gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det"

Transkript

1 gotlndshem Nr Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det

2 VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr Vi hr hft rekordmång som nmält intresse Bäste hyresgäst! Jg skrev i min ledre i förr numret v Bo & Hyr tt vi hft en ovnligt mild vår, vem trodde då tt hösten/ vintern, så här långt, skulle bli den mildste i historisk tid. För min del får det gärn fortsätt. Som en konsekvens v blnd nnt det mild vädret hr vi, under året, kunnt omprioriter pengr från konsumtionsvgifter (fjärrvärme) till fstighetsunderhåll. Underhållet är nödvändigt på ett fstighetsbestånd, där huvuddelen byggdes före Nyproduktionen på A7-fältet i kvrteret Adjutnten löper på enligt pln. Vi hr hft rekordmång som nmält intresse för lägenhetern vilket är jätteroligt. Sist dgen för tt sök vr den 15 november och nu återstår ett stort rbete med tt fördel lägenhetern. En bidrgnde orsk till den stor efterfrågn kn vr rimlig nivåer på hyrorn, läget med exempelvis plnerd förskol i grnnskpet, mixen v lägenhetstyper, smt tt vi för först gången kunnt h en professionell visning v lägenhetern på nätet. Ambitionen är tt kunn fortsätt med hustypen i närområdet. Vi hr också kommit i mål med årets hyresförhndling. Överens- kommelsen, som gäller för 2015 års hyror, innebär en något lägre nivå än den vi inledningsvis initierde från företget. Att vi kunnt ens om denn lägre nivå kn hänförs till utvecklingen på räntemrknden där riksbnkens räntesänkning påverkr vår lånekostnder positivt både för dig som hyresgäst och GotlndsHem. Innehållet i dett nummer hr till del fokus på miljö och energi som är prioriterde områden från ägre och styrelse. En del åtgärder märker du knske inte v som hyresgäst medn ndr, i form v modern och miljövänlig tvättstugor, blir mer påtglig. Vi håller också på tt gå igenom resulttet v kundenkäten som du hde möjlighet tt svr på tidigre i hösts. Någr snbb slutstser redoviss längre frm i tidningen. Tck för din synpunkter. Jg hopps tt innehållet i dett nummer sk vr intressnt läsning. Vi tr gärn synpunkter och idéer på vd du vill läs om i kommnde nummer. Med tillönskn om en skön och vkopplnde julhelg, med eller utn snö! STAFFAN THURGREN, VD 6 8 Innehåll Ansvrig utgivre: Stffn Thurgren, GotlndsHem. Form och lyout: Louise Sörensen, Lojs Grfisk Kommuniktion. Text och foto: Nick Hellenberg, Nio Kommuniktion. 2 Stffns kommenterr Någr ord från vår VD 4-5 Ett rent nöje Ny tvättstugor 6-7 Lyft för utsidn Fsdrenovering gör gott 8 Energiexperten tipsr Om värme och kyl 9 Sponsring Så funkr det Rune är en mn med koll I Klintehmn 12 Hyresgästföreningen hr ordet 13 Plockt och notert 14 God siffror Enkäten visr vd du tycker 15 Knep & Knåp 16 Vintern kommer Värmnde tips 9 11 Tryck: Jom Grfisk Produktion. Upplg: ex. Utkommer två gånger per år. 10 3

3 Ny tvättstugor ett rent nöje Det pågår en rejäl nsiktslyftning v tvättstugorn i kvrteret Bogen 2. Med modern mskiner och uppfräschde lokler får hyresgästern en trevligre tmosfär. Det ny bokningssystemet gör det smidigre tt reserver sin tid och dessutom skons miljön med fiffigheter som utomtisk dosering, miljövänligt tvättmedel och mskiner som är modern och energiklssde. Vi träffr kvrtersvärden Jessik som visr ini byggnden där renoveringen pågår. En v de tre tvättstugorn är redn färdigrenoverd och de ndr är på gång. Här finns också plner pått ordn en mysig och inbjudnde hll, knske med bokbytrlåd innehållnde pocketböcker som hyresgästern kn byt med vrndr. Eller en fotoutställning med insmlde bilder från kvrteret. Kvrtersvärden hr plner och idéer så det förslår. 4 Fiffigt bokningssystem Bokningssystemet är en smrt histori. I tvättstugn sitter en lättmnövrerd pekskärm. Hyresgästen hittr enkelt en tid som pssr, mrkerr den och är inbokd! Den mycket nöjde hyresgästen Sune Fredriksson demonstrerr hur en tg, eller nyckelbrick fungerr. Efter åtskillig år på KF, där hn blnd nnt vr delktig i tt t frm Coops medlemskort är hn numer pensionär. Dels behöver du den för tt komm in i tvättstugn, dels för tt gör din bokning. Hur lätt som helst, säger hn och håller brickn mot bokningssystemets tvl, klickr önskd tid och är klr. Upp till 20 tvättr i månden Vrje hyresgäst kn tvätt upp till 20 gånger per månd, i mån v ledig tider. Mn kn br bok en tid åt gången, vilket gör det rättvist och gnsk problemfritt. Eftersom mn nvänder sin personlig tg till tt lås upp dörren och tt bok tid blir det inget problem med obehörig i tvättstugn. Bokningssystemet är också webbsert och går lltså tt komm åt vi dtorn. Plner finns på en pp för smrt mobiler. Att bok tvättid blir ännu smidigre. Men tvätt får mn fortfrnde gör själv. Fst med de modern, energisnål mskinern går det som en dns, hävdr Sune Fredriksson: Tydlig progrmvl visr vägen. Och doseringen sker utomtiskt, så det blir inget spill och kldd. Miljövänligt är det också. Rätt dos tvättmedel ger både renre tvätt och mindre belstning på miljön. Att tvätt går lltså som en dns i de ny tvättstugorn. Efter hnd kommer fler kvrter få nyrenoverde och smrt tvättstugor. 5

4 Fsdrenovering Byggndsställningr och ett ntl byggndsrbetre som myllrr upp och ner på stegr med verktyg i händern vittnr om tt det pågår något i kvrteret. Och det stämmer. Husen på Stjärngtn i norr Visby börjde byggs på 1950-tlet. Området är populärt och hr dessutom fått nytt liv i och med tt kvrteren Sjöliljn och Trilobiten byggdes lldeles intill. Men åldern på bostädern märks iblnd på ytn. Nu är det dgs tt se till tt utsidn får ett lyft Utsidn får ett lyft Vit dräkter Uppe på byggndsställningrn ilr hntverkrn frm. Runt ett v husen finns vspärrningr och innnför dess ser mn ett pr figurer iförd vit skyddsdräkter och gsmsk. Det ser lite märkligt ut, men hr sin nturlig förklring. Tidigre nvändes oft fsdskivor som innehöll det hälsoskdlig ämnet sbest. Det är frligt tt nds in när mn borrr eller sågr i skivorn och numer byter mn ut den sortens byggmteril mot effektivre och ofrlig produkter. Ett br resultt Arbetet går fort och är inte frligt för de boende. Men utn skyddsutrustning sk mn inte hnter och rör vid det losslitn mterilet. Underhåll v den här typen ingår i vår förvltning och är nödvändig, även om det förstås är kostsmt. Men när rbetet är färdigt hr vi husfsder som är bättre ur både energi- och miljösynpunkt. Dessutom blir det snyggre. Hr du frågor om renoveringen eller något nnt som rör vår förvltning och underhåll kn du lltid kontkt GotlndsHem. 6 7

5 Fkt: Vd kn jg gör? Du som hyresgäst kn gör följnde om du tycker tt det är kyligt: Stäng inte in rditorern (elementen) bkom möbler eller grdiner. Då kn de inte vge tillräckligt med värme för tt värm rummet. Hr du termosttventiler är det extr viktigt, eftersom den mäter temperturen vid ventilen. Låt luften komm in rätt väg. Stäng inte uteluftsventilern helt, för då letr sig luften in genom exempelvis otätheter i väggr och bjälklg och väggr och golv blir kll. När det är grått och ruggigt ute blir mn oft lite extr frusen v sig. Då är det skönt, med en lättre tröj v något slg. En tunn tröj höjer den upplevd temperturen två tre grder. Hr du någr problem eller frågor, kontkt din kvrtersvärd. Energiexperten förklrr När dgrn blir bistrre och vinden viner utnför husknuten brukr mång känn sig lite frusn. Vi tog hjälp v en riktig energiexpert för tt förklr lite hur llt hänger ihop och vd vi gör för tt kontinuerligt förbättr inomhusklimtet. För oss på GotlndsHem är energi och miljö viktig. Einr Ulnder på Schneider Electric hr rbett med inneklimt och energiförsörjning i byggnder, smt utbildning v driftspersonl, i mer än 30 år. I drygt tio hr hn dessutom vrit behjälplig med energifrågor för GotlndsHem. GotlndsHem hr lgt ner oerhört mycket rbete på tt skp en jämn tempertur i byggndern. Om mn hr stor vritioner, så är det lägenhetern med lägst tempertur som styr. För tt få tillräckligt vrmt i de kll lägenhetern måste mn ök värmen i hel huset. Då kn det bli för vrmt i viss lägenheter och energiförbrukningen blir för hög. Mång byggnder hr fått tilläggsisolerde fsder och vindr, som gör tt ytterväggen blir vrmre. Då upplever mn rummet som mycket vrmre, fst temperturen är densmm. Energibespringen blir också betydnde, förklrr Einr Ulnder. 19 Upplevs som kllt Men hur är det med de äldre husen, som byggdes innn mn hde lik br kunskp om energibespring? Mång v de äldre husen är konstruerde för de krv på inneklimt som gällde för minst 50 år sedn. Väggr, golv och tk är byggd så tt det är svårt tt hindr värmen från tt smit ut. När det är kllt ute får väggr, golv och tk en betydligt lägre tempertur än rumsluften, vilket gör tt mn upplever rummet som kllre än det är. Att åtgärd dett, genom tt tilläggsisoler, är svårt och mycket kostsmt. Det måste ske på ett sätt som inte skdr huset i form v fuktfällningr i väggrn med mer. Genom tt se till tt uteluften kommer in rätt väg, genom uteluftsventilern, minskr mn nedkylningen. Stänger mnventilern söker sig luften istället igenom otätheter i byggndskonstruktionen, säger Einr. Foto: Mgnus C Lydhl Stolt sportsponsorer Som du knske känner till sponsrr GotlndsHem någr gotländsk idrottsföreningr. GotlndsHems mrkndschef Arild Kleven förklrr vrför. Vilk föreningr stöder ni? Vi stöder en mängd föreningr direkt genom mindre sponsorskp och indirekt genom tt vi till exempel kn erbjud lokler till låg hyr. För tt nämn någr så bistår vi till exempel Visby IBK och Endre IF (innebndy), Visby Rom (hockey), Visby Ldies (bsket), VIF Gute (hndboll) och FC Gute (fotboll). Vrför sponsrr GotlndsHem idrottsföreningr? När vi stöder idrottsföreningr med god ungdomsverksmhet är vi med och bygger bsen till ett bättre smhälle, genom tt vi ger brn och ungdomr en chns till en bättre fritid. Det är också viktigt tt vis tt vi är stolt över vår ö och vd vi kn prester. Foto: Louise Sörensen Vilk krv ställer ni på idrottsföreningrn? De måste h en välorgniserd ungdomsverksmhet och i övrigt h en god ttityd och god målsättning med sitt rbete. Br förebilder och ett enggemng för en positiv miljö kring idrotten är viktigt. Vd får GotlndsHem i retur för sitt enggemng? Den störst vinsten är tt ll gotlänningr får ett brett och välfungernde utbud, som ktiv eller som publik. Som hyresgäst får du olik specilerbjudnden. I frmtiden sk vi på olik sätt försök engger föreningrn mer i vår verksmhet och i vår kvrter. Tävl med GotlndsHem och Visby IBK Vinn inträde för hel fmiljen och middg på O Lerys i smbnd med mtchen (för upp till 6 pers). Gå in på för tt tävl. På hemsidn kn du läs mer om vår sponsorskp, vårt enggemng för idrotten på Gotlnd och hitt unik ktiviteter/erbjudnden till dig som hyresgäst. 8 9

6 Rune håller koll i Klintehmn Det är studs och puts på llt från rbtter och gräsmttor till minst lill hörn De ungefär 180 lägenhetern som GotlndsHem äger och förvltr i Klintehmn sköts om v en mn vid nmn Rune Mlmros. Till sin hjälp hr Rune kollegn Ronny Svensson. Om Rune kn mn berätt mycket. Själv vill hn ton ner det, men bjuder ändå på någr ord om sig själv och sitt yrke. Genom en gnsk låg och sml port på Donnersgtn 21 kommer mn in i källren, där Rune bsr över verktyg, redskp och grejor v ll de slg. Det här vr fktiskt brndsttionen för länge sedn. Mn kn tänk sig tt brndbilen, som dessutom vr en stegbil, inte kn h vrit särskilt stor, säger Rune. Rune strtde sin bn som semestervikrie till fstighetsskötren i Hemse. Det här vr i den vevn då GotlndsHem tog över ett ntl fstighetsbestånd och snrt sökte mn en nsvrig till Hvdhem och Burgsvik. Rune sökte, fick jobbet och hr blivit kvr sedn dess. Trivs förträffligt Decenniern må h pssert, men Rune Mlmros hr mest gott tt säg. J, jg trivs otroligt br med det här jobbet. Det är omväxlnde, fritt och intressnt, tycker jg. Är det något jg ångrr så är det tt jg ett kort tg vr besiktningsmn. Men sedn fstighetsskötseln här i Klintehmn togs över från ett entreprendföretg hr jg vrit här. Tjusningen med tt ldrig riktigt vet vd dgen för med sig gillr hn. Att se helheten och vr en mångsysslre är en förutsättning. Cyklr Hemse tur och retur Rune berättr tt hn är 67 och på väg tt slut jobb med det som på mång sätt blivit hns lill livsverk. Det är studs och puts på llt från rbtter och gräsmttor till minst lill hörn i kontor och verkstd. Under sommrhlvåret cyklr hn från hemmet i Hemse, till Klintehmn och tillbk igen efter rbetet. Jg tycker det är rogivnde. När jg kommer frm hr jg dgen färdigplnerd och känner mig pigg. På kvällen rensr mn huvudet och kommer hem härligt trött i kroppen, istället för trött i huvudet. Jobb smrt, cykl lugnt Hn hr en sorts omedveten tävlingsinstinkt. Klipper hn gräset på 25 minuter en dgen försöker hn klr det på 22 näst gång. Det går lltid tt förbättr, gör lite extr och därmed få tid över till ndr sker som behöver åtgärds. Förebyggnde underhåll v lägenhetern är en sådn sk. När det finns tid går vi igenom ll småsker som behöver kontrollers och eventuellt fixs till. På så sätt får vi loss tid för exempelvis utomhusjobbet i rbttern på våren. Mn måste rbet plnert och smrt, menr Rune. Iblnd innebär det här personlighetsdrget också tt hn måste cykl ikpp en okänd person som är frmför honom på lndsvägen. Sk du inte cykl Vätternrundn? frågde någon. Nej, hur skulle det slut? Om jg skulle känn tt jg behövde cykl ikpp och förbi ll som vr frmför mig, konstterr Rune med ett småslugt smil. Så, Rune Vd gör du på din först dg som pensionär då? Då åker jg till Fårö och ställer mig på klipporn och fiskr torsk. Det blir toppen, meddelr Klintehmns egen lltillo och ordningsmn

7 12 Hyresgästföreningen meddelr Nu går vi in i en ny fs gällnde inflytnde för hyresgästern. Det kommer tt ske i projektform tillsmmns med GotlndsHem och Hyresgästföreningen. Det innebär i korthet för hyresgästern tt på lång sikt skp trygghet, enggemng, inflytnde och gemenskp för de boende. Som skll resulter i tt de boende känner nsvr och delktighet. För det som sker i sitt närområde och dess omgivning. 16 år? Ställ dig i kö nu! 16år Frihet. Som i en liten bostd. En nyhet är tt det nu går tt ställ sig i vår bostdskö från den dgen mn fyller 16 år. Det kostr ingenting och ökr chnsen tt få en lldeles egen lägenhet den dgen det är dgs. Läs mer på vår hemsid! Skff e-fktur Nu kn du som betlr din räkningr i internetbnken få e- fktur, istället för pppersfktur. Du sprr både miljö och tid. Om du vill h e-fktur beställer du tjänsten i din internetbnk. Snöröjning Om vintern blir snöig får vi mycket tt gör. Iblnd hinner vi inte riktigt med, även om vi försöker. Du som hr egen brevlåd: om det är möjligt får du gärn hjälp brevbärren genom tt skott och snd. Trpphuset Kom ihåg tt inte blocker trpphuset med cyklr, brnvgnr, pulkor, skidor o s v. Hinder kn vr livsfrlig om det blir en brnd eller om sjukvårdspersonl måste frm. Ing-My Olsson, Visby Birgitt Lisdotter, Slite Mlin Lithberg, Visby Grttis säger vi till vår tre vinnre som får vrsitt presentkort på VisbyCentrum, värde 200 kr/st. de drs till s sött till kött ägre v ktthult stulit som en fiskmås tr sig uppstudsig bondjobb foderplts korpmt och vedervärdig typ schlgervinnre inleder opertion bör vccin gl i ll väderstreck domeij och jinder c ertil blues skr lämn din post! leder sjöstedt g m r n v g å v e g n mindre skiv ytlig o s frtyg kn mn en nick som j e t r o i l ö k s ödlor rtr biffen men ej bnnen grnnr l e e n t t h o t o n e r blev lottlös pronomen vill ej orienterre spring t prti för mlen ernmn Korsordsvinnrn p p t f r e u i e l l s i g börjr tiger på mål ett först skikt följer oft därför g r u t n i d s vi till eu 1994 tr nyfiken dryck går ej i full muggr m en liten tecknd nk tre färgde i sgn t t j n t t t e e r PLOCKAT OCH NOTERAT Hitt din vi På min sidor kn du enkelt se din hyresvier med summor, OCR-nummer och dtum. Öppettider Jul & Nyår Receptionen och uthyrningen håller stängt den 22, 23 dec i övrigt hr vi öppet den 29 och 30 dec STÄNGT: 24, 25, 26, 31 dec och 1 jn

8 Enkäten ger oss svr Under våren skickde vi ut en enkät till er hyresgäster. När 3000 svrde på frågorn, vilket vi är mycket tcksmm för. Vi är också gld tt ni trivs i ert boende och uppskttr de dglig möten med vår personl. Hel nlysen är inte klr. Men någr slutstser kn vi redn dr från svren. Resultt som ligger mycket högt gäller hyresgästerns trivsel i lägenheten och hur nöjd mn är med bemötndet i kontkten med oss. Här ligger ndelen positiv svr när 95% vilket vi är mycket gld för. Områden som sticker ut och kräver en översyn är städning och stndrd på äldre tvättstugor smt säkerheten i förråden. Mer om enkäten och hur vi jobbr med de åsikter ni delt med er v kommer i näst nummer v Bo & Hyr. 5,9% Neg. Neg. 55,1 % 44,9 % 39,5 % 60,5 % Städning v tvättstug Städutrustning i tvättstug Klipp ur sidn och skick in Knep&Knåp ertil blues grepps på koppen ingen skrikig färgnyns gmgott t om och om och om medium fjädrs till påsk blir det på vintern mycket på julbordet s den som fttde görn krlsson dir egyptens huvudstd är det ni äger jätte ppegoj hette jesu mmm slår mn med hopp om vinst ppp ligger lltid i centrum yttrde sig frågr ouppmärksm För dom lite yngre följer c tor och oden gjorde som blyger på julfton Neg. 94,1 % Trivsel i lägenhet Neg. 54% 46% Förrådens säkerhet mot inbrott På vilken sid gömmer sig bildern? 5,5% Sid Sid Sid Sid Neg 94,5 % Bemötnde v kvrtersvärdr/ reprtörer Fyll i korsordet och lös det dold budskpet i de tonde rutorn, försök också hitt sidorn där de fyr bildern gömmer sig. Vi drr tre vinnre som hr rätt lösning. Dess tre vinner SF Biobiljetter. Klipp ur och skick din lösning till: AB GotlndsHem Visby. Märk kuvertet med Knep&Knåp. Senst vill vi h ditt svr. Lyck till! VINN BIObiljetter! Näst nummer juni 2015 NAMN ÅLDER 14 Bygget fortskrider Följ utvecklingen på A7-området Ny nsikten Ny styrelse i GotlndsHem Fler svr Kundenkäten visr oss vägen ADRESS TELEFON MÅLSMANS UNDERSKRIFT 15

9 Nr Vintertider Det lckr mot jul och vinter. Här får du någr tips för den kll årstiden. God Jul och Gott Nytt 2015! Efter jul kommer skräp Byt btteri i dvent! Kom ihåg tt det är ditt nsvr tt kontroller tt din brndvrnre fungerr. Test den en gång i månden. Byt btteri en gång per år, till exempel nu till dvent. Sorter rätt! Efter den trevlig julhelgen är det dgs tt källsorter. Presentppper, gml julgrnr och nnt måste läggs på rätt ställe. Sök på Källsortering på Gotlndshem.se Glöm inte tt släck! Levnde ljus är mysigt, men tyvärr också en vnlig orsk till bränder i bostäder. Släck lltid när du lämnr rummet. Tel

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14 Lyrn DOLF FREDRIKS MUSIKKLASSERS SKOLTIDNING Fyr blir ni! AF i höst? (En ktt som inte lls hr något med tidningen tt gör) Intevju med Emili Årgång 42 08/09 Nr. 3 Relesed 19/02 Klssbyte 4/9 sid 4 Lyrns histori

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 80, november 2012 MEDLEMSMÖTE Söndgen den 9 december 2012 kl 15.30 Lokl: Mrtslen, Kyrkns hus, Nygtn 10, Luleå PROGRAM: l MEDLEMSMÖTE: Stdgeändring, medlemsinformtion

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 1 MARS 2014 100 SOMMARJOBB i HFAB:s regi MOTION Bäst tipsen för rätt stvgång Nyöppnd hobbylokl på Vllås HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR Ll och Flemming nöjd

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget Krigsminnen En tidning från Trelleborgs Allehnd och Ystds Allehnd Skåningr berättr om ndr världskriget Ull skämdes över sin tysk bkgrund º5 Wessels i Mlmö firr freden 1945. BILD: ALVI NILSON Sm Nilsson

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22 Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www.vgregion.se nr 4. 2009 Ny spännde rätter till vinterns ll fester Sid 16 Akutsjukvården börjr redn i mbulnsen Sid 22 Vi fick en ndr chns! 10 sidor

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969 Evighetsklender Vilken veckodg vr det när du föddes? På vilken veckodg fyller du 18 år? Med den här evighetsklendern kn du t red på det. Gör så här när du sk t red på veckodgen: Lägg ihop följnde fyr tl:

Läs mer

italien av smaker solvarma tomater, citronlundar, oliver, medelhav, romantik och en skål pasta. olivolja, fotboll, design, pesto, pasta och passion...

italien av smaker solvarma tomater, citronlundar, oliver, medelhav, romantik och en skål pasta. olivolja, fotboll, design, pesto, pasta och passion... itlien ett lnd fullt v smker solvrm tomter, citronlundr, oliver, medelhv, romntik och en skål pst. olivolj, fotboll, design, pesto, pst och pssion... mt och vin är som själv livet För en itlienre är måltiden

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Rationella uttryck. Förlängning och förkortning

Rationella uttryck. Förlängning och förkortning Sidor i boken 8-9, 0- Rtionell uttryck. Förlängning och förkortning Först någr begrepp. Aritmetik eller räknelär är den mest grundläggnde formen v mtemtik. Ett ritmetiskt uttryck innehåller tl, men ing

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet.

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet. ÄNTLIGEN! Som jg hr väntt på den här dgen. Allsvensk premär på Stdon. Underbrt, efter fem månders uppehåll känns det otrolgt kul tt det börjr på rktgt gen. Den senste månden hr jg verklgen längtt efter

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper CTH/GU LABORATION MVE6 - / Mtemtisk vetenskper Inledning Integrler Iblnd kn mn inte bestämm integrler exkt utn mn får nöj sig med tt beräkn pproximtioner. T.ex. e x dx kn inte beräkns exkt, eftersom det

Läs mer

FLIKAR: PERSONER TID BUTIK, HANDLA LÄKARE FRITID MAT SAMHÄLLE BOKSTÄVER JAG SJÄLV

FLIKAR: PERSONER TID BUTIK, HANDLA LÄKARE FRITID MAT SAMHÄLLE BOKSTÄVER JAG SJÄLV TID PERSONER FLIKAR: TID TID PERSONER PERSONER BUTIK, HANDLA LÄKARE BUTIK, HANDLA BUTIK, HANDLA LÄKARE LÄKARE FRITID MAT FRITID FRITID MAT MAT SAMHÄLLE SIFFROR OCH BOKSTÄVER SAMHÄLLE SAMHÄLLE SIFFROR OCH

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 71, september 2010 Tisdgsträffr hösten 2010 Lokl: Föreningsloklen, V Vrvsgtn 24 E (på gveln) Tisdg den 8 oktober kl 18.00 OLLE HÄGGLUND berättr om sin brndomskvrter

Läs mer

Knockout! #10. Möt seniorboxarna som vågar slå på stort. Vann du en miljon? Upptäck Marrakech med nya ögon. Allt om James Bonds bilar.

Knockout! #10. Möt seniorboxarna som vågar slå på stort. Vann du en miljon? Upptäck Marrakech med nya ögon. Allt om James Bonds bilar. EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL #0 OKT 20 Vnn du en miljon? Kik i drgningslistn! Bo i rid Upptäck Mrrkech med ny ögon Teknik & fntsi Allt om Jmes Bonds bilr GUIDE Upptäck tedryckens ll utsökt smker

Läs mer

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp Lösningr bsuppgifter 6.1 Prtikelns kinetik. Historik, grundläggnde lgr och begrepp B6.1 1-2) Korrekt 3) elktig (Enheten skll inte vr med här; om exempelvis m 2 = 10 kg, så är m 2 g = 98,1. Uttrycket m

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Generaliserade integraler

Generaliserade integraler Generliserde integrler Mtemtik Breddning 2.5 Frm till denn punkt hr vi endst studert integrler där funktionen som skll integrers vrit begränsd. Dessutom hr det intervll över vilket vi integrerr vrit begränst

Läs mer

20:- Varför inte ringa Sveriges största mäklare? God Jul & Gott Nytt år önskar Torgpraktiken. Mys och värme! RAMAFFÄREN www.ramaffarengotene.

20:- Varför inte ringa Sveriges största mäklare? God Jul & Gott Nytt år önskar Torgpraktiken. Mys och värme! RAMAFFÄREN www.ramaffarengotene. r g d b Klub se rbttern på sidorn 12-13 Din lokl tidning sedn 1986 årgång 28 v 50 10 december 2014 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com 139:- 198:- Loveänglr Nyhuggn julgrnr God Jul & Gott Nytt år önskr

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Repetitionsuppgifter i matematik

Repetitionsuppgifter i matematik Lärrprogrmmet Ingång Mtemtik och Lärnde Repetitionsuppgifter i mtemtik Inför vårterminens mtemtikstudier kn det vr r tt repeter grundläggnde räknefärdigheter. Dett mteril innehåller uppgifter inom följnde

Läs mer

Geometri. 4. Fyra kopior av en rätvinklig triangel kan alltid sättas ihop till en kvadrat med hål som i följande figur varför?

Geometri. 4. Fyra kopior av en rätvinklig triangel kan alltid sättas ihop till en kvadrat med hål som i följande figur varför? Geometri 1. Linjen är isektris till vinkeln. Sträkorn, oh är lik lång. Hur stor är vinkeln? vgör utn mätningr! 4. Fyr kopior v en rätvinklig tringel kn lltid sätts ihop till en kvdrt med hål som i följnde

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer