Rekrytera. 15 år av snabb :- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:"

Transkript

1 Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB # Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! :- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING sid

2 2 15 år Jobbkuten Hur förberedd är ni på ert företg? Sveriges ekonomi går äntligen på högvrv igen, och konjunkturinstitutet spår fortstt hög tillväxt i Sverige de närmste åren. Vi som rbetr inom rekryterings- och bemnningsbrnschen hr känt v de positiv vindrn länge. Gnsk nturligt eftersom mång företg väljer tt ök försiktigt igen efter en lågkonjunktur genom tt hyr in rbetskrft. Och nu när de flest brnscher är på uppgång, så ökr behovet v kompetent rbetskrft stort. Med den hög rbetslöshet vi hr i Sverige i dg skulle mn kunn tro tt det br är tt välj och vrk blnd jobbsugn kndidter. Men riktigt så enkelt är det inte. Det kn redn idg vr tufft tt hitt rätt person, blnd nnt på grund v tt llt fler yrken kräver specilistkunskper. Och de närmste 15 åren kommer över hälften v rbetskrften tt försvinn inom viss yrken! I vår ny tidning vill vi ge dig möjlighet tt läs mer om dett och ndr nyheter som rör rbetslivet. Här delr vi med oss v den kunskp om rekrytering vi smlt på oss sedn vi strtde Jobbkuten för 15 år sedn. Dessutom kn du läs om vår kunder och ndr smrbetsprtners. Trevlig läsning! Tom Sjötun & Stefn Thorstensson Jobbkuten Redktion: Tom Sjötun, Stefn Thorstensson, Sofi Frnzén, Nikls Olsson. Texter: Sofi Frnzén, Ann Rikner. Ansvrig utgivre: Tom Sjötun, Stefn Thorstensson. Foto & illustrtioner: Nikls Olsson, Ann Tjus, Dremstime. Produktion: Frnz medi, Tryck: Billes 2011 Åmål: Göteborg: Stenungsund: STEG FÖR EN LYCKAD REKRYTERING Rekrytering är en process som kräver tid och erfrenhet, ovsett om mn väljer tt sköt den själv eller nlit proffs. Jobbkuten är ett v de äldst bemnnings- och rekryteringsföretgen i Sverige. Här delr de med sig v sitt sätt tt rbet. 1 2 Behovsnlys Först steget är tt nog formuler vd det är mn söker. Vid ett först strtmöte går Jobbkuten igenom kundens behov. Vilk krv kommer tt ställs på kndidten? Vilk egenskper sk personen h? Kndidtsökning Näst steg är tt få så mång kompetent kndidter som möjligt tt sök jobbet. Här finns fler komplement till trditionell nnonsering. Tips från ndr nställd kn vr en br idé. Jobbkuten hr tillgång till en cvbnk med kndidter, och rbetr också med nätverk och socil medier. 3 Urvl Dgs tt plock russinen ur kkn. Här gäller det tt hitt de bäst kndidtern för jobbet blnd ll söknde. Erfrenhet v tt läs cv:n är ett stort plus i dett steg. Personlighetsformulär Ett personlighetsformulär är ett br hjälpmedel för tt hitt en kndidt med rätt personlighet för jobbet. Uppföljning Sist steget är oerhört viktigt. Hur fungerr den nställde på rbetspltsen? Hur trivs hn eller hon? Jobbkuten rbetr kontinuerligt med uppföljning.... och här är gänget som kn hjälp dig tt lycks: Ktrin Vllström, Rekrytering, Stenungsund Tom Sjötun (vd) Försäljning, Stenungsund Lott Lysmrk Rekrytering, Göteborg 6 Anställningsintervju Intervjuer kräver noggrnn förberedelser. Ett tips är tt nvänd sig v scenrier för tt få en uppfttning om hur personen regerr på bestämd situtioner. Jobbkuten deltr lltid vid kunderns nställningsintervjuer för tt ge stöd. Stefn Thorstensson (vd) Försäljning, Åmål Anställning Jobbkuten kn t hel rbetsgivrnsvret för kortre eller längre perioder. Kenneth Johnsson Försäljning, Göteborg Lind Lrsson Rekrytering, Åmål Presenttion När Jobbkuten vlt de kndidter mn nser pss bäst, presenters de för kunden. För den som sköter sin egen rekrytering är det ett br tips tt presenter sin fvoriter för en grupp nyckelpersoner på företget för tt få feedbck. Lrs-Erik Kullnder, Försäljning, Åmål 3

3 Rätt person på rätt plts Hur trivs du på jobbet? Uppåt i konjunkturen innebär nynställningr för mång företg. Men tt hitt rätt rbetskrft är inte lltid en enkel mtch. Vi ökde vår omsättning med 49 % under Vi hde kunnt ök mer, men i dg är det tufft tt hitt kvlificerd rbetskrft till viss tjänster, säger Tom Sjötun, som delr vdposten på Jobbkuten med Stefn Thorstensson. Nu stsr Jobbkuten på tt bredd sin cv-bnk med kompetent kndidter i fler brnscher. Rekrytering är Jobbkutens kärnverksmhet. Oftst hndlr det om hyrrekrytering, vilket innebär tt Jobbkuten rekryterr en person som sedn hyrs ut till kunden på längre tid. Arbetsgivrnsvret ligger hos Jobbkuten. Det är mycket vnligt tt vår personl senre nställs hos kunden. Nio v tio får fst tjänst hos vår kunder, säger Tom Sjötun. Jobbkuten rbetr sälln med kort bemnningsuppdrg, och hr därför ingen nställd personl som hr jour och väntr på uppdrg. Men inom företgets specilområden lger, industri och kontor kn de oft snbbt mtch en söknde med efterfrågd tjänst. I Jobbkutens cv-bnk finns cirk kndidter. Dessutom nvänder de sig v nnonsering, nätverk och socil medier för tt hitt rätt person. För Jobbkuten är det inte br viktigt tt kunden är nöjd med de rekryterde personern. Mn hr även mbitionen tt vr det bäst företget för de nställd. Vår kndidter är vår viktigste resurs, därför lägger vi ner mycket tid på tt stött de vi rekryterr, säger Stefn Thorstensson. Stödet kn till exempel bestå i tt mn ser till tt de får rätt lön och tt nog följ upp när den nställde är på plts på sitt ny jobb. Dessutom följer mn lltid med på nställningsintervjun, som ett stöd både för kndidten och kunden. Är vi en riktigt br rbetsgivre, är det också lättre för oss tt få frm de llr bäst kndidtern, säger Tom Sjötun. Att vr ttrktiv för rbetskrften är idg viktigre än någonsin. För trots tt offentlig siffror pekr på hög rbetslöshet, råder det en skrinde rbetskrftsbrist inom viss områden. Vi märker bristen särskilt tydligt inom yrken som kräver specilisering, till exempel hntverksyrken. För tt ytterligre utök sin cvbnk med fler kvlificerde kndidter strtde Jobbkuten nyligen kmpnjen Ange en vän, som du kn läs mer om på näst uppslg. Dessutom hr mn nyligen nställt ytterligre två rekryterre. Tom Sjötun och Stefn Thorstensson menr tt rbetsgivre får vr beredd på tt det kn bli svårre tt hitt rätt personl i frmtiden. Allt fler tjänster kräver specilistkunskper, och ntlet nyutbildde håller inte jämn steg med det stor ntl som kommer tt lämn Det som är riktigt dyrt är tt rekryter fel. Att nställ fel person kn få besvärlig konsekvenser. rbetsmrknden de närmste åren. Och tt rekryter är en process som kräver både tid och erfrenhet. Det kostr tt rekryter, ovsett om du gör det själv eller nlitr experter. Men det som är riktigt dyrt är tt rekryter fel. Att nställ fel person kn få besvärlig konsekvenser. Därför är det viktigt tt gå noggrnt tillväg, säger Tom Sjötun. Hr mn möjlighet tt sköt rekryteringen själv, får mn vr beredd på tt få mång telefonsmtl med frågor, förutom rbetet med tt läs nsökningr och genomför intervjuer. Att nlit en expert för rekrytering blir helt enkelt oftst billigre eftersom det går snbbre för oss med vår knler tt hitt rätt person, säger Tom Sjötun. Vi hr rbett med dett i femton år, och det ger oss en erfrenhet som gör det möjligt tt läs melln rdern i ett cv. Därför kn vi lättre hitt guldkorn blnd kndidter med liknnde meriter, säger Stefn Thorstensson. FAKTA:Jobbkuten Grunddes i Åmål för 15 år sedn v Tom Sjötun och Stefn Thorstensson. I dg hr företget kontor också i Göteborg och Stenungsund, och är verksmm i hel västr Sverige. Omsättning 2010: 18 MSEK. Jons Söderqvist, ytbehndlre, Provex, Göteborg Jg pckr gods på Provex sedn i hösts och jg trivs br. Jg gick ut teknikprogrmmet på gymnsiet i vårs så det här är mitt först jobb. Tom på Jobbkuten hjälpte mig med mitt cv, och llt gick väldigt fort och smidigt. Jg är nställd v Jobbkuten och kn lltid ring dem om det är något. Sndr Mdsen-Smuelsson, truckförre,lxå Pellets, Lxå Jg kör en 13-tons truck och lstr pellets till lstbilr. Jg är inhyrd för vintersäsongen, det är högtryck på tt få ut pellets nu. Jg trivs br med jobbet, och med tt jobb dgtid och vr inne. Annrs hr jg kört plogbil de senste vintrrn, normlt kör jg lstbil. Jg hittde jobbet på rbetsförmedlingen, och skickde in en nsökn. Sedn gick llt väldigt snbbt. Jg vr på intervju en torsdg, och så börjde jg på måndgen. Pär Berglund, projektchef, Niw, Torsby Jg trivs jättebr, jg hr ett fritt och omväxlnde rbete. Jg rbetr som projektchef, och räknr, plnerr och upphndlr jobb på Niw, ett mrkentreprendföretg. Jg är nställd på Niw sedn i juni, men jg sökte jobbet vi Jobbkuten. Hel processen gick väldigt snbbt och smidigt. 4 5

4 Rekryteringsbehoven ökr krftigt de närmste åren 6 Den först stor årskullen 40-tlister hr precis pensionerts och de kommnde 15 åren sker en rekordstor genertionsväxling på den svensk rbetsmrknden. I värst fll kn dett led till brist på kompetent rbetskrft inom ett stort ntl yrkesområden. 1,6 miljoner människor pensioners de kommnde 15 åren det är fler än under den senste 15-årsperioden ( ). Dessutom kommer betydligt färre ung än tidigre in på rbetsmrknden. Konsekvensen blir brist på rbetskrft. Genertionsväxlingen innebär stor rekryteringsbehov inom mång yrken och ställer rbetsmrkndspolitiken inför stor utmningr, säger Tord Strnnefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen. Störst risk tt drbbs v personlbrist är yrken med olik former v specilistkompetens, som personl inom hälso- och sjukvården eller jord- och skogsbruket. Orsken är tt det inte enbrt hndlr om tt fördel den rbetskrft som finns, den söknde måste också h den kompetens som krävs för det ktuell rbetet. Till exempel kommer det tt bli brist på ingenjörer utnför storstdsregionern. De som gick Tekniskt gymnsium sk ersätts med högskoleingenjörer och där finns det en brist i dg. Ett sätt tt undvik frmtid personlbrist är tt lock till utbildning inom de yrken där bristen finns, ett nnt tt vidt åtgärder så färre ung misslycks i skoln. En nnn viktig åtgärd är tt betydligt snbbre få ut utrikes född i rbetslivet, i synnerhet utomeuropeiskt född kvinnor. Att förbättr integrtionen på rbetsmrknden för den gruppen är det bsolut viktigste vi kn gör. För tt lös rbetskrftsbristen inom yrken med längre utbildningr gäller det ÅLDERSAVGÅNGAR LOKALT (i %) Jord- och skogsbruk: Göteborg: 37,68 Stenungsund: 48,57 Åmål: 46,74 Industri: Göteborg: 29,14 Stenungsund: 36,60 Åmål: 39,21 Byggndsindustri: Göteborg: 30,78 Stenungsund: 34,43 Åmål: 42,21 Privt tjänster: Göteborg: 25,70 Stenungsund: 32,41 Åmål: 37,47 Offentlig tjänster: Göteborg: 40,23 Stenungsund: 44,34 Åmål: 43,52 Totlt: Göteborg: 30,94 Stenungsund: 37,15 Åmål: 40,71 De kommnde åren kommer det tt bli llt svårre tt hitt kompetent personl inom en rd yrken. Inom fler yrken försvinner över hälften v den totl yrkeskåren före år Käll: Arbetsförmedlingen också tt lock kompetent personl tt sök sig till Sverige. Arbetskrftsinvndring är en viktig lösning och eftersom vi i prktiken hr möjlighet tt fritt rekryter rbetskrft inom EU är det upp till vrje företg tt rekryter utomlnds, det är inget mn behöver vänt med. Räcker åtgärdern inte till kn det led till stor ekonomisk problem både för lndet och enskild rbetsgivre. Därför är det viktigt tt vr uppmärksm på tt rekryteringsbehoven ökr de kommnde 15 åren. Mång ny jobb i industrin Uppgången på rbetsmrknden blir llt tydligre. Inte på fler decennier hr så mång ledig pltser nmälts under december månd som i december Det visr sttistik från Arbetsförmedlingen. Under december 2010 nmäldes ny ledig pltser till Arbetsförmedlingen. Det är en rejäl ökning från december 2009, då nmäldes ny pltser. Särskilt stor är efterfrågn på rbetskrft inom industrin, där hr ntlet ny ledig pltser fördubblts jämfört med i december för ett år sedn. Digitl kmpnj sk lock fler kvlificerde kndidter kronor. Så mycket kn den tjän som tipsr Jobbkuten om en rbetssöknde kompis. I mitten v jnuri lnserdes kmpnjen ngeenvän.nu. Efter br någr dgr hde hundrtls ny cv:n strömmt in vi kmpnjsidn. Bristen på rbetskrft inom viss brnscher är något som mn på Jobbkuten märkt v en tid. På grund v dett hr Jobbkuten tvingts säg nej till uppdrg. Mn hittde helt enkelt inte folk med rätt kompetens till sin uppdrgsgivre. Vi måste t till ny metoder för tt hitt kompetent personl, säger Tom Sjötun. Därför gick Jobbkuten i mitten v jnuri ut med en digitl kmpnj för tt bygg ut sin cv-bnk. På kmpnjsjten kn mn tips om rbetssöknde vänner. Vännen får sedn ett mil som berättr tt Jobbkuten vill h kontkt. Skulle den ngivne få en nställning som vrr mer än 250 timmr belöns tipsren med kronor. Det är visserligen en stor del v vår God rbetsmiljö ger fördelr i kmpen om rbetskrften I slutet på förr året lde regeringen frm en ny hndlingspln för rbetsmiljö som sk utgör en grund för de kommnde fem årens rbetsmiljöpolitik. Det är först gången som det finns en ntionell hndlingspln för rbetsmiljö i Sverige. I plnen lyfts det frm tt en bättre rbetsmiljö inte br innebär tt förebygg olyckor och ohäls, utn tt mn också kn se rbetsmiljön som utvecklnde vinst för uppdrget, men på det här sättet så hopps vi få ffären. Förr året tppde vi 30% v vår uppdrg för tt vi inte hittde personer med rätt kompetens för uppdrgen, säger Tom Sjötun. Kmpnjen fick stort genomslg, och hundrtls ny cv:n strömmde in. Bkom kmpnjen ligger göteborgsbyrån Mimi Guerill Agency. Det här är en kmpnj som ll vinner på. Den som tipsr belöns med pengr, den rbetslöse får ett jobb, rbetsgivren får en kvlificerd nställd och Jobbkuten får ett lyckt rekryteringsuppdrg, säger Fredrik Olsson, på Mimi Guerill Agency. för individer och som konkurrensmedel och frmgångsfktor för verksmheten. Företg som stsr på en br rbetsmiljö gör en god investering eftersom det oft leder till lägre sjukfrånvro och högre produktivitet. Jg är övertygd om tt företg som tr hnd om sin nställd också kommer tt lycks bättre med tt lock rätt folk till sin ledig tjänster, säger Tom Sjötun, vd på Jobbkuten. 7

5 People of Lv hnn först med Android-TV Smrt TV med integrert internet hr det prtts om i årtl utn tt någon riktigt lyckts få frm en produkt som slgit stort. Det kn det bli ändring på nu. Svensk People of Lv hnn före jättrn i brnschen med lnseringen v världens först internet-tv med Android som opertivsystem. Lovorden i medi hr inte låtit vänt på sig. Hösten och vintern hr vrit en hektisk tid för Christin Svntesson och People of Lv, den lill TV-tillverkren i Stor Hög utnför Stenungsund. Uppmärksmheten i medi hr vrit enorm. Wll Street Journl, Dgens Industri och BBC är br någr exempel på nyhetsjättr som rpportert om den svensk uppstickren. All uppmärksmhet känns helt fntstisk. Genom tt integrer Googles opertivsystem Android i en exklusiv TV, hr vi tgit tv:n ett jättekliv frmåt. Och vi vr först, säger Christin Svntesson, vd för People of Lv. LIKSOM FLERA mobiltelefontillverkre nvänder People of Lvs ny TV Scndinvi opertivsystemet Android, och gränssnittet i TV:n liknr också det i den ny genertionens mobiltelefoner. Med People of Lvs Scndinvi kn mn förutom tt titt på TV surf fritt på Internet. Exempelvis ett You-tube-klipp i fullskärmsläge får knivskrp bild, tck vre TV:ns bildteknik för rörlig bilder. Googles webbläsre Chrome finns förinstllerd, liksom blnd nnt progrm för Fcebook, Twitter och e-post. Närmre 1500 ndr ppr finns tillgänglig i People of Lvs egen pp-store. Men konkurrensen lär bli tuff. Google- TV, som är ett smrbete melln Google, Intel och Sony, hr redn lnserts på USA-mrknden. Fler TV-tillverkre lär följ efter med liknnde teknik. MEN DET ÄR inget som bekymrr Christin Svntesson nämnvärt. Enligt honom är TV-mrknden mycket homogen. De stor märken liknr vrndr både till pris och utseende, medn ett fåtl tillverkre som Bng & Olufsen och Loewe ligger i ett lyxigre segment. Däremelln finns knppt något tt välj på. People of Lv stsr därför på tt nisch sig med exklusiv mterilvl och design signert dnsk Designit, men med en lägre prisbild än de llr lyxigste märken. Att brnschen är homogen är förmånligt för oss, vi kn bli strk i ett segment som pssr oss, säger Christin Svntesson. Att Google-TV snrt kommer ut på den svensk mrknden ser hn som positivt. Dels är det ett kvitto på tt vi vlt rätt teknik, dels innebär det tt fler riktigt vss ppr npssde för TV blir tillgänglig även för vår kunder. Android är en open-source plttform vilket gör tt ll som kn hr möjlighet tt utveckl ppliktioner och progrm. Arbetet med Scndinvi och uppmärksmheten kring lnseringen hr vrit tidskrävnde. Därför tog People of Lv hjälp v Jobbkuten när de behövde rekryter. Jg tycker nästn tt det är svårre tt rekryter än tt producer smrt TV-pprter. Så tt vi skulle t professionell hjälp vr självklrt för oss. För oss vr det oerhört viktigt tt någon verkligen lyssnde på vår behov. Jobbkuten är stor nog tt vr professionell, men ändå tillräckligt små för tt kunn erbjud personlig service, säger Christn Svntesson. FAKTA: People of Lv Vrumärket Lv hr funnits sedn Företget tillverkr blnd nnt TV-pprter och motoriserde väggfästen för TV-pprter. Företget hr 20 nställd och räknr med tt omsätt 170 MSEK Scndinvi: Finns i 42, 47 och 55. Full HD, Bcklight LED, Built-in Android-plttform, förinstllerde ppliktioner: YouTube, Google Mps, Wether, Time, Clendr och Internet Browser. Mer info: Jg tycker nästn tt det är svårre tt rekryter än tt producer smrt TV-pprter. 8 Christin Svntesson är vd på People of Lv. Tillverkningen v företgets TV-pprter sker i Stor Hög i Stenungsund. 9

6 Proffshjälp med urvlet gv smidig rekrytering När ICA-hndlren Gustv Johnsson skulle nställ 35 personer vände hn sig till Jobbkuten för tt få hjälp med rekryteringen. Blnd 2700 nsökningr tog Jobbkuten frm ett urvl kndidter för intervju. De personer som Jobbkuten trodde mest på är också de som vist sig funger llr bäst, säger Gustv Johnsson Personligheten kn vr den vgörnde fktorn För tt på bäst sätt kunn mtch rätt person med rätt tjänst, nvänder sig Jobbkuten v personlighetsformulär. Vi hr vlt ett test som vi nser ger en väldigt br bild v om personen pssr för ett visst jobb, säger Tom Sjötun. SHL Group är ett v de lednde företgen när det gäller personlighetsformulär, med verksmhet i över 50 länder världen över. Ett personlighetsformulär är ett objektivt sätt tt bedöm hur en persons personlighet ser ut. Det är ett br hjälpmedel för tt lättre mtch rätt kndidt med rätt jobb, säger Per Crlsson på SHL Group. Hr mn fler kndidter som hr liknnde kunskper och färdigheter, kn personligheten bli vgörnde menr hn. Men kn mn som rbetsgivre inte helt enkelt gå på känsl och känn efter vem mn tror tt mn fungerr bäst ihop med? Det är jätteviktigt tt mn trivs ihop, och mgkänsln är vår störst konkurrent. Men den kn hängs upp på hur personen är klädd, dilekt, kön, etnisk bkgrund, om personen hr piercing. Alltså totlt irrelevnt sker för om personen kommer tt utför ett br jobb eller inte. Personlighetsformuläret består v 144 påståenden som mn sk t ställning till. Svren jämförs med en jämförelsegrupp med hjälp v en beräkningsmodell. Vi hr smlt in fler tusen svr från ndr svrnde. Är tjänsten en chefstjänst, jämför vi svren med 2000 ndr ledres svr. Här finns ing rätt eller fel, men mn kn se om en person pssr br för en viss tjänst eller inte. För vd som pssr en tjänst kn vr helt fel för en nnn, menr hn. Är du en väldigt socil person kommer du knske inte tt trivs i ett yrke som innebär mycket ensmrbete. Enligt Per Crlsson ökr personlighetsformulär snnolikheten för en br mtchning. Jobbkuten är certifierde v oss och utbildde i tt nvänd vår formulär. På så vis får de ytterligre ett bedömingsinstrument som tillsmmns med cv och väl strukturerde intervjuer ger god förutsättningr för en lyckd rekrytering. Den ny ICA Kvntumbutiken Välsviken i Krlstd öppndes i mrs Att t in professionell hjälp för rekryteringen vr en självklrhet för Gustv Johnsson. Under tiden för rekryteringen hde ledningen fullt upp med nnt rbete för tt färdigställ butiken inför öppnndet. Vi fick in 2700 nsökningr, det hde vrit enormt tidskrävnde och väldigt svårt för oss själv tt plock ut de bäst kndidtern blnd så mång. De llr flest är idg duktig på tt skriv cv, så det är svårt för en lekmn tt skilj ut stjärnorn från de som knske inte pssr så br, säger Gustv Johnsson. Stefn Thorstensson från Jobbkuten nsvrde för rekryteringen, och eftersom tiden vr knpp fnns hn på plts hos kunden i Välsviken under rbetet med tt t frm rätt kndidter. Jobbkuten lyssnde på vd det vr vi efterfrågde hos kndidtern. De vr lyhörd och flexibl, och det vr extr viktigt för oss eftersom vi br hde en månd på oss innn butiken skulle öppn, säger Gustv Johnsson. Vi gick igenom vd de ville h för typ v butik, och hur de ville tt medrbetrn skulle vr. Gustv vr tydlig med tt de ville skp en riktigt br mtffär med br personlig service. Hn stte upp ett ntl kriterier, och sedn körde vi igång Gustv Johnsson fick hjälp v Jobbkuten med tt plock ut kndidter för intervju blnd 2700 nsökningr. Vi gick igenom vd de ville h för typ v butik, och hur de ville tt medrbetrn skulle vr med urvlet, säger Stefn Thorstensson. När hn gick igenom nsökningrn tittde hn inte br efter butiksvn. Välsvikens tydlig fokus på mt gjorde till exempel tt vi rekommenderde en kille som tidigre rbett som kock. Och socil kompetens är viktigt när du sk jobb i butik. Då knske en person som rest mycket, eller jobbt med kundsupport tidigre hr skfft sig rätt erfrenhet för jobbet, även om hon eller hn sknr butiksvn. Ungefär 120 v de 2700 söknde kllldes till intervju. Intervjuern utförde ICA själv. Just den delen ville vi sköt helt själv, det är ju vi som sk rbet med personern och det är viktigt tt personkemin stämmer. Men Gustv Johnsson är fscinerd v hur rätt mn ändå kn hitt innn mn träfft personen. Stefn stte en liten stjärn vid sidn v de nmn som hn trodde mest på. Av dem nställde vi i princip llihop, och det är också de som vist sig funger bäst. Vi hr väldigt br personl, säger hn. Idg hr ICA Välsviken 50 nställd, och omsättningen 2010 vr 170 MSEK. 11

7 Avs. Jobbkuten Väst AB Östr Köpmnsgtn STENUNGSUND ADRESSKÄLLA: PAR Jobbkuten tipsr: PROFFSRÅD FÖR EN LYCKAD INTERVJU För tt du sk få ut så mycket som möjligt v en nställningsintervju gäller det tt vr väl förberedd. Det finns mång sätt tt få ett givnde smtl. Ett gott råd är tt bygg upp intervjun utifrån olik scenrier. Tänk ut ett pr företeelser som oft brukr händ på rbetspltsen och fråg hur personen skulle lös problemen. Lämn gärn över scenriot nedskrivet på ett ppper som du lämnr över. Låt sedn den söknde få en kvrt på sig tt lös problemet. På dett sätt får du en fingervisning om fler viktig egenskper hos den söknde: Arbetr hn/hon snbbt? Är hn/hon duktig på problemlösning? Hur uttrycker hn/hon sig i skrift? Tänk på tt inte gör scenriot för svårt. Det sk vr en rimlig uppgift tt föreslå lösningr. Behöver du hjälp med rekrytering? En mn kort på måndg? Vi på Jobbkuten mtchr rätt person med rätt tjänst ovsett om det hndlr om ett tillfälligt behov v rbetskrft eller fst nställningr. Välkommen tt kontkt oss: Åmål: Göteborg: Stenungsund: Fler Nyheter från Jobbkuten Få nyheter, tips och råd direkt i din mil - nmäl dig till vårt digitl nyhetsbrev på vår hemsid: Jobbkuten 12

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14 Lyrn DOLF FREDRIKS MUSIKKLASSERS SKOLTIDNING Fyr blir ni! AF i höst? (En ktt som inte lls hr något med tidningen tt gör) Intevju med Emili Årgång 42 08/09 Nr. 3 Relesed 19/02 Klssbyte 4/9 sid 4 Lyrns histori

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelill kommun Fmiljenämndens utskott för gymnsie-, vuxenutbildnings- och rbetsmrkndsfrågor Ledmöter klls Ersättre underrätts Tid: torsdgen den 9 pril 2015 kl. 14.00 Plts: Sve Hund i kommunhuset Kllelse

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22 Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www.vgregion.se nr 4. 2009 Ny spännde rätter till vinterns ll fester Sid 16 Akutsjukvården börjr redn i mbulnsen Sid 22 Vi fick en ndr chns! 10 sidor

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Förein[ngen Sveriges Kyrkogårdsclæfer Protokoll från FSK rbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Plts: Hotel Tylösnd, Hlmstd Närvrnde Mlte Shlgren Ktrin Evenseth Mts Lrsson P-G Åkesson Arne Elg John Arvidsson

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning Mtemtik Bokstvsräkning Du står nu inför en ny kurs i mtemtik, där meningen är tt du sk tillgodogör dig ny teorier, som smtlig leder frm till övningr och uppgifter. Även om du förstått vd teorin sk nvänds

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 80, november 2012 MEDLEMSMÖTE Söndgen den 9 december 2012 kl 15.30 Lokl: Mrtslen, Kyrkns hus, Nygtn 10, Luleå PROGRAM: l MEDLEMSMÖTE: Stdgeändring, medlemsinformtion

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999 GENETIK en introduktion v Ingel Crlén 1988 och 1999 Innehållsförteckning Innehåll Sidn Förord 3 Kromosomer 4 DN 4 Muttioner 5 Gregor Mendel 5 Mendels metod 6 Mendelklyvning (monohybrid) 6 Dihybrid klyvning

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Tbkloh-inlfv. Utsträckt kommunikation ATT TÄNJA VÅRA SINNEN. Nr 7 September 1988. Telefoni. 'Store & forward'- t j ä n s t e r. o c.

Tbkloh-inlfv. Utsträckt kommunikation ATT TÄNJA VÅRA SINNEN. Nr 7 September 1988. Telefoni. 'Store & forward'- t j ä n s t e r. o c. Tbkloh-inlfv Nr 7 September 1988 Utsträckt kommuniktion ATT TÄNJA VÅRA SINNEN Individ O S S s o «i s 'Store & forwrd'- t j ä n s t e r Rdio TV Telefoni Telekonferenser o c. o 3 3 S 5 S" Grupp T&doh-àlfv

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar # 3 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Thoms Lgerqvist ny ordförnde i SCTC Ökt enggemng sk ge ökt medlemsvärde och fler medlemmr Thoms Lgerqvist, som vldes

Läs mer

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden Måndsrpport mj 2015 Socil- och äldrenämnden 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt mj 2015 Verksmhet Nämnd, ledning smt biståndsbedömning Kom. ers. Fsg v Intäkter Övr. int. Kostnder

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Repetitionsuppgifter i matematik

Repetitionsuppgifter i matematik Lärrprogrmmet Ingång Mtemtik och Lärnde Repetitionsuppgifter i mtemtik Inför vårterminens mtemtikstudier kn det vr r tt repeter grundläggnde räknefärdigheter. Dett mteril innehåller uppgifter inom följnde

Läs mer

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 1 MARS 2014 100 SOMMARJOBB i HFAB:s regi MOTION Bäst tipsen för rätt stvgång Nyöppnd hobbylokl på Vllås HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR Ll och Flemming nöjd

Läs mer

20:- Varför inte ringa Sveriges största mäklare? God Jul & Gott Nytt år önskar Torgpraktiken. Mys och värme! RAMAFFÄREN www.ramaffarengotene.

20:- Varför inte ringa Sveriges största mäklare? God Jul & Gott Nytt år önskar Torgpraktiken. Mys och värme! RAMAFFÄREN www.ramaffarengotene. r g d b Klub se rbttern på sidorn 12-13 Din lokl tidning sedn 1986 årgång 28 v 50 10 december 2014 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com 139:- 198:- Loveänglr Nyhuggn julgrnr God Jul & Gott Nytt år önskr

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

01:2006 årgång 91. Biblioteksbladet

01:2006 årgång 91. Biblioteksbladet 01:2006 årgång 91 Biblioteksbldet Innehåll Förord Biblioteksbldet 01:2006 3 Mlmö tecknr vtl med Adlibris. Annin Rbe 6 Universitets- och högskolebiblioteken bildr förbund. Henriette Zorn 7 Vd är Mångkulturåret

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Säkerhetsrete sedn 40-tlet. Fmiljeföretget Dlo är Skndinviens lednde levern tör v rnd-, ljud- oh säkerhetsklssde stål- oh trä dörrr.

Läs mer

Algebra. Kapitel 5 Algebra

Algebra. Kapitel 5 Algebra Algebr Kpitel Algebr Kpitlet inleds med tt elevern ges möjlighet tt tolk och skriv lgebrisk uttrck. De räknr också ut värdet v olik uttrck. Elevern får sedn rbet med mönster. De ritr mönstren smt beskriver

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969 Evighetsklender Vilken veckodg vr det när du föddes? På vilken veckodg fyller du 18 år? Med den här evighetsklendern kn du t red på det. Gör så här när du sk t red på veckodgen: Lägg ihop följnde fyr tl:

Läs mer

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner Nu börjr Ormens år se sid 14 # 1 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Xi Jinping rivstrtr med hög mbitioner Foto: Xinhu/Ln Honggung/CorbisIMAGES Kins nye ledre,

Läs mer

Exponentiella förändringar

Exponentiella förändringar Eonentiell förändringr Eonentilfunktionen - llmänt Eonentilfunktionen r du tidigre stött å i åde kurs oc 2. En nyet är den eonentilfunktion som skrivs y = e. (Se fig. nedn) Tlet e, som är mycket centrlt

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer