Per Crlsson ökr personlighetsformulär snnolikheten för en br mtchning. Jobbkuten är certifierde v oss och utbildde i tt nvänd vår formulär. På så vis får de ytterligre ett bedömingsinstrument som tillsmmns med cv och väl strukturerde intervjuer ger god förutsättningr för en lyckd rekrytering. Den ny ICA Kvntumbutiken Välsviken i Krlstd öppndes i mrs Att t in professionell hjälp för rekryteringen vr en självklrhet för Gustv Johnsson. Under tiden för rekryteringen hde ledningen fullt upp med nnt rbete för tt färdigställ butiken inför öppnndet. Vi fick in 2700 nsökningr, det hde vrit enormt tidskrävnde och väldigt svårt för oss själv tt plock ut de bäst kndidtern blnd så mång. De llr flest är idg duktig på tt skriv cv, så det är svårt för en lekmn tt skilj ut stjärnorn från de som knske inte pssr så br, säger Gustv Johnsson. Stefn Thorstensson från Jobbkuten nsvrde för rekryteringen, och eftersom tiden vr knpp fnns hn på plts hos kunden i Välsviken under rbetet med tt t frm rätt kndidter. Jobbkuten lyssnde på vd det vr vi efterfrågde hos kndidtern. De vr lyhörd och flexibl, och det vr extr viktigt för oss eftersom vi br hde en månd på oss innn butiken skulle öppn, säger Gustv Johnsson. Vi gick igenom vd de ville h för typ v butik, och hur de ville tt medrbetrn skulle vr. Gustv vr tydlig med tt de ville skp en riktigt br mtffär med br personlig service. Hn stte upp ett ntl kriterier, och sedn körde vi igång Gustv Johnsson fick hjälp v Jobbkuten med tt plock ut kndidter för intervju blnd 2700 nsökningr. Vi gick igenom vd de ville h för typ v butik, och hur de ville tt medrbetrn skulle vr med urvlet, säger Stefn Thorstensson. När hn gick igenom nsökningrn tittde hn inte br efter butiksvn. Välsvikens tydlig fokus på mt gjorde till exempel tt vi rekommenderde en kille som tidigre rbett som kock. Och socil kompetens är viktigt när du sk jobb i butik. Då knske en person som rest mycket, eller jobbt med kundsupport tidigre hr skfft sig rätt erfrenhet för jobbet, även om hon eller hn sknr butiksvn. Ungefär 120 v de 2700 söknde kllldes till intervju. Intervjuern utförde ICA själv. Just den delen ville vi sköt helt själv, det är ju vi som sk rbet med personern och det är viktigt tt personkemin stämmer. Men Gustv Johnsson är fscinerd v hur rätt mn ändå kn hitt innn mn träfft personen. Stefn stte en liten stjärn vid sidn v de nmn som hn trodde mest på. Av dem nställde vi i princip llihop, och det är också de som vist sig funger bäst. Vi hr väldigt br personl, säger hn. Idg hr ICA Välsviken 50 nställd, och omsättningen 2010 vr 170 MSEK. 11

7 Avs. Jobbkuten Väst AB Östr Köpmnsgtn STENUNGSUND ADRESSKÄLLA: PAR Jobbkuten tipsr: PROFFSRÅD FÖR EN LYCKAD INTERVJU För tt du sk få ut så mycket som möjligt v en nställningsintervju gäller det tt vr väl förberedd. Det finns mång sätt tt få ett givnde smtl. Ett gott råd är tt bygg upp intervjun utifrån olik scenrier. Tänk ut ett pr företeelser som oft brukr händ på rbetspltsen och fråg hur personen skulle lös problemen. Lämn gärn över scenriot nedskrivet på ett ppper som du lämnr över. Låt sedn den söknde få en kvrt på sig tt lös problemet. På dett sätt får du en fingervisning om fler viktig egenskper hos den söknde: Arbetr hn/hon snbbt? Är hn/hon duktig på problemlösning? Hur uttrycker hn/hon sig i skrift? Tänk på tt inte gör scenriot för svårt. Det sk vr en rimlig uppgift tt föreslå lösningr. Behöver du hjälp med rekrytering? En mn kort på måndg? Vi på Jobbkuten mtchr rätt person med rätt tjänst ovsett om det hndlr om ett tillfälligt behov v rbetskrft eller fst nställningr. Välkommen tt kontkt oss: Åmål: Göteborg: Stenungsund: Fler Nyheter från Jobbkuten Få nyheter, tips och råd direkt i din mil - nmäl dig till vårt digitl nyhetsbrev på vår hemsid: Jobbkuten 12

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

NätSmart. Schack matt. App vs Mobilsajt så hittar du kunderna. Jonas Hallberg. Matthandlarna från Malmö är störst på nätet. Vill alla ha kaffe?

NätSmart. Schack matt. App vs Mobilsajt så hittar du kunderna. Jonas Hallberg. Matthandlarna från Malmö är störst på nätet. Vill alla ha kaffe? Statistik: Så handlar vi med mobilen Experten svarar: Distanshandelslag inom EU? En dag med: Johnells.se NätSmart NUMMER 6 MAJ JULI 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET App vs Mobilsajt så hittar du kunderna

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

LIVSKRAFTIGA FORETAG

LIVSKRAFTIGA FORETAG 1 UPPFÖLJNING AV TRRs NYFÖRETAGARE: LIVSKRAFTIGA FORETAG EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET 2 UPPFÖLJNING AV TRRs NYFÖRETAGARE: LIVSKRAFTIGA FORETAG EN RAPPORT FRÅN TRR

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer