Slutrapport Jordbruksverket Dnr /10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär"

Transkript

1 Slutrpport Jordruksverket Dnr / Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU

2 Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering och mål 3 Mteril och metoder 4 Genomförnde 2 Lund och Alnrp 4 Genomförnde 211 Alnrp 4 Resultt 2 6 Resultt Diskussion 11 Bilder, ild Därefter ilg 2. Rpport v Sigfrid Svensson, Snigelkmikze 2

3 Smmnfttning I projektet hr olik snigelmedel mot spnsk skogssnigel, Arion vulgris, testts i fält och i vgränsde rmr. Produkter med pelletert järnfosft, hr gett hög dödlighet hos de sniglr som ätit v pellets och därmed egränst skdor på slltsplntor. Andr metoder som testts är nemtodett kycklingfoder och ett pstdrgert slt. Dess produkter hr inte gett någon synr effekt på sniglrns vitlitet eller minskt sniglrns skdeverkn. Slutstsen är tt produkter med järnfosft (1-3 procent) ger 75 procent dödlighet v spnsk skogssnigel inom en veck efter ehndling. Där det finns mång sniglr rekommenders upprepning v ehndlingen efter c två veckor. Duel dos per relenhet hr inte gett högre dödlighet inom försöksperioden. Verksmhet 2 1. Fältförsök i jordgusodling Lund 2. Fältförsök på Alnrp med ehndlingr i vgränsde oxr där sniglr plcerts ut. En försöksomgång genomfördes hösten 2 Verksmhet Fältförsök på Alnrp, med ehndlingr vgränsde oxr där sniglr plcers ut. Fyr försöksomgångr hr utförts under 211, juni-septemer 2. Test v snigelmedel "Snigelkmikze" från Sigfrid Svensson Bkgrund / Motivering och mål Den spnsk skogssnigeln, Arion vulgris (tidigre A.lusitnicus), är en llvrlig skdegörre i mång trädgårdsväxter. Även den llmänt förekommnde åkersnigeln, Derocers reticultum, kn utgör ett stort prolem vid fuktig förhållnden. Den spnsk skogssnigeln hr på senre år spridit sig från trädgårdr till lntruk och trädgårdsgrödor på frilnd. Förhöjd tempertur smt längre och nederördsrik perioder kn gynn utveckling och spridning v den spnsk skogssnigeln. Försök utförd i fält 29 visde reltivt god effekter v järnfosftprodukten Ferrmol men ingen efekt v ehndling med nemtoder. Från Norge hr det kommit förslg tt nvänd nemtodett djurfoder som sniglrn äter för tt på så vis få i sig nemtodern som sedn ngriper snigeln. Prof. Sigfrid Svensson hr tgit frm en produkt, Snigelkmikze som estår v pstdrgerde gödselkorn. När snigeln får dess korn på kroppen ktivers slemproduktionen i så hög grd tt de dör inom ett pr timmr till ett dygn. Metodiken fungerr väl vid försök under kontrollerde former inomhus, men här är tre produkter testde under fältmässig förhållnden. Snigelkmikze är en produkt under utveckling och hr ingått i försöksomgång två och tre på Alnrp 211 smt i Sigfrid Svensson egn försök. Målet med projektet är tt erjud verktyg för kontroll v främst spnsk skogssnigel i ekologisk produktion v grönsker och är. Dess verktyg sk även kunn modifiers för fritidsodling och en strtegi för relistisk kontroll v sniglr sk upprätts. 3

4 Mteril och metoder Genomförnde 2 1. Fältförsök Lund, jordgusodling pril-juni 2 Försök med tre ehndlingr med järniiifosft, smt en oehndld kontroll ldes ut i pril 2. Försöksrutor från försök 29 nvändes, storlek:75-9 m², ild 1. Behndlingrn upprepdes i fyr lock. Förekomst v sniglr, Arion vulgris, registrerdes i ölfällor, två gånger per veck och rut 27 pril-1 juni. Behndlingr Lund 2: 1. oehndld kontroll 2. Ferrmol 2,5 grm per m² den 26 pril 3. Ferrmol 5, grm per m² den 26 pril 4. Ferrmol 2,5 + 2,5 grm per m² den 26 pril och den mj 2.Fältförsök Alnrp ugusti-oktoer 2 Bild 1. Försöksfält L Försöksrutorn estår v plåtrmr, 1*1*,25 m är utplcerde på ett hrvt fält i Alnrp, ild 2. I vrje rut plnterdes två jordgus- smt sex slltsplntor. Insidn v rmrn är strukn med Anti-Schneck Gel, leverert v Neudorff, Tysklnd vi Miljöcenter, Arlöv. Gelen förhindrr sniglrn från tt rymm från plåtrmen. Försöksdjur: Sniglr (Arion vulgris) v jämn storlek, 4-6 grm, hr smlts in från fält. Sex sniglr hr plcerts i vrje ox (2 st). Antlet död och levnde sniglr hr lästs v efter 2-13 dgr. Skdor på sllt och jordgur hr noterts. Försöket strtde 2 ugusti. Behndlingr Alnrp 2, vrje ehndling uppreps i fyr lock Bild 2. Försök med sniglr i plåtrmr, 1. Ferrmol (järnfosft 1 procent), 2,5 grm /m², fördelt på två högr per ox 2. Sluxx (järnfosft 3 procent) 1 grm /m², fördelt på två högr per ox 3. Nemtoder (Phsmrhditis hermphrodit) i lösning ett på pelletert kycklingfoder fördelt på två högr per ox, nemtoder per grm foder 4. Nemtoder (Phsmrhditis hermphrodit ) i lösning ett på pelletert kycklingfoder utspritt längs innerknten i rmen, nemtoder per grm foder 5. Oehndld kontroll Genomförnde 211 Fältförsök hr utförts i fyr omgångr i plåtrmr på Alnrp under mj-septemer 211. Försöksdjur: Sniglr (Arion vulgris) v jämn storlek, 4-6 grm, hr smlts in från fält (främst Alnrpsprken). Fem sniglr hr plcerts i vrje ox (2 st). Antlet död och levnde sniglr hr lästs v efter 2- dgr. Skdor på sllt och jordgur hr noterts. 4

5 Försökspln 211 Smm oxr som i försöket 2 nvändes under 211 och ny Antiscneck-gel påfördes vid två tillfällen för tt ing sniglr skulle kunn rymm. Jordgusplntorn som hde etlert sig r och gv ett utmärkt skydd för sniglrn på dgtid. Ny slltsplntor plnterdes i mj smt i ugusti. Behndlingrn upprepdes i fyr lock. Försök 1, strt den 9 juni, vslut den 2 juni 1. Ferrmol, järnfosft, (1 procent), 2,5 grm per m², fördelt i två högr per ox 2. Sluxx, järnfosft, (3 procent), 1 grm per m², fördelt i två högr per ox 3. Nemtodsuspension ( Phsmrhditis hermphrodit nemtoder) som etts på grm kycklingfoder och fördelt på två högr per ox 4. Utgick (prod. 1 levererd från S Svensson men fungerr inte i fält) 5. Oehndld kontroll Försök 2, strt den 6 juli, ( 8 juli led 3,4) vslut den 13 juli. 4-6 slltsplntor per rut 1. Ferrmol, järnfosft, (1 procent ), 2,5 grm per m² 2. Sluxx, järnfosft, (3 procent), 1 grm per m² 3. Produkt 2, stndrd, från S Svensson, 2 grm utlgt runt slltsplntor 4. Produkt 3, guno, från S Svensson, 2 grm utlgt runt slltsplntor 5. Oehndld kontroll Försök 3, strt den 18 ugusti, vslut den 29 ugusti. Ny slld plnterde den 9 ugusti. 1. Ferrmol, järnfosft, (1 procent ), 2,5 grm per m² 2. Sluxx, järnfosft, (3 procent), 1 grm per m² 3. Produkt 2, stndrd, från S Svensson, 2 grm utlgt runt slltsplntor 4. Produkt 4, specil, från S Svensson, 2 grm utlgt runt slltsplntor 5. Oehndld kontroll Försök 4, strt den 1 septemer, vslut den 15 septemer. 2-3 slltsplntor per rut. 1. Ferrmol, järnfosft, (1 procent ), 2,5 grm per m² 2. Sluxx, järnfosft, (3 procent), 1 grm per m² 3. Ferrmol, järnfosft, (1 procent ), 5 grm per m² (duel dos) 4. Sluxx, järnfosft, (3 procent), 2 grm per m² (duel dos) 5. Oehndld kontroll Övrig tester Produkten Snigelkmikze hr levererts i fyr versioner v Sigfrid Svensson 211. Dess hr ingått i försök 2 och 3 på Alnrp. Prllellt med fältförsöken hr tester gjorts inomhus där sniglr plcerts ut på en rick täckt med produkten stndrd och specil. Sigfrid Svenssons egn tester och utvärdering v produktern finns i ilg 2. i slutet v denn rpport. 5

6 Resultt Resultt 2 1. Fältförsök Lund, jordgusodling Smtlig ehndlingr med Ferrmol gv signifiknt (p<,5) färre sniglr i fällor jämfört med kontrollen, under perioden 27 pril till 1 juni 2, figur 1. Det vr ingen skillnd melln de olik ehndlingrn med Ferrmol. Klimtdt, figur 3. visr tt det vr reltivt svlt med enstk nederördsrik dgr. Figur 2. visr förekomst v sniglr i fällor under hel perioden och det är tydligt tt förekomsten ökr i smnd med nederörd 2. Fältförsök Alnrp I den oehndlde kontrollen försvnn slltsplntorn reltivt snt. Efter två dgr vr det 7 procent och efter en veck vr smtlig plntor uppätn v sniglrn, figur 4. I de ehndlde leden vr det inte någr skillnder melln hur mång slltsplntor som fnns kvr förrän efter 13 dgr då sniglrn i led 4 (nemtoder på utspritt ete) hde örjt ät mer och reducert slltsplntorn till c 3 procent. Jordgusplntorn vr inte mycket skdde v sniglrn förutom en del vätn ld. Det vr tydligt tt sniglrn inte vr särskilt intresserde v tt ät v slltsplntorn förrän det gått en veck efter ehndling. Snigeleståndet vr reltivt intkt de först dgrn men efter en veck hde det reducerts väsentligt i ehndling 1 och 2, järnfosft, och sedn ytterligre efter 13 dgr då det r fnns enstk sniglr kvr, figur 5. Vid ehndling med järnfosft återfnns procent v sniglrn som död, medn det i nemtodehndlingrn endst återfnns 4 procent död, figur 6. Det vr signifiknt (p<,5) fler återfunn död sniglr vid ehndling med Sluxx jämfört med Ferrmol. Endst enstk död sniglr återfnns vid nemtodehndling och i kontroll. Sniglrn som överlever ehndling örjr ät på slltsplntorn efter 7-13 dgr. 25 ntl sniglr i fällor oehndld Ferrmol 2,5 grm Ferrmol 5 grm Ferrmol 2*2,5 grm Figur 1. Totl ntlet sniglr registrerde i ölfällor 27 pril-1 juni 2, Lund. Olik okstv nger signifiknt (p<,5) melln ehndlingr. ntl sniglr i smtlig fällor Kontroll Ferrmol 2,5 g/m² Ferrmol 5g/m² Ferrmol 2*2,5 g/m² 27-April 29-April 5-mj 8-mj 11-mj 14-mj 18-mj 21-mj 25-mj 28-mj 1-jun Figur 2. Antl sniglr i smtlig fällor, 2 Lund. 6

7 2 15 nederörd Temp C 5 Figur 3. Tempertur och nederörd 1-31 mj 2, Lund. sllttsplntor i procent v plnterde c 2 dg 7 dg 13 dg c Ferrmol Sluxx N: ete i hög N: ete utspritt oehndld olik okstv nger signifiknt (p<,5) skillnd melln ehndlingr vid respektive dg Figur 4. Antl slltsplntor, procent, 2, 7 och 13 dgr efter ehndling mot sniglr, Alnrp 2. återfunn sniglr i procent v utstt dg 7 dg 13 dg olik okstv nger signifiknt (p<,5) skillnd för ehndling vid resp. dg c c Ferrmol Sluxx N: ete i hög N: ete utspritt oehndld Figur 5. Antl återfunn levnde sniglr, procent, 2,7 och 13 dgr efter ehndling, Alnrp 2. 7

8 Resultt 211, Fältförsök Alnrp Försök 1 Slltsplntorn lämndes i stort sett orörd i smtlig led under försöksperioden. Efter 11 dgr fnns 78 procent kvr i den oehndlde kontrollen. död sniglr i procent Ferrmol Sluxx nemtod kontroll 4 dg 8 dg 11 dg Figur 6. Död sniglr i procent 4, 8 resp.11 dgr efter ehndling den 9 juni 211. Endst Ferrmol och Sluxx resulterde i död sniglr. Olik okstv nger signifiknt (p<,5) skillnd melln ehndlingr Försök 2 Slltsplntorn lämndes i stort sett orörd i smtlig led under försöksperioden. Efter 7 dgr fnns 76 procent kvr i den oehndlde kontrollen. 9 Ferrmol Sluxx stndrd prod. guno kontroll död sniglr i procent dg (2 dg led 3;4) 7 dg(5 dg led 3;4) Figur 7. Död sniglr i procent efter ehndling den 6 resp 8 juli (led 3,4) 211. Olik okstv nger signifiknt (p<,5) skillnd melln ehndlingr 8

9 Försök 3 Slltsplntorn vr helt uppätn i kontrollen efter 4 dgr, i ehndling 1 och 2 fnns procent kvr efter 7 dgr medn det i ehndling 3 och 4 endst fnns procent kvr efter 3 dgr. död sniglr i procent ferrmol, 18 ug sluxx, 18 ug stndrd, 22 ug specil, 22 ug oehndld 4 dg 7 dg (3-7 dg för led 3&4) Figur 8. Död sniglr i procent efter ehndling den 18 resp. 22 ugusti (led 3,4) Olik okstv nger signifiknt (p<,5) skillnd melln ehndlingr. Försök 4 Slltsplntorn vr helt uppätn i kontrollen efter 4 dgr medn det i ehndlingr med Ferrmol fnns procent och i ehndling med Sluxx 5- procent kvr efter 7 dgr. Ferrmol 2,5g Sluxx 1g Ferrmol 5g Sluxx 2g oehndld död sniglr i procent dg 5 dg 7 dg c Figur 9. Död sniglr i procent efter ehndling den 1 septemer. Olik okstv nger signifiknt (p<,5) skillnd melln ehndlingr Bilder på sniglr i försöket presenters på sid 12 9

10 Medel v försök 211 död sniglr i procent, medel v 4 försök oehndld Ferrmol 2,5 g Sluxx 1 g 4 dg 7 dg Figur. Död sniglr i procent, medel v fyr försök, efter ehndling med Ferrmol och Sluxx, 211. Olik okstv nger signifiknt (p<,5) skillnd melln ehndlingr död sniglr i procent Ferrmol 4dg Ferrmol 7dg Sluxx 4dg Sluxx 7dg försök 1: 9juni försök 2: 6juli försök 3: 18ug försök 4: 2sep Figur 11. Vritioner i ntl död sniglr i procent, efter ehndling med Ferrmol och Sluxx, vid fyr försökstillfällen 211. Övrig tester Produktern Snigelkmikze, stndrd och specil, hr testts inomhus och sniglrn som plcerts ut hr regert med krftig slemproduktion och de hr dött inom 24 timmr.

11 Diskussion Denn undersökning ger tydlig resultt som visr tt järnfosft-produkter som Ferrmol, 1 procent, och Sluxx, 3 procent, ger hög dödlighet i spnsk skogssnigel med rekommenderd dos. Duel dos gv inte ättre effekt inom fem dgr men efter sju dgr hde duel dos med Ferrmol signifiknt högre dödlighet än åde norml och duel dos v Sluxx, i försök 4 utfört den 1 septemer, figur 9. Produktern Ferrmol och Sluxx hr gett reltivt lik försöksresultt under åde 2 och 211 och det vr r i försök 3, den 18 ugusti 211, som Ferrmol gv signifiknt fler död sniglr redn efter fyr dgr, 9 procent jämfört med 6 procent. Efter sju dgr vr det dock nästn lik mång död i ehndlingen med Sluxx. Det hr vrit vritioner i hur snt efter ehndling som sniglrn hr dött vid de olik försökstillfällen och vädret kn här h stor etydelse, figur 11. De sniglr som äter v pellets slutr genst tt ät v nnt och dör inom någr dgr. Generellt gäller dock tt det inte lir full effekt v ehndling förrän c en veck efter ehndling. I dett försök hr sniglr introducerts på en egränsd yt och efter en veck är 7-8 procent v sniglrn död och grödn är oft lämnd helt ifred (här slltsplntor) figur. Under de två först försöksperiodern i juni-juli vr sniglrn inte särskilt intresserde v slltsplntorn utn hölls sig mest i jordgurn där de hde r skydd och tillgång till mogn är. Under försök 3 och 4 försvnn slltsplntorn däremot snt och även llmänt förekommnde åkersnigel hjälpte till. Under höstförsöken vr det etydligt fuktigre väder och sniglrn verkde mer rörlig än under sommren. I verkligheten finns det mång fktorer som påverkr hur mång sniglr som finns i ett visst område smt hur de rör sig och vädret i form v nederörd är den mest vgörnde. Vid hög frekvens v sniglr i ett område ör mn därför under fuktig perioder gör upprepde ehndlingr med järnfosft-produkter. När pellets är slut måste ny läggs ut för tt nytillkomn sniglr sk kunn ät v det. Det är lämpligt tt lägg pellets i högr i närheten v där sniglrn söker skydd. I torr perioder gömmer sig sniglrn och det är inte så stor idé tt lägg ut pellets. Andr produkter som testts i försöket hr inte hft någon dödlig effekt på de sniglr stts ut. Nemtoder (Phsmrhditis hermphrodit) som vttns ut eller som här hr tillförts vi ett ete som sniglrn gärn äter v, ger inte dödlig effekt på vuxn sniglr som är fem till sju centimeter. Metodiken med nemtoder kn rekommenders främst för små sniglr och ung stdier, där nemtodern lätt kn t sig in i snigeln för tt sedn förök sig och ryt ner den inifrån. I dett försök vr vsikten tt test om nemtodern hde någon dödlig effekt på sniglrn eller på nnt sätt medförde tt de lämnde grödn (sllt) ifred. Här kn vi r konstter tt de föredrr kycklingfoder frmför sllt. Produkten Snigelkmikze hr tydlig effekt på sniglrn vid tester inomhus där pellets läggs på en hård yt och det är torr förhållnden. Vid utläggning v pellets på en mer fuktig och lucker jordyt sjunker de in i ytskiktet på ett sätt som gör tt sniglrn kn psser utn llför stor påfrestningr från slemproduktion. Vid Sigfrid Svensson egn tester frmkom tt produktern inte fungerr vid utläggning på fuktig jord och under fuktig förhållnden då sniglrn kn glid över det vttenskikt som ilds på våt pellets. Lortorietester är utmärkt för tt utvärder produktens effektivitet men det är nödvändigt tt test under för snigeln nturlig förhållnden, vilket är utomhus och nttetid. I försöken på Alnrp 211 testdes produktern utomhus under 11 dygn i försök 2 och 3. Produkten ehöver vidreutveckls för ättre funktion i nturlig snigelmiljöer. 11

12 Bild 3. Sniglr äter gärn järnfosftpellets Bild 4. Sniglr äter gärn nemtodett kycklingfoder Bild 5. Sniglrn gräver ner sig vid jordgusplntorn på dgen Bild 6. Död sniglr 5-7 dgr efter ehndling med järnfosft 12

Slutrapport Jordbruksverket Dnr /10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr /10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Borcilac, en vasslebaserad foderkomponent i smågrisfoder

Borcilac, en vasslebaserad foderkomponent i smågrisfoder Borcilc, en vssleserd foderkomponent i smågrisfoder Smmnfttning - Tillsts v,5% Borcilc i ett konventionellt smågrisfoder ökde den dglig tillväxten under två veckor efter vvänjningen med melln 50 och 00

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Det energieffektiva kylbatteriet

Det energieffektiva kylbatteriet Croline Hglund, Civ.ing. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik, Borås, croline.hglund@sp.se Per Fhlén, Prof. Inst. för Instlltionsteknik, CTH, Göteorg, per.fhlen@hvc.chers.se Det

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Rapport gällande LUS- resultat under höstterminen 2011

Rapport gällande LUS- resultat under höstterminen 2011 Rpport gällnde LUS- resultt under höstterminen 2011 Kommunen hr sedn mång år tillk eslutt tt ll låg- och mellnstdieskolor sk gör ett läsutvecklingstest (LUS) på vrje rn en till två gånger per termin. Dett

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning Mtemtik Bokstvsräkning Du står nu inför en ny kurs i mtemtik, där meningen är tt du sk tillgodogör dig ny teorier, som smtlig leder frm till övningr och uppgifter. Även om du förstått vd teorin sk nvänds

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

Är brist på fett en begränsande faktor för glykogenuppbyggnaden i muskulaturen hos tävlingshästar efter hårt arbete?

Är brist på fett en begränsande faktor för glykogenuppbyggnaden i muskulaturen hos tävlingshästar efter hårt arbete? Slutredovisning v projekt nr 0447034. Sidn 1 (10) PROJEKT NR: 044703035 SLUTREDOVISNING TILL STIFTELSEN LANTBRUKSFORSKNING Är rist på fett en egränsnde fktor för glykogenuppyggnden i muskulturen hos tävlingshästr

Läs mer

En ny aktiv fluorformel i Sverige

En ny aktiv fluorformel i Sverige En ny ktiv fluorformel i Sverige Fördelr målinriktd fluor på tndytorn Ger ökd fluorkonentrtion i oh omkring tnden Underlättr reminerlisering v initil kriesskdor Ökr tänderns motståndskrft mot syrngrepp

Läs mer

TATA42: Tips inför tentan

TATA42: Tips inför tentan TATA42: Tips inför tentn John Thim 25 mj 205 Syfte Tnken med dett kort dokument är tt ge lite extr studietips inför tentn. Kursinnehållet definiers så klrt fortfrnde v kursplnen och kurslitterturen så

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Repetitionsuppgifter i matematik

Repetitionsuppgifter i matematik Lärrprogrmmet Ingång Mtemtik och Lärnde Repetitionsuppgifter i mtemtik Inför vårterminens mtemtikstudier kn det vr r tt repeter grundläggnde räknefärdigheter. Dett mteril innehåller uppgifter inom följnde

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969 Evighetsklender Vilken veckodg vr det när du föddes? På vilken veckodg fyller du 18 år? Med den här evighetsklendern kn du t red på det. Gör så här när du sk t red på veckodgen: Lägg ihop följnde fyr tl:

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

9. Vektorrum (linjära rum)

9. Vektorrum (linjära rum) 9. Vektorrum (linjär rum) 43. Vektorrum (linjärt rum) : definition och xiom 44. Exempel på vektorrum v funktioner. 45. Hur definierr mn subtrktion i ett vektorrum? 46. Underrum 47. Linjärkombintioner,

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden Måndsrpport mj 2015 Socil- och äldrenämnden 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt mj 2015 Verksmhet Nämnd, ledning smt biståndsbedömning Kom. ers. Fsg v Intäkter Övr. int. Kostnder

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Exponentiella förändringar

Exponentiella förändringar Eonentiell förändringr Eonentilfunktionen - llmänt Eonentilfunktionen r du tidigre stött å i åde kurs oc 2. En nyet är den eonentilfunktion som skrivs y = e. (Se fig. nedn) Tlet e, som är mycket centrlt

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se Pul 269 sept 2011 Cemrit produktpärm flik 4 BSAB.112 Ersätter mrs 2011 Uppdtering se:.emrit.se Cemrit Multi Fore Ingår i Minerit onept Fierementskivn för tuff miljöer.emrit.se Produktegenskper Allmänt

Läs mer

Så behandlades parodontitskadorna

Så behandlades parodontitskadorna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes prodontitskdorn SAMMANFATTAT I förr numret v Tndläkrtidningen presenterdes fyr ptientfll där du fick terpiplner prolemtänder nteriort om molrer. Här redovisr vi ptient fllen

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Lösningsförslag till finaltävlingen den 19 november 2005

Lösningsförslag till finaltävlingen den 19 november 2005 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Lösningsförslg till finltävlingen den 19 novemer 2005 1 Vi utvecklr de åd leden och får ekvtionen vilken efter förenkling kn skrivs x 3 + xy + x 2 y

Läs mer

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz D-uppsts i fonetik FON 44 Institutionen för lingvistik Lunds Universitet Juni 21 Hndledre: Prof. Göst Bruce Röstens ålder - en uditiv & kustisk studie Susnne Schötz Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Efterbesiktning Termografi

Efterbesiktning Termografi Efteresiktning Termogrfi Beksinvägen 15 Utförd v Joel Heinze, Certifierd yggtermogrför DNV oh Certifierd energiexpert Kvlifierd Energikompetens AB Dtum:2012-04-18 Allmänt om termogrfering Avvikelser: Termogrfering

Läs mer

Addition och subtraktion

Addition och subtraktion Sidor i boken 35-39 Addition och subtrktion Vi börjr med lite ritmetik. Heltlsddition innebär ing som helst problem. Här tr vi lämpligen räknedosn till hjälp. Eempel. 3+00+5 = 7 Så länge ll nämnre är lik

Läs mer

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999 GENETIK en introduktion v Ingel Crlén 1988 och 1999 Innehållsförteckning Innehåll Sidn Förord 3 Kromosomer 4 DN 4 Muttioner 5 Gregor Mendel 5 Mendels metod 6 Mendelklyvning (monohybrid) 6 Dihybrid klyvning

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Utfodringsintensitetens inverkan på slaktsvinens produktionsresultat

Utfodringsintensitetens inverkan på slaktsvinens produktionsresultat Nr 25. Mrs 2001 Utfodringsintensitetens inverkn på slktsvinens produktionsresultt Ev Persson, SLU - Institutionen för jordruksvetenskp Skr Kristin Andersson, SLU - Institutionen för husdjurens utfodring

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 5a

Facit - Tänk och Räkna 5a I tlens värl Fit Tänk oh Räkn Mer än 00 år sen 0 8 9009 8 88 00 0 0 8 8 9 90 9 8 98 99 08 kr 0 kr 0 80, 90, 00, 0, 0, 0 000, 00, 00, 0, 00, 0 8 08 09 9 0 00 0 000 + 00 + 0 + 8 000 + 0 + 9000 + 00 + 8 0

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Avel för hållbarhet och produktiv livslängd hos de svenska köttraserna

Avel för hållbarhet och produktiv livslängd hos de svenska köttraserna Avel för hållbrhet och produktiv livslängd hos de svensk köttrsern Slutrpport för projekt H0850390 Ann Näsholm, docent vid Institutionen för husdjursgenetik (Hgen), SLU, Uppsl Christer Bergsten, professor

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget Krigsminnen En tidning från Trelleborgs Allehnd och Ystds Allehnd Skåningr berättr om ndr världskriget Ull skämdes över sin tysk bkgrund º5 Wessels i Mlmö firr freden 1945. BILD: ALVI NILSON Sm Nilsson

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 80, november 2012 MEDLEMSMÖTE Söndgen den 9 december 2012 kl 15.30 Lokl: Mrtslen, Kyrkns hus, Nygtn 10, Luleå PROGRAM: l MEDLEMSMÖTE: Stdgeändring, medlemsinformtion

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

MEDIAFAKTA. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

MEDIAFAKTA. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva PRINT 2014 Husvgn & Cmping är äst knlen i Sverige om mn vill sälj husvgnr och husilr, åde ny och eggnde. HUSVAGN & CAMPING ÄR BÄST I SVERIGE PÅ ATT NÅ DEM SOM SKA KÖPA ETT MOBILT FRITIDSFORDON. SÅ HÄR

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 4a

Facit - Tänk och Räkna 4a Vår tl Fit Tänk oh Räkn 9 9 69 996, 997, 998 998, 999, 000 6 6699, 6700, 670, 670, 670, 670 67 m, 67 m, 67 m 800 m, 900 m, 000 m 900 m, 90 m, 90 m NAF 06 7 9 d 6 8 e 7 76 f 8 8 d 6 e 0 f 8 9 7 8 88 d 80

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs. Bkgrund Skellefteå museum hr fått bidrg från Riksntikvrieämbetets nslg

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsl Universitet Mtemtisk Institutionen Thoms Erlndsson RÄTA LINJER, PLAN, SKALÄRPRODUKT, ORTOGONALITET MM VERSION MER OM EKVATIONSSYSTEM Linjär ekvtionssystem och den geometri mn kn härled ur dess är

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

Mat-1.1510 Grundkurs i matematik 1, del III

Mat-1.1510 Grundkurs i matematik 1, del III Mt-.50 Grundkurs i mtemtik, del III G. Gripenberg TKK december 00 G. Gripenberg TKK) Mt-.50 Grundkurs i mtemtik, del III december 00 / 59 Vribelbyte F gx))g x) dx = d F gx)) dx dx = / b F gx)) = F gb))

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

EXAMENSARBETE. Styckefall och svällning vid sprängning av inspända bergprover. Jonas Edin Lars Martinsson. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Styckefall och svällning vid sprängning av inspända bergprover. Jonas Edin Lars Martinsson. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2008:206 CIV Styckefll och svällning vid sprängning v inspänd bergprover Jons Edin Lrs Mrtinsson Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Väg- och vttenbyggndsteknik Institutionen

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer