Kallelse med föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 Tomelill kommun Fmiljenämndens utskott för gymnsie-, vuxenutbildnings- och rbetsmrkndsfrågor Ledmöter klls Ersättre underrätts Tid: torsdgen den 9 pril 2015 kl Plts: Sve Hund i kommunhuset Kllelse med föredrgningslist Ärenden 1 Vl v justerre och tidpunkt för justering 2 Ändringr i föredrgningslistn Diloger 2015/2 3 Ekonomisk uppföljning 4 Presenttion v förstudie - mbulernde nvigtortjänst 5 Redovisning v regler gällnde lärlingsutbildning 4 6 Informtion om nställningsstöd 12 7 Nyckeltl rbetsmrkndsområdet 8 SFI 43 9 Informtion om grnskning v kommunens ktivitetsnsvr för ungdomr utnför gymnsieskoln 56 1

2 Tomelill kommun Fmiljenämndens utskott för gymnsie-, vuxenutbildnings- och rbetsmrkndsfrågor Beslutsärenden 10 Tillsättnde v tjänst med nsvr för gymnsie- och rbetsmrkndsfrågor 11 Arbetsmrkndsprojekt 59 Anders Albäck (FP) Ordförnde Pmel Lindqvist Sekreterre Meddel förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kllr ersättre. Telefon Pmel Lindqvist E-post: 2

3 NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL För Fmiljenämnden utskott för gymnsie-, vuxenutbildnings och rbetsmrkndsfrågor ( ) Smmnträdesdg: Antl närvrnde ledmöter: 1 2 Nr Nmn Prti Närv J Nej Avstår 1 Anders Albäck FP 2 Sven Gunnrsson MP 3 Per Skoog S J Nej Avstår ERSÄTTARE Nr Nmn Prti Närv J Nej Avstår 1 Ew Crnbrnd M 2 Len Eriksson C 3 Lind Ekelund V J Nej Avstår 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Särskilt nställningsstöd Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som deltr i jobb- och utvecklingsgrntin. Syftet med ersättningen är tt hjälp personer som hr svårt tt få ett rbete på den reguljär rbetsmrknden. Stödet klls för särskilt nställningsstöd. Vilk krv finns på mig som rbetsgivre? Du måste vr en privt eller offentlig rbetsgivre. Du sk vr registrerd i Sktteverkets rbetsgivrregister. Du får inte h näringsförbud eller sktteskulder som lämnts till Kronofogden. Du får inte heller h betydnde betlningsnmärkningr. Du måste h ett kollektivvtl eller h tecknt ett försäkringspket som är likvärdigt med de fem kollektivvtlde försäkringrn. Du får inte h sgt upp nställd på grund v rbetsbrist mindre än nio månder före den ktuell nställningen. Vem kn jg få ersättningen för? Du kn få särskilt nställningsstöd om du nställer en person som q är rbetssöknde och inskriven på Arbetsförmedlingen q hr deltgit i jobb- och utvecklingsgrntin i minst sex månder. Du kn också få ersättningen direkt när den rbetssöknde börjr i jobb- och utvecklingsgrntin om hn eller hon hr blivit nvisd dit efter tt h deltgit i jobbgrntin för ungdomr i 15 månder. Du kn inte få ersättningen om du redn får ett sttsbidrg för den rbetssöknde. 12

13 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Vilk nställningsformer gäller ersättningen för? Ersättningen gäller för tillsvidrenställningr och tidsbegränsde nställningr. Den gäller även för nställningr på deltid. Hur mycket får jg i ersättning? Du får ersättning med 85 procent v lönekostnden, det vill säg bruttolön, sjuklön, semesterlön och rbetsgivrvgifter. Som mest kn du få högst 890 kronor per rbetsdg vid heltidsnställning. Arbetsförmedlingen tr frm ett belopp per dg som gäller under hel perioden. Du kn br få ersättningen för de dgr som ingår i den norml veckorbetstiden och som du betlr lön eller sjuklön för. Om den nställde är ledig utn lön får du ingen ersättning. Om hn eller hon jobbr deltid minskr ersättningen i förhållnde till rbetstiden. Du kn även få ersättning för tt du hndleder den nställde på rbetspltsen. Ersättningen är 50 kronor per dg under de tre först måndern. Om personen deltr i jobb- och utvecklingsgrntins sysselsättningsfs är ersättningen 150 kronor per dg de tre först måndern. Under resten v perioden får du 100 kronor per dg. Det gäller även om den nställde rbetr deltid. Hur länge kn jg få ersättningen? Du kn få särskilt nställningsstöd i tolv månder med möjlighet till en eventuell förlängning. En förlängning kn görs om en person hr behov v en längre tid med nställningsstöd för tt kunn etbler sig på rbetsmrknden. Arbetsförmedlingen bedömer hur lång den tiden sk vr. Förlängningen får vr högst 12 månder. Vid kortre nställningr får du ersättning så länge nställningen pågår. Vilken ersättning och vilk försäkringr sk den nställde få? Du sk ge den nställde lön och ndr nställningsförmåner enligt kollektivvtlet i brnschen. Om du inte hr kollektivvtl sk den nställde ändå h lön och förmåner som är likvärdig med kollektivvtlet. Dett innebär tt du också sk teckn försäkringr för den nställde. Sknr du kollektivvtl måste du vis oss ett försäkringsbrev på tt den nställde omftts v ett godkänt försäkringsskydd. Du sk också lämn en kopi på nställningsvtlet. Där sk det stå tt lönen och ndr nställningsförmåner följer brnschens kollektivvtl. Kopin måste du lämn till oss inom en månd från tt den nställde hr börjt sin nställning hos dig. Du måste teckn ll följnde försäkringr om du sk få ett försäkringsskydd som motsvrr kollektivvtlet: rbetsskdeförsäkring TFA grupplivförsäkring TGL tjänstepensionsförsäkring tilläggssjukförsäkring omställningsförsäkring För närvrnde kn företg utn kollektivvtl eller hängvtl inte teckn omställningsförsäkringr. Lgen om nställningsskydd (LAS) gäller inte för den som är nställd med särskilt nställningsstöd. Däremot gäller det nställningsskydd som reglers i brnschens kollektivvtl. 13

14 EXEMPEL PÅ ERSÄTTNING VID OLIKA LÖNENIVÅER Särskilt nställningsstöd för personer som deltr i jobb- och utvecklingsgrntin Så här stor ersättning får du för en person som fyller 27 år eller mer under året: Måndslön Lönekostnd* inkl rbetsgivrvgift (31,42 %) Stödet är 85 % v lönekostnden*, mx 890 kr per dg** kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Så här stor ersättning får du för en person som fyller år under året: Stöd inkl hndledrbidrg 50 kr/dg de tre först måndern** Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Måndslön Lönekostnd* inkl rbetsgivrvgift (15,49 %) Stödet är 85 % v lönekostnden*, mx 890 kr per dg** kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Stöd inkl hndledrbidrg 50 kr/dg de tre först måndern** Särskilt nställningsstöd för personer som deltr i jobb- och utvecklingsgrntins sysselsättningsfs Så här stor ersättning får du för en person som fyller 27 år eller mer under året: Måndslön Lönekostnd* inkl rbetsgivrvgift (31,42 %) Stödet är 85 % v lönekostnden, mx 890 kr per dg**, smt 100 kr/dg** under de sist nio måndern kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Stöd inkl hndledrbidrg 150 kr/dg de tre först måndern** Så här stor ersättning får du för en person som fyller år under året: Måndslön Lönekostnd* inkl rbetsgivrvgift (15,49 %) Stödet är 85 % v lönekostnden, mx 890 kr per dg**, smt 100 kr/dg** under de sist nio måndern kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Stöd inkl hndledrbidrg 150 kr/dg de tre först måndern** * Övrig löneförmåner är inte med i beräkningen. ** Beräkningen är gjord på en månd med 22 rbetsdgr. 14

15 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Vem gör vd? Du nsöker om ersättningen hos oss på Arbetsförmedlingen. Vi bedömer sedn om rbetspltsen och rbetsuppgiftern är lämplig. Vi beslutr också om ersättningens storlek och hur länge du kn få den. Ersättningen måste vr beviljd v oss innn nställningen börjr. Vi gör sedn en överenskommelse tillsmmns med dig, den rbetssöknde och de fcklig orgnistionern. I överenskommelsen sk det stå vilk rbetsuppgifter och vilk behov v stöd och hndledning den rbetssöknde hr. Du sk se till tt den nställde introducers till sin ny rbetsuppgifter när hn eller hon börjr nställningen. Introduktionen sk följ rbetsmiljölgen. Du sk också ge den hndledning som behövs. Hur betls ersättningen ut? Du begär tt få ersättningen vrje månd på en särskild blnkett eller vi internet inom 60 dgr efter rbetsmåndens slut. Arbetsförmedlingen betlr sedn ut beloppet måndsvis i efterskott till dig. Först gången du begär ersättningen måste du skick med en kopi v den nställdes lönespecifiktion. Vd händer om jg inte håller min del v överenskommelsen? Om du inte kn följ det som står i överenskommelsen kn du bli tvungen tt betl tillbk den ersättning du hr fått. Kontkt oss därför så fort som möjligt om det hr hänt något som gör tt du inte kn följ överenskommelsen. Kn jg få ersättningen fler gånger? Du kn få särskilt nställningsstöd för en person tidigst efter sex månder om personen tidigre hr vrit nställd hos dig med särskilt nställningsstöd. Regler Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgrntin Förordning (1997:1275) om nställningsstöd Ring oss på om du är intresserd och vill vet mer. Du kn också besök din närmste rbetsförmedling eller gå in på rbetsformedlingen.se 15

16 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet klls för nystrtsjobb eller särskilt nystrtsjobb. Vem kn jg få ersättning för? Du kn få ersättning för en person som är inskriven på Arbetsförmedlingen och som vrit utn rbete en längre tid 1. Du kn inte få ersättningen för en nställning som redn pågår. Du kn inte heller få ersättningen om personen hr ett väsentligt inflytnde i verksmheten genom tt till exempel ingå i styrelsen, vr bolgsmn, firmtecknre, vd eller liknnde. Om du hr en enskild firm kn du inte få ersättning om du nställer din mke eller mk 2. För tt du sk få ersättningen sk den rbetssöknde h vrit bort från rbetslivet på grund v tt hn eller hon hr q vrit nmäld som rbetslös på Arbetsförmedlingen q deltgit i ett rbetsmrkndspolitiskt progrm q fått sjukpenning, rehbiliteringspenning, sjukersättning eller ktivitetsersättning 1 Personer som fyller år under året och hr vrit utn rbete på heltid i minst 6 v de senste 9 måndern. 27 år eller mer under året och hr vrit utn rbete på heltid i minst 12 v de senste 15 måndern.om den rbetssöknde hr vrit hemm och vårdt brn som är under två år kn hn eller hon hopp över den tiden för tt uppfyll villkoren. Om brnet är doptert gäller två år efter tt den rbetssöknde fått brnet. 2 Med mke/mk mens även smbo mn hr eller hr hft gemensmm brn med, eller smbo mn tidigre vrit gift med. 16

17 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre q fått försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd enligt 4 kpitlet 1 i sociltjänstlgen (2001:453) och smtidigt vrit rbetslös q vrit nställd v Smhll. Du kn också få ersättningen för en person som q kommit till Sverige för mx tre år sedn och fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövnde eller på grund v nknytning EXEMPEL PÅ HUR STOR ERSÄTTNING DU KAN FÅ: q kommit till Sverige för mx tre år sedn och fått uppehållskort som nhörig till en EES-medborgre (gäller br i viss fll) q dömts till fängelse i minst ett år och hr frigång eller är villkorligt frigiven men inte fullgjort ett år v prövotiden q deltr i jobb- och utvecklingsgrntin. Så här stor ersättning får du för en person som fyller år under året: Lön Lönekostnd* inkl. rbetsgivrvgift (15,49 %) kr kr kr kr kr kr kr kr kr Ersättningen motsvrr en rbetsgivrvgift på 31,42 % Så här stor ersättning får du för en person som fyller år under året och vrit frånvrnde under tolv månder: Lön Lönekostnd* inkl. rbetsgivrvgift (15,49 %) kr kr kr kr kr kr kr kr kr Ersättningen motsvrr dubbl rbetsgivrvgiften på 31,42 % Så här stor ersättning får du för en person som fyller 27 år eller mer under året: Lön Lönekostnd* inkl. rbetsgivrvgift (31,42 %) kr kr kr kr kr kr kr kr kr Ersättningen motsvrr dubbl rbetsgivrvgiften på 31,42 % * Här ingår inte övrig löneförmåner. Ovnstående exempel på ersättning gäller för beslut om nystrtsjobb som ftts innn 1 pril Observer tt för beslut om nystrtsjobb som ftts från och med 1 pril 2015 utgår ingen ersättning för den del v bruttolönen (inklusive till exempel sjuklön, semesterlön och viss skttepliktig förmåner) som överstiger kronor. För räkneexempel för beslut som ftts från och med 1 pril se 17

18 Vilk krv finns på mig som rbetsgivre? Du måste vr registrerd i Sktteverkets rbetsgivrregister. Du får inte h näringsförbud eller sktteskulder som lämnts till Kronofogden. Du får inte h betydnde betlningsnmärkningr. Vilk nställningsformer gäller ersättningen för? Ersättningen gäller för tillsvidrenställningr och tidsbegränsde nställningr. Den gäller även för nställningr på deltid. Hur mycket får jg i ersättning? Om den rbetssöknde fyller år under året får du ett belopp som motsvrr en norml rbetsgivrvgift (31,42 %). Om den rbetssöknde fyller år under året och vrit bort från rbetslivet i tolv v de senste femton måndern får du ett belopp som motsvrr dubbl rbetsgivrvgiften (2 x 31,42 %). Om den rbetssöknde fyller 27 år eller mer under året får du ett belopp som motsvrr dubbl rbetsgivrvgiften (2 x 31,42 %). För beslut om nystrtsjobb som ftts från och med 1 pril 2015 utgår ingen ersättning för den del v bruttolönen (inklusive till exempel sjuklön, semesterlön och viss skttepliktig förmåner) som överstiger kronor. Hur länge kn jg få ersättning? Arbetsförmedlingen beräknr hur länge du kn få ersättning. Beräkningen gör vi utifrån hur lång tid den person du vill nställ hr vrit utn rbete när du lämnr in nsökn. Vi beslutr om ersättning för mx ett år i tget. Normlt får du ersättning under lik lång tid som den du sk nställ hr vrit utn rbete, men det finns viss mxgränser. Följnde gäller om du sk nställ en person som hr vrit rbetslös, deltgit i ett progrm, vrit nställd hos Smhll, fått försörjningsstöd eller fått sjukpenning, rehbiliteringspenning, sjukersättning eller ktivitetsersättning: Om du nställer en person som fyller år under året kn du få ersättning i upp till tolv månder. Hr hn eller hon fått sjukpenning, rehbiliteringspenning, sjukersättning eller ktivitetsersättning kn du få ersättning i upp till fem år. Om du nställer en person som fyller under året kn du få ersättning i upp till fem år. Om du nställer en person som fyller 56 eller mer kn du få ersättning under dubbelt så lång tid som den du vill nställ hr vrit utn rbete. Du kn få ersättning i mx tio år men som längst till årets slut det år hn eller hon fyller 65. Följnde gäller om du sk nställ en person som är nynländ, dömts till fängelse eller deltr i jobb- och utvecklingsgrntin: Om du nställer en person som är en nynländ invndrre kn du få ersättning under de tre först åren från det tt personen fick sitt uppehållstillstånd. Du kn även få ersättning under en längre tid enligt de övrig villkoren ovn. Om du nställer en person som dömts till fängelse i minst ett år, men som hr frigång eller är villkorligt frigiven, kn du få ersättning under lik lång tid som den utdömd strfftiden (mx fem år). Om du nställer en person som deltr i jobb- och utvecklingsgrntin får du ersättning i ett år om personen inte uppfyller något v övrig villkor. Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre

19 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Vilken ersättning sk den nställde få? Du sk ge den nställde lön enligt kollektivvtlet i brnschen. Om du inte hr ett kollektivvtl sk den nställde ändå h en lön som är likvärdig med kollektivvtlet. Du sk lämn en kopi på nställningsvtlet till oss på Arbetsförmedlingen. Där sk det stå vilk nställningsvillkor som gäller och tt lönen följer eller är likvärdig med brnschens kollektivvtl. Kopin måste du lämn till oss senst en månd efter tt den nställde börjt sin nställning. Särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning som motsvrr en norml rbetsgivrvgift plus ett belopp som motsvrr rbetsgivrvgiften för ungdomr om du nställer en rbetssöknde som fått sjukpenning, rehbiliteringspenning, sjukersättning eller ktivitetsersättning på heltid och fyller år under året. Stödet klls för särskilt nystrtsjobb. För beslut om särskilt nystrtsjobb som ftts från och med 1 pril 2015 utgår ingen ersättning för den del v bruttolönen (inklusive till exempel sjuklön, semesterlön och viss skttepliktig förmåner) som överstiger kronor. EXEMPEL PÅ HUR STOR ERSÄTTNING DU KAN FÅ: Så här stor ersättning får du för en person som fyller år under året och som fått sjukpenning, rehbiliteringspenning, sjukersättning eller ktivitetsersättning: Lön Lönekostnd* inkl. rbetsgivrvgift (15,49 %) kr kr kr kr kr kr kr kr kr Ersättningen motsvrr rbetsgivrvgiften på 31,42 % + 15,49 % * Här ingår inte övrig löneförmåner. Ovnstående exempel på ersättning gäller för beslut om särskilt nystrtsjobb som ftts innn 1 pril Observer tt för beslut om särskilt nystrtsjobb som ftts från och med 1 pril 2015 utgår ingen ersättning för den del v bruttolönen (inklusive till exempel sjuklön, semesterlön och viss skttepliktig förmåner) som överstiger kronor. För räkneexempel för beslut som ftts från och med 1 pril se Vem gör vd? Ansökn om nystrtsjobb skicks till den lokl Arbetsförmedlingen. Observer tt nsökn måste h kommit in till Arbetsförmedlingen innn nställningen kn börj. Arbetsförmedlingen måste även h fttt beslut om ersättningen innn nställningen kn strt. Om nställningen börjr innn Arbetsförmedlingen fttt beslut kn du inte få någon ersättning. Ansökningsblnkett finns på rbetsformedlingen.se. Nystrtsjobbet behöver inte h förmedlts v oss. Kontkt Arbetsförmedlingen om du vill h mer informtion. Den du vill nställ sk vr nmäld på Arbetsförmedlingen när vi fttr beslut, men det går br tt den rbetssöknde nmäler sig i smbnd med tt du lämnr in nsökn om nystrtsjobb. Hn eller hon sk också fyll i och lämn in en blnkett och i viss fll också ett intyg som styrker rätten till nystrtsjobb. Intygen beställer den rbetssöknde själv hos Försäkringskssn, Smhll, Kriminlvården, Migrtionsverket och kommunen. Om du vill förläng nställningen sk du lltid skick in en ny nsökn. På beslutsmeddelndet du hr fått v oss står det hur länge du kn få ersättning. Det är viktigt tt du nsöker om förlängning innn beslutsperioden gått ut. Du sk också nmäl förändringr som kn påverk rätten till ersättningen eller dess storlek till oss. Det måste du gör så snrt något förändrs. Vi kn då behöv ompröv beslutet om det är felktigt eller om förhållnden ändrs. 19

20 Hur får jg ersättningen? Du begär ersättningen vrje månd på en särskild blnkett eller vi internet inom 60 dgr efter rbetsmåndens slut. Du får ersättningen måndsvis i efterskott genom en kreditering på skttekontot. Först gången du begär ersättningen måste du skick med en kopi v den nställdes lönespecifiktion. Vd händer om jg inte följer villkoren för tt få ersättning? Om du orskr tt ersättningen ges till dig på en felktig grund kn du bli tvungen tt betl tillbk ersättningen. Kontkt oss därför så fort som möjligt om det hr hänt något som gör tt du inte längre uppfyller villkoren för tt få ersättningen. Regler Förordning (2006:1481) om stöd för nystrtsjobb Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2010:7) om stöd för nystrtsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Ring oss på om du är intresserd och vill vet mer. Du kn också besök din närmste rbetsförmedling eller gå in på rbetsformedlingen.se 20

21 Arbetsförmedlingens fktbld till Arbetsgivre, Yrkesintroduktionsnställning Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som sknr erfrenhet v yrket eller är rbetslös och smtidigt erbjuder honom eller henne hndledning eller utbildning. Anställningen klls för yrkesintroduktionsnställning och ger ungdomr melln 15 och 24 år möjlighet tt lär sig ett yrke och få hjälp v en hndledre smtidigt som de hr ett jobb med lön. Vilk resor kn jg få ersättning för? Du Vem kn kn få ersättning jg få ersättning om du behöver för? res för tt gör Du kn en intervju få ersättning i Sverige om du och nställer övrig EU/EESområdet. som fyllt I 15 viss men fll inte kn 25 du år och också som få uppfyller ersättning en person för något en res v följnde: till ett rekryteringsföretg eller en rekryteringsmäss. Du bör lltid försök res med q sknr erfrenhet v yrket llmänn färdmedel, och du sk lltid välj det miljövänligste färdsättet om det inte q hr vrit rbetslös och inskriven på skiljer Arbetsförmedlingen orimligt mycket i tid i minst mot 90 ndr dgr färdsätt. Dessutom under måste en fyrmåndersperiod. du kunn vis upp en skriftlig kllelse till intervjun. När resn är vslutd sk du Om också personen kunn du vis vill upp nställ ett intyg redn från rbetr rbetsgivren dig måste tt du det hr ny vrit rbetet på intervju. vr ett nnt yrke. hos Fråg Arbetsförmedlingen din rbetsgivrorgnistion kn även ersätt eller kontkt resor Arbetsförmedlingen om du behöver mer Vilk informtion. krv ställs på mig som rbetsgivre? Du måste h ett centrlt kollektivvtl om yrkesintroduktion eller ett hängvtl till ett centrlt kollektivvtl om yrkesintroduktion. Observer tt vtlen ser olik ut för olik brnscher och kn h speciell villkor för exempelvis ålder och gymnsieutbildning. Iblnd krävs även ett loklt vtl om yrkesintroduktion melln rbetsgivren och den lokl fcklig orgnistionen. Om du är osäker på vd som gäller, kontkt din rbetsgivrorgnistion. Du måste också vr registrerd i Sktteverkets rbetsgivrregister och du får inte h näringsförbud eller sktteskulder som lämnts till Kronofogden. Under nställningen sk du erbjud den nställde minst 15 procent hndledning eller utbildning. Du sk också gör en hndled- 21

22 Arbetsförmedlingens fktbld till Arbetsgivre, nings- eller utbildningspln tillsmmns med den du tänker nställ. Vilk nställningsformer gäller ersättningen för? Anställningen är en yrkesintroduktionsnställning och kn vr på hel- eller deltid. Hur mycket får jg i ersättning? Du får en ersättning som motsvrr rbetsgivrvgiften på 31,42 procent. Innn du räknr ut din ersättning sk du dr v hndlednings- eller utbildningsdelen från bruttolönen (15-25 procent). Den högst summn du kn få ersättning för är kronor. Exempel: Om lönen enligt kollektivvtlet är kr/ månd och hndlednings- eller utbildningsdelen är 15 procent, kn du räkn ut din ersättning på följnde sätt: x0.85 = kr men ersättningen kommer tt bsers på kr som är tket. Ersättningen blir då x31.42 procent = 5891 kr. Du får också ersättning för hndledning med 115 kronor per dg vid heltidsrbete. Hur mycket får den nställde i ersättning och vilk försäkringr får hn eller hon? Du sk ge den nställde lön enligt kollektivvtlet minus hndlednings- eller utbildningsdelen (15-25 procent). Den nställde hr också rätt till försäkringr enligt kollektivvtlet. Vem gör vd? Du och den rbetssöknde tr tillsmmns frm en hndlednings- eller utbildningspln. Du nsöker sedn om stödet på en blnkett som finns på rbetsformedlingen.se. Den du vill nställ får inte h börjt yrkesintroduktionsnställningen innn nsökn kommit in till Arbetsförmedlingen. Innn du skickr in nsökn sk den lokl fcklig orgnistionen få möjlighet tt yttr sig över lönen och hndlednings- eller utbildningsplnen. Hur betls ersättningen ut? Du begär ersättningen vrje månd på en särskild blnkett eller vi internet senst 60 dgr efter rbetsmåndens slut. Vi betlr sedn ut beloppet måndsvis i efterskott. Först gången du begär ersättningen måste du skick med en kopi på den nställdes lönespecifiktion. Hur lång kn nställningen vr? Anställningen måste vr minst sex månder. Hur länge kn jg få ersättning? Du kn få ersättning i upp till tolv månder. Regler Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsnställningr Ring oss på om du är intresserd och vill vet mer. Du kn också besök din närmste rbetsförmedling eller gå in på rbetsformedlingen.se. 22

23 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Särskilt nställningsstöd i form v instegsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som är ny i Sverige. Syftet med ersättningen är tt underlätt för den rbetssöknde tt komm in på rbetsmrknden smtidigt som hn eller hon läser svensk för invndrre (sfi). Stödet klls för särskilt nställningsstöd i form v instegsjobb. Vilk krv finns på mig som rbetsgivre? Du måste vr en privt eller offentlig rbetsgivre. Du sk vr registrerd i Sktteverkets rbetsgivrregister. Du får inte h näringsförbud eller sktteskulder som lämnts till Kronofogden. Du får inte h betydnde betlningsnmärkningr. Du måste h ett kollektivvtl eller h tecknt ett försäkringspket som är likvärdigt med de fem kollektivvtlde försäkringrn. Du får inte h sgt upp nställd på grund v rbetsbrist mindre än nio månder före den ktuell nställningen. Vem kn jg få ersättning för? Du kn få ersättning om du nställer en person som hr fyllt 20 år, är rbetssöknde och inskriven på Arbetsförmedlingen och som uppfyller något v följnde: q Den rbetssöknde hr ett uppehållstillstånd som inte är äldre än 36 månder. q Den rbetssöknde hr ett uppehållskort och är fmiljemedlem till en EU/EES-medborgre (personen får inte vr svensk medborgre). Du kn inte få ersättningen för EU/EES-medborgre och schweizisk medborgre eller om du redn får något nnt sttsbidrg för den rbetssöknde. 23

24 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Vilk nställningsformer gäller ersättningen för? Ersättningen gäller för tillsvidrenställningr och tidsbegränsde nställningr. Den gäller även för nställningr på deltid. Hur mycket får jg i ersättning? Du kn få ersättning med 80 procent v lönekostnden, det vill säg bruttolön, sjuklön, semesterlön och rbetsgivrvgifter. Som mest kn du få 800 kronor per dg vid heltidsnställning. Du kn även få ett bidrg på 50 kronor per dg för tt du hndleder den nställde på rbetspltsen. Bidrget kn du få i tre månder. Du kn br få ersättning för de dgr som ingår i den norml veckorbetstiden och som du betlr lön eller sjuklön för. Om den nställde är ledig utn lön får du ingen ersättning. Om hn eller hon jobbr deltid minskr ersättningen i förhållnde till rbetstiden. Hur länge kn jg få ersättning? Du kn få ersättningen så länge den nställde hr uppehållstillstånd, dock högst 24 månder, om nställningen omfttr mindre än 51 procent. Om nställningen omfttr mer än 50 procent kn du få ersättning under högst 12 månder. Om den nställde hr ett tillfälligt uppehållstillstånd som upphört kn du få ersättning om personen nsökte om nytt uppehållstillstånd innn det gml upphörde. Vilken ersättning och vilk försäkringr sk den nställde få? Du sk ge den nställde lön och ndr nställningsförmåner enligt kollektivvtlet i brnschen. Om du inte hr något kollektivvtl sk den nställde ändå h lön och förmåner som är likvärdig med kollektivvtlet. Det innebär tt du också sk teckn försäkringr för den nställde. Sknr du kollektivvtl måste du vis oss ett försäkringsbrev på tt den nställde omftts v ett godkänt försäkringsskydd. Du sk också lämn en kopi på nställningsvtlet. Där sk det stå tt lönen och ndr nställningsförmåner följer brnschens kollektivvtl. Kopin måste du lämn till oss senst en månd efter tt den nställde börjt sin nställning. Du måste teckn ll följnde försäkringr om du sk få ett försäkringsskydd som motsvrr kollektivvtlet: rbetsskdeförsäkring TFA grupplivförsäkring TGL tjänstepensionsförsäkring tilläggssjukförsäkring omställningsförsäkring 24

25 För närvrnde kn företg utn kollektivvtl eller hängvtl inte teckn omställningsförsäkringr. Lgen om nställningsskydd (LAS) gäller inte för den som är nställd med särskilt nställningsstöd i form v instegsjobb. Däremot gäller det nställningsskydd som reglers i brnschens kollektivvtl. Vem gör vd? Du nsöker om ersättningen hos Arbetsförmedlingen. Vi bedömer sedn om rbetspltsen och rbetsuppgiftern är lämplig. Vi beslutr också om ersättningens storlek och hur länge du kn få den. Ersättningen måste vr beviljd v oss innn nställningen börjr. Vi gör sedn en överenskommelse tillsmmns med dig, den nställde och de fcklig orgnistionern. I överenskommelsen sk det stå vilk rbetsuppgifter och hur mycket stöd och hndledning den nställde behöver. Det sk också stå hur stor del den nställde sk studer svensk för invndrre (sfi). Du sk se till tt den nställde introducers till sin ny rbetsuppgifter när hn eller hon börjr nställningen. Introduktionen sk följ rbetsmiljölgen. Du sk också ge den hndledning som behövs. Hur betls ersättningen ut? Du begär tt få ersättningen vrje månd på en särskild blnkett eller vi internet inom 60 dgr efter rbetsmåndens slut. Arbetsförmedlingen betlr sedn ut beloppet måndsvis i efterskott. Först gången du begär ersättningen måste du skick med en kopi v den nställdes lönespecifiktion. Vd händer om jg inte håller min del v överenskommelsen? Om du inte kn följ det som står i överenskommelsen kn du bli tvungen tt betl tillbk den ersättning du hr fått. Kontkt oss därför så fort som möjligt om det hr hänt något som gör tt du inte kn följ överenskommelsen. Regler Förordning (1997:1275) om nställningsstöd Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Ring oss på om du är intresserd och vill vet mer. Du kn också besök din närmste rbetsförmedling eller gå in på rbetsformedlingen.se 25

26 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetssöknde Prktiskt bsår Du kn t del v ett prktiskt bsår om du är rbetssöknde med rätt till etbleringsinstser och behöver lär dig ett nytt rbete på en rbetsplts. Under det prktisk bsåret kombinerr du rbetsträning med teoretisk utbildning smtidigt som du kn fortsätt tt läs svensk för invndrre (sfi). Din utbildning bestäms utifrån vd rbetspltsen hr för behov men också utifrån din förutsättningr. Syftet med utbildningen är tt du sk bredd och fördjup kunskpen från den prktisk träningen. Du får en egen hndledre på rbetspltsen och rbetsgivren får ekonomisk ersättning för dett. Vilken ersättning och vilk försäkringr får jg? Du behåller din etbleringsersättning under det prktisk bsåret. I etbleringsersättningen ingår ett försäkringsskydd. Vilk rbetsgivre kn få ersättningen? Du kn rbetsträn hos privt eller offentlig rbetsgivre. Det prktisk bsåret kn sedn övergå till en nställning. Kn rbetsgivren få ersättningen för mig? Arbetsgivren kn få ersättningen om du är rbetssöknde och q omftts v lgen (2010:197) om etbleringsinstser för viss nynländ invndrre q är äldre än 30 år och högst nio års utbildning q bedöms h ett behov v rbetsträning. 26

27 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetssöknde Hur länge kn jg delt i det prktisk bsåret? Det prktisk bsåret vrr melln sex och tolv månder och sk rymms inom tiden för din etbleringspln. Hur stor ekonomisk ersättning får rbetsgivren? Arbetsgivren får 200 kronor per nvisd dg. Ersättningen betls ut för högst fem dgr i veckn. Vem gör vd? Kontkt Arbetsförmedlingen om du är intresserd v ett prktiskt bsår. Tillsmmns kommer vi frm till vilken rbetsgivre som är bäst för dig. Bsåret måste vr beviljt v oss på Arbetsförmedlingen innn du påbörjr det. Arbetsgivren utser sedn en hndledre som sk hjälp dig på rbetspltsen. Vi gör därefter en individuell överenskommelse tillsmmns med dig, rbetsgivren och hndledren. I överenskommelsen sk det blnd nnt stå vilket stöd och vilken utbildning du behöver, vilk rbetstider och rbetsuppgifter som är ktuell smt hur länge du sk delt i bsåret. När bsåret är slut sk hndledren skriv ett intyg på vd din rbetsträning hr innehållit. Du får även ett intyg på den utbildning du hr deltgit i. Informtionen finns på fler språk Informtionen kn du även få på följnde språk vrje vrdg melln klockn 10 och 16: Arbisk Persisk Rysk Somlisk Tigrinj Regler Lg (2010:197) om etbleringsinstser för viss nynländ invndrre Förordning (2000:634) om rbetsmrkndspolitisk progrm Ring oss på om du är intresserd och vill vet mer. Du kn också besök din närmste rbetsförmedling eller gå in på rbetsformedlingen.se 27

28 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre/Anordnre Arbetsträning med hndledre Du kn få ekonomisk ersättning om du erbjuder rbetsöknde som hr rätt till etbleringsinstser rbetsträning med hndledre på din rbetsplts. Arbetsträningen vänder sig till rbetssöknde som är i behov v mer stöd än de kn få under en vnlig prktik. Syftet med rbetsträningen är tt låt dem prov på sitt yrke, prov ett nytt yrke eller få yrkeslivserfrenhet i Sverige. Den rbetssöknde kn kombiner rbetsträningen med ndr instser, till exempel svensk för invndrre (sfi). Vilk krv finns på mig som nordnre? Du kn få ersättningen om du är en privt eller offentlig nordnre. Du måste också vr registrerd i Sktteverkets rbetsgivrregister. Du får inte h näringsförbud eller sktteskulder som lämnts till Kronofogden. Du får inte heller h betydnde betlningsnmärkningr. Vi smråder lltid med de fcklig orgnistionern innn vi fttr beslut om rbetsträning med hndledre. Vilken omfttning gäller stödet för? Arbetsträningen kn vr på hel- eller deltid. Den rbetssöknde kn h ndr instser prllellt med rbetsträningen. Arbetsträningen kn övergå till en nställning. Kn jg få ersättningen? Du kn få ersättningen om den rbetssöknde q omftts v lgen (2010:197) om etbleringsinstser för viss nynländ invndrre q bedöms h behov v rbetsträning med hndledre. Hur länge pågår rbetsträningen? Arbetsträningen pågår i upp till sex månder. Hur stor ekonomisk ersättning kn jg få? Du får ett hndledrrvode på 150 kr per dg. Ersättningen kn du få för högst fem dgr i veckn. 28

29 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Vilken ersättning och vilk försäkringr hr den rbetssöknde? Den rbetssöknde behåller sin etbleringsersättning under rbetsträningen. I etbleringsersättningen ingår också ett försäkringsskydd. Vem gör vd? Kontkt Arbetsförmedlingen om du vill bli nordnre för rbetsträning. Vi bedömer därefter om rbetspltsen och rbetsuppgiftern är lämplig. Arbetsträningen måste vr beviljd v Arbetsförmedlingen innn den påbörjs. Du sk sedn utse en hndledre som sk hjälp den rbetssöknde på rbetspltsen. Vi gör därefter en individuell överenskommelse tillsmmns med dig, hndledren och den rbetssöknde. I överenskommelsen sk det blnd nnt stå vilket stöd den rbetssöknde behöver, vilk rbetstider och rbetsuppgifter som är ktuell smt hur länge den rbetssöknde sk delt i rbetsträningen. När rbetsträningen är slut sk hndledren skriv ett intyg där det står vilk rbetsuppgifter den rbetssöknde hr utfört och vilken erfrenhet den rbetssöknde hr fått genom sin rbetsträning. Du måste också se till tt rbetsmiljön är god och tt rbetsträningen är npssd efter den rbetssökndes särskild förutsättningr. Hur betls ersättningen ut? Du begär tt få ersättningen vrje månd på en särskild blnkett eller vi internet inom 60 dgr efter rbetsmåndens slut. Arbetsförmedlingen betlr sedn ut beloppet måndsvis i efterskott. Vd händer om jg inte håller min del v överenskommelsen? Om du inte kn följ det som står i överenskommelsen kn du bli tvungen tt betl tillbk den ersättning du hr fått. Kontkt oss därför så fort som möjligt om det hr hänt något som gör tt du inte kn följ överenskommelsen. Regler Lg (2010:197) om etbleringsinstser för viss nynländ invndrre Förordning (2000:634) om rbetsmrkndspolitisk progrm Ring oss på om du är intresserd och vill vet mer. Du kn också besök din närmste rbetsförmedling eller gå in på rbetsformedlingen.se 29

30 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Anställning med lönebidrg Du kn få lönebidrg om du nställer en person som hr nedstt rbetsförmåg på grund v en funktionsnedsättning. Ersättningen sk kompenser för npssningr v rbetet och rbetspltsen. Syftet med ersättningen är tt ök den rbetssökndes möjligheter tt få ett rbete där hns eller hennes kompetens och färdigheter ts tillvr. Vilk krv finns på mig som rbetsgivre? Du måste vr en privt eller offentlig rbetsgivre. Du sk vr registrerd i Sktteverkets rbetsgivrregister. Du får inte h näringsförbud eller sktteskulder som lämnts till Kronofogden. Du får inte h betydnde betlningsnmärkningr. Du måste h ett kollektivvtl eller h tecknt försäkringr som i väsentlig delr är likvärdig med kollektivvtlet i brnschen. Vem kn jg få ersättningen för? Du kn få lönebidrg om q du nställer en person som nviss v Arbetsförmedlingen q du nställer en person som hft lönebidrg hos sin tidigre rbetsgivre q du nställer en person som är långtidssjukskriven från en nställning som hn eller hon inte kn gå tillbk till q en v din nställd börjr rbet igen efter tt h hft hel ktivitetsersättning q rbetsförmågn hos en v din nställd försämrs och hn eller hon hr hft lönebidrg för mindre än tre år sedn. 30

31 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Vilk nställningsformer gäller ersättningen för? Ersättningen gäller för tillsvidrenställningr och tidsbegränsde nställningr. Den gäller även för nställningr på deltid. Hur mycket får jg i ersättning? Arbetsförmedlingen beslutr om hur stort lönebidrg du kn få. Beloppet påverks v två fktorer: Lönekostnden för den nställde, det vill säg bruttolön, sjuklön, semesterlön, rbetsgivrvgifter och premier för vtlsenlig rbetsmrkndsförsäkringr. Du kn få bidrg för den del v lönekostnden vid heltidsrbete som inte överstiger en bruttolön på kronor per månd. Den nställde sk nturligtvis ändå h en lön som följer brnschens kollektivvtl. Den nställdes rbetsförmåg. För tt komm frm till hur mycket funktionsnedsättningen påverkr den nställdes rbetsförmåg gör Arbetsförmedlingen en utredning tillsmmns med dig och den nställde. Du kn också få ersättning för särskild kostnder med upp till 70 kronor per dg ett så kllt nordnrbidrg. Ersättningen kn du få om du är rbetsgivre på en llmännyttig orgnistion och hr en nställd med ett lönebidrg som täcker mer än 80 procent v lönekostnden. Hur länge kn jg få ersättningen? Du kn som regel få lönebidrget i högst fyr år. Det först beslutet om lönebidrg omfttr högst ett år. Det belopp som vi kommer frm till gäller under hel beslutsperioden. Vilken ersättning och vilk försäkringr sk den nställde få? Du sk ge den nställde lön och ndr nställningsförmåner enligt kollektivvtlet i brnschen. Om du inte hr kollektivvtl sk den nställde ändå h lön och förmåner som i väsentlig delr är likvärdig med kollektivvtlet. Dett innebär tt du också sk teckn försäkringr för den nställde. Du behöver däremot inte teckn någon tilläggssjukförsäkring eller omställningsförsäkring. Sknr du kollektivvtl måste du vis oss ett försäkringsbrev på tt den nställde omftts v ett godkänt försäkringsskydd. För en privtnställd rbetre tecknr du ll försäkringr hos For. Det finns idg ing godkänd lterntiv till Fors försäkringr. För privtnställd tjänstemän sk du teckn rbetsskde-, gruppliv- och tjänstepensionsförsäkringr. Arbetsskdeförsäkringen tecknr du hos For. Både grupplivförsäkring och pen- 31

32 sionsförsäkring kn du teckn hos ett flertl försäkringsbolg. Vi på Arbetsförmedlingen kn ge dig mer informtion om vilk försäkringr och försäkringsbolg som är ktuell. Du sk också lämn en kopi på nställningsvtlet. Där sk det stå tt lönen och ndr nställningsförmåner följer brnschens kollektivvtl. Kopin måste du lämn till oss senst en månd efter tt den nställde börjt sin nställning. Vem gör vd? Du nsöker om ersättningen hos oss på Arbetsförmedlingen. Vi bedömer sedn om rbetspltsen och rbetsuppgiftern är lämplig. Vi beslutr också om ersättningens storlek och hur länge du kn få den. Ersättningen måste vr beviljd v oss innn nställningen börjr. Vi gör sedn en överenskommelse tillsmmns med dig, den rbetssöknde och de fcklig orgnistionern. I överenskommelsen sk det finns en pln för hur den nställde kn ök sin rbetsförmåg så tt lönebidrget på sikt inte behövs. Kompletternde utbildning, kmrtstöd och rbetshjälpmedel är exempel på sådnt som kn ingå i överenskommelsen. Vi följer regelbundet upp nställningen och är ett stöd för både dig och den nställde. När du hr nställt en person med lönebidrg får du inte plcer honom eller henne i någon nnn verksmhet eller hos en nnn rbetsgivre än vd vi hr kommit överens om. Hur betls ersättningen ut? Du begär tt få ersättningen vrje månd på en särskild blnkett eller vi internet inom 60 dgr efter rbetsmåndens slut. Arbetsförmedlingen betlr sedn ut beloppet måndsvis i efterskott. Vd händer om jg inte håller min del v överenskommelsen? Om du inte kn följ det som står i överenskommelsen kn du bli tvungen tt betl tillbk den ersättning du hr fått. Kontkt oss därför så fort som möjligt om det hr hänt något som gör tt du inte kn följ överenskommelsen. Regler Förordning (SFS 2000:630) om särskild instser för personer med funktionshinder som medför nedstt rbetsförmåg. Förordning (SFS 2000:628) om den rbetsmrkndspolitisk verksmheten Lg (SFS 1982:80) om nställningsskydd Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Ring oss på om du är intresserd och vill vet mer. Du kn också besök din närmste rbetsförmedling eller gå in på rbetsformedlingen.se 32

33 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Skyddt rbete hos offentlig rbetsgivre (OSA) Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som är rbetssöknde och som hr nedstt rbetsförmåg på grund v en funktionsnedsättning. Anställningen är en vnlig nställning, men den sk vr npssd efter de särskild behov den rbetssöknde hr. Den sk också h utvecklnde inslg. På sikt sk nställningen kunn led till ett rbete på den reguljär rbetsmrknden. Stödet klls för skyddt rbete hos offentlig rbetsgivre. Vilk krv finns på mig som rbetsgivre? Du kn få ersättningen om du är en offentlig rbetsgivre. Arbetet får inte vr inom en verksmhet som är utstt för konkurrens. Hur mycket får jg i ersättning? Arbetsförmedlingen beslutr om hur stor ersättning du kn få. Beloppet påverks v två fktorer: Lönekostnden för den nställde, det vill säg bruttolön, sjuklön, semesterlön, rbetsgivrvgifter och premier för vtlsenlig rbetsmrkndsförsäkringr. Du kn få bidrg för den del v lönekostnden vid hel- Vem tidsrbete kn jg som få ersättningen inte överstiger för? en bruttolön Du på kn 16 få 700 ersättningen kronor per om månd. du nställer Den nställde en person som sk är rbetssöknde nturligtvis ändå och h uppfyller en lön som något följer v följnde: brnschens kollektivvtl. Den nställdes rbetsförmåg. För tt q hr en nedstt rbetsförmåg på grund v missbruks- eller beroendeproblemtik eller hr en komm frm till hur mycket funktionsnedsättningen påverkr den nställdes specifik kognitiv funktionsnedsättning rbetsförmåg gör Arbetsförmedlingen en q utredning är berättigd tillsmmns instser med enligt dig lgen och om den stöd och nställde. service till funktionshindrde (LSS) q inte hr hft kontkt med rbetslivet tidigre eller Hur vrit länge bort kn från jg det få under ersättningen? en längre tid på grund v Du får en normlt långvrig ersättningen och svår psykisk för sjukdom. ett år i tget. Du kn inte få ersättningen om du redn får ett sttsbidrg för den rbetssöknde. 33

34 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Vilken ersättning och vilk försäkringr sk den nställde få? Du sk ge den nställde lön och ndr nställningsförmåner enligt kollektivvtlet i brnschen. Den som får ett skyddt rbete omftts inte v lgen om nställningsskydd (LAS). Vem gör vd? Du nsöker om ersättningen hos oss på Arbetsförmedlingen. Vi bedömer sedn om rbetspltsen och rbetsuppgiftern är lämplig. Vi beslutr också om ersättningens storlek och hur länge du kn få den. Ersättningen måste vr beviljd v oss på Arbetsförmedlingen innn nställningen börjr. Vi gör sedn en överenskommelse tillsmmns med dig, den nställde och de fcklig orgnistionern. I överenskommelsen sk det finns en pln för hur den nställde kn ök sin rbetsförmåg och sin möjligheter tt få ett rbete på den reguljär rbetsmrknden. Kompletternde utbildning, kmrtstöd och rbetshjälpmedel är exempel på sådnt som kn ingå i överenskommelsen. Hur betls ersättningen ut? Du begär tt få ersättningen vrje månd på en särskild blnkett eller vi internet inom 60 dgr efter rbetsmåndens slut. Arbetsförmedlingen betlr sedn ut beloppet måndsvis i efterskott. Vd händer om jg inte håller min del v överenskommelsen? Om du inte kn följ det som står i överenskommelsen kn du bli tvungen tt betl tillbk den ersättning du hr fått. Kontkt oss därför så fort som möjligt om det hr hänt något som gör tt du inte kn följ överenskommelsen. Regler Förordning (SFS 2000:630) om särskild instser för personer med funktionshinder som medför nedstt rbetsförmåg Förordning (SFS 2000:628) om den rbetsmrkndspolitisk verksmheten Lg (1993:387) om stöd och service till funktionshindrde Lg (SFS 1982:80) om nställningsskydd Ring oss på om du är intresserd och vill vet mer. Du kn också besök din närmste rbetsförmedling eller gå in på rbetsformedlingen.se 34

35 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Trygghetsnställning Du kn få ekonomisk ersättning när du nställer en person som är rbetssöknde och hr nedstt rbetsförmåg på grund v en funktionsnedsättning. Anställningen är en vnlig nställning, men sk vr npssd efter den rbetssökndes förutsättningr och särskild behov. Stödet klls för trygghetsnställning. Vilk krv finns på mig som rbetsgivre? Du måste vr en privt eller offentlig rbetsgivre. Du sk vr registrerd i Sktteverkets rbetsgivrregister. Du får inte h näringsförbud eller sktteskulder som lämnts till Kronofogden. Du får inte h betydnde betlningsnmärkningr. Du måste h ett kollektivvtl eller h tecknt försäkringr som i väsentlig delr är likvärdig med kollektivvtlet i brnschen. Vem kn jg få ersättning för? Du kn få ersättning om du nställer en person som q är rbetssöknde och hr nedstt rbetsförmåg till följd v en funktionsnedsättning och därför hr stort behov v en npssd rbetssitution Du kn inte få ersättningen om du redn får ett sttsbidrg för den rbetssöknde. 35

36 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Vilk nställningsformer gäller ersättningen för? Ersättningen gäller för tillsvidrenställningr och tidsbegränsde nställningr. Den gäller även för nställningr på deltid. Hur mycket får jg i ersättning? Arbetsförmedlingen beslutr om hur stor ersättning du kn få. Beloppet påverks v två fktorer: Lönekostnden för den nställde, det vill säg bruttolön, sjuklön, semesterlön, rbetsgivrvgifter och premier för vtlsenlig rbetsmrkndsförsäkringr. Du kn få bidrg för den del v lönekostnden vid heltidsrbete som inte överstiger en bruttolön på kronor per månd. Den nställde sk nturligtvis ändå h en lön som följer brnschens kollektivvtl. Den nställdes rbetsförmåg. För tt komm frm till hur mycket funktionsnedsättningen påverkr den nställdes rbetsförmåg gör Arbetsförmedlingen en utredning tillsmmns med dig och den nställde. Du kn också få ersättning för särskild kostnder med upp till 130 kronor per dg ett så kllt nordnrbidrg. Om den nställde behöver särskild rbetshjälpmedel kn du få bidrg även för dess. Hur länge kn jg få ersättning? Du kn som regel få trygghetsnställning i högst fyr år. Det först beslutet om trygghetsnställning omfttr högst ett år. Vilken ersättning och vilk försäkringr sk den nställde få? Du sk ge den nställde lön och ndr nställningsförmåner enligt kollektivvtlet i brnschen. Om du inte hr kollektivvtl sk den nställde ändå h lön och förmåner som i väsentlig delr är likvärdig med kollektivvtlet. Dett innebär tt du också sk teckn försäkringr för den nställde. Du behöver däremot inte teckn någon tilläggssjukförsäkring eller omställningsförsäkring. Sknr du kollektivvtl måste du vis oss ett försäkringsbrev på tt den nställde omftts v ett godkänt försäkringsskydd. För en privtnställd rbetre tecknr du ll försäkringr hos For. Det finns idg ing godkänd lterntiv till Fors försäkringr. För privtnställd tjänstemän sk du teckn rbetsskde-, gruppliv- och tjänstepensionsförsäkringr. Arbetsskdeförsäkringen tecknr du hos For. Både grupplivförsäkring och pensionsförsäkring kn du teckn hos ett flertl försäkringsbolg. Vi på Arbetsförmedlingen kn ge dig mer informtion om vilk försäkringr och 36

37 försäkringsbolg som är ktuell. Du sk också lämn en kopi på nställningsvtlet. Där sk det stå tt lönen och ndr nställningsförmåner följer brnschens kollektivvtl. Kopin måste du lämn till oss senst en månd efter tt den nställde börjt sin nställning. Vem gör vd? Du nsöker om ersättningen hos oss på Arbetsförmedlingen. Vi bedömer sedn om rbetspltsen och rbetsuppgiftern är lämplig. Vi beslutr också om ersättningens storlek och hur länge du kn få den. Ersättningen måste vr beviljd v oss innn nställningen börjr. Vi gör sedn en överenskommelse tillsmmns med dig, den rbetssöknde och de fcklig orgnistionern. I överenskommelsen sk det finns en pln för hur den nställde kn ök sin rbetsförmåg. Den kn också innehåll informtion om rbetstider och behov v hjälpmedel eller nnn npssning. Arbetsförmedlingen följer regelbundet upp trygghetsnställningen och är ett stöd för både dig och den nställde. Du måste se till tt rbetsmiljön är god och tt rbetet är npsst efter den nställdes förutsättningr. Det är också viktigt tt den nställde inte rbetr ensm nnt än i undntgsfll. Hur betls ersättningen ut? Du begär tt få ersättningen vrje månd på en särskild blnkett eller vi internet inom 60 dgr efter rbetsmåndens slut. Arbetsförmedlingen betlr sedn ut beloppet måndsvis i efterskott. Vd händer om jg inte håller min del v överenskommelsen? Om du inte kn följ det som står i överenskommelsen kn du bli tvungen tt betl tillbk den ersättning du hr fått. Kontkt oss därför så fort som möjligt om det hr hänt något som gör tt du inte kn följ överenskommelsen. Regler Förordning (SFS 2000:630) om särskild instser för personer med funktionshinder som medför nedstt rbetsförmåg Förordning (SFS 2000:628) om den rbetsmrkndspolitisk verksmheten Lg (SFS 1982:80) om nställningsskydd Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Ring oss på om du är intresserd och vill vet mer. Du kn också besök din närmste rbetsförmedling eller gå in på rbetsformedlingen.se 37

38 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Utvecklingsnställning Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som är rbetssöknde och hr nedstt rbetsförmåg på grund v en funktionsnedsättning. Anställningen är en vnlig nställning, men den sk vr npssd efter den rbetssökndens förutsättningr och särskild behov. Det kn hndl om tt rbetspltsen och rbetsuppgiftern är npssde, men också om npssde rbetstider. Smtidigt som den nställde rbetr sk hn eller hon kunn utveckl sin kompetens och rbetsförmåg för tt lättre kunn få jobb eller börj studer i frmtiden. Stödet klls för utvecklingsnställning. Vilk krv finns på mig som rbetsgivre? Du måste vr en privt eller offentlig rbetsgivre. Du sk vr registrerd i Sktteverkets rbetsgivrregister. Du får inte h näringsförbud eller sktteskulder som lämnts till Kronofogden. Du får inte h betydnde betlningsnmärkningr. Du måste h ett kollektivvtl eller h tecknt försäkringr som i väsentlig delr är likvärdig med kollektivvtlet i brnschen. Vem kn jg få ersättningen för? Du kn få ersättningen om du nställer en person som q är rbetssöknde q hr nedstt rbetsförmåg till följd v en funktionsnedsättning q behöver utveckl sin kompetens och ök sin rbetsförmåg. Du kn inte få ersättningen om du redn får ett sttsbidrg för den rbetssöknde. 38

39 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Hur mycket får jg i ersättning? Arbetsförmedlingen beslutr om hur stor ersättning du kn få. Beloppet påverks v två fktorer: Lönekostnden för den nställde, det vill säg bruttolön, sjuklön, semesterlön, rbetsgivrvgifter och premier för vtlsenlig rbetsmrkndsförsäkringr. Du kn få bidrg för den del v lönekostnden vid heltidsrbete som inte överstiger en bruttolön på kronor per månd. Den nställde sk nturligtvis ändå h en lön som följer brnschens kollektivvtl. Den nställdes rbetsförmåg. För tt komm frm till hur mycket funktionsnedsättningen påverkr den nställdes rbetsförmåg gör Arbetsförmedlingen en utredning tillsmmns med dig och den nställde. Du kn också få ersättning för särskild kostnder med högst 130 kronor per dg ett så kllt nordnrbidrg. Hur länge kn jg få ersättningen? Du kn få ersättningen under högst ett år. Vilken ersättning och vilk försäkringr sk den nställde få? Du sk ge den nställde lön och ndr nställningsförmåner enligt kollektivvtlet i brnschen. Om du inte hr kollektivvtl sk den nställde ändå h lön och förmåner som i väsentlig delr är likvärdig med kollektivvtlet. Dett innebär tt du också sk teckn försäkringr för den nställde. Du behöver däremot inte teckn någon tilläggssjukförsäkring eller omställningsförsäkring. Sknr du kollektivvtl måste du vis oss ett försäkringsbrev på tt den nställde omftts v ett godkänt försäkringsskydd. För en privtnställd rbetre tecknr du ll försäkringr hos For. Det finns idg ing godkänd lterntiv till Fors försäkringr. För privtnställd tjänstemän sk du teckn rbetsskde-, gruppliv- och tjänstepensionsförsäkringr. Arbetsskdeförsäkringen tecknr du hos For. Både grupplivförsäkring och pensionsförsäkring kn du teckn hos ett flertl försäkringsbolg. Vi på Arbetsförmedlingen kn ge dig mer informtion om vilk försäkringr och försäkringsbolg som är ktuell. Du sk också lämn en kopi på nställningsvtlet. Där sk det stå tt lönen och ndr nställningsförmåner följer brnschens kollektivvtl. Kopin måste du lämn till oss senst en månd efter tt den nställde börjt sin nställning. Den som hr en utvecklingsnställning omftts inte v lgen om nställningsskydd (LAS). Vem gör vd? Du nsöker om ersättningen hos oss på Arbetsförmedlingen. Vi bedömer sedn om rbetspltsen och rbetsuppgiftern är lämplig. Vi beslutr också om ersättningens storlek och hur länge du kn få den. Ersättningen måste vr beviljd v oss innn nställningen börjr. Om vi beviljr den gör vi en överenskommelse tillsmmns med dig, den rbetssöknde och de fcklig orgnistionern. I överenskommelsen sk det stå vilk rbetsuppgifter och utvecklingsinstser som är ktuell. Den kn också innehåll informtion 39

40 om rbetstider och behov v hjälpmedel eller nnn npssning v rbetet. Arbetsförmedlingen följer regelbundet upp utvecklingsnställningen och sk vr ett stöd för både dig och den nställde. Det är viktigt tt den nställde får möjlighet tt utveckl sin kompetens smtidigt som hn eller hon rbetr. Utvecklingsinstsern kn vr vägledning, rbetshjälpmedel, utbildning eller rbetsprktik på en nnn rbetsplts. Du måste också se till tt rbetsmiljön är god och tt rbetet är npsst efter den nställdes särskild förutsättningr. Hur betls ersättningen ut? Du begär tt få ersättningen vrje månd på en särskild blnkett eller vi internet inom 60 dgr efter rbetsmåndens slut. Arbetsförmedlingen betlr sedn ut beloppet måndsvis i efterskott. Vd händer om jg inte håller min del v överenskommelsen? Om du inte kn följ det som står i överenskommelsen kn du bli tvungen tt betl tillbk den ersättning du hr fått. Kontkt oss därför så fort som möjligt om det hr hänt något som gör tt du inte kn följ överenskommelsen. Regler Förordning (2000:630) om särskild instser för personer med funktionshinder som medför nedstt rbetsförmåg Förordning (2000:628) om den rbetsmrkndspolitisk verksmheten Lg (SFS 1982:80) om nställningsskydd Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Ring oss på om du är intresserd och vill vet mer. Du kn också besök din närmste rbetsförmedling eller gå in på rbetsformedlingen.se 40

41 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd är ett stöd till rbetssöknde med nedstt rbetsförmåg på grund v en funktionsnedsättning. Den rbetssöknde får stödet inför och under en nställning. En SIUS-konsulent med särskild kompetens i introduktionsmetodik hjälper då den rbetssöknde på rbetspltsen. För tt den rbetssöknde sk få stödet sk hn eller hon h ett behov v tt trän på rbetsuppgifter och nnt som krävs i rbetet. Vilket stöd ger SIUS-konsulenten? SIUS-konsulenten hjälper till när den rbetssöknde sk introducers på rbetspltsen. Konsulenten smverkr med dig om hur introduktionen sk läggs upp och nsvrr för tt den rbetssöknde får det stöd ni hr kommit överens om. Det kn iblnd innebär tt SIUS-konsulenten rbetr sid vid sid med den rbetssöknde under Vem kn få särskilt introduktions- och uppföljningsstöd? Arbetssöknde kn få ett individuellt stöd v en SIUSkonsulent om de q hr nedstt rbetsförmåg till följd v en funktionsnedsättning q hr behov v tt trän på rbetsuppgifter och nnt som krävs i rbetet. 41

42 Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre en tid. Stödet trpps sedn ned successivt och upphör helt när den rbetssöknde kn utför uppgiftern självständigt. Hur länge kn den rbetssöknde få stödet? Den rbetssöknde kn få introduktionsstödet i sex månder. Uppföljningsstödet kn hn eller hon få i minst ett år. Vilken ersättning och vilk försäkringr hr den rbetssöknde? Den rbetssöknde räkns inte som nställd under introduktionstiden, men hn eller hon betrkts ändå som rbetstgre när det gäller viss bestämmelser i rbetsmiljölgen. Det innebär tt du nsvrr för tt rbetet görs på ett säkert sätt och tt det finns personlig skyddsutrustning om det skulle behövs. Den rbetssöknde är försäkrd vid rbetsskd och dödsfll. Stten kn också lämn ersättning för eventuell skdor som den rbetssöknde vållr. Under introduktionstiden hr den rbetssöknde kvr den ersättning hn eller hon hde som rbetssöknde. Kostr stödet något? Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd medför ing lönekostnder för dig. Vem gör vd? Arbetsförmedlingen beslutr om det särskild introduktions- och uppföljningsstödet. Om du är intresserd kommer en SIUS-konsulent tt kontkt dig för tt hör om du kn t emot och nställ en rbetssöknde. Vi går igenom vilk rbetsuppgifter som är lämplig och bedömer vilket stöd som är ktuellt på rbetspltsen. När det är klrt gör vi en överenskommelse tillsmmns med dig, den rbetssöknde och SIUSkonsulenten. Där står det hur vi sk lägg upp introduktionen och hur omfttnde den sk vr. Regler Förordning (SFS 2000:630) om särskild instser för personer med funktionsnedsättning som medför nedstt rbetsförmåg Förordning (SFS 200:628) om den rbetsmrkndspolitisk verksmheten Ring oss på om du är intresserd och vill vet mer. Du kn också besök din närmste rbetsförmedling eller gå in på rbetsformedlingen.se 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 Från: Skickt: den 17 mrs :28 Till: Skolchef Ämne: Grnskning v kommunens ktivitetsnsvr för ungdomr utnför gymnsieskoln Hej! Revisorern i Tomelill kommun hr gett PwC i uppdrg tt grnsk kommunens rbete med ktivitetsnsvret för ungdomr utnför gymnsieskoln. Projektplnen bifogs nedn: (See ttched file: Projektpln pdf) Med nledning v grnskningen önskr vi t del v styr- och uppföljningsdokumenttion vseende det kommunl ktivitetsnsvret smt övrig dokument med relevns för revisionsfrågn. Dokumenten skicks till: Vi önskr även genomför intervjuer med Fmiljenämndens ordförnde Skolchef Tjänstemän som rbetr med det kommunl informtionsnsvret Kn du eller någon på kommunen hjälp mig med kontktuppgifter till nämndens ordförnde smt de tjänstemän som är lämplig tt intervju? Vrje intervju förvänts t 60 minuter. Förslg på dgr och tider: 22 pril pril pril Om möjligt önskr vi genomför smtlig intervjuer under en dg. Är det någon dg och tid som skulle pss för din del? Med vänlig hälsning Sofi Blixtberg PwC Kommunl Sektor Direkt: +46 (0) Mobil: +46 (0) Emil: PwC Sverige Box 2138, Lund Ideon Gtewy.Scheelevägen

57 Projektpln Dtum: Uppdrgsgivre Projektbenämning Bkgrund, revisionsfråg, kontrollmål och revisionskriterier Tomelill kommuns revisorer Grnskning v kommunens ktivitetsnsvr för ungdomr utnför gymnsieskoln Bkgrund Från och med 1 jnuri 2015 skärptes skollgen och det blir tydligre tt en kommun löpnde under året sk håll sig informerd om hur viss ungdomr i kommunen är sysselstt. Det gäller ungdomr som gått ut grundskoln eller motsvrnde men inte fyllt 20 år och som vrken går eller hr fullföljt utbildning på ett ntionellt progrm i gymnsieskol eller gymnsiesärskol eller motsvrnde utbildning. I nsvret ingår tt kommunern sk erbjud de ungdomr som berörs lämplig individuell åtgärder. Kommunern sk dokumenter sin instser på lämpligt sätt och för ett register över de ungdomr som omftts v nsvret. Revisorern hr utifrån sin bedömning v väsentlighet och risk beslutt tt genomför en grnskning vseende hur kommunen fullgör sitt ktivitetsnsvr. Revisionsfråg Säkerställer kommunen tt det kommunl ktivitetsnsvret bedrivs på ett ändmålsenligt sätt och tt den intern kontrollen inom området är tillräcklig? Revisionskriterier Skollgen Skolverkets llmänn råd (kommer under år 2015) Eventuell kommunintern föreskrifter Avgränsning Metod Kontrollmål Styrningen (tex i form v dokumenterde strtegier, mål, riktlinjer eller rutiner) är tillräcklig. Det finns en tydlig nsvrsfördelning för rbetet. Det sker en tillräcklig krtläggning och registerhållning v ungdomr som omftts v ktivitetsnsvret. Individuell åtgärder erbjuds ungdomrn i tillräcklig omfttning. Arbetet dokumenters på ett tillfredsställnde sätt. Det sker en tillräcklig uppföljning, utvärdering och återrpportering v rbetet och dess effekter. Grnskningen vgränss till fmiljenämnden. Grnskning v verksmhetens styr- och uppföljningsdokumenttion vseende det kommunl ktivitetsnsvret. Intervjuer med nyckelpersoner inom verksmheten, tex förvltningschef och nsvrig för det kommunl informtionsnsvret. 57

58 Projektorgnistion Projektledre: Sofi Blixtberg Kvlitessäkrre: Adrin Görnsson Oberoendeprövning Vi hr i enlighet med SKYREV:s rekommendtion nr 2 prövt vårt oberoende. Noteringr 58

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2016-06. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Trygghetsanställning

Trygghetsanställning Lättläst svenska Trygghetsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster.

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2017-01-04 Kommunstyrelsen Extratjänster Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

IE Vallentuna. Kartläggning: Rutiner för återsökning av statsbidrag för flyktingmottagandet. tffil

IE Vallentuna. Kartläggning: Rutiner för återsökning av statsbidrag för flyktingmottagandet. tffil VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 2016-11-10 KOMMUNSTYRELSEN Krtläggning: Rutiner för återsökning v sttsbidrg för flyktingmottgndet hr på v rutiner för v oss förtroendevld revisorer genomfört en krtjäggning

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2014-02-28 UAN-2014-0059 Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning Förslag till beslut, UAN, föreslås besluta

Läs mer

Generaliserade integraler

Generaliserade integraler Generliserde integrler Mtemtik Breddning 2.5 Frm till denn punkt hr vi endst studert integrler där funktionen som skll integrers vrit begränsd. Dessutom hr det intervll över vilket vi integrerr vrit begränst

Läs mer

5 Representantskap Representantskapet är Saco-S högsta beslutande organ och består av representanter utsedda av medlemsförbunden.

5 Representantskap Representantskapet är Saco-S högsta beslutande organ och består av representanter utsedda av medlemsförbunden. co r ö f r g d t 2013 1 Ändmål co- är en förhndlingsorgnistion för förbund nslutn till veriges Akdemikers Centrlorgnistion, co, som hr medlemmr med nställningsvillkor som reglers i kollektivvtl med stten

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: fredagen den 13 mars 2015 kl. 13.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare och tidpunkt

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Exponentiella förändringar

Exponentiella förändringar Eonentiell förändringr Eonentilfunktionen - llmänt Eonentilfunktionen r du tidigre stött å i åde kurs oc 2. En nyet är den eonentilfunktion som skrivs y = e. (Se fig. nedn) Tlet e, som är mycket centrlt

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) 1 of 7 17/05/2010 11:38 Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Förein[ngen Sveriges Kyrkogårdsclæfer Protokoll från FSK rbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Plts: Hotel Tylösnd, Hlmstd Närvrnde Mlte Shlgren Ktrin Evenseth Mts Lrsson P-G Åkesson Arne Elg John Arvidsson

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

Granskning av nköp och upphandling

Granskning av nköp och upphandling VALLNTUNA KOMMUN RVISIONN VALLNTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen KLK 20t{ -0t- I 7 Dnr:...,. ;. MISSIV 20 13-12- 18 KOMMUNSTYRLSN Grnskning v nköp och upphndling hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer grnskt

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3 VALLENTUNA KOMiIUN REVISIONEN MISSIV 2015-09-25 Uppföljning v revisonens tidigre genotlrförd grnskningr åren 2OI2-2OL3 hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfört en uppföljning v ett ntl tidigre

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 80, november 2012 MEDLEMSMÖTE Söndgen den 9 december 2012 kl 15.30 Lokl: Mrtslen, Kyrkns hus, Nygtn 10, Luleå PROGRAM: l MEDLEMSMÖTE: Stdgeändring, medlemsinformtion

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 INNEHALL 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 DATORER Allmänt Digitl dtorer Orgnistion Ordmm Minnesenheten Aritmetisk enheten Styrenheten In/utenheten Avbrott Spräk och proglmm

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

118 Presentation/Information av Gull-Britt Persson och Örjan Lindström ang Drivhuset

118 Presentation/Information av Gull-Britt Persson och Örjan Lindström ang Drivhuset PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-06-07 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/286 118 Presentation/Information av Gull-Britt Persson och Örjan Lindström ang Drivhuset Beslut Kommunstyrelsen beslutar:

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030 Bromöll kommun Del 3 Konsekvenser Antgen v kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030, Bromöll kommun, Del 3 Konsekvenser Frmställd v: Bromöll

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Geometri. 4. Fyra kopior av en rätvinklig triangel kan alltid sättas ihop till en kvadrat med hål som i följande figur varför?

Geometri. 4. Fyra kopior av en rätvinklig triangel kan alltid sättas ihop till en kvadrat med hål som i följande figur varför? Geometri 1. Linjen är isektris till vinkeln. Sträkorn, oh är lik lång. Hur stor är vinkeln? vgör utn mätningr! 4. Fyr kopior v en rätvinklig tringel kn lltid sätts ihop till en kvdrt med hål som i följnde

Läs mer

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport februari 2014 Måndsrpport februri Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 6 1.3 Volymer, sttistik

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14 Lyrn DOLF FREDRIKS MUSIKKLASSERS SKOLTIDNING Fyr blir ni! AF i höst? (En ktt som inte lls hr något med tidningen tt gör) Intevju med Emili Årgång 42 08/09 Nr. 3 Relesed 19/02 Klssbyte 4/9 sid 4 Lyrns histori

Läs mer