LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga ex

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex"

Transkript

1 nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg ex

2 Nordens störst hälsomgsin. Live Life är Nordens störst tidning om nturlig häls. Här vrvs vetenskplig rtiklr och lättsmm reportge med tips och inspirtion kring motion och häls. Tidningens fokus är tt hjälp Lifes kunder tt håll sig nturligt frisk genom tt hitt en blns melln kost, motion och vil utn pekpinnr och dåligt smvete. Live Life ges ut i Sverige, Norge och Finlnd, med i princip smm innehåll förutom nnonsern och någr lndsspecifik sidor.

3 Kundnsvrig Evelin Stucki och redktör Rikrd Smuelsson. LIVE LIFE I KORTHET Nordiskt hälsomgsin som ges ut i Sverige, Norge och Finlnd. 4 nummer/år. Upplg: Sverige: ( mot fg år) Norge: Finlnd: Totlt i Norden ( mot fg år) ottgre i Sverige: Skicks hem till de mest ktiv v Lifes klubbmedlemmr ex dels ut i Lifes butiker. LÄSRN DE SO HNDLR EST PÅ LIFE. Live Life skicks till de mest ktiv medlemmrn i Life Klubb de som hndlr mest. Snittköpet hos klubbmedlemmrn som får tidningen är 50 procent högre än det generell snittköpet på Life. Klubbmedlemmrn står för 45 procent v Lifes omsättning. *Käll: Läsrundersökning Spoon oktober **Käll: Lifes medlemsregister september ***Käll: SKOP september Ålder** 19 % 40 år eller yngre 60 % år 21 % 70 år eller äldre Kön** 85 % Kvinnor 15 % än Bostdsort** 13 % Stockholmsområdet c personer 13 % lmöområdet c personer 15 % Göteborgsområdet c personer Intressen* 98 % häls 91 % sport och träning 90 % mt och dryck 84 % musik 77 % resor 75 % film 74 % inredning 69 % teter 67 % mode och skönhet

4 Livsglädje, humor och personlighet i ny Live Life. Prisbelönt contentbyrån OTW tr över produktionen v Live Life. Vi vill gör en tidning med humor och personlighet, men med fkt och kunnnde som bs. Läsren sk lär sig något nytt och vi vill förstärk känsln v livsglädje, säger Evelin Stucki, ny kundnsvrig för Life på OTW. Live Life hr en särställning blnd hälsomgsinen. Som Nordens störst hälsotidning med en upplg på når den mång, och dessutom en målgrupp som är ktiv, köpstrk och mycket intresserd v häls och hälsoprodukter, säger Evelin Stucki. Vi kommer tt jobb dgligen med det digitl innehållet, vilket gör tt vi kn häng på vid nyheter och följ diskussioner på ett helt nnt sätt. På så sätt blir Life en närvrnde röst i debtten, säger Evelin. Hälsofrågorn hr ldrig vrit större. Live Life läses nog och driver sälj i butik. Dessutom är frmtiden för Live Life väldigt spännnde hälsofrågorn hr ldrig vrit större. Hur kommer mn märk tt OTW tr över Live Life? Tidningen är väldigt uppskttd v läsrn och därför kommer vi inte tt gör någr drstisk förändringr. en vi vill väss viss delr och skp någr ny inslg. Vi vill h mer journlistiskt djup om kärnfrågor inom häls och lyft frm den expertis som finns hos Lifes personl, säger Live Lifes ny r edktör Rikrd Smuelsson. Supermt och nturlig hudvård viktig ämnen. Kommer ni tt fokuser på någr särskild områden? Supermt och nturlig hudvård kommer vi skriv mycket om, liksom kosttillskott, Lifes kiosksortiment och sport och träning. Det är vror som är br på tt lock in människor i butikern. en bredden är viktig och den sk vi värn om, säger Rikrd. Vrför sk mn nnonser i Live Life? nnonsern i Live Life driver verkligen försäljning i butik vilket är fntstiskt. Det blir mycket spring i butikern, enligt butiks personlen! edlemmrn i kundklubben är väldigt intresserde v häls och hälsoprodukter och läser tidningen noggrnt, både nnonser och redktionellt mteril, säger Evelin. Även nnonsörern är med och bidrr till tt gör en br tidning, menr Rikrd: Inspirtion och fördjupning är centrlt i en tidning, men läsren vill också h konkret informtion om produkter tt prov på. Där fungerr nnonsern som ett komple ment till det redktionell onic V er öt mterilet. Stor digitl stsning. Den störst förändringen är en stsning för tt sprid inspirernde innehåll digitlt vi Lifes egn knler, Lifes webb, nyhetsbrev och socil medier. Vi kommer också gör filmer både kortre och längre på olik temn. Vi tror tt det finns mång fler som kn få upp ögonen för Life och Lifes produkter och tt vi kommer få fler konsumenter tt gå med i Life Klubb. k p ens NORDENS STÖRST TIDNING O NTURLIG HÄLS S RDEN NO ÖRST ST ING O IG TIDN URL NTÄLS H Nummer 1 Februri 2014 tips för din skönhet STEFN HOL vill stopp doping VETENSKP V etertern en itet rk? supers smoo omrig thies Bättre sömn med motion ÄNS Bk d sunkor julk bättre H ÄLS horm onbl ns STOR Num mer 2 j ÖT EV som äger Lifebutiken i Krlskog till su GUIDE permt en il NYSTRT V r e t n i V SO RKI CK til ve ferden tt på Går 3 rig nsv e ngsh på Lif ldni utbi h coc oc Bättre blodcirkultion Exp IBS om s stip lpp julk NORD STÖR ENS TIDNI ST NG NTU O RL HÄLS IG er Nu mm ber Novem Hr du tid t t tränbörj? LG VEGO! orn Ö kt Love your ifemed Life frisk butiks T S N D ysflife nturligt ed L R nsv jm km Hö i Stoc rig NK Hä is ls kholm t fr rlig ntu r life u o BÄST ey Lov SOLS K YD D Love STIP your S EN! life nturl igt fr isk m ed Lif e Trovärdig och inspirernde enligt läsrn.*** I september genomförde SKOP en läsrundersökning på uppdrg v Life, och tidningen fick mycket god resultt. Hel 98 procent v läsrn tycker tt innehållet i tidningen är trovärdigt. 80 procent hr köpt någon produkt efter tt h läst om den i Live Life. En övervägnde mjoritet 78 procent uppger tt de hr inspirerts v tidningen till tt test ny produkter och lik mång nser tt de får värdefull informtion genom Live Lifes nnonser. Tidningen får hög betyg v läsrn: 69 procent ger Live Life högst eller näst högst betyg och lik mång läser ll fyr nummer per år. 36 procent sprr tidningen minst en månd. Läsrn är intresserde v tt läs mer om hjärt och kärl, vitminer och minerler, vil och vslppning, supermt och recept, nturlig hudvård smt sport och träning. 98 % tycker tt innehållet är trovärdigt. 80 % hr köpt någon produkt efter tt h läst om den i Live Life. 78 % hr inspirerts v Live Life till tt test ny produkter

5 NORDENS STÖRST TIDNING O NTURLIG HÄLS ENS NORD ST STÖR O NG TIDNI RLIG NTU HÄLS NORD EN ST TIDNÖRSTS NT ING O U HÄLSRLIG 2 Num mer4 j 201 Nummer 4 November 2013 Vetenskp Expertern om IBS 3 omrig supers ies smooth ÄLS ÄNeShoHrmonblns bättr IDE STOR GUten tips skön för din het julklppstips fertiliteten Går den tt påverk? öt Veronic utbildningsnsvrig och coch på Life STEF NH vill stop p do OL ping V ET Bättr ENSK e blod P R ls cirk ult ÖioTn SrigND NK Hä nsv butiksi Stockholm Nu mm Febru er 1 ri Bk sund julkkor VinterVil K RKNIC YST SO RT rm till supe Hr dut tid t trän? Bätt söm re m n motied n Höjomysfktorn som ÖT E äger V i Kr Lifebut lsko iken g EN! Love your life nturligt STIPS frisk med Life K YD D ife SOLS med L kb BÄST is fr t ig ÖR J Ltu ovrl L n e yo ur life G u yo r e li V EG Lov fe O! ntu rligt frisk med Life Live Life växer. Life växer, får fler butiker och hr gjort ett rekord resultt under det senste året. Smtidigt får Life Klubb fler medlemmr och Live Life fler läsre. Upplgn hr ökt med 20 procent jämfört med föregående år och hr nu en upplg på ex. Ny mervärden sk lock till kundklubben. Från 2015 sk vi erbjud Lifes klubbmedlemmr ny mer värden: Life Prtner och Life Event. Life Prtner är generös erbjudnden till vår medlemmr i smrbete med olik prtners. Erbjudnden kn gäll llt från resor till seminrium men självklrt med hälsokoppling. ed Life Event rrn gerr vi olik event för vår medlemmr från hälso resor till hudvårdskvällr. Syftet är tt stärk vrumärket, lock medlemmr till kundklubben och skp lojlitet. LIN ULLINDER, RKNDSNSVRIG FÖR Å BR: Vår bilgor hr fungert br Visste du tt du kn skick bilgor med Live Life? Du kn selek ter mottgre på postnummer, ålder och kön och välj melln fst eller lös bilg eller inlg. Ett företg som hr sett god resultt v tt skick bilgor med Live Life är llers, som hr hft prenumertionserbjudnden för tidningen å Br i Live Life två gånger per år under någr år. Live Life står för häls och välmående ur ett brett perspektiv, vilket stämmer väl överens med å Br, säger lin Ullinder, mrkndsnsvrig för tidningrn å Br, Cfé och Chic. llers hr vlt tt skick å Br-bilgorn i börjn v året och efter semestern. Det hr fungert väldigt br. Det är perioder då mång vill börj med ny vnor, trän och ät nyttigt, säger lin. Selekteringen vr gnsk bred bilgn gick till kvinnor i åldern år. tt skick rätt erbjudnde till rätt målgrupp är bsen i ett lyckt erbjudnde. Hr mn en målgrupp som mtchr Live Lifes tror jg tt mn kn se br resultt v tt skick en bilg med Live Life, säger lin. Kmpnjinformtionen når Lifes ll butiker. När du nnonserr i Live Life kommer du med i kmpnj informtionen som når ll Lifes butiker i god tid innn kmpnjperioden. Det ger butikern möjlighet tt beställ hem produktern som nnonsers. Dessutom kn er säljre nvänd nnonsen för tt underlätt införsäljningen v er produkter

6 nnonsinformtion Live Life Sverige. Tryckt upplg: Tidpln för Live Life 2015 NR TERILDG UTGIVNINGSDG 1 11 december 9 februri 2 26 mrs 4 mj 3 18 juni 7 september HELSID Stsyt: 189 x 254 Utfll: 215 x mm Pris: :- UPPSLG Stsyt: 404 x 254 mm Utfll: 430 x mm Pris: :- BKSID 215 x mm Pris: :- 4 8 oktober 16 november Bilgor/Inlgor Vi erbjuder följnde möjligheter: Fst bilgor häftde eller limmde Lös bilgor Selekterde bilgor på ålder, kön och postnummer HLVSID STÅENDE Stsyt: 90 x 254 mm Utfll: 104 x mm Pris: :- HLVSID LIGGNDE Stsyt: 189 x 125 mm Utfll: 215 x mm Pris: :- BEGÄRD PLCERING Du kn begär plcering. För begärd plcering tillkommer 10 % på nnonspriset. terilspecifiktioner Digitl nnonser sk lämns som högupplöst PDF eller EPS nnonsen sk skps i 100 % i förhållnde till det bokde utrymmet Typsnitt sk vr inkludert i filen Färger sk vr definierde enligt Europskln i fyrfärg (CYK) Bilder sk h en upplösning på 300 dpi och streckbilder på 1200 dpi För ICC-profil, kontkt Pi äkelä: eller tel teril skicks till nvändrnmn: Lifennons Lösenord: Life2009 Rbtt Vid beställning v fler nnonser smtidigt ger vi följnde rbtter: nnonser Rbtt 10 % 15 % Bokning nsvr för fel i nnons är begränst till högst nnonskostnden, för skd på grund v uteblivet eller felktigt mteril nsvrs ej. Smtlig priser är inkl. reklmsktt och exkl. moms. vbokning v nnons som sker 12 veckor innn utgivningsveck debiters med 75 % v nnonspriset. vbokning efter sist mterildg debiters med 100 % v nnonspriset. Prt med mig om nnonser som säljer. Jons Ekberg Crmedi Tel. Direkt: 46(0) obil: 46(0) Postdress: Box 3401, Stockholm

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Till alla varje vecka!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Till alla varje vecka! Allt du behöver vet för tt plner din nnonsering 0! ill ll vrje veck! okl nnonsering ger ökd försäljning! Kungsbck-Nytt dels ut grtis vrje torsdg till ll hushåll i Kungsbck kommun. Här skildrs intressnt

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER Skriven av SCOTTDANIELS SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER att välja ditt företag när de gör sin hemläxa på webben SAMMANFATTNING SCOTTDANIELS Varför vi publicerar den här informationen: Vi bedriver självklart

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst.

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Balans Fokus: revisorsprovet Vägen till examen en resa varje revisor måste göra Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Att vara väl förberedd är ett måste för att det ska gå vägen, men knappast

Läs mer

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15 Verksmhetsberättelse 13/14 smt verksmhetsplnen för 14/15 Foto: Håkn Grhn-Gustvsson Dgordning årsmöte 23/9 2014 1. Upprop och fullmktsgrnskning smt fstställnde v röstlängd för mötet på grundvl v röstlängd

Läs mer

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2013 PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Tema: Vägen till e-handelsköpet Mobila enheter och fysiska butiker ökar i betydelse vid e-handelsköp. »FÖRORD Den kraftiga

Läs mer

Matnyttigt. Kort trendspaning

Matnyttigt. Kort trendspaning 2 Matnyttigt Kort trendspaning 72 procent av svenskarna vill laga mer mat hemma 4 av 10 lagar oftast mat från grunden med färska råvaror 94 procent av svenskarna bjuder på mat hemma 8 av 10 använder köksapparater

Läs mer

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning Mars 2004 Hur omvärldsbevakar PR-konsulterna? En av Agent25:s viktigaste och kräsnaste kundmålgrupper är PR-konsulter. För dem är omvärldsbevakning en mycket viktig

Läs mer

Länkar är webbens syre

Länkar är webbens syre the better job you do at sending people away, the more they come back. Publish2 blog 1 7 Länkar är webbens syre Det som fundamentalt skiljer webben från alla andra ställen där du kan publicera är länkarna.

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Mediaplan 2015 kylavarme.se

Mediaplan 2015 kylavarme.se Mediaplan 2015 NR 4 NR 5 NR 6 TEMA: ENERGIEFFEKTIVA IV KYL O Stort reportage från Nordbygg Ny borrhålsteknik testas av Wallenstam Skol-SM avgjort MCE bjöd på många nyheter TEMA: VÄRMEPUMPAR/CHILLVENTA

Läs mer

Ett starkt år för svensk e-handel

Ett starkt år för svensk e-handel Ett starkt år för svensk e-handel Förord Konsumenterna fortsatte under 2014 att lägga en allt större andel av sina inköp av varor på nätet. Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med

Läs mer