Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen"

Transkript

1 # Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som premiärminister. Hns efterträdre Li Keqing väntr i bkgrunden. Förändringen förbereds på prtikongressen i höst och blir verklighet på näst års folkkongress. När Drkens år är slut kommer Kin tt h bytt ut sin viktigste ledre och dgens vice president Xi Jinping vänts ersätt Hu Jinto som prtichef och president. Därefter följer bytet på posten som premiärminister där Wen Jibo troligen får Li Keqing som ersättre. Xi Jinping och Li Keqing företräder vrsin flng inom kommunistprtiet och nu förvänts de skp blns melln flngern. Görn Leijonhufvud tr temperturen på det ny ledrskpet. Sidn 8 World Trde Center, Klrbergsvidukten 70, B4 Box 240, Stockholm Telefon Fx Foto: Agnet Engqvist Säkerhetskonsultens tips för säkr ffärer Tvistern med underleverntörer för svensk och nordisk bolg i Kin ökr. Säkerhetskonsulten Lrs-Åke Severin tipsr om hur ditt företg kn hnter problemen innn något händer. Sidn 10 Tålmod och långsiktighet Jürgen Scheibel hr gjort ffärer med Kin i 35 år och hn menr tt vägen till god ffärer i Kin går vi tålmod och långsiktighet. Utn personlig reltioner kommer mn inte långt, men det kostr och tr tid. Sidn 12 Mång ny medlemmr SCTC ttrherde hel 43 ny medlemmr förr året, lik mång som rekordåret I det här numret v KinNytt får vi stift bekntskp med sju v de ny medlemmrn. Sidn 4 Foto: John Myrsten

2 Innehåll 1/2012 Ledre God nyheter är lltid rolig nyheter 3 Ny medlemmr 4 Drkens år 6 Sttistik 7 Anlys Utnämningrn sk skp blns 8 God nyheter är lltid rolig nyheter Så vr det dgs tt sätt verksmheten 2011 i perspektiv. Även om vi väntr med spänning på vd medlemmrn tycker om verksmheten i nledning v den pågående medlemsenkäten så finns det ändå en och nnn slutsts tt dr från förr året. KINANYTT ISSN Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Ekonomisk förening Ansvrig utgivre: Elisbet Söderström Tel: Fx: E-post: Utgivningsveck 5 Säkerhetskonsultens tips 10 Omsorg och tålmod ett måste för Kinveternen 12 Opinion Läge fördjup reltionern med Kin 14 Kin i fokus för Executive Eduction i Göteborg 16 Vi minns Ol Svensson och Mts Johnsson 18 Inbjudn till miljöfokus i Hongkong 20 Medrbetre i dett nummer Agnet Engqvist hr rbett i Kin under hel reformperioden sedn börjn v 1980-tlet. Hon hr träfft de llr först entreprenörern och ktieägrn men också dgens mångmiljonärer. Görn Leijonhufvud hr rbett med Kin sedn 1966 då hn kom rkt in i utbrottet v kultur revolutionen. Hn hr vrit sttionerd i lndet i 27 år, mest tiden som korrespondent för Dgens Nyheter. John Myrsten hr som utlndsredktör och skribent i Svensk Dgbldet bevkt Kins och övrig Östsiens ekonomisk utveckling sedn börjn v tlet. Utgivningspln KinNytt 2012 Utgivning: KinNytt distribuers med 5 6 nummer per år, fördeld över tre nummer på våren och två tre nummer under hösten Annonsprislist 2012: 4-färg 1/1 sid SEK 1/2 sid SEK 1/4 sid SEK sv/v 1/1 sid SEK 1/2 sid SEK 1/4 sid SEK INFORMATION: För informtion om bilgor, priser och teknisk förutsättningr smt bokning v nnonsutrymme i kommnde nummer kontkt Elisbet Söderström på eller telefon Med reservtion för eventuell ändringr. Annonsprisern gäller för Medlemmr i SCTC erhåller 15% rbtt på ovn ngivn priser. Medlemsutvecklingen fortstte tt vr positiv och vi såg 43 ny medlemmr fören sig med nätverket. Det är glädjnde siffror eftersom det tngerr det tidigre rekordet från Särskilt glädjnde är tt det ökde medlemsntlet också prägls v någr ny grupper, kommuner och regionförbund som rbetr med olik former v Kin-kontkter vi exempelvis systerstdsutbyte. Vi hr också fler ny medlemmr blnd universiteten runt om i lndet. Kin fortsätter tt utmn och fsciner och det är med stor glädje vi ser så mång ny medlemmr gör gemensm sk med de redn trogn. Även om Kins plcering som Sveriges tionde störst hndelsprtner är densmm så växte exporten till Kin med 15 procent under perioden jnuri-oktober jämört med smm period året före. Smtidigt ökde importen från Kin med 3 procent. Även verksmhetsnivån är hög. Under 2011 rrngerde vi 20 ktiviteter, vilket innebär tt vi i princip hde två rrngemng per månd, juni/ juli exkluderde. SCTC hr också idogt rbett med frågor som hr direkt betydelse för medlemmrn. Fortlöpnde kontkter med de svensk ministeriern ger utrymme för lobbyverksmhet i olik frågor, t.ex. hur mn bilterlt gentemot Kin kn hopps finn lösningr kring den delen v den ny socilförsäkringsvgiften i Kin som betls v svenskr som rbetr i Kin. Andr frågor som är på tpeten rör krven på kdemisk exmin som villkor för rbetstillstånd i Kin, respektive krvet på giftermål istället för smbogemenskp som förutsättning för uppehållstillstånd i Kin för medföljnde. Under året hr SCTC fortstt gert som remissinstns i olik Kinfrågor. Inte minst vgv SCTC ett svr på den så kllde främjndeutredningen som vsåg en smmnslgning v Exportrådet och Invest Sweden där föreningen uttlde sig generellt positiv till en sådn åtgärd men smtidigt föreslog tt mn i processen skulle ägn uppmärksmhet åt någr svgheter och otydligheter kring Exportrådets båd huvudroller, det vill säg främjnderollen och konsultverksmheten. Ett ökt smrbete med olik regionl förbund och med hndelskmrr i Sverige hr inletts och även om det ännu så länge br är i sin lind så skpr det förutsättningr för oss tt tjän medlemsbehoven bättre och tt ök medlemsvärdet. Vi kommer tt rpporter mer om dett i näst nummer v KinNytt. Med dett tckr vi för förr året och hälsr er ll välkomn till dels 2012 dels Drkens År. Thoms Lgerqvist l e d r e 3

3 FRÅN SWEDEN-CHINA TRADE COUNCILS KANSLI Ny Medlemmr Sweden-Chin Trde Council hälsr följnde ny medlemmr välkomn i nätverket: BDO är världens femte störst revisions- och rådgivningsorgnistion med närmre nställd i 135 länder. Den svensk verksmheten omfttr idg drygt 420 nställd fördelde på ett 20-tl kontor. BDO i Sverige är en rikstäcknde byrå inom rådgivning, revision, sktt och företgsservice som hr ll typer v företg, orgnistioner smt offentlig sektor som kunder, men är mrkndslednde gentemot ägrledd företg. Mång v vår kunder är entreprenörer som hr strtt i det lill och sedn blivit en del v det svensk exportundret. Ett ntl är redn på plts i Kin eller på väg dit. Vi kn då hjälp dem i båd ändr, eftersom vårt systerföretg BDO Chin, med sin medrbetre, kn leverer precis smm tjänster som vi och hjälp till med utmningrn på den lokl mrknden. Omvänt, så hjälper vi i BDO Sverige vår kinesisk kunder med ffärern i Sverige. BDO AB Box 24193, Stockholm Tel Mrtin Sebest Kontktperson: Mrtin Sebest, COO Exportstiftelsen ITM Worldwide Foundtion originte from the Swedish Trde Council nd offers n interntionl trde mngement trining progrm disigned to build export competencies within smll nd medium-sized compnies. It provides the necessry expertice, knowledge nd network to help businesses grow interntionlly. We hve trined more thn export mngers in 24 countries in Europé, Afric nd Crribben. Next mrket is Chin in coopertion with Nordic Interntionl Mngement Institute in Chengdu/Xindu. Exportstiftelsen Fbriksgtn Lidköping Hsse Krlsson Kontktperson: Hsse Krlsson, VD Mobil: Hndelshögskoln vid Göteborgs universitet utmärker sig genom ämnesmässig bredd, när smverkn med näringsliv och offentlig verksmhet, hög grd v interntionlitet och stort fokus på hållbrhetsfrågor. Skoln ger sedn 2003 en ekonomutbildning som inkluderr mndrinstudier och vistelse i Shnghi och hr väletblerd Kinrelterd forskning inom blnd nnt utvecklingsekonomi och interntionell hndel. Hndelshögskoln slöt nyligen ny smverknsvtl med fyr v Kins främst universitet. Hndelshögskoln Göteborgs universitet Vsgtn Göteborg Per Crmér Kontktperson: Per Crmér, rektor tel: Lidköping och Xindu Distrikt i Chengdu hr ett systerstdsvtl. Vi skll strt upp smrbeten inom utbildning och teknologiutbyte generellt med särskild inriktning på miljöteknik och stdsbyggnd smt turism. Allt syftr till tt skp innovtiv smrbeten och stimuler utvecklingen i de båd städern. Vi strtr 2012 ett speciellt progrm för miljöteknik med ffärsutveckling byggt på tt skp ny värden ur kinesisk och svensk miljöteknologi och plnering och byggnde v hållbr städer. Lidköpings Kommun Kommunledningskontoret Skrgtn Lidköping vid Vänern Leif Eriksson Kontktperson: Leif Eriksson, Näringslivschef Tel: Myrtll AB är en brygg melln Kin och Sverige. Vi informerr och utbildr kineser i hur det svensk smhället fungerr, hur svenskt rbetsliv är reglert och hur vi svenskr är. Vi erbjuder vår tjänster till kineser som står inför tt gör investeringr i Sverige eller redn finns etblerde här. Vi är även ett stöd till svensk företg som finns i Kin. Vi hjälper de kinesisk medrbetrn tt bättre förstå vd det innebär tt h blivit drbbde v det svensk ledrskpet och hur de smidigst smrbetr med oss svenskr. Myrtll AB Källprksgtn Borlänge Ev Mrtinsson Kontktperson: Ev Mrtinsson VD D Olsson AB är ett konsult företg som hjälper Svensk företg tt gör/förbättr ffärer i/ med Kin. Vår specilitet är i 2 område: 1. Import från Kin Vi gör kvlitet och teknisk utvärdering v underleverntörer. Om mn redn köper från Kin men det inte funger som mn önskr, kn vi undersök förbättrings-områden, definiering och genomföring v förbättringsprojekt tillsmmns med klienter. Hjälp till med krvställnng och krvspecificering gentemot underleverntörern. 2. Export till Kin Vi gör mrkndsundersökningr och ffärsstrtegier, hjälper till tt bygg lokl säljorgnistioner, eller utvärder lokl återförsäljre. D Olsson AB Crol Dong Kontktperson: Crol Dong Mobil: SXL Group är en innovtör inom Business Consulting Services i Kin. Vi går i spetsen för en ny konsultmodell där toppstudenter från Kins mest prestigefylld universitet mobilisers för tt rbet med projekt som förvlts v SXLs intern projektledning. Resulttet är en ttrktiv vgiftsnivå, överlägsen flexibilitet och ett resulttfokus som inte motsvrs v någon nnn ktör på den kinesisk mrknden idg. Vi hr utfört projekt åt interntionell jättr men smtidigt för den enskilde företgren. Inför ert näst steg i Kin tg kontkt med oss! SXL Group Krlvägen Stockholm Dniel Polvi Kontktperson: Dniel Polvi, Prtner / VD Nordisk fililern +46 (0)

4 Mång kineser ser frm emot Drkens år med både större förhoppningr och större frhågor än vnligt. Drken står för mkt, styrk och rättrådighet i folktron och i kinesisk strologi. Den vr också en symbol för kejsren: och den kejserlig mkten. Kejsrens dräkt vr gul- eller guldfärgd med nio drkr som ll hde fem klor på vrje fot. Det vr dödsstrff för vnlig människor tt h en sådn drkdräkt. Men kejsren kunde belön viss människor genom tt de fick h drkr på sin kläder, men då br med fyr klor på vrje fot och bsolut inte med färgern gul eller guld och självfllet inte lik mång som kejsrens. Drken nses också kunn för med sig stor förändringr. Mång minns till exempel fortfrnde drkåret 1976 med den stor jordbävningen i Tngshn. Det året dog dessutom de båd ledrn Mo Zedong och Zhou Enli. ledre på sin kongress i höst, en efterträdre till Hu Jinto. Någr månder senre är det också meningen tt premiärministern sk byts ut. Dess förändringr är noggrnt plnerde och borde normlt inte orsk sådn turbulens som drken kn ssociers med i folktron. Det sägs tt drken rör sig så snbbt tt mn inte kn uppftt det mytisk djurets huvud och svns på en gång. Födelsetlen ökr Men det är eftertrktt tt h brn som är född i Drkens år. Födelsetlen går lltid upp då. Bokningrn på BB-klinikern i Hongkong hr ökt med melln 20 och 30 procent i år. Tendensen på Kins fstlnd är likdn. Viktig förändringr I år stundr också viktig förändringr i Kins högst ledning. Kommunistprtiet sk utse ny f k t I den kinesisk strologin är vrje år förknippt med ett djur och ett element. Det finns tolv olik djur och fem olik element. En fullständig cykel är 60 år och därefter börjr det om igen. Vttendrkens år börjde 23 jnuri. Enligt den kinesisk månklendern kn nyåret infll melln den 21 jnuri och 20 februri i vår gregorinsk klender. Drken är det end fntsidjuret v de tolv. Känd drkr: Deng Xioping, Vldimir Putin, John Lennon, Slvdor Dli, Julie Christie, Shirley Temple. De tolv djuren: Råttn Oxen Tigern Kninen Drken Ormen Hästen Geten Apn Tuppen Hunden Grisen De fem elementen: Metll år med slutsiffrorn 0 och 1 Vtten slutsiffrorn 2 och 3 Trä slutsiffrorn 4 och 5 Eld - slutsiffrorn 6 och 7 Jord slutsiffrorn 8 och 9 Förväntningrn mång när Drkens år firs in Världens störst årlig folkförflyttning. Så beskrivs den här tiden på året i Kin, när fler hundr miljoner kineser söker sig till hembygden för tt fir nyåret. Drkens år inleddes den 23 jnuri och påfrestningrn på llmänn kommuniktioner är enorm. Av Agnet Engqvist, Vårfesten, som långhelgen också klls, är årets störst och viktigste. Det är återföreningens tid. Uppåt 300 miljoner migrntrbetre reser hem till byn för tt umgås med gml föräldrr och med släkten. För mång är det dessutom end tiden på året som de kn vr med sin egn brn. Tillkommer ll ndr resenärer som bor på någon nnn plts än i hembygden. Av lndets nästn 1,4 miljrder invånre gör knske hälften kortre eller längre resor. De officiell beräkningrn säger tt under 40 dgr kring nyåret blir det smmnlgt 3,2 miljrder resor på tåg, flygpln, bussr och båtr. Det betyder ungefär 80 miljoner resor per dg en ökning med 9,1 procent jämfört med året innn. Lång köer hör till vrdgen vid järnvägssttionern under denn tid och biljetthjr gör stor pengr. Vi brukr få se idelig slgsmål och mktlös försök från polisen tt komm åt missförhållnden. I år introducerde järnvägsministeriet biljettbokning på nätet, men systemet bröt smmn fler gånger på grund v överbelstning med över en miljon besökre per dg på bokningssjten. Dessutom klgde mång migrntrbetre på tt de inte hr tillgång till internet. Kin exklusive Hongkong Sttistik helåret 2011 BNP ökde med 9,2 procent under förr året och industriproduktionen ökde med 13,9 procent. De förverkligde utländsk direktinvesteringrn ökde med 13,2 procent. Exporten ökde med 20,3 procent (exporten uppgick totlt till 1 898,6 miljrder USD) och importen ökde med 24,9 procent (importen uppgick till ett värde v 1 743,5 miljrder USD). Den sist december 2011 vr vlutreserven 3 181,2 miljrder USD. (Käll: HKTDC) Mjor Economic Indictors Vlue Growth (%) Vlue Growth (%) Are (sq km, mn) Popultion (mn) 1, ,347.4 Gross Domestic Product (RMB bn) 40, , Urbn Per Cpit Disposble Income (RMB) 19, , Rurl Per Cpit Disposble Income (RMB) 5, , Fixed Assets Investment 2 (RMB bn) 24, , Added-Vlue of Industril Output 3 (RMB bn) Consumer Goods Retil Sles (RMB bn) 15, , Consumer Price Index Urbn Unemployment Rte (%) Exports (US$ bn) 1, , Imports (US$ bn) 1, , Trde Surplus (US$ bn) Utilised Foreign Direct Investment (US$ bn) Foreign Currency Reserves (US$ bn) 2, , Note: 1 Rel growth 2 Urbn investments in fixed ssets 3 All stte-owned nd other types of enterprises with nnul sles over RMB 5 million 4 End of September Jn Nov 2011 Sources: The Ntionl Bureu of Sttistics, Ministry of Commerce, nd Generl Administrtion of Customs. S T A T i S T I K 6 7

5 A n l y s Genomgripnde ledrskifte väntr Utnämningrn sk skp blns melln flngern f k t Ledrskiftet Sedn börjr v 1990-tlet är det prxis tt kinesisk ledre sitter högst två femårsperioder på sin poster. i oktober eller november i år smmnkllr kommunistprtiet sin kongress som hålls vrt femte år. Den sk blnd nnt välj en ny ledning, inklusive prtichefen vrs formell titel är generlsekreterre. Hu Jinto hr suttit tio år som prtichef och vänts bli efterträdd v Xi Jinping. i mrs 2013 smls ntionell folkkongressen till sin årlig session. Kongressen kn sägs motsvr vår riksdg, men kommunistprtiet kontrollerr utnämningen v de cirk delegtern. Vid sin session näst år vänts folkkongressen utse Xi Jinping till lndets president. Hn vänts även bli ordförnde i militärutskottet, det vill säg överbefälhvre, precis som sin företrädre. folkkongressen 2013 sk också utse ny premiärminister efter Wen Jibo som då suttit i tio år. Efterträdre blir troligen vice premiärministern Li Keqing. Fem genertioner Under folkrepubliken sedn 1949 tlr kinesern om hittills fyr genertioner ledre: Först genertionen : Mo Zedong, prtichef, och Zhou Enli, premiärminister. Andr genertionen : Deng Xioping, informell ledre med Hu Yobng, Zho Ziyng och Li Peng i olik roller under olik delr v perioden. Tredje genertionen : Jing Zemin, prtichef, president, och Li Peng respektive Zhu Rongji, premiärministrr. Fjärde genertionen : Hu Jinto, prtichef och president, och Wen Jibo, premiärminister. Drkens år hr just börjt och när året är slut kommer Kin tt h bytt ut sin viktigste ledre och den så kllde femte genertionen tr över mkten. Det blir också ledrskifte i Hongkong. Ett tg såg det till och med ut som om Tiwn smtidigt skulle få en ny krft vid rodret. Kin är ett toppstyrt smhälle, både trditionellt och under kommunistprtiet. Därför kn det betyd mycket vilk personer som hr mkten. Anlys v Görn Leijonhufvud, Smtidigt är det ett lnd med mång hemligheter, återigen på grund v både trdition och prtidisciplin. Vi vet inte hur det går till bkom kulissern när ledrn sinsemelln gör upp om de högst postern, men den här gången tror vi oss i ll fll vet vilk de ny toppkrftern blir. Vi hr egentligen inte en ning om huruvid de ny ledrn tänker för en nnorlund politik. Men så mycket vet vi i ll fll som tt det hör till kinesisk ledrstil tt t det försiktigt i börjn och bsolut inte komm med någr drmtisk ny utspel eller ny idéer. Helst sk de ger försiktigt och konsolider sin ställningr under sin först femårsperiod, för tt sedn kunn vr lite frire och strkre under näst period. Stbilitet och blns Stbilitet och blns hr blivit hedersbegrepp för Kins ledning under den ekonomisk reform period som börjde för drygt 30 år sedn. Stbilitet och blns för tt inte släpp till någr politisk öppningr. Stbilitet är ett öppet motto som förekommer titt som tätt i tl och propgnd, numer oft kombinert med begreppet hrmoni som nuvrnde prtichefen Hu Jinto lnsert. Blns är ett dolt motto som hndlr om tt inte rubb jämvikten melln två huvudflnger i ledningen. Den en flngen består v ledre med bkgrund i kommunistisk ungdomsförbundet, inte minst prtichefen Hu Jinto, som kom till mkten för tio år sedn tck vre tt hn tidigt fick reformrkitekten Deng Xiopings förtroende. Den ndr flngen klls iblnd Shnghiflngen och hr fortfrnde förre presidenten och prtichefen Jing Zemin som en sorts fdersfigur. Det är visserligen nio år sedn Jing Zemin lämnde sin sist mktposition, men hn hr fortfrnde inflytnde. Liberlisering och klyftor Inom den ekonomisk reformpolitikens bred rmr skiljer sig inte de båd flngerns linje så mycket. Men det är Shnghiflngen som stått för de störst liberliseringrn v ekonomin. Det är också den som släppt in de ny företgrn som medlemmr i kommunistprtiet, ett symboliskt viktigt steg. Hu Jinto hr fokusert mer på de socil följdern v de ekonomisk reformern och tillsmmns med premiärministern Wen Jibo försökt tt minsk de växnde inkomstklyftorn, utn tt egentligen lycks. För någr år sedn vr det en spridd uppfttning tt Li Keqing, en ledre med gedigen utbildning i ekonomi och juridik och med en krriär inom ungdomsförbundet bkom sig, skulle bli ny prtichef efter Hu Jinto. I gengäld skulle Shnghiflngen få tillsätt posten pre miärminister med Xi Jinping, son till Xi Zhongxun, en v den kommunistisk revolutionens gerillveterner. Ny prtiledre och president blir troligen Xi Jinping. Foto: AP Photo/Shizuo Kmbyshi/Scnpix Men Hu Jinto lyckdes tydligen inte få med sig Jing Zemin på den mktfördelningen. Nu ser det ut tt bli tvärtom i stället. Det blir Xi Jinping som får postern med den störst mkten som prtichef, president och överbefälhvre. Hu Jinto får i stället nöj sig med tt hns kndidt Li Keqing blir premiärminister. Stbilt med Tiwn Xi Jinping hr läst kemi på det berömd Tsinghuuniversitetet i Peking, men hr tjänt sin lgrr som ledre i provinsern Fujin och Zhejing smt i Shnghi. All tre är pltser som legt i frmknt när det gäller de mrkndsekonomisk reformern. Särskilt Zhejing är känt för ett mycket företgrvänligt klimt. Den ny ledrduon slipper i ll fll ett möjligt hot mot stbiliteten. Presidentvlet på Tiwn, som i Pekings ögon fortfrnde är en utbrytrprovins sedn slutet v inbördeskriget 1949, ledde till förnyt förtroende för ntionlistprtiet KMTs ledre M Ying-jeou. Under hns först period som president hr kontktern med Kin breddts, fördjupts och vdrmtiserts. Om oppositionsprtiet DPP hde vunnit den gnsk jämn kmpen, hde frågn om ett oberoende Tiwn kommit upp på dgordningen igen, en dynmitlddning för Peking. I mrs är det dgs för Hongkong tt utse ny regeringschef efter Donld Tsng. Sedn Hongkong återgick till Kin 1997 hr regeringschefen utsetts v en elektorsförsmling som kontrollers v Peking. Vlet kommer tt stå melln två Pekingvänlig kndidter, Henry Tng och Leung Chun-ying. Så därifrån kommer inte heller något hot mot stbiliteten i Kin, även om vi säkert kn se ett pr livlig demonstrtionståg i Hongkong mot hur styrd processen är. Andr hot mot stbiliteten När personfrågorn väl är vklrde är det ndr hot mot stbiliteten som kvrstår för den kinesisk ledningen. Jg hr nämnt de växnde inkomstklyftorn. Behovet v ett strkre trygghetssystem är uppenbrt för tt få en mer stbil ekonomi långsiktigt. Utn br sjukvård och pensioner vågr inte folk släpp till sitt sprkpitl. Lågkonjunkturen på Kins exportmrknder är en nnn huvudvärk. Kin tr också större plts i världen, hur hnterr de ny ledrn jkten på råvror och inflytnde? Korruptionen och miljöförstöringen är llvrlig och permnent hot som ligger inbyggd i systemet som det fungerr i dg. Kommer den femte genertionen tt h krften tt ändr dett i grunden till skillnd från tredje och fjärde genertionen? Li Keqing vänts utses till ny premiärminister näst år. Foto: REUTERS/Jo Yong-Hk/Scnpix 8 9

6 Tvistern med underleverntörer för svensk och nordisk bolg i Kin ökr. Därmed ökr också hotelsern, iblnd med ockuption v bolgens kontor som följd. Å ndr sidn blir det vnligre med tipsre som informerr om olglig verksmhet i de bolg där de är nställd. Den bilden ger Lrs-Åke Severin som sedn sex år driver det först utländsk säkerhetskonsultbolget som fått licens i Kin. Lrs-Åke Severin Ålder: 50 år i mrs. Bor: I hyreslägenhet på 130 kvm i Wnjing, norr Peking, tio minuters promendväg till kontoret. Fmilj: Två döttrr; Cecili, 23 år, som efter två års studier i kinesisk språket vid Pekings universitet (Beid) nu studerr språket vid Lunds universitet. Där finns även yngst dottern Hnn, 21, år, som läser kriminologi. Studier: Officershögskoln i Umeå , polishögskoln i Stockholm 1984, rméns underrättelseskol i Krlsborg 1988, kontinuerlig fortbildning internt vid säkerhetspolisen Krriär: Reservofficer vid kvlleriet , yttre tjänst hos polismyndigheten i Skåne , säkerhetspolisen ; där hn 1993 strtde och vr gruppchef i tre år för kronprinsessns livvktsgrupp, yttre tjänst hos polismyndigheten I Skåne , grundre och vd, säkerhetskonsultbolget Loke Anlys AB , sålde sin ndel efter fem år. Grundre och vd, säkerhetskonsultbolget PSU (Chin) Consulting Co., Ltd., i Peking Jobbr: timmr per veck, men jg hr förmånen tt gör det jg vill. Kopplr v med: Styrketräning, simning, besök på ntikmrknden Pnjiyun i Peking smt fotogrfer i stns få kvrvrnde gränder. Senst läst bok: Jg är Zltn Ibrhimovic. I Sverige: Vrnnn månd, hr lägenhet i Mlmö. Semester: Senste riktig semestern vr för ett år sedn i Thilnd där jg vr två veckor med min yngst dotter och hennes vänner. E-postdress: Lrs-Åke Severin, säkerhetskonsult i Kin sedn sex år: Viktigt med svenskr på plts i Kinbolget Av Agnet Engqvist, Bolgen är oftst i underläge, det blir för dyrt tt t en tvist till domstol. Det bäst är tt hnter problemen innn någonting händer, sedn är det oft för sent. Men det finns ingen mll, vrje ärende är unikt med sin egen lösning. Polisen bryr sig inte, de nser tt det är en sk melln företgen. Lrs-Åke Severin råder bolgen tt noggrnt t red på vem som är leverntören, ägrförhållnden och eventuell kopplingr till nställd och ndr leverntörer. Det är också viktigt tt skp och underhåll en br kontkt med leverntören. En lösning på en konflikt blir ldrig bättre än den reltion mn hr, säger Lrs Åke Severin. Gunxi ingen dundermedicin I smm ndetg säger hn tt mång utlänningr tror tt gunxi, förbindelser, är en dundermedicin. Men i prktiken måste mn fråg sig: vill jg verkligen belst den och den personen tt hjälp mig? Det finns ing snbb fix. Hn är mycket bestämd när det gäller tt bolgen måste h eget folk på plts i Kin. Kommer mn hit och tror tt mn sk etbler sig genom tt ndr gör jobbet då är det kört. Kin är en frmgångsmrknd men det krävs hårt rbete, uthållighet och ständig närvro. Lrs-Åke Severin tycker tt det värst mn kn gör är tt etbler ett bolg, rekryter personl och sedn åk hem till Sverige och led bolget därifrån. Ett svenskt bolg i Kin bör h svenskr som högst chef, ekonomichef och inköpschef, nnrs förlorr mn kontrollfunktioner och påbörjr skt en urlkning v bolgets kultur. I frmtiden, när lndet blivit mer trnsprnt kn mn t in ndr på de tre postern, tycker Severin. Tipsre ger ökd kontroll Smtidigt hr Lrs-Åke Severin sedn hösten 2010 märkt ett ökt intresse hos företgen tt uppmärksmm vd så kllde whistle-blowers eller tipsre blnd kinesisk nställd frmför. Det beror dels på en ökd lgstiftning interntionellt, dels på ett ökt medvetnde om tt kontroll v processer är livsviktigt i Kin. I Sverige ser vi nsvr under frihet som gott ledrskp, men i Kin är det en snbb väg in mot förlord kontroll. Vi får fler ledningspersoner med flerårig erfrenhet v Kin och de ser sker och gerr nnorlund än dem som är ny. Det är stor skillnd tt träff en chef som just kommit till Kin eller vrit där i någr månder, enligt Lrs-Åke Severin. De är oft självsäkr och vet hur de sk lös olik problem, de ser sälln den kinesisk kulturen som ett problem för tt gör ffärer. Men när Severin träffr dem efter ett år eller mer så är de oftst mer ödmjuk. Hn nser också tt kunskpen om frågorn även ökt blnd de kinesisk medrbetrn i företgen, som hr blivit mer frimodig med tt tips om missförhållnden. Mn mn sk vr försiktig, en whistle-blower kn även syft till tt flytt en väl fungernde befttningshvre för tt någon med kriminell vsikter vill åt positionen. Mång gånger hndlr tipsen om vdelningr för inköp och vl v leverntörer där enskild nställd enbrt köper v bolg där de får provision, nturligtvis dold. Men bolgen får givetvis också in frågor som rör rbetsförhållnden och dåligt ledrskp. Följ upp tipsen Lrs-Åke Severin betonr tt det är viktigt tt företgen visr tt de utreder och följer upp, nnrs slutr de riktig tipsrn tt rpporter. I kinesisk bolg händer det oft tt personer som lämnt informtion sedn utsätts för grov trksserier. Blnd utländsk bolg hr hn inte sett smm utveckling, de flest tipsre får förbli nonym. Ders nonymitet måste bsolut grnters. Skulle det uppstå ett hot måste bolget givetvis leverer ett omedelbrt stöd, säger Lrs-Åke Severin. Vilket budskp sänder vi nnrs, undrr hn. När det gäller tt komm åt mutor och dold provisioner råder hn företgsledre tt inför fler kontrollfunktioner för inköp och vl v leverntörer. Genom regelbunden och oberoende benchmrking går det tt vslöj krftigt överprisde produkter. Det kn vr brndskydd, besiktningr, trnsporter, lgerhållning eller hlvfbrikt. Severin ger ett exempel på vd hns företg stött på. Den kinesisk inköpschefen på ett bolg köpte för motsvrnde fler miljoner kronor om året från ett leverntörsbolg som visde sig vr ägt v inköpschefens fru. Prisern låg fem - tio procent över mrknden. Hn nämner också individer som utn behörighet lägger in egn leverntörer i intern system och som under en tid lycks sälj in produkter för två till tre gånger den norml kostnden. Lrs-Åke Severin listr de störst riskern för svensk och ndr nordisk bolg på plts i Kin: Dålig informtion om de legl förutsättningrn, dålig kunskp om vem mn gör ffärer med, smt myndigheterns oförutsägbrhet och kort implementeringstid v ny bestämmelser. Ingenting är omöjligt Så här smmnfttr den svenske säkerhetskonsulten sin erfrenheter i lndet: Vi blir förförd v Kin hel tiden. Vår riskptit är stor. Ingenting är omöjligt, det kn gå precis hur br som helst och precis hur ill som helst! SE UPP. Dålig kunskp om vem som företget gör ffärer med. Det är en v de störst riskern för svensk och ndr utländsk bolg i Kin. Den slutstsen drr säkerhetskonsulten Lrs-Åke Severin efter sex år i lndet. Här på sitt kontor i Peking. Foto: Agnet Engqvist Lunch tillsmmns med någr v medrbetrn i Peking. Säkerhetskonsulten PSU (Chin) Consulting Co., Ltd. Specilisert på: Utredning v korruption och bedrägerier, hntering v risk och säkerhet smt opertivt stöd till företg i Kin. Fick licensen för verksmheten 2006, som först utländsk säkerhetskonsultbolg i Kin. Kontor: Huvudkontoret i Peking smt ett kontor i Shnghi. Räknr med ytterligre ett kontor i Kin inom tre år. Antl nställd i Kin: Fyr svenskr, inklusive Lrs-Åke Severin, smt 14 kineser. Administrtionen består v tre personer. Smrbetr med: Svensk säkerhetskonsulten 2Secure AB som representerr PSU i Sverige. Hemsid: och psusverige.se f k t 10 11

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 77, februri 2012 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 l En hemvändnde Edeforsbo Sid 4 l Kronotorp i Edefors socken Sid 5 Olle Mlmsten en forskrprofil är

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Hon siktar på ett kraftfullare CUF

Hon siktar på ett kraftfullare CUF en tidning fån centeptiet numme 2 2012 Hon sikt på ett kftfulle CUF Abetslös ställe Annik Qlsson mot väggen Mtilds dubbelliv följ med i livet som kommunlpolitike, läe och tebnsmmm Att tämj en elefnt Fmtidsbygget

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL i b m o K EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL #7 JULI 2014 in Är det d dg? e tur på fr 93 New Orlen Mten, folket & muiken tden med extr llt. blivit g hr Så mån rer genom ä miljon l hittill! pe Kombi Vndr

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR IVA på AKTUELLT NUMMER 1 2013 Wallenbergsalen fokuserar skarpaste skärmtekniken 24 Svenska tekniker byggde världens snabbaste dator 34 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR I huvudet på Spotifygrundaren Tio snabba

Läs mer

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15 Verksmhetsberättelse 13/14 smt verksmhetsplnen för 14/15 Foto: Håkn Grhn-Gustvsson Dgordning årsmöte 23/9 2014 1. Upprop och fullmktsgrnskning smt fstställnde v röstlängd för mötet på grundvl v röstlängd

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer