UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION"

Transkript

1 OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg

2 rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i först kvdrnten, som dels i två områden och v grfen till en otensfunktion, f =, där >. örhållndet melln reorn v områden och sk beräkns för olik värden å, = /,, /, och. b En sts om hur reförhållndet beror v sk formulers och beviss. c Sedn sk det viss om stsen gäller då kvdrten utvidgs till en rektngel med sidorn och. Svr Ugiften går ut å tt formuler ett smbnd som visr refårhållndet melln två områden i en kvdrt. Kvdrten i först kvdrnten dels v funktionen f = och skr då områden och. Genom tt ställ u olik integrler och beräkn olik värden å kn mn se och definier ett smbnd melln förhållndet v reorn. Genom tt skriv in funktionen i Geogebr och nvänd integrlverktyget går det snbbt och enkelt tt lös ugiften. Lösningr De metoder som hr nvänts för tt lös den här ugiften är: integrlklkyl genom teoretisk härledning och grfisk lösning med Geogebr. Metodbeskrivning Vi räknr ut vd = /,, /, och blir genom tt integrer områden och, som och. Sedn kn vi räkn ut förhållndet melln och. =/ d =/ d örhållndet melln och när = / blir då:

3 = d = d örhållndet melln och när = blir då: = / d = / d örhållndet melln och när = / blir då: = d = d örhållndet melln och när = blir då: = d = d örhållndet melln och blir då:

4 = / = / = = = / = / = = = = b Med hjäl v uträkningrn i kn vi bevis och formuler en sts om hur reförhållndet beror v. ren för = och ren för =. d d är lik med förhållndet melln och. c ör tt stsen sk gäll en rektngel med sidorn och sk >. Vi undersöker även hur stsen åverks med olik värden å.

5 d d Resultt metod I kn vi se tt och blir smm värde å ll som hr beräknts. Dett hr sedn utvecklts i b till en sts som bevisr smbndet. Eftersom tt kvdrten hr sidn l.e. blir kvdrtens re också.e, det ger tt summn v delreorn v och bli.e. Genom tt beräkn efter integrering kn vi se tt smbndet stämmer. När det är en kvdrt kommer lltid vr lik med, då >. När kvdrten sedn utvecklts till en rektngel med sidorn och kn vi se tt stsen stämmer för ll värden å > och >. Metodbeskrivning och b I den här metoden hr jg nvänt Geogebr genom tt rit olik grfer där hr olik värden, d.v.s. = /,, /, och. öljnde illustrtioner visr även tt stsen i metod b stämmer.

6 Punkten, i ritområde flytts när mn ändrr. Såret som unkten utgör kn skrivs som kurvn y=, riktningskoefficienten blir och vi kn se tt ll > lltid hr smm värde som. c öljnde eemel visr tt stsen även gäller för en rektngel i först kvdrnten, då >.

7 Genom tt gör smm sk som i b med unkten, fst med en rektngel kn vi se i ritområde tt smbndet även gäller här. åverkr inte unkten och därför kn nt ll värden som är större än.

8 Resultt metod I den här metoden hr vi bekräftt med grfer från Geogebr tt smbnden stämmer. Genom tt gör två ritområden hr vi illustrert ett grfiskt smbnd som tyder å tt stsen gäller både en kvdrt och en rektngel. Punkten i ritområde skr smm sår i båd fllen, dvs. y. Eftersom tt inte åverkr kurvn y kn vi konstter tt smbndet lltid stämmer för värden som är större än. Diskussion Genom uträkningrn i kn mn se tt det finns ett smbnd melln och. Vidre i b beviss dett med en ekt sts som stämmer även för en rektngel. Det som visr tt stsen stämmer är tt ll värden är ekt, det ustår ing vrundningsfel eller liknnde. Efter tt h löst ugiften kn jg konstter tt den smidigste metoden vr metod. Den gick mycket snbbre och Geogebr räknr ut ll integrler och värden å ett effektivt sätt. Metod där jg räknde ut llting för hnd vr inte lik behändig då det tog längre tid. Men även då den tog tid tycker jg tt den är br för tt få en förståelse vd det är Geogebr gör. Efter tt h utfört metod får mn de kunsker som behövs för tt gör ytterligre metoder i Geogebr. Om mn br nvänder Geogebr kn det ustå en liten böj i kurvn som kn vr svår tt se. Men genom tt gör en lgebrisk lösning får vi ekt värden som bekräftr tt kurvn i Geogebr är korrekt. Därför kn vi vr säkr å tt smbndet stämmer. När vi sk undersök om stsen gäller en rektngel kn vi se tt värdet å inte åverkr unkten i ritområde, det är br och som åverkr. Riktningskoefficienten blir och vi kn då se säkert tt = för ll värden å >. ndr sätt mn kn lös den här ugiften å är tt rit ll figurer och grfer för hnd, den blir dock svår och får mång felkällor. Även då mn ritr sklenligt och rätt blir det svårt tt usktt ren under grfen utn tt ställ u en integrl. Därför tycker jg tt de metoder som hr nvänds är de smidigste och enklste. Det ustår få felkällor och mn får ekt värden.

Serier och potensserier

Serier och potensserier Serier oc potensserier J A S, t-05 Serier. Allmänt om serier När är en tlföljd lls uttrycet = 0 + + 2 + + + för en serie. Serien är börjr med index = 0, men det är inte nödvändigt. När ing missförstånd

Läs mer

Teorifrå gor kåp. 5.2 9.3

Teorifrå gor kåp. 5.2 9.3 Teorifrå gor kåp. 5. 9.3 Repetition ) Härled formeln för prtiell integrtion ur nednstående smbnd: d F(x)g(x) = f(x)g(x) F(x)g (x) dx ) Vilken typ v elementär funktion brukr mn oftst välj tt deriver lltså

Läs mer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Konsten att skriva en projektplan

Konsten att skriva en projektplan Konsten att skriva en projektplan En projektplan är ett dokument som skrivs i det syfte att beskriva vad man gör och när man utför de olika aktiviteterna i projektgruppen. Genom att planera sitt projekt

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en Föreläsning 10 Multiplikationsprincipen Additionsprincipen Permutationer Kombinationer Generaliserade permutationer och kombinationer. Binomialsatsen Multinomialsatsen Lådprincipen (Duvslagsprincipen)

Läs mer

Varför kan det ta så lång tid på röntgen?

Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Röntgenremissens gång Röntgenremissens gång En del patienter tycker att väntetiden kan bli lång vid röntgenavdelningen. Vi vill därför förklara vad som händer

Läs mer

Tangenter till tredjegradsfunktioner

Tangenter till tredjegradsfunktioner Tangenter till tredjegradsfunktioner I bilden intill ser du grafen av en tredjegradsfunktion som har tre nollställen nämligen x = 2, x = 1 och x = -1. Om man ritar en tangent till funktionsgrafen kommer

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Idrotten som behandlingmetod

Idrotten som behandlingmetod Idrotten som behandlingmetod Inledning Detta dokument vill visa på de fördelar som finns med att blanda in idrottsaktiviteter i olika behandlingsprocesser vid olika former av funktionsnedsättningar. Dessa

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Så här gör du EFT. EFT för självhjälp när du mest behöver det

Så här gör du EFT. EFT för självhjälp när du mest behöver det Så här gör du EFT EFT för självhjälp när du mest behöver det EFT Behandling Om du känner dig skeptiskt mot att man kan hela genom att knacka på specifika meridian punkter på kroppen så är det en förståelig

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer